E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 347 din 14 iulie 2004

Legea muntelui

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 670 din 26 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Zona montana a Romaniei constituie un teritoriu de interes national special economic, social si de mediu natural.
    (2) Prezenta lege reglementeaza principiile si modalitatile de dezvoltare si protectie a zonei montane prin punerea in valoare a resurselor, pentru stabilizarea populatiei si cresterea puterii economice la nivel local si national, in conditiile pastrarii echilibrului ecologic si protectiei mediului natural montan, respectand principiile stabilite prin reglementarile internationale privind dezvoltarea montana durabila.
    (3) In intelesul prezentei legi, zona montana este reprezentata de arealul delimitat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, iar prin sintagma handicapuri naturale se intelege gradul de restrictivitate impus de conditiile fizico-geografice, altitudine, panta terenului, perioada de vegetatie si altele, cu impact negativ asupra activitatilor economice din arealul montan.
    Art. 2
    (1) Stabilirea unor actiuni unitare la nivel central si local in domeniul dezvoltarii si protectiei zonelor montane din Romania se face in conditiile Hotararii Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana, cu modificarile ulterioare.
    (2) Obiectivele dezvoltarii durabile a zonei montane se realizeaza prin Agentia Nationala a Zonei Montane, organizata ca directie generala in cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in colaborare cu institutiile specializate pentru teritoriul montan.
    (3) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane si structurile specializate in dezvoltarea zonei montane din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate dezvoltarea durabila a zonei montane.

    CAP. 2
    Scopul, principiile si obiectivele politicii montane

    Art. 3
    (1) Politica montana are ca scop valorificarea durabila a resurselor muntelui, conservarea peisajului si a biodiversitatii, precum si dezvoltarea de activitati economice specifice acestei zone.
    (2) Principiile esentiale ale acestei politici sunt urmatoarele:
    a) valorificarea optima a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice si culturale specifice, existente pe teritoriul unei localitati sau pe un anumit areal ce se constituie ca o entitate naturala in zona montana;
    b) diversificarea activitatilor economice si de productie din zona montana, fara deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural;
    c) integrarea activitatilor lucrative la nivel de producator sau prin asocierea producatorilor pentru aplicarea unei politici montane competitive;
    d) recunoasterea existentei obiective a conditiilor naturale speciale si a dreptului comunitatilor din zona montana la o dezvoltare specifica;
    e) dezvoltarea si ridicarea calitatii vietii din zona montana.
    (3) Obiectivele politicii montane sunt urmatoarele:
    a) protectia si conservarea resurselor naturale;
    b) protectia si conservarea ariilor naturale protejate;
    c) valorificarea resurselor naturale disponibile in limitele potentialului biologic natural de regenerare a acestor resurse;
    d) stabilizarea locuitorilor din zonele montane si favorizarea instalarii familiilor tinere in zona montana;
    e) dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor oferite populatiei montane;
    f) aplicarea de masuri agro-pedo-ameliorative in vederea opririi degradarii terenurilor agricole si silvice;
    g) pastrarea si modernizarea activitatilor industriale si artizanale traditionale;
    h) dezvoltarea activitatilor de turism si agroturism;
    i) imbunatatirea pregatirii profesionale a locuitorilor din spatiul montan;
    j) sustinerea programelor de dezvoltare durabila a zonelor montane.

    CAP. 3
    Organizarea institutionala specifica pentru dezvoltarea durabila a zonei montane si sustinerea formelor asociative ale agricultorilor montani

    Art. 4
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, structura specializata in dezvoltarea durabila a zonei montane din cadrul acestuia, asigura:
    a) aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei populatiei si mediului montan din Romania;
    b) colaborarea cu ministerele, cu alte organe centrale ale administratiei publice centrale si cu autoritatile administratiei publice locale in vederea actiunilor destinate dezvoltarii durabile;
    c) initierea si elaborarea de proiecte de acte normative privind zona montana, precum si de proiecte si programe de dezvoltare agricola, rurala si integrate pentru zona montana;
    d) monitorizarea implementarii programelor si proiectelor de dezvoltare durabila in zona montana, inclusiv sprijinirea infiintarii si bunei functionari a organizatiilor profesionale ale agricultorilor de munte, a cooperativelor de producatori si a altor forme de asociere;
    e) reprezentarea intereselor din zona montana in raport cu alte institutii si organisme nationale, precum si ale Romaniei, in raporturile internationale;
    f) coordonarea tehnica, metodologica si monitorizarea activitatilor agricole si neagricole din zona montana.
    (2) Agentia Nationala a Zonei Montane coordoneaza activitatea Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati si colaboreaza cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" in domeniul dezvoltarii durabile a zonei montane.
    (3) Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati este institutie publica cu personalitate juridica, specializata pentru agricultura si dezvoltare rurala montana durabila, finantata de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si poate beneficia de donatii si sponsorizari in scopul ameliorarii bazei materiale si activitatilor specifice.
    (4) La nivelul judetelor cu zona montana structurile specializate in dezvoltarea zonei montane din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, in colaborare cu comitetele judetene pentru zona montana, impreuna cu un reprezentant al compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judetene competente, coordoneaza si monitorizeaza implementarea programelor locale de dezvoltare durabila.
    Art. 5
    (1) Reprezentarea intereselor producatorilor agricoli din zonele de munte la toate nivelurile, precum si exercitarea de servicii si activitati proprii de aprovizionare, colectare, prelucrare si valorificare a materiilor prime se vor asigura prin organizarea unor forme de asociere proprii cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane si al structurilor din teritoriu.
    (2) Consiliile locale din localitatile in care isi au sediul asociatiile producatorilor agricoli din zona montana pun la dispozitia acestora, in conditiile legii, diverse active disponibile pentru sediile acestora, in scopul desfasurarii activitatii, inclusiv pentru organizarea unor depozite sau a altor activitati de productie, comert ori cu caracter social.
    (3) Asociatiile producatorilor agricoli din zona montana pot beneficia de scutiri de taxe si impozite pentru primii 5 ani de la constituire.
    (4) Modul de acordare a ajutoarelor de pornire, cuantumul si controlul alocarilor, alte avantaje ce se acorda asociatiilor producatorilor agricoli din zona montana se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 4
    Invatamantul agromontan

    Art. 6
    (1) Invatamantul agromontan preuniversitar este parte integranta a sistemului national de invatamant si cuprinde urmatoarele niveluri:
    a) invatamant secundar inferior, prin ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii, clasele IX - X;
    b) invatamant secundar superior, clasele XII - XIII, precedat de anul de completare;
    c) invatamant postliceal.
    (2) Invatamantul agromontan se poate realiza si in cadrul sistemului de formare profesionala continua prin organizarea de scoli de arte si meserii cu profil de agricultura montana, a caror baza materiala va include ferme didactice, conform legii, organizate ca exploatatii agroturistice montane de referinta. Nominalizarea scolilor cu profil agromontan, precum si proiectele de investitii pentru fermele didactice si dotarile specifice vor fi avizate si asigurate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, si de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (3) Strategia de dezvoltare a invatamantului agromontan se include in strategia globala a invatamantului romanesc.
    (4) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in domeniul formarii profesionale initiale si continue. Conditiile de colaborare se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    Art. 7
    Institutiile de invatamant si de cercetare stiintifica din zona montana pot primi in folosinta gratuita terenuri agricole pentru loturi experimentale, respectiv pentru cercetare, in conditiile legii, daca fac dovada ca prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea zonei montane.

    CAP. 5
    Dezvoltarea si protectia mediului montan

    Art. 8
    Producatorii agricoli din zona montana beneficiaza de sprijinul financiar din partea statului, acordat potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 9
    Pentru compensarea scaderii veniturilor populatiei din zona montana, datorata restrictiilor privind utilizarea agricola a terenurilor situate in arii protejate sau in zone defavorizate natural, statul poate acorda diferentiat indemnizatii compensatorii de handicapuri naturale producatorilor agricoli.
    Art. 10
    La intocmirea proiectelor si a planurilor de management ale ariilor naturale si construite protejate din zona montana participa specialisti cu pregatire pentru zone montane, precum si specialisti cu pregatire corespunzatoare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
    Art. 11
    Formele, conditiile si cuantumul indemnizatiei compensatorii de handicapuri naturale din zona montana se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    Pentru a favoriza mecanizarea lucrarilor agricole si cresterea productivitatii muncii, structurile agricole de specialitate din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala intocmesc si afiseaza variante fezabile de comasare a terenurilor agricole, care sa avantajeze proprietarii de terenuri in realizarea schimburilor si cumpararilor de loturi care sa conduca la o organizare mai judicioasa si mai economica a activitatilor agricole specifice.
    Art. 13
    (1) Pentru protectia solului montan si, dupa caz, pentru refacerea capacitatii de productie a acestuia, persoanele fizice si juridice care detin in proprietate sau folosesc cu orice titlu terenuri cu destinatie agricola si silvica aplica masuri de prevenire si combatere a degradarii solului.
    (2) Masurile de prevenire a afectarii functiilor naturale ale solului asigura protectia permanenta a fertilitatii si capacitatii functionale a solului, prin aplicarea principiilor bunelor practici agricole, care includ:
    a) lucrarea solului in concordanta cu specificul terenului, tinandu-se seama de conditiile geografice, orografice si climatice specifice;
    b) conservarea si imbunatatirea structurii solului;
    c) evitarea compactarii solului, in functie de tipul de sol si de gradul de umiditate al acestuia, prin controlul presiunii exercitate de echipamentele de utilizare agricola;
    d) evitarea eroziunii solului, dupa caz, prin adaptarea mijloacelor de exploatare la conditiile locale: panta, actiunea apei si a vantului, precum si invelisul vegetal al solului;
    e) conservarea elementelor structurale predominant naturale ale parcelelor de teren, care sunt necesare pentru conservarea solului, in special prin plantatii de garduri vii, boschete, tufarisuri si copaci, mentinerea haturilor intre parcelele de teren, executarea de benzi inierbate si de terase;
    f) conservarea si sustinerea dezvoltarii microflorei si microfaunei, in scopul asigurarii echilibrului biologic al solului prin rotatia corespunzatoare a culturilor;
    g) conservarea continutului de humus al solului, in functie de structura solului, in special prin aplicarea adecvata a substantelor organice sau prin reducerea intensitatii lucrarii solului.
    (3) Nerespectarea principiilor bunelor practici agricole va fi sanctionata potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 14
    Pasunile din zona montana, aflate pe teritoriul unei arii naturale protejate, se pot atribui in folosinta de catre proprietar, cu avizul administratiei ariei protejate, pentru exploatare, exclusiv populatiei locale si numai in zonele, perioadele, cu efectivele si speciile de animale stabilite prin planurile de management.
    Art. 15
    (1) Atribuirea in folosinta a pasunilor se face prin contract pentru cel putin 5 ani consecutivi, cu drept de prelungire, aceluiasi grup de agricultori sau acelorasi persoane fizice, daca au fost respectate clauzele speciale cu privire la intretinerea si exploatarea rationala a acestora.
    (2) Verificarea respectarii obligatiilor contractuale se realizeaza anual de catre specialistul centrului agricol si de un reprezentant al consiliului local.
    (3) Sumele rezultate din taxele de pasunat si din alte exploatatii ale pasunilor, care sunt stabilite de catre consiliile locale, sunt folosite integral pentru lucrari de intretinere, amenajari pastorale si/sau silvice, lucrari de reconstructie ecologica a pasunilor degradate.
    Art. 16
    (1) Asigurarea reproductiei si ameliorarea efectivelor de animale din zona montana se realizeaza in conditiile Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificarile ulterioare.
    (2) Crescatorii de animale, asociatiile profesionale ale acestora si consiliile locale din zona montana pot asigura reproducatori cu origine cunoscuta, autorizati de catre structurile de specialitate subordonate Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 17
    Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, prin structura specializata in dezvoltarea zonei montane, sprijina material si logistic, in cadrul creditelor bugetare alocate, organizarea de targuri, expozitii si conferinte care tin cont de traditiile si interesele comunitatii, in colaborare cu consiliile locale.
    Art. 18
    Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati de turism in structuri de primire de tipul pensiunilor si fermelor agroturistice, beneficiaza de urmatoarele inlesniri:
    a) acordarea unor suprafete din terenurile disponibile, in conditiile legii, de catre consiliile locale, in vederea construirii, dezvoltarii si exploatarii pensiunilor si gospodariilor agroturistice;
    b) acordarea de prioritati la realizarea infrastructurii necesare desfasurarii activitatii.
    Art. 19
    (1) Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana la 10 camere, totalizand maximum 30 de locuri, in mediul rural, si pana la 20 de camere in mediul urban, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si servirea mesei.
    (2) Alimentatia turistilor in pensiunile turistice si agroturistice se asigura cu produse agroalimentare, cu prioritate din surse proprii sau locale.
    (3) Autorizatia pentru construirea pensiunilor turistice si agroturistice se face in conformitate cu prevederile legale, cu avizul de specialitate al autoritatii publice centrale care aplica politica Guvernului in domeniul turismului.
    (4) Pensiunile turistice si agroturistice sunt clasificate de catre autoritatea publica centrala care aplica politica Guvernului in domeniul turismului, in conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Pensiunile agroturistice montane care dezvolta capacitati de cazare de pana la 20 de locuri beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit si a impozitului pe teren timp de 5 ani de la constituire.
    Art. 20
    (1) In amenajarea teritoriului montan, aplicata in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, se au in vedere prioritatile si nevoile populatiei montane, in concordanta cu necesitatea conservarii monumentelor istorice si a siturilor arheologice, a biodiversitatii si utilizarii durabile a resurselor naturale din zonele montane.
    (2) La proiectarea constructiilor in localitatile din zonele rurale montane se asigura specificul arhitectural al zonei, in perspectiva dezvoltarii turismului si agroturismului.
    Art. 21
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va elabora Strategia de dezvoltare durabila a zonei montane, care va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                          p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 347/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 347 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu