E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 2 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 3 din actul Legea 129 1998 completat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 4 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 5 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 8 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 12 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 13 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 22 din actul Legea 129 1998 completat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 24 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 26 din actul Legea 129 1998 completat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 31 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 32 din actul Legea 129 1998 completat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Articolul 35 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 131 2004
Legea 129 1998 in legatura cu Hotărârea 10 2004
Legea 129 1998 in legatura cu Hotărârea 13 2004
Articolul 2 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 3 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 4 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 5 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 9 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 12 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 13 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 16 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 17 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 18 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 19 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 21 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 23 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 24 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 26 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 28 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 34 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 37 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 40 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Articolul 41 din actul Legea 129 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004
Legea 129 1998 republicat de articolul 2 din actul Legea 628 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 129 din 25 iunie 1998    * Republicata

privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 751 din 15 octombrie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 628/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 129/1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 30 iunie 1998, si a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 120/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 3 septembrie 2000 (aprobata si modificata prin Legea nr. 628/2001).

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, denumit in continuare Fondul, organism de interes public, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Fondul isi desfasoara activitatea sub autoritatea Guvernului, in conditiile prezentei legi.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentei legi, notiunile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) beneficiarii sunt grupuri din comunitati rurale sarace, grupuri dezavantajate si grupuri productive provenind din comunitati sarace;
    b) comunitatile rurale sarace sunt acele grupuri de gospodarii si familii, traind intr-un sat sau intr-o asezare umana izolata, care se confrunta cu aceleasi probleme si obstacole, au interese identice si indeplinesc caracteristicile prevazute in Manualul de operare al Fondului;
    c) grupurile dezavantajate sunt alcatuite, dupa caz, din varstnici saraci, fara sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinte sau adapost, femei, victime ale violentei domestice, femei sarace, parinti saraci cu copii in intretinere, copii ai strazii, adolescente sarace gravide si alte asemenea categorii;
    d) grupurile productive provenite din comunitati sarace sunt cele ale producatorilor agricoli, mestesugarilor si artizanilor;
    e) acordul de grant este acea conventie incheiata intre Fond si reprezentantii de drept ai beneficiarilor, in temeiul careia Fondul transmite beneficiarilor sau, dupa caz, organizatiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, in scopul exclusiv al executarii proiectelor aprobate;
    f) proiectul este o initiativa venita din partea beneficiarilor, in conformitate cu regulamentele Fondului;
    g) facilitatorul este o persoana fizica sau o persoana juridica, selectata de Fond, care isi asuma obligatia sa ajute o comunitate rurala saraca, un grup dezavantajat sau un grup productiv dintr-o comunitate rurala saraca, dupa caz, sa se organizeze, sa-si identifice necesitatile proprii, sa le ierarhizeze si sa elaboreze un proiect;
    h) reprezentantii beneficiarilor sunt, dupa caz, comitetele de conducere a proiectelor, in cazul grupurilor din comunitati rurale sarace si al grupurilor productive provenind din comunitati sarace, sau organizatiile intermediare, in cazul grupurilor dezavantajate;
    i) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune si conducere a proiectului, alcatuita din 3 persoane: presedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunitati sarace sau al grupurilor dezavantajate si desemnate de acestea printr-o procura speciala, certificata de secretarul primariei locale;
    j) comitetul de intretinere a proiectului este unitatea de intretinere a proiectului alcatuita din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurala saraca, desemnate de membrii acestuia printr-o procura speciala, certificata de secretarul comunei in a carei raza se afla satul sau asezarea umana izolata;
    k) organizatiile intermediare sunt organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ, sau autoritati ale administratiei publice locale, dupa caz, aflate in raporturi contractuale de parteneriat cu organizatii neguvernamentale si grupuri dezavantajate.
    (2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevazute la alin. (1) lit. b) si d) trebuie sa dobandeasca personalitate juridica, pe baza actului de constituire, incheiat de cel putin 10 membri ai comunitatii si inregistrat la primaria comunei in raza careia se afla satul sau asezarea umana izolata. De personalitatea juridica astfel dobandita se poate face uz numai in raporturile juridice nascute in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridica astfel constituita inceteaza sa fiinteze dupa ce a fost realizat proiectul, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.
    Art. 3
    Categoriile de proiecte finantate de Fond sunt urmatoarele:
    a) proiecte de mica infrastructura rurala propuse de grupurile din comunitatile rurale sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b);
    b) proiecte de activitati generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunitati sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d);
    c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizatiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. k).
    Art. 4
    (1) Grupul din comunitatea rurala saraca poate face uz de personalitatea juridica dobandita potrivit art. 2 alin. (2) numai in raporturile juridice nascute in legatura cu realizarea unui proiect si cu intretinerea acestuia dupa incetarea finantarii Fondului. La inchiderea proiectelor finantate de Fond comitetul de intretinere a proiectului preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului in ceea ce priveste intretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand totodata si ultimele acte de gestiune financiara ce constau in plata garantiei de buna executie a contractelor incheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond.
    (2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mica infrastructura rurala revine, la data inchiderii proiectelor, unitatilor administrativ-teritoriale, cu obligatia intretinerii lor impreuna cu comitetul de intretinere a proiectului.
    Art. 5
    (1) Dupa aprobarea de catre Fond a cererii de finantare membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca, grup care a dobandit personalitate juridica potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, in vederea incheierii acordului de grant, o noua persoana juridica in una dintre urmatoarele forme de asociere:
    - cooperativa de consum constituita potrivit Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit;
    - societate agricola constituita potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura;
    - asociatie sau fundatie constituita potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) persoana juridica mentionata la art. 2 alin. (2) inceteaza sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.
    (3) Proprietatea asupra bunurilor achizitionate in scopul executarii proiectelor de activitati generatoare de venit revine, la data inchiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite in conditiile alin. (1).
    Art. 6
    Proprietatea asupra bunurilor achizitionate in scopul realizarii proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data inchiderii lor, organizatiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. k), care au obligatia sa le utilizeze pentru aceleasi scopuri pentru care au fost achizitionate.
    Art. 7
    In situatia in care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementeaza retragerea sumelor din grant ramase in conturile bancare.
    Art. 8
    (1) Fondul are ca scop contributia la reducerea saraciei, prin finantarea de proiecte in comunitatile sarace beneficiare si pentru grupurile dezavantajate, cresterea capacitatilor manageriale locale, sustinerea descentralizarii administrative, cresterea capacitatii de organizare la nivel local.
    (2) In vederea extinderii activitatii sale, utilizarii experientei acumulate si completarii resurselor financiare Fondul poate desfasura si alte activitati in domeniul dezvoltarii sociale, cum ar fi: instruire, asistenta si consultanta.
    (3) Finantarea proiectelor prevazute la alin. (1) se face pe baza ierarhizarii, in functie de criteriile de selectie si in limita fondurilor disponibile.
    (4) Fondul se infiinteaza pentru o durata initiala de 4 ani si reprezinta un program al Guvernului Romaniei, constituit cu sustinerea financiara a organizatiilor financiare internationale si a altor donatori din tara si din strainatate, a bugetului de stat si a bugetelor locale. Fondul isi va continua activitatea, si dupa expirarea duratei initiale, pe perioada in care dispune de resurse financiare.
    Art. 9
    (1) In realizarea scopului sau, Fondul adopta reglementari proprii, in conditiile prevazute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intra in raporturi juridice. Aceste reglementari se vor referi la Manualul de operare al Fondului, Manualul procedurilor administrative si financiare, Ghidul pentru utilizarea tehnologiilor adecvate pentru proiectele de infrastructura, Ghidul facilitatorului, procedura de dobandire a personalitatii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum si la alte asemenea reglementari, in functie de necesitati.
    (2) Reglementarile prevazute la alin. (1) intra in vigoare la data publicarii, in regim de gratuitate, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) In baza reglementarilor sale, Fondul isi administreaza propriul buget de venituri si cheltuieli.
    Art. 10
    Pentru realizarea scopului sau, Fondul isi poate constitui, atunci cand este cazul, sucursale fara personalitate juridica, la nivel zonal.
    Art. 11
    Organizarea si functionarea Fondului se caracterizeaza prin:
    a) autonomie administrativa, in conditiile prezentei legi;
    b) neimplicare politica.
    Art. 12
    In activitatea sa Fondul promoveaza urmatoarele principii:
    a) transparenta in privinta administrarii bugetului de venituri si cheltuieli propriu;
    b) alocarea de fonduri pe baza evaluarii propunerilor de proiecte, in raport cu conditiile impuse de Fond;
    c) orientarea resurselor catre nevoile si cererile exprimate de grupurile din comunitatile rurale sarace si din grupurile dezavantajate;
    d) participarea comunitara si parteneriatul;
    e) asigurarea unui raport optim intre costurile si eficienta proiectelor;
    f) contributia beneficiarilor si a organizatiilor intermediare, dupa caz, la realizarea proiectelor, prin aporturi in munca, in natura si/sau in numerar.

    CAP. 2
    Organizarea Fondului

    Art. 13
    Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcatuit din 9 membri, dupa cum urmeaza:
    a) un reprezentant desemnat de primul-ministru;
    b) cate un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Administratiei Publice, desemnati de conducatorii institutiilor respective;
    c) patru personalitati publice recunoscute, din societatea civila, care nu fac parte din organizatii neguvernamentale participante la Fond, numite de catre Presedintele Romaniei.
    Art. 14
    (1) Durata mandatului consiliului director este de 4 ani.
    (2) Membrii consiliului director, prevazuti la art. 13 lit. a) si b), sunt numiti prin hotarare a Guvernului.
    (3) In cadrul primei sedinte, membrii consiliului director fac propunerea pentru desemnarea presedintelui acestuia, pe care o inainteaza primului-ministru pentru aprobare.
    Art. 15
    (1) Membrii consiliului director pot fi revocati de autoritatea care i-a numit, in urmatoarele situatii:
    a) au savarsit fapte penale pentru care au suferit condamnari definitive sau orice alte fapte de natura sa afecteze autoritatea Fondului;
    b) se afla intr-o situatie de conflict de interese cu Fondul;
    c) nu promoveaza principiile prevazute la art. 12.
    (2) De asemenea, pot fi revocati membrii consiliului director desemnati de autoritatile prevazute la art. 13 lit. a) si b), in cazul in care si-au pierdut calitatea in temeiul careia au fost propusi de catre aceste autoritati.
    (3) Existenta uneia dintre situatiile care determina revocarea membrilor consiliului director se constata in baza sesizarii acestuia, a autoritatilor prevazute la art. 13 lit. a) si b) sau prin actul de control al organelor prevazute la art. 40.
    Art. 16
    (1) Consiliul director se intruneste in sedinte de lucru trimestriale si ori de cate ori este nevoie.
    (2) Pentru participarea la sedintele consiliului director presedintele si membrii beneficiaza de o indemnizatie lunara de cel mult 25% din indemnizatia lunara a secretarului de stat. Pentru deplasarile in interesul Fondului presedintele si membrii consiliului director beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru personalul din sectorul bugetar.
    Art. 17
    Consiliul director coordoneaza si controleaza intreaga activitate a Fondului. In acest scop, acesta exercita urmatoarele atributii:
    a) stabileste strategia si politicile Fondului;
    b) urmareste concordanta si complementaritatea strategiei si politicilor Fondului cu strategiile si cu politicile sectoriale ale statului in domeniul combaterii saraciei;
    c) adopta reglementarile Fondului;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si raportul anual de activitate al Fondului, elaborate de directorul executiv, le prezinta primului-ministru si dispune publicarea lor, in regim de gratuitate, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
    e) urmareste complementaritatea proiectelor in raport cu proiectele initiate de alte organizatii si evitarea paralelismelor determinate de proiecte similare;
    f) desemneaza cenzori externi independenti, in vederea verificarii situatiilor financiare ale Fondului, si primeste rapoartele acestora;
    g) aproba infiintarea de sucursale ale Fondului la nivel zonal;
    h) desemneaza subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandari privind aprobarea finantarii acestora;
    i) aproba finantarea proiectelor rezultate in urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;
    j) adopta orice alte masuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.
    Art. 18
    (1) Consiliul director se intruneste, in conditiile art. 16 alin. (1), la convocarea presedintelui sau a unei treimi din membrii sai.
    (2) Sedintele consiliului director sunt conduse de presedinte sau, in absenta acestuia, de catre unul dintre membrii desemnati de presedinte.
    (3) Consiliul director adopta hotarari in prezenta a cel putin 7 membri, dintre care unul trebuie sa fie presedintele consiliului sau, dupa caz, un inlocuitor mandatat de catre presedinte.
    (4) In situatia in care, cu ocazia adoptarii unei hotarari, unul dintre membrii consiliului director stie ca se afla intr-un conflict de interese, el este obligat sa se abtina de la vot. Incalcarea acestei obligatii poate conduce la revocarea sa si la anularea hotararii adoptate.
    (5) La sedintele consiliului director participa, in calitate de invitat, directorul executiv al Fondului.
    (6) Consiliul director isi aproba propriile reglementari de organizare si functionare.
    Art. 19
    Activitatea curenta a Fondului este condusa de directorul executiv, numit de primul-ministru, la propunerea consiliului director si cu conditia indeplinirii cerintelor de pregatire si de experienta profesionala, impuse de natura activitatii Fondului.
    Art. 20
    Directorul executiv al Fondului are urmatoarele atributii:
    a) conduce activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului;
    b) supravegheaza si indruma activitatea sucursalelor zonale ale Fondului;
    c) asigura colaborarea Fondului cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale;
    d) asigura elaborarea rapoartelor si a oricaror alte materiale, inclusiv a bugetului de venituri si cheltuieli si a raportului anual de activitate, care se supun analizei si aprobarii consiliului director;
    e) aproba, in limitele competentei stabilite de prezenta lege, eliberarea de fonduri banesti catre sucursalele zonale ale Fondului;
    f) informeaza periodic consiliul director asupra stadiului de implementare a proiectelor.
    Art. 21
    (1) Directorul executiv este reprezentantul legal al Fondului in relatiile cu persoanele fizice si persoanele juridice, precum si in fata autoritatii judecatoresti.
    (2) Directorul executiv angajeaza si concediaza, in conditiile legii si ale reglementarilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, incheie contracte civile cu colaboratori externi, in considerarea termenilor de referinta aprobati de consiliul director, pe o durata determinata.
    (3) Directorul executiv incheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului Fondului si angajeaza patrimoniul acestuia, in conformitate cu reglementarile aprobate de consiliul director.
    Art. 22
    Organigrama Fondului este aprobata de catre consiliul director, la propunerea directorului executiv.
    Art. 23
    (1) Salariatii Fondului sunt incadrati cu contract de munca sau, dupa caz, prin conventie civila de prestari de servicii.
    (2) Structura personalului, drepturile si obligatiile acestuia, inclusiv sub aspectul nivelului salarizarii, se stabilesc prin reglementarile Fondului. Numarul maxim de posturi care se finanteaza din sumele alocate de la bugetul de stat este de 32.
    (3) In legatura cu gestionarea fondurilor banesti si a celorlalte bunuri din patrimoniul Fondului, oricare dintre persoanele prevazute la alin. (1) poate fi subiect activ al infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

    CAP. 3
    Patrimoniul Fondului

    Art. 24
    (1) La data constituirii Fondului, patrimoniul acestuia este alcatuit din:
    a) dreptul de folosinta asupra bunurilor puse la dispozitie de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", potrivit prezentei legi;
    b) dreptul de folosinta asupra echipamentului de birotica si de comunicatii procurat din fonduri nerambursabile, provenite de la organisme financiare internationale.
    (2) Resursele financiare ale Fondului provin:
    a) de la organisme financiare internationale;
    b) din donatii ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, din tara si din strainatate, si din sponsorizari, care pot fi utilizate in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1), precum si pentru extinderea modalitatilor de combatere a saraciei;
    c) din venituri financiare, constand in dobanzi la conturi curente si depozite ale Fondului, care vor fi utilizate exclusiv pentru finantarea proiectelor;
    d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii de instruire, asistenta si consultanta in domeniul dezvoltarii sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor de organizare si functionare ale Fondului, precum si finantarii de proiecte;
    e) de la bugetele locale, in limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile judetene, dupa caz;
    f) de la bugetul de stat, in limita echivalentului, in lei, a 12,1 milioane dolari S.U.A.
    (3) Sumele care se acorda anual sub forma de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevazute in bugetul Ministerului Administratiei Publice.
    (4) Disponibilitatile Fondului se pastreaza intr-un cont deschis la o banca si sunt purtatoare de dobanda.
    (5) Pentru desfasurarea activitatii Fondului, in primele 3 luni de la infiintare finantarea cheltuielilor se asigura din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, nivelul sumelor necesare urmand a fi aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 25
    Patrimoniul Fondului este administrat de directorul executiv, in conformitate cu regulamentul adoptat de consiliul director.
    Art. 26
    (1) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru:
    a) finantarea de proiecte;
    b) acoperirea cheltuielilor proprii, impuse de buna functionare a Fondului.
    (2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului de proiecte se face numai pe baza de selectie si concurs, potrivit reglementarilor adoptate de consiliul director.
    (3) Plafoanele maxime ale contributiei financiare a Fondului la realizarea proiectelor, precum si costurile eligibile sunt stabilite prin reglementari ale Fondului.
    (4) Detalierea destinatiilor resurselor financiare ale Fondului este prevazuta in reglementarile adoptate de consiliul director.
    Art. 27
    Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru:
    a) achizitionarea de terenuri si cladiri;
    b) operatiuni speculative de orice tip;
    c) achizitionarea de valori mobiliare;
    d) constructii si amenajari pe terenul unor proprietari, persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, altele decat cele care fac obiectul de preocupare al Fondului;
    e) intretinerea si alte costuri ulterioare finantarii, necesare bunei functionari a infrastructurilor rezultate ca urmare a executarii proiectelor;
    f) alte operatiuni prevazute in reglementarile adoptate de consiliul director.

    CAP. 4
    Functionarea Fondului

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 28
    (1) In demersul de finantare a proiectelor, Fondul efectueaza urmatoarele operatiuni:
    a) promovarea si difuzarea informatiilor catre public cu privire la propria activitate si la proiectele pe care le poate finanta, precum si facilitarea, la nivelul beneficiarilor in procesul de identificare si ierarhizare a nevoilor acestora si al elaborarii proiectelor;
    b) organizarea procesului de evaluare, selectie si aprobare a propunerilor de proiecte primite de la beneficiari;
    c) incheierea acordului de grant cu reprezentantii beneficiarilor ori cu organizatiile intermediare, dupa caz;
    d) organizarea programelor de instruire pentru reprezentantii beneficiarilor;
    e) plata sumelor afectate realizarii proiectelor;
    f) monitorizarea, supravegherea si evaluarea executarii proiectelor;
    g) constatarea executarii acordului de grant, prin expertiza financiar-contabila independenta.
    (2) Desfasurarea operatiunilor prevazute la alin. (1) este stabilita in reglementarile Fondului.
    Art. 29
    In cursul efectuarii operatiunilor prevazute la art. 28, Fondul intra in raporturi juridice contractuale cu diferiti parteneri, cum sunt: agenti de piata, organizatii neguvernamentale, autoritati ale administratiei publice locale si persoane fizice.

    SECTIUNEA a 2-a
    Incheierea si executarea acordului de grant

    Art. 30
    (1) Acordul de grant se incheie, in forma scrisa, intre Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, si reprezentantii beneficiarilor, in numele si pe seama acestora, pe de alta parte. In cazul grupurilor dezavantajate, acordul de grant se incheie intre Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, si organizatia intermediara, in nume propriu si pe seama grupurilor, pe de alta parte.
    (2) Continutul-cadru al acordului de grant este stabilit prin reglementari ale Fondului.
    Art. 31
    Plata grantului se face in lei, la termenele stabilite in acordul de grant, la cursul dolarului din ziua efectuarii licitatiei valutare de catre Fond.
    Art. 32
    Utilizarea grantului in alte scopuri decat cele prevazute in acordul de grant este interzisa si atrage desfiintarea acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a celei de arbitraj, dupa caz.
    Art. 33
    (1) Contractele dintre beneficiarii grantului si terti furnizori si prestatori de servicii se incheie in forma scrisa si constituie titluri executorii.
    (2) Contractele prevazute la alin. (1) trebuie sa cuprinda mentiuni referitoare la acordul de grant, la grant si la implicarea Fondului.
    (3) Pe bunurile rezultate din executarea contractelor prevazute la alin. (1) furnizorul, antreprenorul si prestatorul de servicii au obligatia sa aplice, in orice forma si la vedere, emblema si celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementarile acestuia.
    Art. 34
    Daca in cursul executarii acordului de grant se constata incalcari ale obligatiilor contractuale sau nesocotiri ale dispozitiilor prezentei legi si ale prevederilor din reglementarile Fondului, acesta poate proceda la rezilierea acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a instantei de arbitraj.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 35
    In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispozitie Fondului un imobil adecvat pentru instalarea sediului acestuia, inclusiv mobilierul necesar.
    Art. 36
    Pe toata perioada initierii, elaborarii, evaluarii, selectiei, aprobarii si realizarii proiectelor, beneficiarii, respectiv reprezentantii acestora, si facilitatorii ori organizatiile intermediare, dupa caz, au dreptul la asistenta juridica gratuita din partea autoritatilor administratiei publice locale de pe raza judetului, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, pentru pregatirea si incheierea oricaror acte juridice aferente prezentarii unui proiect spre finantare de catre Fond.
    Art. 37
    Comitetul de conducere al proiectului organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale in partida simpla, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991*), cu modificarile ulterioare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
------------
    *) Legea contabilitatii nr. 82/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 26 august 2000.

    Art. 38
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi numiti membrii consiliului director, precum si directorul executiv al Fondului.
    Art. 39
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, consiliul director va adopta reglementarile Fondului, va aproba organigrama acestuia si va proceda la angajarea personalului necesar desfasurarii activitatii.
    Art. 40
    (1) Organele abilitate prin lege efectueaza controlul asupra modului in care sunt utilizate sumele corespunzatoare finantarii Fondului, provenite de la bugetul de stat, bugetele locale si din imprumuturi acordate statului roman de organisme financiare internationale.
    (2) Membrii consiliului director, directorul executiv si personalul Fondului nu raspund pentru actiunile sau inactiunile beneficiarilor de granturi care incalca reglementarile Fondului, dupa probarea respectarii de catre Fond a prevederilor acordurilor de grant incheiate, respectiv sistarea finantarii proiectului si/sau aplicarea legislatiei in materie.
    Art. 41
    (1) Sumele provenite din imprumuturi, contractate de statul roman cu organisme financiare internationale si utilizate pentru finantarea Fondului, in vederea realizarii scopului acestuia, reprezinta angajamente si responsabilitati ale statului roman si se ramburseaza de catre Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) se vor pune la dispozitie Fondului, pe transe, la solicitarea consiliului director.
    Art. 42
    La incetarea duratei de functionare, resursele financiare neutilizate ale Fondului se fac venit la bugetul de stat.

                                     *
    NOTA:
    Redam mai jos art. II din Ordonanta Guvernului nr. 120/2000:
    "Art. 2
    (1) Pentru proiectele de activitati generatoare de venit, aflate in curs de finantare la momentul intrarii in vigoare a prezentei ordonante, inaintea inchiderii lor, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca, grup care a dobandit personalitate juridica in baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, pot constitui, potrivit procedurilor stabilite de Fond, o noua persoana juridica in una dintre formele de asociere prevazute la art. 2^3*) alin. (1) din Legea nr. 129/1998, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta.
    (2) Proprietatea asupra bunurilor rezultate in urma executarii proiectelor de activitati generatoare de venit, finantate de Fond, revine, cu obligatia asigurarii intretinerii acestora, persoanei juridice nou-constituite in conditiile alin. (1). In aceasta situatie, persoana juridica prevazuta la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 inceteaza sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.
    (3) In situatia in care membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca nu se constituie intr-o noua persoana juridica potrivit alin. (1), proprietatea asupra bunurilor rezultate in urma executarii proiectelor finantate de Fond revine unitatilor administrativ-teritoriale sau unitatilor de interes public local, cu avizul Fondului."
           
    *) Art. 2^3 a devenit in forma republicata art. 5.SmartCity5

COMENTARII la Legea 129/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 129 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 129/1998
OUG 131 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
Hotărârea 10 2004
privind aprobarea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Ghidului de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii
Hotărârea 13 2004
privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii celei de-a doua sucursale a Fondului Roman de Dezvoltare Sociala in judetul Alba
Ordonanţa 28 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
Legea 628 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu