E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 788 din 21 august 2001

privind aprobarea Procedurii de control al valorii in vama a marfurilor importate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 509 din 28 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,
    avand in vedere prevederile art. 13 si 17 din Acordul privind punerea in aplicare a art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994,
    in conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr. 141/1997,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Procedura de control al valorii in vama a marfurilor importate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1

    Procedura de control al valorii in vama a marfurilor importate

    Art. 1
    (1) Activitatea de control al valorii in vama se efectueaza astfel incat marfurile sa nu stationeze nejustificat in vama.
    (2) In intelesul prezentei proceduri analiza de risc reprezinta activitatea desfasurata de autoritatea vamala in vederea identificarii operatiunilor de import care prezinta riscuri in materie de evaluare in vama.
    (3) Criteriile de efectuare a analizei de risc se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor si se comunica numai unitatilor din subordine la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Criteriile de efectuare a analizei de risc se actualizeaza in urma analizarii operatiunilor de import care prezinta riscuri in materie de evaluare in vama.
    Art. 2
    (1) Determinarea definitiva a valorii in vama se amana potrivit prevederilor art. 77 alin. (4) din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr. 141/1997 in situatia in care valoarea in vama nu poate fi determinata pe baza documentelor anexate la declaratia vamala de import sau atunci cand autoritatea vamala are motive sa se indoiasca de veridicitatea sau de exactitatea valorii declarate.
    (2) Amanarea determinarii definitive a valorii in vama se decide de seful biroului vamal de control si vamuire sau de agentii vamali desemnati de acesta prin ordin de serviciu, in urma efectuarii analizei de risc. Termenul de amanare a determinarii definitive a valorii in vama este de maximum 50 de zile de la data inregistrarii declaratiei vamale. Decizia de amanare a determinarii definitive a valorii in vama se comunica in scris importatorului.
    Art. 3
    (1) In cazul in care s-a procedat la amanarea determinarii definitive a valorii in vama, importatorul poate ridica marfurile din vama cu conditia sa furnizeze autoritatii vamale o garantie suficienta care sa asigure incasarea drepturilor de import corespunzatoare marfurilor respective.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) drepturile de import calculate pe baza valorii in vama declarate de importator se incaseaza si se vireaza la bugetul de stat, iar garantia calculata potrivit prevederilor prezentei proceduri se constituie la biroul vamal de control si vamuire la care se efectueaza formalitatile vamale de import, inainte de acordarea liberului de vama.
    (3) Garantia se constituie in formele prevazute la art. 152 din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr. 141/1997.
    Art. 4
    (1) Importatorii pot opta pentru furnizarea unei garantii globale sau a unei garantii izolate, in conditiile mentionate la art. 2 si 3.
    (2) Daca importatorii efectueaza operatiuni frecvente cu acelasi fel de marfa, garantia globala reprezinta 10% din cuantumul drepturilor de import calculate la valoarea in vama a marfurilor stabilite in urma analizei de risc, care au fost importate in anul precedent sau care urmeaza sa fie importate in anul in curs.
    (3) Garantia izolata este valabila numai pentru o singura operatiune de import. In acest caz cuantumul garantiei se calculeaza in proportie de 30% din drepturile de import estimate sa fie achitate de importator pentru marfurile care fac obiectul formalitatilor vamale de import, pe baza documentelor de evaluare prezentate la vamuire.
    Art. 5
    (1) Eliberarea din vama a marfurilor pentru care s-a depus o garantie este urmata in mod obligatoriu de un control asupra corectitudinii valorii in vama declarate.
    (2) Controlul valorii in vama declarate de importator se efectueaza de directia regionala vamala interjudeteana, la solicitarea biroului vamal de control si vamuire in evidenta caruia se afla operatiunea de import.
    (3) Biroul vamal de control si vamuire comunica in scris solicitarea de efectuare a controlului valorii in vama directiei regionale vamale interjudetene in subordinea careia se afla, in termen de 3 zile de la data ridicarii marfurilor din vama. Solicitarea va cuprinde criteriile in baza carora s-a decis amanarea determinarii definitive a valorii in vama a marfurilor importate si va fi insotita de copiile de pe documentele depuse de importator pentru efectuarea formalitatilor vamale de import.
    (4) In situatia in care sediul importatorului sau locul de depozitare a marfurilor se afla pe teritoriul de competenta al altei directii regionale vamale interjudetene, solicitarea de control a biroului vamal de control si vamuire, precum si documentele anexate la aceasta se retransmit acestei directii in termen de 24 de ore.
    Art. 6
    Garantia globala ramane la dispozitia autoritatii vamale timp de 60 de zile de la data efectuarii ultimei operatiuni de import, iar garantia izolata, timp de 60 de zile de la data depunerii la autoritatea vamala.
    Art. 7
    Garantia globala sau izolata este utilizata de autoritatea vamala numai pentru incasarea diferentelor de drepturi de import constatate in urma verificarii modului de determinare a valorii in vama, pe baza actului constatator.
    Art. 8
    Pentru garantiile constituite autoritatea vamala nu datoreaza dobanda sau despagubiri.
    Art. 9
    (1) Directiile regionale vamale interjudetene initiaza procedura de control la sediul importatorului si, daca este cazul, la locul de depozitare a marfurilor importate, din momentul primirii solicitarii biroului vamal de control si vamuire comunicate potrivit art. 5 alin. (3) si (4).
    (2) Controlul la sediul importatorului si la locul de depozitare a marfurilor importate se efectueaza potrivit normelor metodologice aprobate prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se comunica numai unitatilor din subordinea Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 10
    (1) Decizia privind determinarea definitiva a valorii in vama a marfurilor importate este emisa de directorul directiei regionale vamale interjudetene in subordinea careia se afla biroul vamal de control si vamuire la care s-a efectuat operatiunea de import, pe baza raportului intocmit in urma verificarilor efectuate la sediul importatorului si, daca este cazul, la locul de depozitare a marfurilor importate.
    (2) Decizia privind determinarea definitiva a valorii in vama a marfurilor importate se comunica in scris importatorului si biroului vamal de control si vamuire la care s-a efectuat operatiunea de import, in termen de 30 de zile de la data ridicarii marfurilor din vama. O copie de pe aceasta decizie se comunica Directiei Generale a Vamilor in termen de 5 zile de la data emiterii.
    (3) Directorul directiei regionale vamale interjudetene poate prelungi termenul de 30 de zile prevazut la alin. (2) cu maximum 20 de zile, in cazul in care din motive temeinic justificate operatiunea de control la sediul importatorului si, daca este cazul, la locul de depozitare a marfurilor nu poate fi incheiata in acest termen.
    (4) In decizie se vor preciza valoarea in vama a marfurilor importate, determinata cu titlu definitiv, ratiunile care au stat la baza determinarii acesteia si suma care urmeaza sa fie incasata sau suma care urmeaza sa fie restituita ori disponibilizata de catre biroul vamal de control si vamuire din garantia constituita de importator potrivit art. 4.
    Art. 11
    (1) Incasarea in totalitate sau in parte a garantiei constituite potrivit art. 4 se face de biroul vamal de control si vamuire prin intocmirea actului constatator la data comunicarii deciziei directorului directiei regionale vamale interjudetene, prin care se dispune aceasta, fara a se depasi termenul de valabilitate a garantiei.
    (2) Restituirea sau disponibilizarea, in totalitate sau in parte, a garantiei constituite potrivit art. 4 se face de biroul vamal de control si vamuire in baza deciziei comunicate de directia regionala vamala interjudeteana, in termen de cel mult 24 de ore de la emiterea acesteia.
    Art. 12
    Operatiunile de import al marfurilor, care se deruleaza in baza acelorasi intelegeri contractuale sau in conditii similare, se efectueaza fara repetarea prezentei proceduri, daca in urma verificarii operatiunilor anterioare s-a constatat realitatea valorii de tranzactie declarate.
    Art. 13
    Pe baza analizei de risc si a informatiilor obtinute din activitatea proprie Directia Generala a Vamilor si directiile regionale vamale interjudetene efectueaza din proprie initiativa verificari ulterioare si investigatii asupra valorii in vama declarate la import, la sediul importatorilor si la locul de depozitare a marfurilor importate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 788/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 788 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu