E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 390 din 13 iunie 2002

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 443 din 24 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Agentia Romana pentru Investitii Straine, denumita in continuare Agentie, se infiinteaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, prin reorganizarea Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, si a Directiei generale pentru promovarea investitiilor, din cadrul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, care isi inceteaza activitatea.
    (2) Agentia raspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea si atragerea investitiilor straine directe.
    (3) Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Primaverii nr. 22, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza elaborarea strategiilor de promovare a investitiilor straine directe in Romania si a programelor de actiune pentru atragerea capitalului strain in economie, colaborand cu ministerele si autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltare economica a tarii;
    b) monitorizeaza respectarea prevederilor legale privind regimul investitiilor straine in Romania si face propuneri Guvernului pentru imbunatatirea legislatiei in domeniu;
    c) actioneaza, inclusiv prin consultari cu investitorii romani si straini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele, cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si camerele de comert si industrie teritoriale, cu agentiile de dezvoltare regionala, pentru mentinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil promovarii investitiilor directe, prin asigurarea armonizarii legislative in domeniu, simplificarea procedurilor si eliminarea barierelor administrative;
    d) coordoneaza activitatea de promovare, pe plan intern si international, a investitiilor straine directe in Romania, asigurand aducerea la indeplinire a obiectivelor strategiei nationale in acest domeniu;
    e) acorda, la cerere, investitorilor straini asistenta de specialitate in contactarea companiilor si organizatiilor romanesti si furnizeaza informatiile necesare pentru infiintarea de societati comerciale in Romania, precum si informatii referitoare la mediul de afaceri romanesc;
    f) lucreaza in stransa legatura cu firmele romanesti si asigura o comunicare efectiva intre acestea si companiile straine;
    g) desfasoara activitatea de promovare a investitiilor straine, in corelatie cu strategiile Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ale Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare si cu strategiile pentru acest domeniu ale ministerelor economice, pentru a sustine o prezentare coerenta a ofertei romanesti de privatizare pe plan international;
    h) informeaza periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura domeniului de activitate si la tendinta investitiilor straine directe; in acest scop, lunar, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Banca Nationala a Romaniei, Directia Generala a Vamilor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si celelalte institutii publice sau private care inregistreaza, conform legii, informatii privind investitiile straine directe in Romania vor comunica Agentiei datele pe care le detin referitoare la elementele prevazute mai sus;
    i) promoveaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, o imagine atractiva privind politica si realitatile economice, climatul investitional din Romania in mediile de afaceri internationale; in acest scop va elabora si va difuza materiale promotionale - brosuri, pliante, afise, informatii pe suport CD-ROM, pagina de Internet si altele asemenea, studii si analize privind investitiile straine directe in Romania - si va organiza manifestari promotionale, seminarii si conferinte;
    j) va fi sprijinita de Ministerul Afacerilor Externe in identificarea si atragerea de surse de finantare internationale; totodata va contribui la constituirea unei baze de date actualizate permanent privind surse externe de finantare, respectiv domenii de interes pentru partenerii externi;
    k) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (2) Agentia participa si reprezinta Romania la lucrarile institutiilor si asociatiilor internationale din domeniul promovarii investitiilor straine directe si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate in domeniul investitiilor straine directe.
    (3) In vederea asigurarii unor conditii corespunzatoare de asistare a investitorilor straini in teritoriu pentru identificarea celor mai atractive amplasamente pentru investitiile straine, inclusiv prin acordarea de consultanta si informatii in perioada anterioara si ulterioara realizarii investitiei, Agentia va colabora cu agentiile de dezvoltare regionala.
    (4) Ministerele vor colabora cu Agentia in vederea realizarii obiectivelor din domeniul sau de activitate.
    (5) In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia are dreptul sa solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei si o reprezinta in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    Art. 4
    (1) Agentia are un secretar general, care este functionar public de cariera, numit pe baza de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (3) Secretarul general al Agentiei poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare al acesteia ori incredintate de presedinte.
    Art. 5
    (1) Numarul maxim de posturi si structura organizatorica a Agentiei se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) In cadrul structurii organizatorice a Agentiei, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare de lucru.
    (3) Coordonarea si atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 6
    (1) Personalul Agentiei se incadreaza pe baza de concurs, conform structurii organizatorice si in limita numarului de posturi prevazut prin hotarare a Guvernului.
    (2) Salarizarea personalului de conducere si de executie al Agentiei se face conform prevederilor cap. II din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001, cu modificarile ulterioare.
    (3) Numarul maxim de posturi ale aparatului de lucru al Guvernului si al Ministerului Dezvoltarii si Prognozei se reduce cu numarul de posturi aferent exercitarii atributiilor si competentelor preluate de Agentie.
    Art. 7
    (1) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente activitatii de promovare a investitiilor straine aflate in dotarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei - Directia generala de promovare a investitiilor si a Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se preiau de Agentie, pe baza de protocol de predare-primire incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi Agentia preia toate drepturile si obligatiile aferente activitatii de promovare a investitiilor straine, inclusiv cele decurgand din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, de la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si de la Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini, asa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si prin contracte incheiate de aceste institutii cu terte persoane fizice sau juridice romane ori straine.
    (3) Agentia are in dotare un numar de autoturisme, cu un consum lunar de carburanti, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    (1) Bugetul Agentiei se aproba ca anexa la legea anuala a bugetului de stat.
    (2) Corespunzator atributiilor preluate de Agentie, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat pe anul 2002 si, respectiv, in structura bugetului Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Dezvoltarii si Prognozei.
    (3) Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei vor transmite Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare prevederilor prezentei legi in structura bugetelor proprii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 9
    Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei vor prezenta spre aprobare Guvernului noile atributii si structuri organizatorice, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 159/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001, si se modifica in mod corespunzator urmatoarele acte normative: Hotararea Guvernului nr. 985/2001 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 15 octombrie 2001, Hotararea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2002, Hotararea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 905/2001 privind organizarea si functionarea Centrului Roman de Comert Exterior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 390/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 390 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 390/2002
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
OUG 85 2008
privind stimularea investitiilor
Hotărârea 165 2004
pentru aprobarea afilierii Agentiei Romane pentru Investitii Straine la Asociatia Mondiala a Agentiilor de Promovare a Investitiilor (WAIPA) si a platii cotizatiei anuale
Hotărârea 752 2003
pentru aprobarea numarului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Romane pentru Investitii Straine
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
OUG 34 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Hotărârea 681 2002
pentru aprobarea numarului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Decretul 544 2002
pentru promulgarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu