E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 347 din 14 iulie 2004

Legea muntelui

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 670 din 26 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Zona montana a Romaniei constituie un teritoriu de interes national special economic, social si de mediu natural.
    (2) Prezenta lege reglementeaza principiile si modalitatile de dezvoltare si protectie a zonei montane prin punerea in valoare a resurselor, pentru stabilizarea populatiei si cresterea puterii economice la nivel local si national, in conditiile pastrarii echilibrului ecologic si protectiei mediului natural montan, respectand principiile stabilite prin reglementarile internationale privind dezvoltarea montana durabila.
    (3) In intelesul prezentei legi, zona montana este reprezentata de arealul delimitat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, iar prin sintagma handicapuri naturale se intelege gradul de restrictivitate impus de conditiile fizico-geografice, altitudine, panta terenului, perioada de vegetatie si altele, cu impact negativ asupra activitatilor economice din arealul montan.
    Art. 2
    (1) Stabilirea unor actiuni unitare la nivel central si local in domeniul dezvoltarii si protectiei zonelor montane din Romania se face in conditiile Hotararii Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana, cu modificarile ulterioare.
    (2) Obiectivele dezvoltarii durabile a zonei montane se realizeaza prin Agentia Nationala a Zonei Montane, organizata ca directie generala in cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in colaborare cu institutiile specializate pentru teritoriul montan.
    (3) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane si structurile specializate in dezvoltarea zonei montane din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate dezvoltarea durabila a zonei montane.

    CAP. 2
    Scopul, principiile si obiectivele politicii montane

    Art. 3
    (1) Politica montana are ca scop valorificarea durabila a resurselor muntelui, conservarea peisajului si a biodiversitatii, precum si dezvoltarea de activitati economice specifice acestei zone.
    (2) Principiile esentiale ale acestei politici sunt urmatoarele:
    a) valorificarea optima a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice si culturale specifice, existente pe teritoriul unei localitati sau pe un anumit areal ce se constituie ca o entitate naturala in zona montana;
    b) diversificarea activitatilor economice si de productie din zona montana, fara deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural;
    c) integrarea activitatilor lucrative la nivel de producator sau prin asocierea producatorilor pentru aplicarea unei politici montane competitive;
    d) recunoasterea existentei obiective a conditiilor naturale speciale si a dreptului comunitatilor din zona montana la o dezvoltare specifica;
    e) dezvoltarea si ridicarea calitatii vietii din zona montana.
    (3) Obiectivele politicii montane sunt urmatoarele:
    a) protectia si conservarea resurselor naturale;
    b) protectia si conservarea ariilor naturale protejate;
    c) valorificarea resurselor naturale disponibile in limitele potentialului biologic natural de regenerare a acestor resurse;
    d) stabilizarea locuitorilor din zonele montane si favorizarea instalarii familiilor tinere in zona montana;
    e) dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor oferite populatiei montane;
    f) aplicarea de masuri agro-pedo-ameliorative in vederea opririi degradarii terenurilor agricole si silvice;
    g) pastrarea si modernizarea activitatilor industriale si artizanale traditionale;
    h) dezvoltarea activitatilor de turism si agroturism;
    i) imbunatatirea pregatirii profesionale a locuitorilor din spatiul montan;
    j) sustinerea programelor de dezvoltare durabila a zonelor montane.

    CAP. 3
    Organizarea institutionala specifica pentru dezvoltarea durabila a zonei montane si sustinerea formelor asociative ale agricultorilor montani

    Art. 4
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, structura specializata in dezvoltarea durabila a zonei montane din cadrul acestuia, asigura:
    a) aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei populatiei si mediului montan din Romania;
    b) colaborarea cu ministerele, cu alte organe centrale ale administratiei publice centrale si cu autoritatile administratiei publice locale in vederea actiunilor destinate dezvoltarii durabile;
    c) initierea si elaborarea de proiecte de acte normative privind zona montana, precum si de proiecte si programe de dezvoltare agricola, rurala si integrate pentru zona montana;
    d) monitorizarea implementarii programelor si proiectelor de dezvoltare durabila in zona montana, inclusiv sprijinirea infiintarii si bunei functionari a organizatiilor profesionale ale agricultorilor de munte, a cooperativelor de producatori si a altor forme de asociere;
    e) reprezentarea intereselor din zona montana in raport cu alte institutii si organisme nationale, precum si ale Romaniei, in raporturile internationale;
    f) coordonarea tehnica, metodologica si monitorizarea activitatilor agricole si neagricole din zona montana.
    (2) Agentia Nationala a Zonei Montane coordoneaza activitatea Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati si colaboreaza cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" in domeniul dezvoltarii durabile a zonei montane.
    (3) Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati este institutie publica cu personalitate juridica, specializata pentru agricultura si dezvoltare rurala montana durabila, finantata de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si poate beneficia de donatii si sponsorizari in scopul ameliorarii bazei materiale si activitatilor specifice.
    (4) La nivelul judetelor cu zona montana structurile specializate in dezvoltarea zonei montane din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, in colaborare cu comitetele judetene pentru zona montana, impreuna cu un reprezentant al compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judetene competente, coordoneaza si monitorizeaza implementarea programelor locale de dezvoltare durabila.
    Art. 5
    (1) Reprezentarea intereselor producatorilor agricoli din zonele de munte la toate nivelurile, precum si exercitarea de servicii si activitati proprii de aprovizionare, colectare, prelucrare si valorificare a materiilor prime se vor asigura prin organizarea unor forme de asociere proprii cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane si al structurilor din teritoriu.
    (2) Consiliile locale din localitatile in care isi au sediul asociatiile producatorilor agricoli din zona montana pun la dispozitia acestora, in conditiile legii, diverse active disponibile pentru sediile acestora, in scopul desfasurarii activitatii, inclusiv pentru organizarea unor depozite sau a altor activitati de productie, comert ori cu caracter social.
    (3) Asociatiile producatorilor agricoli din zona montana pot beneficia de scutiri de taxe si impozite pentru primii 5 ani de la constituire.
    (4) Modul de acordare a ajutoarelor de pornire, cuantumul si controlul alocarilor, alte avantaje ce se acorda asociatiilor producatorilor agricoli din zona montana se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 4
    Invatamantul agromontan

    Art. 6
    (1) Invatamantul agromontan preuniversitar este parte integranta a sistemului national de invatamant si cuprinde urmatoarele niveluri:
    a) invatamant secundar inferior, prin ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii, clasele IX - X;
    b) invatamant secundar superior, clasele XII - XIII, precedat de anul de completare;
    c) invatamant postliceal.
    (2) Invatamantul agromontan se poate realiza si in cadrul sistemului de formare profesionala continua prin organizarea de scoli de arte si meserii cu profil de agricultura montana, a caror baza materiala va include ferme didactice, conform legii, organizate ca exploatatii agroturistice montane de referinta. Nominalizarea scolilor cu profil agromontan, precum si proiectele de investitii pentru fermele didactice si dotarile specifice vor fi avizate si asigurate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, si de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (3) Strategia de dezvoltare a invatamantului agromontan se include in strategia globala a invatamantului romanesc.
    (4) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in domeniul formarii profesionale initiale si continue. Conditiile de colaborare se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    Art. 7
    Institutiile de invatamant si de cercetare stiintifica din zona montana pot primi in folosinta gratuita terenuri agricole pentru loturi experimentale, respectiv pentru cercetare, in conditiile legii, daca fac dovada ca prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea zonei montane.

    CAP. 5
    Dezvoltarea si protectia mediului montan

    Art. 8
    Producatorii agricoli din zona montana beneficiaza de sprijinul financiar din partea statului, acordat potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 9
    Pentru compensarea scaderii veniturilor populatiei din zona montana, datorata restrictiilor privind utilizarea agricola a terenurilor situate in arii protejate sau in zone defavorizate natural, statul poate acorda diferentiat indemnizatii compensatorii de handicapuri naturale producatorilor agricoli.
    Art. 10
    La intocmirea proiectelor si a planurilor de management ale ariilor naturale si construite protejate din zona montana participa specialisti cu pregatire pentru zone montane, precum si specialisti cu pregatire corespunzatoare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
    Art. 11
    Formele, conditiile si cuantumul indemnizatiei compensatorii de handicapuri naturale din zona montana se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    Pentru a favoriza mecanizarea lucrarilor agricole si cresterea productivitatii muncii, structurile agricole de specialitate din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala intocmesc si afiseaza variante fezabile de comasare a terenurilor agricole, care sa avantajeze proprietarii de terenuri in realizarea schimburilor si cumpararilor de loturi care sa conduca la o organizare mai judicioasa si mai economica a activitatilor agricole specifice.
    Art. 13
    (1) Pentru protectia solului montan si, dupa caz, pentru refacerea capacitatii de productie a acestuia, persoanele fizice si juridice care detin in proprietate sau folosesc cu orice titlu terenuri cu destinatie agricola si silvica aplica masuri de prevenire si combatere a degradarii solului.
    (2) Masurile de prevenire a afectarii functiilor naturale ale solului asigura protectia permanenta a fertilitatii si capacitatii functionale a solului, prin aplicarea principiilor bunelor practici agricole, care includ:
    a) lucrarea solului in concordanta cu specificul terenului, tinandu-se seama de conditiile geografice, orografice si climatice specifice;
    b) conservarea si imbunatatirea structurii solului;
    c) evitarea compactarii solului, in functie de tipul de sol si de gradul de umiditate al acestuia, prin controlul presiunii exercitate de echipamentele de utilizare agricola;
    d) evitarea eroziunii solului, dupa caz, prin adaptarea mijloacelor de exploatare la conditiile locale: panta, actiunea apei si a vantului, precum si invelisul vegetal al solului;
    e) conservarea elementelor structurale predominant naturale ale parcelelor de teren, care sunt necesare pentru conservarea solului, in special prin plantatii de garduri vii, boschete, tufarisuri si copaci, mentinerea haturilor intre parcelele de teren, executarea de benzi inierbate si de terase;
    f) conservarea si sustinerea dezvoltarii microflorei si microfaunei, in scopul asigurarii echilibrului biologic al solului prin rotatia corespunzatoare a culturilor;
    g) conservarea continutului de humus al solului, in functie de structura solului, in special prin aplicarea adecvata a substantelor organice sau prin reducerea intensitatii lucrarii solului.
    (3) Nerespectarea principiilor bunelor practici agricole va fi sanctionata potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 14
    Pasunile din zona montana, aflate pe teritoriul unei arii naturale protejate, se pot atribui in folosinta de catre proprietar, cu avizul administratiei ariei protejate, pentru exploatare, exclusiv populatiei locale si numai in zonele, perioadele, cu efectivele si speciile de animale stabilite prin planurile de management.
    Art. 15
    (1) Atribuirea in folosinta a pasunilor se face prin contract pentru cel putin 5 ani consecutivi, cu drept de prelungire, aceluiasi grup de agricultori sau acelorasi persoane fizice, daca au fost respectate clauzele speciale cu privire la intretinerea si exploatarea rationala a acestora.
    (2) Verificarea respectarii obligatiilor contractuale se realizeaza anual de catre specialistul centrului agricol si de un reprezentant al consiliului local.
    (3) Sumele rezultate din taxele de pasunat si din alte exploatatii ale pasunilor, care sunt stabilite de catre consiliile locale, sunt folosite integral pentru lucrari de intretinere, amenajari pastorale si/sau silvice, lucrari de reconstructie ecologica a pasunilor degradate.
    Art. 16
    (1) Asigurarea reproductiei si ameliorarea efectivelor de animale din zona montana se realizeaza in conditiile Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificarile ulterioare.
    (2) Crescatorii de animale, asociatiile profesionale ale acestora si consiliile locale din zona montana pot asigura reproducatori cu origine cunoscuta, autorizati de catre structurile de specialitate subordonate Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 17
    Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, prin structura specializata in dezvoltarea zonei montane, sprijina material si logistic, in cadrul creditelor bugetare alocate, organizarea de targuri, expozitii si conferinte care tin cont de traditiile si interesele comunitatii, in colaborare cu consiliile locale.
    Art. 18
    Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati de turism in structuri de primire de tipul pensiunilor si fermelor agroturistice, beneficiaza de urmatoarele inlesniri:
    a) acordarea unor suprafete din terenurile disponibile, in conditiile legii, de catre consiliile locale, in vederea construirii, dezvoltarii si exploatarii pensiunilor si gospodariilor agroturistice;
    b) acordarea de prioritati la realizarea infrastructurii necesare desfasurarii activitatii.
    Art. 19
    (1) Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana la 10 camere, totalizand maximum 30 de locuri, in mediul rural, si pana la 20 de camere in mediul urban, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si servirea mesei.
    (2) Alimentatia turistilor in pensiunile turistice si agroturistice se asigura cu produse agroalimentare, cu prioritate din surse proprii sau locale.
    (3) Autorizatia pentru construirea pensiunilor turistice si agroturistice se face in conformitate cu prevederile legale, cu avizul de specialitate al autoritatii publice centrale care aplica politica Guvernului in domeniul turismului.
    (4) Pensiunile turistice si agroturistice sunt clasificate de catre autoritatea publica centrala care aplica politica Guvernului in domeniul turismului, in conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Pensiunile agroturistice montane care dezvolta capacitati de cazare de pana la 20 de locuri beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit si a impozitului pe teren timp de 5 ani de la constituire.
    Art. 20
    (1) In amenajarea teritoriului montan, aplicata in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, se au in vedere prioritatile si nevoile populatiei montane, in concordanta cu necesitatea conservarii monumentelor istorice si a siturilor arheologice, a biodiversitatii si utilizarii durabile a resurselor naturale din zonele montane.
    (2) La proiectarea constructiilor in localitatile din zonele rurale montane se asigura specificul arhitectural al zonei, in perspectiva dezvoltarii turismului si agroturismului.
    Art. 21
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va elabora Strategia de dezvoltare durabila a zonei montane, care va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                          p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 347/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 347 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu