Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 121 din  7 iulie 2000

privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 325 din 12 iulie 2000


SmartCity3


    In aplicarea prevederilor art. 73 si 78 din Constitutia Romaniei, in scopul asigurarii transparentei in domeniile reglementate prin actele normative nepublicate, anterioare adoptarii Constitutiei, in vederea eliminarii din legislatia Romaniei a actelor normative nepublicate, care contravin prevederilor si principiilor constitutionale,

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Sunt si raman abrogate, la implinirea unui termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, actele normative nepublicate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    Art. 2
    Ministerele si celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului sau autoritatile administrative autonome vor face, unde este cazul, propuneri de inlocuire si de actualizare a reglementarilor din domeniul lor de activitate, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                         ION DIACONESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     p. PRESEDINTELE SENATUI,
                       CONSTANTIN DAN VASILIU

                     ACTE NORMATIVE NEPUBLICATE
                     care sunt si raman abrogate

    I. DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT

    - D. nr. 129 din 30 martie 1949
    Stabilirea regimului culturilor in depozite
    - D. nr. 249 din 15 noiembrie 1950
    Stabilirea regimului padurilor necesare intereselor militare
    - D. nr. 462 din 8 decembrie 1952
    Aprobarea Regulamentului privind descrierea si modul de purtare a Medaliei "A cincea aniversare a Republicii Populare Romane"
    - D. nr. 198 din 28 aprilie 1953
    Reorganizarea Scolii militare de muzica
    - D. nr. 72 din 8 martie 1954
    Repartizarea sarcinii de valorificare a unor bunuri ce ies din dotarea armatei intre Ministerul Industriei Usoare si UCECOM
    - D. nr. 131 din 16 aprilie 1954
    Modificarea Regulamentului privind titlul de onoare de "Mama Eroina" si ordinul "Mama Eroina"
    - D. nr. 132 din 16 aprilie 1954
    Modificarea Regulamentului privind "Medalia Maternitatii"
    - D. nr. 133 din 16 aprilie 1954
    Modificarea Regulamentului privind ordinul "Gloria Materna"
    - D. nr. 205 din 21 aprilie 1956
    Stabilirea unor drepturi pentru cetatenii si fostii cetateni romani repatriati pe baza Decretului nr. 253/1955 privind inlesnirea repatrierii unor cetateni si fosti cetateni romani si amnistierea celor repatriati
    - D. nr. 135 din 3 martie 1962
    Incetarea activitatii Asociatiei voluntare pentru sprijinirea apararii patriei
    - D. nr. 133 din 19 aprilie 1972
    Determinarea bazei de calcul a pensiei pentru persoanele care au detinut functia de ambasador sau de ministru plenipotentiar, ca sefi de misiuni diplomatice
    - D. nr. 242 din 21 aprilie 1973
    Trecerea grupului de aviatie al Ministerului de Interne in subordinea Ministerului Apararii Nationale
    - D. nr. 155 din 19 iunie 1974
    Organizarea Consiliului Tehnic de Coordonare a Productiei de Tehnica Militara
    - D. nr. 169 din 8 iulie 1974
    Incadrarea in munca a unor persoane
    - D. nr. 177 din 16 august 1974
    Completarea si modificarea structurii organizatorice a Centralei industriale de autocamioane si turisme Brasov
    - D. nr. 179 din 20 august 1974
    Tipizarea cazanelor de abur, apa calda si fierbinte
    - D. nr. 229 din 18 decembrie 1974
    Completarea si modificarea structurii organizatorice a Centralei industriale de autocamioane si turisme Brasov si a Intreprinderii de autocamioane Brasov
    - D. nr. 242 din 27 decembrie 1974
    Exporturile complexe
    - D. nr. 40 din 3 aprilie 1975
    Infiintarea Intreprinderii de utilaj greu Craiova din cadrul Centralei industriale de utilaj energetic, metalurgic si masini de ridicat de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini Grele si inceperea lucrarilor pregatitoare de baza
    - D. nr. 46 din 5 mai 1975
    Extinderea la toate unitatile de alimentatie publica a unor prevederi ale Decretului nr. 83/1974 pentru modificarea anexei nr. 4 a Decretului nr. 410/1973 privind imbunatatirea sistemului de contractare si achizitii la animale, pasari, peste si oua, precum si modificarea preturilor cu amanuntul la carne, produse din carne, pasari, peste si oua
    - D. nr. 141 din 26 noiembrie 1975
    Retribuirea personalului din unitatile de cult
    - D. nr. 31 din 23 februarie 1976
    Infiintarea Combinatului siderurgic Calarasi si a Intreprinderii de constructii si montaje siderurgice Calarasi
    - D. nr. 39 din 12 martie 1976
    Reglementarea unor probleme financiare la cooperativele agricole de productie
    - D. nr. 73 din 23 martie 1976
    Unele masuri in legatura cu plata carbunelui folosit in centralele termice de cvartal de locuinte din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara
    - D. nr. 83 din 6 aprilie 1976
    Aprobarea normelor de structura si a structurilor organizatorice tip pentru unele institutii cultural-educative din subordinea Ministerului Educatiei si Invatamantului
    - D. nr. 85 din 6 aprilie 1976
    Constituirea si utilizarea fondului ministrului (presedintelui), fondului editurii, fondului redactorului-sef si fondului rectorului
    - D. nr. 88 din 15 aprilie 1976
    Conditiile speciale de munca la Intreprinderea de produse refractare "9 Mai" Turda
    - D. nr. 238 din 12 iulie 1976
    Infiintarea unor unitati si subunitati in cadrul unor intreprinderi de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini
    - D. nr. 268 din 25 august 1976
    Constituirea colectivului de coordonare a programului de energetica nucleara
    - D. nr. 402 din 7 decembrie 1976
    Infiintarea Intreprinderii pentru constructii de masini si utilaje grele in municipiul Giurgiu si unele masuri pentru inceperea lucrarilor de investitii
    - D. nr. 425 din 27 decembrie 1976
    Aprobarea normelor privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani angajati la societatile mixte cu sediul in strainatate, precum si ale cetatenilor romani delegati in consiliile de administratie si comisiile de cenzori ale societatilor mixte cu sediul in tara sau strainatate
    - D. nr. 452 din 31 decembrie 1976
    Aprobarea infiintarii si incadrarea in grad de organizare a Asociatiei economice de stat si cooperatiste Jimbolia - judetul Timis
    - D. nr. 25 din 9 februarie 1977
    Aprobarea traseelor conductelor magistrale si a normativului pentru stabilirea latimii culoarelor necesare constructiei conductelor metalice ingropate, in ramura petrol si gaze
    - D. nr. 27 din 9 februarie 1977
    Acordarea burselor si asigurarea cheltuielilor de transport international pentru cadrele trimise pe o durata de doi ani in Republica Populara Chineza, pentru specializare in domeniul limbii chineze
    - D. nr. 29 din 9 februarie 1977
    Trecerea Intreprinderii de utilaje si piese de schimb Miercurea-Ciuc in subordinea Centralei industriale de tractoare si masini agricole Brasov, aprobarea unor masuri pentru realizarea investitiei "Intreprinderea de utilaje si piese de schimb Gheorgheni" judetul Harghita, precum si trecerea Intreprinderii de articole metalice pentru mobila si binale Arad in subordinea Centralei pentru utilaje si piese de schimb Bucuresti
    - D. nr. 57 din 19 martie 1977
    Aprobarea unor masuri pentru realizarea obiectivului Societatea mixta "OLTCIT" - S.A.
    - D. nr. 74 din 6 aprilie 1977
    Unele masuri pentru rationalizarea si gospodarirea economicoasa a parcului de autoturisme apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne
    - D. nr. 102 din 22 aprilie 1977
    Aprobarea infiintarii si incadrarii in grad de organizare a unor asociatii economice de stat si cooperatiste
    - D. nr. 135 din 24 mai 1977
    Organizarea activitatilor de investitii mecano-energetice si de automatizare, in centrale, unitati asimilate acestora si intreprinderi
    - D. nr. 142 din 1 iunie 1977
    Trecerea activitatii unor unitati de desfacere cu amanuntul si de alimentatie publica din unele localitati de la organizatiile cooperatiei de consum la intreprinderile comerciale de stat
    - D. nr. 143 din 1 iunie 1977
    Reglementarea unor probleme financiare la cooperativele agricole de productie
    - D. nr. 145 din 1 iunie 1977
    Completarea si modificarea structurilor organizatorice ale unor centrale industriale organizate pe structura unei intreprinderi din ramura industriei constructiilor de masini
    - D. nr. 180 din 22 iunie 1977
    Aprobarea planului de masuri privind organizarea stramutarii gospodariilor afectate de unele lucrari energetice, precum si ajutoarele si inlesnirile ce se acorda celor stramutati
    - D. nr. 244 din 28 iulie 1977
    Stabilirea drepturilor nete de retribuire ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
    - D. nr. 345 din 27 septembrie 1977
    Inlocuirea unor materiale explozive cu termen de depozitare limitat aflate in depozitele Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne
    - D. nr. 370 din 19 octombrie 1977
    Trecerea unor intreprinderi din subordinea Ministerului de Interne in subordinea unor centrale industriale de sub indrumarea si controlul unor ministere
    - D. nr. 376 din 19 octombrie 1977
    Trecerea Bazei de Export Palas - Constanta din cadrul Oficiului economic central "Carpati" la Intreprinderea de comert exterior Prodexport din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare
    - D. nr. 488 din 27 decembrie 1977
    Acordarea unor credite cooperativelor agricole de productie
    - D. nr. 182 din 13 mai 1978
    Unele masuri referitoare la recrutarea muncitorilor necalificati pentru unitatile din industria extractiva si constructii-montaj subordonate Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei
    - D. nr. 273 din 24 iulie 1978
    Baterea si punerea in circulatie a unei monede de 5 lei confectionata din aluminiu
    - D. nr. 379 din 2 octombrie 1978
    Unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in domeniul pregatirii fabricatiei de tractoare la unele unitati de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini
    - D. nr. 458 din 10 noiembrie 1978
    Reglementarea unor probleme financiare la cooperativele agricole de productie
    - D. nr. 485 din 28 noiembrie 1978
    Suportarea de catre unitatile socialiste care preiau produse agricole a contributiei statului la constituirea fondurilor necesare platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie si taranilor cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate
    - D. nr. 525 din 26 decembrie 1978
    Stabilirea unor masuri in legatura cu lichidarea patrimoniului unitatilor sanitare cu plata, ca urmare a incetarii activitatii acestora
    - D. nr. 528 din 26 decembrie 1978
    Reglementarea schimbarii autovehiculelor si anvelopelor auto din dotarea Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne
    - D. nr. 529 din 26 decembrie 1978
    Constituirea fondului de acoperire a eventualelor riscuri care se pot produce pe timpul transportului fructelor de padure si ciupercilor comestibile livrate la export
    - D. nr. 24 din 18 ianuarie 1979
    Unele masuri in legatura cu muncitorii care executa in subteran lucrari hidroenergetice
    - D. nr. 27 din 18 ianuarie 1979
    Retribuirea personalului muncitor de la Combinatul siderurgic Calarasi
    - D. nr. 42 din 26 ianuarie 1979
    Instituirea unor masuri exceptionale de protectie impotriva pestei porcine africane la importurile de sroturi de soia de origine braziliana
    - D. nr. 62 din 20 februarie 1979
    Modificarea denumirii unor unitati de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica
    - D. nr. 65 din 20 februarie 1979
    Modificarea anexei - Departamentul Agriculturii de Stat - la Decretul nr. 162/1973 si incadrarea in grad de organizare a unor unitati din componenta Intreprinderii agricole de stat "Insula Mare a Brailei"
    - D. nr. 91 din 7 martie 1979
    Acordarea unor drepturi personalului muncitor care executa lucrarile de investitii de pe platformele Midia, Navodari si Combinatul chimic Cernavoda
    - D. nr. 117 din 29 martie 1979
    Organizarea activitatii de arbitraj valutar in cadrul Bancii Romane de Comert Exterior
    - D. nr. 123 din 29 martie 1979
    Aprobarea retelei tarifare pentru retribuirea unor muncitori de la Combinatul de fibre sintetice Campulung Muscel
    - D. nr. 128 din 2 aprilie 1979
    Aprobarea retelei tarifare de retribuire a unor muncitori calificati de la Combinatul petrochimic Teleajen si Intreprinderea rafinaria Vega
    - D. nr. 163 din 28 aprilie 1979
    Unele masuri pentru cresterea productiei de lignit
    - D. nr. 170 din 5 mai 1979
    Autorizarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare de a face schimb de buletine de epizootii cu tarile cu care Republica Socialista Romania are relatii diplomatice
    - D. nr. 179 din 12 mai 1979
    Aprobarea retelei tarifare pentru retribuirea unor muncitori de la Combinatul chimic Giurgiu
    - D. nr. 204 din 19 mai 1979
    Infiintarea Trustului de constructii si instalatii pentru Centrale nuclearo-electrice, din subordinea Ministerului Energiei Electrice si unele masuri pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii la centralele nuclearo-electrice
    - D. nr. 258 din 6 iulie 1979
    Unele masuri pentru executia Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier II
    - D. nr. 318 din 28 august 1979
    Unele masuri pentru imbunatatirea aprovizionarii si desfacerii productiei societatilor mixte de productie din Republica Socialista Romania
    - D. nr. 337 din 13 septembrie 1979
    Utilizarea combustibililor pentru gatitul in bucatariile apartamentelor din noile blocuri de locuinte
    - D. nr. 342 din 1 octombrie 1979
    Aplicarea in continuare din anul 1979 a prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 536/1978
    - D. nr. 349 din 2 octombrie 1979
    Trecerea Sectiei depozitare-incarcare din cadrul Intreprinderii miniere Rovinari la Intreprinderea electrocentrale Rovinari
    - D. nr. 379 din 2 noiembrie 1979
    Unele masuri de imbunatatire a organizarii activitatii de productie la Combinatul petrochimic Pitesti, din subordinea Centralei industriale de rafinarii si petrochimie Ploiesti, de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Chimice
    - D. nr. 409 din 28 noiembrie 1979
    Acordarea unui spor de 25% si de 20% din retributia tarifara pentru munca in timpul noptii in unele intreprinderi subordonate Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, Ministerului Industriei Usoare si Ministerului Industriei Chimice
    - D. nr. 427 din 11 decembrie 1979
    Modul in care cetatenii romani pot sa presteze unele servicii in favoarea sucursalei din Bucuresti a Bancii Manufacturers Hanover Trust Co., New York
    - D. nr. 478 din 29 decembrie 1979
    Taxele aplicabile aeronavelor straine pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalatiilor si serviciilor de navigatie aeriana de pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, precum si pentru asistenta tehnica si comerciala acordata acestor aeronave, calatorilor, bagajelor si mesageriilor transportate la bordul lor
    - D. nr. 64 din 5 martie 1980
    Trecerea capacitatii de constructii si reparatii de nave de mare tonaj de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul Industriei Constructiilor de Masini
    - D. nr. 66 din 5 martie 1980
    Aprobarea noilor conditii de calitate pentru unele produse petroliere
    - D. nr. 152 din 7 mai 1980
    Construirea unor artere de circulatie, exproprierea unor terenuri si constructii, precum si scoaterea din functiune si demolarea unor constructii, in vederea sistematizarii zonei centrale a municipiului Bucuresti
    - D. nr. 170 din 20 mai 1980
    Trecerea activitatii de cercetare si proiectare tehnologica uzinala de la unitatile de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica la intreprinderi constructoare de masini din cadrul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de pregatire tehnologica a fabricatiei la aceste unitati
    - D. nr. 179 din 2 iunie 1980
    Infiintarea unui compartiment de comert exterior si cooperare economica internationala in cadrul Oficiului economic central "Carpati"
    - D. nr. 281 din 23 septembrie 1980
    Trecerea sectiei pentru producerea fainurilor proteice furajere Timisoara, din cadrul Intreprinderii "Protan" Bucuresti la Combinatul pentru producerea si industrializarea carnii de porc Timis
    - D. nr. 282 din 23 septembrie 1980
    Unele masuri de imbunatatire a organizarii grupurilor energetice din centralele termoelectrice Rovinari si Turceni, subordonate Centralei industriale de producere a energiei electrice si termice
    - D. nr. 286 din 23 septembrie 1980
    Unele masuri referitoare la imbunatatirea activitatii de pescuit oceanic
    - D. nr. 300 din 6 octombrie 1980
    Creditarea curenta a exporturilor romanesti efectuate in Republica Zair si neincasate la termen
    - D. nr. 307 din 7 octombrie 1980
    Trecerea "Sectiei Balcesti pentru productii in cooperare cu industria republicana" din Intreprinderea judeteana de gospodarie comunala si locativa Valcea, la Intreprinderea Electroputere Craiova, din subordinea Centralei industriale de masini si aparataje electrice Craiova
    - D. nr. 341 din 3 noiembrie 1980
    Gradarea Societatii mixte "Fabrica de reductoare Resita Renk" S.A. si stabilirea modului de retribuire a personalului muncitor roman
    - D. nr. 351 din 21 noiembrie 1980
    Unele masuri de imbunatatire a activitatii de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si introducere a progresului tehnic in domeniul materialelor ultrapure si semiconductoare pentru industria electronica, electrotehnica, aerospatiala si tehnica nucleara
    - D. nr. 356 din 21 noiembrie 1980
    Aprobarea executarii unor lucrari geologice de catre Intreprinderea de cooperare economica cu strainatatea in domeniul petrolului si gazelor "ROMPETROL"
    - D. nr. 358 din 26 noiembrie 1980
    Dezvoltarea constructiei de locuinte in zona bazinelor carbonifere Oltenia, judetul Gorj, si Valea Jiului, judetul Hunedoara
    - D. nr. 401 din 26 decembrie 1980
    Acordarea unor avantaje materiale personalului muncitor care lucreaza la minele de argila din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice
    - D. nr. 402 din 26 decembrie 1980
    Stabilirea unor masuri privind realizarea cooperarii cu Republica Populara Angola in domeniul pregatirii cadrelor aeronautice
    - D. nr. 409 din 29 decembrie 1980
    Unele drepturi ce se acorda personalului muncitor incadrat la Centrala nuclearo-electrica Cernavoda
    - D. nr. 415 din 30 decembrie 1980
    Aprobarea retributiilor tarifare in valuta pentru personalul muncitor trimis in misiune permanenta in strainatate
    - D. nr. 14 din 23 ianuarie 1981
    Unele masuri pentru aplicarea sistemului de retribuire pe baza de cote procentuale a personalului muncitor din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala
    - D. nr. 32 din 21 februarie 1981
    Modul de calculare a pensiilor dupa 1 ianuarie 1981 pentru persoanele a caror retributie a fost majorata in cincinalul 1976 - 1980
    - D. nr. 107 din 22 aprilie 1981
    Trecerea unor unitati de imbuteliere a apelor minerale din componenta Centralei berii, spirtului, amidonului si apelor minerale si a unor formatii de lucru de la unele intreprinderi, in cadrul unor intreprinderi din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare
    - D. nr. 118 din 13 mai 1981
    Vanzarea de marfuri prin unitati comerciale din strainatate
    - D. nr. 124 din 13 mai 1981
    Organizarea parcului de autovehicule si remorci auto din dotarea Intreprinderii de preparate si conserve din carne Bucuresti intr-o autobaza-sectie, prin derogare de la prevederile Decretului nr. 377/1979
    - D. nr. 128 din 13 mai 1981
    Incadrarea in grad de organizare a unor cooperative agricole de productie si asociatii intercooperatiste
    - D. nr. 164 din 20 iunie 1981
    Trecerea Preventoriului TBC Sanpetru, judetul Brasov, din subordinea Ministerului Sanatatii in subordinea Consiliului popular al judetului Brasov
    - D. nr. 188 din 9 iulie 1981
    Acoperirea unor cheltuieli pentru diferentele de pret din activitatea de comert exterior
    - D. nr. 197 din 15 iulie 1981
    Reglementarea diferentelor de pret la produsele industriale destinate fondului pietei si la serviciile prestate populatiei rezultate in urma actualizarii si imbunatatirii preturilor prin Decretul nr. 392 din 23 decembrie 1980
    - D. nr. 210 din 23 iulie 1981
    Majorarea numarului maxim de autoturisme pentru activitatea GETAX la Consiliul popular al judetului Constanta
    - D. nr. 221 din 14 august 1981
    Completarea structurii organizatorice a Intreprinderii "23 August" Bucuresti
    - D. nr. 247 din 31 august 1981
    Unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de service si asistenta tehnica la autoturisme
    - D. nr. 304 din 8 octombrie 1981
    Unele masuri pentru inlocuirea cu gaze naturale a unor consumuri de combustibili petrolieri in instalatii tehnologice si de producerea energiei termice existente, in localitati cu retea de distributie a gazelor naturale
    - D. nr. 331 din 14 noiembrie 1981
    Trecerea depozitului de carbune Rosia din cadrul Intreprinderii miniere Rovinari la Intreprinderea electrocentrale Rovinari
    - D. nr. 390 din 22 decembrie 1981
    Participarea Bancii Romane de Comert Exterior la majorarea capitalului Bancii Anglo-Romane
    - D. nr. 81 din 2 martie 1982
    Stabilirea nivelurilor de retribuire pentru unele functii din Intreprinderea de masini-unelte si agregate Bucuresti si din Intreprinderea mecanica fina Bucuresti
    - D. nr. 111 din 22 martie 1982
    Stabilirea retributiilor tarifare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in Republica Socialista Vietnam si Republica Populara Polona
    - D. nr. 136 din 6 aprilie 1982
    Unele masuri de imbunatatire a conducerii combinatelor miniere Rovinari si Motru
    - D. nr. 167 din 23 aprilie 1982
    Aprobarea achizitionarii de catre Administratia Asigurarilor de Stat (ADAS) a unei cote de participare la Agentia de subscriere in domeniul asigurarilor CULLUM UNDERWRITING AGENCIES LIMITED - Londra
    - D. nr. 191 din 13 mai 1982
    Aprobarea planului de masuri pentru realizarea stramutarilor din zona afectata de executarea investitiei "Lacuri de acumulare pe Mostistea", exproprierea si scoaterea din productia agricola a unor terenuri, exproprierea unor constructii, precum si demolarea si scoaterea din functiune a unor constructii, situate in judetul Calarasi
    - D. nr. 201 din 19 mai 1982
    Aprobarea Planului de masuri pentru realizarea stramutarilor din zona afectata de executarea investitiei "Amenajarea hidroenergetica a raului Somesul Mic, aval de Tarnita", precum si exproprierea, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor terenuri, exproprierea, scoaterea din functiune si demolarea unor constructii
    - D. nr. 334 din 17 septembrie 1982
    Baterea si punerea in circulatie a unei monede divizionare de 25 bani confectionata din aluminiu
    - D. nr. 354 din 6 octombrie 1982
    Unele masuri pentru imbunatatirea activitatii Trustului de constructii-montaj Gorj, din subordinea Consiliului popular al judetului Gorj
    - D. nr. 390 din 28 octombrie 1982
    Aprobarea transportului gratuit, pentru vizitarea familiei al personalului muncitor detasat la santierele de constructii-montaj ale Ministerului Energiei Electrice
    - D. nr. 391 din 28 octombrie 1982
    Producerea de piese de schimb in vederea constituirii unui fond de marfa pentru export, destinat activitatii de service in strainatate, precum si satisfacerii prompte a unor cereri la export, la intreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini
    - D. nr. 434 din 13 decembrie 1982
    Aprobarea planului de masuri pentru realizarea stramutarilor din zona afectata de executarea investitiei "Indiguirea raului Prut pe sectorul Sculeni - Tutora - Gorbani si amenajarea zonei de varsare a raului Jijia" judetul Iasi, precum si exproprierea, demolarea si scoaterea din functiune a unor constructii
    - D. nr. 14 din 15 ianuarie 1983
    Creditarea pieselor de schimb auto disponibile
    - D. nr. 140 din 27 aprilie 1983
    Constituirea unui fond special in valuta, prin care sa se asigure finantarea programului de construire a centralelor nuclearo-electrice in Republica Socialista Romania
    - D. nr. 151 din 30 aprilie 1983
    Modul de acordare a creditelor reprezentand contravaloarea in lei a exporturilor catre Republica Socialista Vietnam in cadrul creditelor guvernamentale aprobate
    - D. nr. 242 din 5 iulie 1983
    Masuri pentru asigurarea fortei de munca in unele unitati agricole de stat sau cooperatiste
    - D. nr. 276 din 29 iulie 1983
    Fabricarea unor combine si module de recoltat porumb destinate agriculturii fara omologarea prototipurilor
    - D. nr. 329 din 10 septembrie 1983
    Trecerea atelierului de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii Pojorata - Paraul Cailor din cadrul Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii in cadrul Ministerului Minelor
    - D. nr. 351 din 3 octombrie 1983
    Regularizarea cheltuielilor cu contrastaliile platite pana la 31 decembrie 1981 si nerecuperate de intreprinderile de comert exterior
    - D. nr. 435 din 23 noiembrie 1983
    Constituirea Sectorului pentru urmarirea realizarii productiei de export, a exportului si a activitatii de cooperare economica internationala
    - D. nr. 44 din 4 februarie 1984
    Reglementarea creditelor comerciale externe amanate sau reesalonate la plata
    - D. nr. 155 din 12 mai 1984
    Imbunatatirea organizarii Intreprinderii de produse carbunoase Slatina
    - D. nr. 185 din 2 iunie 1984
    Stabilirea unor masuri pentru cresterea stimularii intreprinderilor si a oamenilor muncii in realizarea si depasirea productiei pentru export
    - D. nr. 264 din 23 iulie 1984
    Modificarea preturilor de productie si de livrare, pentru nave maritime si fluviale, precum si modificarea unor indicatori de plan pe anul 1984
    - D. nr. 281 din 1 august 1984
    Majorarea retributiei cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si din alte unitati din sectorul special
    - D. nr. 302 din 30 august 1984
    Unele masuri pentru fabricarea pe stoc si creditarea a 6 elicoptere mijlocii IAR-30 PUMA
    - D. nr. 322 din 17 septembrie 1984
    Acordarea zilnica a unei mese calde gratuite personalului muncitor incadrat la instalatiile de aglomerare nr. 2, electroliza plumbului nr. 2 si instalatia furnal nr. 2 de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Copsa Mica din subordinea Ministerului Industriei Chimice
    - D. nr. 23 din 24 ianuarie 1985
    Unele masuri pentru realizarea autoturismului de oras de foarte mic litraj
    - D. nr. 38 din 6 februarie 1985
    Aprobarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, specializate pentru producerea si industrializarea carnii destinate exportului
    - D. nr. 61 din 22 februarie 1985
    Masurile pentru realizarea programului de energetica nucleara
    - D. nr. 63 din 23 februarie 1985
    Unele masuri pentru construirea de obiective din industria de gaze a U.R.S.S.
    - D. nr. 83 din 13 martie 1985
    Infiintarea Intreprinderii-antrepriza de constructii nuclearo-electrice Victoria
    - D. nr. 84 din 15 martie 1985
    Trecerea Intreprinderii nuclearo-electrice Cernavoda din subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara in subordinea Ministerului Energiei Electrice
    - D. nr. 91 din 30 martie 1985
    Unele masuri pentru folosirea rationala si economisirea unor combustibili
    - D. nr. 101 din 9 aprilie 1985
    Unele masuri pentru realizarea investitiilor la Intreprinderea de Avioane Bacau
    - D. nr. 269 din 27 august 1985
    Imbunatatirea activitatii unor unitati organizate in profil teritorial
    - D. nr. 273 din 4 septembrie 1985
    Unele masuri pentru asigurarea conditiilor de realizare a productiei de energie electrica in centralele termoelectrice Rovinari si Turceni
    - D. nr. 366 din 22 noiembrie 1985
    Activitatea de vanzare in tara a marfurilor romanesti pe valuta convertibila
    - D. nr. 28 din 25 ianuarie 1986
    Unele masuri pentru asigurarea conditiilor de indeplinire a programului pentru realizarea productiei de carbune
    - D. nr. 53 din 8 februarie 1986
    Trecerea carierei de calcar Celea-Harsova de la Intreprinderea judeteana de productie industriala si prestari de servicii Constanta la Intreprinderea miniera Dobrogea - Constanta
    - D. nr. 150 din 7 mai 1986
    Imbunatatirea activitatii Intreprinderii antrepriza de constructii si montaje miniere Petrosani
    - D. nr. 163 din 9 mai 1986
    Asigurarea bazei materiale a productiei destinate exportului
    - D. nr. 206 din 12 iunie 1986
    Imbunatatirea activitatii Trustului antrepriza generala de constructii-montaj Dolj
    - D. nr. 242 din 4 iulie 1986
    Aprobarea unor masuri necesare inceperii executarii obiectivului de investitii "Canal Dunare - Bucuresti"
    - D. nr. 250 din 12 iulie 1986
    Stabilirea normelor si normativelor de stoc pentru materii prime si materiale, productia neterminata si produse finite
    - D. nr. 306 din 25 septembrie 1986
    Imbunatatirea activitatii de comert exterior
    - D. nr. 393 din 29 noiembrie 1986
    Unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de reparatii capitale si modernizari ale instalatiilor si agregatelor electroenergetice la intreprinderile de electrocentrale si retele electrice din cadrul Ministerului Energiei Electrice
    - D. nr. 37 din 16 februarie 1987
    Stabilirea normelor de stoc pentru materii prime, materiale, productie neterminata, produse finite, precum si a normativelor de mijloace circulante si credite la 1000 lei productie marfa industriala din activitatea de baza
    - D. nr. 166 din 30 iunie 1987
    Retribuirea personalului din formatia de interventie pentru lucrari speciale la unele instalatii de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Copsa Mica
    - D. nr. 258 din 1987
    Executarea unor apartamente si altor obiective de investitii in municipiul Bucuresti (15.000 apartamente)
    - D. nr. 270 din 9 noiembrie 1987
    Unele masuri de imbunatatire a organizarii Uzinei electrice de termoficare II Oradea-Est
    - D. nr. 320 din 18 decembrie 1987
    Stabilirea indicatorilor de plan economici si financiari pentru Ministerul Minelor, Ministerul Petrolului si Centrala-departament a Geologiei
    - D. nr. 282 din 27 septembrie 1988
    Valorificarea, utilizarea, transformarea si scoaterea din functiune a unor mijloace de transport auto si masini agricole retrase din exploatare, cu durata de serviciu normata neexpirata
    - D. nr. 350 din 16 noiembrie 1988
    Privind constituirea fondului centralizat de materii prime si materiale de baza
    - D. nr. 351 din 16 noiembrie 1988
    Privind constituirea fondului centralizat al statului de produse agricole si alimentare pentru consum si eliberarea acestora
    - D. nr. 363 din 1 decembrie 1988
    Privind acordarea unor facilitati de manipulare si depozitare a marfurilor straine in porturile maritime si fluviale romanesti, precum si pentru trecerea navelor prin Canalul Dunare - Marea Neagra si ramificatia Poarta Alba - Midia, Navodari
    - D. nr. 67 din 27 martie 1989
    Privind imbunatatirea componentei Trusturilor de producere, industrializare si livrare a carnii la export si de aprovizionare a Capitalei cu carne
    - D. nr. 258 din 28 octombrie 1989
    Trecerea unor intreprinderi comerciale de stat din subordinea Ministerului Comertului Interior in subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti

    II. DECRETE PREZIDENTIALE

    - D.P. nr. 28 din 23 aprilie 1974
    Instituirea unei comisii de partid si de stat pentru asigurarea folosirii rationale a spatiilor destinate birourilor in ministere si celelalte organizatii centrale
    - D.P. nr. 44 din 9 mai 1974
    Stabilirea functiilor din unitatile socialiste pentru care se poate acorda o camera separata cu destinatia de birou, precum si limitele suprafetei acesteia
    - D.P. nr. 183 din 15 iulie 1978
    Stabilirea pretului de productie si de livrare pentru motonava tip Lena de 2.100 tone, export in U.R.S.S.
    - D.P. nr. 100 din 10 aprilie 1982
    Aprobarea Normativului privind stabilirea numarului de telefoane directe la unitatile socialiste
      D.P. nr. 97 din 1 iunie 1985
    Completarea anexei nr. 1 la Decretul nr. 106/1980 privind stabilirea obiectivelor care se asigura cu paza militara de catre Ministerul de InterneSmartCity5

COMENTARII la Legea 121/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 121 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu