Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 127 din  9 iulie 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 148 din 10 iulie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 7 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Salariatii care beneficiaza de salariu de merit si cuantumul acestuia se stabilesc in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Activitatea acestor salariati se analizeaza in fiecare an si, in raport cu rezultatele obtinute, se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit."
    2. Articolul 9 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In mod exceptional, Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate reduce la 6 luni vechimea minima necesara pentru trecerea intr-o gradatie superioara."
    3. Dupa articolul 12 se introduc articolele 12^1 si 12^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    (1) Salariatii care au o vechime in munca in cadrul aparatului Camerei Deputatilor sau al Senatului, dupa caz, de cel putin 2 ani, primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de baza.
    (2) Pentru fiecare an de vechime in munca, care depaseste pragul de 2 ani, la procentul prevazut la alin. (1) se adauga cate 3 procente.
    (3) Sporul de stabilitate, acordat in conditiile alin. (1) si (2), nu poate depasi 20% din salariul de baza.
    (4) Sporul de stabilitate se acorda cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta la alin. (1) si (2).
    (5) Sporul de stabilitate nu se acorda persoanelor incadrate in munca dupa pensionare.
    Art. 12^2
    (1) Salariatii incadrati in functii specifice din aparatul Camerei Deputatilor sau al Senatului primesc lunar un spor de confidentialitate de 15%, calculat la salariul de baza.
    (2) De sporul prevazut la alin. (1) beneficiaza si salariatii incadrati in alte functii decat cele specifice din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului, care desfasoara activitati sau realizeaza lucrari cu caracter confidential, stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputatilor sau al Senatului, dupa caz."
    4. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Premierea salariatilor incadrati in aparatul Camerei Deputatilor sau al Senatului se face dintr-un fond de premiere care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii, aprobat anual prin buget fiecarei Camere a Parlamentului. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului, de regula trimestrial, salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase."
    5. La articolul 18, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Angajarea colaboratorilor, perioadele de colaborare, timpul de munca sau lucrarile executate, raspunderile, drepturile cuvenite si modalitatea de plata se stabilesc prin conventii civile, inregistrate la Camera Deputatilor sau la Senat, dupa caz."
    6. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Salariatul numit temporar sa indeplineasca atributiile de conducere ale unui compartiment sau sector de activitate, in cazul in care seful acestuia lipseste o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe aceasta perioada primeste, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care este incadrat, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preia.
    (2) In cazul in care, pentru anumite functii de conducere, sunt prevazute salarii de baza fixe, fara indemnizatii de conducere, persoana numita temporar sa indeplineasca o astfel de functie beneficiaza de salariul de baza stabilit pentru aceasta."
    Art. 2
    Prevederile prezentei legi se aplica, in mod corespunzator, si personalului Consiliului Legislativ, inclusiv celui incadrat pe functiile salarizate in conformitate cu Legea nr. 40/1991, republicata.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor va introduce in structura bugetului de stat pe anul 1997 modificarile ce decurg din aplicarea prezentei legi.
    Art. 4
    Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificarile ulterioare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  PRESEDINTELE SENATUI
                      PETRE ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

          p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      VASILE LUPUSmartCity5

COMENTARII la Legea 127/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 127 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Dragi solicitanți de credite. Ai dificultăți financiare? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată ca o organizație pentru drepturile omului la nivel mondial cu unicul scop de a ajuta oamenii săraci și în dificultate financiară. Dacă doriți să solicitați un împrumut, vă rugăm să-i contactați folosind datele de mai jos: e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară a împrumutului: Durata împrumutului: Număr de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu