E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 133 din 22 decembrie 1994

pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, a Acordului international privind carnea de bovina si a Acordului international privind produsele lactate, incheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 360 din 27 decembrie 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica urmatoarele intelegeri internationale:
    - Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, incheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994;
    - Acordul international privind carnea de bovina, incheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994;
    - Acordul international privind produsele lactate, incheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994.
    Art. 2
    Taxele vamale din Tariful vamal de import al Romaniei vor fi mai mici sau cel mult egal cu nivelul specificat in Lista nr. LXIX - Romania, anexata la Protocolul de la Marrakech.
    Art. 3
    Ministerul Comertului va publica, periodic, modificarile in regimul de import si export ce intervin ca urmare a aplicarii angajamentelor asumate de Romania in baza Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        PRESEDINTELE SENATUI
                    prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               ADRIAN NASTASE

                       ACORDUL DE LA MARRAKECH
    privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert*)

    *) Traducere

    Partile la prezentul acord,
    recunoscand ca raporturile lor in domeniul comercial si economic trebuie sa fie orientate spre ridicarea nivelului de trai, realizarea folosirii integrale a fortei de munca si a unui nivel ridicat si in continua crestere a venitului real si al cererii efective si spre cresterea productiei si a comertului cu bunuri si servicii, permitand in acelasi timp utilizarea optima a resurselor mondiale in conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabila, in vederea protejarii si prezervarii mediului inconjurator si, totodata, a intaririi mijloacelor de realizare a acesteia intr-o maniera care sa fie compatibila cu necesitatile si preocuparile respective la diferite niveluri de dezvoltare economica,
    recunoscand, pe de alta parte, ca este necesar sa se depuna eforturi pozitive pentru ca tarile in curs de dezvoltare si, in special, cele mai putin dezvoltate dintre acestea, sa isi asigure o parte din cresterea comertului international care sa corespunda necesitatilor dezvoltarii lor economice,
    dornice sa contribuie la realizarea acestor obiective prin incheierea de acorduri vizand, pe baza de reciprocitate si avantaje reciproce, reducerea substantiala a taxelor vamale si a altor obstacole in calea schimburilor comerciale, precum si eliminarea discriminarilor in relatiile comerciale internationale,
    hotarate, in consecinta, sa puna in aplicare un sistem comercial multilateral integrat, mai vizibil si mai durabil, care sa inglobeze Acordul General pentru Tarife Vamale si Comert, rezultatele eforturilor de liberalizare a comertului intreprinse in trecut, precum si toate rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay,
    determinate sa prezerve principiile fundamentale si sa favorizeze realizarea obiectivelor care sustin acest sistem comercial multilateral,
    convin dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Instituirea organizatiei
    Organizatia Mondiala de Comert (denumita in continuare O.M.C.) este constituita in baza prezentului acord.
    Art. 2
    Aria de actiune a O.M.C.
    1. O.M.C. va servi drept cadru institutional comun pentru desfasurarea relatiilor comerciale dintre membrii sai in ceea ce priveste aspectele legate de acordurile si instrumentele juridice conexe inscrise in anexele*) la prezentul acord.
------------
    *) Anexele se publica ulterior.

    2. Acordurile si instrumentele juridice conexe cuprinse in anexele nr. 1, 2 si 3 (denumite in continuare acorduri comerciale multilaterale) fac parte integranta din prezentul acord si sunt obligatorii pentru toti membrii.
    3. Acordurile si instrumentele juridice conexe cuprinse in anexa nr. 4 (denumite in continuare acorduri comerciale plurilaterale) fac parte, de asemenea, din prezentul acord pentru membrii care le-au acceptat si sunt obligatorii pentru acesti membri. Acordurile comerciale plurilaterale nu creeaza nici obligatii si nici drepturi pentru membrii care nu le-au acceptat.
    4. Acordul General pentru Tarife Vamale si Comert 1994, astfel cum este cuprins in anexa nr. 1A (in continuare denumit G.A.T.T. 1994) este distinct din punct de vedere juridic de Acordul General pentru Tarife Vamale si Comert datat 30 octombrie 1947, anexat la Actul final adoptat la incheierea celei de-a doua sesiuni a Comisiei Pregatitoare a Conferintei Natiunilor Unite pentru Comert si Utilizarea Fortei de Munca, astfel cum acesta a fost rectificat, amendat sau modificat ulterior (denumit in continuare G.A.T.T. 1947).
    Art. 3
    Functiile O.M.C.
    1. O.M.C. va facilita punerea in aplicare, administrarea si functionarea prezentului acord si a acordurilor comerciale multilaterale, va favoriza realizarea obiectivelor acestora si va servi, de asemenea, drept cadru pentru administrarea si functionarea acordurilor comerciale plurilaterale.
    2. O.M.C. va fi forumul pentru negocieri intre membrii sai cu privire la relatiile lor comerciale multilaterale referitoare la probleme vizate in acordurile cuprinse in anexele la prezentul acord. O.M.C. va putea, de asemenea, sa serveasca drept forum pentru alte negocieri intre membrii sai cu privire la relatiile lor comerciale multilaterale, precum si drept cadru pentru punerea in aplicare a rezultatelor acestor negocieri, conform celor ce vor putea fi decise de catre Conferinta ministeriala.
    3. O.M.C. va administra Memorandumul de acord privind regulile si procedurile de reglementare a diferendelor (denumit in continuare Memorandum de acord privind reglementarea diferendelor), cuprins in anexa nr. 2 la prezentul acord.
    4. O.M.C. va administra Mecanismul de examinare a politicilor comerciale (denumit in continuare TPRM), prevazut in anexa nr. 3 la prezentul acord.
    5. In scopul asigurarii unei mai mari coerente in elaborarea politicilor economice la nivel mondial, O.M.C. va coopera, dupa cum va fi adecvat, cu Fondul Monetar International si cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si cu institutiile sale afiliate.
    Art. 4
    Structura O.M.C.
    1. Va fi constituita o conferinta ministeriala compusa din reprezentantii tuturor membrilor, care se va reuni cel putin o data la 2 ani. Conferinta ministeriala va exercita functiile O.M.C. si va lua masurile necesare in acest scop. Conferinta ministeriala va fi abilitata sa ia decizii cu privire la toate aspectele tinand de orice acord comercial multilateral, daca un membru solicita aceasta, conform prevederilor specifice referitoare la luarea deciziilor, care sunt enuntate in prezentul acord si in acordul comercial multilateral respectiv.
    2. Va fi constituit un consiliu general compus din reprezentantii tuturor membrilor, care se va reuni dupa cum va fi adecvat. In intervalul dintre reuniunile Conferintei ministeriale, functiile acesteia vor fi exercitate de catre Consiliul general. Consiliul general va exercita si functiile care ii sunt conferite prin prezentul acord. El isi va stabili propriile reguli de procedura si va aproba regulile de procedura ale comitetelor prevazute la paragraful 7.
    3. Consiliul general se va reuni, dupa cum va fi adecvat, pentru a se achita de functiile Organului de reglementare a diferendelor prevazut in Memorandumul de acord privind reglementarea diferendelor. Organul de reglementare a diferendelor va putea avea propriul sau presedinte si isi va stabili regulile de procedura pe care le va aprecia necesare pentru a se achita de aceste functii.
    4. Consiliul general se va reuni, dupa cum va fi adecvat, pentru a se achita de functiile Organului de examinare a politicilor comerciale prevazut in TPRM. Organul de examinare a politicilor comerciale va putea avea propriul sau presedinte si isi va stabili propriile reguli de procedura pe care le va considera necesare pentru a se achita de aceste functii.
    5. Va fi constituit un consiliu pentru comertul cu bunuri, un consiliu pentru comertul cu servicii si un consiliu pentru aspectele comerciale legate de drepturile de proprietate intelectuala (in continuare denumit Consiliul pentru TRIPS), care vor actiona sub indrumarea generala a Consiliului general. Consiliul pentru comert cu bunuri va superviza functionarea acordurilor comerciale multilaterale cuprinse in anexa nr. 1 A. Consiliul pentru comertul cu servicii va superviza functionarea Acordului General pentru Comertul cu Servicii (in continuare denumit G.A.T.S.). Consiliul pentru TRIPS va superviza functionarea Acordului privind aspectele comerciale legate de drepturile de proprietate intelectuala (in continuare denumit Acordul privind TRIPS). Aceste consilii vor exercita functiile care le sunt atribuite prin acordurile respective, precum si de catre Consiliul general. Ele isi vor stabili reguli proprii de procedura, sub rezerva aprobarilor de catre Consiliul general. Reprezentantii tuturor membrilor vor putea participa la aceste consilii. Aceste consilii se vor reuni dupa cum va fi necesar pentru a se achita de functiile lor.
    6. Consiliul pentru comertul cu bunuri, Consiliul pentru comertul cu servicii si Consiliul pentru TRIPS vor constitui propriile lor organe subsidiare, dupa necesitati. Aceste organe subsidiare isi vor stabili reguli de procedura sub rezerva aprobarii lor de catre consiliul respectiv.
    7. Conferinta ministeriala va constitui un comitet pentru comert si dezvoltare, un comitet pentru restrictii aplicate pentru motive de balanta de plati si un comitet pentru buget, finante si administratie, care vor exercita functiile care le sunt atribuite prin prezentul acord, precum si prin acordurile comerciale multilaterale, ca si orice alte functii suplimentare care le vor fi atribuite de catre Consiliul general, si va putea constitui comitete suplimentare carora le va conferi functiile pe care le va considera adecvate. In cadrul functiilor sale, Comitetul pentru comert si dezvoltare va examina periodic dispozitiile speciale ale acordurilor comerciale multilaterale in favoarea tarilor cel mai putin dezvoltate membre si va raporta Consiliului general pentru ca acesta sa ia masurile adecvate. Reprezentantii tuturor membrilor vor putea participa la aceste comitete.
    8. Organele prevazute in acordurile comerciale plurilaterale vor exercita functiile care le sunt atribuite in virtutea acestor acorduri si vor actiona in cadrul institutional al O.M.C. Ele vor informa regulat Consiliul general asupra activitatii lor.
    Art. 5
    Relatii cu alte organizatii
    1. Consiliul general va incheia aranjamente adecvate pentru a asigura o cooperare eficienta cu celelalte organizatii interguvernamentale care au functii conexe cu cele ale O.M.C.
    2. Consiliul general va putea incheia aranjamente corespunzatoare pentru consultare si cooperare cu organizatiile neguvernamentale care se ocupa de aspecte conexe celor pe care le gestioneaza O.M.C.
    Art. 6
    Secretariat
    1. Se va constitui un secretariat al O.M.C. (in continuare denumit Secretariatul) condus de un director general.
    2. Conferinta ministeriala va numi directorul general si va adopta reguli referitoare la puterile, atributiile, conditiile de lucru si durata mandatului directorului general.
    3. Directorul general va numi membrii personalului Secretariatului si va stabili atributiile si conditiile de angajare a lor, conform regulilor adoptate de catre Conferinta ministeriala.
    4. Functiile directorului general si ale personalului Secretariatului vor avea un caracter exclusiv international. In indeplinirea sarcinilor lor, directorul general si personalul Secretariatului nici nu vor solicita si nici nu vor accepta instructiuni din partea nici unui guvern sau autoritati exterioare O.M.C. Ei se vor abtine de la orice act incompatibil cu situatia lor de functionari internationali. Membrii O.M.C., vor respecta caracterul international al functiilor directorului general si ale personalului Secretariatului si nu vor incerca sa-i influenteze pe acestia in indeplinirea sarcinilor lor.
    Art. 7
    Buget si contributii
    1. Directorul general va prezenta Comitetului pentru buget, finante si administratie proiectul de buget si raportul financiar anual al O.M.C. Comitetul pentru buget, finante si administratie va examina proiectul de buget si raportul financiar anual prezentat de catre directorul general si va face recomandari cu privire la acestea Consiliului general. Proiectul de buget anual va fi supus aprobarii Consiliului general.
    2. Comitetul pentru buget, finante si administratie va propune Consiliului general un regulament financiar care va include dispozitii referitoare la:
    a) baremul contributiilor prin care se repartizeaza cheltuielile O.M.C., intre membrii sai; si
    b) masurile ce trebuie luate in ceea ce priveste membrii care au arierate cu privire la contributiile lor.
    Regulamentul financiar va fi bazat, in masura in care va fi realizabil, pe regulile si practicile G.A.T.T. 1947.
    3. Consiliul general va adopta regulamentul financiar si proiectul de buget anual cu o majoritate de doua treimi, cuprinzand mai mult de jumatatea membrilor O.M.C.
    4. Fiecare membru va varsa la O.M.C., in cel mai scurt timp, contributia corespunzatoare partii sale din cheltuielile O.M.C., conform regulamentului financiar adoptat de catre Consiliul general.
    Art. 8
    Statutul O.M.C.
    1. O.M.C. va avea personalitate juridica si fiecare dintre membrii sai ii va conferi capacitatea juridica necesara pentru exercitarea functiilor sale.
    2. Fiecare membru va conferi O.M.C. privilegiile si imunitatile necesare pentru exercitarea functiilor sale.
    3. Functionarilor O.M.C. si reprezentantilor membrilor li se vor acorda, de catre fiecare dintre membri, privilegiile si imunitatile care le vor fi necesare pentru exercitarea total independenta a functiilor lor in raport cu O.M.C.
    4. Privilegiile si imunitatile care vor fi acordate, de catre un membru O.M.C., functionarilor sai si reprezentantilor membrilor sai, vor fi analoage privilegiilor si imunitatilor inscrise in Conventia privind privilegiile si imunitatile institutiilor specializate, aprobata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947.
    5. O.M.C. va putea incheia un acord de sediu.
    Art. 9
    Luarea deciziilor
    1. O.M.C. va pastra practica de luare a deciziilor prin consens urmata in virtutea G.A.T.T. 1947*1). Cu exceptia unor dispozitii contrare, in cazul in care nu va fi posibil sa se ajunga la o decizie prin consens, decizia cu privire la problema examinata va fi luata prin vot. La reuniunile Conferintei ministeriale si ale Consiliului general, fiecare membru O.M.C. va dispune de un vot. In cazurile in care Comunitatile Europene vor exercita dreptul lor la vot, ele vor dispune de un numar de voturi egal cu cel al numarului statelor lor membre*2) care sunt membri O.M.C. Deciziile Conferintei ministeriale si ale Consiliului general vor fi luate prin majoritatea voturilor exprimate, cu conditia ca prezentul acord sau acordul comercial multilateral respectiv sa nu dispuna in alt mod*3).
------------
    *1) Organul respectiv va fi considerat a fi luat o decizie prin consens asupra unei probleme cu care a fost sesizat, daca nici un membru prezent la reuniunea in cursul careia decizia este luata nu se opune oficial la decizia propusa.
    *2) Numarul voturilor Comunitatilor Europene si al statelor lor membre nu va depasi in nici un caz numarul statelor membre ale Comunitatilor Europene.
    *3) Deciziile Consiliului general, atunci cand acesta se reuneste ca organ de reglementare a diferendelor, nu vor fi luate decat conform dispozitiilor paragrafului 4 al art. 2 din Memorandumul de acord privind reglementarea diferendelor.

    2. Conferinta ministeriala si Consiliul general vor avea puterea exclusiva de a adopta interpretari ale prezentului acord si ale acordurilor comerciale multilaterale. In cazul interpretarii unui acord comercial multilateral cuprins in anexa nr. 1, ele isi vor exercita autoritatea pe baza unei recomandari a consiliului care supervizeaza functionarea acordului respectiv. Decizia de adoptare a unei interpretari va fi luata cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor. Prezentul paragraf nu va fi utilizat intr-o maniera care sa fie susceptibila sa erodeze dispozitiile art. 10 referitor la amendamente.
    3. In circumstante exceptionale, Conferinta ministeriala va putea decide sa acorde unui membru o derogare de la una dintre obligatiile care ii sunt impuse prin prezentul acord sau prin unul dintre acordurile comerciale multilaterale, cu conditia ca o astfel de decizie sa fie luata de catre trei patrimi*4) din numarul membrilor, daca nu se prevede altfel in acest paragraf.
    a) O cerere de derogare referitoare la prezentul acord va fi prezentata Conferintei ministeriale pentru examinare conform practicii de luare a deciziilor prin consens. Conferinta ministeriala va stabili un termen pentru examinarea cererii care nu va depasi 90 de zile. Daca nu se intruneste consensul in cadrul acestui termen, orice decizie de acordare a unei derogari va fi luata de catre trei patrimi*4) din numarul membrilor.
    b) O cerere de derogare referitoare la acordurile comerciale multilaterale cuprinse in anexele nr. 1 A, 1 B sau 1 C si in anexele acestora va fi prezentata mai intai Consiliului pentru comertul cu bunuri, Consiliului pentru comertul cu servicii sau Consiliului TRIPS, dupa caz, pentru examinare, intr-un termen care nu va depasi 90 de zile. La sfarsitul acestui termen, consiliul sesizat va prezenta un raport Conferintei ministeriale.
------------
    *4) O decizie de acordare a unei derogari referitoare la orice obligatie supusa unei perioade de tranzitie sau unei perioade de punere treptata in aplicare pe care membrul solicitat nu a pus-o in practica pana la sfarsitul perioadei respective este luata numai prin consens.

    4. O decizie luata de catre Conferinta ministeriala in vederea acordarii unei derogari va indica circumstantele exceptionale care justifica decizia, modalitatile si conditiile care reglementeaza aplicarea derogarii si data la care aceasta expira. Orice derogare acordata pentru o perioada mai mare de un an va fi reexaminata de catre Conferinta ministeriala cel mai tarziu la un an dupa ce ea a fost acordata si, in continuare, in fiecare an pana cand aceasta inceteaza. La fiecare examinare, Conferinta ministeriala va determina daca circumstantele exceptionale care au justificat derogarea se mentin si daca modalitatile si conditiile care insotesc derogarea au fost respectate. Pe baza examinarii anuale, Conferinta ministeriala va putea prelungi, modifica sau abroga derogarea.
    5. Deciziile in baza unui acord comercial plurilateral, inclusiv orice decizii referitoare la interpretari si derogari, vor fi guvernate prin dispozitiile acordului respectiv.
    Art. 10
    Amendamente
    1. Orice membru al O.M.C. va putea lua initiativa unei propuneri de amendamente la dispozitiile prezentului acord sau ale acordurilor comerciale multilaterale cuprinse in anexa nr. 1, prezentand respectiva propunere Conferintei ministeriale. Consiliile enumerate in paragraful 5 al art. 4 vor putea, de asemenea, sa prezinte Conferintei ministeriale propuneri de amendamente la dispozitiile acordurilor comerciale multilaterale respective cuprinse in anexa nr. 1, carora ele le supervizeaza functionarea. Cu exceptia cazului in care Conferinta ministeriala decide asupra unei perioade mai lungi, intr-o perioada de 90 de zile dupa ce propunerea a fost prezentata oficial Conferintei ministeriale, orice decizie a Conferintei ministeriale de a prezenta membrilor, spre acceptare, amendamentul propus va fi luata prin consens. Cu conditia ca dispozitiile paragrafelor 2, 5 sau 6 sa nu fie aplicabile, aceasta decizie va preciza daca dispozitiile paragrafelor 3 sau 4 se vor aplica. Daca exista consens, Conferinta ministeriala va prezenta imediat membrilor, spre acceptare, amendamentul propus. Daca nu exista consens la o reuniune a Conferintei ministeriale inauntrul perioadei stabilite, Conferinta ministeriala va decide, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor, sa prezinte sau sa nu prezinte acestora, spre acceptare, amendamentul propus. Sub rezerva dispozitiilor paragrafelor 2, 5 si 6, dispozitiile paragrafului 3 vor fi aplicabile amendamentului propus, cu exceptia cazului in care Conferinta ministeriala decide, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor, ca dispozitiile paragrafului 4 sa fie aplicate.
    2. Amendamentele la dispozitiile prezentului articol si la dispozitiile articolelor enumerate mai jos nu vor intra in vigoare decat daca ele vor fi acceptate de catre toti membrii:
    - art. 9 al prezentului acord;
    - art. I si II ale G.A.T.T. 1994;
    - art. II: 1 al G.A.T.S.;
    - art. 4 al Acordului privind TRIPS.
    3. Amendamentele la dispozitiile prezentului acord sau la acordurile comerciale multilaterale cuprinse in anexele 1 A si 1 C, altele decat cele care sunt enumerate la paragrafele 2 si 6, de natura sa modifice drepturile si obligatiile membrilor, vor intra in vigoare cu privire la membrii care le vor fi acceptat, imediat ce ele vor fi fost acceptate de catre doua treimi din numarul membrilor si, ulterior, fata de orice alt membru, imediat ce acesta le va fi acceptat. Conferinta ministeriala va putea decide, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor, ca un amendament care a devenit efectiv in virtutea prezentului paragraf este de o asemenea natura incat toti membrii care nu-l accepta intr-un termen fixat de catre Conferinta ministeriala in fiecare caz in parte vor putea sa se retraga din O.M.C. sau sa continue sa fie membri ai acesteia cu consimtamantul Conferintei ministeriale.
    4. Amendamentele la dispozitiile prezentului acord sau la acordurile comerciale multilaterale cuprinse in anexele nr. 1 A si 1 C, altele decat cele care sunt enumerate la paragrafele 2 si 6, de o natura care nu modifica drepturile si obligatiile membrilor, vor avea efect fata de toti membrii imediat ce acestea vor fi fost acceptate de catre doua treimi din numarul membrilor.
    5. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 2 de mai sus, amendamentele la partile I, a II-a si a III-a ale G.A.T.S. si la anexele respective vor intra in vigoare, cu privire la membrii care le vor fi acceptat, imediat ce acestea vor fi fost acceptate de catre doua treimi din numarul membrilor si, ulterior, cu privire la fiecare membru, imediat ce acesta le va fi acceptat. Conferinta ministeriala va putea decide, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor, ca un amendament care va fi intrat in vigoare in virtutea dispozitiei precedente este de o asemenea natura incat orice membru care nu-l va fi acceptat intr-un termen fixat de Conferinta ministeriala in fiecare caz in parte poate sa se retraga din O.M.C. sau sa continue sa fie membru al acesteia cu consimtamantul Conferintei ministeriale. Amendamentele la partile a IV-a, a V-a si a VI-a ale G.A.T.S. si la anexele respective vor intra in vigoare, fata de toti membrii, imediat ce acestea vor fi fost acceptate de catre doua treimi din numarul membrilor.
    6. Indiferent de celelalte dispozitii ale prezentului articol, amendamentele la Acordul privind TRIPS, care raspund cerintelor paragrafului 2 al art. 71 din acordul respectiv, vor putea fi adoptate de Conferinta ministeriala fara alta procedura de acceptare formala.
    7. Orice membru care va accepta un amendament la prezentul acord sau la un acord comercial multilateral cuprins in anexa nr. 1 va depune un instrument de acceptare la directorul general al O.M.C. in termenul fixat de Conferinta ministeriala pentru acceptare.
    8. Orice membru al O.M.C. va putea initia o propunere de amendament la dispozitiile acordurilor comerciale multilaterale cuprinse in anexele nr. 2 si 3, prezentand respectiva propunere Conferintei ministeriale. Decizia de aprobare a amendamentelor la acordul comercial multilateral cuprins in anexa nr. 2 va fi luata numai prin consens, iar amendamentele respective vor intra in vigoare cu privire la toti membrii imediat ce vor fi fost aprobate de catre Conferinta ministeriala. Deciziile de aprobare a amendamentelor la acordul comercial multilateral cuprins in anexa nr. 3 vor intra in vigoare, cu privire la toti membrii, imediat ce Conferinta ministeriala le va fi aprobat.
    9. Conferinta ministeriala, la cererea membrilor parti la un acord comercial, va putea decide exclusiv prin consens sa adauge acest acord in anexa nr. 4. Conferinta ministeriala, la cererea membrilor parti la un acord comercial plurilateral, va putea decide sa excluda acordul respectiv din anexa nr. 4.
    10. Amendamentele la un acord comercial plurilateral vor fi guvernate de dispozitiile respectivului acord.
    Art. 11
    Membri originari
    1. Partile contractante la G.A.T.T. 1947 la data intrarii in vigoare a prezentului acord si Comunitatile Europene, care accepta prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale si pentru care listele de concesii si angajamente sunt anexate la G.A.T.T. 1994, precum si pentru care listele de angajamente specifice sunt anexate la G.A.T.S., vor deveni membri originari ai O.M.C.
    2. Tarile cel mai putin dezvoltate recunoscute ca atare de catre Natiunile Unite nu vor fi tinute sa-si asume angajamente si sa faca concesii decat intr-o masura compatibila cu necesitatile de dezvoltare, financiare si comerciale ale fiecareia dintre ele sau cu capacitatile lor administrative si institutionale.
    Art. 12
    Aderare
    1. Orice stat sau teritoriu vamal distinct avand deplina autonomie in desfasurarea relatiilor sale comerciale externe si pentru alte aspecte cuprinse in prezentul acord si in acordurile comerciale multilaterale va putea adera la prezentul acord in conditiile ce se vor conveni intre acesta si O.M.C. Aceasta aderare va fi valabila pentru prezentul acord si pentru acordurile comerciale multilaterale care-i sunt anexate.
    2. Deciziile referitoare la aderare vor fi luate de Conferinta ministeriala. Conferinta ministeriala va aproba acordul privind modalitatile de aderare cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor O.M.C.
    3. Aderarea la un acord comercial plurilateral va fi reglementata de catre dispozitiile acelui acord.
    Art. 13
    Neaplicarea acordurilor comerciale multilaterale intre membri
    1. Prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale cuprinse in anexele nr. 1 si 2 nu se vor aplica intre un membru si oricare alt membru, daca unul dintre cei doi, la momentul la care devine membru, nu consimte la aceasta aplicare.
    2. Paragraful 1 nu va putea fi invocat intre membrii originari ai O.M.C. care erau parti contractante la G.A.T.T. 1947 decat in cazul in care art. XXXV al acordului respectiv fusese invocat anterior si era in vigoare intre aceste parti contractante la momentul intrarii in vigoare, pentru ele, a prezentului acord.
    3. Paragraful 1 nu se va aplica intre un membru si un alt membru care a aderat in baza art. 12 decat daca membrul care nu consimte la aplicare a notificat aceasta Conferintei ministeriale inainte ca aceasta sa fi aprobat acordul privind modalitatile de aderare.
    4. La cererea unui membru, Conferinta ministeriala va putea examina functionarea prezentului articol in cazuri particulare si face recomandarile necesare.
    5. Neaplicarea unui acord comercial plurilateral intre parti la acordul respectiv va fi guvernata de dispozitiile acelui acord.
    Art. 14
    Acceptare, intrare in vigoare si depozitare
    1. Prezentul acord va fi deschis spre acceptare, prin semnatura sau in alt mod, de catre partile contractante la G.A.T.T. 1947 si Comunitatile Europene, care sunt admise sa devina membre originare ale O.M.C. conform art. 11 al prezentului acord. Aceasta acceptare va fi valabila pentru prezentul acord si pentru acordurile multilaterale care-i sunt anexate acestuia. Prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale care-i sunt anexate acestuia vor intra in vigoare la data fixata de ministri conform paragrafului 3 al Actului final, cuprinzand rezultatele negocierilor comerciale multilaterale ale Rundei Uruguay, si vor ramane deschise spre acceptare pentru o perioada de 2 ani de la aceasta data, daca ministrii nu decid altfel. O acceptare care are loc dupa intrarea in vigoare a prezentului acord va intra in vigoare in a 30-a zi care urmeaza datei acestei acceptari.
    2. Un membru care va accepta prezentul acord dupa intrarea sa in vigoare va pune in aplicare concesiile si obligatiile prevazute in acordurile comerciale multilaterale, care trebuie puse in aplicare intr-o perioada incepand cu intrarea in vigoare a prezentului acord, ca si cum el ar fi acceptat prezentul acord la data intrarii sale in vigoare.
    3. Pana la intrarea in vigoare a prezentului acord, textul prezentului acord si al acordurilor comerciale multilaterale va fi depozitat la directorul general al partilor contractante la G.A.T.T. 1947. Directorul general va remite in cel mai scurt timp fiecarui guvern si Comunitatilor Europene care au acceptat prezentul acord cate o copie certificata conforma a prezentului acord si a acordurilor comerciale multilaterale, precum si cate o notificare a fiecarei acceptari. Prezentul acord si acordurile comerciale multilaterale, precum si orice amendamente care le vor fi fost aduse vor fi depozitate, la intrarea in vigoare a prezentului acord, la directorul general al O.M.C.
    4. Acceptarea si intrarea in vigoare a unui acord comercial plurilateral vor fi guvernate de catre dispozitiile acelui acord. Acordurile de acest tip vor fi depozitate la directorul general al partilor contractante la G.A.T.T. 1947. La intrarea in vigoare a prezentului acord, aceste acorduri vor fi depozitate la directorul general al O.M.C.
    Art. 15
    Retragere
    1. Orice membru se poate retrage din prezentul acord. Aceasta retragere se va aplica atat cu privire la prezentul acord, cat si la acordurile comerciale multilaterale, si va intra in vigoare la expirarea unui termen de 6 luni calculat de la data la care directorul general al O.M.C. va fi primit notificare scrisa despre aceasta.
    2. Retragerea dintr-un acord comercial plurilateral va fi guvernata de dispozitiile acelui acord.
    Art. 16
    Dispozitii diverse
    1. Cu exceptia dispozitiilor contrare din prezentul acord sau din acordurile comerciale multilaterale, O.M.C. se va ghida dupa deciziile, procedurile si practicile obisnuite ale partilor contractante la G.A.T.T. 1947 si organelor constituite in cadrul G.A.T.T. 1947.
    2. In masura in care va fi realizabil, Secretariatul G.A.T.T. 1947 va deveni Secretariatul O.M.C. si, pana cand Conferinta ministeriala va numi directorul general conform paragrafului 2 al art. 6 din prezentul acord, directorul general al partilor contractante la G.A.T.T. 1947 va exercita functiile directorului general al O.M.C.
    3. In caz de conflict intre o dispozitie a prezentului acord si o dispozitie a unuia dintre acordurile comerciale multilaterale, dispozitia prezentului acord va prevala in masura conflictului.
    4. Fiecare membru va asigura conformitatea legilor, reglementarilor si procedurilor administrative cu obligatiile sale, astfel cum acestea sunt enuntate in acordurile cuprinse in anexe.
    5. Nu vor putea fi formulate rezerve in ceea ce priveste o dispozitie a prezentului acord. Nu vor putea fi formulate rezerve in ceea ce priveste dispozitiile acordurilor comerciale multilaterale decat in masura prevazuta in respectivele acorduri. Rezervele referitoare la o dispozitie a unui acord comercial plurilateral vor fi guvernate de dispozitiile acelui acord.
    6. Prezentul acord va fi inregistrat conform dispozitiilor art. 102 din Carta Natiunilor Unite.
    Incheiat la Marrakech, la cincisprezece aprilie una mie noua sute nouazeci si patru, intr-un singur exemplar, in limbile engleza, franceza si spaniola, cele trei fiind egal autentice.

    NOTE EXPLICATIVE:
    Termenul tara, astfel cum este utilizat in prezentul acord si in acordurile comerciale multilaterale, trebuie interpretat ca incluzand orice teritoriu vamal distinct membru al O.M.C.
    Cu privire la teritoriul vamal distinct membru al O.M.C., in cazurile in care calificativul national va insoti o expresie utilizata in prezentul acord si in acordurile comerciale multilaterale, aceasta expresie se va interpreta, in lipsa unei dispozitii contrare, ca raportandu se la teritoriul vamal respectiv.SmartCity5

COMENTARII la Legea 133/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 133 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 133/1994
Hotărârea 1518 2002
privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare
Decizia 1296 2002
privind avizele de evaluare in vama elaborate de Comitetul tehnic de evaluare in vama
Decizia 1296 2002
privind avizele de evaluare in vama elaborate de Comitetul tehnic de evaluare in vama
Hotărârea 788 2001
privind aprobarea Procedurii de control al valorii in vama a marfurilor importate
Decizia 367 1998
privind tratamentul dobanzilor in vederea determinarii valorii in vama a marfurilor importate
Decizia 367 1998
privind tratamentul dobanzilor in vederea determinarii valorii in vama a marfurilor importate
Decizia 368 1998
privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, continand date sau instructiuni
Decizia 368 1998
privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, continand date sau instructiuni
Legea 217 1997
privind aprobarea Listei Romaniei de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informatiei
Hotărârea 353 1995
privind taxele vamale de import pentru produse agricole
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu