E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 390 din 13 iunie 2002

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 443 din 24 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Agentia Romana pentru Investitii Straine, denumita in continuare Agentie, se infiinteaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, prin reorganizarea Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, si a Directiei generale pentru promovarea investitiilor, din cadrul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, care isi inceteaza activitatea.
    (2) Agentia raspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea si atragerea investitiilor straine directe.
    (3) Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Primaverii nr. 22, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza elaborarea strategiilor de promovare a investitiilor straine directe in Romania si a programelor de actiune pentru atragerea capitalului strain in economie, colaborand cu ministerele si autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltare economica a tarii;
    b) monitorizeaza respectarea prevederilor legale privind regimul investitiilor straine in Romania si face propuneri Guvernului pentru imbunatatirea legislatiei in domeniu;
    c) actioneaza, inclusiv prin consultari cu investitorii romani si straini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele, cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si camerele de comert si industrie teritoriale, cu agentiile de dezvoltare regionala, pentru mentinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil promovarii investitiilor directe, prin asigurarea armonizarii legislative in domeniu, simplificarea procedurilor si eliminarea barierelor administrative;
    d) coordoneaza activitatea de promovare, pe plan intern si international, a investitiilor straine directe in Romania, asigurand aducerea la indeplinire a obiectivelor strategiei nationale in acest domeniu;
    e) acorda, la cerere, investitorilor straini asistenta de specialitate in contactarea companiilor si organizatiilor romanesti si furnizeaza informatiile necesare pentru infiintarea de societati comerciale in Romania, precum si informatii referitoare la mediul de afaceri romanesc;
    f) lucreaza in stransa legatura cu firmele romanesti si asigura o comunicare efectiva intre acestea si companiile straine;
    g) desfasoara activitatea de promovare a investitiilor straine, in corelatie cu strategiile Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ale Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare si cu strategiile pentru acest domeniu ale ministerelor economice, pentru a sustine o prezentare coerenta a ofertei romanesti de privatizare pe plan international;
    h) informeaza periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura domeniului de activitate si la tendinta investitiilor straine directe; in acest scop, lunar, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Banca Nationala a Romaniei, Directia Generala a Vamilor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si celelalte institutii publice sau private care inregistreaza, conform legii, informatii privind investitiile straine directe in Romania vor comunica Agentiei datele pe care le detin referitoare la elementele prevazute mai sus;
    i) promoveaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, o imagine atractiva privind politica si realitatile economice, climatul investitional din Romania in mediile de afaceri internationale; in acest scop va elabora si va difuza materiale promotionale - brosuri, pliante, afise, informatii pe suport CD-ROM, pagina de Internet si altele asemenea, studii si analize privind investitiile straine directe in Romania - si va organiza manifestari promotionale, seminarii si conferinte;
    j) va fi sprijinita de Ministerul Afacerilor Externe in identificarea si atragerea de surse de finantare internationale; totodata va contribui la constituirea unei baze de date actualizate permanent privind surse externe de finantare, respectiv domenii de interes pentru partenerii externi;
    k) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (2) Agentia participa si reprezinta Romania la lucrarile institutiilor si asociatiilor internationale din domeniul promovarii investitiilor straine directe si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate in domeniul investitiilor straine directe.
    (3) In vederea asigurarii unor conditii corespunzatoare de asistare a investitorilor straini in teritoriu pentru identificarea celor mai atractive amplasamente pentru investitiile straine, inclusiv prin acordarea de consultanta si informatii in perioada anterioara si ulterioara realizarii investitiei, Agentia va colabora cu agentiile de dezvoltare regionala.
    (4) Ministerele vor colabora cu Agentia in vederea realizarii obiectivelor din domeniul sau de activitate.
    (5) In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia are dreptul sa solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei si o reprezinta in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    Art. 4
    (1) Agentia are un secretar general, care este functionar public de cariera, numit pe baza de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (3) Secretarul general al Agentiei poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare al acesteia ori incredintate de presedinte.
    Art. 5
    (1) Numarul maxim de posturi si structura organizatorica a Agentiei se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) In cadrul structurii organizatorice a Agentiei, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare de lucru.
    (3) Coordonarea si atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 6
    (1) Personalul Agentiei se incadreaza pe baza de concurs, conform structurii organizatorice si in limita numarului de posturi prevazut prin hotarare a Guvernului.
    (2) Salarizarea personalului de conducere si de executie al Agentiei se face conform prevederilor cap. II din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001, cu modificarile ulterioare.
    (3) Numarul maxim de posturi ale aparatului de lucru al Guvernului si al Ministerului Dezvoltarii si Prognozei se reduce cu numarul de posturi aferent exercitarii atributiilor si competentelor preluate de Agentie.
    Art. 7
    (1) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente activitatii de promovare a investitiilor straine aflate in dotarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei - Directia generala de promovare a investitiilor si a Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se preiau de Agentie, pe baza de protocol de predare-primire incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi Agentia preia toate drepturile si obligatiile aferente activitatii de promovare a investitiilor straine, inclusiv cele decurgand din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, de la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si de la Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini, asa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si prin contracte incheiate de aceste institutii cu terte persoane fizice sau juridice romane ori straine.
    (3) Agentia are in dotare un numar de autoturisme, cu un consum lunar de carburanti, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    (1) Bugetul Agentiei se aproba ca anexa la legea anuala a bugetului de stat.
    (2) Corespunzator atributiilor preluate de Agentie, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat pe anul 2002 si, respectiv, in structura bugetului Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Dezvoltarii si Prognozei.
    (3) Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei vor transmite Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare prevederilor prezentei legi in structura bugetelor proprii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 9
    Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei vor prezenta spre aprobare Guvernului noile atributii si structuri organizatorice, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 159/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001, si se modifica in mod corespunzator urmatoarele acte normative: Hotararea Guvernului nr. 985/2001 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 15 octombrie 2001, Hotararea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2002, Hotararea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 905/2001 privind organizarea si functionarea Centrului Roman de Comert Exterior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 390/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 390 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 390/2002
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
OUG 85 2008
privind stimularea investitiilor
Hotărârea 165 2004
pentru aprobarea afilierii Agentiei Romane pentru Investitii Straine la Asociatia Mondiala a Agentiilor de Promovare a Investitiilor (WAIPA) si a platii cotizatiei anuale
Hotărârea 752 2003
pentru aprobarea numarului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Romane pentru Investitii Straine
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
OUG 34 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Hotărârea 681 2002
pentru aprobarea numarului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Decretul 544 2002
pentru promulgarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu