Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 4 din  1 aprilie 2005

privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 297 din  8 aprilie 2005


SmartCity3


    In baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si a art. 7 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar,
    in temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta norma.

    CAP. 1
    Categorii de entitati care pot fi autorizate sa efectueze operatiuni de schimb valutar

    Art. 1
    Operatiunile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate numai de urmatoarele categorii de entitati - intermediari, cu indeplinirea conditiilor legale aplicabile:
    a) institutii de credit, autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa functioneze in Romania;
    b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, avand ca obiect principal de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice. Activitatile secundare nu pot fi altele decat cele incluse in grupa 67 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN - actualizata;
    c) persoanele juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulat in actele constitutive care le reglementeaza infiintarea si functionarea activitatea de schimb valutar pentru persoane fizice;
    d) entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute cotate sub forma de numerar si substitute de numerar.
    Art. 2
    Operatiunile de schimb valutar, altele decat cele cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, pot fi efectuate de persoanele juridice si de alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulat in obiectul de activitate prevazut in actele constitutive activitatea de schimb valutar.

    CAP. 2
    Locul unde se pot efectua operatiuni de schimb valutar

    Art. 3
    Entitatile prevazute la art. 1 lit. a) pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar infiintate in incinta tuturor sediilor proprii (centrale, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte structuri asimilate acestora), cu respectarea prezentei norme si a prevederilor legale aplicabile, precum si prin puncte de schimb valutar infiintate in alte spatii decat in incinta sediilor proprii, cu indeplinirea conditiilor de dotare prevazute la art. 15.
    Art. 4
    Entitatile prevazute la art. 1 lit. b) pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar.
    Art. 5
    Entitatile prevazute la art. 1 lit. c) pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar infiintate in incinta tuturor sediilor proprii (centrale, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte structuri asimilate acestora), cu respectarea prezentei norme si a prevederilor legale aplicabile.
    Art. 6
    Entitatile prevazute la art. 1 lit. d) pot desfasura operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar la receptia hotelului, care este considerata in acceptiunea prezentei norme punct de schimb valutar.
    Art. 7
    Entitatile prevazute la art. 2 vor putea desfasura operatiuni de schimb valutar in incinta tuturor sediilor proprii, cu respectarea prezentei norme si a prevederilor legale aplicabile.

    CAP. 3
    Operatiunile de schimb valutar care pot fi efectuate de entitatile prevazute la art. 1 si 2

    Art. 8
    (1) Entitatile prevazute la art. 1 lit. a), b) si c) pot efectua:
    a) cumparare de valute cotate sub forma de numerar si substitute de numerar (cecuri de calatorie) contra monedei nationale de la persoane fizice;
    b) vanzare de valute cotate sub forma de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale persoanelor fizice;
    c) cumparare de valute cotate sub forma de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.
    (2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. d) pot efectua:
    a) cumparare de valute cotate sub forma de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice, clienti ai acestora;
    b) cumparare de valute cotate sub forma de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.
    (3) Entitatile prevazute la art. 2 pot efectua acele operatiuni de schimb valutar prevazute in normele proprii, cu indeplinirea cerintelor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. d).

    CAP. 4
    Autorizarea si atribuirea codurilor statistice pentru entitatile prevazute la art. 1 si 2

    Art. 9
    (1) Procesul de autorizare si de atribuire a codurilor statistice de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare pentru efectuarea operatiunilor de schimb valutar pe teritoriul Romaniei se refera la:
    a) emiterea autorizatiei pentru operatiunile de schimb valutar desfasurate de entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si d);
    b) atribuirea codului statistic pentru entitatile prevazute la art. 1 si 2. Scrisoarea de atribuire a codului statistic reprezinta autorizatie pentru punctele de schimb valutar.
    (2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. a) sunt autorizate sa efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei in conformitate cu autorizatia emisa in baza legislatiei specifice.
    Art. 10
    (1) Entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si d) pot incepe efectuarea operatiunilor de schimb valutar, printr-un numar nelimitat de puncte de schimb valutar, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au primit autorizatia emisa de Banca Nationala a Romaniei;
    b) li s-a atribuit codul statistic de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare punct de schimb valutar;
    c) au inscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar.
    (2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. a) si c) si la art. 2 pot incepe efectuarea operatiunilor de schimb valutar, printr-un numar nelimitat de puncte de schimb valutar, daca indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
    Art. 11
    In vederea obtinerii autorizatiei, entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si d) vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de autorizare, semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, insotita de documentatia corespunzatoare (specificata in anexa nr. 1), dupa cum urmeaza:
    a) entitatile prevazute la art. 1 lit. b): D1 - D5, D7, D8, precum si D10 - D12, atunci cand este cazul;
    b) entitatile prevazute la art. 1 lit. d): D1 - D2, D5 - D8.
    Art. 12
    (1) In vederea obtinerii codului statistic, entitatile prevazute la art. 1 si 2 vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, insotita de documentatia corespunzatoare (specificata in anexa nr. 1), dupa cum urmeaza:
    a) entitatile prevazute la art. 1 lit. a): D7 si D13, dupa caz;
    b) entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si d): D7;
    c) entitatile prevazute la art. 1 lit. c): D1, D2 si D7, precum si D10 - D12, atunci cand este cazul;
    d) entitatile prevazute la art. 2: D1, D2 si D7, precum si documentele care sa probeze indeplinirea urmatoarelor cerinte, dupa caz:
    d1) sa detina (atunci cand este cazul) autorizatie de functionare eliberata de autoritatea de reglementare si supraveghere, care sa prevada schimbul valutar in obiectul de activitate;
    d2) sa dispuna de norme si proceduri proprii care sa reglementeze cel putin urmatoarele:
    (i) categoriile de operatiuni de schimb valutar, mecanismul de desfasurare a acestora, precum si documentele care stau la baza efectuarii unor astfel de operatiuni;
    (ii) relatiile cu clientii, in special cele cu privire la modalitatile de comunicare, confirmare si decontare a operatiunilor;
    (iii) elementele minime de identificare a operatiunii de schimb valutar, potrivit necesitatilor de control si raportare;
    (iv) scopul cumpararii/vanzarii de valuta (inclusiv documentele justificative anexate, daca este cazul) - numai in legatura cu activitatile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementeaza infiintarea si functionarea, precum si prin actele constitutive;
    (v) sistemul de evidenta contabila a operatiunilor;
    (vi) desfasurarea operatiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de vointa al partilor;
    d3) sa aiba dotarea tehnica necesara, corespunzatoare categoriilor de operatiuni de schimb valutar efectuate; pentru operatiunile de schimb valutar cu numerar, dotarea este cea prevazuta la art. 15.
    (2) In vederea obtinerii codului statistic pentru aparatele automate de schimb valutar, entitatile prevazute la art. 1 vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, insotita de declaratia prevazuta la pozitia D7 si documentatia prevazuta la pozitia D9 din anexa nr. 1.
    (3) Documentele prevazute in anexa nr. 1 trebuie detinute si actualizate pe toata perioada in care entitatile prevazute la art. 1 si 2 efectueaza operatiuni de schimb valutar.
    Art. 13
    Atat la infiintare, cat si pe parcursul desfasurarii activitatii de schimb valutar, disponibilitatile banesti in moneda nationala si/sau valute cotate ale entitatilor prevazute la art. 1 lit. b) trebuie sa fie in echivalent de minimum 75.000 EUR. La stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara datei la care se face evaluarea.
    Art. 14
    Nu pot fi infiintate puncte de schimb valutar amplasate in garaje, chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta.
    Art. 15
    Entitatile prevazute la art. 1 si 2 trebuie sa aiba asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar, dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele:
    a) tehnica de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator, dupa caz) si programe care sa asigure emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb valutar), respectiv a buletinelor de schimb valutar, precum si evidenta operatiunilor. In cazul entitatilor prevazute la art. 2, tehnica de calcul si programele vor asigura emiterea documentelor stabilite prin normele proprii;
    b) aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor.
    Art. 16
    In situatiile in care entitatile prevazute la art. 1 si 2 infiinteaza mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, cererea de atribuire a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar, cu specificarea amplasarii in spatiul respectiv (fata de anumite repere fixe) a punctelor de schimb valutar in cauza.
    Art. 17
    In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia/scrisoarea de atribuire a codului statistic sau va comunica in scris respingerea cererii de autorizare/atribuire a codului statistic si motivele respingerii.

    CAP. 5
    Conditii de functionare a entitatilor prevazute la art. 1 si 2

    Art. 18
    La sediul fiecarui punct de schimb valutar vor fi afisate la loc vizibil fotocopia scrisorii Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare de atribuire a codului statistic, precum si programul zilnic de functionare ce trebuie respectat.
    Art. 19
    Operatiunile de vanzare/cumparare pentru persoane fizice se fac pe baza de document de identitate legal valabil. Se interzice inscrierea in documentul de identitate de mentiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.
    Art. 20
    Entitatile prevazute la art. 1 si 2 isi stabilesc in mod liber cursurile de schimb valutar, atat cele de cumparare, cat si cele de vanzare.
    Art. 21
    Listele cursurilor de schimb de vanzare/cumparare pentru valutele cotate si substitute de numerar, semnate de persoanele imputernicite de conducerea entitatilor prevazute la art. 1 si 2, purtand stampila acestora, vor fi afisate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor.
    Art. 22
    (1) Entitatile prevazute la art. 1 intocmesc buletine de schimb valutar sau bonuri fiscale (pentru schimb valutar), potrivit prevederilor legale aplicabile.
    (2) Buletinele de schimb valutar, documente cu regim special, se intocmesc in doua exemplare, un exemplar fiind inmanat clientului, iar al doilea exemplar fiind atasat la registrul tranzactiilor.
    (3) Pentru fiecare tranzactie se vor intocmi bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, dupa caz, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numarul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); numele si prenumele clientului; tara clientului; categoria rezident/nerezident; documentul de identitate al clientului: tip, serie, numar; rezident/nerezident; suma incasata de la client (valute cotate/moneda nationala); cursul de schimb valutar; suma platita clientului (valute cotate/moneda nationala); semnatura casierului; stampila punctului de schimb valutar.
    (4) Pe perioada cand tehnica de calcul (aparatele de marcat electronice fiscale, calculatoarele) nu functioneaza din cauze obiective, entitatile prevazute la art. 1 vor emite buletine de schimb valutar, in conditiile prevazute de prezenta norma, prin oricare alte mijloace de editare. La remedierea defectiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate in memoria aparatelor de marcat electronice fiscale/calculatoarelor, dupa caz, cu efectuarea mentiunii "preluat in baza de date" pe buletinele de schimb valutar respective.
    (5) Pentru fiecare tranzactie efectuata prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar se vor emite bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, dupa caz, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numarul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); categoria rezident/nerezident; suma incasata de la client (valute cotate); cursul de schimb valutar; suma platita clientului (moneda nationala).
    (6) La solicitarea clientului, entitatile prevazute la art. 1 vor inscrie pe versoul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar, dupa caz, seriile si numerele bancnotelor vandute acestuia.
    Art. 23
    Entitatile prevazute la art. 1 si 2 vor tine un registru zilnic al tranzactiilor, in care vor fi evidentiate cumpararile si vanzarile de valute cotate, pe feluri de valute cotate, si sumele in moneda nationala platite/incasate sau, dupa caz, transferate.
    Art. 24
    Numai personalul angajat al entitatilor prevazute la art. 1 si 2 are dreptul sa efectueze operatiuni de schimb valutar.
    Art. 25
    Activitatea de schimb valutar a entitatilor prevazute la art. 1 lit. b) poate fi intrerupta pentru o perioada de cel mult 30 de zile calendaristice, cu conditia comunicarii la Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data intreruperii activitatii.
    Art. 26
    Incetarea definitiva a activitatii de schimb valutar a entitatilor prevazute la art. 1 si 2, inclusiv a punctului/punctelor de schimb valutar, va fi comunicata in scris Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare, in maximum 10 zile calendaristice de la data incetarii activitatii, cu restituirea originalului autorizatiei si a scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, dupa caz.
    Art. 27
    Dispozitiile prezentei norme privind afisarea cursurilor de schimb valutar, conditiile de siguranta si altele asemenea nu au caracter exclusiv si se completeaza cu orice alte dispozitii legale in materie.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 28
    (1) Ca urmare a verificarilor efectuate, la sesizarea autoritatilor statului abilitate sa verifice respectarea conditiilor de efectuare a operatiunilor de schimb valutar de catre entitatile prevazute la art. 1 lit. b), c) si d) si la art. 2, din care rezulta nerespectarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, a prezentei norme si/sau a altor dispozitii legale aplicabile, sau ori de cate ori va considera necesar, Banca Nationala a Romaniei va putea aplica sanctiunile prevazute la art. 7 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005.
    (2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. b), a caror autorizatie a fost suspendata temporar, isi pierd dreptul de a infiinta noi puncte de schimb valutar pe perioada urmatoarelor 6 luni de la data incetarii perioadei de sanctionare dispuse de Banca Nationala a Romaniei.
    (3) In cazul retragerii autorizatiei unei case de schimb valutar, actionarii/asociatii si/sau administratorii acesteia isi pierd dreptul de a infiinta sau de a participa la capitalul social ori de a conduce activitatea altei case de schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.
    Art. 29
    (1) Entitatile prevazute la art. 1 lit. b), c) si d) si la art. 2, carora li s-au retras autorizatia si/sau codul statistic atribuit punctului/punctelor de schimb valutar, nu mai pot efectua operatiuni de schimb valutar prin punctul/punctele de schimb valutar in cauza, de la data primirii comunicarii Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei si/sau a codului statistic.
    (2) In situatiile in care entitatile prevazute la art. 1 lit. b), c) si d) si la art. 2 nu se conformeaza comunicarii Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei/codului statistic atribuit ori scrisoarea recomandata prin care se face comunicarea este returnata, Banca Nationala a Romaniei va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, hotararea de retragere a autorizatiei/scrisorii de atribuire a codului statistic.
    Art. 30
    La solicitarea autoritatilor abilitate ale statului, Banca Nationala a Romaniei va pune la dispozitia acestora informatiile privind autorizatiile emise/codurile statistice atribuite de Banca Nationala a Romaniei.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 31
    (1) Autorizatiile de functionare si scrisorile de atribuire a codurilor statistice emise, in baza prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatilor prevazute la art. 1, in functiune, inclusiv punctelor de schimb ale acestora, isi mentin valabilitatea.
    (2) Autorizatiile de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei entitatilor prevazute la art. 1 lit. b) si d), care nu au solicitat reautorizarea in baza prevederilor art. 36 si 37 din Instructiunile privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei - anexa nr. 2 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare - si nu au restituit emitentului originalul autorizatiei, isi pierd valabilitatea si se radiaza, din oficiu, din evidentele Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 32
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta norma.
    Art. 33
    Prezenta norma intra in vigoare in data de 11 aprilie 2005.

                   Presedinte al Consiliului de administratie
                        al Bancii Nationale a Romaniei,
                           Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1
    la norma

                                 LISTA
documentelor necesare obtinerii autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei

    D1 - certificatul constatator/extrasul din registrul societatilor, emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de autorizare/notificare la Banca Nationala a Romaniei, continand cel putin informatii privind obiectul de activitate (cu precizarea codului CAEN), capitalul social, identitatea actionarilor/asociatilor societatii comerciale;
    D2 - copia legalizata/certificata a certificatului de inregistrare emis de oficiul registrului comertului;
    D3 - dovada posesiei spatiului de lucru destinat schimbului valutar, cu acces public direct si adresa identificabila. Se considera in posesia casei de schimb valutar acele spatii dobandite cu acte legale si pentru care s-au efectuat inregistrarile si s-au obtinut toate avizele, potrivit prevederilor legale aplicabile, inclusiv acordul proprietarului pentru desfasurarea activitatii de schimb valutar, in situatia in care contractul prin care s-a dobandit posesia spatiului nu este incheiat direct cu proprietarul acestuia;
    D4 - dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valuta cotata. La momentul autorizarii dovada se va face printr-un extras de cont eliberat in data depunerii documentatiei de autorizare la Banca Nationala a Romaniei;
    D5 - certificatele de cazier judiciar ale personalului de conducere si ale celui angajat in activitatea de schimb valutar, care nu trebuie sa contina mentiuni referitoare la condamnari penale pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive;
    D6 - certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competenta;
    D7 - declaratia pe propria raspundere, semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, din care sa rezulte ca sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice. Modelul declaratiei este prezentat in anexa nr. 2;
    D8 - orice alte documente solicitate de Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare, daca este cazul;
    D9 - documentatia tehnica a aparatului automat de schimb valutar;
    D10 - contractul incheiat de entitate cu o institutie de credit autorizata sa functioneze in Romania, care este agent al unei entitati emitente de cecuri de calatorie sau este emitenta de cecuri de calatorie;
    D11 - normele si procedurile interne de lucru privind derularea operatiunilor de depozitare, vanzare-cumparare si decontare a cecurilor de calatorie;
    D12 - declaratia pe propria raspundere a administratorilor entitatii, referitoare la faptul ca dispun de mijloacele si tehnicile necesare desfasurarii in conditii corespunzatoare si de siguranta a operatiunilor cu cecuri de calatorie;
    D13 - acordul casei centrale, in cazul cooperativelor de credit, pentru infiintarea punctului de schimb valutar.

    ANEXA 2
    la norma

    Denumirea entitatii ..............
    Adresa ...........................

                                  DECLARATIE

    In vederea desfasurarii operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice la punctul de schimb valutar care urmeaza a se infiinta la adresa
.............................................................................
............................................................................,
va rugam sa ne luati in evidenta prin atribuirea codului statistic.
    Precizam ca:
    - punctul de schimb valutar mentionat respecta prevederile Normei privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar;
    - societatea detine avizul pentru proiectul sistemului de alarmare impotriva efractiei si (atunci cand este cazul) pentru planul de paza ale punctului de schimb valutar, eliberate de organele in drept*).

          Numele si prenumele
    ................................
        (semnatura autorizata)
    Data ...........................

           
    *) Se va completa numai de catre entitatile prevazute la art. 1 lit. b) din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.SmartCity5

COMENTARII la Norma 4/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 4/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu