E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 24 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 10 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 97 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 98 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 99 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 100 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 101 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 102 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 117 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 140 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 145 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 166 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 167 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 abrogă articolul 168 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 169 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 170 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 354 2004 modifica articolul 174 din actul Legea 84 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 354 din 15 iulie 2004

pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 687 din 30 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 7, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Institutiile de invatamant si unitatile de invatamant cu minimum 200 de elevi sau cu minimum 100 de prescolari sunt institutii publice cu personalitate juridica."
    2. La articolul 7, dupa alineatul (8) se introduc doua alineate noi, alineatele (9) si (10), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Unitatile de invatamant cu un numar mai mic de 200/100 de elevi/prescolari se organizeaza/reorganizeaza in cadrul unor unitati de invatamant cu personalitate juridica aflate in subordinea aceluiasi ordonator principal de credite, ca structuri ale acestora.
    (10) In mod exceptional, pe baza criteriilor inscrise in Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, functionarea ca persoane juridice a unor unitati cu un numar mai mic de 200/100 de elevi/prescolari."
    3. La articolul 24, litera c) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "c) filiera vocationala cu profilurile militar, ordine si securitate publica, teologic, sportiv, artistic si pedagogic."
    4. Titlul capitolului X al titlului II va avea urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL X
    Invatamantul militar si invatamantul de ordine si securitate publica"

    5. Articolul 97 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 97
    (1) Invatamantul militar si invatamantul de ordine si securitate publica este invatamant de stat, parte integranta a sistemului national de invatamant, si cuprinde: invatamant liceal, invatamant postliceal pentru formarea maistrilor militari, a subofiterilor si agentilor de politie, invatamant universitar pentru formarea ofiterilor, ofiterilor de politie si a altor specialisti, invatamant postuniversitar.
    (2) Perfectionarea pregatirii cadrelor militare si a personalului de politie se realizeaza in institutii de invatamant distincte.
    (3) Prevederile referitoare la invatamantul militar si invatamantul de ordine si securitate publica preuniversitar se aplica in mod corespunzator si invatamantului preuniversitar din domeniul transporturilor."
    6. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98
    Structura organizatorica, profilurile, specializarile, cifrele anuale de scolarizare, criteriile de selectionare a candidatilor pentru invatamantul militar si invatamantul de ordine si securitate publica se stabilesc de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, potrivit specificului fiecarei arme, specializari, nivel si forma de organizare a invatamantului, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii."
    7. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 99
    Planurile de invatamant pentru invatamantul liceal, postliceal si superior militar, de ordine si securitate publica, se elaboreaza de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si se avizeaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii."
    8. Articolul 100 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 100
    Certificatele de absolvire si de competente profesionale, respectiv diplomele de absolvire si de licenta eliberate de institutiile de invatamant militar si invatamant de ordine si securitate publica, precum si titlurile stiintifice obtinute, dau dreptul detinatorilor legali, dupa incetarea raporturilor de serviciu cu institutia din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, in conditiile legii, la echivalarea studiilor si diplomelor cu cele ale absolventilor institutiilor civile de invatamant cu profil apropiat, de acelasi nivel."
    9. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    Procesul de invatamant in unitatile si institutiile de invatamant militar, precum si in cele de ordine si securitate publica de toate nivelurile se desfasoara in limba romana. Admiterea in aceste unitati si institutii se poate desfasura si in limba minoritatilor nationale."
    10. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 102
    Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul invatamantului militar si al invatamantului de ordine si securitate publica, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale pot emite ordine, regulamente si instructiuni proprii."
    11. Alineatul (3) al articolului 117 se abroga.
    12. La articolul 140, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei si Cercetarii constituie structuri de experti si se sprijina pe organisme consultative, la nivel national, alcatuite pe criterii de prestigiu profesional si moral: Consiliul National pentru Reforma a Invatamantului, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior, Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, Consiliul National al Bibliotecilor, Consiliul National pentru Formare si Educatie Continua, comisiile nationale de specialitate pe discipline si structurile manageriale ale programelor de reforma. Componenta consiliilor si regulamentele lor de functionare se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei si Cercetarii consulta, dupa caz, societatile stiintifice nationale ale cadrelor didactice, federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura, structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, ca parteneri sociali, si organizatiile studentesti si de elevi, recunoscute pe plan national."
    13. Articolul 145 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 145
    (1) Unitatea de invatamant preuniversitar este condusa de consiliul de administratie.
    (2) Directorul unitatii de invatamant este presedintele consiliului de administratie.
    (3) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant, in conformitate cu responsabilitatile si atributiile conferite de lege, cu hotararile si deciziile consiliilor locale si cu hotararile consiliului de administratie al unitatii. In activitatea de conducere directorul este ajutat, dupa caz, de directorul adjunct si se bazeaza pe consiliul profesoral si pe consiliul scolar.
    (4) Consiliul profesoral al unitatii de invatamant, cu rol de decizie in domeniul instructiv-educativ, este format din personalul didactic de predare din unitatea respectiva si este prezidat de director.
    (5) Consiliile prevazute la alin. (1) si (4) functioneaza in baza unor regulamente elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant si a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.
    (6) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu rol de decizie in domeniul administrativ, este format din director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanti ai parintilor, 1 - 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, reprezentantul agentilor economici si un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior.
    (7) Ocuparea functiilor de director si de director adjunct se face in urma castigarii concursului, desfasurat pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala, cu avizele consultative ale consiliului de administratie si ale consiliului local. Metodologia concursului se stabileste de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba prin ordin al ministrului.
    (8) Directorii unitatilor de invatamant prescolar, ai unitatilor de invatamant gimnazial si ai unitatilor de invatamant cu clasele I - X sunt numiti, in urma castigarii concursului, de catre inspectorul scolar general, pentru o perioada de 4 ani.
    (9) Directorii unitatilor din invatamantul liceal, postliceal si ai scolilor de arte si meserii sunt numiti, in urma castigarii concursului, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea inspectorului scolar general, pentru o perioada de 4 ani.
    (10) Directorii unitatilor destinate activitatilor extrascolare sunt numiti de ministrul educatiei si cercetarii, la unitatile direct subordonate Ministerului Educatiei si Cercetarii, si de catre inspectorul scolar general, la unitatile din subordinea inspectoratului scolar."
    14. La articolul 166, alineatele (3), (4), (4^1) - (4^4) si (5) - (9) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Baza materiala aferenta procesului de instruire si de educatie, prevazuta la alin. (2) si realizata din fondurile statului sau din fondul institutiilor si intreprinderilor de stat in perioada anterioara datei de 22 decembrie 1989 se reintegreaza fara plata in patrimoniul Ministerului Educatiei si Cercetarii, al institutiilor si unitatilor de invatamant si de cercetare stiintifica universitara si, dupa caz, in domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu exceptia bunurilor care au intrat in proprietatea agentilor economici privati. Predarea-preluarea se face pe baza de protocol. In aceleasi conditii se reintegreaza fara plata si imobilele care, conform art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, au trecut in patrimoniul unor societati comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe baza de protocol de predare-preluare. Justa despagubire se acorda, pentru fiecare caz, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetarii si a Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare. Cuantumul despagubirii se stabileste in termen de 30 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare, de catre o comisie de evaluare formata din reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si ai Ministerului Finantelor Publice, constituita prin ordin comun.
    (4) Baza materiala a institutiilor de invatamant superior de stat si de cercetare stiintifica universitara este de drept proprietatea acestora. Ministerul Educatiei si Cercetarii este imputernicit sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru institutiile de invatamant superior si de cercetare stiintifica, pe baza documentatiei inaintate de acestea.
    (4^1) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat - gradinite, scoli generale, primare si gimnaziale, licee, seminarii teologice, grupuri scolare, scoli de arte si meserii si scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, si sunt in administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, prin delegare catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si sunt administrate de acestea. Nu fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, terenurile si cladirile detinute de unitatile de invatamant in baza unor contracte de inchiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.
    (4^2) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant special de stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si sunt in administrarea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, prin delegare catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unitatilor de invatamant special public sunt de drept proprietatea unitatilor de invatamant respectiv si sunt administrate de acestea.
    (4^3) Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educatiei si cercetarii. Instrainarea sau schimbarea destinatiei bunurilor din baza materiala a invatamantului fara avizul ministrului educatiei si cercetarii constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale. Actele de instrainare sau de schimbare a destinatiei bunurilor din baza materiala a invatamantului fara avizul conform al ministrului educatiei si cercetarii sunt nule. Administrarea procesului educational din unitatile de invatamant preuniversitar si special de stat prevazute la alin. (4^1) si (4^2) se face de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
    (4^4) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea inspectoratele scolare, casele corpului didactic, palatele si cluburile copiilor si elevilor, cluburile sportive scolare, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica, centrele logopedice, cabinetele scolare, precum si alte unitati din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, ale caror cheltuieli curente si de capital se finanteaza de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului si sunt administrate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin inspectoratele scolare judetene si prin delegare catre consiliile de administratie ale acestor unitati. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitatilor si institutiilor respective si sunt administrate de acestea.
    (5) Constructiile si terenurile aferente procesului instructiv-educativ nu pot fi transferate decat cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministrului educatiei si cercetarii, fara plata si numai in interes public.
    (6) Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate in patrimoniul institutiilor de invatamant superior de stat sau in administrarea acestora, se poate face pe baza de contract, incheiat in conformitate cu prevederile legale, cu revizuire anuala. Bunurile, inclusiv terenurile aflate in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, disponibile temporar, pot fi inchiriate pe baza de contract, incheiat in conformitate cu prevederile legale, cu revizuirea anuala a acestuia, numai in conformitate cu metodologia stabilita de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, in conditiile prevazute la alineatele precedente se face cu prioritate pentru activitati de invatamant.
    (7) Detinatorii de bunuri prevazute la alin. (3) si (4) care urmeaza sa fie reintegrate in patrimoniul invatamantului sunt obligati sa puna la dispozitie imputernicitilor Ministerului Educatiei si Cercetarii, consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, toate documentele care atesta proprietatea, precum si documentele necesare in vederea inregistrarii in evidentele contabile.
    (8) Ministerul Educatiei si Cercetarii si, dupa caz, consiliile judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau consiliile locale actioneaza in justitie, prin imputernicitii acestora, persoanele juridice sau fizice care refuza semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt scutite de taxa de timbru.
    (9) Inscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand Ministerului Educatiei si Cercetarii sau institutiilor si unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica din sistemul invatamantului de stat, precum si asupra bunurilor apartinand consiliilor locale, judetene si, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat, se face, dupa caz, in registrul de inscriptiuni si transcriptiuni, in cartile funciare sau in cartile de publicitate funciara, cu scutire de la plata taxelor prevazute de lege."
    15. La articolul 166, alineatul (10) se abroga.
    16. Articolul 167 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 167
    (1) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat functioneaza ca unitati finantate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza isi desfasoara activitatea, de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.
    (2) Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cuprinde: finantarea de baza si finantarea complementara.
    (3) Finantarea de baza asigura desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant la nivel preuniversitar, conform standardelor nationale. Finantarea de baza se asigura prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.
    (4) Finantarea complementara asigura cheltuieli de capital, cheltuieli sociale si alte cheltuieli asociate procesului de invatamant. Finantarea complementara se asigura din bugetele locale si din alte surse, potrivit legii.
    (5) Finantarea de baza cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli de personal;
    b) cheltuieli materiale si servicii;
    c) cheltuieli cu perfectionarea profesionala, cu exceptia cheltuielilor care se suporta de la bugetul de stat.
    (6) Finantarea complementara cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:
    a) consolidari, investitii si reparatii capitale;
    b) subventii pentru internatele si cantinele scolare;
    c) cheltuieli pentru organizarea evaluarilor, simularilor si examenelor nationale ale elevilor, cu exceptia cheltuielilor care se suporta de la bugetul de stat;
    d) cheltuieli cu bursele elevilor;
    e) cheltuieli pentru transportul elevilor;
    f) cheltuieli pentru naveta, respectiv cele sase calatorii pe calea ferata prevazute de lege, pentru cadrele didactice de predare si didactice auxiliare;
    g) cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit;
    h) cheltuieli pentru concursuri scolare si activitati educative, cultural-artistice, sportive, turistice.
    (7) Baza de calcul a fondurilor alocate unitatilor de invatamant prin si din bugetele locale, pentru finantarea de baza, o constituie costul standard pe elev/prescolar. Costul standard pe elev/prescolar se determina, pentru fiecare nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, in functie de numarul de posturi/catedre legal constituite, de limba de predare, de alti indicatori specifici activitatii de invatamant, de calitatea procesului de educatie si formare profesionala, de managementul institutional, de specificul instruirii si de mediul urban/rural.
    (8) Determinarea costului standard pe elev/prescolar se face de catre Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar, pe baza indicatorilor mentionati la alin. (7), conform normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si aprobate prin hotarare a Guvernului. Nivelul costului standard pe elev/prescolar se aproba de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea partenerilor sociali si a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.
    (9) Alocarea fondurilor pentru finantarea de baza a unitatii de invatamant se face pe baza unei formule de finantare, care ia in considerare costul standard pe elev/prescolar, numarul de elevi/prescolari din unitatea de invatamant, precum si factorii de corectie dependenti de densitatea de elevi in zona, severitatea dezavantajelor si alti factori.
    (10) Alocatia financiara stabilita ca parte din finantarea de baza ce revine unui elev/prescolar se aloca unitatii de invatamant in care este inscris elevul.
    (11) Finantarea complementara se face de la bugetul local, in raport cu necesitatile unitatii de invatamant preuniversitar de stat, la propunerea acesteia, si se prevede, cu prioritate, dupa caz, in bugetul propriu al comunei, orasului, municipiului, sectoarelor municipiului Bucuresti, al municipiului Bucuresti si, respectiv, al judetului. Nivelul acesteia se stabileste pe baza unor programe de finantare fundamentate de unitatile de invatamant, in functie de amploarea nevoilor si a posibilitatilor de finantare a ordonatorului principal de credite.
    (12) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot obtine venituri proprii. Acestea nu diminueaza finantarea de baza si finantarea complementara. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot organiza activitati finantate integral din venituri proprii, aprobate prin hotarare a consiliului de administratie.
    (13) Finantarea de baza si finantarea complementara a unitatilor de invatamant se fac pe baza de contract, intocmit conform normelor metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar, incheiat intre directorul unitatii de invatamant preuniversitar si primarul localitatii in a carei raza teritoriala se afla unitatea de invatamant. Contractul se incheie in maximum 30 de zile de la data aprobarii bugetului local. Sumele reprezentand finantarea de baza si finantarea complementara se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli.
    (14) Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual, de fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat, conform normelor metodologice de finantare a invatamantului preuniversitar, se aproba si se executa potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (15) Directorul unitatii de invatamant preuniversitar de stat este ordonator tertiar de credite.
    (16) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator si se folosesc cu aceeasi destinatie sau, cu aprobarea consiliului de administratie, se utilizeaza pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatilor de invatamant.
    (17) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, se asigura urmatoarele cheltuieli aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv pentru invatamantul special:
    a) componenta locala aferenta proiectelor aflate in derulare, cofinantate de Guvernul Romaniei si de organismele financiare internationale, precum si rambursarile de credite externe aferente proiectelor respective;
    b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum si bursele pentru elevii straini si etnicii romani din afara granitelor tarii;
    c) organizarea evaluarilor, simularilor si examenelor nationale;
    d) perfectionarea pregatirii profesionale a cadrelor didactice si didactice auxiliare, precum si organizarea examenelor nationale de ocupare a posturilor didactice;
    e) manualele scolare pentru invatamantul obligatoriu si pentru elevii cu dificultati materiale din invatamantul liceal si de arte si meserii;
    f) finantarea, pe baza de hotarari ale Guvernului, a unor programe anuale sau multianuale de investitii, modernizare si dezvoltare a bazei materiale a institutiilor publice de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv consolidari si reabilitari de scoli si dotari;
    g) finantarea unor programe nationale de protectie sociala, stabilite prin reglementari specifice;
    h) finantarea privind organizarea, pentru elevi, de concursuri pe obiecte de invatamant si pe meserii, tehnico-aplicative, stiintifice, de creatie, concursuri si festivaluri cultural-artistice, campionate si concursuri sportive scolare, cu participare nationala si internationala, precum si olimpiade internationale pe obiecte de invatamant.
    (18) Finantarea cheltuielilor privind inspectoratele scolare, casele corpului didactic, palatele si cluburile copiilor si elevilor, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica, centrele logopedice, cabinetele scolare, cluburile sportive si scolare se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (19) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale unitatilor de invatamant special se asigura din bugetul consiliului judetean, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, si din bugetul de stat.
    (20) Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura fonduri pentru organizarea si desfasurarea olimpiadelor si concursurilor scolare judetene/ale municipiului Bucuresti.
    (21) Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, aloca prin hotarari proprii fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora, in vederea finantarii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
    (22) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor privind transportul pe calea ferata si cu metroul se finanteaza prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (23) Cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatii Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar se suporta din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii si din alte surse, potrivit legii."
    17. Articolul 168 se abroga.
    18. La articolul 169, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 169
    (1) Unitatile de invatamant primar, gimnazial, liceal, de arte si meserii, din mediul rural si periurban, precum si institutiile de invatamant pentru formarea initiala si continua a personalului in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, care nu au in proprietate terenuri agricole in extravilan, primesc in administrare, pentru constituirea lotului didactic experimental sau a terenurilor de instructie specifica, ori pentru amenajarea de poligoane o suprafata de 1 hectar pentru scolile primare, 2 hectare pentru scolile gimnaziale, 3 hectare pentru liceele pedagogice, militare, de ordine si securitate publica, minimum 5 hectare pentru institutiile de invatamant postliceal si superior militar/ordine si securitate publica si minimum 10 hectare pentru unitatile de invatamant liceal si scolile de arte si meserii cu profil agricol, agromontan si silvic, in echivalent arabil."
    19. La articolul 170, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 170
    (1) Finantarea invatamantului de stat se asigura din fonduri publice, in limita a cel putin 4% din produsul intern brut, asigurandu-se anual o crestere permanenta a alocatiilor bugetare, in concordanta cu urmatoarele cerinte:
    a) considerarea dezvoltarii invatamantului ca prioritate nationala pentru pregatirea resurselor umane la nivelul standardelor internationale;
    b) profesionalizarea resurselor umane in concordanta cu diversificarea pietei muncii;
    c) dezvoltarea invatamantului superior si a cercetarii stiintifice universitare pentru integrare la varf in viata stiintifica mondiala."
    20. La articolul 170, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pentru finantarea invatamantului de stat din fonduri publice se asigura anual o crestere a alocatiilor bugetare pana la minimum 6% din produsul intern brut in anul 2007."
    21. La articolul 170, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sistemul de finantare a invatamantului preuniversitar de stat asigura descentralizarea fondurilor la nivelul unitatilor de invatamant. Modalitatile concrete de proiectare, repartizare si executie bugetara a fondurilor destinate invatamantului preuniversitar de stat se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice si cu Ministerul Administratiei si Internelor, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant si a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice."
    22. La articolul 170, alineatele (4) si (5) se abroga.
    23. La articolul 170, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Invatamantului superior i se aloca un fond distinct pentru cercetare stiintifica universitara din bugetul global al cercetarii stiintifice. Alocarea fondurilor de finantare a cercetarii stiintifice universitare se face dupa criterii competitive, in functie de prioritatile nationale si de performantele obtinute sau anticipate. Competitia pentru fondurile de finantare a cercetarii stiintifice universitare este deschisa tuturor institutiilor de invatamant superior acreditate, precum si unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, atestate pentru a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare. Alocarea fondurilor pentru finantarea cercetarii stiintifice universitare se face de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, la propunerea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior."
    24. Articolul 174 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 174
    Pentru invatamantul de stat prescolar si obligatoriu se asigura gratuit manualele scolare. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din invatamantul secundar superior ai caror parinti au venitul lunar pe membru de familie egal sau mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara."
    Art. 2
    Pentru asigurarea aplicarii corecte a principiilor noului sistem de finantare si administrare a unitatilor de invatamant in intregul sistem de invatamant preuniversitar de stat, prevederile prezentei legi se vor aplica esalonat, in perioada septembrie 2004 - decembrie 2007, dupa cum urmeaza:
    a) incepand cu luna septembrie 2004, consiliile locale si judetene, impreuna cu inspectoratele scolare judetene, trec la reorganizarea retelei scolare si constituie consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant in conformitate cu prevederile art. 7 si ale art. 145 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarile de structura ale retelei scolare se pun in aplicare succesiv, in lunile septembrie ale anilor 2004, 2005 si 2006;
    b) in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului metodologiile prevazute in prezenta lege;
    c) Ministerul Educatiei si Cercetarii reorganizeaza, in concordanta cu prevederile prezentei legi, Programul national de pregatire manageriala a directorilor de scoli;
    d) sistemul de finantare de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar prevazut la art. 167 - 170 si la art. 174 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu anul financiar 2005. Judetele care aplica sistemul de finantare de baza in anii 2005 si 2006 se nominalizeaza prin hotarare a Guvernului. De asemenea, prin hotarare a Guvernului se stabileste data aplicarii acestui sistem in municipiul Bucuresti.
    Art. 3
    Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 354/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 354 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu