E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Norma 101325 1998 abrogat de articolul 2 din actul Legea 440 2004
Articolul 1 din actul Norma 101325 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1347 2003
Articolul 1 din actul Norma 101325 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordin 275 2003
Articolul 1 din actul Norma 101325 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordin 314 2003
Articolul 1 din actul Norma 101325 1998 modificat de Ordin 42 2003
Articolul 1 din actul Norma 101325 1998 modificat de Ordin 183 2003
Articolul 1 din actul Norma 101325 1998 modificat de Ordin 125 2003
Articolul 1 din actul Norma 101325 1998 modificat de Ordin 57 2003
Articolul 1 din actul Norma 101325 1998 modificat de Ordin 28 2003
Articolul 1 din actul Norma 101325 1998 modificat de Ordin 73 1999
Articolul 5 din actul Norma 101325 1998 modificat de Ordin 73 1999
Norma 101325 1998 modificat de Ordin 19819 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 101325/M.C. din  3 martie 1998

privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
              BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI - S.A.
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 27 martie 1998

    In temeiul art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995, s-au elaborat prezentele norme tehnice, care vor intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    1.1. Exporturile complexe, definite la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995, denumita in continuare ordonanta, includ in categoria "altele asemenea" si centrale energetice si termice, statii electrice, statii de tratare a apei, statii de epurare, linii tehnologice flexibile si automate de prelucrare, construirea de ansambluri de locuinte si obiective social-culturale, retele de apa-canalizare, construirea de drumuri si poduri, amenajari portuare.
    1.2. Prin produse cu ciclu lung de fabricatie, in sensul art. 1 din ordonanta, se intelege acele produse destinate exportului, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) perioada de fabricatie a furniturii din contractul extern si din normele tehnologice este de minimum 6 luni;
    b) valoarea contractului extern depaseste 500.000 dolari S.U.A.
    In cadrul produselor de export cu ciclu lung de fabricatie se includ grupele:
    - utilaje tehnologice de toate tipurile si parti ale acestora;
    - corpuri de nave si aeronave, tractoare, masini agricole, mijloace de transport rutiere si feroviare;
    - sisteme flexibile si linii automate de prelucrare;
    - masini-unelte conventionale, cu afisaj de cote sau comanda numerica;
    - alte produse care se incadreaza in prevederile pct. 1.2.
    1.3. Acordarea stimulentelor prevazute in ordonanta se va face numai in situatia in care contributia partii romane la realizarea acestora (materii prime, materiale, utilaje, echipamente, manopera, piese de schimb, proiecte si asistenta tehnica de origine romaneasca) este de minimum 50% din valoarea contractului extern.
    1.4. Exporturile complexe se realizeaza pe baza de contracte externe de catre un contractant general, care poate colabora, pe baza de contracte comerciale, cu subcontractantii - agenti economici romani sau straini, specializati in lucrari de proiectare, constructii-montaj, productie de materiale, utilaje, echipamente, piese de schimb si prestari de servicii.
    Exporturile complexe si cele ale produselor cu ciclu lung de fabricatie se pot realiza pe baza de contracte externe incheiate de catre un contractant general sau de catre producator, direct sau prin comisionar.
    1.5. Contractele externe pentru exporturi complexe si cele pentru exporturi de produse cu ciclu lung de fabricatie vor fi incheiate in conditii si cu modalitati de plata similare cu cele care se practica in mod frecvent pe piata internationala. In cazul exporturilor cu plata pe credit cu termen de peste un an, perioada de creditare nu poate fi mai mare de 8 ani.
    Contractantul general are obligatia de a negocia, in cadrul contractului extern, valoarea creditului, durata si nivelul dobanzii, de la caz la caz, in functie de practica internationala, de valoarea si importanta economica a obiectivului, de termenul de realizare a acestuia, precum si de nivelul dobanzii pe plan international la creditele comerciale, si de a obtine garantiile corespunzatoare care sa ofere certitudine asupra efectuarii platilor de catre partenerul extern, la termenele stabilite prin contract.

    CAP. 2
    Stimularea exporturilor complexe si a produselor de export cu ciclu lung de fabricatie

    2.1. Garantiile prevazute la art. 2 lit. a) din ordonanta sunt:
    a) garantii pentru participare la licitatii internationale;
    b) garantii pentru restituirea avansului;
    c) garantii pentru buna executare a contractului extern;
    d) garantii pentru restituirea contravalorii echipamentelor si a materialelor puse la dispozitie, contractual, de catre beneficiar.
    Prin avansuri se intelege orice plata efectuata in scopul mobilizarii fondurilor necesare organizarii de santier, procurarii de echipamente si materiale, inceperii lucrarilor, finantarii productiei sub forma platilor progresive pe faze de lucru, pana la livrarea produsului sau a obiectivului.
    Garantiile in valuta se acorda contractantului general sau exportatorului de produse cu ciclu lung de fabricatie, la cererea acestuia, de catre bancile comerciale cu contragarantia Ministerului Finantelor (fara a solicita depozite colaterale sau garantii materiale), pe baza avizului Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior (C.I.G.C.C.E.), dat la propunerea Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A.
    2.2. Garantiile prevazute la art. 2 lit. b) din ordonanta sunt:
    a) garantii pentru creditele in lei, pe termen scurt, mediu si lung, utilizate pentru productia din tara aferenta exporturilor complexe si pentru productia de export cu ciclu lung de fabricatie, acordate de bancile comerciale, direct sau pe seama liniilor de refinantare deschise de Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.), potrivit reglementarilor legale;
    b) garantii pentru creditele in lei si in valuta, utilizate pentru productia din strainatate aferenta lucrarilor de constructii-montaj efectuate de participantii romani la realizarea exporturilor complexe, acordate de bancile comerciale, direct sau pe seama liniilor de refinantare deschise de B.N.R. potrivit art. 6 din ordonanta;
    c) garantii pentru creditele in lei, aferente exporturilor complexe si productiei de export cu ciclu lung de fabricatie, pentru perioada cuprinsa intre data livrarii si data incasarii contravalorii exportului, dar nu mai mult de 8 ani.
    Garantiile prevazute la acest punct se pot acorda, la cerere, contractantului general, subcontractantilor interni sau, dupa caz, producatorilor, in cazul productiei de export cu ciclu lung de fabricatie.
    2.3. Garantiile prevazute la pct. 2.1 si 2.2 se emit de catre stat prin Ministerul Finantelor, pe baza avizului C.I.G.C.C.E., dat la propunerea Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A.
    Pentru obtinerea garantiilor prevazute mai sus, solicitantii vor prezenta Ministerului Finantelor - Directia generala a datoriei publice - documentatia mentionata la cap. III pct. 3.1.
    Pe baza documentatiei prezentate, Ministerul Finantelor evalueaza riscurile financiare, oportunitatea si conditiile de acordare a garantiei si emite scrisoarea de garantie, care va fi avizata si de reprezentantul Curtii de Conturi din cadrul Ministerului Finantelor.
    Concomitent cu emiterea scrisorii de garantie, intre Ministerul Finantelor, in calitate de garant, si beneficiarul creditului obtinut cu garantia statului sau emitentul scrisorii de garantie se incheie o conventie in care sunt stipulate drepturile si obligatiile partilor, inclusiv comisionul de risc, negociat in cota procentuala si modalitatea de plata a acestuia.
    2.4. Bonificatiile de 60% din dobanda platita pentru creditele primite pentru productia destinata exporturilor complexe si cea cu ciclu lung de fabricatie, precum si pentru perioada de pana la incasarea contravalorii exportului respectiv se acorda:
    a) pentru creditele pe termen scurt, mediu si lung, primite de la bancile comerciale pentru productia din tara, destinate exporturilor complexe si produselor de export cu ciclu lung de fabricatie;
    b) pentru creditele de export, pe perioada de pana la incasarea contravalorii exporturilor complexe sau a produselor de export cu ciclu lung de fabricatie.
    2.5. Pentru stimularea productiei destinate exporturilor complexe si a productiei de export cu ciclu lung de fabricatie, contractantul general, subcontractantii sau producatorii de produse de export cu ciclu lung de fabricatie pot beneficia de rezervare de plafoane pentru acordarea de bonificatii din dobanda la creditele pe termen mediu si lung, prevazute in contractele de credite incheiate cu bancile comerciale, pentru realizarea productiei de export in tara.
    Stimulentele prevazute la pct. 2.4 si 2.5. se acorda la cererea contractantului general sau, dupa caz, a subcontractantilor participanti la realizarea exportului complex, pe baza avizului contractantului general, precum si la cererea producatorilor de produse de export cu ciclu lung de fabricatie. Aprobarea bonificatiilor si rezervarea de plafoane se acorda de catre C.I.G.C.C.E., la propunerea Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A.
    2.6. Asigurarea in numele si in contul statului a creditului de export pe termen mediu si lung pentru riscul de tara se face la solicitarea contractantului general, subcontractantului, a producatorului de produse de export cu ciclu lung de fabricatie sau a bancii finantatoare si/sau a altor entitati financiare, dupa caz.
    2.7. Exceptarea de la plata anticipata sau de la garantarea platii taxelor vamale, a comisionului vamal si a T.V.A., pentru importurile de completare, aferente exporturilor complexe sau productiei de export cu ciclu lung de fabricatie, se solicita de catre importator, impreuna cu subcontractantii interni, pe baza avizului contractantului general sau, dupa caz, de catre importator, impreuna cu contractantul general sau producatorul produselor de export cu ciclu lung de fabricatie.
    Constituie import de completare acele utilaje, echipamente, subansambluri, accesorii si materiale care urmeaza a fi inglobate ca atare in produsul final de export sau care urmeaza a fi utilizate in procesul de fabricatie a produsului destinat exportului ca materiale consumabile. De asemenea, constituie import de completare acele masini, utilaje si dotari speciale, necesare executarii de obiective complexe, lucrari de constructii-montaj si produse cu ciclu lung de fabricatie la un nivel performant care, conform contractului extern, sunt prevazute ca atare in documentatia tehnica de executie, costurile acestora urmand a fi suportate sau recuperate integral de la beneficiarul extern.

    CAP. 3
    Documentatia si metodologia de acordare a stimulentelor

    3.1. Documentatia pentru emiterea garantiilor de catre stat mentionate la cap. II pct. 2.1. si 2.2., se intocmeste de catre contractantul general sau de catre producatorul de produse de export cu ciclu lung de fabricatie sau, dupa caz, de subcontractantii interni participanti la realizarea de exporturi complexe.
    Documentatia necesara emiterii avizului C.I.G.C.C.E. pentru garantiile de mai sus se intocmeste in conformitate cu procedurile aprobate de acesta si se depune la secretariatul tehnic al acestuia.
    Documentatia se analizeaza de catre Banca de Export-Import a Romaniei - S.A., care face propuneri de avizare C.I.G.C.C.E.
    Avizul favorabil al C.I.G.C.C.E. se transmite Ministerului Finantelor, pentru emiterea garantiilor potrivit art. 3 din ordonanta, si solicitantului.
    In vederea emiterii garantiilor de catre stat, solicitantii vor prezenta Ministerului Finantelor - Directia generala a datoriei publice urmatoarele documente:
    - avizul C.I.G.C.C.E.;
    - proiectul contractului de credit pentru garantii in lei, care urmeaza a fi incheiat cu banca comerciala;
    - contractul comercial;
    - orice documente sau informatii pe care le solicita Ministerul Finantelor, in special cu privire la alte scrisori de garantii acordate si la modul de respectare a obligatiilor asumate, precum si cu privire la situatia economico-financiara a solicitantului (ultimul bilant contabil, indicatorii economico-financiari etc.).
    3.2. Documentatia pentru acordarea bonificatiilor de dobanda si pentru rezervarea de plafoane pentru acordarea de bonificatii de dobanda la creditele pe termen scurt, mediu sau lung, utilizate pentru productia de exporturi complexe si pentru productia de export cu ciclu lung de fabricatie, precum si pe perioada pana la incasarea contravalorii exporturilor respective se intocmeste de catre subcontractantii interni, cu avizul contractantului general sau, dupa caz, de contractantul general sau de catre producatorii de produse de export cu ciclu lung de fabricatie.
    Documentatia necesara acordarii bonificatiilor de dobanda sau rezervarii de plafoane pentru acordarea de bonificatii de dobanda se intocmeste in conformitate cu procedurile aprobate de C.I.G.C.C.E. si se depune la secretariatul tehnic al acestuia.
    Documentatia se analizeaza de catre Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. si se aproba de catre C.I.G.C.C.E., potrivit procedurilor in vigoare.
    In baza hotararii C.I.G.C.C.E. de aprobare a bonificatiilor, Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. acorda solicitantilor bonificatia cuvenita sau efectueaza rezervarile de plafoane de bonificatii de dobanda.
    3.3. Documentatia pentru asigurarea, in numele si in contul statului, a creditelor de export pe termen mediu si lung pentru riscul de tara se intocmeste de catre contractantul general, subcontractantul, producatorul de produse de export cu ciclu lung de fabricatie sau de banca finantatoare si/sau de catre alte entitati financiare, dupa caz, in conformitate cu procedurile aprobate de C.I.G.C.C.E. si se depune la secretariatul tehnic al acestuia.
    Documentatia se analizeaza de catre Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. si se aproba de catre C.I.G.C.C.E., potrivit procedurilor in vigoare.
    In baza aprobarii C.I.G.C.C.E., se incheie polita de asigurare, in numele si in contul statului, a creditelor de export.
    3.4. Stimulentele prevazute la art. 2 lit. a)-d) din ordonanta se avizeaza si se aproba in limita resurselor financiare constituite conform art. 5 din ordonanta.
    3.5. Pentru importurile de completare aferente exporturilor complexe si produselor de export cu ciclu lung de fabricatie, documentatia pentru exceptarea de la plata taxelor vamale, in cazul importurilor de completare in regim de import definitiv, sau pentru exceptarea de la garantarea taxelor vamale, pentru importurile de completare in regim de import temporar, exceptarea de la plata sau de la garantarea comisionului vamal si a T.V.A. se intocmeste, pentru fiecare contract extern de exporturi complexe, de catre subcontractantii interni, cu avizul contractantului general, sau de catre producator, in cazul exporturilor de produse cu ciclu lung de fabricatie.
    Documentatia va cuprinde fundamentarea importului, conform anexei nr. 1, contractul extern de export al obiectivului complex sau al produsului cu ciclu lung de fabricatie, contractul extern aferent importului de completare si lista importurilor de completare.
    Lista importurilor de completare, conform anexei nr. 2, intocmita de catre contractantul general importator si beneficiar, va cuprinde beneficiarii, importatorii, denumirea produselor pe pozitii tarifare conform Tarifului vamal de import al Romaniei, cantitativ si valoric, termenul de realizare a exportului in care sunt incorporate importurile de completare respective si valoarea totala a importului in echivalent dolari S.U.A. Aceasta se va depune la secretariatul tehnic al C.I.G.C.C.E., cu avizul prealabil al Ministerului Industriei si Comertului - Directia generala cooperare economica internationala si Directia promovare comert exterior si, dupa caz, al ministerului economic de resort, in vederea aprobarii de catre C.I.G.C.C.E.
    Lista aprobata prin hotarare de catre C.I.G.C.C.E. se transmite solicitantilor.
    Hotararea C.I.G.C.C.E. de aprobare a listelor importurilor de completare, cu privire la produsele importate care urmeaza a beneficia de exceptarea de la plata sau de la garantarea taxelor vamale a comisionului vamal si a T.V.A., va fi prezentata autoritatii vamale de catre importator sau de catre comisionarii vamali, impreuna cu documentele de vamuire a marfurilor.
    La rubrica 44 "Mentiuni speciale" din declaratia vamala se vor inscrie atat ordonanta, cat si numarul si data hotararii C.I.G.C.C.E.
    Autoritatile vamale vor admite importul de completare in exceptare, in conformitate cu hotararea C.I.G.C.C.E.
    Prelungirea termenului de realizare a exportului, in care sunt incorporate importurile de completare prevazute in anexa nr. 2, se acorda, prin hotararea C.I.G.C.C.E., in cazuri justificate, la cererea subcontractantilor interni, cu avizul contractantului general sau al producatorului de produse de export cu ciclu lung de fabricatie. Cererea de prelungire se va face obligatoriu inainte de expirarea termenului de export aprobat initial de catre C.I.G.C.C.E.
    Depasirea termenului de realizare a exportului in care sunt incorporate importurile de completare atrage dupa sine sanctiuni si penalizari potrivit reglementarilor in vigoare.
    Utilizarea partiala de catre subcontractantii interni, producatorii si contractantii generali a importurilor de completare, care au beneficiat de prevederile ordonantei atrage dupa sine plata taxelor si a drepturilor de import datorate autoritatii vamale pentru valoarea neutilizata, conform reglementarilor in vigoare.

    CAP. 4
    Resurse financiare pentru acordarea stimulentelor si gestionarea acestora

    4.1. Resursele financiare din care se asigura stimularea exporturilor complexe si a exportului de produse cu ciclu lung de fabricatie sunt cele prevazute la art. 5 din ordonanta, precum si primele nete incasate pentru asigurarile incheiate in numele si in contul statului, pentru creditele de export pe termen mediu si lung pentru riscul de tara, potrivit art. 2 lit. d) din ordonanta.
    Sumele prevazute in bugetul de stat cu aceasta destinatie reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
    Prelevarea si varsarea cotei de 25% din contravaloarea in lei cuvenita statului din creantele externe recuperate efectiv de la tarile debitoare se efectueaza de Ministerul Finantelor pentru fiecare incasare obtinuta din recuperarea creantelor externe.
    Dobanda din fructificarea depozitelor se varsa in contul special de disponibil, deschis la Banca de Export-Import a Romaniei - S.A., pentru constituirea resurselor financiare destinate stimularii exporturilor complexe si a exportului de produse cu ciclu lung de fabricatie, conform art. 5 din ordonanta.
    Propunerile de cheltuieli pentru stimularea exporturilor complexe si a exportului de produse cu ciclu lung de fabricatie, pe ansamblu si pe categorii, se efectueaza in fiecare etapa a elaborarii bugetului de stat, de catre C.I.G.C.C.E., pe baza propunerilor prezentate de ministerele de resort.
    4.2. Constituirea resurselor financiare pentru stimularea exporturilor complexe si a exporturilor de produse cu ciclu lung de fabricatie si efectuarea platilor privind stimularea acestor activitati se fac printr-un cont special de disponibil, deschis de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. in acest scop.
    4.3. In scopul gestionarii resurselor financiare pentru stimularea exporturilor complexe si a exporturilor de produse cu ciclu lung de fabricatie, Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. va organiza si va conduce o evidenta contabila distincta prin care se va asigura:
    a) evidenta constituirii resurselor destinate stimularii acestor exporturi, dupa natura resursei;
    b) evidenta platilor efectuate pe baza aprobarilor date de C.I.G.C.C.E., dupa natura cheltuielilor si pe operatori economici;
    c) evidenta angajamentelor asumate in numele si in contul statului pe seama resurselor prevazute la lit. a), dupa natura angajamentelor, pe operatori economici si pe termene de plata; angajamentele asumate in valuta sunt supuse recalcularii, cu influentele cursului de schimb al pietei valutare;
    d) evidenta resurselor financiare constituite si neutilizate, respectiv neangajate.
    4.4. Sumele constituite la Banca de Export-Import a Romaniei - S.A., disponibile, precum si cele angajate si neachitate la sfarsitul perioadei de gestiune se reporteaza in anul urmator, acestea urmand sa fie utilizate potrivit destinatiilor aprobate, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    4.5. Influentele ce pot interveni in cazurile executiei garantiilor prevazute la cap. II pct. 2.1 intre cursurile de schimb ale pietei valutare la data la care s-a emis garantia si data la care se executa garantia se reflecta in resursele financiare constituite conform art. 5 din ordonanta.
    4.6. Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. va introduce in evidenta sa conturile contabile necesare si va elabora norme proprii pentru conducerea acestei evidente, pe baza avizului Ministerului Finantelor.
    4.7. Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. va raporta trimestrial C.I.G.C.C.E., Ministerului Industriei si Comertului si Ministerului Finantelor modul de constituire a resurselor, platilor si angajamentelor legate de stimularea exporturilor complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie.
    4.8. Gradul de expunere maxima care se ia in considerare in angajamentele ce se asuma in numele si in contul statului pentru garantii, asigurari de credite de export pe termen mediu si lung pentru riscul de tara si rezervarile de plafoane privind bonificatiile pentru stabilizarea ratei dobanzii, fata de resursele financiare constituite pentru aplicarea ordonantei, este cel stabilit de C.I.G.C.C.E.
    Pentru garantiile acordate in numele si in contul statului de catre Ministerul Finantelor, in baza art. 3 din ordonanta, C.I.G.C.C.E. va transmite Ministerului Finantelor si Ministerului Industriei si Comertului gradul de expunere maxima, distinct pentru destinatiile prevazute la art. 2 lit. a) si b) din ordonanta.
    Ministerul Finantelor va transmite C.I.G.C.C.E. situatia garantiilor emise.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    5.1. La data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, Normele tehnice privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, nr. 1.791/PC/1995, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 30 iunie 1995, isi inceteaza aplicabilitatea.
    5.2. Prezentele norme tehnice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministru de stat,
                     ministrul industriei
                     si comertului,
                     Mircea Ciumara

                     Ministrul lucrarilor publice
                     si amenajarii teritoriului,
                     Nicolae Noica

                     Ministrul finantelor,
                     Daniel Daianu

                     Presedintele Bancii de
                     Export-Import a Romaniei - S.A.,
                     Mihai Bogza

    ANEXA 1

                                 NOTA
privind fundamentarea importurilor de completare, care beneficiaza de exceptarea de la plata si de la garantarea taxelor vamale, a comisionului vamal si a T.V.A., conform art. 2 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995

    1. Denumirea obiectivului complex/produsului cu ciclu lung de fabricatie
    2. Numarul contractului extern; data semnarii
    3. Contractantul general roman
    4. Partenerul extern/Tara
    5. Valoarea contractului extern
    6. Data intrarii in vigoare a contractului extern; termenul de punere in functiune
    7. Termenul de realizare a exportului complex sau a produsului cu ciclu lung de fabricatie
    8. Conditiile si modalitatile de plata
    9. Denumirea si structura exportului complex realizat de partea romana; cantitate (tonaj, numar bucati etc.)
    10. Contributia valorica efectiva a partii romane (materii prime, materiale, utilaje, echipamente, proiecte, manopera, piese de schimb, asistenta tehnica de origine romaneasca), raportata la valoarea totala a contractului extern
    11. Valoarea totala a importului de completare aferent contractului extern; sursele si modalitatile de finantare a acestuia
    12. Perioada de fabricatie a exportului complex sau a produsului cu ciclu lung de fabricatie, conform normelor tehnologice
    13. Stadiul derularii contractului extern, cu precizarea importurilor de completare aprobate anterior pentru acest contract
    14. Fundamentarea necesitatii efectuarii importului de completare.

    CONTRACTANT GENERAL,      IMPORTATOR,       PRODUCATOR/BENEFICIAR,
     Director general       Director general       Director general

    ANEXA 2

    Se aproba
    -----------
    C.I.G.C.C.E.

                               LISTA
importurilor de completare, care beneficiaza de exceptarea de la plata si de la garantarea taxelor vamale, a comisionului vamal si a T.V.A.
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Pozitia  Taxa   Denumirea Cantitatea Valoarea Tara         Termenul
crt. tarifara vamala marfii     (U.M.)    in vama  de           de
                                          (in      provenienta  realizare a
                                          valuta)               exportului
                                                                (ziua/luna/
                                                                anul)
----------------------------------------------------------------------------
 0     1      2        3         4           5           6           7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                           TOTAL ECHIVALENT DOLARI S.U.A.

                 Intocmit                                Avizat

    CONTRACTANT  PRODUCATOR/  IMPORTATOR,      MINISTERUL    (MINISTERUL
      GENERAL,   BENEFICIAR,                   INDUSTRIEI     ECONOMIC)
                                               SI COMERTULUI,

    Director     Director     Director
    general      general      general

    NOTA:
    Lista se intocmeste pe un singur importator si pe un singur producator/beneficiar.
    Toate rubricile se vor completa cu denumirea completa, fara a se folosi prescurtari.SmartCity5

COMENTARII la Norma 101325/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 101325 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 101325/1998
Legea 440 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Ordin 1347 2003
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 275 2003
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 314 2003
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 42 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 125 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 183 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 28 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 57 2003
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 73 1999
pentru aprobarea modificarii Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Ordin 19819 1998
pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu