E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 390 din 13 iunie 2002

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 443 din 24 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Agentia Romana pentru Investitii Straine, denumita in continuare Agentie, se infiinteaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, prin reorganizarea Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, si a Directiei generale pentru promovarea investitiilor, din cadrul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, care isi inceteaza activitatea.
    (2) Agentia raspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea si atragerea investitiilor straine directe.
    (3) Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Primaverii nr. 22, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza elaborarea strategiilor de promovare a investitiilor straine directe in Romania si a programelor de actiune pentru atragerea capitalului strain in economie, colaborand cu ministerele si autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltare economica a tarii;
    b) monitorizeaza respectarea prevederilor legale privind regimul investitiilor straine in Romania si face propuneri Guvernului pentru imbunatatirea legislatiei in domeniu;
    c) actioneaza, inclusiv prin consultari cu investitorii romani si straini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele, cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si camerele de comert si industrie teritoriale, cu agentiile de dezvoltare regionala, pentru mentinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil promovarii investitiilor directe, prin asigurarea armonizarii legislative in domeniu, simplificarea procedurilor si eliminarea barierelor administrative;
    d) coordoneaza activitatea de promovare, pe plan intern si international, a investitiilor straine directe in Romania, asigurand aducerea la indeplinire a obiectivelor strategiei nationale in acest domeniu;
    e) acorda, la cerere, investitorilor straini asistenta de specialitate in contactarea companiilor si organizatiilor romanesti si furnizeaza informatiile necesare pentru infiintarea de societati comerciale in Romania, precum si informatii referitoare la mediul de afaceri romanesc;
    f) lucreaza in stransa legatura cu firmele romanesti si asigura o comunicare efectiva intre acestea si companiile straine;
    g) desfasoara activitatea de promovare a investitiilor straine, in corelatie cu strategiile Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ale Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare si cu strategiile pentru acest domeniu ale ministerelor economice, pentru a sustine o prezentare coerenta a ofertei romanesti de privatizare pe plan international;
    h) informeaza periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura domeniului de activitate si la tendinta investitiilor straine directe; in acest scop, lunar, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Banca Nationala a Romaniei, Directia Generala a Vamilor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si celelalte institutii publice sau private care inregistreaza, conform legii, informatii privind investitiile straine directe in Romania vor comunica Agentiei datele pe care le detin referitoare la elementele prevazute mai sus;
    i) promoveaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, o imagine atractiva privind politica si realitatile economice, climatul investitional din Romania in mediile de afaceri internationale; in acest scop va elabora si va difuza materiale promotionale - brosuri, pliante, afise, informatii pe suport CD-ROM, pagina de Internet si altele asemenea, studii si analize privind investitiile straine directe in Romania - si va organiza manifestari promotionale, seminarii si conferinte;
    j) va fi sprijinita de Ministerul Afacerilor Externe in identificarea si atragerea de surse de finantare internationale; totodata va contribui la constituirea unei baze de date actualizate permanent privind surse externe de finantare, respectiv domenii de interes pentru partenerii externi;
    k) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (2) Agentia participa si reprezinta Romania la lucrarile institutiilor si asociatiilor internationale din domeniul promovarii investitiilor straine directe si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate in domeniul investitiilor straine directe.
    (3) In vederea asigurarii unor conditii corespunzatoare de asistare a investitorilor straini in teritoriu pentru identificarea celor mai atractive amplasamente pentru investitiile straine, inclusiv prin acordarea de consultanta si informatii in perioada anterioara si ulterioara realizarii investitiei, Agentia va colabora cu agentiile de dezvoltare regionala.
    (4) Ministerele vor colabora cu Agentia in vederea realizarii obiectivelor din domeniul sau de activitate.
    (5) In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia are dreptul sa solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei si o reprezinta in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    Art. 4
    (1) Agentia are un secretar general, care este functionar public de cariera, numit pe baza de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (3) Secretarul general al Agentiei poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare al acesteia ori incredintate de presedinte.
    Art. 5
    (1) Numarul maxim de posturi si structura organizatorica a Agentiei se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) In cadrul structurii organizatorice a Agentiei, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare de lucru.
    (3) Coordonarea si atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 6
    (1) Personalul Agentiei se incadreaza pe baza de concurs, conform structurii organizatorice si in limita numarului de posturi prevazut prin hotarare a Guvernului.
    (2) Salarizarea personalului de conducere si de executie al Agentiei se face conform prevederilor cap. II din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001, cu modificarile ulterioare.
    (3) Numarul maxim de posturi ale aparatului de lucru al Guvernului si al Ministerului Dezvoltarii si Prognozei se reduce cu numarul de posturi aferent exercitarii atributiilor si competentelor preluate de Agentie.
    Art. 7
    (1) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente activitatii de promovare a investitiilor straine aflate in dotarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei - Directia generala de promovare a investitiilor si a Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se preiau de Agentie, pe baza de protocol de predare-primire incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi Agentia preia toate drepturile si obligatiile aferente activitatii de promovare a investitiilor straine, inclusiv cele decurgand din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, de la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si de la Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini, asa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si prin contracte incheiate de aceste institutii cu terte persoane fizice sau juridice romane ori straine.
    (3) Agentia are in dotare un numar de autoturisme, cu un consum lunar de carburanti, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    (1) Bugetul Agentiei se aproba ca anexa la legea anuala a bugetului de stat.
    (2) Corespunzator atributiilor preluate de Agentie, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat pe anul 2002 si, respectiv, in structura bugetului Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Dezvoltarii si Prognozei.
    (3) Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei vor transmite Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare prevederilor prezentei legi in structura bugetelor proprii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 9
    Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei vor prezenta spre aprobare Guvernului noile atributii si structuri organizatorice, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 159/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001, si se modifica in mod corespunzator urmatoarele acte normative: Hotararea Guvernului nr. 985/2001 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 15 octombrie 2001, Hotararea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2002, Hotararea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 905/2001 privind organizarea si functionarea Centrului Roman de Comert Exterior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 390/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 390 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 390/2002
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
OUG 85 2008
privind stimularea investitiilor
Hotărârea 165 2004
pentru aprobarea afilierii Agentiei Romane pentru Investitii Straine la Asociatia Mondiala a Agentiilor de Promovare a Investitiilor (WAIPA) si a platii cotizatiei anuale
Hotărârea 752 2003
pentru aprobarea numarului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Romane pentru Investitii Straine
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
OUG 34 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Hotărârea 681 2002
pentru aprobarea numarului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Decretul 544 2002
pentru promulgarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu