Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 65*) din 21 mai 1996

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 293 din 19 noiembrie 1996


SmartCity3


    *) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 98 din 24 septembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial nr. 293 din 19 noiembrie 1996.

    Mihai Constantinescu - presedinte
    Antonie Iorgovan     - judecator
    Victor Dan Zlatescu  - judecator
    Raul Petrescu        - procuror
    Florentina Geangu    - magistrat-asistent

    Pe rol solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, invocata de contestatoarea Societatea Comerciala "Regent" - S.R.L. Pitesti, in Dosarul nr. 10.007/1994 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta din 15 mai 1996, in prezenta procurorului si a contestatoarei, in lipsa intimatei - Ministerul Transporturilor -, legal citata, si consemnate in incheierea din aceeasi data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 21 mai 1996.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, prin Incheierea din 24 ianuarie 1995, pronuntata in Dosarul nr. 10.007/1994 al acestei judecatorii, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994.
    Exceptia a fost invocata de contestatoarea Societatea Comerciala "Regent" - S.R.L. Pitesti, care, in sustinerea acesteia, arata ca prevederile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 sunt neconstitutionale, deoarece incalca principiul neretroactivitatii legii, prevazut in art. 15 alin. (2) din Constitutie.
    Exprimandu-si opinia, instanta de judecata considera exceptia de neconstitutionalitate ca intemeiata.
    In vederea solutionarii exceptiei, in temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost inaintata celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a comunica punctul lor de vedere, solicitandu-se, totodata, si opinia Ministerului Finantelor asupra exceptiei invocate.
    In punctul de vedere al Guvernului se arata ca exceptia este neintemeiata, deoarece dispozitiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 nu incalca principiul neretroactivitatii legii, prevazut de art. 15 alin. (2) din Constitutie, izvorul obligatiei de plata a cotei de 5% constituindu-l Legea bugetului de stat pe anul 1993, ca urmare a prorogarii bugetului anterior pana la adoptarea noului buget, potrivit art. 137 alin. (3) din Constitutie.
    In acelasi sens este si opinia Ministerului Finantelor, comunicata cu adresa nr. 35.627 din 12 martie 1996.
    Camerele Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, opinia Ministerului Finantelor, raportul judecatorului-raportor, concluziile contestatoarei si ale reprezentantului Ministerului Public, sustinute in sedinta publica din 15 mai 1996, precum si dispozitiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine:
    Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 si 3 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate invocata.
    Art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 prevede urmatoarele: "Sumele incasate prin aplicarea cotei de 5% asupra incasarilor realizate din vanzarile in numerar prin statiile de distributie a benzinei si motorinei in conditiile art. 31 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, pe perioada 1 ianuarie - 18 martie 1994, sunt si raman valabil incasate, iar statiile de distributie care nu au platit aceste sume sunt obligate sa o faca, potrivit legii".
    Prin Legea bugetului de stat pe anul 1993, potrivit art. 31 s-a instituit la alin. 2 o cota de 5% asupra incasarilor realizate din vanzarile in numerar prin statiile de distributie a benzinei si motorinei. De asemenea, prin alin. 3 al aceluiasi articol s-a prevazut ca din Fondul special pentru modernizarea drumurilor, ale carui venituri se asigura prin aplicarea acelei cote, se vor finanta lucrarile de modernizare a drumurilor nationale si locale. Alineatul urmator reglementeaza raspunderile legate de gestionarea acestui fond. In conformitate cu alineatul final al art. 31, toate aceste prevederi - instituirea cotei de 5%, destinatia Fondului special pentru modernizare si gestionarea acestui fond - sunt aplicabile pana la data de 31 decembrie 1993. Rezulta deci ca, in conformitate cu art. 31 alineatul final din Legea nr. 21/1993, reglementarile referitoare la cota de 5%, la destinatia Fondului special pentru modernizarea drumurilor publice si la gestionarea acestui fond sunt temporare. Orice prevedere dintr-o lege bugetara are caracter temporar, ca urmare a principiului anualitatii bugetului de stat prevazut de art. 137 alin. (2) din Constitutie. Caracterul temporar al art. 31 alin. 2 - 4 este insa diferit, deoarece nu rezulta ca o consecinta a principiului anualitatii bugetului de stat, ci ca urmare a instituirii de catre legiuitor, in mod expres, a unui termen de sine statator - 31 decembrie 1993 - ce afecteaza exclusiv prevederile acestui articol.
    Ratiunea termenului respectiv nu poate fi alta decat aceea de a exclude aplicarea prevederilor art. 31 alin. 2 si 3, in cazul in care, in temeiul art. 137 alin. (3) din Constitutie, bugetul pe anul 1993 s-ar aplica in continuare, in anul 1994, pana la adoptarea noilor bugete.
    Daca legiuitorul ar fi voit ca reglementarile privind Fondul special pentru drumuri si cota de 5% ce constituie sursa de finantare a acestui fond sa se aplice pe toata durata de aplicare a bugetului de stat pe anul 1993, inclusiv deci pe durata cand bugetul pe 1993 se aplica in continuare pentru anul 1994, desigur nu ar fi instituit termenul de valabilitate a prevederilor art. 31 alin. 2 - 4. Instituirea acestui termen deci nu poate sa aiba, de aceea, alta ratiune decat aceea de a exclude aplicabilitatea art. 31 alin. 2 - 4 din Legea nr. 21/1993 dupa data de 31 decembrie 1993, chiar daca bugetul pe anul 1993, se aplica in continuare.
    De altfel, de principiu, cand o norma temporara este instituita in cuprinsul unei reglementari cu caracter temporar, cum este legea bugetului de stat, potrivit principiului anualitatii, ea are un caracter special si derogator fata de reglementarea generala in care a fost inserata. In caz contrar, s-ar nega insasi ratiunea instituirii acelei norme.
    Rezulta din cele aratate ca o data cu implinirea termenului de 31 decembrie 1993 prevederile art. 31 alin. 2 - 4 si-au incetat aplicarea, fiind abrogate.
    In aceste conditii, alin. 3 al art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, potrivit caruia statiile de distributie care nu au platit cota de 5% in perioada 1 ianuarie - 18 martie 1994 sunt obligate sa o faca, are un caracter retroactiv, contravenind principiului neretroactivitatii legii, prevazut in art. 15 din Constitutie. Daca nu ar fi existat termenul de 31 decembrie 1993, ca limita pana la care prevederile art. 31 alin. 2 - 4 din Legea nr. 21/1993 erau aplicabile, evident ca aplicarea in continuare a acestor prevederi ar fi fost justificata, pe temeiul art. 137 alin. (2) din Constitutie, si deci textul art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 nu ar fi fost retroactiv. Aceasta prevedere nu ar fi avut decat intelesul constatarii valabilitatii unei obligatii care oricum exista anterior. Intrucat insa, asa cum s-a aratat, obligatia de plata a cotei expirase la 31 decembrie 1993, textul art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 are semnificatia instituirii retroactive a unei obligatii noi, ceea ce, incontestabil, are un caracter retroactiv.
    Tinand seama de cele aratate, exceptia urmeaza a fi admisa, prevederile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 fiind neconstitutionale, constatare care insa, in temeiul art. 145 alin. (2) din Constitutie, are efecte numai pentru viitor.

    In consecinta, in temeiul prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 13 alin. (1) lit. A.c) si ale art. 25 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata de Societatea Comerciala "Regent" - S.R.L. Pitesti, in Dosarul nr. 10.007/1994 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, si constata ca prevederile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 sunt neconstitutionale.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta publica din 21 mai 1996.

                        PRESEDINTE,
                 dr. Mihai Constantinescu

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 65/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 65 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu