E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 14 din 31 ianuarie 1995

privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 26 din  3 februarie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. d) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza mijloacele de stimulare a productiei cu ciclu lung de fabricatie, a exporturilor complexe si modul de realizare a acestora.
    Prin exporturi complexe, in sensul prezentei ordonante, se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat sau impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructii de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructii de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere si altele asemenea.
    Art. 2
    Stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, se realizeaza prin:
    a) garantii pentru participari la licitatii internationale, executarea lucrarilor si alte garantii stabilite prin contractele externe;
    b) acordarea de garantii ale statului pentru credite pe termen scurt, mediu si lung utilizate pentru productia din tara si din strainatate, destinata exporturilor complexe, precum si pentru creditele de export pana la 8 ani;
    c) acordarea de bonificatii de 60% din dobanda platita pentru creditele primite pentru productia destinata exporturilor complexe;
    d) asigurarea, in numele si in contul statului, a creditelor de export pe termen mediu si lung pentru riscul de tara;
    e) exceptarea de la plata anticipata sau de la garantarea platii taxelor vamale, a comisionului vamal si a T.V.A. pentru importurile de completare aferente exporturilor complexe.
    Art. 3
    Garantiile prevazute la lit. a) si b) ale art. 2 din prezenta ordonanta se emit de catre stat, prin Ministerul Finantelor, pe baza avizului Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, dat la propunerea Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A.
    Art. 4
    Bonificatiile prevazute la art. 2 lit. c) se stabilesc la dobanda platita de agentii economici la creditele pe termen scurt, mediu si lung utilizate pentru productia de export, precum si pe perioada pana la incasarea contravalorii exporturilor complexe, pe baza de decont si rezervare de plafoane pentru acordarea de bonificatii de dobanda.
    Stabilirea, aprobarea si acordarea bonificatiilor de dobanda, precum si asigurarea creditelor de export impotriva riscurilor de tara se fac pe baza procedurilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.
    Art. 5
    Resursele financiare necesare aplicarii prezentei ordonante se asigura din:
    a) sume prevazute in bugetul de stat cu aceasta destinatie;
    b) prelevarea unei cote de 25% din contravaloarea in lei, cuvenita statului din creantele externe recuperate efectiv de tarile debitoare;
    c) dobanda incasata din fructificarea depozitelor.
    Art. 6
    Pentru asigurarea resurselor necesare finantarii productiei din tara si din strainatate, destinata exporturilor complexe, Banca Nationala a Romaniei va asigura, in conditiile legii, linii de refinantare a bancilor comerciale pe seama carora acestea vor acorda credite pe termen scurt, mediu si lung.
    Art. 7
    Coordonarea activitatii de stimulare a exporturilor complexe se realizeaza prin Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.
    Gestionarea resurselor si efectuarea platilor pentru stimularea exporturilor complexe se vor face de catre Banca de Export-Import a Romaniei - S.A.
    Art. 8
    Ministerul Comertului, cu sprijinul Ministerului Industriilor si al celorlalte ministere si institutii interesate, va organiza un sistem informational adaptat specificului exporturilor complexe si care sa permita informarea agentilor economici interesati cu privire la programele si obiectivele de investitii in diferite tari, sursele de finantare, legislatiile locale, regimurile valutare si de transfer al sumelor realizate in moneda nationala a tarilor potential importatoare etc.
    Art. 9
    Exporturile complexe se realizeaza pe baza de contracte externe de catre un contractant general care poate colabora, pe baza de contracte comerciale, cu subcontractantii - agenti economici romani sau straini, specializati in lucrari de proiectare, constructii-montaj, productie de materiale, utilaje, echipamente, piese de schimb si prestari de servicii.
    Art. 10
    Subcontractantii interni participanti la realizarea de exporturi complexe sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producatorii, precum si prestatorii de servicii angajati in realizarea acestora.
    Art. 11
    Contractantul general are urmatoarele obligatii principale:
    a) desfasoara activitati de prospectare pe piata externa pentru realizarea de exporturi complexe;
    b) intocmeste ofertele tehnico-comerciale pentru exporturile complexe;
    c) asigura transmiterea ofertelor catre partenerii externi interesati sau, dupa caz, participa la licitatiile organizate in strainatate pentru aceste exporturi;
    d) negociaza si incheie contracte externe pentru exporturi complexe;
    e) incheie contracte comerciale cu subcontractantii, in vederea realizarii exporturilor complexe;
    f) urmareste si asigura derularea contractelor externe si interne in termenii si in conditiile stipulate in acestea.
    Art. 12
    Proiectantul general are urmatoarele obligatii principale:
    a) incheie contracte cu contractantul general;
    b) elaboreaza documentatia solicitata de contractantul general;
    c) asigura culegerea de date, elaborarea proiectelor si sustinerea acestora fata de beneficiarul extern;
    d) asigura asistenta tehnica de specialitate la solicitarea contractantului general.
    Art. 13
    Antreprenorul general are urmatoarele obligatii principale:
    a) incheie contracte cu contractantul general si cu subantreprenorii de specialitate;
    b) asigura organizarea de santier si dotarea acestuia cu utilajele necesare;
    c) asigura executarea lucrarilor de constructii-montaj si rezolva eventualele reclamatii ale beneficiarilor externi.
    Art. 14
    Producatorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) elaboreaza si transmit oferte tehnico-comerciale interne contractantului general si proiectantului, la cererea acestora;
    b) incheie contracte cu contractantul general;
    c) asigura derularea, la termenele si in conditiile convenite, a contractului intern;
    d) asigura asistenta tehnica de specialitate, service-ul si rezolvarea reclamatiilor beneficiarului extern privind furnitura livrata;
    e) asigura calitatea productiei, in toate fazele acesteia, precum si nivelul tehnic al furniturii livrate la parametrii proiectati.
    Art. 15
    Contractantul general preia la extern responsabilitatile participantilor - subcontractanti la efectuarea exporturilor complexe.
    Art. 16
    Participantii - subcontractanti raspund potrivit clauzelor contractului comercial incheiat cu contractantul general, astfel:
    a) proiectantul general raspunde de calitatea lucrarilor de proiectare in toate fazele acestora, inclusiv pentru partile din proiectele executate de subproiectanti, de nivelul tehnic al proiectelor, de solutiile tehnologice propuse;
    b) antreprenorul general raspunde de efectuarea lucrarilor de constructii-montaj, calitatea acestora si de respectarea termenelor de executie;
    c) producatorii raspund de executarea, livrarea, respectarea termenelor de livrare, calitatea produselor livrate si buna functionare, in termenul de garantie, a utilajelor, echipamentelor, instalatiilor sau partilor de instalatii, precum si a pieselor de schimb si materialelor aferente;
    d) prestatorii de servicii raspund de executarea in termen si de calitatea lucrarilor si serviciilor executate.
    Art. 17
    Participantii - subcontractanti interni care si-au dat acordul sa participe la realizarea exporturilor complexe, dar care refuza incheierea contractelor interne si/sau isi modifica ofertele initiale in termenul lor de valabilitate, raspund pentru daunele cauzate contractantului general in relatiile cu partenerul extern.
    Art. 18
    Ministerul Comertului, Ministerul Industriilor, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu Ministerul Finantelor si Banca de Export-Import a Romaniei - S.A., in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, vor elabora norme tehnice de aplicare.
    Art. 19
    De prevederile prezentei ordonante beneficiaza agentii economici care realizeaza exporturi complexe, care apeleaza la masurile de stimulare a acestor exporturi si respecta obligatiile si responsabilitatile cuprinse in acest act normativ.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriilor,
                       Dumitru Popescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       p. Ministrul comertului,
                       Ion Pargaru,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 14/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 14 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 14/1995
Legea 440 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Legea 345 2002
privind taxa pe valoarea adaugata
Ordin 73 1999
pentru aprobarea modificarii Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
OUG 22 1998
privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 101325 1998
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Norma 1791 1995
privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Legea 70 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu