E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 788 din 21 august 2001

privind aprobarea Procedurii de control al valorii in vama a marfurilor importate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 509 din 28 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,
    avand in vedere prevederile art. 13 si 17 din Acordul privind punerea in aplicare a art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994,
    in conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr. 141/1997,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Procedura de control al valorii in vama a marfurilor importate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1

    Procedura de control al valorii in vama a marfurilor importate

    Art. 1
    (1) Activitatea de control al valorii in vama se efectueaza astfel incat marfurile sa nu stationeze nejustificat in vama.
    (2) In intelesul prezentei proceduri analiza de risc reprezinta activitatea desfasurata de autoritatea vamala in vederea identificarii operatiunilor de import care prezinta riscuri in materie de evaluare in vama.
    (3) Criteriile de efectuare a analizei de risc se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor si se comunica numai unitatilor din subordine la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Criteriile de efectuare a analizei de risc se actualizeaza in urma analizarii operatiunilor de import care prezinta riscuri in materie de evaluare in vama.
    Art. 2
    (1) Determinarea definitiva a valorii in vama se amana potrivit prevederilor art. 77 alin. (4) din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr. 141/1997 in situatia in care valoarea in vama nu poate fi determinata pe baza documentelor anexate la declaratia vamala de import sau atunci cand autoritatea vamala are motive sa se indoiasca de veridicitatea sau de exactitatea valorii declarate.
    (2) Amanarea determinarii definitive a valorii in vama se decide de seful biroului vamal de control si vamuire sau de agentii vamali desemnati de acesta prin ordin de serviciu, in urma efectuarii analizei de risc. Termenul de amanare a determinarii definitive a valorii in vama este de maximum 50 de zile de la data inregistrarii declaratiei vamale. Decizia de amanare a determinarii definitive a valorii in vama se comunica in scris importatorului.
    Art. 3
    (1) In cazul in care s-a procedat la amanarea determinarii definitive a valorii in vama, importatorul poate ridica marfurile din vama cu conditia sa furnizeze autoritatii vamale o garantie suficienta care sa asigure incasarea drepturilor de import corespunzatoare marfurilor respective.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) drepturile de import calculate pe baza valorii in vama declarate de importator se incaseaza si se vireaza la bugetul de stat, iar garantia calculata potrivit prevederilor prezentei proceduri se constituie la biroul vamal de control si vamuire la care se efectueaza formalitatile vamale de import, inainte de acordarea liberului de vama.
    (3) Garantia se constituie in formele prevazute la art. 152 din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr. 141/1997.
    Art. 4
    (1) Importatorii pot opta pentru furnizarea unei garantii globale sau a unei garantii izolate, in conditiile mentionate la art. 2 si 3.
    (2) Daca importatorii efectueaza operatiuni frecvente cu acelasi fel de marfa, garantia globala reprezinta 10% din cuantumul drepturilor de import calculate la valoarea in vama a marfurilor stabilite in urma analizei de risc, care au fost importate in anul precedent sau care urmeaza sa fie importate in anul in curs.
    (3) Garantia izolata este valabila numai pentru o singura operatiune de import. In acest caz cuantumul garantiei se calculeaza in proportie de 30% din drepturile de import estimate sa fie achitate de importator pentru marfurile care fac obiectul formalitatilor vamale de import, pe baza documentelor de evaluare prezentate la vamuire.
    Art. 5
    (1) Eliberarea din vama a marfurilor pentru care s-a depus o garantie este urmata in mod obligatoriu de un control asupra corectitudinii valorii in vama declarate.
    (2) Controlul valorii in vama declarate de importator se efectueaza de directia regionala vamala interjudeteana, la solicitarea biroului vamal de control si vamuire in evidenta caruia se afla operatiunea de import.
    (3) Biroul vamal de control si vamuire comunica in scris solicitarea de efectuare a controlului valorii in vama directiei regionale vamale interjudetene in subordinea careia se afla, in termen de 3 zile de la data ridicarii marfurilor din vama. Solicitarea va cuprinde criteriile in baza carora s-a decis amanarea determinarii definitive a valorii in vama a marfurilor importate si va fi insotita de copiile de pe documentele depuse de importator pentru efectuarea formalitatilor vamale de import.
    (4) In situatia in care sediul importatorului sau locul de depozitare a marfurilor se afla pe teritoriul de competenta al altei directii regionale vamale interjudetene, solicitarea de control a biroului vamal de control si vamuire, precum si documentele anexate la aceasta se retransmit acestei directii in termen de 24 de ore.
    Art. 6
    Garantia globala ramane la dispozitia autoritatii vamale timp de 60 de zile de la data efectuarii ultimei operatiuni de import, iar garantia izolata, timp de 60 de zile de la data depunerii la autoritatea vamala.
    Art. 7
    Garantia globala sau izolata este utilizata de autoritatea vamala numai pentru incasarea diferentelor de drepturi de import constatate in urma verificarii modului de determinare a valorii in vama, pe baza actului constatator.
    Art. 8
    Pentru garantiile constituite autoritatea vamala nu datoreaza dobanda sau despagubiri.
    Art. 9
    (1) Directiile regionale vamale interjudetene initiaza procedura de control la sediul importatorului si, daca este cazul, la locul de depozitare a marfurilor importate, din momentul primirii solicitarii biroului vamal de control si vamuire comunicate potrivit art. 5 alin. (3) si (4).
    (2) Controlul la sediul importatorului si la locul de depozitare a marfurilor importate se efectueaza potrivit normelor metodologice aprobate prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se comunica numai unitatilor din subordinea Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 10
    (1) Decizia privind determinarea definitiva a valorii in vama a marfurilor importate este emisa de directorul directiei regionale vamale interjudetene in subordinea careia se afla biroul vamal de control si vamuire la care s-a efectuat operatiunea de import, pe baza raportului intocmit in urma verificarilor efectuate la sediul importatorului si, daca este cazul, la locul de depozitare a marfurilor importate.
    (2) Decizia privind determinarea definitiva a valorii in vama a marfurilor importate se comunica in scris importatorului si biroului vamal de control si vamuire la care s-a efectuat operatiunea de import, in termen de 30 de zile de la data ridicarii marfurilor din vama. O copie de pe aceasta decizie se comunica Directiei Generale a Vamilor in termen de 5 zile de la data emiterii.
    (3) Directorul directiei regionale vamale interjudetene poate prelungi termenul de 30 de zile prevazut la alin. (2) cu maximum 20 de zile, in cazul in care din motive temeinic justificate operatiunea de control la sediul importatorului si, daca este cazul, la locul de depozitare a marfurilor nu poate fi incheiata in acest termen.
    (4) In decizie se vor preciza valoarea in vama a marfurilor importate, determinata cu titlu definitiv, ratiunile care au stat la baza determinarii acesteia si suma care urmeaza sa fie incasata sau suma care urmeaza sa fie restituita ori disponibilizata de catre biroul vamal de control si vamuire din garantia constituita de importator potrivit art. 4.
    Art. 11
    (1) Incasarea in totalitate sau in parte a garantiei constituite potrivit art. 4 se face de biroul vamal de control si vamuire prin intocmirea actului constatator la data comunicarii deciziei directorului directiei regionale vamale interjudetene, prin care se dispune aceasta, fara a se depasi termenul de valabilitate a garantiei.
    (2) Restituirea sau disponibilizarea, in totalitate sau in parte, a garantiei constituite potrivit art. 4 se face de biroul vamal de control si vamuire in baza deciziei comunicate de directia regionala vamala interjudeteana, in termen de cel mult 24 de ore de la emiterea acesteia.
    Art. 12
    Operatiunile de import al marfurilor, care se deruleaza in baza acelorasi intelegeri contractuale sau in conditii similare, se efectueaza fara repetarea prezentei proceduri, daca in urma verificarii operatiunilor anterioare s-a constatat realitatea valorii de tranzactie declarate.
    Art. 13
    Pe baza analizei de risc si a informatiilor obtinute din activitatea proprie Directia Generala a Vamilor si directiile regionale vamale interjudetene efectueaza din proprie initiativa verificari ulterioare si investigatii asupra valorii in vama declarate la import, la sediul importatorilor si la locul de depozitare a marfurilor importate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 788/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 788 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu