Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET - LEGE Nr

DECRET - LEGE   Nr. 75 din  8 februarie 1990

pentru majorarea preturilor de contractare si de achizitie si acordarea unor avantaje producatorilor agricoli

ACT EMIS DE: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 - 26 din  9 februarie 1990


SmartCity3


    In vederea stimularii producatorilor agricoli pentru cresterea productiei vegetale si animale, a sporirii veniturilor acestora prin livrarea unor cantitati cit mai mari de produse necesare satisfacerii nevoilor populatiei si ale economiei nationale,

    Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

    Art. 1
    Preturile de contractare si de achizitie si avantajele care se acorda producatorilor agricoli particulari, membrilor cooperatori si unitatilor agricole de stat si cooperatiste pentru livrarea, la fondul de stat, de produse vegetale si animale, precum si de pasari si animale vii, se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 - 19.
    Art. 2
    Pentru seminte, material saditor, animale de reproductie si de munca, precum si pentru alte produse agricole la care nu se stabilesc preturi de contractare si de achizitie prin prezentul decret-lege, aceste preturi se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Uniunea Cooperativelor Agricole, cu acordul Ministerului Finantelor.
    Preturile de contractare si de livrare la produsele vegetale si animale si la subprodusele acestora, care se livreaza intre unitatile de stat din agricultura si industria alimentara si unitatile cooperatiste, precum si intre acestea si producatori particulari, in scop de productie, se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Uniunea Cooperativelor Agricole, dupa caz.
    Art. 3
    Preturile produselor agricole vegetale, ale animalelor, pasarilor si produselor animale se inteleg in conditia de livrare loco-producator, incarcate in mijloacele de transport.
    Art. 4
    Preturile de vinzare cu amanuntul ale produselor agroalimentare si ale produselor industriale obtinute prin prelucrarea materiilor prime agricole, care se desfac prin reteaua comerciala de stat si cooperatista, in vigoare la data prezentului decret-lege, ramin nemodificate.
    Art. 5
    Diferentele dintre noile preturi de contractare si de achizitie aprobate potrivit prezentului decret-lege si cele in vigoare pina la 31 decembrie 1989 la produsele agricole vegetale si animale se finanteaza, pentru anul 1990, de la bugetul statului.
    Se autoriza Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor sa introduca modificarile ce rezulta din aplicarea prezentului decret-lege in indicatorii economici si in bugetul de stat pe anul 1990, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare si ministerelor beneficiare, prezentate in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentului decret-lege.
    Art. 6
    Preturile de contractare si de achizitie stabilite potrivit prezentului decret-lege se aplica de la 1 ianuarie 1990.
    Art. 7
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Industriei Usoare, Ministerul Industriei Chimice si Petrochimice si celelalte ministere beneficiare de produse agricole, impreuna cu Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor, vor prezenta, pina la 31 octombrie 1990, propuneri de noi preturi de productie si livrare la produsele alimentare si nealimentare rezultate din prelucrarea produselor agricole, stabilite pe baza noilor preturi de contractare si de achizitie si a masurilor de imbunatatire a proceselor de productie, a tehnologiilor de fabricatie si a optimizarii verigilor fluxului economic.
    Art. 8
    Dispozitiile referitoare la conditiile si criteriile de incheiere si executare a contractelor privind livrarea de produse agricole vegetale si animale, precum si de pasari si animale vii, stabilite prin Decretul nr. 69/1984 si prin Decretul nr. 70/1984, ramin in vigoare.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 19 fac parte integranta din prezentul decret-lege.
    Art. 10
    Orice dispozitii contrare prezentului decret-lege se abroga.

                           PRESEDINTELE
               CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
                            ION ILIESCU

    ANEXA 1

                             PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si
avantajele contractuale

    I. Preturile de contractare si de achizitie
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Conditiile de calitate de baza
                                                 ------------------------------
Nr.    Denumirea produsului       U/M  Pret      Greutate     Corpuri Umiditate
crt.                                   lei/U M   hectolitrica straine      %
                                                    kg          %
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Griu tare                     kg    3,00         78         3         15
  2. Griu                          kg    2,00*)       75         3         15
  3. Secara, triticale             kg    2,00*)       70         3         15
  4. Orzoaica (90% germinatie)     kg    2,50         64         5         15
  5. Orz                           kg    1,90*)       58         5         15
  6. Ovaz                          kg    2,50         42         5         14
  7. Orez nedecorticat             kg    8,00         50         3         14
  8. Porumb                        kg    2,40*)       -          3         17
  9. Sorg pentru furaje            kg    2,00         -          3         17
 10. Fasole boabe                  kg   10,00         -          5         14
 11. Linte                         kg    8,00         -          5         14
 12. Bob                           kg    8,00         -          5         14
 13. Mazare comestibila            kg    4,20         -         10         14
 14. Naut                          kg   13,00         -          3         13
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Preturile de contractare si de achizitie sint medii pe tara. Preturile pe judete sint cele stabilite si prevazute in anexa nr. 3.

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    Preturile de contractare si de achizitie se inteleg in conditia de livrare loco-producator.
    Receptia cantitativa si calitativa a produselor livrate se face la bazele de receptionare, centrele de achizitii sau silozurile unitatilor beneficiare si la fabricile de nutreturi combinate.
    In cazul produselor livrate la indici de umiditate si corpuri straine mai mari sau mai mici decit cei prevazuti, acesti indici se vor compensa intre ei. In raport cu diferenta in plus sau in minus rezultata din aceasta compensare, fata de cantitatea prevazuta in contract, se va micsora sau se va mari cantitatea de produse ce se va preda efectiv de catre furnizori.
    Preturile de contractare si de achizitie de baza:
    a) se majoreaza cu cite 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica in plus si fiecare procent de umiditate si corpuri straine in minus fata de indicii calitativi de baza;
    b) se micsoreaza cu cite 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica in minus si fiecare procent de umiditate si corpuri straine in plus fata de indicii calitativi de baza.
    1. La griu, secara si triticale
    a) Sparturile mai mici de jumatate de bob, boabele sistave, strivite si mincate de insecte mai mult de jumatate, care depasesc pe total procentul de corpuri straine admise la calitatea de baza, se platesc cu 1,00 lei/kg.
    b) Secara din griu se plateste cu 80% din pretul secarei la calitatea de baza.
    c) Orzul si ovazul din griu, pina la 15%, separat sau impreuna, se platesc cu 1,00 lei/kg.
    d) Griul tare predat si preluat cu procent de gluten sub prevederile STAS se va plati la pretul griului de consum.
    e) Cooperativele agricole, membrii acestora si producatorii particulari care livreaza pe baza de contract griu tare pot primi in schimb o cantitate echivalenta de griu obisnuit pe care o vor plati la pretul mediu de contractare stabilit prin prezenta anexa, la care se adauga suma de 100,00 lei/tona, reprezentind cheltuieli de manipulare.
    2. La porumb
    a) Pretul se majoreaza cu 1% pentru fiecare procent de corpuri straine in minus si cu procentul corespunzator din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate in minus fata de indicii calitativi de baza.
    b) Pretul se micsoreaza cu 1% pentru fiecare procent de corpuri straine in plus si cu procentul corespunzator din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate in plus fata de indicii calitativi de baza.
    c) Sparturile mai mici de jumatate bob, boabele strivite sau mincate de insecte si nedezvoltate care depasesc, pe total, procentul de corpuri straine admise la calitatea de baza se platesc cu 1,00 lei/kg, numai pentru livrari la fondul de stat.
    La porumbul care se livreaza sub forma de stiuleti si la care determinarea proportiei de boabe (randamentul) se face in bazele de receptie cu mijloacele mecanice ale acestora, sparturile mai mici de jumatate bob vor fi considerate corpuri straine in procent de maximum 1% . Sparturile peste aceasta limita se preiau ca produs de baza.
    3. La orzoaica
    a) In zonele deficitare de griu si porumb, stabilite de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, impreuna cu Uniunea Cooperativelor Agricole, cooperativele agricole pot livra, pe baza de contract, orzoaica pe schimb de griu, secara, porumb sau orz, la echivalentul de 1,040 kg porumb si de 1,250 kg griu, secara si orz pentru 1 kg orzoaica.
    b) Orzoaica sub 62 kg greutate hectolitrica se plateste la pretul de contractare al orzului.
    c) Sparturile mai mici de jumatate bob care depasesc pe total procentul de corpuri straine admise la calitatea de baza se platesc cu 1,00 lei/kg.
    4. La orez
    Orezul brut care la preluare are umiditatea peste 17% si corpuri straine peste 10% poate fi uscat si conditionat de catre intreprinderile beneficiare. Pentru operatiunile executate se vor percepe unitatilor producatoare cheltuielile aferente, receptia cantitativa si calitativa definitiva facindu-se la cantitatea si calitatea rezultate. Gozurile rezultate din conditionarea orezului se vor restitui gratuit unitatilor producatoare.
    5. La leguminoase boabe
    a) La mazarea comestibila, in procentul de 10% corpuri straine se admit maximum 8% boabe gargaritate.
    b) Sparturile si boabele nedezvoltate de mazare comestibila care depasesc, pe total, procentul de corpuri straine admise la calitatea de baza se platesc cu 1,50 lei/kg.
    c) Preturile de contractare si de achizitie pentru fasolea boabe soiuri si amestec de soiuri sint urmatoarele:
                                              lei/kg
                                              -------
     - fasole boabe soiuri                     11,00
     - fasole boabe amestec de soiuri           9,00
    d) Fasolea de un anumit soi, care contine pina la 15% boabe de culoare alba din alte soiuri, se plateste integral la pretul soiului respectiv. In cazul depasirii acestui procent, la intreaga cantitate se aplica pretul pentru fasolea boabe amestec de soiuri.
    e) Cooperativele agricole, membrii acestora si producatorii particulari care vor preda la fondul de stat fasole boabe din soiurile Alba mare (boamba) si Ceali, in conditiile de calitate de 2% corpuri straine si 14% umiditate, vor primi 1,80 lei/kg peste pretul de contractare prevazut in anexa.
    f) Sparturile de fasole boabe si boabele patate care depasesc proportia admisa la preluare de 5% corpuri straine se platesc producatorilor la pretul de 2,00 lei/kg.
    g) Statiunile pentru mecanizarea agriculturii vor plati cooperativelor agricole si unitatilor agricole de stat contravaloarea pierderilor care depasesc 5% boabe sparte, cauzate din vina lor la lucrarile de recoltare si treierat. Cuantumul acestor pierderi se determina prin diferenta intre pretul de productie si, dupa caz, de contractare al soiului de fasole, respectiv si pretul de 2,00 lei/kg stabilit pentru sparturi.
    h) Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Ministerul Comertului Interior, cu acordul Ministerului Finantelor - Departamentul pentru preturi, vor incadra, prin asimilare, in grupa de soiuri de fasole prevazuta in prezenta anexa si alte soiuri de fasole.
    6. Intreprinderile de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole pot cumpara, prin cooperativele agricole, disponibilul de griu, griu tare, secara, porumb si leguminoase boabe oferit de cooperatori din cantitatile primite ca retribuire in natura pentru munca prestata. Aceste cantitati vor fi platite cooperatorilor la preturile de contractare.
    Pentru produsele predate de cooperativele agricole din disponibilitatile cooperatorilor vor primi din partea intreprinderilor de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole un comision de 25,00 lei/tona.

    ANEXA 2

                                 PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si
avantajele contractuale la plantele oleaginoase

    I. Preturile de contractare si de achizitie
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Conditiile de calitate de baza
                                                 ------------------------------
       Denumirea produsului       U/M   Pret     Greutate     Corpuri Umiditate
                                       lei/U M   hectolitrica straine      %
                                                    kg          %
-------------------------------------------------------------------------------
  Floarea-soarelui                kg      4,00*)     40           4       13
  Seminte de ricin                "      10,00       -            6       10
  Seminte de in pentru ulei       "       8,20       -            6       11
  Seminte de dovleac              "       8,20       -            6       11
  Seminte de cinepa               "       8,20       -            4       10
  Seminte de rapita               "       4,50       -            5       11
  Soia boabe                      "       6,50       -            4       14
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Pretul de contractare si de achizitie este mediu pe tara. Preturile pe judete sint cele stabilite si prevazute in anexa nr. 3.

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    Preturile de contractare si de achizitie se inteleg in conditia de livrare loco-producator.
    a) Preturile se majoreaza cu cite 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica in plus si fiecare procent de umiditate si corpuri straine in minus fata de indicii calitativi de baza.
    b) Preturile se micsoreaza cu cite 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica in minus si fiecare procent de umiditate si corpuri straine in plus fata de indicii calitativi de baza.
    Cooperativele agricole, membrii cooperatori si producatorii particulari care livreaza seminte de floarea-soarelui si dovleac primesc gratuit 2 litri ulei pentru fiecare 100 kg seminte livrate.

    ANEXA 3

                                 PRETURILE
de contractare si de achizitie stabilite pe judete (zone) la: griu, secara,
triticale, orz, porumb si floarea-soarelui

    1. Griu, secara si triticale
    - 1.900 lei/tona pentru judetele: Arad, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis si municipiul Bucuresti.
    - 2.100 lei/tona pentru judetele: Bihor, Botosani, Buzau, Dimbovita, Galati, Iasi, Mehedinti, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vaslui si Vrancea.
    - 2.300 lei/tona pentru judetele: Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Neamt, Salaj, Sibiu, Suceava si Vilcea.
    2. Orz
    - 1.800 lei/tona pentru judetele: Arad, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis si municipiul Bucuresti.
    - 2.200 lei/tona pentru judetele: Alba, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Dimbovita, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vilcea si Vrancea.
    3. Porumb
    - 2.200 lei/tona pentru judetele: Arad, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis si municipiul Bucuresti.
    - 2.500 lei/tona pentru judetele: Bihor, Botosani, Buzau, Dimbovita, Galati, Iasi, Mehedinti, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vaslui si Vrancea.
    - 3.000 lei/tona pentru judetele: Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Neamt, Salaj, Sibiu, Suceava si Vilcea.
    4. Floarea-soarelui
    - 3.900 lei/tona pentru judetele: Arad, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis si municipiul Bucuresti.
    - 4.300 lei/tona pentru celelalte judete.

    NOTA:
    In fiecare judet directia generala a agriculturii si industriei alimentare, impreuna cu Uniunea Cooperativelor Agricole, Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara si unitatile contractante vor stabili, in cadrul pretului prevazut pe judet, preturi diferentiate pe acelasi numar de zone din prezenta anexa sau, dupa caz, mai putine zone, specifice fiecarei culturi si vor incadra fiecare unitate agricola si localitate in aceste zone.
    Stabilirea preturilor diferentiate si incadrarea pe zone a unitatilor si localitatilor se fac prin hotarirea comuna a institutiilor prevazute mai sus, in termen de 15 zile de la data prezentului decret-lege.
    Diferentele de pret in plus sau in minus dintre preturile medii pe tara si cele realizate efectiv vor fi regularizate cu bugetul statului de catre unitatile de contractare si preluare.

    ANEXA 4

                                PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la sfecla de zahar si cicoare

    I. Preturile de contractare si de achizitie
---------------------------------------------------
  Denumirea produsului         U.M.    Pret
                                       lei/U.M.
---------------------------------------------------
  Sfecla de zahar              kg       0,65
  Cicoare                      kg       1,30
---------------------------------------------------

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    Preturile de contractare si de achizitie se inteleg in conditia de livrare loco-producator.
    In afara preturilor, cooperativele agricole, membrii cooperatori si producatorii particulari beneficiaza de urmatoarele avantaje:
    1. La sfecla de zahar:
    a) 50,00 lei/t de sfecla neto livrata fabricilor de zahar la cererea acestora pina la 1 septembrie in zonele din sudul si vestul tarii si pina la 15 septembrie in restul zonelor;
    b) gratuit, cite 500 kg borhot umed de sfecla cu 7% substanta uscata, pentru fiecare tona de sfecla neto livrata;
    c) 30,00 lei/t de sfecla pentru cantitatea insilozata, cu acordul partilor contractante, la unitatile agricole si livrata fabricilor de zahar dupa data de 1 decembrie;
    d) gratuit, 4 kg zahar pentru fiecare tona de sfecla de zahar neto livrata de cooperativele agricole si 10 kg zahar pentru fiecare tona de sfecla livrata de membrii cooperatori si producatorii particulari;
    e) contra cost, cite 6 kg melasa pentru fiecare tona de sfecla neto, livrata la pretul legal in vigoare;
    f) gratuit, saminta necesara pentru insamintarea intregii suprafete, stabilita corespunzator indicatorilor de calitate ai semintei, precum si pentru reinsamintare in cazul calamitarii culturilor datorita unor cauze naturale. Saminta va fi pusa la dispozitie de catre beneficiar la centrul din judetul de resedinta al furnizorului, care se va stabili cu ocazia intocmirii contractului de livrare;
    g) gratuit, insecticidele pentru tratarea semintei;
    h) acordarea, contra cost, de ingrasaminte chimice complexe;
    i) sporuri de pret pentru stimularea cultivatorilor in vederea curatirii de impuritati a sfeclei de zahar:
    - 20,00 lei/t de sfecla neto livrata cu impuritati sub 5%;
    - 10,00 lei/t de sfecla neto livrata cu impuritati intre 5 - 8%;
    - 5,00 lei/t de sfecla livrata cu impuritati intre 8 - 10% .
    2. La cicoare:
    a) gratuit, saminta necesara pentru insamintarea suprafetei, precum si pentru reinsamintarea in caz de calamitate;
    b) gratuit, 4 kg zahar si 1 kg surogat de cafea pentru fiecare tona de cicoare neto livrata;
    c) contra cost, cite 6 kg melasa furajera pentru fiecare tona de cicoare livrata;
    d) gratuit, cite 500 kg borhot umed de sfecla cu 7% substanta uscata la fiecare tona de cicoare livrata.
    Cantitatile de zahar, borhot si melasa cuvenite furnizorului pentru cantitatile de sfecla de zahar si cicoare vor fi puse la dispozitia producatorilor, in conditia franco-vagon, la statia stabilita de comun acord. Daca furnizorului nu i se cuvin cantitati vagonabile, se va asigura folosirea capacitatii de incarcare a unui vagon prin asocierea mai multor producatori de sfecla de zahar si cicoare.
    Cantitatile nevagonabile, daca nu se expediaza in conditiile alineatului precedent, se vor ridica de catre furnizor cu mijloace proprii sau inchiriate, costul transportului fiind suportat de catre beneficiar pina la statia stabilita de comun acord.

    ANEXA 5

                               PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si
avantajele contractuale la tulpini de in, cinepa si teisor pentru fibra si
bumbac

    I. Preturile de contractare si de achizitie
                                                          - lei/U.M. -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Clasele de calitate
                                               --------------------------------
 Denumirea produsului                     U.M. Superior  I     II    III   IV
-------------------------------------------------------------------------------
Tulpini de in cu capsule pentru fibra     kg       -     6,25  5,30  3,10  1,90
Tulpini de cinepa si teisor pentru fibra  kg       -     2,80  2,00  1,40    -
Tulpini de in - ulei                      kg       -     1,50  1,00    -     -
Bumbac                                    kg     31,00  25,00 15,00 12,00  5,00
-------------------------------------------------------------------------------

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    Preturile de contractare si de achizitie se inteleg in conditia de livrare loco-producator.
    a) Producatorii care livreaza, pe baza de contracte, tulpini de cinepa si teisor pentru fibra beneficiaza de un spor de pret de 100,00 lei/tona pentru cantitatile de tulpini de calitatea I si a II-a.
    b) Producatorii care incheie contracte pentru cultura de in pentru fibra si cultura de cinepa si teisor pentru fibra vor primi de la intreprinderile beneficiare semintele necesare insamintarii suprafetelor prevazute in contracte, la pretul de 3,50 lei/kg semintele de cinepa si de 2,00 lei/kg semintele de in pentru fibra.
    c) Producatorii care livreaza, pe baza de contracte, cel putin 60 tone tulpini de cinepa sau teisor pentru fibra vor primi, pentru intreaga cantitate livrata, un spor de pret de 60,00 lei/tona, iar cei care livreaza cel putin 200 tone tulpini de cinepa sau teisor vor primi pentru intreaga cantitate livrata un spor de pret de 150,00 lei pe tona.

    ANEXA 6

                                 PRETURILE
de contractare si de achizitie pe soiuri si clase de calitate, conditiile de
acordare a preturilor si avantajele contractuale la tutun nefermentat

    I. Preturile de contractare si de achizitie
                                                          - lei/U.M. -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Clasele de calitate
                                             ----------------------------------
     Soiul de tutun                    U.M.  Superior  I     II     III    IV
-------------------------------------------------------------------------------
 Djebel                                 kg    67,00  58,00  46,00  32,00  14,00
 Molovata                               kg    59,00  49,00  38,00  23,00  13,00
 Virginia uscat la caldura artificiala  kg    50,00  44,00  35,00  20,00   9,00
 Ghimpati                               kg     -     42,00  34,00  20,00   9,00
 Virginia uscat la soare, Burley,
 Banat, Baragan                         kg     -     40,00  32,00  18,00   9,00
 Virginia in stare verde                kg     -      4,50   3,00   1,50    -
-------------------------------------------------------------------------------
    Pentru alte soiuri de tutun ce vor fi introduse in cultura, preturile de contractare si de achizitie se stabilesc prin asimilare cu soiurile de tutun existente, de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, cu acordul Uniunii Cooperativelor Agricole si Ministerului Finantelor - Departamentul pentru preturi.

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    Preturile de contractare si de achizitie se inteleg in conditia de livrare loco-producator.
    a) Producatorii care incheie contracte pe durata de minimum 3 ani, cultiva suprafata inscrisa in contract si livreaza cel putin cantitatea de tutun contractata beneficiaza de un spor de pret de 25% pentru intreaga cantitate livrata, cu conditia ca tutunurile din clasa superior si I, livrate, sa reprezinte, fata de cantitatea contractata, minimum urmatoarele procente pe soiuri:
    - Djebel                                                         50%
    - Virginia uscat la caldura artificiala                          35%
    - Virginia in stare verde                                        30%
    - Molovata                                                       25%
    - Ghimpati, Banat, Virginia uscat la soare, Burley si Baragan    20%
    b) Acordarea unui spor de 3,00 lei/kg pentru cantitatea livrata la fondul de stat de minimum 700 kg/ha la soiurile Djebel si Molovata, 900 kg/ha la soiul Ghimpati si 1000 kg/ha la soiurile Virginia, Burley, Banat si Baragan, cu conditia cultivarii intregii suprafete contractate. Sporul de pret se va plati in termen de 15 zile de la livrarea ultimei cantitati de tutun.
    c) Saminta necesara pentru insamintarea suprafetei de rasad, precum si cantitatea necesara pentru reinsamintarea in caz de calamitate, in mod gratuit.
    d) Substantele pesticide pentru combaterea bolilor si daunatorilor in rasadnitele de tutun, in mod gratuit.
    e) Inventarul necesar pentru producerea rasadului pe suprafetele convenite prin contracte de catre parti, in folosinta gratuita, constind in rasadnite cu o durata de folosinta de 8 ani, sau, dupa caz, din arce metalice pentru amenajarea de tuneluri joase, cu o durata de folosinta de 10 ani, acestea fiind acoperite cu folie de polietilena care se acorda in folosinta gratuita o singura data la 8 ani pentru rasadnite si la 10 ani pentru tuneluri joase si, contra cost, la preturile legale in vigoare, pentru inlocuirea celei degradate, in limita cantitatilor repartizate.
    f) Stropitorile, sfoara si materialele necesare amenajarii de solarii, soproane si magazii pentru uscarea si pastrarea tutunului, care se asigura contra cost la preturile legale in vigoare, potrivit intelegerii partilor si in limita cantitatilor repartizate.
    g) Producatorii vor folosi rasadnitele, materialele pentru amenajarea tunelurilor si solariilor, precum si masinile si utilajele de lucru puse la dispozitie de unitatea beneficiara, numai in scopul producerii tutunului.
    h) Unitatile beneficiare vor acorda producatorilor de tutun asistenta tehnica in mod gratuit.

    ANEXA 7

                                PRETURILE
                  de contractare si de achizitie la hamei

                                                            lei/kg
                                                           ----------
   Calitate superioara                                       90,00
   Calitatea I                                               80,00
   Calitatea a II-a                                          70,00

                                PRETURILE
         de contractare si de achizitie la paie si seminte de sorg

                                                            lei/kg
                                                           ----------
   Paie de sorg                                               7,00
   Seminte de sorg                                            2,00
   Conditiile de calitate la paiele de sorg:
   - culoarea galbena de diferite nuante;
   - lungimea conificatiei minimum 25 cm, iar a tijei maximum 20 cm;
   - panicule elastice minimum 90%;
   - panicule cu defecte maximum 20%;
   - umiditate maxima 14% .

    ANEXA 8

                                PRETURILE
                 de contractare si de achizitie la legume
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 Preturi pe calitati (lei/kg)
 Nr.          Produsul                   --------------------------------------
 crt.        -----------                         Zona I            Zona II
              Perioada                   -------------------- -----------------
                                         Extra    I    II     Extra   I    II
-------------------------------------------------------------------------------
   1. Tomate consum
      1 ianuarie - 30 aprilie            20,00 18,00 12,00    20,00 18,00 12,00
      1 - 20 mai                         18,00 16,00 10,00    18,00 16,00 10,00
      21 mai - 15 iunie                  14,00 13,00  9,00    14,00 13,00  9,00
      16 iunie - 10 iulie                11,00 10,00  8,00    11,00 10,00  8,00
      11 - 31 iulie                       7,40  6,30  4,60     8,00  6,80  5,00
      1 august - 30 septembrie            5,40  4,50  3,40     6,10  4,80  3,50
      1 - 31 octombrie                    9,00  8,00  5,50     9,00  8,00  5,50
      1 - 30 noiembrie                    9,50  8,50  6,50     9,50  8,50  6,50
      1 - 31 decembrie                   11,50 10,50  7,50    11,50 10,50  7,50
   2. Tomate nesortate pentru
      industrializare, calitate unica
      pentru ambele zone                                   3,00
   3. Tomate verzi (gogonele) - toata
      perioada                              -   2,00  1,50     -     2,00  1,50
   4. Ceapa uscata (toata perioada)         -   3,50  2,50     -     3,50  2,50
   5. Usturoi uscat (toata perioada)        -  20,00 16,00     -    20,00 16,00
   6. Varza timpurie
      1 - 31 martie                            10,00  6,50          10,00  6,50
      1 - 30 aprilie                            8,00  5,50           9,00  6,00
      1 - 31 mai                                4,50  3,50           5,50  4,20
      1 - 30 iunie                              3,50  2,50           4,00  3,00
      1 - 31 iulie                              3,00  2,50           3,50  2,50
   7. Varza de vara
      1 august - 20 septembrie                  2,50  2,00           2,50  2,00
   8. Varza de toamna (dupa 20 septembrie)      1,50  1,00           1,50  1,00
   9. Varza rosie (toata perioada)              3,50  3,00           3,50  3,00
  10. Varza creata (toata perioada)             3,50  3,00           3,50  3,00
  11. Varza Bruxelles (toata perioada)         12,00  8,00          12,00  8,00
  12. Morcov radacina
      pina la 20 august                         2,50  2,00           2,50  2,00
      dupa 20 august                            2,00  1,50           2,00  1,50
  13. Carote (toata perioada)                   3,00  -              3,00  -
  14. Patrunjel radacina (toata perioada)       3,00  2,00           3,00  2,00
  15. Pastirnac radacina (toata perioada)       2,00  1,50           2,00  1,50
  16. Telina radacina cu frunza                 3,00  -              3,00  -
  17. Telina radacina (toata perioada)          4,50  4,00           4,50  4,00
  18. Ridichi negre (toata perioada)            2,00  -              2,00  -
  19. Sfecla rosie (toata perioada)             2,00  -              2,00  -
  20. Hrean (toata perioada)                   10,00  8,00          10,00  8,00
  21. Mazare verde pastai
      pina la 10 iunie                          5,50  -              5,50  -
      dupa 10 iunie                             4,50  -              4,50  -
  22. Mazare verde boabe (pentru industrie)
      recoltata in vrej si transportata la
      baza de catre producator                  4,50  -              4,50  -
  23. Fasole pastai
      1 ianuarie - 30 aprilie                  20,00 18,00          20,00 18,00
      1 - 31 mai                               13,00 11,00          15,00 13,00
      1 - 30 iunie                              8,50  6,50          10,00  7,50
      dupa 30 iunie                             6,50  5,50           7,50  6,50
      pentru industrie (calitate unica)                        6,00
  24. Pepeni verzi
      pina la 31 iulie                          4,00  3,00           5,00  4,00
      1 - 20 august                             3,00  2,50           3,50  3,00
      dupa 20 august                            2,00  1,50           2,50  2,00
  25. Pepeni galbeni
      pina la 15 mai                           30,00 20,00          30,00 20,00
      16 mai - 15 iunie                        20,00 16,00          20,00 16,00
      16 - 30 iunie                            15,00 12,00          15,00 12,00
      1 - 31 iulie                              8,00  6,00          12,00  8,00
      dupa 1 august                             5,00  3,00           8,00  6,00
  26. Conopida
      pina la 20 iunie                          6,00  5,00           6,00  5,00
      21 iunie - 31 august                      5,00  4,00           5,00  4,00
      dupa 1 septembrie                         4,50  3,50           4,50  3,50
  27. Gulioare (legaturi de minimum 500 g)
      1 ianuarie - 31 mai                          3,00                 3,00
      1 iunie - 30 octombrie                       1,50                 1,50
      1 noiembrie - 31 decembrie                   3,00                 3,00
  28. Gulii (toata perioada)                    2,00  2,00           2,00  2,00
  29. Castraveti sera
      1 ianuarie - 15 aprilie                  10,00  8,00          10,00  8,00
      16 aprilie - 15 mai                       9,00  7,00           9,00  7,00
      16 mai - 15 iunie                         8,00  6,00           8,00  6,00
      16 iunie - 30 iunie                       7,00  5,00           7,00  5,00
      1 - 30 iulie                              6,00  4,50           6,00  4,50
      1 septembrie - 15 octombrie               6,00  5,00           6,00  5,00
      16 octombrie - 31 decembrie               8,00  6,00           8,00  6,00
  30. Castraveti solarii si cimp
      pina la 15 iunie                          8,00  6,00           8,00  6,00
      16 - 30 iunie                             7,00  5,00           7,00  5,00
      1 - 30 iulie                              6,00  4,50           6,00  4,50
      dupa 1 august                             4,00  2,50           4,00  2,50
  31. Castraveti tip cornison (toata
      perioada - calitate unica)
      3 - 6 cm                                                 12,00
      6,1 - 9 cm                                               11,00
      9,1 - 12 cm                                              10,00
  32. Praz (toata perioada)                     6,00  4,00           6,00  4,00
  33. Ardei gras - sera, solarii si cimp
      1 ianuarie - 15 iunie                    18,00 16,00          18,00 16,00
      16 iunie - 15 iulie                      15,00 13,00          15,00 13,00
      16 - 31 iulie                            11,00  7,00          12,00  8,00
      1 - 15 august                             8,00  5,50           9,00  6,00
      16 august - 30 septembrie                 6,00  4,00           6,00  4,00
      1 - 31 octombrie                         14,00 10,00          14,00 10,00
      1 noiembrie - 31 decembrie               16,00 14,00          16,00 14,00
  34. Ardei gogosar rosu (toata perioada)       6,00  4,50           6,00  4,50
  35. Ardei gogosar verde (toata perioada)      4,00  3,00           4,00  3,00
  36. Ardei Kapia rosu (toata perioada)         6,00  4,50           6,00  4,50
  37. Ardei lung si Kapia verde (toata
      perioada)                                 5,50  4,00           5,50  4,00
  38. Ardei de boia, crud, insirat pe sfoara
      (calitate unica - toata perioada)                        9,00
      Ardei de boia, crud, neinsirat (calitate
      unica - toata perioada)                                  7,50
  39. Ardei iute
      pina la 15 aprilie (lei/buc.)             1,00  -              1,00    -
      16 aprilie - 30 iunie (lei/buc.)          0,70  -              0,70    -
      1 iulie - 15 august (lei/kg)             12,00  9,00          12,00  9,00
      dupa 15 august (lei/kg)                   9,00  6,00           9,00  6,00
  40. Vinete
      pina la 15 iulie                         10,00  8,00          11,00  9,00
      16 - 31 iulie                             8,50  6,00           9,50  7,00
      1 - 15 august                             7,00  5,00           7,50  5,50
      16 - 31 august                            5,00  3,50           5,00  3,50
      dupa 31 august                            4,00  3,00           4,00  3,00
  41. Dovlecei cu floare - pina la 7 cm
      lungime (toata perioada - calitate unica)    5,00                 5,00
  42. Dovlecei mijlocii si mari
      pina la 30 iunie                          3,00  2,50           3,00  2,50
      dupa 30 iunie                             2,50  2,00           2,50  2,00
  43. Bame pina la 7 cm lungime (calitate
      unica)                                      12,00                12,00
  44. Dovleac de copt (toata perioada -
      calitate unica)                              1,50                 1,50
  45. Porumb de fiert si copt
      (toata perioada - lei/buc.)                  1,50                 1,50
  46. Ciuperci cultivate (toata
      perioada)                          36,00 34,00 28,00    36,00 34,00 28,00
  47. Salata verde, sera, solarii si cimp
      1 decembrie - 31 martie (lei/buc.)        2,50  2,00           2,50  2,00
      1 aprilie - 31 mai (lei/buc.)             2,00  1,50           2,00  1,50
      dupa 31 mai                               3,00   -             3,00   -
      1 - 30 noiembrie (lei/buc.)               2,00  1,50           2,00  1,50
  48. Spanac
      pina la 15 aprilie                        4,00   -             4,00   -
      16 - 30 aprilie                           3,50  2,50           3,50  2,50
      1 mai - 31 octombrie                      2,50  2,00           2,50  2,00
      1 noiembrie - 31 decembrie                3,50  2,50           3,50  2,50
  49. Ceapa verde
      a) Ceapa verde cu frunze - legatura
      minimum 100 grame
      1 noiembrie - 31 martie (lei/leg.)        1,50   -             1,50   -
      1 aprilie - 31 octombrie (lei/leg.)       1,00   -             1,00   -
      b) Ceapa verde cu frunze
      16 - 31 mai                               3,00   -             3,00   -
      1 - 30 iunie                              2,50   -             2,50   -
      c) Ceapa verde cu frunze retezate
      - maximum 25 cm
      dupa 30 iunie                             2,00    -            2,00   -
  50. Usturoi verde (calitate unica - toata
      perioada) legatura minimum 60 g               1,50                 1,50
      Usturoi verde cu frunze retezate
      (calitate unica - toata perioada)            14,00                14,00
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Incadrarea judetelor pe zone:
    Zona I: Arad, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis, Tulcea si municipiul Bucuresti.
    Zona II: Celelalte judete.

    ANEXA 9

                                 PRETURILE
                 de contractare si de achizitie la cartofi
-------------------------------------------------------------------------------
                                           Preturi pe calitati (lei/kg)
                                     ------------------------------------------
 Nr.        Produsul                          Zona I            Zona II
 crt.       --------                 ------------------------------------------
            Perioada                      Cal. I    Cal. II   Cal. I   Cal. II
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Cartofi timpurii
     - pina la 31 mai                      6,40      4,90      7,50    6,00
     - 1 - 10 iunie                        4,20      3,30      4,60    3,70
     - 11 - 20 iunie                       3,50      2,90      3,80    3,30
     - 21 - 30 iunie                       2,90      2,50      3,10    2,70
  2. Cartofi de vara
     - 1 - 15 iulie                        2,70      2,20      3,00    2,40
     - 16 - 31 iulie                       2,35      1,95      2,60    2,20
     - 1 - 31 august                       2,20      1,80      2,30    1,90
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.        Produsul                     Pentru ambele zone (lei/kg)
 crt.       --------                 ------------------------------------------
            Perioada                      Cal. I    Cal. II   Sub STAS
-------------------------------------------------------------------------------
  3. Cartofi de toamna pentru consum
     - dupa 1 septembrie                   2,20      1,90       1,10
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Incadrarea judetelor pe zone:
    Zona I: Arad, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dimbovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea si municipiul Bucuresti.
    Zona II: Celelalte judete.

    ANEXA 10

                                  PRETURILE
                   de contractare si de achizitie la fructe
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.              Produsul                         Preturi pe calitati (lei/kg)
 crt.             ---------                        ----------------------------
                  Perioada                           Extra       I      II
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Mere
     a) mere de vara
     20 iulie - 15 septembrie                            -      3,80    3,30
     b) mere grupa A
     pina la 15 noiembrie                              4,50     3,50    2,50
     16 noiembrie - 31 decembrie                       5,00     4,00    3,00
     c) mere grupa B
     pina la 15 noiembrie                              3,50     2,50    2,00
     16 noiembrie - 31 decembrie                       4,00     3,00    2,50
  2. Pere
     a) pere de vara
     1 iulie - 15 septembrie                            -       4,00    3,50
     b) pere grupa A
     pina la 15 noiembrie                              4,80     3,80    3,00
     16 noiembrie - 31 decembrie                       5,30     4,30    3,50
     c) pere grupa B
     pina la 15 noiembrie                              3,80     3,00    2,50
     16 noiembrie - 31 decembrie                       4,50     3,50    2,80
  3. Prune
     a) prune grupa A
     pina la 15 septembrie                              -       4,50    4,00
     dupa 16 septembrie                                 -       5,00    4,30
     b) prune grupa B (toata perioada)                  -       4,00    3,50
  4. Caise
     Caise grupa A (toata perioada)                     -       6,50    5,50
     Caise grupa B (toata perioada)                     -       6,00    5,00
  5. Piersici
     Piersici grupa A (toata perioada)                  -       5,50    4,50
     Piersici grupa B (toata perioada)                  -       4,50    4,00
  6. Visine (toata perioada)                            -       8,50    7,00
  7. Cirese (toata perioada)                            -       8,50    7,00
  8. Nuci (toata perioada)                              -      35,00   30,00
  9. Castane (toata perioada)                           -      30,00   25,00
 10. Alune (toata perioada)                                    35,00   30,00
 11. Migdale (toata perioada)                                  50,00   45,00
 12. Gutui (toata perioada)                                     6,00    5,00
 13. Capsuni
     1 - 31 martie                                             35,00   25,00
     1 aprilie - 15 mai                                        25,00   18,00
     16 - 31 mai                                               14,00   12,00
     1 iunie - 31 iulie
     Grupa A                                                   12,00   10,50
     Grupa B                                                   11,00   10,00
     1 august - 30 septembrie                                  12,50   11,00
 14. Coacaze (toata perioada)                                  15,00   12,00
 15. Zmeura (toata perioada)                                   22,00   18,00
 16. Mure (toata perioada)                                     22,00   18,00
 17. Agrise (toata perioada)                                   16,00   14,00
 18. Afine (toata perioada)                                    24,00   20,00
 19. Soc fructe (toata perioada)                               10,00    8,00
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 11

                                  PRETURILE
            de contractare si de achizitie la struguri de masa
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.         Grupa de soiuri                       Preturi pe calitati (lei/kg)
 crt.        ---------------                       ----------------------------
                 Perioada                           Extra       I      II
-------------------------------------------------------------------------------
 Grupa E
  - pina la 10 august                                9,00      7,00    5,50
  - 11 - 31 august                                   7,00      6,00    5,00
  - dupa 1 septembrie                                6,00      5,00    4,50
 Grupa S
  - dupa 1 august                                    7,00*)    6,00*)  5,00
 Grupa M
  - dupa 1 august                                    6,00*)    5,50*)  4,50
 Grupa O
  - dupa 1 august                                    5,50      5,00    4,00
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Se acorda spor de pret de 500,00 lei/t pentru struguri in vederea pastrarii pentru consum in timpul iernii.

    NOTA:
    Incadrarea in grupele de soiuri se va face dupa cum urmeaza:
-------------------------------------------------------------------------------
  Grupa de soiuri                      Soiurile
-------------------------------------------------------------------------------
E (extratimpurii)  Muscat timpuriu de Bucuresti, Otilia, Perla de Csaba,
                   Timpuriu de Cluj, Victoria, Cardinal, Perlette, Regina
                   viilor, Timpuriu de Pietroasa, Milcov.
S (superioare)     Afuz-Ali Alphonse Lavalle, Augusta, Azur, Bianca, Calina,
                   Coarna neagra selectionata, Greaca, Italia, Muscat de
                   Hamburg, Muscat de Adda, Napoca, Select, Splendid,
                   Sultanina, Tamina, Transilvania, Triumf, Xenia.
M (mijlocii)       Cetatuia, Chasselas de Baneasa, Chasselas dore, Chasselas
                   roz, Cinsaut, Coarna alba, Coarna neagra, Roz romanesc,
                   Silvania, Somesan.
O (obisnuite)      Soiuri amestec cu boabe mici si mijlocii si alte soiuri
                   nenominalizate in grupele E, S si M.
-------------------------------------------------------------------------------
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, prin ordin, va incadra in grupele de mai sus si soiurile noi ce se vor omologa.

    ANEXA 12

                                 PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si
avantajele contractuale la plante medicinale, aromatice, mac, mustar si flora spontana

    A. I. Preturile de contractare si de achizitie la plante medicinale si aromatice, mac si mustar
-------------------------------------------------------------------------------
             Denumirea produsului                             lei/kg
Nr.  ---------------------------------------------         -------------------
crt.    stiintifica           populara                     in stare   in stare
                                                           proaspata  uscata
-------------------------------------------------------------------------------
 0           1                      2                         3         4
-------------------------------------------------------------------------------
         Flores                    Flori
  1. Ammi Visnaga              Visnaga                            -      20,00
  2. Calendulae c.r.           Galbenele cu receptacul            -      30,00
  3. Calendulae s.r.           Galbenele fara receptacul          -     150,00
  4. Chamomillae               Musetel extra                      -      60,00
  5. Chamomillae               Musetel cal. I                    10,00   58,00
  6. Chamomillae               Musetel cal. II                    -      56,00
  7. Lavandulae                Levantica                          -      75,00
  8. Lavandulae                Levantica virfuri fl.              5,00    -
  9. Malvae arboreae c.c.      Nalba de gradina cu caliciu        -      20,00
 10. Malvae arboreae s.c.      Nalba de gradina fara caliciu      -      30,00
 11. Malvae glabrae            Nalba de cultura                   -      60,00
 12. Pyrethri                  Piretru                            -      32,00
 13. Rhoeados                  Petale de mac de cimp              -     100,00
 14. Rosa damascena            Petale de trandafir                -      95,00
 15. Salvia sclarea            Inflorescente serlai               3,00    -
 16. Tagetes c.r.              Craite cu receptacul               -      10,50
 17. Tagetes s.r.              Craite fara receptacul             -     150,00

         Folium                     Frunze
 18. Belladonnae               Matraguna                          -      20,00
 19. Cynarae c.p.              Anghinara cu petiol                1,50   15,00
 20. Cynarae s.p.              Anghinara fara petiol              4,50   38,00
 21. Datura stramonii          Laur                               0,60    5,00
 22. Digitalis lanata          Degetel linos                      5,00   30,00
 23. Digitalis purpureae       Degetel rosu                       5,00   30,00
 24. Malvae glabrae            Nalba de cultura                   -      22,50
 25. Melissae                  Roinita                            -      33,00
 26. Menthae                   Menta cal. superioara              -     100,00
 27. Menthae                   Menta cal. I                       -      60,00
 28. Menthae                   Menta cal. II                      -      40,00
 29. Papaveris somniferi       Mac de cultura                     1,10    7,00
 30. Plantaginis lanceolatae   Patlagina ingusta                  1,10    8,00
 31. Salviae                   Salvie                             -      30,00

         Herba                    Iarba
 32. Atemisia absinthii        Pelin                              0,90    -
 33. Artemisia abrotani        Lemnul domnului                    2,00   11,00
 34. Basilici                  Busuioc                            1,50   14,00
 35. Belladonnae               Matraguna                          1,00   12,00
 36. Cnici                     Schinel                            -       8,00
 37. Daturae innoxiae          Laur paros                         1,00   10,00
 38. Dracocephali              Mataciune                          -      10,00
 39. Fagopiri                  Hrisca                             -       3,50
 40. Hyssopi                   Isop                               -      10,00
 41. Majoranae                 Maghiran                           3,50   30,00
 42. Melissae                  Roinita                            -       8,25
 43. Menthae                   Menta                              4,00   20,00
 44. Menthae bruch             Menta sitata                       -      50,00
 45. Nepetae catariae          Catusnica                          2,60   10,00
 46. Salviae                   Salvie                             2,00    9,00
 47. Saturajae                 Cimbru de gradina                  -      20,00
 48. Solani laciniati          Zirna australiana                  0,60    6,00
 49. Thymi                     Cimbru de cultura                  3,50   18,00
 50. Vincae minoris            Saschiu                            -      16,20
 51. Anethii graveolens        Marar                              3,00    -
 52. Dracunculi                Tarhon                             5,00    -
 53. Carvi                     Chimion                            3,00    -
 54. Menthae crispae           Menta creata                       4,00    -
 55. Coriandri                 Coriandru                          3,00    -

         Radix                     Radacini
 56. Angelicae                 Angelica                           -      34,60
 57. Belladonnae               Matraguna                          -      50,00
 58. Calami                    Obligeana                          8,00   40,00
 59. Gentianae                 Ghintura                          10,00   45,50
 60. Iridis                    Stinjenel                          8,00   40,00
 61. Liquiritiae               Lemn dulce                        10,00   60,00
 62. Rhei mundata              Revent                             9,50   40,50
 63. Saponariae albae          Ipcarige                           9,00   40,00
 64. Saponariae rubrae         Sapunarita                         9,00   40,00
 65. Valerianae                Odolean                            8,50   40,00

         Semen                     Seminte
 66. Nigellae                  Negrilica                          -      10,75
 67. Papaveris                 Mac de cultura                     -      25,00
 68. Sinapis albae             Mustar alb                         -       6,50
 69. Sinapis nigrae            Mustar negru                       -       6,50
 70. Daturae innoxiae
     pentru industrie          Laur paros                         -      15,50

         Fructus                   Fructe
 71. Ammi mayus                Mayus                              -      10,00
 72. Ammi visnaga              Visnaga                            -      10,00
 73. Anisi                     Anason                             -      40,00
 74. Cardi mariani             Armurariu                          -      15,00
 75. Carvi                     Chimion                            -      50,00
 76. Coriandri                 Coriandru boabe                    -       8,00
 77. Coriandri                 Coriandru spartura                 -       4,50
 78. Foeniculi                 Fenicul                            -      15,00
 79. Papaveris capita          Capete de mac                      -      15,00
 80. Anethii graveolens        Marar consum industrial            -      40,00

         Variae                    Diverse
 81. Secale cornutum           Cornul secarei                     -     150,00
-------------------------------------------------------------------------------

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    Preturile de mai sus se inteleg in conditia de livrare loco-producator, receptia cantitativa si calitativa facindu-se la centrele de receptie "Plafar", conform conditiilor tehnice de receptie legale.
    Plata transportului de la producatori la centrul de receptie se suporta de unitatile beneficiare potrivit prevederilor legale.
    Producatorii care incheie contracte cu intreprinderile "Plafar" beneficiaza de urmatoarele avantaje:
    a) vor primi gratuit material de inmultire de la intreprinderile "Plafar";
    b) vor putea primi cu plata imediat sau pe credit, pina la termenul contractual de predare a productiei, ingrasaminte si alte produse chimice necesare aplicarii tehnologiilor de cultura, in limita repartitiilor, la preturile legale in vigoare;
    c) pot primi in folosinta, fara plata, tocuri, rame sau rasadnite complete, rame de uscat, ambalaje, utilaje specifice si alte materiale necesare productiei de la intreprinderile "Plafar";
    d) vor primi asistenta tehnica si documentatie tehnica in mod gratuit de la intreprinderile "Plafar".

    B. PRETURILE
de achizitie la plante medicinale si aromatice din flora spontana
-------------------------------------------------------------------------------
              Denumirea produsului                             lei/kg
    -----------------------------------------------        --------------------
Nr.      stiintifica            populara                   in stare    in stare
crt.                                                       proaspata   uscata
-------------------------------------------------------------------------------
 0            1                       2                         3           4
-------------------------------------------------------------------------------
          Flores                     Flori
  1. Acaciae                     Salcim                        1,50       13,00
  2. Althaeae                    Nalba mare                    7,00       40,50
  3. Arnicae                     Arnica                        9,00       60,00
  4. Bellidis                    Banutei                       4,50       35,00
  5. Calcatrippae                Nemtisori                    24,00      102,00
  6. Callendulae c.r.            Galbenele cu receptacul       3,50       30,00
  7. Chamomillae                 Musetel cal. extra            -          30,00
                                         cal. I                -          58,00
                                         cal. II               -          56,00
                                         pulvis               10,00       30,00
  8. Crataegi                    Paducel                      12,00       65,00
  9. Cyani c.r.                  Albastrele cu receptacul     10,00       44,00
 10. Cyani s.r.                  Albastrele fara receptacul    -         121,00
 11. Farfarae                    Podbal                        5,00       43,00
 12. Helianthi                   Floarea-soarelui              2,50       21,00
 13. Hyperici                    Sunatoare                     4,00       25,00
 14. Hippocastani albi           Castan alb                    5,00       40,00
 15. Hippocastani rubri          Castan rosu                   6,00       56,00
 16. Lamii albi                  Urzica moarta                35,00        -
                                  alba - cal. I                -         340,00
                                         cal. II               -         230,00
 17. Malvae silvestris           Nalba de padure               5,00       30,00
 18. Meliloti                    Sulfina                       4,50       25,00
 19. Millefolii                  Coada soricelului             3,00       15,00
 20. Primulae c.r.               Ciubotica cucului cu
                                 receptacul                    6,00       50,00
 21. Primulae s.r.               Ciubotica cucului fara
                                 receptacul                    8,00       70,00
 22. Pruni spinosi               Porumbar                     12,00        -
                                   cal. I                      -          64,00
                                   cal. II                     -          54,00
 23. Rhoeados                    Mac rosu de cimp             14,00      150,00
 24. Rosarum                     Trandafir (petale)           14,00      110,00
 25. Sambuci n. ger.             Soc nesitat                   4,00       28,00
 26. Sambuci ger.                Soc sitat                     -          56,00
 27. Sophorae immaturi           Salcim japonez boboci        15,00       70,00
 28. Tanaceti                    Vetrice                       3,00       12,00
 29. Tiliae arg. c. br.          Tei argintiu cu bractee      18,00       80,00
 30. Tiliae arg. s. br.          Tei argintiu fara bractee    36,00      160,00
 31. Tiliae off.                 Tei medicinal                20,00       90,00
 32. Trifolii albi               Trifoi alb                    5,00       27,00
 33. Trifolii rubri              Trifoi rosu                   4,00       22,00
 34. Ulmariae                    Cretusca                      6,00       32,00
 35. Verbasci                    Luminarica                   11,50      105,00
 36. Ulmariae ger.               Cretusca sitata               -          70,00
 37. Verbasci summitate          Luminarica inflorescente      3,00       25,00

          Folium                     Frunze
 38. Alchemillae                 Cretisoara                    7,00       37,00
 39. Althaeae                    Nalba mare                    2,50       12,00
 40. Bardanae                    Brusture                      0,75        7,00
 41. Belladonnae                 Matraguna                     3,00       25,00
 42. Betulae                     Mesteacan                     2,00        7,00
 43. Buxi                        Cimisir                       4,50       20,00
 44. Castanae                    Castan comestibil             1,50        9,00
 45. Chamaenerion                Rascoage                      4,50       29,00
 46. Cydoniae                    Gutui                         1,00        3,50
 47. Convallariae                Lacramioare                   2,00       14,00
 48. Coryli                      Alun                          1,50        6,50
 49. Crataegi c. fl.             Paducel cu flori              3,50       17,00
 50. Crataegi s. fl.             Paducel fara flori            2,50       10,00
 51. Farfarae                    Podbal                        1,00        8,00
 52. Filicis                     Feriga                        2,50       10,00
 53. Fragariae                   Frag                          3,50       14,00
 54. Fraxini                     Frasin                        2,00       10,00
 55. Hederae                     Iedera                        4,00       20,00
 56. Hippocastani                Castan                        2,00        8,00
 57. Hyosciani                   Maselarita                    4,00       35,00
 58. Juglandis                   Nuc                           1,50        8,00
 59. Malvae neglectae            Casul popii                   3,00       17,00
 60. Malvae silvestris           Nalba de padure               3,00       16,00
 61. Melissae                    Roinita                       5,00       33,00
 62. Mori                        Dud                           2,00       10,00
 63. Myrtilli                    Afin                          7,00       30,00
 64. Pini                        Pin                           1,30        6,00
 65. Plantaginis                 Patlagina                     1,75       10,00
 66. Pulmonariae                 Plaminarica                   3,00       24,00
 67. Ribi nigri                  Coacaz negru                  4,00       20,00
 68. Rubi fructicosi             Mur                           2,00       10,00
 69. Rubi idaei                  Zmeur                         3,00       15,00
 70. Salicis                     Salcie                        1,50        9,00
 71. Sambuci                     Soc                           1,50        9,00
 72. Scolopendri                 Navalnic                      3,00       17,00
 73. Stramonii                   Laur                          1,25       12,00
 74. Taraxaci                    Papadie                       2,00       20,00
 75. Thujae                      Tuia                          8,00       25,00
 76. Tiliae                      Tei                           1,00        5,50
 77. Trifolii fibrini            Trifoiste de balta            4,00       28,00
 78. Urticae                     Urzica                        1,50       10,00
 79. Verbasci                    Luminarica                    -           8,00
 80. Violae                      Viorele                       4,00       20,00
 81. Visci cum stipites          Visc cu ramurele              2,50        8,00
 82. Vitis idaei                 Merisor                      12,00       50,00
 83. Vitis viniferae             Vita-de-vie                   1,50        8,00
           Herba                       Iarba
 84. Absinthi                    Pelin                         0,75        3,50
 85. Aconiti                     Omag                          2,50       16,00
 86. Adonidis                    Ruscuta de primavara          1,50        8,50
 87. Agrimoniae                  Turita mare                   4,00       20,00
 88. Alchemillae                 Cretisoara                    2,50       14,00
 89. Anserinae                   Coada racului                 3,00       15,00
 90. Aristolochiae               Cucurbetica                   1,50       10,00
 91. Artemisiae vulgaris         Pelinarita                    1,25        6,00
 92. Asari                       Pochivnic                     3,50       20,00
 93. Asperulae                   Vinarita                      3,00       22,00
 94. Bursae pastoris             Traista ciobanului            1,00        6,00
 95. Calami                      Obligeana                     2,50       15,00
 96. Cardui nutans               Ciulin                        4,00       28,00
 97. Centauri                    Tintaura                      8,00       40,00
 98. Chamomillae                 Musetel                       1,50        6,00
 99. Chelidonii                  Rostopasca                    2,00       18,00
100. Cichorii                    Cicoare                       0,75        6,00
101. Clematidis                  Carpen de padure              2,80       13,00
102. Convolvuli                  Volbura                       1,25        8,00
103. Corydalis                   Brebenei                      8,00       70,00
104. Cuscutae                    Cuscuta                      11,00       60,00
105. Epilobii                    Rascoage                      2,00       15,00
106. Eupatoriae                  Cinepa ciobanului             2,00       12,00
107. Equiseti                    Coada calului                 2,50       10,00
108. Erodii cicutarii            Ciocul berzei                 2,50       15,00
109. Eryngii plani               Scai vinat                    3,50       13,00
110. Erigeroni canadensis        Batrinis                      1,25        9,00
111. Euphorbiae                  Laptele cucului               2,25       17,00
112. Euphrasiae                  Silur                         7,00       30,00
113. Fumariae                    Fumarita                      2,50       14,00
114. Galii veri                  Sinziene                      2,50       14,00
115. Gei                         Cerentel                      1,25        7,00
116. Genistae                    Drobita                       3,00       15,00
117. Geranii robertiani          Napraznic                     3,00       12,50
118. Geranii macrorrhizi         Priboi                        3,00       18,00
119. Glecomae                    Rotunjoara                    2,00       16,00
120. Gratiolae                   Veninarita                    2,00        8,50
121. Hederae                     Iedera                        3,00       15,00
122. Hydropiperis                Piper de balta                0,75        5,00
123. Hyperici                    Sunatoare                     3,00       15,00
124. Lamii albi                  Urzica moarta alba            1,25        8,00
125. Leonuri                     Talpa gistii                  2,50       15,00
126. Lepidii                     Urda vacii                    0,90        8,00
127. Linariae                    Linarita                      2,00        8,00
128. Lycopii                     Piciorul lupului              1,50       10,00
129. Lycopodii                   Pedicuta                      6,00       20,00
130. Lysimachiae                 Drete                         4,00       40,00
131. Marrubii                    Unguras                       1,50       10,00
132. Meliloti                    Sulfina                       2,00       12,00
133. Menthae sp.                 Menta salbatica               1,50       12,00
134. Menthae pulegii             Busuiocul cerbului            1,00        5,00
135. Millefolii                  Coada soricelului             1,00        5,50
136. Melissae                    Roinita                       1,50        8,00
137. Origani                     Sovirv                        3,50       12,00
138. Polygonii                   Troscot                       1,00        6,00
139. Potentillae reptans         Cinci degete                  5,00       28,00
140. Pulmonariae                 Plaminarica                   1,50        8,00
141. Rumicis                     Macris                        2,50       20,00
142. Salicariae                  Rachitan                      1,50        8,00
143. Saniculae                   Sinisoara                     3,00       18,00
144. Sarothamni                  Maturice                      1,25        3,00
145. Sedi acri                   Iarba de spaldina             2,00       20,00
146. Serpylli                    Cimbrisor                     3,50       16,00
147. Solidaginis                 Splinuta, sinziene de gradina 2,50       12,00
148. Stellariae                  Iarba moale                   1,50       15,60
149. Symphyti                    Tataneasa                     1,00        9,00
150. Tanaceti                    Vetrice                       1,75        8,00
151. Taraxaci c.r.               Papadie cu radacini           3,00       20,00
152. Teucri                      Dumbet                        4,00       18,00
153. Trioni                      Zamosita                      1,50       12,00
154. Ulmariae                    Cretusca                      2,00       12,00
155. Urticae                     Urzica                        0,50        4,00
156. Veronicae                   Veronica                      4,00       24,00
157. Vincae                      Saschiu                       4,50       20,00
158. Violae species              Trei frati galbeni            4,00       30,00
159. Violae tricoloris           Trei frati patati             5,50       40,00
160. Xanthii                     Holera                        6,00       35,00
           Radix                          Radacini
161. Aconiti                     Omag                          8,00       50,00
162. Althaeae mundatae           Nalba cojita                  8,00       40,00
163. Althaeae non mundatae       Nalba necojita                4,00       20,00
164. Bardanae                    Brusture                      4,50       30,00
165. Belladonnae                 Matraguna                     8,00       50,00
166. Bistortae                   Racusor                       6,00       36,00
167. Calami                      Obligeana                     8,00       40,00
168. Carlinae                    Ciurul zinelor                7,00       40,00
169. Cichorii                    Cicoare                       2,50       15,00
170. Echinatae                   Cioringlav                    1,00        5,00
171. Eryngii campestris          Scaiul dracului               3,00       14,00
172. Filicis maris               Feriga                        3,50       15,00
173. Gei                         Cerentel                     18,00       60,00
174. Gentianae                   Ghintura                     10,00       50,00
175. Geranii macrorrhizi         Priboi                       10,00       50,00
176. Gypsophyllae                Ipcarige                      9,00       40,00
177. Graminis brut               Pir brut                      1,75        5,50
178. Graminis brun               Pir brun                      4,00       15,00
179. Graminis galben             Pir galben                    5,00       25,00
180. Hellebori                   Spinz                         4,00       20,00
181. Hellebori sine rhizoma      Spinz-radicele                -          40,00
182. Inulae                      Iarba mare                    5,00       30,00
183. Iridis                      Stinjenel                     8,00       40,00
184. Liquiritiae                 Lemn dulce                   10,00       60,00
185. Ononidis                    Osul iepurelui                9,00       40,00
186. Petasitidis                 Captalan                      2,50       15,00
187. Phytolaccae                 Cirmiz                        8,00        -
188. Polygonati                  Pecetea lui Solomon           2,00       15,00
189. Primulae                    Ciubotica cucului            13,00       55,00
190. Rumicis                     Stevia stinelor               3,50       18,00
191. Saponariae                  Sapunarita                    9,00       40,00
192. Scopoliae                   Mutulica                      5,50       23,00
193. Symphyti                    Tataneasa                     8,00       50,00
194. Taraxaci                    Papadie                       7,00       40,00
195. Valerianae                  Valeriana                     8,50       40,00
196. Veratri                     Steregoaie                    4,00       21,00
           Fructus                     Fructe
197. Berberidis                  Dracila                       4,00       25,00
198. Catharticae                 Verigariu                     6,00       36,00
199. Ebuli cum stipites          Boz cu codite                 -          10,00
           sine stipites             fara codite               2,00       14,00
200. Gleditschiae                Gladice                       4,00        7,00
201. Phaseoli s.s.               Fasole teci                   -           8,00
202. Phytolaccae                 Cirmiz                       10,00        -
         Semen                        Seminte
203. Aristolochiae               Cucurbetica                   -          48,00
204. Brassicae rapae             Rapita (fl. spontana)         -           1,00
205. Colchici                    Brinduse                     10,00      150,00
206. Hippocastani                Castan                        0,75        2,00
         Variae                      Diverse
207. Cantharides                 Gindaci de frasin            50,00      230,00
208.    -                        Cetina brad                   0,70        -
209.    -                        Cetina pin montan             0,80        -
210.    -                        Cetina pin negru si silvestru 0,70        -
211.    -                        Cetina molid                  0,70        -
212.    -                        Cetina ienupar                1,00        4,00
213. Cortex Berberidis           Coaja de dracila             30,00      100,00
214. Cortex Frangulae            Coaja de crusin               9,00       30,00
215. Cortex Hippocastani         Coaja de castan               9,00       30,00
216. Cortex Querci               Coaja de stejar               3,50       12,00
217. Cortex Populi nigri         Coaja de plop negru           3,50       10,00
218. Cortex Salicis              Coaja de salcie               3,50       12,00
219. Cortex Viburni              Coaja de calin                6,00       19,00
220. Gemmae Populi               Muguri de plop negru         22,00       60,00
221. Lichen Furfuraceae          Lichen de conifere            -          15,00
222. Lichen Islandicus           Lichen de piatra              -          18,00
223. Lichen Quercus              Lichen de stejar              -          25,00
224. Lichen Usnea barbata        Lichen barba ursului          -           6,00
225. Pericarpus nucis juglandis  Pericarp de nuca              1,25        8,00
226. Secale cornutum             Cornul secarei (fl. spontana) -          75,00
227. Septum nucis juglandis      Sept de nuca                  -          13,00
228. Sporae Lycopodii            Spori de pedicuta             -         280,00
229. Stigmata Maydis             Matase de porumb              2,50       15,00
230. Stipites Cerasorum          Cozi de cirese                3,50       15,00
231. Strobuli Lupuli             Conuri de hamei              12,00       50,00
232. Turiones Pini               Muguri de pin                 9,00       40,00
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 13

                                 PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si
avantajele contractuale la animale si pasari

    I. Preturile de contractare si de achizitie
-------------------------------------------------------------------------------
                 Specia                                           U/M    Pret
                                                                       lei/U.M.
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Tineret bovin                                                 kg viu  27,00
 2. Bovine adulte (taurine si bubaline)
    - calitatea I                                                 kg viu  25,00
    - calitatea a II-a                                            kg viu  20,00
 3. Porcine
    - peste 90 kg (media pe lot)                                  kg viu  25,00
    - sub 90 kg (media pe lot)                                    kg viu  22,00
    - porci contractati pentru producerea de salamuri crude,
      uscate si semiconserve                                      kg viu  26,00
 4. Ovine si caprine adulte
    - calitatea I                                                 kg viu  20,00
    - calitatea a II-a                                            kg viu  18,00
 5. Tineret ovin, caprin si batali peste 15 kg/cap                kg viu  25,00
 6. Miei intarcati in greutate minima de 12 kg/cap                kg viu  30,00
 7. Cabaline pentru macelarie
    - calitatea I                                                 kg viu  23,00
    - calitatea a II-a                                            kg viu  20,00
 8. Pasari
    - pui de gaina pentru carne                                   kg viu  20,00
    - gaini si cocosi                                             kg viu  18,00
    - curci si curcani (tineret si adulte)                        kg viu  23,00
    - rate (tineret si adulte)                                    kg viu  22,00
    - giste (tineret si adulte)                                   kg viu  24,00
 9. Iepuri de casa                                                kg viu  23,00
-------------------------------------------------------------------------------

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    1. Membrii cooperativelor agricole si producatorii particulari care livreaza anual un numar de 3 pina la 10 porci primesc, peste preturile grupei de greutate la care se incadreaza porcii, cite 1,00 lei/kg viu, cei care livreaza 11 - 20 porci, cite 2,00 lei/kg viu si cei care livreaza peste 20 porci, cite 2,50 lei/kg viu.
    2. Preturile prevazute pentru animale si pasari se inteleg in conditia de livrare loco-furnizor, incarcate in mijlocul de transport. Pentru iepuri de casa si pasari preturile se inteleg exclusiv ambalajul de transport.
    3. Intreprinderile de industrializare a carnii pot sa vinda animale pentru crestere si ingrasare sau pentru reproductie la preturile de cumparare, la care se adauga un comision de 5%, in conditia de livrare loco-baza de preluare a animalelor, incarcate in mijlocul de transport.
    4. Unitatilor agricole de stat si cooperativelor agricole care realizeaza un indice de natalitate de 70% li se acorda o prima de 500,00 lei pentru fiecare vitel obtinut si ingrijit pina la trecerea lui in alta categorie de crestere sau livrat pentru crestere si ingrasare.
    5. Unitatile agricole de stat si cooperatiste primesc in plus o prima de 100,00 lei pentru fiecare vitel sanatos obtinut de la juninci.
    6. Primele incasate potrivit pct. 4 si 5 se vor acorda personalului care a contribuit direct la realizarea natalitatii.
    7. Membrii cooperativelor agricole si producatorii particulari vor primi pentru fiecare vitel obtinut in gospodaria personala, contractat sau retinut pentru reproductie, respectiv pentru munca, o prima de 400,00 lei.
    8. Membrii cooperativelor agricole si producatorii particulari beneficiaza in plus de o prima de 1000,00 lei pentru un vitel obtinut de la o juninca in virsta de pina la 36 luni, cu conditia de a-l ingriji pe o perioada de cel putin 6 luni si a-l contracta cu statul.
    9. Primele prevazute mai sus se suporta de la bugetul de stat, cu exceptia celor ce se acorda potrivit pct. 7 pentru viteii livrati la fondul de stat.
    10. In vederea stimularii livrarilor de animale pentru sacrificarea la fondul de stat pe baza de contracte, membrilor cooperatori si producatorilor particulari din zonele de deal si de munte li se acorda, la pretul de livrare, urmatoarele cantitati de furaje concentrate, stabilite in raport cu specia, categoria si numarul animalelor livrate:
    a) pentru tineretul bovin livrat la 350 kg viu si peste se acorda 150 kg furaje concentrate, se scad cite 0,5 kg pentru fiecare kg viu livrat sub 350 kg si se acorda in plus 0,5 kg pentru fiecare kg viu livrat peste 350 kg;
    b) pentru porci in greutate de peste 100 kg viu se acorda 2,5 kg furaje concentrate pe kg viu, pentru intreaga cantitate livrata.
    11. Membrii cooperativelor agricole si producatorii particulari care contracteaza si livreaza animale si produse animaliere sint scutiti de impozit pentru toate animalele de la care s-au obtinut produsii sau produsele.
    12. Organele sanitar-veterinare sint obligate sa asigure vaccinarea gratuita a animalelor ce urmeaza a fi livrate pe baza de contracte, iar primariile sa elibereze certificatele de proprietate si sanatate a animalelor.
    13. Bovinele adulte livrate la sub calitatea a II-a, necorespunzatoare pentru taiere, se platesc cu 17,00 lei/kg viu.

    ANEXA 14

                              PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si
avantajele contractuale la lapte si produse din lapte

    I. Preturile de contractare si de achizitie
-------------------------------------------------------------------------------
                  Denumirea produsului                            U/M   Pret
                                                                       lei/U.M.
-------------------------------------------------------------------------------
 A. Lapte si smintina
    - lapte de vaca cu 3,5% grasime                                hl   600,00
    - lapte de bivolita cu 7% grasime                              hl   900,00
    - lapte de oaie cu 7% grasime                                  hl  1200,00
    - lapte de capra cu 4% grasime                                 hl   650,00
    - smintina din lapte de vaca si bivolita cu 35% grasime        kg    55,00
 B. Brinzeturi
    - brinza telemea din lapte de vaca, cu maximum 54% umiditate,
      calitatea I                                                  kg    38,00
    - cas din lapte de vaca, cu maximum 50% umiditate, calitatea I kg    45,00
    - brinza telemea din lapte de oaie cu maximum 52% umiditate,
      calitatea I                                                  kg    47,00
    - cas felii din lapte de oaie cu maximum 52% umiditate,
      calitatea I                                                  kg    47,00
    - cas felii din lapte de oaie cu maximum 50% umiditate,
      calitatea I                                                  kg    53,00
    - brinza burduf din lapte de oaie, in burduf de piele cu
      maximum 45% umiditate, calitatea I                           kg    66,00
    - brinza telemea mixta din lapte de oaie si de vaca, cu 52%
      umiditate si 45% grasime in substanta uscata, calitatea I    kg    45,00
    - urda din zer de oaie cu maximum 60% umiditate, calitatea I   kg     8,00
    - lapte smintinit si zara                                      l      0,60
    - zer                                                          l      0,10
-------------------------------------------------------------------------------

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    Pentru laptele de vaca, oaie si bivolita cu un continut de grasimi mai mare sau mai mic decit cel prevazut la lit. A din prezenta anexa, preturile de contractare si achizitie vor fi majorate sau reduse corespunzator continutului de grasimi.
    Criteriile de majorare sau reducere a preturilor si modul lor de aplicare, pentru laptele si produsele lactate ce se vor livra peste sau sub prevederile calitative ale standardelor si normelor in vigoare, cu exceptia continutului de grasime, se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, cu acordul Ministerului Finantelor.
    Preturile de contractare si de achizitie pentru lapte si produse lactate se inteleg in conditia de livrare ferma sau brigada zootehnica din cadrul unitatii agricole, respectiv tabara de vara, drum accesibil, incarcat in mijlocul de transport.
    Pentru producatorii particulari, conditia de livrare este loco-centrul de receptionare a laptelui, stabilit de comun acord de catre intreprinderea beneficiara si producator.
    Membrilor cooperativelor agricole si producatorilor particulari li se acorda, contra cost, la preturile legale, cite 0,300 kg tarite pentru fiecare litru de lapte de vaca sau bivolita, recalculat la 3,5% grasime, livrat pe baza de contract, si cite 0,300 kg tarite pentru fiecare litru de lapte de oaie si capra livrat pe baza de contract, recalculat la 7% grasime si respectiv 4% grasime.
    In perioada de pasunat 1 mai - 15 septembrie se acorda contra cost la fiecare stina constituita, care contracteaza si livreaza minimum 15 litri lapte pe cap de oaie la fondul de stat, cantitati de malai pentru hrana ciobanilor, dupa cum urmeaza:
    - 50 kg malai pentru o stina constituita din 50 - 100 oi mulgatoare;
    - 75 kg malai pentru o stina constituita din 101 - 150 oi mulgatoare;
    - 100 kg malai pentru o stina constituita din 151 - 200 oi mulgatoare;
    - 125 kg malai pentru o stina constituita din peste 200 oi mulgatoare.

    ANEXA 15

                                 PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si
avantajele contractuale la mierea de albine

    I. Preturile de contractare si de achizitie

                                         U/M    Pret
                                              lei/U.M.
                                        ---------------
    - calitate superioara                 kg      50
    - calitatea I                         kg      45
    - calitatea a II-a                    kg      40

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    Pretul de contractare se intelege loco-producator.
    Unitatile agricole de stat si cooperatiste, membrii cooperativelor agricole si producatorii particulari care contracteaza miere, produse apicole, roiuri si familii de albine beneficiaza de urmatoarele:
    - aprovizionarea cu prioritate cu roiuri, familii de albine, matci selectionate, faguri artificiali, stupi si piese de stupi, unelte si materiale apicole specializate;
    - acordarea pentru fiecare 5 kg miere predata la fondul de stat a 10 kg biostimulatori;
    - scutirea de taxe pentru amplasarea stupilor in stuparitul pastoral;
    - transportul stupilor la flora melifera prin grija organizatiilor de contractare, costul transportului urmind a fi platit dupa recoltare, potrivit intelegerii partilor, in produse apicole si in bani;
    - scutirea producatorilor apicoli de impozit pe venituri realizate din practicarea apiculturii;
    - obligativitatea organelor in drept de a asigura in mod gratuit prevenirea si combaterea epizootiilor la albine.

    ANEXA 16

                                  PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si
avantajele contractuale la oua si lina

    I. Preturile de contractare si de achizitie
-------------------------------------------------------------------------------
               Denumirea produsului                               U/M    Pret
                                                                       lei/U.M.
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Oua
    - mari (peste 50 g/buc.)                                      buc.   1,50
    - mici (sub 50 g/buc)                                         buc.   1,40
 2. Lina
    - Merinos                                    super.           kg   200,00
                                                     I            kg   175,00
                                                     II           kg   150,00
                                                     III          kg    85,00
    - Spanca si tigaie alba si neagra                I            kg   155,00
                                                     II           kg   130,00
                                                     III          kg    70,00
    - Lina grosiera (stogose, turcana, caracul)      I            kg   140,00
      alba si neagra                                 II           kg   110,00
                                                     III          kg    60,00
-------------------------------------------------------------------------------

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    Preturile la oua se inteleg in conditia de livrare loco-producator, exclusiv ambalajul de transport care se asigura de beneficiar.
    Pentru lina, preturile se inteleg in conditia de livrare loco-producator pe baza de analize organoleptice, unitatea beneficiara avind obligatia sa efectueze si sa suporte transportul si sa asigure ambalajul de transport.
    Pentru unitatile agricole de stat si cooperativele agricole care accepta, preturile sint valabile in conditia de aplicare a randamentului de spalare. Randamentele pe rase de ovine sint cele prevazute in STAS 844-80.
    Diferentele de randament peste sau sub limita prevazuta in STAS, pe rase, se considera cantitate in plus sau in minus fata de cantitatea de lina nespalata livrata.
    Unitatile agricole de stat si cooperativele agricole care accepta livreaza lina direct la intreprinderile industriei usoare.

    ANEXA 17

                                 PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si
avantajele contractuale la gogosile de matase crude de dud

    I. Preturile de contractare si de achizitie

                          U/M     Pret
                                 lei/U.M.
                         ------------------
    - calitatea I          kg      250
    - calitatea a II-a     kg      200

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    Pretul de contractare si de achizitie se intelege in conditia de livrare loco-producator.
    Producatorii care incheie contracte pentru livrarea gogosilor de matase beneficiaza, in mod gratuit, de saminta de viermi de matase, larve in virstele mici, hirtie de asternut, dezinfectante pentru spatiile de crestere si combustibilul necesar pentru incubare.

    ANEXA 18

                                PRETURILE
de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si
avantajele contractuale la blanuri brute de animale de crescatorie

    I. Preturile de contractare si de achizitie
-------------------------------------------------------------------------------
                   Felul blanurilor                       Calitatea    Pret
                                                                      lei/buc.
-------------------------------------------------------------------------------
 Nurci                                                      56 cm l    1700,00
 Dihor                                                      40 cm l     870,00
 Vulpi argintii si platinate                                70 cm l    3900,00
 Vulpi polare                                               60 cm l    2370,00
 Nutrii                                                     60 cm l     740,00
 Iepuri de casa crescuti industrial                         10 dcmp      20,00
 Iepuri de blana                                            12 dcmp      60,00
-------------------------------------------------------------------------------

    II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

    1. Preturile la blanurile brute de animale de crescatorie se inteleg in conditia de livrare loco-depozit furnizor, exclusiv ambalajul de transport.
    2. Preturile de baza se majoreaza cu:
    - 30% calitatea extra
    - pret baza calitatea I
    si se micsoreaza cu:
    - 10% calitatea a II-a
    - 25% calitatea a III-a
    - 40% calitatea a IV-a numai la nurca.
    Bracurile se platesc cu 10% din pretul de baza.
    3. Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Ministerul Industriei Usoare vor elabora in termen de 60 de zile norme tehnice de incadrare a blanurilor pe clase de calitate.
    4. Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Ministerul Industriei Usoare vor aproba preturile pe alte dimensiuni si calitati si vor elabora impreuna norme tehnice de incadrare a blanurilor pe calitati.

    ANEXA 19

                               PRETURILE
de contractare si de achizitie la piei brute
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice
----------------------------------------------------                 Pret
   Felul pieilor                Tipul pieilor         Calitatea     lei/kg
-------------------------------------------------------------------------------
         1                            2                    3            4
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Piei brute de bovine
  Piei de vitel                       -                     I          77,00
                                                            II         61,00
                                                            III        45,00
                                                            IV         21,00
  Piei de minzati                    12                     I          70,00
                                                            II         50,00
                                                            III        40,00
                                                            IV         19,00
  Piei de minzati                    16                     I          66,00
                                                            II         55,00
                                                            III        43,00
                                                            IV         19,00
  Piei de vite                       20                     I          61,00
                                                            II         51,00
                                                            III        42,00
                                                            IV         19,00
  Piei de vite                       25                     I          51,00
                                                            II         43,00
                                                            III        35,00
                                                            IV         16,00
  Piei de vite                       30                     I          48,00
                                                            II         42,00
                                                            III        34,00
                                                            IV         14,00
  Piei de vite                       35                     I          43,00
                                                            II         38,00
                                                            III        32,00
                                                            IV         13,00
  Piei de vite                       40                     I          37,00
                                                            II         34,00
                                                            III        27,00
                                                            IV         11,00
  Piei de vite                       45                     I          35,00
                                                            II         32,00
                                                            III        26,00
                                                            IV         11,00
  Piei de vite                       46                     I          34,00
                                                            II         31,00
                                                            III        24,00
                                                            IV         10,00
  Piei de taur                       45 T                   I          34,00
                                                            II         31,00
                                                            III        24,00
                                                            IV         10,00
  Piei de taur                       46 T                   I          23,00
                                                            II         20,00
                                                            III        16,00
                                                            IV          6,00
  Piei de malaci                     12                     I          59,00
                                                            II         46,00
                                                            III        34,00
                                                            IV         15,00
  Piei de turmaci                    16 t                   I          48,00
                                                            II         38,00
                                                            III        27,00
                                                            IV         12,00
  Piei de bivol                      24 B                   I          40,00
                                                            II         34,00
                                                            III        27,00
                                                            IV         11,00
  Piei de bivol                      32 B                   I          34,00
                                                            II         29,00
                                                            III        24,00
                                                            IV         10,00
  Piei de bivol                      40 B                   I          31,00
                                                            II         27,00
                                                            III        22,00
                                                            IV         10,00
  Piei de bivol                      41 B                   I          21,00
                                                            II         18,00
                                                            III        14,00
                                                            IV          5,00
  Piei bracuri (toate tipurile)                                         3,20

    b) Piei brute de porcine
       - piei intregi
  Piei de porcine                     3                     I          15,00
                                                            II         12,00
                                                            III         8,00
  Piei de porcine                     6                     I          23,00
                                                            II         19,00
                                                            III        12,00
  Piei de porcine                     7                     I          21,00
                                                            II         16,00
                                                            III        11,00
  Piei de porcine                    20 V                   I           8,00
                                                            II          6,00
                                                            III         3,00
  Piei bracuri (tipurile 3, 6, 7)                                       2,00
  Piei de porcine (bucati de piele)                                    11,00

    c) Piei brute de cabaline                                        lei/buc.
  Piei avortoni                       A                     I          38,00
                                                            II         33,00
                                                            III        26,00
                                                            IV         15,00
  Piei de minji                     160                     I          53,00
                                                            II         47,00
                                                            III        38,00
                                                            IV         22,00
  Piei de cai                       180                     I          65,00
                                                            II         58,00
                                                            III        47,00
                                                            IV         28,00
  Piei de cai                       200                     I          73,00
                                                            II         65,00
                                                            III        53,00
                                                            IV         32,00
  Piei de cai                       220                     I          79,00
                                                            II         71,00
                                                            III        57,00
                                                            IV         35,00
  Piei de cai                       240                     I          82,00
                                                            II         73,00
                                                            III        60,00
                                                            IV         37,00
  Piei de cai                       260                     I          88,00
                                                            II         78,00
                                                            III        64,00
                                                            IV         39,00
  Piei de cai                       280                     I          89,00
                                                            II         79,00
                                                            III        65,00
                                                            IV         40,00
  Piei de cai                       281                     I          99,00
                                                            II         88,00
                                                            III        72,00
                                                            IV         45,00
  Piei de minji pentru blana      A si 160 B                I          65,00
                                                            II         58,00
                                                            III        47,00
                                                            IV         28,00
  Piei bracuri (toate tipurile)                                     1,00 lei/kg

    d) Piei brute de ovine
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice
----------------------------------------------------                 Pret
   Felul pieilor                 Categoria  Suprafata  Calitatea     lei/buc.
                                            in dmp
-------------------------------------------------------------------------------
  Piei avortoni, toate rasele          A       -             I           30,00
                                                             II          20,00
  Piei de ovine cu lina, rasele        B    pina la 30       I          140,00
  merinos si spanca                                          II          95,00
                                                             III         45,00
                                       C    30 - 50          I          300,00
                                                             II         200,00
                                                             III        100,00
                                       D    peste 50         I          450,00
                                                             II         300,00
                                                             III        150,00
  Piei de ovine cu lina, rasa tigaie   B    pina la 30       I          130,00
                                                             II          85,00
                                                             III         45,00
                                       C    30 - 50          I          280,00
                                                             II         180,00
                                                             III         90,00
                                       D    peste 50         I          420,00
                                                             II         280,00
                                                             III        140,00
  Piei de ovine cu lina, rasa turcana  B    pina la 30       I          120,00
                                                             II          75,00
                                                             III         35,00
                                       C     30 - 50         I          280,00
                                                             II         180,00
                                                             III         90,00
                                       D     peste 50        I          400,00
                                                             II         300,00
                                                             III        200,00
  Piei de ovine tunse, toate rasele    C    30 - 50          I           90,00
                                                             II          60,00
                                                             III         30,00
                                       D    peste 50         I          125,00
                                                             II          80,00
                                                             III         35,00
  Piei de ovine bracuri                     pina la 50       -           10,00
                                            peste 50         -           20,00
-------------------------------------------------------------------------------

    e) Pielicele brute caracul, metis caracul si turcana brumarie
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice
----------------------------------------------------
                Felul pieilor                          Calitatea      Pret
                                                                     lei/buc.
-------------------------------------------------------------------------------
  Pielicele brute de caracul si metis caracul, negre       extra       1000,00
                                                             I          800,00
                                                             II         600,00
                                                             III        450,00
                                                             IV         330,00
                                                             V          210,00
                                                             VI         120,00
  Pielicele brute de caracul si metis caracul, brumarii    extra       1000,00
                                                             I          800,00
                                                             II         600,00
                                                             III        450,00
                                                             IV         330,00
                                                             V          190,00
  Pielicele brute de turcana, brumarii                       I          700,00
                                                             II         525,00
                                                             III        350,00
                                                             IV         220,00
                                                             V          100,00
  Pielicele brac de caracul si metis, caracul negre,
  brumarii si turcane brumarii                               -           50,00
  Pielicele brute de rasa turcana, negre (hirsii)            I          175,00
                                                             II         120,00
-------------------------------------------------------------------------------

    f) Piei brute de caprine
-------------------------------------------------------------------------------
     Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice
--------------------------------------------------
   Felul pieilor             Categoria Suprafata         Calitatea   Pret
                                        in dmp                      lei/buc.
-------------------------------------------------------------------------------
         1                       2        3                   4        5
-------------------------------------------------------------------------------
  Piei de avortoni               1         -                 I        19,00
                                                             II       14,00
  Piei de iezi                   2     pina la 30            I       145,00
                                                             II      105,00
                                                             III      65,00
  Piei de iezi                   3     30 - 40               I       156,00
                                                             II      115,00
                                                             III      70,00
  Piei de iezi, vatui si capre   4     40 - 50               I       200,00
                                                             II      146,00
                                                             III      95,00
  Piei de capre                  5     50 - 70               I       250,00
                                                             II      180,00
                                                             III     115,00
  Piei de capre                  6     peste 70              I       310,00
                                                             II      210,00
                                                             III     120,00
  Piei de tapi                   7     peste 50              I       190,00
                                                             II      130,00
                                                             III      70,00
  Piei de caprine brac                 pina la 50            -        20,00
                                       peste 50              -        30,00
     g) Piei brute de canine
  Piei de ciini                  1     10 - 15               I        50,00
                                                             II       40,00
                                                             III      20,00
  Piei de ciini                  2     15 - 30               I        60,00
                                                             II       50,00
                                                             III      25,00
  Piei de ciini                  3     peste 30              I        70,00
                                                             II       65,00
                                                             III      30,00
-------------------------------------------------------------------------------

    h) Piei de pisici de casa
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice
-----------------------------------------------           Calitatea      Pret
                Felul pieilor                                          lei/buc.
-------------------------------------------------------------------------------
  Piei de pisici de casa cu blana de iarna, piei intregi        I         18,00
                                                                II        13,00
  Piei de pisici de casa cu blana de iarna, piei jumatati       III        8,00
                                                                IV         5,00
  Piei de pisici de casa cu blana de vara, piei intregi         I         15,00
                                                                II        12,00
  Piei de pisici de casa cu blana de vara, piei jumatati        III        9,00
                                                                IV         7,00
-------------------------------------------------------------------------------

    i) Par de animale
-------------------------------------------------------------------------------
               Sortimentul                               U/M         Pret
                                                                    lei/U.M.
-------------------------------------------------------------------------------
                    1                                      2           3
-------------------------------------------------------------------------------
  Par de porc baltaret                                    kg          225,00
  Par de porc smulsura manuala                            kg          140,00
  Par de porc oparitura vara                              kg           15,00
  Par de porc oparitura iarna                             kg           15,00
  Par de porc de pe cap si picioare                       kg            7,00
  Par de porc recoltat cu masina                          kg          100,00
  Par de cal, coada                                       kg          160,00
  Par de cal, coama                                       kg          110,00
  Par de capra, tunsura calitatea I                       kg           58,00
  Par brut din cozi bovine                                kg           50,00
  Par brut urechi bovine                                  kg           90,00
  Par brut frunti bovine                                  kg           30,00
  Cozi bovine mari                                        buc.          3,00
  Cozi bovine mici                                        buc.          1,00
  Cozi bivoli                                             buc.          2,00
-------------------------------------------------------------------------------

    j) Piei brute de vinat
-------------------------------------------------------------------------------
   Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice
------------------------------------------------    Calitatea           Pret
          Felul pieilor                                               lei/buc.
-------------------------------------------------------------------------------
                1                                        2                3
-------------------------------------------------------------------------------
  Piei de iepuri de cimp                                  I            45,00
                                                          II           32,00
                                                          III           8,00
                                                          IV            2,00
  Piei de bursuci                                         I           125,00
                                                          II          100,00
                                                          III          75,00
                                                          IV           35,00
                                                          V            25,00
  Piei de nurci masculi                                   I           900,00
                                                          II          600,00
                                                          III         450,00
                                                          IV          225,00
                                                          V           110,00
  Piei de nurci femele                                    I           750,00
                                                          II          525,00
                                                          III         375,00
                                                          IV          150,00
                                                          V            40,00
  Piei de jderi de copac                                  I           200,00
                                                          II          900,00
                                                          III         600,00
                                                          IV          300,00
                                                          V            75,00
  Piei de jderi de piatra                                 I          1800,00
                                                          II         1350,00
                                                          III         900,00
                                                          IV          450,00
                                                          V           110,00
  Piei de vidra                                           I          1600,00
                                                          II         1200,00
                                                          III         800,00
                                                          IV          400,00
                                                          V           100,00
  Piei de dihori negri                                    I           400,00
                                                          II          300,00
                                                          III         200,00
                                                          IV          100,00
                                                          V            35,00
  Piei de dihori albi                                     I           200,00
                                                          II          100,00
  Piei de veverita                                        I            50,00
                                                          II           40,00
                                                          III          30,00
                                                          IV           20,00
  Piei de hamsteri de mai                                 I            25,00
                                                          II           15,00
                                                          III          10,00
                                                          IV            5,00
  Piei de hamsteri de toamna                              I            15,00
                                                          II           10,00
                                                          III           5,00
                                                          IV            3,00
  Piei de bizam                                           I           250,00
                                                          II          190,00
                                                          III         100,00
                                                          IV           50,00
  Piei de hermine                                         I            40,00
                                                          II           30,00
                                                          III          15,00
  Piei de vulpi de munte                                  I          1000,00
                                                          II          750,00
                                                          III         500,00
                                                          IV          200,00
                                                          V            75,00
  Piei de vulpi de cimp                                   I           600,00
                                                          II          450,00
                                                          III         250,00
                                                          IV          130,00
                                                          V            45,00
  Piei de lupi                                            I           800,00
                                                          II          600,00
                                                          III         160,00
  Piei de pisici salbatice                                I           250,00
                                                          II          175,00
  Piei de risi                                            I           800,00
                                                          II          600,00
                                                          III         300,00
                                                          IV          150,00
  Piei de urs                                             I          2000,00
                                                          II         1000,00
                                                          III         500,00
                                                          IV          150,00

                                                                      lei/kg
                                                                      -------
  Piei de cerbi                                           I            50,00
                                                          II           35,00
                                                          III          17,00
                                                          IV           10,00
  Piei de capriori                                        I            50,00
                                                          II           25,00
                                                          III          12,00
                                                          IV            8,00
  Piei de capra neagra                                    I            50,00
                                                          II           25,00
                                                          III          12,00
                                                          IV            8,00
  Piei de mistreti                                        I            15,00
                                                          II           10,00
                                                          III           7,00
                                                          IV            5,00
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 75/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 75 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul-lege 75/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu