Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.257 din 22.05.2001

privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României (republicare)
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 25 martie 2014SmartCity1


*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 257/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2005. Capitolul IDispoziţii generale Secţiunea 1Domeniul de aplicare Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică tuturor aeronavelor civile şi militare care operează în spaţiul aerian al României, indiferent de statul în care au fost înmatriculate. Articolul 2 (1) Spaţiul aerian al României reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al României, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic.(2) În scopul apărării colective, spaţiul aerian al României este integrat în spaţiul aerian al NATO, în conformitate cu tratatele la care România este parte.(3) Pentru a realiza apărarea şi controlul utilizării spaţiului aerian al NATO, structuri militare specializate ale Alianţei organizează şi execută serviciul poliţie aeriană. Secţiunea a 2-aTermeni şi definiţii Articolul 3În sensul prezentei legi, se utilizează termenii şi definiţiile de mai jos: 3.1. act de intervenţie ilicită - orice act de violenţă împotriva echipajului şi persoanelor aflate la bordul unei aeronave, orice acţiune vizând avarierea sau distrugerea acesteia, a mijloacelor de navigaţie aeriană şi care pot pune în pericol siguranţa unei aeronave; 3.2. aerodrom - suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a aeronavelor militare; 3.3. aeronavă - orice aparat, cu motor sau fără motor, pilotat ori nepilotat, dirijat sau nedirijat, care se poate menţine în atmosferă cu ajutorul altor reacţii ale aerului decât cele asupra suprafeţei pământului; 3.4. aeronavă de stat - aeronavă folosită pentru servicii militare, vamale sau de poliţie; 3.5. aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României - aeronavă militară sau civilă, română sau străină, care execută activităţi de zbor în spaţiul aerian al României fără a avea autorizare în acest sens sau care se abate de la prevederile autorizării primite; 3.6. aeronavă interceptoare - aeronavă militară care execută manevre de apropiere faţă de aeronava neidentificată sau care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, în scopul identificării, avertizării, obligării de a intra în legalitate sau distrugerii acesteia; 3.7. aeronavă cu pasageri la bord - aeronavă special amenajată şi autorizată care, în afara personalului aeronautic navigant, transportă persoane care nu au această calitate; 3.8. aeroport - suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a aeronavelor civile sau militare; 3.9. amerizare - manevra hidroavionului sau a hidroelicopterului pentru luarea contactului lin cu suprafaţa apei, din momentul redresării şi până în momentul opririi acestuia pe această suprafaţă; 3.10. apuntare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu puntea unei nave, unui portavion sau portelicopter, din momentul începerii redresării şi până la oprirea acesteia; 3.11. aterizare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu suprafaţa solului, din momentul începerii redresării şi până în momentul opririi acesteia pe pista sau pe platforma de aterizare; 3.12. deturnare - acţiunea de schimbare a destinaţiei unei aeronave prin folosirea forţei sau a ameninţării cu forţa; 3.13. foc de avertisment - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul artileristic de bord pentru atenţionarea echipajului aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, fără ca aceasta să fie lovită; 3.14. foc de nimicire - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul de bord sau de mijloacele terestre de apărare aeriană pentru distrugerea aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României; 3.15. helidrom - aerodromul sau aeroportul utilizat exclusiv pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a elicopterelor; 3.16. hidroavion - aeronavă de construcţie specială care poate staţiona, decola şi ameriza pe suprafaţa unei ape; 3.17. hidroelicopter - elicopter de construcţie specială care poate staţiona, decola şi ameriza pe suprafaţa unei ape; 3.18. organe de trafic aerian - structuri civile şi militare specializate în supravegherea, coordonarea, controlul şi dirijarea aeronavelor; 3.19. survol - pătrunderea şi traversarea cu sau fără escală a spaţiului aerian al unui stat; 3.20. traiect de zbor - linia care uneşte poziţiile succesive ocupate sau care urmează să fie ocupate de o aeronavă în zbor. Articolul 4Orice activitate de zbor în spaţiul aerian al României se desfăşoară pe baza unei autorizări date de: a)Ministerul Transporturilor, pentru aeronavele civile române şi străine; b)Ministerul Transporturilor, cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării Naţionale, pentru aeronavele civile străine care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta siguranţa naţională a României; c)Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele de stat române şi străine; d)Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele care survolează municipiul Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 m. Articolul 5 (1) Răspunderea pentru controlul utilizării spaţiului aerian al României revine Ministerului Apărării Naţionale, care este abilitat să ia măsurile stabilite prin prezenta lege.(2) În condiţiile apărării colective a spaţiului aerian al NATO, conducerea elementelor naţionale ale serviciului poliţie aeriană poate fi delegată de Ministerul Apărării Naţionale structurilor specializate ale Alianţei, prin transfer de autoritate. (3) Organele civile de trafic aerian înştiinţează cu oportunitate structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale despre aeronavele care urmează să opereze în spaţiul aerian al României, despre cele aflate în dirijarea lor sau despre care au informaţii că utilizează neautorizat spaţiul aerian. Capitolul II Secţiunea 1Situaţii în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 6Situaţiile în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României sunt următoarele: a)decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul naţional fără a avea autorizare în acest sens de la organele în drept; b)abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primită de la organele în drept, fără înştiinţarea organelor de trafic aerian; c)intrarea în spaţiul aerian al României fără autorizarea dată de organele în drept prevăzute la art. 4; d)aterizarea, amerizarea sau apuntarea fără autorizare; e)întreruperea legăturii radio şi/sau intervenţia ilicită la bordul aeronavei, indiferent dacă se respectă autorizarea primită sau dacă aeronava a fost deturnată; f)nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispoziţiilor organelor de trafic aerian. Articolul 7Determinarea momentului şi a locului de producere a situaţiilor prevăzute la art. 6 se realizează de către organele de trafic aerian. Secţiunea a 2-aMăsurile care se iau împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 8Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Ministerul Apărării Naţionale va lua succesiv următoarele măsuri: a)stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei, a legăturii radio şi a identităţii acesteia; b)transmiterea de la sol a informaţiilor şi dispoziţiilor către pilotul sau echipajul aeronavei, în vederea utilizării autorizate a spaţiului aerian al României; c)interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spaţiul aerian al României; d)executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare; e)executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare; f)executarea focului de nimicire de către mijloacele terestre de apărare aeriană. Secţiunea a 3-aModul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 9 (1) Stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, a legăturilor radio cu aceasta şi determinarea identităţii ei se realizează de către organele de trafic aerian, folosindu-se mijloacele specializate aflate în serviciu sau care sunt puse în funcţiune special în acest scop.(2) La identificarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, pot participa aeronave aparţinând Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi altor deţinători de aeronave. Articolul 10Organele de trafic aerian se informează reciproc asupra descoperirii şi identificării aeronavei, cauzelor care au determinat încălcarea prevederilor prezentei legi şi, pe baza informaţiilor de care dispun, dau dispoziţii piloţilor sau echipajelor în vederea utilizării legale a spaţiului aerian al României. Articolul 11 (1) În cazul imposibilităţii stabilirii legăturilor radio cu aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, aceasta se interceptează cu aeronave militare.(2) Interceptarea se realizează şi în situaţia în care piloţii sau echipajele nu execută dispoziţiile primite de la organele de trafic aerian.(3) Interceptarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian se execută cu respectarea reglementărilor aeronautice şi are drept scop identificarea vizuală a acestora, indicarea direcţiilor de urmat pentru revenirea la traiectele de zbor autorizate, acordarea de asistenţă în caz de nevoie, dirijarea în afara zonelor reglementate ca fiind zone interzise, restricţionate, periculoase sau a celor rezervate temporar ori îndrumarea la aterizare pe aerodromul, aeroportul sau heliodromul indicat.(4) Pe timpul interceptării pentru transmiterea dispoziţiilor aeronavele interceptoare vor folosi frecvenţele radio autorizate, iar în cazul lipsei legăturii radio vor folosi semnalele vizuale şi manevre conform reglementărilor internaţionale stabilite în acest scop.(5) Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian pot acţiona şi forţe şi mijloace aeriene aparţinând altor state membre NATO, în condiţiile stabilite prin înţelegeri.(6) Utilizarea spaţiului aerian al altor state de către aeronave interceptoare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, pentru a acţiona împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian, se face în conformitate cu prevederile înţelegerilor încheiate în acest sens. Articolul 12 (1) Aeronavele interceptoare pot executa foc de avertisment împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României numai dacă celelalte proceduri prevăzute la art. 8 lit. a)-c) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a acesteia. (2) Focul de avertisment are drept scop atenţionarea piloţilor sau a echipajelor aeronavei că utilizează neautorizat spaţiul aerian al României şi obligarea acestora să urmeze necondiţionat instrucţiunile şi dispoziţiile transmise de organele de trafic aerian sau de aeronavele interceptoare.(3) Focul de avertisment se execută cu armamentul artileristic de bord, excluzându-se utilizarea muniţiei trasoare şi a armelor inteligente. Articolul 13Focul de nimicire împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României se execută de aeronavele interceptoare numai dacă măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a aeronavei respective sau în cazul în care aceasta ripostează, prin manevre agresive sau cu foc, la instrucţiunile, dispoziţiile şi semnalele transmise. Articolul 14 (1) În cazurile în care o aeronavă nu respectă prevederile autorizării de zbor primite, ca urmare a unor cauze de forţă majoră - condiţii meteorologice periculoase, defecţiuni tehnice sau avarii, situaţii speciale la bord privind echipajul sau pasagerii, pierderea orientării -, se vor lua numai măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c).(2) Toate aceste măsuri vor avea drept scop sprijinirea echipajului aeronavei de a-şi continua zborul sau de a ateriza în siguranţă. Articolul 15 (1) Aeronava care a aterizat pe teritoriul României ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute în prezenta lege continuă să fie tratată ca aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României până la obţinerea de la organele abilitate a autorizării de a-şi relua zborul.(2) Până la obţinerea autorizării de reluare a zborului, împotriva aeronavei se vor lua următoarele măsuri:a)parcarea în locul indicat; b)supravegherea şi paza aeronavei; c)stabilirea identităţii membrilor echipajului, a pasagerilor, a naturii încărcăturii şi obţinerea altor date cu privire la zborul aeronavei, precum şi la circumstanţele care au determinat abaterea de la autorizarea deţinută. (3) Obligaţia de a lua măsurile prevăzute la alin. (2) o au:a)comandanţii bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom sau aeroport utilizat în comun cu aviaţia civilă; b)directorii generali ai aeroporturilor civile, în cazul aterizării aeronavei pe unul dintre acestea; c)organele Ministerului Afacerilor Interne, în cazul aterizării aeronavelor pe alte terenuri decât aerodromuri şi aeroporturi. (4) La solicitarea comandanţilor bazelor aeriene sau a directorilor generali ai aeroporturilor civile organele Ministerului Afacerilor Interne vor participa la îndeplinirea măsurilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b). Secţiunea a 4-aCompetenţele privind aprobarea executării măsurilor împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 16Dreptul de a ordona sau de a aproba măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) îl au şefii structurilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale. Articolul 17Dreptul de a ordona sau de a aproba executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare, executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare şi de către mijloacele terestre de apărare aeriană îl au persoanele cu drept de decizie, stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Articolul 18În scopul executării în siguranţă a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute la art. 8, Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile de specialitate ale Forţelor Aeriene, poate da dispoziţii de deviere sau chiar de interzicere temporară a tuturor zborurilor într-o anumită zonă sau în întregul spaţiu aerian al României. Articolul 19Transmiterea datelor, dispoziţiilor şi ordinelor cu privire la clarificarea situaţiei aeriene şi acţiunile împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României au prioritate în toate sistemele de comunicaţii naţionale. Articolul 20 (1) Datele obţinute, demersurile făcute, dispoziţiile şi ordinele date cu privire la aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României vor fi înregistrate folosindu-se aparatura specifică din dotare sau vor fi consemnate şi păstrate până la finalizarea cercetării evenimentului.(2) Aceste date vor fi puse la dispoziţie organelor de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 21Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile*) de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 22În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor*) şi Serviciul Român de Informaţii vor emite dispoziţii comune privind aplicarea prezentei legi. Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 416 din 5 decembrie 1979 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 95 din 7 decembrie 1979, precum şi orice alte dispoziţii contrare. *) Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 25 mai 2001.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 257/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 257 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu