E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 21 din  6 mai 1993

Legea bugetului de stat pe anul 1993

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din 11 mai 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozitia statului si repartizate, in principal, pentru realizarea actiunilor social-culturale, instructiv-educative, asigurarea apararii tarii, ordinii publice si infaptuirii justitiei, autoritatii publice, finantarea de investitii si a unor activitati de interes strategic, asigurarea protectiei si refacerii mediului inconjurator, asigurarea masurilor de protectie sociala aprobate pentru populatie, realizarea programelor de cercetare, in principal fundamentala.
    Veniturile si cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993 se stabilesc pe baza actelor normative in vigoare la data elaborarii prezentei legi si pe baza unui raport de schimb mediu de 500 lei/dolar S.U.A. si se determina tinand seama de prognoza principalilor indicatori macroeconomici care caracterizeaza evolutia economiei in anul 1993, in conditiile eliminarii integrale de 1 mai 1993 a subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la produsele si serviciile cuprinse in programul de protectie sociala a populatiei, precum si la alte produse, si indexarea corespunzatoare a salariilor, pensiilor, alocatiilor de stat pentru copii si a altor drepturi sociale, stabilite de lege.
    Produsele si serviciile care beneficiaza de subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif sunt prevazute in anexa nr. 1 a.
    Bugetul de stat pe anul 1993 se stabileste la venituri in suma de 2.185,0 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 2.611,2 miliarde lei, cu un deficit de 426,2 miliarde lei.
    Sinteza bugetului de stat la venituri, pe capitole si subcapitole, si la cheltuieli pe actiuni, pe anul 1993, se prezinta in anexa nr. 1 b.
    Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1993, cu defalcarea pe articole de cheltuieli, se prezinta in anexa nr. 1 c, iar repartizarea acestora pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 1 d*).
    Guvernul controleaza si poarta raspunderea acoperirii cheltuielilor bugetului de stat, potrivit legii.
--------------------
    *) Anexa nr. 1d se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    Art. 2
    Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente in suma de 2.166,4 miliarde lei si venituri din capital in suma de 18,6 miliarde lei.
    In cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt in suma de 2.135,7 miliarde lei, din care 1.081,6 miliarde lei reprezinta impozitele directe si 1.054,1 miliarde lei impozitele indirecte.
    Impozitele directe se constituie, in principal, din impozitul pe profit in suma de 451,0 miliarde lei si impozitul pe salarii in suma de 600,6 miliarde lei.
    In cadrul impozitelor indirecte, impozitul pe circulatia marfurilor si accizele se stabilesc in suma de 897,1 miliarde lei, iar taxele vamale, in suma de 154,0 miliarde lei.
    Veniturile nefiscale se stabilesc in suma de 30,7 miliarde lei si provin, in principal, din varsaminte din profitul net al regiilor autonome in suma de 3,5 miliarde lei, varsaminte de la institutiile publice in suma de 12,6 miliarde lei si alte venituri in suma de 14,6 miliarde lei.
    Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, in suma de 17,5 miliarde lei, si din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat, in suma de 1,1 miliarde lei.
    Art. 3
    Impozitele, taxele si alte venituri, precum si actele normative care le reglementeaza, in baza carora se fac incasari in anul 1993 la bugetul de stat si la bugetele locale, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Incasarea impozitelor, taxelor si celorlalte venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale pe anul 1993 se efectueaza in conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste resurse financiare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 5
    In structura economica, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993 se prezinta astfel:

                            - miliarde lei -
    TOTAL CHELTUIELI             2.611,2
       din care:
    1. Cheltuieli curente        2.330,5
       din care:
    a) cheltuieli de personal      735,7
    b) cheltuieli materiale
       si servicii                 346,5
    c) subventii si
       transferuri                 995,9
    d) dobanzi aferente
       datoriei publice            145,0
    2. Cheltuieli de capital       280,7
       din care:
    a) cheltuieli pentru
       investitii                  278,3
    b) cheltuieli pentru
       rezerva de stat               2,4

    Cheltuielile prevazute in bugetul de stat pe anul 1993 reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face in conditiile legii.
    Angajarea si efectuarea de cheltuieli se pot face numai in cadrul limitelor aprobate.
    Art. 6
    Cheltuielile pentru actiunile social-culturale ce se finanteaza de la bugetul de stat se stabilesc in suma de 731,4 miliarde lei, din care 453,0 miliarde lei pentru personal, 77,6 miliarde lei pentru materiale si servicii, 169,4 miliarde lei pentru subventii si transferuri si 31,4 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.
    Art. 7
    Cheltuielile pentru invatamant finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 357,2 miliarde lei.
    Incadrarea in limita cheltuielilor de personal stabilita la 265,8 miliarde lei, la actiunea de invatamant, se asigura prin masuri organizatorice.
    Pana la inceperea anului scolar 1993-1994 se va mentine cuantumul burselor pentru elevi si studenti la nivelul actual, stabilit potrivit dispozitiilor legale, iar de la aceasta data se va schimba sistemul de acordare a acestora, prin cresterea substantiala a nivelului bursei de merit si instituirea bursei sociale pentru elevi si studenti, in functie de venitul mediu net pe membru de familie, stabilit in raport cu salariul minim net pe economie, si conditionata de un nivel mediu al pregatirii.
    Art. 8
    Cheltuielile pentru sanatate finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 213,0 miliarde lei.
    Numarul de personal existent in domeniul sanatatii se va diminua prin pensionari si masuri organizatorice in reteaua unitatilor de ocrotire a sanatatii, astfel incat cheltuielile de personal aferente actiunii de sanatate pe anul 1993 sa se incadreze in limita aprobata de 185,7 miliarde lei.
    Se scutesc de taxe vamale de import materiile prime pentru industria farmaceutica.
    Se autorizeaza Guvernul sa stabileasca pozitiile tarifare de materii prime necesare industriei de medicamente, care sa beneficieze de scutiri de taxe vamale potrivit alineatului precedent.
    Art. 9
    Cheltuielile pentru cultura si arta finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 14,6 miliarde lei.
    Art. 10
    Cheltuielile pentru gospodarie comunala si locuinte se stabilesc in suma de 23,2 miliarde lei.
    Art. 11
    Cheltuielile pentru apararea tarii se stabilesc in suma de 260,2 miliarde lei.
    Valuta realizata din valorificarea la export a unor bunuri din dotarea armatei va fi retinuta de Ministerul Apararii Nationale, cu plata contravalorii acesteia, la cursul valutar in vigoare la data incasarii.
    Art. 12
    Cheltuielile pentru ordinea publica se stabilesc in suma de 126,9 miliarde lei.
    Valuta realizata din valorificarea la export a unor bunuri din dotarea Ministerului de Interne va fi retinuta de catre acest minister, cu plata contravalorii acesteia, la cursul valutar in vigoare la data incasarii.
    Art. 13
    Cheltuielile pentru autoritatile publice se stabilesc in suma de 137,4 miliarde lei.
    Din totalul acestor cheltuieli, se stabilesc 1,4 miliarde lei pentru Presedintia Romaniei, 2,3 miliarde lei pentru Senat, 5,5 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 46,3 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca, 3,4 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 225 milioane lei pentru Curtea Constitutionala.
    Cheltuielile pentru organele autoritatii executive se prevad in suma de 78,3 miliarde lei, din care 4,9 miliarde lei pentru Guvern si 73,4 miliarde lei pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    Art. 14
    Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc in suma de 845,8 miliarde lei, din care 46,4 miliarde lei pentru personal, 62,9 miliarde lei pentru materiale si servicii, 579,0 miliarde lei pentru subventii si transferuri si 157,5 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.
     Cheltuielile bugetului de stat pentru actiunile economice cuprind:
    a) 14,2 miliarde lei pentru sustinerea unor programe prioritare de cercetare stiintifica;
    b) 348,1 miliarde lei pentru subventii pe produse din sectorul extractiv, precum si pentru activitati, diferente de pret si tarif la produsele industriale si serviciile destinate populatiei, cuprinse in programul de protectie sociala, si alte produse industriale, cheltuielile de capital la regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat.
    Totodata, s-a prevazut suma de 25,0 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrarilor de echipamente si prestari de servicii pentru Centrala Termoelectrica PUCHENG - China, reprezentand ratele scadente in anul 1993 la creditul fara dobanda, acordat Romaniei de catre Republica Populara Chineza, in anul 1970;
    c) 5,9 miliarde lei pentru cercetari fundamentale privind prospectiunile si lucrarile geologice de interes national si pentru descoperiri de zacaminte noi;
    d) 277,4 miliarde lei pentru agricultura, silvicultura, ape si mediul inconjurator, diferente de pret la produsele alimentare de baza pentru populatie, la care preturile cu amanuntul se mentin nemodificate pana la 30 aprilie 1993, combaterea daunatorilor si bolilor din sectorul vegetal, reproductia si selectia animalelor, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului, sustinerea programelor privind combaterea poluarii mediului, cheltuieli de capital, cheltuielile pentru agricultura, silvicultura, ape si mediul inconjurator se completeaza, in conditiile prezentei legi, cu sumele prevazute la art. 33, privind fondul special pentru agricultura;
    e) 111,6 miliarde lei pentru extinderea si intretinerea drumurilor si podurilor, navigatia si aviatia civila, cheltuieli de capital in transporturi si comunicatii;
    f) 6,2 miliarde lei pentru rezerva de stat.
    Art. 15
    In cadrul cheltuielilor bugetului de stat s-a prevazut suma de 33,1 miliarde lei, reprezentand subventii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice la care finantarea cheltuielilor de functionare si investitii se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare si subventii acordate de la buget.
    Veniturile proprii, subventiile din bugetele ministerelor si cheltuielile acestor institutii publice sunt prevazute in anexa la bugetul fiecarui minister.
    Art. 16
    Cheltuielile pentru datoria publica se stabilesc in suma de 145,0 miliarde lei.
    Art. 17
    Pentru anul 1993, cheltuielile destinate stimularii activitatii de export se deruleaza, potrivit reglementarilor legale, prin Banca de Export-lmport a Romaniei - S.A. si se stabilesc in suma de 20,0 miliarde lei, din care:
    a) 15,0 miliarde lei destinate promovarii si sprijinirii exportului, prin efectuarea de cheltuieli pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele acordate de banci pentru activitatea de export, pentru livrari de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, potrivit prevederilor legale, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt;
    b) 5,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, in numele si in contul statului, a creditelor de export impotriva riscurilor politice.
    Eliberarea si utilizarea fondurilor prevazute in bugetul de stat se fac potrivit legii si pe baza Programului privind competentele si criteriile de desfasurare a activitatii de creditare a comertului exterior si de asigurare a creditelor de export, aprobat de Guvern.
    Art. 18
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se prevede un fond de interventie in suma de 2,0 miliarde lei, care se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.
    In bugetul de stat este prevazut un fond de rezerva la dispozitia Guvernului, in suma de 12,4 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor actiuni si sarcini noi intervenite in cursul anului, potrivit legii.
    Art. 19
    In vederea cresterii autonomiei financiare a colectivitatilor locale, incepand cu anul 1993 categoriile de venituri prevazute in anexa nr. 3 trec integral de la bugetul de stat la bugetele locale, iar din impozitul pe salarii se vor stabili si incasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, repartizate pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 4.
    De asemenea, incepand cu anul 1993, incasarile din avansuri si rate scadente pentru locuintele construite din fondurile statului si vandute persoanelor fizice, care la data vanzarii-cumpararii aveau calitatea de chiriasi, se varsa integral la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe raza carora se afla locuintele respective.
    In anul 1993 se acorda transferuri din bugetul de stat la bugetele locale in suma de 206,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5.
    In cadrul acestor transferuri totale, pentru anul 1993 se stabilesc transferuri cu afectatie speciala, dupa cum urmeaza:
    - pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energia termica si abonamentele pentru transportul urban de calatori, in conditiile de subventionare prevazute la art. 1;
    - pentru cheltuieli de capital la obiective si lucrari de investitii de natura celor prevazute in anexa nr. 5 a, integral sau in completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finantarea unor astfel de investitii si a alocatiilor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele locale.
    Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale avute in vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii si a transferurilor din bugetul de stat, pe anul 1993, sunt cuprinse in anexa nr. 6.
    Art. 20
    In anul 1993, din bugetele locale se va asigura finantarea cheltuielilor materiale si a celor privind prestarile de servicii, cu exceptia medicamentelor, materialelor sanitare si de laborator, aferente unitatilor sanitare, precum si a cheltuielilor aferente unitatilor de asistenta sociala din subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapati.
    Cheltuielile de natura celor prevazute mai sus, ale caror limite minime pe actiuni sunt redate in anexa nr. 6 a, se vor asigura, pentru institutiile respective, din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla institutia respectiva.
    Categoriile de institutii publice ale caror cheltuieli materiale si de natura prestarilor de servicii se vor asigura, incepand cu anul 1993, din bugetele locale sunt redate in anexa nr. 3.
    Veniturile realizate de institutiile de sanatate prevazute la alin. 1 si care, pana la 31 decembrie 1992, reprezentau venituri ale fondului special de sanatate, potrivit legii, raman la dispozitia institutiilor publice respective ca mijloace extrabugetare, pentru acoperirea unor cheltuieli materiale si prestari de servicii ale acestora, urmand a fi incasate, administrate si contabilizate de institutiile in cauza, potrivit normelor pentru finantele publice.
    Art. 21
    Repartizarea veniturilor, cheltuielilor si transferurilor din bugetul de stat pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, pentru bugetele proprii ale acestora, se va realiza de catre consiliul judetean, al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, dupa caz, cu asistenta de specialitate a directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, pe baza bugetului fiecarei unitati administrativ-teritoriale, intocmit in conditii de autonomie, in cadrul sumelor aprobate pe total judet, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov.
    Art. 22
    Ministerul Finantelor este autorizat sa emita obligatiuni, titluri si alte inscrisuri de stat pentru finantarea datoriei publice interne consolidate, in vederea acoperirii deficitului bugetului de stat pe anul 1993, rambursarii ratelor scadente aferente imprumuturilor de stat si rascumpararii obligatiunilor de stat contractate si, respectiv, lansate, pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din anii precedenti.
    Transele pentru emisiunea de obligatiuni, titluri si alte inscrisuri de stat vor fi stabilite de Ministerul Finantelor in functie de necesitatile de finantare a datoriei publice interne consolidate.
    Obligatiunile, titlurile si alte inscrisuri de stat se vor vinde prin subscriptie publica, licitatie sau alte modalitati specifice agreate de catre Ministerul Finantelor si pot fi cumparate de populatie, agenti economici, institutii financiare si de credit, in vederea mobilizarii resurselor interne si externe neangajate, pentru finantarea datoriei publice interne consolidate. Operatiunile se vor derula direct de Ministerul Finantelor sau prin intermediari autorizati de acesta.
    Ministerul Finantelor va stabili elementele fiecarei emisiuni privind valorile nominale, dobanda, semnele caracteristice ale obligatiunilor, titlurilor si altor inscrisuri de stat, scadentele, precum si modalitatile de rascumparare a acestora.
    Deficitul bugetar se va acoperi, pana la emiterea si lansarea obligatiunilor de stat, in conditiile legii, prin imprumuturi fara dobanda, acordate de Banca Nationala a Romaniei, pe seama resurselor de creditare normala ale acesteia, fara a depasi 10% din totalul cheltuielilor bugetului de stat si, respectiv, dublul capitalului Bancii Nationale a Romaniei si fondul de rezerva al acesteia constituit potrivit legii. Acest imprumut urmeaza sa fie rambursat in maximum 6 luni.
    Art. 23
    La propunerea justificata a ordonatorilor principali de credite, in functie de derularea procesului investitional si de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor, sa aprobe modificari valorice intre obiectivele de investitii inscrise in listele de investitii aprobate ca anexe la bugetele ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu exceptia majorarii pozitiei de "dotari independente", cu incadrarea in volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv.
    Art. 24
    Veniturile si cheltuielile bugetului fondului special pentru cercetare-dezvoltare se stabileste potrivit anexei nr. 7.
    Veniturile fondului special pentru cercetare-dezvoltare se constituie din contributia agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, cu exceptia agentilor economici scutiti prin lege de plata impozitului pe profit, in cota de 1% aplicata asupra incasarilor realizate din activitatea industriala, de constructii-montaj, agricola, silvica, transporturi, telecomunicatii, comert, turism si prestari de servicii, dupa deducerea impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor.
    Pentru produsele si serviciile subventionate de la bugetul de stat potrivit legii, pe calea diferentelor de pret si tarif sau a subventiilor pentru activitatea desfasurata, agentii economici nu datoreaza taxa mentionata la alineatul precedent.
    Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se asigura finantarea programelor nationale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cercetarea fundamentala din domeniul tehnic, a altor teme de interes major pentru economie, de prospectiuni si lucrari geologice de cercetare pentru descoperiri de zacaminte noi, subventionarea literaturii tehnice, stiintifice, activitatii de informare-documentare si actiuni de promovare a rezultatelor cercetarii romanesti, precum si cheltuieli de capital. Cu exceptia institutiilor de invatamant superior, nu se vor finanta din fondul special pentru cercetare-dezvoltare cercetarile efectuate in institutiile sustinute de bugetul de stat.
    Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, in conditiile prevederilor Legii privind finantele publice, de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, care, impreuna cu Ministerul Finantelor, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, va emite instructiuni cu privire la modul de incasare a veniturilor si de alocare a fondurilor pentru finantarea cheltuielilor aprobate, de evidentiere si raportare a acestui fond.
    Prevederile alin. 2, 3, 4 si 5 se vor aplica pana la data de 31 decembrie 1993.
    Art. 25
    Pana la aprobarea Legii invatamantului, o parte din cheltuielile necesare functionarii unitatilor de invatamant superior se finanteaza din veniturile proprii realizate, in conditiile prevederilor legale, de catre aceste institutii, constituindu-se fondul special pentru invatamant, care, in anul 1993, se stabileste la venituri si la cheltuieli potrivit anexei nr. 8.
    Art. 26
    Veniturile si cheltuielile bugetului fondului special pentru sanatate pe anul 1993 sunt stabilite potrivit anexei nr. 9.
    Din veniturile fondului special pentru sanatate se vor efectua cheltuieli pentru compensarea preturilor la medicamente, compensarea preturilor pentru proteze medicale interne, precum si cheltuieli cu medicamentele, materiale sanitare si de laborator pentru unitatile sanitare.
    Art. 27
    Veniturile si cheltuielile bugetului fondului de risc si accident pentru protectia speciala a handicapatilor, pe anul 1993, sunt stabilite potrivit anexei nr. 10.
    Art. 28
    Veniturile si cheltuielile bugetului fondului special pentru asigurarile sociale ale agricultorilor sunt prezentate in anexa nr. 11.
    In anul 1993, pentru echilibrarea bugetului fondului special pentru asigurarile sociale ale agricultorilor se acorda transferuri din bugetul de stat in suma de 124,7 milioane lei.
    Art. 29
    Veniturile si cheltuielile bugetului fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale se stabilesc potrivit anexei nr. 12.
    Veniturile acestui fond se constituie din perceperea unui comision de 0,5% pentru prestarea serviciilor vamale, aplicat asupra valorii in vama a marfurilor importate sau exportate.
    Platitorii comisionului pentru servicii vamale sunt agentii economici si celelalte persoane juridice care efectueaza operatiuni de import-export.
    Din resursele fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale se pot efectua cheltuieli de capital privind deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei si unitati vamale, extinderea si modernizarea celor existente.
    Administrarea acestui fond se face de catre Ministerului Finantelor, prin Directia Generala a Vamilor, iar eventualele disponibilitati ramase nefolosite la finele anului se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.
    Art. 30
    Veniturile si cheltuielile bugetului fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1993 se stabilesc in suma de 67,3 miliarde lei, potrivit anexei nr. 13.
    Veniturile fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie din taxele de dezvoltare cuprinse, potrivit dispozitiilor legale, in tarifele stabilite pentru energia electrica si energia termica livrata de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" consumatorilor din economie.
    Din fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se asigura finantarea investitiilor din acest sistem.
    Gestionarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se face, in conditiile Legii privind sedintele publice, de catre Ministerul Industriilor, prin Regia Autonoma de Electricitate "Renel", care, impreuna cu Ministerul Finantelor, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, va emite instructiuni cu privire la modul de incasare a veniturilor si de alocare a fondurilor pentru finantarea cheltuielilor aprobate, de evidentiere si raportare a acestui fond.
    Prevederile alin. 2, 3 si 4 se vor aplica pana la data de 31 decembrie 1993.
    Art. 31
    Veniturile si cheltuielile bugetului fondului special pentru modernizarea drumurilor publice pe anul 1993 se stabilesc in suma de 7,5 miliarde lei, potrivit anexei nr. 14.
    Veniturile fondului special pentru modernizarea drumurilor publice se constituie prin aplicarea cotei de 5% asupra incasarilor realizate din vanzarile in numerar prin statiile de distributie a benzinei si motorinei.
    Din fondul special pentru modernizarea drumurilor publice se asigura finantarea lucrarilor vizand dezvoltarea si modernizarea drumurilor nationale si locale.
    Gestionarea fondului special pentru modernizarea drumurilor publice se face, in conditiile prevederilor Legii privind finantele publice, de catre Ministerul Transporturilor, prin Administratia Nationala a Drumurilor, care, impreuna cu Ministerul Finantelor, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, va emite instructiuni cu privire la modul de incasare a veniturilor si de alocare a fondurilor pentru finantarea cheltuielilor aprobate, de evidentiere si raportare a acestui fond.
    Prevederile alin. 2, 3 si 4 se vor aplica pana la data de 31 decembrie 1993.
    Art. 32
    Veniturile si cheltuielile bugetului fondului special pentru protejarea asiguratilor se stabilesc in suma de 0,2 miliarde lei, potrivit anexei nr. 15.
    Veniturile fondului special pentru protejarea asiguratilor se constituie prin aplicarea unei cote de 1% asupra volumului de prime brute incasate de societatile de asigurare.
    Din fondul special pentru protejarea asiguratilor se asigura finantarea, in proportie de 100%, a sumelor asigurate datorate pentru asigurarile de viata si 70% din volumul despagubirilor datorate la celelalte categorii de asigurari, in caz de faliment al societatilor asigurate.
    Gestionarea fondului special pentru protejarea asiguratilor se face de catre Ministerul Finantelor, prin Oficiul de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare, iar eventualele disponibilitati ramase nefolosite la finele anului se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.
    Art. 33
    Se aproba, pentru anul 1993, fondul special pentru agricultura, in suma de 35,3 miliarde lei, potrivit anexei nr. 16.
    Veniturile fondului special pentru agricultura se constituie din contributia agentilor economici, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, cu exceptia agentilor economici scutiti prin lege de plata impozitului pe profit in cota de 0,5% aplicata asupra incasarilor realizate din activitatea industriala, de constructii-montaj, transporturi, telecomunicatii, comert, turism si prestari de servicii, dupa deducerea impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor.
    Pentru produsele si serviciile subventionate de la buget potrivit legii, pe calea diferentelor de pret si tarif sau subventiilor pentru activitatea desfasurata, agentii economiei nu datoreaza taxa mentionata la alineatul precedent.
    Din fondul special pentru agricultura se asigura finantarea programelor nationale de prevenire si combatere a epizootiilor, de asanare a efectivelor de animale purtatoare de boli transmisibile la om si refacerea septelului, combaterea bolilor si daunatorilor din sectorul vegetal, reproductia si selectia animalelor, prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor, cresterea si ameliorarea animalelor de rasa.
    Gestionarea fondului special pentru agricultura se face, in conditiile prevederilor Legii privind finantele publice, de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, care, impreuna cu Ministerul Finantelor, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, va emite instructiuni cu privire la modul de incasare si de alocare a fondurilor pentru finantarea cheltuielilor aprobate conform anexei nr. 16, de evidentiere si raportare a acestui fond.
    Art. 34
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pot efectua din profitul realizat, in limita unei cote de pana la 1,5% aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli privind functionarea corespunzatoare a gradinitelor, creselor, cabinetelor medicale, cantinelor, bazelor sportive, cluburilor, caminelor de nefamilisti; acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor, suportarea costului partial sau integral al biletelor de tratament sau odihna pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, inclusiv transportul dus si intors, acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii, datorate calamitatilor naturale, precum si pentru acoperirea unei parti din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile.
    In limita cotei prevazute la alin. 1 se pot efectua si cheltuieli pentru sprijinirea activitatilor cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv sau care sunt destinate protectiei calitatii mediului inconjurator si pentru persoane juridice din afara unitatii, care sunt autorizate sa desfasoare asemenea activitati.
    Art. 35
    Platitorii de impozit pe profit, altii decat cei prevazuti la articolul precedent, pot efectua anual prelevari si donatii in scopuri umanitare, precum si cheltuieli pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale si sportive, cheltuieli cu caracter filantropic, educativ, stiintific, religios sau destinate protectiei mediului inconjurator, care se scad din veniturile realizate in vederea determinarii profitului impozabil, in limita unei cote de 2% aplicate asupra diferentei rezultate intre totalul veniturilor incasate intr-un an si cheltuielile aferente activitatii desfasurate corespunzatoare veniturilor incasate, evidentiate in costuri.
    Art. 36
    Agentii economici platitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, deductibile din profitul impozabil, in limita unei cote de 3% aplicate asupra diferentei rezultate intre totalul veniturilor incasate intr-un an si cheltuielile aferente activitatii desfasurate corespunzatoare veniturilor incasate, evidentiate in costuri, impozitul pe circulatia marfurilor, accizele, contributia la fondul special pentru cercetare-dezvoltare si alte contributii prevazute de lege.
    Art. 37
    In anul 1993, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va putea utiliza o cota de 27% din veniturile in lei si in valuta, obtinute din inregistrarea nationala de marci si denumiri de origine, examinarea de marci internationale, precum si din taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie, pentru realizarea activitatilor legate de dotarea tehnica a bazei de date informatizate, pentru organizarea de saloane sau expozitii de inventii in tara, participarea la actiuni similare din afara tarii, precum si pentru premierea celor mai valoroase solutii tehnice prezentate.
    Modul de constituire si utilizare a acestui fond se va stabili prin instructiuni elaborate de Ministerul Finantelor, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 120/1992.
    Art. 38
    Pentru incasarea unor amenzi, despagubiri, contributii, taxe, cheltuieli de judecata, transmise spre urmarire si incasare aparatului fiscal de catre organele competente care le-au stabilit, organele din subordinea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat pot folosi, pentru localitatile unde volumul debitelor o justifica, personal angajat prin conventii civile, platit pe baza de tarife din incasari.
    Tarifele pentru plata personalului care efectueaza operatiuni de incasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifica incadrarea de salariati cu contract de munca, se stabilesc de Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Din incasarile realizate din comisioanele percepute pentru prestarea de servicii si incasarea, potrivit legii, de catre organele din subordinea Ministerului Finantelor a unor venituri cuvenite altor beneficiari decat bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, se pot acorda stimulente personalului care contribuie la realizarea acestor operatiuni.
    Metodologia de acordare, din comisionul perceput, a stimulentelor pentru personalul care contribuie la prestarea serviciului si la incasarea unor venituri pentru alte unitati se stabileste de catre Ministerul Finantelor.
    Art. 39
    In cazul neachitarii la termen a impozitelor, a taxelor si a altor varsaminte obligatorii datorate, potrivit legii, bugetului de stat si bugetelor locale, organele fiscale ale Ministerului Finantelor pot dispune retragerea sumelor respective din conturile agentilor economici, prin introducerea de dispozitii de incasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate a le onora fara acceptul debitorilor, in conditiile legii.
    In cazul lipsei disponibilitatilor banesti in conturile bancare, lichidarea creantelor statului se face prin aplicarea gradelor de urmarire silita prevazute de lege asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor.
    Art. 40
    Sumele reprezentand, potrivit prevederilor legale, 2% din fondul de salarii pentru premierea in cursul anului, pentru acordarea celui de-al 13-lea salariu, precum si cele aferente unor posturi neocupate la institutiile publice, pentru anul 1993, sunt prevazute in bugetul de stat intr-o pozitie distincta.
    Guvernul, prin Ministerul Finantelor, va asigura acoperirea financiara corespunzatoare a numarului suplimentar de personal peste cel avut in vedere la stabilirea limitelor de cheltuieli prin prezenta lege, fiecarui ordonator principal de credite, fara a depasi numarul de posturi legal aprobat, din sumele prevazute la alineatul precedent, iar diferenta urmeaza a fi repartizata in functie de prevederile legale privind salarizarea personalului din institutiile publice.
    Art. 41
    In anul 1993 se interzic contractarea, achizitionarea si plata de obiecte de inventar si mobilier, aparatura audio-video in scop administrativ de catre institutiile publice, asigurarea acestora urmand a se face prin redistribuire din sectorul public, in conditiile legii.
    Institutiile publice nou-infiintate si cele a caror activitate se extinde potrivit legii pot efectua cheltuieli de natura celor de la alineatul precedent, pe baza aprobarii Guvernului, la propunerea ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Finantelor, in cadrul limitelor de cheltuieli aprobate.
    Art. 42
    Guvernul poate prezenta Parlamentului propuneri de rectificare a bugetului de stat pe anul 1993 ca urmare a unor masuri fiscale, a schimbarilor intervenite in evolutia preturilor, din adaptarea legislatiei la conditiile economiei de piata sau a altor cauze justificative.
    Guvernul este autorizat sa introduca in veniturile si cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993 modificarile care decurg din aplicarea legilor adoptate, fara a depasi deficitul bugetar aprobat prin prezenta lege.
    Art. 43
    Guvernul va prezenta Parlamentului, pana la 31 mai 1993, spre adoptare, proiecte de legi privind constituirea si utilizarea fondurilor speciale pentru: cercetare-dezvoltare, dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei si a celorlalte unitati vamale, dezvoltarea sistemului energetic, modernizarea drumurilor publice, protejarea asiguratilor, precum si pentru agricultura.
    Art. 44
    Se autorizeaza Guvernul ca din resursele financiare, peste cele prevazute in bugetul de stat sau altele identificate in procesul executiei bugetare, sa efectueze repartizari pentru finantarea urmatoarelor domenii: aparare, ordine publica, cultura si arta, invatamant, sanatate.
    Art. 45
    Anexele nr. 1-16 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 21 aprilie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       ADRIAN NASTASE

                  PRESEDINTELE SENATUI
                prof. univ. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1a

                       LISTA
produselor si serviciilor subventionate de la buget in anul 1993

    A. Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la produsele si serviciile cuprinse in programul guvernamental de protectie sociala pentru primele 4 luni din anul 1993

    A1. De la bugetul de stat
    1. Combustibili - lignit sortat si nesortat, brichete din carbuni, huila energetica spalata, lemne de foc, combustibil tip M si tip P, combustibil lichid de calorifer gaze lichefiate (butelii aragaz) si gaze naturale - livrate populatiei pentru incalzit si prepararea hranei si diferente de tarif si de adaos comercial la transportul combustibililor solizi catre populatie.
    2. Energie electrica livrata populatiei
    3. Paine
    4. Lapte de consum, inclusiv lapte praf
    5. Unt
    6. Grau din import pentru panificatie
    7. Zahar si ulei comestibil din productia interna, aferente cotelor nevandute populatiei in perioada de pana la 31 august 1992, inclusiv diferenta de adaos comercial la zahar
    8. Diferente de tarif la transportul cu metroul*)
    9. Diferente de tarif la transportul fluvial in Delta Dunarii si pe relatiile Orsova - Moldova Noua si Braila - Harsova, pentru localnici
    10. Diferente de pret la produse ortopedice

    A2. De la bugetele locale
    1. Energia termica livrata populatiei*)
    2. Abonamente pentru transportul urban de calatori*)
----------------
    *) Guvernul va stabili conditiile si criteriile de subventionare a transportului urban de calatori si a energiei termice produse si livrate populatiei de catre alti agenti economiei decat Regia Autonoma de Electricitate "Renel", care se vor aplica dupa data de 1 mai 1993.

    B. Alte diferente de pret care se suporta de la bugetul de stat in anul 1993
    B1. Pe primele 4 luni din anul 1993
    1. Primele cuprinse in preturile de contractare si achizitie la lapte de vaca, animale si pasari vii pentru taiere ce se preiau la fondul de consum
    2. Furajele din import (cereale furajere, fainuri proteice, inclusiv lapte praf furajer si drojdie furajera, aditivi furajeri)

    B2. Pe intregul an 1993
    1. Ingrasaminte chimice (cu azot, fosfor, potasiu, azotat de amoniu), substante de combatere a daunatorilor si medicamente de uz veterinar, din productia interna
    2. Diferente de tarif la lucrarile de intretinere si reparare a sistemelor de imbunatatiri funciare si pentru aductiunea apei in sistemele de irigatii
--------------------
    NOTA:
    Diferentele de pret si de tarif pentru produsele si serviciile cuprinse in aceasta anexa sunt cele in vigoare la 1 ianuarie 1993.


    ANEXA 1b

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
                              - Sinteza -

                                               - mii lei -
------------------------------------------------------------
                                                  1993
                                                 Program
------------------------------------------------------------
 I. VENITURI - TOTAL                           2.185.016.600
A. Venituri curente                            2.166.416.600
 1. Venituri fiscale                           2.135.704.600
    1.1. Impozite directe                      1.081.644.600
 Impozitul pe profit                             451.000.000
 Impozitul pe salarii                            600.624.600
Impozitul pe salarii - Total -                   673.679.000
 Sume defalcate din impozitul pe
 salarii pentru bugetele locale                  -73.054.400
  Alte impozite directe                           30.020.000
 Impozitul pe veniturile realizate de
 persoanele fizice si juridice
 nerezidente                                         450.000
 Impozitul pe sumele din vanzarea
 activelor societatilor comerciale cu
 capital de stat                                   6.000.000
 Impozitul pe dividende la societatile
 comerciale                                       23.000.000
 Impozitul pe profit obtinut din
 activitati comerciale ilicite sau din
 nerespectarea Legii privind protectia
 consumatorilor                                      500.000
 Alte incasari din impozite directe                   70.000
    1.2. Impozite indirecte                    1.054.060.000
  Impozitul pe circulatia marfurilor
  si accize                                      897.100.000
  Taxe vamale                                    154.000.000
 Taxe vamale de la persoane juridice             146.000.000
 Taxe vamale si alte venituri incasate
 de la persoane fizice prin unitatile
 vamale                                            8.000.000
  Alte impozite indirecte                          2.960.000
 Penalitati si majorari pentru venituri
 nevarsate la termen                               2.700.000
 Alte incasari din impozite indirecte                260.000
  2. Venituri nefiscale                           30.712.000
  Varsaminte din profitul net al
  regiilor autonome                                3.500.000
  Varsaminte de la institutiile publice           12.630.000
 Taxe de metrologie                                   50.000
 Taxe pentru brevete de inventii si
 inregistrarea marcilor de fabrica                   180.000
 Venituri din activitatea de navigatie
 si alte prestari de servicii in porturi
 si taxe pentru folosirea drumurilor si
 aeroporturilor civile                             1.800.000
 Taxe consulare                                    7.000.000
 Taxe pentru analize efectuate de
 laboratoare, altele decat cele sanitare,
 de pe langa institutii                              150.000
 Venituri din incasarea contravalorii
 lucrarilor de combatere a daunatorilor
 si bolilor in sectorul vegetal                      700.000
 Veniturile unitatilor de reproductie si
 selectie a animalelor                                35.000
 Veniturile circumscriptiilor,
 laboratoarelor si dispensarelor veterinare          720.000
 Varsaminte din veniturile institutiilor
 publice si activitatilor autofinantate               45.000
 Taxe si alte venituri din protectia
 mediului                                            550.000
 Alte venituri de la institutiile publice          1.400.000
  Diverse venituri                                14.582.000
 Venituri din aplicarea prescriptiei
 extinctive                                          550.000
 Venituri din amenzile aplicate, potrivit
 dispozitiilor legale                              3.600.000
 Incasari din cota retinuta, conform
 Legii nr. 6/1973                                    550.000
 Restituiri de fonduri din finantarea
 bugetara a anilor precedenti                      1.010.000
 Incasarea ratelor scadente la creditele
 externe acordate de la buget                        551.000
 Incasarea dobanzilor aferente creditelor
 externe acordate de la buget                        258.000
 Varsaminte de la unitatile economice
 comerciale din sectorul public,
 reprezentand plusuri de marfuri si
 produse, constatate cu ocazia
 inventarierilor ramase definitive                   600.000
 Venituri din concesiuni                               3.000
 Venituri din penalizari incasate conform
 Hotararii Guvernului nr. 90/1991                    650.000
 Incasarea dobanzilor aferente ratelor
 lunare din vanzarea locuintelor
 construite din fondurile statului                   810.000
 Incasari din alte surse                           6.000.000

B. Venituri din capital                           18.600.000
   Venituri din valorificarea unor bunuri
   ale statului                                   18.600.000
  Venituri din valorificarea unor bunuri
  ale institutiilor publice                       17.500.000
  Venituri din valorificarea stocurilor de
  la rezerva de stat                               1.100.000

 II. CHELTUIELI - TOTAL                        2.611.216.600

Cheltuieli curente                             2.330.526.822
  Cheltuieli de personal                         735.730.402
  Cheltuieli materiale si servicii               346.495.096
  Subventii si transferuri                       995.860.575
    Subventii pentru institutiile publice         33.059.955
    Subventii pe produse si activitati           192.775.200
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif                341.698.667
    Transferuri                                  428.326.753
  Dobanzi aferente datoriei publice              145.022.000
Cheltuieli de capital                            280.689.778

 Partea I - Cheltuieli social-culturale          731.358.345

Cheltuieli curente                               699.994.518
  Cheltuieli de personal                         453.001.193
  Cheltuieli materiale si servicii                77.613.085
  Subventii si transferuri                       169.380.240
    Subventii pentru institutiile publice         14.559.955
    Subventii pe produse si activitati               400.000
    Transferuri                                  154.420.285
  Cheltuieli de capital                           31.363.827
Invatamant                                       357.218.200
  Cheltuieli curente                             343.554.900
    Cheltuieli de personal                       265.792.400
    Cheltuieli materiale si servicii              57.262.300
    Subventii si transferuri                      20.500.200
      Subventii pentru institutiile publice        1.350.000
      Transferuri                                 19.150.200
  Cheltuieli de capital                           13.663.300
Sanatate                                         213.018.000
  Cheltuieli curente                             198.552.273
    Cheltuieli de personal                       185.718.282
    Cheltuieli materiale si servicii              12.833.991
  Cheltuieli de capital                           14.465.727
Cultura si arta                                   14.577.000
  Cheltuieli curente                              11.421.000
    Cheltuieli de personal                         1.472.700
    Cheltuieli materiale si servicii               2.210.000
    Subventii si transferuri                       7.738.300
      Subventii pentru institutiile publice        6.233.300
      Subventii pe produse si activitati             400.000
      Transferuri                                  1.105.000
  Cheltuieli de capital                            3.156.000
Asistenta sociala                                  5.669.200
  Cheltuieli curente                               5.590.400
    Cheltuieli de personal                            17.811
      Cheltuieli materiale si servicii             5.306.794
    Subventii si transferuri                         265.795
      Subventii pentru institutiile publice          265.795
  Cheltuieli de capital                               78.800
Alocatii si alte ajutoare pentru copii            77.479.280
  Cheltuieli curente                              77.479.280
    Subventii si transferuri                      77.479.280
      Transferuri                                 77.479.280
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si
alte persoane                                     55.485.805
  Cheltuieli curente                              55.485.805
    Subventii si transferuri                      55.485.805
      Transferuri                                 55.485.805
Activitatea sportiva si de tineret                 7.910.860
  Cheltuieli curente                               7.910.860
    Subventii si transferuri                       7.910.860
      Subventii pentru institutiile publice        6.710.860
      Transferuri                                  1.200.000

 Partea a III-a - Gospodarie comunala
                  si locuinte                     23.210.400

Cheltuieli pentru gospodarie comunala
si locuinte                                       23.210.400
  Cheltuieli curente                              15.365.400
    Subventii si transferuri                      15.365.400
      Transferuri                                 15.365.400
    Cheltuieli de capital                          7.845.000

 Partea a IV-a - Apararea nationala              260.217.400
Aparare                                          260.217.400
  Cheltuieli curente                             199.800.100
    Cheltuieli de personal                        98.150.000
    Cheltuieli materiale si servicii             101.650.100
  Cheltuieli de capital                           60.417.300

 Partea a V-a - Ordinea publica                  126.929.200

Ordinea publica                                  126.929.200
  Cheltuieli curente                             118.929.200
    Cheltuieli de personal                        60.000.000
    Cheltuieli materiale si servicii              40.429.200
    Subventii si transferuri                      18.500.000
       Subventii pentru institutiile publice      18.500.000
  Cheltuieli de capital                            8.000.000

 Partea a VI-a - Autoritatile publice            137.399.330

  Cheltuieli curente                             124.379.490
    Cheltuieli de personal                        62.928.780
    Cheltuieli materiale si servicii              54.611.510
    Subventii si transferuri                       6.839.200
        Transferuri                                6.839.200
  Cheltuieli de capital                           13.019.840
Cheltuieli pentru Presedintia Romaniei             1.441.500
  Cheltuieli curente                               1.178.800
    Cheltuieli de personal                           278.800
    Cheltuieli materiale si servicii                 900.000
  Cheltuieli de capital                              262.700
Cheltuieli pentru organele autoritatii
legislative                                        7.770.100
  Cheltuieli curente                               5.535.200
    Cheltuieli de personal                         4.235.000
    Cheltuieli materiale si servicii               1.300.200
  Cheltuieli de capital                            2.234.900
Cheltuieli pentru organele autoritatii
judecatoresti                                      46.314.700
  Cheltuieli curente                               43.557.600
    Cheltuieli de personal                         11.804.100
    Cheltuieli materiale si servicii               31.753.500
  Cheltuieli de capital                             2.757.100
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                          78.274.930
  Cheltuieli curente                               71.032.990
    Cheltuieli de personal                         44.028.780
    Cheltuieli materiale si servicii               20.165.010
    Subventii si transferuri                        6.839.200
        Transferuri                                 6.839.200
          Contributii si cotizatii la
          organisme internationale                  6.839.200
  Cheltuieli de capital                             7.241.940
Cheltuieli pentru alte organe ale
autoritatii publice                                 3.598.100
  Cheltuieli curente                                3.074.900
    Cheltuieli de personal                          2.582.100
    Cheltuieli materiale si servicii                  492.800
  Cheltuieli de capital                               523.200

  Partea a VII-a - Actiuni economice              845.799.444

  Cheltuieli curente                              688.257.133
    Cheltuieli de personal                         46.451.529
    Cheltuieli materiale si servicii               62.851.737
    Subventii si transferuri                      578.953.867
        Subventii pe produse si activitati        192.375.200
        Subventii pentru acoperirea
        diferentelor de pret si tarif             341.528.667
        Transferuri                                45.050.000
  Cheltuieli de capital                           157.542.311
Cercetare stiintifica                              14.201.377
  Cheltuieli curente                               13.432.337
    Cheltuieli de personal                          3.987.200
    Cheltuieli materiale si servicii                9.445.137
  Cheltuieli de capital                               769.040
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                                       5.870.000
  Cheltuieli curente                                5.870.000
    Cheltuieli materiale si servicii                5.870.000
Industria extractiva, energetica,
metalurgica, chimica si alte subramuri
ale industriei                                    373.131.100
  Cheltuieli curente                              298.600.200
    Subventii si transferuri                      298.600.200
     Subventii pe produse si activitati           178.600.200
     Subventii pentru acoperirea diferentelor
     de pret si tarif                              95.000.000
     Transferuri                                   25.000.000
  Cheltuieli de capital                            74.530.900
Agricultura, silvicultura, ape, mediu
inconjurator                                      277.395.667
  Cheltuieli curente                              238.793.667
    Cheltuieli de personal                         24.245.000
    Cheltuieli materiale si servicii               15.500.000
    Subventii si transferuri                      199.048.667
        Subventii pe produse si activitati            775.000
        Subventii pentru acoperirea
        diferentelor de pret si tarif             198.273.667
  Cheltuieli de capital                            38.602.000
Transporturi si comunicatii                       111.605.000
  Cheltuieli curente                               70.605.000
    Cheltuieli de personal                         14.000.000
    Cheltuieli materiale si servicii               29.300.000
    Subventii si transferuri                       27.305.000
        Subventii pe produse si activitati         13.000.000
        Subventii pentru acoperirea
        diferentelor de pret si tarif              14.255.000
        Transferuri                                    50.000
  Cheltuieli de capital                            41.000.000
Alte actiuni economice                             63.596.300
  Cheltuieli curente                               60.955.929
    Cheltuieli de personal                          4.219.329
    Cheltuieli materiale si servicii                2.736.600
    Subventii si transferuri                       54.000.000
        Subventii pentru acoperirea
        diferentelor de pret si tarif              34.000.000
        Transferuri                                20.000.000
  Cheltuieli de capital                             2.640.371

 Partea a VIII-a - Alte actiuni                    27.674.864

  Cheltuieli curente                               25.173.364
    Cheltuieli de personal                         15.198.900
    Cheltuieli materiale si servicii                9.339.464
    Subventii si transferuri                          635.000
        Subventii pentru acoperirea
        diferentelor de pret si tarif                 170.000
        Transferuri                                   465.000
  Cheltuieli de capital                             2.501.500
Alte actiuni                                       27.674.864
  Cheltuieli curente                               25.173.364
  Cheltuieli de personal                           15.198.900
    Cheltuieli materiale si servicii                9.339.464
    Subventii si transferuri                          635.000
        Subventii pentru acoperirea
        diferentelor de pret si tarif                 170.000
        Transferuri                                   465.000
    Cheltuieli de capital                           2.501.500

 Partea a IX-a - Transferuri                      206.186.868

Transferuri din bugetul de stat                   206.186.868
    Transferuri din bugetul de stat
    catre bugetele locale                         206.062.200
    Transferuri din bugetul de stat
    catre fondul special privind asigurarilor
    sociale ale agricultorilor                        124.668

 Partea a X-a - Datoria publica                   145.022.000

Dobanzi aferente datoriei publice                 145.022.000

 Partea a XI-a - Rezerve                          107.418.749

Fond de interventie la dispozitia Guvernului        2.000.000
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului                                         12.354.023
Sume rezervate pentru asigurarea fondurilor
necesare posturilor vacante, premiilor de 2%
si celui de-al 13-lea salariu                      93.064.726
Deficit                                          -426.200.000
-------------------------------------------------------------

    ANEXA 1c

                            SINTEZA
            CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1993
             - detalierea pe articole de cheltuieli -

                                                - mii lei -
------------------------------------------------------------
                                             Program
                                               1993
------------------------------------------------------------
        II. CHELTUIELI - TOTAL                 2.611.216.600
  Cheltuieli curente                           2.330.526.822
    Cheltuieli de personal                       735.730.402
    Cheltuieli materiale si servicii             346.495.096
    Subventii si transferuri                     995.860.575
      Subventii pentru institutiile publice       33.059.955
      Subventii pe produse si activitati         192.775.200
      Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret si tarif              341.698.667
      Transferuri                                428.326.753
    Dobanzi aferente datoriei publice            145.022.000
  Cheltuieli de capital                          280.689.778
Invatamant                                       357.218.200
  Cheltuieli curente                             343.554.900
    Cheltuieli de personal                       265.792.400
      Cheltuieli cu salariile                    203.227.100
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                             50.703.600
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului
      de somaj                                    10.060.800
      Deplasari, detasari, transferari             1.800.900
    Cheltuieli materiale si servicii              57.262.300
      Drepturi cu caracter social                  4.431.200
      Hrana                                       14.688.500
      Medicamente si materiale sanitare               51.000
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                  22.830.360
      Materiale si prestari de servicii
      cu caracter functional                       1.092.000
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament              4.173.200
      Reparatii curente                            5.019.000
      Reparatii capitale                           2.953.400
      Cartii si publicatii                           211.400
      Alte cheltuieli                              1.812.240
    Subventii si transferuri                      20.500.200
      Subventii pentru institutiile publice        1.350.000
      Transferuri                                 19.150.200
  Cheltuieli de capital                           13.663.300
      Investitii ale institutiilor publice        13.663.300
Sanatate                                         213.018.000
  Cheltuieli curente                             198.552.273
    Cheltuieli de personal                       185.718.282
      Cheltuieli cu salariile                    141.428.748
      Contributii pentru asigurari sociale
      de stat                                     36.427.700
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului de
      somaj                                        7.016.300
      Deplasari, detasari, transferari               845.534
    Cheltuieli materiale si servicii              12.833.991
      Drepturi cu caracter social                      2.840
      Hrana                                        2.528.100
      Medicamente si materiale sanitare            4.138.931
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                     933.020
      Materiale si prestari de servicii cu
      caracter functional                            209.720
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                262.400
      Reparatii curente                              212.300
      Reparatii capitale                               5.900
      Carti si publicatii                             11.450
      Alte cheltuieli                              4.529.330
  Cheltuieli de capital                           14.465.727
      Investitii ale institutiilor publice        14.465.727
Cultura si arta                                   14.577.000
  Cheltuieli curente                              11.421.000
    Cheltuieli de personal                         1.472.700
      Cheltuieli cu salariile                        981.600
      Contributii pentru asigurari sociale
      de stat                                        245.400
      Cheltuieli pentru constituirea fondului
      pentru plata ajutorului de somaj                49.100
      Deplasari, detasari, transferari               196.600
    Cheltuieli materiale si servicii               2.210.000
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                     135.700
      Materiale si prestari de servicii cu
      caracter functional                            480.150
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                 24.000
      Reparatii curente                               97.400
      Reparatii capitale                             667.400
      Carti si publicatii                             55.350
      Alte cheltuieli                                750.000
    Subventii si transferuri                       7.738.300
      Subventii pentru institutiile publice        6.233.300
      Subventii pe produse si activitati             400.000
      Transferuri                                  1.105.000
  Cheltuieli de capital                            3.156.000
      Investitii ale institutiilor publice         3.156.000
Asistenta sociala                                  5.669.200
  Cheltuieli curente                               5.590.400
    Cheltuieli de personal                            17.811
      Cheltuieli cu salariile                         13.693
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                                  3.423
      Cheltuieli pentru constituirea fondului
      pentru plata ajutorului de somaj                   685
      Deplasari, detasari, transferari                    10
    Cheltuieli materiale si servicii               5.306.794
      Drepturi cu caracter social                  5.290.774
      Hrana                                            8.500
      Medicamente si materiale sanitare                  400
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                       1.930
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                  1.050
      Reparatii curente                                2.000
      Carti si publicatii                                 30
      Alte cheltuieli                                  2.110
      Subventii si transferuri                       265.795
      Subventii pentru institutiile publice          265.795
  Cheltuieli de capital                               78.800
      Investitii ale institutiilor publice            78.800
Alocatii si alte ajutoare pentru copii            77.479.280
  Cheltuieli curente                              77.479.280
    Subventii si transferuri                      77.479.280
      Transferuri                                 77.479.280
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si
alte persoane                                     55.485.805
  Cheltuieli curente                              55.485.805
    Subventii si transferuri                      55.485.805
      Transferuri                                 55.485.805
Activitatea sportiva si de tineret                 7.910.860
  Cheltuieli curente                               7.910.860
    Subventii si transferuri                       7.910.860
      Subventii pentru institutiile publice        6.710.860
      Transferuri                                  1.200.000
Cheltuieli pentru gospodarie comunala si
locuinte                                          23.210.400
  Cheltuieli curente                              15.365.400
    Subventii si transferuri                      15.365.400
      Transferuri                                 15.365.400
  Cheltuieli de capital                            7.845.000
      Investitii ale institutiilor publice         7.845.000
Aparare                                          260.217.400
  Cheltuieli curente                             199.800.100
    Cheltuieli de personal                        98.150.000
    Cheltuieli materiale si servicii             101.650.100
  Cheltuieli de capital                           60.417.300
      Investitii ale institutiilor publice        60.417.300
Ordinea publica                                  126.929.200
  Cheltuieli curente                             118.929.200
    Cheltuieli de personal                        60.000.000
    Cheltuieli materiale si servicii              40.429.200
    Subventii si transferuri                      18.500.000
      Subventii pentru institutiile publice       18.500.000
  Cheltuieli de capital                            8.000.000
      Investitii ale institutiilor publice         8.000.000
Cheltuieli pentru Presedintia Romaniei             1.441.500
  Cheltuieli curente                               1.178.800
    Cheltuieli de personal                           278.800
      Cheltuieli cu salariile                        198.300
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                                 42.100
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului
      de somaj                                         8.400
      Deplasari, detasari, transferari                30.000
    Cheltuieli materiale si servicii                 900.000
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                     195.000
      Materiale si prestari de servicii
      cu caracter functional                         167.000
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                  8.800
      Reparatii curente                               88.000
      Carti si publicatii                             22.000
      Alte cheltuieli                                419.200
Cheltuieli de capital                                262.700
      Investitii ale institutiilor publice           262.700
Cheltuieli pentru organele autoritatii
legislative                                        7.770.100
  Cheltuieli curente                               5.535.200
    Cheltuieli de personal                         4.235.000
      Cheltuieli cu salariile                      1.792.000
      Contributii pentru asigurari sociale
      de stat                                        443.000
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului de
      somaj                                           88.600
      Deplasari, detasari, transferari             1.911.400
    Cheltuieli materiale si servicii               1.300.200
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                     555.300
      Materiale si prestari de servicii
      cu caracter functional                          69.100
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                 18.500
      Reparatii curente                               82.600
      Carti si publicatii                             56.000
      Alte cheltuieli                                518.700
  Cheltuieli de capital                            2.234.900
      Investitii ale institutiilor publice         2.234.900
Cheltuieli pentru organele autoritatii
judecatoresti                                     46.314.700
  Cheltuieli curente                              43.557.600
    Cheltuieli de personal                        11.804.100
      Cheltuieli cu salariile                      8.964.300
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                              2.241.100
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului de
      somaj                                          448.200
      Deplasari, detasari, transferari               150.500
    Cheltuieli materiale si servicii              31.753.500
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                   1.092.900
      Materiale si prestari de servicii
      cu caracter functional                       1.896.900
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                 68.900
      Reparatii curente                            1.262.100
      Reparatii capitale                          27.403.700
      Carti si publicatii                             18.500
      Alte cheltuieli                                 10.500
  Cheltuieli de capital                            2.757.100
      Investitii ale institutiilor publice         2.757.100
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                         78.274.930
  Cheltuieli curente                              71.032.990
    Cheltuieli de personal                        44.028.780
      Cheltuieli cu salariile                     31.746.170
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                              6.099.194
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului de
      somaj                                        1.220.221
      Deplasari, detasari, transferari             4.963.195
    Cheltuieli materiale si servicii              20.165.010
      Drepturi cu caracter social                        180
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                  12.037.820
      Materiale si prestari de servicii cu
      caracter functional                            984.685
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                544.286
      Reparatii curente                            1.036.120
      Reparatii capitale                             822.840
      Carti si publicatii                            258.195
      Alte cheltuieli                              4.480.884
    Subventii si transferuri                       6.839.200
      Transferuri                                  6.839.200
        Contributii si cotizatii la
        organisme internationale                   6.839.200
  Cheltuieli de capital                            7.241.940
      Investitii ale institutiilor publice         7.241.940
Cheltuieli pentru alte organe ale
autoritatii publice                                3.598.100
  Cheltuieli curente                               3.074.900
    Cheltuieli de personal                         2.582.100
      Cheltuieli cu salariile                      1.844.420
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                                461.080
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului
      de somaj                                        92.236
      Deplasari, detasari, transferari               184.364
    Cheltuieli materiale si servicii                 492.800
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                     206.900
      Materiale si prestari de servicii
      cu caracter functional                         115.000
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                 10.000
      Reparatii curente                               12.000
      Carti si publicatii                             75.900
      Alte cheltuieli                                 73.000
  Cheltuieli de capital                              523.200
      Investitii ale institutiilor publice           523.200
Cercetare stiintifica                             14.201.377
  Cheltuieli curente                              13.432.337
    Cheltuieli de personal                         3.987.200
      Cheltuieli cu salariile                      2.787.815
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                                696.954
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului de
      somaj                                          139.431
      Deplasari, detasari, transferari               363.000
    Cheltuieli materiale si servicii               9.445.137
      Cheltuieli pentru intretinere
      si gospodarie                                  373.000
      Materiale si prestari de servicii
      cu caracter functional                       2.383.060
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                  4.100
      Reparatii curente                               37.900
      Reparatii capitale                             617.100
      Carti si publicatii                            135.600
      Alte cheltuieli                              5.894.377
  Cheltuieli de capital                              769.040
      Investitii ale institutiilor publice           393.000
      Investitii ale regiilor autonome si
      societatilor comerciale cu capital
      de stat realizate din penalizari
      incasate la buget conform Hotararii
      Guvernului nr. 90/1991                         376.040
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de zacaminte noi      5.870.000
  Cheltuieli curente                               5.870.000
    Cheltuieli materiale si servicii               5.870.000
      Alte cheltuieli                              5.870.000
Industria extractiva, energetica, metalurgica,
chimica si alte subramuri ale industriei         373.131.100
  Cheltuieli curente                             298.600.200
    Subventii si transferuri                     298.600.200
      Subventii pe produse si activitati         178.600.200
      Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret si tarif               95.000.000
      Transferuri                                 25.000.000
  Cheltuieli de capital                           74.530.900
      Investitii ale regiilor autonome si
      societatilor comerciale cu capital
      de stat                                     74.530.900
Agricultura, silvicultura, ape, mediu
inconjurator                                     277.395.667
  Cheltuieli curente                             238.793.667
    Cheltuieli de personal                        24.245.000
      Cheltuieli cu salariile                     18.061.000
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                              4.516.000
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului de
      somaj                                          903.000
      Deplasari, detasari, transferari               765.000
    Cheltuieli materiale si servicii              15.500.000
      Drepturi cu caracter social                      1.700
      Hrana                                          349.000
      Medicamente si materiale sanitare            5.942.200
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                   2.200.000
      Materiale si prestari de servicii cu
      caracter functional                          3.597.800
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament              1.510.800
      Reparatii curente                              453.000
      Reparatii capitale                             344.000
      Carti si publicatii                             10.500
      Alte cheltuieli                              1.091.000
    Subventii si transferuri                     199.048.667
      Subventii pe produse si activitati             775.000
      Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret, si tarif             198.273.667
  Cheltuieli de capital                           38.602.000
      Investitii ale institutiilor publice         4.508.000
      Investitii ale regiilor autonome si
      societatilor comerciale cu capital
      de stat                                     34.094.000
Transporturi si comunicatii                      111.605.000
  Cheltuieli curente                              70.605.000
    Cheltuieli de personal                        14.000.000
      Cheltuieli cu salariile                     10.266.000
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                              2.565.000
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului de
      somaj                                          513.000
      Deplasari, detasari, transferari               656.000
    Cheltuieli materiale si servicii              29.300.000
      Drepturi cu caracter social                     70.000
      Hrana                                           38.000
      Medicamente si materiale sanitare                4.750
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                   1.190.000
      Materiale si prestari de servicii
      cu caracter functional                       1.270.000
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                390.000
      Reparatii curente                           13.100.000
      Reparatii capitale                          12.570.000
      Carti si publicatii                             11.600
      Alte cheltuieli                                655.650
    Subventii si transferuri                      27.305.000
      Subventii pe produse si activitati          13.000.000
      Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret si tarif               14.255.000
      Transferuri                                     50.000
  Cheltuieli de capital                           41.000.000
      Investitii ale regiilor autonome
      si societatilor comerciale cu
      capital de stat                             41.000.000
Alte actiuni economice                            63.596.300
  Cheltuieli curente                              60.955.929
    Cheltuieli de personal                         4.219.329
      Cheltuieli cu salariile                      3.193.560
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                                798.440
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului
      de somaj                                       159.729
      Deplasari, detasari, transferari                67.600
    Cheltuieli materiale si servicii               2.736.600
      Hrana                                              200
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                   1.324.400
      Materiale si prestari de servicii
      cu caracter functional                          30.200
      Obiecte de inventar de mica valoare
      sau scurta durata si echipament                286.000
      Reparatii curente                              318.900
      Reparatii capitale                             275.000
      Carti si publicatii                                640
      Alte cheltuieli                                501.260
    Subventii si transferuri                      54.000.000
      Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret si tarif               34.000.000
      Transferuri                                 20.000.000
  Cheltuieli de capital                            2.640.371
      Stocuri pentru rezerva de stat               2.395.171
      Investitii ale institutiilor publice           245.200
Alte actiuni                                      27.674.864
  Cheltuieli curente                              25.173.364
    Cheltuieli de personal                        15.198.900
      Cheltuieli cu salariile                      2.420.300
      Contributii pentru asigurari
      sociale de stat                                605.100
      Cheltuieli pentru constituirea
      fondului pentru plata ajutorului
      somaj                                          121.000
      Deplasari, detasari, transferari                 2.500
    Cheltuieli materiale si servicii               9.339.464
      Cheltuieli pentru intretinere si
      gospodarie                                      25.700
      Materiale si prestari de servicii
      cu caracter functional                          64.300
      Reparatii curente                                  200
      Carti si publicatii                                800
      Alte cheltuieli                                181.100
    Subventii si transferuri                         635.000
      Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret si tarif                  170.000
      Transferuri                                    465.000
  Cheltuieli de capital                            2.501.500
      Investitii ale institutiilor publice         2.501.500
    Transferuri din bugetul de stat              206.186.868
      Transferuri din bugetul de stat
      catre bugetele locale                      206.062.200
      Transferuri din bugetul de stat catre
      fondul special privind asigurarile
      sociale ale agricultorilor                     124.668
Dobanzi aferente datoriei publice                145.022.000
Fond de interventie la dispozitia Guvernului       2.000.000
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului                                        12.354.023
Sume rezervate pentru asigurarea fondurilor
necesare posturilor vacante, premiilor de
2% si celui de-al 13-lea salariu                  93.064.726
------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                       LISTA
impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri pe anul 1993
-----------------------------------------------------------------------
   Denumirea impozitelor,       Acte normative care reglementeaza
         taxelor                      incasarea impozitelor,
  si a celorlalte venituri      taxelor si a celorlalte venituri
-----------------------------------------------------------------------
    I. Pentru bugetul de stat
    I. VENITURI CURENTE

A. Venituri fiscale
 A1. Impozite directe
    1. Impozitul pe profit     Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe
                               profit modificata prin Legea nr. 55/1991
                               si Hotararea Guvernului nr. 804/1991
    2. Impozitul pe salarii    Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
                               salarii
    3. Alte impozite directe
     din care:
     a) impozitul pe           Decretul nr. 276/1973 privind
      veniturile realizate     reglementarea impunerii unor
      de persoanele fizice     venituri realizate din Romania de
      si juridice              persoanele fizice si juridice
      nerezidente              nerezidente, cu modificarile aduse prin
                               Decretul nr. 125/1977 pentru
                               reglementarea impunerii unor venituri
                               realizate din Romania de persoanele
                               fizice si juridice nerezidente
     b) impozitul pe sumele    Legea nr. 54/1992 privind impozitul pe
      din vanzarea activelor   sumele obtinute din vanzarea activelor
      societatilor comerciale  societatilor comerciale cu capital de
      cu capital de stat       stat
     c) impozitul pe           Legea nr. 40/1992 privind stabilirea
      dividende la             impozitului pe dividende la societatile
      societatile comerciale   comerciale; Legea nr. 46/1992 privind
                               stabilirea unor drepturi in favoarea
                               persoanelor fizice care detin actiuni
                               in temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991
     d) impozitul pe profit    Legea nr. 12/1990 privind protejarea
      obtinut din activitati   populatiei impotriva unor activitati
      comerciale ilicite sau   comerciale ilicite, modificata si
      din nerespectarea        republicata in anul 1991; Ordonanta
      Ordonantei Guvernului    Guvernului nr. 21/1992 privind
      privind protectia        protectia consumatorilor
      consumatorilor

 A2. Impozite indirecte
    1. Impozitul pe            Hotararea Guvernului nr. 779/1991
      circulatia marfurilor    privind impozitul pe circulatia
      si accizele              marfurilor si accizele
    2. Taxe vamale
     a) taxe vamale de la      Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al
      persoane juridice        Romaniei; Decretul nr. 337/1981 pentru
                               aprobarea Regulamentului vamal;
                               Hotararea Guvernului nr. 673/1991 privind
                               tariful vamal de import al Romaniei
     b) taxe vamale si alte    Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al
      venituri incasate de la  Romaniei; Decretul nr. 337/1981 pentru
      persoanele fizice prin   aprobarea Regulamentului vamal;
      unitatile vamale         Hotararea Guvernului nr. 673/1991 privind
                               tariful vamal de import al Romaniei;
                               Hotararea Guvernului nr. 685/1990 privind
                               regimul vamal aplicabil persoanelor
                               fizice; Hotararea Guvernului
                               nr. 1046/1990 privind aplicarea unor
                               prevederi din regimul vamal al bunurilor
                               apartinand persoanelor fizice; Hotararea
                               Guvernului nr. 1107/1990 privind
                               instituirea taxei unice de magazinaj
                               asupra bunurilor retinute de organele
                               vamale la intrarea in tara
    3. Alte impozite
       indirecte
     a) majorari si            Actul normativ care reglementeaza
      penalitati pentru        venitul respectiv; Ordonanta Guvernului
      venituri nevarsate la    nr. 14/1992 privind modificarea
      termen                   nivelului majorarilor de intarziere
                               datorate pentru neplata in termen a
                               veniturilor cuvenite bugetului, aprobata
                               prin Legea nr. 114/1992
     b) alte incasari din
      impozite indirecte
      - venituri din rezerve   Instructiunile Ministerului Finantelor
        pentru cheltuielile    de aplicare a planurilor de conturi
        preliminate ramase
        neconsumate in anul
        precedent si
        constatate in anul
        in curs la regiile
        autonome si
        societatile
        comerciale cu capital
        de stat
      - contravaloarea         Decretul nr. 146/1980 privind unele
        ambalajelor si         masuri de imbunatatire a circulatiei,
        paletelor care         utilizarii si recuperarii ambalajelor
        insotesc marfurile,    pentru marfurile ce se desfac prin
        incluse in pretul      comertul cu amanuntul
        acestora, importate
        de regiile autonome
        si societatile
        comerciale cu
        capital de stat

B. Venituri nefiscale
    1. Varsaminte din          Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
     profitul net al regiilor  unitatilor economice de stat ca regii
     autonome                  autonome si societati comerciale;
                               Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe
                               profit
    2. Varsaminte de la
     institutiile publice
     a) taxe de metrologie     Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind
                               activitatea de metrologie
     b) taxe pentru brevete    Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru
      de inventii si           cererile de brevet de inventii si pentru
      inregistrarea marcilor   brevetele de inventie; Hotararea
      de fabrica               Guvernului nr. 274/1991 privind taxele
                               cu privire la marci de fabrica, de
                               comert si de serviciu, precum si la
                               denumiri de origine a produselor; Legea
                               nr. 129/1992 privind protectia desenelor
                               si modelelor industriale
     c) venituri din           Legea nr. 45/1992 privind stabilirea
      activitatea de           nivelului unor taxe in sume fixe,
      navigatie si alte        datorate statului, in lei, de persoanele
      prestari de servicii     fizice si juridice si introducerea platii
      in porturi si taxe       taxei asupra mijloacelor de transport cu
      pentru folosirea         tractiune mecanica si a mijloacelor de
      drumurilor si            transport pe apa, detinute de regiile
      aeroporturilor civile    autonome, societatile comerciale si de
                               ceilalti agenti economici organizati ca
                               persoane juridice
     d) taxe consulare         Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind
                               stabilirea serviciilor consulare si a
                               taxelor percepute pentru prestarea
                               acestora
     e) taxe pentru analize    Hotararea Guvernului nr. 573/1992 privind
      efectuate de             atributiile, organizarea si functionarea,
      laboratoare, altele      in competenta Oficiului pentru Protectia
      decat cele sanitare,     Consumatorilor, a Diviziei pentru
      de pe langa institutii   Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor
                               Alcoolice
     f) venituri din           Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele
      incasarea contravalorii  masuri pentru stimularea taranimii si
      lucrarilor de combatere  activitatii economice a unitatilor
      a daunatorilor si        agricole de stat
      bolilor in sectorul
      vegetal
     g) veniturile unitatilor  Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele
      de reproductie si        masuri pentru stimularea taranimii si
      selectie a animalelor    activitatii economice a unitatilor
                               agricole de stat
     h) veniturile             Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele
      circumscriptiilor,       masuri pentru stimularea taranimii si
      laboratoarelor si        activitatii economice a unitatilor
      dispensarelor            agricole de stat
      veterinare
     i) varsaminte din         Decretul nr. 151/1975 privind
      veniturile               autofinantarea unor activitati ale
      institutiilor publice    institutiilor de stat, cu completarile
      si activitatilor         ulterioare
      autofinantate
     j) taxe si alte venituri  Hotararea Guvernului nr. 792/1992
      din protectia mediului   privind organizarea Ministerului Apelor,
                               Padurilor si Protectiei Mediului
     k) alte venituri de la
      institutiile publice
      - venituri realizate     Hotararea Guvernului nr. 483/1992
        din comercializarea    privind functionarea Institutului Roman
        de standarde si alte   de Standardizare ca organ de
        publicatii de          specialitate al administratiei publice
        specialitate           centrale in domeniul standardizarii
      - venituri din vanzarea  Hotararea Guvernului nr. 742/1992
        reportajelor si din    privind masuri de organizare a Agentiei
        serviciile de stiri    Nationale de Presa "Rompres"
        realizate de
        "Rompres"
      - taxe pentru obtinerea  Ordonanta Guvernului nr. 16/1992 privind
        deciziilor de          taxele de eliberare a deciziilor de
        autorizare in          autorizare in domeniul audiovizualului
        domeniul
        audiovizualului
    3. Diverse venituri
     a) venituri din           Decretul nr. 167/1958 privind
      aplicarea prescriptiei   prescriptia extinctiva; Decretul nr.
      extinctive               219/1960 privind obligatiile unitatilor
                               debitoare, ca urmare a prescriptiei
                               extinctive
     b) venituri din amenzile  Legea nr. 32/1968 privind stabilirea
      aplicate  potrivit       si sanctionarea contraventiilor; legile
      dispozitiilor legale     specifice desfasurarii activitatii
                               pentru care se stabilesc amenzi
     c) incasari din cota      Legea nr. 6/1973 pentru modificarea
      retinuta conform Legii   Codului penal; Legea nr. 104/1992 pentru
      nr. 6/1973               modificarea si completarea Codului
                               penal, a Codului de procedura penala si
                               a altor legi, precum si pentru abrogarea
                               Legii nr. 59/1968 si a Decretului
                               nr. 218/1977
     d) restituiri de fonduri  Legea nr. 10/1991 privind finantele
      din finantarea bugetara  publice
      a anilor precedenti
     e) incasarea ratelor      Acorduri guvernamentale
      scadente la creditele
      externe acordate de la
      buget
     f) incasarea dobanzilor   Acorduri guvernamentale
      aferente creditelor
      externe acordate de la
      buget
     g) varsaminte de la       H.C.M. nr. 1397/1974 privind unele
      unitatile economice      masuri pentru realizarea de economii la
      comerciale din sectorul  cheltuielile unitatilor economice din
      public, reprezentand     sectorul public
      plusuri de marfuri si
      produse constatate cu
      ocazia inventarierilor,
      ramase definitive
     h) venituri din           Hotararea Guvernului nr. 1228/1990
      concesiuni               privind aprobarea metodologiei
                               concesionarii, inchirierii si locatiei
                               gestiunii; Legea nr. 15/1990 privind
                               reorganizarea unitatilor economice de
                               stat ca regii autonome si societati
                               comerciale
     i) venituri din           Hotararea Guvernului nr. 90/1991 privind
      penalizari incasate      unele masuri pentru motivatia
      conform Hotararii        consumatorilor in utilizarea rationala a
      Guvernului nr. 90/1991   gazelor naturale, energiei electrice si
                               termice
     j) incasarea dobanzilor   Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de
      aferente ratelor lunare  locuinte si spatii cu alta destinatie,
      din vanzarea             construite din fondurile statului si din
      locuintelor construite   fondurile unitatilor economice sau
      din fondurile statului   bugetare de stat
     k) incasari din alte
      surse
      - preturile si tarifele  Hotararea Guvernului nr. 211/1991 cu
        stabilite sau          privire la unele masuri in domeniul
        practicate gresit      preturilor si tarifelor
      - sumele obtinute din    Hotararea Guvernului nr. 662/1991
        valorificarea          privind modul de valorificare a
        bunurilor si           bunurilor care au devenit proprietate de
        mijloacelor straine    stat potrivit legii; Legea nr. 56/1992
        devenite proprietate   privind frontiera de stat a Romaniei
        de stat prin
        confiscari,
        abandonari,
        succesiuni
      - cautiunea              Legea nr. 32/1990 pentru modificarea si
        nerestituita,          completarea unor dispozitii ale Codului
        constituita conform    de procedura penala
        Legii nr. 32/1990
      - incasarea a 85% din    Hotararea Guvernului nr. 486/1992
        taxele pentru          pentru aprobarea Regulamentului privind
        eliberarea             organizarea si functionarea Comisiei de
        documentelor de        coordonare, avizare si atestare a
        avizare si atestare    jocurilor de noroc si unele modificari
        a jocurilor de noroc   la Hotararea Guvernului nr. 181/1992
        in vederea
        functionarii
      - taxe pentru            Legea nr. 71/1991 privind instituirea
        eliberarea titlului    taxei pentru eliberarea titlurilor de
        de proprietate         proprietate asupra terenurilor;
        asupra terenurilor     Ordonanta Guvernului nr. 6/1992 privind
                               asigurarea fondurilor necesare in anul
                               1992 pentru aplicarea prevederilor Legii
                               fondului funciar nr. 18/1991, aprobata
                               prin Legea nr. 114/1992
     l) venituri din capital
      1. Venituri din
       valorificarea unor
       bunuri ale statului
       - venituri din          Legea nr. 10/1991 privind finantele
         valorificarea unor    publice
         bunuri ale
         institutiilor
         publice
       - venituri din          Legea nr. 82/1992 privind rezervele
         valorificarea         materiale nationale
         stocurilor de la
         rezerva de stat si
         de mobilizare

    II. Pentru bugetele locale
    I. VENITURI CURENTE

A. Venituri fiscale
 A1. Impozite directe
    1. Impozitul pe profit     Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe
                               profit; Legea nr. 55/1991 pentru
                               modificarea art. 5 din Legea nr. 12/1991
                               privind impozitul pe profit si Hotararea
                               Guvernului nr. 804/1991 privind
                               impozitul pe profit
    2. Impozite si taxe de la
     populatie
     a) impozitul pe           Legea nr. 2/1977 privind impozitul
      terenurile agricole ale  agricol; Ordonanta Guvernului nr.
      populatiei               15/1992 cu privire la impozitele si
                               taxele locale, aprobata prin Legea
                               nr. 114/1992
     b) impozitul pe           Decretul nr. 153/1954 privind impozitul
      veniturile               pe veniturile populatiei, cu
      liber-profesionistilor,  modificarile ulterioare; Decretul-lege
      meseriasilor si altor    nr. 54/1990 privind organizarea si
      persoane fizice,         desfasurarea unor activitati economice
      independente si          pe baza liberei initiative;
      asociatii familiale      Hotararea Guvernului nr. 201/1990
                               privind aprobarea normelor de aplicare
                               a Decretului-lege nr. 54/1990; Ordonanta
                               Guvernului nr. 11/1992 privind modul de
                               desfasurare si impozitare a activitatii
                               de taximetrie auto, aprobata prin Legea
                               nr. 114/1992; Decretul nr. 394/1973
                               privind impunerea veniturilor realizate
                               din inchirieri de imobile
     c) impozitul pe           Legea nr. 25/1981 privind impozitele si
      cladirile si terenurile  taxele locale; Decretul nr. 425/1981
      populatiei               privind stabilirea si incasarea
                               impozitelor si taxelor locale; Legea
                               nr. 50/1991 privind autorizarea
                               executarii constructiilor si unele
                               masuri pentru realizarea locuintelor;
                               Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu
                               privire la impozitele si taxele locale,
                               aprobata prin Legea nr. 114/1992
     d) taxe asupra            Legea nr. 25/1981 privind impozitele si
      mijloacelor de           taxele locale; Decretul nr. 425/1981
      transport detinute de    privind stabilirea si incasarea
      persoane fizice          impozitelor si taxelor locale; Ordonanta
                               Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
                               impozitele si taxele locale, aprobata
                               prin Legea nr. 114/1992;
                               Legea nr. 45/1992 privind stabilirea
                               nivelului unor taxe in sume fixe
                               datorate statului, in lei, de persoanele
                               fizice si juridice si introducerea
                               platii taxei asupra mijloacelor de
                               transport cu tractiune mecanica si a
                               mijloacelor de transport pe apa,
                               detinute de regiile autonome,
                               societatile comerciale si de ceilalti
                               agenti economici organizati ca persoane
                               juridice
     e) taxe de timbru asupra  Decretul nr. 199/1955 privind taxele de
      succesiunilor si alte    timbru; H.C.M. nr. 911/1955 privind
      taxe de timbru de la     stabilirea listei actelor si faptelor
      populatie                supuse taxelor de timbru, precum si a
                               tarifului taxelor de timbru, cu
                               modificarile ulterioare;
                               Legea nr. 71/1991 privind instituirea
                               taxei pentru eliberarea titlurilor de
                               proprietate asupra terenurilor;
                               Legea nr. 45/1992 privind stabilirea
                               nivelului unor taxe in sume fixe
                               datorate statului, in lei, de persoanele
                               fizice si juridice si introducerea taxei
                               asupra mijloacelor de transport cu
                               tractiune mecanica si a mijloacelor de
                               transport pe apa, detinute de regiile
                               autonome, societatile comerciale si de
                               ceilalti agenti economici organizati ca
                               persoane juridice;
                               Hotararea Guvernului nr. 1295/1990
                               privind taxele de timbru pentru
                               actiunile si cererile introduse la
                               instantele judecatoresti, precum si
                               asupra actelor de notariat si a
                               serviciilor prestate de acestea cu
                               modificarile si completarile ulterioare;
                               Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu
                               privire la impozitele si taxele locale,
                               aprobata prin Legea nr. 114/1992
     f) alte impozite si taxe  Legea nr. 25/1981 privind impozitele si
      de la populatie          taxele locale;
                               Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea
                               si incasarea impozitelor si taxelor
                               locale; Decretul nr. 504/1957 privind
                               productia, vanzarea, circulatia si
                               desfacerea bauturilor alcoolice;
                               Legea nr. 45/1992 privind stabilirea
                               nivelului unor taxe in sume fixe
                               datorate statului, in lei, de persoanele
                               fizice si juridice si introducerea
                               platii taxei asupra mijloacelor de
                               transport cu tractiune mecanica si a
                               mijloacelor de transport pe apa,
                               detinute de regiile autonome,
                               societatile comerciale si de ceilalti
                               agenti economici organizati ca persoane
                               juridice; Ordonanta Guvernului
                               nr. 15/1992 cu privire la impozitele si
                               taxele locale, aprobata prin Legea
                               nr. 114/1992; Legea nr. 18/1968 privind
                               controlul unor bunuri ale persoanelor
                               fizice, care nu au fost dobandite in mod
                               licit
    3. Alte impozite directe   Hotararea Guvernului nr. 251/1991
     a) taxa pentru folosirea  privind instituirea taxei pentru
      terenurilor proprietate  folosirea terenurilor in alte scopuri
      de stat                  decat pentru productia vegetala,
                               agricola sau silvica; Ordonanta
                               Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
                               impozitele si taxele locale, aprobata
                               prin Legea nr. 114/1992
     b) impozitul pe cladiri   Legea nr. 25/1981 privind impozitele si
      de la persoane juridice  taxele locale; Decretul nr. 425/1981
                               privind stabilirea si incasarea
                               impozitelor si taxelor locale; Ordonanta
                               Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
                               impozitele si taxele locale, aprobata
                               prin Legea nr. 114/1992
     c) taxa asupra            Legea nr. 25/1981 privind impozitele si
      mijloacelor de           taxele locale; Decretul nr. 425/1981
      transport detinute de    privind stabilirea si incasarea
      persoanele juridice      impozitelor si taxelor locale;
                               Legea nr. 45/1992 privind stabilirea
                               nivelului unor taxe in sume fixe
                               datorate statului, in lei, de persoanele
                               fizice si juridice si introducerea
                               platii taxei asupra mijloacelor de
                               transport cu tractiune mecanica si a
                               mijloacelor de transport pe apa,
                               detinute de regiile autonome,
                               societatile comerciale si de ceilalti
                               agenti economici organizati ca persoane
                               juridice; Ordonanta Guvernului
                               nr. 15/1992 cu privire la impozitele si
                               taxele locale, aprobata prin
                               Legea nr. 114/1992
 A2. Impozite directe          Hotararea Guvernului nr. 679/1991
    1. Impozitul pe            privind impozitul pe spectacole;
      spectacole               Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu
                               privire la impozitele si taxele locale,
                               aprobata prin Legea nr. 114/1992
    2. Alte impozite           Decretul nr. 199/1955 privind taxele de
      indirecte                timbru; H.C.M. nr. 911/1955 privind
     a) taxe de timbru de la   stabilirea listei actelor si faptelor
      persoane juridice        supuse taxelor de timbru, precum si a
                               tarifului taxelor de timbru, cu
                               modificarile ulterioare; Hotararea
                               Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele
                               de timbru pentru actiunile si cererile
                               introduse la instantele judecatoresti,
                               precum si asupra actelor de notariat si
                               a serviciilor prestate de acestea, cu
                               modificarile si completarile ulterioare
     b) majorari si            Ordonanta Guvernului nr. 14/1992 privind
      penalitati de            modificarea nivelului majorarilor de
      intarziere pentru        intarziere datorate pentru neplata in
      venituri nevarsate la    termen a veniturilor cuvenite bugetului,
      termen                   aprobata prin Legea nr. 114/1992;
                               actul normativ care reglementeaza
                               venitul in cauza
     c) alte incasari din      Decretul nr. 974/1968 privind conditiile
      impozitele indirecte     de extragere a substantelor minerale
                               utile pentru constructii din carierele
                               si balastierele aflate in administrarea
                               directa a consiliilor locale;
                               Legea fondului funciar nr. 18/1991
B. Venituri nefiscale

    1. Varsaminte din          Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe
      profitul net al          profit; Legea nr. 15/1990 privind
      regiilor autonome de     reorganizarea unitatilor economice de
      subordonare locala       stat ca regii autonome si societati
                               comerciale
    2. Varsaminte de la
      institutiile publice
     a) taxe pentru            Decretul nr. 328/1966 privind circulatia
      examinarea               pe drumurile publice, republicat in 1984,
      conducatorilor de        cu modificarile ulterioare;
      autovehicule,            Legea nr. 45/1992 privind stabilirea
      eliberarea permiselor    nivelului unor taxe in sume fixe
      de conducere si alte     datorate statului, in lei, de persoanele
      venituri privind         fizice si juridice si introducerea
      circulatia pe drumurile  platii taxei asupra mijloacelor de
      publice                  transport cu tractiune mecanica si a
                               mijloacelor de transport pe apa,
                               detinute de regiile autonome,
                               societatile comerciale si de ceilalti
                               agenti economici organizati ca persoane
                               juridice
    3. Diverse venituri
     a) venituri din           Codul penal, Codul civil, Codul muncii
      recuperarea
      cheltuielilor de
      judecata, imputatii si
      despagubiri
     b) venituri din amenzile  Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
      aplicate potrivit        sanctionarea contraventiilor; legile
      dispozitiilor legale     specifice desfasurarii activitatii
                               pentru care se stabilesc amenzi
     c) restituiri de fonduri  Legea nr. 10/1991 privind finantele
      din finantarea bugetara  publice
      locala a anilor
      precedenti
     d) venituri din           Hotararea Guvernului nr. 1228/1990
      concesiuni               privind aprobarea metodologiei
                               concesionarii, inchirierii si locatiei
                               gestiunii
C. Venituri din capital
    1. Venituri din
      valorificarea unor
      bunuri ale statului
     a) venituri din           Legea nr. 10/1991 privind finantele
      valorificarea unor       publice; Legea fondului funciar
      bunuri ale               nr. 18/1991
      institutiilor publice
     b) venituri din vanzarea  Legea nr. 79/1992 privind constituirea
      locuintelor construite   si utilizarea fondului special din
      din fondurile statului   sumele incasate din vanzarea locuintelor
                               construite din fondurile statului
-----------------------------------------------------------------------


    ANEXA 3

                    CATEGORII DE VENITURI
care trec integral de la bugetul de stat la bugetele locale, precum si categoriile de institutii publice ale caror cheltuieli materiale si de natura prestatiilor de servicii se vor asigura de la bugetele locale incepand cu anul 1993

    A. Categoriile de venituri care trec integral de la bugetul de stat la bugetele locale
    1. Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
    2. Taxe de timbru de la persoane juridice
    3. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere si alte venituri privind circulatia pe drumurile publice
    4. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
    5. Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
    6. Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

    B. Categoriile de institutii publice ale caror cheltuieli materiale si de natura prestatiilor de servicii se vor asigura din bugetele locale
    1. In domeniul sanatatii:
       - Dispensare
       - Spitale*)
       - Sanatorii, preventorii si dispensare cu stationar TBC*)
       - Crese
       - Leagane de copii
       - Centre de recoltare si conservare a sangelui*)
       - Statii de salvare*)
       - Alte institutii
    2. In domeniul asistentei sociale:
       - Camine de batrani si pensionari
       - Camine-spital pentru invalizi si bolnavi cronici
       - Camine pentru copii infirmi si camine-atelier*)
------------------
    *) Exceptand unitatile care, potrivit prezentei legi, raman in subordinea ministerului de resort.

    NOTA:
    Se finanteaza, in continuare, integral din bugetul ministerului de resort, unitatile medicale din subordinea directa a Ministerului Sanatatii si a celorlalte ministere.


    ANEXA 4

               SUME DEFALCATE
          din impozitul pe salarii

                               - mii lei -
   ---------------------------------------
                                   Sume
   ---------------------------------------
      TOTAL                     73.054.400
     1. ALBA                     1.180.300
     2. ARAD                     1.765.100
     3. ARGES                    1.268.700
     4. BACAU                    3.026.800
     5. BIHOR                    1.930.200
     6. BISTRITA-NASAUD          1.259.400
     7. BOTOSANI                 2.163.400
     8. BRASOV                     892.300
     9. BRAILA                   1.136.600
    10. BUZAU                    2.049.700
    11. CARAS-SEVERIN            1.825.600
    12. CALARASI                 1.149.400
    13. CLUJ                     2.426.800
    14. CONSTANTA                1.878.300
    15. COVASNA                  1.111.000
    16. DAMBOVITA                1.613.200
    17. DOLJ                     1.920.800
    18. GALATI                   1.044.400
    19. GIURGIU                  1.041.900
    20. GORJ                     1.011.500
    21. HARGHITA                 1.255.600
    22. HUNEDOARA                  300.500
    23. IALOMITA                   909.900
    24. IASI                     2.075.700
    25. MARAMURES                2.470.500
    26. MEHEDINTI                1.358.100
    27. MURES                    2.173.900
    28. NEAMT                    2.095.200
    29. OLT                      1.606.400
    30. PRAHOVA                  1.833.100
    31. SATU MARE                2.240.600
    32. SALAJ                    1.199.700
    33. SIBIU                    1.934.200
    34. SUCEAVA                  2.342.100
    35. TELEORMAN                1.521.200
    36. TIMIS                    3.766.400
    37. TULCEA                   1.312.100
    38. VASLUI                   1.691.900
    39. VALCEA                   1.402.300
    40. VRANCEA                  1.899.300
    41. MUNICIPIUL BUCURESTI     4.898.400
    42. SECTORUL AGRICOL ILFOV   1.071.900
   ---------------------------------------

    ANEXA 5

                             TRANSFERURILE
din bugetul de stat catre bugetele locale pe judete si municipiul Bucuresti

                                                      - mii lei -
---------------------------------------------------------------------
                                                 din care pentru:
                                            -------------------------
                                 TOTAL        Asigurarea   Investitii
                              TRANSFERURI     protectiei
                                              sociale a
                                              populatiei
                                              pentru
                                              energie
                                              termica si
                                              transport
                                              urban de
                                              calatori
---------------------------------------------------------------------
        TOTAL                  200.062.200   106.502.200   99.560.000
     1. ALBA                     2 317.000     1.351.000      966.000
     2. ARAD                     3.854.100     2.085.100    1.769.000
     3. ARGES                    2.606.600     1.993.600      613.000
     4. BACAU                    3.653.500     2.491.500    1.162.000
     5. BIHOR                    4.614.300     2.666.300    1.948.000
     6. BISTRITA-NASAUD          1.724.700     1.079.700      645.000
     7. BOTOSANI                 2.799.400     1.127.400    1.672.000
     8. BRASOV                   6.309.700     4.676.700    1.633.000
     9. BRAILA                   3.213.400     2.131.400    1.082.000
    10. BUZAU                    1.797.400     1.006.400      791.000
    11. CARAS-SEVERIN            2.580.800     1.891.800      689.000
    12. CALARASI                 1.568.800     1.207.800      361.000
    13. CLUJ                     6.608.600     4.579.600    2.029.000
    14. CONSTANTA                6.300.500     3.353.500    2.947.000
    15. COVASNA                  1.168.000       851.000      317.000
    16. DAMBOVITA                1.674.300     1.025.300      649.000
    17. DOLJ                     5.491.500     3.007.500    2.484.000
    18. GALATI                   6.949.300     3.188.300    3.761.000
    19. GIURGIU                  1.874.300       621.300    1.253.000
    20. GORJ                     1.432.700       727.700      705.000
    21. HARGHITA                 1.653.000     1.195.000      458.000
    22. HUNEDOARA                5.635.800     2.686.800    2.949.000
    23. IALOMITA                 1.998.400       845.400    1.153.000
    24. IASI                     4.607.800     3.187.800    1.420.000
    25. MARAMURES                3.843.500     2.276.500    1.567.000
    26. MEHEDINTI                1.372.400       749.400      623.000
    27. MURES                    4.332.200     3.268.200    1.064.000
    28. NEAMT                    3.648.700     1.799.700    1.849.000
    29. OLT                      2.717.100       921.100    1.796.000
    30. PRAHOVA                  6.399.800     3.059.800    3.340.000
    31. SATU MARE                1.389.500       755.500      634.000
    32. SALAJ                    1.339.100       568.100      771.000
    33. SIBIU                    3.256.900     1.950.900    1.306.000
    34. SUCEAVA                  3.341.200     1.965.200    1.376.000
    35. TELEORMAN                1.442.000       799.000      643.000
    36. TIMIS                    8.738.500     5.427.500    3.311.000
    37. TULCEA                   1.897.900       764.900    1.133.000
    38. VASLUI                   3.705.200     2.140.200    1.565.000
    39. VALCEA                   4.302.100     1.449.100    2.853.000
    40. VRANCEA                  3.424.200     2.170.200    1.254.000
    41. MUNICIPIUL BUCURESTI    67.564.000    27.444.000   40.120.000
    42. SECTORUL AGRICOL ILFOV     914.000        15.000      899.000
---------------------------------------------------------------------


    ANEXA 5a

                              LISTA
categoriilor de obiective si lucrari de investitii finantate din transferuri din bugetul de stat, integral sau in completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finantarea unor astfel de investitii si a alocatiilor aprobate cu aceasta destinatie din bugetele locale

    1. Lucrari noi, extinderi si modernizari de retele, centrale si puncte termice
    2. Alimentari cu apa
    3. Statii de epurare, colectare si statii de pompare
    4. Canalizari
    5. Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
    6. Lucrari tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinte
    7. Constructii, extinderi si modernizari de drumuri si poduri locale, strazi, pasaje denivelate in localitati
    8. Dezvoltarea retelei de transport urban de calatori, inclusiv dotari cu tramvaie, autobuze si troleibuze
-------------------
    NOTA:
    Celelalte obiective de investitii aflate, conform legii, in competenta de finantare a autoritatilor locale se vor acoperi financiar din fondurile proprii ale unitatilor, credite bancare, alte resurse constituite in acest scop, potrivit legii si in completare, din alocatii de la bugetele locale.

    ANEXA 6

          CATEGORII DE VENITURI SI CHELTUIELI
avute in vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii si a transferurilor din bugetul de stat la bugetele locale pe anul 1993
--------------------------------------------------------------------
 Nr.                 Denumirea veniturilor
 crt.                  si cheltuielilor
--------------------------------------------------------------------
      CAP. 1

      Veniturile proprii si cheltuielile care se prevad in bugetele
      proprii ale judetelor, al sectorului agricol Ilfov si al
      municipiului Bucuresti

      A. VENITURI PROPRII
      (impozite, taxe si alte venituri)

  1.  Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea
      judetului, sectorului agricol Ilfov si municipiului Bucuresti
  2.  Taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  3.  Taxe de timbru de la persoane juridice
  4.  Penalitati si majorari pentru venituri nevarsate in termen
      la impozitele, taxele si veniturile cuprinse la capitolul I
      litera A
  5.  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome din
      subordonarea judetului, sectorului agricol Ilfov si
      municipiului Bucuresti
  6.  Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
      precedenti
  7.  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
      publice (subordonate judetului)

      B. CHELTUIELI

  1.  Cultura si arta
  2.  Gospodarie comunala si locuinte
  3.  Cheltuieli pentru organele autoritatilor executive judetene si
      ale municipiului Bucuresti
  4.  Transporturi si comunicatii
  5.  Alte actiuni
  6.  Fondul de rezerva bugetara

      CAP. 2

      Veniturile proprii si cheltuielile care se prevad in bugetele
      proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor
      municipiului Bucuresti

      A. VENITURI PROPRII
      (impozite, taxe si alte venituri)
  1.  Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea
      oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti
  2.  Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
  3.  Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane
      juridice
  4.  Impozitul pe terenurile agricole ale populatiei
  5.  Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor
      si altor persoane fizice independente si asociatii familiale
  6.  Impozitul pe cladiri si terenuri de la populatie
  7.  Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane
      fizice
  8.  Taxe de timbru asupra succesiunilor si alte taxe de timbru de
      la populatie
  9.  Alte impozite si taxe de la populatie
 10.  Impozitul pe spectacole
 11.  Alte incasari din impozite directe
 12.  Penalitati si majorari pentru venituri nevarsate in termen la
      impozitele, taxele si veniturile cuprinse la capitolul II
      litera A
 13.  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome din
      subordonarea oraselor, municipiilor si sectoarelor
      municipiului Bucuresti
 14.  Alte incasari din impozite indirecte
 15.  Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule,
      eliberarea permiselor de conducere si alte venituri privind
      circulatia pe drumurile publice
 16.  Alte venituri de la institutiile publice
 17.  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata si
      despagubiri
 18.  Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozitiilor legale
 19.  Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
      precedenti
 20.  Venituri din concesiuni
 21.  Incasari din alte surse
 22.  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
      publice
 23.  Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile
      statului

      B. CHELTUIELI

  1.  Sanatate (cheltuieli materiale si prestari de servicii, cu
      exceptia medicamentelor, materialelor sanitare si de
      laborator pentru unitatile sanitare apartinand Ministerului
      Sanatatii), exclusiv unitatile medicale din subordinea directa
      a acestui minister
  2.  Cultura si arta
  3.  Asistenta sociala
  4.  Gospodarie comunala si locuinte
  5.  Cheltuieli pentru organele locale ale autoritatii executive
  6.  Transporturi si comunicatii
  7.  Alte actiuni economice
  8.  Alte actiuni
  9.  Fondul de rezerva bugetara
--------------------------------------------------------------------
------------------
    NOTA:
    Repartizarea cheltuielilor pe bugete se face in functie de subordonarea unitatilor, precum si de localitatea in care isi are sediul institutia in cazul unitatilor care din anul 1993 au fost preluate cu finantare partiala sau totala din bugetele locale.

    ANEXA 6a

                     NIVELURILE
minime de cheltuieli aferente actiunilor transferate autoritatilor publice locale
                                          - mii lei -
  ----------------------------------------------------
          JUDETUL              Sanatate      Asistenta
                                              sociala
  ----------------------------------------------------
          TOTAL                23.200.000    8.866.600
    1.    ALBA                    379.500      226.707
    2.    ARAD                    634.800      197.138
    3.    ARGES                   547.400      242.920
    4.    BACAU                   717.600      511.485
    5.    BIHOR                   752.100      144.984
    6.    BISTRITA-NASAUD         317.400      152.867
    7.    BOTOSANI                501.400      153.171
    8.    BRASOV                  570.400       82.740
    9.    BRAILA                  492.200      103.662
   10.    BUZAU                   418.600      103.980
   11.    CARAS-SEVERIN           370.300      157.371
   12.    CALARASI                285.200       56.926
   13.    CLUJ                    795.800      161.793
   14.    CONSTANTA             1.212.100      265.834
   15.    COVASNA                 266.800         -
   16.    DAMBOVITA               450.800      174.858
   17.    DOLJ                    729.100      198.249
   18.    GALATI                  529.000       93.040
   19.    GIURGIU                 174.800      176.258
   20.    GORJ                    391.000      157.362
   21.    HARGHITA                386.400      120.276
   22.    HUNEDOARA               690.000      133.876
   23.    IALOMITA                204.700       91.344
   24.    IASI                  1.018.900      199.625
   25.    MARAMURES               754.300      186.685
   26.    MEHEDINTI               315.100       77.436
   27.    MURES                   669.300      389.374
   28.    NEAMT                   545.100      345.378
   29.    OLT                     372.600      311.738
   30.    PRAHOVA                 692.300      270.574
   31.    SATU MARE               356.500      317.338
   32.    SALAJ                   241.500      187.902
   33.    SIBIU                   455.400      271.111
   34.    SUCEAVA                 535.900      293.507
   35.    TELEORMAN               368.000      121.245
   36.    TIMIS                   940.700      398.232
   37.    TULCEA                  292.100      256.465
   38.    VASLUI                  391.000      233.951
   39.    VALCEA                  358.800      241.016
   40.    VRANCEA                 395.600      142.522
   41.    MUNICIPIUL
          BUCURESTI             2.504.500      905.160
   42.    SECTORUL AGRICOL
          ILFOV                   175.000      110.500
  ----------------------------------------------------


    ANEXA 7

                      BUGETUL
fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1993
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
     I. VENITURI - TOTAL                                 143.300.000
  1. Venituri din contributia agentilor economici
     asupra incasarilor din activitatea industriala,
     constructii-montaj, agricola si silvica,
     transporturi si telecomunicatii, comert, turism
     si prestari servicii                                141.600.000
  2. Alte venituri                                         1.700.000

     II. CHELTUIELI - TOTAL                              145.400.000

  1. Cheltuieli pentru finantarea programelor
     nationale de cercetare-dezvoltare aprobate in
     conditiile legii, alte teme de importanta majora
     pentru economia nationala, subventionarea
     literaturii tehnice, stiintifice si a
     activitatii de informare-documentare, promovarea
     rezultatelor cercetarii romanesti prin
     prezentarea de expozitii, simpozioane si alte
     asemenea activitati                                 117.185.000
  2. Cheltuieli pentru finantarea programelor
     nationale privind prospectiunile si lucrarile
     geologice de cercetare pentru descoperiri de
     zacaminte noi si evaluarea volumului si
     caracteristicile zacamintelor valorificabile         18.100.000
  3. Cheltuieli pentru finantarea investitiilor la:       10.000.000
     - "Casa Academiei"                                    4.000.000
     - "Biblioteca Nationala"                              1.000.000
     - obiective de investitii pentru dezvoltarea
       bazei tehnico-materiale a unitatilor de
       cercetare potrivit listei de investitii
       aprobate in conditiile legii                        5.000.000

  4. Cheltuieli pentru functionarea colegiului
     consultativ pentru cercetare-dezvoltare, a
     comisiilor acestuia, precum si cele pentru
     administrarea fondului special                          115.000
     Din total cheltuieli:                               145.400.000
     1. Cheltuieli curente                               135.400.000
        1.1. Cheltuieli de personal                          115.000
        1.2. Cheltuieli materiale                        135.285.000
     2. Cheltuieli de capital                             10.000 000

     III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                     -2.100.000*)
--------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Se acopera din disponibilitatile existente in cont la finele anului 1992.

    NOTA:
    Cheltuielile fondului special de cercetare-dezvoltare se vor efectua, pana la aprobarea legii privind constituirea si utilizarea acestui fond, pe baza hotararilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare Aplicativa si Dezvoltare.


    ANEXA 8

                    BUGETUL
fondului special pentru invatamant pe anul 1993
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
     I. VENITURI - TOTAL                                10.181.880

  1. Venituri din sumele ce se incaseaza de catre
     institutii drept regie de camin si cantina            500.000
  2. Taxa de admitere in invatamantul superior              90.000
  3. Taxe de la studenti romani admisi peste cifra
     de scolarizare aprobata                               600.000
  4. Venitul net al activitatii de integrare a
     invatamantului superior cu productia, cercetarea,
     proiectarea si prestarea de servicii                  100.000
  5. Venituri din contributia unitatilor pentru
     acoperirea cheltuielilor cursurilor
     postuniversitare                                       25.000
  6. Venituri din valorificarea cursurilor si
     publicatiilor neperiodice                              15.000
  7. Venituri din manifestarile artistice ale
     institutiilor de invatamant superior si artistic          500
  8. Taxe de scolarizare de la cetateni straini care
     studiaza pe cont propriu valutar                    8.751.380
  9. Alte venituri ale institutiilor de invatamant         100.000

    II. CHELTUIELI - TOTAL                              12.574.880
    din care:
    1. Cheltuieli curente                               10.574.880
       1.1. Cheltuieli de personal                       2.393.000
       1.2. Cheltuieli materiale                         8.181.880
    2. Cheltuieli de capital                             2.000.000

    III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                      -2.393.000*)
--------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile din anul precedent.

    NOTA:
    Veniturile realizate de institutiile de invatamant preuniversitar, care, in conditiile legii, se cuvin acestora, se vor administra pe regimul extrabugetar potrivit prevederilor Legii privind finantele publice.


    ANEXA 9
                        BUGETUL

fondului special pentru sanatate pe anul 1993
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
    I. VENITURI - TOTAL                                 70.912.000

Venituri curente                                        70.912.000
  Venituri din contributia de asigurari
  sociale de 20%                                        65.360.000
  Venituri din taxe asupra unor activitati si
  din publicitatea lor                                   4.500.000
  Venituri din activitatea unitatilor sanitare           1.052.000

    II. CHELTUIELI - TOTAL                              73.912.000
        SANATATE                                        52.356.000

    1. Cheltuieli curente                               50.356.000
       1.1. Cheltuieli materiale si servicii            50.356.000
    2. Cheltuieli de capital                             2.000.000

        ALTE CHELTUIELI SOCIALE                         21.556.000
    1. Cheltuieli curente                               21.556.000
       1.1. Cheltuieli materiale                        21.556.000
            - Cheltuieli pentru compensarea
              preturilor la medicamente                 20.556.000
            - Cheltuieli pentru compensarea
              preturilor pentru proteze medicale
              interne si unele materiale
              sanitare stabilite de Ministerul
              Sanatatii                                  1.000.000

    III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                      -3,000,000*)
--------------------------------------------------------------------
-------------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile din anul precedent de 3.000,0 milioane lei.


    ANEXA 9a
                  BUGETUL

fondului special pentru sanatate pe anul 1993
            MINISTERUL SANATATII
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
    I. VENITURI - TOTAL                                 70.860.000

Venituri curente                                        70.860.000
  Venituri din contributia de asigurari
  sociale de 20%                                        65.360.000
  Venituri din taxe asupra unor activitati si
  din publicitatea lor                                   4.500.000
  Venituri din activitatea unitatilor sanitare           1.000.000

    II. CHELTUIELI - TOTAL                              73.860.000
        SANATATE                                        52.304.000

    1. Cheltuieli curente                               50.304.000
       1.1. Cheltuieli materiale si servicii            50.304.000
    2. Cheltuieli de capital                             2.000.000

        ALTE CHELTUIELI SOCIALE                         21.556.000
    1. Cheltuieli curente                               21.556.000
       1.1. Cheltuieli materiale                        21.556.000
            - Cheltuieli pentru compensarea
              preturilor la medicamente                 20.556.000
            - Cheltuieli pentru compensarea
              preturilor pentru proteze medicale
              interne si unele materiale
              sanitare stabilite de Ministerul
              Sanatatii                                  1.000.000

    III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                      -3,000,000*)
--------------------------------------------------------------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile din anul precedent de 3.000,0 milioane lei.


    ANEXA 9b

                    BUGETUL
fondului special pentru sanatate pe anul 1993
          MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
    I. VENITURI - TOTAL                                     52.000

Venituri curente                                            52.000
  Venituri din activitatea unitatilor sanitare              52.000

    II. CHELTUIELI - TOTAL                                  52.000
        SANATATE                                            52.000

    1. Cheltuieli curente                                   52.000
       1.1. Cheltuieli materiale si servicii                52.000

    III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                            -
--------------------------------------------------------------------


    ANEXA 10

                      BUGETUL
fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate pe anul 1993
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
    I. VENITURI - TOTAL                                 33.247.000

 1. Contributia agentilor economici (regii
    autonome, societati comerciale, organizatii
    cooperatiste, organizatii economice straine
    cu sediul in Romania, reprezentante din
    Romania ale societatilor straine care
    angajeaza personal roman si persoane fizice,
    care utilizeaza munca salariata                     27.639.000
 2. Varsaminte lunare ale persoanelor juridice
    pentru sumele aferente numarului de persoane
    handicapate neincadrate                              5.600.000
 3. Donatii ale persoanelor fizice si juridice
    din tara si strainatate                                  8.000

    II. CHELTUIELI - TOTAL                              36.459.700
 1. Asigurarea asistentei medicale                       4.273.800
 2. Plata taxelor de abonament pentru detinatorii
    de aparate radio si televizoare                         64.400
 3. Acoperirea reducerii costului biletelor de
    intrare la spectacole, muzee, manifestari
    artistice si sportive                                  200.000
 4. Plata taxelor de instalare, transferare si
    abonament telefonic, precum si a costului
    unui numar de impulsuri                                213.600
 5. Acoperirea gratuitatii transportului urban
    cu mijloace de transport in comun                    3.490.000
 6. Acoperirea gratuitatii transportului
    interurban                                           3.600.400
 7. Salarii pentru persoanele care au in
    ingrijire, supraveghere si acorda ajutor
    permanent minorului sau adultului handicapat         6.209.500
 8. Ajutoare speciale lunare                            10.500.000
 9. Pensii sociale                                       4.620.000
10. Alocatii de stat pentru copii                        2.554.800
11. Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
    prevazute de lege pentru persoanele
    handicapate                                            673.200
    din care:
    - cheltuieli pentru personalul care
      gestioneaza "Fondul de risc si accident"              83.200
12. Ajutor special de urmas                                 60.000

    III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                      -3.212.700*)
--------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile din anul precedent de 3.720,0 milioane lei.


    ANEXA 11
                   BUGETUL
fondului special pentru asigurarile sociale ale agricultorilor pe anul 1993
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
    I. VENITURI - TOTAL                                 43.065.718

    A. Venituri proprii                                 42.941.050
  1. Contributia persoanelor asigurate                   3.675.000
  2. Contributia agentilor economici                    39.000.000
  3. Alte resurse                                          266.050

    B. Subventii de la bugetul de stat                     124.668

    II. CHELTUIELI - TOTAL                              48.597.918

  1. Pensii de asigurari sociale                        41.862.993
  2. Indemnizatii pentru incapacitate temporara
     de munca din cauza de boala sau accident               34.588
  3. Indemnizatii pentru concedii de maternitate
     si ingrijirea copiilor                                378.000
  4. Ajutoare de deces                                     222.450
  5. Tratament balnear                                   1.093.750
  6. Cheltuieli pentru plata pensiilor                   1.674.520
  7. Asistenta medicala si compensarea preturilor
     la medicamente pentru asigurati                     2.405.000
  8. Restituire din imprumutul de 6.408,1
     mil. lei acordat in anul 1991 de la bugetul
     asigurarilor sociale de stat, conform
     Hotararii Guvernului nr. 154/1991                     776.617
  9. Alte cheltuieli pentru asigurari sociale              150.000

     III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                     -5.532.200*)
--------------------------------------------------------------------
--------------------
    *) Deficitul se acopera din excedentul anului precedent.


    ANEXA 12

                BUGETUL
fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale pe anul 1993
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
    I. VENITURI - TOTAL                                 17.750.000

  1. Incasari din comisionul de 0,5% pentru
     servicii vamale                                    16.000.000
  2. Alte venituri                                       1.750.000

    II. CHELTUIELI - TOTAL                              24.647.000

Alte cheltuieli economice                               24.647.000
  1. Cheltuieli de capital                              24.647.000

    III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                      -6.897.000*)
--------------------------------------------------------------------
-------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anului precedent de 6.897.000 mii lei.


    ANEXA 13

                        BUGETUL
fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1993
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
    I. VENITURI - TOTAL                                 67.270.000

  1. Venituri din taxa de dezvoltare cuprinsa
     in tariful energiei electrice si termice           67.270.000

    II. CHELTUIELI - TOTAL                              67.270.000

  1. Cheltuieli de capital                              67.270.000
     - din care, pentru sectorul nuclear                27.000.000

    III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                            -
--------------------------------------------------------------------


    ANEXA 14
                       BUGETUL
fondului special pentru modernizarea drumurilor publice pe anul 1993
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
    I. VENITURI - TOTAL                                  7.500.000

  1. Venituri reprezentand cota de 5% din
     incasarile realizate din vanzarea benzinei
     si motorinei auto prin statiile de
     distributie                                         7.500.000

     II. CHELTUIELI - TOTAL                              7.500.000

  1. Cheltuieli curente                                  6.256.000
     1.1. Cheltuieli materiale                           6.256.000
  2. Cheltuieli de capital                               1.244.000

    III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                            -
--------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Din totalul fondului de 7,5 miliarde lei, 70% se aloca drumurilor nationale si 30% drumurilor locale.


    ANEXA 15
                      BUGETUL
fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 1993
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
    I. VENITURI - TOTAL                                    200.000

  1. Venituri din aplicarea unui coeficient de
     1% asupra volumului de prime brute                    200.000

    II. CHELTUIELI - TOTAL                                 200.000

  1. Cheltuieli curente                                    200.000
     1.1. Transferuri                                      200.000

    III. EXCEDENT (+)/ DEFICIT (-)                            -
--------------------------------------------------------------------


    ANEXA 16

                    BUGETUL
fondului special pentru agricultura pe anul 1993
                                                        - mii lei -
--------------------------------------------------------------------
                                                          Program
                                                            1993
--------------------------------------------------------------------
    I. VENITURI - TOTAL                                 35.300.000

  1. Venituri din contributia agentilor
     economici asupra incasarilor din
     activitatea industriala,
     constructii-montaj, transporturi si
     telecomunicatii, comert, turism si
     prestari servicii                                  35.300.000

    II. CHELTUIELI - TOTAL                              35.300.000

  1. Cheltuieli materiale, pentru:                      27.300.000
     - combaterea bolilor si daunatorilor
       din sectorul vegetal                              6.000.000
     - prevenirea si combaterea epizootiilor             7.500.000
     - prevenirea si combaterea inundatiilor
       si gheturilor                                       400.000
     - reproductia si selectia animalelor                3.000.000
     - programe pentru asanarea efectivelor
       de animale purtatoare de boli
       transmisibile la om si refacerea
       septelului*)                                       10.400.000
--------------------------------------------------------------------
        *) Aprobarea programelor respective si modul de utilizare a fondurilor prevazute se face prin hotarare de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

  2. Subventii pentru acoperirea diferentelor
     de tarif la exploatarea si intretinerea
     lucrarilor de imbunatatiri funciare                 3.000.000
  3. Acoperirea pierderilor rezultate ca urmare
     a calamitatilor naturale                            2.000.000
  4. Cheltuieli de capital*)                            3.000.000
     - sustinerea programelor privind cresterea
       si ameliorarea cailor de rasa                     1.000.000
     - aparatura pentru reteaua
       sanitar-veterinara                                  500.000
     - lucrari de imbunatatiri funciare                  1.500.000

Din total cheltuieli:                                   35.300.000
  1. Cheltuieli curente                                 32.300.000
     1.1. Cheltuieli materiale                          27.300.000
     1.2. Subventii transferuri                          5.000.000
          - subventii pentru acoperirea
            diferentelor de tarif la
            exploatarea si intretinerea
            lucrarilor de imbunatatiri
            funciare                                     3.000.000
          - transferuri                                  2.000.000
  2. Cheltuieli de capital                               3.000.000
                                                                   
                 SmartCity5

COMENTARII la Legea 21/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 21 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu