E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 28 din 29 decembrie 1967

privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 114 din 29 decembrie 1967


SmartCity3


    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Drepturile asupra marcilor de fabrica, de comert si de serviciu sunt recunoscute si ocrotite in conditiile prezentei legi.
    Intreprinderile din alte state beneficiaza de prevederile prezentei legi pe baza conventiilor internationale la care Republica Socialista Romania este parte, iar in lipsa acestora, pe baza de reciprocitate.
    Art. 2
    Marcile de fabrica, de comert si de serviciu sunt semne distinctive folosite de intreprinderi pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
    Marcile pot fi constituite din cuvinte, litere, cifre, reprezentari grafice, plane sau in relief, combinatii ale acestor elemente, una sau mai multe culori, forma produsului sau ambalajului acestuia, prezentarea sonora sau alte asemenea elemente.
    Art. 3
    Marcile sunt individuale in cazul cand se folosesc de o singura intreprindere sau colective in cazul cand se folosesc in comun de mai multe intreprinderi.
    Marcile colective pot fi folosite numai de intreprinderile care indeplinesc conditiile stabilite in regulamente aprobate de ministerele care au in subordinea lor acele intreprinderi ori de gruparile colective care reprezinta interesele acelor intreprinderi.
    Art. 4
    Marcile de fabrica, de comert si de serviciu vor putea fi folosite numai dupa inregistrarea lor potrivit prevederilor prezentei legi. Marcile pot fi folosite numai pentru produsele, lucrarile sau serviciile pentru care au fost inregistrate.
    Art. 5
    Intreprinderile producatoare din Republica Socialista Romania sunt obligate sa inregistreze si sa foloseasca marci de fabrica pentru toate produsele lor destinate consumului intern.
    Inregistrarea marcilor de comert de catre intreprinderile de desfacere si a marcilor de serviciu de intreprinderile care executa lucrari sau presteaza servicii, precum si folosirea de catre acestea a marcilor inregistrate, este facultativa.
    Art. 6
    Ministerele in subordinea carora se afla intreprinderile producatoare, de acord cu ministerele in subordinea carora se afla intreprinderile de desfacere, pot stabili, pentru motive temeinic justificate, ca unele produse sa fie prevazute numai cu marca de comert. In acest caz marca de comert devine obligatorie.
    Art. 7
    Ministerele in subordinea carora se afla intreprinderile producatoare, de acord cu ministerul beneficiar principal si cu Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii, pot stabili, in cazuri temeinic justificate, produsele destinate consumului intern exceptate de la aplicarea obligatorie a marcilor de fabrica.
    Art. 8
    Pentru produsele destinate exportului, ministerele interesate, de acord cu Ministerul Comertului Exterior, vor stabili marcile care urmeaza sa fie folosite potrivit cu specificul produsului si al pietei.
    Art. 9
    Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii are, in legatura cu marcile de fabrica, de comert si de serviciu, urmatoarele atributii:
    a) asigura constituirea depozitului marcilor si le inregistreaza in vederea asigurarii protectiei lor pe teritoriul Republicii Socialiste Romania;
    b) coordoneaza, indrumeaza si controleaza modul de aplicare al dispozitiilor privitoare la marci si ia, in conditiile legii, masurile corespunzatoare;
    c) exercita drepturile si aduce la indeplinire obligatiile ce revin statului in temeiul conventiilor cu privire la marci la care Republica Socialista Romania este parte si intretine relatii cu institutiile similare din celelalte state si cu organizatiile internationale interguvernamentale competente in materie de marci;
    d) verifica marcile inregistrate international, acceptand sau refuzand recunoasterea lor, in conformitate cu dispozitiile legii;
    e) editeaza publicatia oficiala privind marcile.

    CAP. 2
    Constituirea depozitului reglementar al marcilor.
    Drepturi de proprietate

    Art. 10
    Depozitul reglementar al marcilor de fabrica, de comert si de serviciu se constituie prin inregistrarea unei cereri la Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii si asigura solicitantului, in conditiile legii, un drept de prioritate cu incepere de la data depunerii cererii de inregistrare, fata de orice alt depozit constituita ulterior pentru aceeasi marca, privind aceleasi produse, lucrari sau servicii.
    Art. 11
    O intreprindere poate cere inregistrarea uneia sau mai multor marci individuale.
    O marca colectiva poate fi depusa spre inregistrare de ministerul sau de gruparea colectiva care reprezinta interesele unor intreprinderi, chiar daca ministerul ori gruparea colectiva care cere inregistrarea nu desfasoara o activitate industriala sau comerciala.
    Aceeasi marca poate fi inregistrata pentru unul sau mai multe produse, lucrari ori servicii.
    De asemenea, pentru acelasi produs, lucrare sau serviciu, aceeasi intreprindere poate inregistra mai multe marci.
    Art. 12
    Intreprinderile care au sediul pe teritoriul statelor parti la conventiile cu privire la marcile de fabrica, de comert si de serviciu, la care este parte si Republica Socialista Romania, care au constituit depozite reglementare in unul din acele state, beneficiaza de un drept de prioritate de 6 luni, cu incepere de la data primului depozit, daca solicita in acest termen inregistrarea aceleiasi marci in Republica Socialista Romania.
    Art. 13
    Se recunoaste o prioritate de expozitie de 6 luni de la data introducerii produselor in expozitie, pentru marcile de fabrica, de comert si de serviciu aplicate sau atasate la produsele depuse intr-o expozitie, nationala sau internationala, oficiala sau oficial recunoscuta, organizata pe teritoriul Republicii Socialiste Romania sau in statele cu care a incheiat conventii in acest sens, ori in statele care asigura un asemenea drept sub conditia reciprocitatii.
    Aceasta prioritate nu va prelungi termenul de prioritate prevazut de articolul 12.
    Art. 14
    Prioritatile prevazute la articolele 12 si 13 sunt recunoscute daca sunt invocate odata cu depunerea cererii de inregistrare a marcii si daca, in termen de 3 luni de la data depunerii cererii, se confirma prin acte de prioritate.

    CAP. 3
    Examinarea cererilor de inregistrare a marcilor. Inregistrarea marcilor. Durata de ocrotire si reinnoirea duratei de ocrotire a marcilor. Restrangerea listei produselor, lucrarilor si serviciilor

    Art. 15
    Cererile de inregistrare a marcilor se examineaza, dupa inregistrarea lor, de catre Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii din punct de vedere al indeplinirii conditiilor pentru constituirea depozitului reglementar, precum si din punct de vedere al indeplinirii conditiilor pentru inregistrarea marcilor depuse in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu inregistrate.
    Art. 16
    Cererea care indeplineste conditiile pentru constituirea depozitului reglementar se inscrie in registrul marcilor depuse; cererea care nu indeplineste aceste conditii sau care nu este completata in termenul stabilit de Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii se respinge.
    Daca in urma examinarii se constata ca sunt indeplinite conditiile pentru inregistrarea marcii si daca in termen de 3 luni de la data publicarii in publicatia oficiala privind marcile nu s-au introdus contestatii sau contestatiile introduse au fost respinse, marca se inregistreaza in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu inregistrate si se elibereaza solicitantului un certificat de inregistrare.
    In cazul cand se constata ca marca nu indeplineste conditiile pentru inregistrare, Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii respinge motivat cererea.
    Art. 17
    Nu pot fi inregistrate ca marci semnele care:
    a) nu se deosebesc suficient de alte marci privind produse, lucrari sau servicii, identice sau similare, inregistrate in Republica Socialista Romania sau ocrotite in baza unor conventii internationale, cu exceptia cazului cand inregistrarea este ceruta sau autorizata de titularii acestor marci;
    b) constituie copierea, imitarea sau traducerea unei marci din alt stat, notoriu cunoscute in Republica Socialista Romania, pentru produse, lucrari sau servicii identice sau similare;
    c) cuprind numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acele produse, lucrari sau servicii, ori se refera exclusiv la modul, timpul si locul fabricatiei sau la natura, destinatia, pretul, calitatea, cantitatea si greutatea marfurilor;
    d) cuprind, fara autorizatia organelor in drept: nume sau portrete de conducatori de partid sau de stat ori de eroi ai clasei muncitoare; denumiri de organizatii sau de unitati administrativ-teritoriale din Republica Socialista Romania; reproduceri sau imitatii de steme, drapele, ordine, medalii, embleme si insigne; semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garantie;
    e) cuprind elemente prevazute la litera d, apartinand altor state sau organizatiilor internationale interguvernamentale, daca folosirea este interzisa de conventiile la care Republica Socialista Romania este parte;
    f) cuprind indicatii false sau inselatoare ori sunt contrare legilor, ordinii publice si regulilor de convietuire socialista.
    Art. 18
    Inregistrarea marcii confera titularului un drept de folosire exclusiva a marcii pentru produsele, lucrarile sau serviciile pentru care s-a efectuat inregistrarea, pe un termen de 10 ani de la data constituirii depozitului.
    Art. 19
    Lista produselor, lucrarilor sau serviciilor pentru care s-a inregistrat o marca poate fi restransa de catre Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii, la cererea intreprinderii titulare a marcii. Restrangerea se poate face si la cererea celor interesati sau din oficiu, in temeiul unei hotarari definitive.
    Adaugarea unui nou produs, a unei noi lucrari sau a unui nou serviciu pe lista, precum si substituirea acestora cu altele, se fac numai prin constituirea unui nou depozit.
    Art. 20
    La cererea titularului, inregistrarea unei marci poate fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de ocrotire de 10 ani, incepand din ultimul an al termenului de ocrotire pana cel tarziu 6 luni de la implinirea acestui termen, fara insa a se aduce modificari esentiale marcii.
    Daca aceeasi marca a fost inregistrata succesiv de catre aceeasi intreprindere pentru produse, lucrari sau servicii diferite, inregistrarile anterioare pot fi contopite cu ocazia reinnoirii.
    Reinnoirea inregistrarii produce efecte cu privire la toate drepturile contopite, iar noul termen de ocrotire incepe sa curga de la data indeplinirii termenului de ocrotire de care beneficiaza cel mai vechi depozit.

    CAP. 4
    Transmiterea si stingerea drepturilor cu privire la marci. Radierea marcilor inregistrate. Taxe

    Art. 21
    Drepturile cu privire la o marca individuala inregistrata sau reinnoita pot fi transmise, in total sau in parte, cu titlu oneros ori gratuit, potrivit legii.
    Transmiterea drepturilor cu privire la marca se inscrie in registrul marcilor de fabrica, de comert si de serviciu inregistrate si este opozabila tertilor numai de la data inscrierii.
    Drepturile cu privire la marcile colective nu se pot transmite de catre intreprinderile care au primit aprobarea sa le foloseasca.
    Beneficiarul care a dobandit prin transmitere drepturi cu privire la marca este obligat sa asigure mentinerea calitatii produselor, lucrarilor sau serviciilor la care se refera acea marca.
    Art. 22
    Drepturile cu privire la marca se sting in cazurile cand:
    a) titularul marcii renunta expres, prin declaratie scrisa, la dreptul sau;
    b) intreprinderea careia ii apartine marca este lichidata, iar in cursul operatiunilor de lichidare drepturile cu privire la marca nu au fost transmise unei alte intreprinderi;
    c) termenul de ocrotire a marcii s-a implinit, fara a se fi efectuat, in termenele legale, formalitatile de reinnoire;
    d) marca a fost anulata.
    Art. 23
    In cazul in care dreptul cu privire la marca s-a stins, marca inregistrata se radiaza.
    Art. 24
    Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii dispune, prin decizii motivate, cu privire la depozitul reglementar al cererilor, publicarea si inregistrarea marcilor, reinnoirea inregistrarii marcilor, radierea marcilor, inscrierea transmiterii marcilor si restrangerea listei produselor, lucrarilor sau serviciilor pentru care este inregistrata marca.
    Art. 25
    Cererile prin care se solicita inregistrarea sau reinnoirea inregistrarii marcilor, precum si orice alte acte sau servicii efectuate de catre Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii in legatura cu marcile, sunt supuse taxelor, in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului de Ministri pentru aplicarea prezentei legi.
    Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii acorda intreprinderilor din alte state reduceri sau scutiri de taxe pentru marcile de fabrica, de comert si de serviciu, in conformitate cu conventiile la care Republica Socialista Romania este parte sau pe baza de reciprocitate.
    Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii, cu acordul Ministerului Finantelor, poate aproba si alte scutiri sau reduceri de taxe.

    CAP. 5
    Organe de jurisdictie. Cai de atac. Repunerea in termen

    Art. 26
    Impotriva deciziilor Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii privind depozitul reglementar al cererilor, publicarea si inregistrarea marcilor, reinnoirea inregistrarii marcilor, radierea marcilor, inscrierea transmiterii marcilor si restrangerea listei produselor, lucrarilor sau serviciilor pentru care este inregistrata marca, se pot face contestatii:
    a) de parti, in termen de 3 luni de la comunicare;
    b) de orice alte persoane interesate, in termen de 6 luni de la publicare in publicatia oficiala privind marcile.
    Art. 27
    Orice persoana interesata poate cere anularea unei marci inregistrate:
    a) in termen de 5 ani de la inregistrarea marcii care, potrivit dispozitiilor articolului 17 litera b, nu putea fi inregistrata;
    b) oricand in termenul de ocrotire daca inregistrarea marcii s-a facut cu rea credinta sau daca, potrivit dispozitiilor articolului 17 literele d-f inclusiv, marca nu putea fi inregistrata.
    Art. 28
    Contestatiile si cererile de anulare se solutioneaza de Comisia pentru solutionarea litigiilor privind marcile, care functioneaza in cadrul Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Art. 29
    Hotararile Comisiei pentru solutionarea litigiilor privind marcile pot fi atacate cu recurs, in termen de 2 luni de la comunicare, la Tribunalul Capitalei Republicii Socialiste Romania.
    Recursul se judeca potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila privitoare la recurs.
    Hotararile pronuntate de Tribunalul Capitalei Republicii Socialiste Romania se comunica Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Art. 30
    Litigiile privind incetarea faptelor care aduc atingere dreptului de folosire a marcilor, precum si repararea prejudiciilor cauzate prin folosirea ilegala a marcilor, se solutioneaza, dupa caz, de instantele judecatoresti sau de organele arbitrale.
    Art. 31
    Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii sau, dupa caz, Comisia pentru solutionarea litigiilor privind marcile ori Tribunalul Capitalei Republicii Socialiste Romania poate dispune repunerea in termen, la cererea celor interesati sau din oficiu, in cazul cand constata ca termenele in legatura cu marcile au fost depasite din motive temeinic justificate.
    Cererea de repunere in termen sau sesizarea din oficiu se face in 2 luni de la incetarea cauzei care justifica depasirea termenului, dar nu mai tarziu de 1 an de la implinirea termenului nerespectat.
    In cazul termenului prevazut la articolul 14, repunerea in termen se dispune numai pentru motive de forta majora.
    Art. 32
    Comisia pentru solutionarea litigiilor privind marcile din cadrul Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii examineaza contestatiile in complet format din 3 membri si ia hotarari cu majoritate de voturi.
    Prin regulament aprobat de Consiliul de Ministri se vor stabili compunerea, organizarea si functionarea comisiei.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 33
    Marcile inregistrate sau reinnoite inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi se considera inregistrate sau reinnoite pe termenul de ocrotire prevazut de dispozitiile legale in vigoare la data inregistrarii sau reinnoirii lor.
    Marcile neinregistrate dar folosite in Republica Socialista Romania pana la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor bucura in continuare de ocrotire in conditiile prevazute de aceasta lege, daca depunerea cererii de inregistrare a marcii se face potrivit legii de fata, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 34
    Intreprinderile din Republica Socialista Romania care au inregistrat sau au reinnoit inregistrarea marcilor anterior publicarii prezentei legi vor depune, in vederea conservarii drepturilor lor, la Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii, in termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi:
    a) procesul verbal de constituire a depozitului sau de reinnoire a marcii, intocmit de tribunal;
    b) un cliseu si un numar de 10 reproduceri, daca marca consta intr-o grafica caracteristica, o culoare sau o combinatie de culori ca elemente caracteristice.
    Pentru marcile inregistrate sau reinnoite in perioada de la publicarea si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, actele prevazute la alineatul 1 literele a si b se vor depune de intreprinderile din Republica Socialista Romania in termen de 6 luni de la data procesului verbal de constituire a depozitului sau reinnoirii marcii la tribunal.
    Marcile pentru care nu s-au depus actele prevazute la alineatele precedente si in termenele prevazute in aceste alineate se considera abandonate.
    Cererile inregistrate in conformitate cu alineatele 1 si 2 sunt scutite de taxe.
    Art. 35
    Sunt si raman dobandite, fara indeplinirea vreunei formalitati, drepturile privitoare la marcile de fabrica sau de comert, care au fost transmise statului roman pana la data publicarii prezentei legi, indiferent de titlul in temeiul caruia s-a facut transmisiunea.
    Folosirea acestor marci pe teritoriul Republicii Socialiste Romania de catre persoane fizice sau juridice straine, pana la data publicarii prezentei legi, nu a putut sa aduca nici o atingere drepturilor statului roman.
    Orice inregistrari ale acestor marci, facute de persoane fizice sau juridice straine, pana la data publicarii prezentei legi, sunt nule de drept pe teritoriul Republicii Socialiste Romania de la data efectuarii lor. Nulitatea va fi constatata de catre Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Art. 36
    Litigiile privind stabilirea anterioritatii marcilor inregistrate sau folosite in conformitate cu Legea asupra marcilor de fabrica sau de comert din 1879 se solutioneaza de Tribunalul popular al raionului Nicolae Balcescu din Bucuresti cu procedura prevazuta de dreptul comun.
    In cazul cand la depunerea actelor prevazute de articolul 34 se constata ca exista doua sau mai multe marci inregistrate de intreprinderi diferite, pentru produse identice sau similare, Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii va sesiza intreprinderile titulare care au obligatia de a solutiona litigiile pe cale de intelegere sau potrivit alineatului precedent.
    Art. 37
    Pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, marcile romanesti vor continua sa fie inregistrate la tribunalele populare competente, potrivit sediului intreprinderilor respective, iar marcile straine, la Tribunalul popular al raionului Nicolae Balcescu din Bucuresti.
    Art. 38
    In termen de o luna de la publicarea prezentei legi, Tribunalul popular al raionului Nicolae Balcescu din Bucuresti va preda Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii registrele, dosarele si evidentele privind marcile straine inregistrate in Republica Socialista Romania, continuand inregistrarea acestor marci intr-un alt registru infiintat in acest scop.
    In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Tribunalul popular al raionului Nicolae Balcescu din Bucuresti va preda Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii registrul infiintat potrivit prevederilor alineatului precedent, precum si dosarele si evidentele privind marcile straine inregistrate in perioada cuprinsa intre publicarea si intrarea in vigoare a acestei legi.
    Tribunalele populare vor preda, spre pastrare permanenta, Ministerului Afacerilor Interne - Directia generala a arhivelor statului, in termen de 1 an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, registrele, dosarele si evidentele privind marcile inregistrate de intreprinderile din Republica Socialista Romania.
    Art. 39
    Dupa expirarea unui termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, produsele fabricate in intreprinderile romanesti vor putea fi puse in circulatie numai daca sunt prevazute cu marca obligatorie, cu exceptiile prevazute in articolele 7 si 8.
    In cazuri temeinic justificate, termenul va putea fi prelungit pana la 12 luni de ministerul in subordinea caruia se afla intreprinderea, de acord cu ministerul principal beneficiar si cu Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Art. 40
    Dispozitiile prezentei legi cu privire la:
    a) intreprinderi, se aplica intreprinderilor de stat si celorlalte organizatii economice si institutiilor de stat, organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti, precum si altor persoane juridice, sau persoanelor fizice care produc sau desfac produse, executa lucrari sau presteaza servicii;
    b) ministere, se aplica si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, Academiei Republicii Socialiste Romania, organelor centrale ale organizatiilor cooperatiste si ale celorlalte organizatii obstesti si comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta;
    c) grupari colective, se aplica directiilor generale, directiilor si oficiilor cu personalitate juridica din ministere, organizatiilor regionale sau de ramura ale organizatiilor cooperatiste si ale celorlalte organizatii obstesti, precum si asociatiilor, federatiilor, uniunilor si sindicatelor profesionale din alte state.
    Art. 41
    Nerespectarea dispozitiilor privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii.
    Contrafacerea, imitarea sau folosirea fara drept a unei marci de fabrica, de comert sau de serviciu, pentru a induce in eroare asupra calitatii produselor, lucrarilor sau serviciilor, ori pentru a obtine anumite avantaje, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 300 la 1.000 lei.
    Instanta este obligata sa comunice Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii hotararea prin care a dispus anularea unei asemenea marci.
    Art. 42
    Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabileste prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 43
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la publicare, cu exceptia articolului 35, care intra in vigoare la data publicarii acestei legi.
    Pana la intrarea in vigoare a prezentei legi se va aproba regulamentul privind compunerea, organizarea si functionarea Comisiei pentru solutionarea litigiilor privind marcile din cadrul Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii.
    Art. 44
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea asupra marcilor de fabrica sau comert publicata in Monitorul Oficial nr. 86 din 15 aprilie 1879, Regulamentul asupra marcilor de fabrica si de comert din 30 mai 1879, dispozitiile privitoare la marcile de fabrica si de comert prevazute in Decretul nr. 324 privind stabilirea taxelor pentru brevetele de inventii si pentru marcile de fabrica si de comert, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 2 august 1955, cu modificarile sale ulterioare si orice dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost votata de Marea Adunare Nationala la 28 decembrie 1967, cu unanimitatea voturilor celor 444 deputati prezenti la sedinta.                     EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea nr. 28/1967 privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu

    Protectia marcilor de fabrica si de comert a fost reglementata prin Legea asupra marcilor de fabrica si de comert si Regulamentul pentru aplicarea acestei legi, ambele din 1879.
    Legislatia marcilor din anul 1879 nu mai corespundea conditiilor social-economice din Republica Socialista Romania, iar principiile care stau la baza acestei legislatii au fost parasite de legislatiile moderne, de exemplu din Franta, Republica Federala a Germaniei, Republica Socialista Federativa Iugoslavia, S.U.A. si U.R.S.S.
    Principalele neajunsuri ale acestei legislatii cu privire la marci erau urmatoarele:
    Protectia marcilor se acorda fara nici un examen de forma si fond, pe baza de simple cereri, care se inregistreaza la cele 140 de tribunale existente. Acest sistem are dezavantajul ca protectia se acorda intreprinderilor socialiste fara nici o garantie din partea statului, pe riscul si raspunderea lor. Din aceasta cauza, aceeasi marca de fabrica sau de comert poate fi inregistrata de intreprinderi diferite pentru aceleasi produse si poate da nastere la confuzii intre consumatori cu privire la provenienta produselor. Pe de alta parte, se pot inregistra, de catre straini, marci care ar putea fi contrare oranduirii social-economice din Republica Socialista Romania sau a caror inregistrare este interzisa potrivit conventiilor la care Republica Socialista Romania este parte.
    Protectia ce se acorda potrivit acestui sistem nu asigura in fapt nici o garantie, deoarece inregistrarea poate fi anulata oricand de catre tribunal, la cererea celor interesati.
    Legislatia din 1879 privind marcile de fabrica si de comert nu cuprindea dispozitii adecvate actelor internationale la care Romania a aderat ulterior, necorespunzind integral Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale si nici Aranjamentului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor de fabrica sau de comert, cu revizuirile lor ulterioare. Aceasta legislatie nu cuprinde dispozitii referitoare la tratamentul national al strainilor, prioritatea conventionala si de expozitie, marcile de serviciu, marcile colective, si nu stabileste organul administratiei de stat insarcinat sa exercite drepturile si sa aduca la indeplinire obligatiile ce revin statului roman in temeiul conventiilor la care este parte.
    Tinand seama de directivele referitoare la ridicarea continua a calitatii produselor, precum si de necesitatea eliminarii deficientelor legislatiei in vigoare, s-a adoptat alaturata Lege privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu.
    Legea defineste marcile ca fiind semne distinctive folosite in intreprinderi pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor. Totodata, legea precizeaza ca marcile pot fi constituite din anumite litere, cifre, reprezentari grafice, plane sau in relief, combinatii ale acestor elemente, una sau mai multe culori, forma produsului sau ambalajului acestuia, precum si prezentarea sonora.
    Legea prevede trei categorii de marci: marci de fabrica, care se inregistreaza de intreprinderile producatoare pentru produsele pe care le fabrica, marci de comert, care se inregistreaza de intreprinderile de comert pentru produsele pe care le desfac, precum si marci de serviciu, care se inregistreaza de intreprinderile care executa lucrari sau presteaza servicii; fiecare din aceste marci poate sa se prezinte in forma individuala sau colectiva. Marcile colective se inregistreaza de ministerele sau organizatiile socialiste pentru intreprinderile din subordinea lor, ale caror produse indeplinesc conditiile de calitate stabilite prin regulamente speciale.
    Folosirea marcilor de fabrica este obligatorie pentru produsele destinate consumului intern, consumatorii avand astfel posibilitatea sa deosebeasca provenienta produselor identice sau similare, fabricate de intreprinderi diferite. De la aceasta obligatie pot fi exceptate, pentru motive justificate, anumite produse care se vor stabili de catre ministerul in subordinea caruia se afla intreprinderea producatoare, de acord cu ministerul principal beneficiar si Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii care se propune a fi depozitarul acestor marci in Republica Socialista Romania.
    Folosirea marcilor de comert si a marcilor de serviciu este facultativa si este lasata la aprecierea intreprinderilor de comert si a intreprinderilor care executa lucrari si presteaza servicii.
    Protectia marcilor se asigura, potrivit sistemului din lege, prin inregistrarea obligatorie a cererilor la Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii. Protectia se dobandeste insa numai dupa un examen prealabil al indeplinirii conditiilor de forma si de fond, ce se efectueaza de catre aceeasi directie generala pe baza consultarii colectiei de marci inregistrate national si international. Publicarea marcilor in publicatia oficiala pentru marci, inainte de a se acorda protectia solicitata, cat si dreptul celor interesati de a face contestatie, completeaza sistemul de examinare.
    Tot in atributiile Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii urmeaza sa intre verificarea marcilor ce se inregistreaza international, care vor putea fi acceptate sau, dupa caz, li se va refuza protectia pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, daca nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, precum si coordonarea, indrumarea si controlul problemelor privind marcile.
    Protectia astfel acordata confera intreprinderilor titulare un drept de folosire exclusiva cu privire la marca pentru produsele, lucrarile sau serviciile pentru care s-a facut inregistrarea, pe o durata de 10 ani si poate fi reinnoita la implinirea acestui termen.
    Pentru a proteja in mod eficient drepturile intreprinderilor cu privire la marci, legea instituie calea de atac a contestatiei impotriva hotararilor Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii. Contestatiile se rezolva de catre Comisia pentru solutionarea contestatiilor privind marcile, organ cu caracter jurisdictional, ce va functiona in cadrul Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii. Hotararile acestei comisii vor putea fi atacate cu recurs la Tribunalul Capitalei Republicii Socialiste Romania.
    Inregistrarea marcilor si reinnoirea inregistrarii lor, precum si celelalte acte sau servicii ce se efectueaza de catre Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii cu privire la marci, sunt supuse unor taxe a caror lista urmeaza sa se stabileasca prin hotararea Consiliului de Ministri pentru aplicarea legii. Directia Generala pentru Metrologie, Standarde si Inventii, cu acordul Ministerului Finantelor, poate acorda reduceri si scutiri de taxe.
    Pentru a asigura o deplina concordanta cu Conventia de la Paris si Aranjamentul de la Madrid, la care Republica Socialista Romania este parte, legea reglementeaza tratamentul national al strainilor, marcile de serviciu si marcile colective, precum si conditiile recunoasterii prioritatilor conventionale si de expozitie.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 28/1967

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 28 din 1967
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu