E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Hotărârea 21 2001 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 636 2002
Hotărârea 21 2001 abrogat de articolul 23 din actul Hotărârea 648 2002
Hotărârea 21 2001 modificat de articolul 10 din actul Legea 390 2002
Articolul 10 din actul Hotărârea 21 2001 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 1073 2001
Articolul 12 din actul Hotărârea 21 2001 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 769 2001
Articolul 15 din actul Hotărârea 21 2001 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 769 2001
Articolul 13 din actul Hotărârea 21 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 248 2001
Articolul 17 din actul Hotărârea 21 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 248 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 21 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 248 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 21 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 248 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 21 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 248 2001
Articolul 4 din actul Hotărârea 21 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 248 2001
Articolul 5 din actul Hotărârea 21 2001 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 248 2001
Articolul 9 din actul Hotărârea 21 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 248 2001
Articolul 11 din actul Hotărârea 21 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 248 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 21 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit in continuare M.A.E., ca minister de sinteza, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) M.A.E. asigura realizarea politicii externe a statului roman, inclusiv participarea la procesul de integrare europeana si euroatlantica a Romaniei, precum si elaborarea, fundamentarea, realizarea si coordonarea politicii comerciale a Romaniei, contribuind la atragerea investitiilor straine in Romania, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu Programul de guvernare.
    Art. 2
    In realizarea politicii externe a Romaniei M.A.E. are urmatoarele atributii:
    1. apara si promoveaza pe plan extern interesele nationale ale Romaniei;
    2. initiaza activitati internationale menite sa duca la dezvoltarea de relatii pasnice si de cooperare cu toate statele, intemeiate pe principiile si pe normele general admise ale dreptului international;
    3. asigura promovarea intereselor Romaniei in organizatii internationale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional si subregional;
    4. asigura conectarea tarii la institutiile europene si euroatlantice cu caracter politic, strategic si economic;
    5. asigura, prin actiuni de politica externa, consolidarea statului de drept si a structurilor democratice din societatea romaneasca, precum si proiectarea unei imagini reale a Romaniei in lume;
    6. urmareste evolutia vietii internationale si semnaleaza tendintele care apar in contextul international;
    7. contribuie la asigurarea prezentei active si demne a Romaniei si a cetatenilor sai in plan international;
    8. promoveaza in plan international valorile democratiei, respectarea drepturilor omului, colaborarea pasnica si solidaritatea umana;
    9. apara in strainatate drepturile si interesele statului roman, ale cetatenilor si ale persoanelor juridice romane, in baza legislatiei romane si in conformitate cu practica internationala si cu acordurile bilaterale si multilaterale la care Romania este parte;
    10. actioneaza pentru intarirea legaturilor cu romanii din afara frontierelor Romaniei si pentru pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai carui rezidenti sunt;
    11. initiaza, negociaza sau participa la negocierea tratatelor si a altor intelegeri internationale, pentru Romania;
    12. face propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea intelegerilor internationale, aderarea la acestea sau denuntarea lor, efectueaza schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifica aprobarea ori acceptarea intelegerilor internationale si denuntarea lor, elibereaza documente certificand deplinele puteri;
    13. urmareste, direct sau in conlucrare cu ministerele si cu celelalte autoritati publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor si ale altor intelegeri internationale la care Romania este parte si prezinta propuneri pentru indeplinirea intocmai si cu buna-credinta a obligatiilor asumate;
    14. elaboreaza sau coopereaza cu ministerele si cu celelalte autoritati publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legatura cu relatiile externe si cu politica de comert exterior ale Romaniei;
    15. asigura asistenta permanenta si coordonare in domeniul relatiilor internationale tuturor ministerelor. In acest scop se infiinteaza in cadrul M.A.E. Corpul consilierilor diplomatici, care functioneaza pe langa membrii Guvernului;
    16. formuleaza norme si asigura sprijin institutiilor centrale de stat in materie de protocol si curtoazie internationala. In acest scop se infiinteaza in cadrul M.A.E. Protocolul national, care indeplineste atributiile ce ii revin conform legislatiei in vigoare si uzantelor internationale;
    17. asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor care decurg din dispozitiile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Economice Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, denumit in continuare Acordul european, precum si activitatile desfasurate de partea romana in cadrul institutiilor create prin acest acord;
    18. participa, alaturi de Ministerul Integrarii Europene si celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu urmatoarele atributii specifice:
    a) asigura presedintia partii romane la lucrarile Consiliului de asociere;
    b) participa la subcomitetele de asociere prevazute de Acordul european si contribuie la coordonarea pregatirii activitatii acestor subcomitete;
    c) coopereaza cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor, in functie de tematica si calendarul stabilit de Consiliul Afacerilor Generale;
    d) coopereaza cu ministerele interesate la elaborarea, realizarea si promovarea, in tarile membre ale Uniunii Europene si in tarile candidate, a unei strategii de informare, comunicare si imagine privind evolutia procesului de pregatire a Romaniei pentru aderare;
    19. este reprezentat sau participa, dupa caz, la procesele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana;
    20. urmareste, in cooperare cu Ministerul Integrarii Europene si cu Ministerul Finantelor Publice, cu participarea ministerelor economice si a institutiilor romanesti beneficiare, coerenta si transparenta alocarii asistentei financiare nerambursabile, altele decat cele comunitare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    21. elaboreaza politica Romaniei in domeniul comertului exterior, in conformitate cu Programul de guvernare, Programul de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu si cu angajamentele internationale asumate in plan multilateral si european, prin instrumente de politica comerciala, cum ar fi: tariful vamal de import, sistemul de licente de export/import, stimularea exportului, reglementarea importurilor, masuri de aparare comerciala etc.;
    22. promoveaza interesele economice si comerciale ale Romaniei in relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universala, cu caracter regional si cu alte grupari economice, indeplinind urmatoarele atributii specifice:
    a) coordoneaza politica Romaniei in domeniul comertului exterior si asigura armonizarea reglementarilor legislative din domeniul comertului exterior si in legatura cu relatiile economice internationale cu cele ale Organizatiei Mondiale a Comertului, Uniunii Europene si ale altor organizatii si forme de cooperare prevazute de acordurile economice si comerciale la care Romania este sau intentioneaza sa devina parte;
    b) elaboreaza, impreuna cu celelalte ministere economice, strategii si programe, referitoare la dezvoltarea si imbunatatirea conditiilor de acces al produselor si serviciilor romanesti pe pietele internationale, tinand cont de solicitarile mediului de afaceri si de tendintele pietelor internationale;
    c) studiaza tendintele pietelor externe in ceea ce priveste competitivitatea si oportunitatile de comert pentru agentii economici romani si sprijina prezenta acestora pe piata mondiala;
    d) asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale in domeniul economic la care Romania este parte;
    e) asigura respectarea angajamentelor internationale asumate de Romania in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului, a celor comerciale din cadrul Acordului european si a celor din acordurile de comert liber;
    f) actioneaza pentru atragerea investitiilor straine prin actiuni directe realizate prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei;
    g) acorda asistenta si orientarea necesare firmelor romanesti si straine in domeniile economic si comercial;
    h) participa, impreuna cu institutiile cu atributii in domeniu, la dezvoltarea parteneriatului si a colaborarii pe linia cercetarii si productiei militare, indeosebi cu state membre ale Uniunii Europene si ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord;
    i) negociaza direct sau participa la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar in vederea desfasurarii relatiilor comerciale externe ale Romaniei, potrivit legii;
    j) gestioneaza mijloacele financiare alocate M.A.E. pentru promovarea cooperarii economice internationale si controleaza, in conditiile legii, modul de utilizare a mijloacelor respective;
    k) initiaza masuri pentru stimularea cooperarii economice internationale si a exportului de produse si servicii;
    l) participa la elaborarea politicii vamale a Romaniei;
    m) initiaza negocieri si participa la incheierea si derularea de acorduri si intelegeri cu tarile debitoare si/sau cu firme intermediare specializate pentru recuperarea creantelor externe ale statului rezultate din operatiuni comerciale;
    n) elibereaza, in conditiile legii, licente de import si export, in conformitate cu interesele Romaniei si cu angajamentele internationale asumate de aceasta;
    o) elibereaza certificate de abilitare a agentilor economici care realizeaza operatiuni de import al produselor ce pot afecta sanatatea populatiei sau mediul inconjurator;
    p) elaboreaza programul anual si coordoneaza activitatea de participare a Romaniei la targuri si expozitii internationale;
    23. pastreaza originalele tuturor intelegerilor internationale bilaterale si copiile certificate de pe intelegerile internationale, originalele intelegerilor internationale al caror depozitar este Romania si indeplineste obligatiile ce decurg din aceasta calitate;
    24. pastreaza sigiliul de stat al Romaniei;
    25. supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement si de exequatur;
    26. tine legatura cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare din Romania, in conformitate cu regulile si cu practica internationala;
    27. organizeaza, indruma si controleaza activitatea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale Romaniei;
    28. organizeaza curierul diplomatic;
    29. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative.
    Art. 3
    (1) M.A.E. avizeaza, in mod obligatoriu si in prealabil, actiunile pe care le initiaza celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale si locale in probleme care tin de activitatea lor specifica, dar care au legatura cu relatiile internationale ale Romaniei.
    (2) M.A.E. initiaza sau avizeaza acordurile, conventiile si alte intelegeri internationale pe care le incheie ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, precum si, in mod obligatoriu si in prealabil, proiectele de documente de cooperare internationala pe care le incheie autoritatile administratiei publice locale cu autoritati similare din alte state.
    Art. 4
    (1) In structura organizatorica a M.A.E. functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a M.A.E. este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe se pot organiza servicii si birouri.
    (3) Numarul maxim de posturi in M.A.E. este de 1.808, din care 608 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (4) Incadrarea in numarul de posturi prevazute in prezenta hotarare se realizeaza in maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 5
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Departamentul comertului exterior din cadrul fostului Minister al Industriei si Comertului trece in structura M.A.E., in cadrul caruia va functiona ca Departament pentru comert exterior si promovare economica.
    Art. 6
    (1) Ministrul afacerilor externe conduce intreaga activitate a M.A.E. si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (2) Ministrul afacerilor externe este ajutat in activitatea sa de 4 secretari de stat. In structura M.A.E. functioneaza un subsecretar de stat pentru comert exterior si promovare economica si secretarul general al M.A.E.
    (3) Secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, comunicare, imagine si romanii de pretutindeni are in atributii si coordonarea activitatii Fundatiei Culturale Romane si a Comisiei Fulbright. Intreaga activitate in aceste domenii se va desfasura in colaborare cu Ministerul Informatiilor Publice, cu alocarea in bugetul M.A.E. a sumelor necesare, proportional cu responsabilitatile asumate si cu actiunile intreprinse.
    (4) Secretarul de stat pentru integrare si afaceri multilaterale este totodata presedintele Autoritatii Nationale de Securitate, ale carei infiintare, organizare si functionare sunt reglementate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 864/2000.
    (5) In exercitarea atributiilor sale ministrul afacerilor externe emite ordine si instructiuni.
    (6) In subordinea secretarului general al M.A.E. functioneaza secretarul general adjunct al ministerului.
    Art. 7
    Atributiile si sarcinile secretarilor de stat, subsecretarului de stat, ale secretarului general si ale secretarului general adjunct, ale directorilor generali, precum si ale compartimentelor din aparatul central de lucru al ministerului se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 8
    (1) M.A.E. este incadrat cu personal diplomatic si consular, cu functionari publici, precum si cu personal contractual.
    (2) Personalul diplomatic si consular are drepturile si obligatiile stabilite prin Statutul corpului diplomatic si consular.
    Art. 9
    (1) In cadrul M.A.E. se infiinteaza Academia Diplomatica, avand ca scop principal realizarea pregatirii si perfectionarii profesionale a personalului din cadrul M.A.E., inclusiv a personalului tehnico-administrativ.
    (2) Academia Diplomatica va putea sa asigure contra cost pregatirea si perfectionarea in domeniul relatiilor internationale si a altor functionari publici sau a altor categorii de persoane, la cererea acestora, in cooperare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu Ministerul Administratiei Publice.
    (3) Organizarea si functionarea Academiei Diplomatice sunt stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 10
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se infiinteaza Institutul Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu". La aceeasi data Institutul Roman de Drept International, Studii si Relatii Internationale isi inceteaza activitatea, patrimoniul acestuia fiind preluat fara plata de Institutul Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu". Structura de personal, organizarea si functionarea Institutului Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu", precum si modalitatea de preluare a patrimoniului fostului Institut Roman de Drept International, Studii si Relatii Internationale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    (1) Prin bugetul M.A.E. se finanteaza de la bugetul de stat, potrivit legii, functionarea institutiilor prevazute la pct. I din anexa nr. 2.
    (2) Din alocatii de la bugetul de stat prin bugetul M.A.E., precum si din venituri extrabugetare se finanteaza institutiile prevazute la pct. II din anexa nr. 2.
    (3) M.A.E. suporta din bugetul propriu aprobat si cheltuielile de intretinere si de functionare a cladirilor in care functioneaza secretariatele unor institutii cu preocupari in domeniul relatiilor internationale, prevazute la pct. III din anexa nr. 2.
    (4) Regia Autonoma "Locato" trece de sub autoritatea M.A.E. sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. Pe baza de protocol incheiat intre M.A.E. si Secretariatul General al Guvernului urmeaza sa fie stabilite activele Regiei Autonome "Locato" care raman in administrarea M.A.E.
    Art. 12
    (1) Serviciul exterior al M.A.E. cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare si centrele culturale.
    (2) Numarul maxim de posturi prevazut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.200.
    (3) Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac potrivit legii. Infiintarea sau desfiintarea centrelor culturale ale Romaniei in strainatate se face prin hotarare a Guvernului, initiata de M.A.E., cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (4) Structura de personal si regulamentul de functionare a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si centrelor culturale se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (5) Numirea directorilor centrelor culturale in domeniul relatiilor culturale se va face de catre M.A.E., cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (6) Numirea diplomatilor cu atributii in domeniul relatiilor cultural-stiintifice si educationale se va face in consultare cu Ministerul Culturii si Cultelor, cu Fundatia Culturala Romana si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale interesate.
    (7) Numirea atasatilor apararii si a personalului care incadreaza birourile atasatilor apararii se face de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 13
    M.A.E. va prezenta anual spre aprobare Guvernului criteriile de performanta pentru oficiile diplomatice si agentiile economice privind volumul schimburilor comerciale dintre Romania si tarile respective (import-export), volumul investitiilor din/in tara respectiva si altele.
    Art. 14
    (1) M.A.E. asigura administrarea centrelor culturale ale Romaniei in strainatate.
    (2) M.A.E., impreuna cu Ministerul Culturii si Cultelor, in colaborare cu Academia Romana si cu alte organe ale administratiei publice centrale interesate, coordoneaza si finanteaza programele si proiectele centrelor culturale ale Romaniei din strainatate.
    Art. 15
    (1) Seful misiunii diplomatice este reprezentant unic al Romaniei in statul in care este acreditat.
    (2) Functionarii desemnati sa isi desfasoare activitatea in serviciul exterior al M.A.E. actioneaza sub indrumarea sefului misiunii diplomatice.
    (3) Atasatii apararii, precum si personalul care incadreaza birourile atasatilor apararii isi desfasoara activitatea sub indrumarea Ministerului Apararii Nationale. Ei sunt supusi autoritatii sefului misiunii diplomatice in care isi desfasoara activitatea si vor actiona sub indrumarea acestuia, fiind investiti atat cu atributii de consiliere a acestuia, cat si cu atributii specifice privind cooperarea cu autoritatile statului acreditar in domeniul lor de specialitate.
    Art. 16
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari personalul Departamentului comertului exterior din cadrul fostului Minister al Industriei si Comertului se transfera in cadrul M.A.E.
    (2) Transferul personalului se va face cu mentinerea functiilor si drepturilor salariale dobandite anterior in tara.
    (3) Acordarea gradelor diplomatice personalului transferat la M.A.E. de la Departamentul comertului exterior din cadrul fostului Minister al Industriei si Comertului, inclusiv personalul care functioneaza in prezent in cadrul misiunilor diplomatice si consulare ale Romaniei, se va face prin examen.
    Art. 17
    (1) Patrimoniul Departamentului comertului exterior, inclusiv tehnica de calcul si birotica, vor fi preluate fara plata de M.A.E., prin protocol incheiat cu Ministerul Industriei si Resurselor, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Personalul Departamentului pentru comert exterior si promovare economica isi desfasoara activitatea in spatiile de lucru pe care Departamentul comertului exterior le utilizeaza la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Participarea cu cote-parti la cheltuielile de intretinere, functionare si reparatii va fi inclusa in bugetul M.A.E., iar sumele respective vor face obiectul regularizarii intre Ministerul Industriei si Resurselor si M.A.E.
    Art. 18
    Pe perioada asigurarii de catre Romania a presedintiei O.S.C.E. si a participarii in troica O.S.C.E. bugetul M.A.E. se suplimenteaza in mod corespunzator.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 20
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                      Numarul maxim de posturi in MAE = 1.808,
                                      exclusiv demnitarii si posturile
                                      aferente cabinetului ministrului

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                    a Ministerului Afacerilor Externe
                     ______________________________
                    | Ministrul Afacerilor Externe |
                    |______________________________|
                                    |   ______________________________
                                    |__|Cabinetul Ministrului         |
                                    |  |______________________________|
                                    |   ______________________________
                                    |__|Corp de Control al Ministrului|
                                    |  |______________________________|
                                    |   ______________________________
                                    |__|Directia de Audit             |
                                    |  |______________________________|
                                    |   ______________________________
                    _____________   |__|Oficiul Purtatorului de Cuvant|
                   |Reprezentant |  |  |______________________________|
                   | Personal al |  |   ______________________________
                   |Presedintelui|__|__|Corpul Consilieri Diplomatici |
                   |in Exercitiu |  |  |______________________________|
                   |  al OSCE    |  |
                   |_____________|  |
    ____________________|___________|______________________________________
   |            |       |           |             ____________   __|__   __|__
   |            |       |           |            |  Ambasador | |MODUL| |MODUL|
   |            |       |           |   _________|   Sef al   | |  8  | |  9  |
   |            |       |           |  |         |Protocolului| |_____| |_____|
   |            |       |           |  |         |  National  |
   |            |       |           |  |         |____________|
   |            |       |           |  |          ____________
   |            |       |           |  |         |  Directia  |
 __|__   _______|_____  |           |  |         | Planificare|
|MODUL| | Secretar de | |           |  |         |  Politica  |
|     | | Stat pentru | |       ____|__|__       |____________|
|  1  | |  Integrare  |_|      | Secretar |    __|  Directia  |
|     | | si Afaceri  | |      | General  |___|__|  Analiza   |
|     | |Multilaterale| |      |__________| | |__| Strategica |
|_____| |_____________| |           |       |    |     si     |
           |    |       |           |       |    | Coordonare |
           |    |       |           |       |    |____________|
     ______|__  |       |           |       |    |  Directia  |
    | Cabinet | |       |           |       |    |  Resurse   |
    |_________| |       |       ____|_____  |    |  Umane si  |
                |       |      | Secretar | |    | Legislatia |
                |       |      | General  | |    |   Muncii   |
                |       |      | Adjunct  | |    |____________|
                |       |      |__________| |_______
      __________|____   |     ______|________       |
   __|__   _____|  __|__|  __|__   _|___   __|__    |
  |MODUL| |MODUL| |MODUL| |MODUL| |MODUL| |MODUL|   |  ........................
  |  2  | |  3  | |  4  | |  5  | |  6  | |  7  |   |  :  Institutul Roman de :
  |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____|   |__: Studii Internationale:
                                                    |  :   Nicolae Titulescu  :
                                                    |  :......................:
                                                    |   ______________________
                                                    |__|   Directia Relatii   |
                                                    |  |       Consulare      |
                                                    |  |______________________|
                                                    |   ______________________
                                                    |__| Directia Informatica |
                                                       |______________________|

                           _________
                          | MODUL 1 |
                          |_________|
                     __________|_______________
                    | Secretar de Stat pentru |
                    |    Afaceri Bilaterale   |
                    |_________________________|
                   ____|____   |
                  | Cabinet |  |
                  |_________|  |
           ____________________|_____________________________
   _______|__________________________    ____________________|____________
  | Directia Generala pentru Afaceri |  | Directia Generala Asia, Africa, |
  |    Europene si Euro Atlantice    |  |    America de Sud si Orient     |
  |__________________________________|  |_________________________________|
    _|__   _|__   _|__   _|__   _|__            _|__    _|__    _|__
   |    | |    | |    | |    | |    |          |    |  |    |  |    |
   | M1 | | M2 | | M3 | | M4 | | M5 |          | M6 |  | M7 |  | M8 |
   |____| |____| |____| |____| |____|          |____|  |____|  |____|

    Semnificatia modulelor este urmatoarea:
    M1 - Directia Europa Centrala si de Sud-Est
    M2 - Directia Europa de Vest
    M3 - Directia Rasariteana
    M4 - Directia Moldova
    M5 - Directia America de Nord
    M6 - Directia Asia Pacific
    M7 - Directia America Latina
    M8 - Directia Orientul Apropiat si Africa

         _________                               _________
        | MODUL 2 |                             | MODUL 3 |
        |_________|                             |_________|
      _______|___________                  __________|________
     | Directia Generala |                | Directia Generala |
     | Uniunea Europeana |                |     NATO si       |
     |                   |                | Afaceri Globale   |
     |___________________|                |___________________|
       ______|__________                 ____________|_________________
  ____|_________   _____|______     ____|______   ___|________    _____|______
 |   Directia   | |  Directia  |   | Directia  | |  Directia  | |   Directia  |
 |  Cooperare   | |   Europa   |   |   NATO    | |   ONU si   | |Neproliferare|
 | Politica si  | |Cetateanului|   |           | | Institutii | |si Controlul |
 |Institutionala| |            |   |           | |Specializate| |Armamentelor |
 |______________| |____________|   |___________| |____________| |_____________|

                                _________
                               | MODUL 4 |
                               |_________|
                            ________|__________
                           | Directia Generala |
                           | OSCE si Cooperare |
                           |     Regionala     |
                           |___________________|
                         ___________|______________
                        | Director General Adjunct |
                        |__________________________|
                      ______________|__________________
                 ____|_____    _____|________    ______|_______
                | Directia |  |   Directia   |  |   Directia   |
                |   OSCE   |  |  Cooperare   |  |  Consiliului |
                |          |  | Subregionala |  |  Europei si  |
                |          |  |              |  |  Drepturile  |
                |          |  |              |  |    Omului    |
                |__________|  |______________|  |______________|

                                _________
                               | MODUL 5 |
                               |_________|
              ______________________|___________________________
             | Directia Generala Finante si Asigurare Logistica |
             |__________________________________________________|
                      ______________|_______________
              _______|_____________    _____________|___________
             | Directia Finante si |  |   Directia Asigurare    |
             | Drepturi Salariale  |  |        Logistica        |
             |_____________________|  |_________________________|

                                  _________
                                 | MODUL 6 |
                                 |_________|
                    __________________|__________________
                   |  Directia Generala Afaceri Interne  |
                   |_____________________________________|
                ___ __________________|___________________________
        _______|_____    _____|_______    _____|_______    _______|_______
       |   Directia  |  |   Directia  |  |   Directia  |  |   Directia    |
       |   Curieri   |  |  Protectia  |  | Comunicatii |  | Cancelarie si |
       | Diplomatici |  |  Misiunilor |  |   Speciale  |  |   Asistenta   |
       |_____________|  |_____________|  |_____________|  |_______________|

                                   _________
                                  | MODUL 7 |
                                  |_________|
                    ___________________|__________________
                   |  Directia Generala Afaceri Juridice  |
                   |______________________________________|
                    ___________________|___________________
             ______|__________    _____|_______    ________|______
            | Directia Drept  |  |   Directia  |  |   Directia    |
            |  International  |  |   Acorduri  |  | Legislatie si |
            |   si Tratate    |  |  Economice  |  |  Contencios   |
            |_________________|  |_____________|  |_______________|

                                _________
                               | MODUL 8 |
                               |_________|
    ____________________________________   .............................
   | Secretar de stat pentru Relatia cu |__: Fundatia Culturala Romana :
   | Parlamentul Sef al Departamentului |  :...........................:
   |   pentru Comunicare, Imagine si    |  .............................
   |      Romanii de pretutindeni       |__: Comisia Fulbright         :
   |____________________________________|  :...........................:
            |         |    __________________
        ____|____     |   | Serviciul pentru |
       | Cabinet |____|___|    Relatii cu    |
       |_________|    |   |   Parlamentul    |
                      |   |__________________|
                ______|_____________________________________
       ________|_____________________               ________|_____________
      | Directia Generala Comunicare |             |  Directia Generala   |
      |    si Imaginea Romaniei      |             | Comunitati Romanesti |
      |______________________________|             |______________________|
    ___________|_________________________                _____|_______
 __|_______   _|_______   ____|_____   __|_______   ____|______   ____|_______
|Directia  | |Directia | |Directia  | |Directia  | |Directia   | |Directia    |
|Relatii cu| |Relatii  | |Diplomatie| |Patrimoniu| |Romanii din| |Romanii de  |
|Mass Media| |Culturale| |Publica   | |Diplomatic| |Vecinatate | |Pretutindeni|
|__________| |_________| |__________| |__________| |___________| |____________|

                              _________
                             | MODUL 9 |
                             |_________|
                   _______________|_________________________
                  | Secretar de stat pentru Comert Exterior |
                  |         si Promovare Economica          |
                  |_________________________________________|
                     ____|____    |    __________________
                    | Cabinet |   |___| Secretar de Stat |
                    |_________|   |   |__________________|
    ______________________________|________________________________
   |                                                               |
   |  Departamentul pentru Comert Exterior si Promovare Economica  |
   |                  _________________________                    |
   |             ____|_____   ____|_____   ____|_____              |
   |            |          | |          | |          |             |
   |            | MODUL 10 | | MODUL 11 | | MODUL 12 |             |
   |            |__________| |__________| |__________|             |
   |_______________________________________________________________|

                               __________
                              | MODUL 10 |
                              |__________| 
                           ________|__________
                          | Directia Generala |
                          |    Promovarea     |
                          |   Exporturilor    |
                          |___________________|
          _________________________|___________________________
   ______|_______   ______|_________   _______|______  ........|........
  | Directia de  | |  Directia de   | | Directia de  | : Centrul Roman :
  |   Actiuni    | | Instrumente de | |   Licente    | : Pentru Comert :
  | Promotionale | |  Promovare si  | |              | :   Exterior    :
  |              | |  Stimulare a   | |              | :               :
  |              | |  Exporturilor  | |              | :               :
  |______________| |________________| |______________| :...............:

                                 __________
                                | MODUL 11 |
                                |__________|
                           __________|________
                          | Directia Generala |
                          |     Politici      |
                          |    Comerciale     |
                          |___________________|
        _____________________________|_______________________________
  _____|_______   _____|______   ____|______   _____|______   _______|_______
 | Directia de | |Directia de | | Directia  | |  Directia  | |   Directia    |
 |  Negocieri  | | Negocieri  | |Instrumente| |   Comert   | |  Relatii cu   |
 | Comerciale  | | Comerciale | |de Aparare | |Interior si | |  Institutii   |
 |Multilaterale| | Regionale  | |Comerciala | |Reglementari| |  Financiare   |
 |             | |            | |           | |  Tarifare  | |Internationale,|
 |             | |            | |           | |            | |  OECD si Alte |
 |             | |            | |           | |            | |  Organizatii  |
 |             | |            | |           | |            | |   Regionale   |
 |_____________| |____________| |___________| |____________| |_______________|

                                 __________
                                | MODUL 12 |
                                |__________|
                           __________|______________
                          |   Directia Generala     |
                          | Atragerea Investitiilor |
                          |   si Oferta Economica   |
                          |_________________________|
        _____________________________|_____________________________
  _____|________   _____|_____   ____|______   ____|_____   _______|________
 |   Directia   | | Directia  | | Directia  | | Directia | |Directia pentru |
 |   Mediu de   | |  Oferta   | |Conjunctura| |  pentru  | |   Cooperare    |
 |  Afaceri si  | | Economica | |si Tendinte| |Cooperare | | Economica APEC |
 | Investitional| |           | | Economice | |Economica | |si Tari in curs |
 |              | |           | |           | |Europeana | | de Dezvoltare  |
 |______________| |___________| |___________| |__________| |________________|

    ANEXA 2

    I. Institutii finantate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe si din alte surse:
    1. Comisia Fulbright
    2. Autoritatea Nationala de Securitate.

    II. Institutii finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat:
    1. Fundatia Culturala Romana (166 de posturi)
    2. Institutul Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu" (60 de posturi)
    3. Centrul Roman de Comert Exterior Bucuresti (150 de posturi)
    4. Academia Diplomatica (30 de posturi).

    III. Secretariate ale institutiilor finantate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, in cadrul numarului total de posturi aprobat acestuia:
    1. Asociatia de Studii Sud-Est Europene
    2. Casa Americii Latine.

    NOTA:
    Numarul de posturi pentru institutiile prevazute la pct. II, suplimentar fata de numarul total de posturi prevazut la art. 4 alin. (3), se stabileste anual prin ordin al ministrului, in functie de fondurile aprobate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 21/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 21 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 21/2001
Hotărârea 636 2002
privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului de Comert Exterior
Hotărârea 648 2002
privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Legea 390 2002
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine
Hotărârea 1073 2001
privind organizarea si functionarea Institutului Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu"
Hotărârea 769 2001
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe si modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 248 2001
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu