E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 390 din 13 iunie 2002

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 443 din 24 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Agentia Romana pentru Investitii Straine, denumita in continuare Agentie, se infiinteaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, prin reorganizarea Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, si a Directiei generale pentru promovarea investitiilor, din cadrul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, care isi inceteaza activitatea.
    (2) Agentia raspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea si atragerea investitiilor straine directe.
    (3) Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Primaverii nr. 22, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza elaborarea strategiilor de promovare a investitiilor straine directe in Romania si a programelor de actiune pentru atragerea capitalului strain in economie, colaborand cu ministerele si autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltare economica a tarii;
    b) monitorizeaza respectarea prevederilor legale privind regimul investitiilor straine in Romania si face propuneri Guvernului pentru imbunatatirea legislatiei in domeniu;
    c) actioneaza, inclusiv prin consultari cu investitorii romani si straini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele, cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si camerele de comert si industrie teritoriale, cu agentiile de dezvoltare regionala, pentru mentinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil promovarii investitiilor directe, prin asigurarea armonizarii legislative in domeniu, simplificarea procedurilor si eliminarea barierelor administrative;
    d) coordoneaza activitatea de promovare, pe plan intern si international, a investitiilor straine directe in Romania, asigurand aducerea la indeplinire a obiectivelor strategiei nationale in acest domeniu;
    e) acorda, la cerere, investitorilor straini asistenta de specialitate in contactarea companiilor si organizatiilor romanesti si furnizeaza informatiile necesare pentru infiintarea de societati comerciale in Romania, precum si informatii referitoare la mediul de afaceri romanesc;
    f) lucreaza in stransa legatura cu firmele romanesti si asigura o comunicare efectiva intre acestea si companiile straine;
    g) desfasoara activitatea de promovare a investitiilor straine, in corelatie cu strategiile Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ale Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare si cu strategiile pentru acest domeniu ale ministerelor economice, pentru a sustine o prezentare coerenta a ofertei romanesti de privatizare pe plan international;
    h) informeaza periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura domeniului de activitate si la tendinta investitiilor straine directe; in acest scop, lunar, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Banca Nationala a Romaniei, Directia Generala a Vamilor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si celelalte institutii publice sau private care inregistreaza, conform legii, informatii privind investitiile straine directe in Romania vor comunica Agentiei datele pe care le detin referitoare la elementele prevazute mai sus;
    i) promoveaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, o imagine atractiva privind politica si realitatile economice, climatul investitional din Romania in mediile de afaceri internationale; in acest scop va elabora si va difuza materiale promotionale - brosuri, pliante, afise, informatii pe suport CD-ROM, pagina de Internet si altele asemenea, studii si analize privind investitiile straine directe in Romania - si va organiza manifestari promotionale, seminarii si conferinte;
    j) va fi sprijinita de Ministerul Afacerilor Externe in identificarea si atragerea de surse de finantare internationale; totodata va contribui la constituirea unei baze de date actualizate permanent privind surse externe de finantare, respectiv domenii de interes pentru partenerii externi;
    k) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (2) Agentia participa si reprezinta Romania la lucrarile institutiilor si asociatiilor internationale din domeniul promovarii investitiilor straine directe si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate in domeniul investitiilor straine directe.
    (3) In vederea asigurarii unor conditii corespunzatoare de asistare a investitorilor straini in teritoriu pentru identificarea celor mai atractive amplasamente pentru investitiile straine, inclusiv prin acordarea de consultanta si informatii in perioada anterioara si ulterioara realizarii investitiei, Agentia va colabora cu agentiile de dezvoltare regionala.
    (4) Ministerele vor colabora cu Agentia in vederea realizarii obiectivelor din domeniul sau de activitate.
    (5) In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia are dreptul sa solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei si o reprezinta in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    Art. 4
    (1) Agentia are un secretar general, care este functionar public de cariera, numit pe baza de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (3) Secretarul general al Agentiei poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare al acesteia ori incredintate de presedinte.
    Art. 5
    (1) Numarul maxim de posturi si structura organizatorica a Agentiei se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) In cadrul structurii organizatorice a Agentiei, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare de lucru.
    (3) Coordonarea si atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 6
    (1) Personalul Agentiei se incadreaza pe baza de concurs, conform structurii organizatorice si in limita numarului de posturi prevazut prin hotarare a Guvernului.
    (2) Salarizarea personalului de conducere si de executie al Agentiei se face conform prevederilor cap. II din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001, cu modificarile ulterioare.
    (3) Numarul maxim de posturi ale aparatului de lucru al Guvernului si al Ministerului Dezvoltarii si Prognozei se reduce cu numarul de posturi aferent exercitarii atributiilor si competentelor preluate de Agentie.
    Art. 7
    (1) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente activitatii de promovare a investitiilor straine aflate in dotarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei - Directia generala de promovare a investitiilor si a Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se preiau de Agentie, pe baza de protocol de predare-primire incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi Agentia preia toate drepturile si obligatiile aferente activitatii de promovare a investitiilor straine, inclusiv cele decurgand din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, de la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si de la Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini, asa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si prin contracte incheiate de aceste institutii cu terte persoane fizice sau juridice romane ori straine.
    (3) Agentia are in dotare un numar de autoturisme, cu un consum lunar de carburanti, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    (1) Bugetul Agentiei se aproba ca anexa la legea anuala a bugetului de stat.
    (2) Corespunzator atributiilor preluate de Agentie, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat pe anul 2002 si, respectiv, in structura bugetului Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Dezvoltarii si Prognozei.
    (3) Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei vor transmite Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare prevederilor prezentei legi in structura bugetelor proprii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 9
    Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei vor prezenta spre aprobare Guvernului noile atributii si structuri organizatorice, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 159/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001, si se modifica in mod corespunzator urmatoarele acte normative: Hotararea Guvernului nr. 985/2001 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 15 octombrie 2001, Hotararea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2002, Hotararea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 905/2001 privind organizarea si functionarea Centrului Roman de Comert Exterior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 390/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 390 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 390/2002
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
OUG 85 2008
privind stimularea investitiilor
Hotărârea 165 2004
pentru aprobarea afilierii Agentiei Romane pentru Investitii Straine la Asociatia Mondiala a Agentiilor de Promovare a Investitiilor (WAIPA) si a platii cotizatiei anuale
Hotărârea 752 2003
pentru aprobarea numarului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Romane pentru Investitii Straine
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
OUG 34 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Hotărârea 681 2002
pentru aprobarea numarului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Decretul 544 2002
pentru promulgarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu