E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 22 din  1 martie 1991

Legea bugetului administratiei centrale de stat pe anul 1991

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 65 din 29 martie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Bugetul administratiei centrale de stat pe anul 1991 cuprinde veniturile centralizate ale statului si repartizarea acestora pentru realizarea cu precadere a drepturilor cetatenilor Romaniei cu privire la invatamint, sanatate, cultura, ocrotiri sociale, alocatii si ajutoare pentru copii, alte activitati social-culturale, protectie ecologica; sustinerea unor programe prioritare de cercetare, indeosebi fundamentala, desfasurarea in conditii normale a activitatilor regiilor autonome, institutiilor publice, a unor societati comerciale cu capital social integral de stat, asigurarea apararii tarii si ordinii publice.
    Bugetul administratiei centrale de stat se stabileste la venituri in suma de 369,8 miliarde lei, din care venituri ordinare 332,5 miliarde lei si venituri extraordinare 37,3 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 367,0 miliarde lei.
    La partea de cheltuieli a bugetului administratiei centrale de stat este prevazuta si suma de 67,1 miliarde lei pentru care Guvernul este autorizat sa o repartizeze pe actiuni si in cadrul acestora pe ministere, celelalte institutii centrale de stat, precum si pe prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, pe masura reglarii preturilor si crearii conditiilor de stabilire a evolutiei indicilor de preturi pentru cheltuielile materiale si de capital, cheltuieli care in buget sint stabilite in preturi in vigoare la 30 septembrie 1990.
    Repartizarile din suma rezervata se vor face la propunerea Ministerului Finantelor, pe baza cererilor primite de la ordonatorii principali de credite bugetare, la perioadele si in functie de schimbarile intervenite in indicii de preturi pentru cheltuielile care, potrivit legii, se finanteaza din bugetul administratiei centrale de stat si din bugetele locale.
    In bugetul administratiei centrale de stat este prevazut un fond de rezerva la dispozitia Guvernului de 2,8 miliarde lei, sub 1% din totalul cheltuielilor, pentru a fi utilizat de acesta la acoperirea financiara a unor actiuni sau sarcini noi, intervenite in cursul anului.
    Sinteza bugetului administratiei centrale de stat se prezinta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Veniturile ordinare cuprind veniturile curente in suma de 331,3 miliarde lei si venituri din capital in suma de 1,2 miliarde lei.
    In cadrul veniturilor ordinare, veniturile fiscale inscrise in bugetul administratiei centrale de stat se stabilesc in suma de 322,1 miliarde lei, iar din acestea 159,8 miliarde lei sint impozite directe si 162,3 miliarde lei impozite indirecte.
    Impozitele directe se constituie, in principal, din:
    - impozitul pe profit in suma de 66 miliarde lei;
    - impozitul pe salarii in suma de 93,5 miliarde lei.
    In cadrul impozitelor indirecte, impozitul pe circulatia marfurilor se stabileste in suma de 157,0 miliarde lei si se datoreaza de agentii economici, indiferent de forma de proprietate, pentru produsele livrate si serviciile executate de acestia.
    Art. 3
    Veniturile nefiscale, prevazute in cadrul veniturilor cuvenite bugetului administratiei centrale de stat, se stabilesc la suma de 9,2 miliarde lei si provin, in principal, din varsaminte de la institutiile publice in suma de 4,7 miliarde lei, restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti in suma de 1,2 miliarde lei, incasarea ratelor si dobinzilor la creditele externe acordate de la buget in suma de 1,0 miliarde lei.
    Art. 4
    Impozitele, taxele si alte venituri, precum si actele normative care le reglementeaza si in baza carora urmeaza sa se incaseze in anul 1991 la bugetul administratiei centrale de stat si la bugetele locale, dupa caz, sint redate in anexa nr. 2.
    Art. 5
    In bugetul administratiei centrale de stat pe anul 1991, in scopul asigurarii echilibrului bugetar, sint prevazute venituri extraordinare in suma de 37,3 miliarde lei. Constituirea acestor venituri se va realiza pe seama lansarii unui imprumut de stat, prin intermediul Bancii Nationale a Romaniei, ale carui conditii se vor stabili in baza unei legi.
    Art. 6
    Cheltuielile bugetului administratiei centrale de stat pe anul 1991 se repartizeaza astfel:
    a) cheltuieli curente                              265,2 miliarde lei
       din acestea:
    - cheltuieli de personal                            95,6 miliarde lei
    - cheltuieli materiale                              43,3 miliarde lei
    - subventii si transferuri                         126,3 miliarde lei
    b) cheltuieli de capital                            34,7 miliarde lei
       din acestea:
    - cheltuieli de la buget pentru investitii          30,8 miliarde lei
    - cheltuieli pentru rezerva de stat                  3,9 miliarde lei

    Art. 7
    Cheltuielile bugetului administratiei centrale de stat din domeniul social-cultural se stabilesc in suma de 122,4 miliarde lei, din care pentru personal 63,8 miliarde lei, materiale 17,3 miliarde lei, transferuri si subventii 37,2 miliarde lei si capital 4,1 miliarde lei.
    Art. 8
    Cheltuielile pentru apararea tarii se stabilesc la suma de 32,8 miliarde lei.
    Art. 9
    Cheltuielile pentru pastrarea ordinii publice se stabilesc la suma de 7,3 miliarde lei.
    Art. 10
    Cheltuielile pentru organele puterii legislative, Presedintia tarii, organele puterii executive si organele puterii judecatoresti si ale procuraturii se stabilesc in suma de 8,8 miliarde lei, din care pentru personal 5,9 miliarde lei, materiale 1,2 miliarde lei, subventii 0,5 miliarde lei si capital 1,2 miliarde lei.
    Din totalul acestor cheltuieli 173,9 milioane lei se stabilesc pentru functionarea Senatului, 411,4 milioane lei pentru Adunarea Deputatilor, 126,7 milioane lei pentru functionarea Presedintiei tarii, iar 979,2 milioane lei pentru organele judecatoresti si ale procuraturii.
    Cheltuielile pentru organele puterii executive sint stabilite la suma de 7.133,8 milioane lei, din care pentru Guvern 767,0 milioane lei si pentru ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei de stat 6.366,8 milioane lei.
    Art. 11
    Cheltuielile bugetului administratiei centrale de stat in domeniul economic se stabilesc in suma de 102,0 miliarde lei, din care pentru personal 9,3 miliarde lei, materiale 13,6 miliarde lei, subventii si diferente de pret in suma de 64,7 miliarde lei si capital 14,4 miliarde lei.
    Cheltuielile privind domeniul economic cuprind:
    a) 22,5 miliarde lei pentru agricultura, ape, silvicultura si mediul inconjurator, reprezentind diferente de pret si tarif la produsele agricole, precum si la produsele alimentare de baza ale caror preturi nu se modifica pina la 1 aprilie 1991, cheltuieli pentru combaterea daunatorilor si bolilor din sectorul vegetal, reproductia si selectia animalelor, prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor, sustinerea programelor privind combaterea poluarii mediului, controlul starii de eutrofizare a lacurilor de acumulare, refacerea, protectia si conservarea Deltei Dunarii, supravegherea factorilor de mediu, precum si alte actiuni;
    b) 3,0 miliarde lei pentru sustinerea unor programe prioritare de cercetare stiintifica fundamentala si avansata, precum si a programelor nationale de cercetare in domenii vizind asigurarea resurselor de materii prime si materiale, elaborarea unor tehnologii nepoluante, asimilarea unor produse de inalta tehnicitate, mecanizarea, automatizarea proceselor de productie;
    c) 5,2 miliarde lei pentru prospectiuni si lucrari geologice;
    d) 49,6 miliarde lei subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la produsele si serviciile cu caracter industrial destinate populatiei la care preturile cu amanuntul si tarifele temporar nu se modifica in cursul anului 1991, precum si subventii si cheltuieli de capital la regiile autonome si unele societati comerciale din industria extractiva, producatoare de materii prime;
    e) 13,7 miliarde lei, suma aferenta transporturilor, pentru dezvoltarea si intretinerea drumurilor si podurilor, navigatia si aviatia civila, precum si acoperirea diferentelor de pret si tarif la abonamentele pe calea ferata si metrou, ale caror tarife ramin nemodificate in cursul anului 1991;
    f) 7,9 miliarde lei pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif ale activitatilor de exploatare a sistemului de imbunatatiri funciare si cheltuielile cu rezerva de stat.
    Art. 12
    Veniturile si cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru anul 1991, se stabilesc potrivit anexei nr. 3.
    Contributia pentru asigurari sociale de stat, datorata potrivit legii, se stabileste in cota unica de 20%, cu exceptia cazurilor pentru care, prin prevederile legale in vigoare s-a stabilit o cota mai mare.
    Art. 13
    In anul 1991, pentru asigurarea echilibrului bugetelor locale, se prevede a se transfera acestor bugete, din bugetul administratiei centrale de stat, suma de 23,9 miliarde lei, repartizata pe judete si municipiul Bucuresti, potrivit anexei nr. 4.
    La stabilirea nivelului acestor transferuri s-a avut in vedere ca in bugetele locale sa se prevada, in anul 1991, categoriile de venituri si de cheltuieli cuprinse in anexa nr. 5.
    Pentru anul 1991, repartizarea pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, a veniturilor, cheltuielilor, precum si a transferurilor din bugetul administratiei centrale de stat se va realiza de catre prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, cu asistenta de specialitate a directiilor generale ale finantelor publice din subordinea Ministerului Finantelor.
    Art. 14
    In cadrul cheltuielilor prevazute in bugetul administratiei centrale de stat pentru actiunile social-culturale s-a inclus suma de 468,3 milioane lei, reprezentind transferuri din bugetele unor ministere in bugetele institutiilor publice, in completarea veniturilor proprii ale acestora, care, in conditiile legii, le retin pentru acoperirea cheltuielilor.
    Veniturile proprii, subventiile din bugetele ministerelor si cheltuielile acestor institutii publice sint redate in anexe la bugetul fiecarui minister.
    Art. 15
    In anul 1991 se constituie fondul pentru restructurarea economiei, alimentat cu venituri din vinzarea locuintelor din fondul locativ de stat si a participatiilor statului la capitalul social al societatilor comerciale.
    Modul de constituire si utilizare a fondului pentru restructurarea economiei se va stabili printr-o lege speciala.
    Art. 16
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral de stat, in cazuri justificate, pot efectua, din profitul realizat, cheltuieli pentru satisfacerea unor necesitati social-culturale si sportive, in limita unei cote de pina la 1% aplicata asupra fondului de salarii anual.
    Art. 17
    Platitorii impozitului pe profit, altii decit regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral de stat, pot efectua anual prelevari si donatii in scopuri umanitare, precum si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale si sportive, care se scad din veniturile realizate in vederea determinarii profitului impozabil, intr-o cota de pina la 2,5% din profitul brut.
    Art. 18
    Cheltuielile bugetului administratiei centrale de stat sint prezentate pe ministere si celelalte organe centrale de stat in anexa nr. 6.
    Art. 19
    Incepind cu anul 1991 inceteaza a se mai finanta din bugetul administratiei centrale de stat si din bugetele locale cheltuielile prevazute in anexa nr. 7, abrogindu-se prevederile din actele normative care reglementeaza plata de la buget a unor asemenea cheltuieli.
    Art. 20
    Trimestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte si propuneri privind masurile fiscale si bugetare, precum si modificarile intervenite in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului administratiei centrale de stat pe anul 1991, ca urmare a introducerii in actiuni si pe ministere a influentelor din liberalizarea preturilor si din adaptarea legislatiei la conditiile economiei de piata.
    Art. 21
    Se autorizeaza Guvernul ca din resursele financiare peste cele prevazute in buget sau altele identificate in procesul executiei bugetare sa efectueze repartizari pentru finantarea unor actiuni urgente din domeniile: aparare, ordine publica, agricultura, sanatate, invatamint, cercetare stiintifica, cultura si altele, urmind ca trimestrial, in baza art. 20, sa fie supuse aprobarii Parlamentului.
    Resursele financiare prevazute la alin. 1 se vor repartiza cu prioritate pentru satisfacerea necesitatilor suplimentare ale apararii nationale, pina la suma de 10,2 miliarde lei, si ale pastrarii ordinii publice, pina la suma de 4,8 miliarde lei.
    Resursele cu destinatiile prevazute la alin. 2 se excepteaza de la aplicarea dispozitiilor art. 15.
    Art. 22
    Se adopta contul general de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1989, la venituri in suma de 348,4 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 288,4 miliarde lei, cu un excedent in suma de 60,0 miliarde lei, din care la bugetul republican de 59,4 miliarde lei, iar la bugetele locale de 0,6 miliarde lei.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 februarie 1991.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                    academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 26 februarie 1991.

                    PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                              MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea bugetului administratiei centrale de stat pe anul 1991 si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                          PRESEDINTELE ROMANIEI
                               ION ILIESCU

    ANEXA 1

                 BUGETUL ADMINISTRATIEI CENTRALE DE STAT
                             PE ANUL 1991

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         1991        1991
                                       Propuneri   Propuneri  Diferente    %
       DENUMIRE INDICATORI             in preturi  in preturi  (2 - 1)   (2/1)
                                       30.09.1990  1.04.1991
-------------------------------------------------------------------------------
               A                           1           2          3        4
-------------------------------------------------------------------------------
    A. Venituri - total (I + II)       243.516,9   369.789,4  126.272,5  151,8
    I. Venituri ordinare (1 + 2)       243.516,9   332.493,0   88.976,1  136,5
1. Venituri curente                    242.350,6   331.326,7   88.976,1  136,7
   1.1. Venituri fiscale               233.663,5   322.122,8   88.459,3  137,9
        a) Impozite directe            123.840,8   159.760,9   35.920,1  129,0
        b) Impozite indirecte          109.822,7   162.361,9   52.539,2  147,8
   1.2. Venituri nefiscale               8.687,1     9.203,9      516,8  105,9
2. Venituri din capital                  1.166,3     1.166,3      -      100,0

    II. Venituri extraordinare             -        37.296,4   37.296,4    -

   B. Cheltuieli - total
      (I + II + III)                   250.763,5   366.989,4  116.225,9  146,3

        I. Cheltuieli curente          216.102,8   265.207,0   49.104,2  122,7
   din acestea:
1. Cheltuieli de personal               64.944,8    95.635,2   30.690,4  147,2
2. Cheltuieli materiale                 38.511,1    43.310,2    4.799,1  112,5
3. Subventii si transferuri            112.646,9   126.261,6   13.614,7  112,1
   din care:
   - subventii pentru regii autonome
     si societati comerciale cu
     capital de stat                    33.602,5    28.265,5   -5.336,9   84,1
   - subventii pentru acoperirea
     diferentelor de preturi si
     tarife                             27.444,4    36.459,4    9.015,0  132,8
   - subventii pentru institutiile
     publice                             1.243,3     1.365,4      122,1  109,8
   - transferuri                        50.356,7    60.171,2    9.814,5  119,5

        II. Cheltuieli de capital       34.660,7    34.660,7        -    100,0

  III. Suma ce se va repartiza pe
       actiuni in functie de
       evolutia preturilor                  -       67.121,7   67.121,7    -

      C. Rezerva/deficit (A - B)        -7.246,6     2.800,0   10.046,6    -
   - fond de rezerva la dispozitia
     guvernului                             -        2.800,0    2.800,0    -
-------------------------------------------------------------------------------

                             VENITURI FISCALE
                               PE ANUL 1991

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         1991        1991
                                       Propuneri   Propuneri   Diferente   %
       DENUMIRE INDICATORI             in preturi  in preturi   (2 - 1)  (2/1)
                                       30.09.1990  1.04.1991
-------------------------------------------------------------------------------
               A                           1           2          3        4
-------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL VENITURI FISCALE (I + II)   233.663,5   322.122,8   88.459,3  137,9
           I. Impozite directe         123.840,8   159.760,9   35.920,1  129,0
1. Impozitul pe profit                  62.754,6    66.000,0    3.245,4  105,2
2. Impozitul pe salarii                 60.800,0    93.474,7   32.674,7  153,7
3. Taxa pentru folosirea terenurilor
   ce se scot din fondul forestier
   in vederea executarii unor
   lucrari                                  25,0        25,0      -      100,0
4. Impozitul pe veniturile realizate
   de persoanele fizice si juridice
   nerezidente                              51,2        51,2      -      100,0
5. Alte incasari din impozite directe      210,0       210,0      -      100,0

          II. Impozite indirecte       109.822,7   162.361,9   52.539,2  147,8
1. Impozitul pe circulatia marfurilor  105.863,7   157.002,9   51.139,2  148,3
2. Taxe vamale                           1.400,0     2.200,0      800,0  157,1
3. Taxe de timbru de la persoane
   juridice                                250,0       850,0      600,0  340,0
4. Penalitati si majorari pentru
   venituri nevarsate in termen            100,0       100,0      -      100,0
5. Alte incasari din impozite
   indirecte                             2.209,0     2.209,0      -      100,0
-------------------------------------------------------------------------------

                              VENITURI NEFISCALE
                                 PE ANUL 1991

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         1991        1991
                                       Propuneri   Propuneri  Diferente    %
       DENUMIRE INDICATORI             in preturi  in preturi  (2 - 1)   (2/1)
                                       30.09.1990  1.04.1991
-------------------------------------------------------------------------------
               A                           1           2          3        4
-------------------------------------------------------------------------------
       TOTAL VENITURI NEFISCALE        8.687,1     9.203,9    516,8      105,9
1. Varsaminte de la institutiile
   publice (a - s)                     4.602,1     4.707,1    105,0      102,3
   a) Veniturile creselor                 42,1        42,1      -        100,0
   b) Taxe de spitalizare, analize,
      consultatii, tratamente,
      inregistrarea medicamentelor
      si proteze                         257,5       257,5      -        100,0
   c) Veniturile sanatoriilor
      balneoclimaterice                   38,5        38,5      -        100,0
   d) Taxe de metrologie                  36,5        36,5      -        100,0
   e) Taxe pentru brevete de inventii
      si inregistrarea marcilor de
      fabrica                             60,0        60,0      -        100,0
   f) Venituri din activitatea de
      navigatie si alte prestari de
      servicii in porturi si taxe
      pentru folosirea drumurilor        570,0       575,0      5,0      100,9
   g) Taxe consulare                   1.000,0     1.100,0    100,0      110,0
   h) Venituri din sumele ce se
      incaseaza de catre institutii
      drept regie de camin si cantina     72,6        72,6      -        100,0
   i) Taxe pentru analize efectuate
      de laboratoare, altele decit
      cele sanitare, de pe linga
      institutii                          38,5        38,5      -        100,0
   j) Taxe pentru examinarea
      conducatorilor de autovehicule,
      eliberarea permiselor de
      conducere si alte venituri
      privind circulatia pe
      drumurile publice                  208,9       208,9      -        100,0
   k) Venituri din activitatea de
      gospodarire a apelor                20,0        20,0      -        100,0
   l) Venituri din incasarea
      contravalorii lucrarilor de
      combatere a daunatorilor si
      bolilor in sectorul vegetal        300,0       300,0      -        100,0
   m) Veniturile unitatilor de
      reproductie si selectie a
      animalelor                          24,0        24,0      -        100,0
   n) Veniturile circumscriptiilor,
      laboratoarelor si
      dispensarelor veterinare            89,7        89,7      -        100,0
   o) Taxe si alte venituri din
      protectia mediului                 300,0       300,0      -        100,0
   p) Varsaminte din
      disponibilitatile institutiilor
      publice si activitatilor
      autofinantate                      390,0       390,0      -        100,0
   r) Varsaminte din veniturile
      institutiilor publice si
      activitatilor autofinantate        342,0       342,0      -        100,0
   s) Alte venituri de la
      institutiile publice               811,8       811,8      -        100,0
2. Veniturile din aplicarea
   prescriptiei extinctive               500,0       500,0      -        100,0
3. Venituri din recuperarea
   cheltuielilor de judecata,
   imputatii si despagubiri              176,0       176,0      -        100,0
4. Venituri din amenzile aplicate,
   potrivit dispozitiilor legale         303,0       303,0      -        100,0
5. Incasari din cota retinuta,
   conform Legii nr. 6/1973               60,0        60,0      -        100,0
6. Restituiri de fonduri din
   finantarea bugetara a anilor
   precedenti                          1.500,0     1.200,0   -300,0       80,0
7. Incasarea ratelor scadente la
   creditele externe acordate de
   la buget                              300,0       958,0    658,0      319,3
8. Incasarea dobinzilor aferente
   creditelor externe acordate de
   la buget                               30,0        83,8     53,8      279,3
9. Varsaminte de la unitatile
   economice comerciale din sectorul
   public reprezentind plusuri de
   marfuri si produse constatate cu
   ocazia inventarierilor ramase
   definitive                            335,0       335,0      -        100,0
10. Incasari din alte surse              881,0       881,0      -        100,0
-------------------------------------------------------------------------------

                          VENITURI DIN CAPITAL
                              PE ANUL 1991

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         1991        1991
                                       Propuneri   Propuneri  Diferente    %
       DENUMIRE INDICATORI             in preturi  in preturi  (2 - 1)   (2/1)
                                       30.09.1990  1.04.1991
-------------------------------------------------------------------------------
               A                           1           2          3        4
-------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL VENITURI DIN CAPITAL        1.166,3     1.166,3       -       100,0
1. Venituri din valorificarea unor
   bunuri ale institutiilor publice      552,3       552,3       -       100,0
2. Venituri din valorificarea
   stocurilor de la rezerva de stat
   si de mobilizare                      614,0       614,0       -       100,0
-------------------------------------------------------------------------------

             CHELTUIELILE BUGETULUI ADMINISTRATIEI CENTRALE DE STAT
                                PE ANUL 1991

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         1991        1991
                                       Propuneri   Propuneri  Diferente    %
       DENUMIRE INDICATORI             in preturi  in preturi  (2 - 1)   (2/1)
                                       30.09.1990  1.04.1991
-------------------------------------------------------------------------------
               A                           1           2          3        4
-------------------------------------------------------------------------------
       CHELTUIELI - TOTAL              250.763,5   366.989,4  116.225,9  146,3
1. Cheltuieli curente                  216.102,8   265.207,0   49.104,2  122,7
   1.1. Cheltuieli de personal          64.944,8    95.635,2   30.690,4  147,2
   1.2. Cheltuieli materiale            38.511,1    43.310,2    4.799,1  112,5
   1.3. Subventii si transferuri       112.646,9   126.261,6   13.614,7  112,1
        din care:
        - subventii pentru regii
          autonome si societati
          comerciale cu capital de
          stat                          33.602,5    28.265,6   -5.336,9   84,1
        - subventii pentru
          acoperirea diferentelor
          de preturi si tarife          27.444,4    36.459,4    9.015,0  132,8
        - subventii pentru
          institutiile publice           1.243,3     1.365,4      122,1  109,8
        - transferuri                   50.356,7    60.171,2    9.814,5  119,5
2. Cheltuieli de capital                34.660,7    34.660,7      -      100,0
3. Suma ce se va repartiza pe actiuni
   in functie de evolutia preturilor        -       67.121,7   67.121,7    -

        DIN TOTAL CHELTUIELI
     I. Cheltuieli cu caracter
        social-cultural                 92.313,3   122.385,1   30.071,8  132,6
1. Cheltuieli curente                   88.213,3   118.285,1   30.071,8  134,1
   1.1. Cheltuieli de personal          42.861,5    63.830,9   25.969,4  149,1
   1.2. Cheltuieli materiale            16.298,9    17.296,9      998,0  106,1
   1.3. Subventii si transferuri        29.052,9    37.157,3    8.104,4  127,9
        din care:
        - subventii pentru
          institutii publice             1.243,3     1.365,4      122,1  109,8
        - transferuri                   27.809,6    35.791,9    7.982,3  128,7
2. Cheltuieli de capital                 4.100,0     4.100,0      -      100,0

        A. Invatamint                   32.357,2    47.511,5   15.154,3  146,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   30.957,2    46.111,5   15.154,3  148,9
   1.1. Cheltuieli de personal          25.170,5    37.433,5   12.263,0  148,7
   1.2. Cheltuieli materiale             5.289,6     5.608,3      318,7  106,0
   1.3. Subventii si transferuri           497,1     3.069,7    2.572,6  617,5
        din care:
        - transferuri                      497,1     3.069,7    2.572,6  617,5
2. Cheltuieli de capital                 1.400,0     1.400,0      -      100,0

        B. Sanatate                     29.300,0    38.572,3    9.272,3  131,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   27.700,0    36.972,3    9.272,3  133,5
   1.1. Cheltuieli de personal          17.536,8    26.135,8    8.599,0  149,0
   1.2. Cheltuieli materiale            10.163,2    10.836,5      673,3  106,6
2. Cheltuieli de capital                 1.600,0     1.600,0      -      100,0

        C. Cultura si arta               1.674,7     1.769,2       94,5  105,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    1.124,7     1.219,2       94,5  108,4
   1.1. Cheltuieli de personal             127,3       221,8       94,5  174,2
   1.2. Cheltuieli materiale               639,7       639,7      -      100,0
   1.3. Subventii si transferuri           357,7       357,7      -      100,0
        din care:
        - subventii pentru
          institutii publice               357,7       357,7      -      100,0
2. Cheltuieli de capital                   550,0       550,0      -      100,0

         D. Asistenta sociala              633,9       662,8       28,9  104,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                      183,9       212,8       28,9  115,7
   1.1. Cheltuieli de personal              26,9        39,8       12,9  147,9
   1.2. Cheltuieli materiale                56,4        62,4        6,0  110,6
   1.3. Subventii si transferuri           100,6       110,6       10,0  109,9
        din care:
        - subventii pentru
          institutii publice               100,6       110,6       10,0  109,9
2. Cheltuieli de capital                   450,0       450,0      -      100,0

         E. Alocatii si alte
            ajutoare pentru copii       24.102,5    27.919,5    3.817,0  115,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   24.102,5    27.919,5    3.817,0  115,8
   1.1. Subventii si transferuri        24.102,5    27.919,5    3.817,0  115,8
        din care:
        - transferuri                   24.102,5    27.919,5    3.817,0  115,8

    F. Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
       militari si alte persoane         3.210,0     4.802,7    1.592,7  149,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    3.210,0     4.802,7    1.592,7  149,6
   1.1. Subventii si transferuri         3.210,0     4.802,7    1.592,7  149,6
        din care:
        - transferuri                    3.210,0     4.802,7    1.592,7  149,6

    G. Alte cheltuieli cu caracter
       social-cultural                   1.035,0     1.147,1      112,1  110,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                      935,0     1.047,1      112,1  112,0
   1.1. Cheltuieli materiale               150,0       150,0      -      100,0
   1.2. Subventii si transferuri           785,0       897,1      112,1  114,3
        din care:
        - subventii pentru
          institutii publice               785,0       897,1      112,1  114,3
2. Cheltuieli de capital                   100,0       100,0      -      100,0

   II. Cheltuieli pentru apararea
       nationala                        29.230,0    32.750,0    3.520,0  112,0
1. Cheltuieli curente                   15.000,0    18.520,0    3.520,0  123,5
   1.1. Cheltuieli de personal           8.157,0    10.802,5    2.645,5  132,4
   1.2. Cheltuieli materiale             6.843,0     7.717,5      874,5  112,8
2. Cheltuieli de capital                14.230,0    14.230,0      -      100,0

   III. Cheltuieli pentru ordinea
        publica                          5.755,0     7.267,3    1.512,3  126,3
1. Cheltuieli curente                    5.209,0     6.721,3    1.512,3  129,0
   1.1. Cheltuieli de personal           2.956,7     4.110,7    1.154,0  139,0
   1.2. Cheltuieli materiale             2.252,3     2.610,6      358,3  115,9
2. Cheltuieli de capital                   546,0       546,0      -      100,0

   IV. Cheltuieli pentru organele
       puterii de stat                   6.810,3     8.824,9    2.014,6  129,6
1. Cheltuieli curente                    5.610,3     7.624,9    2.014,6  135,9
   1.1. Cheltuieli de personal           4.088,5     5.906,5    1.818,0  144,5
   1.2. Cheltuieli materiale             1.253,7     1.252,6       -1,1   99,9
   1.3. Subventii si transferuri*)         268,1       465,8      197,7  173,7
        din care:
        - transferuri                      268,1       465,8      197,7  173,7
2. Cheltuieli de capital                 1.200,0     1.200,0      -      100,0

    A. Cheltuieli pentru Presedintia
       tarii                               120,7       126,7        6,0  104,9
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                       77,7        83,7        6,0  107,7
   1.1. Cheltuieli de personal              21,5        27,5        6,0  127,9
   1.2. Cheltuieli materiale                56,2        56,2      -      100,0
2. Cheltuieli de capital                    43,0        43,0      -      100,0

    B. Cheltuieli pentru organele
       puterii legislative                 537,1       585,2       48,1  108,9
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                      367,1       415,2       48,1  113,1
   1.1. Cheltuieli de personal             257,9       306,0       48,1  118,7
   1.2. Cheltuieli materiale               109,2       109,2      -      100,0
2. Cheltuieli de capital                   170,0       170,0      -      100,0
   a) Adunarea Deputatilor                 380,0       411,4       31,4  108,3
1. Cheltuieli curente                      229,0       260,4       31,4  113,7
   1.1. Cheltuieli de personal             171,9       203,3       31,4  118,3
   1.2. Cheltuieli materiale                57,1        57,1      -      100,0
2. Cheltuieli de capital                   151,0       151,0      -      100,0
   b) Senat                                157,1       173,9       16,8  110,7
1. Cheltuieli curente                      138,1       154,9       16,8  112,1
   1.1. Cheltuieli de personal              86,0       102,8       16,8  119,5
   1.2. Cheltuieli materiale                52,1        52,1      -      100,0
2. Cheltuieli de capital                    19,0        19,0      -      100,0

    C. Cheltuieli pentru organele
       puterii judecatoresti si ale
       procuraturii                        749,8       979,2      229,4  130,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                      740,3       969,7      229,4  130,9
   1.1. Cheltuieli de personal             581,6       811,0      229,4  139,4
   1.2. Cheltuieli materiale               158,7       158,7      -      100,0
2. Cheltuieli de capital                     9,5         9,5      -      100,0
   a) Curtea Suprema de Justitie            19,6        24,4        4,8  124,5
1. Cheltuieli curente                       19,6        24,4        4,8  124,5
   1.1. Cheltuieli de personal              17,5        22,3        4,8  127,4
   1.2. Cheltuieli materiale                 2,1         2,1      -      100,0
   b) Celelalte organe judecatoresti       480,5       630,0      149,5  131,1
1. Cheltuieli curente                      480,5       630,0      149,5  131,1
   1.1. Cheltuieli de personal             357,2       506,7      149,5  141,9
   1.2. Cheltuieli materiale               123,3       123,3      -      100,0
   c) Procuratura Romaniei                 249,7       324,9       75,2  130,1
1. Cheltuieli curente                      240,2       315,4       75,2  131,3
   1.1. Cheltuieli de personal             206,9       282,1       75,2  136,3
   1.2. Cheltuieli materiale                33,3        33,3      -      100,0
2. Cheltuieli de capital                     9,5         9,5      -      100,0

    D. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive                 5.402,7     7.133,8    1.731,1  132,0
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    4.425,2     6.156,3    1.731,1  139,1
   1.1. Cheltuieli de personal           3.227,5     4.761,9    1.534,4  147,5
   1.2. Cheltuieli materiale               929,6       928,6       -1,0   99,9
   1.3. Subventii si transferuri           268,1       465,8      197,7  173,7
        din care:
        - transferuri                      268,1       465,8      197,7  173,7
2. Cheltuieli de capital                   977,5       977,5      -      100,0
   a) Guvernul Romaniei                    753,0       767,0       14,0  101,8
1. Cheltuieli curente                       88,9       102,9       14,0  115,7
   1.1. Cheltuieli de personal              45,1        59,1       14,0  131,0
   1.2. Cheltuieli materiale                43,8        43,8      -      100,0
2. Cheltuieli de capital                   664,1       664,1      -      100,0
   b) Ministere si celelalte organe
      centrale                           4.649,7     6.366,8    1.717,1  136,9
1. Cheltuieli curente                    4.336,3     6.053,4    1.717,1  139,6
   1.1. Cheltuieli de personal           3.182,4     4.702,8    1.520,4  147,8
   1.2. Cheltuieli materiale               885,8       884,8       -1,0   99,9
   1.3. Subventii si transferuri           268,1       465,8      197,7  173,7
        din care:
        - transferuri                      268,1       465,8      197,7  173,7
2. Cheltuieli de capital                   313,4       313,4      -      100,0

    V. Cheltuieli pentru actiuni
       economice                        91.991,2   101.987,5    9.996,3  110,9
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   77.610,5    87.606,8    9.996,3  112,9
   1.1. Cheltuieli de personal           5.512,6     9.271,1    3.758,5  168,2
   1.2. Cheltuieli materiale            11.051,0    13.610,7    2.559,7  123,2
   1.3. Subventii si transferuri        61.046,9    64.725,0    3.678,1  106,0
        din care:
        - subventii pentru regii
          autonome si societati
          comerciale cu capital de
          stat                          33.602,5    28.265,6   -5.336,9   84,1
        - subventii pentru acoperirea
          diferentelor de preturi si
          tarife                        27.444,4    36.459,4    9.015,0  132,8
2. Cheltuieli de capital                14.380,7    14.380,7      -      100,0

    A. Agricultura, silvicultura,
       ape, mediu inconjurator          32.568,8    22.533,0  -10.035,8   69,2
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   29.468,8    19.433,0  -10.035,8   65,9
   1.1. Cheltuieli de personal           2.845,0     4.748,2    1.903,2  166,9
   1.2. Cheltuieli materiale             2.323,8     2.684,8      361,0  115,5
   1.3. Subventii si transferuri        24.300,0    12.000,0  -12.300,0   49,4
        din care:
        - subventii pentru acoperirea
          diferentelor de pret si
          tarif                         24.300,0    12.000,0  -12.300,0   49,4
2. Cheltuieli de capital                 3.100,0     3.100,0      -      100,0

       B. Cercetare stiintifica          2.841,8     3.053,0      211,2  107,4
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    2.841,8     3.053,0      211,2  107,4
   1.1. Cheltuieli de personal             444,9       656,1      211,2  147,5
   1.2. Cheltuieli materiale             2.396,9     2.396,9      -      100,0

    C. Prospectiuni si lucrari
       geologice de cercetare pentru
       descoperiri de zacaminte noi      3.567,0     5.179,6    1.612,6  145,2
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    3.567,0     5.179,6    1.612,6  145,2
   1.1. Cheltuieli materiale             3.567,0     5.179,6    1.612,6  145,2

    D. Industria extractiva,
       energetica, metalurgica,
       chimica si alte subramuri ale
       industriei                       39.231,9    49.575,0   10.343,1  126,4
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   33.831,9    44.175,0   10.343,1  130,6
   1.1 Subventii si transferuri         33.831,9    44.175,0   10.343,1  130,6
       din care:
       - subventii pentru regii
         autonome si societati
         comerciale cu capital de
         stat                           33.602,5    28.265,6   -5.336,9   84,1
       - subventii pentru acoperirea
         diferentelor de preturi si
         tarife                            229,4    15.909,4   15.680,0    -
2. Cheltuieli de capital                 5.400,0     5.400,0      -      100,0

           E. Transporturi               6.528,8    13.743,5    7.214,7  210,5
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    4.528,8    11.743,5    7.214,7  259,3
   1.1. Cheltuieli de personal           1.468,7     2.964,9    1.496,2  201,9
   1.2. Cheltuieli materiale             2.745,1     3.178,6      433,5  115,8
   1.3. Subventii si transferuri           315,0     5.600,0    5.285,0   -
        din care:
        - subventii pentru acoperirea
          diferentelor de preturi si
          tarife                           315,0     5.600,0    5.285,0   -
2. Cheltuieli de capital                 2.000,0     2.000,0      -      100,0

          F. Alte actiuni economice      7.252,9     7.903,4      650,5  108,9
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    3.372,2     4.022,7      650,5  119,3
   1.1. Cheltuieli de personal             754,0       901,9      147,9  119,6
   1.2. Cheltuieli materiale                18,2       170,8      152,6  938,5
   1.3. Subventii si transferuri         2.600,0     2.950,0      350,0  113,5
        din care:
        - subventii pentru acoperirea
          diferentelor de preturi si
          tarife                         2.600,0     2.950,0      350,0  113,5
2. Cheltuieli de capital                 3.880,7     3.880,7      -      100,0

    VI. Cheltuieli pentru alte actiuni   2.384,7     2.739,4      354,7  114,9
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    2.180,7     2.535,4      354,7  116,3
   1.1. Cheltuieli de personal           1.368,5     1.713,5      345,0  125,2
   1.2. Cheltuieli materiale               812,2       821,9        9,7  101,2
2. Cheltuieli de capital                   204,0       204,0      -      100,0

    VII. Transferuri din bugetul
         administratiei centrale de
         stat                           22.279,0    23.913,5    1.634,5  107,3
1. Transferuri din bugetul
   administratiei centrale de stat
   la bugetele locale                   10.050,0    23.913,5   13.863,5  237,9
2. Transferuri din bugetul
   administratiei centrale de stat
   la bugetul asigurarilor sociale      12.229,0        -     -12.229,0    -

    VIII. Suma ce se va repartiza
          pe actiuni in functie de
          evolutia preturilor               -       67.121,7   67.121,7    -
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Rezerva pentru plata cotizatiilor si contributia Romaniei la organisme internationale in conditiile noului curs valutar: de la 15,77 lei rubla si 21 lei dolarul la 35 lei.

    ANEXA 2

                                  LISTA
          impozitelor, taxelor si celorlalte venituri pe anul 1991

                  1. Pentru administratia centrala de stat
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea impozitelor, taxelor            Actele normative care reglementeaza
     sau celorlalte venituri                incasarea impozitelor, taxelor sau
                                            celorlalte venituri
-------------------------------------------------------------------------------
          I. Venituri curente
          A. Venituri fiscale
         A.1. Impozite directe
- impozitul pe profit                       Legea privind impozitul pe profit
- impozitul pe salarii                      Legea privind impozitul pe salarii
- alte impozite directe
  a) taxa pentru folosirea terenurilor      Legea fondului funciar
ce se scot din fondul forestier in
vederea executarii unor lucrari
  b) impozitul pe veniturile realizate      Decretul nr. 276/1973 pentru
     de persoanele fizice si juridice       reglementarea impunerii unor
     nerezidente                            venituri realizate in Romania de
                                            persoanele fizice si juridice
                                            nerezidente, cu modificarile aduse
                                            prin Decretul nr. 125/1977
  c) alte incasari din impozite directe
     - venituri din expertize in domeniul   Decretul nr. 212/1981 privind
       navigatiei                           expertizele in domeniul navigatiei
                                            civile

         A.2. Impozite indirecte
- impozitul pe circulatia marfurilor        Hotarirea Guvernului nr. 1109/1990
                                            cu privire la liberalizarea
                                            preturilor si masuri de protectie
                                            sociala
- taxe vamale
  a) taxe vamale de la persoane juridice    Legea nr. 30/1978 privind Codul
                                            vamal al Romaniei, Decretul nr.
                                            337/1981 privind aprobarea
                                            regulamentului vamal
  b) taxe vamale si alte venituri                       - idem -
     incasate de la persoane fizice de      Hotaririle Guvernului nr. 685,
     unitatile vamale                       1046, 1194 si 1274 din 1990
- alte impozite indirecte                   Decretul nr. 199/1955 privind
  a) taxe de timbru de la persoane          taxele de timbru, cu modificarile
     juridice                               ulterioare; H.C.M. nr. 911/1955 si
                                            Hotarirea Guvernului nr. 1295/1990
  b) majorari si penalizari de intirziere   Actul normativ care reglementeaza
     pentru venituri nevarsate la termen    venitul in cauza
  c) alte incasari din impozite indirecte
     - venituri din rezerve pentru          Instructiunile Ministerului
       cheltuieli preliminate ramase        Finantelor de aplicare a planurilor
       neconsumate in anul precedent si     de conturi
       constatate in anul in curs, la
       regiile autonome sau societatile
       comerciale de stat
     - contravaloarea ambalajelor si        Decretul nr. 146/1980 privind unele
       paletilor care insotesc marfurile    masuri de imbunatatire a
       importate de regiile autonome sau    circulatiei, utilizarii si
       societatile comerciale de stat,      recuperarii ambalajelor pentru
       incluse in pretul acestora           marfurile ce se desfac prin
                                            comertul cu amanuntul

           B. Venituri nefiscale
- varsaminte din profitul net al regiilor   Legea privind impozitul pe profit
  autonome
- dividende pentru participarea statului    Legea nr. 15/1990 privind
  la capitalul social al societatilor       reorganizarea unitatilor economice
  comerciale                                de stat ca regii autonome si
                                            societati comerciale
                                            Legea privind impozitul pe profit
- varsaminte de la institutiile publice
  a) veniturile creselor                    Decretul nr. 65/1982 privind
                                            organizarea creselor si
                                            gradinitelor si stabilirea
                                            contributiei parintilor pentru
                                            copiii din aceste unitati
  b) taxe de spitalizare, analize,          Decretul nr. 246/1958 privind
     consultatii, tratamente, inregistrare  reglementarea acordarii asistentei
     medicamente si proteze                 medicale si a medicamentelor
                                            modificat prin Decretul nr.
                                            279/1983 privind reglementarea
                                            asistentei medicale cu plata si
                                            Decretul-lege nr. 132/1990
  c) taxe de brevete, de inventii si        Legea nr. 62/1974 privind
     inregistrarea marcilor de fabrica      inventiile si inovatiile
                                            Decretul nr. 363/1976 privind
                                            taxele pentru cererile de brevete
                                            de inventii si pentru brevete de
                                            inventii acordate
                                            Legea nr. 28/1967 privind marcile
                                            de fabrica de comert si de servicii
  d) taxe de metrologie                     Legea nr. 27/1978 a metrologiei
  e) veniturile sanatoriilor                Decretul nr. 246/1958 privind
     balneoclimaterice                      reglementarea asistentei medicale
                                            si a medicamentelor
  f) venituri din activitatea de navigatie  Decretul nr. 311/1987 privind
     si alte prestari de servicii in        aprobarea tarifelor in
     porturi si taxe pentru folosirea       transporturi, posta si
     drumurilor                             telecomunicatii
                                            Decretul nr. 297/1983 privind
                                            stabilirea taxei de trecere cu
                                            autovehicule pe podul de peste
                                            Dunare de la Giurgeni - Vadu Oii
                                            Decretul nr. 250/1981 privind
                                            stabilirea regimului de folosire a
                                            drumurilor de catre vehicule
                                            inmatriculate in alte state care
                                            transporta marfuri in trafic
                                            international pe teritoriul
                                            Romaniei cu modificarile aduse prin
                                            Decretul nr. 91/1984
  g) taxe consulare                         Hotarirea Guvernului Romaniei nr.
                                            443/1990 privind stabilirea taxelor
                                            consulare
  h) taxe si alte venituri din protectia    Hotarirea Guvernului nr. 938/1990
     mediului                               privind organizarea Ministerului
                                            Mediului
  i) venituri din sumele ce se incaseaza    Legea nr. 9/1971 privind
     de catre institutii drept regie de     cantinele-restaurant pentru
     camin si cantina                       salariati
                                            Hotarirea Guvernului nr. 440/1990
                                            privind atribuirea burselor de
                                            scolarizare pe baza de contract si
                                            altor forme de sprijin material
                                            elevilor si studentilor de la
                                            invatamintul de zi
  j) taxe pentru analize efectuate de       Decretul nr. 446/1966 privind
     laboratoare, altele decit cele         organizarea institutiilor si
     sanitare de pe linga institutii        serviciilor medicale
  k) taxe pentru examinarea conducatorilor  Decretul nr. 328/1966 privind
     de autovehicule, eliberarea de         circulatia pe drumurile publice
     permise de conducere si alte venituri  republicat in anul 1984
     privind circulatia pe drumurile
     publice
  l) venituri din activitatea de            Hotarirea Guvernului nr. 1001/1990
     gospodarire a apelor                   privind stabilirea unui sistem
                                            unitar de plati pentru produsele si
                                            serviciile de gospodarire a apelor
  m) venituri din incasarea contravalorii   Legea pomiculturii nr. 11/1974
     lucrarilor de combatere a              Decretul nr. 697/1956 privind
     daunatorilor si bolilor din sectorul   protectia plantelor cultivate si a
     vegetal                                padurilor
  n) veniturile unitatilor de reproductie   Legea nr. 8/1971 pentru
     si selectie a animalelor               organizarea, administrarea
                                            pajistilor, loturilor zootehnice si
                                            seminciere, precum si a statiunilor
                                            comunale de monta
                                            Legea nr. 40/1975 privind cresterea
                                            si ameliorarea animalelor
  o) veniturile circumscriptiilor,          Decretul nr. 217/1957 privind
     laboratoarelor si dispensarelor        stabilirea modului de acordare a
     veterinare                             asistentei sanitar-veterinare si a
                                            materialelor de uz veterinar
  p) varsaminte din disponibilitatile       Decretul nr. 151/1975 privind
     institutiilor publice si a             autofinantarea unor activitati ale
     activitatilor autofinantate            institutiilor de stat cu
                                            completarile ulterioare
  r) varsaminte din veniturile              Decretul nr. 151/1975 privind
     institutiilor publice si ale           autofinantarea unor activitati ale
     activitatilor autofinantate            institutiilor de stat cu
                                            completarile ulterioare
  s) alte venituri de la institutiile       Decretul nr. 474/1977 privind
     publice                                organizarea si functionarea
     - veniturile din vinzarea              Agentiei Romane de Presa
       reportajelor si din serviciile de
       stiri realizate de Rompres

             Diverse venituri
  a) venituri din aplicarea prescriptiei    Decretul nr. 167/1958 privind
     extinctive                             prescriptia extinctiva
                                            Decretul nr. 219/1960 privind
                                            obligatiile unitatilor debitoare
                                            urmare a prescriptiei extinctive
  b) venituri din recuperarea               Codul penal, Codul civil si Codul
     cheltuielilor de judecata, imputatii   muncii
     si despagubiri                         Decretul nr. 208/1976 privind
                                            evaluarea pagubelor aduse avutului
                                            obstesc, republicat
  c) venituri din amenzi aplicate conform   Legea nr. 32/1968 privind
     dispozitiilor legale                   stabilirea si sanctionarea
                                            contraventiilor
                                            Hotaririle elaborate in baza Legii
                                            nr. 32/1968
  d) incasari din cota retinuta conform     Legea nr. 6/1973 pentru modificarea
     Legii nr. 6/1973                       Codului penal al Romaniei
  e) restituirea de fonduri din finantarea  Legea finantelor publice
     bugetara a anilor precedenti
  f) incasarea ratelor scadente la          Acorduri guvernamentale
     creditele externe acordate de la
     buget
  g) incasarea dobinzilor aferente          Acorduri guvernamentale
     creditelor externe acordate de la
     buget
  h) varsaminte de la unitatile             H.C.M. nr. 1397/1974 privind unele
     economice comerciale din sectorul      masuri pentru realizarea de
     public, reprezentind plusuri de        economii la cheltuielile unitatilor
     marfuri si produse constatate cu       economice din sectorul public
     ocazia inventarierilor, ramase
     definitive
  i) venituri din concesiuni                Hotarirea Guvernului nr. 1228/1990
                                            pentru aprobarea metodologiei
                                            concesionarii, inchirierii si
                                            locatiei gestiunii
  j) incasari din alte surse                Decretul nr. 232/1982 privind
     - venituri din penalizari de catre     modificarea preturilor de productie
       furnizorii de gaze naturale          si de livrare in industrie, a
                                            tarifelor in transporturi si a
                                            preturilor de deviz pentru
                                            activitatea de constructii-montaj
                                            (art. 4)

          II. Venituri din capital          Legea finantelor publice
- venituri din valorificarea unor bunuri
  ale statului
  a) venituri din valorificarea unor
     bunuri ale institutiilor publice
  b) venituri din valorificarea stocurilor  Decretul nr. 357/1979 privind
     de la rezerva de stat si de            regimul rezervelor de stat
     mobilizare
-------------------------------------------------------------------------------

                      2. Pentru bugete locale pe anul 1991
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea impozitelor si taxelor          Actul normativ care reglementeaza
                                            incasarea impozitelor si taxelor
-------------------------------------------------------------------------------
            I. Venituri curente
            A. Venituri fiscale
           A.1. Impozite directe
- Impozitul pe profit                       Lege privind impozitul pe profit
- Impozite si taxe de la populatie
  a) impozitul pe terenurile agricole ale   Legea nr. 2/1977 privind impozitul
     populatiei                             agricol
  b) impozitul pe veniturile                Decretul nr. 153/1954 cu privire la
     liber-profesionistilor, meseriasilor   impozitul pe veniturile populatiei
     si ale altor persoane fizice           Decretul-lege nr. 54/1990 privind
     independente si asociatiilor           organizarea si desfasurarea unor
     familiale                              activitati economice pe baza
                                            liberei initiative; Hotarirea
                                            Guvernului nr. 201/1990
  c) impozitul pe cladirile si terenurile   Legea nr. 25/1981 privind
     populatiei                             impozitele si taxele locale
                                            Decretul nr. 425/1981 privind
                                            stabilirea si incasarea
                                            impozitelor si taxelor locale
  d) taxa asupra mijloacelor de transport               - Idem -
  e) taxe de timbru asupra succesiunilor    Decretul nr. 199/1955 privind
     si alte taxe de timbru de la           taxele de timbru
     populatie                              H.C.M. nr. 911/1955, Hotarirea
                                            Guvernului nr. 1295/1990
  f) alte impozite si taxe de la populatie  Legea nr. 25/1981 privind
                                            impozitele si taxele locale
                                            Decretul nr. 425/1981 privind
                                            stabilirea si incasarea impozitelor
                                            si taxelor locale
- Alte impozite directe
  a) taxa pentru folosirea terenurilor      Legea fondului funciar
     proprietate de stat
  b) impozitul pe cladiri de la persoane    Legea nr. 25/1981 privind
     juridice                               impozitele si taxele locale
                                            Decretul nr. 425/1981 privind
                                            stabilirea si incasarea impozitelor
                                            si taxelor locale
  c) alte incasari din impozite directe               - Idem -

         A.2. Impozite indirecte
- Impozitul pe spectacole                   Decretul nr. 295/1983 privind
                                            regimul de stabilire a tarifelor
                                            de intrare la spectacole teatrale,
                                            muzicale si cinematografice
- Alte impozite indirecte                   Legea nr. 25/1981 privind
                                            impozitele si taxele locale
                                            Decretul nr. 425/1981 privind
                                            stabilirea si incasarea impozitelor
                                            si taxelor locale
- Majorari si penalizari de intirziere      Actul normativ care reglementeaza
  pentru venituri nevarsate la termen       venitul in cauza

          B. Venituri nefiscale
- Varsaminte din profitul net al regiilor   Legea privind impozitul pe profit
  autonome
- Varsaminte de la institutiile publice
  a) varsaminte din disponibilitatile       Decretul nr. 151/1975 privind
     institutiilor publice si               autofinantarea unor activitati ale
     activitatilor autofinantate            institutiilor de stat, cu
                                            completarile ulterioare
- Diverse venituri
  a) venituri din concesiuni                Hotarirea Guvernului nr. 1228/1990
                                            privind aprobarea metodologiei
                                            concesionarii, inchirierii si
                                            locatiei gestiunii

        II. Venituri din capital
- Venituri din valorificarea unor bunuri
  ale statului
  a) venituri din valorificarea unor        Legea finantelor publice
     bunuri ale institutiilor publice

        III. Subventii si transferuri
  a) subventii si transferuri din bugetul   Legea finantelor publice
     administratiei centrale de stat
  b) subventii si transferuri la bugetele   Legea finantelor publice
     locale
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                     BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                                PE ANUL 1991

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         1990        1991
                                       Program     Propuneri  Diferente    %
       DENUMIRE INDICATORI             in preturi  in preturi  (2 - 1)   (2/1)
                                       30.09.1990  1.04.1991
-------------------------------------------------------------------------------
               A                           1           2          3        4
-------------------------------------------------------------------------------
        I. Venituri - Total            52.232,0    105.239,0  53.007,0   201,5
din care:
- Contributia pentru asigurari
  sociale de stat                      52.061,0    104.980,0  52.919,0   201,6
- Contributia personalului salariat
  pentru bilete de tratament balnear
  si odihna                               140,0        224,0      84,0   160,0
- Alte venituri                            31,0         35,0       4,0   112,9

        II. Cheltuieli - Total         56.838,8     97.129,0  40.290,2   170,9
din care:
- Pensii platite prin oficii           44.542,9     81.840,0  37.297,1   183,7
- Pensii platite prin intreprinderi       210,6        210,6      -      100,0
- Indemnizatii de boala                 5.150,0      5.065,0     -85,0    98,3
- Indemnizatii de maternitate           4.075,0      6.201,0   2.126,0   152,1
- Ajutoare pentru decese si proteze
  personal salariat                        55,0         64,5       9,5   117,3
- Ajutoare sociale                        266,1        386,9     120,8   145,4
- Ajutoare pentru decese pensionari       187,2        191,4       4,2   102,2
- Bilete de tratament balnear si
  odihna                                  240,0        415,0     175,0   172,9
- Cheltuieli cu plata pensiilor           375,0        654,0     279,0   174,4
- Impozit asupra indemnizatiilor de
  de asigurari sociale                  1.490,0      1.847,6     357,6   124,0
- Alte cheltuieli                           2,0          3,0       1,0   150,0

   III. Depasirea veniturilor asupra
        cheltuielilor                  -4.606,8      8.110,0       -       -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

   TRANSFERURI DIN BUGETUL ADMINISTRATIEI CENTRALE DE STAT LA BUGETELE LOCALE
                                 PE ANUL 1991

                                              - sume in mii lei -

     TOTAL                                        23.913.500
  Judetul Alba                                       352.290
  Judetul Arad                                       483.232
  Judetul Arges                                      424.617
  Judetul Bacau                                      813.173
  Judetul Bihor                                      594.743
  Judetul Bistrita-Nasaud                            367.860
  Judetul Botosani                                   412.224
  Judetul Brasov                                     637.175
  Judetul Braila                                     443.935
  Judetul Buzau                                      264.499
  Judetul Caras-Severin                              461.947
  Judetul Calarasi                                   189.560
  Judetul Cluj                                       785.801
  Judetul Constanta                                1.109.099
  Judetul Covasna                                    250.016
  Judetul Dimbovita                                  348.779
  Judetul Dolj                                       749.387
  Judetul Galati                                     506.412
  Judetul Giurgiu                                    235.033
  Judetul Gorj                                       159.157
  Judetul Harghita                                   255.636
  Judetul Hunedoara                                  463.683
  Judetul Ialomita                                   186.030
  Judetul Iasi                                       868.003
  Judetul Maramures                                  522.904
  Judetul Mehedinti                                  233.181
  Judetul Mures                                      528.452
  Judetul Neamt                                      480.753
  Judetul Olt                                        265.225
  Judetul Prahova                                    600.023
  Judetul Satu Mare                                  326.576
  Judetul Salaj                                      283.074
  Judetul Sibiu                                      558.823
  Judetul Suceava                                    427.481
  Judetul Teleorman                                  186.416
  Judetul Timis                                      921.415
  Judetul Tulcea                                     198.634
  Judetul Vaslui                                     468.000
  Judetul Vilcea                                     348.445
  Judetul Vrancea                                    387.804
  Municipiul Bucuresti                             5.814.003

    ANEXA 5

       CATEGORII DE VENITURI SI CHELTUIELI AVUTE IN VEDERE LA STABILIREA
     TRANSFERURILOR DIN BUGETUL ADMINISTRATIEI CENTRALE LA BUGETELE LOCALE

        Venituri proprii
 1. Impozitul pe profit
 2. Impozitul agricol de la cooperatia agricola
 3. Impozite si taxe de la populatie
    - Impozitul pe terenurile agricole ale populatiei
    - Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale
    - Impozitul pe cladiri si terenurile populatiei
    - Taxe asupra mijloacelor de transport
    - Taxe de timbru asupra succesiunilor si alte taxe de timbru de la
      populatie
    - Alte impozite si taxe de la populatie
 4. Alte impozite directe
    - Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
    - Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
    - Alte incasari din impozite directe
 5. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
 6. Impozitul pe spectacole
 7. Alte impozite indirecte
    - Majorari si penalizari de intirziere pentru venituri nevarsate la termen
    - Alte incasari din impozite indirecte
 8. Varsaminte de la institutiile publice
    - Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor
      autofinantate
    - Alte venituri de la institutiile publice
 9. Diverse venituri
    - Venituri din concesiuni
    - Incasari din alte surse
10. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
    - Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

           Cheltuieli curente si de capital
 1. Cultura si arta
 2. Asistenta sociala
 3. Gospodarie comunala si locuinte
 4. Cheltuieli pentru organele puterii executive
 5. Cercetare stiintifica
 6. Transporturi si comunicatii
 7. Alte actiuni economice
 8. Alte actiuni

    NOTA:
    La stabilirea alocatiei de la buget pentru constructii de locuinte s-a avut in vedere, in principal, satisfacerea necesitatilor de spatii locative pentru familiile cu venituri scazute si pentru persoanele handicapate. Necesitatile de locuinte pentru celelalte categorii de cetateni urmeaza sa se realizeze cu fonduri de la populatie si prin credite bancare, in conditiile legii.

    ANEXA 6/01

      CHELTUIELILE BUGETULUI ADMINISTRATIEI CENTRALE DE STAT PE MINISTERE
                    SI CELELALTE ORGANE CENTRALE DE STAT

    MINISTERUL RESURSELOR SI INDUSTRIEI

                                BUGETUL
                              PE ANUL 1991

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                      1990        1991
                                    Program     Propuneri     Diferente   %
       DENUMIRE INDICATORI          in preturi  in preturi     (2 - 1)  (2/1)
                                    30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                         1           2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
     CHELTUIELI - TOTAL             48.302.146  56.524.948    8.222.802  117,0
1. Cheltuieli curente               36.591.331  49.604.148   13.012.817  135,6
   1.1. Cheltuieli de personal         485.310     595.362      110.052  122,7
   1.2. Cheltuieli materiale         8.601.444   4.886.427   -3.715.017   56,8
   1.3. Subventii si transferuri    27.504.577  44.122.359   16.617.782  160,4
        din care:
        - subventii pentru regii
          autonome si societati
          comerciale cu capital
          de stat                   24.132.800  28.265.600    4.132.800  117,1
        - subventii pentru
          acoperirea diferentelor
          de preturi si tarife       3.352.500  15.854.400   12.501.900  472,9
        - subventii pentru
          institutiile publice           1.757       2.359          602  134,3
        - transferuri                   17.520       -          -17.520   -
2. Cheltuieli de capital            11.710.815   6.920.800   -4.790.015   59,1

    I. Cheltuieli cu caracter
       social

          A. Cultura si arta             1.757       2.359          602  134,3
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    1.757       2.359          602  134,3
   1.1. Subventii si transferuri         1.757       2.359          602  134,3
   a) Muzee                              1.757       2.359          602  134,3

  II. Cheltuieli pentru puterea
      si administratia de stat

  A. Cheltuieli pentru organele
     puterii executive
  a) Ministere si celelalte organe
     centrale                          513.205     489.040      -24.165   95,3
1. Cheltuieli curente                  513.205     489.040      -24.165   95,3
   1.1. Cheltuieli de personal         429.261     390.513      -38.748   91,0
   1.2. Cheltuieli materiale            66.424      98.527       32.103  148,3
   1.3. Subventii si transferuri        17.520       -          -17.520   -

    III. Cheltuieli pentru
         actiuni economice          47.765.184  56.009.200    8.244.016  117,3
1. Cheltuieli curente               36.054.369  49.088.400   13.034.031  136,2
   1.1. Cheltuieli de personal          42.449     188.800      146.351  444,8
   1.2. Cheltuieli materiale         8.526.620   4.779.600   -3.747.020   56,1
   1.3. Subventii si transferuri    27.485.300  44.120.000   16.634.700  160,5
2. Cheltuieli de capital            11.710.815   6.920.800   -4.790.015   59,1

     A. Cercetare stiintifica          372.695      -          -372.695    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  338.695      -          -338.695    -
   1.1. Cheltuieli de personal           4.494      -            -4.494    -
   1.2. Cheltuieli materiale           334.201      -          -334.201    -
2. Cheltuieli de capital                34.000      -           -34.000    -
   a) Obiective, teme de cercetare
      si cercetari complexe            329.995      -          -329.995    -
   b) Alte institutii si actiuni
      pentru cercetare stiintifica      42.700      -           -42.700    -

  B. Prospectiuni si lucrari
     geologice de cercetare pentru
     descoperiri de zacaminte noi    8.147.000   4.779.600   -3.367.400   58,7
1. Cheltuieli curente                8.147.000   4.779.600   -3.367.400   58,7
   1.1. Cheltuieli materiale         8.147.000   4.779.600   -3.367.400   58,7

  C. Industrie extractiva,
     energetica, metalurgica,
     chimica si alte subramuri ale
     industriei                     37.323.846  49.520.000   12.196.154  132,7
   din acestea:
1. Cheltuieli curente               27.485.300  44.120.000   16.634.700  160,5
   1.1. Subventii si transferuri    27.485.300  44.120.000   16.634.700  160,5
   din care:
   a) Subventii pentru regii
      autonome si societati
      comerciale cu capital
      de stat                       24.132.800  28.265.600    4.132.800  117,1
   b) Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de preturi si
      tarife                         3.352.500  15.854.400   12.501.900  472,9
2. Cheltuieli de capital             9.838.546   5.400.000   -4.438.546   54,9

    D. Alte actiuni economice        1.921.643   1.709.600     -212.043   89,0
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   83.374     188.800      105.426  226,4
   1.1. Cheltuieli de personal          37.955     188.800      150.845  497,4
   1.2. Cheltuieli materiale            45.419      -           -45.419   -
2. Cheltuieli de capital             1.838.269   1.520.800     -317.469   82,7
   a) Rezerva de stat si de
      mobilizare                     1.838.269   1.520.800     -317.469   82,7
   b) Alte cheltuieli pentru
      rezerva de stat                   45.919      97.300       51.381  211,9
   c) Alte cheltuieli pentru
      actiuni economice                 37.455      91.500       54.045  244,3

   IV. Cheltuieli pentru alte
       actiuni                          22.000      24.349        2.349  110,7
1. Cheltuieli curente                   22.000      24.349        2.349  110,7
   1.1. Cheltuieli de personal          13.600      16.049        2.449  118,0
   1.2. Cheltuieli materiale             8.400       8.300         -100   98,8
   a) Centre si oficii de calcul        22.000      24.349        2.349  110,7
-------------------------------------------------------------------------------

                CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                      1990        1991
                                    Program     Propuneri     Diferente   %
       DENUMIRE INDICATORI          in preturi  in preturi     (2 - 1)  (2/1)
                                    30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                         1           2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
         CULTURA SI ARTA
      A. Cheltuieli curente              1.757       2.359           602  134,3
SUBVENTII                                1.757       2.359           602  134,3

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
EXECUTIVE
      A. Cheltuieli curente            513.205     489.040       -24.165   95,3
CHELTUIELI DE PERSONAL                 429.261     390.513       -38.748   91,0
- Cheltuieli cu salariile              315.241     249.409       -65.832   79,1
- Impozitul pe salarii                  49.402      39.630        -9.772   80,2
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       46.668      57.701        11.033  123,6
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                               7.980       7.595          -385   95,2
- Deplasari, detasari, transferari       9.970      36.178        26.208  362,9
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        66.424      98.527        32.103  148,3
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            57.800      85.048        27.248  147,1
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                   409       3.185         2.776  778,7
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                               140       1.144         1.004  817,1
- Reparatii curente                        642       3.115         2.473  485,2
- Carti si publicatii                      843       1.770           927  210,0
- Alte cheltuieli                        6.590       4.265         2.325   64,7
SUBVENTII - transferuri                 17.520       -           -17.520    -

     CERCETARE STIINTIFICA
     A. Cheltuieli curente             338.695           *)     -338.695    -
CHELTUIELI DE PERSONAL                   4.494                    -4.494    -
- Cheltuieli cu salariile                3.220                    -3.220    -
- Impozitul pe salarii                     563                      -563    -
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                          530                      -530    -
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                  81                       -81    -
- Deplasari, detasari, transferari         100                      -100    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       334.201                  -334.201    -
- Alte cheltuieli                      334.201                  -334.201    -

  PROSPECTIUNI SI LUCRARI GEOLOGICE
  DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI
  DE ZACAMINTE NOI
   A. Cheltuieli curente             8.147.000   4.779.600    -3.367.400   58,7
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     8.147.000   4.779.600    -3.367.400   58,7
- Alte cheltuieli                    8.147.000   4.779.600    -3.367.400   58,7

  INDUSTRIE EXTRACTIVA, ENERGETICA,
  METALURGICA, CHIMICA SI ALTE
  SUBRAMURI
   A. Cheltuieli curente            27.485.300  44.120.000    16.634.700  160,5
SUBVENTII                           27.485.300  44.120.000    16.634.700  160,5

   CHELTUIELI PENTRU ALTE ACTIUNI
   A. Cheltuieli curente                22.000      24.349         2.349  110,7
CHELTUIELI DE PERSONAL                  13.600      16.049         2.449  118,0
- Cheltuieli cu salariile               10.087      11.185        -1.098  110,8
- Impozitul pe salarii                   1.438       1.789           351  124,4
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        1.605       2.595           990  161,6
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 274         280             6  102,2
- Deplasari, detasari, transferari         196         200             4  102,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         8.400       8.300          -100   98,8
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             4.450       4.400           -50   98,9
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                 3.050       3.000           -50   98,4
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                               200         200          -     100,0
- Reparatii curente                        400         400          -     100,0
- Carti si publicatii                       50          50          -     100,0
- Alte cheltuieli                          250         250          -     100,0

       ALTE ACTIUNI ECONOMICE
   A. Cheltuieli curente                83.374     188.800       105.426  226,4
CHELTUIELI DE PERSONAL                  37.955     188.800       150.845  497,4
- Cheltuieli cu salariile               10.822      17.300         6.478  159,9
- Impozitul pe salarii                   1.554       2.900         1.346  186,6
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        1.624       4.100         2.476  252,5
- Deplasari, detasari, transferari      23.955     164.500       140.545  686,7
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        45.419       -           -45.419   -
- Alte cheltuieli                       45.419       -           -45.419   -
_______________________________________________________________________________
    *) Pentru anul 1991 fondurile necesare finantarii obiectivelor si temelor de cercetare stiintifica si cercetarii din domeniul metalelor rare s-au cuprins in proiectul de buget al Ministerului Invatamintului si Stiintei.

    MINISTERUL RESURSELOR SI INDUSTRIEI

                                   MUZEE

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Propuneri 1991
                                   --------------------------------------------
                                                     Transferuri
    DENUMIREA INSTITUTIEI          Venituri proprii  de la bugetul   Cheltuieli
                                                     administratiei   (1 + 2)
                                                     centrale
-------------------------------------------------------------------------------
             0                            1                2              3
-------------------------------------------------------------------------------
1. Departamentul petrolului
   Muzeul petrolului                     230              930           1.860
2. Departamentul energiei
   electrice
   Muzeul stiintei si tehnicii
   "ing. D. Leonida"                     600            1.429           2.029
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/02

    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

                                  BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                      1990        1991
                                    Program     Propuneri     Diferente   %
       DENUMIRE INDICATORI          in preturi  in preturi     (2 - 1)  (2/1)
                                    30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                         1           2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL               38.766.374  22.647.510   -16.118.864   58,4
1. Cheltuieli curente               32.363.731  21.321.510   -11.042.221   65,9
   1.1. Cheltuieli de personal       3.378.742   4.404.943     1.026.201  130,4
   1.2. Cheltuieli materiale         3.236.647   2.341.567      -895.080   72,3
   1.3. Subventii si transferuri    25.748.342  14.575.000   -11.173.342   56,8
        din care:
        - Subventii pentru
          acoperirea diferentelor
          de preturi si tarife      25.748.342  14.575.000   -11.173.342   56,6
2. Cheltuieli de capital             6.402.643   1.326.000    -5.076.643   20,7

   I. Cheltuieli pentru puterea si
      administratia de stat            147.459     177.710        30.251  120,1
A. Cheltuieli pentru organele
   puterii executive
   din acestea:
   a) Ministere si celelalte
      organe centrale                  147.459     177.710        30.251  120,1
1. Cheltuieli curente                  147.459     177.710        30.251  120,5
   1.1. Cheltuieli de personal          88.135     137.343        49.208  155,8
   1.2. Cheltuieli materiale            31.324      40.367         9.043  128,8
   1.3. Subventii si transferuri        28.000      -            -28.000   -

   II. Cheltuieli pentru actiuni
       economice                    38.618.915  22.469.800   -16.149.115   58,2
   din care:
1. Cheltuieli curente               32.216.272  21.143.800   -11.072.472   65,6
   1.1. Cheltuieli de personal       3.290.607   4.267.600       976.993  129,7
   1.2. Cheltuieli materiale         3.205.323   2.301.200      -904.123   71,8
   1.3. Subventii si transferuri    25.720.342  14.575.000   -11.145.342   56,7
2. Cheltuieli de capital             6.402.643   1.326.000    -5.076.643   20,7

  A. Agricultura, mediu
     inconjurator, ape              33.996.699  19.023.400   -14.973.299   56,0
   din acestea:
1. Cheltuieli curente               27.594.056  18.023.400    -9.570.656   65,3
   1.1. Cheltuieli de personal       3.289.292   4.097.200       807.908  124,6
   1.2. Cheltuieli materiale         1.974.422   2.301.200       326.778  116,5
   1.3. Subventii si transferuri    22.330.342  11.625.000   -10.705.342   52,1
2. Cheltuieli de capital             6.402.643   1.000.000    -5.402.643   15,6
a) Amendarea solurilor acide            90.000     100.000        10.000  111,1
b) Acoperirea sumelor fixe
   stabilite la cantitatile de
   seminte                             144.000     130.000       -14.000   90,3
c) Salarii si indemnizatii ce se
   platesc, potrivit legii, de
   catre stat specialistilor din
   C.A.P.                            1.000.000     650.000      -350.000   65,0
d) Combaterea daunatorilor si
   bolilor din sectorul vegetal      1.098.048   1.846.000       747.952  168,1
e) Prime pentru vitei                  379.178      -           -379.178    -
f) Reproductia si selectia
   animalelor                          603.488     947.000       343.513  156,9
g) Directii sanitar-veterinare,
   circumscriptii, spitale si
   laboratoare veterinare, precum
   si cheltuieli pentru combaterea
   epizootiilor                      1.170.000   1.929.000       759.000  164,9
h) Directii generale pentru
   agricultura si alimentatie          605.000     699.000        94.000  115,5
i) Alte unitati si actiuni din
   domeniul agriculturii               174.000      97.400       -76.600   56,0
j) Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret la
   produsele agricole               22.330.342  11.625.000   -10.705.342   52,1

      B. Cercetare stiintifica         271.295      -           -271.295    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  271.295      -           -271.295    -
   1.1. Cheltuieli de personal           1.315      -             -1.315    -
   1.2. Cheltuieli materiale           269.980      -           -269.980    -

  C. Prospectiuni si lucrari
     geologice de cercetare pentru
     descoperiri de zacaminte noi
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    5.000      -             -5.000    -
   1.1. Cheltuieli de personal           5.000      -             -5.000    -

    D. Alte actiuni economice        4.345.921   3.446.400      -899.521   79,3
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                4.345.921   3.120.400    -1.225.521   71,8
   1.1. Cheltuieli de personal           -         170.400       170.400    -
   1.2. Cheltuieli materiale           955.921      -           -955.921    -
   1.3. Subventii si transferuri     3.390.000   2.950.000      -440.000   87,0
2. Cheltuieli de capital                 -         326.000       326.000    -
a) Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de preturi si
   tarife pentru activitatea de
   imbunatatiri funciare             3.390.000   2.950.000      -440.000   87,0
b) Rezerva de stat si de mobilizare    892.567     326.000      -566.567   36,5
c) Alte cheltuieli pentru rezerva
   de stat                              63.354     168.600       105.246  266,1
d) Alte cheltuieli pentru actiuni
   economice                             -           1.800         1.800    -

    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA SI
    ADMINISTRATIA DE STAT
     A. Cheltuieli curente             147.459     177.710        30.251  120,5
CHELTUIELI DE PERSONAL                  88.135     137.343        49.208  155,8
- Cheltuieli cu salariile               58.439      81.881        23.442  140,1
- Impozitul pe salarii                   9.369      13.097         3.728  139,7
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        8.831      18.854        10.023  139,8
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                               1.479       2.758         1.279  186,5
- Deplasari, detasari, transferari      10.017      20.753        10.736  207,2
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        31.324      40.367         9.043  128,9
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            26.184      27.998         1.814  106,9
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                 1.200       7.409         6.209  617,4
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                               605         760           155  125,6
- Reparatii curente                        925       1.050           125  113,5
- Carti si publicatii                      480         570            90  118,8
- Alte cheltuieli                        1.930       2.580           650  133,7

       CERCETARE STIINTIFICA
       A. Cheltuieli curente           271.295           *)     -271.295    -
CHELTUIELI DE PERSONAL                   1.315         -          -1.315    -
- Cheltuieli cu salariile                  970         -            -970    -
- Impozitul pe salarii                     136         -            -136    -
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                          144         -            -144    -
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                  25         -             -25    -
- Deplasari, detasari, transferari          40         -             -40    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       269.980         -        -269.980    -
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                               255         -            -255    -
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                   340         -            -340    -
- Reparatii curente                         40         -             -40    -
- Carti si publicatii                       10         -             -10    -
- Alte cheltuieli                      269.335         -        -269.335    -

  AGRICULTURA, MEDIU INCONJURATOR,
        APE, SILVICULTURA
       A. Cheltuieli curente         5.263.714    6.398.400    1.134.686  121,5
CHELTUIELI DE PERSONAL               3.289.292    4.097.200      807.908  124,6
- Cheltuieli cu salariile            2.504.192    2.878.900      374.708  115,0
- Impozitul pe salarii                 368.036      444.300       76.264  120,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                      346.390      644.200      297.810  186,0
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              53.574       98.000       44.426  182,9
- Deplasari, detasari, transferari      17.100       31.800       14.700  186,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     1.974.422    2.301.200      326.778  116,5
- Drepturi cu caracter social              320          350           30  109,4
- Hrana                                 22.950       24.000        1.050  104,6
- Medicamente si materiale
  sanitare                           1.145.128    1.506.350      361.222  131,5
- Cheltuieli pentru intretinere
  si gospodarie                        220.000      250.000       30.000  113,6
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional               139.700      150.000       10.300  107,4
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                            10.500       15.000        4.500  142,9
- Reparatii curente                     18.500       25.000        6.500  135,1
- Reparatii capitale                    11.000       30.000       19.000  272,7
- Carti si publicatii                      658          500         -158   76,0
- Alte cheltuieli                      405.666      300.000     -105.666   74,0
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Pentru anul 1991 fondurile pentru finantarea activitatii Bancii de Resurse Genetice Vegetale Suceava si a obiectivelor si temelor de cercetare stiintifica s-au cuprins in proiectul de buget al Ministerului Invatamintului si Stiintei.

    ANEXA 6/03

    DEPARTAMENTUL COMERTULUI EXTERIOR

                                   BUGETUL
                                 PE ANUL 1991

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990        1991
                                      Program     Propuneri     Diferente   %
       DENUMIRE INDICATORI            in preturi  in preturi     (2 - 1)  (2/1)
                                      30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                          1           2            3        4
-------------------------------------------------------------------------------
    CHELTUIELI - TOTAL                 157.199     251.700       94.501  160,1
1.  Cheltuieli curente                 157.069     251.700       94.631  160,2
    1.1. Cheltuieli de personal        133.139     229.480       96.341  172,4
    1.2. Cheltuieli materiale           13.230      22.220        8.990  168,0
    1.3. Subventii si transferuri       10.700       -          -10.700    -
2. Cheltuieli de capital                   130       -             -130    -

   I. Cheltuieli pentru puterea si
      administratia de stat
  A. Cheltuieli pentru organele
     puterii executive
a) Ministere si celelalte organe
   centrale                            120.199     172.100       51.901  143,2
1. Cheltuieli curente                  120.069     172.100       52.031  143,3
   1.1. Cheltuieli de personal          96.139     149.880       53.741  155,9
   1.2. Cheltuieli materiale            13.230      22.220        8.990  168,0
   1.3. Subventii si transferuri        10.700       -          -10.700    -
2. Cheltuieli de capital                   130       -             -130    -

     II. Cheltuieli pentru actiuni
         economice
     ALTE ACTIUNI ECONOMICE             37.000      79.600       42.600  215,1
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   37.000      79.600       42.600  215,1
   1.1. Cheltuieli de personal          37.000      79.600       42.600  215,1
a) Alte cheltuieli pentru actiuni
   economice                            37.000      79.600       42.600  215,1

                   CHELTUIELI BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

     CHELTUIELI PENTRU PUTEREA
     SI ADMINISTRATIA DE STAT
         A. Cheltuieli curente         120.069     172.100       52.031  143,3
CHELTUIELI DE PERSONAL                  96.139     149.880       53.741  155,9
- Cheltuieli cu salariile               74.088     102.251       28.163  138,0
- Impozitul pe salarii                   6.192       9.339        3.147  150,8
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        6.009      18.690       12.681  311,0
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 850       2.000        1.150  235,2
- Deplasari, detasari, transferari       9.000      17.600        8.600  190,6
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        13.230      22.220        8.990  167,9
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            10.000      16.750        6.750  167,5
- Reparatii curente                        -           400          400    -
- Carti si publicatii                      600         300         -300   50,0
- Alte cheltuieli                        2.630       4.770        2.140  181,4
SUBVENTII                               10.700        -         -10.700    -

    ALTE ACTIUNI ECONOMICE              37.000      79.600       42.600  215,1
CHELTUIELI CURENTE                      37.000      79.600       42.600  215,1
CHELTUIELI DE PERSONAL                  37.000      79.600       42.600  215,1
- Deplasari, detasari, transferari      37.000      79.600       42.600  215,1
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/04

    DEPARTAMENTUL COMERTULUI INTERIOR

                                   BUGETUL
                                 PE ANUL 1991

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990        1991
                                      Program     Propuneri     Diferente   %
       DENUMIRE INDICATORI            in preturi  in preturi     (2 - 1)  (2/1)
                                      30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                         1           2             3        4
-------------------------------------------------------------------------------
     CHELTUIELI - TOTAL               2.149.234    344.240    -1.804.994   16,0
1. Cheltuieli curente                 2.139.594    344.240    -1.795.354   16,1
   1.1. Cheltuieli de personal           16.494     39.710        23.216  240,7
   1.2. Cheltuieli materiale              4.100      4.530           430  110,5
   1.3. Subventii si transferuri      2.119.000    300.000    -1.819.000   14,1
        din care:
        - Subventii pentru acoperirea
          diferentelor de preturi si
          tarife                      2.119.000    300.000    -1.819.000   14,1
2. Cheltuieli de capital                  9.640        -          -9.640    -

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
           EXECUTIVE
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                           30.234     44.240        14.006  146,3
1. Cheltuieli curente                    20.594     44.240        23.646  214,8
   1.1. Cheltuieli de personal           16.494     39.710        23.216  240,7
   1.2. Cheltuieli materiale              4.100      4.530           430  110,5
2. Cheltuieli de capital                  9.640        -          -9.640    -

     I. Cheltuieli pentru actiuni
        economice
AGRICULTURA, MEDIU INCONJURATOR, APE  2.119.000    300.000    -1.819.000   14,1
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                 2.119.000    300.000    -1.819.000   14,1
   1.1. Subventii si transferuri      2.119.000    300.000    -1.819.000   14,1
   Diferente de pret                  2.119.000    300.000    -1.819.000   14,1

                    CHELTUIELI BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA
    SI ADMINISTRATIA DE STAT
      A. Cheltuieli curente           2.139.594    344.240    -1.795.354   16,1
CHELTUIELI DE PERSONAL                   16.494     39.710        23.216  240,7
- Cheltuieli cu salariile                10.848     24.820        13.972  228,8
- Impozitul pe salarii                    1.736      3.972         2.236  228,8
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         1.636      5.758         4.122  351,9
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                  274        760           486  277,4
- Deplasari, detasari, transferari        2.000      4.400         2.400  220,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          4.100      4.530           430  110,5
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              2.000      3.000         1.000  150,0
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                  1.000        550          -450   55,0
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament           100         30           -70   30,0
- Reparatii curente                         500        500          -     100,0
- Carti si publicatii                       200        200          -     100,0
- Alte cheltuieli                           300        250           -50   83,3
SUBVENTII                             2.119.000    300.000    -1.819.000   14,1
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/05

    DEPARTAMENTUL TURISMULUI

                                   BUGETUL
                                 PE ANUL 1991

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         1990        1991
                                       Program     Propuneri    Diferente   %
        DENUMIRE INDICATORI            in preturi  in preturi    (2 - 1)  (2/1)
                                       30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                          1            2           3       4
-------------------------------------------------------------------------------
        CHELTUIELI - TOTAL              28.982       46.050      17.068  158,9
1. Cheltuieli curente                   28.982       46.050      17.068  158,9
   1.1. Cheltuieli de personal          22.362       38.930      16.568  174,1
   1.2. Cheltuieli materiale             4.820        7.120       2.300  147,7
   1.3. Subventii si transferuri         1.800         -         -1.800    -
        din care:
        - Subventii pentru acoperirea
          diferentelor de preturi si
          tarife                         1.800         -         -1.800    -

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
   CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
               EXECUTIVE
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                          28.982       46.050      17.068  158,9
1. Cheltuieli curente                   28.982       46.050      17.068  158,9
   1.1. Cheltuieli de personal          22.362       38.930      16.568  174,1
   1.2. Cheltuieli materiale             4.820        7.120       2.300  147,7
   1.3. Subventii si transferuri         1.800         -         -1.800    -

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

       A. Cheltuieli curente            28.982       46.050      17.068  158,9
CHELTUIELI DE PERSONAL                  22.362       38.930      16.568  174,1
- Cheltuieli cu salariile               13.137       18.370       5.233  139,8
- Impozitul pe salarii                   2.102        2.940         838  139,9
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        1.981        4.260       2.279  215,0
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 337          585         248  173,6
- Deplasari, detasari, transferari       4.805       12.775       7.970  265,9
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         4.820        7.120       2.300  147,7
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             1.700        3.000       1.300  176,5
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                 1.500        2.500       1.000  166,7
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament          120          120        -     100,0
- Reparatii curente                        500          500        -     100,0
- Carti si publicatii                      300          300        -     100,0
- Alte  cheltuieli                         700          700        -     100,0
SUBVENTII                                1.800          -        -1.800    -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/06

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
    TRANSPORTURILOR SI AMENAJARII
    TERITORIULUI

                                   BUGETUL
                                 PE ANUL 1991

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990        1991
                                      Program     Propuneri    Diferente   %
        DENUMIRE INDICATORI           in preturi  in preturi    (2 - 1)  (2/1)
                                      30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                           1           2           3       4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 11.118.163   15.007.126  3.888.963  135,0
1. Cheltuieli curente                  3.624.499   12.864.126  9.239.627  354,9
   1.1. Cheltuieli de personal         1.597.482    3.843.185  2.245.703  240,6
   1.2. Cheltuieli materiale           1.843.772    3.420.641  1.576.869  185,5
   1.3. Subventii si transferuri         183.245    5.600.300  5.417.055   -
        din care:
        - Subventii pentru acoperirea
          diferentelor de preturi si
          tarife                         183.000    5.600.000  5.417.000   -
        - Subventii pentru
          institutiile publice               245          300         55  122,4
2. Cheltuieli de capital               7.493.664    2.143.000 -5.350.664   28,6

I. Cheltuieli cu caracter social         534.930      956.300    421.370  178,8
1. Cheltuieli curente                    534.930      917.300    382.370  171,5
   1.1. Cheltuieli de personal           387.500      719.600    332.100  185,7
   1.2. Cheltuieli materiale             147.185      194.400     50.215  134,1
   1.3. Subventii si transferuri             245          300         55  122,4
2. Cheltuieli de capital                   -           39.000     39.000    -

           A. Sanatate                   534.685      956.000    421.315  178,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    534.685      917.000    382.315  171,5
   1.1. Cheltuieli de personal           387.500      700.600    332.100  185,7
   1.2. Cheltuieli materiale             147.185      197.400     50.215  134,1
2. Cheltuieli de capital                   -           39.000     39.000    -
   a) Dispensare                         247.185      411.400    164.215  166,4
   b) Spitale                            236.000      420.000    184.000  178,0
   c) Centre de recoltare si
      conservare a singelui                  800        1.300        500  162,5
   d) Statii de salvare                    2.300        3.800      1.500  165,7
   e) Alte institutii si actiuni
      economice                           48.400      119.500     71.100  246,9

           B. Cultura si arta                245          300         55  122,4
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                        245          300         55  122,4
   1.1. Subventii si transferuri             245          300         55  122,4
   a) Muzee                                  245          300         55  122,4

II. Cheltuieli pentru puterea si
    administratia de stat

     CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
                EXECUTIVE
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                           154.659      191.980     37.321  124,1
1. Cheltuieli curente                    151.659      191.980     40.321  126,6
   1.1. Cheltuieli de personal            99.356      150.568     51.212  151,5
   1.2. Cheltuieli materiale              26.503       41.412     14.909  156,3
   1.3. Subventii si transferuri          25.800        -        -25.800    -
2. Cheltuieli de capital                   3.000        -         -3.000    -

   III. Cheltuieli pentru actiuni
        economice                     10.428.574   13.858.846  3.430.272  132,9
1. Cheltuieli curente                  2.937.910   11.754.846  8.816.936  400,1
   1.1. Cheltuieli de personal         1.110.626    2.973.017  1.862.391  267,7
   1.2. Cheltuieli materiale           1.670.084    3.181.829  1.511.745  190,5
   1.3. Subventii si transferuri         157.200    5.600.000  5.442.800    -
2. Cheltuieli de capital               7.490.664    2.104.000 -5.386.664   28,1

        A. Cercetare stiintifica          65.000        -        -65.000    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                     65.000        -        -65.000    -
   1.1. Cheltuieli materiale              65.000        -        -65.000    -
   a) Obiective, teme de cercetare
     si cercetari complexe                65.000        -        -65.000    -

 B. Prospectiuni si lucrari geologice
    de cercetare pentru descoperiri
           de zacaminte noi                2.000        4.000      2.000  200,0
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                      2.000        4.000      2.000  200,0
   1.1. Cheltuieli materiale               2.000        4.000      2.000  200,0

   C. Industrie extractiva, energetica,
      metalurgica, chimica si alte
      subramuri ale industriei            20.500        -        -20.500    -
   din acestea:
2. Cheltuieli de capital                  20.500        -        -20.500    -

        D. Transporturi               10.277.894   13.742.746  3.464.852  133,7
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  2.865.638   11.742.746  8.877.108  409,8
   1.1. Cheltuieli de personal         1.110.626    2.964.917  1.854.291  267,0
   1.2. Cheltuieli materiale           1.598.412    3.177.829  1.579.417  198,8
   1.3. Subventii si transferuri         156.600    5.600.000  5.443.400    -
2. Cheltuieli de capital               7.412.256    2.000.000 -5.412.256   27,0
   a) Aviatia civila                     392.680      953.560    560.880  242,8
   b) Navigatia civila                   398.476      857.746    459.270  215,3
   c) Metrologie, supravegherea
      fabricatiei si reparatii
      de aeronave                          5.165       23.440     18.275  453,8
   d) Drumuri si poduri                1.912.717    4.308.000  2.395.283  225,2
   e) Transport feroviar (metrou)        156.600    1.100.000    943.400    -
   f) Comunicatii
   g) Alte cheltuieli in domeniul
      transporturilor conform anexei
      nr. 4 la H.G. nr. 1149/1990                   4.500.000  4.500.000    -
   h) Alte institutii si actiuni
      economice                        7.412.256    2.000.000 -5.412.256   27,0

        E. Alte actiuni economice         63.180      112.100     48.920  177,4
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                      5.272        8.100      2.828  153,6
   1.1. Cheltuieli de personal             -            8.100      8.100    -
   1.2. Cheltuieli materiale               4.672        -         -4.672    -
   1.3. Subventii si transferuri             600        -           -600    -
2. Cheltuieli de capital                  57.908      104.000     46.092  179,6
   a) Rezerva de stat si de
      mobilizare                          57.908      104.000     46.092  179,6
   b) Alte cheltuieli pentru actiuni
      economice                              600        1.200        600  200,0
   c) Alte cheltuieli pentru rezerva
      de stat                              4.672        6.900      2.228  147,7

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE
SANATATE
       A. Cheltuieli curente             534.685      917.000    382.315  171,5
CHELTUIELI DE PERSONAL                   387.500      719.600    332.100  185,7
- Cheltuieli cu salariile                301.700      508.300    206.600  168,5
- Impozitul pe salarii                    40.800       76.100     35.300  186,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         40.500      117.500     77.000  290,1
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 4.200       15.100     10.900  359,5
- Deplasari, detasari, transferari           300        2.600      2.300    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         147.185      197.400     50.215  134,1
- Hrana                                   34.100       50.300     16.200  147,5
- Medicamente si materiale sanitare       55.600       72.000     16.400  129,5
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                               8.500       12.000      3.500  141,2
- Drepturi cu caracter social                600        2.500      1.900  416,7
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              22.585       24.000      1.415  106,3
- Materiale si prestari servicii           8.500       11.000      2.500  129,4
- Reparatii curente                       14.900       21.000      6.100  140,9
- Reparatii capitale                       -            1.400      1.400    -
- Carti si publicatii                        100          200        100  200,0
- Alte cheltuieli                          2.300        3.000        700  130,4

          CULTURA SI ARTA
SUBVENTII                                    245          300         55  122,4

     CHELTUIELI PENTRU PUTEREA SI
     ADMINISTRATIA DE STAT
       A. Cheltuieli curente             151.659      191.980     40.321  126,6
CHELTUIELI DE PERSONAL                   100.120      150.568     50.448  150,4
- Cheltuieli cu salariile                 71.642       96.264     24.622  134,4
- Impozitul pe salarii                    11.462       15.401      3.939  134,4
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         10.853       22.335     11.482  205,8
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 1.813        3.078      1.265  169,8
- Deplasari, detasari, transferari         4.350       13.460      9.110  309,4
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          25.739       41.412     15.673  160,9
- Cheltuieli pentru intretinere
  si gospodarie                           18.778       31.104     12.326  165,3
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                   2.200        3.948      1.748  179,4
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                                 750        1.374        624  183,2
- Reparatii capitale                         900        1.330        430  147,8
- Carti si publicatii                        453        1.413        960  311,9
- Alte cheltuieli                          2.658        2.243       -415   84,4
SUBVENTII                                 25.800            *)   -25.800    -
CERCETARE STIINTIFICA
      A. Cheltuieli curente               65.000        -        -65.000    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          65.000        -        -65.000    -
- Alte cheltuieli                         65.000        -        -65.000    -

PROSPECTIUNI SI LUCRARI GEOLOGICE
DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI
      DE ZACAMINTE NOI
         A. Cheltuieli curente             2.000        4.000      2.000  200,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           2.000        4.000      2.000  200,0
- Alte cheltuieli                          2.000        4.000      2.000  200,0

TRANSPORTURI
        A. Cheltuieli curente          2.865.638   11.742.746  8.877.108  409,8
CHELTUIELI DE PERSONAL                 1.110.626    2.964.917  1.854.291  267,0
- Cheltuieli cu salariile                822.334    2.155.313  1.332.979  262,1
- Impozitul pe salarii                   135.742      302.500    166.758  222,8
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        134.250      437.900    303.650  326,2
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                18.300       69.204     50.904  378,2
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       1.598.412    3.177.829  1.579.417  198,8
- Hrana                                   19.697       46.740     27.043  237,3
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              84.285      235.900    151.615  279,9
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                  77.434      154.868     77.434  200,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                              54.166      100.200     46.034  184,9
- Reparatii curente                      844.665    1.646.621    801.956  194,9
- Reparatii capitale                     496.716      950.000    453.284  191,3
- Carti si publicatii                        257          500        243  194,6
- Alte cheltuieli                         21.192       43.000     21.808  202,9
SUBVENTII                                156.600    5.600.000  5.443.400    -
CHELTUIELI PENTRU ALTE ACTIUNI             5.272        8.100      2.828  153,6
CHELTUIELI DE PERSONAL                     5.272        8.100      2.828  153,6
- Cheltuieli cu salariile                  3.300        4.900      1.600  148,5
- Impozitul pe salarii                       550          800        250  145,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                            700        1.000        300  142,9
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                   122          200         78  163,9
- Deplasari, detasari, transferari           600        1.200        600  200,0
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Creditele aferente cotizatiilor si contributiilor la organismele internationale se vor deschide pe masura aprobarii lor; pentru anul 1991 fondurile pentru finantarea obiectivelor si temelor de cercetare stiintifica s-au cuprins in proiectul de buget al Ministerului Invatamintului si Stiintei.

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
    TRANSPORTULUI SI AMENAJARII
    TERITORIULUI

                                   MUZEE

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Propuneri 1991
                                   --------------------------------------------
                                                     Transferuri
    DENUMIREA INSTITUTIEI          Venituri proprii  de la bugetul   Cheltuieli
                                                     administratiei   (1 + 2)
                                                     centrale
-------------------------------------------------------------------------------
             0                            1                2              3
-------------------------------------------------------------------------------
Departamentul transporturilor
Muzeul transporturilor                   100              300            400
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/07

    MINISTERUL MEDIULUI

                                   BUGETUL
                                 PE ANUL 1991

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          1990        1991
                                       Program     Propuneri    Diferente   %
        DENUMIRE INDICATORI            in preturi  in preturi    (2 - 1)  (2/1)
                                       30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                           1           2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
  CHELTUIELI - TOTAL                   4.311.976   3.235.920   1.076.056   75,0
1. Cheltuieli curente                  1.164.041   1.135.920     -28.121   97,6
   1.1. Cheltuieli de personal           725.360     708.460     -16.900   97,7
   1.2. Cheltuieli materiale             431.348     427.460      -3.888   99,1
   1.3. Subventii si transferuri           7.333       -          -7.333     -
        din care:
        - Transferuri                      7.333       -          -7.333     -
2. Cheltuieli de capital               3.147.935   2.100.000  -1.047.935   66,7

  I. Cheltuieli pentru puterea si
     administratia de stat
   A. Cheltuieli pentru organele
      puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                            50.133      67.220      17.087  134,1
1. Cheltuieli curente                     50.133      67.220      17.087  134,1
   1.1. Cheltuieli de personal            35.330      57.460      22.130  162,6
   1.2. Cheltuieli materiale               7.470       9.760       2.290  130,6
   1.3. Subventii si transferuri           7.333       -          -7.333    -

  II. Cheltuieli pentru actiuni
      economice                        4.261.843   3.168.700  -1.093.143   74,3
1. Cheltuieli curente                  1.113.908   1.068.700     -45.208   95,9
   1.1. Cheltuieli de personal           690.030     651.000     -39.030   94,3
   1.2. Cheltuieli materiale             423.878     417.700      -6.178   98,5
2. Cheltuieli de capital               3.147.935   2.100.000  -1.047.935   66,7

  A. Agricultura, mediu inconjurator,
     ape                               4.056.265   3.130.000    -926.265   77,2
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    908.330   1.030.000     121.670  113,4
   1.1. Cheltuieli de personal           690.030     651.000     -39.030   94,3
   1.2. Cheltuieli materiale             218.300     379.000     160.700  173,6
2. Cheltuieli de capital               3.147.935   2.100.000  -1.047.935   66,7
   a) Prevenirea si combaterea
      inundatiilor si gheturilor           6.000       6.000       -      100,0
   b) Silvicultura                       939.800       -        -939.800    -
   c) Activitatea de gospodarire
      a apelor                         2.757.465   2.210.000    -547.465   80,1
   d) Mediul inconjurator                353.000     804.000     451.000  227,8
   e) Meteorologie - hidrologie            -         110.000     110.000    -

      B. Cercetare stiintifica           175.578       -        -175.578    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    175.578       -        -175.578    -
   1.1. Cheltuieli materiale             175.578       -        -175.578    -
   a) Obiective, teme de cercetare
      si cercetari complexe              175.578       -        -175.578    -

 C. Prospectiuni si lucrari geologice
    de cercetare pentru descoperiri
    de zacaminte noi                      30.000      38.700       8.700  129,0
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                     30.000      38.700       8.700  129,0
   1.1. Cheltuieli materiale              30.000      38.700       8.700  129,0

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

    CHELTUIELI PENTRU AGRICULTURA,
    MEDIU INCONJURATOR, APE
        A. Cheltuieli curente            908.330   1.030.000     121.670  113,4
CHELTUIELI DE PERSONAL                   690.030     651.000     -39.030   94,3
- Cheltuieli cu salariile                500.000     460.000     -40.000   92,0
- Impozitul pe salarii                    86.530      67.000     -19.530   77,4
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         83.400      82.000      -1.400   98,3
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 5.200      12.000       6.800  230,8
- Deplasari, detasari, transferari        14.900      30.000      15.100  201,3
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       218.300     379.000     160.700  173,6
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              19.500      40.000      20.500  205,1
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                 169.850     315.300     145.450  185,6
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament          2.300       2.550         250  110,9
- Reparatii curente                        5.200       6.000         800  115,4
- Carti si publicatii                        150         150       -      100,0
- Alte cheltuieli                         21.300      15.000      -6.300   70,4

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
EXECUTIVE
    A. Cheltuieli curente                 50.133      67.220      17.087  134,1
CHELTUIELI DE PERSONAL                    35.330      57.460      22.130  162,6
- Cheltuieli cu salariile                 23.451      33.510      10.059  142,9
- Impozitul pe salarii                     3.752       5.330       1.578  142,1
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                          3.537       7.600       4.063  214,9
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                   590       1.120         530  189,8
- Deplasari, detasari, transferari         4.000       9.900       5.900  247,5
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           7.470       9.760       2.290  130,6
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                               6.200       8.190       1.990  132,1
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament            200         200       -      100,0
- Reparatii curente                          170         170       -      100,0
- Carti si publicatii                        300         400         100  133,3
- Alte cheltuieli                            600         800         200  133,3
SUBVENTII (TRANSFERURI)                    7.333       -          -7.333    -

CERCETARE STIINTIFICA
       A. Cheltuieli curente             175.578           *)   -175.578    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
- Alte cheltuieli                        175.578       -        -175.578    -

PROSPECTIUNI SI LUCRARI GEOLOGICE DE
CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE
ZACAMINTE NOI
       A. Cheltuieli curente              30.000      38.700       8.700  129,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          30.000      38.700       8.700  129,0
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                  30.000      38.700       8.700  129,0
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Pentru anul 1991 fondurile s-au cuprins in proiectul de buget al Ministerului Invatamintului si Stiintei.

    ANEXA 6/08

    MINISTERUL CULTURII

                                   BUGETUL
                                 PE ANUL 1991

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         1990        1991
                                       Program     Propuneri    Diferente   %
        DENUMIRE INDICATORI            in preturi  in preturi    (2 - 1)  (2/1)
                                       30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                           1           2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                   798.853    1.334.126     535.273  167,0
1. Cheltuieli curente                   553.328      855.126     301.798  154,5
   1.1. Cheltuieli de personal           39.638      123.436      83.798  311,4
   1.2. Cheltuieli materiale            327.907      433.090      60.183  116,1
   1.3. Subventii si transferuri        140.783      298.600     157.817  212,1
   din care:
        - subventii pentru
          institutiile publice          140.783      298.600     157.817  212,1
2. Cheltuieli de capital                245.525      479.000     233.475  195,1

    I. Cheltuieli cu caracter social
       A. Cultura si arta               768.696    1.291.936     523.240  168,1
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   523.171      812.936     289.765  155,4
   1.1. Cheltuieli de personal           22.800       86.736      63.936  380,4
   1.2. Cheltuieli materiale            364.571      427.600      63.029  117,3
   1.3. Subventii si transferuri        135.800      298.600     162.800  219,9
2. Cheltuieli de capital                245.525      479.000     233.475  195,1
a) Biblioteci nationale, universitare    25.900       44.822      18.922  173,0
b) Muzee                                 53.050       80.000      26.950  150,8
c) Teatre si institutii muzicale         82.700      141.200      58.500  170,7
d) Alte institutii si actiuni de
   cultura si arta                      607.046    1.026.014     418.968  169,0

  II. Cheltuieli pentru puterea si
      administratia de stat
 A. Cheltuieli pentru organele
    puterii executive
   din acestea:
a) Ministere si celelalte organe
   centrale                              21.100       42.190      21.090  199,0
1. Cheltuieli curente                    21.100       42.190      21.090  199,0
   1.1. Cheltuieli de personal           16.050       36.700      20.650  228,7
   1.2. Cheltuieli materiale              5.050        5.490         440  108,7

     III. Cheltuieli pentru actiuni
          economice                       9.057        -          -9.057    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                     9.057        -          -9.057    -
   1.1. Cheltuieli de personal              788        -            -788    -
   1.2. Cheltuieli materiale              3.286        -          -3.286    -
   1.3. Subventii si transferuri          4.983        -          -4.983    -

        A. Cercetare stiintifica          4.074        -          -4.074    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                     4.074        -          -4.074    -
   1.1. Cheltuieli de personal              788        -            -788    -
   1.2. Cheltuieli materiale              3.286        -          -3.286    -
a) Obiective, teme de cercetare si
   cercetari complexe                     2.400        -          -2.400    -
b) Unitati de cercetare                   1.674        -          -1.674    -

         B. Alte actiuni economice        4.983        -          -4.983    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                     4.983        -          -4.983    -
   1.1. Subventii si transferuri          4.983        -          -4.983    -
a) Alte cheltuieli pentru actiuni
   economice                              4.983        -          -4.983    -

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

        CULTURA SI ARTA
       A. Cheltuieli curente            523.171      812.936     289.765  155,4
CHELTUIELI DE PERSONAL                   22.800       86.736      63.936  380,4
- Cheltuieli cu salariile                17.600       61.176      43.576  347,6
- Impozitul pe salarii                    2.600        9.177       6.577  353,0
- Contributii pentru asigurari sociale
  de stat                                 2.600       14.070      11.470  541.1
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 -           2.313       2.313   -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        364.571      427.600      63.029  117,3
- Reparatii curente                       1.300        1.300       -      100,0
- Reparatii capitale                    196.000      300.000     104.000  153,1
- Carti si publicatii                     1.900        2.800         900  147,4
- Alte cheltuieli                       165.371      123.500     -41.871   74,7
SUBVENTII                               135.800      298.600     162.800  219,9

     CHELTUIELI PENTRU PUTEREA
     SI ADMINISTRATIA DE STAT
      A. Cheltuieli curente              21.100       42.190      21.090  199,9
CHELTUIELI DE PERSONAL                   16.050       36.700      20.650  228,7
- Cheltuieli cu salariile                11.268       23.725      12.457  210,5
- Impozitul pe salarii                    1.803        3.793       1.990  210,4
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         1.699        5.499       3.800  323,7
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                  280          752         472  268,6
- Deplasari, detasari, transferari        1.000        2.931       1.931  293,1
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          5.050        5.490         440  108,7
-Reparatii curente                          150          150              100,0
- Alte cheltuieli                         4.900        5.340         440  109,0

       CERCETARE STIINTIFICA
        A. Cheltuieli curente             4.074        -          -4.074   -
CHELTUIELI DE PERSONAL                      788        -            -788   -
- Cheltuieli cu salariile                   584        -            -584   -
- Impozitul pe salarii                       82        -             -82   -
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                   15        -             -15   -
- Deplasari, detasari, transferari           20        -             -20   -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          3.286        -          -3.286   -
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                                293        -            -293   -
- Reparatii curente                          60        -             -60   -
- Carti si publicatii                       162        -            -162   -
- Alte cheltuieli*)                       2.771        -          -2.771   -
din care:
- obiective si teme de cercetare          2.400        -          -2.400   -

     CHELTUIELI PENTRU ALTE ACTIUNI
     ECONOMICE
       A. Cheltuieli curente              4.983                  -4.983    -
SUBVENTII                                 4.983                  -4.983    -
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Pentru anul 1991 propunerile de fonduri s-au cuprins in proiectul de buget al Ministerului Invatamintului si Stiintei.

            TEATRE SI INSTITUTII MUZICALE LA MINISTERUL CULTURII

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Propuneri 1991
                                  ---------------------------------------------
                                                    Subventie
    DENUMIREA INSTITUTIEI         Venituri proprii  de la bugetul    Cheltuieli
                                                    administratiei    (1 + 2)
                                                    centrale de stat
-------------------------------------------------------------------------------
             0                           1                2             3
-------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL TEATRE SI INSTITUTII
    MUZICALE                          36.300          141.200         177.500
 1. Teatrul National "I.L.
    Caragiale" Bucuresti               6.600           17.100          23.700
 2. Teatrul National
    "Tirgu Mures"                      2.100            7.100           9.200
 3. Teatrul National Craiova           2.500            5.700           8.200
 4. Teatrul National
    "V. Alecsandri" Iasi               1.400            9.300          10.700
 5. Teatrul Maghiar Cluj               1.000            5.000           6.000
 6. Teatrul National
    "Matei Millo" Timisoara            1.000            3.700           4.700
 7. Teatrul National Cluj              1.400            4.800           6.200
 8. Teatrul "Masca"                    1.000            1.900           2.900
 9. Teatrul "Excelsior"                  800            1.800           2.600
10. Teatrul "Emil Botta"                 800            2.300           3.100
11. Opera Romana Bucuresti             2.300           22.500          24.800
12. Opera Romana Timisoara             2.000            8.500          10.500
13. Opera Romana Iasi                  1.300            8.600           9.900
14. Opera Romana Cluj                  1.200            9.200          10.400
15. Opera Maghiara Cluj                1.200            6.900           8.100
16. Filarmonica "George Enescu"
    Bucuresti                          4.200            7.900          12.100
17. Teatrul de Opereta Bucuresti       1.000            9.400          10.400
18. Ansamblul artistic al
    tineretului                        4.500            9.500          14.000
-------------------------------------------------------------------------------

                       MUZEE LA MINISTERUL CULTURII

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Propuneri 1991
                                  ---------------------------------------------
                                                    Subventie
    DENUMIREA INSTITUTIEI         Venituri proprii  de la bugetul    Cheltuieli
                                                    administratiei     (1 + 2)
                                                    centrale de stat
-------------------------------------------------------------------------------
             0                            1               2              3
-------------------------------------------------------------------------------
       TOTAL INSTITUTII MUZEALE         16.775         80.000         96.775
1. Muzeul National de Istorie al
   Romaniei                              2.500         12.500         15.000
2. Muzeul National de Arta al
   Romaniei                              2.000         19.000         21.000
3. Muzeul Satului                        3.000          8.400         11.400
4. Muzeul Taranului Roman                  500         10.000         10.500
5. Muzeul Literaturii Romane             1.000          2.700          3.700
6. Muzeul "Bruckenthal" Sibiu            2.200          8.600         10.800
7. Muzeul "Peles" si laborator
   Posada                                4.275          7.000         11.275
8. Muzeul Bran                           1.300         11.800         13.100
-------------------------------------------------------------------------------

         ALTE INSTITUTII CARE PRIMESC SUBVENTII LA MINISTERUL CULTURII

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Propuneri 1991
                                  ---------------------------------------------
                                                    Subventie
    DENUMIREA INSTITUTIEI         Venituri proprii  de la bugetul    Cheltuieli
                                                    administratiei     (1 + 2)
                                                    centrale de stat
-------------------------------------------------------------------------------
             0                            1               2              3
-------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL ALTE INSTITUTII            60.000          77.400        137.400
1. Oficiul National de Expozitii          700           7.400          8.100
2. Studioul de creatie
   cinematografica                      1.000          20.000         21.000
3. Trustul "Domus"                     57.300          43.000        100.300
4. Editura "Video"                      1.000           7.000          8.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/09

    MINISTERUL INVATAMINTULUI SI STIINTEI

                                   BUGETUL
                                 PE ANUL 1991

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990        1991
                                     Program     Propuneri    Diferente    %
        DENUMIRE INDICATORI          in preturi  in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                         1           2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                21.838.533  48.483.947*) 26.645.414  222,0
1. Cheltuieli curente                21.407.361  47.023.647   25.616.286  219,6
   1.1. Cheltuieli de personal       17.803.356  36.892.067   19.088.711  207,2
   1.2. Cheltuieli materiale          3.241.190   6.985.180    3.743.990  215,5
   1.3. Subventii si transferuri        362.815   3.146.400    2.783.585  867,2
   din care:
        - Subventii pentru
          institutiile publice           53.315      76.700       23.385  143,8
        - Transferuri                   309.500   3.069.700    2.760.200  919,8
2. Cheltuieli de capital                431.172   1.460.300    1.029.128  365,5

   I. Cheltuieli cu caracter social  21.633.007  46.461.199   24.828.192  214,7
1. Cheltuieli curente                21.234.207  45.000.899   23.766.692  211,9
   1.1. Cheltuieli de personal       17.753.404  36.754.399   19.000.995  207,0
   1.2. Cheltuieli materiale          3.121.438   5.100.100    1.978.662  163,3
   1.3. Subventii si transferuri        359.365   3.146.400    2.787.035  875,5
2. Cheltuieli de capital                398.800   1.460.300    1.061.500  366,2

        A. Invatamint                21.501.607  46.182.400   24.680.793  214,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                21.106.207  44.783.400   23.677.193  212,2
   1.1. Cheltuieli de personal       17.716.404  36.693.100   18.976.696  207,1
   1.2. Cheltuieli materiale          3.080.303   5.020.600    1.940.297  163,0
   1.3. Subventii si transferuri        309.500   3.069.700    2.760.200  991,8
2. Cheltuieli de capital                395.400   1.399.000    1.003.600  353,8
   a) Invatamint prescolar            1.650.400   3.624.300    1.973.900  219,6
   b) Invatamint primar si
      gimnazial                      11.500.000  19.216.900    7.716.900  167,1
   c) Invatamint complementar            67.400     181.500      114.100  269,3
   d) Invatamint profesional              -       1.803.700    1.803.700    -
   e) Invatamint liceal               3.406.807   8.710.500    5.303.693  255,6
   f) Invatamint postliceal              15.000      46.300       31.300  308,6
   g) Invatamint superior             2.200.000   5.023.100    2.823.100  228,3
   h) Invatamint pentru copii cu
      deficiente                        800.000   2.340.700    1.540.700  292,5
   i) Case de copii                     721.000   1.891.800    1.170.800  262,4
   j) Inspectorate scolare                -         365.400      365.400    -
   k) Alte institutii si actiuni
      de invatamint                   1.141.000   2.978.200    1.837.200  261,0

           B. Cultura si arta            86.400     206.999      120.599  239,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    83.000     145.699       62.699  175,5
   1.1. Cheltuieli de personal           37.000      61.299       24.299  165,7
   1.2. Cheltuieli materiale             41.135      79.500       38.365  193,3
   1.3. Subventii si transferuri          4.865       4.900           35  100,7
2. Cheltuieli de capital                  3.400      61.300       57.900  180,3
   a) Biblioteci nationale,
      universitare                       42.635      70.799*)    28.164  166,1
   b) Muzee                               4.865       4.900           35  100,7
   c) Alte institutii si actiuni
      de cultura si arta                 38.900     131.300*)   92.400  337,5
------------
    *) Inclusiv Institutul National de Informare si Documentare.
    *) Din care 3.000 lei UNESCO.
    *) Cuprinde si reparatia capitala in suma de 4,0 mil. lei la Muzeul "Grigore Antipa".

      C. Alte cheltuieli cu
         caracter social                 45.000      71.800       26.800  159,5
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    45.000      71.800       26.800  159,5
   1.1. Subventii si transferuri         45.000      71.800       26.800  159,5
   - Activitatea sportiva si de
     tineret                             45.000      71.800       26.800  159,5

  II. Cheltuieli pentru puterea si
      administratia de stat
   A. Cheltuieli pentru organele
      puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                           42.210      99.880       57.670  236,6
1. Cheltuieli curente                    42.210      99.880       57.670  236,6
   1.1. Cheltuieli de personal           34.500      83.868       49.368  243,1
   1.2. Cheltuieli materiale              4.260      16.012       11.752  375,9
   1.3. Subventii si transferuri          3.450        -          -3.450    -

     III. Cheltuieli pentru actiuni
          economice
       A. Cercetare stiintifica         163.316   1.922.868*)  1.759.552    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   130.944   1.922.868    1.791.924    -
   1.1. Cheltuieli de personal           15.452      53.800       38.348  348,2
   1.2. Cheltuieli materiale            115.492   1.869.068    1.753.576    -
2. Cheltuieli de capital                 32.372       -          -32.372    -
a) Obiective, teme de cercetare si
   cercetari complexe                   113.604   1.847.404*)  1.733.800    -
b) Unitati de cercetare                  14.498      39.514       25.016  272,5
c) Alte institutii si actiuni
   pentru cercetare stiintifica          35.214      35.950          736  102,1
------------
    *) Inclusiv Institutul National de Informare si Documentare.

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

INVATAMINT
      A. Cheltuieli curente          21.106.207  44.783.400   23.677.193  212,2
CHELTUIELI DE PERSONAL               17.716.404  36.693.100   18.976.696  207,1
- Cheltuieli cu salariile            13.597.104  26.201.800   12.604.696  192,7
- Impozitul pe salarii                1.963.600   3.874.800    1.911.200  197,3
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                     1.953.700   5.864.000    3.910.300  300,1
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              202.000     752.500      550.500  372,5
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      3.080.303   5.020.600    1.940.297  163,0
- Hrana                                 436.300     980.200      543.900  224,6
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                          1.168.300   1.338.200      169.900  114,5
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                            267.500     604.300      336.800  225,9
- Reparatii curente                     506.100     839.500      333.400  165,8
- Reparatii capitale                      -         518.000      518.000    -
- Alte cheltuieli                       702.103     740.400       38.297  105,4
TRANSFERURI                             309.500   3.069.700    2.760.200  991,8

            CULTURA SI ARTA
         A. Cheltuieli curente           83.000     145.699       62.699  175,5
CHELTUIELI DE PERSONAL                   37.000      61.299       24.299  165,7
- Cheltuieli cu salariile                28.467      43.591       15.124  153,1
- Impozitul pe salarii                    4.277       6.539        2.262  152,9
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         4.256      10.026        5.770  235,6
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                -           1.143        1.143    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         41.135      79.500       38.365  193,3
- Reparatii curente                       1.732         620       -1.112   35,8
- Reparatii capitale                     35.500      70.000       34.500  197,2
- Carti si publicatii                     3.903       6.100        2.197  156,3
- Alte cheltuieli                         -           2.780        2.780    -
SUBVENTII                                 4.865       4.900           35  100,7

   ALTE CHELTUIELI CU CARACTER SOCIAL
        A. Cheltuieli curente            45.000      71.800       26.800  159,5
SUBVENTII                                45.000      71.800       26.800  159,5

      CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
          PUTERII EXECUTIVE
        A. Cheltuieli curente            42.210      99.880       57.670  236,6
CHELTUIELI DE PERSONAL                   34.500      83.868       49.368  243,1
- Cheltuieli cu salariile                24.321      53.943       29.622  221,8
- Impozitul pe salarii                    3.891       8.515        4.624  218,8
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         3.668      12.356        8.688  336,8
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                  620       1.815        1.195  292,7
- Deplasari, detasari, transferari        2.000       7.239        5.239  362,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          4.260      16.012       11.752  375,9
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              2.250       3.643        1.393  161,9
- Reparatii curente                         500       1.300          800  260,0
- Reparatii capitale                        250       -             -250    -
- Alte cheltuieli                         1.260      11.069        9.809  878,5
SUBVENTII                                 3.450       -           -3.450    -

         CERCETARE STIINTIFICA
          A. Cheltuieli curente         130.944   1.922.868    1.791.924    -
CHELTUIELI DE PERSONAL                   15.452      53.800       38.348  348,2
- Cheltuieli cu salariile                12.144      38.887       26.743  320,2
- Impozitul pe salarii                    1.560       5.717        4.157  366,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         1.572       8.290        6.718  527,3
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                  176         906          730  514,8
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        115.492   1.869.068    1.753.576    -
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                                233       1.951        1.718  837,3
- Reparatii curente                         445       1.365          920  306,7
- Carti si publicatii                        33         710          677    -
- Alte cheltuieli                       114.781   1.865.042    1.750.261    -
din care:
- Obiective, teme de cercetare
  si cercetari complexe                 113.604   1.847.404*)  1.733.800    -
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Potrivit competentelor Ministerului Invatamintului si Stiintei, de administrare a fondurilor pentru cercetare stiintifica, in proiectul de buget pe anul 1991 s-au cuprins sumele necesare pentru finantarea cercetarilor de interes national, intersectorial, interdepartamental, cu caracter fundamental din domeniul tehnic, precum si pentru programele aprobate.

    MINISTERUL INVATAMINTULUI SI STIINTEI

                                 MUZEE
                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                    1991
                                  ---------------------------------------------
                                                    Subventii
    DENUMIREA INSTITUTIEI         Venituri proprii  de la bugetul    Cheltuieli
                                                    administratiei    (1 + 2)
                                                    centrale de stat
-------------------------------------------------------------------------------
             0                           1                2              3
-------------------------------------------------------------------------------
Muzeul "Grigore Antipa"                1.300             4.900         6.200
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/10

    MINISTERUL SANATATII

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990        1991
                                     Program     Propuneri    Diferente    %
        DENUMIRE INDICATORI          in preturi  in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
               A                         1           2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                22.920.745  36.753.064   13.832.319  160,3
1. Cheltuieli curente                21.605.620  35.241.424   13.635.804  163,1
   1.1. Cheltuieli de personal       13.794.813  24.951.064   11.156.251  180,8
   1.2. Cheltuieli materiale          7.779.842  10.235.060    2.455.218  131,5
   1.3. Subventii si transferuri         30.965      55.300       24.335  178,5
        din care:
        - Subventii pentru
          acoperirea diferentelor
          de preturi si tarife            -          55.000       55.000    -
        - Transferuri                    30.965         300      -30.665    1,0
2. Cheltuieli de capital              1.315.125   1.511.640      196.515  114,9

    I. Cheltuieli cu caracter
       social

             A. Sanatate             22.721.307  36.613.700   13.892.393  161,1
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                21.428.282  35.120.700   13.692.418  163,9
   1.1. Cheltuieli de personal       13.761.300  24.896.100   11.134.800  180,9
   1.2. Cheltuieli materiale          7.666.982  10.224.600    2.557.618  133,3
2. Cheltuieli de capital              1.293.025   1.493.000      199.975  115,5
   a) Dispensare                      6.185.400  10.000.000    3.814.600  161,7
   b) Spitale                        12.739.982  21.248.700    8.508.718  166,7
   c) Sanatorii, preventorii si
      dispensare cu stationar TBC       212.700     360.000      147.300  169,2
   d) Crese                             553.000     930.000      377.000  168,2
   e) Leagane de copii                  446.700     760.000      313.300  170,1
   f) Centre de recoltare si
      conservare a singelui             193.500     325.000      131.500  168,0
   g) Statii de salvare                 638.100   1.070.000      431.900  167,7
   h) Alte institutii si actiuni
      economice                       1.751.925   1.920.000      168.075  109,6

    II. Cheltuieli pentru puterea
        si administratia de stat
   A. Cheltuieli pentru organele
      puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                           48.565      32.120      -16.445   66,1
1. Cheltuieli curente                    48.565      32.120      -16.445   66,1
   1.1. Cheltuieli de personal           13.850      26.960       13.110  194,6
   1.2. Cheltuieli materiale              3.750       4.860        1.110  129,6
   1.3. Subventii si transferuri         30.965         300      -30.665    1,0

     III. Cheltuieli pentru actiuni
          economice                     133.233      90.840      -42.393   42,4
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   111.133      72.200      -38.933   64,9
   1.1. Cheltuieli de personal            9.063      17.200        8.137  189,7
   1.2. Cheltuieli materiale            102.070       -         -102.070    -
   1.3. Subventii si transferuri          -          55.000       55.000    -
2. Cheltuieli de capital                 22.100      18.640       -3.460   84,3

        A. Cercetare stiintifica         98.772       -          -98.772    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    98.772       -          -98.772    -
   1.1. Cheltuieli materiale             98.772       -          -98.772    -
   a) Obiective, teme de cercetare
      si cercetari complexe              98.772       -          -98.772    -

   B. Alte subramuri ale industriei       -          55.000       55.000    -
1. Cheltuieli curente                     -          55.000       55.000    -
   1.1. Subventii si transferuri          -          55.000       55.000    -
   a) Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret
      (proteze ortopedice)                -          55.000       55.000    -

        C. Alte actiuni economice        34.461      35.840        1.379  104,0
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    12.361      17.200        4.839  139,1
   1.1. Cheltuieli de personal            9.063      17.200        8.137  189,8
   1.2. Cheltuieli materiale              3.298       -           -3.298    -
2. Cheltuieli de capital                 22.100      18.640       -3.460   84,3
   a) Rezerva de stat si de
      mobilizare                         22.100      18.640       -3.460   84,3
   b) Alte cheltuieli pentru
      rezerva de stat                    12.361      17.200        4.839  139,1

   IV. Cheltuieli pentru alte
       actiuni                           17.640      16.404       -1.236   92,9
1. Cheltuieli curente                    17.640      16.404       -1.236   92,9
   1.1. Cheltuieli de personal           10.600      10.804          204  101,9
   1.2. Cheltuieli materiale              7.040       5.600       -1.440   79,5
   a) Centre si oficii de calcul         17.640      16.404       -1.236   92,9

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

        SANATATE
     A. Cheltuieli curente           21.428.282  35.120.700   13.692.418  163,9
CHELTUIELI DE PERSONAL               13.761.300  24.896.100   11.134.800  180,9
- Cheltuieli cu salariile            10.400.600  17.542.600    7.142.000  168,7
- Impozitul pe salarii                1.564.500   2.631.400    1.066.900  168,2
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                     1.559.500   4.034.800    2.475.300  258,7
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              149.500     493.200      343.700  329,9
- Deplasari, detasari, transferari       87.200     194.100      106.900  222,5
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      7.666.982  10.224.600    2.557.618  133,3
- Hrana                               1.574.800   2.517.000      942.200  159,8
- Medicamente si materiale sanitare   3.058.500   3.908.500      850.000  127,8
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                            470.900     547.200       76.300  116,2
- Drepturi cu caracter social            23.300      52.200       28.900  224,0
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                          1.347.382   1.794.500      447.118  133,2
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                440.600     539.500       98.900  122,4
- Reparatii curente                     493.200     503.400       10.200  102,1
- Reparatii capitale                    156.300     248.500       92.200  159,0
- Carti si publicatii                     4.900       5.800          900  118,4
- Alte cheltuieli                        97.100     108.000       10.900  111,2

       CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
           PUTERII EXECUTIVE
     A. Cheltuieli curente               48.565      32.120      -16.445   66,1
CHELTUIELI DE PERSONAL                   13.850      26.960       13.110  194,6
- Cheltuieli cu salariile                 9.918      18.030        8.112  181,9
- Impozitul pe salarii                    1.587       2.886        1.299  181,8
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         1.495       4.176        2.681  279,3
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                  250         563          313  225,2
- Deplasari, detasari, transferari          600       1.305          705  217,5
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          3.750       4.860        1.110  129,6
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              3.000       3.600          600  120,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                              -             100          100    -
- Reparatii curente                         500         700          200  140,0
- Carti si publicatii                        50          50        -        -
- Alte cheltuieli                           200         410          210  205,0
SUBVENTII (transferuri)                  30.965         300      -30.665    1,0

         CERCETARE STIINTIFICA
       A. Cheltuieli curente             98.772        -         -98.772    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         98.772        -         -98.772    -
- Alte cheltuieli                        98.772*)      -         -98.772    -

      CHELTUIELI PENTRU ALTE ACTIUNI
                 ECONOMICE
       A. Cheltuieli curente             12.361       17.200       4.839  139,1
CHELTUIELI DE PERSONAL                    9.063       17.200       8.137  189,8
- Cheltuieli cu salariile                 7.006       12.300       5.294  175,6
- Impozitul pe salarii                    1.051        2.000         949  190,3
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         1.006        2.900       1.894  288,3
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Obiective si teme de cercetare.
    Pentru anul 1991 propunerile de fonduri s-au cuprins in proiectul de buget al Ministerului Invatamintului si Stiintei.

    ANEXA 6/11

    MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

                            BUGETUL CHELTUIELILOR
                                 PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990         1991
                                      Program     Propuneri    Diferente   %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi  in preturi    (2 - 1)   1991/
                                      30.09.1990  liberalizate            1990
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 517.300     1.027.040     509.740  198,5
1. Cheltuieli curente                 397.300       932.040     534.740  234,6
   1.1. Cheltuieli de personal            -          23.440      23.440    -
   1.2. Cheltuieli materiale           50.300       154.900     104.600  307,9
   1.3. Subventii si transferuri      347.000       753.700     406.700  217,2
        din care:
        - Subventii pentru
          institutiile publice        347.000       753.700     406.700  217,2
2. Cheltuieli de capital              120.000        95.000     -25.000   79,1

    I. Cheltuieli cu caracter social
 A. Alte cheltuieli cu caracter
    social                            517.000       998.700     481.700  193,2
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                 397.000       903.700     506.700  227,6
   1.1. Cheltuieli materiale           50.000       150.000     100.000  300,0
   1.2. Subventii si transferuri      347.000       753.700     406.700  217,2
        - Subventii pentru
          institutiile publice        347.000       753.700     406.700  217,2
2. Cheltuieli de capital              120.000        95.000     -25.000   79,1

   II. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
 A. Cheltuieli pentru organele
    puterii executive
   din acestea:
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                            -          28.340      28.340    -
1. Cheltuieli curente                     -          28.340      28.340    -
   1.1. Cheltuieli de personal            -          23.440      23.440    -
   1.2. Cheltuieli materiale              -           4.900       4.900    -

     III. Cheltuieli pentru actiuni
          economice
      A. Cercetare stiintifica            300*)        -*)        -300    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                     300*)        -           -300    -
   1.1. Cheltuieli materiale              300          -           -300    -
   a) Obiective, teme de cercetare
      si cercetari complexe               300          -           -300    -

                CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

   I. Cheltuieli cu caracter social
 A. Alte cheltuieli cu caracter social
        CHELTUIELI CURENTE            397.000       903.700     506.700  227,6
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       50.000       150.000     100.000  300,0
- Reparatii capitale                   50.000       150.000     100.000  300,0
SUBVENTII                             347.000       753.700     406.700  217,2

   II. Cheltuieli pentru puterea
       si administratia de stat
   A. Cheltuieli pentru organele
      puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale
         CHELTUIELI CURENTE                -         28.340      28.340    -
CHELTUIELI DE PERSONAL                     -         23.440      23.440    -
- Cheltuieli cu salariile                  -         14.760      14.760    -
- Impozitul pe salarii                     -          2.360       2.360    -
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                          -          3.420       3.420    -
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 -            480         480    -
- Deplasari, detasari, transferari         -          2.420       2.420    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           -          4.900       4.900    -
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                               -          3.200       3.200    -
- Reparatii curente                        -            500         500    -
- Materiale si prestari servicii           -            300         300    -
- Obiecte de inventar                      -            200         200    -
- Carti si publicatii                      -            150         150    -
- Alte cheltuieli                          -            550         550    -

   III. Cheltuieli pentru actiuni
        economice
      A. Cercetare stiintifica           300           -           -300    -
        CHELTUIELI CURENTE               300           -           -300    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         300           -           -300    -
- Alte cheltuieli                        300           -           -300    -
-------------------------------------------------------------------------------
   *) Centrul de cercetare pentru probleme de tineret s-a infiintat la data de 01.10.1990.
   *) Pentru anul 1991 fondurile de cercetare au fost cuprinse in bugetul Ministerului Invatamintului si Stiintei.

    ANEXA 6/12

    MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

                            BUGETUL CHELTUIELILOR
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990         1991
                                      Program     Propuneri    Diferente   %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi  in preturi    (2 - 1)   1991/
                                      30.09.1990  liberalizate            1990
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 24.372.082  31.485.812   7.113.730  129,2
1. Cheltuieli curente                 24.299.082  31.017.812   6.718.730  127,7
   1.1. Cheltuieli de personal           268.174   1.219.925     951.751  454,9
   1.2. Cheltuieli materiale             327.704     590.351     262.647  180,1
   1.3. Subventii, transferuri si
        cheltuieli diverse            23.703.204  29.207.536   5.504.332  123,2
2. Cheltuieli de capital                  73.000     468.000     395.000  641,1

  I. Cheltuieli cu caracter social    24.261.200  30.916.842   6.655.642  127,4
1. Cheltuieli curente                 24.188.200  30.448.842   6.260.642  125,9
   1.1. Cheltuieli de personal           205.900     695.014     489.114  337,5
   1.2. Cheltuieli materiale             306.600     546.292     239.692  178,2
   1.3. Subventii, transferuri si
        cheltuieli diverse            23.675.700  29.207.536   5.531.836  123,4
2. Cheltuieli de capital                  73.000     468.000     395.000  641,1

        A. Invatamint                    416.600   1.094.600     678.000  262,7
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    358.600   1.094.600     678.000  305,2
   1.1. Cheltuieli de personal           151.300     622.100     470.800  411,2
   1.2. Cheltuieli materiale             207.300     472.500     265.200  227,9
2. Cheltuieli de capital                  58.000       -         -58.000    -
   a) Unitati de invatamint pentru
      copii cu deficiente                358.300   1.094.100     735.800  305,4
   b) Alte institutii si actiuni
      de invatamint*)                     58.300         500     -57.800    0,9

         B. Sanatate                      31.000      62.500      31.500  201,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                     29.000      44.500      15.500  153,4
   1.1. Cheltuieli de personal            19.000      33.100      14.100  174,2
   1.2. Cheltuieli materiale              10.000      11.400       1.400  114,0
2. Cheltuieli de capital                   2.000      18.000      16.000  900,0
   a) Spitale urbane si spitale
      clinici                             29.000      44.500      15.500  153,4
   b) Alte institutii si actiuni
      economice                            2.000      18.000      16.000  900,0

    C. Asistenta sociala                 157.900     662.842     504.942  419,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    144.900     212.842      67.942  146,9
   1.1. Cheltuieli de personal            35.600      39.814       4.214  111,8
   1.2. Cheltuieli materiale              89.300      62.392     -26.908   69,9
   1.3. Subventii, transferuri si
        cheltuieli diverse                20.000     110.636      90.636  553,2
2. Cheltuieli de capital                  13.000     450.000     437.000 3461,5
   a) Camine de batrini si pensionari     12.400      31.156      18.756  251,3
   b) Camine spitale pentru invalizi
      si bolnavi cronici                   1.200       2.650       1.450  220,8
   c) Camine pentru copii infirmi si
      camine atelier                      96.400      30.490     -65.910   31,6
   d) Alte actiuni de asistenta
      sociala                             47.900     598.546     550.646 1249,6

      D. Alocatii si alte ajutoare
              pentru copii            23.100.500  27.919.500   4.819.000  120,9
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                 23.100.500  27.919.500   4.819.000  120,9
   1.1. Subventii, transferuri        23.100.500  27.919.500   4.819.000  120,9
   a) Alocatia de stat pentru copii   17.860.000  18.572.000     712.000  104,0
   b) Ajutoare pentru mame cu
      multi copii                      4.858.000   5.130.700     272.700  105,6
   c) Indemnizatii de nastere            360.500     375.000      14.500  104,0
   d) Ajutoare pentru sotii de
      militari in termen                  22.000      24.800       2.800  112,7
   e) Compensatii pentru majorarea
      preturilor si tarifelor              -       3.817.000   3.817.000    -

     E. Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
        militari si alte persoane        555.200   1.177.400     622.200  212,1
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    555.200   1.177.400     622.200  212,1
   1.1. Subventii, transferuri si
        cheltuieli diverse               555.200   1.177.400     622.200  212,1
   a) Pensii si ajutoare I.O.V.R.        555.200     517.000     -38.200   93,1
   b) Compensatii pentru majorarea
      preturilor si tarifelor              -         660.400     660.400    -

     II. Cheltuieli pentru puterea si
         administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                           110.882     568.970     458.088  513,1
1. Cheltuieli curente                    110.882     568.970     458.088  513,1
   1.1. Cheltuieli de personal            62.274     524.911     462.637  842,9
   1.2. Cheltuieli materiale              21.104      44.059      22.955  208,7
   1.3. Subventii, transferuri si
        cheltuieli diverse                27.504       -         -27.504    -

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990         1991
                                      Program      Propuneri    Diferente   %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi   in preturi    (2 - 1)  (2/1)
                                      30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   I. Cheltuieli cu caracter social
           A. Invatamint
CHELTUIELI CURENTE                     358.600     1.094.600    736.000   305,2
CHELTUIELI DE PERSONAL                 151.300       622.100    470.800   411,1
- Cheltuieli cu salariile              115.000       440.700    325.700   383,2
- Impozitul pe salarii                  17.200        68.200     51.000   396,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       17.100       102.200     85.100   597,6
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                               2.000        11.000      9.000   550,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       207.300       472.500    265.200   227,9
- Hrana                                 79.700       226.700    147.000   284,4
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            22.900        42.200     19.300   184,3
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                            61.600        88.300     26.700   143,3
- Reparatii curente                     33.900        43.500      9.600   128,3
- Reparatii capitale                     -            54.000     54.000     -
- Alte cheltuieli                        9.200        17.800      8.600   193,5

          B. Sanatate
CHELTUIELI CURENTE                      29.000        44.500     15.500   153,4
CHELTUIELI DE PERSONAL                  19.000        33.100     14.100   174,2
- Cheltuieli cu salariile               14.000        21.100      7.100   150,7
- Impozitul pe salarii                   2.100         3.300      1.200   157,1
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        2.100         4.900      2.800   233,3
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 300         2.500      2.200   833,3
- Deplasari, detasari, transferari         500         1.300        800   260,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        10.000        11.400      1.400   114,0
- Hrana                                  3.100         4.600      1.500   148,4
- Medicamente si materiale sanitare      1.900         1.500       -400    79,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                               600           800        200   133,3
- Drepturi cu caracter social              100           400        300   400,0
- Cheltuieli de intretinere si
  functionare                            2.500         2.600        100   104,0
- Cheltuieli cu caracter functional        900           900        -     100,0
- Reparatii curente                        900           600       -300    66,7

     C. Cheltuieli pentru asistenta
        sociala
CHELTUIELI CURENTE                     144.900       212.842     67.942   146,9
CHELTUIELI DE PERSONAL                  35.600        39.814      4.214   111,8
- Cheltuieli cu salariile               26.103        28.237      2.134   108,2
- Impozitul pe salarii                   4.650         4.248       -402    91,4
- Contributia pentru asigurari
  sociale de stat                        4.363         6.514      2.151   149,3
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 484           815        331   168,4
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        89.300        62.392    -26.908    69,9
- Hrana                                 33.000        20.304    -12.696    61,5
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             7.900         4.100     -3.800    51,9
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                            20.000        10.400     -9.600    52,0
- Reparatii curente                      7.000         3.500     -3.500    50,0
- Reparatii capitale                     1.000         6.000      5.000   600,0
- Drepturi cu caracter social           15.000        14.900       -100    99,3
- Medicamente si materiale sanitare        474           480          6   101,3
- Alte cheltuieli                        4.926         2.708     -2.218    55,0
SUBVENTII                               20.000       110.636     90.636   553,2

   D. Alocatii si alte ajutoare
      pentru copii
      CHELTUIELI CURENTE            23.100.500    27.919.500  4.819.000   120,9
SUBVENTII                           23.100.500    27.919.500  4.819.000   120,9

   E. Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
      militari si alte persoane
        CHELTUIELI CURENTE             555.200     1.177.400    622.200   212,1
SUBVENTII                              555.200     1.177.400    622.200   121,1

   II. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale
          CHELTUIELI CURENTE           110.882       568.970    458.088   513,1
CHELTUIELI DE PERSONAL                  62.274       524.911    462.637   842,9
- Cheltuieli cu salariile               43.606       355.206    311.600   814,6
- Impozitul pe salarii                   6.977        56.829     49.852   814,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        6.577        82.402     75.825 1.252,9
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                               1.114        11.600     10.486   104,1
- Deplasari, detasari, transferari       4.000        18.874     14.874   471,9
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        21.104        44.059     22.955   208,7
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            11.400        30.529     19.129   267,8
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                   500         1.060        560   212,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                             1.500         2.136        636   142,4
- Reparatii curente                      2.500         5.130      2.630   205,2
- Carti si publicatii                      402           402      -       100,0
- Alte cheltuieli                        4.802         4.802      -       100,0
SUBVENTII                               27.504         -        -27.504     -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/13

    MINISTERUL COMUNICATIILOR

                                BUGETUL
                             PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990         1991
                                      Program     Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi  in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                      30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                   40.111      45.960       5.849   114,6
1. Cheltuieli curente                   19.094      14.490      -4.604    75,9
   1.1 Cheltuieli de personal           11.464      11.686         222   101,9
   1.2. Cheltuieli materiale             2.184       2.804         620   128,4
   1.3. Subventii si transferuri         5.446       -          -5.446     -
        din care:
        - Subventii pentru institutii
          publice                        5.446       -          -5.446     -
2. Cheltuieli de capital                21.017      31.470      10.453   149,7

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                          22.493      13.110      -9.383    58,3
1. Cheltuieli curente                   18.706      13.110      -5.596    70,0
   1.1. Cheltuieli de personal          11.156      11.006        -150    98,7
   1.2. Cheltuieli materiale             2.104       2.104       -       100,0
   1.3. Subventii si transferuri         5.446       -*)        -5.446     -
2. Cheltuieli de capital                 3.787       -          -3.787     -

     II. Cheltuieli pentru actiuni
         economice                      17.618      32.850      15.232   186,4
1. Cheltuieli curente                      388       1.380         992   355,6
   1.1. Cheltuieli de personal             308         680         372   220,0
   1.2. Cheltuieli materiale                80         700         620   875,0
2. Cheltuieli de capital                17.230      31.470      14.240   182,6

        A. Comunicatii                   -             700         700     -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    -             700         700     -
   1.1. Cheltuieli materiale             -             700         700     -
a) Alte cheltuieli in domeniul
   comunicatiilor                        -             700         700     -

      B. Alte actiuni economice         17.618      32.150      14.532   182,5
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                      388         680         292   175,3
   1.1. Cheltuieli de personal             308         680         372   220,8
   1.2. Cheltuieli materiale                80       -             -80     -
2. Cheltuieli de capital                17.230      31.470      14.240   182,6
a) Stocuri constituite ca rezerva
   de stat                              17.230      31.470      14.240   182,6
b) Alte cheltuieli pentru rezerva
   de stat                                  80          30         -50    37,5
c) Alte cheltuieli pentru actiuni
   economice                               308         650         342   211,0
------------
    *) Creditele aferente cotizatiilor si contributiilor la organismele internationale se vor deschide pe masura aprobarii lor.

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990          1991
                                      Program      Propuneri    Diferente   %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi   in preturi    (2 - 1)  (2/1)
                                      30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
  I. Cheltuieli pentru puterea si
     administratia de stat
   A. Cheltuieli pentru organele
      puterii executive
a) Ministere si celelalte organe
   centrale
1. Cheltuieli curente                   18.706      13.110      -5.596    70,0
CHELTUIELI DE PERSONAL                  11.156      11.006        -150    98,7
- Cheltuieli cu salariile                7.934       6.825      -1.109    86,0
- Impozitul pe salarii                   1.269       1.093        -176    86,1
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        1.197       1.584         387   132,3
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 206         212           6   102,9
- Deplasari, detasari, transferari         550       1.292         742   234,9
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         2.104       2.104       -       100,0
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             1.900       1.900       -       100,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                                40          40       -       100,0
- Carti si publicatii                       56          56       -       100,0
- Alte cheltuieli                          108         108       -       100,0
SUBVENTII                                5.446       -          -5.446     -

  II. Cheltuieli pentru actiuni
      economice                            388       1.380         992   355,6
        A. Comunicatii
CHELTUIELI CURENTE                       -             700         700     -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         -             700         700     -
- Alte cheltuieli                        -             700         700     -

    B. Alte actiuni economice
CHELTUIELI CURENTE                         388         680         292   175,3
CHELTUIELI DE PERSONAL                     308         680         372   220,7
- Deplasari, detasari, transferari         308         680         372   220,7
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            80       -             -80     -
- Alte cheltuieli                           80       -             -80     -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/14

    MINISTERUL APARARII NATIONALE

                                BUGETUL
                             PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990        1991
                                      Program     Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi  in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                      30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 31.141.000  36.749.100   5.608.100  118,0
1. Cheltuieli curente                 14.699.000  22.467.100   7.768.100  152,8
   1.1. Cheltuieli de personal         7.132.911  11.891.800   4.758.889  166,7
   1.2. Cheltuieli materiale           6.291.889   8.763.300   2.471.411  139,3
   1.3. Subventii si transferuri       1.274.200   1.812.000     537.800  142,2
        din care:
        - Subventii pentru
          institutii publice              29.200      45.300      16.100  155,1
        - Transferuri                  1.245.000   1.766.700     521.700  141,9
2. Cheltuieli de capital              16.442.000  14.282.000  -2.160.000   86,9

    I. Cheltuieli cu caracter social   1.926.400   2.852.700     926.300  148,1
1. Cheltuieli curente                  1.908.400   2.800.700     892.300  146,8
   1.1. Cheltuieli de personal           310.765     537.700     226.935  173,0
   1.2. Cheltuieli materiale             323.435     451.000     127.565  139,4
   1.3. Subventii si transferuri       1.274.200   1.812.000     537.800  142,2
2. Cheltuieli de capital                  18.000      52.000      34.000  288,9

        A. Invatamint                    187.100     212.000      24.900  113,3
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    181.600     211.000      29.400  116,2
   1.1. Cheltuieli de personal            78.978      96.000      17.022  121,6
   1.2. Cheltuieli materiale             102.622     115.000      12.378  112,1
2. Cheltuieli de capital                   5.500       1.000      -4.500   18,2
   a) Invatamint prescolar                 4.400       5.000         600  113,6
   b) Invatamint liceal                  182.700     207.000      24.300  113,3

         B. Sanatate                     460.200     822.700     362.500  178,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    452.600     777.700     325.100  171,8
   1.1. Cheltuieli de personal           231.787     441.700     209.913  190,6
   1.2. Cheltuieli materiale             220.813     336.000     115.187  152,2
2. Cheltuieli de capital                   7.600      45.000      37.400  592,1
   a) Spitale                            459.000     820.500     361.500  178,8
   b) Crese                                1.200       2.200       1.000  183,3

         C. Cultura si arta                2.200      10.100       7.900  459,1
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                      2.200       9.100       6.900  413,6
   1.1. Subventii si transferuri           2.200       9.100       6.900  413,6
2. Cheltuieli de capital                   -           1.000       1.000    -
   a) Teatre si institutii muzicale        2.200      10.100       7.900  459,1

     D. Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
        militari si alte persoane      1.245.000    1.766.700    521.700  141,9
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  1.245.000    1.766.700    521.700  141,9
   1.1. Subventii si transferuri       1.245.000    1.766.700    521.700  141,9
   a) Pensii militare                  1.245.000    1.766.700    521.700  141,9

     E. Alte cheltuieli cu caracter
                social                    31.900       41.200      9.300  129,2
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                     27.000       36.200      9.200  134,1
   1.1. Subventii si transferuri          27.000       36.200      9.200  134,1
2. Cheltuieli de capital                   4.900        5.000        100  102,0
   - Activitatea sportiva si de
     tineret                              27.000       36.200      9.200  134,1

  II. Cheltuieli pentru apararea
      nationala                       28.341.800   32.750.000  4.408.200  115,6
1. Cheltuieli curente                 11.937.700   18.520.000  6.582.300  155,1
   1.1. Cheltuieli de personal         6.531.166   10.802.500  4.271.334  165,4
   1.2. Cheltuieli materiale           5.406.534    7.717.500  2.310.966  142,7
2. Cheltuieli de capital              16.404.100   14.230.000 -2.174.100   86,7

     III. Cheltuieli pentru actiuni
          economice
   CERCETARE STIINTIFICA                 130.000      450.000    320.000  346,1
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    130.000      450.000    320.000  346,1
   1.1. Cheltuieli materiale             130.000      450.000    320.000  346,1
   a) Obiective, teme de cercetare
      si cercetari complexe              130.000      450.000    320.000  346,1

  IV. Cheltuieli pentru alte actiuni     742.800      696.400    -46.400   93,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    722.900      696.400    -26.500   96,3
   1.1. Cheltuieli de personal           290.980      551.600    260.620  189,6
   1.2. Cheltuieli materiale             431.920      144.800   -287.120   33,5
2. Cheltuieli de capital                  19.900        -        -19.900    -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/15

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990          1991
                                      Program      Propuneri    Diferente   %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi   in preturi    (2 - 1)  (2/1)
                                      30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  645.041       863.954     218.913  133,9
1. Cheltuieli curente                  623.541       851.354     227.813  136,5
   1.1. Cheltuieli de personal         251.756       531.060     279.304  210,9
   1.2. Cheltuieli materiale           195.935       274.200      78.265  139,9
   1.3. Subventii si transferuri       175.850        46.094    -129.756   26,2
        din care:
        - Subventii pentru
          institutii publice           175.850        46.094    -129.756   26,2
2. Cheltuieli de capital                21.500        12.600      -8.900   58,6

   TOTAL
   din care:
   I. Cheltuieli cu caracter social     26.750        38.194      11.444  142,8
1. Cheltuieli curente                   26.750        38.194      11.444  142,8
   1.1. Cheltuieli de personal             700         1.400         700  200,0
   1.2. Cheltuieli materiale               200           200       -      100,0
   1.3. Subventii si transferuri        25.850        36.594      10.744  141,6
        din care:
        - Subventii pentru
          institutii publice            25.850        36.594      10.744  141,6

          A. Invatamint                    900         1.600         700  177,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                      900         1.600         700  177,8
   1.1. Cheltuieli de personal             700         1.400         700  200,0
   1.2. Cheltuieli materiale               200           200       -        -
   a) Invatamint liceal                    900         1.600         700  177,8

        B. Cultura si arta              25.850        36.594      10.744  141,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   25.850        36.594      10.744  141,6
   1.1. Cheltuieli de personal             -           -           -        -
   1.2. Cheltuieli materiale               -           -           -        -
   1.3. Subventii si transferuri        25.850        36.594      10.744  141,6
        din care:
        - Subventii pentru
          institutii publice            25.850        36.594      10.744  141,6
   a) Alte institutii si actiuni de
      cultura si arta                   25.850        36.594      10.744  141,6

    II. Cheltuieli pentru puterea si
        administratia de stat
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
EXECUTIVE                              598.291       805.860     207.569  134,7
Ministere si celelalte organe
centrale                               598.291       805.860     207.569  134,7
1. Cheltuieli curente                  576.791       793.260     216.469  137,5
   1.1. Cheltuieli de personal         251.056       529.960     278.904  211,1
   1.2. Cheltuieli materiale           175.735       253.800      78.065  144,4
   1.3. Subventii si transferuri       150.000         9.500    -140.500    6,3
        din care:
        - Subventii pentru
          institutii publice           150.000         9.500    -140.500    6,3
2. Cheltuieli de capital                21.500        12.600      -8.900   58,6

    III. Cheltuieli pentru actiuni
         economice
       ALTE ACTIUNI ECONOMICE           20.000        20.000       -        -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   20.000        20.000       -        -
   1.1. Cheltuieli de personal             -           -           -        -
   1.2. Cheltuieli materiale            20.000        20.000       -        -
a) Alte cheltuieli pentru actiuni
   economice                            20.000        20.000       -        -
-------------------------------------------------------------------------------

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990          1991
                                      Program      Propuneri    Diferente   %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi   in preturi    (2 - 1)  (2/1)
                                      30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA SI
       ADMINISTRATIA DE STAT
        A. Cheltuieli curente          576.791     793.260      216.469  137,5
CHELTUIELI DE PERSONAL                 251.056     529.960      278.904  211,1
- Cheltuieli cu salariile              135.665     222.657       86.992  164,1
- Impozitul pe salarii                   7.121      15.387        8.266  216,1
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        6.705      31.246       23.479  450,2
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                               1.115       2.320        1.205  208,1
- Deplasari, detasari, transferari     100.450     258.350      157.900  257,2
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       175.735     253.800       78.065  144,4
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           123.625     201.550       77.925  163,0
- Reparatii curente                      5.200       5.200        -        -
- Materiale si prestari servicii         4.500       -           -4.500    -
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata                        510         510       -       100,0
- Carti si publicatii                      900         900        -      100,0
- Alte cheltuieli                       41.000      45.640        4.640  111,3
SUBVENTII                              150.000       9.500     -140.500    6,3

CHELTUIELI PENTRU ACTIUNI ECONOMICE
        A. Cheltuieli curente           20.000      20.000       -       100,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        20.000      20.000       -       100,0
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            20.000      20.000       -       100,0

CHELTUIELI PENTRU INVATAMINT
DE LA BUGET
         A. Cheltuieli curente             900       1.600          700  177,8
CHELTUIELI DE PERSONAL                     700       1.400          700  200,0
- Cheltuieli cu salariile                  540         900          360  166,7
- Impozitul pe salarii                      80         100           20  125,0
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                           78         400          322  512,8
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                   2       -               -2    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           200         200         -       -
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                               200         200         -       -
CHELTUIELI PENTRU CULTURA SI ARTA
SUBVENTII                               25.850      36.594       10.744  141,6
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/16

    MINISTERUL DE INTERNE

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente   %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)  (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 6.233.032   9.061.800    2.828.768  145,4
1. Cheltuieli curente                 5.789.434   8.510.800    2.721.366  147,0
   1.1. Cheltuieli de personal        2.797.253   4.155.957    1.358.704  148,6
   1.2. Cheltuieli materiale          1.796.681   2.673.343      876.662  148,8
   1.3. Subventii si transferuri      1.195.500   1.681.500      486.000  140,7
   din care:
   - Subventii pentru institutiile
     publice                             28.900      41.300       12.400  142,9
   - Transferuri                      1.166.600   1.640.200      473.600  140,6
2. Cheltuieli de capital                443.598     551.000      107.402  124,2

  I. Cheltuieli cu caracter social    1.272.100   1.788.500      516.400  140,6
1. Cheltuieli curente                 1.272.100   1.783.500      511.400  140,2
   1.1. Cheltuieli de personal           32.267      45.257       12.990  140,3
   1.2. Cheltuieli materiale             58.133      62.143        4.010  106,9
   1.3. Subventii si transferuri      1.181.700   1.676.100      494.400  141,8
   din care:
      - Subventii pentru institutii
        publice                          28.900      41.300       12.400  142,9
      - Transferuri                   1.152.800   1.634.800      482.000  141,8
2. Cheltuieli de capital                  -           5.000        5.000    -

        A. Sanatate                      90.400     112.400       22.000  124,3
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    90.400     107.400       17.000  118,8
   1.1. Cheltuieli de personal           32.267      45.257       12.990  140,3
   1.2. Cheltuieli materiale             58.133      62.143        4.010  106,9
2. Cheltuieli de capital                  -           5.000        5.000    -
   a) Alte institutii si actiuni
      economice                          90.400     112.400       22.000  124,3

      B. Cultura si arta                  2.900       5.900        3.000  203,4
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                     2.900       5.900        3.000  203,4
   1.1. Subventii si transferuri          2.900       5.900        3.000  203,4
        din care:
        - Subventii la institutii
          publice                         2.900       5.900        3.000  203,4
   a) Alte institutii si actiuni de
      cultura si arta                     2.900       5.900        3.000  203,4

    C. Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
       militari si alte persoane      1.152.800   1.634.800      482.000  141,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                 1.152.800   1.634.800      482.000  141,8
   1.1. Subventii si transferuri      1.152.800   1.634.800      482.000  141,8
        din care:
        - Transferuri                 1.152.800   1.634.800      482.000  141,8
a) Pensii militare                    1.152.800   1.225.000       72.200  106,3
b) Compensatii pentru majorarea
   preturilor si tarifelor                -         409.800      409.800    -

    D. Alte cheltuieli cu caracter
                social                   26.000      35.400        9.400  136,2
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    26.000      35.400        9.400  136,2
1.1. Subventii si transferuri            26.000      35.400        9.400  136,2
        din care:
        - Subventii pentru
          institutii publice             26.000      35.400        9.400  136,2

    II. Cheltuieli pentru ordinea
        publica                       4.946.832   7.267.300    2.320.468  146,3
1. Cheltuieli curente                 4.503.234   6.721.300    2.218.066  149,3
   1.1. Cheltuieli de personal        2.764.986   4.110.700    1.345.714  148,7
   1.2. Cheltuieli materiale          1.738.248   2.610.600      872.352  150,2
2. Cheltuieli de capital                443.598     546.000      102.402  123,1

 III. Cheltuieli pentru alte actiuni     14.100       6.000       -8.100   42,6
1. Cheltuieli curente                    14.100       6.000       -8.100   42,6
   1.1. Cheltuieli materiale                300         600          300  200,0
   1.2. Subventii si transferuri         13.800       5.400       -8.400   39,1
        din care:
        - Transferuri                    13.800       5.400       -8.400   39,1
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/17

    MINISTERUL JUSTITIEI

                           BUGETUL CHELTUIELILOR
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990        1991
                                      Program     Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi  in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                      30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  412.068     693.760     281.692   168,4
1. Cheltuieli curente                  389.118     672.760     283.642   172,9
   1.1. Cheltuieli de personal         305.068     547.678     242.610   179,5
   1.2. Cheltuieli materiale            84.050     125.082      41.032   148,8
2. Cheltuieli de capital                22.950      21.000      -1.950    91,5

   I. Cheltuieli pentru puterea si
      administratia de stat            412.068     693.760     281.692   168,4
1. Cheltuieli curente                  389.118     672.760     283.642   172,9
   1.1. Cheltuieli de personal         305.068     547.678     242.610   179,5
   1.2. Cheltuieli materiale            84.050     125.082      41.032   148,8
2. Cheltuieli de capital                22.950      21.000      -1.950    91,5

    A. Cheltuieli pentru functionarea
       organelor judecatoresti         391.218     622.300     231.082   159,1
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  370.788     622.300     251.512   167,8
   1.1. Cheltuieli de personal         287.658     499.048     211.390   173,5
   1.2. Cheltuieli materiale            83.130     123.252      40.122   148,3
2. Cheltuieli de capital                20.430       -         -20.430    -
   a) Organele puterii judecatoresti
      (tribunale, judecatorii,
      notariate)                       391.218     622.300     231.082   159,1
1. Cheltuieli curente                  370.788     622.300     251.512   167,8
   1.1. Cheltuieli de personal         287.658     499.048     211.390   173,5
   1.2. Cheltuieli materiale            83.130     123.252      40.122   148,3
2. Cheltuieli de capital                20.430       -         -20.430    -

    B. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive                20.850      71.460      50.610   342,7
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   18.330      50.460      32.130   275,3
   1.1. Cheltuieli de personal          17.410      48.630      31.220   279,3
   1.2. Cheltuieli materiale               920       1.830         910   199,0
2. Cheltuieli de capital                 2.520      21.000      18.480   833,3
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                          20.850      71.460      50.610   342,7
1. Cheltuieli curente                   18.330      50.460      32.130   275,3
   1.1. Cheltuieli de personal          17.410      48.630      31.220   279,3
   1.2. Cheltuieli materiale               920       1.830         910   199,0
2. Cheltuieli de capital                 2.520      21.000      18.480   833,3
-------------------------------------------------------------------------------

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990         1991
                                     Program     Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi  in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
  A. Cheltuieli pentru functionarea
     organelor judecatoresti
CHELTUIELI CURENTE                    370.788     622.300     251.512    167,8
CHELTUIELI DE PERSONAL                287.658     499.048     211.390    173,5
- Cheltuieli cu salariile             215.274     351.361     136.087    163,2
- Impozitul pe salarii                 34.444      55.560      21.116    161,3
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                      32.363      80.550      48.187    248,9
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              5.277      10.807       5.530    204,8
- Deplasari, detasari, transferari        300         770         470    256,7
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       83.130     123.252      40.122    148,3
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           14.330      12.620      -1.710     88,1
- Reparatii curente                     9.950       9.582        -368     96,3
- Reparatii capitale                   17.150      60.000      42.850    349,9
- Alte cheltuieli                      41.025      40.450        -575     98,6
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                              450         450       -        100,0
- Carti si publicatii                     225         150         -75     66,7

    B. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
CHELTUIELI CURENTE                     18.330      50.460      32.130    275,3
CHELTUIELI DE PERSONAL                 17.410      48.630      31.220    279,3
- Cheltuieli cu salariile              11.900      32.970      21.070    277,1
- Impozitul pe salarii                  1.904       5.221       3.317    274,2
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       1.895       7.571       5.676    399,5
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                511         668         157    130,7
- Deplasari, detasari, transferari      1.200       2.200       1.000    183,3
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          920       1.830         910    198,9
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              670       1.380         710    206,0
- Reparatii curente                        50         100          50    200,0
- Alte cheltuieli                          75         150          75    200,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                               50          50       -        100,0
- Carti si publicatii                      75         150          75    200,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/18

    MINISTERUL FINANTELOR

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990         1991
                                     Program     Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi  in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                20.272.826  93.893.226   73.620.400  463.2
1. Cheltuieli curente                20.242.251  93.647.426   73.405.175  462,6
   1.1. Cheltuieli de personal          435.011   2.055.641    1.620.630  472,6
   1.2. Cheltuieli materiale             48.069     101.585*)     53.516  211,3
   1.3. Subventii si transferuri     19.759.171  91.490.200   71.731.029  463,0
        din care:
        - Transferuri                19.759.717  91.490.200   71.731.029  463,0
2. Cheltuieli de capital                 30.575     245.800      215.225  803,9

    I. Cheltuieli pentru puterea
       si administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                          702.795   2.525.460    1.822.665  359,3
1. Cheltuieli curente                   672.220   2.279.660    1.607.440  339,1
   1.1. Cheltuieli de personal          335.500   1.749.255    1.413.755  521,4
   1.2. Cheltuieli materiale             27.949*)    75.405*)     47.456  269,8
   1.3. Subventii si transferuri        308.771*)   45.000*)   146.229  147,4
2. Cheltuieli de capital                 30.575     245.800      215.225  803,9

     II. Cheltuieli pentru actiuni
         economice
    A. Alte actiuni economice           100.181     309.258      209.077  308,7
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                   100.181     309.258      209.077  308,7
   1.1. Cheltuieli de personal           87.451     291.038      203.587  332,8
   1.2. Cheltuieli materiale             12.730      18.220        5.490  143,1
   a) Unitati vamale                    100.181     309.258      209.077  308,7

   III. Cheltuieli pentru alte
        actiuni
1. Cheltuieli curente                    19.450      23.308        3.858  119,8
   1.1. Cheltuieli de personal           12.060      15.348        3.288  127,3
   1.2. Cheltuieli materiale              7.390       7.960          570  107,7
   a) Centre si oficii de calcul         19.450      23.308        3.858  119,8

    IV. Transferuri din bugetul
        administratiei centrale
        de stat                      19.450.400  23.913.500    4.463.100  122,9
1. Transferuri din bugetul
   administratiei centrale de stat
   la bugetele locale                14.843.600  23.913.500    9.069.900  161,1
2. Transferuri din bugetul
   administratiei centrale de stat
   la bugetul asigurarilor sociale    4.606.800       -       -4.606.800    -

    V. Suma ce se va repartiza pe
       actiuni in functie de
       evolutia preturilor                -      67.121.700   67.121.700    -

           VI. Rezerva
1. Fond de rezerva la dispozitia
   Guvernului                         1.139.600   2.800.000    1.660.400  245,7
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Include rezerva pentru actiuni de protocol.
    *) Include echivalentul in lei al rezervei in valuta pentru plata cotizatiilor si contributiilor Romaniei la organismele internationale.

                 CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI PENTRU PUTEREA SI
   ADMINISTRATIA DE STAT
     A. Cheltuieli curente            672.220     2.279.660    1.607.440  339,1
CHELTUIELI DE PERSONAL                335.500     1.749.255    1.413.755  521,4
- Cheltuieli cu salariile             239.846     1.127.990      888.144  470,3
- Impozitul pe salarii                 38.375       180.497      142.122  470,4
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                      36.169       261.765      225.596  723,7
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              6.110        36.003       29.893  589,2
- Deplasari, detasari, transferari     15.000       143.000      128.000  953,3
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       27.949        75.405       47.456  269,8
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           10.000        51.600       41.600  516,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                              200         1.055          855  527,5
- Reparatii curente                       700         3.000        2.300  428,6
- Reparatii capitale                     -            7.900        7.900    -
- Carti si publicatii                     200           800          600  400,0
- Rest cheltuieli                      16.849*)      11.050*)     -5.799   65,5
SUBVENTII SI TRANSFERURI              308.771*)    455.000*)   146.229  147,4
- Transferuri                         308.771*)    455.000*)   146.229  147,4

CHELTUIELI PENTRU ACTIUNI ECONOMICE
       A. Cheltuieli curente          100.181       309.258      209.077  308,7
CHELTUIELI DE PERSONAL                 87.451       291.038      203.587  332,8
- Cheltuieli cu salariile              64.019       204.343      140.324  319,2
- Impozitul pe salarii                  9.379        28.911       19.532  308,3
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       9.103        43.872       34.769  482,0
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              1.600         4.932        3.332  308,3
- Deplasari, detasari, transferari      3.350         8.980        5.630  268,1
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       12.730        18.220        5.490  143,1
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            7.230         8.500        1.270  117,6
- Reparatii curente                       200           350          150  175,0
- Reparatii capitale                       50         -              -50    -
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                            5.000         9.000        4.000  180,0
- Carti si publicatii                      50            70           20  140,0
- Alte cheltuieli                         200           300          100  150,0

CHELTUIELI PENTRU ALTE ACTIUNI
    A. Cheltuieli curente              19.450        23.308        3.858  119,8
CHELTUIELI DE PERSONAL                 12.060        15.348        3.288  127,3
- Cheltuieli cu salariile               8.956        10.700        1.744  119,5
- Impozitul pe salarii                  1.271         1.712          441  134,7
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       1.421         2.483        1.062  174,7
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                239           263           24  110,0
- Deplasari, detasari, transferari        173           190           17  109,8
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        7.390         7.960          570  107,7
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            3.900         4.200          300  107,7
- Reparatii curente                       350           380           30  108,6
- Materiale si prestari de
  servicii cu caracter de
  functionare                           2.660         2.900          240  109,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                              190           190        -      100,0
- Carti si publicatii                      50            50        -      100,0
- Alte cheltuieli                         240           240        -      100,0
-------------------------------------------------------------------------------
     *) Include rezerva pentru actiuni de protocol.
    *) Include echivalentul in lei al rezervei in valuta pentru plata cotizatiilor si contributiilor Romaniei la organismele internationale.

    ANEXA 6/26

    PRESEDINTIA ROMANIEI

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990         1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  49.000      126.730      77.730   258,6
1. Cheltuieli curente                  32.500       83.730      51.230   257,6
   1.1. Cheltuieli de personal          8.650       27.570      18.920   318,7
   1.2. Cheltuieli materiale           23.850       56.160      32.310   235,5
2. Cheltuieli de capital               16.500       43.000      26.500   260,6

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
 A. Cheltuieli pentru Presedintia
    tarii                              49.000      126.730      77.730   258,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  32.500       83.730      51.230   257,6
   1.1. Cheltuieli de personal          8.650       27.570      18.920   318,7
   1.2. Cheltuieli materiale           23.850       56.160      32.310   235,5
2. Cheltuieli de capital               16.500       43.000      26.500   260,6
-------------------------------------------------------------------------------

                 CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
    A. Cheltuieli curente              32.500      83.730      51.230    257,6
CHELTUIELI DE PERSONAL                  8.650      27.570      18.920    318,7
- Cheltuieli cu salariile               6.400      18.890      12.490    295,1
- Impozitul pe salarii                  1.024       2.890       1.866    282,2
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         966       4.300       3.334    445,1
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                160         610         450    381,2
- Deplasari, detasari, transferari        100         880         780    880,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       23.850      56.160      32.310    235,5
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              300         650         350    216,6
- Materiale si prestari de servicii     5.600      14.500       8.900    258,9
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                               50         200         150    400,0
- Carti si publicatii                     200         400         200    200,0
- Alte cheltuieli                      17.700      40.410      22.710    228,3
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/27

    SENAT

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                106.900      173.850      66.950    162,6
1. Cheltuieli curente                 94.900      154.880      59.980    163,2
   1.1. Cheltuieli de personal        60.260      102.780      42.520    170,5
   1.2. Cheltuieli materiale          34.640       52.100      17.460    150,4
2. Cheltuieli de capital              12.000       18.970       6.970    158,1

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
            LEGISLATIVE
   Senat                             106.900      173.850      66.950    162,6
1. Cheltuieli curente                 94.900      154.880      59.980    163,2
   1.1. Cheltuieli de personal        60.260      102.780      42.520    170,5
   1.2. Cheltuieli materiale          34.640       52.100      17.460    150,4
2. Cheltuieli de capital              12.000       18.970       6.970    158,1
-------------------------------------------------------------------------------

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
      A. Cheltuieli curente            94.900     154.880      59.980    163,2
CHELTUIELI DE PERSONAL                 60.260     102.780      42.520    170,6
- Cheltuieli cu salariile              51.330      78.770      27.440    153,5
- Impozitul pe salarii                  3.200       5.940       2.740    185,6
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       4.530      12.470       7.940    275,3
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                500       1.200         700    240,0
- Deplasari, detasari, transferari        700       4.400       3.700    628,6
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       34.640      52.100      17.460    150,4
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           21.440      28.100       6.660    131,1
- Reparatii curente                     2.000       3.000       1.000    150,0
- Materiale si prestari servicii        3.000      10.000       7.000    333,3
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament         700       1.500         800    214,3
- Carti si publicatii                   2.500       3.000         500    120,0
- Alte cheltuieli                       5.000       6.500       1.500    130,0
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/28

    ADUNAREA DEPUTATILOR

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 161.057     411.350      250.293   255,4
1. Cheltuieli curente                 141.657     260.350      118.693   183,8
   1.1. Cheltuieli de personal        103.364     203.250       99.886   196,6
   1.2. Cheltuieli materiale           38.293      57.100       18.807   149,1
2. Cheltuieli de capital               19.400     151.000      131.600   778,3

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
            LEGISLATIVE
   Adunarea Deputatilor               161.057     411.350      250.293   255,4
1. Cheltuieli curente                 141.657     260.350      118.693   183,8
   1.1. Cheltuieli de personal        103.364     203.250       99.886   196,6
   1.2. Cheltuieli materiale           38.293      57.100       18.807   149,1
2. Cheltuieli de capital               19.400     151.000      131.600   778,3

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

    A. Cheltuieli curente             141.657     260.350      118.693   183,8
CHELTUIELI DE PERSONAL                103.364     203.250       99.886   196,6
- Cheltuieli cu salariile              90.199     166.740       76.541   184,8
- Impozitul pe salarii                  3.600       7.890        4.290   219,2
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       8.400      23.400       15.000   278,6
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                465       3.680        3.215   791,4
- Deplasari, detasari, transferari        700       1.540          840   220,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       38.293      57.100       18.807   149,1
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           26.393      40.000       13.607   151,6
- Reparatii curente                     1.300       1.300        -       100,0
- Materiale si prestari de servicii     2.000       4.000        2.000   200,0
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament       2.500       2.700          200   108,0
- Carti si publicatii                     600       1.600        1.000   266,7
- Alte cheltuieli                       5.500       7.500        2.000   136,4
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/29

    SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  77.307       767.000    689.693    992,1
1. Cheltuieli curente                  57.407       102.900     45.493    179,2
   1.1. Cheltuieli de personal         21.093        59.100     38.007    280,2
   1.2. Cheltuieli materiale           36.314        43.800      7.486    120,6
2. Cheltuieli de capital               19.900       664.100    644.200  3.337,2

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
   A. Cheltuieli pentru organele
      puterii executive
   a) Guvernul Romaniei                77.307       767.000    689.993    992,1
1. Cheltuieli curente                  57.407       102.900     45.493    179,2
   1.1. Cheltuieli de personal         21.093        59.100     38.007    280,2
   1.2. Cheltuieli materiale           36.314        43.800      7.486    120,6
2. Cheltuieli de capital               19.900       664.100    644.200  3.337,2
-------------------------------------------------------------------------------

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------

    CHELTUIELI PENTRU PUTEREA
    SI ADMINISTRATIA DE STAT
    A. Cheltuieli curente              57.407       102.900    45.493     179,2
CHELTUIELI DE PERSONAL                 21.093        59.100    38.007     280,2
- Cheltuieli cu salariile              15.265        39.660    24.395     259,8
- Impozitul pe salarii                  2.442         6.380     3.338     261,2
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       2.303         9.140     6.837     396,9
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                383         1.280       897     334,2
- Deplasari, detasari, transferari        700         2.640     1.940     377,1
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       36.314        43.800     7.486     120,6
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            8.000        14.400     6.400     180,0
- Reparatii curente                       500           500       -       100,0
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament         500           500       -       100,0
- Alte cheltuieli                      26.814        27.900     1.086     104,1
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/30

    PROCURATURA GENERALA A ROMANIEI

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 216.850      324.850     108.000   149,8
1. Cheltuieli curente                 207.550      315.350     107.800   151,9
   1.1. Cheltuieli de personal        185.100      282.062      96.962   152,4
   1.2. Cheltuieli materiale           22.450       33.288      10.838   148,3
2. Cheltuieli de capital                9.300        9.500         200   102,1

   I. Cheltuieli pentru puterea
      si administratia de stat
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
          JUDECATORESTI
   Procuratura Romaniei               216.850      324.850     108.000   149,8
1. Cheltuieli curente                 207.550      315.350     107.800   151,9
   1.1. Cheltuieli de personal        185.100      282.062      96.962   152,4
   1.2. Cheltuieli materiale           22.450       33.288      10.838   148,3
2. Cheltuieli de capital                9.300        9.500         200   102,1

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

     A. Cheltuieli curente            207.550      315.350     107.800   151,9
CHELTUIELI DE PERSONAL                185.100      282.062      96.962   152,4
- Cheltuieli cu salariile             136.649      194.131      57.482   142,1
- Impozitul pe salarii                 21.863       31.057       9.194   142,1
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                      20.608       45.040      24.432   218,5
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              3.480        6.114       2.634   175,7
- Deplasari, detasari, transferari      2.500        5.720       3.220   228,2
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       22.450       33.288      10.838   148,3
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           13.500       17.500       4.000   129,6
- Reparatii curente                     2.000        4.000       2.000   200,0
- Reparatii capitale                    5.200       10.000       4.800   192,3
- Materiale si prestari de servicii       450          468          18   104,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare si scurta durata                200          250          50   125,0
- Carti si publicatii                     150          170          20   113,3
- Alte cheltuieli                         950          900         -50    94,7
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/31

    CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE

                                 BUGETUL
                              PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  15.390      24.360       8.960    158,3
1. Cheltuieli curente                  15.270      24.360       9.090    159,5
   1.1. Cheltuieli de personal         13.570      22.304       8.734    164,4
   1.2. Cheltuieli materiale            1.700       2.056         356    120,9
2. Cheltuieli de capital                  120       -            -120      -

    I. Cheltuieli pentru puterea
       si administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
a) Ministere si celelalte organe
   centrale                            15.390      24.360       8.960    158,3
1. Cheltuieli curente                  15.270      24.360       9.090    159,5
   1.1. Cheltuieli de personal         13.570      22.304       8.734    164,4
   1.2. Cheltuieli materiale            1.700       2.056         356    120,9
2. Cheltuieli de capital                  120       -            -120      -

                 CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
          EXECUTIVE
      A. Cheltuieli curente            15.270      24.360       9.090    159,5
CHELTUIELI DE PERSONAL                 13.570      22.304       8.734    164,4
- Cheltuieli cu salariile              10.085      15.498       5.413    153,7
- Impozitul pe salarii                  1.613       2.485         872    154,1
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       1.522       3.595       2.073    236,2
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                250         506         256    202,4
- Deplasari, detasari, transferari        100         220         120    220,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        1.700       2.056         356    120,9
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            1.500       1.600         100    106,7
- Reparatii curente                        50          50       -          -
- Materiale si prestari de servicii        50         150         100    300,0
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament          -           20          20      -
- Carti si publicatii                      30          36           6    120,0
- Alte cheltuieli                          70         200         130    285,7
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/32

    ACADEMIA ROMANA

                                 BUGETUL
                              PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 506.854*)   710.036*)   203.182   140,1
1. Cheltuieli curente                 259.581     710.036      450.455   273,5
   1.1. Cheltuieli de personal        204.889     613.725      408.836   299,5
   1.2. Cheltuieli materiale           54.262      95.111       40.849   175,3
   1.3. Subventii si transferuri          430       1.000          530   232,6
2. Cheltuieli de capital              247.273       -         -247.273     -

   TOTAL                              506.854     682.209      175.355   134,6
   din care:

   I. Cheltuieli cu caracter social    17.630      29.875       12.245   169,4
1. Cheltuieli curente                  17.630      29.875       12.245   169,4
   1.1. Cheltuieli de personal          5.100      11.425        6.325   244,0
   1.2. Cheltuieli materiale           12.100      17.250        5.150   142,6
   1.3. Subventii si transferuri          430       1.000          570   232,6

          A. Cultura si arta           17.200      28.675       11.475   166,7
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  17.200      28.675       11.475   166,7
   1.1. Cheltuieli de personal          5.100      11.425        6.325   224,0
   1.2. Cheltuieli materiale           12.100      17.250        5.150   142,6
   a) Alte institutii si actiuni de
      cultura si arta                  17.200      28.675       11.475   166,7

    B. Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
       militari si alte persoane          430       1.000          570   232,6
   din acestea:
1. Cheltuieli curente
   1.1. Subventii si transferuri          430       1.000          570   232,6
   a) Pensii si ajutoare I.O.V.R.         430         500           70   116,3
   b) Compensatii pentru majorarea
      preturilor si tarifelor            -            500          500     -

     I. Cheltuieli pentru actiuni
        economice                     489.224     680.161      190.937   139,0
       A. Cercetare stiintifica       489.224     680.161      190.937   139,0
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                 241.951     680.161      138.210   281,1
   1.1. Cheltuieli de personal        199.789     602.300      402.511   301,5
   1.2. Cheltuieli materiale           42.162      77.861       35.699   184,7
2. Cheltuieli de capital              247.273       -         -247.273     -
   a) Unitati de cercetare            200.922     591.740      390.818   294,5
   b) Alte institutii si actiuni
      pentru cercetare stiintifica    288.302      88.421     -199.881    30,7

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

         CERCETARE STIINTIFICA
      A. Cheltuieli curente           241.951     680.161*)   438.210   281,1
CHELTUIELI DE PERSONAL                199.789     602.300      402.511   301,5
- Cheltuieli cu salariile             146.772     404.113      257.341   275,3
- Impozitul pe salarii                 23.565      69.400       45.835   294,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                      22.570     100.300       77.730   444,4
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              3.382      11.987        8.605   254,4
- Deplasari, detasari, transferari      3.500      16.500       12.000   366,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       42.162      77.861       35.699   185,0
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           12.000      20.961        8.961   168,0
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional               10.162      12.559        2.397   124,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                            3.000       4.000        1.000   133,0
- Reparatii curente                     2.000       6.300        4.300   315,0
- Reparatii capitale                     -         12.000       12.000     -
- Carti si publicatii                   6.000      10.200        4.200   170,0
- Alte cheltuieli                       9.000      11.841        2.841   131,6

       CULTURA SI ARTA
     A. Cheltuieli curente             17.200      28.675       11.475   166,7
CHELTUIELI DE PERSONAL                  5.100      11.425        6.325   224,0
- Cheltuieli cu salariile               3.560       8.076        4.516   226,8
- Impozitul pe salarii                    850       1.211          361   142,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         570       1.857        1.287   325,8
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                120         281          161   234,2
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       12.100      17.250        5.150   142,0
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional               12.100      16.950        4.850   140,0
- Reparatii curente                      -            300          300     -
PENSII SI AJUTOARE I.O.V.R, MILITARI
         SI ALTE PERSOANE
      A. Cheltuieli curente               430       1.200          770   279,0
SUBVENTII                                 430       1.200          770   279,0
-------------------------------------------------------------------------------
     *) Exclusiv Institutul National de Cercetare Economica.
    *) Inclusiv Institutul National de Cercetare Economica.

    ANEXA 6/33

    SECRETARIATUL DE STAT
    PENTRU CULTE

                                   BUGETUL
                                 PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 229.539     221.816      -7.723     96,6
1. Cheltuieli curente                 225.639     221.816      -3.823     98,3
   1.1. Cheltuieli de personal        174.729     219.187      44.458    125,4
   1.2. Cheltuieli materiale              910       2.629       1.719    288,9
   1.3. Subventii si transferuri       50.000       -         -50.000      -
    - Subventii pentru institutiile
      publice                          50.000       -         -50.000      -
2. Cheltuieli de capital                3.900       -          -3.900      -

    I. Cheltuieli cu caracter social    4.888      20.936      16.048    428,3
1. Cheltuieli curente                   4.888      20.936      16.048    428,3
   1.1. Cheltuieli de personal          4.888      20.936      16.048    428,3

           A. Invatamint                4.888      20.936      16.048    428,3
1. Cheltuieli curente                   4.888      20.936      16.048    428,3
   1.1. Cheltuieli de personal          4.888      20.936      16.048    428,3
   a) Invatamint liceal                 4.888      20.936      16.048    428,3

    II. Cheltuieli pentru puterea si
        administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                          9.280      10.880       1.600    117,2
1. Cheltuieli curente                   5.380      10.880       5.500    202,2
   1.1. Cheltuieli de personal          4.470       8.251       3.781    184,6
   1.2. Cheltuieli materiale              910       2.629       1.719    288,9
2. Cheltuieli de capital                3.900       -          -3.900      -

  III. Cheltuieli pentru alte
       actiuni                        215.371     190.000     -25.371     88,2
1. Cheltuieli curente                 215.371     190.000     -25.371     88,2
   1.1. Cheltuieli de personal        165.371     190.000      24.629    114,9
   1.2. Subventii si transferuri       50.000       -         -50.000      -
   a) Contributia pentru deserventii
      cultelor religioase             215.371     190.000     -25.371     88,2

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

       INVATAMINT
CHELTUIELI CURENTE                      4.888      20.936      16.048    428,3
CHELTUIELI DE PERSONAL                  4.888      20.936      16.048    428,3
- Cheltuieli cu salariile               3.788      15.110      11.322    398,9
- Impozitul pe salarii                    600       2.267       1.667    377,8
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         500       3.559       3.059    711,8

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
            EXECUTIVE
CHELTUIELI CURENTE                      5.380      10.880       5.500    202,2
CHELTUIELI DE PERSONAL                  4.470       8.251       3.781    184,6
- Cheltuieli cu salariile               3.120       5.086       1.966    163,2
- Impozitul pe salarii                    500         818         318    163,6
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         470       1.182         712    251,5
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 80         160          80    200,0
- Deplasari, detasari, transferari        300       1.005         705    335,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          910       2.629       1.719    288,9
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              700         600        -100     85,7
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                   10       1.115       1.005      -
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                               -            5           5      -
- Reparatii curente                        -          300         300      -
- Carti si publicatii                      50          39         -11     78,0
- Alte cheltuieli                         150         570         420    380,0

   CHELTUIELI PENTRU ALTE ACTIUNI
CHELTUIELI CURENTE                    215.371     190.000     -25.371     88,2
CHELTUIELI DE PERSONAL                165.371     190.000      24.629    114,9
- Cheltuieli cu salariile             110.000     126.000      16.000    114,5
- Impozitul pe salarii                 25.000      28.000       3.000    112,0
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                      30.371      35.000       4.629    115,2
SUBVENTII                              50.000       -         -50.000      -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/34

    COMISIA NATIONALA DE STANDARDE,
    METROLOGIE SI CALITATE

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                128.618      175.250      46.632     136,2
1. Cheltuieli curente                116.370      175.250      58.880     150,6
   1.1. Cheltuieli de personal       108.840      165.900      57.060     152,4
   1.2. Cheltuieli materiale           7.530        9.350       1.820     124,2
2. Cheltuieli de capital              12.248         -        -12.248       -

   I. Cheltuieli pentru puterea si
      administratia de stat
 CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
             EXECUTIVE
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                       128.618      175.250      46.632     136,2
1. Cheltuieli curente                116.370      175.250      58.880     150,6
   1.1. Cheltuieli de personal       108.840      165.900      57.060     152,4
   1.2. Cheltuieli materiale           7.530        9.350       1.820     124,2
2. Cheltuieli de capital              12.248         -        -12.248       -

                 CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

     A. Cheltuieli curente           116.370      175.250      58.880     150,6
CHELTUIELI DE PERSONAL               108.842      165.900      57.060     152,4
- Cheltuieli cu salariile             77.708      106.610      28.902     137,2
- Impozitul pe salarii                12.433       17.070       4.637     137,3
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                     11.719       24.700      12.981     210,8
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                             1.980        4.320       2.340     218,0
- Deplasari, detasari, transferari     5.000       13.200       8.200     264,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       7.530        9.350       1.820     124,0
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           5.500        6.000         500     109,0
- Reparatii curente                      500          600         100     120,0
- Alte cheltuieli                      1.530        2.050         520     133,9
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/35

    COMISIA NATIONALA DE INFORMATICA

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990         1991
                                      Program     Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi  in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                      30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 27.830      10.080       -17.750    36,2
1. Cheltuieli curente                 22.030      10.080       -11.950    45,8
   1.1. Cheltuieli de personal         5.475       9.232         3.757   168,6
   1.2. Cheltuieli materiale          16.555         848       -15.707     5,1
2. Cheltuieli de capital               5.800        -           -5.800     -

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
   A. Cheltuieli pentru organele
      puterii executive
      a) Ministere si celelalte
         organe centrale              27.830      10.080       -17.750    36,2
1. Cheltuieli curente                 22.030      10.080       -11.950    45,8
   1.1. Cheltuieli de personal         5.475       9.232         3.757   168,6
   1.2. Cheltuieli materiale          16.555         848       -15.707     5,1
2. Cheltuieli de capital               5.800        -           -5.800      -

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
PUTERII EXECUTIVE
    A. Cheltuieli curente             22.030      10.080       -11.950    45,8
CHELTUIELI DE PERSONAL                 5.475       9.332         3.757   168,6
- Cheltuieli cu salariile              4.020       6.310         2.290   157,0
- Impozitul pe salarii                   643       1.006           363   156,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        607       1.460           853   240,5
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                               105         196            91   186,0
- Deplasari, detasari, transferari       100         260           160   260,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      16.555         848       -15.707     5,1
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             260         360           100   138,0
- Reparatii curente                       30          60            30   200,0
- Alte cheltuieli                     16.265         428       -15.837   263,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/36

    COMISIA NATIONALA PENTRU STATISTICA

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990        1991
                                      Program     Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi  in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                      30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 226.035     490.306      264.271   216,9
1. Cheltuieli curente                 201.335     476.306      274.971   236,6
   1.1. Cheltuieli de personal        157.835     334.873      177.038   212,2
   1.2. Cheltuieli materiale           43.500     141.433       97.933   325,1
2. Cheltuieli de capital               24.700      14.000      -10.700    56,7

   I. Cheltuieli pentru puterea si
      administratia de stat
   A. Cheltuieli pentru organele
      puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                        189.735     454.810      265.075   239,7
1. Cheltuieli curente                 165.035     440.810      275.775   267,1
   1.1. Cheltuieli de personal        135.335     311.377      176.042   230,0
   1.2. Cheltuieli materiale           29.700     129.433       99.733   435,8
2. Cheltuieli de capital               24.700      14.000      -10.700    56,7

  II. Cheltuieli pentru alte
      actiuni                          36.300      35.496         -804    97,8
1. Cheltuieli curente                  36.300      35.496         -804    97,8
   1.1. Cheltuieli de personal         22.500      23.496          996   104,4
   1.2. Cheltuieli materiale           13.800      12.000       -1.800    87,0

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

     CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
         PUTERII EXECUTIVE
    A. Cheltuieli curente             165.035     440.810      275.775   267,1
CHELTUIELI DE PERSONAL                135.335     311.377      176.042   230,0
- Cheltuieli cu salariile             108.159     170.829       62.670   157,9
- Impozitul pe salarii                 12.169      23.657       11.488   194,4
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                      11.469      33.831       22.392   295,2
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              1.938       4.162        2.224   214,7
- Deplasari, detasari, transferari      1.600      78.868       77.268   492,9
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       29.700     129.433       99.733   435,8
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           24.000     111.456       87.456   464,4
- Reparatii curente                     1.350       1.350         -      100,0
- Reparatii capitale                     -          3.000        3.000     -
- Obiecte de inventar de mica
  valoare si scurta durata              1.000       1.010           10   101,0
- Carti si publicatii                     250         250         -      100,0
- Alte cheltuieli                       3.100      12.367        9.267   398,9
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/37

    AGENTIA ROMANA PENTRU PROMOVAREA
    INVESTITIILOR SI ASISTENTA ECONOMICA
    DIN STRAINATATE

                                  BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        1990         1991
                                      Program     Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI              in preturi  in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                      30.09.1990  liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 12.500      29.672       17.172    237,4
1. Cheltuieli curente                  8.000      26.672       18.672    333,4
   1.1. Cheltuieli de personal         4.800      19.352       14.552    403,2
   1.2. Cheltuieli materiale           3.200       6.320        3.120    197,5
   1.3. Subventii si transferuri si
        cheltuieli diverse              -          1.000        1.000      -
2. Cheltuieli de capital               4.500       3.000        1.500     66,7

   I. Cheltuieli pentru puterea si
      administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                        12.500       28.720      16.220    229,8
1. Cheltuieli curente                  8.000       25.720      17.720    321,5
   1.1. Cheltuieli de personal         4.800       18.700      13.900    389,5
   1.2. Cheltuieli materiale           3.200        6.020       2.820    188,1
   1.3. Subventii si transferuri        -           1.000       1.000      -
2. Cheltuieli de capital               4.500        3.000       1.500     66,7

  II. Cheltuieli pentru alte actiuni    -             952         952      -
1. Cheltuieli curente                   -             952         952      -
   1.1. Cheltuieli de personal          -             652         652      -
   1.2. Cheltuieli materiale            -             300         300      -
  a) Centre si oficii de calcul         -             952         952      -

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

    A. Cheltuieli curente              8.000       25.720      17.720    321,5
   I. Cheltuieli de personal           4.800       18.700      13.900    389,6
- Cheltuieli cu salariile              2.994        6.890       3.896    230,1
- Impozitul pe salarii                   479          861         382    179,7
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        451        1.372         921    304,2
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                76          209         130    271,0
- Deplasari, detasari, transferari       800        9.371       8.571      -

  II. Cheltuieli materiale si
      servicii                         3.200        6.020       2.820    188,1
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             900        1.800         900    200,0
- Materiale si prestari de servicii      400          900         500    225,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                             100          320         220    320,0
- Reparatii curente                      100          800         700    800,0
- Carti si publicatii                    100          800         700    800,0
- Alte cheltuieli                      1.600        1.400        -200     87,5

    III. Subventii                      -           1.000       1.000      -
   A. Cheltuieli curente                -             952         952      -
CHELTUIELI DE PERSONAL                  -             652         652      -
- Cheltuieli cu salariile               -             455         455      -
- Impozitul pe salarii                  -              73          73      -
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       -             105         105      -
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              -              11          11      -
- Deplasari, detasari, transferari      -               8           8      -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        -             300         300      -
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            -             160         160      -
- Reparatii curente                     -              14          14      -
- Materiale si prestari de servicii     -             100         100      -
- Obiecte de inventar de mica
  valoare si scurta durata              -               7           7      -
- Alte cheltuieli                       -              19          19      -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/38

    OFICIUL PENTRU ADMINISTRATIA LOCALA

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                   8.350        9.850       1.500    118,0
1. Cheltuieli curente                   6.450        9.850       3.400    152,7
   1.1. Cheltuieli de personal          4.600        7.986       3.386    173,6
   1.2. Cheltuieli materiale            1.850        1.864          14    100,8
2. Cheltuieli de capital                1.900         -         -1.900      -

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
a) Ministere si celelalte organe
   centrale                             8.350        9.850       1.500    118,0
1. Cheltuieli curente                   6.450        9.850       3.400    152,7
   1.1. Cheltuieli de personal          4.600        7.986       3.386    173,6
   1.2. Cheltuieli materiale            1.850        1.864          14    100,8
2. Cheltuieli de capital                1.900         -         -1.900      -

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

       A. Cheltuieli curente            6.450        9.850       3.400    152,7
CHELTUIELI DE PERSONAL                  4.600        7.986       3.386    173,6
- Cheltuieli cu salariile               2.837        4.380       1.543    154,4
- Impozitul pe salarii                    454          700         246    154,2
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         429        1.008         579    235,0
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 80          138          58    172,5
- Deplasari, detasari, transferari        800        1.760         960    220,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        1.850        1.864          14    100,7
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            1.400        1.400          -       -
- Reparatii curente                        30           35           5    116,7
- Materiale                               190          199           9    104,7
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament         120          120          -     100,0
- Carti si publicatii                      50           50          -     100,0
- Alte cheltuieli                          60           60          -     100,0

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

    A. Cheltuieli curente               8.000       25.720      17.720    321,5
   I. Cheltuieli de personal            4.800       18.700      13.900    389,6
- Cheltuieli cu salariile               2.994        6.890       3.896    230,1
- Impozitul pe salarii                    479          861         382    179,7
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         451        1.372         921    304,2
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 76          209         130    271,0
- Deplasari, detasari, transferari        800        9.371       8.571      -

   II. Cheltuieli materiale si
       servicii                         3.200        6.020       2.820    188,1
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              900        1.800         900    200,0
- Materiale si prestari de servicii       400          900         500    225,0
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament         100          320         220    320,0
- Reparatii curente                       100          800         700    800,0
- Carti si publicatii                     100          800         700    800,0
- Alte cheltuieli                       1.600        1.400        -200     87,5

      III. Subventii                      -          1.000       1.000      -
    A. Cheltuieli curente                 -            952         952      -
CHELTUIELI DE PERSONAL                    -            652         652      -
- Cheltuieli cu salariile                 -            455         455      -
- Impozitul pe salarii                    -             73          73      -
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         -            105         105      -
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                -             11          11      -
- Deplasari, detasari, transferari        -              8           8      -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          -            300         300      -
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              -            160         160      -
- Reparatii curente                       -             14          14      -
- Materiale si prestari de servicii       -            100         100      -
- Obiecte de inventar de mica
  valoare si scurta durata                -              7           7      -
- Alte cheltuieli                         -             19          19      -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/39

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI
    ECONOMICE

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                           1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  74.546       108.109      33.563  145,0
1. Cheltuieli curente                  69.346       108.109      38.763  155,8
   1.1. Cheltuieli de personal         55.902        93.469      37.567  167,2
   1.2. Cheltuieli materiale           13.444        14.640      -1.196  108,9
2. Cheltuieli de capital                5.200         -          -5.200    -

    I. Cheltuieli pentru actiuni
       economice
   A. Cercetare stiintifica            74.546       108.109      33.563  145,0
1. Cheltuieli curente                  69.346       108.109      38.763  155,8
   1.1. Cheltuieli de personal         55.902        93.469      37.567  167,2
   1.2. Cheltuieli materiale           13.444        14.640      -1.196  108,9
2. Cheltuieli de capital                5.200         -          -5.200    -
   a) Unitati de cercetare             69.346       107.269      37.923  154,6
   b) Alte institutii si actiuni
      pentru cercetare stiintifica      5.200           840      -4.360   16,1

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

        CERCETARE STIINTIFICA
      A. Cheltuieli curente            69.346       108.109      38.763  155,8
CHELTUIELI DE PERSONAL                 55.902        93.469      37.567  167,2
- Cheltuieli cu salariile              40.789        61.490      20.701  150,7
- Impozitul pe salarii                  6.390         9.636       3.246  150,7
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       5.914        14.023       8.109  237,1
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                              1.009         1.720         711  170,5
- Deplasari, detasari, transferari      1.800         6.600       4.800  366,7
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       13.444        14.640       1.196  109,0
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            9.979         8.961      -1.018   90,0
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                  559           559       -      100,0
- Reparatii curente                       135           300         165  222,0
- Reparatii capitale                       -          2.000       2.000    -
- Carti si publicatii                   1.000         2.200       1.200  220,0
- Alte cheltuieli                       1.771           620      -1.151   35,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/40

    COMISIA NATIONALA DE PROGNOZA, PLAN
    SI DEZVOLTARE ECONOMICA

                                BUGETUL
                             PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  3.420        18.960      15.540   544,4
1. Cheltuieli curente                  3.420        17.960      14.540   525,1
   1.1. Cheltuieli de personal         2.750        14.957      12.207   543,9
   1.2. Cheltuieli materiale             670         3.003       2.333   448,2
2. Cheltuieli de capital                 -           1.000       1.000    -

    I. Cheltuieli pentru puterea
       si administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                         3.020        17.060      14.040   564,9
1. Cheltuieli curente                  3.020        16.060      13.040   531,8
   1.1. Cheltuieli de personal         2.430        13.697      11.267   563,6
   1.2. Cheltuieli materiale             590         2.363       1.773   400,5
2. Cheltuieli de capital                 -           1.000       1.000    -

  II. Cheltuieli pentru alte actiuni
1. Cheltuieli curente                    400         1.900       1.500   475,0
   1.1. Cheltuieli de personal           320         1.260         940   393,7
   1.2. Cheltuieli materiale              80           640         560   800,0
   - Centre si oficii de calcul           80           640         560   800,0

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
           EXECUTIVE
    A. Cheltuieli curente              3.020        16.060      13.040   531,8
CHELTUIELI DE PERSONAL                 2.430        13.697      11.267   563,6
- Cheltuieli cu salariile              1.744         8.970       7.226   514,3
- Impozitul pe salarii                   279         1.430       1.511   512,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        263         2.078       1.815   790,1
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                44           339         295   770,5
- Deplasari, detasari, transferari       100           880         780   880,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         590         2.363       1.773   400,5
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             500         2.018       1.518   403,6
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                  10            40          30   400,0
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament        -              10          10    -
- Reparatii curente                       30           100          70   333,3
- Carti si publicatii                     10            50          40   500,0
- Alte cheltuieli                         40           145         105   362,5

  CHELTUIELI PENTRU ALTE ACTIUNI
       A. Cheltuieli curente             400         1.900       1.500   475,0
CHELTUIELI DE PERSONAL                   320         1.260         940   393,7
- Cheltuieli cu salariile                238           878         640   368,9
- Impozitul pe salarii                    33           140         107   424,2
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         38           205         167   539,5
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata autorului
  de somaj                                 7            22          15   314,3
- Deplasari, detasari, transferari         4            15          11   375,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII          80           640         560   800,0
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                              43           340         297   790,0
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                  30           230         200   766,7
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipament        -              20          20    -
- Reparatii curente                        4            30          26   750,0
- Alte cheltuieli                          3            20          17   666,7
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/41

    INSTITUTUL ROMAN PENTRU
    SONDAREA OPINIEI PUBLICE

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  6.656        8.391       1.735    126,0
1. Cheltuieli curente                  5.156        8.391       3.235    162,7
   1.1. Cheltuieli de personal         4.126        6.861       2.735    166,7
   1.2. Cheltuieli materiale           1.030        1.530         500    148,5
2. Cheltuieli de capital               1.500         -         -1.500      -

   I. Cheltuieli pentru alte actiuni   6.656        8.391       1.735    126,0
1. Cheltuieli curente                  5.156        8.391       3.235    162,7
   1.1. Cheltuieli de personal         4.126        6.861       2.735    166,2
   1.2. Cheltuieli materiale           1.030        1.530         500    148,5
2. Cheltuieli de capital               1.500         -         -1.500      -

                 CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

   I. Cheltuieli pentru alte actiuni
CHELTUIELI CURENTE                     5.156        8.391       3.235    162,7
CHELTUIELI DE PERSONAL                 4.126        6.861       2.735    166,2
- Cheltuieli cu salariile              3.047        4.779       1.732    156,8
- Impozitul pe salarii                   465          765         300    164,5
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        472        1.109         637    234,9
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                79          116          37    146,8
- Deplasari, detasari, transferari        63           92          29    146,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       1.030        1.530         500    148,5
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             540          800         260    148,1
- Materiale si prestari servicii cu
  caracter functional                    370          550         180    148,6
- Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata si echipamente        30           40          10    133,3
- Reparatii curente                       50           70          20    140,0
- Carti si publicatii                    -             10          10      -
- Alte cheltuieli                         40           60          20    150,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/42

    CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

                                    BUGETUL
                                 PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
                                                  01.04.1991
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  5.388        16.544      11.156   307,0
1. Cheltuieli curente                  5.388        14.344       8.956   266,2
   1.1. Cheltuieli de personal         3.490        10.453       6.963   299,5
   1.2. Cheltuieli materiale           1.898         3.891       1.993   205,0
2. Cheltuieli de capital                 -           2.200       2.200     -

  I. Cheltuieli cu caracter social
     A. Cultura si arta                3.816        10.984       7.168   287,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  3.816         8.784       4.968   230,2
   1.1. Cheltuieli de personal         2.510         6.664       4.154   265,5
   1.2. Cheltuieli materiale           1.306         2.120         814   162,3
2. Cheltuieli de capital                 -           2.200       2.200     -
   a) Alte institutii si actiuni de
      cultura si arta                  3.816        10.984       7.168   287,8

   II. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
    a) Ministere si celelalte
       organe centrale                 1.572         5.560       3.988   353,7
1. Cheltuieli curente                  1.572         5.560       3.988   353,7
   1.1. Cheltuieli de personal           980         3.789       2.809   386,6
   1.2. Cheltuieli materiale             592         1.771       1.179   299,1

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

   I. Cheltuieli social-culturale
       A. Cultura si arta
CHELTUIELI CURENTE                     3.816         8.784       4.968   230,2
CHELTUIELI DE PERSONAL                 2.510         6.664       4.154   265,5
- Cheltuieli cu salariile              1.919         4.723       2.804   246,1
- Impozitul pe salarii                   267           708         441   265,2
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        267         1.086         764   393,3
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                               -             127         127     -
- Deplasari, detasari, transferari        57            20         -37    35,1
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       1.306         2.120         814   162,3
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             737         1.230         493   166,9
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                 239           400         161   167,4
- Reparatii curente                      269           450         181   167,3
- Alte cheltuieli                         61            40         -21    65,6

    II. Cheltuieli pentru puterea si
        administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
CHELTUIELI CURENTE                     1.572         5.560       3.988   353,7
CHELTUIELI DE PERSONAL                   980         3.789       2.809   386,6
- Cheltuieli cu salariile                696         2.578       1.882   370,4
- Impozitul pe salarii                   111           414         303   373,0
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        105           595         490   566,6
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                18            72          54   400,0
- Deplasari, detasari, transferari        50           130          80   260,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         592         1.771       1.179   299,1
- Reparatii curente                      100           620         520   620,0
- Alte cheltuieli                        492         1.151         659   233,9
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/43

    SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
    REGIA AUTONOMA A ADMINISTRATIEI
    PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

                                 BUGETUL
                              PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  225.352      29.600     -195.752   13,1
1. Cheltuieli curente                  147.350      29.600     -117.750   20,1
   1.1. Cheltuieli de personal           7.411       -           -7.411    -
   1.2. Cheltuieli materiale            37.937       -          -37.937    -
   1.3. Subventii si transferuri       102.002      29.600      -72.402   29,0
        din care:
        - Subventii pentru
          acoperirea diferentelor
          de preturi si de tarife         -         29.600       29.600    -
2. Cheltuieli de capital                78.002       -          -78.002    -

   CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
              EXECUTIVE
   din acestea:
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                         120.150       -         -120.150    -
1. Cheltuieli curente                   42.148       -          -42.148    -
   1.1. Cheltuieli de personal           7.411       -           -7.411    -
   1.2. Cheltuieli materiale            34.737       -          -34.737    -
2. Cheltuieli de capital                78.002       -          -78.002    -

    II. Cheltuieli pentru actiuni
        economice
  A. Agricultura, mediu inconjurator,
     ape
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  105.202      29.600      -75.602   28,1
   1.1. Cheltuieli materiale             3.200       -           -3.200    -
   1.2. Subventii si transferuri       102.002      29.600      -72.402   29,0
   a) Combaterea daunatorilor si
      bolilor din sectorul vegetal       2.000       3.400        1.400  170,0
   b) Prime pentru vitei                   600       -             -600    -
   c) Programe pentru sustinerea
      preturilor la produsele
      agricole                         102.002      25.000      -77.002   24,5
   d) Alte unitati si actiuni din
      domeniul agriculturii                600       1.200          600  200

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
            EXECUTIVE
      A. Cheltuieli curente             42.148       -          -42.148    -
CHELTUIELI DE PERSONAL                   7.411       -           -7.411    -
- Cheltuieli cu salariile                5.627       -           -5.627    -
- Impozitul pe salarii                     851       -             -851    -
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                          933       -             -933    -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        34.737       -          -34.737    -
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             8.102       -           -8.102    -
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                               872       -             -872    -
- Reparatii capitale                    16.353       -          -16.353    -
- Carti si publicatii                      746       -             -746    -
SUBVENTII                                8.664       -           -8.664    -

AGRICULTURA, MEDIUL INCONJURATOR, APE
      A. Cheltuieli curente            105.202      29.600      -75.602   28,1
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         3.200       -           -3.200    -
- Hrana                                  2.500       -           -2.500    -
- Medicamente si materiale sanitare        700       -             -700    -
SUBVENTII                              102.002      29.600      -72.402   29,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/44

    AGENTIA DE PRESA "ROMPRES"

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  62.975       81.136      18.161    128,8
1. Cheltuieli curente                  55.975       74.636      18.661    133,3
   1.1. Cheltuieli de personal         35.657       55.636      19.979    156,0
   1.2. Cheltuieli materiale           20.318       19.000      -1.318     93,5
2. Cheltuieli de capital                7.000        6.500        -500     92,9

    I. Cheltuieli cu caracter social
      A. Cultura si arta               62.975       81.136      18.161    128,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  55.975       74.636      18.661    133,3
   1.1. Cheltuieli de personal         35.657       55.636      19.979    156,0
   1.2. Cheltuieli materiale           20.318       19.000      -1.318     93,5
2. Cheltuieli de capital                7.000        6.500        -500     92,9
    a) Alte institutii si actiuni de
       cultura si arta                 62.975       81.136      18.161    128,8

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

       CULTURA SI ARTA

CHELTUIELI CURENTE                     55.975       74.636      18.661    133,3
CHELTUIELI DE PERSONAL                 35.657       55.636      19.979    156,0
- Cheltuieli cu salariile              26.057       37.096      11.039    142,4
- Impozitul pe salarii                  3.900        5.564       1.664    142,7
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       3.850        8.532       4.682    221,6
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                350        1.144         794    326,9
- Deplasari, detasari, transferari      1.500        3.300       1.800    220,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       20.318       19.000      -1.318     93,5
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           14.703       14.285        -418     97,2
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                5.000        4.100        -900     82,0
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata si
  echipament                                5            5         -      100,0
- Carti si publicatii                     300          300         -      100,0
- Alte cheltuieli                         310          310         -      100,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/45

    RADIOTELEVIZIUNEA ROMANA

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  90.000      94.197       4.197     104,7
1. Cheltuieli curente                  90.000      94.197       4.197     104,7
   1.1. Cheltuieli de personal         11.752       -         -11.752      -
   1.2. Cheltuieli materiale           78.248      94.197      15.949     120,4

   I. Cheltuieli cu caracter social
       A. Cultura si arta              90.000      94.197       4.197     104,7
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  90.000      94.197       4.197     104,7
   1.1. Cheltuieli de personal         11.752       -         -11.752      -
   1.2. Cheltuieli materiale           78.248      94.197      15.949     120,4
   a) Alte institutii si actiuni de
      cultura si arta                  90.000      94.197       4.197     104,7

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

          CULTURA SI ARTA
     A. Cheltuieli curente             90.000      94.197       4.197     104,7
CHELTUIELI DE PERSONAL                 11.752       -         -11.752       -
- Cheltuieli cu salariile               8.895       -          -8.895       -
- Impozitul pe salarii                  1.275       -          -1.275       -
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       1.270       -          -1.270       -
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                212       -            -212       -
- Deplasari, detasari, transferari        100       -            -100       -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       78.248      94.197      15.949     120,4
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                           77.948      93.897      16.049     118,9
- Carti si publicatii                     200         200       -         100,0
- Alte cheltuieli                         100         100       -         100,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/47

    SOCIETATEA ROMANA DE CRUCE ROSIE

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3         4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  12.493       18.300       5.807    146,5
1. Cheltuieli curente                  12.493       18.300       5.807    146,5
   1.1. Subventii si transferuri
        din care:
        - Transferuri                  12.493       18.300       5.807    146,5

   I. Cheltuieli cu caracter social
   A. Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
      militari si alte persoane        12.493       18.300       5.807    146,5
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  12.493       18.300       5.807    146,5
   1.1. Subventii si transferuri       12.493       18.300       5.807    146,5
   a) Pensii si ajutoare I.O.V.R.      12.493       12.500           7    100,1
   b) Compensatii pentru majorarea
      preturilor si tarifelor            -           5.800       5.800      -

                   CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

    I. Cheltuieli cu caracter social
    A. Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
       militari si alte persoane
CHELTUIELI CURENTE                     12.493       18.300       5.807    146,5
TRANSFERURI                            12.493       18.300       5.807    146,5
- Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
  militari si alte persoane            12.493       18.300       5.807    146,5
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/48

    AGENTIA NATIONALA PENTRU PRIVATIZARE
    SI DEZVOLTARE INTREPRINDERI MICI
    SI MIJLOCII

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3         4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  22.226       82.330      60.104    370,4
1. Cheltuieli curente                  20.951       80.330      59.379    383,4
   1.1. Cheltuieli de personal         18.840       75.080      56.240    398,5
   1.2. Cheltuieli materiale            2.111        5.250       3.139    248,7
2. Cheltuieli de capital                1.275        2.000         725    156,9

   I. Cheltuieli pentru puterea si
      administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
    a) Ministere si celelalte organe
       centrale                        22.226       82.330      60.104    370,4
1. Cheltuieli curente                  20.951       80.330      59.379    383,4
   1.1. Cheltuieli de personal         18.840       75.080      56.240    398,5
   1.2. Cheltuieli materiale            2.111        5.250       3.139    248,7
2. Cheltuieli de capital                1.275        2.000         725    156,9

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
CHELTUIELI CURENTE                     20.951       80.330      59.379    383,4
CHELTUIELI DE PERSONAL                 18.840       75.080      56.240    398,5
- Cheltuieli cu salariile              12.229       48.878      36.649    399,6
- Impozitul pe salarii                  1.957        7.426       5.469    379,4
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       1.844       11.286       9.442    612,0
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                310        1.550       1.240    500,0
- Deplasari, detasari, transferari      2.500        5.940       3.440    237,6
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        2.111        5.250       3.139    248,7
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                            1.898        4.400       2.502    231,8
- Carti si publicatii                      50          300         250    600,0
- Alte cheltuieli                         163          550         387    337,4
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/49

    UNITATEA SPECIALA DE PAZA SI PROTOCOL

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2            3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  97.700       127.800      30.100   130,8
1. Cheltuieli curente                  27.000       123.800      96.800   458,2
   1.1. Cheltuieli de personal         16.400        89.300      72.900   544,5
   1.2. Cheltuieli materiale           10.600        34.500      23.900   325,5
2. Cheltuieli de capital               70.700         4.000     -66.700     5,6

     I. Cheltuieli pentru alte
        actiuni                        97.700       127.800      30.100   130,8
1. Cheltuieli curente                  27.000       123.800      96.800   458,2
   1.1. Cheltuieli de personal         16.400        89.300      72.900   544,5
   1.2. Cheltuieli materiale           10.600        34.500      23.900   325,5
2. Cheltuieli de capital               70.700         4.000     -66.700     5,6
   a) Alte cheltuieli                  97.700       127.800      30.100   130,8
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/50

    OFICIUL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2            3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  5.800        17.900      12.100    308,6
1. Cheltuieli curente                  5.800        17.900      12.100    308,6
   1.1. Cheltuieli de personal         3.100        15.000      11.900    483,8
   1.2. Cheltuieli materiale           2.700         2.900         200    107,4

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
    a) Ministere si celelalte organe
       centrale                        5.800        17.900      12.100    308,6
1. Cheltuieli curente                  5.800        17.900      12.100    308,6
   1.1. Cheltuieli de personal         3.100        15.000      11.900    483,8
   1.2. Cheltuieli materiale           2.700         2.900         200    107,4

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

    I. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
       A. Cheltuieli curente           5.800        17.900      12.100    308,6
CHELTUIELI DE PERSONAL                 3.100        15.000      11.900    483,8
- Cheltuieli cu salariile              2.720        13.000      10.280    477,9
- Impozitul pe salarii                   315         1.480       1.165    469,8
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                         60           500         440    833,3
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                                 5            20          15    400,0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       2.700         2.900         200    107,4
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             395         2.100       1.705    531,7
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                  10           100          90      -
- Carti si publicatii                     20           200         180      -
- Alte cheltuieli                      2.275           500      -1.775      2,2
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/51

    SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2            3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                 779.600     1.817.400    1.037.800  233,1
1. Cheltuieli curente                 779.600     1.617.400      837.800  207,5
   1.1. Cheltuieli de personal        568.200       808.100      239.900  142,2
   1.2. Cheltuieli materiale          211.400       605.000      393.600  286,2
   1.3. Subventii si transferuri         -          204.300      204.300    -
2. Cheltuieli de capital                 -          200.000      200.000    -

    I. Cheltuieli cu caracter social
1. Cheltuieli curente                    -          209.300      209.300    -
   1.1. Cheltuieli materiale             -            5.000        5.000    -
   1.2. Subventii si transferuri         -          204.300      204.300    -

      A. Sanatate                        -            5.000        5.000    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    -            5.000        5.000    -
   1.1. Cheltuieli materiale             -            5.000        5.000    -
        a) Alte institutii si actiuni
           economice                     -            5.000        5.000    -

B. Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
   militari si alte persoane             -          204.300      204.300    -
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                    -          204.300      204.300    -
   1.1. Subventii si transferuri         -          204.300      204.300    -
        a) Pensii militare               -          150.000      150.000    -
        b) Compensatii pentru majorarea
           preturilor si tarifelor       -           54.300       54.300    -

    II. Cheltuieli pentru alte
        actiuni                       779.600     1.608.100      828.500  206,2
1. Cheltuieli curente                 779.600     1.408.100      628.500  180,6
   1.1. Cheltuieli de personal        568.200       808.100      239.900  142,2
   1.2. Cheltuieli materiale          211.400       600.000      388.600  283,8
2. Cheltuieli de capital                 -          200.000      200.000    -
   a) Alte cheltuieli                    -          200.000      200.000    -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/52

    CASA AUTONOMA DE PENSII SI ASIGURARI
    SOCIALE ALE TARANIMII

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1             2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  41.200        33.470*)    -7.730   81,2
1. Cheltuieli curente                  41.200        33.470      -7.730   81,2
   1.1. Cheltuieli de personal           -           33.470      33.470    -
   1.2. Subventii si transferuri       41.200         -         -41.200    -

    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
a) Ministere si celelalte organe
   centrale                            41.200        33.470      -7.730   81,2
1. Cheltuieli curente                  41.200        33.470      -7.730   81,2
   1.1. Cheltuieli de personal           -           33.470      33.470    -
   1.2. Subventii si transferuri       41.200         -         -41.200    -

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

   I. Cheltuieli pentru puterea si
      administratia de stat
   A. Cheltuieli pentru organele
      puterii executive
CHELTUIELI CURENTE                     41.200        33.470      -9.045   78,0
CHELTUIELI DE PERSONAL                   -           33.470      33.470    -
- Cheltuieli cu salariile                -           23.540      23.540    -
- Impozitul pe salarii                   -            3.760       3.760    -
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        -            5.460       5.460    -
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                               -              710         710    -
SUBVENTII                              41.200         -         -41.200    -
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Pentru anul 1991 nu s-a mai acordat subventie pentru Uniunea Cooperatiei Agricole, acoperindu-se doar cheltuielile ocazionate de functionarea Casei autonome de pensii ale taranimii.

    ANEXA 6/53

    OFICIUL NATIONAL AL
    REZERVELOR MATERIALE

                                  BUGETUL
                               PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3        4
-------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                1.747.670    2.207.468     459.798   126,3
1. Cheltuieli curente                  254.590      327.668      73.078   128,7
   1.1. Cheltuieli de personal         102.852      156.482      53.630   152,1
   1.2. Cheltuieli materiale           151.738      171.186      19.448   112,8
2. Cheltuieli de capital             1.493.080    1.879.800     386.720   125,9

    I. Cheltuieli pentru puterea
       si administratia de stat
 A. Cheltuieli pentru organele
    puterii executive
   a) Ministere si celelalte organe
      centrale                          66.970       49.005     -17.965    73,2
1. Cheltuieli curente                   44.890       49.005       4.115   109,2
   1.1. Cheltuieli de personal           8.487       10.400       1.913   122,5
   1.2. Cheltuieli materiale            36.403       38.605       2.202   106,0
2. Cheltuieli de capital                22.080         -        -22.080     -

    II. Cheltuieli pentru actiuni
        economice
    A. Alte actiuni economice        1.680.700    2.158.463     477.763   128,4
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  209.700      278.663      68.963   132,9
   1.1. Cheltuieli de personal          94.365      146.082      51.717   154,8
   1.2. Cheltuieli materiale           115.335      132.581      17.246   114,9
2. Cheltuieli de capital             1.471.000    1.879.800     408.800   127,8
   a) Rezerva de stat                1.471.000    1.879.800     408.800   127,8
   b) Alte cheltuieli pentru
      rezerva de stat                  209.700      278.663      68.963   132,9

                 CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
          EXECUTIVE
    A. Cheltuieli curente               44.890       49.005       4.115   109,2
CHELTUIELI DE PERSONAL                   8.487       10.400       1.913   122,5
- Cheltuieli cu salariile                6.147        7.400       1.253   120,4
- Impozitul pe salarii                     872        1.130         258   129,6
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        1.062        1.249         187   117,6
- Deplasari, detasari, transferari         379          621         242   163,9
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII        36.403       38.605       2.202   106,0
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                               615          377        -238    61,3
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata
  si echipament                              6            5          -1    83,3
- Reparatii curente                          9         -             -9     -
- Reparatii capitale                    35.700       38.000       2.300   106,4
- Carti si publicatii                       57           40         -17    70,2
- Alte cheltuieli                           16          183         167 1.143,0

    ALTE ACTIUNI ECONOMICE
      A. Cheltuieli curente            209.700      278.663      68.963   132,9
CHELTUIELI DE PERSONAL                  94.365      146.082      51.717   154,8
- Cheltuieli cu salariile               70.878      107.954      37.076   152,3
- Impozitul pe salarii                  11.114       17.380       6.266   156,3
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       11.534       19.000       7.466   164,7
- Deplasari, detasari, transferari         839        1.748         909   208,3
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       115.335      132.581      17.246   114,9
- Cheltuieli pentru intretinere
  si gospodarie                         37.746       51.282      13.536   135,8
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata
  si echipament                          1.678        2.279         601   135,8
- Reparatii curente                     10.275       13.675       3.400   133,1
- Carti si publicatii                       42           57          15   135,7
- Alte cheltuieli                       65.594       65.288        -306    99,5
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/54

    SECRETARIATUL DE STAT
    PENTRU HANDICAPATI

                                    BUGETUL
                                 PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2            3        4 -------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                    -          56.510      56.510      -
1. Cheltuieli curente                    -          42.510      42.510      -
   1.1. Cheltuieli de personal           -          38.460      38.460      -
   1.2. Cheltuieli materiale             -           4.050       4.050      -
2. Cheltuieli de capital                 -          14.000      14.000      -
    I. Cheltuieli pentru puterea si
       administratia de stat
    A. Cheltuieli pentru organele
       puterii executive
a) Ministere si celelalte organe
   centrale                              -          56.510      56.510      -
1. Cheltuieli curente                    -          42.510      42.510      -
   1.1. Cheltuieli de personal           -          38.460      38.460      -
   1.2. Cheltuieli materiale             -           4.050       4.050      -
2. Cheltuieli de capital                 -          14.000      14.000      -

                  CHELTUIELILE BUGETARE DETALIATE PE ARTICOLE

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE PUTERII
            EXECUTIVE
      A. Cheltuieli curente              -          42.510      42.510      -
CHELTUIELI DE PERSONAL                   -          38.460      38.460      -
- Cheltuieli cu salariile                -          21.740      21.740      -
- Impozitul pe salarii                   -           3.478       3.478      -
- Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                        -           4.863       4.863      -
- Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de somaj                               -             679         679      -
- Deplasari, detasari, transferari       -           7.700       7.700      -
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII         -           4.050       4.050      -
- Cheltuieli pentru intretinere si
  gospodarie                             -             900         900      -
- Alte cheltuieli                        -             600         600      -
- Materiale si prestari de servicii
  cu caracter functional                 -           1.000       1.000      -
- Obiecte de inventar de mica
  valoare sau scurta durata
  si echipament                          -           1.500       1.500      -
- Carti si publicatii                    -              50          50      -
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6/55

    CENTROCOOP

                                   BUGETUL
                                PE ANUL 1991

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       1990          1991
                                     Program      Propuneri    Diferente    %
     DENUMIRE INDICATORI             in preturi   in preturi    (2 - 1)   (2/1)
                                     30.09.1990   liberalizate
-------------------------------------------------------------------------------
              A                          1            2           3        4 -------------------------------------------------------------------------------
   CHELTUIELI - TOTAL                  460.600      50.000     -410.600   10,8
1. Cheltuieli curente                  460.600      50.000     -410.600   10,8
   1.1. Subventii, transferuri si
        cheltuieli diverse             460.600      50.000     -410.600   10,8

    I. Cheltuieli pentru actiuni
       economice                       460.600      50.000     -410.600   10,8
   din acestea:
1. Cheltuieli curente                  460.600      50.000     -410.600   10,8
   1.1. Subventii, transferuri si
        cheltuieli diverse             460.600      50.000     -410.600   10,8
   a) Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret la
      produse agricole                 460.600      50.000     -410.600   10,8
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 7

       Prevederi din acte normative care se abroga, referitoare la plata
    de la bugetul administratiei centrale de stat si bugetelor locale a unor
                           cheltuieli in anul 1991

1. H.C.M. nr. 476/1974 privind finantarea   Proiectarea si asistenta tehnica la
   activitatilor de proiectare si           amenajarile locale de imbunatatiri
   asistenta tehnica la amenajarile locale  funciare si de gospodarirea apelor
   de imbunatatiri funciare si de           la cooperativele agricole de
   gospodarirea apelor la cooperativele     productie.
   agricole de productie.*1)
2. Art. 20 alin. 3 si art. 28 din Legea     Material saditor de dud si nuc.
   pomiculturii nr. 11 din 1974.*1)
3. Anexa nr. 1 E la Decretul nr. 32/1980,   Laboratoarele pentru controlul
   capitolul "Controlul calitatii           calitatii nutreturilor si
   furajelor".*1)                           alimentatiei animalelor.
4. Art. 8 din Decretul-lege nr. 43/1990.*2) Plata salariilor si a celorlalte
                                            drepturi cuvenite specialistilor
                                            agricoli, jurisconsultilor si altor
                                            cadre cu studii superioare, precum
                                            si contabililor sefi care lucreaza
                                            in cooperativele agricole si sint
                                            incadrati la directiile generale
                                            pentru agricultura si alimentatie.
5. Pct. 5, 6, 7, 8 si 9 din anexa nr. 13    Prime pentru vitei.
   cap. II la Decretul-lege nr. 75/1990.*1)
------------
    *1) Prevederea se abroga incepind cu data de 1.I.1991.
    *2) Prevederea se abroga incepind cu data de 1.VII.1991.SmartCity5

COMENTARII la Legea 22/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 22 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu