E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 36 din  9 iunie 1994

Legea bugetului de stat pe anul 1994

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 148 din 10 iunie 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozitia statului si repartizate, in principal, pentru realizarea actiunilor social-culturale, instructiv-educative, asigurarea apararii tarii, ordinii publice si infaptuirii justitiei, autoritatea publica, finantarea unor investitii si activitati de interes strategic, stimularea producatorilor agricoli, asigurarea protectiei si refacerii mediului inconjurator, asigurarea masurilor de protectie sociala aprobate pentru populatie, realizarea programelor de cercetare, indeosebi fundamentala.
    Bugetul de stat pe anul 1994 se stabileste la venituri in suma de 9.870,1 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 11.748,5 miliarde lei, cu un deficit de 1.878,4 miliarde lei.
    Sinteza bugetului de stat, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, pe anul 1994, se prezinta in anexa nr. 1.
    Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1994, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezinta in anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente in suma de 9.864,6 miliarde lei si venituri din capital in suma de 5,5 miliarde lei.
    In cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt in suma de 9.650,4 miliarde lei, din care 4.606,1 miliarde lei reprezinta impozitele directe si 5.044,3 miliarde lei impozitele indirecte.
    Impozitele directe se constituie, in principal, din impozitul pe profit in suma de 2.071,0 miliarde lei si din impozitul pe salarii in suma de 2.476,0 miliarde lei.
    In cadrul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adaugata, accizele, impozitul pe circulatia marfurilor si impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale se stabilesc in suma de 4.332,3 miliarde lei, iar taxele vamale in suma de 646,1 miliarde lei.
    Veniturile nefiscale se stabilesc in suma de 214,2 miliarde lei si provin, in principal, din varsaminte din profitul net al Bancii Nationale a Romaniei in suma de 87,9 miliarde lei si al regiilor autonome in suma de 28,0 miliarde lei, varsaminte de la institutiile publice in suma de 53,5 miliarde lei si diverse venituri in suma de 44,8 miliarde lei.
    Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice in suma de 2,5 miliarde lei si din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat in suma de 3,0 miliarde lei.
    Art. 3
    Impozitele, taxele si alte venituri, precum si actele normative care le reglementeaza, in baza carora se fac incasari in anul 1994 la bugetul de stat si la bugetele locale, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 4
    Incasarea impozitelor, a taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale pe anul 1994 se efectueaza in conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste resurse financiare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Sumele datorate de populatie in baza prevederilor care reglementeaza impozitele si taxele locale, precum si primele de asigurare prin efectul legii de raspundere civila auto de la populatie, scadente in prima jumatate a anului 1994 si neplatite in aceasta perioada, se vor incasa pana la 31 iulie 1994 fara majorari de intarziere.
    Art. 5
    In structura economica, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1994 se prezinta astfel:
                                            - miliarde lei -
    TOTAL CHELTUIELI                            11.748,5
    din care:
    1. Cheltuieli curente                        9.910,2
    din acestea:
    a) cheltuieli de personal                    3.133,6
    b) cheltuieli materiale si servicii          1.488,2
    c) subventii si transferuri                  4.207,5
    d) dobanzi aferente datoriei publice         1.040,3
    e) sume rezervate in pozitii globale            40,6
    2. Cheltuieli de capital                     1.678,0
    din acestea:
    a) cheltuieli pentru investitii              1.477,4
    b) cheltuieli pentru rezerva de stat           200,6
    3. Imprumuturi de acordat                       93,7
    4. Rambursari de credite externe si plati
    de dobanzi si comisioane aferente acestora      66,6
    din acestea:
    - rambursari de credite externe                 31,7
    - plati de dobanzi si comisioane la credite
    externe                                         34,9
    Cheltuielile prevazute in bugetul de stat pe anul 1994 reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face in conditiile legii.
    Angajarea si efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale si in cadrul limitelor aprobate.
    Guvernul va prezenta Parlamentului, pana la 15 iunie 1994, proiectul de lege privind o noua ierarhizare a salarizarii personalului din sectorul bugetar. Noul sistem de salarizare urmeaza a intra in vigoare de la 1 octombrie 1994. Pe aceasta baza se vor majora salariile cadrelor didactice, in medie cu 30%, incepand cu 1 septembrie 1994. Acoperirea financiara a influentelor pentru anul 1994 se vor realiza din profitul net al Bancii Nationale a Romaniei, rezultat din activitatea pe anul curent.
    Art. 6
    Cheltuielile pentru actiunile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat, se stabilesc in suma de 3.254,5 miliarde lei, din care: 1.835,3 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 415,5 miliarde lei pentru materiale si servicii, 836,4 miliarde lei pentru alocatii in completarea veniturilor proprii ale institutiilor si transferuri, 142,0 miliarde lei pentru cheltuieli de capital si 25,3 miliarde lei pentru rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    Art. 7
    Cheltuielile pentru invatamant finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 1.383,2 miliarde lei, din care: 1.033,9 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 234,1 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 53,7 miliarde lei subventii si transferuri, 61,4 miliarde lei cheltuieli de capital si 0,1 miliarde lei plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    Economiile realizate in anul 1994 prin punerea in aplicare a programului de reforma in domeniul invatamantului se vor utiliza, cu aprobarea Guvernului, pentru majorarea salariilor cadrelor didactice si pentru dotarea unitatilor de invatamant.
    Art. 8
    Cheltuielile pentru sanatate finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 1.019,9 miliarde lei, din care: 793,1 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 133,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 68,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 25,3 miliarde lei pentru rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    Economiile realizate in anul 1994 prin punerea in aplicare a programului de reforma in domeniul sanatatii se vor utiliza, cu aprobarea Guvernului, pentru majorarea salariilor personalului medical si pentru dotarea unitatilor sanitare.
    Art. 9
    Cheltuielile pentru cultura si arta finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 97,5 miliarde lei.
    Art. 10
    Cheltuielile pentru activitatea sportiva si de tineret finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 33,2 miliarde lei.
    Art. 11
    Cheltuielile pentru gospodaria comunala si locuinte se stabilesc in suma de 149,3 miliarde lei.
    Art. 12
    Cheltuielile pentru apararea tarii se stabilesc in suma de 1.260,3 miliarde lei.
    Art. 13
    Cheltuielile pentru ordinea publica se stabilesc in suma de 711,5 miliarde lei.
    Art. 14
    Cheltuielile pentru Serviciul Roman de Informatii se stabilesc in suma de 83,3 miliarde lei.
    Art. 15
    Veniturile nete in lei si in valuta incasate de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii din valorificarea in tara si/sau la export a unor bunuri aflate in dotare, precum si din diferite prestatii efectuate de institutiile respective, vor fi retinute integral de catre acestea pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital.
    Din sumele in lei si in valuta incasate, potrivit legii, din amenzi si confiscari de sume de catre personalul unitatilor de politie, pompieri si jandarmi, o cota de 15% se va retine de Ministerul de Interne pentru a fi folosita la finantarea cheltuielilor de capital.
    Guvernul va stabili modul de constituire si de utilizare a sumelor incasate si va informa, semestrial, comisiile permanente de resort ale Parlamentului in legatura cu destinatia sumelor incasate si cheltuite in conditiile alin. 1 si 2.
    Art. 16
    Cheltuielile pentru autoritatile publice se stabilesc in suma de 594,5 miliarde lei.
    Din totalul acestor cheltuieli se stabilesc: 12,4 miliarde lei pentru Senat, 50,0 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 6,0 miliarde lei pentru Presedintia Romaniei, 142,5 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca, 23,4 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 0,8 miliarde lei pentru Curtea Constitutionala.
    Cheltuielile pentru organele autoritatii executive se prevad in suma de 359,4 miliarde lei, din care 18,6 miliarde lei pentru Guvern si 340,8 miliarde lei pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    Art. 17
    Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc in suma de 3.763,1 miliarde lei, din care: 160,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 172,5 miliarde lei pentru materiale si servicii, 2.402,2 miliarde lei pentru subventii si transferuri, 924,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital, 93,7 miliarde lei imprumuturi de acordat pentru realizarea unor operatiuni de cooperare economica internationala si 9,4 miliarde lei plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    Cheltuielile bugetului de stat pentru actiunile economice cuprind:
    a) 1.216,2 miliarde lei pentru agricultura, silvicultura, ape si mediul inconjurator, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului, sustinerea programelor privind combaterea poluarii mediului, cheltuieli de capital; in aceasta suma se aloca 800,4 miliarde lei pentru aplicarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli.
    In baza programelor de restructurare intocmite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei pentru sectoarele porcin si avicol, Banca Nationala a Romaniei va disponibiliza din profitul net pe trimestrul I/1994 suma de 50 miliarde lei si Fondul Proprietatii de Stat suma de 10 miliarde lei pentru capitalizarea acestor sectoare;
    b) 1.095,4 miliarde lei pentru subventii pe produse din sectorul extractiv, precum si cheltuieli de capital.
    Se aproba ca, in anul 1994, economiile de subventii pentru produse din sectorul extractiv, obtinute de regiile autonome, sa fie utilizate de acestea, prin virari de credite bugetare pentru finantarea cheltuielilor de capital, in vederea mentinerii si dezvoltarii capacitatilor de productie, pe baza propunerilor fundamentate prezentate de Ministerul Industriilor, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Totodata, s-a prevazut suma de 96,0 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrarilor de echipamente si prestari de servicii pentru Centrala Termoelectrica Pucheng - China, reprezentand ratele scadente in anul 1994 la creditul fara dobanda acordat Romaniei de catre Republica Populara Chineza in anul 1970;
    c) 631,0 miliarde lei pentru transferuri privind activitati in domeniul drumurilor si podurilor, infrastructurii cailor ferate, administrarii aeroporturilor, navigatiei, subventii pentru transportul in comun cu metroul, precum si cheltuieli de capital in transporturi si comunicatii;
    d) 200,6 miliarde lei pentru constituirea stocurilor la rezerva de stat si de mobilizare;
    e) 48,3 miliarde lei pentru sustinerea unor programe prioritare de cercetare stiintifica fundamentala si 74,3 miliarde lei pentru cercetari privind prospectiunile si lucrarile geologice de interes national pentru descoperiri de zacaminte noi.
    In cadrul limitei de 74,3 miliarde lei, prevazuta pentru cercetari privind prospectiunile si lucrarile geologice de interes national pentru descoperiri de zacaminte noi, suma de 50,0 miliarde lei se va avansa de la bugetul de stat si se va recupera din bugetul Fondului special pentru cercetare-dezvoltare.
    Ministerul Finantelor va urmari punerea in aplicare a masurii prevazute la alineatul precedent si va aproba ca suma de 50,0 miliarde lei sa fie virata la cheltuielile de capital, destinate reconstituirii stocurilor la rezerva de stat si de mobilizare la un total de maximum 250,6 miliarde lei.
    Art. 18
    In cadrul cheltuielilor bugetului de stat s-a prevazut suma de 151,6 miliarde lei, reprezentand alocatii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice subordonate, la care finantarea cheltuielilor de functionare si investitii se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la buget.
    Veniturile proprii, alocatiile din bugetele ministerelor si cheltuielile acestor institutii publice sunt prevazute in anexa la bugetul fiecarui minister.
    Art. 19
    Cheltuielile pentru datoria publica se stabilesc in suma de 1.040,3 miliarde lei, din care 983,0 miliarde lei dobanzi la datoria publica interna, 13,6 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat si 43,7 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii.
    Art. 20
    Pentru anul 1994, cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se stabilesc in suma de 75,0 miliarde lei, din care:
    a) 65,0 miliarde lei destinate stabilizarii ratei dobanzii la creditele pe termen scurt si mediu acordate de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. si de bancile comerciale in anii 1993 si 1994 pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt potrivit prevederilor legale;
    b) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, in numele si in contul statului, a creditelor de export acordate in anul 1994.
    Eliberarea sumelor prevazute in bugetul de stat pentru stimularea productiei de export si a exportului se face de catre Ministerul Finantelor pe masura solicitarilor, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 21
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat sunt prevazute: fondul de interventie in suma de 6,0 miliarde lei, care se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, in suma de 20,6 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor actiuni si sarcini noi intervenite in cursul anului, potrivit legii.
    Art. 22
    Pentru asigurarea fondurilor necesare finalizarii activitatii de infiintare si dotare cu armament si munitii a Corpului gardienilor publici, in conditiile art. 23 din Legea nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici, se inscrie in cheltuielile bugetului de stat pe anul 1994 fondul de infiintare a Corpului gardienilor publici, in suma de 14,0 miliarde lei.
    Acordarea sumelor din fondul de infiintare a Corpului gardienilor publici se va efectua la solicitarea consiliilor judetene si a Consiliului Local al Municipiului Bucuresti.
    Art. 23
    In vederea incadrarii in limita aprobata pentru deficitul bugetului de stat, creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite prevazute pe anul 1994 se blocheaza in proportie de 10% din prevederile anuale. Aceste fonduri pot fi deblocate incepand cu luna august 1994, cu aprobarea primului-ministru, in functie de gradul de realizare a veniturilor bugetului de stat si pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Sunt exceptate de la prevederile alineatului precedent urmatoarele cheltuieli: alocatiile de stat si alte ajutoare pentru copii, pensiile, ajutoarele si indemnizatiile acordate potrivit legii, dobanzile aferente datoriei publice, fondurile de rezerva prevazute in bugetul de stat, sumele destinate promovarii si sprijinirii exportului, cheltuielile de capital, precum si transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale pentru cheltuieli de capital.
    Art. 24
    In anul 1994, din impozitul pe salarii se vor stabili si incasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, reprezentand 502,6 miliarde lei, repartizate pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 5.
    Incasarile din avansuri si din rate scadente pentru locuintele construite din fondurile statului si vandute persoanelor fizice, care la data vanzarii-cumpararii aveau calitatea de chirias, se varsa integral la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe raza carora se afla locuintele respective si vor fi utilizate pentru construirea de locuinte.
    In anul 1994 se acorda transferuri din bugetul de stat la bugetele locale in suma de 776,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6.
    In cadrul acestor transferuri totale, pentru anul 1994 se stabilesc transferuri cu afectatie speciala, dupa cum urmeaza:
    - pentru asigurarea protectiei sociale vizand energia termica livrata populatiei de la alti producatori decat Regia Autonoma de Electricitate "Renel" la tarife superioare celui unic practicat de aceasta regie, aprobate potrivit dispozitiilor legale, precum si pentru asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban in comun, de calatori, potrivit dispozitiilor legale si care pot fi acoperite in completare si din venituri proprii si sume defalcate din impozitul pe salarii;
    - pentru cheltuieli de capital la obiective si lucrari de investitii noi sau in continuare, de natura celor prevazute in anexa nr. 7, integral sau in completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finantarea unor astfel de investitii si a alocatiilor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele locale.
    Fondurile alocate institutiilor publice de cultura si arta de importanta judeteana si ale municipiului Bucuresti vor fi preluate de Ministerul Culturii - in calitate de ordonator principal de credite - si gestionate prin inspectoratele judetene pentru cultura si al municipiului Bucuresti - ca ordonatori secundari de credite.
    Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetului local avute in vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii si a transferurilor din bugetul de stat pe anul 1994 sunt cuprinse in anexa nr. 8.
    Art. 25
    Cheltuielile materiale si cele privind prestarile de servicii, cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare aferente unitatilor sanitare, precum si cheltuielile totale pentru asistenta sociala, ale caror limite minime pe actiuni sunt redate in anexa nr. 9, se vor asigura, pentru institutiile respective, din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se afla institutia respectiva.
    Categoriile de institutii publice si de actiuni din domeniile sanatatii si asistentei sociale, ale caror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale in conditiile alineatului precedent, sunt redate in anexa nr. 10.
    Veniturile realizate de institutiile de sanatate si de asistenta sociala, prevazute in anexa nr. 10, raman la dispozitia institutiilor publice respective ca mijloace extrabugetare pentru acoperirea unor cheltuieli materiale si prestari de servicii ale acestora, urmand a fi incasate, administrate si contabilizate de institutiile in cauza, potrivit normelor pentru finantele publice.
    Art. 26
    Sumele defalcate din impozitul pe salarii si transferurile din bugetul de stat la bugetele locale, stabilite si aprobate potrivit anexei nr. 5 si anexei nr. 6 la prezenta lege, se repartizeaza pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, pentru bugetele proprii ale acestora, de catre consiliul judetean, Consiliul Local al Municipiului Bucuresti si Consiliul Sectorului Agricol Ilfov, dupa caz, cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, pe baza bugetului fiecarei unitati administrativ-teritoriale, intocmite in conditii de autonomie, in cadrul sumelor aprobate pe total judet, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov.
    Art. 27
    Guvernul, prin Ministerul Finantelor, este autorizat sa contracteze, in conditiile Legii nr. 91/1993 privind datoria publica, imprumuturi pentru finantarea deficitului bugetului de stat pe anul 1994 in suma de 1.878,4 miliarde lei, precum si pentru refinantarea datoriei publice interne ale carei rate sunt scadente in anul 1994, in suma de 489,0 miliarde lei.
    Art. 28
    La propunerea justificata a ordonatorilor principali de credite, in functie de derularea procesului investitional si de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor, sa aprobe modificari valorice intre obiectivele de investitii inscrise in listele de investitii aprobate ca anexe la bugetele ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu exceptia majorarii pozitiei de "dotari independente", cu incadrarea in volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv.
    Modificarea, in conditiile alineatului precedent, a listelor de investitii anexe la bugetele locale se aproba de autoritatile publice locale cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Art. 29
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, constituit in baza Legii nr. 67/1993 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se stabilesc potrivit anexei nr. 11.
    In anul 1994, contributia agentilor economici la Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, constituit in conditiile legii nr. 67/1993 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se stabileste la 1% asupra incasarilor aferente veniturilor proprii realizate.
    Din resursele Fondului special pentru cercetare-dezvoltare se va asigura si rambursarea plasamentului efectuat din resursele trezoreriei statului la acest fond in anul 1993, precum si plata dobanzilor aferente.
    Art. 30
    Pana la aprobarea legii invatamantului, o parte din cheltuielile necesare functionarii si dezvoltarii unor activitati de invatamant si cultura, pentru elevi si studenti, se finanteaza din veniturile proprii realizate, in conditiile prevederilor legale, de catre institutii de invatamant, constituindu-se Fondul special pentru invatamant, care, in anul 1994, se stabileste, la venituri si la cheltuieli, potrivit anexei nr. 12.
    Art. 31
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru sanatate pe anul 1994, constituit in baza Legii nr. 114/1992, se stabilesc potrivit anexei nr. 13.
    Art. 32
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate, pe anul 1994, stabilite in baza Legii nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, sunt prevazute in anexa nr. 14.
    Art. 33
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, pe anul 1994, stabilite in baza Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, sunt prevazute in anexa nr. 15.
    Art. 34
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1994 se stabilesc in suma de 288,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 16.
    Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie din taxele de dezvoltare cuprinse, potrivit dispozitiilor legale, in tarifele stabilite pentru energia electrica si energia termica livrate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" consumatorilor din economie.
    Din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se asigura finantarea investitiilor din acest sistem.
    Gestionarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se face, in conditiile Legii nr. 10/1991 privind finantele publice, de catre Ministerul Industriilor.
    Art. 35
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice pe anul 1994, constituit in baza Legii nr. 13/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, sunt prevazute in anexa nr. 17.
    Sumele incasate din aplicarea cotei de 5% asupra incasarilor realizate din vanzarile in numerar prin statiile de distributie a benzinei si motorinei in conditiile art. 31 din Legea nr. 21/1993 privind bugetul de stat pe anul 1993, pe perioada 1 ianuarie - 18 martie 1994, sunt si raman valabil incasate, iar statiile de distributie care nu au platit aceste sume sunt obligate sa o faca, potrivit legii. Aceste sume vor fi folosite pentru finantarea lucrarilor la autostrada Bucuresti - Constanta.
    Art. 36
    Soldul Fondului special pentru agricultura, constituit potrivit art. 33 din Legea nr. 21/1993 privind bugetul de stat pe anul 1993, ramas neutilizat la 31 decembrie 1993, in suma de 23 miliarde lei, precum si sumele ce se vor incasa in cursul anului 1994 din restantele anului 1993 la acest fond se vor utiliza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in anul 1994 pentru finantarea cheltuielilor de natura celor prevazute sa se efectueze in anul 1993, precum si a unor cheltuieli pentru: acoperirea unor sume fixe la seminte, achizitionarea de utilaje si aparatura pentru reproductia si selectia animalelor, controlul calitatii semintelor si a materialului saditor, pentru prognoza in cadrul protectiei si carantinei fitosanitare.
    Art. 37
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor se stabilesc in suma de 400,0 milioane lei, potrivit anexei nr. 18.
    Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguratilor se constituie prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute incasate din activitatea de asigurare, cu exceptia celor de viata, de catre societatile de asigurare.
    Din Fondul special pentru protejarea asiguratilor se asigura plata despagubirilor datorate in caz de faliment al societatilor de asigurare, conform normelor emise de Ministerul Finantelor pentru utilizarea acestui fond.
    Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor se face de catre Ministerul Finantelor prin Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare, iar eventualele disponibilitati ramase nefolosite la finele anului se repartizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 38
    Regiile autonome si societatile comerciale pot efectua, anual, in limita unei cote de pana la 1,5% aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli, care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care regiile autonome si societatile comerciale le au sub patronaj.
    In limita cotei prevazute la alineatul precedent, unitatile mentionate pot aloca sume si pentru acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor, acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor, suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului dus si intors, acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii datorita calamitatilor naturale, precum si pentru acoperirea unei parti din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile.
    Art. 39
    Agentii economici platitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, deductibile din profitul impozabil, in limita unei cote de 3% aplicata asupra diferentei rezultate intre totalul veniturilor incasate si cheltuielile aferente activitatii desfasurate corespunzator veniturilor incasate, inclusiv accizele.
    In cazul regiilor autonome subventionate, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate se stabilesc de catre Guvern prin bugetele de venituri si cheltuieli.
    Art. 40
    In cazul neachitarii in termenele legale a impozitelor, taxelor si a altor varsaminte obligatorii datorate, potrivit legii, bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, organele fiscale ale Ministerului Finantelor vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea acestora.
    In vederea realizarii creantelor statului pe calea executarii silite, organele fiscale ale Ministerului Finantelor pot dispune decontarea sumelor respective prin introducerea de dispozitii de incasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare le organizeaza fara acceptul debitorilor, in ordinea de prioritate stabilita de lege.
    Pentru sumele datorate cu orice titlu bugetelor mentionate la alin. 1, in scopul onorarii titlurilor executorii, se va actiona si asupra disponibilului in valuta.
    In situatia in care titlurile executorii nu pot fi onorate in aceeasi zi, organele bancare vor urmari executarea acestora din incasarile zilnice realizate in conturile debitorului, pana la lichidarea creantelor sau pana la inceperea urmaririi silite asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor.
    In cazul lipsei disponibilitatilor banesti in conturile bancare, executarea silita se va putea extinde asupra elementelor patrimoniale ale debitorului. Masura respectiva va fi adusa la cunostinta bancilor carora le-au fost trimise spre executare dispozitiile de incasare.
    Impotriva masurilor de executare silita aplicate de organele fiscale, debitorii pot introduce contestatii la judecatoria competenta, potrivit Codului de procedura civila.
    Executarea silita va fi precedata de o somatie de plata, care va fi comunicata debitorului cu 3 zile inainte de ziua fixata pentru executare. Aceasta somatie va cuprinde, in mod obligatoriu, date de identificare a debitorului, sumele datorate pe fiecare categorie de venit bugetar sau venit al fondurilor speciale, cu mentionarea, dupa caz, a majorarilor de intarziere aferente, calculate si evidentiate pana la data comunicarii somatiei.
    Art. 41
    In anul 1994, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va putea utiliza o cota de 30% din veniturile in lei si in valuta obtinute din inregistrarea nationala de marci si denumiri de origine, din examinarea de marci internationale, precum si din taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie, pentru realizarea activitatilor legate de dotarea tehnica a bazei de date informatizate, pentru organizarea de saloane sau expozitii de inventii in tara, pentru participarea la actiuni similare din afara tarii, precum si pentru premierea celor mai valoroase solutii tehnice prezentate.
    Art. 42
    Pentru sprijinirea activitatii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se aloca in anul 1994, prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, suma de 1.500,0 milioane lei. Suma alocata este destinata sa acopere partial cheltuielile ocazionate de: functionarea si dotarea minima a sediilor, activitatea de presa si publicatii proprii, actiuni culturale, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara. Repartizarea pe organizatii a sumelor aprobate se realizeaza, in conditiile legi, de catre Consiliul pentru Minoritatile Nationale.
    Art. 43
    In vederea incadrarii in cheltuielile de personal aprobate, in anul 1994, ordonatorii principali de credite nu vor putea depasi numarul mediu de personal prevazut in anexa nr. 3*), a carui finantare este asigurata prin bugetul de stat.
    Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferuri, prevazute in bugetele ordonatorilor de credite pe anul 1994, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
-----------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    Art. 44
    Ordonatorii principali si secundari de credite, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3.
    In cadrul aceluiasi termen se vor aproba de catre Guvern bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome, pe anul 1994, din subordinea ministerelor si a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, la propunerea acestora, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Pana la 30 iunie 1994, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul legii salarizarii personalului din regiile autonome, care se va analiza si se va adopta in regim de urgenta.
    Art. 45
    Suma de 296.033 mii lei, ramasa din excedentele bugetului de stat inregistrate pana la finele anului 1989, se utilizeaza de catre Ministerul Finantelor pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice preluate in conditiile Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante.
    Art. 46
    Guvernul este autorizat ca, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa aprobe actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se vor putea efectua plati in avans de pana la 30% din toate fondurile publice, precum si criteriile, procedurile si limitele care se vor folosi in acest scop, in vederea accelerarii procesului investitional, imbunatatirii infrastructurii in transporturi, realizarii angajamentelor care decurg din acorduri si conventii interguvernamentale, intrarii credibilitatii statului in relatiile stabilite pe baze contractuale ori prin reglementari legal aprobate intre institutiile publice si operatorii interni si externi pentru achizitii de bunuri, realizari de lucrari sau prestari de servicii si executarii contractelor de cercetare stiintifica.
    Art. 47
    Guvernul poate prezenta Parlamentului propuneri de rectificare a bugetului de stat pe anul 1994 ca urmare a unor masuri fiscale, a schimbarilor intervenite in evolutia preturilor, din adaptarea legislatiei la conditiile economiei de piata sau din alte cauze justificative.
    Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul legii bugetului de stat pe anul 1994 pana cel mai tarziu la 1 noiembrie 1994.
    Art. 48
    Anexele nr. 1 - 18 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 31 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             MARTIAN DAN

                        PRESEDINTELE SENATUI
                    prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1994
                              - Sinteza -
                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                    Bugetul          Intrari
                                    de stat          de credite    Total
                                    pe anul          externe in    (3=1+2)
                                    1994             anul 1994
-------------------------------------------------------------------------------
                A                      1                2                3
-------------------------------------------------------------------------------
       I. VENITURI - TOTAL          9.870.056.000                 9.870.056.000
         A. Venituri curente        9.864.556.000                 9.864.556.000
         1. Venituri fiscale        9.650.376.000                 9.650.376.000
         1.1. Impozite directe      4.606.085.000                 4.606.085.000
Impozitul pe profit                 2.071.000.000                 2.071.000.000
Impozitul pe salarii                2.476.000.000                 2.476.000.000
  Impozitul pe salarii - Total      2.978.600.000                 2.978.600.000
  Sume defalcate din impozitul
  pe salarii pentru bugetele
  locale                            - 502.600.000                 - 502.600.000
Alte impozite directe                  59.085.000                    59.085.000
  Impozitul pe veniturile realizate
  de persoanele fizice si juridice
  nerezidente                           1.200.000                     1.200.000
  Impozitul pe sumele din vanzarea
  activelor societatilor comerciale
  cu capital de stat                    6.000.000                     6.000.000
  Impozitul pe dividende la
  societatile comerciale               51.100.000                    51.100.000
  Impozitul pe profit obtinut din
  activitati comerciale ilicite sau
  din nerespectarea Legii privind
  protectia consumatorilor                750.000                       750.000
  Alte incasari din impozite directe       35.000                        35.000

         1.2. Impozite indirecte    5.044.291.000                 5.044.291.000
Accize si impozitul pe circulatia
marfurilor                          1.207.577.000                 1.207.577.000
  Impozitul pe circulatia
  marfurilor                           24.000.000                    24.000.000
  Accize                              770.277.000                   770.277.000
 Impozitul pe titeiul din productia
 interna si gazele naturale           413.300.000                   413.300.000
Taxe vamale                           646.100.000                   646.100.000
  Taxe vamale de la persoane
  juridice                            601.100.000                   601.100.000
  Taxe vamale si alte venituri
  incasate de la persoane fizice
  prin unitati vamale                  45.000.000                    45.000.000
Alte impozite indirecte                65.934.000                    65.934.000
  Majorari si penalitati de
  intarziere pentru venituri
  nevarsate la termen                  52.250.000                    52.250.000
  Taxe pentru acordarea licentelor
  in vederea practicarii jocurilor
  de noroc                              6.000.000                     6.000.000
  Taxa asupra deplasarilor in
  strainatate                           4.000.000                     4.000.000
  Alte incasari din impozite
  indirecte                             3.684.000                     3.684.000
Taxa pe valoarea adaugata           3.124.680.000                 3.124.680.000

         2. Venituri nefiscale        214.180.000                   214.180.000
Varsaminte din profitul net al
Bancii Nationale a Romaniei            87.900.000                    87.900.000
Varsaminte din profitul net al
regiilor autonome                      28.000.000                    28.000.000
Varsaminte de la institutiile
publice                                53.450.000                    53.450.000
Taxe de metrologie                        200.000                       200.000
Taxe pentru brevete de inventii
si inregistrarea marcilor de fabrica    2.100.000                     2.100.000
Venituri din activitatea de navigatie
si alte prestari de servicii in porturi
si taxe pentru folosirea drumurilor
si aeroporturilor civile                4.200.000                     4.200.000
Taxe consulare                         37.100.000                    37.100.000
Taxe pentru analize efectuate de
laboratoare, altele decat cele
sanitare, de pe langa institutii          600.000                       600.000
Venituri din incasarea contravalorii
lucrarilor de combatere a daunatorilor
si bolilor in sectorul vegetal          1.200.000                     1.200.000
Veniturile unitatilor de reproductie
si selectie a animalelor                  200.000                       200.000
Veniturile circumscriptiilor,
laboratoarelor si
dispensarelor veterinare                3.000.000                     3.000.000
Varsaminte din veniturile
institutiilor publice si
activitatilor autofinantate               250.000                       250.000
Taxe si alte venituri din protectia
mediului                                  100.000                       100.000
Alte venituri de la institutiile
publice                                 4.500.000                     4.500.000

         Diverse venituri              44.830.000                    44.830.000
Venituri din aplicarea
prescriptiei extinctive                   800.000                       800.000
Venituri din amenzile aplicate,
potrivit dispozitiilor legale          11.000.000                    11.000.000
Incasari din cota retinuta,
conform Legii nr. 6/1973                1.000.000                     1.000.000
Restituiri de fonduri din
finantarea bugetara a anilor
precedenti                              8.500.000                     8.500.000
Varsaminte de la unitatile
economice comerciale din
sectorul public, reprezentand
plusuri de marfuri si
produse, constatate cu ocazia
inventarierilor ramase definitive       1.200.000                     1.200.000
Venituri din concesiuni                    30.000                        30.000
Venituri din penalizari incasate
conform Hotararii Guvernului
nr. 90/1991                               500.000                       500.000
Incasarea dobanzilor aferente ratelor
lunare din vanzarea locuintelor
construite din fondurile statului      1.600.000                      1.600.000
Incasari din alte surse               18.000.000                     18.000.000
Incasari din valorificarea
bunurilor confiscate si alte sume
constatate o data cu confiscarea,
potrivit legii                         2.200.000                      2.200.000

         B. Venituri din capital       5.500.000                      5.500.000
Venituri din valorificarea unor
bunuri ale statului                    5.500.000                      5.500.000
  Venituri din valorificarea unor
  bunuri ale institutiilor
  publice                              2.500.000                      2.500.000
  Venituri din valorificarea
  stocurilor de la rezerva de
  stat si de mobilizare                3.000.000                      3.000.000

         II. CHELTUIELI - TOTAL   11.748.451.102   269.172.500*) 12.017.623.602
------------
    *) In functie de derularea programelor de imprumut, in intelegere cu imprumutatorii, se vor putea efectua modificari in structura si pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului.

Cheltuieli curente                 9.910.198.594   106.404.500   10.016.603.094
  Cheltuieli de personal           3.133.626.375                  3.133.626.375
  Cheltuieli materiale si
  servicii                         1.488.228.340     7.804.500    1.496.032.840
  Subventii si transferuri         4.207.437.790    98.600.000    4.306.037.790
    Subventii pentru
    institutiile publice             151.619.960                    151.619.960
    Subventii pe produse si
    activitati                       642.948.366                    642.948.366
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif    669.882.178                    669.882.178
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                         376.355.000                    376.355.000
    Transferuri                    2.366.632.286    98.600.000    2.465.232.286
  Dobanzi aferente datoriei
  publice                          1.040.286.800                  1.040.286.800
  Sume prevazute in pozitii
  globale ca rezerve                  40.619.289                     40.619.289
Cheltuieli de capital              1.677.990.560   162.768.000    1.840.758.560
Imprumuturi                           93.700.000                     93.700.000
  Imprumuturi acordate pentru
  finalizarea unor obiective
  aprobate prin conventii
  bilaterale si acorduri
  interguvernamentale                 93.700.000                     93.700.000
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                     66.561.948                     66.561.948
  Rambursari de credite externe       31.691.087                     31.691.087
  Plati de dobanzi si comisioane      34.870.861                     34.870.861

      Partea I - Cheltuieli
           social-culturale        3.254.511.245    98.900.000    3.353.411.245
Cheltuieli curente                 3.087.179.056     5.500.000    3.092.679.056
  Cheltuieli de personal           1.835.309.950                  1.835.309.950
  Cheltuieli materiale si
  servicii                           415.523.170     5.500.000      421.023.170
  Subventii si transferuri           836.345.936                    836.345.936
    Subventii pentru
    institutiile publice              74.351.250                     74.351.250
    Transferuri                      761.994.686                    761.994.686
Cheltuieli de capital                141.980.050    93.400.000      235.380.050
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                     25.352.139                     25.352.139

         Invatamant                1.383.171.295     5.500.000    1.388.674.295
Cheltuieli curente                 1.321.726.170     5.500.000    1.327.226.170
  Cheltuieli de personal           1.033.931.200                  1.033.931.200
  Cheltuieli materiale si
  servicii                           234.099.370     5.500.000      239.599.370
  Subventii si transferuri            53.695.600                     53.695.600
    Subventii pentru
    institutiile publice               6.818.200                      6.818.200
    Transferuri                       46.877.400                     46.877.400
Cheltuieli de capital                 61.380.600                     61.380.600
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                         67.525                         67.525
    Plati de dobanzi si comisioane        67.525                         67.525

         Sanatate                  1.019.900.914    93.400.000    1.113.300.914
Cheltuieli curente                   926.093.800                    926.093.800
  Cheltuieli de personal             793.061.000                    793.061.000
  Cheltuieli materiale si servicii   133.032.800                    133.032.800
Cheltuieli de capital                 68.522.500    93.400.000      161.922.500
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                     25.284.614                     25.284.614
    Rambursari de credite externe      9.304.624                      9.304.624
    Plati de dobanzi si comisioane    15.979.990                     15.979.990

         Cultura si arta              97.544.500                     97.544.500
Cheltuieli curente                    86.694.550                     86.694.550
  Cheltuieli de personal               8.222.900                      8.222.900
  Cheltuieli materiale si servicii    31.403.000                     31.403.000
  Subventii si transferuri            47.068.650                     47.068.650
    Subventii pentru institutiile
    publice                           36.725.650                     36.725.650
    Transferuri                       10.343.000                     10.343.000
Cheltuieli de capital                 10.849.950                     10.849.950

         Asistenta sociala            43.983.950                     43.983.950
Cheltuieli curente                    42.756.950                     42.756.950
  Cheltuieli de personal                  94.850                         94.850
  Cheltuieli materiale si servicii    16.988.000                     16.988.000
  Subventii si transferuri            25.674.100                     25.674.100
    Subventii pentru institutiile
    publice                            1.524.100                      1.524.100
    Transferuri                       24.150.000                     24.150.000
Cheltuieli de capital                  1.227.000                      1.227.000

        Alocatii de stat si alte
        ajutoare pentru copii        449.975.286                    449.975.286
Cheltuieli curente                   449.975.286                    449.975.286
  Subventii si transferuri           449.975.286                    449.975.286
   Transferuri                       449.975.286                    449.975.286

   Pensii, ajutoare si indemnizatii  226.769.000                    226.769.000
Cheltuieli curente                   226.769.000                    226.769.000
  Subventii si transferuri           226.769.000                    226.769.000
    Transferuri                      226.769.000                    226.769.000

  Activitatea sportiva si de tineret  33.163.300                     33.163.300
Cheltuieli curente                    33.163.300                     33.163.300
  Subventii si transferuri            33.163.300                     33.163.300
    Subventii pentru institutiile
    publice                           29.283.300                     29.283.300
    Transferuri                        3.880.000                      3.880.000

      Partea a II-a - Gospodarie
      comunala si locuinte           149.250.500                    149.250.500
    Gospodarie comunala si locuinte  149.250.500                    149.250.500
Cheltuieli curente                    82.194.000                     82.194.000
  Subventii si transferuri            82.194.000                     82.194.000
    Transferuri                       82.194.000                     82.194.000
Cheltuieli de capital                 67.056.500                     67.056.500

      Partea a III-a - Apararea
      nationala                    1.260.298.654                  1.260.298.654
         Aparare                   1.260.298.654                  1.260.298.654
Cheltuieli curente                   922.157.000                    922.157.000
  Cheltuieli de personal             494.822.200                    494.822.200
  Cheltuieli materiale si servicii   427.334.800                    427.334.800
Cheltuieli de capital                323.427.000                    323.427.000
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                     14.714.654                     14.714.654
  Rambursari de credite externe       14.152.875                     14.152.875
  Plati de dobanzi si comisioane         561.779                        561.779

    Partea a IV-a - Ordinea publica  711.494.325    56.575.000      768.069.325
         Ordinea publica             711.494.325    56.575.000      768.069.325
Cheltuieli curente                   610.087.600                    610.087.600
  Cheltuieli de personal             280.215.800                    280.215.800
  Cheltuieli materiale si servicii   252.974.100                    252.974.100
  Subventii si transferuri            76.897.700                     76.897.700
    Subventii pentru institutii
    publice                           76.897.700                     76.897.700
Cheltuieli de capital                 87.640.100    56.575.000      144.215.100
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                     13.766.625                     13.766.625
    Rambursari de credite externe      5.645.488                      5.645.488
    Plati de dobanzi si comisioane     8.121.137                      8.121.137

Partea a V-a - Autoritatile publice  594.485.175     4.872.500      599.357.675
Cheltuieli curente                   485.431.295     1.204.500      486.635.795
  Cheltuieli de personal             291.666.400                    291.666.400
  Cheltuieli materiale si servicii   162.961.095     1.204.500      164.165.595
  Subventii si transferuri            30.803.800                     30.803.800
    Transferuri                       30.803.800                     30.803.800
Cheltuieli de capital                105.680.300     3.668.000      109.348.300
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                      3.373.580                      3.373.580

Cheltuieli pentru Presedintia
Romaniei                               6.022.100                      6.022.100
  Cheltuieli curente                   5.425.500                      5.425.500
    Cheltuieli de personal               996.000                        966.000
    Cheltuieli materiale si servicii   4.429.500                      4.429.500
  Cheltuieli de capital                  596.600                        596.600

Cheltuieli pentru organele
autoritatii legislative               62.441.100                     62.441.100
  Cheltuieli curente                  33.193.500                     33.193.500
    Cheltuieli de personal            26.188.300                     26.188.300
    Cheltuieli materiale si servicii   7.005.200                      7.005.200
  Cheltuieli de capital               29.247.600                     29.247.600

Cheltuieli pentru organele
autoritatii judecatoresti            142.487.100                    142.487.100
  Cheltuieli curente                 131.628.700                    131.628.700
    Cheltuieli de personal            64.906.900                     64.906.900
    Cheltuieli materiale si servicii  66.721.800                     66.721.800
  Cheltuieli de capital               10.858.400                     10.858.400

Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                359.375.275     4.872.500      364.247.775
  Cheltuieli curente                 293.727.895     1.204.500      294.932.395
    Cheltuieli de personal           180.468.800                    180.468.800
    Cheltuieli materiale si servicii  82.455.295     1.204.500       83.659.795
    Subventii si transferuri          30.803.800                     30.803.800
      Transferuri                     30.803.800                     30.803.800
        Contributii si cotizatii la
        organisme internationale      30.103.800                     30.103.800
        Alte transferuri                 700.000                        700.000
  Cheltuieli de capital               62.273.800     3.668.000       65.941.800
  Rambursari de credite externe si
  plati de dobanzi si comisioane
  aferente acestora                    3.373.580                      3.373.580
    Rambursari de credite externe      2.588.100                      2.588.100
    Plati de dobanzi si comisioane       785.480                        785.480

Cheltuieli pentru alte organe ale
autoritatii publice                   24.159.600                     24.159.600
  Cheltuieli curente                  21.455.700                     21.455.700
    Cheltuieli de personal            19.106.400                     19.106.400
    Cheltuieli materiale si servicii   2.349.300                      2.349.300
  Cheltuieli de capital                2.703.900                      2.703.900

Partea a VI-a - Actiuni economice  3.763.119.814   108.825.000    3.871.944.814
Cheltuieli curente                 2.735.154.254    99.700.000    2.834.854.254
  Cheltuieli de personal             160.392.125                    160.392.125
  Cheltuieli materiale si servicii   172.570.275     1.100.000      173.670.275
  Subventii si transferuri         2.402.191.854    98.600.000    2.500.791.854
    Subventii pentru institutiile
    publice                              371.010                        371.010
    Subventii pe produse si
    activitati                       642.948.366                    642.948.366
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif    669.882.178                    669.882.178
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                         376.235.000                    376.235.000
    Transferuri                      712.755.300    98.600.000      811.355.300
Cheltuieli de capital                924.910.610     9.125.000      934.035.610
Imprumuturi                           93.700.000                     93.700.000
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                      9.354.950                      9.354.950

         Cercetare stiintifica        48.287.330                     48.287.330
Cheltuieli curente                    46.758.930                     46.758.930
  Cheltuieli de personal              13.378.300                     13.378.300
  Cheltuieli materiale si servicii    33.009.620                     33.009.620
  Subventii si transferuri               371.010                        371.010
    Subventii pentru institutiile
    publice                              371.010                        371.010
Cheltuieli de capital                  1.528.400                      1.528.400

  Prospectiuni si lucrari geologice
  de cercetare pentru descoperiri
  de zacaminte noi                    74.347.000                     74.347.000
Cheltuieli curente                    74.347.000                     74.347.000
  Cheltuieli materiale si servicii    74.347.000                     74.347.000

  Industria extractiva, energetica,
  metalurgica, chimica si alte
  subramuri ale industriei         1.191.432.720     1.100.000    1.192.532.720
Cheltuieli curente                   703.085.766     1.100.000      704.185.766
  Cheltuieli materiale si servicii                   1.100.000        1.100.000
  Subventii si transferuri           703.085.766                    703.085.766
    Subventii pe produse si
    activitati                       607.045.766                    607.045.766
    Transferuri                       96.040.000                     96.040.000
Cheltuieli de capital                488.284.904                    488.284.904
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                         62.050                         62.050
    Plati de dobanzi si comisioane        62.050                         62.050

  Agricultura, silvicultura,
  ape, mediu inconjurator          1.216.165.178     9.125.000    1.225.290.178
Cheltuieli curente                 1.100.858.178                  1.100.858.178
  Cheltuieli de personal             126.894.100                    126.894.100
  Cheltuieli materiale si servicii    48.897.300                     48.897.300
  Subventii si transferuri           925.066.778                    925.066.778
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif    544.882.178                    544.882.178
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                         376.235.000                    376.235.000
    Transferuri                        3.949.600                      3.949.600
Cheltuieli de capital                112.569.500     9.125.000      121.694.500
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                      2.737.500                      2.373.500
    Plati de dobanzi si comisioane     2.737.500                      2.373.500

     Transporturi si comunicatii     648.665.231    98.600.000      747.265.231
Cheltuieli curente                   520.768.455    98.600.000      619.368.455
  Cheltuieli de personal               4.185.000                      4.185.000
  Cheltuieli materiale si servicii     6.915.155                      6.915.155
  Subventii si transferuri           509.668.300    98.600.000      608.268.300
    Subventii pe produse si
    activitati                        35.902.600                     35.902.600
    Transferuri                      473.765.700    98.600.000      572.365.700
Cheltuieli de capital                121.341.376                    121.341.376
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                      6.555.400                      6.555.400
    Plati de dobanzi si comisioane     6.555.400                      6.555.400

         Alte actiuni economice      584.222.355                    584.222.355
Cheltuieli curente                   289.335.925                    289.335.925
  Cheltuieli de personal              15.934.725                     15.934.725
  Cheltuieli materiale si servicii     9.401.200                      9.401.200
  Subventii si transferuri           264.000.000                    264.000.000
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif    125.000.000                    125.000.000
    Transferuri                      139.000.000                    139.000.000
Cheltuieli de capital                201.186.430                    201.186.430
Imprumuturi                           93.700.000                     93.700.000
    Imprumuturi acordate pentru
    finalizarea unor obiective
    aprobate prin conventii
    bilaterale si acorduri
    interguvernamentale               93.700.000                     93.700.000

    Partea a VII-a - Alte actiuni    158.344.400                    158.344.400
Cheltuieli curente                   131.048.400                    131.048.400
  Cheltuieli de personal              71.219.900                     71.219.900
  Cheltuieli materiale si servicii    56.864.900                     56.864.900
  Subventii si transferuri             2.963.600                      2.963.600
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                             120.000                        120.000
    Transferuri                        2.843.600                      2.843.600
Cheltuieli de capital                 27.296.000                     27.296.000

         Alte actiuni                158.344.400                    158.344.400
Cheltuieli curente                   131.048.400                    131.048.400
  Cheltuieli de personal              71.219.900                     71.219.900
  Cheltuieli materiale si servicii    56.864.900                     56.864.900
  Subventii si transferuri             2.963.600                      2.963.600
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                             120.000                        120.000
    Transferuri                        2.843.600                      2.843.600
Cheltuieli de capital                 27.296.000                     27.296.000

     Partea a VIII-a - Transferuri   776.040.900                    776.040.900
Transferuri din bugetul de stat      776.040.900                    776.040.900
  Transferuri din bugetul de stat
  catre bugetele locale pentru
  asigurarea protectiei sociale a
  populatiei pentru energie termica
  si transport urban de calatori     300.040.900                    300.040.900
  Transferuri din bugetul de stat
  catre bugetele locale pentru
  investitii                         476.000.000                    476.000.000

  Partea a IX-a - Datoria publica  1.040.286.800                  1.040.286.800
Dobanzi aferente datoriei publice  1.040.286.800                  1.040.286.800
  Dobanzi aferente datoriei
  publice interne                    983.048.800                    983.048.800
  Dobanzi aferente datoriei
  publice externe                     13.585.000                     13.585.000
  Cheltuieli ocazionate de
  emisiunea si plasarea
  titlurilor de stat si
  de riscul garantiilor
  date de stat
  in conditiile legii                 43.653.000                     43.653.000

         Partea a X-a - Rezerve       40.619.289                     40.619.289
Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului                 20.619.289                     20.619.289
Fondul de investitie la
dispozitia Guvernului                  6.000.000                      6.000.000
Fondul de infiintare a Corpului
gardienilor publici                   14.000.000                     14.000.000

         Deficit                  -1.878.395.102
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

           SINTEZA CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1994
                  (detalierea pe articole de cheltuieli)

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                   Bugetul         Intrari
                                   de stat         de credite    Total
                                   pe anul         externe in    (3=1+2)
                                   1994            anul 1994

-------------------------------------------------------------------------------
                 A                          1             2             3
-------------------------------------------------------------------------------
         II. CHELTUIELI - TOTAL    11.748.451.102  269.172.500*) 12.017.623.602
------------
  *) In functie de derularea programelor de imprumut, in intelegere cu
imprumutatorii, se vor putea efectua modificari in structura si pe beneficiari,
cu aprobarea Guvernului.

Cheltuieli curente                  9.910.198.594  106.404.500   10.016.603.094
  Cheltuieli de personal            3.133.626.375                 3.133.626.375
  Cheltuieli materiale si servicii  1.488.228.340    7.804.500    1.496.032.840
  Subventii si transferuri          4.207.437.790   98.600.000    4.306.037.790
    Subventii pentru institutiile
    publice                           151.619.960                   151.619.960
    Subventii pe produse si
    activitati                        642.948.366                   642.948.366
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif     669.882.178                   669.882.178
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                          376.355.000                   376.355.000
    Transferuri                     2.366.632.286   98.600.000    2.465.232.286
  Dobanzi aferente datoriei
  publice                           1.040.286.800                 1.040.286.800
  Sume prevazute in pozitii
  globale ca rezerve                   40.619.289                    40.619.289
Cheltuieli de capital               1.677.990.560  162.768.000    1.840.758.560
Imprumuturi                            93.700.000                    93.700.000
   Imprumuturi acordate pentru
   finalizarea unor obiective
   aprobate prin conventii
   bilaterale si acorduri
   interguvernamentale                 93.700.000                    93.700.000
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                      66.561.948                    66.561.948
    Rambursari de credite externe      31.691.087                    31.691.087
    Plati de dobanzi si comisioane     34.870.861                    34.870.861

         Invatamant                 1.383.174.295    5.500.000    1.388.674.295
Cheltuieli curente                  1.321.726.170    5.500.000    1.327.226.170
  Cheltuieli de personal            1.033.931.200                 1.033.931.200
    Cheltuieli cu salariile           793.074.865                   793.074.865
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                   197.846.497                   197.846.497
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                           39.561.441                    39.561.441
    Deplasari, detasari, transferari    3.448.397                     3.448.397
  Cheltuieli materiale si servicii    234.099.370    5.500.000      239.599.370
    Drepturi cu caracter social        24.670.903      547.500       25.218.403
    Hrana                              42.470.991                    42.470.991
    Medicamente si materiale sanitare     643.254                       643.254
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                     114.659.449                   114.659.449
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional              5.136.653                     5.136.653
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                         14.834.757                    14.834.757
    Reparatii curente                  21.792.669                    21.792.669
    Reparatii capitale                  7.627.460                     7.627.460
    Carti si publicatii                 2.005.108                     2.005.108
    Alte cheltuieli                       258.126    4.952.500        5.210.626
  Subventii si transferuri             53.695.600                    53.695.600
    Subventii pentru institutiile
    publice                             6.818.200                     6.818.200
    Transferuri                        46.877.400                    46.877.400
Cheltuieli de capital                  61.380.600                    61.380.600
    Investitii ale institutiilor
    publice                            61.380.600                    61.380.600
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                          67.525                        67.525
    Plati de dobanzi si comisioane         67.525                        67.525

         Sanatate                   1.019.900.914    93.400.000   1.113.300.914
Cheltuieli curente                    926.093.800                   926.093.800
  Cheltuieli de personal              793.061.000                   793.061.000
    Cheltuieli cu salariile           605.403.650                   605.403.650
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                   156.064.700                   156.064.700
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                           29.986.140                    29.986.140
    Deplasari, detasari, transferari    1.606.510                     1.606.510
  Cheltuieli materiale si servicii    133.032.800                   133.032.800
    Drepturi cu caracter social           864.200                       864.200
    Hrana                               8.273.596                     8.273.596
    Medicamente si materiale sanitare  83.712.191                    83.712.191
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                      10.209.220                    10.209.220
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional              4.095.600                     4.095.600
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata
    si echipament                       1.895.680                     1.895.680
    Reparatii curente                  14.627.200                    14.627.200
    Reparatii capitale                  6.230.000                     6.230.000
    Carti si publicatii                   130.713                       130.713
    Alte cheltuieli                     2.994.400                     2.994.400
Cheltuieli de capital                  68.522.500    93.400.000     161.922.500
    Investitii ale institutiilor
    publice                            68.522.500    93.400.000     161.922.500
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                      25.284.614                    25.284.614
    Rambursari de credite externe       9.304.624                     9.304.624
    Plati de dobanzi si comisioane     15.979.990                    15.979.990

         Cultura si arta               97.544.500                    97.544.500
Cheltuieli curente                     86.694.550                    86.694.550
  Cheltuieli de personal                8.222.900                     8.222.900
    Cheltuieli cu salariile             5.241.080                     5.241.080
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                     1.310.510                     1.310.510
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                              262.480                       262.480
    Deplasari, detasari, transferari    1.408.830                     1.408.830
  Cheltuieli materiale si servicii     31.403.000                    31.403.000
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                       1.060.000                     1.060.000
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional             13.743.800                    13.743.800
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                             62.000                        62.000
    Reparatii curente                     291.200                       291.200
    Reparatii capitale                 11.965.000                    11.965.000
    Carti si publicatii                   153.000                       153.000
    Alte cheltuieli                     4.128.000                     4.128.000
  Subventii si transferuri             47.068.650                    47.068.650
    Subventii pentru institutiile
    publice                            36.725.650                    36.725.650
    Transferuri                        10.343.000                    10.343.000
Cheltuieli de capital                  10.849.950                    10.849.950
    Investitii ale institutiilor
    publice                            10.844.950                    10.844.950
    Investitii ale regiilor autonome
    si societatilor comerciale cu
    capital de stat                         5.000                         5.000

         Asistenta sociala             43.983.950                    43.983.950
Cheltuieli curente                     42.756.950                    42.756.950
  Cheltuieli de personal                   94.850                        94.850
    Cheltuieli cu salariile                72.913                        72.913
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                        18.230                        18.230
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                                3.646                         3.646
    Deplasari, detasari, transferari           61                            61
  Cheltuieli materiale si servicii     16.988.000                    16.988.000
    Drepturi cu caracter social        16.786.100                    16.786.100
    Hrana                                  85.700                        85.700
    Medicamente si materiale sanitare       2.500                         2.500
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                          27.500                        27.500
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament         8.000                         8.000
    Reparatii curente                      62.000                        62.000
    Alte cheltuieli                        16.200                        16.200
  Subventii si transferuri             25.674.100                    25.674.100
    Subventii pentru institutiile
    publice                             1.524.100                     1.524.100
    Transferuri                        24.150.000                    24.150.000
Cheltuieli de capital                   1.227.000                     1.227.000
    Investitii ale institutiilor
    publice                             1.227.000                     1.227.000

         Alocatii de stat si alte
         ajutoare pentru copii        449.975.286                   449.975.286
Cheltuieli curente                    449.975.286                   449.975.286
  Subventii si transferuri           449.975.286                    449.975.286
    Transferuri                      449.975.286                    449.975.286

   Pensii, ajutoare si indemnizatii  226.769.000                    226.769.000
Cheltuieli curente                   226.769.000                    226.769.000
  Subventii si transferuri           226.769.000                    226.769.000
    Transferuri                      226.769.000                    226.769.000

 Activitatea sportiva si de tineret   33.163.300                     33.163.300
Cheltuieli curente                    33.163.300                     33.163.300
  Subventii si transferuri            33.163.300                     33.163.300
    Subventii pentru institutiile
    publice                           29.283.300                     29.283.300
    Transferuri                        3.880.000                      3.880.000

  Gospodarie comunala si locuinte    149.250.500                    149.250.500
Cheltuieli curente                    82.194.000                     82.194.000
  Subventii si transferuri            82.194.000                     82.194.000
    Transferuri                       82.194.000                     82.194.000
Cheltuieli de capital                 67.056.500                     67.056.500
    Investitii ale institutiilor
    publice                           67.056.500                     67.056.500

         Aparare                   1.260.298.654                  1.260.298.654
Cheltuieli curente                   922.157.000                    922.157.000
  Cheltuieli de personal             494.822.200                    494.822.200
  Cheltuieli materiale si servicii   427.334.800                    427.334.800
Cheltuieli de capital                323.427.000                    323.427.000
    Investitii ale institutiilor
    publice                          323.427.000                    323.427.000
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                     14.714.654                     14.714.654
    Rambursari de credite externe     14.152.875                     14.152.875
    Plati de dobanzi si comisioane       561.779                        561.779

         Ordinea publica             711.494.325    56.575.000      768.069.325
Cheltuieli curente                   610.087.600                    610.087.600
  Cheltuieli de personal             280.215.800                    280.215.800
  Cheltuieli materiale si servicii   252.974.100                    252.974.100
  Subventii si transferuri            76.897.700                     76.897.700
    Subventii pentru institutiile
    publice                           76.897.700                     76.897.700
Cheltuieli de capital                 87.640.100    56.575.000      144.215.100
    Investitii ale institutiilor
    publice                           87.640.100    56.575.000      144.215.100
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                     13.766.625                     13.766.625
    Rambursari de credite externe      5.645.488                      5.645.488
    Plati de dobanzi si comisioane     8.121.137                      8.121.137

  Cheltuieli pentru Presedintia
  Romaniei                             6.022.100                      6.022.100
Cheltuieli curente                     5.425.500                      5.425.500
  Cheltuieli de personal                 996.000                        996.000
    Cheltuieli cu salariile              675.100                        675.100
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                      166.900                        166.900
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                              33.400                         33.400
    Deplasari, detasari, transferari     120.600                        120.600
  Cheltuieli materiale si servicii     4.429.500                      4.429.500
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                        528.700                        528.700
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional               664.200                        664.200
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament       13.100                         13.100
    Reparatii curente                    266.500                        266.500
    Carti si publicatii                   39.300                         39.300
    Alte cheltuieli                    2.917.700                      2.917.700
Cheltuieli de capital                    596.600                        596.600
    Investitii ale institutiilor
    publice                              596.600                        596.600

    Cheltuieli pentru organele
    autoritatii legislative           62.441.100                     62.441.100
Cheltuieli curente                    33.193.500                     33.193.500
  Cheltuieli de personal              26.188.300                     26.188.300
    Cheltuieli cu salariile           11.905.900                     11.905.900
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                    2.976.500                      2.976.500
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                             595.300                        595.300
    Deplasari, detasari, transferari  10.710.600                     10.710.600
  Cheltuieli materiale si servicii     7.005.200                      7.005.200
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                      3.901.800                      3.901.800
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional               267.400                        267.400
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                            48.700                         48.700
    Reparatii curente                    384.500                        384.500
    Carti si publicatii                  224.100                        224.100
    Alte cheltuieli                    2.178.700                      2.178.700
Cheltuieli de capital                 29.247.600                     29.247.600
    Investitii ale institutiilor
    publice                           29.247.600                     29.247.600

    Cheltuieli pentru organele
    autoritatii judecatoresti        142.487.100                    142.487.100
Cheltuieli curente                   131.628.700                    131.628.700
  Cheltuieli de personal              64.906.900                     64.906.900
    Cheltuieli cu salariile           49.521.800                     49.521.800
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                   12.380.500                     12.380.500
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                           2.476.200                      2.476.200
    Deplasari, detasari, transferari     528.400                        528.400
  Cheltuieli materiale si servicii    66.721.800                     66.721.800
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                      6.181.900                      6.181.900
    Materiale si prestari de
    servicii cu caracter functional   16.429.800                     16.429.800
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                           749.200                        749.200
    Reparatii curente                 11.868.800                     11.868.800
    Reparatii capitale                30.583.700                     30.583.700
    Carti si publicatii                  523.600                        523.600
    Alte cheltuieli                      384.800                        384.800
Cheltuieli de capital                 10.858.400                     10.858.400
    Investitii ale institutiilor
    publice                           10.858.400                     10.858.400

   Cheltuieli pentru organele
   autoritatii executive             359.375.275     4.872.500      364.247.775
Cheltuieli curente                   293.727.895     1.204.500      294.932.395
  Cheltuieli de personal             180.468.800                    180.468.800
    Cheltuieli cu salariile          134.535.000                    134.535.000
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                   27.283.433                     27.283.433
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                           5.456.867                      5.456.867
    Deplasari, detasari, transferari  13.193.500                     13.193.500
  Cheltuieli materiale si servicii    82.455.295     1.204.500       83.659.795
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                     44.502.600                     44.502.600
    Materiale si prestari de
    servicii cu caracter functional    3.424.300                      3.424.300
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                         1.390.000                      1.390.000
    Reparatii curente                  7.048.100                      7.048.100
    Reparatii capitale                 7.811.300                      7.811.300
    Carti si publicatii                1.336.720                      1.336.720
    Alte cheltuieli                   16.942.275     1.204.500       18.146.775
  Subventii si transferuri            30.803.800                     30.803.800
    Transferuri                       30.803.800                     30.803.800
      Contributii si cotizatii la
      organisme internationale        30.103.800                     30.103.800
      Alte transferuri                   700.000                        700.000
Cheltuieli de capital                 62.273.800     3.668.000       65.941.800
    Investitii ale institutiilor
    publice                           62.273.800     3.668.000       65.941.800
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                      3.373.580                      3.373.580
    Rambursari de credite externe      2.588.100                      2.588.100
    Plati de dobanzi si comisioane       785.480                        785.480

    Cheltuieli pentru alte organe
    ale autoritatii publice           24.159.600                     24.159.600
Cheltuieli curente                    21.455.700                     21.455.700
  Cheltuieli de personal              19.106.400                     19.106.400
    Cheltuieli cu salariile           14.291.500                     14.291.500
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                    3.572.900                      3.572.900
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                             714.600                        714.600
    Deplasari, detasari, transferari     527.400                        527.400
  Cheltuieli materiale si servicii     2.349.300                      2.349.300
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                      1.443.000                      1.443.000
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional                71.000                         71.000
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                            58.800                         58.800
    Reparatii curente                    134.200                        134.200
    Reparatii capitale                    92.900                         92.900
    Carti si publicatii                  230.700                        230.700
    Alte cheltuieli                      318.700                        318.700
Cheltuieli de capital                  2.703.900                      2.703.900
    Investitii ale institutiilor
    publice                            2.703.900                      2.703.900

         Cercetare stiintifica        48.287.330                     48.287.330
Cheltuieli curente                    46.758.930                     46.758.930
  Cheltuieli de personal              13.378.300                     13.378.300
    Cheltuieli cu salariile            9.510.972                      9.510.972
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                    2.377.249                      2.377.249
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                             475.547                        475.547
    Deplasari, detasari, transferari   1.014.532                      1.014.532
  Cheltuieli materiale si servicii    33.009.620                     33.009.620
    Drepturi cu caracter social            6.430                          6.430
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                      1.591.600                      1.591.600
    Materiale si prestari de
    servicii cu caracter functional    7.388.300                      7.388.300
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                            33.900                         33.900
    Reparatii curente                    129.000                        129.000
    Reparatii capitale                 1.519.000                      1.519.000
    Carti si publicatii                  193.000                        193.000
    Alte cheltuieli                   22.148.390                     22.148.390
  Subventii si transferuri               371.010                        371.010
    Subventii pentru institutiile
    publice                              371.010                        371.010
Cheltuieli de capital                  1.528.400                      1.528.400
    Investitii ale institutiilor
    publice                            1.528.400                      1.528.400

Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                         74.347.000                     74.347.000
Cheltuieli curente                    74.347.000                     74.347.000
  Cheltuieli materiale si servicii    74.347.000                     74.347.000
    Alte cheltuieli                   74.347.000                     74.347.000

Industria extractiva, energetica,
metalurgica, chimica si alte
subramuri ale industriei           1.191.432.720     1.100.000    1.192.532.720
Cheltuieli curente                   703.085.766     1.100.000      704.185.766
  Cheltuieli materiale si servicii        -          1.100.000        1.100.000
    Alte cheltuieli                       -          1.100.000        1.100.000
  Subventii si transferuri           703.085.766                    703.085.766
    Subventii pe produse si
    activitati                       607.045.766                    607.045.766
    Transferuri                       96.040.000                     96.040.000
Cheltuieli de capital                488.284.904                    488.284.904
    Investitii ale regiilor
    autonome si societatilor
    comerciale cu capital de stat    488.284.904                    488.284.904
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                         62.050                         62.050
    Plati de dobanzi si comisioane        62.050                         62.050

Agricultura, silvicultura, ape,
mediu inconjurator                 1.216.165.178     9.125.000    1.225.290.178
Cheltuieli curente                 1.100.858.178                  1.100.858.178
  Cheltuieli de personal             126.894.100                    126.894.100
    Cheltuieli cu salariile           96.152.385                     96.152.385
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                   24.038.096                     24.038.096
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                           4.807.619                      4.807.619
    Deplasari, detasari, transferari   1.896.000                      1.896.000
  Cheltuieli materiale si servicii    48.897.300                     48.897.300
    Drepturi cu caracter social            2.500                          2.500
    Hrana                                254.280                        254.280
    Medicamente si materiale sanitare  2.125.496                      2.125.496
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                      4.147.978                      4.147.978
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional            27.956.758                     27.956.758
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                         2.442.224                      2.442.224
    Reparatii curente                  1.647.382                      1.647.382
    Reparatii capitale                 1.190.045                      1.190.045
    Carti si publicatii                   47.380                         47.380
    Alte cheltuieli                    9.083.257                      9.083.257
  Subventii si transferuri           925.066.778                    925.066.778
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif    544.882.178                    544.882.178
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                         376.235.000                    376.235.000
    Transferuri                        3.949.600                      3.949.600
  Cheltuieli de capital              112.569.500     9.125.000      121.694.500
    Investitii ale institutiilor
    publice                           12.944.953                     12.944.953
    Investitii ale regiilor
    autonome si societatilor
    comerciale cu capital de stat     99.624.547      9.125.000     108.749.547
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                      2.737.500                      2.737.500
    Plati de dobanzi si comisioane     2.737.500                      2.737.500

      Transporturi si comunicatii    648.665.231    98.600.000      747.265.231
Cheltuieli curente                   520.768.455    98.600.000      619.368.455
  Cheltuieli de personal               4.185.000                      4.185.000
    Cheltuieli cu salariile            3.168.600                      3.168.600
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                      792.000                        792.000
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                             158.400                        158.400
    Deplasari, detasari, transferari      66.000                         66.000
  Cheltuieli materiale si servicii     6.915.155                      6.915.155
    Drepturi cu caracter social           40.000                         40.000
    Hrana                                470.100                        470.100
    Medicamente si materiale sanitare      1.400                          1.400
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                           647.600                        647.600
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional             1.360.000                      1.360.000
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                           132.200                        132.200
    Reparatii curente                    951.700                        951.700
    Reparatii capitale                   439.800                        439.800
    Carti si publicatii                  385.555                        385.555
    Alte cheltuieli                    2.486.800                      2.486.800
  Subventii si transferuri           509.668.300    98.600.000      608.268.300
    Subventii pe produse si
    activitati                        35.902.600                     35.902.600
    Transferuri                      473.765.700    98.600.000      572.365.700
Cheltuieli de capital                121.341.376                    121.341.376
    Investitii ale institutiilor
    publice                            2.982.000                      2.982.000
    Investitii ale regiilor autonome
    si societatilor comerciale cu
    capital de stat                  118.359.376                    118.359.376
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora                      6.555.400                      6.555.400
    Plati de dobanzi si comisioane     6.555.400                      6.555.400

         Alte actiuni economice      584.222.355                    584.222.355
Cheltuieli curente                   289.335.925                    289.335.925
  Cheltuieli de personal              15.934.725                     15.934.725
    Cheltuieli cu salariile           12.021.133                     12.021.133
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                    3.005.334                      3.005.334
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata
    ajutorului de somaj                  601.026                        601.026
    Deplasari, detasari, transferari     307.232                        307.232
  Cheltuieli materiale si servicii     9.401.200                      9.401.200
    Hrana                                    780                            780
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                      4.398.749                      4.398.749
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional               217.500                        217.500
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata
    si echipament                        966.338                        966.338
    Reparatii curente                  1.443.744                      1.443.744
    Reparatii capitale                 1.123.550                      1.123.550
    Carti si publicatii                   29.300                         29.300
    Alte cheltuieli                    1.221.239                      1.221.239
  Subventii si transferuri           264.000.000                    264.000.000
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif    125.000.000                    125.000.000
    Transferuri                      139.000.000                    139.000.000
Cheltuieli de capital                201.186.430                    201.186.430
    Stocuri pentru rezerva de
    stat si de mobilizare            200.640.330                    200.640.330
    Investitii ale institutiilor
    publice                              546.100                        546.100

         Imprumuturi                  93.700.000                     93.700.000
    Imprumuturi acordate pentru
    finalizarea unor obiective
    aprobate prin conventii
    bilaterale si acorduri
    interguvernamentale               93.700.000                     93.700.000

         Alte actiuni                158.344.400                    158.344.400
Cheltuieli curente                   131.048.400                    131.048.400
  Cheltuieli de personal              71.219.900                     71.219.900
    Cheltuieli cu salariile           14.464.200                     14.464.200
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                    3.524.800                      3.524.800
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata
    ajutorului de somaj                  705.000                        705.000
    Deplasari, detasari, transferari      21.600                         21.600
  Cheltuieli materiale si servicii    56.864.900                     56.864.900
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                         90.100                         90.100
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional               147.000                        147.000
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                             2.300                          2.300
    Reparatii curente                      4.800                          4.800
    Carti si publicatii                    3.300                          3.300
    Alte cheltuieli                      512.500                        512.500
  Subventii si transferuri             2.963.600                      2.963.600
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                             120.000                        120.000
    Transferuri                        2.843.600                      2.843.600
Cheltuieli de capital                 27.296.000                     27.296.000
    Investitii ale institutiilor
    publice                           27.296.000                     27.296.000

    Transferuri din bugetul de stat  776.040.900                    776.040.900
Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru
asigurarea protectiei sociale a
populatiei pentru energie termica si
transport urban de calatori          300.040.900                    300.040.900
Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru
investitii                           476.000.000                    476.000.000

  Dobanzi aferente datoriei
  publice                          1.040.286.800                  1.040.286.800

         Rezerve                      40.619.289                     40.619.289
Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului                 20.619.289                     20.619.289
Fondul de interventie la
dispozitia Guvernului                  6.000.000                      6.000.000
Fondul de infiintare a Corpului
gardienilor publici                   14.000.000                     14.000.000

         Deficit                  -1.878.395.102
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                               LISTA
impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri pe anul 1994
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea impozitelor,       Acte normative care reglementeaza incasarea
  taxelor si a celorlalte      impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri
  venituri
-------------------------------------------------------------------------------
           1                                        2
-------------------------------------------------------------------------------
                             I. PENTRU BUGETUL DE STAT
                                I. Venituri curente
                                A. Venituri fiscale
                                A.1. Impozite directe
  1. Impozitul pe profit     Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit;
                             Legea nr. 55/1991 pentru modificarea art. 5 din
                             Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit;
                             Hotararea Guvernului nr. 804/1991 privind
                             impozitul pe profit
  2. Impozitul pe salarii    Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
                             modificata si completata prin Legea nr. 35/1993 si
                             republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
                             Partea I, nr. 140 din 29 iulie 1993
  3. Alte impozite           Decretul nr. 276/1973 privind reglementarea
     directe                 impunerii unor venituri realizate din Romania de
din care:                    persoanele fizice si juridice nerezidente, cu
a) impozitul pe veniturile   modificarile aduse prin Decretul nr. 125/1977
realizate de persoanele      pentru reglementarea impunerii unor venituri
fizice si juridice           realizate din Romania de persoanele fizice si
nerezidente                  juridice nerezidente
b) impozitul pe sumele       Legea nr. 54/1992 privind impozitul pe sumele
din vanzarea activelor       obtinute din vanzarea activelor societatilor
societatilor comerciale      comerciale cu capital de stat
cu capital de stat
c) impozitul pe              Legea nr. 40/1992 privind stabilirea impozitului
dividende la societatile     pe dividende la societatile comerciale
comerciale
d) impozitul pe profit       Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei
obtinut din activitati       impotriva unor activitati comerciale ilicite,
comerciale ilicite sau       modificata si completata prin Legea nr. 42/1991,
din nerespectarea Legii      Legea nr. 81/1992 si Ordonanta Guvernului nr. 23/
privind protectia            1992; Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind
consumatorilor               protectia consumatorilor

                                 A.2. Impozite indirecte
 1. Accize si impozitul      Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele
la titeiul din productia     din import si din tara, precum si impozitul la
interna si gazele            titeiul din productia interna si gazele naturale;
naturale                     Legea nr. 22/1994 privind modificarea anexei nr. 1
                             la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele
                             din import si din tara, precum si impozitul la
                             titeiul din productia interna si gazele naturale;
                             Hotararea Guvernului nr. 564/1993 privind
                             modificarea pozitiei 2 din anexa nr. 2 la Legea nr.
                             42/1993; Hotararea Guvernului nr. 39/1994 privind
                             corectarea impozitului prevazut la pozitia 2 din
                             anexa nr. 2 la Legea nr. 42/1993
 2. Taxe vamale
a) taxe vamale de la         Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al Romaniei;
persoane juridice            Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
                             vamal de import al Romaniei; Ordonanta Guvernului
                             nr. 15/1994 privind aprobarea Listei de concesii
                             tarifare ale Romaniei, anexa la Acordul general
                             pentru tarife vamale si comert (G.A.T.T.);
                             Decretul nr. 337/1981 pentru aprobarea
                             Regulamentului vamal
b) taxe vamale si alte       Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al Romaniei;
venituri incasate de la      Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
persoanele fizice prin       vamal de import al Romaniei; Decretul nr. 337/1981
unitatile vamale             pentru aprobarea Regulamentului vamal;
                             Hotararea Guvernului nr. 685/1990 privind regimul
                             vamal aplicabil persoanelor fizice; Hotararea
                             Guvernului nr. 1046/1990 privind aplicarea unor
                             prevederi din regimul vamal al bunurilor apartinand
                             persoanelor fizice; Hotararea Guvernului nr. 1107/
                             1990 privind instituirea taxei unice de magazinaj
                             asupra bunurilor retinute de organele vamale la
                             intrarea in tara
 3. Alte impozite
    indirecte
a) majorari si penalitati    Ordonanta Guvernului nr. 14/1992 privind
pentru veniturile            modificarea nivelului majorarilor de intarziere
nevarsate la termen          datorate pentru neplata in termen a veniturilor
                             cuvenite bugetului, aprobata prin Legea nr.
                             114/1992; Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind
                             masuri pentru intarirea disciplinei financiare a
                             agentilor economici: actul normativ care
                             reglementeaza venitul in cauza
b) taxe pentru acordarea     Ordonanta Guvernului nr. 16/1993 privind taxele
licentelor in vederea        pentru acordarea licentelor in vederea practicarii
practicarii jocurilor        jocurilor de noroc
de noroc
c) taxa de compensatie       Hotararea Guvernului nr. 70/1994 privind sistemul
la vinurile din import,      de preturi de referinta si taxe de compensatie la
stabilita ca diferenta       importul de vinuri; Hotararea Guvernului nr. 228/
in cazul in care valoarea    1992 privind protejarea producatorilor nationali si
in vama la care se           a pietei interne de competitia neloiala rezultata
adauga cuantumul taxelor     din importul unor produse la pret de dumping sau
vamale este mai mica         subventionat, precum si de exportul la preturi sub
decat pretul de referinta    nivelul celor practicate pe piata interna

d) alte incasari din
impozite indirecte
- contravaloarea             Decretul nr. 146/1980 privind unele masuri de
ambalajelor si paletelor     imbunatatire a circulatiei, utilizarii si
care insotesc marfurile      recuperarii ambalajelor pentru marfurile ce se
incluse in pretul            desfac prin comertul cu amanuntul
acestora asortate de
regiile autonome si
societatile comerciale
cu capital de stat
 4. Taxa pe valoarea         Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe
adaugata                     valoarea adaugata, aprobata prin Legea nr. 130/
                             1992; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993
                             privind unele masuri pentru aplicarea taxei pe
                             valoarea adaugata, aprobata prin Legea nr. 63/1993;
                             Ordonanta Guvernului nr. 6/1994 referitoare la
                             perfectionarea unor reglementari privind taxa pe
                             valoarea adaugata; Hotararea Guvernului nr. 233/
                             1993 cu privire la aprobarea Normelor pentru
                             aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind
                             taxa pe valoarea adaugata; Hotararea Guvernului nr.
                             94/1994 cu privire la modificarea si completarea
                             Normelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
                             233/1993, pentru aplicarea Ordonantei Guvernului
                             nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata,
                             modificata si completata prin Ordonanta de urgenta
                             a Guvernului nr. 1/1993 si Ordonanta Guvernului nr.
                             6/1994

                                 B. Venituri nefiscale
 1. Varsaminte din          Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
profitul net al regiilor    economice de stat ca regii autonome si societati
autonome                    comerciale; Ordonanta Guvernului nr. 15/1993
                            privind unele masuri pentru restructurarea
                            activitatii regiilor autonome; Ordonanta Guvernului
                            nr. 3/1994 pentru modificarea Ordonantei Guvernului
                            nr. 15/1993 privind unele masuri pentru
                            restructurarea activitatii regiilor autonome
 2. Varsaminte de la
institutiile publice
 a) taxe de metrologie      Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind
                            activitatea de metrologie, aprobata prin Legea nr.
                            11/1994
 b) taxe pentru brevete     Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie;
de inventii si              Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile
inregistrarea marcilor      de brevet de inventie si pentru brevetele de
de fabrica                  inventie; Legea nr. 129/1992 privind protectia
                            desenelor si modelelor industriale; Hotararea
                            Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire
                            la marcile de fabrica, de comert si de serviciu,
                            precum si la denumiri de origine a produselor
 c) venituri din            Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind
activitatea de navigatie    actualizarea in functie de rata inflatiei a unor
si alte prestari de         taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile
servicii in porturi, taxe   prestate in favoarea unor persoane fizice si
pentru folosirea            juridice
drumurilor si
aeroporturilor civile
 d) taxe consulare          Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind
                            stabilirea serviciilor consulare si a taxelor
                            percepute pentru prestarea acestora, aprobata prin
                            Legea nr. 89/1993
 e) taxa pentru analize     Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia
efectuate de laboratoare,   consumatorilor, aprobata prin Legea nr. 11/1994;
altele decat cele           Hotararea Guvernului nr. 573/1992 privind
sanitare, de pe langa       atributiile, organizarea si functionarea, in
institutii                  componenta Oficiului pentru Protectia
                            Consumatorilor, a Deciziei pentru Controlul
                            Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice,
                            modificata prin Hotararea Guvernului nr. 26/1994
                            privind reorganizarea si functionarea Oficiului
                            pentru Protectia Consumatorilor
f) venituri din             Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
incasarea contravalorii     pentru stimularea taranimii si activitatii
lucrarilor de combatere a   economice a unitatilor agricole cooperatiste si de
daunatorilor si bolilor     stat
in sectorul vegetal
g) veniturile unitatilor    Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
de reproductie si           pentru stimularea taranimii si activitatii
selectie a animalelor       economice a unitatilor agricole cooperatiste si de
                            stat
h) veniturile               Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
circumscriptiilor,          pentru stimularea taranimii si activitatii
laboratoarelor si           economice a unitatilor agricole cooperatiste si de
dispensarelor               stat
veterinare
i) varsaminte din           Decretul nr. 151/1975 privind autofinantarea unor
veniturile institutiilor    activitati ale institutiilor de stat, cu
publice si activitatilor    modificarile ulterioare
autofinantate
j) tarife si alte           Hotararea Guvernului nr. 792/1992 privind
venituri din protectia      organizarea si functionarea Ministerului Apelor,
mediului                    Padurilor si Protectiei Mediului
k) alte venituri de la
institutiile publice
- venituri realizate        Ordonanta Guvernului nr. 19/1992 privind
din comercializarea de      activitatea de standardizare in Romania; Hotararea
standarde si alte           Guvernului nr. 483/1992 privind functionarea
publicatii de               Institutului Roman de Standardizare ca organ de
specialitate, precum        specialitate al administratiei publice centrale in
si alte prestari            domeniul standardizarii
de servicii de catre
Institutul Roman de
Standardizare
- venituri din vanzarea     Decretul nr. 474/1977 privind organizarea si
reportajelor si din         functionarea Agentiei Romane de Presa "Agerpres";
serviciile de stiri         Hotararea Guvernului nr. 742/1992 privind masuri
realizate de "Rompres"      de organizare a Agentiei Nationale de Presa
                            "Rompres"
- taxe pentru obtinerea     Ordonanta Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de
deciziilor de autorizare    eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul
in domeniul                 audiovizualului
audiovizualului
- sume incasate de          Hotararea Guvernului nr. 417 bis/1993 privind
Agentia Nationala pentru    infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei
Resurse Minerale            Nationale pentru Resurse Minerale
pentru actele emise in
exercitarea atributiilor,
potrivit tarifelor
stabilite cu avizul
Ministerului Finantelor
  3. Diverse venituri
a) venituri din             Decretul nr. 167/1958 privind prescriptia
aplicarea prescriptiei      extinctiva
extinctive
b) venituri din amenzile    Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
aplicate potrivit           sanctionarea contraventiilor; Ordonanta Guvernului
dispozitiilor legale        nr. 12/1994 pentru modificarea si abrogarea unor
                            dispozitii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea
                            si sanctionarea contraventiilor; Ordonanta
                            Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea si
                            sanctionarea contraventiilor la reglementarile
                            financiar-gestionare si fiscale; Ordonanta
                            Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor
                            sanctiuni contraventionale, aprobata prin Legea nr.
                            114/1992: legile specifice desfasurarii activitatii
                            pentru care se stabilesc amenzi
 c) incasari din cota       Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului penal;
retinuta conform Legii      Legea nr. 104/1992 pentru modificarea si
nr. 6/1973                  completarea Codului penal, a Codului de procedura
                            penala si altor legi, precum si pentru abrogarea
                            Legii nr. 59/1968 si a Decretului nr. 218/1977
 d) restituiri de           Legea nr. 10/1991 privind finantele publice
fonduri din finantarea
bugetara a anilor
precedenti
 e) venituri din            Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
concesiuni                  economice de stat ca regii autonome si societati
                            comerciale; Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu
                            privire la impozitele si taxele locale, aprobata
                            prin Legea nr. 114/1992; Hotararea Guvernului nr.
                            1228/1990 privind aprobarea Metodologiei
                            concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii
 f) venituri din            Decretul nr. 243/1978 privind regimul distributiei
penalizari incasate         si consumului de gaze naturale; Hotararea
conform Hotararii           Guvernului nr. 90/1991 privind unele masuri pentru
Guvernului nr. 90/1991      motivatia consumatorilor in utilizarea rationala a
                            gazelor naturale, energiei electrice si termice
 g) incasarea dobanzilor    Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
aferente ratelor lunare     spatii cu alta destinatie construite din fondurile
din vanzarea                statului si din fondurile unitatilor economice sau
locuintelor construite      bugetare de stat
din fondurile statului
 h) incasari din alte
surse
 - taxe pentru eliberarea   Legea nr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru
titlului de proprietate     eliberarea titlurilor de proprietate asupra
asupra terenurilor          terenurilor; Ordonanta Guvernului nr. 10/1993
                            privind actualizarea in functie de rata inflatiei a
                            unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile
                            prestate in favoarea unor persoane fizice si
                            juridice
 - sumele stabilite ca      Hotararea Guvernului nr. 211/1991 cu privire la
urmare a practicarii de     unele masuri in domeniul preturilor si tarifelor
preturi si tarife cu
incalcarea legii
 - cautiunea nerestituita,  Legea nr. 32/1990 pentru modificarea si
constituita conform         completarea unor dispozitii ale Codului de
Legii nr. 32/1990           procedura penala
 - sumele obtinute din      Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a
valorificarea bunurilor     Romaniei; Decretul nr. 111/1951 privind
devenite proprietate de     reglementarea situatiei bunurilor de orice fel
stat potrivit legii         supuse confiscarii, confiscate, fara mostenitor
                            sau fara stapan, precum si a unor bunuri care nu
                            mai folosesc institutiilor publice; Codul vamal al
                            Romaniei (art. 245); Hotararea Guvernului nr. 662/
                            1991 privind modul de valorificare a bunurilor
                            care au devenit proprietate de stat potrivit legii
 - numerarul existent       Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea
in casierie nejustificat    Regulamentului operatiunilor de casa
de documente si
penalizarile pentru
nerespectarea
operatiunilor de casa

                             II. Venituri din capital
 1. Venituri din
valorificarea unor
bunuri ale statului
 - venituri din             Legea nr. 10/1991 privind finantele publice
valorificarea unor
bunuri ale institutiilor
publice
 - venituri din             Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale
valorificarea stocurilor    nationale
de la rezerva de stat si
de mobilizare

                             II. PENTRU BUGETELE LOCALE
                                 I. Venituri curente
                                 A. Venituri fiscale
                                 A.1. Impozite directe
 1. Impozitul pe profit     Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit;
                            Legea nr. 55/1991 pentru modificarea art. 5 din
                            Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit;
                            Hotararea Guvernului nr. 804/1991 privind
                            impozitul pe profit
 2. Impozite si taxe de
la populatie
 a) impozitul pe            Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe
veniturile                  veniturile populatiei, cu modificarile ulterioare;
liber-profesionistilor,     Decretul nr. 394/1973 privitor la impunerea
meseriasilor                veniturilor realizate din inchirieri de imobile;
si altor persoane fizice    Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si
independente si             desfasurarea unor activitati economice pe baza
asociatiilor familiale      liberei initiative; Ordonanta Guvernului nr. 11/
                            1992 privind modul de desfasurare si impozitare a
                            activitatii de taximetrie auto, aprobata si
                            modificata prin Legea nr. 114/1992; Ordonanta
                            Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele si
                            taxele locale, aprobata si modificata prin Legea
                            nr. 114/1992; Hotararea Guvernului nr. 201/1990
                            privind aprobarea normelor de aplicare a
                            Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si
                            desfasurarea unor activitati economice pe baza
                            liberei initiative, modificata prin Legea nr.
                            12/1991 si hotararile Guvernului nr. 464 si
                            804/1991
 b) impozitul pe cladirile  Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele
si terenurile populatiei    locale; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
                            executarii constructiilor si unele masuri pentru
                            realizarea locuintelor; Ordonanta Guvernului nr.
                            15/1992 cu privire la impozitele si taxele locale,
                            aprobata prin Legea nr. 114/1992; Decretul nr.
                            425/1981 privind stabilirea si incasarea
                            impozitelor si taxelor locale
 c) taxe asupra mijloacele  Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele
de transport detinute       locale; Legea nr. 45/1992 privind stabilirea
de persoane fizice          nivelului unor taxe in sume fixe datorate
                            statului, in lei, de persoanele fizice si juridice
                            si introducerea platii taxei asupra mijloacelor de
                            transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor
                            de transport pe apa, detinute de regiile autonome,
                            societatile comerciale si de ceilalti agenti
                            economici organizati ca persoane juridice;
                            Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
                            impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea
                            nr. 114/1992; Decretul nr. 425/1981 privind
                            stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor
                            locale;
 d) taxe de timbru asupra   Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru;
succesiunilor si alte       Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
taxe de timbru de la        impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea
populatie                   nr. 114/1992; Ordonanta Guvernului nr. 10/1993
                            privind actualizarea in functie de rata inflatiei
                            a unor taxe stabilite in sume fixe pentru
                            serviciile prestate in favoarea unor persoane
                            fizice si juridice; Hotararea nr. 911/1955 privind
                            stabilirea listei actelor si faptelor supuse
                            taxelor de timbru, precum si a tarifului taxelor
                            de timbru, cu modificarile ulterioare; Hotararea
                            Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru
                            pentru actiunile si cererile introduse la
                            instantele judecatoresti, precum si asupra actelor
                            de notariat si a serviciilor prestate de acestea,
                            cu modificarile si completarile ulterioare
 e) alte impozite si        Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele
taxe de la populatie        locale; Legea nr. 18/1968 privind controlul
                            provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice,
                            care nu au fost dobandite in mod licit; Legea
                            fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 27/1994
                            privind impozitele si taxele locale; Ordonanta
                            Guvernului  nr. 26/1992 privind taxele pentru
                            eliberarea certificatelor, avizelor si
                            autorizatiilor in domeniul constructiilor,
                            aprobata prin Legea nr. 89/1993; Ordonanta
                            Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele si
                            taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1992;
                            Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind
                            actualizarea in functie de rata inflatiei a unor
                            taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile
                            prestate in favoarea unor persoane fizice si
                            juridice; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea
                            si incasarea impozitelor si taxelor locale;
                            Decretul nr. 504/1957 privind productia,
                            vanzarea, circulatia si desfacerea bauturilor
                            alcoolice
  3. Alte impozite
directe
a) taxa pentru folosirea    Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru
terenurilor proprietate     folosirea terenurilor proprietate de stat in alte
de stat                     scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura
b) impozitul pe cladiri     Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele
de la persoane juridice     locale; Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire
                            la impozitele si taxele locale, aprobata prin
                            Legea nr. 114/1992; Decretul nr. 425/1981 privind
                            stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor
                            locale
c) taxa asupra mijloacelor  Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele
de transport detinute       locale; Legea nr. 45/1992 privind stabilirea
de persoanele juridice      nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului,
                            in lei, de persoanele fizice si juridice si
                            introducerea platii taxei asupra mijloacelor de
                            transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de
                            transport pe apa, detinute de regiile autonome,
                            societatile comerciale si de ceilalti agenti
                            economici organizati ca persoane juridice;
                            Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
                            impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea
                            nr. 114/1992; Decretul nr. 425/1981 privind
                            stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor
                            locale
d) alte incasari din        Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele
impozite directe            locale; Legea nr. 27/1994 privind impozitele si
                            taxele locale; Ordonanta Guvernului nr. 10/1993
                            privind actualizarea in functie de rata inflatiei
                            a unor taxe stabilite in sume fixe pentru
                            serviciile prestate in favoarea unor persoane
                            fizice si juridice; Ordonanta Guvernului nr.
                            26/1992 privind taxele pentru eliberarea
                            certificatelor, avizelor si autorizatiilor in
                            domeniul constructiilor, aprobata prin Legea nr.
                            89/1993; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea
                            si incasarea impozitelor si taxelor locale
4. Impozitul pe venitul     Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul
   agricol                  agricol

                                 A.2. Impozite indirecte
1. Impozitul pe             Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la spectacole                  impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea
                            nr. 114/1992; Hotararea Guvernului nr. 679/1991
                            privind impozitul pe spectacole
2. Alte impozite
indirecte
 a) taxe de timbru de       Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru;
la persoane juridice        Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind
                            actualizarea in functie de rata inflatiei a unor
                            taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile
                            prestate in favoarea unor persoane fizice si
                            juridice; Hotararea nr. 911/1955 privind
                            stabilirea listei actelor si faptelor supuse
                            taxelor de timbru, precum si a tarifului taxelor
                            de timbru, cu modificarile ulterioare; Hotararea
                            Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru
                            pentru actiunile si cererile introduse la
                            instantele judecatoresti, precum si asupra actelor
                            de notariat si a serviciilor prestate de acestea,
                            cu modificarile si completarile ulterioare
b) majorari si penalitati   Ordonanta Guvernului nr. 14/1992 privind
de intarziere pentru        modificarea nivelului majorarilor de intarziere
venituri nevarsate          datorate pentru neplata in termen a veniturilor
la termen                   cuvenite bugetului, aprobata prin Legea nr.
                            114/1992; Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind
                            masuri pentru intarirea disciplinei financiare a
                            agentilor economici: acte normative care
                            reglementeaza veniturile in cauza
c) alte incasari din        Legea fondului funciar nr. 18/1991; Decretul nr.
impozite indirecte          974/1968 privind conditiile de extragere a
                            substantelor minerale utile pentru constructii din
                            carierele si balastierele aflate in administrarea
                            directa a consiliilor locale

                                 B. Venituri nefiscale
 1. Varsaminte din          Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
profitul net al regiilor    economice de stat ca regii autonome si societati
autonome de subordonare     comerciale; Legea nr. 12/1991 privind impozitul
locala                      pe profit
 2. Varsaminte de la
institutiile publice
a) taxe pentru examinarea   Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind
conducatorilor de           actualizarea in functie de rata inflatiei a unor
autovehicule, eliberarea    taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile
permiselor de conducere     prestate in favoarea unor persoane fizice si
si alte venituri privind    juridice; Decretul nr. 328/1966 privind circulatia
circulatia pe drumurile     pe drumurile publice, republicata in 1984;
publice                     Hotararea Guvernului nr. 756/1991 privind
                            modificarea unor dispozitii din Regulamentul
                            pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind
                            circulatia pe drumurile publice si pentru
                            stabilirea si sanctionarea contraventiilor in
                            acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966
 3. Diverse venituri
 a) venituri din            Legea nr. 10/1991 privind finantele publice;
recuperarea cheltuielilor   Codul penal, modificat si completat prin Legea nr.
de judecata, imputatii      104/1992; Codul civil; Codul muncii
si despagubiri
 b) venituri din amenzile   Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
 aplicate potrivit          sanctionarea contraventiilor; Ordonanta Guvernului
dispozitiilor legale        nr. 12/1994 pentru modificarea si abrogarea unor
                            dispozitii ale Legii nr. 32/1968 privind
                            stabilirea si sanctionarea contraventiilor;
                            Ordonanta Guvernului nr. 23/1992 privind
                            modificarea unor sanctiuni contraventionale,
                            aprobata prin Legea nr. 114/1992; Ordonanta
                            Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea si
                            sanctionarea contraventiilor la reglementarile
                            financiar-gestionare si fiscale: legile specifice
                            desfasurarii activitatii pentru care se stabilesc
                            amenzi
 c) restituiri de fonduri   Legea nr. 10/1991 privind finantele publice
din finantarea bugetara
locala a anilor
precedenti
 d) venituri din            Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
concesiuni                  economice de stat ca regii autonome si societati
                            comerciale; Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu
                            privire la impozitele si taxele locale, aprobata
                            prin Legea nr. 114/1992; Hotararea Guvernului nr.
                            1228/1990 privind aprobarea metodologiei
                            concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii

                        II. Venituri din capital
  1. Venituri din
valorificarea unor
bunuri ale statului
a) venituri din             Legea nr. 10/1991 privind finantele publice; Legea
valorificarea unor          fondului funciar nr. 18/1991
bunuri ale
institutiilor publice
b) venituri din vanzarea    Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
locuintelor construite      spatii cu alta destinatie construite din fondurile
din fondurile statului      unitatilor economice sau bugetare de stat
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

                             SUME
       defalcate din impozitul pe salarii pe anul 1994

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
          Judetul                                                 Sume
-------------------------------------------------------------------------------
       TOTAL                                                     502.600.000
 1. ALBA                                                           6.837.200
 2. ARAD                                                          11.696.800
 3. ARGES                                                          8.392.400
 4. BACAU                                                         13.577.000
 5. BIHOR                                                         12.729.000
 6. BISTRITA-NASAUD                                                8.269.400
 7. BOTOSANI                                                      12.152.900
 8. BRASOV                                                        15.958.000
 9. BRAILA                                                         8.635.100
10. BUZAU                                                         11.132.800
11. CARAS-SEVERIN                                                 11.999.600
12. CALARASI                                                       7.834.800
13. CLUJ                                                          15.353.600
14. CONSTANTA                                                     15.998.700
15. COVASNA                                                        6.077.300
16. DAMBOVITA                                                     10.226.300
17. DOLJ                                                          14.851.000
18. GALATI                                                         8.548.100
19. GIURGIU                                                        7.272.300
20. GORJ                                                           8.628.300
21. HARGHITA                                                       6.139.400
22. HUNEDOARA                                                     12.143.700
23. IALOMITA                                                       5.406.100
24. IASI                                                          16.537.300
25. MARAMURES                                                     14.778.500
26. MEHEDINTI                                                      7.353.600
27. MURES                                                         13.226.100
28. NEAMT                                                         11.306.600
29. OLT                                                           10.443.000
30. PRAHOVA                                                       14.852.400
31. SATU MARE                                                     12.636.300
32. SALAJ                                                          8.867.800
33. SIBIU                                                         14.161.100
34. SUCEAVA                                                       14.168.800
35. TELEORMAN                                                      6.679.900
36. TIMIS                                                         13.809.400
37. TULCEA                                                         4.808.700
38. VASLUI                                                        11.584.600
39. VALCEA                                                         8.348.000
40. VRANCEA                                                       13.688.600
41. MUNICIPIUL BUCURESTI                                          60.521.900
42. SECTORUL AGRICOL ILFOV                                         4.967.600
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6

                            TRANSFERURILE
din bugetul de stat catre bugetele locale pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov pe anul 1994

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                      din care pentru:
                                           ------------------------------------
                                Total      Asigurarea protectiei   Investitii
                                           sociale a populatiei
       Judetul               Transferuri   pentru energie termica
                                           si transport urban, in
                                           comun, de calatori
-------------------------------------------------------------------------------
         1                       2                  3                  4
-------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL                   776.040.900       300.040.900           476.000.000
 1. ALBA                    11.849.800         2.336.300             9.513.500
 2. ARAD                    14.156.100         4.393.000             9.763.100
 3. ARGES                   10.573.600         3.500.100             7.073.500
 4. BACAU                   16.065.000         8.190.600             7.874.400
 5. BIHOR                   12.135.300         3.973.000             8.162.300
 6. BISTRITA-NASAUD          6.652.500         1.012.200             5.640.300
 7. BOTOSANI                11.703.500         2.981.200             8.722.300
 8. BRASOV                  18.050.800         9.540.000             8.510.800
 9. BRAILA                  13.177.600         4.704.900             8.472.700
10. BUZAU                    6.697.000         2.263.600             4.433.400
11. CARAS-SEVERIN            9.979.400         3.029.800             6.949.600
12. CALARASI                13.898.600         7.555.700             6.342.900
13. CLUJ                    18.194.600         8.094.600            10.100.000
14. CONSTANTA               23.325.600        11.215.500            12.110.100
15. COVASNA                  3.337.000         1.533.300             1.803.700
16. DAMBOVITA                9.907.200         1.272.000             8.635.200
17. DOLJ                    14.445.200         5.346.100             9.099.100
18. GALATI                  13.545.100         3.963.000             9.582.100
19. GIURGIU                  5.028.600         1.093.300             3.935.300
20. GORJ                    10.983.100         3.064.800             7.918.300
21. HARGHITA                 7.806.800         3.071.500             4.735.300
22. HUNEDOARA               16.681.100         4.581.100            12.100.000
23. IALOMITA                 8.134.300         2.156.600             5.977.700
24. IASI                    19.180.700         8.142.200            11.038.500
25. MARAMURES               15.176.100         4.021.200            11.154.900
26. MEHEDINTI               10.134.300         1.831.300             8.303.000
27. MURES                    7.657.800         2.762.600             4.895.200
28. NEAMT                   13.497.300         3.331.100            10.166.200
29. OLT                     14.344.400         6.819.400             7.525.000
30. PRAHOVA                 14.695.600         5.644.600             9.051.000
31. SATU MARE                9.101.400         3.146.000             5.955.400
32. SALAJ                    8.122.400         3.065.800             5.056.600
33. SIBIU                   16.192.400         4.042.100            12.150.300
34. SUCEAVA                 15.319.100         5.653.700             9.665.400
35. TELEORMAN                8.905.600         4.710.500             4.195.100
36. TIMIS                   28.563.900        17.503.600            11.060.300
37. TULCEA                  11.752.200         4.683.500             7.068.700
38. VASLUI                  23.585.900        11.452.500            12.133.400
39. VALCEA                  10.920.700         2.764.900             8.155.800
40. VRANCEA                 17.201.300         5.050.700            12.150.600
41. MUNICIPIUL BUCURESTI   234.573.800       104.573.800           130.000.000
42. SECTORUL AGRICOL ILFOV   4.788.200         1.969.200             2.819.000
43. Sume rezervate*)        16.000.000             -                16.000.000
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Investitii urbane de urgenta finantate intr-o proportie de 45% din bugetul de stat, ca participare a Guvernului Romaniei la imprumuturile initiate de unele organisme financiare internationale.
    Ministerul Finantelor va repartiza suma respectiva pe judete si pe obiective de investitii.

    ANEXA 7

                           LISTA
categoriilor de obiective si lucrari de investitii noi sau in continuare, finantate din transferuri din bugetul de stat, integral sau in completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finantarea unor astfel de investitii si a alocatiilor aprobate cu aceasta destinatie din bugetele locale

    Reabilitari, modernizari, extinderi si lucrari noi pentru:
    1. Retele, centrale si puncte termice
    2. Alimentari cu apa
    3. Statii de epurare, colectare, statii de pompare si rampe de gunoi
    4. Canalizari
    5. Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
    6. Lucrari tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinte
    7. Drumuri si poduri locale, strazi, pasaje denivelate in localitati
    8. Retele de transport urban de calatori, inclusiv dotari cu tramvaie, autobuze si troleibuze
    9. Lucrari noi sau in continuare pentru introducerea de gaze naturale in localitati

    NOTA:
    - Celelalte obiective de investitii aflate, conform legii, in competenta de finantare a autoritatilor locale se vor acoperi financiar din fondurile proprii ale unitatilor, credite bancare, alte resurse constituite in acest scop potrivit legii si, in completare, din alocatii de la bugetele locale.
    - In repartizarea transferurilor de la bugetul de stat, pe categoriile de lucrari stabilite, se va avea in vedere, cu prioritate, asigurarea fondurilor necesare executiei si finalizarii obiectivelor de investitii in continuare, corelat cu duratele de executie si, respectiv, cu termenele de punere in functiune stabilite prin acordurile Ministerului Finantelor.
    - In promovarea proiectelor de infrastructura au prioritate investitiile care vizeaza reabilitarea si modernizarea capacitatilor existente, de care sa se tina seama la initierea unor eventuale proiecte de extindere a acestora sau de realizare a unor noi investitii de aceeasi natura.
    - Obiectivele noi se vor stabili in functie de situatia generala a investitiilor din judet, dupa asigurarea prioritatilor mai sus stabilite, in limita posibilitatilor de finantare, potrivit legii.

    ANEXA 8

                  CATEGORII DE VENITURI SI CHELTUIELI
avute in vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii si a transferurilor din bugetul de stat la bugetele locale pe anul 1994
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.       Denumirea veniturilor si cheltuielilor
 crt.
-------------------------------------------------------------------------------
    CAP. 1
    Veniturile proprii si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale
    judetelor, al sectorului agricol Ilfov si al municipiului Bucuresti

                             A. Venituri proprii
                        (impozite, taxe si alte venituri)
 1. Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea judetului, a
    sectorului agricol Ilfov si a municipiului Bucuresti
 2. Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
 3. Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
 4. Taxe de timbru de la persoane juridice
 5. Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen la
    impozitele, taxele si veniturile cuprinse la cap. I lit. A
 6. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea
    judetului, a sectorului agricol Ilfov si a municipiului Bucuresti
 7. Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
 8. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
    (subordonate judetului)

                             B. Cheltuieli
 1. Cultura si arta
 2. Gospodarie comunala si locuinte
 3. Cheltuieli pentru organele autoritatilor executive judetene, sectorului
    agricol Ilfov si municipiului Bucuresti
 4. Transporturi si comunicatii
 5. Alte actiuni
 6. Fondul de rezerva bugetara

    CAP. 2
    Veniturile proprii si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti

                             A. Venituri proprii
                        (impozite, taxe si alte venituri)
 1. Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea oraselor,
    municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti
 2. Impozitul pe terenurile agricole ale populatiei
 3. Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale
 4. Impozitul pe cladirile si terenurile populatiei
 5. Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
 6. Taxe de timbru asupra succesiunilor si alte taxe de timbru de la populatie
 7. Alte impozite si taxe de la populatie
 8. Taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
 9. Alte incasari din impozite directe
10. Impozitul pe venitul agricol
11. Impozitul pe spectacole
12. Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
    la impozitele, taxele si veniturile cuprinse la cap. II lit. A
13. Alte incasari din impozite indirecte
14. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti
15. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule, eliberarea
    permiselor de conducere si alte venituri privind circulatia pe drumurile
    publice
16. Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor
    autofinantate
17. Alte venituri de la institutiile publice
18. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
    despagubiri
19. Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozitiilor legale
20. Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
21. Venituri din concesiuni
22. Incasari din alte surse*)
23. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
24. Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

                             B. Cheltuieli
 1. Sanatate (cheltuieli materiale si prestari de servicii, cu exceptia
    medicamentelor si materialelor sanitare pentru unitatile sanitare
    apartinand Ministerului Sanatatii), exclusiv unitatile medicale din
    subordinea directa a acestui minister
 2. Cultura si arta
 3. Asistenta sociala
 4. Gospodarie comunala si locuinte
 5. Cheltuieli pentru organele locale ale autoritatii executive
 6. Transporturi si comunicatii
 7. Alte actiuni economice
 8. Alte actiuni
 9. Fondul de rezerva bugetara
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Se includ si disponibilitatile fondurilor speciale constituite pe baza de acte normative care nu mai sunt in vigoare.

    NOTA:
    Repartizarea cheltuielilor pe bugetele componente se face in functie de subordonarea unitatilor, precum si de localitatea in care isi are sediul institutia, in cazul unitatilor care au fost preluate cu finantare partiala sau totala din bugetele locale.

    ANEXA 9

                             LIMITELE
minime de cheltuieli aferente actiunilor transferate autoritatilor publice locale pe anul 1994
                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
            Judetul                     Sanatate           Asistenta sociala
-------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL                            180.000.000              72.025.000
 1. ALBA                               2.756.000               1.815.700
 2. ARAD                               3.623.000                 874.800
 3. ARGES                              3.716.000               2.650.400
 4. BACAU                              5.469.000               3.103.300
 5. BIHOR                              6.211.000               1.202.100
 6. BISTRITA-NASAUD                    2.466.000               1.067.700
 7. BOTOSANI                           3.754.000               2.029.100
 8. BRASOV                             4.800.000               1.058.000
 9. BRAILA                             3.306.000               1.051.700
10. BUZAU                              4.170.000                 839.000
11. CARAS-SEVERIN                      3.067.000               1.492.300
12. CALARASI                           2.990.000               1.125.200
13. CLUJ                               6.514.000               1.118.000
14. CONSTANTA                          6.309.000               2.118.400
15. COVASNA                            2.398.000                 279.200
16. DAMBOVITA                          3.730.000               3.124.400
17. DOLJ                               5.728.000               1.726.600
18. GALATI                             4.043.000               1.160.700
19. GIURGIU                            1.473.000               1.266.800
20. GORJ                               3.054.000                 925.100
21. HARGHITA                           2.549.000                 637.400
22. HUNEDOARA                          5.056.000               1.068.800
23. IALOMITA                           1.507.000                 335.300
24. IASI                               8.169.000               2.789.300
25. MARAMURES                          5.560.000               1.449.300
26. MEHEDINTI                          2.416.000                 437.700
27. MURES                              4.191.000               2.978.600
28. NEAMT                              4.817.000               2.361.900
29. OLT                                3.012.000               1.290.100
30. PRAHOVA                            6.406.000               2.127.900
31. SATU MARE                          2.825.000               1.280.500
32. SALAJ                              2.586.000               1.001.600
33. SIBIU                              3.639.000               1.867.200
34. SUCEAVA                            4.519.000               3.096.400
35. TELEORMAN                          3.156.000                 729.900
36. TIMIS                              7.385.000               4.519.700
37. TULCEA                             1.992.000               1.175.800
38. VASLUI                             3.743.000               1.499.700
39. VALCEA                             3.297.000               1.391.500
40. VRANCEA                            3.262.000               1.765.700
41. MUNICIPIUL BUCURESTI              19.199.000               7.416.500
42. SECTORUL AGRICOL ILFOV             1.137.000                 775.700
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 10

                CATEGORIILE DE ACTIUNI SI DE INSTITUTII PUBLICE
ale caror limite minime de cheltuieli se asigura din bugetele locale pe anul 1994

    1. In domeniul sanatatii (cheltuieli materiale si prestari de servicii, cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare):
    - Dispensare medicale
    - Spitale
    - Sanatorii, preventorii si dispensare cu stationar TBC
    - Crese
    - Leagane de copii
    - Centre de recoltare si conservare a sangelui
    - Statii de salvare
    - Alte institutii.
    2. In domeniul asistentei sociale (cheltuieli de personal, materiale, prestari de servicii si de capital):
    - Camine de batrani si pensionari
    - Camine-spital pentru invalizi si bolnavi cronici
    - Camine pentru copii infirmi si camine-atelier
    - Cantine de ajutor social
    - Centre de primire a minorilor
    - Plasament familial
    - Alte actiuni.

    NOTA:
    Se excepteaza unitatile care, in anul 1993, au fost integral finantate din bugetele ministerelor de resort, precum si unitatile cuprinse in programul de reforma a sectorului sanitar.

    ANEXA 11

                               BUGETUL
             Fondului special pentru cercetare-dezvoltare

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                               Program
                                                                 1994
-------------------------------------------------------------------------------
                 VENITURI - TOTAL                             464.194.000
                   I. Venituri curente                        464.194.000
                   A. Venituri fiscale                        460.721.000
  A.1. Impozite directe                                       460.721.000
         Contributia agentilor economici                      460.721.000
  B. Venituri nefiscale                                         3.473.000
     Diverse venituri                                           3.473.000
         Incasari din alte surse                                3.473.000

                  CHELTUIELI - TOTAL                          452.900.000*)
  Cheltuieli curente                                          381.300.000*)
    Cheltuieli de personal                                        420.000
    Cheltuieli materiale si servicii                          380.880.000*)
  Cheltuieli de capital                                        25.000.000
  Rambursari de credite si plati de dobanzi                    46.600.000
    Rambursari de credite                                      40.600.000
    Plati de dobanzi                                            6.000.000

                   Cercetare stiintifica                      392.900.000
  Cheltuieli curente                                          328.990.150
    Cheltuieli de personal                                        420.000
      Cheltuieli cu salariile                                     400.000
      Plata ajutorului de somaj                                    20.000
    Cheltuieli materiale si servicii                          328.570.150
      Alte cheltuieli                                         328.570.150
  Cheltuieli de capital                                        25.000.000
      Investitii ale institutiilor publice:                    25.000.000
      din care:
         - Aula si partile comune ale Institutului National
           de Informare, Documentare in cadrul Bibliotecii
           Nationale                                            1.250.000
         - Casa Academiei                                       8.000.000
  Rambursari de credite si plati de dobanzi                    38.909.850
    Rambursari de credite                                      33.900.000
    Plati de dobanzi                                            5.009.850
  Din total capital:                                          392.900.000
  Obiective, teme de cercetare si cercetari complexe          359.480.000
         - Teme aprobate prin programul national de
           cercetare-dezvoltare                               320.570.150
         - Rambursari de credite                               33.900.000
         - Plati de dobanzi                                     5.009.850
  Unitati de cercetare                                         25.000.000
  Cheltuieli pentru functionarea Colegiului Consultativ
  pentru Cercetare-Dezvoltare, a comisiilor acestuia,
  precum si cele pentru administrarea fondului special
  - Hotararea Guvernului nr. 66/1991                              420.000
  Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica       8.000.000
    - subventionarea literaturii stiintifice                    2.000.000
    - activitatea de informare-documentare                      2.000.000
    - actiuni de promovare a rezultatelor cercetarii
      romanesti                                                 4.000.000
  Prospectiuni si lucrari geologice de cercetare pentru
  descoperiri de zacaminte noi                                 60.000.000*)
    Cheltuieli curente                                         52.309.850*)
      Cheltuieli materiale si servicii                         52.309.850*)
        Alte cheltuieli                                        52.309.850*)
        - Programul national pentru lucrari si prospectiuni
          geologice de cercetare pentru descoperiri de
          zacaminte noi                                        52.309.850*)
      Rambursari de credite si plati de dobanzi                 7.690.150
        Rambursari de credite                                   6.700.000
        Plati de dobanzi                                          990.150
    Excedent                                                  +11.294.000
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Suma de 50.000.000 mii lei de la pozitia "Prospectiuni si lucrari geologice de cercetare pentru descoperiri de zacaminte noi" se va utiliza pe masura ce se vor realiza corespunzator si acoperitor veniturile bugetului Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, urmand a se face regularizarea cu bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 17 din Legea bugetului de stat pe anul 1994.

    ANEXA 12

                           BUGETUL
              Fondului special pentru invatamant

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                   Program
                                                                     1994
-------------------------------------------------------------------------------
                   VENITURI - TOTAL                               60.668.600
                   I. Venituri curente                            60.668.600
                   B. Venituri nefiscale                          60.668.600
Varsaminte de la institutiile publice                             60.668.600
  - Venituri din sumele ce se incaseaza de catre institutii
    drept regie de camin si cantina                                3.495.000
  - Taxa de admitere in invatamantului superior                      600.000
  - Taxe de la studentii romani admisi peste cifra de
    scolarizare aprobata                                           1.304.200
  - Venitul net al activitatii de integrare a invatamantului
    superior cu productia, cercetarea, proiectarea
    si prestarea de servicii                                         200.000
  - Venituri din contributia unitatilor pentru acoperirea
    cheltuielilor cursurilor postuniversitare                        750.000
  - Venituri din valorificarea cursurilor si publicatiilor
    neperiodice                                                      200.000
  - Venituri din manifestarile artistice ale institutiilor
    de invatamant superior si artistic                                50.000
  - Taxe de scolarizare de la cetatenii straini care studiaza
    pe cont propriu valutar                                       50.772.200
  - Diferenta de curs valutar a soldului ramas la
    31.12.1993 la dispozitia unitatilor de invatamant superior     2.797.200
  - Alte venituri ale institutiilor de invatamant                    500.000
    Cheltuieli - total                                            67.110.800
      din care:
A. Cheltuieli curente                                             53.413.995
   Cheltuieli de personal                                          3.598.500
   Cheltuieli materiale si servicii                               49.815.495
B. Cheltuieli de capital                                          13.696.805
   Invatamant                                                     65.765.800
A. Cheltuieli curente                                             52.068.995
   Cheltuieli de personal                                          3.573.500
   - Deplasari, detasari, transferari                              3.573.500
   Cheltuieli materiale si servicii                               48.495.495
   - cheltuieli cu caracter social                                   105.000
   - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  15.444.500
   - materiale si prestari servicii cu caracter functional         4.360.000
   - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
     si echipament                                                 3.140.000
   - reparatii curente                                            16.800.000
   - reparatii capitale                                            5.500.000
   - carti si publicatii                                           1.300.000
   - alte cheltuieli                                               1.845.995
B. Cheltuieli de capital                                          13.696.805
   - investitii ale institutiilor publice                         13.696.805
Din total capitol:                                                65.765.800
   Invatamantul superior                                          62.365.800
   Alte institutii si actiuni de invatamant                        3.400.000
   - cheltuieli pentru sprijinirea activitatii desfasurate
     in statiunile didactice din subordinea institutelor de
     invatamant superior in care isi desfasoara studentii
     activitatea practica                                          2.500.000
   - cheltuieli pentru finantarea unor actiuni
     cultural-stiintifice ale studentilor in casele de
     cultura studentesti                                             600.000
   - cheltuieli pentru finantarea unor actiuni din invatamantul
     preuniversitar (participarea la olimpiade si
     concursuri internationale)                                      300.000
   Cultura                                                         1.345.000
A. Cheltuieli curente                                              1.345.000
   1. Cheltuieli de personal                                          25.000
   - Deplasari, detasari, transferari                                 25.000
   2. Cheltuieli materiale si servicii                             1.320.000
   - Carti si publicatii                                           1.295.000
   - Alte cheltuieli                                                  25.000
Din total capitol:                                                 1.345.000
Biblioteci nationale, universitare, judetene si orasenesti         1.295.000
   - cheltuieli pentru procurarea fondului de carte necesar
     procesului de invatamant, pentru bibliotecile
     centrale universitare si Biblioteca centrala pedagogica       1.295.000
Muzee                                                                 50.000
   - cheltuieli pentru finantarea unor actiuni
     didactico-stiintifice la Muzeul de istorie naturala
     "Grigore Antipa"                                                 50.000
Deficit                                                           -6.442.200*)
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anilor precedenti.

    ANEXA 13

                               BUGETUL
                   Fondului special pentru sanatate
                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                Program
                                                                  1994
-------------------------------------------------------------------------------
                   VENITURI - TOTAL                           270.488.800
                   I. Venituri curente                        270.488.800
                   A. Venituri fiscale                        262.700.000
A.1. Impozite directe                                         248.500.000
      Contributii de asigurari sociale                        248.500.000
A.2. Impozite indirecte                                        14.200.000
      Alte impozite indirecte                                  14.200.000
       Taxa asupra unor activitati si din publicitatea lor     14.200.000
B. Venituri nefiscale                                           7.788.800
      Varsaminte de la institutiile publice                     7.788.800
       Alte venituri de la institutiile publice                 7.788.800

                   CHELTUIELI - TOTAL                         282.582.800
A. Cheltuieli curente                                         263.088.800
      Cheltuieli materiale si servicii                        263.088.800
B. Cheltuieli de capital                                       19.494.000
   Sanatate                                                   199.982.800
Cheltuieli curente                                            180.488.800
   Cheltuieli materiale si servicii                           180.488.800
      Drepturi cu caracter social                                     502
      Hrana                                                        77.180
      Medicamente si materiale sanitare                       170.866.056
      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie               1.617.112
      Materiale si prestari de servicii cu caracter
      functional                                                1.111.732
      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
      durata                                                      207.247
      Reparatii curente                                         1.110.118
      Reparatii capitale                                        3.010.118
      Carti si publicatii                                         100.323
      Alte cheltuieli                                           2.388.512
Cheltuieli de capital                                          19.494.000
Din total capitol:                                            199.982.800
  Dispensare medicale                                          45.864.956
  Spitale                                                     116.967.952
  Sanatorii, preventorii si dispensare cu stationar TBC         2.593.400
  Crese                                                         5.589.760
  Leagane                                                       4.588.400
  Centre de recoltare si conservare a sangelui                  1.798.039
  Statii de salvare                                             6.386.977
  Alte institutii si actiuni sanitare                          16.193.316
  Alte cheltuieli sociale                                      82.600.000
  Cheltuieli curente                                           82.600.000
      Cheltuieli materiale si servicii                         82.600.000
        Cheltuieli pentru compensarea preturilor la
        medicamente                                            80.200.000
        Alte drepturi cu caracter social prevazute de
        dispozitiile legale                                     2.400.000
Din total capitol:
  Cheltuieli pentru compensarea preturilor la medicamente      80.200.000
  Cheltuieli pentru compensarea preturilor la proteze
  si unele materiale sanitare                                   2.400.000
    Deficit                                                   -12.094.000*)
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anilor precedenti.

    ANEXA 13 a)

    MINISTERUL SANATATII

                               BUGETUL
                    Fondului special pentru sanatate
                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Program
                                                                   1994
-------------------------------------------------------------------------------
                   VENITURI - TOTAL                           270.000.000
                   I. Venituri curente                        270.000.000
                   A. Venituri fiscale                        262.700.000
A.1. Impozite directe                                         248.500.000
     Contributii de asigurari sociale                         248.500.000
A.2. Impozite indirecte                                        14.200.000
      Alte impozite indirecte                                  14.200.000
       Taxa asupra unor activitati si din publicitatea lor     14.200.000
B. Venituri nefiscale                                           7.300.800
      Varsaminte de la institutiile publice                     7.300.800
       Alte venituri de la institutiile publice                 7.300.800

                   CHELTUIELI - TOTAL                         282.094.800
A. Cheltuieli curente                                         262.730.800
      Cheltuieli materiale si servicii                        262.730.800
B. Cheltuieli de capital                                       19.364.000
Sanatate                                                      199.494.000
Cheltuieli curente                                            180.130.800
  Cheltuieli materiale si servicii                            180.130.800
      Medicamente si materiale sanitare                       170.744.100
      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie               1.500.000
      Materiale si prestari servicii cu caracter functional     1.100.000
      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata       200.000
      Reparatii curente                                         1.100.000
      Reparatii capitale                                        3.000.000
      Carti si publicatii                                         100.000
      Alte cheltuieli                                           2.386.000
Cheltuieli de capital                                          19.364.000
Din total capitol:                                            199.494.000
  Dispensare medicale                                          45.684.100
  Spitale                                                     116.704.000
  Sanatorii, preventorii si dispensare cu stationar TBC         2.593.400
  Crese                                                         5.585.800
  Leagane                                                       4.588.400
  Centre de recoltare si conservare a sangelui                  1.795.400
  Statii de salvare                                             6.383.800
  Alte institutii si actiuni sanitare                          16.159.100
  Alte cheltuieli sociale                                      82.600.000
  Cheltuieli curente                                           82.600.000
    Cheltuieli materiale si servicii                           82.600.000
      Cheltuieli pentru compensarea preturilor la
      medicamente                                              80.200.000
      Alte drepturi cu caracter social prevazute
      de dispozitiile legale                                    2.400.000
Din total capitol:
  Cheltuieli pentru compensarea preturilor la medicamente      80.200.000
  Cheltuieli pentru compensarea preturilor la proteze
  si unele materiale sanitare                                   2.400.000
    Deficit                                                   -12.094.000*)
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anilor precedenti.

    ANEXA 13 b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                BUGETUL
                     Fondului special pentru sanatate
                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Program
                                                                  1994
-------------------------------------------------------------------------------
                 VENITURI - TOTAL                                488.800
                  I. Venituri curente                            488.800
                    Venituri nefiscale                           488.800
Varsaminte de la institutiile publice                            488.800
  Alte venituri de la institutiile publice                       488.800
                CHELTUIELI - TOTAL                               488.800
A. Cheltuieli curente                                            358.800
      Cheltuieli materiale si servicii                           358.800
B. Cheltuieli de capital                                         130.000
Sanatate                                                         488.800
Cheltuieli curente                                               358.800
      Cheltuieli materiale si servicii                           358.800
        Drepturi cu caracter social                                  502
        Hrana                                                     77.180
        Medicamente si materiale sanitare                        121.956
        Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie              117.112
        Materiale si prestari servicii cu caracter
        functional                                                11.732
        Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
        durata                                                     7.247
        Reparatii curente                                         10.118
        Reparatii capitale                                        10.118
        Carti si publicatii                                          323
        Alte cheltuieli                                            2.512
Cheltuieli de capital                                            130.000
Din total capitol:                                               488.800
  Dispensare medicale                                            180.856
  Spitale                                                        263.952
  Crese                                                            3.960
  Centre de recoltare si conservare a sangelui                     2.639
  Statii de salvare                                                3.177
  Alte institutii si actiuni sanitare                             34.216
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 14

                                 BUGETUL
    Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate
                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Program
                                                                   1994
-------------------------------------------------------------------------------
                VENITURI - TOTAL                              107.024.820
                 I. Venituri curente                          106.974.820
                   A. Venituri fiscale                        104.307.120
A.1. Impozite directe                                         104.307.120
      Contributia agentilor economici                         104.307.120
B. Venituri nefiscale                                           2.667.700
   Diverse venituri                                             2.667.700
      Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane
      handicapate neincadrate                                   2.667.700
   Donatii                                                         50.000
                   CHELTUIELI - TOTAL                         118.412.210
Cheltuieli curente                                            118.412.210
  Cheltuieli de personal                                          272.740
  Cheltuieli materiale si servicii                             53.150.790
  Transferuri                                                  64.988.680
Alocatii si alte ajutoare pentru copii                          2.210.680
  Cheltuieli curente                                            2.210.680
    Transferuri                                                 2.210.680
      - Alocatii si alte ajutoare pentru copii                  2.210.680
Din total capitol:                                              2.210.680
  Alocatii de stat pentru copii                                 2.210.680
  Pensii, ajutoare si indemnizatii                             62.778.000
  Cheltuieli curente                                           62.778.000
    Transferuri                                                62.778.000
      - Alte transferuri                                       62.778.000
Din total capitol:                                             62.778.000
  Pensii sociale                                               25.704.000*)
  Ajutoare speciale                                            37.044.000
  Ajutor de urmas                                                  30.000
Alte cheltuieli sociale                                        48.661.590
  Cheltuieli curente                                           48.661.590
    Cheltuieli materiale si servicii                           48.661.590
      - medicamente si materiale sanitare                       4.341.250
      - alte drepturi stabilite prin dispozitii legale         44.320.340
Din total capitol:                                             48.661.590
  Asigurarea asistentei medicale                                4.341.250
  Plata taxelor de abonament pentru detinatorii de aparate
  radio si televizoare                                             33.600
  Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la
  spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive            100.000
  Plata taxelor de instalare, transferare si abonament
  telefonic, precum si a costului unui numar de impulsuri         100.000
  Acoperirea gratuitatii transportului urban cu mijloace
  de transport in comun                                         1.800.000
  Acoperirea gratuitatii transportului interurban               3.503.900
  Indemnizatii pentru persoanele care au in ingrijire,
  supraveghere si acorda ajutor permanent minorului
  sau adultului handicapat                                     38.782.840
Cheltuieli de administrare a fondului                           4.761.940
  Cheltuieli curente                                            4.761.940
    Cheltuieli de personal                                        272.740
      - cheltuieli cu salariile                                   203.340
      - contributia pentru asigurari sociale de stat               50.850
      - cheltuieli pentru constituirea fondului pentru
        plata ajutorului de somaj                                  10.150
      - Deplasari, detasari, transferari                            8.400
    Cheltuieli materiale si servicii                            4.489.200
      - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie             4.489.200
Din total capitol:                                              4.761.940
  Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor                    4.489.200
  Cheltuieli pentru personalul care gestioneaza fondurile         272.740
Deficit                                                       -11.387.390*)
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Inclusiv indemnizatia de insotitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 610/1990.
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anilor precedenti.

    ANEXA 15

                                BUGETUL
    Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Program
                                                                   1994
-------------------------------------------------------------------------------
                 VENITURI - TOTAL                             135.434.683
                  I. Venituri curente                         135.434.683
                   A. Venituri fiscale                        105.131.683
A.1. Impozite directe                                         105.131.683
      Alte impozite directe                                   105.131.683
        Incasari din comisionul pentru servicii vamale        105.131.683
B. Venituri nefiscale                                          30.303.000
      Diverse venituri                                         30.303.000
      Incasari din alte surse                                  30.303.000
                  CHELTUIELI - TOTAL                           77.459.075
  Cheltuieli de capital                                        77.459.075
      Investitii ale institutiilor publice                     77.459.075
Alte actiuni economice                                         77.459.075
  Cheltuieli de capital                                        77.459.075
Din total capitol:
  Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru
  trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale   77.459.075
Excedent                                                      +57.975.608
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 16

                                BUGETUL
        Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                Program
                                                                  1994
-------------------------------------------------------------------------------
                VENITURI - TOTAL                              288.600.000
                 I. Venituri curente                          288.600.000
                   A. Venituri fiscale                        288.600.000
A.2. Impozite indirecte                                       288.600.000
      Alte impozite indirecte                                 288.600.000
       Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
       electrice si termice                                   288.600.000
                CHELTUIELI - TOTAL                            288.600.000
  Cheltuieli de capital                                       288.600.000
        Industria extractiva, energetica, metalurgica,
        chimica si alte subramuri ale industriei
  Cheltuieli de capital                                       288.600.000
      - Investitii ale regiilor autonome si societatilor
        comerciale cu capital de stat                         288.600.000
Din total capitol:
  Industria energetica                                        288.600.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 17

                                BUGETUL
        Fondului special pentru modernizarea drumurilor publice

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                Program
                                                                  1994
-------------------------------------------------------------------------------
                VENITURI - TOTAL                               41.500.000*)
                 I. Venituri curente                           41.500.000
                   A. Venituri fiscale                         41.500.000
A.1. Impozite directe                                          41.500.000
      Alte impozite directe                                    41.500.000
        Cota de 5% din incasarile realizate de producatori
        si importatori din vanzarea carburantilor auto
        livrati la intern indiferent de forma de plata
        (conform Legii nr. 13/1994)                            41.500.000
                   CHELTUIELI - TOTAL                          43.249.214
Cheltuieli curente                                             26.375.000
  Cheltuieli materiale                                         26.375.000
Cheltuieli de capital                                          16.874.214*)
Transporturi si comunicatii                                    43.249.214
Cheltuieli curente                                             26.375.000
  Cheltuieli materiale                                         26.375.000
    - reparatii curente                                        26.375.000
Cheltuieli de capital                                          16.874.214*)
    - Investitii ale regiilor autonome si societatilor
      comerciale cu capital de stat                            16.874.214*)
Din total capitol:
  Drumuri si poduri                                            43.249.214
Deficit                                                        -1.749.214*)
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Din care, suma de 6.000.000 mii lei pentru continuarea lucrarilor de investitii la autostrada Bucuresti - Constanta, tronsonul Bucuresti - Fundulea.
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatilor anilor precedenti.

    ANEXA 18

                               BUGETUL
      Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 1994

                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                Program
                                                                  1994
-------------------------------------------------------------------------------
                   I. VENITURI - TOTAL                          400.000
1. Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului
   de prime brute                                               400.000

                   II. CHELTUIELI - TOTAL                       400.000
1. Cheltuieli curente                                           400.000
1.1. Transferuri                                                400.000
        Alte transferuri                                        400.000
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Legea 36/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 36 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu