E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 187 din  7 decembrie 1999

privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 603 din  9 decembrie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Puterea comunista instaurata in Romania incepand cu data de 6 martie 1945 a exercitat, in special prin organele securitatii statului, ca politie politica, o permanenta teroare impotriva cetatenilor tarii, drepturilor si libertatilor lor fundamentale. Aceasta indreptateste accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica, in conditiile prezentei legi.

    Art. 1
    (1) Orice cetatean roman sau cetatean strain care dupa 1945 a avut cetatenie romana are dreptul de acces la propriul dosar intocmit de organele securitatii, ca politie politica. Acest drept se exercita la cerere si consta in studierea nemijlocita a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului si de pe inscrisurile doveditoare despre cuprinsul dosarului.
    (2) Totodata persoana, subiect al unui dosar din care rezulta ca a fost urmarita de organele securitatii statului, are dreptul, la cerere, sa afle identitatea agentilor de securitate si a colaboratorilor, care au contribuit cu informatii la completarea acestui dosar.
    (3) De drepturile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza sotul supravietuitor si rudele pana la gradul al doilea inclusiv ale persoanei decedate, in afara de cazul in care aceasta a dispus altfel.
    (4) Exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1) - (3) se face personal sau prin reprezentant cu procura speciala si autentica.
    Art. 2
    Pentru a asigura dreptul de acces la informatiile de interes public, orice cetatean roman cu domiciliul in tara sau in strainatate, precum si presa scrisa si audiovizuala, partidele politice, organizatiile neguvernamentale legal constituite, autoritatile si institutiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, in legatura cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor securitatii, ca politie politica, a persoanelor care ocupa sau candideaza pentru a fi alese ori numite in urmatoarele demnitati sau functii:
    a) Presedintele Romaniei;
    b) deputat sau senator;
    c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern si din ministere, director in minister si asimilati ai acestor functii;
    d) secretarii generali si secretarii generali adjuncti ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor doua Camere, consilierii prezidentiali si de stat;
    e) prefect, subprefect, secretar general si director in prefectura, secretar general al consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, primar, viceprimar, consilier judetean, consilier in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, sefii serviciilor descentralizate in judete;
    f) directorul si adjunctii sai la Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
    g) inspector general al politiei, inspector general adjunct, director general, director, sef de serviciu si sef de birou la nivel central si judetean, precum si ceilalti ofiteri si subofiteri angajati ai Ministerului de Interne;
    h) persoanele cu functii de conducere, la nivel national si judetean, in Garda financiara si in organele vamale;
    i) judecatorii si magistratii-asistenti de la Curtea Suprema de Justitie si de la Curtea Constitutionala, procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, judecatorii, procurorii si prim-grefierii de la instantele si parchetele civile si militare, avocatii si notarii publici;
    i) personalul diplomatic si consular, cu exceptia celor care indeplinesc functii tehnice sau administrative;
    j) presedintele, vicepresedintii, judecatorii, consilierii de conturi, procurorii financiari si prim-grefierul Curtii de Conturi;
    k) presedinte si presedinte de sectie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoane cu functii de conducere din Fondul Proprietatii de Stat, presedintii si membrii Consiliului Concurentei, ai Comisiei Nationale de Valori Mobiliare, ai Comisiei Nationale pentru Statistica si ai Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie;
    l) avocatul poporului si adjunctii acestuia;
    m) membru in Consiliul National al Audiovizualului;
    n) membru in consiliile de administratie ale societatilor publice de radio si de televiziune, patron, director, redactor-sef, redactor in serviciile publice sau private de televiziune, radio sau presa scrisa, analisti politici si asimilatii acestora, dupa caz;
    o) guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si membrii consiliului de administratie din sectorul bancar;
    p) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Romane;
    r) rectorul, prorectorii, secretarul stiintific al senatului universitar si decanii din institutiile de invatamant superior de stat si private;
    s) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului scolar judetean, director de liceu ori de grup scolar, precum si director in institutiile de cultura, la nivel national, judetean si municipal;
    s) presedinte, vicepresedinte, secretar general si ceilalti membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel national si judetean, sau ai unei organizatii neguvernamentale si asimilatii acestor functii;
    t) personalul militar si civil cu functii de conducere din Ministerul Apararii Nationale si din statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, precum si comandantii de unitati sau echivalente;
    t) ierarhii si sefii cultelor religioase recunoscute de lege, pana la nivel de preot inclusiv, precum si asimilatii lor de la parohiile din tara si din strainatate;
    u) presedinte, vicepresedinte si secretar general de organizatii patronale si sindicale reprezentantive la nivel national si asimilatii acestor functii, precum si ceilalti membri ai conducerilor executive respective;
    v) director al directiei de posta si telecomunicatii, sefi de serviciu de posta si de telecomunicatii, sefi de centrala telefonica;
    x) persoanele cu functie de conducere din directiile sanitare judetene, din directiile judetene de sanatate publica si a municipiului Bucuresti, din Colegiul Medicilor din Romania, din casele de asigurari de sanatate, directorii de spitale, precum si medicii psihiatri, anatomo-patologii si medicii legisti;
    y) persoanele cu functii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administratie in regii autonome, companii nationale si societati comerciale avand ca obiect activitati de interes public sau strategic, precum si membrii conducerii fundatiilor, asociatiilor si filialelor care activeaza pe teritoriul Romaniei, inclusiv fondatorii acestora;
    z) persoanele care detin titlul de revolutionar sau de luptator cu merite deosebite in Revolutia din decembrie 1989.
    Art. 3
    (1) Persoanele care candideaza spre a fi alese sau numite in una dintre demnitatile sau functiile prevazute la art. 2 sunt obligate sa faca o declaratie autentica, pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica. Inainte de alegere sau de numire verificarea se face din oficiu, pentru persoanele care candideaza pentru a fi alese sau numite in demnitatile ori in functiile prevazute la art. 2 lit. a) - c); de asemenea, verificarea este obligatorie si pentru persoanele care au fost alese sau numite in respectivele demnitati ori functii publice, inclusiv pentru cele aflate in exercitiul respectivelor demnitati sau functii la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cazul in care aceasta nu s-a facut in timpul candidaturii.
    (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se va depune o data cu cererea de numire sau cu declaratia de acceptare a candidaturii.
    (3) Verificarile se sisteaza daca persoana care exercita una dintre demnitatile sau functiile enumerate la art. 2 demisioneaza sau, dupa caz, renunta la candidatura ori la numire in termen de 15 zile de la data comunicarii sau solicitarii acestor verificari.
    (4) Pentru candidati verificarea se face, in mod obligatoriu, in ordinea prezentei pe lista. Rezultatele verificarii vor fi publicate imediat in Monitorul Oficial al Romaniei si vor fi puse la dispozitie mijloacelor de informare in masa.
    (5) In vederea verificarii, Biroul Electoral Central sau local, dupa caz, va comunica in termen de 24 de ore listele cuprinzand candidatii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care va transmite rezultatul in termen de 7 zile.
    Art. 4
    (1) Verificarile solicitate se vor face respectandu-se urmatoarea ordine de prioritati:
    a) persoanele candidate in alegeri, in ordinea prevazuta la art. 2;
    b) persoanele care urmeaza sa fie numite in una dintre functiile si demnitatile prevazute la art. 2, la nivel national;
    c) persoanele care urmeaza sa fie numite in una dintre functiile si demnitatile prevazute la art. 2, la nivel local.
    (2) Tinand seama de prioritatile enumerate mai sus, prin regulamentul propriu de functionare Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii va da o ordine de prioritati pentru toate functiile si demnitatile prevazute la art. 2.
    Art. 5
    (1) Prin politie politica se intelege toate acele structuri ale securitatii, create pentru instaurarea si mentinerea puterii totalitar-comuniste, precum si pentru suprimarea sau ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
    (2) Este agent al organelor de securitate, ca politie politica, in sensul prezentei legi, orice persoana care a indeplinit calitatea de lucrator operativ, inclusiv acoperit, al organelor de securitate in perioada 1945 - 1989.
    (3) Este colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, in sensul prezentei legi, persoana care:
    a) a fost retribuita sau recompensata in alt mod pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate;
    b) a fost detinator de locuinta conspirativa sau de casa de intalnire;
    c) a fost rezident al securitatii, in sensul prezentei legi;
    d) orice alta persoana care a dat informatii securitatii, prin care s-a adus atingere, nemijlocit sau prin alte organe, drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Informatiile cuprinse in declaratiile date in timpul anchetei de catre persoana retinuta sau arestata pentru motive politice privind cauza pentru care a fost cercetata, judecata si condamnata nu fac obiectul acestei prevederi.
    (4) Se considera colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, si persoana care a transmis sau a inlesnit transmiterea de informatii, note, rapoarte sau alte acte, prin care se denuntau activitatea sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist, de natura sa aduca atingere drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
    (5) Sunt asimilati colaboratorilor prevazuti la alin. (3) persoanele care au avut competente decizionale, juridice ori politice sau care prin abuz de putere politica au luat decizii la nivel central sau local, cu privire la activitatea securitatii sau cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist.
    (6) Implicarea in activitatea de politie politica a persoanelor prevazute la art. 2 se stabileste pe baza datelor, probelor si indiciilor existente in dosarele care fac obiectul cercetarii, precum si prin orice inscrisuri prezentate de orice persoana interesata in cazul lipsei, alterarii sau descompletarii dosarului.
    Art. 6
    Dispozitiile art. 45 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, precum si ale art. 20 alin. 2 si ale art. 22 cu referire la anexa nr. 6 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 nu sunt aplicabile dosarelor la care se refera art. 1 si datelor solicitate in temeiul art. 2 din prezenta lege, care nu pot fi considerate ca privesc siguranta nationala a Romaniei.
    Art. 7
    (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se infiinteaza Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, ca politie politica, cu sediul in municipiul Bucuresti, denumit in continuare Consiliu.
    (2) Consiliul este un organism autonom cu personalitate juridica, supus controlului Parlamentului. Anual sau la cererea Parlamentului, Consiliul prezinta rapoarte.
    Art. 8
    (1) Consiliul este condus de un colegiu compus din 11 membri.
    (2) Membrii Colegiului Consiliului sunt numiti de Parlament, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei politice a celor doua Camere, pe baza raportului comun, intocmit de comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sedinta comuna, pentru un mandat de 6 ani. Mandatul poate fi reinnoit o singura data.
    (3) Propunerile nominale pentru Colegiul Consiliului se depun la Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului de catre liderii grupurilor parlamentare, in limita numarului de locuri stabilit potrivit alin. (1) si (2), in cel mult 10 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care le trimite comisiilor juridice. Propunerile vor fi insotite de: curriculum vitae, copiile fidele de pe fisele cuprinzand antecedentele penale, declaratiile pe propria raspundere ale candidatilor, in sensul ca nu se incadreaza in prevederile art. 5 alin. (2) - (5), respectiv ca nu au apartinut si nu au colaborat cu organele de securitate.
    (4) Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului vor audia in sedinta comuna si vor verifica indeplinirea conditiilor impuse candidatilor prin prezenta lege; candidaturile vor fi avizate individual. Raportul comun cuprinzand rezultatul audierilor se inainteaza Birourilor permanente ale celor doua Camere in termen de 10 zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzand candidatii.
    (5) Candidatii care nu indeplinesc conditiile prevazute in prezenta lege vor fi inlocuiti, la cererea comisiilor juridice ale celor doua Camere, de catre grupurile parlamentare care i-au propus. Noile propuneri se inainteaza in termen de 5 zile de la comunicarea facuta de birourile permanente ale celor doua Camere catre grupurile parlamentare. Locurile ramase vacante ca urmare a nedepunerii propunerilor de candidati de catre grupurile parlamentare in termenul de 5 zile se redistribuie intre restul grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei prevazute la alin. (2).
    (6) Camera Deputatilor si Senatul, intrunite in sedinta comuna, pe baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronunta prin vot asupra listei cuprinzand candidatii pentru Colegiul Consiliului, in cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii raportului comisiilor juridice. Votul se exprima prin apel nominal.
    (7) Colegiul Consiliului isi alege dintre membrii sai un presedinte, un vicepresedinte si un secretar in termen de 5 zile de la constituirea sa. Colegiul Consiliului lucreaza in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor si adopta decizii cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. Dezbaterile Colegiului Consiliului nu sunt publice.
    (8) Din Consiliu si din Colegiul Consiliului nu pot face parte agentii sau colaboratorii organelor de securitate, astfel cum sunt definiti in prezenta lege, cei ai altor servicii secrete straine, ai altor structuri informative interne si straine si ai altor organizatii ce au desfasurat si desfasoara activitati care contravin drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. De asemenea, nu pot face parte persoanele care au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun, chiar daca au fost amnistiate sau reabilitate. Calitatea de membru al Colegiului Consiliului nu poate fi acordata persoanelor care au facut sau fac parte din partide politice.
    (9) Consiliul functioneaza in temeiul unui regulament elaborat de Colegiul Consiliului in termen de 30 de zile de la data constituirii sale, adoptat prin hotarare a Parlamentului in termen de 15 zile de la sesizare, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (10) La investirea in functie membrii Colegiului Consiliului depun urmatorul juramant in fata Parlamentului:
    "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa-mi indeplinesc cu constiinciozitate, onoare si fara partinire indatoririle ce-mi revin in calitate de membru al Colegiului Consiliului. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
    Art. 9
    (1) In cazul in care, ulterior alegerii Consiliului, se constata ca unul dintre membrii acestuia nu indeplineste conditiile prevazute in prezenta lege, se procedeaza la revocarea mandatului si la o noua alegere. Verificarea indeplinirii conditiilor se face, la cererea oricarei persoane, de catre Curtea Suprema de Justitie.
    (2) Revocarea se pronunta de Curtea Suprema de Justitie, in complet de 3 judecatori, cu citarea partilor. Decizia pronuntata poate fi atacata cu recurs in termen de 10 zile de la pronuntare. Recursul se judeca in complet de 7 judecatori, cu citarea partilor. In ambele faze Curtea Suprema de Justitie solutioneaza aceste cauze, cu celeritate.
    Art. 10
    (1) Consiliul isi elaboreaza proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli, pe care il inainteaza Guvernului in vederea includerii lui in bugetul de stat.
    (2) Presedintele Colegiului Consiliului este ordonator principal de credite.
    Art. 11
    (1) Consiliul este organizat la nivel national si functioneaza intr-o structura unica.
    (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Consiliul General al Municipiului Bucuresti va asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii Consiliului.
    Art. 12
    Pentru realizarea dreptului de acces la propriul dosar persoana indreptatita conform art. 1 se adreseaza Consiliului printr-o cerere scrisa. Consiliul va raspunde solicitarii in termen de 30 de zile.
    Art. 13
    (1) Persoanele indreptatite pot solicita Consiliului, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), in conditiile prezentei legi, urmatoarele:
    a) consultarea dosarelor sau a oricaror materiale intocmite pana la data de 22 decembrie 1989 de organele de securitate;
    b) eliberarea unor copii de pe inscrisurile aflate in aceste dosare ori alte materiale;
    c) eliberarea unor adeverinte privind apartenenta sau neapartenenta, colaborarea ori necolaborarea cu organele de securitate.
    (2) Nu se elibereaza copii de pe acele inscrisuri ale dosarului, al caror continut poate afecta major o terta persoana, decat in urmatoarele conditii:
    a) cu acordul scris al persoanei ce poate fi afectata major sau al mostenitorilor legali;
    b) asigurand o copie care nu cuprinde pasajele privitoare la o terta persoana ce poate fi afectata major.
    Art. 14
    (1) Continutul adeverintelor eliberate potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) poate fi contestat la Colegiul Consiliului in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Contestatia va fi solutionata de Colegiul Consiliului in termen de 60 de zile de la inregistrare.
    (3) Decizia Colegiului Consiliului poate fi atacata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la curtea de apel in competenta careia isi are domiciliul contestatarul.
    Art. 15
    (1) Dreptul de acces la informatiile de interes public prevazute la art. 2 se exercita de catre persoana fizica sau persoana juridica indreptatita, printr-o cerere adresata Consiliului.
    (2) Prin aceasta cerere se poate solicita eliberarea unui act din care sa rezulte daca a avut sau nu a avut calitatea de agent sau de colaborator al organelor de securitate, privitor la persoanele care ocupa sau sunt propuse sa fie numite in functiile enumerate la art. 2.
    (3) Verificarile pot fi declansate si la cererea persoanelor care ocupa functiile prevazute la art. 2, pentru propriul dosar.
    (4) Pe baza cererilor primite potrivit alin. (1) Consiliul verifica probele detinute, indiferent de forma lor, si instiinteaza de indata persoana, in vederea exercitarii drepturilor prevazute la art. 3.
    (5) Calitatea de agent sau de colaborator al organelor de securitate se stabileste de catre Consiliu prin probele aflate in evidentele organelor de securitate, coroborate cu probe cum ar fi: angajamentul scris si semnat de cel in cauza, rapoarte, sinteze informative, inscrisuri olografe si dovezi, indiferent de suportul pe care s-ar afla, din arhivele securitatii.
    (6) In termen de 30 de zile de la data primirii cererilor Consiliul citeaza, in vederea audierii, persoana care a solicitat, precum si persoana cu privire la care s-au solicitat verificari, potrivit procedurii stabilite prin regulament. Declansarea si finalizarea verificarilor solicitate se pot face si in lipsa persoanelor legal citate.
    (7) Dupa finalizarea verificarilor, care nu pot dura mai mult de 60 de zile de la data primirii cererii, Consiliul comunica in scris solicitantului daca persoana cu privire la care s-a cerut verificarea a fost sau nu a fost agent ori colaborator al organelor securitatii, in sensul prezentei legi.
    Art. 16
    (1) Impotriva comunicarii eliberate potrivit art. 15 alin. (4) solicitantul sau persoana cu privire la care s-a cerut verificarea se poate adresa Colegiului Consiliului printr-o contestatie, in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii. Colegiul Consiliului reexamineaza documentatia care a stat la baza comunicarii si in termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei adopta o decizie care se comunica in termen de 10 zile atat solicitantului, cat si persoanei cu privire la care s-au efectuat verificari, indiferent de autorul contestatiei. Decizia Colegiului Consiliului poate fi atacata in termen de 30 zile de la data comunicarii la curtea de apel, sectia civila, in competenta careia isi are domiciliul contestatarul.
    (2) Curtea de apel judeca in sedinta secreta in complet de 3 judecatori. Participarea procurorului este obligatorie. Hotararea este definitiva si irevocabila. Actele si lucrarile dosarelor au regim secret.
    (3) In vederea adoptarii deciziei Colegiul Consiliului audiaza persoana cu privire la care s-au cerut verificari si utilizeaza documentatia depusa de aceasta sau de solicitant. Documentatia initiala poate fi completata. Persoana fata de care se efectueaza verificari are dreptul sa consulte documentele care au stat la baza comunicarii contestate. Lipsa persoanei legal citate nu impiedica adoptarea unei decizii.
    Art. 17
    (1) Consiliul asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a comunicarilor ramase definitive prin necontestare sau ramase definitive prin hotarare a curtii de apel.
    (2) Consiliul asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a datelor de identitate, inclusiv numele conspirative si functiile detinute de ofiterii si subofiterii de securitate, activi sau acoperiti, implicati in activitati de politie politica.
    (3) Consiliul da publicitatii informatiile si documentele care atesta implicarea organelor de securitate si a altor structuri politice si represive ale regimului totalitar comunist in savarsirea unor infractiuni grave contra vietii, integritatii fizice sau psihice si libertatii persoanelor, precum si a unor acte de tradare a intereselor nationale.
    (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator si cu privire la persoanele prevazute la art. 5 alin. (5).
    Art. 18
    In cazurile neelucidate, de decese sau de disparitii despre care exista indicii ca s-au produs in legatura cu activitatea organelor de securitate, Consiliul ofera informatii din proprie initiativa sau pe baza unei cereri scrise din partea mostenitorilor prezumtivi ai celor declarati disparuti sau a succesorilor celor decedati.
    Art. 19
    In scopul stabilirii adevarului istoric Colegiul Consiliului pune la dispozitie cercetatorilor acreditati in acest sens de Consiliu documente si informatii complete cu privire la structura, metodele si activitatile organelor de securitate, in conditiile legii si ale regulamentului Consiliului.
    Art. 20
    (1) Colegiul Consiliului primeste in gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevazute de prezenta lege, detinute de organele de securitate, cu exceptia celor care privesc siguranta nationala, potrivit legii.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1), precum si orice copii de pe acestea pana la preluare se pastreaza si se studiaza la sediile detinatorilor de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, membrii Colegiului avand acces neingradit.
    (3) Serviciul Roman de Informatii, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Ministerul Apararii Nationale, Arhivele Nationale si orice alte institutii publice sau private, precum si persoanele fizice, care detin asemenea documente, sunt obligate sa asigure acest drept de acces si sa le predea la cererea Colegiului Consiliului.
    (4) Drepturile si obligatiile prevazute la alin. (1) - (3) se refera si la inregistrarile audio si video, dischete, fotografii, filme si microfilme.
    (5) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alineatele precedente atrage, dupa caz, raspunderea penala, administrativa, civila sau disciplinara a conducatorilor organelor, institutiilor si persoanelor fizice respective, dupa caz.
    (6) Stabilirea in concret a dosarelor care privesc siguranta nationala, prevazute la alin. (1), se va face de comun acord de Consiliu, impreuna cu conducerea Serviciului Roman de Informatii. In caz de divergenta, hotararea va fi adoptata de Consiliul Superior de Aparare a Tarii.
    Art. 21
    Sediul Consiliului, precum si sediul propriei sale arhive beneficiaza de paza permanenta cu titlu gratuit, asigurata de Comandamentul Trupelor de Jandarmi.
    Art. 22
    Consiliul isi desfasoara activitatea pe o perioada de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, prin hotarare a Parlamentului.
    Art. 23
    (1) La incetarea activitatii Consiliului fondul arhivistic si documentar constituit pe baza prezentei legi se preda spre conservare Arhivelor Nationale.
    (2) De asemenea, se transfera Arhivelor Nationale sediile si dotarile Consiliului.
    Art. 24
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 20 atrage, de asemenea, raspunderea penala, civila, administrativa sau disciplinara, dupa caz.
    (2) Sustragerea, tainuirea, falsificarea, contrafacerea, deteriorarea sau distrugerea dosarelor, registrelor si a oricaror documente ale securitatii se pedepsesc potrivit legii penale, maximul pedepsei majorandu-se cu 2 ani.
    (3) Eliberarea de adeverinte, documente sau copii de pe acestea din dosare sau informatii despre acestea, in alte conditii decat cele prevazute in prezenta lege, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    (4) Darea spre publicitate a unor date sau informatii din dosare, necorespunzatoare adevarului, de natura sa lezeze viata, demnitatea, onoarea sau reputatia unei persoane constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
    (5) Prezentarea denaturata a datelor din dosarul de securitate, in scopul discreditarii sau al nedeconspirarii, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea dreptului de a mai lucra in domeniul arhivelor.
    Art. 25
    Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei si Ministerul Public au obligatia de a pune la dispozitie comisiilor juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului materialele solicitate cu privire la persoana candidatilor primului Colegiu al Consiliului, constituit potrivit prevederilor art. 8.
    Art. 26
    Nici o alta prevedere legala privitoare la regimul documentelor nu poate fi interpretata astfel incat sa impiedice aplicarea prevederilor prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta din 20 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                               VASILE LUPU

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           ULM NICOLAE SPINEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 187/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 187 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 187/1999
OUG 24 2008
privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Decizia 51 2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste
Hotărârea 22 2004
privind interpretarea unor prevederi din actele normative cu aplicabilitate in desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 6 iunie 2004
OUG 57 2000
privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
Hotărârea 17 2000
pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii ca Politie Politica
Hotărârea 1 2000
privind interpretarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/1999, a art. 58 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 si a art. 39 din Legea nr. 70/1991
Hotărârea 4 2000
privind numirea membrilor Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
Rectificare 187 1999
Decretul 412 1999
pentru promulgarea Legii privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu