E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 11 din actul Legea 96 2000 in legatura cu Hotărârea 2298 2004
Legea 96 2000 in legatura cu Hotărârea 14726 2004
Legea 96 2000 in legatura cu Hotărârea 14692 2004
Legea 96 2000 in legatura cu Hotărârea 14700 2004
Articolul 1 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 2 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 3 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 4 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 5 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 7 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 7 din actul Legea 96 2000 articole noi... articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 3 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 8 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 9 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 10 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 11 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 11 din actul Legea 96 2000 articole noi... articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 13 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 14 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 15 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 16 din actul Legea 96 2000 completat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 16 din actul Legea 96 2000 articole noi... articolul 1 din actul Legea 440 2004
Articolul 17 din actul Legea 96 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 440 2004
Legea 96 2000 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 120 2002
Legea 96 2000 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 120 2002
Articolul 11 din actul Legea 96 2000 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 17 2002
Articolul 9 din actul Legea 96 2000 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 17 2002
Legea 96 2000 republicat de Legea 96 2000
Legea 96 2000 republicat de Legea 96 2000
Legea 96 2000 promulgat de Decretul 213 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 96 din  2 iunie 2000

privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 250 din  6 iunie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., denumita in cuprinsul legii EXIMBANK - S.A., este o institutie specializata prin care se deruleaza activitati de sustinere a comertului exterior prin instrumente financiar-bancare si de asigurari specifice.
    (2) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea in numele si in contul statului, precum si in nume si in cont propriu, realizand pentru persoanele juridice romane finantari, refinantari si garantari ale operatiunilor de comert exterior, asigurari si reasigurari de credite, precum si alte operatiuni bancare.
    Art. 2
    Prin prezenta lege se stabilesc urmatoarele obiective generale ale activitatii EXIMBANK - S.A.:
    a) finantarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, precum si a operatiunilor de comert exterior, prin acordarea de credite, in lei si in valuta, din surse interne sau externe;
    b) garantarea creditelor, in lei si in valuta, pentru productia de export, pentru exporturi si importuri de bunuri si servicii si/sau investitii in obiective destinate productiei de bunuri si servicii pentru export;
    c) efectuarea operatiunilor de refinantare a bancilor pentru finantari acordate de acestea exportatorilor romani;
    d) administrarea si derularea de credite externe destinate sprijinirii productiei de bunuri si servicii destinate exportului si a exportului, precum si a operatiunilor aprobate de Comitetul interministerial pentru garantii si credite de comert exterior, in vederea sprijinirii investitiilor, stimularii intreprinderilor mici si mijlocii, restructurarii si modernizarii societatilor comerciale, dezvoltarii infrastructurii si a altor utilitati de interes public;
    e) efectuarea altor operatiuni bancare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    f) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara;
    g) asigurarea si reasigurarea persoanelor juridice romane pentru investitiile in strainatate;
    h) asigurarea si reasigurarea creditelor destinate realizarii de bunuri si servicii pentru export;
    i) efectuarea altor operatiuni specifice activitatii de asigurare si reasigurare de credite, garantii si investitii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    j) incheierea de acorduri si de conventii, necesare pentru propria activitate, cu organizatii similare din tara si din strainatate;
    k) evaluarea, in calitate de consultant financiar si bancar, a riscurilor comerciale si de tara;
    l) acordarea asistentei pentru expertizari tehnice si efectuarea operatiunilor bancare de punere in aplicare a diferitelor proiecte de investitii;
    m) colectarea, prelucrarea, stocarea si furnizarea informatiilor specifice de credit;
    n) efectuarea altor operatiuni prevazute de lege, in vederea sprijinirii productiei de bunuri si de servicii destinate exportului si a comertului exterior.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea EXIMBANK - S.A.

    Art. 3
    (1) EXIMBANK - S.A. este societate comerciala pe actiuni, in care statul roman detine minimum 51% din capitalul social.
    (2) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislatiei bancare, ale legislatiei referitoare la societatile comerciale din domeniul asigurarilor si reasigurarilor, precum si cu statutul propriu.
    (3) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea la nivel central si teritorial prin sucursale, iar in strainatate, prin birouri de reprezentare.
    Art. 4
    EXIMBANK - S.A. este condusa de un consiliu de administratie numit de adunarea generala a actionarilor, format din 9 membri: presedintele consiliului de administratie, care este si presedintele executiv al bancii, 3 vicepresedinti, care sunt si vicepresedinti executivi ai bancii, si 5 membri.
    Art. 5
    Consiliul de administratie al EXIMBANK - S.A. are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a bancii, numarul de posturi, salarizarea personalului, precum si regulamentul de organizare si functionare;
    b) aproba organizarea si functionarea comitetelor de credit, de risc, de administrare a activelor si pasivelor, precum si a altor organe de lucru, in vederea desfasurarii activitatii sale specifice;
    c) analizeaza, avizeaza si prezinta spre aprobare adunarii generale a actionarilor proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil;
    d) aproba normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfasurare a operatiunilor financiar-bancare si de asigurare si reasigurare a creditelor;
    e) aproba nivelul dobanzilor, comisioanelor si al altor tarife practicate de banca;
    f) stabileste regimul semnaturilor si al imputernicirilor in cadrul EXIMBANK - S.A.;
    g) decide infiintarea de sucursale in tara si de birouri de reprezentare in strainatate;
    h) numeste directorii si directorii adjuncti din centrala, precum si directorii sucursalelor, stabilind atributiile, competentele si raspunderile acestora;
    i) indeplineste alte atributii in vederea realizarii obiectivelor EXIMBANK - S.A.
    Art. 6
    (1) Numirea membrilor Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului.
    (2) In cazul descompletarii consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectiva si numai pana la expirarea mandatului celor inlocuiti, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    (3) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. in timpul mandatului se face de adunarea generala a actionarilor, daca:
    a) nu mai este eligibil in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    b) a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate pentru fapte savarsite in legatura cu exercitarea atributiilor de administrator;
    c) se afla in imposibilitatea de a-si exercita mandatul pentru o perioada de cel mult 45 de zile.
    (4) Activitatea consiliului de administratie este reglementata de prevederile legale referitoare la societatile comerciale, de legislatia bancara, de prevederile prezentei legi si de regulamentele de organizare ale EXIMBANK - S.A., aprobate de adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (5) Membrii Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. nu pot sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de alta natura care i-ar pune in conflict cu obligatiile si indatoririle fata de EXIMBANK - S.A.
    Art. 7
    (1) Comisia de cenzori este formata din 5 membri plini si 5 membri supleanti.
    (2) Comisia de cenzori este numita si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor legale referitoare la societatile comerciale, bancare, de asigurari si reasigurari, precum si altor acte normative in domeniu.

    CAP. 3
    Activitatea EXIMBANK - S.A. in numele si in contul statului

    Art. 8
    EXIMBANK - S.A. desfasoara, in limita competentelor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior, urmatoarele operatiuni in contul sau cu garantia statului:
    a) emite garantii de export;
    b) acorda bonificatii de dobanda;
    c) realizeaza finantari si refinantari;
    d) asigurari si reasigurari de credite si investitii;
    e) alte operatiuni prevazute de lege.
    Art. 9
    Pentru sprijinirea exporturilor romanesti in numele si in contul statului se constituie la EXIMBANK - S.A. urmatoarele fonduri:
    a) fondul pentru garantii de export;
    b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor de export si a investitiilor romane in strainatate;
    c) fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobanda;
    d) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor obtinute in vederea realizarii de bunuri si servicii destinate exportului.
    Art. 10
    (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevazute la art. 9, cu exceptia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobanda, sunt:
    a) sumele alocate anterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, in scopul sprijinirii exporturilor, si disponibile la aceasta data;
    b) sumele prevazute anual in bugetul de stat cu aceasta destinatie;
    c) sumele prelevate in limita unei cote de 25% din creantele externe recuperate de stat efectiv de la tarile debitoare;
    d) sumele nete care provin din primele de asigurare;
    e) sumele recuperate din asigurarea creditelor;
    f) sumele recuperate de la persoana juridica garantata;
    g) dobanda incasata din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;
    h) alte surse, conform legii.
    (2) Sursa de alimentare a fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobanda va fi dimensionata si alocata anual de la bugetul de stat, in conformitate cu strategia Guvernului de sprijinire a comertului exterior romanesc.
    (3) Sumele prevazute in bugetul de stat pentru finantarea operatiunilor de comert exterior vor fi virate lunar de Ministerul Finantelor la EXIMBANK - S.A.
    (4) Fondurile prevazute la art. 9, cu exceptia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobanda, vor putea fi angajate in limita maxima de expunere stabilita de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior.
    Art. 11
    (1) Fondurile prevazute la art. 9 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, in numele si in contul statului, cu aprobarea Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior, astfel:
    a) fondul pentru garantii de export prevazut la art. 9 lit. a), pentru plata:
    1. garantiilor de participare la licitatii internationale;
    2. garantiilor de restituire a avansului si a altor plati progresive incasate de la beneficiarii externi in contul contractelor de export;
    3. garantiilor pentru buna executare a contractelor externe;
    4. garantiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor si materialelor puse la dispozitie contractual de beneficiarul extern;
    5. altor garantii specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale in vigoare;
    b) fondurile pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export mentionate la art. 9 lit. b) si d), pentru plata despagubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum si pentru acoperirea costurilor de recuperare, in conformitate cu prevederile contractelor de asigurare si ale procedurilor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior.
    Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se refera la:
    1. asigurari si reasigurari de credite de export pe termen scurt, mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara neasigurabile pe piata privata;
    2. asigurari de garantii de export impotriva riscurilor de executare nejustificata a acestora, precum si de investitii romanesti in strainatate impotriva riscurilor comerciale si de tara;
    3. alte operatiuni de asigurare, coasigurare si reasigurare de credite impotriva riscurilor de neplata, neasigurabile pe piata privata;
    c) fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobanda, prevazut la art. 9 lit. c), pentru realizarea de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului, precum si pentru alte exporturi, potrivit reglementarilor legale, pentru plata trimestriala, semestriala sau anuala, dupa caz, a unei parti din dobanzile efectiv platite de societatile comerciale la creditele in lei angajate de acestea la banci, aferente productiei de bunuri si servicii destinate exportului, potrivit procedurilor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior.
    (2) Administrarea fondurilor mentionate la art. 9 se va face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din aceste fonduri vor putea fi utilizate de EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru sustinerea activitatii bancare. Nivelul obligatiilor de plata ale EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se va stabili prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor si EXIMBANK - S.A., in cote procentuale, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecarui fond. Pentru evidentierea contabila a operatiunilor pe seama acestor fonduri se vor deschide conturi distincte in evidenta contabila a EXIMBANK - S.A. Metodologia de inregistrare in contabilitate a operatiunilor privind constituirea si utilizarea fondurilor se stabileste prin norme elaborate de EXIMBANK - S.A., cu avizul Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior si cu aprobarea Ministerului Finantelor si a Bancii Nationale a Romaniei. Sumele disponibile la sfarsitul anului la aceste fonduri se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
    (3) Pentru administrarea fondurilor mentionate la art. 9 EXIMBANK - S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior si care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.
    (4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevazute la art. 9 lit. a), b) si d), ca urmare a executarii angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., in contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Pana la realizarea efectiva a regularizarilor Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finantelor, reintregirea temporara a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevazute mai sus.
    Art. 12
    EXIMBANK - S.A. examineaza si avizeaza, pentru prezentarea la Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior, solicitarile de garantii pentru importurile de tehnologie, masini si utilaje destinate dezvoltarii, modernizarii, retehnologizarii, precum si crearii unor noi capacitati de productie de bunuri si servicii destinate exportului. Garantia statului se emite de Ministerul Finantelor si se preia in evidenta la datoria publica.
    Art. 13
    (1) EXIMBANK - S.A. poate asigura si reasigura impotriva riscurilor comerciale si de tara:
    a) creditele de export pe termen scurt, mediu si lung;
    b) investitii romanesti in strainatate;
    c) creditele obtinute in vederea realizarii de bunuri si servicii destinate exportului.
    (2) Asigurarile mentionate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung si asigurarea investitiilor se vor face in cadrul unor plafoane valorice stabilite de EXIMBANK - S.A. pe tari, in functie de politica Guvernului de sprijinire a exportului si a investitiilor pe diferite piete.
    Art. 14
    (1) EXIMBANK - S.A. analizeaza si avizeaza documentatiile referitoare la exceptarea de la plata anticipata sau de la garantarea platii taxelor vamale, a comisionului vamal si a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile de completare aferente exporturilor complexe sau productiei de export cu ciclu lung de fabricatie, pe care le inainteaza spre solutionare Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior.
    (2) EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni in contul statului, potrivit obiectivelor prevazute la art. 2.

    CAP. 4
    Activitatea EXIMBANK - S.A. in nume si in cont propriu

    Art. 15
    EXIMBANK - S.A. efectueaza operatiuni de banca in conformitate cu reglementarile legislatiei bancare in vigoare si cu prevederile prezentei legi.
    Art. 16
    (1) EXIMBANK - S.A. asigura si reasigura, impotriva riscurilor comerciale si de tara, credite de export pe termen scurt, mediu si lung, conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) EXIMBANK - S.A. reasigura, cu precadere pe piata internationala, riscurile preluate.
    (3) EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni de asigurari si reasigurari de credite in cont propriu, pe baza normelor proprii aprobate de consiliul de administratie.
    (4) In activitatea de asigurare si reasigurare de credite EXIMBANK - S.A. elaboreaza norme interne conform reglementarilor nationale si internationale in domeniu.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 17
    (1) Membrii si imputernicitii in adunarea generala a actionarilor, membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, precum si salariatii EXIMBANK - S.A. sunt obligati sa pastreze secretul asupra oricaror date si informatii de care au luat cunostinta in cursul exercitarii functiilor lor si care nu sunt destinate publicitatii.
    (2) Folosirea in interes propriu a informatiilor si datelor obtinute ca urmare a activitatii desfasurate in EXIMBANK - S.A. se pedepseste potrivit legii.
    Art. 18
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea infiintarii Bancii de Export-Import a Romaniei - societate pe actiuni - (Romanian Eximbank), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. ramane in vigoare pana la aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a noului statut, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                           BOGDAN NICULESCU DUVAZSmartCity5

COMENTARII la Legea 96/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 96 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 96/2000
Hotărârea 2298 2004
privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A.
Hotărârea 14726 2004
pentru aprobarea Normei privind derularea, in numele si contul statului, a activitatii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplata la extern (cod ISO: NI-ASR-07-I/0)
Hotărârea 14692 2004
pentru aprobarea Normelor privind activitatea de acordare de bonificatii de dobanda, in numele si contul statului, nr. NI-CST-02-I/0
Hotărârea 14700 2004
pentru reconfirmarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK, in numele si contul statului, in scopul stimularii realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, nr. NI-GAR-02-II/0, aprobate prin Hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 14.681/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Normelor privind derularea activitatii de garantare a creditelor pentru productia pentru export (garantii pentru capital de lucru), in numele si contul statului, nr. NI-CST-01-II/0, aprobate prin Hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 13.926/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 440 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
OUG 120 2002
privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat
OUG 120 2002
privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat
OUG 17 2002
privind recapitalizarea Bancii de Export-Import a Romaniei "EXIMBANK" - S.A.
Legea 96 2000
privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Legea 96 2000
privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A.*)
Decretul 213 2000
pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu