Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 65*) din 21 mai 1996

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 293 din 19 noiembrie 1996


SmartCity3


    *) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 98 din 24 septembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial nr. 293 din 19 noiembrie 1996.

    Mihai Constantinescu - presedinte
    Antonie Iorgovan     - judecator
    Victor Dan Zlatescu  - judecator
    Raul Petrescu        - procuror
    Florentina Geangu    - magistrat-asistent

    Pe rol solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, invocata de contestatoarea Societatea Comerciala "Regent" - S.R.L. Pitesti, in Dosarul nr. 10.007/1994 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta din 15 mai 1996, in prezenta procurorului si a contestatoarei, in lipsa intimatei - Ministerul Transporturilor -, legal citata, si consemnate in incheierea din aceeasi data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 21 mai 1996.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, prin Incheierea din 24 ianuarie 1995, pronuntata in Dosarul nr. 10.007/1994 al acestei judecatorii, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994.
    Exceptia a fost invocata de contestatoarea Societatea Comerciala "Regent" - S.R.L. Pitesti, care, in sustinerea acesteia, arata ca prevederile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 sunt neconstitutionale, deoarece incalca principiul neretroactivitatii legii, prevazut in art. 15 alin. (2) din Constitutie.
    Exprimandu-si opinia, instanta de judecata considera exceptia de neconstitutionalitate ca intemeiata.
    In vederea solutionarii exceptiei, in temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost inaintata celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a comunica punctul lor de vedere, solicitandu-se, totodata, si opinia Ministerului Finantelor asupra exceptiei invocate.
    In punctul de vedere al Guvernului se arata ca exceptia este neintemeiata, deoarece dispozitiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 nu incalca principiul neretroactivitatii legii, prevazut de art. 15 alin. (2) din Constitutie, izvorul obligatiei de plata a cotei de 5% constituindu-l Legea bugetului de stat pe anul 1993, ca urmare a prorogarii bugetului anterior pana la adoptarea noului buget, potrivit art. 137 alin. (3) din Constitutie.
    In acelasi sens este si opinia Ministerului Finantelor, comunicata cu adresa nr. 35.627 din 12 martie 1996.
    Camerele Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, opinia Ministerului Finantelor, raportul judecatorului-raportor, concluziile contestatoarei si ale reprezentantului Ministerului Public, sustinute in sedinta publica din 15 mai 1996, precum si dispozitiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine:
    Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 si 3 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate invocata.
    Art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 prevede urmatoarele: "Sumele incasate prin aplicarea cotei de 5% asupra incasarilor realizate din vanzarile in numerar prin statiile de distributie a benzinei si motorinei in conditiile art. 31 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, pe perioada 1 ianuarie - 18 martie 1994, sunt si raman valabil incasate, iar statiile de distributie care nu au platit aceste sume sunt obligate sa o faca, potrivit legii".
    Prin Legea bugetului de stat pe anul 1993, potrivit art. 31 s-a instituit la alin. 2 o cota de 5% asupra incasarilor realizate din vanzarile in numerar prin statiile de distributie a benzinei si motorinei. De asemenea, prin alin. 3 al aceluiasi articol s-a prevazut ca din Fondul special pentru modernizarea drumurilor, ale carui venituri se asigura prin aplicarea acelei cote, se vor finanta lucrarile de modernizare a drumurilor nationale si locale. Alineatul urmator reglementeaza raspunderile legate de gestionarea acestui fond. In conformitate cu alineatul final al art. 31, toate aceste prevederi - instituirea cotei de 5%, destinatia Fondului special pentru modernizare si gestionarea acestui fond - sunt aplicabile pana la data de 31 decembrie 1993. Rezulta deci ca, in conformitate cu art. 31 alineatul final din Legea nr. 21/1993, reglementarile referitoare la cota de 5%, la destinatia Fondului special pentru modernizarea drumurilor publice si la gestionarea acestui fond sunt temporare. Orice prevedere dintr-o lege bugetara are caracter temporar, ca urmare a principiului anualitatii bugetului de stat prevazut de art. 137 alin. (2) din Constitutie. Caracterul temporar al art. 31 alin. 2 - 4 este insa diferit, deoarece nu rezulta ca o consecinta a principiului anualitatii bugetului de stat, ci ca urmare a instituirii de catre legiuitor, in mod expres, a unui termen de sine statator - 31 decembrie 1993 - ce afecteaza exclusiv prevederile acestui articol.
    Ratiunea termenului respectiv nu poate fi alta decat aceea de a exclude aplicarea prevederilor art. 31 alin. 2 si 3, in cazul in care, in temeiul art. 137 alin. (3) din Constitutie, bugetul pe anul 1993 s-ar aplica in continuare, in anul 1994, pana la adoptarea noilor bugete.
    Daca legiuitorul ar fi voit ca reglementarile privind Fondul special pentru drumuri si cota de 5% ce constituie sursa de finantare a acestui fond sa se aplice pe toata durata de aplicare a bugetului de stat pe anul 1993, inclusiv deci pe durata cand bugetul pe 1993 se aplica in continuare pentru anul 1994, desigur nu ar fi instituit termenul de valabilitate a prevederilor art. 31 alin. 2 - 4. Instituirea acestui termen deci nu poate sa aiba, de aceea, alta ratiune decat aceea de a exclude aplicabilitatea art. 31 alin. 2 - 4 din Legea nr. 21/1993 dupa data de 31 decembrie 1993, chiar daca bugetul pe anul 1993, se aplica in continuare.
    De altfel, de principiu, cand o norma temporara este instituita in cuprinsul unei reglementari cu caracter temporar, cum este legea bugetului de stat, potrivit principiului anualitatii, ea are un caracter special si derogator fata de reglementarea generala in care a fost inserata. In caz contrar, s-ar nega insasi ratiunea instituirii acelei norme.
    Rezulta din cele aratate ca o data cu implinirea termenului de 31 decembrie 1993 prevederile art. 31 alin. 2 - 4 si-au incetat aplicarea, fiind abrogate.
    In aceste conditii, alin. 3 al art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, potrivit caruia statiile de distributie care nu au platit cota de 5% in perioada 1 ianuarie - 18 martie 1994 sunt obligate sa o faca, are un caracter retroactiv, contravenind principiului neretroactivitatii legii, prevazut in art. 15 din Constitutie. Daca nu ar fi existat termenul de 31 decembrie 1993, ca limita pana la care prevederile art. 31 alin. 2 - 4 din Legea nr. 21/1993 erau aplicabile, evident ca aplicarea in continuare a acestor prevederi ar fi fost justificata, pe temeiul art. 137 alin. (2) din Constitutie, si deci textul art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 nu ar fi fost retroactiv. Aceasta prevedere nu ar fi avut decat intelesul constatarii valabilitatii unei obligatii care oricum exista anterior. Intrucat insa, asa cum s-a aratat, obligatia de plata a cotei expirase la 31 decembrie 1993, textul art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 are semnificatia instituirii retroactive a unei obligatii noi, ceea ce, incontestabil, are un caracter retroactiv.
    Tinand seama de cele aratate, exceptia urmeaza a fi admisa, prevederile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 fiind neconstitutionale, constatare care insa, in temeiul art. 145 alin. (2) din Constitutie, are efecte numai pentru viitor.

    In consecinta, in temeiul prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 13 alin. (1) lit. A.c) si ale art. 25 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata de Societatea Comerciala "Regent" - S.R.L. Pitesti, in Dosarul nr. 10.007/1994 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, si constata ca prevederile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 sunt neconstitutionale.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta publica din 21 mai 1996.

                        PRESEDINTE,
                 dr. Mihai Constantinescu

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 65/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 65 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu