Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.257 din 22.05.2001

privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României (republicare)
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 25 martie 2014SmartCity1


*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 257/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2005. Capitolul IDispoziţii generale Secţiunea 1Domeniul de aplicare Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică tuturor aeronavelor civile şi militare care operează în spaţiul aerian al României, indiferent de statul în care au fost înmatriculate. Articolul 2 (1) Spaţiul aerian al României reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al României, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic.(2) În scopul apărării colective, spaţiul aerian al României este integrat în spaţiul aerian al NATO, în conformitate cu tratatele la care România este parte.(3) Pentru a realiza apărarea şi controlul utilizării spaţiului aerian al NATO, structuri militare specializate ale Alianţei organizează şi execută serviciul poliţie aeriană. Secţiunea a 2-aTermeni şi definiţii Articolul 3În sensul prezentei legi, se utilizează termenii şi definiţiile de mai jos: 3.1. act de intervenţie ilicită - orice act de violenţă împotriva echipajului şi persoanelor aflate la bordul unei aeronave, orice acţiune vizând avarierea sau distrugerea acesteia, a mijloacelor de navigaţie aeriană şi care pot pune în pericol siguranţa unei aeronave; 3.2. aerodrom - suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a aeronavelor militare; 3.3. aeronavă - orice aparat, cu motor sau fără motor, pilotat ori nepilotat, dirijat sau nedirijat, care se poate menţine în atmosferă cu ajutorul altor reacţii ale aerului decât cele asupra suprafeţei pământului; 3.4. aeronavă de stat - aeronavă folosită pentru servicii militare, vamale sau de poliţie; 3.5. aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României - aeronavă militară sau civilă, română sau străină, care execută activităţi de zbor în spaţiul aerian al României fără a avea autorizare în acest sens sau care se abate de la prevederile autorizării primite; 3.6. aeronavă interceptoare - aeronavă militară care execută manevre de apropiere faţă de aeronava neidentificată sau care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, în scopul identificării, avertizării, obligării de a intra în legalitate sau distrugerii acesteia; 3.7. aeronavă cu pasageri la bord - aeronavă special amenajată şi autorizată care, în afara personalului aeronautic navigant, transportă persoane care nu au această calitate; 3.8. aeroport - suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a aeronavelor civile sau militare; 3.9. amerizare - manevra hidroavionului sau a hidroelicopterului pentru luarea contactului lin cu suprafaţa apei, din momentul redresării şi până în momentul opririi acestuia pe această suprafaţă; 3.10. apuntare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu puntea unei nave, unui portavion sau portelicopter, din momentul începerii redresării şi până la oprirea acesteia; 3.11. aterizare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu suprafaţa solului, din momentul începerii redresării şi până în momentul opririi acesteia pe pista sau pe platforma de aterizare; 3.12. deturnare - acţiunea de schimbare a destinaţiei unei aeronave prin folosirea forţei sau a ameninţării cu forţa; 3.13. foc de avertisment - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul artileristic de bord pentru atenţionarea echipajului aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, fără ca aceasta să fie lovită; 3.14. foc de nimicire - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul de bord sau de mijloacele terestre de apărare aeriană pentru distrugerea aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României; 3.15. helidrom - aerodromul sau aeroportul utilizat exclusiv pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a elicopterelor; 3.16. hidroavion - aeronavă de construcţie specială care poate staţiona, decola şi ameriza pe suprafaţa unei ape; 3.17. hidroelicopter - elicopter de construcţie specială care poate staţiona, decola şi ameriza pe suprafaţa unei ape; 3.18. organe de trafic aerian - structuri civile şi militare specializate în supravegherea, coordonarea, controlul şi dirijarea aeronavelor; 3.19. survol - pătrunderea şi traversarea cu sau fără escală a spaţiului aerian al unui stat; 3.20. traiect de zbor - linia care uneşte poziţiile succesive ocupate sau care urmează să fie ocupate de o aeronavă în zbor. Articolul 4Orice activitate de zbor în spaţiul aerian al României se desfăşoară pe baza unei autorizări date de: a)Ministerul Transporturilor, pentru aeronavele civile române şi străine; b)Ministerul Transporturilor, cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării Naţionale, pentru aeronavele civile străine care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta siguranţa naţională a României; c)Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele de stat române şi străine; d)Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele care survolează municipiul Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 m. Articolul 5 (1) Răspunderea pentru controlul utilizării spaţiului aerian al României revine Ministerului Apărării Naţionale, care este abilitat să ia măsurile stabilite prin prezenta lege.(2) În condiţiile apărării colective a spaţiului aerian al NATO, conducerea elementelor naţionale ale serviciului poliţie aeriană poate fi delegată de Ministerul Apărării Naţionale structurilor specializate ale Alianţei, prin transfer de autoritate. (3) Organele civile de trafic aerian înştiinţează cu oportunitate structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale despre aeronavele care urmează să opereze în spaţiul aerian al României, despre cele aflate în dirijarea lor sau despre care au informaţii că utilizează neautorizat spaţiul aerian. Capitolul II Secţiunea 1Situaţii în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 6Situaţiile în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României sunt următoarele: a)decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul naţional fără a avea autorizare în acest sens de la organele în drept; b)abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primită de la organele în drept, fără înştiinţarea organelor de trafic aerian; c)intrarea în spaţiul aerian al României fără autorizarea dată de organele în drept prevăzute la art. 4; d)aterizarea, amerizarea sau apuntarea fără autorizare; e)întreruperea legăturii radio şi/sau intervenţia ilicită la bordul aeronavei, indiferent dacă se respectă autorizarea primită sau dacă aeronava a fost deturnată; f)nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispoziţiilor organelor de trafic aerian. Articolul 7Determinarea momentului şi a locului de producere a situaţiilor prevăzute la art. 6 se realizează de către organele de trafic aerian. Secţiunea a 2-aMăsurile care se iau împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 8Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Ministerul Apărării Naţionale va lua succesiv următoarele măsuri: a)stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei, a legăturii radio şi a identităţii acesteia; b)transmiterea de la sol a informaţiilor şi dispoziţiilor către pilotul sau echipajul aeronavei, în vederea utilizării autorizate a spaţiului aerian al României; c)interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spaţiul aerian al României; d)executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare; e)executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare; f)executarea focului de nimicire de către mijloacele terestre de apărare aeriană. Secţiunea a 3-aModul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 9 (1) Stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, a legăturilor radio cu aceasta şi determinarea identităţii ei se realizează de către organele de trafic aerian, folosindu-se mijloacele specializate aflate în serviciu sau care sunt puse în funcţiune special în acest scop.(2) La identificarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, pot participa aeronave aparţinând Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi altor deţinători de aeronave. Articolul 10Organele de trafic aerian se informează reciproc asupra descoperirii şi identificării aeronavei, cauzelor care au determinat încălcarea prevederilor prezentei legi şi, pe baza informaţiilor de care dispun, dau dispoziţii piloţilor sau echipajelor în vederea utilizării legale a spaţiului aerian al României. Articolul 11 (1) În cazul imposibilităţii stabilirii legăturilor radio cu aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, aceasta se interceptează cu aeronave militare.(2) Interceptarea se realizează şi în situaţia în care piloţii sau echipajele nu execută dispoziţiile primite de la organele de trafic aerian.(3) Interceptarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian se execută cu respectarea reglementărilor aeronautice şi are drept scop identificarea vizuală a acestora, indicarea direcţiilor de urmat pentru revenirea la traiectele de zbor autorizate, acordarea de asistenţă în caz de nevoie, dirijarea în afara zonelor reglementate ca fiind zone interzise, restricţionate, periculoase sau a celor rezervate temporar ori îndrumarea la aterizare pe aerodromul, aeroportul sau heliodromul indicat.(4) Pe timpul interceptării pentru transmiterea dispoziţiilor aeronavele interceptoare vor folosi frecvenţele radio autorizate, iar în cazul lipsei legăturii radio vor folosi semnalele vizuale şi manevre conform reglementărilor internaţionale stabilite în acest scop.(5) Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian pot acţiona şi forţe şi mijloace aeriene aparţinând altor state membre NATO, în condiţiile stabilite prin înţelegeri.(6) Utilizarea spaţiului aerian al altor state de către aeronave interceptoare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, pentru a acţiona împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian, se face în conformitate cu prevederile înţelegerilor încheiate în acest sens. Articolul 12 (1) Aeronavele interceptoare pot executa foc de avertisment împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României numai dacă celelalte proceduri prevăzute la art. 8 lit. a)-c) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a acesteia. (2) Focul de avertisment are drept scop atenţionarea piloţilor sau a echipajelor aeronavei că utilizează neautorizat spaţiul aerian al României şi obligarea acestora să urmeze necondiţionat instrucţiunile şi dispoziţiile transmise de organele de trafic aerian sau de aeronavele interceptoare.(3) Focul de avertisment se execută cu armamentul artileristic de bord, excluzându-se utilizarea muniţiei trasoare şi a armelor inteligente. Articolul 13Focul de nimicire împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României se execută de aeronavele interceptoare numai dacă măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a aeronavei respective sau în cazul în care aceasta ripostează, prin manevre agresive sau cu foc, la instrucţiunile, dispoziţiile şi semnalele transmise. Articolul 14 (1) În cazurile în care o aeronavă nu respectă prevederile autorizării de zbor primite, ca urmare a unor cauze de forţă majoră - condiţii meteorologice periculoase, defecţiuni tehnice sau avarii, situaţii speciale la bord privind echipajul sau pasagerii, pierderea orientării -, se vor lua numai măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c).(2) Toate aceste măsuri vor avea drept scop sprijinirea echipajului aeronavei de a-şi continua zborul sau de a ateriza în siguranţă. Articolul 15 (1) Aeronava care a aterizat pe teritoriul României ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute în prezenta lege continuă să fie tratată ca aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României până la obţinerea de la organele abilitate a autorizării de a-şi relua zborul.(2) Până la obţinerea autorizării de reluare a zborului, împotriva aeronavei se vor lua următoarele măsuri:a)parcarea în locul indicat; b)supravegherea şi paza aeronavei; c)stabilirea identităţii membrilor echipajului, a pasagerilor, a naturii încărcăturii şi obţinerea altor date cu privire la zborul aeronavei, precum şi la circumstanţele care au determinat abaterea de la autorizarea deţinută. (3) Obligaţia de a lua măsurile prevăzute la alin. (2) o au:a)comandanţii bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom sau aeroport utilizat în comun cu aviaţia civilă; b)directorii generali ai aeroporturilor civile, în cazul aterizării aeronavei pe unul dintre acestea; c)organele Ministerului Afacerilor Interne, în cazul aterizării aeronavelor pe alte terenuri decât aerodromuri şi aeroporturi. (4) La solicitarea comandanţilor bazelor aeriene sau a directorilor generali ai aeroporturilor civile organele Ministerului Afacerilor Interne vor participa la îndeplinirea măsurilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b). Secţiunea a 4-aCompetenţele privind aprobarea executării măsurilor împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 16Dreptul de a ordona sau de a aproba măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) îl au şefii structurilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale. Articolul 17Dreptul de a ordona sau de a aproba executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare, executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare şi de către mijloacele terestre de apărare aeriană îl au persoanele cu drept de decizie, stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Articolul 18În scopul executării în siguranţă a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute la art. 8, Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile de specialitate ale Forţelor Aeriene, poate da dispoziţii de deviere sau chiar de interzicere temporară a tuturor zborurilor într-o anumită zonă sau în întregul spaţiu aerian al României. Articolul 19Transmiterea datelor, dispoziţiilor şi ordinelor cu privire la clarificarea situaţiei aeriene şi acţiunile împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României au prioritate în toate sistemele de comunicaţii naţionale. Articolul 20 (1) Datele obţinute, demersurile făcute, dispoziţiile şi ordinele date cu privire la aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României vor fi înregistrate folosindu-se aparatura specifică din dotare sau vor fi consemnate şi păstrate până la finalizarea cercetării evenimentului.(2) Aceste date vor fi puse la dispoziţie organelor de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 21Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile*) de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 22În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor*) şi Serviciul Român de Informaţii vor emite dispoziţii comune privind aplicarea prezentei legi. Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 416 din 5 decembrie 1979 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 95 din 7 decembrie 1979, precum şi orice alte dispoziţii contrare. *) Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 25 mai 2001.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 257/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 257 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu