E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 2 din 27 noiembrie 1993

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 280 din  1 decembrie 1993


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 1993, adoptat prin Legea nr. 21/1993 si rectificat prin Legea nr. 71/1993 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993, se modifica dupa cum urmeaza:

                                                           - miliarde lei -
                                                           ----------------
    - venituri                                                  + 226,1
    - cheltuieli                                                + 226,1
    Art. 2
    La venituri, comparativ cu nivelurile aprobate pe anul 1993, se aproba urmatoarele influente:

                                                           - miliarde lei -
                                                           ----------------
 VENITURI - TOTAL                                               + 226,1
  1. Venituri curente                                           + 225,8
     a) venituri fiscale                                        + 174,6
        din care:
        - impozite directe                                       + 93,1
        - impozite indirecte                                     + 81,5
     b) venituri nefiscale                                       + 51,2
        din care:
        - varsaminte din profitul net al Bancii Nationale
          a Romaniei realizat in cursul anului 1993              + 20,0
        - dobanzi incasate in plasarea disponibilului
          contului de trezorerie a statului                      + 15,0
  2. Venituri din capital                                         + 0,3

    Art. 3
    La cheltuieli, unde cu data prezentei ordonante inceteaza actiunea de blocare, comparativ cu nivelurile aprobate pe anul 1993, se aproba urmatoarele influente:

                                                          - miliarde lei -
                                                          ----------------
 CHELTUIELI - TOTAL                                            + 226,1
       din care:
  1. Cheltuieli curente                                        + 191,3
     1.1. Cheltuieli de personal                               + 110,7
     1.2. Cheltuieli materiale                                  + 20,3
     1.3. Subventii si transferuri                              + 61,0
          din acestea:
          1.3.1. Subventii pentru institutii publice             + 2,8
          1.3.2. Subventii pentru produse si activitati         + 20,2
          1.3.3. Subventii pentru acoperirea diferentelor
                 de pret si tarif                                + 7,7
          1.3.4. Prime acordate producatorilor agricoli          - 0,5
          1.3.5. Transferuri                                    + 30,8
     1.4. Sume prevazute in pozitii globale ca rezerve           - 0,7
          din care:
          - sume rezervate pentru asigurarea fondurilor
            necesare posturilor vacante                         - 10,7
          - sume rezervate pentru asigurarea indexarii
            salariilor personalului institutiilor
            publice, a pensiilor si a altor drepturi
            sociale pe luna decembrie 1993                      + 10,0
  2. Cheltuieli de capital                                      + 14,8
  3. Imprumut acordat Guvernului Republicii Moldova             + 20,0

    Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta, includ influentele din indexarea salariilor personalului din institutiile publice potrivit reglementarilor legale, precum si asigurarea fondurilor necesare actiunilor de invatamant si agricultura.
    In cadrul cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 1993, ordonatorii de credite bugetare pot asigura si plata premiilor anuale, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Guvernul, prin Ministerul Finantelor, va asigura repartizarea pe ordonatori principali de credite a sumelor rezervate pentru indexarea salariilor personalului institutiilor publice, a pensiilor si a altor drepturi sociale pe luna decembrie 1993, in conditiile stabilite de Guvern.
    Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele si lucrarile cuprinse in listele anexe la Legea nr. 21/1993 de catre ordonatorii principali de credite, corespunzator cu evolutia indicilor de preturi si cu derularea procesului investitional. Listele de investitii astfel modificate se vor prezenta de catre ordonatorii principali de credite bugetare la bancile finantatoare, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 4
    Cheltuielile pentru actiunile social-culturale prevazute in bugetul de stat pe anul 1993 se majoreaza cu suma de 83,0 miliarde lei, din care + 84,0 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, + 11,9 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, influente care sunt compensate cu reducerile de - 12,1 miliarde lei efectuate la subventii si transferuri si de - 0,8 miliarde lei la cheltuielile de capital.
    Pe actiuni, influentele asupra cheltuielilor social-culturale se repartizeaza astfel:

                                                            - miliarde lei -
                                                           -----------------
     - invatamant                                               + 67,7
     - sanatate                                                 + 28,6
     - cultura si arta                                           + 1,4
     - asistenta sociala                                         - 0,8
     - alocatii de stat si alte ajutoare pentru copii           - 13,9
     - pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte
       persoane                                                  - 0,8
     - activitate sportiva si de tineret                         + 0,8

    Art. 5
    Cheltuielile pentru apararea tarii se majoreaza cu + 21,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publica, cu + 6,3 miliarde lei.
    Art. 6
    Cheltuielile pentru autoritatile publice se reduc cu 2,7 miliarde lei, din care pentru:

                                                           - miliarde lei -
                                                           ----------------
    - Camera Deputatilor                                       + 1,0
    - autoritatea judecatoreasca                              - 10,3
    - autoritatea executiva                                    + 6,7

    Art. 7
    Cheltuielile bugetului de stat pentru actiuni economice se majoreaza cu 96,8 miliarde lei, din care 13,3 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 7,2 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, 3,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital si 52,4 miliarde lei pentru subventii si transferuri, din care 25,0 miliarde lei destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pe suprafetele calamitate ca urmare a secetei inregistrate in anul 1993 in judetele Teleorman, Olt, Dolj si Mehedinti, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1993.
    In influentele totale de la actiunile economice este inclus si creditul in suma de 20,0 miliarde lei acordat Guvernului Republicii Moldova pentru aprovizionarea cu combustibili si uleiuri minerale care se acopera din varsamintele din profitul net al Bancii Nationale a Romaniei realizat in anul 1993.
    Pe actiuni economice, aceasta majorarea de cheltuieli se repartizeaza astfel:

                                                           -  miliarde lei -
                                                           -----------------
  - industria extractiva, energetica, chimica si alte
    subramuri ale industriei                                    + 49,3
  - agricultura, silvicultura, ape, mediu inconjurator          + 29,7
  - transporturi si comunicatii                                 + 15,9
  - cercetare stiintifica                                        + 0,8
  - prospectiuni si lucrari geologice de cercetare pentru
    descoperiri de zacaminte noi                                 + 0,3
  - alte actiuni economice                                       + 0,8

    Art. 8
    Detalierea modificarilor introduse in veniturile si cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993, pe capitole si subcapitole la venituri si pe actiuni la cheltuieli, se prezinta in anexa nr. 1, iar defalcarea cheltuielilor bugetului de stat pe articole de cheltuieli, in anexa nr. 1 a.
    Art. 9
    Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1993, pe ministere si celelalte autoritati publice centrale, precum si subventiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice la care finantarea cheltuielilor de functionare si investitii se asigura, potrivit legii, din veniturile extrabugetare, sunt prezentate in anexa nr. 1 b.
    Numarul mediu anual de personal pentru care au fost asigurate prevederi bugetare in anul 1993 este cel prevazut prin anexa nr. 1 d la Legea nr. 21/1993 pe fiecare ordonator principal de credite bugetare, actualizat cu modificarile aprobate in conditiile legii.
    Sumele neutilizate pana la finele anului 1993 pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafetele calamitate ca urmare a secetei inregistrate in anul 1993 in judetele Teleorman, Olt, Dolj si Mehedinti, cele destinate acordarii de catre Guvernul Romaniei a unui credit Guvernului Republicii Moldova pentru finantarea livrarilor de combustibili si uleiuri minerale, precum si cele aferente alocatiilor de stat pentru copii, vor fi inregistrate de catre ordonatorii principali de credite in contul "Sume de mandat", astfel incat platile sa se efectueze si in trimestrul I al anului 1994, potrivit precizarilor Ministerului Finantelor.
    Art. 10
    Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, pentru echilibrarea bugetelor locale sunt prezentate in anexa nr. 2.
    Limitele minime pe actiuni pentru asigurarea finantarii cheltuielilor materiale si a celor privind prestarile de servicii, cu exceptia medicamentelor, materialelor sanitare si de laborator, aferente unitatilor sanitare, precum si a cheltuielilor aferente unitatilor de asistenta sociala, pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 11
    Transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale se repartizeaza pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 4, fiind prevazute cu afectatie speciala, conform prevederilor legale.
    Art. 12
    Veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se modifica si sunt redate in anexele nr. 5 - 9 la prezenta ordonanta.
    Art. 13
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor pentru a introduce modificarile aprobate prin prezenta ordonanta in bugetul de stat si bugetele fondurilor speciale pe anul 1993, precum si modificarile aprobate in conditiile Legii nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 1 b si nr. 2 - 9 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

            PRIM-MINISTRU
          NICOLAE VACAROIU

                  Contrasemneaza:
                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Florin Georgescu

    ANEXA 1

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
                             - SINTEZA -

                                                                 - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor         Program        Influente    Program
                                     an 1993                     rectificat
                                                                 pe anul 1993
------------------------------------------------------------------------------
                0                       1               2             3
------------------------------------------------------------------------------
     I. VENITURI - TOTAL             3.239.806.235  226.117.500  3.465.923.735
        A. Venituri curente          3.219.806.235  225.817.500  3.445.623.735
        1. Venituri fiscale          3.161.253.235  174.589.500  3.335.842.735
        1.1. Impozite directe        1.572.753.235   93.140.000  1.665.893.235
          Impozitul pe profit          560.000.000   52.000.000    612.000.000
          Impozitul pe salarii         982.283.235   37.140.000  1.019.423.235
Impozitul pe salarii - Total -       1.173.000.000   83.000.000  1.256.000.000
Sume defalcate din impozitul pe
salarii pentru bugetele locale        -190.716.765  -45.860.000   -236.576.765

  Alte impozite directe                 30.470.000    4.000.000     34.470.000
Impozitul pe veniturile realizate
de persoanele fizice si juridice
nerezidente                                900.000        -            900.000
Impozitul pe sumele din vanzarea
activelor societatilor comerciale
cu capital de stat                       6.000.000        -          6.000.000
Impozitul pe dividende la
societatile comerciale                  23.000.000    4.000.000     27.000.000
Impozitul pe profit obtinut din
activitati comerciale ilicite sau
din nerespectarea Legii privind
protectia consumatorilor                   500.000        -            500.000
Alte incasari din impozite directe          70.000        -             70.000

  1.2. Impozite indirecte            1.588.500.000   81.449.500  1.669.949.500
  Impozitul pe circulatia
  marfurilor si accize (in perioada
  1 ianuarie - 30 iunie 1993)
  Respectiv taxa pe valoarea
  adaugata si accize (in perioada
  1 iulie - 31 decembrie 1993)       1.329.000.000   90.949.500  1.419.949.500
  Taxe vamale                          246.000.000  -15.000.000    231.000.000
Taxe vamale de la persoane juridice    216.000.000  -20.000.000    196.000.000
Taxe vamale si alte venituri
incasate de la persoane fizice prin
unitatile vamale                        30.000.000    5.000.000     35.000.000
  Alte impozite indirecte               13.500.000    5.500.000     19.000.000
Majorari si penalitati de intarziere
pentru venituri nevarsate la termen     10.000.000    5.500.000     15.500.000
Alte incasari din impozite indirecte     3.500.000        -          3.500.000

  2. Venituri nefiscale                 58.553.000   51.228.000    109.781.000
  Varsaminte din profitul net al
B.N.R. realizat in anul 1993                -        20.000.000     20.000.000
  Venituri din dividende la capitalul
social al statului la societatile
comerciale                                  -         5.456.000      5.456.000
  Varsaminte din profitul net al
regiilor autonome                       17.940.000      100.000     18.040.000
  Varsaminte de la institutiile
publice                                 18.755.000    4.922.000     23.677.000
Taxe de metrologie                          50.000       25.000         75.000
Taxe pentru brevete de inventii si
inregistrarea marcilor de fabrica          600.000        -            600.000
Venituri din activitatea de navigatie
si alte prestari in porturi si taxe
pentru folosirea drumurilor si
aeroporturilor civile                    2.000.000      500.000      2.500.000
Taxe consulare                           9.000.000    6.000.000     15.000.000
Taxe pentru analize efectuate de
laboratoare, altele decat cele
sanitare, de pe langa institutii           150.000      100.000        250.000
Venituri din incasarea contravalorii
lucrarilor de combatere a
daunatorilor si bolilor in sectorul
vegetal                                    900.000        -            900.000
Veniturile unitatilor de reproductie
si selectie a animalelor                    60.000      40.000         100.000
Veniturile circumscriptiilor,
laboratoarelor si dispensarelor
veterinare                               1.000.000     600.000       1.600.000
Varsaminte din veniturile
institutiilor publice si
activitatilor autofinantate                 45.000       7.000          52.000
Taxe si alte venituri din protectia
mediului                                   550.000    -450.000         100.000
Alte venituri de la institutiile
publice                                  4.400.000  -1.900.000       2.500.000
  Diverse venituri                      21.858.000  20.750.000      42.608.000
Venituri din aplicarea prescriptiei
extinctive                                 550.000     100.000         650.000
Venituri din amenzile aplicate,
potrivit dispozitiilor legale            7.000.000   1.000.000       8.000.000
Incasari din cota retinuta, conform
Legii nr. 6/1973                           550.000     100.000         650.000
Restituiri de fonduri din finantarea
bugetara a anilor precedenti             3.500.000        -          3.500.000
Varsaminte de la unitatile economice
comerciale din sectorul public,
reprezentand plusuri de marfuri si
produse, constate cu ocazia
inventarierilor ramase definitive          600.000     250.000         850.000
Venituri din concesiuni                      8.000        -              8.000
Venituri din penalizari incasate
conform Hotararii Guvernului
nr. 90/1991                                650.000    -200.000         450.000
Incasarea dobanzilor aferente ratelor
lunare din vanzarea locuintelor
construite din fondurile statului        1.000.000     300.000       1.300.000
Dobanzi incasate din plasarea
disponibilului contului de trezorerie
a statului                                  -       15.000.000      15.000.000
Incasari din alte surse                  8.000.000   4.200.000      12.200.000

        B. Venituri din capital         20.000.000     300.000      20.300.000
Venituri din valorificarea unor
bunuri ale statului                     20.000.000     300.000      20.300.000
Venituri din valorificarea unor
bunuri ale institutiilor publice        17.500.000        -         17.500.000
Venituri din valorificarea
stocurilor de la rezerva de stat
si de mobilizare                         2.500.000      300.000      2.800.000

   II. CHELTUIELI - TOTAL            3.969.106.235  226.117.500  4.195.223.735
 Cheltuieli curente                  3.546.978.450  191.283.890  3.738.262.340
  Cheltuieli de personal             1.137.751.595  110.651.871  1.248.403.466
  Cheltuieli materiale si servicii     490.934.313   20.269.322    511.203.635
  Subventii si transferuri           1.745.302.701   61.006.251  1.806.308.952
   Subventii pentru institutiile
   publice                              54.687.826    2.774.703     57.462.529
   Subventii pe produse si
   activitati                          331.313.300   20.150.032    351.463.332
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       434.769.644    7.734.168    442.503.812
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                            229.455.400     -491.200    228.964.200
   Transferuri                         695.076.531   30.838.548    725.915.079
 Dobanzi aferente datoriei publice     145.022.000        -        145.022.000
 Sume prevazute in pozitii globale
 ca rezerve                             27.967.841     -643.554     27.324.287
 Cheltuieli de capital                 422.127.785   14.833.610    436.961.395
 Imprumuturi acordate                       -        20.000.000     20.000.000

   Partea I - Cheltuieli
              social-culturale       1.179.081.839   82.969.854  1.262.051.693
 Cheltuieli curente                  1.126.943.323   83.793.344  1.210.736.667
  Cheltuieli de personal               687.033.857   84.034.571    771.068.428
  Cheltuieli materiale si servicii     121.205.428   11.865.522    133.070.950
  Subventii si transferuri             318.704.038  -12.106.749    306.597.289
   Subventii pentru institutiile
   publice                              22.187.826    2.774.703     24.962.529
   Subventii pe produse si
   activitati                              534.400        -            534.400
   Transferuri                         295.981.812  -14.881.452    281.100.360
 Cheltuieli de capital                  52.138.516     -823.490     51.315.026
Invatamant                             536.084.572   67.717.400    603.801.972
 Cheltuieli curente                    516.434.266   66.482.400    582.916.666
  Cheltuieli de personal               414.543.366   56.998.700    471.542.066
  Cheltuieli materiale si servicii      76.483.500    9.303.700     85.787.200
  Subventii si transferuri              25.407.400      180.000     25.587.400
   Subventii pentru institutiile
   publice                               2.257.200       14.000      2.271.200
   Transferuri                          23.150.200      166.000     23.316.200
 Cheltuieli de capital                  19.650.306    1.235.000     20.885.306
Sanatate                               334.121.686   28.633.689    362.755.375
 Cheltuieli curente                    305.784.824   30.748.879    336.533.703
  Cheltuieli de personal               270.185.760   26.745.813    296.931.573
  Cheltuieli materiale si servicii      35.599.064    4.003.066     39.602.130
 Cheltuieli de capital                  28.336.862   -2.115.190     26.221.672
Cultura si arta                         20.836.112    1.353.700     22.189.812
 Cheltuieli curente                     16.973.564    1.317.500     18.291.064
  Cheltuieli personal                    2.275.520      287.500      2.563.020
  Cheltuieli materiale si servicii       2.966.570       87.100      3.053.670
  Subventii si transferuri              11.731.474      942.900     12.674.374
   Subventii pentru institutiile
   publice                               9.637.634      834.400     10.472.034
   Subventii pe produse si
   activitati                              534.400        -            534.400
   Transferuri                           1.559.440      108.500      1.667.940
 Cheltuieli de capital                   3.862.548       36.200      3.898.748
Asistenta sociala                        6.989.300     -770.100      6.219.200
 Cheltuieli curente                      6.700.500     -790.600      5.909.900
  Cheltuieli de personal                    29.211        2.558         31.769
  Cheltuieli materiale si servicii       6.156.294   -1.528.344      4.627.950
  Subventii si transferuri                 514.995      735.186      1.250.181
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 514.995      735.186      1.250.181
 Cheltuieli de capital                     288.800       20.500        309.300
Alocatii si alte ajutoare pentru
copii                                  174.998.929  -13.900.000    161.098.929
 Cheltuieli curente                    174.998.929  -13.900.000    161.098.929
  Subventii si transferuri             174.998.929  -13.900.000    161.098.929
   Transferuri                         174.998.929  -13.900.000    161.098.929
Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
militari si alte persoane               94.651.143     -823.400     93.827.743
 Cheltuieli curente                     94.651.143     -823.400     93.827.743
  Subventii si transferuri              94.651.143     -823.400     93.827.743
   Transferuri                          94.651.143     -823.400     93.827.743
Activitatea sportiva si de tineret      11.400.097      758.565     12.158.662
 Cheltuieli curente                     11.400.097      758.565     12.158.662
  Subventii si transferuri              11.400.097      758.565     12.158.662
   Subventii pentru institutiile
   publice                               9.777.997    1.191.117     10.969.114
   Transferuri                           1.622.100     -432.552      1.189.548

  Partea a III-a - Gospodarie
  comunala si locuinte                  28.260.498      396.200     28.656.698
Gospodarie comunala si locuinte         28.260.498      396.200     28.656.698
 Cheltuieli curente                     16.522.000        -         16.522.000
  Subventii si transferuri              16.522.000        -         16.522.000
   Transferuri                          16.522.000        -         16.522.000
 Cheltuieli de capital                  11.738.498      396.200     12.134.698

  Partea a IV-a - Apararea
                  nationala            397.198.563   21.693.600    418.892.163
Aparare                                397.198.563   21.693.600    418.892.163
 Cheltuieli curente                    297.300.689   16.353.500    313.654.189
  Cheltuieli de personal               151.989.196    9.713.000    161.702.196
  Cheltuieli materiale si servicii     145.311.493    6.640.500    151.951.993
 Cheltuieli de capital                  99.897.874    5.340.100    105.237.974

  Partea a V-a - Ordinea publica       212.180.200    6.281.800    218.462.000
Ordinea publica                        212.180.200    6.281.800    218.462.000
 Cheltuieli curente                    201.429.200    5.803.500    207.232.700
  Cheltuieli de personal                96.444.000        -         96.444.000
  Cheltuieli materiale si servicii      72.485.200    5.803.500     78.288.700
  Subventii si transferuri              32.500.000        -         32.500.000
   Subventii pentru institutiile
   publice                              32.500.000        -         32.500.000
 Cheltuieli de capital                  10.751.000      478.300     11.229.300

 Partea a VI-a - Autoritatile
                 publice               189.433.914   -2.671.000    186.762.914
 Cheltuieli curente                    166.711.874   -8.146.000    158.565.874
  Cheltuieli de personal               100.628.415    1.848.000    102.476.415
  Cheltuieli materiale si servicii      57.261.090  -11.289.000     45.972.090
  Subventii si transferuri               8.822.369    1.295.000     10.117.369
   Transferuri                           8.822.369    1.295.000     10.117.369
 Cheltuieli de capital                  22.722.040    5.475.000     28.197.040
Cheltuieli pentru Presedintia
Romaniei                                 2.868.500     -100.000      2.768.500
 Cheltuieli curente                      2.500.800     -100.000      2.400.800
  Cheltuieli de personal                   500.800     -100.000        400.800
  Cheltuieli materiale si servicii       2.000.000        -          2.000.000
 Cheltuieli de capital                     367.700        -            367.700
Cheltuieli pentru organele
autoritatii legislative                 12.061.839    1.000.000     13.061.839
 Cheltuieli curente                      7.740.839      500.000      8.240.839
  Cheltuieli de personal                 5.985.000      500.000      6.485.000
  Cheltuieli materiale si servicii       1.750.200        -          1.750.200
  Subventii si transferuri                   5.639        -              5.639
   Transferuri                               5.639        -              5.639
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                  5.639        -              5.639
 Cheltuieli de capital                   4.321.000      500.000      4.821.000
Cheltuieli pentru organele
autoritatii judecatoresti               43.257.200  -10.258.000     32.999.200
 Cheltuieli curente                     39.520.100  -10.258.000     29.262.100
  Cheltuieli de personal                16.954.600    1.742.000     18.696.600
  Cheltuieli materiale si servicii      22.565.500  -12.000.000     10.565.500
 Cheltuieli de capital                   3.737.100        -          3.737.100
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                  125.805.275    6.687.000    132.492.275
 Cheltuieli curente                    112.721.235    1.712.000    114.433.235
  Cheltuieli de personal                73.755.915     -294.000     73.461.915
  Cheltuieli materiale si servicii      30.148.590      711.000     30.859.590
  Subventii si transferuri               8.816.730    1.295.000     10.111.730
   Transferuri                           8.816.730    1.295.000     10.111.730
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale              8.816.730    1.295.000     10.111.730
 Cheltuieli de capital                  13.084.040    4.975.000     18.059.040
Cheltuieli pentru alte organe ale
autoritatii publice                      5.441.100        -          5.441.100
 Cheltuieli curente                      4.228.900        -          4.228.900
  Cheltuieli de personal                 3.432.100        -          3.432.100
  Cheltuieli materiale si servicii         796.800        -            796.800
 Cheltuieli de capital                   1.212.200        -          1.212.200

 Partea a VII-a - Actiuni economice  1.425.867.027   96.815.900  1.522.682.927
 Cheltuieli curente                  1.205.454.971   72.896.300  1.278.351.271
  Cheltuieli de personal                76.463.448   13.299.300     89.762.748
  Cheltuieli materiale si servicii      81.857.179    7.162.800     89.019.979
  Subventii si transferuri           1.047.134.344   52.434.200  1.099.568.544
   Subventii pe produse si
   activitati                          330.778.900   20.150.032    350.928.932
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       434.769.644    7.734.168    442.503.812
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                            229.239.800     -500.000    228.739.800
   Transferuri                          52.346.000   25.050.000     77.396.000
 Cheltuieli de capital                 220.412.056    3.919.600    224.331.656
Cercetare stiintifica                   19.764.622      792.000     20.556.622
 Cheltuieli curente                     18.595.908      752.000     19.347.908
  Cheltuieli de personal                 6.066.634     -100.000      5.966.634
  Cheltuieli materiale si servicii      12.529.274      852.000     13.381.274
 Cheltuieli de capital                   1.168.714       40.000      1.208.714
Prospectiuni si lucrari geologice
de cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                            7.842.320      357.000      8.199.320
 Cheltuieli curente                      7.842.320      357.000      8.199.320
  Cheltuieli materiale si servicii       7.842.320      357.000      8.199.320
Industria extractiva, energetica,
metalurgica, chimica si alte
subramuri ale industriei               661.286.637   49.282.000    710.568.637
 Cheltuieli curente                    554.197.379   25.621.600    579.818.979
  Subventii si transferuri             554.197.379   25.621.600    579.818.979
   Subventii pe produse si
   activitati                          299.224.000   14.324.432    313.548.432
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       224.217.379   11.297.168    235.514.547
   Transferuri                          30.756.000        -         30.756.000
 Cheltuieli de capital                 107.089.258    3.660.400    110.749.658
 Imprumuturi acordate                       -        20.000.000     20.000.000
Agricultura, silvicultura, ape,
mediu inconjurator                     489.941.589   29.714.200    519.655.789
 Cheltuieli curente                    440.170.539   29.714.200    469.884.739
  Cheltuieli de personal                41.893.116   10.648.800     52.541.916
  Cheltuieli materiale si servicii      18.295.458      565.400     18.860.858
  Subventii si transferuri             379.981.965   18.500.000    398.481.965
   Subventii pe produse si
   activitati                            1.444.900        -          1.444.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       147.797.265   -6.000.000    141.797.265
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                            229.239.800     -500.000    228.739.800
   Transferuri                           1.500.000   25.000.000     26.500.000
 Cheltuieli de capital                  49.771.050        -         49.771.050
Transporturi si comunicatii            168.522.755   15.912.800    184.435.555
 Cheltuieli curente                    109.805.944   15.717.000    125.522.944
  Cheltuieli de personal                21.661.570    2.721.700     24.383.270
  Cheltuieli materiale si servicii      39.189.374    5.182.700     44.372.074
  Subventii si transferuri              48.955.000    7.812.600     56.767.600
   Subventii pe produse si
   activitati                           30.110.000    5.825.600     35.935.600
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        18.755.000    1.937.000     20.692.000
   Transferuri                              90.000       50.000        140.000
 Cheltuieli de capital                  58.716.811      195.800     58.912.611
Alte actiuni economice                  78.509.104      757.900     79.267.004
 Cheltuieli curente                     74.842.881      734.500     75.577.381
  Cheltuieli de personal                 6.842.128       28.800      6.870.928
  Cheltuieli materiale si servicii       4.000.753      205.700      4.206.453
  Subventii si transferuri              64.000.000      500.000     64.500.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        44.000.000      500.000     44.500.000
   Transferuri                          20.000.000        -         20.000.000
 Cheltuieli de capital                   3.666.223       23.400      3.689.623

   Partea a VIII-a - Alte actiuni       47.802.153    2.049.700     49.851.853
Alte actiuni                            43.438.203    2.049.700     45.487.903
 Cheltuieli curente                     38.970.402    2.001.800     40.972.202
  Cheltuieli de personal                25.192.679    1.757.000     26.949.679
  Cheltuieli materiale si servicii      12.813.923       86.000     12.899.923
  Subventii si transferuri                 963.800      158.800      1.122.600
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                                215.600        8.800        224.400
   Transferuri                             748.200      150.000        898.200
 Cheltuieli de capital                   4.467.801       47.900      4.515.701
Cheltuieli din fondul de interventie     1.777.000        -          1.777.000
 Cheltuieli curente                      1.777.000        -          1.777.000
  Subventii si transferuri               1.777.000        -          1.777.000
   Transferuri                           1.777.000        -          1.777.000
Cheltuieli din fondul la dispozitia
Guvernului Romaniei pentru relatiile
cu Republica Moldova                     2.586.950        -          2.586.950
 Cheltuieli curente                      2.586.950        -          2.586.950
  Subventii si transferuri               2.586.950        -          2.586.950
   Transferuri                           2.586.950        -          2.586.950

   Partea a IX-a - Transferuri         316.292.200   19.225.000    335.517.200
Transferuri din bugetul de stat        316.292.200   19.225.000    335.517.200
 Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru
asigurarea protectiei sociale a
populatiei pentru energie termica
si transport urban de calatori         156.707.200    2.872.000    159.579.200
 Transferuri din bugetul de stat
 catre bugetele locale pentru
 investitii                            159.585.000   16.353.000    179.938.000

   Partea a XI-a - Datoria publica     145.022.000        -        145.022.000
Dobanzi aferente datoriei publice      145.022.000        -        145.022.000
 Dobanzi aferente datoriei publice
 interne                               145.022.000        -        145.022.000

   Partea a XII-a - Rezerve             27.967.841     -643.554     27.324.287
Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului                    9.073.981        -          9.073.981
Fondul de interventie la dispozitia
Guvernului                               2.223.000        -          2.223.000
Sume rezervate pentru asigurarea
fondurilor necesare posturilor
vacante                                 11.257.810  -10.643.554        614.256
Fondul la dispozitia Guvernului
Romaniei pentru relatiile cu
Republica Moldova                        3.413.050        -          3.413.050
Fondul de infiintare a Corpului
gardienilor publici                      2.000.000        -          2.000.000
Sume rezervate pentru asigurarea
indexarii salariilor personalului
institutiilor publice pe luna
decembrie 1993                              -        10.000.000     10.000.000
Deficit                               -729.300.000        -       -729.300.000
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 a

                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

                                                                 - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor         Program        Influente    Program
                                     an 1993                     rectificat
                                                                 pe anul 1993
------------------------------------------------------------------------------
                0                       1               2             3
------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL           3.969.106.235  226.117.500  4.195.223.735
 Cheltuieli curente                  3.546.978.450  191.283.890  3.738.262.340
  Cheltuieli personal                1.137.751.595  110.651.871  1.248.403.466
  Cheltuieli materiale si servicii     490.934.313   20.269.322    511.203.635
  Subventii si transferuri           1.745.302.701   61.006.251  1.806.308.952
   Subventii pentru institutiile
   publice                              54.687.826    2.774.703     57.462.529
   Subventii pe produse si
   activitati                          331.313.300   20.150.032    351.463.332
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       434.769.644    7.734.168    442.503.812
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                            229.455.400     -491.200    228.964.200
   Transferuri                         695.076.531   30.838.548    725.915.079
  Dobanzi aferente datoriei publice    145.022.000        -        145.022.000
  Sume prevazute in pozitii globale
  ca rezerve                            27.967.841     -643.554     27.324.287
 Cheltuieli de capital                 422.127.785   14.833.610    436.961.395
 Imprumuturi acordate                       -        20.000.000     20.000.000
Invatamant                             536.084.572   67.717.400    603.801.972
 Cheltuieli curente                    516.434.266   66.482.400    582.916.666
  Cheltuieli de personal               414.543.366   56.998.700    471.542.066
   Cheltuieli cu salariile             317.661.746   43.843.530    361.505.276
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                      79.257.544   10.962.133     90.219.677
  Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              15.771.217    2.193.037     17.964.254
   Deplasari, detasari, transferari      1.813.023        -          1.813.023
 Cheltuieli materiale si servicii       76.483.500    9.303.700     85.787.200
   Drepturi cu caracter social           7.402.654      898.025      8.300.679
   Hrana                                19.382.420    2.407.465     21.789.885
   Medicamente si materiale sanitare       101.339       12.180        113.519
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                           26.813.898    3.252.930     30.066.828
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                1.240.058      144.380      1.384.438
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament       5.231.604      608.980      5.840.584
   Reparatii curente                    11.044.178    1.362.690     12.406.868
   Reparatii capitale                    2.953.400      359.710      3.313.110
   Carti si publicatii                     311.939       37.750        349.689
   Alte cheltuieli                       1.815.413      219.590      2.035.003
  Subventii si transferuri               25.407.400     180.000     25.587.400
   Subventii pentru institutiile
   publice                               2.257.200       14.000      2.271.200
   Transferuri                          23.150.200      166.000     23.316.200
 Cheltuieli de capital                  19.650.306    1.235.000     20.885.306
   Investitii ale institutiilor
   publice                              19.650.306    1.235.000     20.885.306
Sanatate                               334.121.686   28.633.689    362.755.375
 Cheltuieli curente                    305.784.824   30.748.879    336.533.703
  Cheltuieli de personal               270.185.760   26.745.813    296.931.573
   Cheltuieli cu salariile             206.330.499   20.427.293    226.757.792
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                      52.485.543    5.298.270     57.783.813
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                             10.295.038    1.020.250     11.315.288
   Deplasari, detasari, transferari      1.074.680        -          1.074.680
  Cheltuieli materiale si servicii      35.599.064    4.003.066     39.602.130
   Drepturi cu caracter social              84.965      150.000        234.965
   Hrana                                 3.873.407      172.566      4.045.973
   Medicamente si materiale sanitare    17.553.782    3.538.200     21.091.982
  Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             3.444.441      111.400      3.555.841
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                2.406.220       23.900      2.430.120
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament         863.990        -            863.990
   Reparatii curente                       802.348        7.000        809.348
   Reparatii capitale                    1.012.735        -          1.012.735
   Carti si publicatii                      16.280        -             16.280
   Alte cheltuieli                       5.540.896        -          5.540.896
 Cheltuieli de capital                  28.336.862   -2.115.190     26.221.672
   Investitii ale institutiilor
   publice                              28.336.862   -2.115.190     26.221.672
Cultura si arta                         20.836.112    1.353.700     22.189.812
 Cheltuieli curente                     16.973.564    1.317.500     18.291.064
  Cheltuieli de personal                 2.275.520      287.500      2.563.020
   Cheltuieli cu salariile               1.556.010      204.708      1.760.718
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         389.000       51.192        440.192
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 77.810       10.276         88.086
   Deplasari, detasari, transferari        252.700       21.324        274.024
  Cheltuieli materiale si servicii       2.966.570       87.100      3.053.670
   Drepturi cu caracter social              -             1.200          1.200
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              183.370       40.910        224.280
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                  652.120       24.210        676.330
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          32.460      -11.880         20.580
   Reparatii curente                       133.430        4.900        138.330
   Reparatii capitale                      897.800       18.680        916.480
   Carti si publicatii                      74.170        7.320         81.490
   Alte cheltuieli                         993.220        1.760        994.980
  Subventii si transferuri              11.731.474      942.900     12.674.374
   Subventii pentru institutiile
   publice                               9.637.634      834.400     10.472.034
   Subventii pe produse si activitati      534.400        -            534.400
   Transferuri                           1.559.440      108.500      1.667.940
 Cheltuieli de capital                   3.862.548       36.200      3.898.748
   Investitii ale institutiilor
   publice                               3.862.548       36.200      3.898.748
Asistenta sociala                        6.989.300     -770.100      6.219.200
 Cheltuieli curente                      6.700.500     -790.600      5.909.900
  Cheltuieli de personal                    29.211        2.558         31.769
   Cheltuieli cu salariile                  22.451        1.968         24.419
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           5.612          492          6.104
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  1.123           98          1.221
   Deplasari, detasari, transferari             25        -                 25
  Cheltuieli materiale si servicii       6.156.294   -1.528.344      4.627.950
   Drepturi cu caracter social           6.122.383   -1.530.264      4.592.119
   Hrana                                    18.000          900         18.900
   Medicamente si materiale sanitare           855          100            955
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                4.078        -              4.078
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           2.215        -              2.215
   Reparatii curente                         4.239          720          4.959
   Carti si publicatii                          66        -                 66
   Alte cheltuieli                           4.458          200          4.658
  Subventii si transferuri                 514.995      735.186      1.250.181
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 514.995      735.186      1.250.181
 Cheltuieli de capital                     288.800       20.500        309.300
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 288.800       20.500        309.300
Alocatii si alte ajutoare pentru
copii                                  174.998.929  -13.900.000    161.098.929
 Cheltuieli curente                    174.998.929  -13.900.000    161.098.929
  Subventii si transferuri             174.998.929  -13.900.000    161.098.929
   Transferuri                         174.998.929  -13.900.000    161.098.929
Pensii si ajutoare I.O.V.T.,
militari si alte persoane               94.651.143     -823.400     93.827.743
 Cheltuieli curente                     94.651.143     -823.400     93.827.743
  Subventii si transferuri              94.651.143     -823.400     93.827.743
   Transferuri                          94.651.143     -823.400     93.827.743
Activitatea sportiva si de tineret      11.400.097      758.565     12.158.662
 Cheltuieli curente                     11.400.097      758.565     12.158.662
  Subventii si transferuri              11.400.097      758.565     12.158.662
   Subventii pentru institutiile
   publice                               9.777.997    1.191.117     10.969.114
   Transferuri                           1.622.100     -432.552      1.189.548
Gospodarie comunala si locuinte         28.260.498      396.200     28.656.698
 Cheltuieli curente                     16.522.000        -         16.522.000
  Subventii si transferuri              16.522.000        -         16.522.000
   Transferuri                          16.522.000        -         16.522.000
 Cheltuieli de capital                  11.738.498      396.200     12.134.698
   Investitii ale institutiilor
   publice                              11.738.498      396.200     12.134.698
Aparare                                397.198.563   21.693.600    418.892.163
 Cheltuieli curente                    297.300.689   16.353.500    313.654.189
  Cheltuieli de personal               151.989.196    9.713.000    161.702.196
  Cheltuieli de materiale si servicii  145.311.493    6.640.500    151.951.993
 Cheltuieli de capital                  99.897.874    5.340.100    105.237.974
   Investitii ale institutiilor
   publice                              99.897.874    5.340.100    105.237.974
Ordinea publica                        212.180.200    6.281.800    218.462.000
 Cheltuieli curente                    201.429.200    5.803.500    207.232.700
  Cheltuieli de personal                96.444.000        -         96.444.000
  Cheltuieli materiale si servicii      72.485.200    5.803.500     78.288.700
  Subventii si transferuri              32.500.000        -         32.500.000
   Subventii pentru institutiile
   publice                              32.500.000        -         32.500.000
 Cheltuieli de capital                  10.751.000      478.300     11.229.300
   Investitii ale institutiilor
   publice                              10.751.000      478.300     11.229.300
Cheltuieli pentru Presedintia
Romaniei                                 2.868.500     -100.000      2.768.500
 Cheltuieli curente                      2.500.800     -100.000      2.400.800
  Cheltuieli de personal                   500.800     -100.000        400.800
   Cheltuieli cu salariile                 355.920      -77.000        278.920
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          75.400      -19.000         56.400
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 15.060       -4.000         11.060
   Deplasari, detasari, transferuri         54.420        -             54.420
  Cheltuieli materiale si servicii       2.000.000        -          2.000.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              437.000        -            437.000
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                  376.000        -            376.000
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           19.000       -             19.000
   Reparatii curente                        198.000       -            198.000
   Carti si publicatii                      44.000        -             44.000
   Alte cheltuieli                         925.200        -            925.200
 Cheltuieli de capital                     367.700        -            367.700
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 367.700        -            367.700
Cheltuieli pentru organele autoritatii
legislative                             12.061.839    1.000.000     13.061.839
 Cheltuieli curente                      7.740.839      500.000      8.240.839
  Cheltuieli de personal                 5.985.000      500.000      6.485.000
   Cheltuieli cu salariile               2.525.000      385.000      2.910.000
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         627.500       96.000        723.500
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                123.600       19.000        142.600
   Deplasari, detasari, transferari      2.708.900        -          2.708.900
  Cheltuieli materiale si servicii       1.750.200        -          1.750.200
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              755.600        -            755.600
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   90.700        -             90.700
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          23.000        -             23.000
   Reparatii curente                       108.700        -            108.700
   Carti si publicatii                      67.700        -             67.700
   Alte cheltuieli                         704.500        -            704.500
  Subventii si transferuri                   5.639        -              5.639
   Transferuri                               5.639        -              5.639
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                  5.639        -              5.639
 Cheltuieli de capital                   4.321.000      500.000      4.821.000
   Investitii ale institutiilor
   publice                               4.321.000      500.000      4.821.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
judecatoresti                           43.257.200  -10.258.000     32.999.200
 Cheltuieli curente                     39.520.100  -10.258.000     29.262.100
  Cheltuieli de personal                16.954.600    1.742.000     18.696.600
   Cheltuieli cu salariile              12.883.750    1.340.100     14.223.850
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                       3.221.680      334.750      3.556.430
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                649.120       67.150        716.270
   Deplasari, detasari, transferari        200.050        -            200.050
  Cheltuieli materiale si servicii      22.565.500  -12.000.000     10.565.500
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                            1.175.240        -          1.175.240
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                2.060.280        -          2.060.280
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          80.660        -             80.660
   Reparatii curente                     1.356.600        -          1.356.600
   Reparatii capitale                   17.858.100  -12.000.000      5.858.100
   Carti si publicatii                      21.020        -             21.020
   Alte cheltuieli                          13.600        -             13.600
 Cheltuieli de capital                   3.737.100        -          3.737.100
   Investitii ale institutiilor
   publice                               3.737.100        -          3.737.100
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                              125.805.275    6.687.000    132.492.275
 Cheltuieli curente                    112.721.235    1.712.000    114.433.235
  Cheltuieli de personal                73.755.915     -294.000     73.461.915
   Cheltuieli cu salariile              53.764.369     -224.300     53.540.069
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                      10.077.408      -56.000     10.021.408
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                              2.090.536      -11.700      2.078.836
   Deplasari, detasari, transferari      7.823.602       -2.000      7.821.602
  Cheltuieli materiale si servicii      30.148.590      711.000     30.859.590
   Drepturi cu caracter social                 180        -                180
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                           18.257.981      438.000     18.695.981
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                1.490.580        5.000      1.495.580
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament         851.233        5.000        856.233
   Reparatii curente                     1.514.173        1.000      1.515.173
   Reparatii capitale                    1.212.800      256.000      1.468.800
   Carti si publicatii                     381.599        -            381.599
   Alte cheltuieli                       6.440.044        6.000      6.446.044
  Subventii si transferuri               8.816.730    1.295.000     10.111.730
   Transferuri                           8.816.730    1.295.000     10.111.730
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale              8.816.730    1.295.000     10.111.730
 Cheltuieli de capital                  13.084.040    4.975.000     18.059.040
   Investitii ale institutiilor
   publice                              13.084.040    4.975.000     18.059.040
Cheltuieli pentru alte organe ale
autoritatii publice                      5.441.100        -          5.441.100
 Cheltuieli curente                      4.228.900        -          4.228.900
  Cheltuieli de personal                 3.432.100        -          3.432.100
   Cheltuieli cu salariile               2.444.420        -          2.444.420
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         610.880        -            610.880
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                125.436        -            125.436
   Deplasari, detasari, transferari        251.364        -            251.364
  Cheltuieli materiale si servicii         796.800        -            796.800
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              318.900        -            318.900
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                  170.200        -            170.200
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          14.800        -             14.800
   Reparatii curente                        18.800        -             18.800
   Reparatii capitale                       64.000        -             64.000
   Carti si publicatii                      89.900        -             89.900
   Alte cheltuieli                         120.200        -            120.200
 Cheltuieli de capital                   1.212.200        -          1.212.200
   Investitii ale institutiilor
   publice                               1.212.200        -          1.212.200
Cercetare stiintifica                   19.764.622      792.000     20.556.622
 Cheltuieli curente                     18.595.908      752.000     19.347.908
  Cheltuieli de personal                 6.066.634     -100.000      5.966.634
   Cheltuieli cu salariile               4.261.185      -37.700      4.223.485
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                       1.044.614       -9.800      1.034.814
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                208.901       -1.500        207.401
   Deplasari, detasari, transferari        551.934      -51.000        500.934
  Cheltuieli materiale si servicii      12.529.274      852.000     13.381.274
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              521.300       33.685        554.985
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                3.175.060       29.186      3.204.246
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           5.600          335          5.935
   Reparatii curente                        50.900        3.231         54.131
   Reparatii capitale                      847.100       56.230        903.330
   Carti si publicatii                     187.400       11.345        198.745
   Alte cheltuieli                       7.741.914      717.988      8.459.902
 Cheltuieli de capital                   1.168.714       40.000      1.208.714
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 620.438       40.000        660.438
   Investitii ale regiilor autonome
   si societatilor comerciale cu
   capital de stat realizate din
   penalizari incasate la buget
   conform Hotararii Guvernului
   nr. 90/1991                             548.276        -            548.276
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                            7.842.320      357.000      8.199.320
 Cheltuieli curente                      7.842.320      357.000      8.199.320
  Cheltuieli materiale si servicii       7.842.320      357.000      8.199.320
   Alte cheltuieli                       7.842.320      357.000      8.199.320
Industria extractiva, energetica,
metalurgica, chimica si alte
subramuri ale industriei               661.286.637   49.282.000    710.568.637
 Cheltuieli curente                    554.197.379   25.621.600    579.818.979
  Subventii si transferuri             554.197.379   25.621.600    579.818.979
   Subventii pe produse si
   activitati                          299.224.000   14.324.432    313.548.432
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       224.217.379   11.297.168    235.514.547
   Transferuri                          30.756.000        -         30.756.000
 Cheltuieli de capital                 107.089.258    3.660.400    110.749.658
   Investitii ale regiilor autonome
   si societatilor comerciale cu
   capital de stat                     107.089.258    3.660.400    110.749.658
 Imprumuturi acordate                       -        20.000.000     20.000.000
Agricultura, silvicultura, ape,
mediu inconjurator                     489.941.589   29.714.200    519.655.789
 Cheltuieli curente                    440.170.539   29.714.200    469.884.739
  Cheltuieli de personal                41.893.116   10.648.800     52.541.916
   Cheltuieli cu salariile              31.435.278    8.191.385     39.626.663
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                       7.859.317    2.047.846      9.907.163
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                              1.580.175      409.569      1.989.744
   Deplasari, detasari, transferuri      1.018.346        -          1.018.346
  Cheltuieli materiale si servicii      18.295.458      565.400     18.860.858
   Drepturi cu caracter social               2.000           50          2.050
   Hrana                                   410.300        9.840        420.140
   Medicamente si materiale sanitare     6.986.443      221.400      7.207.843
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                            2.600.847       78.980      2.679.827
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                4.272.696      143.558      4.416.254
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament       1.776.970       49.992      1.826.962
   Reparatii curente                       536.403       12.840        549.243
   Reparatii capitale                      407.578       12.840        420.418
   Carti si publicatii                      12.397          380         12.777
   Alte cheltuieli                       1.289.824       35.520      1.325.344
  Subventii si transferuri             379.981.965   18.500.000    398.481.965
   Subventii pe produse si activitati    1.444.900        -          1.444.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       147.797.265   -6.000.000    141.797.265
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                            229.239.800     -500.000    228.739.800
   Transferuri                           1.500.000   25.000.000     26.500.000
 Cheltuieli de capital                  49.771.050        -         49.771.050
   Investitii ale institutiilor
   publice                               6.331.284      -75.000      6.256.284
   Investitii ale regiilor autonome
   si societatilor comerciale cu
   capital de stat                      43.439.766       75.000     43.514.766
Transporturi si comunicatii            168.522.755   15.912.800    184.435.555
 Cheltuieli curente                    109.805.944   15.717.000    125.522.944
  Cheltuieli de personal                21.661.570    2.721.700     24.383.270
   Cheltuieli cu salariile              16.078.057    2.046.410     18.124.467
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                       4.460.748      555.080      5.015.828
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                785.140      112.750        897.890
   Deplasari, detasari, transferari        337.625        7.460        345.085
  Cheltuieli materiale si servicii      39.189.374    5.182.700     44.372.074
   Drepturi cu caracter social              41.289        5.820         47.109
   Hrana                                   101.820       28.080        129.900
   Medicamente si materiale sanitare        29.833        5.050         34.883
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                            2.434.556      299.050      2.733.606
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                3.766.558    1.071.490      4.838.048
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament         301.632       20.790        322.422
   Reparatii curente                    23.046.996    2.581.630     25.628.626
   Reparatii capitale                    6.099.328      822.420      6.921.748
   Carti si publicatii                      47.105        3.870         50.975
   Alte cheltuieli                       3.320.257      344.500      3.664.757
  Subventii si transferuri              48.955.000    7.812.600     56.767.600
   Subventii pe produse si activitati   30.110.000    5.825.600     35.935.600
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        18.755.000    1.937.000     20.692.000
   Transferuri                              90.000       50.000        140.000
 Cheltuieli de capital                  58.716.811      195.800     58.912.611
   Investitii ale regiilor autonome
   si societatilor comerciale cu
   capital de stat                      58.716.811      195.800     58.912.611
Alte actiuni economice                  78.509.104      757.900     79.267.004
 Cheltuieli curente                     74.842.881      734.500     75.577.381
  Cheltuieli de personal                 6.842.128       28.800      6.870.928
   Cheltuieli cu salariile               5.169.424       19.754      5.189.178
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                       1.296.858        7.538      1.304.396
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                263.008        1.508        264.516
   Deplasari, detasari, transferari        112.838        -            112.838
  Cheltuieli materiale si servicii       4.000.753      205.700      4.206.453
   Hrana                                       275        -                275
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                            1.938.716       70.000      2.008.716
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   40.907        -             40.907
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament         416.900        5.000        421.900
   Reparatii curente                       452.622       38.000        490.622
   Reparatii capitale                      369.654       67.700        437.354
   Carti si publicatii                         799        -                799
   Alte cheltuieli                         780.880       25.000        805.880
  Subventii si transferuri              64.000.000      500.000     64.500.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        44.000.000      500.000     44.500.000
   Transferuri                          20.000.000        -         20.000.000
 Cheltuieli de capital                   3.666.223       23.400      3.689.623
   Stocuri pentru rezerva de stat        3.348.564       17.400      3.365.964
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 317.659        6.000        323.659
Alte actiuni                            43.438.203    2.049.700     45.487.903
 Cheltuieli curente                     38.970.402    2.001.800     40.972.202
  Cheltuieli de personal                25.192.679    1.757.000     26.949.679
   Cheltuieli cu salariile               4.990.380       15.000      5.005.380
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                       1.245.120        3.500      1.248.620
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                267.320          500        267.820
   Deplasari, detasari, transferari          4.080        -              4.080
  Cheltuieli materiale si servicii      12.813.923       86.000     12.899.923
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               35.540        4.000         39.540
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   89.040        -             89.040
   Reparatii curente                           370        -                370
   Carti si publicatii                       1.430        -              1.430
   Alte cheltuieli                         257.020        -            257.020
  Subventii si transferuri                 963.800      158.800      1.122.600
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                                215.600        8.800        224.400
   Transferuri                             748.200      150.000        898.200
 Cheltuieli de capital                   4.467.801       47.900      4.515.701
   Investitii ale institutiilor
   publice                               4.467.801       47.900      4.515.701
Cheltuieli din fondul de interventie     1.777.000        -          1.777.000
 Cheltuieli curente                      1.777.000        -          1.777.000
  Subventii si transferuri               1.777.000        -          1.777.000
   Transferuri                           1.777.000        -          1.777.000
Cheltuieli din fondul la dispozitia
Guvernului Romaniei pentru relatiile
cu Republica Moldova                     2.586.950        -          2.586.950
 Cheltuieli curente                      2.586.950        -          2.586.950
  Subventii si transferuri               2.586.950        -          2.586.950
   Transferuri                           2.586.950        -          2.586.950

  Partea a IX-a - Transferuri          316.292.200   19.225.000    335.517.200
Transferuri din bugetul de stat        316.292.200   19.225.000    335.517.200
 Transferuri din bugetul de stat
 catre bugetele locale pentru
 asigurarea protectiei sociale a
 populatiei pentru energie termica
 si transport urban de calatori        156.707.200    2.872.000    159.579.200
 Transferuri din bugetul de stat
 catre bugetele locale pentru
 investitii                            159.585.000   16.353.000    175.938.000
Dobanzi aferente datoriei publice      145.022.000        -        145.022.000

  Partea a XII-a - Rezerve              27.967.841     -643.554     27.324.287
Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului                    9.073.981        -          9.073.981
Fondul de interventie la dispozitia
Guvernului                               2.223.000        -          2.223.000
Sume rezervate pentru asigurarea
fondurilor necesare posturilor
vacante                                 11.257.810  -10.643.554        614.256
Fondul la dispozitia Guvernului
Romaniei pentru relatiile cu
Republica Moldova                        3.413.050        -          3.413.050
Fondul de infiintare a Corpul
gardienilor publici                      2.000.000        -          2.000.000
Sume rezervate pentru asigurarea
indexarii salariilor personalului
institutiilor publice pe luna
decembrie 1993                              -        10.000.000     10.000.000
Deficit                               -729.300.000        -       -729.300.000
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/01

    PRESEDINTIA ROMANIEI

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program       Influente  Program
                                         an 1993                  rectificat
                                                                  pe anul 1993
------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               2.868.500     -100.000      2.768.500
 Cheltuieli curente                      2.500.800     -100.000      2.400.800
  Cheltuieli de personal                   500.800     -100.000        400.800
  Cheltuieli materiale si servicii       2.000.000        -          2.000.000
 Cheltuieli de capital                     367.700        -            367.700

  Partea a VI-a - Autoritatile publice   2.868.500     -100.000      2.768.500
 Cheltuieli curente                      2.500.800     -100.000      2.400.800
  Cheltuieli de personal                   500.800     -100.000        400.800
  Cheltuieli materiale si servicii       2.000.000        -          2.000.000
 Cheltuieli de capital                     367.700        -            367.700
Cheltuieli pentru Presedintia Romaniei   2.868.500     -100.000      2.768.500
 Cheltuieli curente                      2.500.800     -100.000      2.400.800
  Cheltuieli de personal                   500.800     -100.000        400.800
  Cheltuieli materiale si servicii       2.000.000        -          2.000.000
 Cheltuieli de capital                     367.700        -            367.700

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL               2.868.500     -100.000      2.768.500
 Cheltuieli curente                      2.500.800     -100.000      2.400.800
  Cheltuieli de personal                   500.800     -100.000        400.800
  Cheltuieli materiale si servicii       2.000.000        -          2.000.000
 Cheltuieli de capital                     367.700        -            367.700
Cheltuieli pentru Presedintia Romaniei   2.868.500     -100.000      2.768.500
 Cheltuieli curente                      2.500.800     -100.000      2.400.800
  Cheltuieli de personal                   500.800     -100.000        400.800
   Cheltuieli cu salariile                 355.920      -77.000        278.920
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          75.400      -19.000         56.400
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 15.060       -4.000         11.060
   Deplasari, detasari, transferari         54.420        -             54.420
  Cheltuieli materiale si servicii       2.000.000        -          2.000.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              437.000        -            437.000
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                  376.000        -            376.000
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          19.800        -             19.800
   Reparatii curente                       198.000        -            198.000
   Carti si publicatii                      44.000        -             44.000
   Alte cheltuieli                         925.200        -            925.200
 Cheltuieli de capital                     367.700        -            367.700
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 367.700        -            367.700
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/02

    SENAT ROMANIEI

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program     Influente    Program
                                         an 1993                  rectificat
                                                                  pe anul 1993
------------------------------------------------------------------------------
              0                             1             2           3
------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               3.390.139        -       3.390.139
 Cheltuieli curente                      3.212.139        -       3.212.139
  Cheltuieli de personal                 2.554.900        -       2.554.900
  Cheltuieli materiale si servicii         651.600        -         651.600
  Subventii si transferuri                   5.639        -           5.639
   Transferuri                               5.639        -           5.639
 Cheltuieli de capital                     178.000        -         178.000

  Partea a VI-a - Autoritatile publice   3.390.139        -       3.390.139
 Cheltuieli curente                      3.212.139        -       3.212.139
  Cheltuieli de personal                 2.554.900        -       2.554.900
  Cheltuieli materiale si servicii         651.600        -         651.600
  Subventii si transferuri                   5.639        -           5.639
   Transferuri                               5.639        -           5.639
 Cheltuieli de capital                     178.000        -         178.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
legislative                              3.390.139        -       3.390.139
 Cheltuieli curente                      3.212.139        -       3.212.139
  Cheltuieli de personal                 2.554.900        -       2.554.900
  Cheltuieli materiale si servicii         651.600        -         651.600
  Subventii si transferuri                   5.639        -           5.639
   Transferuri                               5.639        -           5.639
   Contributii si cotizatii la organisme
   internationale                            5.639        -           5.639
 Cheltuieli de capital                     178.000        -         178.000

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL               3.390.139        -       3.390.139
 Cheltuieli curente                      3.212.139        -       3.212.139
  Cheltuieli de personal                 2.554.900        -       2.554.900
  Cheltuieli materiale si servicii         651.600        -         651.600
  Subventii si transferuri                   5.639        -           5.639
   Transferuri                               5.639        -           5.639
 Cheltuieli de capital                     178.000        -         178.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
legislative                              3.390.139        -       3.390.139
 Cheltuieli curente                      3.212.139        -       3.212.139
  Cheltuieli de personal                 2.554.900        -       2.554.900
   Cheltuieli cu salariile                 955.900        -         955.900
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         242.500        -         242.500
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 48.500        -          48.500
   Deplasari, detasari, transferari      1.308.000        -       1.308.000
 Cheltuieli materiale si servicii          651.600        -         651.600
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              310.600        -         310.600
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   20.400        -          20.400
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           6.800        -           6.800
   Reparatii curente                        75.600        -          75.600
   Carti si publicatii                      30.600        -          30.600
   Alte cheltuieli                         207.600        -         207.600
  Subventii si transferuri                   5.639        -           5.639
   Transferuri                               5.639        -           5.639
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                  5.639        -           5.639
 Cheltuieli de capital                     178.000        -         178.000
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 178.000        -         178.000
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/03

    CAMERA DEPUTATILOR

                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program      Influente   Program
                                         an 1993                  rectificat
                                                                  pe anul 1993
------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               8.671.700    1.000.000   9.671.700
 Cheltuieli curente                      4.528.700      500.000   5.028.700
  Cheltuieli de personal                 3.430.100      500.000   3.930.100
  Cheltuieli materiale si servicii       1.098.600        -       1.098.600
 Cheltuieli de capital                   4.143.000      500.000   4.643.000

  Partea a VI-a - Autoritatile publice   8.671.700    1.000.000   9.671.700
 Cheltuieli curente                      4.528.700      500.000   5.028.700
  Cheltuieli de personal                 3.430.100      500.000   3.930.100
  Cheltuieli materiale si servicii       1.098.600        -       1.098.600
 Cheltuieli de capital                   4.143.000      500.000   4.643.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
legislative                              8.671.700    1.000.000   9.671.700
 Cheltuieli curente                      4.528.700      500.000   5.028.700
  Cheltuieli de personal                 3.430.100      500.000   3.930.100
  Cheltuieli materiale si servicii       1.098.600        -       1.098.600
 Cheltuieli de capital                   4.143.000      500.000   4.643.000

                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL               8.671.700    1.000.000   9.671.700
 Cheltuieli curente                      4.528.700      500.000   5.028.700
  Cheltuieli de personal                 3.430.100      500.000   3.930.100
  Cheltuieli materiale si servicii       1.098.600        -       1.098.600
 Cheltuieli de capital                   4.143.000      500.000   4.643.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
legislative                              8.671.700    1.000.000   9.671.700
 Cheltuieli curente                      4.528.700      500.000   5.028.700
  Cheltuieli de personal                 3.430.100      500.000   3.930.100
   Cheltuieli cu salariile               1.569.100      385.000   1.954.100
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         385.000       96.000     481.000
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 75.100       19.000      94.100
   Deplasari, detasari, transferari      1.400.900        -       1.400.900
  Cheltuieli materiale si servicii       1.098.600        -       1.098.600
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              445.000        -         445.000
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   70.300        -          70.300
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          16.200        -          16.200
   Reparatii curente                        33.100        -          33.100
   Carti si publicatii                      37.100        -          37.100
   Alte cheltuieli                         496.900        -         496.900
 Cheltuieli de capital                   4.143.000      500.000   4.643.000
   Investitii ale institutiilor
   publice                               4.143.000      500.000   4.643.000
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/04

    MINISTERUL JUSTITIEI

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program      Influente     Program
                                        an 1993                    rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                          1             2             3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL              59.595.817   -5.023.000    54.572.817
 Cheltuieli curente                     56.834.317   -5.023.000    51.811.317
  Cheltuieli de personal                11.677.400      971.000    12.648.400
  Cheltuieli materiale si servicii      12.599.032   -5.994.000     6.605.032
  Subventii si transferuri              32.557.885        -        32.557.885
   Subventii pentru institutiile
   publice                              32.500.000        -        32.500.000
   Transferuri                              57.885        -            57.885
Cheltuieli de capital                    2.761.500        -         2.761.500

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale               74.466        -            74.466
 Cheltuieli curente                         74.466        -            74.466
  Cheltuieli de personal                    23.400        -            23.400
  Cheltuieli materiale si servicii          12.532        -            12.532
  Subventii si transferuri                  38.534        -            38.534
   Transferuri                              38.534        -            38.534
Invatamant                                  35.932        -            35.932
 Cheltuieli curente                         35.932        -            35.932
  Cheltuieli de personal                    23.400        -            23.400
  Cheltuieli materiale si servicii          12.532        -            12.532
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                            38.534        -            38.534
 Cheltuieli curente                         38.534        -            38.534
  Subventii si transferuri                  38.534        -            38.534
   Transferuri                              38.534        -            38.534
din total cheltuieli:
 Alte pensii, ajutoare si indemnizatii      38.534        -            38.534

  Partea a V-a - Ordinea publica        32.500.000        -        32.500.000
Ordinea publica                         32.500.000        -        32.500.000
 Cheltuieli curente                     32.500.000        -        32.500.000
  Subventii si transferuri              32.500.000        -        32.500.000
   Subventii pentru institutiile
   publice                              32.500.000        -        32.500.000

  Partea a VI-a - Autoritatile publice  27.021.351   -5.023.000    21.998.351
 Cheltuieli curente                     24.259.851   -5.023.000    19.236.851
  Cheltuieli de personal                11.654.000      971.000    12.625.000
  Cheltuieli materiale si servicii      12.586.500   -5.994.000     6.592.500
  Subventii si transferuri                  19.351        -            19.351
   Transferuri                              19.351        -            19.351
 Cheltuieli de capital                   2.761.500        -         2.761.500
Cheltuieli pentru organele
autoritatii judecatoresti               26.360.600*) -5.038.000    21.322.600*)
 Cheltuieli curente                     23.610.600   -5.038.000    18.572.600
  Cheltuieli de personal                11.088.100      962.000    12.050.100
  Cheltuieli materiale si servicii      12.522.500   -6.000.000     6.522.500
 Cheltuieli de capital                   2.750.000        -         2.750.000
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                      660.751       15.000       675.751
 Cheltuieli curente                        649.251       15.000       664.251
  Cheltuieli de personal                   565.900        9.000       574.900
  Cheltuieli materiale si servicii          64.000        6.000        70.000
  Subventii si transferuri                  19.351        -            19.351
   Transferuri                              19.351        -            19.351
  Contributii si cotizatii la
  organisme internationale                  19.351        -            19.351
 Cheltuieli de capital                      11.500        -            11.500
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                  660.751       15.000       675.751

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL              59.595.817   -5.023.000    54.572.817
 Cheltuieli curente                     56.834.317   -5.023.000    51.811.317
  Cheltuieli de personal                11.677.400      971.000    12.648.400
  Cheltuieli materiale si servicii      12.599.032   -5.994.000     6.605.032
  Subventii si transferuri              32.557.885        -        32.557.885
   Subventii pentru institutiile
   publice                              32.500.000        -        32.500.000
   Transferuri                              57.885        -            57.885
 Cheltuieli de capital                   2.761.500        -         2.761.500
Invatamant                                  35.932        -            35.932
 Cheltuieli curente                         35.932        -            35.932
  Cheltuieli de personal                    23.400        -            23.400
  Cheltuieli materiale si servicii          12.532        -            12.532
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                            38.534        -            38.534
 Cheltuieli curente                         38.534        -            38.534
  Subventii si transferuri                  38.534        -            38.534
   Transferuri                              38.534        -            38.534
Ordinea publica                         32.500.000        -        32.500.000
 Cheltuieli curente                     32.500.000        -        32.500.000
  Subventii si transferuri              32.500.000        -        32.500.000
   Subventii pentru institutiile
   publice                              32.500.000        -        32.500.000
Cheltuieli pentru organele
autoritatii judecatoresti               26.360.600*) -5.038.000    21.322.600*)
 Cheltuieli curente                     23.610.600   -5.038.000    18.572.600
  Cheltuieli de personal                11.088.100      962.000    12.050.100
   Cheltuieli cu salariile               8.503.000      740.000     9.243.000
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                       2.125.000      185.000     2.310.000
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                425.600       37.000       462.600
   Deplasari, detasari, transferari         34.500        -            34.500
  Cheltuieli materiale si servicii      12.522.500   -6.000.000     6.522.500
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              926.000        -           926.000
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                  965.500        -           965.500
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          25.400        -            25.400
   Reparatii curente                       973.300        -           973.300
   Reparatii capitale                    9.611.700   -6.000.000     3.611.700
   Carti si publicatii                      15.300        -            15.300
   Alte cheltuieli                           5.300        -             5.300
 Cheltuieli de capital                   2.750.000        -         2.750.000
   Investitii ale institutiilor
   publice                               2.750.000        -         2.750.000
Cheltuieli pentru organele
activitatii executive                      660.751       15.000       675.751
 Cheltuieli curente                        649.251       15.000       664.251
  Cheltuieli de personal                   565.900        9.000       574.900
   Cheltuieli cu salariile                 404.500        6.900       411.400
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         101.100        1.700       102.800
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 20.300          400        20.700
   Deplasari, detasari, transferari         40.000        -            40.000
  Cheltuieli materiale si servicii          64.000        6.000        70.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               53.500        4.000        57.500
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament             800        -               800
   Reparatii curente                         1.150        1.000         2.150
   Carti si publicatii                       2.000        -             2.000
   Alte cheltuieli                           6.550        1.000         7.550
  Subventii si transferuri                  19.351        -            19.351
   Transferuri                              19.351        -            19.351
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                19.351        -            19.351
 Cheltuieli de capital                      11.500        -            11.500
   Investitii ale institutiilor
   publice                                  11.500        -            11.500
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Inclusiv dotarile aferente functionarii instantelor judecatoresti nou-infiintate.

    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

         VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                                - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
                                                 Program 1993
     Institutia publica             ---------------------------------------
                                      Venituri    Subventii     Cheltuieli
---------------------------------------------------------------------------
Ordinea publica                   I   3.000.000   32.500.000    35.500.000
                                 II       -             -            -
                                III   3.000.000   32.500.000    35.500.000
- Directia Generala a
  Penitenciarelor                 I   3.000.000   32.500.000    35.500.000
                                 II       -             -            -
                                III   3.000.000   32.500.000    35.500.000
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/05

    MINISTERUL PUBLIC

                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program      Influente     Program
                                        an 1993                    rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1            2             3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL              16.483.700   -5.250.000    11.233.700
 Cheltuieli curente                     15.519.300   -5.250.000    10.269.300
  Cheltuieli de personal                 5.519.300      750.000     6.269.300
  Cheltuieli materiale si servicii      10.000.000   -6.000.000     4.000.000
 Cheltuieli capital                        964.400        -           964.400

  Partea a VI-a - Autoritatile publice  16.483.700   -5.250.000    11.233.700
 Cheltuieli curente                     15.519.300   -5.250.000    10.269.300
  Cheltuieli de personal                 5.519.300      750.000     6.269.300
  Cheltuieli materiale si servicii      10.000.000   -6.000.000     4.000.000
 Cheltuieli de capital                     964.400        -           964.400
Cheltuieli pentru organele
autoritatii judecatoresti               16.483.700   -5.250.000    11.233.700
 Cheltuieli curente                     15.519.300   -5.250.000    10.269.300
  Cheltuieli de personal                 5.519.300      750.000     6.269.300
  Cheltuieli materiale si servicii      10.000.000   -6.000.000     4.000.000
 Cheltuieli de capital                     964.400        -           964.400

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL              16.483.700   -5.250.000    11.233.700
 Cheltuieli curente                     15.519.300   -5.250.000    10.269.300
  Cheltuieli de personal                 5.519.300      750.000     6.269.300
  Cheltuieli materiale si servicii      10.000.000   -6.000.000     4.000.000
 Cheltuieli de capital                     964.400        -           964.400
Cheltuieli pentru organele
autoritatii judecatoresti               16.483.700   -5.250.000    11.233.700
 Cheltuieli curente                     15.519.300   -5.250.000    10.269.300
  Cheltuieli de personal                 5.519.300      750.000     6.269.300
   Cheltuieli cu salariile               4.139.500      577.000     4.716.500
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                       1.038.600      144.000     1.182.600
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                210.700       29.000       239.700
   Deplasari, detasari, transferari        130.500        -           130.500
  Cheltuieli materiale si servicii      10.000.000   -6.000.000     4.000.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              220.000        -           220.000
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                1.092.200        -         1.092.200
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          54.400        -            54.400
   Reparatii curente                       379.000        -           379.000
   Reparatii capitale                    8.246.400   -6.000.000     2.246.400
   Carti si publicatii                       4.000        -             4.000
   Alte cheltuieli                           4.000        -             4.000
 Cheltuieli de capital                     964.400        -           964.400
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 964.400        -           964.400
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/06

    CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE

                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor               Program      Influente  Program
                                           an 1993                 rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1            2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                 412.900      30.000     442.900
 Cheltuieli curente                        390.200      30.000     420.200
  Cheltuieli de personal                   347.200      30.000     377.200
  Cheltuieli materiale si servicii          43.000        -         43.000
 Cheltuieli de capital                      22.700        -         22.700

  Partea a VI-a - Autoritatile publice     412.900      30.000     442.900
 Cheltuieli curente                        390.200      30.000     420.200
  Cheltuieli de personal                   347.200      30.000     377.200
  Cheltuieli materiale si servicii          43.000        -         43.000
 Cheltuieli de capital                      22.700        -         22.700
Cheltuieli pentru organele autoritatii
judecatoresti                              412.900      30.000     442.900
 Cheltuieli curente                        390.200      30.000     420.200
  Cheltuieli de personal                   347.200      30.000     377.200
  Cheltuieli materiale si servicii          43.000        -         43.000
 Cheltuieli de capital                      22.700        -         22.700

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                 412.900      30.000     442.900
 Cheltuieli curente                        390.200      30.000     420.200
  Cheltuieli de personal                   347.200      30.000     377.200
  Cheltuieli materiale si servicii          43.000        -         43.000
 Cheltuieli de capital                      22.700        -         22.700
Cheltuieli pentru organele
autoritatii judecatoresti                  412.900      30.000     442.900
 Cheltuieli curente                        390.200      30.000     420.200
  Cheltuieli de personal                   347.200      30.000     377.200
   Cheltuieli cu salariile                 241.250      23.100     264.350
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          58.080       5.750      63.830
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 12.820       1.150      13.970
   Deplasari, detasari, transferari         35.050        -         35.050
  Cheltuieli materiale si servicii          43.000        -         43.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               29.240        -         29.240
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                    2.580        -          2.580
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament             860        -            860
   Reparatii curente                         4.300        -          4.300
   Carti si publicatii                       1.720        -          1.720
   Alte cheltuieli                           4.300        -          4.300
 Cheltuieli de capital                      22.700        -         22.700
   Investitii ale institutiilor publice     22.700        -         22.700
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/07

    CURTEA CONSTITUTIONALA

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor               Program      Influente  Program
                                           an 1993                 rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1            2            3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                 348.200        -        348.200
 Cheltuieli curente                        322.000        -        322.000
  Cheltuieli de personal                   189.200        -        189.200
  Cheltuieli materiale si servicii         132.800        -        132.800
 Cheltuieli de capital                      26.200        -         26.200

  Partea a VI-a - Autoritatile publice     348.200        -        348.200
 Cheltuieli curente                        322.000        -        322.000
  Cheltuieli de personal                   189.200        -        189.200
  Cheltuieli materiale si servicii         132.800        -        132.800
 Cheltuieli de capital                      26.200        -         26.200
Cheltuieli pentru alte organe ale
autoritatii publice                        348.200        -        348.200
 Cheltuieli curente                        322.000        -        322.000
  Cheltuieli de personal                   189.200        -        189.200
  Cheltuieli materiale si servicii         132.800        -        132.800
 Cheltuieli de capital                      26.200        -         26.200

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                 348.200        -        348.200
 Cheltuieli curente                        322.000        -        322.000
  Cheltuieli de personal                   189.200        -        189.200
  Cheltuieli materiale si servicii         132.800        -        132.800
 Cheltuieli de capital                      26.200        -         26.200
Cheltuieli pentru alte organe ale
autoritatii publice                        348.200        -        348.200
 Cheltuieli curente                        322.000        -        322.000
  Cheltuieli de personal                   189.200        -        189.200
   Cheltuieli cu salariile                 107.300        -        107.300
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                  26.600        -         26.600
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  5.500        -          5.500
   Deplasari, detasari, transferari         49.800        -         49.800
 Cheltuieli materiale si servicii          132.800        -        132.800
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               35.900        -         35.900
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   25.100        -         25.100
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           2.800        -          2.800
   Reparatii curente                         2.800        -          2.800
   Carti si publicatii                      42.000        -         42.000
   Alte cheltuieli                          24.200        -         24.200
 Cheltuieli de capital                      26.200        -         26.200
   Investitii ale institutiilor publice     26.200        -         26.200
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/08

    CURTEA DE CONTURI

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program      Influente    Program
                                         an 1993                   rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1            2            3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               5.092.900        -        5.092.900
 Cheltuieli curente                      3.906.900        -        3.906.900
  Cheltuieli de personal                 3.242.900        -        3.242.900
  Cheltuieli materiale si servicii         664.000        -          664.000
 Cheltuieli de capital                   1.186.000        -        1.186.000

  Partea a VI-a - Autoritatile publice   5.092.900        -        5.092.900
 Cheltuieli curente                      3.906.900        -        3.906.900
  Cheltuieli de personal                 3.242.900        -        3.242.900
  Cheltuieli materiale si servicii         664.000        -          664.000
 Cheltuieli de capital                   1.186.000        -        1.186.000
Cheltuieli pentru alte organe ale
autoritatii publice                      5.092.900        -        5.092.900
 Cheltuieli curente                      3.906.900        -        3.906.900
  Cheltuieli de personal                 3.242.900        -        3.242.900
  Cheltuieli materiale si servicii         664.000        -          664.000
 Cheltuieli de capital                   1.186.000        -        1.186.000

                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL               5.092.900        -        5.092.900
 Cheltuieli curente                      3.906.900        -        3.906.900
  Cheltuieli de personal                 3.242.900        -        3.242.900
  Cheltuieli materiale si servicii         664.000        -          664.000
 Cheltuieli de capital                   1.186.000                 1.186.000
Cheltuieli pentru alte organe ale
autoritatii publice                      5.092.900        -        5.092.900
 Cheltuieli curente                      3.906.900        -        3.906.900
  Cheltuieli de personal                 3.242.900        -        3.242.900
   Cheltuieli cu salariile               2.337.120        -        2.337.120
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         584.280        -          584.280
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                119.936        -          119.936
   Deplasari, detasari, transferari        201.564        -          201.564
  Cheltuieli materiale si servicii         664.000        -          664.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              283.000        -          283.000
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                  145.100        -          145.100
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata sau echipament         12.000        -           12.000
   Reparatii curente                        16.000        -           16.000
   Reparatii capitale                       64.000        -           64.000
   Carti si publicatii                      47.900        -           47.900
   Alte cheltuieli                          96.000        -           96.000
 Cheltuieli de capital                   1.186.000        -        1.186.000
  Investitii ale institutiilor publice   1.186.000        -        1.186.000
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Guvernul va asigura, prin redistribuire, spatiile necesare functionarii Curtii de Conturi si a Camerelor de Conturi judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a dotarilor cu mobilierul necesar.
    Dotarile si amenajarile care nu se pot asigura prin redistribuire se vor acoperi financiar din rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pe baza de hotarare a acestuia si/sau din veniturile suplimentare care se realizeaza peste nivelul prevazut prin prezenta lege.

    ANEXA 1 b/09

    SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program         Influente  Program
                                        an 1993                    rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2            3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL              10.772.610      420.700    11.193.310
 Cheltuieli curente                     10.065.880      420.700    10.486.580
  Cheltuieli de personal                 4.199.400      343.000     4.542.400
  Cheltuieli materiale si servicii       2.703.000        -         2.703.000
  Subventii si transferuri               3.163.480       77.700     3.241.180
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 220.650       18.000       238.650
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                              2.091.570        -         2.091.570
   Transferuri                             851.260       59.700       910.960
 Cheltuieli de capital                     706.730        -           706.730

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale            1.034.690       77.700     1.112.390
 Cheltuieli curente                        984.960       77.700     1.062.660
  Subventii si transferuri                 984.960       77.700     1.062.660
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 220.650       18.000       238.650
   Transferuri                             764.310       59.700       824.010
 Cheltuieli de capital                      49.730        -            49.730
Cultura si arta                          1.034.690       77.700     1.112.390
 Cheltuieli curente                        984.960       77.700     1.062.660
  Subventii si transferuri                 984.960       77.700     1.062.660
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 220.650       18.000       238.650
   Transferuri                             764.310*)     59.700       824.010*)
 Cheltuieli de capital                      49.730        -            49.730
din total cheltuieli:
 Alte institutii si actiuni de
cultura si arta                          1.034.690       77.700     1.112.390

  Partea a VI-a - Autoritatile publice   7.346.400      343.000     7.689.400
 Cheltuieli curente                      6.689.400      343.000     7.032.400
  Cheltuieli de personal                 4.199.400      343.000     4.542.400
  Cheltuieli materiale si servicii       2.490.000        -         2.490.000
 Cheltuieli de capital                     657.000        -           657.000
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                    7.346.400      343.000     7.689.400
 Cheltuieli curente                      6.689.400      343.000     7.032.400
  Cheltuieli de personal                 4.199.400      343.000     4.542.400
  Cheltuieli materiale si servicii       2.490.000        -         2.490.000
 Cheltuieli de capital                     657.000        -           657.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                7.346.400      343.000     7.689.400

  Partea a VII-a - Actiuni economice     2.091.570        -         2.091.570
 Cheltuieli curente                      2.091.570        -         2.091.570
  Subventii si transferuri               2.091.570        -         2.091.570
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                              2.091.570        -         2.091.570
Agricultura, silvicultura, ape,
mediu inconjurator                       2.091.570        -         2.091.570
 Cheltuieli curente                      2.091.570        -         2.091.570
  Subventii si transferuri               2.091.570        -         2.091.570
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                              2.091.570        -         2.091.570

  Partea a VIII-a - Alte actiuni           299.950        -           299.950
 Cheltuieli curente                        299.950        -           299.950
  Cheltuieli materiale si servicii         213.000        -           213.000
  Subventii si transferuri                  86.950        -            86.950
   Transferuri                              86.950        -            86.950
Alte actiuni                               213.000        -           213.000
 Cheltuieli curente                        213.000        -           213.000
  Cheltuieli materiale si servicii         213.000        -           213.000
din total cheltuieli:
 Centre si oficii de calcul                213.000        -           213.000
 Cheltuieli din fondul la dispozitia
 Guvernului Romaniei pentru relatiile
 cu Republica Moldova                       86.950        -            86.950
  Cheltuieli curente                        86.950        -            86.950
   Subventii si transferuri                 86.950        -            86.950
    Transferuri                             86.950        -            86.950

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL              10.772.610      420.700    11.193.310
 Cheltuieli curente                     10.065.880      420.700    10.486.580
  Cheltuieli de personal                 4.199.400      343.000     4.542.400
  Cheltuieli materiale si servicii       2.703.000        -         2.703.000
  Subventii si transferuri               3.163.480       77.700     3.241.180
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 220.650       18.000       238.650
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                              2.091.570        -         2.091.570
   Transferuri                             851.260       59.700       910.960
 Cheltuieli de capital                     706.730        -           706.730
Cultura si arta                          1.034.690       77.700     1.112.390
 Cheltuieli curente                        984.960       77.700     1.062.660
  Subventii si transferuri                 984.960       77.700     1.062.660
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 220.650       18.000       238.650
   Transferuri                             764.310*)     59.700       824.010*)
 Cheltuieli de capital                      49.730        -            49.730
   Investitii ale institutiilor
   publice                                  49.730        -            49.730
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                7.346.400      343.000     7.689.400
 Cheltuieli curente                      6.689.400      343.000     7.032.400
  Cheltuieli de personal                 4.199.400      343.000     4.542.400
   Cheltuieli cu salariile               2.853.900      263.800     3.117.700
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         713.450       66.000       779.450
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                136.250       13.200       149.450
   Deplasari, detasari, transferari        495.800        -           495.800
 Cheltuieli materiale si servicii        2.490.000        -         2.490.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              767.700        -           767.700
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                  313.100        -           313.100
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          32.200        -            32.200
   Reparatii curente                       220.300        -           220.300
   Reparatii capitale                      295.400        -           295.400
   Carti si publicatii                      27.700        -            27.700
   Alte cheltuieli                         833.600        -           833.600
 Cheltuieli de capital                     657.000        -           657.000
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 657.000        -           657.000
Agricultura, silvicultura, ape, mediu
inconjurator                             2.091.570        -         2.091.570
 Cheltuieli curente                      2.091.570        -         2.091.570
  Subventii si transferuri               2.091.570        -         2.091.570
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                              2.091.570        -         2.091.570
Alte actiuni                               213.000        -           213.000
 Cheltuieli curente                        213.000        -           213.000
  Cheltuieli materiale si servicii         213.000        -           213.000
   Alte cheltuieli                         213.000        -           213.000
Cheltuieli din fondul la dispozitia
Guvernului Romaniei pentru relatiile
cu Republica Moldova                        86.950        -            86.950
 Cheltuieli curente                         86.950        -            86.950
  Subventii si transferuri                  86.950        -            86.950
   Transferuri                              86.950        -            86.950
------------
    *) Din care: 330.000 mii lei pentru finantarea unor actiuni privind minoritatile nationale.

    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

      VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
                                                    Program 1993
    Institutia publica                 ------------------------------------
                                       Venituri    Subventii    Cheltuieli
---------------------------------------------------------------------------
Cultura si arta                   I    44.000      220.650      264.650
                                 II      -          18.000       18.000
                                III    44.000      238.650      282.650
- Redactia Publicatiilor
  pentru Strainatate              I    44.000      220.650       264.650
                                 II      -          18.000        18.000
                                III    44.000      238.650       282.650
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/10

    MINISTERUL INVATAMANTULUI

                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor           Program       Influente    Program
                                       an 1993                    rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                          1             2            3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL             536.229.999   67.651.993   603.881.992
 Cheltuieli curente                    516.312.473   66.398.093   582.710.566
  Cheltuieli de personal               413.860.988   57.020.500   470.881.488
  Cheltuieli materiale si servicii      75.180.965    9.109.900    84.290.865
  Subventii si transferuri              27.270.520      267.693    27.538.213
   Subventii pentru institutiile
   publice                               3.240.320      101.693     3.342.013
   Transferuri                          24.030.200      166.000    24.196.200
 Cheltuieli de capital                  19.917.526    1.253.900    21.171.426

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale          535.600.599   67.622.993   603.223.592
 Cheltuieli curente                    515.686.073   66.369.093   582.055.166
  Cheltuieli de personal               413.359.588   57.000.500   470.360.088
  Cheltuieli materiale si servicii      75.055.965    9.100.900    84.156.865
  Subventii si transferuri              27.270.520      267.693    27.538.213
   Subventii pentru institutiile
   publice                               3.240.320      101.693     3.342.013
   Transferuri                          24.030.200      166.000    24.196.200
 Cheltuieli de capital                  19.914.526    1.253.900    21.168.426
Invatamant                             531.976.689   67.293.000   599.269.689
 Cheltuieli curente                    512.330.763   66.058.000   578.388.763
  Cheltuieli de personal               412.648.868   56.817.000   469.465.868
  Cheltuieli materiale si servicii      74.394.495    9.061.000    83.455.495
  Subventii si transferuri              25.287.400      180.000    25.467.400
   Subventii pentru institutiile
   publice                               2.257.200       14.000     2.271.200
   Transferuri                          23.030.200      166.000    23.196.200
 Cheltuieli de capital                  19.645.926    1.235.000    20.880.926
din total cheltuieli:
 Invatamant prescolar                   45.826.520    5.796.400    51.622.920
 Invatamant primar si gimnazial        198.734.875   25.139.700   223.874.575
 Invatamant complementar                 5.386.720      681.500     6.068.220
 Invatamant profesional                 22.027.840    2.786.500    24.814.340
 Invatamant liceal                     101.226.160   12.804.500   114.030.660
 Invatamant postliceal                   2.641.165      334.100     2.975.265
 Invatamant superior                    73.062.709    9.243.000    82.305.709
 Invatamant pentru copii cu
 deficiente                             41.351.000    5.230.700    46.581.700
 Case de copii                          24.383.300    3.084.100    27.467.400
 Inspectorate scolare                    7.974.590    1.008.800     8.983.390
 Alte institutii si actiuni de
 invatamant                              9.361.810    1.183.700    10.545.510
Cultura si arta                          1.816.860      257.400     2.074.260
 Cheltuieli curente                      1.548.260      238.500     1.786.760
  Cheltuieli de personal                   710.720      183.500       894.220
  Cheltuieli materiale si servicii         661.470       39.900       701.370
  Subventii si transferuri                 176.070       15.100       191.170
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 176.070       15.100       191.170
 Cheltuieli de capital                     268.600       18.900       287.500
din total cheltuieli:
 Biblioteci nationale, universitare,
 judetene, municipale si orasenesti      1.640.790      242.300     1.883.090
 Muzee                                     119.170        8.100       127.270
 Teatre si institutii muzicale              56.900        7.000        63.900
Alocatii si alte ajutoare pentru
copii                                    1.000.000         -        1.000.000
 Cheltuieli curente                      1.000.000         -        1.000.000
  Subventii si transferuri               1.000.000         -        1.000.000
   Transferuri                           1.000.000         -        1.000.000
din total cheltuieli:
  Alocatia de stat pentru copii          1.000.000         -        1.000.000
Activitatea sportiva si de tineret         807.050       72.593       879.643
 Cheltuieli curente                        807.050       72.593       879.643
  Subventii si transferuri                 807.050       72.593       879.643
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 807.050       72.593       879.643
din total cheltuieli:
 Activitatea sportiva                      807.050       72.593       879.643

  Partea a VI-a - Autoritatile publice     629.400       29.000       658.400
 Cheltuieli curente                        626.400       29.000       655.400
  Cheltuieli de personal                   501.400       20.000       521.400
  Cheltuieli materiale si servicii         125.000        9.000       134.000
 Cheltuieli de capital                       3.000         -            3.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                  629.400       29.000       658.400
 Cheltuieli curente                        626.400       29.000       655.400
  Cheltuieli de personal                   501.400       20.000       521.400
  Cheltuieli materiale si servicii         125.000        9.000       134.000
 Cheltuieli de capital                       3.000         -            3.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                  629.400       29.000       658.400

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL             536.229.999   67.651.993   603.881.992
 Cheltuieli curente                    516.312.473   66.398.093   582.710.566
  Cheltuieli de personal               413.860.988   57.020.500   470.881.488
  Cheltuieli materiale si servicii      75.180.965    9.109.900    84.290.865
  Subventii si transferuri              27.270.520      267.693    27.538.213
   Subventii pentru institutiile
   publice                               3.240.320      101.693     3.342.013
   Transferuri                          24.030.200      166.000    24.196.200
 Cheltuieli de capital                  19.917.526    1.253.900    21.171.426
Invatamant                             531.976.689   67.293.000   599.269.689
 Cheltuieli curente                    512.330.763   66.058.000   578.388.763
  Cheltuieli de personal               412.648.868   56.817.000   469.465.868
   Cheltuieli cu salariile             316.105.977   43.705.300   359.811.277
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                      79.035.259   10.926.325    89.961.584
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                             15.727.132    2.185.375    17.912.507
   Deplasari, detasari, transferari      1.780.500         -        1.780.500
 Cheltuieli materiale si servicii       74.394.495    9.061.000    83.455.495
   Drepturi cu caracter social           7.373.200      898.025     8.271.225
   Hrana                                18.447.525    2.246.765    20.694.290
   Medicamente si materiale sanitare       100.000       12.180       112.180
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                           26.337.400    3.207.930    29.545.330
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                1.128.000      137.380     1.265.380
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament       5.000.000      608.980     5.608.980
   Reparatii curente                    10.942.000    1.332.690    12.274.690
   Reparatii capitale                    2.953.400      359.710     3.313.110
   Carti si publicatii                     310.000       37.750       347.750
   Alte cheltuieli                       1.802.970      219.590     2.022.560
  Subventii si transferuri              25.287.400      180.000    25.467.400
   Subventii pentru institutiile
   publice                               2.257.200       14.000     2.271.200
   Transferuri                          23.030.200      166.000    23.196.200
 Cheltuieli de capital                  19.645.926    1.235.000    20.880.926
   Investitii ale institutiilor
   publice                              19.645.926    1.235.000    20.880.926
Cultura si arta                          1.816.860      257.400     2.074.260
 Cheltuieli curente                      1.548.260      238.500     1.786.760
  Cheltuieli de personal                   710.720      183.500       894.220
   Cheltuieli cu salariile                 544.500      139.650       684.150
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         136.090       34.910       171.000
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 27.260        6.990        34.250
   Deplasari, detasari, transferari          2.870        1.950         4.820
  Cheltuieli materiale si servicii         661.470       39.900       701.370
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               64.000        6.100        70.100
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   15.070        1.400        16.470
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament             950          200         1.150
   Reparatii curente                        71.150        4.600        75.750
   Reparatii capitale                      415.600       18.600       434.200
   Carti si publicatii                      40.700        7.300        48.000
   Alte cheltuieli                          54.000        1.700        55.700
  Subventii si transferuri                 176.070       15.100       191.170
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 176.070       15.100       191.170
 Cheltuieli de capital                     268.600       18.900       287.500
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 268.600       18.900       287.500
Alocatii si alte ajutoare pentru
copii                                    1.000.000         -        1.000.000
 Cheltuieli curente                      1.000.000         -        1.000.000
  Subventii si transferuri               1.000.000         -        1.000.000
   Transferuri                           1.000.000         -        1.000.000
Activitatea sportiva si de tineret         807.050       72.593       879.643
 Cheltuieli curente                        807.050       72.593       879.643
  Subventii si transferuri                 807.050       72.593       879.643
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 807.050       72.593       879.643
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                      629.400       29.000       658.400
 Cheltuieli curente                        626.400       29.000       655.400
  Cheltuieli de personal                   501.400       20.000       521.400
   Cheltuieli cu salariile                 331.400       15.400       346.800
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          83.800        3.800        87.600
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 16.000          800        16.800
   Deplasari, detasari, transferari         70.200         -           70.200
  Cheltuieli materiale si servicii         125.000        9.000       134.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               85.200        9.000        94.200
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                    8.650         -            8.650
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament             300         -              300
   Reparatii curente                         6.350         -            6.350
   Carti si publicatii                       1.350         -            1.350
   Alte cheltuieli                          23.150         -           23.150
 Cheltuieli de capital                       3.000         -            3.000
   Investitii ale institutiilor
   publice                                   3.000         -            3.000

    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

         VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                               - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                                   Program 1993
  Institutia publica                   ---------------------------------------
                                            Venituri   Subventii    Cheltuieli
------------------------------------------------------------------------------
Invatamant                           I      72.000     1.350.000    1.422.000
                                    II       5.000       921.200      926.200
                                   III      77.000     2.271.200    2.348.200
- Tabere scolare                     I        -        1.000.000    1.000.000
                                    II        -          807.800      807.800
                                   III        -        1.807.800    1.807.800
- Case studentesti                   I      72.000       330.000      402.000
                                    II       5.000       100.000      105.000
                                   III      77.000       430.000      507.000
- UNICEF                             I        -           12.500       12.500
                                    II        -            8.400        8.400
                                   III        -           20.900       20.900
- UNESCO - Centrul de Invatamant
           superior                  I        -            7.500        7.500
                                    II        -            5.000        5.000
                                   III        -           12.500       12.500
Cultura si arta                      I      12.100       176.070      188.170
                                    II       9.000        15.100       24.100
                                   III      21.100       191.170      212.270
- Muzeul "Grigore Antipa"            I      11.000       119.170      130.170
                                    II       9.000         8.100       17.100
                                   III      20.000       127.270      147.270
- Corul de camera "Madrigal"         I       1.100        56.900       58.000
                                    II        -            7.000        7.000
                                   III       1.100        63.900       65.000
Activitatea de tineret si
sportiva                             I      28.250       807.050      835.300
                                    II      17.502        72.593       90.095
                                   III      45.752       879.643      925.395
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/11

    MINISTERUL SANATATII

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor           Program       Influente    Program
                                       an 1993                    rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                          1             2            3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL             309.845.910   24.585.700   334.431.610
 Cheltuieli curente                    283.758.231   27.432.300   311.190.531
  Cheltuieli de personal               256.230.297   24.316.600   280.546.897
  Cheltuieli materiale si servicii      27.169.586    3.115.700    30.285.286
  Subventii si transferuri                 358.348        -           358.348
   Transferuri                             358.348        -           358.348
 Cheltuieli de capital                  26.087.679   -2.846.600    23.241.079

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale          308.611.196   24.536.000   333.147.196
 Cheltuieli curente                    282.660.696   27.386.000   310.046.696
  Cheltuieli de personal               255.729.248   24.306.000   280.035.248
  Cheltuieli materiale si servicii      26.931.448    3.080.000    30.011.448
 Cheltuieli de capital                  25.950.500   -2.850.000    23.100.500
Sanatate                               308.611.196   24.536.000   333.147.196
 Cheltuieli curente                    282.660.696   27.386.000   310.046.696
  Cheltuieli de personal               255.729.248   24.306.000   280.035.248
  Cheltuieli materiale si servicii      26.931.448    3.080.000    30.011.448
 Cheltuieli de capital                  25.950.500   -2.850.000    23.100.500
din total cheltuieli:
 Dispensare medicale                    72.000.323    4.907.200    76.907.523
 Spitale                               180.181.200   13.828.800   194.010.000
Sanatorii, preventorii si
dispensare T.B.C.                        3.370.513    1.000.000     4.370.513
 Crese                                   8.034.084    1.200.000     9.234.084
 Leagane de copii                        6.841.026    1.000.000     7.841.026
 Centre de recoltare si conservare
 a sangelui                              2.266.563      600.000     2.866.563
 Statii de salvare                       9.757.334    1.000.000    10.757.334
 Alte institutii si actiuni sanitare    26.160.153    1.000.000    27.160.153

  Partea a VI-a - Autoritatile publice     775.048       25.000       800.048
 Cheltuieli curente                        775.048       25.000       800.048
  Cheltuieli de personal                   334.700        -           334.700
  Cheltuieli materiale si servicii          82.000       25.000       107.000
  Subventii si transferuri                 358.348        -           358.348
   Transferuri                             358.348        -           358.348
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                  775.048       25.000       800.048
 Cheltuieli curente                        775.048       25.000       800.048
  Cheltuieli de personal                   334.700        -           334.700
  Cheltuieli materiale si servicii          82.000       25.000       107.000
  Subventii si transferuri                 358.348        -           358.348
   Transferuri                             358.348        -           358.348
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                358.348        -           358.348
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                  775.048       25.000       800.048

 Partea a VII-a - Actiuni economice        459.666       24.700       484.366
  Cheltuieli curente                       322.487       21.300       343.787
   Cheltuieli de personal                  166.349       10.600       176.949
   Cheltuieli materiale si servicii        156.138       10.700       166.838
 Cheltuieli de capital                     137.179        3.400       140.579
Alte actiuni economice                     459.666       24.700       484.366
 Cheltuieli curente                        322.487       21.300       343.787
  Cheltuieli de personal                   166.349       10.600       176.949
   Cheltuieli materiale si servicii        156.138       10.700       166.838
 Cheltuieli de capital                     137.179        3.400       140.579
din total cheltuieli:
 Rezerva de stat si de mobilizare          459.666       24.700       484.366

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL             309.845.910   24.585.700   334.431.610
 Cheltuieli curente                    283.758.231   27.432.300   311.190.531
  Cheltuieli de personal               256.230.297   24.316.600   280.546.897
  Cheltuieli materiale si servicii      27.169.586    3.115.700    30.285.286
  Subventii si transferuri                 358.348        -           358.348
   Transferuri                             358.348        -           358.348
 Cheltuieli de capital                  26.087.679   -2.846.600    23.241.079
Sanatate                               308.611.196   24.536.000   333.147.196
 Cheltuieli curente                    282.660.696   27.386.000   310.046.696
  Cheltuieli de personal               255.729.248   24.306.000   280.035.248
   Cheltuieli cu salariile             194.867.048   18.554.200   213.421.248
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                      50.065.200    4.824.100    54.889.300
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                              9.812.500      927.700    10.740.200
   Deplasari, detasari, transferari        984.500        -           984.500
 Cheltuieli materiale si servicii       26.931.448    3.080.000    30.011.448
   Drepturi cu caracter social              80.000      150.000       230.000
   Hrana                                 2.497.300        -         2.497.300
   Medicamente si materiale sanitare    12.754.148    2.930.000    15.684.148
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                            2.000.000        -         2.000.000
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                2.100.000        -         2.100.000
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament         500.000        -           500.000
   Reparatii curente                       500.000        -           500.000
   Reparatii capitale                    1.000.000        -         1.000.000
   Alte cheltuieli                       5.500.000        -         5.500.000
 Cheltuieli de capital                  25.950.500   -2.850.000    23.100.500
   Investitii ale institutiilor
   publice                              25.950.500   -2.850.000    23.100.500
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                      775.048       25.000       800.048
 Cheltuieli curente                        775.048       25.000       800.048
  Cheltuieli de personal                   334.700        -           334.700
   Cheltuieli cu salariile                 237.460        -           237.460
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          59.680        -            59.680
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 12.440        -            12.440
   Deplasari, detasari, transferari         25.120        -            25.120
  Cheltuieli materiale si servicii          82.000       25.000       107.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               72.260       25.000        97.260
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata sau echipament          1.020        -             1.020
   Reparatii curente                         5.610        -             5.610
   Carti si publicatii                       2.460        -             2.460
   Alte cheltuieli                             650        -               650
  Subventii si transferuri                 358.348        -           358.348
   Transferuri                             358.348        -           358.348
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                358.348        -           358.348
Alte actiuni economice                     459.666       24.700       484.366
 Cheltuieli curente                        322.487       21.300       343.787
  Cheltuieli de personal                   166.349       10.600       176.949
   Cheltuieli cu salariile                 127.222        8.100       135.322
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          31.806        2.100        33.906
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  6.362          400         6.762
   Deplasari, detasari, transferari            959        -               959
  Cheltuieli materiale si servicii         156.138       10.700       166.838
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               65.305        5.000        70.305
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           1.187        -             1.187
   Reparatii curente                        14.842        -            14.842
   Reparatii capitale                       74.210        5.700        79.910
   Carti si publicatii                         149        -               149
   Alte cheltuieli                             445        -               445
 Cheltuieli de capital                     137.179        3.400       140.579
   Stocuri pentru rezerva de stat          102.457        2.400       104.857
   Investitii ale institutiilor
   publice                                  34.722        1.000        35.722
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/12

    MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor           Program       Influente    Program
                                       an 1993                    rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                          1             2            3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL             240.864.679  -14.734.033   226.130.646
 Cheltuieli curente                    239.981.279  -14.738.533   225.242.746
  Cheltuieli de personal                 6.619.911      541.471     7.161.382
  Cheltuieli materiale si servicii       1.527.200      389.996     1.917.196
  Subventii si transferuri             231.834.168  -15.670.000   216.164.168
   Transferuri                         231.834.168  -15.670.000   216.164.168
 Cheltuieli de capital                     883.400        4.500       887.900

   Partea I - Cheltuieli
              social-culturale         232.429.675  -15.438.033   216.991.642
 Cheltuieli curente                    232.090.275  -15.438.533   216.651.742
  Cheltuieli de personal                   371.211       41.471       412.682
  Cheltuieli materiale si servicii         127.200      189.996       317.196
  Subventii si transferuri             231.591.864  -15.670.000   215.921.864
   Transferuri                         231.591.864  -15.670.000   215.921.864
 Cheltuieli de capital                     339.400          500       339.900
Sanatate                                   485.300       92.989       578.289
 Cheltuieli curente                        434.700      112.989       547.689
  Cheltuieli de personal                   342.000       38.913       380.913
  Cheltuieli materiale si servicii          92.700       74.076       166.776
 Cheltuieli de capital                      50.600      -20.000        30.600
din total cheltuieli:
 Spitale                                   485.300       92.989       578.289
Asistenta sociala                          352.511      138.978       491.489
 Cheltuieli curente                         63.711      118.478       182.189
  Cheltuieli de personal                    29.211        2.558        31.769
  Cheltuieli materiale si servicii          34.500      115.920       150.420
 Cheltuieli de capital                     288.800       20.500       309.300
din total cheltuieli:
 Camine de batrani si pensionari            34.340        8.539        42.879
 Centre de primire a minorilor              21.990        3.320        25.310
 Alte actiuni de asistenta sociala         296.181      127.119       423.300
Alocatii si alte ajutoare pentru
copii                                  173.998.929  -13.900.000   160.098.929
 Cheltuieli curente                    173.998.929  -13.900.000   160.098.929
  Subventii si transferuri             173.998.929  -13.900.000   160.098.929
   Transferuri                         173.998.929  -13.900.000   160.098.929
din total cheltuieli:
 Alocatia de stat pentru copii         168.734.252  -13.700.000   155.034.252
 Ajutoare pentru mame cu multi copii     5.019.540     -200.000     4.819.540
 Indemnizatii de nastere                   103.504        -           103.504
 Ajutoare pentru sotii de militari
 in termen                                 141.633        -           141.633
Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
militari si alte persoane               57.592.935   -1.770.000    55.822.935
 Cheltuieli curente                     57.592.935   -1.770.000    55.822.935
  Subventii si transferuri              57.592.935   -1.770.000    55.822.935
   Transferuri                          57.592.935   -1.770.000    55.822.935
din total cheltuieli:
 Pensii, ajutoare, indemnizatii si
 sporuri I.O.V.R. si veterani de
 razboi                                 49.886.263   -1.770.000    48.116.263
 Alte pensii, ajutoare si
 indemnizatii                            7.706.672        -         7.706.672

  Partea a VI-a - Autoritatile
                  publice                8.435.004      704.000     9.139.004
 Cheltuieli curente                      7.891.004      700.000     8.591.004
  Cheltuieli de personal                 6.248.700      500.000     6.748.700
  Cheltuieli materiale si servicii       1.400.000      200.000     1.600.000
  Subventii si transferuri                 242.304        -           242.304
   Transferuri                             242.304        -           242.304
 Cheltuieli de capital                     544.000        4.000       548.000
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                    8.435.004      704.000     9.139.004
 Cheltuieli curente                      7.891.004      700.000     8.591.004
  Cheltuieli de personal                 6.248.700      500.000     6.748.700
  Cheltuieli materiale si servicii       1.400.000      200.000     1.600.000
  Subventii si transferuri                 242.304        -           242.304
   Transferuri                             242.304        -           242.304
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale               242.304        -           242.304
 Cheltuieli de capital                     544.000        4.000       548.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                8.435.004      704.000     9.139.004

                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL             240.864.679  -14.734.033   226.130.646
 Cheltuieli curente                    239.981.279  -14.738.533   225.242.746
  Cheltuieli de personal                 6.619.911      541.471     7.161.382
  Cheltuieli materiale si servicii       1.527.200      389.996     1.917.196
  Subventii si transferuri             231.834.168  -15.670.000   216.164.168
   Transferuri                         231.834.168  -15.670.000   216.164.168
 Cheltuieli de capital                     883.400        4.500       887.900
Sanatate                                   485.300       92.989       578.289
 Cheltuieli curente                        434.700      112.989       547.689
  Cheltuieli de personal                   342.000       38.913       380.913
   Cheltuieli cu salariile                 258.300       29.933       288.233
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          64.600        7.530        72.130
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 12.900        1.450        14.350
   Deplasari, detasari, transferari          6.200        -             6.200
 Cheltuieli materiale si servicii           92.700       74.076       166.776
   Drepturi cu caracter social               3.800        -             3.800
   Hrana                                    43.450       30.076        73.526
   Medicamente si materiale sanitare        13.400        7.000        20.400
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               23.200       30.000        53.200
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                    1.280        -             1.280
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           1.770        -             1.770
   Reparatii curente                         2.500        7.000         9.500
   Carti si publicatii                         100        -               100
   Alte cheltuieli                           3.200        -             3.200
 Cheltuieli de capital                      50.600      -20.000        30.600
   Investitii ale institutiilor
   publice                                  50.600      -20.000        30.600
Asistenta sociala                          352.511      138.978       491.489
 Cheltuieli curente                         63.711      118.478       182.189
  Cheltuieli de personal                    29.211        2.558        31.769
   Cheltuieli cu salariile                  22.451        1.968        24.419
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           5.612          492         6.104
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  1.123           98         1.221
   Deplasari, detasari, transferari             25        -                25
  Cheltuieli materiale si servicii          34.500      115.920       150.420
   Drepturi cu caracter social                 589      114.000       114.589
   Hrana                                    18.000          900        18.900
   Medicamente si materiale sanitare           855          100           955
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                4.078        -             4.078
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           2.215        -             2.215
   Reparatii curente                         4.239          720         4.959
   Carti si publicatii                          66        -                66
   Alte cheltuieli                           4.458          200         4.658
 Cheltuieli de capital                     288.800       20.500       309.300
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 288.800       20.500       309.300
Alocatii si alte ajutoare pentru
copii                                  173.998.929  -13.900.000   160.098.929
 Cheltuieli curente                    173.998.929  -13.900.000   160.098.929
  Subventii si transferuri             173.998.929  -13.900.000   160.098.929
   Transferuri                         173.998.929  -13.900.000   160.098.929
Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
militari si alte persoane               57.592.935   -1.770.000    55.822.935
 Cheltuieli curente                     57.592.935   -1.770.000    55.822.935
  Subventii si transferuri              57.592.935   -1.770.000    55.822.935
   Transferuri                          57.592.935   -1.770.000    55.822.935
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                    8.435.004      704.000     9.139.004
 Cheltuieli curente                      7.891.004      700.000     8.591.004
  Cheltuieli de personal                 6.248.700      500.000     6.748.700
   Cheltuieli cu salariile               4.407.900      385.000     4.792.900
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                      1.101.950       96.000     1.197.950
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata
    ajutorului de somaj                    218.850       19.000       237.850
    Deplasari, detasari, transferari       520.000        -           520.000
   Cheltuieli materiale si servicii      1.400.000      200.000     1.600.000
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                             430.200      200.000       630.200
    Materiale si prestari de
    servicii cu caracter functional         49.300        -            49.300
    Obiecte de inventar de mica
    valoare sau scurta durata si
    echipament                               2.000        -             2.000
    Reparatii curente                      197.540        -           197.540
    Reparatii capitale                     296.260        -           296.260
    Carti si publicatii                     12.740        -            12.740
    Alte cheltuieli                        411.960        -           411.960
   Subventii si transferuri                242.304        -           242.304
    Transferuri                            242.304        -           242.304
     Contributii si cotizatii la
     organisme internationale              242.304        -           242.304
 Cheltuieli de capital                     544.000        4.000       548.000
    Investitii ale institutiilor
    publice                                544.000        4.000       548.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/13

    MINISTERUL CULTURII

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program       Influente   Program
                                        an 1993                   rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                          1             2            3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL              14.866.049    878.000     15.744.049
 Cheltuieli curente                     11.347.349    828.000     12.175.349
   Cheltuieli de personal                1.138.600    103.000      1.241.600
  Cheltuieli materiale si servicii       1.778.370     10.000      1.788.370
  Subventii si transferuri               8.430.379    715.000      9.145.379
   Subventii pentru institutiile
   publice                               8.383.250    715.000      9.098.250
   Transferuri                              47.129       -            47.129
 Cheltuieli de capital                   3.518.700     50.000      3.568.700

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale           14.091.620    788.000     14.879.620
 Cheltuieli curente                     10.744.620    788.000     11.532.620
  Cheltuieli de personal                   728.000     73.000        801.000
  Cheltuieli materiale si servicii       1.633.370       -         1.633.370
  Subventii si transferuri               8.383.250    715.000      9.098.250
   Subventii pentru institutiile
   publice                               8.383.250    715.000      9.098.250
 Cheltuieli de capital                   3.347.000       -         3.347.000
Cultura si arta                         14.091.620    788.000     14.879.620
 Cheltuieli curente                     10.744.620    788.000     11.532.620
  Cheltuieli de personal                   728.000     73.000        801.000
  Cheltuieli materiale si servicii       1.633.370       -         1.633.370
  Subventii si transferuri               8.383.250    715.000      9.098.250
   Subventii pentru institutiile
   publice                               8.383.250    715.000      9.098.250
 Cheltuieli de capital                   3.347.000*)     -         3.347.000*)
din total cheltuieli:
 Biblioteci nationale, universitare,
 judetene, municipale si orasenesti      1.618.940     25.500      1.644.440
 Muzee                                   3.643.500     70.600      3.714.100
 Teatre si institutii muzicale           4.054.000    636.800      4.690.800
 Alte institutii si actiuni de
 cultura si arta                         4.775.180     55.100      4.830.280

  Partea a VI-a - Autoritatile publice     774.429     90.000        864.429
 Cheltuieli curente                        602.729     40.000        642.729
  Cheltuieli de personal                   410.600     30.000        440.600
  Cheltuieli materiale si servicii         145.000     10.000        155.000
  Subventii si transferuri                  47.129       -            47.129
   Transferuri                              47.129       -            47.129
 Cheltuieli de capital                     171.700     50.000        221.700
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                      774.429     90.000        864.429
 Cheltuieli curente                        602.729     40.000        642.729
  Cheltuieli de personal                   410.600     30.000        440.600
  Cheltuieli materiale si servicii         145.000     10.000        155.000
  Subventii si transferuri                  47.129       -            47.129
   Transferuri                              47.129       -            47.129
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                47.129       -            47.129
 Cheltuieli de capital                     171.700     50.000        221.700
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                  774.429     90.000        864.429

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL              14.866.049    878.000     15.744.049
 Cheltuieli curente                     11.347.349    828.000     12.175.349
  Cheltuieli de personal                 1.138.600    103.000      1.241.600
  Cheltuieli materiale si servicii       1.778.370     10.000      1.788.370
  Subventii si transferuri               8.430.379    715.000      9.145.379
   Subventii pentru institutiile
   publice                               8.383.250    715.000      9.098.250
   Transferuri                              47.129       -            47.129
 Cheltuieli de capital                   3.518.700     50.000      3.568.700
Cultura si arta                         14.091.620    788.000     14.879.620
 Cheltuieli curente                     10.744.620    788.000     11.532.620
  Cheltuieli de personal                   728.000     73.000        801.000
   Cheltuieli cu salariile                 452.640     43.588        496.228
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         113.140     10.917        124.057
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 22.600      2.211         24.811
   Deplasari, detasari, transferari        139.620     16.284        155.904
  Cheltuieli materiale si servicii       1.633.370       -         1.633.370
   Drepturi cu caracter social               -          1.200          1.200
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               64.100     10.900         75.000
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   72.900       -            72.900
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          29.800    -12.100         17.700
   Reparatii curente                        45.200       -            45.200
   Reparatii capitale                      476.400       -           476.400
   Carti si publicatii                      10.500       -            10.500
   Alte cheltuieli                         934.470       -           934.470
  Subventii si transferuri               8.383.250    715.000      9.098.250
   Subventii pentru institutiile
   publice                               8.383.250    715.000      9.098.250
 Cheltuieli de capital                   3.347.000*)     -         3.347.000*)
   Investitii ale institutiilor
   publice                               3.347.000       -         3.347.000
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                      774.429     90.000        864.429
 Cheltuieli curente                        602.729     40.000        642.729
  Cheltuieli de personal                   410.600     30.000        440.600
   Cheltuieli cu salariile                 246.800     23.000        269.800
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          61.750      5.700         67.450
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 12.350      1.300         13.650
   Deplasari, detasari, transferari         89.700        -           89.700
  Cheltuieli materiale si servicii         145.000     10.000        155.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               74.600     10.000         84.600
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           1.900        -            1.900
   Reparatii curente                         4.600        -            4.600
   Carti si publicatii                       1.130        -            1.130
   Alte cheltuieli                          62.770        -           62.770
  Subventii si transferuri                  47.129        -           47.129
   Transferuri                              47.129        -           47.129
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                47.129        -           47.129
 Cheltuieli de capital                     171.700     50.000        221.700
   Investitii ale institutiilor
   publice                                 171.700     50.000        221.700
------------
    *) Din aceasta, 100 milioane lei pentru refacerea Teatrului din Oravita.

    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

        VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                                - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                                     Program 1993
      Institutia publica               ---------------------------------------
                                          Venituri     Subventii   Cheltuieli
------------------------------------------------------------------------------
               0                             1             2           3
------------------------------------------------------------------------------
Cultura si arta                       I     615.500    8.383.250    8.998.750
                                     II     442.900      715.000    1.157.900
                                    III   1.058.400    9.098.250   10.156.650
din care:
A. Teatre si institutii muzicale      I     203.300    4.054.000    4.257.300
                                     II      80.400      636.800      717.200
                                    III     283.700    4.690.800    4.974.500
- Teatrul National "I.L. Caragiale"
  Bucuresti                           I      62.400      482.000      544.400
                                     II      20.000       45.600       65.600
                                    III      82.400      527.600      610.000
- Opera Romana Bucuresti              I      14.000      550.000      564.000
                                     II       3.800      216.900      220.700
                                    III      17.800      766.900      784.700
- Teatrul de Opereta "I. Dacian"
  Bucuresti                           I      10.000      253.000      263.000
                                     II       8.600       22.600       31.200
                                    III      18.600      275.600      294.200
- Filarmonica "G. Enescu"
  Bucuresti                           I      15.100      395.000      410.100
                                     II       9.000       47.600       56.600
                                    III      24.100      442.600      466.700
- Teatrul National Cluj-Napoca        I       6.000      124.000      130.000
                                     II       3.000       33.300       36.300
                                    III       9.000      157.300      166.300
- Opera Romana Cluj-Napoca            I      20.200      269.000      289.200
                                     II       6.000       51.400       45.400
                                    III      14.200      320.400      334.600
- Teatrul maghiar Cluj-Napoca         I       6.000      118.000      124.000
                                     II        -          12.100       12.100
                                    III       6.000      130.100      136.100
- Opera maghiara Cluj-Napoca          I       6.000      224.000      230.000
                                     II       7.000       44.200       51.200
                                    III      13.000      268.200      281.200
- Teatrul National "V. Alecsandri"
  Iasi                                I       5.100      207.000      212.100
                                     II        -          21.800       21.800
                                    III       5.100      228.800      233.900
- Opera Romana Iasi                   I       4.000      238.000      242.000
                                     II         -         47.400       47.400
                                    III       4.000      285.400      289.400
- Teatrul National "M. Millo"
  Timisoara                           I       4.800      114.000      118.800
                                     II       5.000        9.800       14.800
                                    III       9.800      123.800      133.600
- Opera Romana Timisoara              I      15.100      293.000      308.100
                                     II       9.000       34.600       43.600
                                    III      24.100      327.600      351.700
- Teatrul National Craiova            I       6.300      198.000      204.300
                                     II      19.000       17.300       36.300
                                    III      25.300      215.300      240.600
- Teatrul National Targu Mures        I      14.300      218.000      232.300
                                     II       1.000       20.100       21.100
                                    III      15.300      238.100      253.400
- Teatrul de copii "Excelsior"
  Bucuresti                           I       2.000       79.000       81.000
                                     II         500        3.700        4.200
                                    III       2.500       82.700       85.200
- Teatrul "Masca" Bucuresti           I       3.000       40.000       43.000
                                     II         500        2.500        3.000
                                    III       3.500       42.500       46.000
- Teatrul de proiecte culturale
  "Teatrum Mundi"                     I       3.000       97.000      100.000
                                     II         -          5.900        5.900
                                    III       3.000      102.900      105.900
- "Tinerimea Romana"                  I       6.000      155.000      161.000
                                     II         -            -           -
                                    III       6.000      155.000      161.000
B. Muzee                              I     112.700    3.643.500    3.756.200
                                     II     206.000       70.600      276.600
                                    III     318.700    3.714.100    4.032.800
- Muzeul National de Istorie a
  Romaniei                            I       8.500      171.000      179.500
                                     II      13.000       30.500       43.500
                                    III      21.500      201.500      223.000
- Muzeul National de Arta a
  Romaniei                            I      12.000      994.000    1.006.000
                                     II      18.000       34.000       52.000
                                    III      30.000    1.028.000    1.058.000
- Muzeul National Iasi                I       5.500      153.000      158.500
                                     II        -           9.000        9.000
                                    III       5.500      162.000      167.500
- Muzeul National al Unirii Alba
  Iulia                               I       1.000       50.500       51.500
                                     II       6.000       10.100       16.100
                                    III       7.000       60.600       67.600
- Muzeul Satului                      I      23.000      376.000      399.000
                                     II      47.000       22.000       69.000
                                    III      70.000      398.000      468.000
- Muzeul Taranului Roman              I       4.000      180.000      184.000
                                     II       6.000       29.000       35.000
                                    III      10.000      209.000      219.000
- Muzeul Literaturii Romane           I       3.000       99.000      102.000
                                     II        -          20.100       20.100
                                    III       3.000      119.100      122.100
- Muzeul "Brukenthal" Sibiu           I      10.400      214.000      224.400
                                     II       3.000       21.000       24.000
                                    III      13.400      235.000      284.400
- Muzeul "Peles"                      I      22.400      720.000      742.400
                                     II      68.000     -178.500     -110.500
                                    III      90.400      541.500      631.900
- Muzeul "Bran"                       I       6.800      102.000      108.800
                                     II      28.000         -          28.000
                                    III      34.800      102.000      136.800
- Muzeul "Cotroceni"                  I       9.100      301.000      310.100
                                     II      10.000       46.500       56.500
                                    III      19.100      347.500      366.600
- Muzeul Civilizatiei si Traditiei
  Populare Sibiu                      I       5.000      211.000      216.000
                                     II       7.000       15.900       22.900
                                    III      12.000      226.900      238.900
- Muzeul "G. Enescu"                  I       1.000       28.000       29.000
                                     II        -           7.900        7.900
                                    III       1.000       35.900       36.900
- Memorialul Ipotesti                 I       1.000       44.000       45.000
                                     II        -           3.100        3.100
                                    III       1.000       47.100       48.100

C. Alte institutii                    I     299.500      685.750      985.250
                                     II     156.500        7.600      164.100
                                    III     456.000      693.350    1.149.350
- Oficiul National de Documentatie
  si Expozitii                        I      35.000       62.000       97.000
                                     II      45.000        1.000       46.000
                                    III      80.000       63.000      143.000
- Studioul de creatie
  cinematografica                     I      31.500      105.000      136.500
                                     II        -          10.000       10.000
                                    III      31.500      115.000      146.500
- Editura "Video"                     I       8.000       45.000       53.000
                                     II       7.000        2.700        9.700
                                    III      15.000       47.700       62.700
- Centrul European de Cultura
  Sinaia                              I      80.000      118.000      198.000
                                     II      50.000         -          50.000
                                    III     130.000      118.000      248.000
- Centrul National de Cultura
  Mogosoaia                           I      80.000      145.500      225.500
                                     II        -            -            -
                                    III      80.000      145.500      225.500
- Centrul de Cultura "G. Apostu"
  Bacau                               I       5.700       28.000       33.700
                                     II      10.000        3.000       13.000
                                    III      15.700       31.000       46.700
- Centrul de Cultura "Kalinderu"
  Bucuresti                           I      18.700       42.000       60.700
                                     II        -            -            -
                                    III      18.700       42.000       60.700
- Centrul de Cultura "Bran"
  Brasov                              I      23.500       65.000       88.500
                                     II      10.000         -          10.000
                                    III      33.500       65.000       98.500
- Centrul de Cultura "Arcus"
  Covasna                             I       1.500       27.000       28.500
                                     II       3.500        2.200        5.700
                                    III       5.000       29.200       34.200
- Centrul de Cultura "Bratianu"
  Stefanesti-Arges                    I       6.600       24.000       30.600
                                     II      31.000      -12.000       19.000
                                    III      37.600       12.000       49.600
- Centrul de Cultura "Tescani"
  Bacau                               I       8.000       21.250       29.250
                                     II        -           3.700        3.700
                                    III       8.000       24.950       32.950
- Centrul Cultural Muzeal "Al. I.
  Cuza"                               I       1.000        3.000        4.000
                                     II        -          -3.000       -3.000
                                    III       1.000         -           1.000
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/14

    MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program       Influente  Program
                                         an 1993                  rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                          1              2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               10.260.130    557.033    10.817.163
 Cheltuieli curente                      10.252.630    557.033    10.809.663
  Cheltuieli de personal                    263.000     28.000       291.000
  Cheltuieli materiale si servicii           61.000      4.000        65.000
  Subventii si transferuri                9.928.630    525.033    10.453.663
   Subventii pentru institutiile
   publice                                8.306.530    957.585     9.264.115
   Transferuri                            1.622.100   -432.552     1.189.548
 Cheltuieli de capital                        7.500       -            7.500

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale             9.928.630    525.033    10.453.663
 Cheltuieli curente                       9.928.630    525.033    10.453.663
  Subventii si transferuri                9.928.630    525.033    10.453.663
   Subventii pentru institutiile
   publice                                8.306.530    957.585     9.264.115
   Transferuri                            1.622.100   -432.552     1.189.548
Activitatea sportiva si de tineret        9.928.630    525.033    10.453.663
 Cheltuieli curente                       9.928.630    525.033    10.453.663
  Subventii si transferuri                9.928.630    525.033    10.453.663
   Subventii pentru institutiile
   publice                                8.306.530    957.585    9.264.115
   Transferuri                            1.622.100   -432.552    1.189.548
din total cheltuieli:
 Activitatea de tineret                     700.000     29.915      729.915
 Activitatea sportiva                     8.306.530    957.585    9.264.115
 Dobanzi la imprumuturile acordate
 tinerilor casatoriti, potrivit
 dispozitiilor legale                       922.100   -462.467      459.633

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      331.500     32.000      363.500
 Cheltuieli curente                         324.000     32.000      356.000
  Cheltuieli de personal                    263.000     28.000      291.000
  Cheltuieli materiale si servicii           61.000      4.000       65.000
 Cheltuieli de capital                        7.500       -           7.500
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   331.500     32.000      363.500
 Cheltuieli curente                         324.000     32.000      356.000
  Cheltuieli de personal                    263.000     28.000      291.000
  Cheltuieli materiale si servicii           61.000      4.000       65.000
 Cheltuieli de capital                        7.500       -           7.500
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   331.500     32.000      363.500

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
  II. CHELTUIELI - TOTAL                 10.260.130    557.033   10.817.163
 Cheltuieli curente                      10.252.630    557.033   10.809.663
  Cheltuieli de personal                    263.000     28.000      291.000
  Cheltuieli materiale si servicii           61.000      4.000       65.000
  Subventii si transferuri                9.928.630    525.033   10.453.663
   Subventii pentru institutiile
   publice                                8.306.530    957.585    9.264.115
   Transferuri                            1.622.100   -432.552    1.189.548
 Cheltuieli de capital                        7.500       -           7.500
Activitatea sportiva si de tineret        9.928.630    525.033   10.453.663
 Cheltuieli curente                       9.928.630    525.033   10.453.663
  Subventii si transferuri                9.928.630    525.033   10.453.663
   Subventii pentru institutiile
   publice                                8.306.530    957.585    9.264.115
   Transferuri                            1.622.100   -432.552    1.189.548
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   331.500     32.000      363.500
 Cheltuieli curente                         324.000     32.000      356.000
  Cheltuieli de personal                    263.000     28.000      291.000
   Cheltuieli cu salariile                  168.460     21.500      189.960
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           42.140      5.400       47.540
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   8.270      1.100        9.370
   Deplasari, detasari, transferari          44.130       -          44.130
   Cheltuieli materiale si servicii          61.000      4.000       65.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                20.740      4.000       24.740
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                    11.640       -          11.640
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            1.780       -           1.780
   Reparatii curente                          7.220       -           7.220
   Carti si publicatii                        1.320       -           1.320
   Alte cheltuieli                           18.300       -          18.300
 Cheltuieli de capital                        7.500       -           7.500
   Investitii ale institutiilor
   publice                                    7.500       -           7.500
-------------------------------------------------------------------------------
    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

         VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                               - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                                      Program 1993
     Institutia publica                ---------------------------------------
                                          Venituri     Subventii   Cheltuieli
------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de tineret si sportiva    I   3.500.000    8.306.530   11.806.530
                                     II   1.500.000      957.585    2.457.585
                                    III   5.000.000    9.264.115   14.264.115
- Asociatii, cluburi sportive,
  oficii judetene pentru educatie
  fizica si sport                     I   3.450.000    7.679.310   11.129.310
                                     II   1.500.000      770.505    2.270.505
                                    III   4.950.000    8.449.815   13.399.815
- Comitetul Olimpic Roman             I      50.000      627.220      677.220
                                     II        -         187.080      187.080
                                    III      50.000      814.300      864.300
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/15

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATI

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program      Influente   Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                4.033.599    840.393     4.873.992
 Cheltuieli curente                       4.007.399    840.393     4.847.792
  Cheltuieli de personal                    445.800     30.000       475.800
  Cheltuieli materiale si servicii        3.046.604     75.207     3.121.811
  Subventii si transferuri                  514.995    735.186     1.250.181
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  514.995    735.186     1.250.181
 Cheltuieli de capital                       26.200       -           26.200

  Partea I - Cheltuieli social-culturale  3.486.599    760.393     4.246.992
 Cheltuieli curente                       3.486.599    760.393     4.246.992
  Cheltuieli materiale si servicii        2.971.604     25.207     2.996.811
  Subventii si transferuri                  514.995    735.186     1.250.181
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  514.995    735.186     1.250.181
Asistenta sociala                         3.486.599    760.393     4.246.992
 Cheltuieli curente                       3.486.599    760.393     4.246.992
  Cheltuieli materiale si servicii        2.971.604     25.207     2.996.811
  Subventii si transferuri                  514.995    735.186     1.250.181
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  514.995    735.186     1.250.181
din total cheltuieli:
 Alte actiuni de asistenta sociala        3.486.599    760.393     4.246.992

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      547.000     80.000       627.000
 Cheltuieli curente                         520.800     80.000       600.800
  Cheltuieli de personal                    445.800     30.000       475.800
  Cheltuieli materiale si servicii           75.000     50.000       125.000
 Cheltuieli de capital                       26.200       -           26.200
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   547.000     80.000       627.000
 Cheltuieli curente                         520.800     80.000       600.800
  Cheltuieli de personal                    445.800     30.000       475.800
  Cheltuieli materiale si servicii           75.000     50.000       125.000
 Cheltuieli de capital                       26.200       -           26.200
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   547.000     80.000       627.000

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
  II. CHELTUIELI - TOTAL                  4.033.599    840.393     4.873.992
 Cheltuieli curente                       4.007.399    840.393     4.847.792
  Cheltuieli de personal                    445.800     30.000       475.800
  Cheltuieli materiale si servicii        3.046.604     75.207     3.121.811
  Subventii si transferuri                  514.995    735.186     1.250.181
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  514.995    735.186     1.250.181
 Cheltuieli de capital                       26.200       -           26.200
Asistenta sociala                         3.486.599    760.393     4.246.992
 Cheltuieli curente                       3.486.599    760.393     4.246.992
  Cheltuieli materiale si servicii        2.971.604     25.207     2.996.811
   Drepturi cu caracter social            2.971.604     25.207     2.996.811
  Subventii si transferuri                  514.995    735.186     1.250.181
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  514.995    735.186     1.250.181
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   547.000     80.000       627.000
 Cheltuieli curente                         520.800     80.000       600.800
 Cheltuieli de personal                     445.800     30.000       475.800
   Cheltuieli cu salariile                  304.500     23.000       327.500
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           76.100      5.800        81.900
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  16.200      1.200        17.400
   Deplasari, detasari, transferari          49.000       -           49.000
  Cheltuieli materiale si servicii           75.000     50.000       125.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                50.100     30.000        80.100
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                    14.500     10.000        24.500
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            3.000      5.000         8.000
   Reparatii curente                          3.700       -            3.700
   Carti si publicatii                          160       -              160
   Alte cheltuieli                            3.540      5.000         8.540
 Cheltuieli de capital                       26.200       -           26.200
   Investitii ale institutiilor
   publice                                   26.200       -           26.200
-------------------------------------------------------------------------------
    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

         VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                              - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                      Program 1993
     Institutia publica                 -------------------------------------
                                           Venituri    Subventii   Cheltuieli
-----------------------------------------------------------------------------
Asistenta sociala                     I    7.336         514.995     522.331
                                     II     -            735.186     735.186
                                    III    7.336       1.250.181   1.257.517
- Asociatia Nevazatorilor
  din Romania                         I    4.735         323.468     328.203
                                     II     -            711.145     711.145
                                    III    4.735       1.034.613   1.039.348
- Asociatia Surzilor din
  Romania                             I    2.601         191.527     194.128
                                     II     -             24.041      24.041
                                    III    2.601         215.568     218.169
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/16

    MINISTERUL INDUSTRIILOR

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program       Influente   Program
                                        an 1993                   rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                          1              2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL              675.962.741   49.999.404  725.962.145
 Cheltuieli curente                     567.684.767   26.287.004  593.971.771
  Cheltuieli de personal                  2.276.249      306.000    2.582.249
  Cheltuieli materiale si servicii        8.572.117      359.404    8.931.521
  Subventii si transferuri              556.836.401   25.621.600  582.458.001
   Subventii pentru institutiile
   publice                                   13.590        -           13.590
   Subventii pe produse si activitati   299.224.000   14.324.432  313.548.432
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        224.203.479   11.297.168  235.500.647
   Transferuri                           33.395.332        -       33.395.332
 Cheltuieli de capital                  108.277.974    3.712.400  111.990.374

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale                13.590        -           13.590
 Cheltuieli curente                          13.590        -           13.590
  Subventii si transferuri                   13.590        -           13.590
   Subventii pentru institutiile
   publice                                   13.590        -           13.590
Cultura si arta                              13.590        -           13.590
 Cheltuieli curente                          13.590        -           13.590
  Subventii si transferuri                   13.590        -           13.590
   Subventii pentru institutiile
   publice                                   13.590*)      -           13.590*)
din total cheltuieli:
 Muzee                                       13.590        -           13.590

  Partea a VI-a - Autoritatile
                  publice                 2.697.432      304.000    3.001.432
 Cheltuieli curente                       2.697.432      304.000    3.001.432
  Cheltuieli de personal                  1.971.100      269.000    2.240.100
  Cheltuieli materiale si servicii          587.000       35.000      622.000
  Subventii si transferuri                  139.332         -         139.332
   Transferuri                              139.332         -         139.332
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 2.697.432      304.000    3.001.432
 Cheltuieli curente                       2.697.432      304.000    3.001.432
  Cheltuieli de personal                  1.971.100      269.000    2.240.100
  Cheltuieli materiale si servicii          587.000       35.000      622.000
  Subventii si transferuri                  139.332         -         139.332
   Transferuri                              139.332         -         139.332
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                 139.332         -         139.332
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                 2.697.432      304.000    3.001.432

  Partea a VII-a - Actiuni economice    670.542.619   49.672.404  720.215.023
 Cheltuieli curente                     562.264.645   25.960.004  588.224.649
  Cheltuieli de personal                    150.049       18.000      168.049
  Cheltuieli materiale si servicii        7.931.117      320.404    8.251.521
  Subventii si transferuri              554.183.479   26.621.600  579.805.079
   Subventii pe produse si activitati   299.224.000   14.324.432  313.548.432
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        224.203.479   11.297.168  235.500.647
   Transferuri                           30.756.000       -        30.756.000
 Cheltuieli de capital                  108.277.974    3.712.400  111.990.374
Cercetare stiintifica                       548.276       -           548.276
 Cheltuieli de capital                      548.276       -           548.276
din total cheltuieli:
 Obiective, teme de cercetare complexe      548.276       -           548.276
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                             7.514.506      320.404    7.834.910
 Cheltuieli curente                       7.514.506      320.404    7.834.910
  Cheltuieli materiale si servicii        7.514.506      320.404    7.834.910
Industria extractiva, energetica,
metalurgica, chimica si alte subramuri
ale industriei                          661.272.737   49.282.000  710.554.737
 Cheltuieli curente                     554.183.479   25.621.600  579.805.079
  Subventii si transferuri              554.183.479   25.621.600  579.805.079
   Subventii pe produse si activitati   299.224.000   14.324.432  313.548.432
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        224.203.479   11.297.168  235.500.647
   Transferuri                           30.756.000        -       30.756.000
 Cheltuieli de capital                  107.089.258    3.660.400  110.749.658
din total cheltuieli:
 Industria extractiva                   359.003.079   29.282.000  388.285.079
 Industria energetica                   110.197.822        -      110.197.822
 Industria chimica                      123.204.516        -      123.204.516
 Alte subramuri ale industriei           68.867.320   20.000.000   88.867.320
Alte actiuni economice                    1.207.100       70.000    1.277.100
 Cheltuieli curente                         566.660       18.000      584.660
  Cheltuieli de personal                    150.049       18.000      168.049
  Cheltuieli materiale si servicii          416.611        -          416.611
 Cheltuieli de capital                      640.440       52.000      692.440
din total cheltuieli:
 Rezerva de stat si de mobilizare         1.207.100       70.000    1.277.100

  Partea a VIII- a - Alte actiuni           209.100       23.000      232.100
 Cheltuieli curente                       2.709.100       23.000    2.732.100
  Cheltuieli de personal                    155.100       19.000      174.100
  Cheltuieli materiale si servicii           54.000        4.000       58.000
  Subventii si transferuri                2.500.000        -        2.500.000
   Transferuri                            2.500.000        -        2.500.000
Alte actiuni                                209.100       23.000      232.100
 Cheltuieli curente                         209.100       23.000      232.100
  Cheltuieli de personal                    155.100       19.000      174.100
  Cheltuieli materiale si servicii           54.000        4.000       58.000
din total cheltuieli:
 Centre si oficii de calcul                 209.100       23.000      232.100
Cheltuieli din fondul la dispozitia
Guvernului Romaniei pentru relatiile
cu Republica Moldova                      2.500.000        -        2.500.000
 Cheltuieli curente                       2.500.000        -        2.500.000
  Subventii si transferuri                2.500.000        -        2.500.000
   Transferuri                            2.500.000        -        2.500.000

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL              675.962.741   49.999.404  725.962.145
 Cheltuieli curente                     567.684.767   26.287.004  593.971.771
  Cheltuieli de personal                  2.276.249      306.000    2.582.249
  Cheltuieli materiale si servicii        8.572.117      359.404    8.931.521
  Subventii si transferuri              556.836.401   25.621.600  582.458.001
   Subventii pentru institutiile
   publice                                   13.590        -           13.590
   Subventii pe produse si activitati   299.224.000   14.324.432  313.548.432
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        224.203.479   11.297.168  235.500.647
   Transferuri                           33.395.332        -       33.395.332
 Cheltuieli de capital                  108.277.974    3.712.400  111.990.374
 Imprumuturi acordate                        -        20.000.000   20.000.000
Cultura si arta                              13.590        -           13.590
 Cheltuieli curente                          13.590        -           13.590
  Subventii si transferuri                   13.590        -           13.590
   Subventii pentru institutiile
   publice                                   13.590*)      -           13.590*)
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                     2.697.432      304.000    3.001.432
 Cheltuieli curente                       2.697.432      304.000    3.001.432
  Cheltuieli de personal                  1.971.100      269.000    2.240.100
   Cheltuieli cu salariile                1.338.400      204.000    1.542.400
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          334.600       51.000      385.600
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  71.100       11.000       82.100
   Deplasari, detasari, transferari         227.000        3.000      230.000
  Cheltuieli materiale si servicii          587.000       35.000      622.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               335.620       35.000      370.620
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   117.700        -          117.700
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            5.760        -            5.760
   Reparatii curente                         11.520        -           11.520
   Reparatii capitale                         9.520        -            9.520
   Carti si publicatii                       18.780        -           18.780
   Alte cheltuieli                           88.100        -           88.100
  Subventii si transferuri                  139.332        -          139.332
   Transferuri                              139.332        -          139.332
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                 139.332        -          139.332
Cercetare stiintifica                       548.276        -          548.276
 Cheltuieli de capital                      548.276        -          548.276
  Investitii ale regiilor autonome si
  societatilor comerciale cu capital
  de stat realizate din penalizari
  incasate la buget conform Hotararii
  Guvernului nr. 90/1991                    548.276        -          548.276
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                             7.514.506      320.404    7.834.910
 Cheltuieli curente                       7.514.506      320.404    7.834.910
  Cheltuieli materiale si servicii        7.514.506      320.404    7.834.910
   Alte cheltuieli                        7.514.506      320.404    7.834.910
Industria extractiva, energetica,
metalurgica, chimica si alte
subramuri ale industriei                661.272.737   49.282.000  710.554.737
 Cheltuieli curente                     554.183.479   25.621.600  579.805.079
  Subventii si transferuri              554.183.479   25.621.600  579.805.079
   Subventii pe produse si activitati   299.224.000   14.324.432  313.548.432
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        224.203.479   11.297.168  235.500.647
   Transferuri                           30.756.000        -       30.756.000
 Cheltuieli de capital                  107.089.258    3.660.400  110.749.658
  Investitii ale regiilor autonome
  si societatilor comerciale cu
  capital de stat                       107.089.258    3.660.400  110.749.658
 Imprumuturi acordate                        -        20.000.000   20.000.000
Alte actiuni economice                    1.207.100       70.000    1.277.100
 Cheltuieli curente                         566.660       18.000      584.660
  Cheltuieli de personal                    150.049       18.000      168.049
   Cheltuieli cu salariile                  115.058       11.500      126.558
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           28.842        5.400       34.242
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   5.834        1.100        6.934
   Deplasari, detasari, transferari             315         -             315
  Cheltuieli materiale si servicii          416.611         -         416.611
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               262.834         -         262.834
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament              995         -             995
   Reparatii curente                         35.921         -          35.921
   Alte cheltuieli                          116.861         -         116.861
 Cheltuieli de capital                      640.440       52.000      692.440
  Stocuri pentru rezerva de stat            640.440       52.000      692.440
Alte actiuni                                209.100       23.000      232.100
 Cheltuieli curente                         209.100       23.000      232.100
  Cheltuieli de personal                    155.100       19.000      174.100
   Cheltuieli cu salariile                  117.980       15.000      132.980
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           29.520        3.500       33.020
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   6.020          500        6.520
   Deplasari, detasari, transferari           1.580         -           1.580
  Cheltuieli materiale si servicii           54.000        4.000       58.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                13.060        4.000       17.060
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                    32.840         -          32.840
   Reparatii curente                            240         -             240
   Carti si publicatii                          440         -             440
   Alte cheltuieli                            7.420         -           7.420
Cheltuieli din fondul la dispozitia
Guvernului Romaniei pentru relatiile
cu Republica Moldova                      2.500.000         -       2.500.000
 Cheltuieli curente                       2.500.000         -       2.500.000
  Subventii si transferuri                2.500.000         -       2.500.000
   Transferuri                            2.500.000         -       2.500.000
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Incepand cu data de 1 decembrie 1993, Muzeul Petrolului va fi finantat din veniturile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" - Bucuresti.

    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

         VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                               - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                    Program 1993
       Institutia publica              --------------------------------------
                                         Venituri    Subventii    Cheltuieli
-----------------------------------------------------------------------------
                0                         1             2            3
-----------------------------------------------------------------------------
Cultura si arta                    I     500         13.590       14.090
                                  II      -            -*)          -
                                 III     500         13.590       14.090
- Muzeul Petrolului                I     500         13.590       14.090
                                  II      -            -*)          -
                                 III     500         13.590       14.090
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Incepand cu data de 1 decembrie 1993, Muzeul Petrolului va fi finantat din veniturile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" - Bucuresti.

    ANEXA 1 b/17

    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor           Program        Influente   Program
                                       an 1993                    rectificat
                                                                  pe anul 1993
--------------------------------------------------------------------------------
              0                           1               2           3
--------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL             474.656.326    36.603.000  511.259.326
 Cheltuieli curente                    464.499.126    36.603.000  501.102.126
  Cheltuieli de personal                40.372.310    10.611.000   50.983.310
  Cheltuieli materiale si servicii      17.993.824       492.000   18.485.824
  Subventii si transferuri             406.132.992    25.500.000  431.632.992
   Subventii pe produse si activitati      319.000         -          319.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       177.682.965       500.000  178.182.965
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                            225.596.630*)       -      225.596.630*)
   Transferuri                           2.534.397    25.000.000   27.534.397
 Cheltuieli de capital                  10.157.200         -       10.157.200
------------
    *) In vederea asigurarii surselor financiare, pentru acoperirea in totalitate a cheltuielilor de intretinere, reparatii si exploatare a sistemelor de imbunatatiri funciare, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va aproba cu avizul Ministerului Finantelor tarife care se vor incasa de la beneficiarii prestatiilor.

  Partea a VI-a - Autoritatile
                  publice                2.600.397       100.000    2.700.397
 Cheltuieli curente                      2.600.397       100.000    2.700.397
  Cheltuieli de personal                 1.222.000       100.000    1.322.000
  Cheltuieli materiale si servicii         344.000         -          344.000
  Subventii si transferuri               1.034.397         -        1.034.397
   Transferuri                           1.034.397         -        1.034.397
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                    2.600.397       100.000    2.700.397
 Cheltuieli curente                      2.600.397       100.000    2.700.397
  Cheltuieli de personal                 1.222.000       100.000    1.322.000
  Cheltuieli materiale si servicii         344.000         -          344.000
  Subventii si transferuri               1.034.397         -        1.034.397
   Transferuri                           1.034.397         -        1.034.397
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale              1.034.397         -        1.034.397
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                2.600.397       100.000    2.700.397

  Partea a VII-a - Actiuni economice   472.055.929    36.503.000  508.558.929
 Cheltuieli curente                    461.898.729    36.503.000  498.401.729
  Cheltuieli de personal                39.150.310    10.511.000   49.661.310
  Cheltuieli materiale si servicii      17.649.824       492.000   18.141.824
  Subventii si transferuri             405.098.595    25.500.000  430.598.595
   Subventii pe produse si activitati      319.000         -          319.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       177.682.965       500.000  178.182.965
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                            225.596.630*)       -      225.596.630*)
   Transferuri                           1.500.000    25.000.000   26.500.000
 Cheltuieli de capital                  10.157.200         -       10.157.200
Agricultura, silvicultura, ape,
mediu inconjurator                     427.097.129    36.003.000  463.100.129
 Cheltuieli curente                    417.297.129    36.003.000  453.300.129
  Cheltuieli de personal                39.150.310*) 10.511.000   49.661.310*)
  Cheltuieli materiale si servicii      17.048.224       492.000   17.540.224
  Subventii si transferuri             361.098.595    25.000.000  386.098.595
   Subventii pe produse si activitati      319.000         -          319.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       133.682.965         -      133.682.965
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                            225.596.630*)       -      225.596.630*)
------------
    *) In vederea asigurarii surselor financiare, pentru acoperirea in totalitate a cheltuielilor de intretinere, reparatii si exploatare a sistemelor de imbunatatiri funciare, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va aproba cu avizul Ministerului Finantelor tarife care se vor incasa de la beneficiarii prestatiilor.
    *) Din care: 3.000.000 mii lei din sume rezervate pentru asigurarea fondurilor necesare posturilor vacante.

   Transferuri                           1.500.000    25.000.000   26.500.000
 Cheltuieli de capital                   9.800.000         -        9.800.000
din total cheltuieli:
 Amendarea solurilor acide                 698.800       224.048      922.848
 Acoperirea sumelor fixe stabilite
 la cantitatile de seminte                 698.000       224.048      922.848
 Combaterea daunatorilor si bolilor
 din sectorul vegetal                    9.443.400     2.380.510   11.823.910
 Reproductia si selectia animalelor      8.829.600     2.100.450   10.930.050
 Directii sanitar-veterinare,
 circumscriptii, spitale si
 laboratoare veterinare, precum si
 cheltuieli pentru combaterea
 epizootiilor                           15.173.500     1.660.690   16.834.190
 Directii generale pentru
 agricultura si alimentatie             13.927.350     1.640.660   15.568.010
 Programe pentru sustinerea
 preturilor la produsele agricole      359.413.595    25.000.000  384.413.595
 Irigatii, desecari si combaterea
 eroziunii solului                       6.322.900         -        6.322.900
 Alte unitati si actiuni din
 domeniul agriculturii                  11.709.184     2.772.594   14.481.778
 Supravegherea si protectia mediului       880.000         -          880.000
Alte actiuni economice                  44.958.800       500.000   45.458.800
 Cheltuieli curente                     44.601.600       500.000   45.101.600
  Cheltuieli materiale si servicii         601.600         -          601.600
  Subventii si transferuri              44.000.000       500.000   44.500.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        44.000.000*)     500.000   44.500.000*)
 Cheltuieli de capital                    357.200          -          357.200
din total cheltuieli:
 Rezerva de stat si de mobilizare          958.800         -          958.800
 Exploatarea si intretinerea
 sistemului de imbunatatiri funciare    44.000.000       500.000   44.500.000
------------
    *) In prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif.

                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL             474.656.326    36.603.000  511.259.326
 Cheltuieli curente                    464.499.126    36.603.000  501.102.126
  Cheltuieli de personal                40.372.310    10.611.000   50.983.310
  Cheltuieli materiale si servicii      17.993.824       492.000   16.485.824
  Subventii si transferuri             406.132.992    25.500.000  431.632.992
   Subventii pe produse si activitati      319.000         -          319.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       177.682.965       500.000  178.182.965
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                            225.596.630*)      -      225.596.630*)
------------
    *) In vederea asigurarii surselor financiare pentru acoperirea in totalitate a cheltuielilor de intretinere, reparatii si exploatare a sistemelor de imbunatatiri funciare, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va aproba cu avizul Ministerului Finantelor tarife care se vor incasa de la beneficiarii prestatiilor.

   Transferuri                           2.534.397    25.000.000   27.534.397
 Cheltuieli de capital                  10.157.200                 10.157.200
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                    2.600.397       100.000    2.700.397
 Cheltuieli curente                      2.600.397       100.000    2.700.397
  Cheltuieli de personal                 1.222.000       100.000    1.322.000
   Cheltuieli cu salariile                 846.305        73.000      919.305
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                         210.565        18.000      228.565
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 44.680         4.000       48.680
   Deplasari, detasari, transferari        120.450         5.000      125.450
  Cheltuieli materiale si servicii         344.000         -          344.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              246.250         -          246.250
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   66.250         -           66.250
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           4.550         -            4.550
   Reparatii curente                         5.450         -            5.450
   Carti si publicatii                       3.550         -            3.550
   Alte cheltuieli                          17.950         -           17.950
  Subventii si transferuri               1.034.397         -        1.034.397
   Transferuri                           1.034.397         -        1.034.397
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale              1.034.397         -        1.034.397
Agricultura, silvicultura, ape,
mediu inconjurator                     427.097.129    36.003.000  463.100.129
 Cheltuieli curente                    417.297.129    36.003.000  453.300.129
  Cheltuieli de personal                39.150.310*)  10.511.000   49.661.310*)
------------
    *) Din care: 3.000.000 mii lei din sume rezervate pentru asigurarea fondurilor necesare posturilor vacante.

   Cheltuieli cu salariile              29.572.308     8.085.385   37.657.693
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                       7.393.077     2.021.346    9.414.423
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                              1.478.615       404.269    1.882.884
   Deplasari, detasari, transferari        706.310         -          706.310
  Cheltuieli materiale si servicii      17.048.224       492.000   17.540.224
   Drepturi cu caracter social               2.000            50        2.050
   Hrana                                   410.300         9.840      420.140
   Medicamente si materiale sanitare     6.983.700       221.400    7.205.100
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                            2.351.400        63.620    2.415.020
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                3.527.100        98.400    3.625.500
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament       1.763.500        49.200    1.812.700
   Reparatii curente                       470.300         9.840      480.140
   Reparatii capitale                      352.700         9.840      362.540
   Carti si publicatii                      10.900           290       11.190
   Alte cheltuieli                       1.176.324        29.520    1.205.844
  Subventii si transferuri             361.098.595    25.000.000  386.098.595
   Subventii pe produse si activitati      319.000         -          319.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif       133.682.965         -      133.682.965
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                            255.596.630*)       -      255.596.630*)
------------
    *) In vederea asigurarii surselor financiare pentru acoperirea in totalitate a cheltuielilor de intretinere, reparatii si exploatare a sistemelor de imbunatatiri funciare, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va aproba cu avizul Ministerului Finantelor tarife care se vor incasa de la beneficiarii prestatiilor.

   Transferuri                           1.500.000    25.000.000   26.500.000
 Cheltuieli de capital                   9.800.000         -        9.800.000
   Investitii ale institutiilor
   publice                               2.548.774       -75.000    2.473.774
   Investitii ale regiilor autonome
   si societatilor comerciale cu
   capital de stat                       7.251.226        75.000    7.326.226
Alte actiuni economice                  44.958.800       500.000   45.458.800
 Cheltuieli curente                     44.601.600       500.000   45.101.600
  Cheltuieli materiale si servicii         601.600         -          601.600
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                              601.600         -          601.600
  Subventii si transferuri              44.000.000       500.000   44.500.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif        44.000.000*)    500.000   44.500.000*)
------------
    *) In prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif.

 Cheltuieli de capital                     357.200         -          357.200
  Stocuri pentru rezerva de stat           357.200         -          357.200
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/18

    MINISTERUL COMERTULUI

                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program      Influente    Program
                                         an 1993                   rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               39.538.800   -6.700.000   32.838.880
 Cheltuieli curente                      39.326.880   -6.700.000   32.626.880
  Cheltuieli de personal                  5.050.400     -700.000    4.350.400
  Cheltuieli materiale si servicii        2.200.000        -        2.200.000
  Subventii si transferuri               32.076.480   -6.000.000   26.076.480
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         12.045.000   -6.000.000    6.045.000
   Transferuri                           20.031.480        -       20.031.480
 Cheltuieli de capital                      212.000        -          212.000

  Partea a VI-a - Autoritatile publice    7.493.880     -700.000    6.793.880
 Cheltuieli curente                       7.281.880     -700.000    6.581.880
  Cheltuieli de personal                  5.050.400     -700.000    4.350.400
  Cheltuieli materiale si servicii        2.200.000        -        2.200.000
  Subventii si transferuri                   31.480        -           31.480
   Transferuri                               31.480        -           31.480
 Cheltuieli de capital                      212.000        -          212.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 7.493.880     -700.000    6.793.880
 Cheltuieli curente                       7.281.880     -700.000    6.581.880
  Cheltuieli de personal                  5.050.400     -700.000    4.350.400
  Cheltuieli materiale si servicii        2.200.000        -        2.200.000
  Subventii si transferuri                   31.480        -           31.480
   Transferuri                               31.480        -           31.480
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                 31.480        -           31.480
 Cheltuieli de capital                      212.000        -          212.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                 7.493.880     -700.000    6.793.880

  Partea a VII-a - Actiuni economice     32.045.000   -6.000.000   26.045.000
 Cheltuieli curente                      32.045.000   -6.000.000   26.045.000
  Subventii si transferuri               32.045.000   -6.000.000   26.045.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         12.045.000   -6.000.000    6.045.000
   Transferuri                           20.000.000        -       20.000.000
Agricultura, silvicultura, ape,
mediu inconjurator                       12.045.000   -6.000.000    6.045.000
 Cheltuieli curente                      12.045.000   -6.000.000    6.045.000
  Subventii si transferuri               12.045.000   -6.000.000    6.045.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         12.045.000   -6.000.000    6.045.000
din total cheltuieli:
 Programe pentru sustinerea preturilor
 la produsele agricole                   12.045.000   -6.000.000    6.045.000
Alte actiuni economice                   20.000.000        -       20.000.000
 Cheltuieli curente                      20.000.000        -       20.000.000
  Subventii si transferuri               20.000.000        -       20.000.000
   Transferuri                           20.000.000        -       20.000.000
din total cheltuieli:
 Stimularea si dezvoltarea
 activitatii de export                   20.000.000        -       20.000.000

                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL               39.538.880   -6.700.000   32.838.880
 Cheltuieli curente                      39.326.880   -6.700.000   32.626.880
  Cheltuieli de personal                  5.050.400     -700.000    4.350.400
  Cheltuieli materiale si servicii        2.200.000        -        2.200.000
  Subventii si transferuri               32.076.480   -6.000.000   26.076.480
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         12.045.000   -6.000.000    6.045.000
   Transferuri                           20.031.480        -       20.031.480
 Cheltuieli de capital                      212.000        -          212.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 7.493.880     -700.000    6.793.880
 Cheltuieli curente                       7.281.880     -700.000    6.581.880
  Cheltuieli de personal                  5.050.400     -700.000    4.350.400
   Cheltuieli cu salariile                3.813.200     -538.000    3.275.200
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          260.500     -134.000      126.500
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  52.200      -28.000       24.200
   Deplasari, detasari, transferari         924.500        -          924.500
  Cheltuieli materiale si servicii        2.200.000        -        2.200.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               913.200        -          913.200
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                       14.400        -           14.400
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           20.300        -           20.300
   Reparatii curente                         67.200        -           67.200
   Carti si publicatii                       20.700        -           20.700
   Alte cheltuieli                        1.164.200        -        1.164.200
  Subventii si transferuri                   31.480        -           31.480
   Transferuri                               31.480        -           31.480
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                 31.480        -           31.480
 Cheltuieli de capital                      212.000        -          212.000
  Investitii ale institutiilor publice      212.000        -          212.000
Agricultura, silvicultura, ape, mediu
inconjurator                             12.045.000   -6.000.000    6.045.000
 Cheltuieli curente                      12.045.000   -6.000.000    6.045.000
  Subventii si transferuri               12.045.000   -6.000.000    6.045.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         12.045.000   -6.000.000    6.045.000
Alte actiuni economice                   20.000.000        -       20.000.000
 Cheltuieli curente                      20.000.000        -       20.000.000
  Subventii si transferuri               20.000.000        -       20.000.000
   Transferuri                           20.000.000        -       20.000.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/19

    MINISTERUL TURISMULUI

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program       Influente  Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                2.261.358       -        2.261.358
 Cheltuieli curente                       2.214.758     -1.000     2.213.758
  Cheltuieli de personal                    712.100       -          712.100
  Cheltuieli materiale si servicii        1.425.000     -1.000     1.424.000
  Subventii si transferuri                   77.658       -           77.658
   Transferuri                               77.658       -           77.658
 Cheltuieli de capital                       46.600      1.000        47.600

  Partea a VI-a - Autoritatile publice    2.261.358       -        2.261.358
 Cheltuieli curente                       2.214.758     -1.000     2.213.758
  Cheltuieli de personal                    712.100       -          712.100
  Cheltuieli materiale si servicii        1.425.000     -1.000     1.424.000
  Subventii si transferuri                   77.658       -           77.658
   Transferuri                               77.658       -           77.658
 Cheltuieli de capital                       46.600      1.000        47.600
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 2.261.358       -        2.261.358
 Cheltuieli curente                       2.214.758     -1.000     2.213.758
  Cheltuieli de personal                    712.100       -          712.100
  Cheltuieli materiale si servicii        1.425.000     -1.000     1.424.000
  Subventii si transferuri                   77.658       -           77.658
   Transferuri                               77.658       -           77.658
   Contributii si cotizatii la organisme
   internationale                            77.658       -           77.658
 Cheltuieli de capital                       46.600      1.000        47.600
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                 2.261.358       -        2.261.358

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                2.261.358       -        2.261.358
 Cheltuieli curente                       2.214.758     -1.000     2.213.758
  Cheltuieli de personal                    712.100       -          712.100
  Cheltuieli materiale si servicii        1.425.000     -1.000     1.424.000
  Subventii si transferuri                   77.658       -           77.658
   Transferuri                               77.658       -           77.658
 Cheltuieli de capital                       46.600      1.000        47.600
 Cheltuieli pentru organele autoritatii
 executive                                2.261.358       -        2.261.358
 Cheltuieli curente                       2.214.758     -1.000     2.213.758
  Cheltuieli de personal                    712.100       -          712.100
   Cheltuieli cu salariile                  470.000       -          470.000
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                   52.700       -           52.700
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   9.400       -            9.400
   Deplasari, detasari, transferari         180.000       -          180.000
  Cheltuieli materiale si servicii        1.425.000     -1.000     1.424.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               899.900     -1.000       898.900
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                        5.700       -            5.700
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            8.600       -            8.600
   Reparatii curente                         21.000       -           21.000
   Carti si publicatii                        6.300       -            6.300
   Alte cheltuieli                          483.500       -          483.500
  Subventii si transferuri                   77.658       -           77.658
   Transferuri                               77.658       -           77.658
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                 77.658       -           77.658
 Cheltuieli de capital                       46.600      1.000        47.600
   Investitii ale institutiilor publice      46.600      1.000        47.600
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/20

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program       Influente   Program
                                        an 1993                   rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0                            1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL              177.834.527   17.778.637  195.613.164
 Cheltuieli curente                     120.008.177   17.599.527  137.607.704
  Cheltuieli de personal                 28.663.504    4.129.700   32.793.204
  Cheltuieli materiale si servicii       42.057.140    5.644.288   47.701.428
  Subventii si transferuri               49.287.533    7.825.539   57.113.072
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  147.040       12.939      159.979
   Subventii pe produse si activitati    30.110.000    5.825.600   35.935.600
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         18.755.000    1.937.000   20.692.000
   Transferuri                              275.493       50.000      325.493
 Cheltuieli de capital                   57.826.350      179.110   58.005.460

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale             9.259.174    1.852.339   11.111.513
 Cheltuieli curente                       8.129.474    1.673.229    9.802.703
  Cheltuieli de personal                  5.973.734    1.558.000    7.531.734
  Cheltuieli materiale si servicii        2.008.700      102.290    2.110.990
  Subventii si transferuri                  147.040       12.939      159.979
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  147.040       12.939      159.979
 Cheltuieli de capital                    1.129.700      179.110    1.308.810
Sanatate                                  9.112.134    1.839.400   10.951.534
 Cheltuieli curente                       7.982.434    1.660.290    9.642.724
  Cheltuieli de personal                  5.973.734    1.558.000    7.531.734
  Cheltuieli materiale si servicii        2.008.700      102.290    2.110.990
 Cheltuieli de capital                    1.129.700      179.110    1.308.810
din total cheltuieli:
 Dispensare medicale                      3.371.489      549.000    3.920.489
 Spitale                                  4.988.711    1.020.645    6.009.356
 Crese                                       12.210        1.200       13.410
 Centre de recoltare si conservare a
 sangelui                                     9.933        1.000       10.933
 Statii de salvare                           42.554        7.300       49.854
 Alte institutii si actiuni sanitare        687.237      260.255      947.492
Activitatea sportiva si de tineret          147.040       12.939      159.979
 Cheltuieli curente                         147.040       12.939      159.979
  Subventii si transferuri                  147.040       12.939      159.979
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  147.040       12.939      159.979
din total cheltuieli:
 Activitatea sportiva                       147.040       12.939      159.979

  Partea a VI-a - Autoritatile publice    1.993.693      206.000    2.199.693
 Cheltuieli curente                       1.993.693      206.000    2.199.693
  Cheltuieli de personal                  1.028.200     -150.000      878.200
  Cheltuieli materiale si servicii          780.000      356.000    1.136.000
  Subventii si transferuri                  185.493        -          185.493
   Transferuri                              185.493        -          185.493
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 1.993.693      206.000    2.199.693
 Cheltuieli curente                       1.993.693      206.000    2.199.693
  Cheltuieli de personal                  1.028.200     -150.000      878.200
  Cheltuieli materiale si servicii          780.000      356.000    1.136.000
  Subventii si transferuri                  185.493        -          185.493
   Transferuri                              185.493        -          185.493
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                 185.493        -          185.493
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                 1.993.693      206.000    2.199.693

  Partea a VII-a - Actiuni economice    166.581.660   15.720.298  182.301.958
 Cheltuieli curente                     109.885.010   15.720.298  125.605.308
  Cheltuieli de personal                 21.661.570    2.721.700   24.383.270
  Cheltuieli materiale si servicii       39.268.440    5.185.998   44.454.438
  Subventii si transferuri               48.955.000    7.812.600   56.767.600
   Subventii pe produse si activitati    30.110.000    5.825.600   35.935.600
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         18.755.000    1.937.000   20.692.000
   Transferuri                               90.000       50.000      140.000
 Cheltuieli de capital                   56.696.650        -       56.696.650
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                                33.634        3.298       36.932
 Cheltuieli curente                          33.634        3.298       36.932
  Cheltuieli materiale si servicii           33.634        3.298       36.932
Transporturi si comunicatii             166.158.155   15.717.000  181.875.155
 Cheltuieli curente                     109.805.944   15.717.000  125.522.944
  Cheltuieli de personal                 21.661.570    2.721.700   24.383.270
  Cheltuieli materiale si servicii       39.189.374    5.182.700   44.372.074
  Subventii si transferuri               48.955.000    7.812.600   56.767.600
   Subventii pe produse si activitati    30.110.000    5.825.600   35.935.600
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         18.755.000    1.937.000   20.692.000
   Transferuri                               90.000       50.000      140.000
 Cheltuieli de capital                   56.352.211        -       56.352.211
din total cheltuieli:
 Aviatia civila                          24.216.057    2.592.000   26.808.057
 Navigatia civila                        15.268.022      612.400   15.880.422
 Drumuri si poduri                       49.902.076    4.700.000   54.602.076
 Transportul feroviar                    37.615.000    5.825.600   43.440.600
 Transportul in comun                    39.067.000    1.937.000   41.004.000
 Alte cheltuieli in domeniul
 transporturilor si comunicatiilor           90.000       50.000      140.000
Alte actiuni economice                      389.871        -          389.871
 Cheltuieli curente                          45.432        -           45.432
  Cheltuieli materiale si servicii           45.432        -           45.432
 Cheltuieli de capital                      344.439        -          344.439
din total cheltuieli:
 Rezerva de stat si de mobilizare           389.871        -          389.871

                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL              177.834.527   17.778.637  195.613.164
 Cheltuieli curente                     120.008.177   17.599.527  137.607.704
  Cheltuieli de personal                 28.663.504    4.129.700   32.793.204
  Cheltuieli materiale si servicii       42.057.140    5.644.288   47.701.428
  Subventii si transferuri               49.287.533    7.825.539   57.113.072
    Subventii pentru institutiile
    publice                                 147.040       12.939      159.979
    Subventii pe produse si activitati   30.110.000    5.825.600   35.935.600
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif        18.755.000    1.937.000   20.692.000
   Transferuri                              275.493       50.000      325.493
 Cheltuieli de capital                   57.826.350      179.110   58.005.460
Sanatate                                  9.112.134    1.839.400   10.951.534
 Cheltuieli curente                       7.982.434    1.660.290    9.642.724
  Cheltuieli de personal                  5.973.734    1.558.000    7.531.734
   Cheltuieli cu salariile                4.587.699    1.198.460    5.786.159
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                        1.146.974      299.640    1.446.614
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 229.394       59.900      289.294
   Deplasari, detasari, transferari           9.667        -            9.667
  Cheltuieli materiale si servicii        2.008.700      102.290    2.110.990
   Drepturi cu caracter social                1.165        -            1.165
   Hrana                                    463.748       42.290      506.038
   Medicamente si materiale sanitare        803.674       30.000      833.674
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               527.544       30.000      557.544
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                    70.740        -           70.740
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           48.248                    48.248
   Reparatii curente                         73.033        -           73.033
   Reparatii capitale                        12.735        -           12.735
   Carti si publicatii                        2.792        -            2.792
   Alte cheltuieli                            5.021        -            5.021
 Cheltuieli de capital                    1.129.700      179.110    1.308.810
   Investitii ale institutiilor
   publice                                1.129.700      179.110    1.308.810
Activitatea sportiva si de tineret          147.040       12.939      159.979
 Cheltuieli curente                         147.040       12.939      159.979
  Subventii si transferuri                  147.040       12.939      159.979
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  147.040       12.939      159.979
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 1.993.693      206.000    2.199.693
 Cheltuieli curente                       1.993.693      206.000    2.199.693
  Cheltuieli de personal                  1.028.200     -150.000      878.200
   Cheltuieli cu salariile                  588.800     -115.400      473.400
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          152.500      -28.850      123.650
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  29.900       -5.750       24.150
   Deplasari, detasari, transferari         257.000        -          257.000
  Cheltuieli materiale si servicii          780.000      356.000    1.136.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                99.200      100.000      199.200
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                     3.020        -            3.020
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           71.400        -           71.400
   Reparatii curente                          8.200        -            8.200
   Reparatii capitale                       562.600      256.000      818.600
   Carti si publicatii                        3.800        -            3.800
   Alte cheltuieli                           31.780        -           31.780
  Subventii si transferuri                  185.493        -          185.493
   Transferuri                              185.493        -          185.493
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                 185.493        -          185.493
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                                33.634        3.298       36.932
 Cheltuieli curente                          33.634        3.298       36.932
  Cheltuieli materiale si servicii           33.634        3.298       36.932
   Alte cheltuieli                           33.634        3.298       36.932
Transporturi si comunicatii             166.158.155   15.717.000  181.875.155
 Cheltuieli curente                     109.805.944   15.717.000  125.522.944
  Cheltuieli de personal                 21.661.570    2.721.700   24.383.270
   Cheltuieli cu salariile               16.078.057    2.046.410   18.124.467
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                        4.460.748      555.080    5.015.828
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 785.140      112.750      897.890
   Deplasari, detasari, transferari         337.625        7.460      345.085
  Cheltuieli materiale si servicii       39.189.374    5.182.700   44.372.074
  Drepturi cu caracter social                41.289        5.820       47.109
   Hrana                                    101.820       28.080      129.900
   Medicamente si materiale sanitare         29.833        5.050       34.883
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                             2.434.556      299.050    2.733.606
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                 3.766.558    1.071.490    4.838.048
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          301.632       20.790      322.422
   Reparatii curente                     23.046.996    2.581.630   25.628.626
   Reparatii capitale                     6.099.328      822.420    6.921.748
   Carti si publicatii                       47.105        3.870       50.975
   Alte cheltuieli                        3.320.257      344.500    3.664.757
  Subventii si transferuri               48.955.000    7.812.600   56.767.600
   Subventii pe produse si activitati    30.110.000    5.825.600   35.935.600
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         18.755.000    1.937.000   20.692.000
   Transferuri                               90.000       50.000      140.000
 Cheltuieli de capital                   56.352.211        -       56.352.211
   Investitii ale regiilor autonome
   si societatilor comerciale cu
   capital de stat                       56.352.211        -       56.352.211
Alte actiuni economice                      389.871        -          389.871
 Cheltuieli curente                          45.432        -           45.432
  Cheltuieli materiale si servicii           45.432        -           45.432
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                24.506        -           24.506
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament              276        -              276
   Reparatii curente                         20.650        -           20.650
 Cheltuieli de capital                      344.439        -          344.439
  Stocuri pentru rezerva de stat            344.439        -          344.439
-------------------------------------------------------------------------------

    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

       VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                               - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                      Program 1993
       Institutia publica               -------------------------------------
                                            Venituri   Subventii   Cheltuieli
-----------------------------------------------------------------------------
Activitatea de tineret si sportiva    I     115.000    147.040     262.040
                                     II       -         12.939      12.939
                                    III     115.000    159.979     274.979
- Clubul Sportiv "Rapid" Bucuresti    I     115.000    147.040     262.040
                                     II       -         12.939      12.939
                                    III     115.000    159.979     274.979
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/21

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program       Influente  Program
                                         an 1993                  rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               18.370.731     5.630     18.376.361
 Cheltuieli curente                      17.377.711     5.630     17.383.341
  Cheltuieli de personal                    627.700       -          627.700
  Cheltuieli materiale si servicii          227.211     5.630        232.841
  Subventii si transferuri               16.522.800       -       16.522.800
   Transferuri                           16.522.800       -       16.522.800
 Cheltuieli de capital                      993.020       -          993.020

  Partea a III-a - Gospodarie comunala
                   si locuinte           17.491.420       -       17.491.420
Gospodarie comunala si locuinte          17.491.420       -       17.491.420
 Cheltuieli curente                      16.522.000       -       16.522.000
  Subventii si transferuri               16.522.000       -       16.522.000
   Transferuri                           16.522.000       -       16.522.000
 Cheltuieli de capital                      969.420       -          969.420
din total cheltuieli:
 Locuinte                                16.522.000*)     -       16.522.000*)
 Alte cheltuieli                            969.420       -          969.420

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      844.100       -          844.100
 Cheltuieli curente                         820.500       -          820.500
  Cheltuieli de personal                    627.700       -          627.700
  Cheltuieli materiale si servicii          192.000       -          192.000
  Subventii si transferuri                      800       -              800
   Transferuri                                  800       -              800
 Cheltuieli de capital                       23.600       -           23.600
 Cheltuieli pentru organele autoritatii
 executive                                  844.100       -          844.100
 Cheltuieli curente                         820.500       -          820.500
  Cheltuieli de personal                    627.700       -          627.700
  Cheltuieli materiale si servicii          192.000       -          192.000
  Subventii si transferuri                      800       -              800
   Transferuri                                  800       -              800
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                    800       -              800
 Cheltuieli de capital                       23.600       -           23.600
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   844.100       -          844.100

  Partea a VII-a - Actiuni economice         35.211      5.630        40.841
 Cheltuieli curente                          35.211      5.630        40.841
  Cheltuieli materiale si servicii           35.211      5.630        40.841
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                                35.211      5.630        40.841
 Cheltuieli curente                          35.211      5.630        40.841
  Cheltuieli materiale si servicii           35.211      5.630        40.841

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL               18.370.731      5.630    18.376.361
 Cheltuieli curente                      17.377.711      5.630    17.383.341
  Cheltuieli de personal                    627.700       -          627.700
  Cheltuieli materiale si servicii          227.211      5.630       232.841
  Subventii si transferuri               16.522.800       -       16.522.800
   Transferuri                           16.522.800*)     -       16.522.800*)
 Cheltuieli de capital                      993.020       -          993.020
Gospodarie comunala si locuinte          17.491.420       -       17.491.420
 Cheltuieli curente                      16.522.000       -       16.522.000
  Subventii si transferuri               16.522.000       -       16.522.000
   Transferuri                           16.522.000       -       16.522.000
 Cheltuieli de capital                      969.420       -          969.420
   Investitii ale institutiilor
   publice                                  969.420       -          969.420
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                       844.100       -          844.100
 Cheltuieli curente                         820.500       -          820.500
  Cheltuieli de personal                    627.700       -          627.700
   Cheltuieli cu salariile                  403.050       -          403.050
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          100.760       -          100.760
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  20.140       -           20.140
   Deplasari, detasari, transferari         103.750       -          103.750
  Cheltuieli materiale si servicii          192.000       -          192.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               118.700       -          118.700
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                    23.800       -           23.800
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament              600       -              600
   Reparatii curente                          1.500       -            1.500
   Reparatii capitale                        14.400       -           14.400
   Carti si publicatii                        3.100       -            3.100
   Alte cheltuieli                           29.900       -           29.900
  Subventii si transferuri                      800       -              800
   Transferuri                                  800       -              800
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                    800       -              800
 Cheltuieli de capital                       23.600       -           23.600
   Investitii ale institutiilor
   publice                                   23.600       -           23.600
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                                35.211     5.630         40.841
 Cheltuieli curente                          35.211     5.630         40.841
  Cheltuieli materiale si servicii           35.211     5.630         40.841
   Alte cheltuieli                           35.211     5.630         40.841
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Din suma respectiva se vor asigura, in conditiile reglementarilor in vigoare, platile de la bugetul de stat pentru expertizarea si consolidarea locuintelor afectate de seisme, subventiile in sume fixe si bonificatiile de dobanzi pentru constructiile de locuinte, precum si reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie, potrivit programului aprobat de Guvern.

    ANEXA 1 b/22

    MINISTERUL COMUNICATIILOR

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program       Influente  Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                2.888.171     205.000    3.093.171
 Cheltuieli curente                         330.153         200      330.353
  Cheltuieli de personal                    145.582         200      145.782
  Cheltuieli materiale si servicii           43.172       -           43.172
  Subventii si transferuri                  141.399       -          141.399
   Transferuri                              141.399       -          141.399
 Cheltuieli de capital                    2.558.018     204.800    2.762.818

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      340.999       -          340.999
 Cheltuieli curente                         326.099       -          326.099
  Cheltuieli de personal                    143.700       -          143.700
  Cheltuieli materiale si servicii           41.000       -           41.000
  Subventii si transferuri                  141.399       -          141.399
   Transferuri                              141.399       -          141.399
 Cheltuieli de capital                       14.900       -           14.900
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   340.999       -          340.999
 Cheltuieli curente                         326.099       -          326.099
  Cheltuieli de personal                    143.700       -          143.700
  Cheltuieli materiale si servicii           41.000       -           41.000
  Subventii si transferuri                  141.399       -          141.399
   Transferuri                              141.399       -          141.399
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                 141.399       -          141.399
 Cheltuieli de capital                       14.900       -           14.900
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   340.999       -          340.999

  Partea a VII-a - Actiuni economice      2.547.172     205.000    2.752.172
 Cheltuieli curente                           4.054         200        4.254
  Cheltuieli de personal                      1.882         200        2.082
  Cheltuieli materiale si servicii            2.172       -            2.172
 Cheltuieli de capital                    2.543.118     204.800    2.747.918
Transporturi si comunicatii               2.364.600     195.800    2.560.400
 Cheltuieli de capital                    2.364.600     195.800    2.560.400
din total cheltuieli:
 Comunicatii                              2.364.600     195.800    2.560.400
Alte actiuni economice                      182.572       9.200      191.772
 Cheltuieli curente                           4.054         200        4.254
  Cheltuieli de personal                      1.882         200        2.082
  Cheltuieli materiale si servicii            2.172       -            2.172
 Cheltuieli de capital                      178.518       9.000      187.518
din total cheltuieli:
 Rezerva de stat si de mobilizare           182.572       9.200      191.772

                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                2.888.171     205.000    3.093.171
 Cheltuieli curente                         330.153         200      330.353
  Cheltuieli de personal                    145.582         200      145.782
  Cheltuieli materiale si servicii           43.172       -           43.172
  Subventii si transferuri                  141.399       -          141.399
   Transferuri                              141.399       -          141.399
 Cheltuieli de capital                    2.558.018     204.800    2.762.818
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   340.999       -          340.999
 Cheltuieli curente                         326.099       -          326.099
  Cheltuieli de personal                    143.700       -          143.700
   Cheltuieli cu salariile                   88.750       -           88.750
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           22.190       -           22.190
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   4.460       -            4.460
   Deplasari, detasari, transferari          28.300       -           28.300
  Cheltuieli materiale si servicii           41.000       -           41.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                27.370       -           27.370
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                     3.690       -            3.690
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            3.590       -            3.590
    Reparatii curente                           280       -              280
   Carti si publicatii                        1.055       -            1.055
   Alte cheltuieli                            5.015       -            5.015
  Subventii si transferuri                  141.399       -          141.399
   Transferuri                              141.399       -          141.399
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                 141.399       -          141.399
 Cheltuieli de capital                       14.900       -           14.900
  Investitii ale institutiilor publice       14.900       -           14.900
Transporturi si comunicatii               2.364.600     195.800    2.560.400
 Cheltuieli de capital                    2.364.600     195.800    2.560.400
  Investitii ale regiilor autonome si
  societatilor cu capital de stat         2.364.600     195.800    2.560.400
Alte actiuni economice                      182.572       9.200      191.772
 Cheltuieli curente                           4.054         200        4.254
  Cheltuieli de personal                      1.882         200        2.082
   Cheltuieli cu salariile                    1.448         154        1.602
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                              361          38          399
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                      73           8           81
  Cheltuieli materiale si servicii            2.172       -            2.172
   Alte cheltuieli                            2.172       -            2.172
 Cheltuieli de capital                      178.518       9.000      187.518
  Stocuri pentru rezerva de stat            178.518       9.000      187.518
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/23

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program       Influente  Program
                                         an 1993                  rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               46.104.201     244.868   46.349.069
 Cheltuieli curente                       6.059.551     244.868    6.304.419
  Cheltuieli de personal                  3.207.606     137.800    3.345.406
  Cheltuieli materiale si servicii        1.580.303     107.068    1.687.371
  Subventii si transferuri                1.271.642       -        1.271.642
   Subventii pe produse si activitati     1.125.900       -        1.125.900
   Transferuri                              145.742       -          145.742
 Cheltuieli de capital                   40.044.650       -       40.044.650

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      758.242       6.000      764.242
 Cheltuieli curente                         684.642       6.000      690.642
  Cheltuieli de personal                    464.800       -          464.800
  Cheltuieli materiale si servicii           74.100       6.000       80.100
  Subventii si transferuri                  145.742       -          145.742
   Transferuri                              145.742       -          145.742
 Cheltuieli de capital                       73.600       -           73.600
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   758.242       6.000      764.242
 Cheltuieli curente                         684.642       6.000      690.642
  Cheltuieli de personal                    464.800       -          464.800
  Cheltuieli materiale si servicii           74.100       6.000       80.100
  Subventii si transferuri                  145.742       -          145.742
   Transferuri                              145.742       -          145.742
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                 145.742       -          145.742
 Cheltuieli de capital                       73.600       -           73.600
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   758.242       6.000      764.242

  Partea a VII-a - Actiuni economice     45.345.959     238.868   45.584.827
 Cheltuieli curente                       5.374.909     238.868    5.613.777
  Cheltuieli de personal                  2.742.806     137.800    2.880.606
  Cheltuieli materiale si servicii        1.506.203     101.068    1.607.271
  Subventii si transferuri                1.125.900       -        1.125.900
   Subventii pe produse si activitati     1.125.900       -        1.125.900
 Cheltuieli de capital                   39.971.050       -       39.971.050
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                               258.969      27.668      286.637
 Cheltuieli curente                         258.969      27.668      286.637
  Cheltuieli materiale si servicii          258.969      27.668      286.637
Agricultura, silvicultura, ape, mediu
inconjurator                             45.086.990     211.200   45.298.190
 Cheltuieli curente                       5.115.940     211.200    5.327.140
  Cheltuieli de personal                  2.742.806     137.800    2.880.606
  Cheltuieli materiale si servicii        1.247.234      73.400    1.320.634
  Subventii si transferuri                1.125.900       -        1.125.900
  Subventii pe produse si activitati      1.125.900       -        1.125.900
 Cheltuieli de personal                  39.971.050       -       39.971.050
din total cheltuieli:
 Prevenirea si combaterea inundatiilor
 si gheturilor                              374.170      22.020      396.190
 Supravegherea si protectia mediului      3.603.398     189.180    3.792.578
 Meteorologie si hidrologie               1.125.900       -        1.125.900
 Rezervatii naturale                         12.472       -           12.472
 Alte unitati si actiuni in domeniul
 protectiei mediului                     39.971.050       -       39.971.050

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL               46.104.201     244.868   46.349.069
 Cheltuieli curente                       6.059.551     244.868    6.304.419
  Cheltuieli de personal                  3.207.606     137.800    3.345.406
  Cheltuieli materiale si servicii        1.580.303     107.068    1.687.371
  Subventii si transferuri                1.271.642       -        1.271.642
   Subventii pe produse si activitati     1.125.900       -        1.125.900
   Transferuri                              145.742       -          145.742
 Cheltuieli de capital                   40.044.650       -       40.044.650
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   758.242       6.000      764.242
 Cheltuieli curente                         684.642       6.000      690.642
  Cheltuieli de personal                    464.800       -          464.800
   Cheltuieli cu salariile                  292.130       -          292.130
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           73.360       -           73.360
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  14.430       -           14.430
   Deplasari, detasari, transferari          84.880       -           84.880
  Cheltuieli materiale si servicii           74.100       6.000       80.100
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                39.358       6.000       45.358
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                       11.190       -           11.190
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament              836       -              836
   Reparatii curente                          2.258       -            2.258
   Carti si publicatii                          886       -              886
   Alte cheltuieli                           19.572       -           19.572
  Subventii si transferuri                  145.742       -          145.742
   Transferuri                              145.742       -          145.742
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale                145.742       -          145.742
 Cheltuieli de capital                       73.600       -           73.600
   Investitii ale institutiilor publice      73.600       -           73.600
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                               258.969      27.668      286.637
 Cheltuieli curente                         258.969      27.668      286.637
  Cheltuieli materiale si servicii          258.969      27.668      286.637
   Alte cheltuieli                          258.969      27.668      286.637
Agricultura, silvicultura, ape, mediu
inconjurator                             45.086.990     211.200   45.298.190
 Cheltuieli curente                       5.115.940     211.200    5.327.140
  Cheltuieli de personal                  2.742.806     137.800    2.880.606
   Cheltuieli cu salariile                1.862.970     106.000    1.968.970
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          466.240      26.500      492.740
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 101.560       5.300      106.860
   Deplasari, detasari, transferari         312.036       -          312.036
  Cheltuieli materiale si servicii        1.247.234      73.400    1.320.634
   Medicamente si materiale sanitare          2.743       -            2.743
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               249.447      15.360      264.807
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   745.596      45.158      790.754
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           13.470         792       14.262
   Reparatii curente                         66.103       3.000       69.103
   Reparatii capitale                        54.878       3.000       57.878
   Carti si publicatii                        1.497          90        1.587
   Alte cheltuieli                          113.500       6.000      119.500
  Subventii si transferuri                1.125.900       -        1.125.900
   Subventii pe produse si activitati     1.125.900       -        1.125.900
 Cheltuieli de capital                   39.971.050       -       39.971.050
   Investitii ale institutiilor
   publice                                3.782.510       -        3.782.510
   Investitii ale regiilor autonome
   si societatilor comerciale cu
   capital de stat                       36.188.540       -       36.188.540
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/24

    MINISTERUL CERCETARII SI TEHNOLOGIEI

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program       Influente  Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1              2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                9.638.283     653.000    10.291.283
 Cheltuieli curente                       9.168.445     601.000     9.769.445
  Cheltuieli de personal                    953.810    -138.000       815.810
  Cheltuieli materiale si servicii        7.832.614     739.000     8.571.614
  Subventii si transferuri                  382.021       -           382.021
   Transferuri                              382.021       -           382.021
 Cheltuieli de capital                      469.838      52.000       521.838

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      628.721      -8.000       620.721
 Cheltuieli curente                         595.721     -32.000       563.721
  Cheltuieli de personal                    185.700     -38.000       147.700
  Cheltuieli materiale si servicii           28.000       6.000        34.000
  Subventii si transferuri                  382.021       -           382.021
   Transferuri                              382.021       -           382.021
 Cheltuieli de capital                       33.000      24.000        57.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   628.721      -8.000       620.721
 Cheltuieli curente                         595.721     -32.000       563.721
  Cheltuieli de personal                    185.700     -38.000       147.700
  Cheltuieli materiale si servicii           28.000       6.000        34.000
  Subventii si transferuri                  382.021       -           382.021
   Transferuri                              382.021       -           382.021
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                 382.021       -           382.021
 Cheltuieli de capital                       33.000      24.000        57.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   628.721      -8.000       620.721

  Partea a VII-a - Actiuni economice      9.009.562     661.000     9.670.562
 Cheltuieli curente                       8.572.724     633.000     9.205.724
  Cheltuieli de personal                    768.110    -100.000       668.110
  Cheltuieli materiale si servicii        7.804.614     733.000     8.537.614
 Cheltuieli de capital                      436.838      28.000       464.838
Cercetare stiintifica                     9.009.562     661.000     9.670.562
 Cheltuieli curente                       8.572.724     633.000     9.205.724
  Cheltuieli de personal                    768.110    -100.000       668.110
  Cheltuieli materiale si servicii        7.804.614     733.000     8.537.614
 Cheltuieli de capital                      436.838      28.000       464.838
din total cheltuieli:
 Obiective, teme de cercetare si
 cercetari complexe                       6.961.677     700.000     7.661.677
 Unitati de cercetare                       818.600     -49.000       769.600
 Alte institutii si actiuni pentru
 cercetare stiintifica                    1.229.285      10.000     1.239.285

                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                9.638.283     653.000    10.291.283
 Cheltuieli curente                       9.168.445     601.000     9.769.445
  Cheltuieli de personal                    953.810    -138.000       815.810
  Cheltuieli materiale si servicii        7.832.614     739.000     8.571.614
  Subventii si transferuri                  382.021       -           382.021
   Transferuri                              382.021       -           382.021
 Cheltuieli de capital                      469.838      52.000       521.838
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   628.721      -8.000       620.721
 Cheltuieli curente                         595.721     -32.000       563.721
  Cheltuieli de personal                    185.700     -38.000       147.700
   Cheltuieli cu salariile                  118.920     -29.200        89.720
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           29.780      -7.300        22.480
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   5.790      -1.500         4.290
   Deplasari, detasari, transferari          31.210       -            31.210
  Cheltuieli materiale si servicii           28.000       6.000        34.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                19.180       6.000        25.180
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                       480        -              480
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament              240        -              240
   Reparatii curente                            790                       790
   Reparatii capitale                           170        -              170
   Carti si publicatii                        5.880        -            5.880
   Alte cheltuieli                            1.260        -            1.260
  Subventii si transferuri                  382.021        -          382.021
   Transferuri                              382.021        -          382.021
   Contributii si cotizatii la organisme
   internationale                           382.021        -          382.021
 Cheltuieli de capital                       33.000       24.000       57.000
   Investitii ale institutiilor publice      33.000       24.000       57.000
Cercetare stiintifica                     9.009.562      661.000    9.670.562
 Cheltuieli curente                       8.572.724      633.000    9.205.724
  Cheltuieli de personal                    768.110     -100.000      668.110
   Cheltuieli cu salariile                  315.315      -37.700      277.615
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                          58.054       -9.800       48.254
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  11.631       -1.500       10.131
   Deplasari, detasari, transferari         383.110      -51.000      332.110
  Cheltuieli materiale si servicii        7.804.614      733.000    8.537.614
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                75.800        7.000       82.800
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                    66.700        7.000       73.700
   Reparatii curente                          5.300          500        5.800
   Reparatii capitale                       152.100       14.600      166.700
   Carti si publicatii                        3.000          300        3.300
   Alte cheltuieli                        7.501.714      703.600    8.205.314
 Cheltuieli de capital                      436.838       28.000      464.838
   Investitii ale institutiilor publice     436.838       28.000      464.838
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/25

    MINISTERUL APARARII NATIONALE

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program       Influente   Program
                                        an 1993                   rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL              450.205.116   23.010.000  473.215.116
 Cheltuieli curente                     342.804.221   17.381.900  360.186.121
  Cheltuieli de personal                163.291.788   10.340.500  173.632.288
  Cheltuieli materiale si servicii      160.668.750    7.004.200  167.672.950
  Subventii si transferuri               18.843.683       37.200   18.880.883
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  367.838       37.200      405.038
   Transferuri                           18.475.845        -       18.475.845
 Cheltuieli de capital                  107.400.895    5.628.100  113.028.995

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale            35.295.096    1.042.400   36.337.496
 Cheltuieli curente                      34.963.845    1.028.400   35.992.245
  Cheltuieli de personal                  8.690.722      627.500    9.318.222
  Cheltuieli materiale si servicii        7.429.440      363.700    7.793.140
  Subventii si transferuri               18.843.683       37.200   18.880.883
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  367.838       37.200      405.038
   Transferuri                           18.475.845        -       18.475.845
 Cheltuieli de capital                      331.251       14.000      345.251
Invatamant                                3.283.198      131.200    3.414.398
 Cheltuieli curente                       3.278.818      131.200    3.410.018
  Cheltuieli de personal                  1.531.719       88.500    1.620.219
  Cheltuieli materiale si servicii        1.747.099       42.700    1.789.799
 Cheltuieli de capital                        4.380        -            4.380
din total cheltuieli:
 Invatamant prescolar                       776.725       31.041      807.766
 Invatamant liceal                        2.506.473      100.159    2.606.632
Sanatate                                 13.159.857      874.000   14.033.857
 Cheltuieli curente                      12.841.344      860.000   13.701.344
  Cheltuieli de personal                  7.159.003      539.000    7.698.003
  Cheltuieli materiale si servicii        5.682.341      321.000    6.003.341
 Cheltuieli de capital                      318.513       14.000      332.513
din total cheltuieli:
 Spitale                                 13.066.466      867.882   13.934.348
 Crese                                       93.391        6.118       99.509
Cultura si arta                             129.740       24.900      154.640
 Cheltuieli curente                         121.382       24.900      146.282
  Subventii si transferuri                  121.382       24.900      146.282
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  121.382       24.900      146.282
 Cheltuieli de capital                        8.358        -            8.358
din total cheltuieli:
 Muzee                                       78.575       15.089       93.664
 Teatre si institutii muzicale               51.165        9.811       60.976
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                         18.475.845        -       18.475.845
 Cheltuieli curente                      18.475.845        -       18.475.845
  Subventii si transferuri               18.475.845        -       18.475.845
   Transferuri                           18.475.845        -       18.475.845
din total cheltuieli:
 Pensii militari                         17.470.189        -       17.470.189
  Alte pensii, ajutoare si
  indemnizatii                            1.005.656        -        1.005.656
Activitatea sportiva si de tineret          246.456       12.300      258.756
 Cheltuieli curente                         246.456       12.300      258.756
  Subventii si transferuri                  246.456       12.300      258.756
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  246.456       12.300      258.756
din total cheltuieli:
 Activitatea sportiva                       246.456       12.300      258.756

  Partea a III-a - Gospodarie comunala
                   si locuinte            6.699.548      274.000    6.973.548
Gospodarie comunala si locuinte           6.699.548      274.000    6.973.548
 Cheltuieli de capital                    6.699.548      274.000    6.973.548
din total cheltuieli:
 Locuinte                                 6.699.548      274.000    6.973.548

  Partea a IV-a - Apararea nationala    397.198.563   21.693.600  418.892.163
Aparare                                 397.198.563   21.693.600  418.892.163
 Cheltuieli curente                     297.300.689   16.353.500  313.654.189
  Cheltuieli de personal                151.989.196    9.713.000  161.702.196
  Cheltuieli materiale si servicii      145.311.493    6.640.500  151.951.993
 Cheltuieli de capital                   99.897.874    5.340.100  105.237.974

  Partea a VII-a - Actiuni economice      3.177.119        -        3.177.119
 Cheltuieli curente                       2.766.667        -        2.766.667
  Cheltuieli materiale si servicii        2.766.667        -        2.766.667
 Cheltuieli de capital                      410.452        -          410.452
Cercetare stiintifica                     2.737.960        -        2.737.960
 Cheltuieli curente                       2.737.960        -        2.737.960
  Cheltuieli materiale si servicii        2.737.960        -        2.737.960
din total cheltuieli:
 Obiecte, teme de cercetare si
 cercetari complexe                       2.737.960        -        2.737.960
Alte actiuni economice                      439.159        -          439.159
 Cheltuieli curente                          28.707        -           28.707
  Cheltuieli materiale si servicii           28.707        -           28.707
 Cheltuieli de capital                      410.452        -          410.452
din total cheltuieli:
 Rezerva de stat si de mobilizare           439.159        -          439.159

  Partea a VIII-a - Alte actiuni          7.834.790        -        7.834.790
 Cheltuieli curente                       7.773.020        -        7.773.020
  Cheltuieli de personal                  2.611.870        -        2.611.870
  Cheltuieli materiale si servicii        5.161.150        -        5.161.150
 Cheltuieli de capital                       61.770        -           61.170
Alte actiuni                              7.834.790        -        7.834.790
 Cheltuieli curente                       7.773.020        -        7.773.020
  Cheltuieli de personal                  2.611.870        -        2.611.870
  Cheltuieli materiale si servicii        5.161.150        -        5.161.150
 Cheltuieli de capital                       61.770        -           61.770
din total cheltuieli:
 Cheltuieli pentru distrugerea
 tehnicii militare                        1.460.345        -        1.460.345
 Alte cheltuieli                          6.374.445        -        6.374.445

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL              450.205.116   23.010.000  473.215.116
 Cheltuieli curente                     342.804.221   17.381.900  360.186.121
  Cheltuieli de personal                163.291.788   10.340.500  173.632.288
  Cheltuieli materiale si servicii      160.668.750    7.004.200  167.672.950
  Subventii si transferuri               18.843.683       37.200   18.880.883
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  367.838       37.200      405.038
   Transferuri                           18.475.845       -        18.475.845
 Cheltuieli de capital                  107.400.895    5.628.100  113.028.995
Invatamant                                3.283.198      131.200    3.414.398
 Cheltuieli curente                       3.278.818      131.200    3.410.018
  Cheltuieli de personal                  1.531.719       88.500    1.620.219
   Cheltuieli cu salariile                1.285.113       59.000    1.344.113
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          183.806       24.000      207.806
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  36.761        5.500       42.261
   Deplasari, detasari, transferari          26.039        -           26.039
  Cheltuieli materiale si servicii        1.747.099       42.700    1.789.799
   Drepturi cu caracter social               29.454        -           29.454
   Hrana                                    816.695       42.700      859.395
   Medicamente si materiale sanitare          1.339        -            1.339
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               457.698        -          457.698
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   107.108        -          107.108
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          227.604        -          227.604
   Reparatii curente                         93.719        -           93.719
   Carti si publicatii                        1.339        -            1.339
   Alte cheltuieli                           12.143        -           12.143
 Cheltuieli de capital                        4.380        -            4.380
   Investitii ale institutiilor
   publice                                    4.380        -            4.380
Sanatate                                 13.159.857      874.000   14.033.857
 Cheltuieli curente                      12.841.344      860.000   13.701.344
  Cheltuieli de personal                  7.159.003      539.000    7.698.003
   Cheltuieli cu salariile                5.835.752      382.000    6.217.752
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                        1.049.419      131.000    1.180.419
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 208.244       26.000      234.244
   Deplasari, detasari, transferari          65.588        -           65.588
  Cheltuieli materiale si servicii        5.682.341      321.000    6.003.341
   Hrana                                    797.259        -          797.259
   Medicamente si materiale sanitare      3.250.701      321.000    3.571.701
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               863.697        -          863.697
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   232.534        -          232.534
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          298.972        -          298.972
   Reparatii curente                        199.315        -          199.315
   Carti si publicatii                       13.288        -           13.288
   Alte cheltuieli                           26.575        -           26.575
 Cheltuieli de capital                      318.513       14.000      332.513
   Investitii ale institutiilor
   publice                                  318.513       14.000      332.513
Cultura si arta                             129.740       24.900      154.640
 Cheltuieli curente                         121.382       24.900      146.282
  Subventii si transferuri                  121.382       24.900      146.282
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  121.382       24.900      146.282
 Cheltuieli de capital                        8.358        -            8.358
   Investitii ale institutiilor
   publice                                    8.358        -            8.358
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                         18.475.845        -       18.475.845
 Cheltuieli curente                      18.475.845        -       18.475.845
  Subventii si transferuri               18.475.845        -       18.475.845
   Transferuri                           18.475.845        -       18.475.845
Activitatea sportiva si de tineret          246.456       12.300      258.756
 Cheltuieli curente                         246.456       12.300      258.756
  Subventii si transferuri                  246.456       12.300      258.756
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  246.456       12.300      258.756
Gospodarie comunala si locuinte           6.699.548      274.000    6.973.548
 Cheltuieli de capital                    6.699.548      274.000    6.973.548
   Investitii ale institutiilor
   publice                                6.699.548      274.000    6.973.548
Aparare                                 397.198.563   21.693.600  418.892.163
 Cheltuieli curente                     297.300.689   16.353.500  313.654.189
  Cheltuieli de personal                151.989.196    9.713.000  161.702.196
  Cheltuieli materiale si servicii      145.311.493    6.640.500  151.951.993
 Cheltuieli de capital                   99.897.874    5.340.100  105.237.974
   Investitii ale institutiilor
   publice                               99.897.874    5.340.100  105.237.974
Cercetare stiintifica                     2.737.960        -        2.737.960
 Cheltuieli curente                       2.737.960        -        2.737.960
  Cheltuieli materiale si servicii        2.737.960        -        2.737.960
  Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                  2.737.960        -        2.737.960
Alte actiuni economice                      439.159        -          439.159
 Cheltuieli curente                          28.707        -           28.707
  Cheltuieli materiale si servicii           28.707        -           28.707
  Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                     28.707        -           28.707
 Cheltuieli de capital                      410.452        -          410.452
  Stocuri pentru rezerva de stat            410.452        -          410.452
Alte actiuni                              7.834.790        -        7.834.790
 Cheltuieli curente                       7.773.020        -        7.773.020
  Cheltuieli de personal                  2.611.870        -        2.611.870
   Cheltuieli materiale si servicii       5.161.150        -        5.161.150
 Cheltuieli de capital                       61.770        -           61.770
   Investitii ale institutiilor
   publice                                   61.770        -           61.770
-------------------------------------------------------------------------------

    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

        VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                               - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                     Program 1993
      Institutia publica               --------------------------------------
                                            Venituri   Subventii  Cheltuieli
-----------------------------------------------------------------------------
Cultura si arta                       I     254.980    121.382      376.362
                                     II      10.000     24.900       34.900
                                    III     264.900    146.282      411.262
- Muzeul Militar National             I      25.594     50.606       76.200
                                     II       1.000      5.154        6.154
                                    III      26.594     55.760       82.354
- Muzeul Aviatiei Militare            I       7.526     13.044       20.570
                                     II       1.000      2.000        3.000
                                    III       8.526     15.044       23.570
- Muzeul Marinei Militare             I      10.537     14.252       24.789
                                     II       1.000      2.000        3.000
                                    III      11.537     16.252       27.789
- Ansamblul "Doina" al Armatei        I     211.323     43.480      254.803
                                     II       7.000     15.746       22.746
                                    III     218.323     59.226      277.549
Activitatea sportiva si de tineret    I     987.562    246.456    1.234.018
                                     II      10.000     12.300       23.300
                                    III     997.562    258.756    1.256.318
- Clubul Sportiv al Armatei
"Steaua"                              I     987.562    246.456    1.234.018
                                     II      10.000     12.300       22.300
                                    III     997.562    258.756    1.256.318
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/26

    MINISTERUL DE INTERNE

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program        Influente  Program
                                        an 1993                   rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL              202.056.120    8.551.400  210.607.520
 Cheltuieli curente                     188.523.662    7.862.500  196.386.162
  Cheltuieli de personal                 97.578.959      353.400   97.932.359
  Cheltuieli materiale si servicii       73.387.261    6.427.400   79.814.661
  Subventii si transferuri               17.557.442    1.081.700   18.639.142
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  293.963      148.200      442.163
   Transferuri                           17.263.479      933.500   18.196.979
 Cheltuieli de capital                   13.532.458      688.900   14.221.358

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale            19.662.647    2.269.600   21.932.247
 Cheltuieli curente                      19.520.989    2.059.000   21.579.989
  Cheltuieli de personal                  1.134.959      353.400    1.488.359
  Cheltuieli materiale si servicii          902.061      623.900    1.525.961
  Subventii si transferuri               17.483.969    1.081.700   18.565.669
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  293.963      148.200      442.163
   Transferuri                           17.190.006      933.500   18.123.506
 Cheltuieli de capital                      141.658      210.600      352.258
Invatamant                                  429.633      268.200      697.833
 Cheltuieli curente                         429.633      268.200      697.833
  Cheltuieli de personal                    274.324       68.200      342.524
   Cheltuieli materiale si servicii         155.309      200.000      355.309
din total cheltuieli:
 Invatamant liceal                          429.633      268.200      697.833
Sanatate                                  1.749.045      919.700    2.668.745
 Cheltuieli curente                       1.607.387      709.100    2.316.487
  Cheltuieli de personal                    880.635      285.200    1.145.835
  Cheltuieli materiale si servicii          746.752      423.900    1.170.652
 Cheltuieli de capital                      141.658      210.600      352.258
din total cheltuieli:
 Alte institutii si actiuni sanitare      1.749.045      919.700    2.668.745
Cultura si arta                              23.042       12.500       35.542
 Cheltuieli curente                          23.042       12.500       35.542
  Subventii si transferuri                   23.042       12.500       35.542
   Subventii pentru institutiile
   publice                                   23.042       12.500       35.542
din total cheltuieli:
 Teatre si institutii muzicale               23.042       12.500       35.542
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                         17.190.006      933.500   18.123.506
 Cheltuieli curente                      17.190.006      933.500   18.123.506
  Subventii si transferuri               17.190.006      933.500   18.123.506
   Transferuri                           17.190.006      933.500   18.123.506
din total cheltuieli:
 Pensii militari                         17.174.006      933.500   18.107.506
 Alte pensii, ajutoare si indemnizatii       16.000        -           16.000
Activitatea sportiva si de tineret          270.921      135.700      406.621
 Cheltuieli curente                         270.921      135.700      406.621
  Subventii si transferuri                  270.921      135.700      406.621
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  270.921      135.700      406.621
din total cheltuieli:
 Activitatea sportiva                       270.921      135.700      406.621

  Partea a III-a - Gospodarie comunala
                   si locuinte            2.631.800        -        2.631.800
 Gospodarie comunala si locuinte          2.631.800        -        2.631.800
 Cheltuieli de capital                    2.631.800        -        2.631.800
din total cheltuieli:
 Locuinte                                 2.631.800        -        2.631.800

  Partea a V-a - Ordinea publica        179.680.200    6.281.800  185.962.000
Ordinea publica                         179.680.200    6.281.800  185.962.000
 Cheltuieli curente                     168.929.200    5.803.500  174.732.700
  Cheltuieli de personal                 96.444.000        -       96.444.000
  Cheltuieli materiale si servicii       72.485.200    5.803.500   78.288.700
 Cheltuieli de capital                   10.751.000      478.300   11.229.300
din total cheltuieli:
 Cheltuieli privind ordinea publica     179.680.200    6.281.800  185.962.000

  Partea a VI-a - Autoritatile publice       73.473        -           73.473
 Cheltuieli curente                          73.473        -           73.473
  Subventii si transferuri                   73.473        -           73.473
   Transferuri                               73.473        -           73.473
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                    73.473        -           73.473
 Cheltuieli curente                          73.473        -           73.473
  Subventii si transferuri                   73.473        -           73.473
   Transferuri                               73.473        -           73.473
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                  73.473        -           73.473
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                    73.473        -           73.473

  Partea a VII-a - Actiuni economice          8.000        -            8.000
 Cheltuieli de capital                        8.000        -            8.000
Alte actiuni economice                        8.000        -            8.000
 Cheltuieli de capital                        8.000        -            8.000
din total cheltuieli:
 Rezerva de stat si de mobilizare             8.000        -            8.000

                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL              202.056.120    8.551.400  210.607.520
 Cheltuieli curente                     188.523.662    7.862.500  196.386.162
  Cheltuieli de personal                 97.578.959      353.400   97.932.359
  Cheltuieli materiale si servicii       73.387.261    6.427.400   79.814.661
  Subventii si transferuri               17.557.442    1.081.700   18.639.142
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  293.963      148.200      442.163
   Transferuri                           17.263.479      933.500   18.196.979
 Cheltuieli de capital                   13.532.458      688.900   14.221.358
Invatamant                                  429.633      268.200      697.833
 Cheltuieli curente                         429.633      268.200      697.833
  Cheltuieli de personal                    274.324       68.200      342.524
   Cheltuieli cu salariile                  233.280       60.000      293.280
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           29.160        7.000       36.160
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   5.400        1.200        6.600
   Deplasari, detasari, transferari           6.484        -            6.484
  Cheltuieli materiale si servicii          155.309      200.000      355.309
   Hrana                                    118.200      118.000      236.200
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                18.800       45.000       63.800
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                     4.950        7.000       11.950
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            4.000        -            4.000
   Reparatii curente                          8.459       30.000       38.459
   Carti si publicatii                          600        -              600
   Alte cheltuieli                              300        -              300
Sanatate                                  1.749.045      919.700    2.668.745
 Cheltuieli curente                       1.607.387      709.100    2.316.487
  Cheltuieli de personal                    860.635      285.200    1.145.835
   Cheltuieli cu salariile                  673.540      245.200      918.740
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          154.350       35.000      189.350
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  30.900        5.000       35.900
   Deplasari, detasari, transferari           1.845        -            1.845
  Cheltuieli materiale si servicii          746.752      423.900    1.170.652
   Hrana                                     51.650      100.000      151.650
   Medicamente si materiale sanitare        655.736      250.000      905.736
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                25.000       50.000       75.000
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                     1.666       23.900       25.566
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            5.000        -            5.000
   Reparatii curente                          2.500        -            2.500
   Carti si publicatii                          100        -              100
   Alte cheltuieli                            5.100        -            5.100
 Cheltuieli de capital                      141.658      210.600      352.258
   Investitii ale institutiilor
   publice                                  141.658      210.600      352.258
Cultura si arta                              23.042       12.500       35.542
 Cheltuieli curente                          23.042       12.500       35.542
  Subventii si transferuri                   23.042       12.500       35.542
   Subventii pentru institutiile
   publice                                   23.042       12.500       35.542
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                         17.190.006      933.500   18.123.506
 Cheltuieli curente                      17.190.006      933.500   18.123.506
  Subventii si transferuri               17.190.006      933.500   18.123.506
   Transferuri                           17.190.006      933.500   18.123.506
Activitatea sportiva si de tineret          270.921      135.700      406.621
 Cheltuieli curente                         270.921      135.700      406.621
  Subventii si transferuri                  270.921      135.700      406.621
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  270.921      135.700      406.621
Gospodarie comunala si locuinte           2.631.800        -        2.631.800
 Cheltuieli de capital                    2.631.800        -        2.631.800
   Investitii ale institutiilor
   publice                                2.631.800        -        2.631.800
Ordinea publica                         179.680.200    6.281.800  185.962.000
 Cheltuieli curente                     168.929.200    5.803.500  174.732.700
  Cheltuieli de personal                 96.444.000        -       96.444.000
  Cheltuieli materiale si servicii       72.485.200    5.803.500   78.288.700
 Cheltuieli de capital                   10.751.000      478.300   11.229.300
   Investitii ale institutiile
   publice                               10.751.000      478.300   11.229.300
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                    73.473        -           73.473
 Cheltuieli curente                          73.473        -           73.473
  Subventii si transferuri                   73.473        -           73.473
   Transferuri                               73.473        -           73.473
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                  73.473        -           73.473
Alte actiuni economice                        8.000        -            8.000
 Cheltuieli de capital                        8.000        -            8.000
   Investitii ale institutiilor
   publice                                    8.000        -            8.000
-------------------------------------------------------------------------------

    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

        VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                        Program 1993
      Institutia publica               ----------------------------------------
                                            Venituri    Subventii   Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
Cultura si arta                       I       2.002      23.042      25.044
                                     II           2      12.500      12.502
                                    III       2.004      35.542      37.546
- Ansamblul Artistic "Ciocarlia"      I       2.002      23.042      25.044
                                     II           2      12.500      12.502
                                    III       2.004      35.542      37.546
Activitatea sportiva si de tineret    I     235.000     270.921     505.921
                                     II       5.000     135.700     140.700
                                    III     240.000     406.621     646.621
- Clubul sportiv "Dinamo"             I     235.000     270.921     505.921
                                     II       5.000     135.700     140.700
                                    III     240.000     406.621     646.621
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/27

    SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program       Influente   Program
                                         an 1993                   rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               24.662.991    1.958.500   26.621.491
 Cheltuieli curente                      19.386.548    1.555.200   20.941.748
  Cheltuieli de personal                 12.327.812    1.522.500   13.850.312
  Cheltuieli materiale si servicii        5.513.963        1.800    5.515.763
  Subventii si transferuri                1.544.773       30.900    1.575.673
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                                 215.600*)      8.800      224.400*)
   Transferuri                            1.329.173       22.100    1.351.273
 Cheltuieli de capital                    5.276.443      403.300    5.679.743

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale             2.233.327      393.700    2.727.027
 Cheltuieli curente                       1.587.436       42.600    1.630.036
  Cheltuieli de personal                    121.140       18.700      139.840
  Cheltuieli materiale si servicii          137.123        1.800      138.923
  Subventii si transferuri                1.329.173       22.100    1.351.273
   Transferuri                            1.329.173       22.100    1.351.273
 Cheltuieli de capital                      745.891      351.100    1.096.991
Sanatate                                  1.004.154      371.600    1.375.754
 Cheltuieli curente                         258.263       20.500      278.763
  Cheltuieli de personal                    121.140       18.700      139.840
  Cheltuieli materiale si servicii          137.123        1.800      138.923
 Cheltuieli de capital                      745.891      351.100    1.096.991
din total cheltuieli:
 Alte institutii si actiuni sanitare      1.004.154      371.600    1.375.754
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                          1.329.173       22.100    1.351.273
 Cheltuieli curente                       1.329.173       22.100    1.351.273
  Subventii si transferuri                1.329.173       22.100    1.351.273
   Transferuri                            1.329.173       22.100    1.351.273
din total cheltuieli:
 Pensii militari                          1.326.153       22.020    1.348.173
 Alte pensii, ajutoare si indemnizatii        3.020           80        3.100

  Partea a III-a - Gospodarie comunala
                   si locuinte            1.437.730      122.200    1.559.930
Gospodarie comunala si locuinte           1.437.730      122.200    1.559.930
 Cheltuieli de capital                    1.437.730      122.200    1.559.930
din total cheltuieli:
 Locuinte                                 1.437.730      122.200    1.559.930

  Partea a VIII-a - Alte actiuni         20.891.934    1.442.600   23.334.534
 Cheltuieli curente                      17.799.112    1.512.600   19.311.712
  Cheltuieli de personal                 12.206.672    1.503.800   13.710.472
  Cheltuieli materiale si servicii        5.376.840        -        5.376.840
  Subventii si transferuri                  215.600        8.800      224.400
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                                 215.600*)      8.800      224.400*)
 Cheltuieli de capital                    3.092.822      -70.000    3.022.822
Alte actiuni                             20.891.934    1.442.600   22.334.534
 Cheltuieli curente                      17.799.112    1.512.600   19.311.712
  Cheltuieli de personal                 12.206.672    1.503.800   13.710.472
  Cheltuieli materiale si servicii        5.376.840        -        5.376.840
  Subventii si transferuri                  215.600        8.800      224.400
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                                 215.600*)      8.800      224.400*)
 Cheltuieli de capital                    3.092.822      -70.000    3.022.822
din total cheltuieli:
 Alte cheltuieli                         20.891.934    1.442.600   22.334.534

                      DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL               24.662.991    1.958.500   26.621.491
 Cheltuieli curente                      19.386.548    1.555.200   20.941.748
  Cheltuieli de personal                 12.327.812    1.522.500   13.850.312
  Cheltuieli materiale si servicii        5.513.963        1.800    5.515.763
  Subventii si transferuri                1.544.773       30.900    1.575.673
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                                 215.600*)      8.800      224.400*)
   Transferuri                            1.329.173       22.100    1.351.273
 Cheltuieli de capital                    5.276.443      403.300    5.679.743
Sanatate                                  1.004.154      371.600    1.375.754
 Cheltuieli curente                         258.263       20.500      278.763
  Cheltuieli de personal                    121.140       18.700      139.840
   Cheltuieli cu salariile                  108.160       17.500      125.660
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                            5.000        1.000        6.000
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   1.100          200        1.300
   Deplasari, detasari, transferari           6.880        -            6.880
  Cheltuieli materiale si servicii          137.123        1.800      138.923
   Hrana                                     20.000          200       20.200
   Medicamente si materiale sanitare         76.123          200       76.323
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                 5.000        1.400        6.400
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           10.000        -           10.000
   Reparatii curente                         25.000        -           25.000
   Alte cheltuieli                            1.000        -            1.000
 Cheltuieli de capital                      745.891      351.100    1.096.991
   Investitii ale institutiilor
   publice                                  745.891      351.100    1.096.991
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                          1.329.173       22.100    1.351.273
 Cheltuieli curente                       1.329.173       22.100    1.351.273
  Subventii si transferuri                1.329.173       22.100    1.351.273
   Transferuri                            1.329.173       22.100    1.351.273
Gospodarie comunala si locuinte           1.437.730      122.200    1.559.930
 Cheltuieli de capital                    1.437.730      122.200    1.559.930
   Investitii ale institutiilor
   publice                                1.437.730      122.200    1.559.930
Alte actiuni                             20.891.934    1.442.600   22.334.534
 Cheltuieli curente                      17.799.112    1.512.600   19.311.712
  Cheltuieli de personal                 12.206.672    1.503.800   13.710.472
  Cheltuieli materiale si servicii        5.376.840        -        5.376.840
  Subventii si transferuri                  215.600        8.800      224.400
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                                 215.600*)      8.800      224.400*)
 Cheltuieli de capital                    3.092.822      -70.000    3.022.822
   Investitii ale institutiilor
   publice                                3.092.822      -70.000    3.022.822
-------------------------------------------------------------------------------
    *) In prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif.

    ANEXA 1 b/28

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program       Influente   Program
                                         an 1993                   rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               31.009.957     -688.100   30.321.757
 Cheltuieli curente                      29.282.857   -1.188.100   28.094.757
  Cheltuieli de personal                 15.026.636   -1.237.000   13.789.636
  Cheltuieli materiale si servicii       12.369.065        -       12.369.065
  Subventii si transferuri                1.887.156       48.900    1.936.056
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  699.650       48.900      748.550
   Transferuri                            1.187.506        -        1.187.506
 Cheltuieli de capital                    1.727.000      500.000    2.227.000

  Partea I -  Cheltuieli
              social-culturale            1.010.151       48.900    1.059.051
 Cheltuieli curente                       1.010.151       48.900    1.059.051
  Cheltuieli de personal                     16.436        -           16.436
  Cheltuieli materiale si servicii          174.065        -          174.065
  Subventii si transferuri                  819.650       48.900      868.550
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  699.650       48.900      748.550
   Transferuri                              120.000        -          120.000
Invatamant                                  310.501        -          310.501
 Cheltuieli curente                         310.501        -          310.501
  Cheltuieli de personal                     16.436        -           16.436
  Cheltuieli materiale si servicii          174.065        -          174.065
  Subventii si transferuri                  120.000        -          120.000
   Transferuri                              120.000        -          120.000
din total cheltuieli:
 Alte institutii si actiuni de
 invatamant                                   -            -            -
Cultura si arta                             699.650       48.900      748.550
 Cheltuieli curente                         699.650       48.900      748.550
  Subventii si transferuri                  699.650       48.900      748.550
  Subventii pentru institutiile
  publice                                   699.650       48.900      748.550
din total cheltuieli:
 Alte institutii si actiuni de
 cultura si arta                            699.650       48.900      748.550

  Partea a VI-a - Autoritatile publice   29.997.906     -737.000   29.260.906
 Cheltuieli curente                      28.270.906   -1.237.000   27.033.906
  Cheltuieli de personal                 15.010.200   -1.237.000   13.773.200
  Cheltuieli materiale si servicii       12.193.200        -       12.193.200
  Subventii si transferuri                1.067.506        -        1.067.506
   Transferuri                            1.067.506        -        1.067.506
 Cheltuieli de capital                    1.727.000      500.000    2.227.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                29.997.906*)   -737.000   29.260.906*)
 Cheltuieli curente                      28.270.906   -1.237.000   27.033.906
  Cheltuieli de personal                 15.010.200   -1.237.000   13.773.200
  Cheltuieli materiale si servicii       12.193.200        -       12.193.200
  Subventii si transferuri                1.067.506        -        1.067.506
   Transferuri                            1.067.506        -        1.067.506
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale               1.067.506        -        1.067.506
 Cheltuieli de capital                    1.727.000      500.000    2.227.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                29.997.906     -737.000   29.260.906

  Partea a VIII-a - Alte actiuni              1.800        -            1.800
 Cheltuieli curente                           1.800        -            1.800
  Cheltuieli materiale si servicii            1.800        -            1.800
Alte actiuni                                  1.800        -            1.800
 Cheltuieli curente                           1.800        -            1.800
  Cheltuieli materiale si servicii            1.800        -            1.800
din total cheltuieli:
 Centre si oficii de calcul                   1.800        -            1.800

                      DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL               31.009.857     -688.100   30.321.757
 Cheltuieli curente                      29.282.857   -1.188.100   28.094.757
  Cheltuieli de personal                 15.026.636   -1.237.000   13.789.636
  Cheltuieli materiale si servicii       12.369.065        -       12.369.065
  Subventii si transferuri                1.887.156       48.900    1.936.056
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  699.650       48.900      748.550
   Transferuri                            1.187.506        -        1.187.506
 Cheltuieli de capital                    1.727.000      500.000    2.227.000
Invatamant                                  310.501        -          310.501
 Cheltuieli curente                         310.501        -          310.501
  Cheltuieli de personal                     16.436        -           16.436
   Cheltuieli cu salariile                   12.589        -           12.589
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                            3.122        -            3.122
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                     725        -              725
  Cheltuieli materiale si servicii          174.065        -          174.065
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie
  Subventii si transferuri                  120.000        -          120.000
   Transferuri                              120.000        -          120.000
Cultura si arta                             699.650       48.900      748.550
 Cheltuieli curente                         699.650       48.900      748.550
  Subventii si transferuri                  699.650       48.900      748.550
   Subventii pentru institutiile
   publice                                  699.650       48.900      748.550
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                29.997.906*)   -737.000   29.260.906*)
 Cheltuieli curente                      28.270.906   -1.237.000   27.033.906
  Cheltuieli de personal                 15.010.200   -1.237.000   13.773.200
   Cheltuieli cu salariile               12.017.400     -951.500   11.065.900
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          473.000     -237.800      235.200
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 121.800      -47.700       74.100
   Deplasari, detasari, transferari       2.398.000        -        2.398.000
  Cheltuieli materiale si servicii       12.193.200        -       12.193.200
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                            11.227.000        -       11.227.000
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            9.500        -            9.500
   Reparatii curente                        387.000        -          387.000
   Carti si publicatii                      158.500        -          158.500
   Alte cheltuieli                          411.200        -          411.200
  Subventii si transferuri                1.067.506        -        1.067.506
   Transferuri                            1.067.506        -        1.067.506
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale              1.067.506        -        1.067.506
 Cheltuieli de capital                    1.727.000      500.000    2.227.000
   Investitii ale institutiilor
   publice                                1.727.000      500.000    2.227.000
Alte actiuni                                  1.800        -            1.800
 Cheltuieli curente                           1.800        -            1.800
  Cheltuieli materiale si servicii            1.800        -            1.800
   Alte cheltuieli                            1.800        -            1.800
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Cheltuielile de intretinere si functionare pe anul 1993 ale misiunilor diplomatice, infiintate in anul 1991 prin Decretul nr. 57/1991 si in anul 1992 prin decretele nr. 8 si 80/1992, vor fi acoperite din sumele realizate peste prevederile bugetare pe anul 1993 la taxele consulare stabilite de Ministerul Afacerilor Externe in suma de 3.600 milioane lei, respectiv 4,5 milioane dolari S.U.A.
    Cheltuielile de intretinere, functionare si de capital aprobate reprezentantelor diplomatice pe anul 1993, precum si cheltuielile pentru plata, potrivit dispozitiilor legale, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, avizate de Ministerul Finantelor, pot fi efectuate din taxele consulare sau alte venituri, incasate pe plan local, urmand ca M.A.E. sa faca varsamintele la buget din taxele consulare realizate, pe baza documentelor justificative primite de la acestea.

    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

         VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
finantate din veniturile extrabugetare si subventii de la buget

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Program 1993
         Institutia publica            ----------------------------------------
                                           Venituri    Subventii    Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
Cultura si arta                       I    16.800      699.650      716.450
                                     II    15.800       48.900       64.700
                                    III    32.600      748.550      781.150
- Fundatia Culturala Romana           I    16.800      699.650      716.450
                                     II    15.800       48.900       64.700
                                    III    32.600      748.550      781.150
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/29

    MINISTERUL FINANTELOR

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program       Influente   Program
                                         an 1993                   rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL               50.195.593    4.932.000   55.127.593
 Cheltuieli curente                      41.637.993      532.000   42.169.993
  Cheltuieli de personal                 32.169.000      532.000   32.701.000
  Cheltuieli materiale si servicii        6.992.900        -        6.992.900
  Subventii si transferuri                2.476.093        -        2.476.093
   Transferuri                            2.476.093        -        2.476.093
 Cheltuieli de capital                    8.557.600    4.400.000   12.957.600

  Partea a VI-a - Autoritatile publice   43.797.393    4.932.000   48.729.393
 Cheltuieli curente                      35.489.793      532.000   36.021.793
  Cheltuieli de personal                 27.428.700      532.000   27.960.700
  Cheltuieli materiale si servicii        5.700.000        -        5.700.000
  Subventii si transferuri                2.361.093        -        2.361.093
   Transferuri                            2.361.093        -        2.361.093
 Cheltuieli de capital                    8.307.600    4.400.000   12.707.600
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                43.797.393    4.932.000   48.729.393
 Cheltuieli curente                      35.489.793      532.000   36.021.793
  Cheltuieli de personal                 27.428.700      532.000   27.960.700
  Cheltuieli materiale si servicii        5.700.000        -        5.700.000
  Subventii si transferuri                2.361.093        -        2.361.093
   Transferuri                            2.361.093        -        2.361.093
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale              2.361.093        -        2.361.093
 Cheltuieli de capital                    8.307.600    4.400.400   12.707.600
  Organele administratiei publice
  centrale de specialitate               43.797.393    4.932.000   48.729.393

  Partea a VII-a - Actiuni economice      5.692.300        -        5.692.300
 Cheltuieli curente                       5.692.300        -        5.692.300
  Cheltuieli de personal                  4.492.300                 4.492.300
  Cheltuieli materiale si servicii        1.200.000        -        1.200.000
Alte actiuni economice                    5.692.300        -        5.692.300
 Cheltuieli curente                       5.692.300        -        5.692.300
  Cheltuieli de personal                  4.492.300        -        4.492.300
  Cheltuieli materiale si servicii        1.200.000        -        1.200.000
Unitati vamale                            5.692.300        -        5.692.300

  Partea a VIII-a - Alte actiuni            705.900        -          705.900
 Cheltuieli curente                         455.900        -          455.900
  Cheltuieli de personal                    248.000        -          248.000
  Cheltuieli materiale si servicii           92.900        -           92.900
  Subventii si transferuri                  115.000        -          115.000
   Transferuri                              115.000        -          115.000
 Cheltuieli de capital                      250.000        -          250.000
Alte actiuni                                705.900        -          705.900
 Cheltuieli curente                         455.900        -          455.900
  Cheltuieli de personal                    248.000        -          248.000
  Cheltuieli materiale si servicii           92.900        -           92.900
  Subventii si transferuri                  115.000        -          115.000
   Transferuri                              115.000        -          115.000
 Cheltuieli de capital                      250.000        -          250.000
din total cheltuieli:
 Centre si oficii de calcul                 590.900        -          590.900
 Alte cheltuieli                            115.000        -          115.000

                     DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL               50.195.593    4.932.000   55.127.593
 Cheltuieli curente                      41.637.993      532.000   42.169.993
  Cheltuieli de personal                 32.169.000      532.000   32.701.000
  Cheltuieli materiale si servicii        6.992.900        -        6.992.900
  Subventii si transferuri                2.476.093        -        2.476.093
   Transferuri                            2.476.093        -        2.476.093
 Cheltuieli de capital                    8.557.600    4.400.000   12.957.600
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                43.797.393    4.932.000   48.729.393
 Cheltuieli curente                      35.489.793      532.000   36.021.793
  Cheltuieli de personal                 27.428.700      532.000   27.960.700
   Cheltuieli cu salariile               20.045.500      409.200   20.454.700
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                        4.983.900      102.300    5.086.200
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                               1.040.800       20.500    1.061.300
   Deplasari, detasari, transferari       1.358.500        -        1.358.500
  Cheltuieli materiale si servicii        5.700.000        -        5.700.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                             1.240.000        -        1.240.000
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   640.000        -          640.000
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          640.000        -          640.000
   Reparatii curente                        460.000        -          460.000
   Carti si publicatii                        2.800        -            2.800
   Alte cheltuieli                        2.717.200        -        2.717.200
  Subventii si transferuri                2.361.093        -        2.361.093
   Transferuri                            2.361.093        -        2.361.093
    Contributii si cotizatii la
    organisme internationale              2.361.093        -        2.361.093
 Cheltuieli de capital                    8.307.600    4.400.000   12.707.600
  Investitii ale institutiilor publice    8.307.600    4.400.000   12.707.600
Alte actiuni economice                    5.692.300        -        5.692.300
 Cheltuieli curente                       5.692.300        -        5.692.300
  Cheltuieli de personal                  4.492.300        -        4.492.300
   Cheltuieli cu salariile                3.383.400        -        3.383.400
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          850.300        -          850.300
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 173.600        -          173.600
   Deplasari, detasari, transferari          85.000        -           85.000
  Cheltuieli materiale si servicii        1.200.000        -        1.200.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               410.000        -          410.000
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                       12.200        -           12.200
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          401.300        -          401.300
   Reparatii curente                        118.600        -          118.600
   Carti si publicatii                          140        -              140
   Alte cheltuieli                          257.760        -          257.760
Alte actiuni                                705.900        -          705.900
 Cheltuieli curente                         455.900        -          455.900
  Cheltuieli de personal                    248.000        -          248.000
   Cheltuieli cu salariile                  188.700        -          188.700
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           47.200        -           47.200
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   9.600        -            9.600
   Deplasari, detasari, transferari           2.500        -            2.500
  Cheltuieli materiale si servicii           92.900        -           92.900
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                22.480        -           22.480
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                       56.200        -           56.200
   Reparatii curente                            130        -              130
   Carti si publicatii                          990        -              990
   Alte cheltuieli                           13.100        -           13.100
  Subventii si transferuri                  115.000        -          115.000
   Transferuri                              115.000        -          115.000
 Cheltuieli de capital                      250.000        -          250.000
   Investitii ale institutiilor
   publice                                  250.000        -          250.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/30

    COMISIA NATIONALA DE PROGNOZA

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                Program     Influente  Program
                                            an 1993                rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1           2          3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  289.900      -         289.900
 Cheltuieli curente                         251.900     -3.000     248.900
  Cheltuieli de personal                    221.900     -3.000     218.900
  Cheltuieli materiale si servicii           30.000     -           30.000
 Cheltuieli de capital                       38.000      3.000      41.000

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      289.900     -          289.900
 Cheltuieli curente                         251.900     -3.000     248.900
  Cheltuieli de personal                    221.900     -3.000     218.900
  Cheltuieli materiale si servicii           30.000     -           30.000
 Cheltuieli de capital                       38.000      3.000      41.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   289.900      -         289.900
 Cheltuieli curente                         251.900     -3.000     248.900
  Cheltuieli de personal                    221.900     -3.000     218.900
  Cheltuieli materiale si servicii           30.000     -           30.000
 Cheltuieli de capital                       38.000      3.000      41.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   289.900      -         289.900

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  289.900      -         289.900
 Cheltuieli curente                         251.900     -3.000     248.900
  Cheltuieli de personal                    221.900     -3.000     218.900
  Cheltuieli materiale si servicii           30.000      -          30.000
 Cheltuieli de capital                       38.000      3.000      41.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   289.900      -         289.900
 Cheltuieli curente                         251.900     -3.000     248.900
  Cheltuieli de personal                    221.900     -3.000     218.900
   Cheltuieli cu salariile                  135.840      -         135.840
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           33.800      -          33.800
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   6.720      -           6.720
   Deplasari, detasari, transferari          45.540     -3.000      42.540
  Cheltuieli materiale si servicii           30.000      -          30.000
   Drepturi cu caracter social                  180      -             180
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                20.160      -          20.160
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                          510      -             510
   Reparatii curente                            840      -             840
   Reparatii capitale                           180      -             180
   Carti si publicatii                        6.280      -           6.280
   Alte cheltuieli                            1.850      -           1.850
 Cheltuieli de capital                       38.000      3.000      41.000
   Investitii ale institutiilor publice      38.000      3.000      41.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/31

    ACADEMIA ROMANA

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program      Influente   Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                7.842.544    153.000     7.995.544
 Cheltuieli curente                       7.658.944    141.000     7.799.944
  Cheltuieli de personal                  5.406.164      -         5.406.164
  Cheltuieli materiale si servicii        2.250.250    141.000     2.391.250
  Subventii si transferuri                    2.530      -             2.530
   Transferuri                                2.530      -             2.530
 Cheltuieli de capital                      183.600     12.000       195.600

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale               373.720     22.000       395.720
 Cheltuieli curente                         373.720     22.000       395.720
  Cheltuieli de personal                    107.640      -           107.640
  Cheltuieli materiale si servicii          263.550     22.000       285.550
  Subventii si transferuri                    2.530      -             2.530
   Transferuri                                2.530      -             2.530
Cultura si arta                             371.190     22.000       393.190
 Cheltuieli curente                         371.190     22.000       393.190
  Cheltuieli de personal                    107.640      -           107.640
  Cheltuieli materiale si servicii          263.550     22.000       285.550
din total cheltuieli:
 Alte institutii si actiuni de cultura
 si arta                                    371.190     22.000       393.190
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                              2.530      -             2.530
 Cheltuieli curente                           2.530      -             2.530
  Subventii si transferuri                    2.530      -             2.530
   Transferuri                                2.530      -             2.530
din total cheltuieli:
 Alte pensii, ajutoare si indemnizatii        2.530      -             2.530

  Partea a VII-a - Actiuni economice      7.468.824    131.000     7.599.824
 Cheltuieli curente                       7.285.224    119.000     7.404.224
  Cheltuieli de personal                  5.298.524      -         5.298.524
  Cheltuieli materiale si servicii        1.986.700    119.000     2.105.700
 Cheltuieli de capital                      183.600     12.000       195.600
Cercetare stiintifica                     7.468.824    131.000     7.599.824
 Cheltuieli curente                       7.285.224    119.000     7.404.224
  Cheltuieli de personal                  5.298.524       -        5.298.524
  Cheltuieli materiale si servicii        1.986.700    119.000     2.105.700
 Cheltuieli de capital                      183.600     12.000       195.600
din total cheltuieli:
 Unitati de cercetare                     5.844.800    102.515     5.947.315
 Alte institutii si actiuni pentru
 cercetare stiintifica                    1.624.024     28.485     1.652.509

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                7.842.544    153.000     7.995.544
 Cheltuieli curente                       7.658.944    141.000     7.799.944
  Cheltuieli de personal                  5.406.164       -        5.406.164
  Cheltuieli materiale si servicii        2.250.250    141.000     2.391.250
  Subventii si transferuri                    2.530       -            2.530
   Transferuri                                2.530       -            2.530
 Cheltuieli de capital                      183.600     12.000       195.600
Cultura si arta                             371.190     22.000       393.190
 Cheltuieli curente                         371.190     22.000       393.190
  Cheltuieli de personal                    107.640       -          107.640
   Cheltuieli cu salariile                   82.610       -           82.610
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           20.660       -           20.660
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   4.110       -            4.110
   Deplasari, detasari, transferari             260       -              260
  Cheltuieli materiale si servicii          263.550     22.000       285.550
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                 4.130        660         4.790
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                      257.840     21.340       279.180
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament              140       -              140
   Reparatii curente                            280       -              280
   Carti si publicatii                          230       -              230
   Alte cheltuieli                              930       -              930
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                              2.530       -            2.530
 Cheltuieli curente                           2.530       -            2.530
  Subventii si transferuri                    2.530       -            2.530
   Transferuri                                2.530       -            2.530
Cercetare stiintifica                     7.468.824    131.000     7.599.824
 Cheltuieli curente                       7.285.224    119.000     7.404.224
  Cheltuieli de personal                  5.298.524       -        5.298.524
   Cheltuieli cu salariile                3.945.870       -        3.945.870
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          986.560       -          986.560
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 197.270       -          197.270
   Deplasari, detasari, transferari         168.824       -          168.824
  Cheltuieli materiale si servicii        1.986.700    119.000     2.105.700
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               445.500     26.685       472.185
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                   370.400     22.186       392.586
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            5.600        335         5.935
   Reparatii curente                         45.600      2.731        48.331
   Reparatii capitale                       695.000     41.630       736.630
   Carti si publicatii                      184.400     11.045       195.445
   Alte cheltuieli                          240.200     14.388       254.588
 Cheltuieli de capital                      183.600     12.000       195.600
   Investitii ale institutiilor
   publice                                  183.600     12.000       195.600
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/32

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program      Influente   Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                6.874.419    175.000     7.049.419
 Cheltuieli curente                       6.872.419    175.000     7.047.419
  Cheltuieli de personal                  6.227.119     25.000     6.252.119
  Cheltuieli materiale si servicii           12.100       -           12.100
  Subventii si transferuri                  633.200    150.000       783.200
   Transferuri                              633.200    150.000       783.200
 Cheltuieli de capital                        2.000       -            2.000

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale                48.619     25.000        73.619
 Cheltuieli curente                          48.619     25.000        73.619
  Cheltuieli de personal                     48.619     25.000        73.619
Invatamant                                   48.619     25.000        73.619
 Cheltuieli curente                          48.619     25.000        73.619
  Cheltuieli de personal                     48.619     25.000        73.619
 Invatamant superior                         48.619     25.000        73.619

  Partea a VI-a - Autoritatile publice       88.800       -           88.800
 Cheltuieli curente                          86.800       -           86.800
  Cheltuieli de personal                     74.700       -           74.700
  Cheltuieli materiale si servicii           12.100       -           12.100
 Cheltuieli de capital                        2.000       -            2.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                    88.800       -           88.800
 Cheltuieli curente                          86.800       -           86.800
  Cheltuieli de personal                     74.700       -           74.700
  Cheltuieli materiale si servicii           12.100       -           12.100
 Cheltuieli de capital                        2.000       -            2.000
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                    88.800       -           88.800

  Partea a VIII-a - Alte actiuni          6.737.000    150.000     6.887.000
 Cheltuieli curente                       6.737.000    150.000     6.887.000
  Cheltuieli de personal                  6.103.800       -        6.103.800
  Subventii si transferuri                  633.200    150.000       783.200
   Transferuri                              633.200    150.000       783.200
Alte actiuni                              6.737.000    150.000     6.887.000
 Cheltuieli curente                       6.737.000    150.000     6.887.000
  Cheltuieli de personal                  6.103.800       -        6.103.800
  Subventii si transferuri                  633.200    150.000       783.200
   Transferuri                              633.200    150.000       783.200
 Culte religioase                         6.737.000    150.000     6.887.000

                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                6.874.419    175.000     7.049.419
 Cheltuieli curente                       6.872.419    175.000     7.047.419
  Cheltuieli de personal                  6.227.119     25.000     6.252.119
  Cheltuieli materiale si servicii           12.100       -           12.100
  Subventii si transferuri                  633.200    150.000       783.200
   Transferuri                              633.200    150.000       783.200
 Cheltuieli de capital                        2.000       -            2.000
Invatamant                                   48.619     25.000        73.619
 Cheltuieli curente                          48.619     25.000        73.619
  Cheltuieli de personal                     48.619     25.000        73.619
   Cheltuieli cu salariile                   37.376     19.230        56.606
    Contributii pentru asigurari
    sociale de stat                           9.319      4.808        14.127
    Cheltuieli pentru constituirea
    fondului pentru plata ajutorului
    de somaj                                  1.924        962         2.886
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                    88.800       -           88.800
 Cheltuieli curente                          86.800       -           86.800
  Cheltuieli de personal                     74.700       -           74.700
   Cheltuieli cu salariile                   49.800       -           49.800
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                           12.500       -           12.500
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   2.400       -            2.400
   Deplasari, detasari, transferari          10.000       -           10.000
  Cheltuieli materiale si servicii           12.100       -           12.100
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                 8.700       -            8.700
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                       600       -              600
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament              300       -              300
   Reparatii curente                          1.000       -            1.000
   Reparatii capitale                           700       -              700
   Carti si publicatii                          360       -              360
   Alte cheltuieli                              440       -              440
 Cheltuieli de capital                        2.000       -            2.000
   Investitii ale institutiilor publice       2.000       -            2.000
Alte actiuni                              6.737.000    150.000     6.887.000
 Cheltuieli curente                       6.737.000    150.000     6.887.000
  Cheltuieli de personal                  6.103.800       -        6.103.800
   Cheltuieli cu salariile                4.683.700       -        4.683.700
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                        1.168.400       -        1.168.400
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 251.700       -          251.700
  Subventii si transferuri                  633.200    150.000       783.200
   Transferuri                              633.200    150.000       783.200
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/33

    OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program       Influente  Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1                2         3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI -TOTAL                 1.240.036          -     1.240.036
 Cheltuieli curente                       1.084.536          -     1.084.536
  Cheltuieli de personal                    952.400          -       952.400
  Cheltuieli materiale si servicii          131.900          -       131.900
  Subventii si transferuri                      236          -           236
   Transferuri                                  236          -           236
 Cheltuieli de capital                      155.500          -       155.500

  Partea a VI-a- Autoritatile publice     1.240.036          -     1.240.036
 Cheltuieli curente                       1.084.536          -     1.084.536
  Cheltuieli de personal                    952.400          -       952.400
  Cheltuieli materiale si servicii          131.900          -       131.900
  Subventii si transferuri                      236          -           236
   Transferuri                                  236          -           236
 Cheltuieli de capital                      155.500          -       155.500
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 1.240.036          -     1.240.036
 Cheltuieli curente                       1.084.536          -     1.084.536
  Cheltuieli de personal                    952.400          -       952.400
  Cheltuieli materiale si servicii          131.900          -       131.900
  Subventii si transferuri                      236          -           236
   Transferuri                                  236          -           236
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale                     236          -           236
 Cheltuieli de capital                      155.500          -       155.500
din total cheltuieli:
Organele administratiei publice
centrale de specialitate                  1.240.036          -     1.240.036

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                1.240.036          -     1.240.036
 Cheltuieli curente                       1.084.536          -     1.084.536
  Cheltuieli de personal                    952.400          -       952.400
  Cheltuieli materiale si servicii          131.900          -       131.900
  Subventii si transferuri                      236          -           236
   Transferuri                                  236          -           236
 Cheltuieli de capital                      155.500          -       155.500
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 1.240.036          -     1.240.036
 Cheltuieli curente                       1.084.536          -     1.084.536
  Cheltuieli de personal                    952.400          -       952.400
   Cheltuieli cu salariile                  630.320          -       630.320
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          159.140          -       159.140
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  33.680          -        33.680
   Deplasari, detasari, transferari         129.260          -       129.260
  Cheltuieli materiale si servicii          131.900          -       131.900
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                66.900          -        66.900
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                        3.550          -         3.550
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            4.050          -         4.050
   Reparatii curente                         13.500          -        13.500
   Reparatii capitale                        14.000          -        14.000
   Carti si publicatii                        2.200          -         2.200
   Alte cheltuieli                           27.700          -        27.700
  Subventii si transferuri                      236          -           236
   Transferuri                                  236          -           236
   Contributii si cotizatii la organisme
   internationale                               236          -           236
 Cheltuieli de capital                      155.500          -       155.500
   Investitii ale institutiilor publice     155.500          -       155.500
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/34

    COMISIA NATIONALA DE INFORMATICA

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                 Program   Influente   Program
                                             an 1993               rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1          2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI -TOTAL                    92.100    -8.000      84.100
 Cheltuieli curente                          92.100    -8.000      84.100
  Cheltuieli de personal                     78.300    -8.000      70.300
  Cheltuieli materiale si servicii           13.800      -         13.800

    Partea a VI-a  Autoritatile publice      92.100    -8.000      84.100
 Cheltuieli curente                          92.100    -8.000      84.100
  Cheltuieli de personal                     78.300    -8.000      70.300
  Cheltuieli materiale si servicii           13.800      -         13.800
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                    92.100    -8.000      84.100
 Cheltuieli curente                          92.100    -8.000      84.100
  Cheltuieli de personal                     78.300    -8.000      70.300
  Cheltuieli materiale si servicii           13.800      -         13.800
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice centrale
 de specialitate                             92.100    -8.000      84.100

                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                   92.100    -8.000      84.100
 Cheltuieli curente                          92.100    -8.000      84.100
  Cheltuieli de personal                     78.300    -8.000      70.300
  Cheltuieli materiale si servicii           13.800      -         13.800
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                    92.100    -8.000      84.100
 Cheltuieli curente                          92.100    -8.000      84.100
  Cheltuieli de personal                     78.300    -8.000      70.300
   Cheltuieli cu salariile                   39.400    -4.400      35.000
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                   10.000    -1.250       8.750
   Cheltuieli pentru constituirea fondului
   pentru plata ajutorului de somaj           2.100      -350       1.750
   Deplasari, detasari, transferari          26.800    -2.000      24.800
  Cheltuieli materiale si servicii           13.800      -         13.800
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                 4.390      -          4.390
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                        6.070      -          6.070
   Obiecte de inventar de mica valoare sau
   scurta durata si echipament                  250      -            250
   Reparatii curente                            850      -            850
   Carti si publicatii                          200      -            200
   Alte cheltuieli                            2.040      -          2.040
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/35

    COMISIA NATIONALA PENTRU STATISTICA

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program      Influente   Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1              2          3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                5.208.300         -      5.208.300
 Cheltuieli curente                       4.295.300         -      4.295.300
  Cheltuieli de personal                  3.201.200         -      3.201.200
  Cheltuieli materiale si servicii        1.094.100         -      1.094.100
 Cheltuieli de capital                      913.000         -        913.000

   Partea a VI-a Autoritatile publice     5.208.300         -      5.208.300
 Cheltuieli curente                       4.295.300         -      4.295.300
  Cheltuieli de personal                  3.201.200         -      3.201.200
  Cheltuieli materiale si servicii        1.094.100         -      1.094.100
 Cheltuieli de capital                      913.000         -        913.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 5.208.300         -      5.208.300
 Cheltuieli curente                       4.295.300         -      4.295.300
  Cheltuieli de personal                  3.201.200         -      3.201.200
  Cheltuieli materiale si servicii        1.094.100         -      1.094.100
 Cheltuieli de capital                      913.000         -        913.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                 5.208.300         -      5.208.300

                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                5.208.300         -      5.208.300
 Cheltuieli curente                       4.295.300         -      4.295.300
  Cheltuieli de personal                  3.201.200         -      3.201.200
  Cheltuieli materiale si servicii        1.094.100         -      1.094.100
 Cheltuieli de capital                      913.000         -        913.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 5.208.300         -      5.208.300
 Cheltuieli curente                       4.295.300         -      4.295.300
  Cheltuieli de personal                  3.201.200         -      3.201.200
   Cheltuieli cu salariile                2.354.700         -      2.354.700
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                          582.700         -        582.700
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                 121.300         -        121.300
   Deplasari, detasari, transferari         142.500         -        142.500
  Cheltuieli materiale si servicii        1.094.100         -      1.094.100
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               996.100         -        996.100
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter  functional                      30.400         -         30.400
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           18.000         -         18.000
   Reparatii curente                         30.400         -         30.400
   Carti si publicatii                        4.400         -          4.400
   Alte cheltuieli                           14.800         -         14.800
 Cheltuieli de capital                      913.000         -        913.000
   Investitii ale institutiilor publice     913.000         -        913.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/36

    AGENTIA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                Program    Influente   Program
                                            an 1993                rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1          2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  401.000       -        401.000
 Cheltuieli curente                         398.400       -        398.400
  Cheltuieli de personal                    231.700       -        231.700
  Cheltuieli materiale si servicii          166.700       -        166.700
 Cheltuieli de capital                        2.600       -          2.600

    Partea a VI-a Autoritatile publice      376.700       -        376.700
 Cheltuieli curente                         376.700       -        376.700
  Cheltuieli de personal                    231.700       -        231.700
  Cheltuieli materiale si servicii          145.000       -        145.000
  Cheltuieli pentru organele autoritatii
  executive                                 376.700       -        376.700
 Cheltuieli curente                         376.700       -        376.700
   Cheltuieli de personal                   231.700       -        231.700
   Cheltuieli materiale si servicii         145.000       -        145.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   376.700       -        376.700

    Partea a VIII-a  Alte actiuni            24.300       -         24.300
 Cheltuieli curente                          21.700       -         21.700
  Cheltuieli materiale si servicii           21.700       -         21.700
 Cheltuieli de capital                        2.600       -          2.600
Alte actiuni                                 24.300       -         24.300
 Cheltuieli curente                          21.700       -         21.700
  Cheltuieli materiale si servicii           21.700       -         21.700
 Cheltuieli de capital                        2.600       -          2.600
din total cheltuieli:
 Centre si oficii de calcul                  24.300       -         24.300

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  401.000       -        401.000
 Cheltuieli curente                         398.400       -        398.400
  Cheltuieli de personal                    231.700       -        231.700
  Cheltuieli materiale si servicii          166.700       -        166.700
 Cheltuieli de capital                        2.600       -          2.600
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   376.700       -        376.700
 Cheltuieli curente                         376.700       -        376.700
  Cheltuieli de personal                    231.700       -        231.700
   Cheltuieli cu salariile                  107.300       -        107.300
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                   27.200       -         27.200
   Cheltuieli pentru constituirea fondului
   pentru plata ajutorului de somaj           5.200       -          5.200
   Deplasari, detasari, transferari          92.000       -         92.000
  Cheltuieli materiale si servicii          145.000       -        145.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                65.400       -         65.400
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                       23.200       -         23.200
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            1.000       -          1.000
   Reparatii curente                          4.000       -          4.000
   Reparatii capitale                           600       -            600
   Carti si publicatii                       30.150       -         30.150
   Alte cheltuieli                           20.650       -         20.650
Alte actiuni                                 24.300       -         24.300
 Cheltuieli curente                          21.700       -         21.700
  Cheltuieli materiale si servicii           21.700       -         21.700
   Alte cheltuieli                           21.700       -         21.700
 Cheltuieli de capital                        2.600       -          2.600
   Investitii ale institutiilor publice       2.600       -          2.600
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/37

    BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                Program     Influente  Program
                                            an 1993                rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1           2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  445.955      29.000    474.955
 Cheltuieli curente                         442.955      29.000    471.955
  Cheltuieli de personal                    308.300      29.000    337.300
  Cheltuieli materiale si servicii          100.900          -     100.900
  Subventii si transferuri                   33.755          -      33.755
   Transferuri                               33.755          -      33.755
 Cheltuieli de capital                        3.000          -       3.000

    Partea a VI-a Autoritatile publice      445.955      29.000    474.955
 Cheltuieli curente                         442.955      29.000    471.955
  Cheltuieli de personal                    308.300      29.000    337.300
  Cheltuieli materiale si servicii          100.900          -     100.900
  Subventii si transferuri                   33.755          -      33.755
   Transferuri                               33.755          -      33.755
 Cheltuieli de capital                        3.000          -       3.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   445.955      29.000    474.955
 Cheltuieli curente                         442.955      29.000    471.955
  Cheltuieli de personal                    308.300      29.000    337.300
  Cheltuieli materiale si servicii          100.900          -     100.900
  Subventii si transferuri                   33.755                 33.755
   Transferuri                               33.755                 33.755
   Contributii si cotizatii la organisme
   internationale                            33.755          -      33.755
 Cheltuieli de capital                        3.000          -       3.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice centrale
 de specialitate                            445.955      29.000    474.955

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  445.955      29.000    474.955
 Cheltuieli curente                         442.955      29.000    471.955
  Cheltuieli de personal                    308.300      29.000    337.300
  Cheltuieli materiale si servicii          100.900          -     100.900
  Subventii si transferuri                   33.755          -      33.755
   Transferuri                               33.755          -      33.755
 Cheltuieli de capital                        3.000          -       3.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   445.955      29.000    474.955
 Cheltuieli curente                         442.955      29.000    471.955
  Cheltuieli de personal                    308.300      29.000    337.300
   Cheltuieli cu salariile                  190.620      22.300    212.920
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                   47.100       5.500     52.600
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   9.380       1.200     10.580
   Deplasari, detasari, transferari          61.200          -      61.200
  Cheltuieli materiale si servicii          100.900          -     100.900
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                29.400          -      29.400
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                       44.500          -      44.500
   Obiecte de inventar de mica valoare sau
   scurta durata si echipament                3.100          -       3.100
   Reparatii curente                          6.400          -       6.400
   Reparatii capitale                        16.500          -      16.500
   Carti si publicatii                          120          -         120
   Alte cheltuieli                              880          -         880
  Subventii si transferuri                   33.755          -      33.755
   Transferuri                               33.755          -      33.755
   Contributii si cotizatii la organisme
   internationale                            33.755          -      33.755
 Cheltuieli de capital                        3.000          -       3.000
   Investitii ale institutiilor publice       3.000          -       3.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/38

    INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                Program    Influente   Program
                                            an 1993                rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1          2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  324.072    8.000       332.072
 Cheltuieli curente                         320.072    8.000       328.072
  Cheltuieli de personal                    213.700     -          213.700
  Cheltuieli materiale si servicii           27.000    8.000        35.000
  Subventii si transferuri                   79.372     -           79.372
   Transferuri                               79.372     -           79.372
 Cheltuieli de capital                        4.000     -            4.000

    Partea a VI-a Autoritatile publice      324.072    8.000       332.072
 Cheltuieli curente                         320.072    8.000       328.072
  Cheltuieli de personal                    213.700     -          213.700
  Cheltuieli materiale si servicii           27.000    8.000        35.000
  Subventii si transferuri                   79.372     -           79.372
   Transferuri                               79.372     -           79.372
 Cheltuieli de capital                        4.000     -            4.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   324.072    8.000       332.072
 Cheltuieli curente                         320.072    8.000       328.072
  Cheltuieli de personal                    213.700     -          213.700
  Cheltuieli materiale si servicii           27.000    8.000        35.000
  Subventii si transferuri                   79.372     -           79.372
   Transferuri                               79.372     -           79.372
   Contributii si cotizatii la organisme
   internationale                            79.372     -           79.372
 Cheltuieli de capital                        4.000     -            4.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   324.072    8.000       332.072

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  324.072    8.000       332.072
 Cheltuieli curente                         320.072    8.000       328.072
  Cheltuieli de personal                    213.700     -          213.700
  Cheltuieli materiale si servicii           27.000    8.000        35.000
  Subventii si transferuri                   79.372     -           79.372
   Transferuri                               79.372     -           79.372
 Cheltuieli de capital                        4.000     -            4.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   324.072    8.000       332.072
 Cheltuieli curente                         320.072    8.000       328.072
  Cheltuieli de personal                    213.700     -          213.700
   Cheltuieli cu salariile                  132.040     -          132.040
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                   32.700     -           32.700
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   6.560     -            6.560
   Deplasari, detasari, transferari          42.400     -           42.400
  Cheltuieli materiale si servicii           27.000    8.000        35.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                19.440    8.000        27.440
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                     1.310     -            1.310
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament              570     -              570
   Reparatii curente                          2.330     -            2.330
   Reparatii capitale                         1.620     -            1.620
   Carti si publicatii                          810     -              810
   Alte cheltuieli                              920     -              920
  Subventii si transferuri                   79.372     -           79.372
   Transferuri                               79.372     -           79.372
   Contributii si cotizatii la organisme
   internationale                            79.372     -           79.372
 Cheltuieli de capital                        4.000     -            4.000
   Investitii ale institutiilor publice       4.000     -            4.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/39

    CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program      Influente    Program
                                        an 1993                   rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                           1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL              845.800      38.700       884.500
 Cheltuieli curente                     774.940      23.900       798.840
  Cheltuieli de personal                171.870      21.000       192.870
  Cheltuieli materiale si servicii       68.670       2.900        71.570
  Subventii si transferuri              534.400          -        534.400
   Subventii pe produse si activitati   534.400          -        534.400
 Cheltuieli de capital                   70.860      14.800        85.660

   Partea I - Cheltuieli
              social-culturale          790.300      38.700       829.000
 Cheltuieli curente                     719.440      23.900       743.340
  Cheltuieli de personal                137.870      21.000       158.870
  Cheltuieli materiale si servicii       47.170       2.900        50.070
  Subventii si transferuri              534.400          -        534.400
  Subventii pe produse si activitati    534.400          -        534.400
 Cheltuieli de capital                   70.860      14.800        85.660
Cultura si arta                         790.300      38.700       829.000
 Cheltuieli curente                     719.440      23.900       743.340
  Cheltuieli de personal                137.870      21.000       158.870
  Cheltuieli materiale si servicii       47.170       2.900        50.070
  Subventii si transferuri              534.400          -        534.400
   Subventii pe produse si activitati   534.400          -        534.400
 Cheltuieli de capital                   70.860      14.800        85.660
din total cheltuieli:
 Alte institutii si actiuni de
 cultura si arta                        790.300      38.700       829.000

  Partea a VI-a - Autoritatile
                  publice                55.500          -         55.500
 Cheltuieli curente                      55.500          -         55.500
  Cheltuieli de personal                 34.000          -         34.000
  Cheltuieli materiale si servicii       21.500          -         21.500
Cheltuieli pentru organele
autoritatii executive                    55.500          -         55.500
 Cheltuieli curente                      55.500          -         55.500
  Cheltuieli de personal                 34.000          -         34.000
  Cheltuieli materiale si servicii       21.500          -         21.500
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                55.500          -         55.500

                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL              845.800      38.700       884.500
 Cheltuieli curente                     774.940      23.900       798.840
  Cheltuieli de personal                171.870      21.000       192.870
  Cheltuieli materiale si servicii       68.670       2.900        71.570
  Subventii si transferuri              534.400          -        534.400
   Subventii pe produse si activitati   534.400          -        534.400
 Cheltuieli de capital                   70.860      14.800        85.660
Cultura si arta                         790.300      38.700       829.000
 Cheltuieli curente                     719.440      23.900       743.340
  Cheltuieli de personal                137.870      21.000       158.870
   Cheltuieli cu salariile               86.720      14.970       101.690
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                       21.700       3.740        25.440
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                               4.340         750         5.090
   Deplasari, detasari, transferari      25.110       1.540        26.650
  Cheltuieli materiale si servicii       47.170       2.900        50.070
  Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              6.760         950         7.710
  Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                 32.070       1.470        33.540
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          300          20           320
   Reparatii curente                      3.200         300         3.500
   Reparatii capitale                     2.800          80         2.880
   Carti si publicatii                      300          20           320
   Alte cheltuieli                        1.740          60         1.800
  Subventii si transferuri              534.400          -        534.400
   Subventii pe produse si activitati   534.400          -        534.400
 Cheltuieli de capital                   70.860      14.800        85.660
   Investitii ale institutiilor
   publice                               70.860      14.800        85.660
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                55.500          -         55.500
 Cheltuieli curente                      55.500          -         55.500
  Cheltuieli de personal                 34.000          -         34.000
   Cheltuieli cu salariile               22.280          -         22.280
   Contributii pentru asigurari
   sociale de stat                        5.620          -          5.620
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                               1.180          -          1.180
   Deplasari, detasari, transferari       4.920          -          4.920
  Cheltuieli materiale si servicii       21.500          -         21.500
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                             9.850          -          9.850
   Materiale si prestari de servicii
   cu caracter functional                 5.115          -          5.115
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament          665          -            665
   Reparatii curente                      4.085          -          4.085
   Alte cheltuieli                        1.785          -          1.785
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/40

    AGENTIA NATIONALA DE PRESA "ROMPRES"

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program      Influente   Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                             1          2            3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                1.070.300    34.800      1.105.100
 Cheltuieli curente                         952.300    32.300        984.600
  Cheltuieli de personal                    591.290    10.000        601.290
  Cheltuieli materiale si servicii          361.010    22.300        383.310
 Cheltuieli de capital                      118.000     2.500        120.500

  Partea I - Cheltuieli social-culturale  1.070.300    34.800      1.105.100
 Cheltuieli curente                         952.300    32.300        984.600
  Cheltuieli de personal                    591.290    10.000        601.290
  Cheltuieli materiale si servicii          361.010    22.300        383.310
 Cheltuieli de capital                      118.000     2.500        120.500
Cultura si arta                           1.070.300    34.800      1.105.100
 Cheltuieli curente                         952.300    32.300        984.600
  Cheltuieli de personal                    591.290    10.000        601.290
  Cheltuieli materiale si servicii          361.010    22.300        383.310
 Cheltuieli de capital                      118.000     2.500        120.500
din total cheltuieli:
 Alte institutii si actiuni de cultura
 si arta                                  1.070.300    34.800      1.105.100

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                1.070.300    34.800      1.105.100
 Cheltuieli curente                         952.300    32.300        984.600
  Cheltuieli de personal                    591.290    10.000        601.290
  Cheltuieli materiale si servicii          361.010    22.300        383.310
 Cheltuieli de capital                      118.000     2.500        120.500
Cultura si arta                           1.070.300    34.800      1.105.100
 Cheltuieli curente                         952.300    32.300        984.600
  Cheltuieli de personal                    591.290    10.000        601.290
   Cheltuieli cu salariile                  389.540     6.500        396.040
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                   97.410     1.625         99.035
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  19.500       325         19.825
   Deplasari, detasari, transferari          84.840     1.550         86.390
  Cheltuieli materiale si servicii          361.010    22.300        383.310
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                44.380    22.300         66.680
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                      274.240      -           274.240
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            1.270      -             1.270
   Reparatii curente                         13.600      -            13.600
   Reparatii capitale                         3.000      -             3.000
   Carti si publicatii                       22.440      -            22.440
   Alte cheltuieli                            2.080      -             2.080
 Cheltuieli de capital                      118.000     2.500        120.500
   Investitii ale institutiilor publice     118.000     2.500        120.500
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/41

    AGENTIA NATIONALA PENTRU PRIVATIZARE SI DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                Program     Influente  Program
                                            an 1993                rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1           2          3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  661.200     -38.000    623.200
 Cheltuieli curente                         649.200     -26.000    623.200
  Cheltuieli de personal                    529.200     -38.000    491.200
  Cheltuieli materiale si servicii          120.000      12.000    132.000
 Cheltuieli de capital                       12.000     -12.000       -

  Partea a VI-a  Autoritatile publice       661.200     -38.000    623.200
 Cheltuieli curente                         649.200     -26.000    623.200
  Cheltuieli de personal                    529.200     -38.000    491.200
  Cheltuieli materiale si servicii          120.000      12.000    132.000
 Cheltuieli de capital                       12.000     -12.000       -
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   661.200     -38.000    623.200
 Cheltuieli curente                         649.200     -26.000    623.200
  Cheltuieli de personal                    529.200     -38.000    491.200
  Cheltuieli materiale si servicii          120.000      12.000    132.000
 Cheltuieli de capital                       12.000     -12.000       -
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice centrale
 de specialitate                            661.200     -38.000    623.200

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  661.200     -38.000    623.200
 Cheltuieli curente                         649.200     -26.000    623.200
  Cheltuieli de personal                    529.200     -38.000    491.200
  Cheltuieli materiale si servicii          120.000      12.000    132.000
 Cheltuieli de capital                       12.000     -12.000       -
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   661.200     -38.000    623.200
 Cheltuieli curente                         649.200     -26.000    623.200
  Cheltuieli de personal                    529.200     -38.000    491.200
   Cheltuieli cu salariile                  366.250     -29.000    337.250
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                   89.300      -7.000     82.300
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  17.450      -2.000     15.450
   Deplasari, detasari, transferari          56.200        -        56.200
  Cheltuieli materiale si servicii          120.000      12.000    132.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                53.800      12.000     65.800
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                       19.200        -        19.200
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            1.100        -         1.100
   Reparatii curente                          3.600        -         3.600
   Reparatii capitale                           850        -           850
   Carti si publicatii                       25.000        -        25.000
   Alte cheltuieli                           16.450        -        16.450
 Cheltuieli de capital                       12.000     -12.000       -
   Investitii ale institutiilor publice      12.000     -12.000       -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/42

    SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program      Influente   Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1            2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                3.449.945    282.300     3.732.245
 Cheltuieli curente                       2.651.151    179.300     2.830.451
  Cheltuieli de personal                  1.876.499    136.300     2.012.799
  Cheltuieli materiale si servicii          774.652     43.000       817.652
 Cheltuieli de capital                      798.794    103.000       901.794

  Partea a VIII-a - Alte actiuni          3.449.945    282.300     3.732.245
 Cheltuieli curente                       2.651.151    179.300     2.830.451
  Cheltuieli de personal                  1.876.499    136.300     2.012.799
  Cheltuieli materiale si servicii          774.652     43.000       817.652
 Cheltuieli de capital                      798.794    103.000       901.794
Alte actiuni                              3.449.945    282.300     3.732.245
 Cheltuieli curente                       2.651.151    179.300     2.830.451
  Cheltuieli de personal                  1.876.499    136.300     2.012.799
  Cheltuieli materiale si servicii          774.652     43.000       817.652
 Cheltuieli de capital                      798.794    103.000       901.794
din total cheltuieli:
 Alte cheltuieli                          3.449.945    282.300     3.732.245

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                3.449.945    282.300     3.732.245
 Cheltuieli curente                       2.651.151    179.300     2.830.451
  Cheltuieli de personal                  1.876.499    136.300     2.012.799
  Cheltuieli materiale si servicii          774.652     43.000       817.652
 Cheltuieli de capital                      798.794    103.000       901.794
Alte actiuni                              3.449.945    282.300     3.732.245
 Cheltuieli curente                       2.651.151    179.300     2.830.451
  Cheltuieli de personal                  1.876.499    136.300     2.012.799
  Cheltuieli materiale si servicii          774.652     43.000       817.652
 Cheltuieli de capital                      798.794    103.000       901.794
   Investitii ale institutiilor publice     798.794    103.000       901.794
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/43

    OFICIUL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                Program    Influente   Program
                                            an 1993                rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1          2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  660.886       -        660.886
 Cheltuieli curente                         660.886       -        660.886
  Cheltuieli de personal                    433.304       -        433.304
  Cheltuieli materiale si servicii          227.582       -        227.582

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      660.886       -        660.886
 Cheltuieli curente                         660.886       -        660.886
  Cheltuieli de personal                    433.304       -        433.304
  Cheltuieli materiale si servicii          227.582       -        227.582
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   660.886       -        660.886
 Cheltuieli curente                         660.886       -        660.886
  Cheltuieli de personal                    433.304       -        433.304
  Cheltuieli materiale si servicii          227.582       -        227.582
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   660.886       -        660.886

                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  660.886       -        660.886
 Cheltuieli curente                         660.886       -        660.886
  Cheltuieli de personal                    433.304       -        433.304
  Cheltuieli materiale si servicii          227.582       -        227.582
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   660.886       -        660.886
 Cheltuieli curente                         660.886       -        660.886
  Cheltuieli de personal                    433.304       -        433.304
   Cheltuieli cu salariile                  347.628       -        347.628
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                   40.649       -         40.649
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   8.581       -          8.581
   Deplasari, detasari, transferari          36.446       -         36.446
  Cheltuieli materiale si servicii          227.582       -        227.582
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               177.805       -        177.805
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                       35.565       -         35.565
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            9.487       -          9.487
   Carti si publicatii                        1.217       -          1.217
   Alte cheltuieli                            3.508       -          3.508
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/44

    ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR MATERIALE

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program      Influente   Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1            2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                5.318.095    154.000     5.472.095
 Cheltuieli curente                       3.727.100    195.000     3.922.100
  Cheltuieli de personal                  2.145.709       -        2.145.709
  Cheltuieli materiale si servicii        1.581.391    195.000     1.776.391
 Cheltuieli de capital                    1.590.995    -41.000     1.549.995

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      146.459       -          146.459
 Cheltuieli curente                         145.459       -          145.459
  Cheltuieli de personal                    114.161       -          114.161
  Cheltuieli materiale si servicii           31.298       -           31.298
 Cheltuieli de capital                        1.000       -            1.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   146.459       -          146.459
 Cheltuieli curente                         145.459       -          145.459
  Cheltuieli de personal                    114.161       -          114.161
  Cheltuieli materiale si servicii           31.298       -           31.298
 Cheltuieli de capital                        1.000       -            1.000
din total cheltuieli:
 Organele administratiei publice
 centrale de specialitate                   146.459       -          146.459

  Partea a VII-a - Actiuni economice      5.171.636    154.000     5.325.636
 Cheltuieli curente                       3.581.641    195.000     3.776.641
  Cheltuieli de personal                  2.031.548       -        2.031.548
  Cheltuieli materiale si servicii        1.550.093    195.000     1.745.093
 Cheltuieli de capital                    1.589.995    -41.000     1.548.995
Alte actiuni economice                    5.171.636    154.000     5.325.636
 Cheltuieli curente                       3.581.641    195.000     3.776.641
  Cheltuieli de personal                  2.031.548       -        2.031.548
  Cheltuieli materiale si servicii        1.550.093    195.000     1.745.093
 Cheltuieli de capital                    1.589.995    -41.000     1.548.995
din total cheltuieli:
 Rezerva de stat si de mobilizare         5.171.636    154.000     5.325.636

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                5.318.095    154.000     5.472.095
 Cheltuieli curente                       3.727.100    195.000     3.922.100
  Cheltuieli de personal                  2.145.709       -        2.145.709
  Cheltuieli materiale si servicii        1.581.391    195.000     1.776.391
 Cheltuieli de capital                    1.590.995    -41.000     1.549.995
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   146.459       -          146.459
 Cheltuieli curente                         145.459       -          145.459
  Cheltuieli de personal                    114.161       -          114.161
   Cheltuieli cu salariile                   82.196       -           82.196
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                   20.549       -           20.549
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   4.110       -            4.110
   Deplasari, detasari, transferari           7.306       -            7.306
  Cheltuieli materiale si servicii           31.298       -           31.298
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                16.518       -           16.518
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            1.376       -            1.376
   Carti si publicatii                        6.882       -            6.882
   Alte cheltuieli                            6.522       -            6.522
 Cheltuieli de capital                        1.000       -            1.000
   Investitii ale institutiilor publice       1.000       -            1.000
Alte actiuni economice                    5.171.636    154.000     5.325.636
 Cheltuieli curente                       3.581.641    195.000     3.776.641
  Cheltuieli de personal                  2.031.548       -        2.031.548
   Cheltuieli cu salariile                1.542.296       -        1.542.296
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                  385.549       -          385.549
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  77.139       -           77.139
   Deplasari, detasari, transferari          26.564       -           26.564
 Cheltuieli materiale si servicii         1.550.093    195.000     1.745.093
   Hrana                                        275       -              275
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                               574.471     65.000       639.471
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament           13.142      5.000        18.142
   Reparatii curente                        262.609     38.000       300.609
   Reparatii capitale                       295.444     62.000       357.444
   Carti si publicatii                          510       -              510
   Alte cheltuieli                          403.642     25.000       428.642
 Cheltuieli de capital                    1.589.995    -41.000     1.548.995
   Stocuri pentru rezerva de stat         1.315.058    -46.000     1.269.058
   Investitii ale institutiilor publice     274.937      5.000       279.937
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/45

    OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                Program     Influente  Program
                                            an 1993                rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1          2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  409.100       -        409.100
 Cheltuieli curente                         407.400     -5.000     402.400
  Cheltuieli de personal                    341.600     -5.000     336.600
  Cheltuieli materiale si servicii           65.800       -         65.800
 Cheltuieli de capital                        1.700      5.000       6.700

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      409.100       -        409.100
 Cheltuieli curente                         407.400     -5.000     402.400
  Cheltuieli de personal                    341.600     -5.000     336.600
 Cheltuieli materiale si servicii            65.800       -         65.800
 Cheltuieli de capital                        1.700      5.000       6.700
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   409.100       -        409.100
 Cheltuieli curente                         407.400     -5.000     402.400
  Cheltuieli de personal                    341.600     -5.000     336.600
  Cheltuieli materiale si servicii           65.800       -         65.800
 Cheltuieli de capital                        1.700      5.000       6.700
din total cheltuieli:
Organele administratiei publice centrale
de specialitate                             409.100       -        409.100

                     DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  409.100       -        409.100
 Cheltuieli curente                         407.400     -5.000     402.400
  Cheltuieli de personal                    341.600     -5.000     336.600
  Cheltuieli materiale si servicii           65.800       -         65.800
 Cheltuieli de capital                        1.700      5.000       6.700
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   409.100       -        409.100
 Cheltuieli curente                         407.400     -5.000     402.400
  Cheltuieli de personal                    341.600     -5.000     336.600
   Cheltuieli cu salariile                  219.660       -        219.660
   Cheltuieli pentru asigurari sociale
   de stat                                   54.940       -         54.940
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                  10.770       -         10.770
   Deplasari, detasari, transferari          56.230     -5.000      51.230
 Cheltuieli materiale si servicii            65.800       -         65.800
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                22.500       -         22.500
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                       16.250       -         16.250
   Reparatii curente                          1.500       -          1.500
   Carti si publicatii                       25.550       -         25.550
 Cheltuieli de capital                        1.700      5.000       6.700
   Investitii ale institutiilor publice       1.700      5.000       6.700
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/46

    CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                Program    Influente   Program
                                            an 1993                rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1          2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  384.300    -20.000     364.300
 Cheltuieli curente                         294.300    -20.000     274.300
  Cheltuieli de personal                    184.300     -5.000     179.300
  Cheltuieli materiale si servicii          110.000    -15.000      95.000
 Cheltuieli de capital                       90.000       -         90.000

  Partea a VI-a - Autoritatile publice      384.300    -20.000     364.300
 Cheltuieli curente                         294.300    -20.000     274.300
  Cheltuieli de personal                    184.300     -5.000     179.300
  Cheltuieli materiale si servicii          110.000    -15.000      95.000
 Cheltuieli de capital                       90.000       -         90.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   384.300    -20.000     364.300
 Cheltuieli curente                         294.300    -20.000     274.300
  Cheltuieli de personal                    184.300     -5.000     179.300
  Cheltuieli materiale si servicii          110.000    -15.000      95.000
 Cheltuieli de capital                       90.000       -         90.000
din total cheltuieli:
Organele administratiei publice centrale
de specialitate                             384.300    -20.000     364.300

                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  384.300    -20.000     364.300
 Cheltuieli curente                         294.300    -20.000     274.300
  Cheltuieli de personal                    184.300     -5.000     179.300
  Cheltuieli materiale si servicii          110.000    -15.000      95.000
 Cheltuieli de capital                       90.000       -         90.000
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                   384.300    -20.000     364.300
 Cheltuieli curente                         294.300    -20.000     274.300
  Cheltuieli de personal                    184.300     -5.000     179.300
   Cheltuieli cu salariile                   94.270     -3.900      90.370
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                   23.710     -1.000      22.710
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                   5.010       -100       4.910
   Deplasari, detasari, transferari          61.310       -         61.310
  Cheltuieli materiale si servicii          110.000    -15.000      95.000
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                37.200    -10.000      27.200
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                       20.700     -5.000      15.700
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament            2.900       -          2.900
   Reparatii curente                         34.000       -         34.000
   Carti si publicatii                        4.200       -          4.200
   Alte cheltuieli                           11.000       -         11.000
 Cheltuieli de capital                       90.000       -         90.000
   Investitii ale institutiilor publice      90.000       -         90.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/47

    RADIOTELEVIZIUNEA ROMANA

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                Program    Influente   Program
                                            an 1993                rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1          2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  795.130    48.800      843.930
 Cheltuieli curente                         795.130    48.800      843.930
  Subventii si transferuri                  795.130    48.800      843.930
   Transferuri                              795.130    48.800      843.930

  Partea I - Cheltuieli social-culturale    795.130    48.800      843.930
 Cheltuieli curente                         795.130    48.800      843.930
  Subventii si transferuri                  795.130    48.800      843.930
   Transferuri                              795.130    48.800      843.930
 Cultura si arta                            795.130    48.800      843.930
  Cheltuieli curente                        795.130    48.800      843.930
   Subventii si transferuri                 795.130    48.800      843.930
    Transferuri                             795.130    48.800      843.930
din total cheltuieli:
Alte institutii si actiuni de cultura
si arta                                     795.130    48.800      843.930

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  795.130    48.800      843.930
 Cheltuieli curente                         795.130    48.800      843.930
  Subventii si transferuri                  795.130    48.800      843.930
   Transferuri                              795.130    48.800      843.930
 Cultura si arta                            795.130    48.800      843.930
  Cheltuieli curente                        795.130    48.800      843.930
   Subventii si transferuri                 795.130    48.800      843.930
    Transferuri                             795.130    48.800      843.930
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/48

    UCECOM

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor                Program    Influente   Program
                                            an 1993                rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                              1          2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  13.900        -        13.900
 Cheltuieli curente                         13.900        -        13.900
  Subventii si transferuri                  13.900        -        13.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif            13.900        -        13.900

  Partea a VII-a - Actiuni economice        13.900        -        13.900
 Cheltuieli curente                         13.900        -        13.900
  Subventii si transferuri                  13.900        -        13.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif            13.900        -        13.900
Industria extractiva, energetica,
metalurgica, chimica si alte subramuri
ale industriei                              13.900        -        13.900
 Cheltuieli curente                         13.900        -        13.900
  Subventii si transferuri                  13.900        -        13.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif            13.900        -        13.900

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                  13.900        -        13.900
 Cheltuieli curente                         13.900        -        13.900
  Subventii si transferuri                  13.900        -        13.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif            13.900        -        13.900
Industria extractiva, energetica,
metalurgica, chimica si alte subramuri
ale industriei                              13.900        -        13.900
 Cheltuieli curente                         13.900        -        13.900
  Subventii si transferuri                  13.900        -        13.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif            13.900        -        13.900
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/49

    CENTROCOOP

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program      Influente   Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                3.620.900    -500.000    3.120.900
 Cheltuieli curente                       3.620.900    -500.000    3.120.900
  Subventii si transferuri                3.620.900    -500.000    3.120.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif          2.069.300        -       2.069.300
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                               1.551.600    -500.000    1.051.600

  Partea a VII-a - Actiuni economice      3.620.900    -500.000    3.120.900
 Cheltuieli curente                       3.620.900    -500.000    3.120.900
  Subventii si transferuri                3.620.900    -500.000    3.120.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif          2.069.300        -       2.069.300
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                               1.551.600    -500.000    1.051.600
Agricultura, silvicultura, ape, mediu
inconjurator                              3.620.900    -500.000    3.120.900
 Cheltuieli curente                       3.620.900    -500.000    3.120.900
  Subventii si transferuri                3.620.900    -500.000    3.120.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif          2.069.300        -       2.069.300
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                               1.551.600    -500.000    1.051.600
din total cheltuieli:
Programe pentru sustinerea preturilor
la produsele agricole                     3.620.900    -500.000    3.120.900

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                3.620.900    -500.000    3.120.900
 Cheltuieli curente                       3.620.900    -500.000    3.120.900
  Subventii si transferuri                3.620.900    -500.000    3.120.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif          2.069.300        -       2.069.300
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                               1.551.600    -500.000    1.051.600
Agricultura, silvicultura, ape, mediu
inconjurator                              3.620.900    -500.000    3.120.900
 Cheltuieli curente                       3.620.900    -500.000    3.120.900
  Subventii si transferuri                3.620.900    -500.000    3.120.900
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif          2.069.300        -       2.069.300
   Prime acordate producatorilor
   agricoli                               1.551.600    -500.000    1.051.600
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/50

    SUBSECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE VICTIMELOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program    Influente     Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1           2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                3.211.310  -1.678.471    1.532.839
 Cheltuieli curente                       3.206.670  -1.678.471    1.528.199
  Cheltuieli de personal                     23.050        -          23.050
  Cheltuieli materiale si servicii        3.161.500  -1.669.471    1.492.029
  Subventii si transferuri                   22.120      -9.000       13.120
   Transferuri                               22.120      -9.000       13.120
 Cheltuieli de capital                        4.640        -           4.640

  Partea I - Cheltuieli social-culturale  3.172.310  -1.678.471    1.493.839
 Cheltuieli curente                       3.172.310  -1.678.471    1.493.839
  Cheltuieli materiale si servicii        3.150.190  -1.669.471    1.480.719
  Subventii si transferuri                   22.120      -9.000       13.120
   Transferuri                               22.120      -9.000       13.120
Asistenta sociala                         3.150.190  -1.669.471    1.480.719
 Cheltuieli curente                       3.150.190  -1.669.471    1.480.719
  Cheltuieli materiale si servicii        3.150.190  -1.669.471    1.480.719
din total cheltuieli:
 Alte actiuni de asistenta sociala        3.150.190  -1.669.471    1.480.719
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                             22.120      -9.000       13.120
 Cheltuieli curente                          22.120      -9.000       13.120
  Subventii si transferuri                   22.120      -9.000       13.120
   Transferuri                               22.120      -9.000       13.120
din total cheltuieli:
Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri
I.O.V.R. si veterani de razboi               22.120      -9.000       13.120

  Partea a VI-a - Autoritatile publice       39.000        -          39.000
 Cheltuieli curente                          34.360        -          34.360
  Cheltuieli de personal                     23.050        -          23.050
  Cheltuieli materiale si servicii           11.310        -          11.310
 Cheltuieli de capital                        4.640        -           4.640
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                    39.000        -          39.000
 Cheltuieli curente                          34.360        -          34.360
  Cheltuieli de personal                     23.050        -          23.050
  Cheltuieli materiale si servicii           11.310        -          11.310
 Cheltuieli de capital                        4.640        -           4.640
din total cheltuieli:
Organele administratiei publice centrale
de specialitate                              39.000        -          39.000

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                3.211.310  -1.678.471    1.532.839
 Cheltuieli curente                       3.206.670  -1.678.471    1.528.199
  Cheltuieli de personal                     23.050        -          23.050
  Cheltuieli materiale si servicii        3.161.500  -1.669.471    1.492.029
  Subventii si transferuri                   22.120      -9.000       13.120
   Transferuri                               22.120      -9.000       13.120
 Cheltuieli de capital                        4.640        -           4.640
Asistenta sociala                         3.150.190  -1.669.471    1.480.719
 Cheltuieli curente                       3.150.190  -1.669.471    1.480.719
  Cheltuieli materiale si servicii        3.150.190  -1.669.471    1.480.719
   Drepturi cu caracter social            3.150.190  -1.669.471    1.480.719
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                             22.120      -9.000       13.120
 Cheltuieli curente                          22.120      -9.000       13.120
  Subventii si transferuri                   22.120      -9.000       13.120
   Transferuri                               22.120      -9.000       13.120
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                    39.000        -          39.000
 Cheltuieli curente                          34.360        -          34.360
  Cheltuieli de personal                     23.050        -          23.050
   Cheltuieli cu salariile                   14.690        -          14.690
   Contributii pentru asigurari sociale
   de stat                                    3.675        -           3.675
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de somaj                                     735        -             735
   Deplasari, detasari, transferari           3.950        -           3.950
  Cheltuieli materiale si servicii           11.310        -          11.310
   Cheltuieli pentru intretinere si
   gospodarie                                 9.740        -           9.740
   Materiale si prestari de servicii cu
   caracter functional                          190        -             190
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata si echipament               59        -              59
   Carti si publicatii                           19        -              19
   Alte cheltuieli                            1.302        -           1.302
 Cheltuieli de capital                        4.640        -           4.640
   Investitii ale institutiilor publice       4.640        -           4.640
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/51

    SERVICIUL TELECOMUNICATII SPECIALE

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program      Influente   Program
                                          an 1993                  rectificat
                                                                   pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0                            1            2           3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL                3.370.434    151.800     3.522.234
 Cheltuieli curente                       3.108.619    136.900     3.245.519
  Cheltuieli de personal                  1.990.738     97.900     2.088.638
  Cheltuieli materiale si servicii        1.117.881     39.000     1.156.881
 Cheltuieli de capital                      261.815     14.900       276.715

  Partea a VIII-a - Alte actiuni          3.370.434    151.800     3.522.234
 Cheltuieli curente                       3.108.619    136.900     3.245.519
  Cheltuieli de personal                  1.990.738     97.900     2.088.638
  Cheltuieli materiale si servicii        1.117.881     39.000     1.156.881
 Cheltuieli de capital                      261.815     14.900       276.715
Alte actiuni                              3.370.434    151.800     3.522.234
 Cheltuieli curente                       3.108.619    136.900     3.245.519
  Cheltuieli de personal                  1.990.738     97.900     2.088.638
  Cheltuieli materiale si servicii        1.117.881     39.000     1.156.881
 Cheltuieli de capital                      261.815     14.900       276.715
din total cheltuieli:
 Alte cheltuieli                          3.370.434    151.800     3.522.234

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL                3.370.434    151.800     3.522.234
 Cheltuieli curente                       3.108.619    136.900     3.245.519
  Cheltuieli de personal                  1.990.738     97.900     2.088.638
   Cheltuieli materiale si servicii       1.117.881     39.000     1.156.881
 Cheltuieli de capital                      261.815     14.900       276.715
Alte actiuni                              3.370.434    151.800     3.522.234
 Cheltuieli curente                       3.108.619    136.900     3.245.519
  Cheltuieli de personal                  1.990.738     97.900     2.088.638
  Cheltuieli materiale si servicii        1.117.881     39.000     1.156.881
 Cheltuieli de capital                      261.815     14.900       276.715
  Investitii ale institutiilor publice      261.815     14.900       276.715
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1 b/52

    MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI GENERALE

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program       Influente    Program
                                        an 1993                    rectificat
                                                                   pe anul 1993
--------------------------------------------------------------------------------
                0                           1             2           3
--------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL              493.454.882   19.876.446   513.331.328
 Cheltuieli curente                     493.454.882   19.876.446   513.331.328
  Subventii si transferuri              320.465.041   20.520.000   340.985.041
   Transferuri                          320.465.041   20.520.000   340.985.041
  Dobanzi aferente datoriei publice     145.022.000       -        145.022.000
  Sume prevazute in pozitii globale
  ca rezerve                             27.967.841     -643.554    27.324.287

  Partea a VI-a - Autoritatile publice    2.395.841    1.295.000     3.690.841
 Cheltuieli curente                       2.395.841    1.295.000     3.690.841
  Subventii si transferuri                2.395.841    1.295.000     3.690.841
   Transferuri                            2.395.841    1.295.000     3.690.841
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 2.395.841    1.295.000     3.690.841
 Cheltuieli curente                       2.395.841    1.295.000     3.690.841
  Subventii si transferuri                2.395.841    1.295.000     3.690.841
   Transferuri                            2.395.841*)  1.295.000     3.690.841*)
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale               2.395.841    1.295.000     3.690.841
din total cheltuieli:
Organele administratiei publice
centrale de specialitate                  2.395.841    1.295.000     3.690.841

  Partea a VIII-a - Alte actiuni          1.777.000       -          1.777.000
 Cheltuieli curente                       1.777.000       -          1.777.000
  Subventii si transferuri                1.777.000       -          1.777.000
   Transferuri                            1.777.000       -          1.777.000
Cheltuieli din fondul de investitie       1.777.000       -          1.777.000
 Cheltuieli curente                       1.777.000       -          1.777.000
  Subventii si transferuri                1.777.000       -          1.777.000
   Transferuri                            1.777.000       -          1.777.000

  Partea a IX-a - Transferuri           316.292.200   19.225.000   335.517.200
Transferuri din bugetul de stat         316.292.200   19.225.000   335.517.200
 Transferuri din bugetul de stat
 catre bugetele locale pentru
 asigurarea protectiei sociale a
 populatiei pentru energie termica
 si transport urban de calatori         156.707.200    2.872.000   159.579.200
 Transferuri din bugetul de stat
 catre bugetele locale pentru
 investitii                             159.585.000   16.353.000   175.938.000

  Partea a XI-a - Datoria publica       145.022.000       -        145.022.000
Dobanzi aferente datoriei publice       145.022.000       -        145.022.000
 Dobanzi aferente datoriei publice
 interne                                145.022.000       -        145.022.000

  Partea a XII-a - Rezerve               27.967.841     -643.554    27.324.287
Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului                     9.073.981       -          9.073.981
Fondul de interventie la dispozitia
Guvernului                                2.223.000       -          2.223.000
Sume rezervate pentru asigurarea
fondurilor necesare posturilor
vacante                                  11.257.810  -10.643.554       614.256
Fondul la dispozitia Guvernului
Romaniei pentru relatiile cu
Republica Moldova                         3.413.050       -          3.413.050
Fondul de infiintare a Corpului
gardienilor publici                       2.000.000       -          2.000.000
Sume rezervate pentru asigurarea
indexarii salariilor personalului
institutiilor publice pe luna
decembrie 1993                                -       10.000.000    10.000.000

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL              493.454.882   19.876.446   513.331.328
 Cheltuieli curente                     493.454.882   19.876.446   513.331.328
  Subventii si transferuri              320.465.041   20.520.000   340.985.041
   Transferuri                          320.465.041   20.520.000   340.985.041
  Dobanzi aferente datoriei publice     145.022.000       -        145.022.000
  Sume prevazute in pozitii globale
  ca rezerve                             27.967.841     -643.554    27.324.287
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 2.395.841    1.295.000     3.690.841
 Cheltuieli curente                       2.395.841    1.295.000     3.690.841
  Subventii si transferuri                2.395.841    1.295.000     3.690.841
   Transferuri                            2.395.841*)  1.295.000     3.690.841*)
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale               2.395.841    1.295.000     3.690.841
Cheltuieli din fondul de interventie      1.777.000       -          1.777.000
 Cheltuieli curente                       1.777.000       -          1.777.000
  Subventii si transferuri                1.777.000       -          1.777.000
   Transferuri                            1.777.000       -          1.777.000

  Partea a IX-a - Transferuri           316.292.200   19.225.000   335.517.200
Transferuri din bugetul de stat         316.292.200   19.225.000   335.517.200
 Transferuri din bugetul de stat
 catre bugetele locale pentru
 asigurarea protectiei sociale a
 populatiei pentru energie termica
 si transport urban de calatori         156.707.200    2.872.000   159.579.200
 Transferuri din bugetul de stat
 catre bugetele locale pentru
 investitii                             159.585.000   16.353.000   175.938.000
Dobanzi aferente datoriei publice       145.022.000       -        145.022.000

  Partea a XII-a - Rezerve               27.967.841     -643.554    27.324.287
Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului                     9.073.981        -         9.073.981
Fondul de interventie la dispozitia
Guvernului                                2.223.000        -         2.223.000
Sume rezervate pentru asigurarea
fondurilor necesare posturilor
vacante                                  11.257.810  -10.643.554       614.256
Fondul la dispozitia Guvernului
Romaniei pentru relatiile cu
Republica Moldova                         3.413.050       -          3.413.050
Fondul de infiintare a Corpului
gardienilor publici                       2.000.000       -          2.000.000
Sume rezervate pentru asigurarea
indexarii salariilor personalului
institutiilor publice pe luna
decembrie 1993                                -       10.000.000    10.000.000
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Ministerul Finantelor va repartiza suma respectiva pe ordonatori principali de credite in functie de aprobarea valutei si data scadentei pentru efectuarea platii cotizatiilor si contributiilor la organismele internationale.

    ANEXA 2

                              SUME DEFALCATE
                         din impozitul pe salarii

                                                                 - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                       Program       Influente   Program
    Judetul                            an 1993                   rectificat
                                                                 pe anul 1993
------------------------------------------------------------------------------
      0                                    1              2           3
------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL                              190.716.765   45.860.000  236.576.765
 1. Alba                                 3.474.541      473.900    3.948.441
 2. Arad                                 4.002.339    1.434.900    5.437.239
 3. Arges                                4.330.722    1.030.200    5.360.922
 4. Bacau                                6.237.329    1.327.500    7.564.829
 5. Bihor                                5.366.480    1.470.300    6.836.780
 6. Bistrita-Nasaud                      2.852.487      820.000    3.672.487
 7. Botosani                             5.248.343      865.000    6.113.343
 8. Brasov                               3.698.512    1.327.600    5.026.112
 9. Braila                               3.093.777      701.993    3.795.770
10. Buzau                                4.711.626    1.242.100    5.953.726
11. Caras-Severin                        4.309.407    1.060.000    5.369.407
12. Calarasi                             3.180.997    1.039.000    4.219.997
13. Cluj                                 6.689.264      479.100    7.168.364
14. Constanta                            5.634.442    2.300.000    7.934.442
15. Covasna                              2.566.804      626.000    3.192.804
16. Dambovita                            5.414.010      555.000    5.969.010
17. Dolj                                 4.783.419    1.094.000    5.877.419
18. Galati                               3.144.332      900.000    4.044.332
19. Giurgiu                              2.344.521      878.000    3.222.521
20. Gorj                                 2.913.183      964.400    3.877.583
21. Harghita                             2.820.513      538.000    3.358.513
22. Hunedoara                            4.065.185    1.336.000    5.401.185
23. Ialomita                             1.999.112      386.000    2.385.112
24. Iasi                                 6.087.649    1.495.000    7.582.649
25. Maramures                            6.223.221    1.700.400    7.923.621
26. Mehedinti                            2.877.594      745.000    3.622.594
27. Mures                                5.113.354    1.113.000    6.226.354
28. Neamt                                4.918.704      745.400    5.664.104
29. Olt                                  3.939.985      880.500    4.820.485
30. Prahova                              5.799.205    1.325.000    7.124.205
31. Satu Mare                            4.754.030    1.082.200    5.836.230
32. Salaj                                2.973.201      983.000    3.956.201
33. Sibiu                                4.631.758    1.251.000    5.882.758
34. Suceava                              5.549.528    1.948.200    7.497.728
35. Teleorman                            3.339.120      570.907    3.910.027
36. Timis                                9.362.311    1.310.000   10.672.311
37. Tulcea                               2.727.110      744.700    3.471.810
38. Vaslui                               4.031.696    1.151.400    5.183.096
39. Valcea                               3.339.162    1.055.000    4.394.162
40. Vrancea                              3.924.243    1.350.300    5.274.543
41. Municipiul Bucuresti                15.803.612    3.260.000   19.063.612
42. Sectorul Agricol Ilfov               2.439.937      300.000    2.739.937
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

    I - Sanatate
    II - Asistenta sociala

                           NIVELURILE
minime de cheltuieli aferente actiunilor transferate autoritatilor publice locale

                                                                 - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                       Program      Influente    Program
    Judetul                            an 1993                   rectificat
                                                                 pe anul 1993
------------------------------------------------------------------------------
      0                                    1            2           3
------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL                         I    87.048.000   12.098.361   99.146.361
                                 II    23.737.457    2.491.706   26.229.163
 1. Alba                          I     1.444.131      100.000    1.544.131
                                 II       579.469       20.000      599.469
 2. Arad                          I     1.859.991      200.000    2.059.991
                                 II       289.597       32.591      322.188
 3. Arges                         I     1.986.688        -        1.986.688
                                 II     1.408.026        -        1.408.026
 4. Bacau                         I     2.042.178      500.000    2.542.178
                                 II     1.011.094      265.000    1.276.094
 5. Bihor                         I     2.923.982      600.000    3.523.982
                                 II       451.977       20.405      472.382
 6. Bistrita-Nasaud               I     1.193.664      200.000    1.393.664
                                 II       312.844       50.000      362.844
 7. Botosani                      I     2.001.507      137.850    2.139.357
                                 II       506.875      102.771      609.646
 8. Brasov                        I     1.848.744      800.000    2.648.744
                                 II       340.199       60.000      400.199
 9. Braila                        I     1.617.271      200.000    1.817.271
                                 II       328.726       15.025      343.751
10. Buzau                         I     1.785.213      600.000    2.385.213
                                 II       282.825       43.200      326.025
11. Caras-Severin                 I     1.442.122      200.000    1.642.122
                                 II       515.369      100.000      615.369
12. Calarasi                      I     1.313.480      350.000    1.663.480
                                 II       413.697       60.000      473.697
13. Cluj                          I     3.478.878       82.500    3.561.378
                                 II       303.288       20.000      323.288
14. Constanta                     I     3.142.301      600.000    3.742.301
                                 II       862.848      200.000    1.062.848
15. Covasna                       I     1.052.847      200.000    1.252.847
                                 II         8.755       18.000       26.755
16. Dambovita                     I     1.832.467      300.000    2.132.467
                                 II     1.799.476        -        1.799.476
17. Dolj                          I     2.535.901      150.000    2.685.901
                                 II       437.887      100.000      537.887
18. Galati                        I     2.228.360      300.000    2.528.360
                                 II       179.759       -           179.759
19. Giurgiu                       I       713.749      300.000    1.013.749
                                 II       365.818       77.000      442.818
20. Gorj                          I     1.482.515      207.445    1.689.960
                                 II       265.320       60.216      325.536
21. Harghita                      I     1.327.580        -        1.327.580
                                 II       175.340       21.000      196.340
22. Hunedoara                     I     2.607.948      390.000    2.997.948
                                 II       250.264       70.000      320.264
23. Ialomita                      I       712.870       25.000      737.870
                                 II       119.583        4.000      123.583
24. Iasi                          I     3.934.807      700.000    4.634.807
                                 II       478.955       80.000      558.955
25. Maramures                     I     2.900.717      300.000    3.200.717
                                 II       405.401       58.741      464.142
26. Mehedinti                     I     1.038.800      150.000    1.188.800
                                 II       125.302       20.000      145.302
27. Mures                         I     2.186.877       70.000    2.256.877
                                 II     1.094.434       80.000    1.174.434
28. Neamt                         I     2.075.180      321.566    2.396.746
                                 II       829.555      157.557      987.112
29. Olt                           I     1.700.665       67.000    1.767.665
                                 II       545.631       60.000      605.631
30. Prahova                       I     3.280.303      250.000    3.530.303
                                 II       729.261      125.000      854.261
31. Satu Mare                     I     1.413.934      250.000    1.663.934
                                 II       382.512       45.800      428.312
32. Salaj                         I     1.177.696      300.000    1.477.696
                                 II       367.962       14.000      381.962
33. Sibiu                         I     1.822.259       75.000    1.897.259
                                 II       779.711       40.000      819.711
34. Suceava                       I     2.024.051      350.000    2.374.051
                                 II       829.911      100.000      929.911
35. Teleorman                     I     1.480.737      300.000    1.780.737
                                 II       228.736        2.500      231.236
36. Timis                         I     4.087.085      200.000    4.287.085
                                 II     1.825.666      -70.000    1.755.666
37. Tulcea                        I       979.670      162.000    1.141.670
                                 II       410.999      105.400      516.399
38. Vaslui                        I     1.718.400      350.000    2.068.400
                                 II       415.320       40.000      455.320
39. Valcea                        I     1.399.066      350.000    1.749.066
                                 II       470.171      100.000      570.171
40. Vrancea                       I     1.297.898      400.000    1.697.898
                                 II       575.584       58.500      634.084
41. Municipiul Bucuresti          I     9.338.763    1.000.000   10.338.763
                                 II     1.723.895      100.000    1.823.895
42. Sectorul Agricol Ilfov        I       616.705       60.000      676.705
                                 II       309.415       35.000      344.415
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

    I - Total transferuri
    II - Asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energie termica si transport urban de calatori
    III - Investitii

                           TRANSFERURILE
din bugetul de stat catre bugetele locale pe judete si municipiul Bucuresti

                                                                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                      Program       Influente   Program
    Judetul                           an 1993                   rectificat
                                                                pe anul 1993
-----------------------------------------------------------------------------
      0                                  1              2           3
-----------------------------------------------------------------------------
    TOTAL                         I   316.292.200   19.225.000  335.517.200
                                 II   156.707.200    2.872.000  159.579.200
                                III   159.585.000   16.353.000  175.938.000
 1. Alba                          I     4.391.300      425.000    4.816.300
                                 II     1.814.200      100.000    1.914.200
                                III     2.577.100      325.000    2.902.100
 2. Arad                          I     5.504.500      747.000    6.251.500
                                 II     2.454.400      122.000    2.576.400
                                III     3.050.100      625.000    3.675.100
 3. Arges                         I     5.077.100     -200.000    4.877.100
                                 II     3.089.600         -       3.089.600
                                III     1.987.500     -200.000    1.787.500
 4. Bacau                         I     5.283.400      245.000    5.528.400
                                 II     3.445.800         -       3.445.800
                                III     1.837.600      245.000    2.082.600
 5. Bihor                         I     6.154.000      280.000    6.434.000
                                 II     2.933.700      100.000    3.033.700
                                III     3.220.300      180.000    3.400.300
 6. Bistrita-Nasaud               I     2.731.800      300.000    3.031.800
                                 II     1.386.400      100.000    1.486.400
                                III     1.345.400      200.000    1.545.400
 7. Botosani                      I     4.300.200      189.000    4.489.200
                                 II     1.556.700         -       1.556.700
                                III     2.743.500      189.000    2.932.500
 8. Brasov                        I     8.720.800    2.050.000   10.770.800
                                 II     5.132.600      300.000    5.432.600
                                III     3.588.200    1.750.000    5.338.200
 9. Braila                        I     4.326.400      366.000    4.692.400
                                 II     2.703.100     -150.000    2.553.100
                                III     1.623.300      516.000    2.139.300
10. Buzau                         I     2.789.500       28.000    2.817.500
                                 II     1.499.900         -       1.499.900
                                III     1.289.600       28.000    1.317.600
11. Caras-Severin                 I     3.757.700         -       3.757.700
                                 II     2.750.400     -200.000    2.550.400
                                III     1.007.300      200.000    1.207.300
12. Calarasi                      I     3.078.700     -200.000    2.878.700
                                 II     2.490.700     -200.000    2.290.700
                                III       588.000         -         588.000
13. Cluj                          I     8.645.400      950.000    9.595.400
                                 II     5.553.000         -       5.553.000
                                III     3.092.400      950.000    4.042.400
14. Constanta                     I    11.228.900    1.300.000   12.528.900
                                 II     6.481.000      500.000    6.981.000
                                III     4.747.900      800.000    5.547.900
15. Covasna                       I     2.106.700      100.000    2.206.700
                                 II     1.089.200      100.000    1.189.200
                                III     1.017.500         -       1.017.500
16. Dambovita                     I     2.781.900      384.000    3.165.900
                                 II     1.222.400     -150.000    1.072.400
                                III     1.559.500      534.000    2.093.500
17. Dolj                          I     7.225.900      400.000    7.625.900
                                 II     3.375.900      200.000    3.575.900
                                III     3.850.000      200.000    4.050.000
18. Galati                        I     9.449.700      450.000    9.899.700
                                 II     3.628.300         -       3.628.300
                                III     5.821.400      450.000    6.271.400
19. Giurgiu                       I     2.722.900     -150.000    2.572.900
                                 II       701.300         -         701.300
                                III     2.021.600     -150.000    1.871.600
20. Gorj                          I     2.322.900      800.000    3.122.900
                                 II       897.600         -         897.600
                                III     1.425.300      800.000    2.225.300
21. Harghita                      I     2.529.200      200.000    2.729.200
                                 II     1.784.800      200.000    1.984.800
                                III       744.400         -         744.400
22. Hunedoara                     I     8.497.400      500.000    8.997.400
                                 II     3.655.800         -       3.655.800
                                III     4.841.600      500.000    5.341.600
23. Ialomita                      I     3.099.800      200.000    3.299.800
                                 II       953.200      100.000    1.053.200
                                III     2.146.600      100.000    2.246.600
24. Iasi                          I     7.981.600    1.300.000    9.281.600
                                 II     4.824.700      500.000    5.324.700
                                III     3.156.900      800.000    3.956.900
25. Maramures                     I     6.119.700      300.000    6.419.700
                                 II     3.400.400     -200.000    3.200.400
                                III     2.719.300      500.000    3.219.300
26. Mehedinti                     I     2.046.700      250.000    2.296.700
                                 II       850.100      150.000    1.000.100
                                III     1.196.600      100.000    1.296.600
27. Mures                         I     5.227.000     -300.000    4.927.000
                                 II     3.498.200     -400.000    3.098.200
                                III     1.728.800      100.000    1.828.800
28. Neamt                         I     5.839.500      200.000    6.039.500
                                 II     2.620.900         -       2.620.900
                                III     3.218.600      200.000    3.418.600
29. Olt                           I     4.305.900      800.000    5.105.900
                                 II     1.397.300      300.000    1.697.300
                                III     2.908.600      500.000    3.408.600
30. Prahova                       I     8.935.500      500.000    9.435.500
                                 II     3.542.800         -       3.542.800
                                III     5.392.700      500.000    5.892.700
31. Satu Mare                     I     2.005.400      691.000    2.696.400
                                 II       971.700      200.000    1.171.700
                                III     1.033.700      491.000    1.524.700
32. Salaj                         I     2.068.000      400.000    2.468.000
                                 II       861.800      100.000      961.800
                                III     1.206.200      300.000    1.506.200
33. Sibiu                         I     5.984.100     -250.000    5.734.100
                                 II     2.869.500     -620.000    2.249.500
                                III     3.114.600      370.000    3.484.600
34. Suceava                       I     5.521.600      200.000    5.721.600
                                 II     3.069.100         -       3.069.100
                                III     2.452.500      200.000    2.652.500
35. Teleorman                     I     2.594.700      600.000    3.194.700
                                 II     1.351.900      200.000    1.551.900
                                III     1.242.800      400.000    1.642.800
36. Timis                         I    12.189.600      500.000   12.689.600
                                 II     6.834.200         -       6.834.200
                                III     5.355.400      500.000    5.855.400
37. Tulcea                        I     3.218.500      320.000    3.538.500
                                 II     1.068.800      220.000    1.288.800
                                III     2.149.700      100.000    2.249.700
38. Vaslui                        I     6.403.600      300.000    6.703.600
                                 II     3.629.300     -500.000    3.129.300
                                III     2.774.300      800.000    3.574.300
39. Valcea                        I     6.567.700    2.100.000    8.667.700
                                 II     1.639.100      100.000    1.739.100
                                III     4.928.600    2.000.000    6.928.600
40. Vrancea                       I     5.996.500     -150.000    5.846.500
                                 II     4.020.500     -800.000    3.220.500
                                III     1.976.000      650.000    2.626.000
41. Municipiul Bucuresti          I   104.768.400    2.500.000  107.268.400
                                 II    49.332.500    2.500.000   51.832.500
                                III    55.435.900         -      55.435.900
42. Sectorul Agricol Ilfov        I     1.792.100     -400.000    1.392.100
                                 II       324.400         -         324.400
                                III     1.467.700     -400.000    1.067.700
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

           BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU INVATAMANT PE ANUL 1993

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program     Influente   Program
                                          an 1993                 rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                 A                           1           2           3
-------------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI - TOTAL                      21.180,2    4.453,0     25.633,2
 1. Venituri din sumele ce se
    incaseaza de catre institutii
    drept regie de camin si cantina          500,0      400,0        900,0
 2. Taxa de admitere in invatamantul
    superior                                 390,0      -15,0        375,0
 3. Taxe studenti romani admisi peste
    cifra de scolarizare aprobata            600,0      150,0        750,0
 4. Venitul net al activitatii de
    integrare a invatamantului superior
    cu productia, cercetarea,
    proiectarea si prestarea de servicii     100,0      -59,0         41,0
 5. Venituri din contributia unitatilor
    pentru acoperirea cheltuielilor
    cursurilor postuniversitare               50,0       20,0         70,0
 6. Venituri din valorificarea
    cursurilor si publicatiilor
    neperiodice                               30,0       25,0         55,0
 7. Venituri din manifestarile artistice
    ale institutiilor de invatamant
    superior si artistic                       1,0        0,1          1,1
 8. Taxe de scolarizare de la cetateni
    straini care studiaza pe cont
    propriu valutar                       14.002,2    2.797,8     16.800,0
    - Echivalentul in lei al soldului
    in valuta la 31 decembrie 1992
    reprezentand incasarile din taxe
    scolare de la cetateni straini         5.307,0    1.084,1      6.391,1
 9. Alte venituri ale institutiilor de
    invatamant                               200,0       50,0        250,0

 II. CHELTUIELI - TOTAL                   23.573,2    2.060,0     25.633,2
    din care:
 1. Cheltuieli curente                    13.196,2    2.060,0     15.256,2
    1.1. Cheltuieli de personal            2.393,0       -         2.393,0
    1.2. Cheltuieli materiale             10.803,2    2.060,0     12.863,2
 2. Cheltuieli de capital                 10.377,0       -        10.377,0

 III. EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)            -2.393,0*) +2.393,0         -
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile din anul precedent.

    NOTA:
    Veniturile realizate de institutiile de invatamant preuniversitar, care in conditiile legii se cuvin acestora, se vor administra pe regimul extrabugetar potrivit prevederilor Legii privind finantele publice.

    ANEXA 6

             BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU SANATATE PE ANUL 1993

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program      Influente    Program
                                        an 1993                   rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              A                            1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI - TOTAL                    120.340,0    3.147,0      123.487,0
    Venituri curente                    120.340,0    3.147,0      123.487,0
 Venituri din contributia de
asigurari sociale de 2%                 113.700,0    2.460,0      116.160,0
 Venituri din taxe asupra unor
activitati si din publicitarea lor        5.000,0      125,0        5.125,0
 Venituri din activitatea unitatilor
sanitare                                  1.640,0      562,0        2.202,0

 II. CHELTUIELI - TOTAL                 122.461,2    3.147,0      125.608,2
     Sanatate                            94.263,2    1.345,0       95.608,2
 1. Cheltuieli curente                   90.691,2      217,0       90.908,2
    1.1. Cheltuieli de personal          15.000,0*)     -         15.000,0*)
    1.2. Cheltuieli materiale si
servicii                                 75.691,2*)   217,0       75.908,2*)
 2. Cheltuieli de capital                 3.572,0    1.128,0        4.700,0
Alte cheltuieli sociale                  28.198,0    1.802,0       30.000,0
 1. Cheltuieli curente                   28.198,0    1.802,0       30.000,0
    1.1. Cheltuieli materiale            28.198,0    1.802,0       30.000,0
    - Cheltuieli pentru compensarea
preturilor la medicamente                26.526,0    2.474,0       29.000,0
    - Cheltuieli pentru compensarea
preturilor pentru proteze
medicale interne si unele
materiale sanitare stabilite
de Ministerul Sanatatii                   1.672,0     -672,0        1.000,0

 III. EXCEDENT (+)
      DEFICIT (-)                        -2.121,2*)    -         -2.121,2*)
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Indeosebi pentru aplicarea programului de reforma.
    *) Inclusiv pentru programul de reforma realizat prin componenta de imprumut cu B.I.R.D.
    *) Deficitul se acopera din excedentul anului precedent.

    ANEXA 6 a

    MINISTERUL SANATATII

             BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU SANATATE PE ANUL 1993

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor            Program      Influente    Program
                                        an 1993                   rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              A                            1             2           3
-------------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI - TOTAL                    120.138,0    3.147,0      123.285,0
    Venituri curente                    120.138,0    3.147,0      123.285,0
 Venituri din contributia de
asigurari sociale de 2%                 113.700,0    2.460,0      116.160,0
 Venituri din taxe asupra unor
activitati si din publicitarea lor        5.000,0      125,0        5.125,0
 Venituri din activitatea unitatilor
sanitare                                  1.438,0      562,0        2.000,0

 II. CHELTUIELI - TOTAL                 122.259,2    3.147,0      125.406,2
     Sanatate                            94.061,2    1.345,0       95.406,2
 1. Cheltuieli curente                   90.489,2      217,0       90.706,2
    1.1. Cheltuieli de personal          15.000,0*)    -           15.000,0*)
    1.2. Cheltuieli materiale si
servicii                                 75.489,2*)   217,0       75.706,2*)
 2. Cheltuieli de capital                 3.572,0    1.128,0        4.700,0

    Alte cheltuieli sociale              28.198,0    1.802,0       30.000,0
 1. Cheltuieli curente                   28.198,0    1.802,0       30.000,0
    1.1. Cheltuieli materiale            28.198,0    1.802,0       30.000,0
 - Cheltuieli pentru compensarea
preturilor la medicamente                26.526,0    2.474,0       29.000,0
 - Cheltuieli pentru compensarea
preturilor pentru proteze medicale
interne si unele materiale sanitare
stabilite de Ministerul Sanatatii         1.672,0     -672,0        1.000,0

  III. EXCEDENT (+)
       DEFICIT (-)                       -2.121,2*)    -         -2.121,2*)
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Indeosebi pentru aplicarea programului de reforma.
    *) Inclusiv pentru programul de reforma realizat prin componenta de imprumut cu B.I.R.D.
    *) Deficitul se acopera din excedentul anului precedent.

    ANEXA 7

   BUGETUL FONDULUI DE RISC SI ACCIDENT PENTRU PROTECTIA SPECIALA A PERSOANELOR HANDICAPATE PE ANUL 1993

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program     Influente    Program
                                         an 1993                  rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              A                             1            2           3
-------------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI - TOTAL                     57.467,2    1.955,2      59.422,4
 1. Contributia agentilor economici
(regii autonome, societati comerciale,
organizatii cooperatiste, organizatii
economice straine cu sediul in Romania,
reprezentante din Romania ale
societatilor straine care angajeaza
personal roman si persoane fizice care
utilizeaza munca salariata)              51.859,2    1.955,2      53.814,4
 2. Varsaminte lunare ale persoanelor
juridice pentru sumele aferente
numarului de persoane handicapate
neincadrate                               5.600,0        -         5.600,0
 3. Donatii ale persoanelor fizice si
juridice din tara si strainatate              8,0        -             8,0

 II. CHELTUIELI - TOTAL                  52.511,2    1.955,2      54.466,4
 1. Asigurarea asistentei medicale        6.236,2      171,0       6.407,2
 2. Plata taxelor de abonament pentru
detinatorii de aparate radio si
televizoare                                  64,4        -            64,4
 3. Acoperirea reducerii costului
biletelor de intrare la spectacole,
muzee, manifestari artistice si
sportive                                    200,0        -           200,0
 4. Plata taxelor de instalare,
transferare si abonament telefonic,
precum si a costului unui numar de
impulsuri                                   381,6       17,4         399,0
 5. Acoperirea gratuitatii
transportului urban cu mijloace de
transport in comun                        5.710,0       31,3       5.741,3
 6. Acoperirea gratuitatii
transportului interurban                  5.600,4        -         5.600,4
 7. Salarii pentru persoanele care
au in ingrijire, supraveghere si
acorda ajutor permanent minorului
sau adultului handicapat                  8.103,8      900,6       9.004,4
 8. Ajutoare speciale lunare             14.481,0       39,0      14.520,0
 9. Pensii sociale                        6.903,0      692,8       7.595,8
10. Alocatie de stat pentru copii         3.690,8       94,0       3.784,8
11. Cheltuieli ocazionate de plata
drepturilor prevazute de lege pentru
persoanele handicapate din care:          1.080,0        9,1       1.089,1
 - cheltuieli pentru personalul care
gestioneaza "Fondul de risc si
accident"                                   130,6        1,5         132,1
12. Ajutor special de urmas                  60,0        -            60,0

 III. EXCEDENT (+)
      DEFICIT (-)                        +4.956,0        -        +4.956,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8

  BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC PE ANUL 1993

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor              Program     Influente   Program
                                          an 1993                 rectificat
                                                                  pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              A                             1            2           3
-------------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI - TOTAL                      92.658,3    -1.146,9    91.511,4
 1. Venituri din taxa de dezvoltare
cuprinsa in tariful energiei electrice
si termice                                92.658,3    -1.146,9    91.511,4

 II. CHELTUIELI - TOTAL                   92.658,3    -1.146,9    91.511,4
 1. Cheltuieli de capital                 92.658,3    -1.146,9    91.511,4
 - din care pentru sectorul nuclear       27.000,0        -       27.000,0

  III. EXCEDENT (+)
       DEFICIT (-)                           -            -          -
-------------------------------------------------------------------------------

     ANEXA 9

  BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU ASIGURARILE SOCIALE ALE AGRICULTORILOR PE ANUL 1993

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea indicatorilor             Program     Influente   Program
                                         an 1993                 rectificat
                                                                 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              A                             1            2           3
-------------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI - TOTAL                     61.121,9    31.438,0    92.559,9
    A. Venituri proprii                  61.121,9    31.438,0    92.559,9
 1. Contributia persoanelor asigurate     1.292,3        78,8     1.371,1
 2. Contributia agentilor economici      57.846,7    29.153,3    87.000,0
 3. Alte resurse                          1.982,9     2.205,9     4.188,8

 II. CHELTUIELI - TOTAL                  60.241,7     5.420,5    65.662,2
 1. Pensii de asigurari sociale          55.134,4     4.865,6    60.000,0
 2. Indemnizatii pentru incapacitate
temporara de munca din cauza de boala
sau accident                                 12,1       -10,8         1,3
 3. Indemnizatii pentru concedii de
maternitate si ingrijirea copilului         132,9      -131,9         1,0
 4. Ajutoare in caz de deces                398,1      -138,1       260,0
 5. Tratament balnear                       893,7       508,2     1.401,9
 6. Cheltuieli pentru plata pensiilor     2.205,4       508,8     2.714,2
 7. Asistenta medicala si compensarea
preturilor la medicamente pentru
asigurati                                   538,5      -181,3       357,2
 8. Restituire din imprumutul de 6.408,1
milioane lei acordat in anul 1991 de la
bugetul asigurarilor sociale de stat,
conform H.G. nr. 154/1991                   776,6       -           776,6
 9. Alte cheltuieli pentru asigurari
sociale                                     150,0       -           150,0

 III. EXCEDENT (+)
      DEFICIT ( )                          +880,2   +26.017,5   +26.897,7
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la OUG 2/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 2 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 2/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu