E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 45836 din  8 martie 1994

cu privire la modul de incasare a contributiei, finantarea cheltuielilor aprobate, evidentierea si raportarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR Nr. 45836/08.03.1994


SmartCity3

              MINISTERUL CERCETARII SI TEHNOLOGIEI Nr. 178/10.02.1994
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 106 din 26 aprilie 1994

    In conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 67/1993 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se emit urmatoarele instructiuni:
    I. Cu privire la incasarea veniturilor Fondului special pentru cercetare-dezvoltare
    1. Potrivit art. 2 din Legea nr. 67/1993, veniturile Fondului special pentru cercetare-dezvoltare se constituie din contributia agentilor economici, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, cu exceptia agentilor economici scutiti prin lege de plata impozitului pe profit, prin aplicarea unei cote asupra incasarilor realizate dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata si a accizelor. Cota de contributie a agentilor economici pentru constituirea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, care se stabileste prin legea de aprobare a bugetului de stat, este de 1% in anul 1994.
    Incasarile realizate, inregistrate in debitul contului 512/531, cuprind atat pretul sau tariful activitatii, cat si taxa pe valoare adaugata care, potrivit legii, nu este cuprinsa in pret sau tarif. Din aceste incasari se scade taxa pe valoare adaugata colectata, aferenta acestor incasari. Asupra sumei rezultate se aplica cota de contributie pentru constituirea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare.
    Agentii economici din comert, turism si aprovizionare-desfacere, precum si cei din sectoarele in care se practica adaosul comercial aplica cota stabilita prin legea bugetara anuala asupra valorii adaosului, comisionului incasat sau marjei incasate.
    La Regia Autonoma "Loto-Pronosport" baza de calcul o constituie totalul incasarilor, diminuate cu sumele acordate drept premii participantilor la sistemele de joc.
    Agentii economici din sfera prestarilor de servicii aplica cota sus-mentionata asupra valorii tarifului prestatiei executate.
    Pentru produsele si serviciile subventionate pe calea diferentelor de pret sau de tarif, precum si pentru activitatile subventionate de la bugetul public potrivit legii, agentii economici nu datoreaza taxa mentionata la alineatul precedent.
    Agentii economici scutiti prin lege de plata impozitului pe profit potrivit prevederilor Legii nr. 12/1991 (art. 8 alin. 1 si art. 5 asa cum a fost modificat prin Legea nr. 55/1991 si prin Legea nr. 35/1991 modificata prin Legea nr. 57/1993), nu datoreaza contributia pentru constituirea Fondului  special pentru cercetare-dezvoltare pe perioada de scutire.
    Incasarile realizate din activitatea de cooperare externa se supun determinarii taxei de contributie pentru constituirea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare  potrivit legislatiei romane in materie, in corelare cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte contractanta.
    2. Agentii economici au obligatia de a vira lunar sumele datorate Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, pana la sfarsitul lunii urmatoare, pentru incasarile realizate in luna precedenta.
    In situatia in care pana la 31 decembrie nu apare noua lege bugetara pentru anul urmator, agentii economici vor vira in continuare procentul aprobat pentru anul anterior. Regularizarea eventualelor diferente pentru perioada de pana la aprobarea legii bugetare se determina si se efectueaza dupa aprobarea acestei legi.
    Virarea sumelor in contul fondului se efectueaza de catre agentii economici astfel:
    a) La judete unde nu functioneaza trezorerii ale finantelor publice
    Agentii economici vireaza la termenul stabilit sumele datorate in contul 64.12............ "Disponibil din Fondul special pentru cercetare-dezvoltare" deschis la sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Comerciale Romane - S.A., pe seama Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Extrasul de cont impreuna cu documentele de virare se trimit de catre societatile bancare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.
    Unitatile bancare vireaza din 5 in 5 zile soldul contului de mai sus in contul 64.12.401.04 al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    b) La judetele unde functioneaza trezorerii ale finantelor publice
    Contul Fondului special pentru cercetare-dezvoltare este deschis la trezoreria municipiului  resedinta de judet, avand codul 30.07.31.04 "Veniturile Fondului special pentru cercetare-dezvoltare", deschis pe seama Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Agentii economici vireaza sumele cuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare din conturile lor, cu dispozitie de plata, care se completeaza astfel:
    - la pozitia "Banca beneficiarului" se inscrie sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei, cont 51.000;
    - la pozitia beneficiar: Trezoreria municipiului ......., cont 30.07.31.04. Trezoreria municipala vireaza chenzinal soldul contului 30.07.31.04 "Veniturile Fondului special pentru cercetare-dezvoltare" in contul 64.12.4.01.04 al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    3. Organele financiare, cu ocazia verificarii modului de indeplinire a obligatiilor catre stat ale agentilor economici, vor urmari si modul de calculare si virare a sumelor cuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare.
    In cazul in care se constata intarzieri in plata contributiei pentru constituirea fondului de mai sus se aplica penalizari de 0,30% (Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, care completeaza art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1992) pentru fiecare zi de intarziere, care nu pot depasi insa cuantumul sumei datorate. Penalizarile de intarziere stabilite de organele financiare, dupa ce au retinut cota de 15% potrivit dispozitiilor legale in vigoare, intregesc Fondul special pentru cercetare-dezvoltare si se vireaza in contul 64.12.4.01.04 sau 30.07 al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. sau la Trezoreria finantelor publice, dupa caz. Cota de 15% retinuta se vireaza cu dispozitie de plata separata.
    In cazul in care agentii economici nu vireaza din proprie initiativa sumele cuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, organele fiscale vor introduce dispozitii de incasare in conditiile legii.
    II. Alocarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor din Fondul special pentru cercetare-dezvoltare
    1. Pentru utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei indeplineste atributiile si raspunderile ordonatorului principal de credite, stabilite in Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    In acest scop, va stabili masurile necesare pentru utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare in stricta concordanta cu prevederile legale si pentru asigurarea respectarii legalitatii in efectuarea cheltuielilor.
    2. Cheltuielile bugetului Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, aprobate ca anexa la bugetul de stat, se aproba pe baza documentelor justificative de catre ordonatorul principal de credite, se avizeaza de catre compartimentul imputernicit, potrivit legii, pentru controlul financiar preventiv si, in functie de natura lor, sunt alocate pentru:
    a) finantarea programelor nationale de cercetare-dezvoltare aprobate de Guvern, pe baza de contracte incheiate de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei potrivit prevederilor legale, astfel:
    a1) contracte cu unitati de cercetare-dezvoltare, institutii de invatamant superior sau alte unitati care desfasoara in mod legal si activitate de cercetare-dezvoltare, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate;
    a2) contracte globale, pentru programele specifice, cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice si Academia de Stiinte Medicale, Ministerul Apararii Nationale si Ministerului de Interne, care se vor realiza pe baza de contracte incheiate cu unitati de tipul celor mentionate la lit. a1);
    a3) contracte globale, pentru unele teme specifice incadrate in programele nationale de cercetare-dezvoltare, cu ministere, departamente si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, care se vor realiza pe baza de contracte incheiate cu unitati de tipul celor mentionate la lit. a1).
    In contractele de cercetare-dezvoltare se prevad in mod obligatoriu termenele de executie pe faze, modul de plata, valoarea lucrarilor stabilita pe baza de devize estimative pe teme, receptia si avizarea lucrarilor.
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei aloca fonduri in limita valorilor inscrise in contract si efectueaza plati pentru finantarea cheltuielilor in functie de disponibilitatile din contul Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, astfel:
    - decontari lunare, pentru fazele executate in cadrul contractelor incheiate, pe baza documentatiilor de avizare si receptie;
    - decontari lunare, pentru contractele globale, pe baza de receptie pe faze de executie, conform listei-model din anexa nr. 1, care se prezinta la Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pana la data de 5 a lunii urmatoare;
    b) procurarea de publicatii periodice si carti de specialitate, alte materiale documentare, inclusiv pe suport magnetic si compact-disc, din strainatate, in limita sumelor aprobate de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pentru Institutul National de Informare si Documentare si oficiile de informare-documentare departamentale sau altele asimilate acestora;
    c) promovarea rezultatelor cercetarii romanesti prin manifestari stiintifice - congrese, simpozioane, colocvii etc. - cu participare internationala, in limita sumelor aprobate de conducerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, pentru fiecare actiune in parte; pentru aceste actiuni Ministerul Cercetarii si Tehnologiei incheie contracte cu unitatile organizatoare.
    In acest scop, la semnarea contractului se va prezenta, de catre unitatea organizatoare, fundamentarea costului total al actiunii, cu decontarea sumelor solicitate a fi suportate de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, care vor cuprinde: cheltuieli legate de redactare si expediere corespondenta, publicitate, editarea programelor conferintei, a afiselor, confectionarea ecusoanelor, mapelor, redactarea si tiparirea materialelor stiintifice si tehnice, inchirieri si amenajari de sali.
    Actiunile privind manifestarile stiintifice la care participa reprezentanti ai organelor guvernamentale ale altor tari sau ai unor organizatii internationale (O.N.U., UNESCO, F.M.I., B.I.R.D. etc.) se efectueaza pe baza de hotarare a Guvernului prin care se aproba si devizul de cheltuieli al fiecarei actiuni;
    d) organizarea, de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, a unor expozitii in tara si in strainatate pentru cunoasterea, promovarea si valorificarea rezultatelor cercetarii romanesti, pe baza de contract. Sumele aferente acestor actiuni se vor aproba prin hotarari ale Guvernului.
    3. Finantarea programelor nationale privind prospectiunile si lucrarile geologice de cercetare pentru descoperiri de zacaminte noi, evaluarea volumului si a caracteristicilor zacamintelor valorificabile se efectueaza in limita programelor aprobate si pe baza documentelor justificative din care sa rezulte executarea si receptia lucrarilor respective, in care scop se procedeaza astfel:
    a) programele nationale privind prospectiunile geologice si lucrarile geologice se aproba de catre organele prevazute de reglementarile in vigoare, iar finantarea se asigura de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pe baza unui contract global, cu incadrarea in limita maxima a fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat;
    b) Ministerul Industriilor sau, dupa caz, alta institutie de specialitate a administratiei publice centrale abilitata, pe baza programului national si a contractului global mentionat mai sus, incheie contracte economice, potrivit
legii, cu regiile autonome si societatile comerciale, dupa caz, care executa lucrarile respective, in care se prevad conditiile de executare, receptie, decontare, penalizari pentru neexecutarea clauzelor contractuale etc.;
    c) alocarea sumelor de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei se efectueaza in limita disponibilitatilor din contul Fondului special pentru cercetare-dezvoltare si pe baza cererilor justificative prezentate de catre Ministerul Industriilor sau alta institutie de specialitate a administratiei publice centrale, potrivit modelului in anexa nr. 2.
    Sumele se vireaza in contul Ministerului Industriilor sau al altei institutii de specialitate a administratiei publice centrale cod 15.8........., deschis la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., din care se aloca sume unitatilor, pe baza situatiilor de lucrari executate si receptionate;
    d) Ministerul Industriilor sau institutia de specialitate a administratiei publice centrale abilitata va lua masurile necesare ca decontarea sa se asigure pe baza situatiilor de lucrari, asa cum se procedeaza si in cazul lucrarilor finantate din bugetul de stat.
    4. Subventionarea literaturii tehnice, stiintifice, in limita fondurilor aprobate de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, se efectueaza prin Comisia pentru gestionarea fondului de subventionare, stabilita prin ordin al ministrului culturii, pe baza prevederilor prezentate in anexa nr. 6.
    5. Cheltuielile pentru finantarea investitiilor din Fondul special pentru cercetare-dezvoltare se efectueaza potrivit metodologiei stabilite pentru investitiile finantate din bugetul de stat, procedandu-se astfel:
    a) beneficiarii de investitii intocmesc liste pentru finantarea investitiilor cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice;
    b) finantarea se asigura prin Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. sau prin Banca Agricola - S.A., dupa caz, prin conturi deschise pe seama unitatilor beneficiare. Beneficiarii de investitii prezinta cereri justificative de alocare de sume din Fondul special pentru cercetare-dezvoltare, pentru finantarea investitiilor, potrivit anexei nr. 3.
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pe baza cererilor de fonduri verificate si aprobate de organele in drept, vireaza sumele in conturile deschise la bancile mentionate mai sus.
    Unitatile beneficiare efectueaza plati din sumele primite, cu respectarea destinatiei si a dispozitiilor legale in vigoare.
    Pentru operatiunile prevazute la pct. 5 lit. b) de mai sus, societatile bancare exercita control potrivit conventiilor incheiate cu Ministerul Finantelor.
    6. Sumele ramase disponibile la finele anului in contul unitatilor beneficiare de contracte de cercetare, prospectiuni geologice si investitii se restituie in contul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei din care au fost alocate.
    7. Ministerele si beneficiarii sumelor primite din Fondul special pentru cercetare-dezvoltare au obligatia sa respecte destinatia fondurilor primite, sa le utilizeze cu maxima eficienta si sa asigure contabilitatea si raportarea operatiunilor gestionate. Pentru fondurile utilizate cu alta destinatie, precum si in cazul neregularizarii la termenele stabilite, se aplica dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei pe perioada respectiva, care se incaseaza de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.

    III. Contabilitatea si prezentarea executiei Fondului special pentru cercetare-dezvoltare
    1. Ministerul Cercetarii si Tehnologiei asigura contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor (platilor) efectuate cu ajutorul conturilor:
    - 343 "Fonduri special pentru cercetare-dezvoltare";
    - 143 "Disponibil din Fondul special pentru cercetare - dezvoltare";
    - 443 "Cheltuieli din Fondul special pentru cercetare - dezvoltare"
(analitic pe structura cheltuielilor prevazute in bugetul aprobat).
    2. Ministerele si departamentele beneficiare ale sumelor aprobate din Fondul special pentru cercetare - dezvoltare inregistreaza atat sumele primite, cat si cele utilizate, in conturile:
    - 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" (analitic - Disponibil din sume primite de la Fondul special pentru cercetare - dezvoltare);
    - 337 "Fonduri cu destinatie speciala" (analitic 04 - Sume primite de la Fondul special pentru cercetare - dezvoltare);
    - 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala" (analitic pe structura cheltuielilor).
    3. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat din judetele in care nu functioneaza trezorerii inregistreaza, pe baza extraselor de cont si a documentelor justificative, veniturile incasate pentru Fondul special pentru cercetare - dezvoltare cu ajutorul conturilor 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" (analitic 119.01.04 - Sume pentru Fondul special pentru cercetare - dezvoltare) si 337 "Fonduri cu destinatie speciala".
    Pentru reflectarea corecta a operatiunilor de plata in contabilitate, ordonatorii de credite pot folosi, pe langa conturile de mai sus, si alte conturi prevazute in Planul general de conturi in vigoare.
    La sfarsitul fiecarui trimestru, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat din judetele in care nu functioneaza trezorerii comunica Ministerului Cercetarii si Tehnologiei eventualele sume ramase in contul de disponibil, care vor fi evidentiate corespunzator in contabilitatea ministerului respectiv.
    4. Agentii economici inregistreaza sumele datorate pentru constituirea Fondului special pentru cercetare - dezvoltare in debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" si in creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate".
    Urmarirea modului de varsare de catre agentii economici a sumelor datorate la Fondul special pentru cercetare - dezvoltare se realizeaza pe baza datelor din formularul trimestrial "Rezultatele financiare si obligatiile fiscale", cod 01, la capitolul "Date informative", referitoare la:
    - venituri la care se datoreaza cota de contributie pentru Fondul special pentru cercetare - dezvoltare conform Legii nr. 67/1993;
    - sumele calculate si datorate;
    - varsamintele efectuate pana la finele perioadei de raportare.
    5. Ministerele si departamentele, academiile de stiinte si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, care au primit sume din Fondul special pentru cercetare - dezvoltare, au obligatia ca la finele anului sa prezinte Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, pana la 15 februarie din anul urmator, contul de executie privind justificarea sumelor primite, conform anexei nr. 4.
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei are obligatia sa verifice conturile de executie si sa ia masurile necesare pentru abaterile repetate.
    6. Ministerul Cercetarii si Tehnologiei are obligatia de a raporta trimestrial si anual, o data cu executia bugetara, contul de executie a Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, potrivit anexei nr. 5.
    7. Pe data prezentelor instructiuni, Normele metodologice nr. 4524/614/1993 ale Ministerului Finantelor si Ministerului Cercetarii si Tehnologiei isi inceteaza aplicabilitatea.

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministrul cercetarii
                      si tehnologiei,
                      Doru Dumitru Palade

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul culturii,
                       Mihai Tomus,
                       secretar de stat,

    ANEXA 1

 MINISTRUL .............................    --------------------------------
 (Academia de Stiinte .......... alte       | 1) Nu depaseste valoarea     |
organe de specialitate ale administratiei    |    prevazuta in contract     |
publice centrale si locale)                  | 2) Valoarea cumulata pe tema |
 ......................................     --------------------------------

                        LISTA
cu decontarea lucrarilor angajate prin contracte globale de cercetare-dezvoltare
cu termene scadente in luna .................... 199.....
-------------------------------------------------------------------------------
                               Faza aferenta temei in vederea    Valoarea
                                          decontarii            aprobata pentru
                            ------------------------------------ decontare a
                            Numarul Termen  Valoare Nr. si data  fazelor
Cod  Denumirea temei Cod sub  fazei de      aprobata procesului  receptionate
tema                 program       decontare pentru  verbal de   cumulata de la
                                    din   decontare^1) receptie    inceputul
                                   contract (mii lei)              anului ^2)
                                                     ----------------
-                                                              Total  Din care,
                                                             (mii lei) achitat
                                                                      (mii lei)
-------------------------------------------------------------------------------
 0         1           2      3      4        5        6         7        8
-------------------------------------------------------------------------------
   I. Executantul
      (denumirea)
 A 1.
 A 2.
 B 3.
      Total           X       X     X                 X

   II. Executantul
      (denumirea)
 B 1.
 A 2.
 B 3.
      Total           X       X     X                 X
      Total general    X       X     X                 X
      Datele se
      confirma pe
      raspunderea
      noastra.
-------------------------------------------------------------------------------

    Conducatorul institutiei publice,         Director economic
                                              (contabil sef),

    ANEXA 2

 MINISTERUL ...........................
 Institutia publica ...................
 ......................................

                CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru lucrari de prospectiuni si explorari geologice,
care se aloca din Fondul special pentru cercetare - dezvoltare
    pentru luna ...................... 199.....

                                                           - mii lei -
                                                         ----------------
  1. Lucrari de prospectiuni si explorari
     geologice (valoarea conform contractului)   .............................
  2. Valoarea lucrarilor de prospectiuni si
     explorari geologice executate si
     receptionate, cumulata de la inceputul
     anului pana
     la finele lunii ......................      .............................
  3. Sume alocate pana la finele
     lunii................................
     in baza cererilor justificative             .............................
  4. Sume de alocat (2-3) :                      ..............................
 Datele se confirma pe raspunderea noastra.

       Conducatorul institutiei publice,      Director economic
                                               (contabil sef),

    ANEXA 3

 MINISTERUL .......................    ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIN
 Academia .........................  MINISTERUL CERCETARII SI TEHNOLOGIEI
 Institutul .......................
 Societatea comerciala.............
 ..................................

                     CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru lucrarile de investitii care se aloca din Fondul
special pentru cercetare - dezvoltare
  pentru luna ...........................199.......
                                                           - mii lei -
                                                         -----------------
 1. Valoarea lucrarii de investitii conform      ..............................
     listei aprobate
 2. Valoarea situatiei de lucrari executate
    si receptionate pentru investitii,
    cumulata de la inceputul anului pana la
    finele lunii ..........................      ..............................
 3. Sume alocate pana la finele
    lunii .............. in baza cererilor
    justificative                                ..............................
 4. Sume de alocat (2-3) :                       ..............................
 Datele se confirma pe raspunderea noastra.

    Conducatorul institutiei publice                 Director economic
     sau al societatii comerciale,                    (contabil sef),

    ANEXA 4

 MINISTERUL ............................
 (Academia de Stiinte ............alte
 organe de specialitate ale administratiei
 publice centrale si locale)..............
 .........................................

                      CONT DE EXECUTIE
 privind justificarea sumelor primite din Fondul special pentru
 cercetare-dezvoltare la finele anului ......
                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 Denumirea programelor si alte    Numar teme
 actiuni finantate din Fondul  ------------------  Sume    Plati   Disponibil
 special pentru cercetare -    Total   Din care, alocate efectuate
 dezvoltare                           incheiate
-------------------------------------------------------------------------------
              1                  2        3          4      5         6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datele se confirma pe raspunderea noastra.

     Conducatorul institutiei                     Directorul economic
           publice,                                (contabil sef),

    ANEXA 5

 MINISTERUL CERCETARII SI TEHNOLOGIEI

                           CONT DE EXECUTIE
privind Fondul special pentru cercetare - dezvoltare
                                                             - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                           Prevederi    Prevederi  Realizari
                                              an        perioada
-------------------------------------------------------------------------------
  VENITURI - TOTAL
 I. Venituri curente
   A. Venituri fiscale
      A.1. Impozite directe
           Contributia agentilor economici
   B. Venituri nefiscale
        Diverse venituri
        Incasari din alte surse

  CHELTUIELI - TOTAL
   Cheltuieli curente
    Cheltuieli de personal
    Cheltuieli materiale si servicii
   Cheltuieli de capital
   Rambursari de credite si plati de dobanzi
     Rambursari de credite
     Plati de dobanzi

  CERCETARE STIINTIFICA
   Cheltuieli curente
     Cheltuieli de personal
     Cheltuieli cu salariile
       Plata ajutorului de somaj
     Cheltuieli materiale si servicii
       Alte cheltuieli
   Cheltuieli de capital
     Investitii ale institutiilor publice
     Investitii ale regiilor autonome si
     societatilor comerciale
   Rambursari de credite si plati de dobanzi
     Rambursari de credite
     Plati de dobanzi

 DIN TOTAL CAPITOL:
  Obiective, teme de cercetare si cercetari complexe
  - Teme aprobate prin Programul national de
    cercetare - dezvoltare
  - Rambursari de credite
  - Plati de dobanzi
  Unitati de cercetare
  - Cheltuieli de capital
  Cheltuieli pentru functionarea Colegiului Consultativ
  pentru Cercetare - Dezvoltare, a comisiilor acestuia,
  precum si pentru administrarea Fondului special pentru
  cercetare-dezvoltare (Hotararea Guvernului nr. 66/1991,
  cu modificarile ulterioare)
  Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica
  - subventionarea literaturii tehnico-stiintifice
  - activitatea de informare-documentare
  - actiuni de promovare a rezultatelor cercetarii
    romanesti

PROSPECTIUNI SI LUCRARI GEOLOGICE DE CERCETARE
PENTRU DESCOPERIRI DE ZACAMINTE NOI
  Cheltuieli curente
    Cheltuieli materiale si servicii
      Alte cheltuieli
      - Programul national pentru lucrari si
        prospectiuni geologice de cercetare pentru
        descoperiri de zacaminte noi

RAMBURSARI DE CREDITE SI PLATI DE DOBANZI
  - Rambursari de credite
  - Plati de dobanzi

    EXCEDENT (+), DEFICIT (-)
-------------------------------------------------------------------------------

   Ordonator principal de credite,         Director general,

    ANEXA 6

                     GESTIONAREA
fondurilor pentru subventionarea literaturii tehnice, stiintifice, alocate Ministerului Culturii

    1. In conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 67/1993 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se asigura subventionarea literaturii tehnice, stiintifice din acest fond. Pentru gestionarea fondului respectiv alocat de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, se constituie la Ministerul Culturii Comisia pentru gestionarea fondului de subventionare a literaturii tehnice, stiintifice.
    2. Comisia se numeste prin ordin al ministrului culturii si cuprinde, printre membrii ei, si reprezentanti ai Ministerului Cercetarii si Tehnologiei si ai Academiei Romane. Prin acelasi ordin se stabilesc presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei.
    3. Comisia se intruneste la sediul Ministerului Culturii o data la 3 luni sau de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al membrilor numiti.
    Lucrarile comisiei sunt conduse de presedinte, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte. Pentru valabilitatea deciziilor comisiei este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
    Dezbaterile care au loc in cadrul lucrarilor comisiei, hotararile care se adopta, precum si opiniile separate ale membrilor comisiei se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.
    4. Literatura tehnica, stiintifica include lucrari, publicatii si cursuri universitare a caror tematica abordeaza domeniile: constructii de masini, metalurgie, industrie extractiva, industrie chimica si petro-chimica, industrie electronica si electrotehnica, energetica, automatica, poligrafie, constructii si materiale de constructii, instalatii, hidrotehnica, arhitectura, industrie usoara, industrie alimentara, transporturi, tehnica foto-film, stiinte agricole si silvice, medicina, farmacie, stiinte economice, management, istorie, filozofie, psihologie, pedagogie, sociologie, stiinte juridice, matematica, informatica, astronomie, fizica, chimie, geologie, geografie, biologie, ecologie, stiinte filologice - filologie, lingvistica, teorie, critica si estetica literara, editii critice, antologii cu sau fara aparat critic, folcloristica, dialectologie, cultura romaneasca veche, bibliologie, biblioteconomie, teatrologie, etnologie si etnografie, muzicologie, teorie si critica de arta, lexicoane, enciclopedii, dictionare -, toate aceste domenii implicand cunostinte specifice si cercetare de specialitate.
    5. In limita fondului prevazut de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, comisia dezbate si decide sumele pentru subventionare, pe titluri de lucrari sau publicatii periodice, in functie de continutul tematic, necesitatea, importanta si oportunitatea acestora, pe baza solicitarilor editorilor. Pentru fiecare lucrare sau publicatie se va face o scurta prezentare si se va intocmi o fisa de antecalcul economic [anexa nr. 6a1)]. Documentatia respectiva se va depune la secretariatul comisiei.
    6. Subventia aprobata se vireaza de Ministerul Culturii dupa aparitia lucrarii sau publicatiei, pe baza fisei de calcul economic postaparitie (intocmita de beneficiar conform anexei nr. 6a1), care cuprinde datele efective rezultate din evidenta contabila proprie. Secretarul comisiei verifica datele prezentate si, in cazul in care este respectata hotararea comisiei, avizeaza acordarea subventiei.
    Suma respectiva nu poate fi mai mare decat cea aprobata de comisie si se vireaza in contul bancar al titularului subventiei numai dupa ce s-a efectuat controlul financiar preventiv corespunzator.
    7. Ministerul Culturii pe baza cererilor justificative [model anexa nr. 6b)] solicita lunar Ministerului Cercetarii si Tehnologiei fondurile necesare subventionarii literaturii tehnice, stiintifice.
    Sumele aprobate de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei se vireaza in contul Ministerului Culturii nr. 641180108, deschis la Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti, lunar, in functie de constituirea Fondului special pentru cercetare - dezvoltare, in contul colector al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    8. Ministerul Culturii are obligatia ca la finele anului sa prezinte Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, pana la 15 februarie din anul urmator, contul de executie privind justificarea subventiilor primite, conform anexei nr. 6c), precum si lista titlurilor subventionate pe editori.

    ANEXA 6a1)

 .......................................
           (Unitatea)

                        FISA DE CALCUL
pentru subventionarea literaturii tehnice, stiintifice

  Titlu lucrarii/publicatiei ............................
  Autor(i) ..............................................
                                                               - lei -
                                                             -----------
  1. Cheltuieli directe
     - drepturi de autor
     - alte cheltuieli redactionale
     - cheltuieli materiale (hartie, carton etc.)
     - manopera poligrafica
     - alte cheltuieli directe
    Titlul lucrarii/publicatiei .........................
    Autor(i) ............................................
  2. Cheltuieli de regie ale editurii/redactiei
  3. Profit (stabilit pe baza rentabilitatii medii)
  4. Timbru literar
  5. Costuri de productie totale (rd. 1 + ..... + rd. 4)
  6. Tiraj (exemplare) comandat de reteaua comerciala
  7. Costul unui exemplar (mai putin adaosul comercial)
     (rd. 5 ; rd. 6)
  8. Pret de vanzare al unui exemplar (mai putin adaosul comercial)
     propus de editura/redactie
  9. Venituri totale (rd. 8 X rd. 6)
  10. Subventia solicitata pentru acoperirea cheltuielilor
      (rd. 7 - rd. 8) X rd. 6 = rd. 5 - rd. 9

      Director,              Redactor sef,          Economist,

 Data :

    ANEXA 6a2)

                           HOTARAREA
Comisiei pentru gestionarea fondului de subventionare a literaturii tehnice, stiintifice, a Ministerului Culturii,  consemnata in procesul-verbal nr. ......... din .............

  - Tirajul aprobat............... exemplare
  - Pretul de vanzare al unui exemplar (mai putin adaosul comercial) aprobat...
..................................... lei
  - Subventia aprobata .............. lei

 Data :

                                      Secretarul comisiei,

    ANEXA 6b)

 EXECUTANT
 MINISTERUL CULTURII
 Comisia pentru subventionarea
 literaturii tehnice, stiintifice

                          CERERE JUSTIFICATIVA

privind sumele ce urmeaza a se vira de catre Ministerul Cercetarii si
Tehnologiei pentru subventionarea literaturii tehnice, stiintifice
               in luna ...................... 199......

                                                            - mii lei -
                                                           -------------
  1. Subventii aprobate de comisie pentru lucrarile sau
     publicatiile aparute, cumulat de la inceputul anului
     pana la finele lunii anterioare
  2. Subventii virate de Ministerul Cercetarii si
     Tehnologiei pana la finele lunii anterioare, pe baza
     cererilor justificative
  3. Subventii de virat
     (randul 1 - randul 2)

         Presedinte,                            Secretar,

    ANEXA 6c)

 MINISTERUL CULTURII

                           CONT DE EXECUTIE
privind justificarea subventiilor primite din Fondul special pentru
cercetare-dezvoltare in anul ...............

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea editurii sau institutiei Numar titluri Sume virate Subventii Dispo-
           subventionate              aprobate     de Ministerul aprobate nibil
                                                   Cercetarii si  de
                                                   Tehnologiei  Ministerul
                                                                 Culturii
-------------------------------------------------------------------------------
                   1                      2             3          4        5
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
  Datele se completeaza pe raspunderea noastra.

          Ordonator de credite,                   Directia generala
                                            resurse financiare si dezvoltare,

                                             


SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 45836/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 45836 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu