E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 12 din 26 iulie 1974

privind piscicultura si pescuitul

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 106 din 30 iulie 1974


SmartCity3


                        EXPUNERE DE MOTIVE

    Realizarea in domeniul pisciculturii si pescuitului a sarcinilor desprinse din Directivele celui de al X-lea Congres si ale Conferintei Nationale ale Partidului Comunist Roman impune revizuirea si imbunatatirea substantiala a legislatiei care reglementeaza piscicultura, pescuitul si protectia fondului piscicol in Republica Socialista Romania.
    In vederea sporirii productiei de peste prin utilizarea intensiva a suprafetelor piscicole existente, a valorificarii mai bune a terenurilor ce nu pot fi folosite economic pentru productia agricola si se preteaza pentru amenajari piscicole, este necesara reglementarea unitara a exploatarii si stabilirea unor reguli de baza privind atributiile si raspunderile pentru dezvoltarea pisciculturii si pescuitului in tara noastra.
    Pornind de la considerentele sus-aratate, legea alaturata are in vedere intreaga experienta dobandita de doua decenii de catre unitatile care exploateaza bazinele piscicole si inlocuieste actualele reglementari, ale caror prevederi nu mai corespund noilor conditii.
    Legea precizeaza ca piscicultura reprezinta o activitate economica principala pentru valorificarea superioara a apelor naturale si a celor amenajate in scop piscicol.
    In vederea dezvoltarii pisciculturii intr-o conceptie unitara si moderna, legea prevede obligatia unitatilor piscicole de stat si a cooperativelor agricole de productie pe ale caror terenuri sunt situate bazine piscicole de a infiinta direct sau prin cooperare pepiniere piscicole, de a imbunatati tehnologia de producere si crestere a speciilor de pesti cu valoare economica ridicata si de a valorifica productia marfa de peste planificata, la fondul de stat.
    Au fost prevazute masuri de protectie si dezvoltare a speciilor valoroase de pesti prin amenajarea de zone naturale de reproducere a sturionilor, aclimatizarea de noi specii de sturioni adaptabili cresterii in apele Dunarii si infiintarea de statiuni pentru producerea puietului de sturioni si de lostrita.
    In scopul protejarii fondului piscicol, legea prevede perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului, limitarea pescuitului anumitor specii de pesti, dimensiunile minime ale pestilor si altor animale acvatice ce pot fi pescuite, precum si conditiile de exercitare a pescuitului sportiv.
    Raspunderea pentru activitatea piscicola in apele colinare, de ses si maritime revine Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, iar pentru apele de munte, Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, care, impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, vor urmari si asigura realizarea programului de dezvoltare a pisciculturii si pescuitului prevazut in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Pentru indrumarea si controlul activitatii piscicole, s-a prevazut infiintarea in cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor a Inspectiei de stat pentru piscicultura si pescuit.
    Bazinele piscicole proprietate de stat vor fi repartizate de catre Consiliul de Ministri, Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, care le va administra prin intreprinderi piscicole de stat judetene, si Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, care le va administra prin inspectoratele silvice judetene.
    Acolo unde suprafetele piscicole nu justifica infiintarea de intreprinderi piscicole de stat judetene si pana la amenajarea suprafetelor care sa permita organizarea unor intreprinderi specializate, se vor organiza ferme in cadrul intreprinderilor piscicole judetene din judetele limitrofe.
    Tinand seama de faptul ca pescuitul sportiv se exercita de orice persoana membru al Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi, in lege s-a prevazut dreptul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor si Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii de a da in folosinta acestei asociatii bazine sau zone din bazinele piscicole naturale.
    Atribuirea acestora urmeaza sa se faca pe baza de contracte incheiate pe durata determinata in functie de amenajarile si lucrarile ce urmeaza a se executa de catre asociatie. Pentru bazinele piscicole ce se vor da in folosinta se va defalca, din planul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor si al Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, sarcini de plan pentru Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi privind livrarea pestelui catre organizatiile socialiste in raport cu posibilitatile de exercitare a pescuitului industrial in aceste bazine si tinand seama de cerintele dezvoltarii pescuitului sportiv.
    In acelasi scop s-a prevazut posibilitatea acordarii de premii celor ce se evidentiaza in mod deosebit in combaterea braconajului, constatarea contraventiilor si sesizarea comiterii de infractiuni.
    De asemenea, s-a prevazut dreptul pescarilor incadrati in unitatile piscicole din delta si lunca Dunarii, Complexul Razelm-Sinoe si apele litorale, de a cumpara de la unitatile unde sunt salariati anumite cantitati de peste in cazul cand au realizat lunar planul individual de productie.

    Sporirea productiei de peste prin utilizarea intensiva a suprafetelor piscicole existente, valorificarea mai buna a terenurilor ce nu pot avea alta folosinta agricola si care se preteaza pentru amenajari piscicole, necesita reglementarea unitara a exploatarii, precum si stabilirea unor reguli de baza privind atributiile si raspunderile pentru dezvoltarea pisciculturii si pescuitului in tara noastra.
    In acest scop, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania piscicultura si pescuitul reprezinta o activitate economica principala pentru valorificarea superioara a apelor naturale si a celor amenajate in scop piscicol.
    Art. 2
    Apele naturale, curgatoare si statatoare de pe intreg teritoriul Republicii Socialiste Romania, inclusiv apele maritime interioare si marea teritoriala, cat si terenurile acoperite cu apa ca urmare a indiguirilor sau bararilor de vai - helesteie, iazuri, lacuri de acumulare -, care servesc sau ofera conditii pentru inmultirea, cresterea si pescuitul pestelui, crustaceelor sau altor animale acvatice, sunt considerate, in sensul prezentei legi, bazine piscicole.
    De asemenea, sunt considerate ca facand parte temporar din bazinele piscicole apele de pe zonele inundabile, numai pe perioada pana la retragerea viiturilor, daca ofera conditiile prevazute la alineatul precedent.
    Bazinele piscicole se impart, din punct de vedere al exploatarii, in bazine amenajate si bazine naturale. Acestea pot fi grupate pe zone sau complexe distincte avand denumiri proprii.
    Helesteiele, iazurile, lacurile de acumulare, apele curgatoare de munte in care s-au executat lucrari de amenajari piscicole si pastravariile sunt bazine piscicole amenajate.
    Celelalte bazine piscicole sunt considerate bazine piscicole naturale.
    Art. 3
    Prin fond piscicol se intelege totalitatea populatiei piscicole si a celorlalte resurse naturale de hrana constituite din fauna si flora acvatica a bazinelor piscicole.
    Art. 4
    Bazinele piscicole si fondul piscicol din acestea sunt proprietate de stat. Se excepteaza fondul piscicol din bazinele piscicole aflate pe terenurile proprietatea cooperativelor agricole de productie.
    Folosirea bazinelor piscicole in alte scopuri decat cele aratate la art. 1 se poate face numai pe baza de decret prezidential.
    Terenurile care nu pot fi folosite economic pentru productia agricola si se preteaza pentru amenajari piscicole se vor destina cu prioritate in acest scop.

    CAP. 2
    Dezvoltarea pisciculturii

    Art. 5
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, vor identifica si delimita toate terenurile mlastinoase, saraturate si alte terenuri neproductive apte pentru piscicultura, in scopul crearii de noi crescatorii si pepiniere piscicole pe baza unui program de amenajari, avand raspunderea executarii acestuia.
    Unitatile piscicole de stat carora li se vor atribui potrivit legii terenurile prevazute in alineatul precedent si cooperativele agricole de productie detinatoare de asemenea terenuri sunt obligate sa le amenajeze direct sau prin cooperare, pentru piscicultura conform prevederilor planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 6
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii si Ministerul Educatiei si Invatamantului raspund de efectuarea studiilor, cercetarilor, experimentarilor si de elaborarea proiectelor si realizarea lor, asigurand aplicarea celor mai eficiente tehnologii, instalatii, utilaje si aparatura si de pregatirea cadrelor, in vederea realizarii intr-o conceptie unitara a programului de dezvoltare a pisciculturii si pescuitului.
    Art. 7
    Unitatile piscicole de stat si cooperativele agricole de productie pe ale caror terenuri sunt situate bazine piscicole denumite in continuare unitati piscicole, sunt obligate:
    a) sa infiinteze si sa dezvolte direct sau prin cooperare pepiniere piscicole care sa asigure materialul de populare, pentru bazinele piscicole amenajate si naturale;
    b) sa imbunatateasca tehnologia de producere si crestere a puietului si de selectionare a speciilor de pesti cu valoare economica ridicata, sa aclimatizeze noi specii de pesti si sa extinda cresterea pestelui in amestec de specii, in conditiile legii, pe baza concluziilor rezultate din studii, cercetari si experimentari, efectuate de catre unitatile de cercetare;
    c) sa introduca tehnologii noi de folosire a furajelor si ingrasamintelor si sa mecanizeze operatiunile de exploatare piscicola;
    d) sa execute lucrari curente de intretinere a canalelor si garlelor de alimentare, a izvoarelor de apa si a zonelor de pescuit;
    e) sa execute lucrari de amenajare, protectie si salvare a fondului piscicol din lacuri, balti si ape de munte;
    f) sa ia masuri pentru combaterea epizootiilor si a daunatorilor fondului piscicol;
    g) sa organizeze exploatarea crescatoriilor piscicole in asa fel incat sa asigure valorificarea pestelui viu si proaspat in tot timpul anului;
    h) sa valorifice productia marfa de peste planificata la fondul de stat.
    Art. 8
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care au in subordine unitati ce construiesc si exploateaza baraje hidroenergetice si lacuri de acumulare pentru regularizarea debitelor de apa, irigatii sau agrement, sunt obligate sa asigure executarea lucrarilor necesare dezvoltarii pisciculturii si pescuitului, potrivit avizelor ce se vor emite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor pentru apele de ses si colinare si, respectiv, de Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii pentru apele de munte.
    Art. 9
    Intreprinderile, institutiile, organizatiile economice de stat si cooperatiste care folosesc apa din bazine piscicole in alte scopuri decat cel piscicol sunt obligate:
    a) sa instaleze dispozitive care sa impiedice intrarea pestelui din bazinele piscicole in sistemul de alimentare cu apa pentru irigatii si industrii, conform avizului organelor judetene de specialitate;
    b) sa ia masuri pentru curatirea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea fondului piscicol la golirea lacurilor de acumulare;
    c) sa asigure debitul de apa necesar dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de lacurile de acumulare potrivit documentatiilor tehnico-economice aprobate;
    d) sa construiasca in apele curgatoare pinteni pentru abaterea apei, trecatori pentru peste si orice alte lucrari necesare pentru protectia pestelui.
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor si Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii vor stabili conditiile tehnice de executare a lucrarilor prevazute la lit. a) - d) si vor urmari respectarea lor.
    Art. 10
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor si Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii raspund de protectia si dezvoltarea speciilor valoroase de pesti - sturioni, scrumbie de Dunare, chefal si lostrita - si vor adopta tehnologii moderne de crestere, bazate pe studii si cercetari stiintifice, in care scop vor lua masuri pentru:
    a) amenajarea de zone naturale de reproducere a sturionilor;
    b) infiintarea de statiuni pentru producerea puietului de sturioni si de lostrita;
    c) aclimatizarea, in conditiile legii, de noi specii de sturioni adaptabili cresterii in apele Dunarii si cele salmastre;
    d) organizarea de centre pentru inmultirea si cresterea chefalului;
    e) executarea de constructii pentru impiedicarea evadarii pestilor valorosi in Marea Neagra.
    Art. 11
    Ministerul Energiei Electrice are obligatia sa asigure la noile baraje hidroenergetice pe Dunare executarea concomitenta a unor constructii speciale care sa permita trecerea reproducatorilor de sturioni si a scrumbiilor din aval in amonte de baraje, precum si pentru prevenirea distrugerii pestelui.
    Art. 12
    Unitatile detinatoare de bazine piscicole raspund de asigurarea pazei armate si protectia fondului piscicol in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 3
    Exercitarea pescuitului

    Art. 13
    Prin pescuit in sensul prezentei legi, se intelege prinderea pestelui si a celorlalte vietuitoare acvatice pe baza de autorizatie in locuri, perioade, cu unelte si in dimensiunile permise de lege, in scop industrial, stiintific sau sportiv.
    Art. 14
    Prin pescuit industrial se intelege prinderea pestelui si a celorlalte vietuitoare acvatice de catre personalul autorizat al unitatilor economice care exploateaza bazinele piscicole.
    Art 15.
    Pescuitul oricaror specii de peste sau altor animale acvatice in scopuri stiintifice, pentru cultura artificiala sau repopulari, cat si pentru protectia fondului piscicol, se poate efectua in orice timp, loc si cu orice unelte sau metode, cu autorizarea prealabila, dupa caz, a Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor sau a Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii.
    Art. 16
    Prin pescuit sportiv se intelege pescuitul efectuat in scop de agrement de orice persoana, membru al Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi, pe baza de permis eliberat de aceasta, pentru bazinele si zonele piscicole pe care le are in folosinta.
    De asemenea, pescuitul sportiv poate fi exercitat pe baza de autorizatie eliberata de Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii pentru bazinele aflate in administrarea directa a unitatilor din subordine, cu exceptia pastravariilor, cu plata taxelor legale.
    Pescuitul sportiv se va exercita in conditiile prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege.
    Art. 17
    Exercitarea pescuitului de orice fel in bazinele piscicole se va face cu respectarea urmatoarelor reguli:
    A. Perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului
    Se interzice pescuitul oricaror specii de peste crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:
    a) in apele colinare, de ses si Dunare cu delta sa, 60 de zile consecutive in perioada de la 1 aprilie pana la 30 iunie;
    b) in Complexul Razelm-Sinoe, ghiolurile Belciuc, Erenciuc si lacurile litorale, in perioada de la 1 aprilie pana la 30 iunie. In stufariile din Complexul Razelm-Sinoe si in fata acestora pe o distanta de 50 metri spre larg, precum si in lacul Zmeica, in tot cursul anului;
    c) in Dunare in fata garlelor, canalelor si privalelor de alimentare a baltilor, pe o distanta de cate 500 metri de ambele parti ale gurilor de varsare, cat si in interiorul acestora, in perioada de la 15 martie pana la 15 iunie;
    d) la gura de varsare in Dunare a raurilor Siret, Ialomita, Arges, Olt si Jiu, pe o distanta de 1 kilometru de ambele parti ale gurilor si pe cursul acestor rauri pe o distanta de 10 kilometri de la confluenta, in perioada (de la 1 martie pana la 1 iulie;
    e) in fata gurii Dunarii - meleaua Sfantu Gheorghe - pana la Ciotic, in perioada de la 1 aprilie pana la 31 iulie; in aval de Ciotic, pe baza cercetarilor ce se vor efectua, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor va fixa anual zone de prohibitie a pescuitului cu taliene;
    f) cu navoadele de orice tip in delta si lunca inundabila a Dunarii in perioada de la 15 aprilie pana la 15 septembrie, iar in Complexul Razelm-Sinoe si ghiolurile Belciuc si Erenciuc in perioada de la 1 aprilie pana la 1 octombrie;
    g) in apele de munte, pentru pastravul indigen, fintinel si coregon, in perioada de la 15 septembrie pana la 30 aprilie; pentru pastravul curcubeu, lipan si lostrita in perioada de la 1 ianuarie pana la 31 mai.
    B. Limitarea pescuitului anumitor specii de peste
    Se interzice pescuitul:
    a) sturionilor si a scrumbiei in tot cursul anului in fata gurilor de varsare a Dunarii in mare pe o adancime de 5 kilometri in largul marii si pe un coridor lat de 2 kilometri socotit cate 1 kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sfantu Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pana la limita apelor teritoriale romane;
    b) sturionilor in tot cursul anului, cu carmace si carmacute in senalul Dunarii, inclusiv bratele sale, iar in zona litorala in perioada de la 15 februarie pana la 15 mai cu carmace si ohane;
    c) sturionilor in urmatoarele locuri si perioade:
    - in sectorul de la Marea Neagra pana la gura Prutului, in perioada de la 15 martie pana la 15 aprilie;
    - in sectorul de la gura Prutului pana la gura Timocului, in perioada de la 15 aprilie pana la 15 mai;
    - in sectorul gura Timocului pana la Cladova, in perioada de la 15 mai pana la 30 iunie;
    d) scrumbiei de Dunare in urmatoarele locuri si perioade:
    - in sectorul de la Marea Neagra pana la Ceatalul Ismail, 5 zile consecutive, in perioada de la 15 martie pana la 1 mai;
    - in sectorul Ceatalul Ismail - Vadul Oii, cate 20 de zile consecutive, in perioada de la 1 aprilie pana la 15 mai;
    - in sectorul Vadul Oii pana la gura Timocului, 30 de zile consecutive, in perioada de la 15 aprilie pana la 1 iulie;
    e) lostritei, fara autorizatie speciala eliberata de Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii;
    f) cu morneli metalice si pesti artificiali in raurile populate cu lostrita.
    C. Uneltele si metodele de pescuit interzise
    Se interzice folosirea urmatoarelor uneltelor si metode de pescuit:
    a) setci fixe in zona litoralului marin;
    b) setci si ave de orice tip in Complexul Razelm-Sinoe, ghiolurile Belciuc, Erenciuc si lacurile litorale;
    c) pescuitul electric, cu materii explozive, precum si cu substante narcotice de orice fel;
    d) pescuitul reproducatorilor in timpul perioadei de prohibitie, prin orice metode, sau distrugerea icrelor de peste, in aceeasi perioada, in zonele de reproducere naturala;
    e) pescuitul puietului si al reproducatorilor de peste din pepiniere si crescatorii piscicole, in alte scopuri decat repopularea ori pescuitul industrial;
    f) pescuitul sturionilor sub dimensiunea legala in alte scopuri decat repopularea;
    g) prinderea pestelui cu unelte de pescuit din plasa in apele de munte.
    Art. 18
    Perioadele de prohibitie a pescuitului prevazute la art. 17 lit. A pot fi prelungite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor pentru apele colinare, de ses si Dunare cu delta sa si de Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii pentru apele de munte, in functie de conditiile hidrometeorologice.
    Ministerele prevazute la alineatul precedent pot interzice in tot anul sau in anumite perioade pescuitul unor specii de peste, in scopul protectiei si refacerii fondului piscicol.
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor va putea, in conditii hidroclimatice cu totul exceptionale, sa devanseze sau sa prelungeasca datele de prohibitie a pescuitului, mentinand numarul total de zile prevazute la art. 17 lit. A lit. a) - f) si art. 17 lit. B lit. d.).
    Art. 19
    Pentru apele curgatoare care constituie frontiera de stat, perioadele de prohibitie si regulile de pescuit vor fi stabilite in concordanta cu conventiile internationale incheiate cu celelalte state riverane.
    Art. 20
    Se interzice:
    a) mutarea, deteriorarea sau distrugerea semnelor indicatoare asezate in raza bazinelor piscicole;
    b) asezarea uneltelor de pescuit fixe sau plutitoare pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor, garlelor sau canalelor pescaresti;
    c) recoltarea stufului, papurii, rogozului sau ierbii din bazinele piscicole, fara autorizarea unitatii piscicole;
    d) circulatia cu ambarcatiuni cu motor in bazinele piscicole din delta si lunca Dunarii si Complexul de lacuri Razelm-Sinoe. Se excepteaza circulatia pe caile navigabile si cele de acces la localitatile care nu au alte cai de comunicatie si circulatia cu ambarcatiuni de catre organele Ministerului de Interne, ale Ministerului Apararii Nationale si a celor ce au autorizarea speciala a Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor pentru aceste zone;
    e) circulatia cu autovehicule, scoaterea materialului lemnos prin albiile apelor de munte, precum si circulatia cu ambarcatiuni cu motor in lacurile naturale de munte fara autorizatia Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii;
    f) inchiderea cu garduri, prispe sau cu unelte de pescuit de orice fel a garlelor de legatura, a baltilor si terenurilor inundabile, daca prin aceasta se impiedica accesul pestilor in timpul viiturilor de apa, precum si scurgerea apelor din ele. Fac exceptie inchiderile pescaresti si stuficole din delta si lunca Dunarii in perioadele de viituri, in locurile si conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor;
    g) introducerea la pasunat a animalelor, adapatul acestora si circulatia cu orice mijloace de transport in incinta si pe digurile helesteielor, iazurilor, pepinierelor si pastravariilor, in orice perioada, fara autorizatia unitatii piscicole. In celelalte bazine amenajate si in bazinele piscicole naturale, introducerea la pasunat a animalelor si adapatul acestora in perioada de prohibitie a pescuitului sunt permise numai in locurile stabilite si marcate de unitatile piscicole;
    h) oprirea, abaterea, rastocirea unei ape curgatoare sau scurgerea ei in parte sau in intregime in orice scop, fara acordul unitatii piscicole;
    i) reducerea debitului de apa in bazine piscicole daca prin aceasta se pericliteaza existenta faunei piscicole;
    j) deschiderea, inchiderea sau obstruarea canalelor din bazinele piscicole si manipularea instalatiilor hidrotehnice de orice fel, in alt mod decat cel stabilit prin norme tehnice de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor;
    k) distrugerea sau degradarea digurilor, barajelor si canalelor pescaresti, taluzurilor si malurilor inierbate;
    l) introducerea altor specii de pesti decat cele existente in bazinele piscicole, fara avizul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, respectiv al Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii;
    m) efectuarea lucrarilor de foraje hidrogeologice in bazine piscicole fara autorizarea unitatii piscicole;
    n) detinerea cu orice titlu de navoade, voloace, setci, ave, prostovoale, virse, de catre persoanele fizice neautorizate.
    Art. 21
    Dimensiunile minime ale pestilor si altor animale acvatice care pot fi pescuite si dimensiunile minime ale ochiurilor uneltelor de pescuit sunt prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege.
    Art. 22
    Unitatile piscicole vor delimita si marca cu semne vizibile zonele de protectie a pestelui unde pescuitul este interzis sau sunt aplicabile alte norme restrictive. De asemenea, Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi va marca, delimita si afisa conditiile si zonele in care se exercita pescuitul sportiv.

    CAP. 4
    Organizarea activitatii piscicole si de pescuit

    Art. 23
    Indrumarea unitara a activitatii piscicole se exercita de catre Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor; indrumarea activitatii piscicole in apele de munte se exercita impreuna cu Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii.
    Raspunderea pentru activitatea piscicola in apele colinare, de ses si maritime revine Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, iar pentru apele de munte, Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, care impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor asigura realizarea programului de dezvoltare a pisciculturii si pescuitului prevazut in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 24
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor si Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii raspund de administrarea si exploatarea fondului piscicol proprietate de stat, potrivit repartizarii bazinelor piscicole stabilita prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Bazinele piscicole proprietate de stat repartizate Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor vor fi administrate direct de intreprinderi piscicole de stat judetene, cu exceptia bazinelor piscicole din Delta Dunarii aflate in administrarea directa a unitatilor din subordinea Centralei "Delta Dunarii"; cele repartizate Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, de catre inspectoratele silvice judetene.
    Acolo unde suprafetele piscicole nu justifica infiintarea de intreprinderi potrivit alineatului precedent si pana la amenajarea suprafetelor care sa permita organizarea unei intreprinderi specializate, se vor organiza ferme in cadrul intreprinderilor piscicole din judetele limitrofe.
    Art. 25
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor si Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii pot da in folosinta piscicola Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi bazine sau zone din bazinele piscicole naturale.
    Atribuirea acestora se face pe baza de contracte, incheiate pe durata determinata in functie de amenajarile si alte lucrari prevazute la art. 7 ce urmeaza a se executa de catre asociatie.
    Contractele incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea, urmand a fi adaptate potrivit prevederilor legii.
    Pentru bazinele piscicole date in folosinta se vor defalca din planul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor si al Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii sarcini de plan pentru Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi, privind livrarea pestelui catre organizatiile socialiste in raport cu posibilitatile de exercitare a pescuitului industrial in aceste bazine si tinand seama de cerintele dezvoltarii pescuitului sportiv.
    Art. 26
    Pentru indrumarea si controlul activitatii piscicole se infiinteaza, in cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, Inspectia de stat pentru piscicultura si pescuit.
    Organizarea si functionarea Inspectiei de stat pentru piscicultura si pescuit se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

    CAP. 5
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 27
    Incalcarea dispozitiilor din prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, penala, materiala sau civila.
    Art. 28
    Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda:
    a) pescuitul electric, cu materii explozive, precum si cu substante narcotice de orice fel;
    b) pescuitul reproducatorilor in timpul perioadei de prohibitie prin orice metode, sau distrugerea icrelor de peste in aceeasi perioada, in zonele de reproducere naturala;
    c) pescuitul puietului si al reproducatorilor de peste din pepiniere si crescatorii piscicole in alte scopuri decat repopularea ori pescuitul industrial;
    d) pescuitul sturionilor sub dimensiunea legala, in alte scopuri decat repopularea;
    e) reducerea debitului de apa in zone sau bazine piscicole in scopul recoltarii ilicite a pestelui.
    f) procurarea in conditii ilicite a pestelui si icrelor in zonele de pescuit;
    g) detinerea cu orice titlu de navoade, voloace, setci, ave, prostovoale, virse, de catre persoanele fizice neautorizate.
    Tentativa se pedepseste in cazul infractiunilor prevazute la lit. a) - e).
    Distrugerea icrelor de peste in perioada de prohibitie in zonele de reproducere naturala, savarsita din culpa, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
    Art. 29
    Faptele prevazute la art. 28 lit. a), b), c), d) si e) daca sunt savarsite in timpul noptii, ori de 2 sau mai multe persoane impreuna, se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 4 ani.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 30
    Constatarea faptelor ce constituie infractiunile prevazute la art. 28 si 29 se face, in afara de organele de urmarire penala, si de imputernicitii Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor pentru toate bazinele piscicole, imputernicitii Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii pentru bazinele piscicole repartizate acestui minister si de imputernicitii Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi pentru bazinele si zonele de bazine date in folosinta acesteia, care, pe baza actelor incheiate, vor sesiza organele de urmarire penala.
    Art. 31
    Faptele care constituie contraventii la normele de pescuit si protectia fondului piscicol si sanctiunile aplicabile se stabilesc prin hotarare a Consiliului de Ministri. Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii si Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi vor putea acorda premii celor care se vor evidentia in mod deosebit in combaterea braconajului, constatarea contraventiilor si sesizarea comiterii infractiunilor prevazute in prezenta lege.
    Art. 33
    Pescarii incadrati in unitatile piscicole din delta si lunca Dunarii, Complexul Razelm-Sinoe si apele litorale, care au realizat individual planul lunar de productie, au dreptul de a cumpara, in luna urmatoare, de la unitatile unde sunt angajati, pentru consum propriu, urmatoarele cantitati de peste, cu exceptia sturionilor:
    - 10 kilograme peste lunar, pescarii care activeaza in baltile luncii si deltei Dunarii, precum si in Complexul Razelm-Sinoe;
    - 15 kilograme peste lunar, pescarii care activeaza in apele litorale.
    Cumpararea se face la pret de productie.
    De drepturile prevazute la alineatele precedente beneficiaza si personalul navigant care deserveste brigazile de pescuit, daca brigada din care face parte si-a realizat planul lunar de productie pe luna precedenta.
    Art. 34
    Utilizarea apei din bazinele naturale si lacurile de acumulare existente, pentru cresterea pestelui, se face in mod gratuit. Utilizarea apei pentru piscicultura in lacurile de acumulare ce se vor construi se va face in conditiile prevazute in documentatiile tehnico-economice avizate, dupa caz, de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor sau Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii.
    Art. 35
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
    Art. 36
    Decretul nr. 43/1954 pentru reglementarea pescuitului si protectia fondului piscicol, republicat in Buletinul Oficial nr. 25 din 20 februarie 1969; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 184/1954 privind reglementarea pescuitului, administrarea si exploatarea bazinelor piscicole, protectia si paza fondului piscicol, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 11 din 13 februarie 1954; Hotararea Consiliului de Ministri nr. 525/1954 pentru aprobarea Instructiunilor privind regulile de pescuit publicate in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 22 din 21 aprilie 1954, modificata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2264/1954 si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

    ANEXA 1
    Cuprinzand conditiile de exercitare a pescuitului sportiv

    Pescuitul sportiv este permis numai in cursul zilei, de la rasaritul si pana la apusul soarelui, dupa cum urmeaza:
    a) in apele de munte curgatoare si statatoare numai cu o singura undita cu cel mult 2 carlige sau cu o lanseta;
    b) in raurile colinare, de ses, lacurile interioare si in raurile de frontiera, pe tot cursul Dunarii, inclusiv bratele sale, si in bazinele amenajate date in folosinta Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi, cu cel mult 2 undite sau 2 lansete cu cate 2 carlige fiecare;
    c) in Marea Neagra cu cel mult 2 undite sau 2 lansete cu cate 10 carlige fiecare sau 2 taparine cu cate 10 carlige.
    Pescuitul sportiv se practica de pe mal in apele curgatoare, iar in apele statatoare, inclusiv Marea Neagra, de pe mal si din barca; in timpul iernii pescuitul sportiv se poate practica si de pe gheata.
    La pescuitul sportiv se folosesc momeli naturale si artificiale. La pescuitul in apele de munte cu salmonide, stabilite de Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, sunt permise numai momeli artificiale.
    In timpul unei zile de pescuit sportiv se pot prinde de catre o persoana cel mult 10 bucati in total din speciile pastrav indigen, curcubeu, fintinel, lipan si coregon in apele de munte cu salmonide. In celelalte ape curgatoare si statatoare din zona colinara si de ses, Dunare, Marea Neagra si apele de munte fara salmonide, se pot prinde cel mult 3 kilograme sau numai un singur peste daca greutatea lui depaseste 3 kilograme.

    ANEXA 2
    Cuprinzand dimensiunile minime ale pestilor si altor animale acvatice care pot fi pescuite, precum si dimensiunile minime ale ochiurilor uneltelor de pescuit

    Dimensiunile minime - in centimetri - ale pestilor si altor animale acvatice care pot fi pescuite in bazine piscicole sunt urmatoarele:
    - crap            30      - gingirica         7
    - salau           35      - scrumbie Dunare     17
    - platica         20      - hamsie               7
    - lin             20      - morun              170
    - vaduvita        20      - nisetru            140
    - babusca         15      - pastruga           100
    - rosioara        15      - viza               100
    - caras           12      - sip                110
    - caracuda        15      - cega                40
    - batca           15      - chefal mic          10
    - cosac           20      - chefal mijlociu     16
    - morunas         20      - chefal mare         24
    - mreana          25      - scrumbie albastra
    - mreana vinata   15        mica                12
    - scobar          20      - scrumbie albastra
    - clean           20        mare                20
    - sabita          16      - stavrid             10
    - oblete          10      - rizeafca mica       10
    - pastrav         20      - rizeafca mare       15
    - lipan           25      - cambula             20
    - lostrita        65      - calcan              35
    - coregon         20      - raci                 9
    - sprot            7      - scoica de rau        8
    - aterina          7      - broaste 30 grame bucata
    Masurarea pestelui pentru toate speciile se face de la varful botului pana la baza cozii.
    Puietul si pestele sub dimensiunea minima din speciile stabilite la alin. 1 va fi deversat obligatoriu in apa, in stare vie.
    La pescuitul industrial efectuat in toate baltile din delta si lunca inundabila a Dunarii, Complexul Razelm-Sinoe, lacurile litorale, baltile si lacurile interioare si in rauri, pentru toate uneltele admise la pescuit, se permite un procent de peste sub dimensiunile minime de cel mult 10% socotit la numarul de bucati.
    La pescuitul cu vintire si taliene de balta se admite un procent de peste sub dimensiunile minime de cel mult 2% socotit la numarul de bucati.
    In cazul pescuirii pestelui sub dimensiunile legale in procente mai mari decat cele admise, unitatile care au in exploatare bazine piscicole sunt obligate sa sisteze pescuitul in aceste locuri sau sa inlocuiasca uneltele de pescuit cu alte unelte cu ochiuri mai mari.
    La pescuitul marin se admite un procent de peste sub dimensiunile legale din totalul cantitatii pescuite, de 5% pentru scrumbia de Dunare si 20% pentru chefal, stavrid si scrumbie albastra.
    Celelalte specii nementionate la alin. 1 sunt libere la pescuit la orice dimensiune.
    In cazul cand se constata ca unele cantitati de peste au fost pescuite sub dimensiunile prevazute la alin. 1, acestea vor fi primite la centrele de colectare care au obligatia sa instiinteze in cel mult 24 ore de organele Inspectiei de stat pentru piscicultura si pescuit, in vederea stabilirii imprejurarilor in care a fost efectuat pescuitul si a luarii de masuri imediate care sa conduca la inlaturarea repetarii unor astfel de situatii.
    Dimensiunile minime ale ochiurilor la uneltele de pescuit sunt urmatoarele:
    a) 24 milimetri la Dunare, balti, lacuri, rauri colinare si de ses si in delta Dunarii;
    b) 40 milimetri in Complexul Razelm Sinoe, ghiolurile Belciuc, Erenciuc si lacurile litorale;
    c) 7 milimetri la pescuitul marin de coasta.SmartCity5

COMENTARII la Legea 12/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 12 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu