E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 983 din 29 decembrie 1998

privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 530 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, institutele nationale de cercetare si celelalte categorii de agenti economici vor proceda la reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale, existente in patrimoniul lor la 30 iunie 1998.
    Art. 2
    Reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale se va efectua conform Normelor privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Coeficientii de actualizare care stau la baza reevaluarii sunt stabiliti de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 3
    La incheierea actiunii de reevaluare agentii economici prevazuti la art. 1 vor inregistra diferentele din reevaluare in conturile corespunzatoare, dupa aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor, a asociatilor sau de catre consiliul de administratie, in cazul regiilor autonome, in conformitate cu metodologia contabila prevazuta in Normele privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor.
    Pentru aceste categorii de imobilizari amortizarea aferenta gradului de neutilizare, evidentiata de agentii economici pana la data de 31 decembrie 1996 in contul in afara bilantului, se va regulariza si inregistra in conformitate cu prevederile cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la norme.
    Art. 4
    Rezultatele reevaluarii categoriilor de imobilizari prevazute la art. 1, diminuate, dupa caz, cu amortizarea aferenta gradului de neutilizare, inregistrata pana la data de 31 decembrie 1996, vor fi cuprinse in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1998.
    Art. 5
    In anul 1999 diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale si a imobilizarilor corporale in curs, prevazute la art. 1, pot fi utilizate, in conformitate cu prevederile legale, pentru majorarea capitalului social, respectiv a patrimoniului, dupa caz.
    Art. 6
    Incepand cu data de 1 ianuarie 1999, amortizarea imobilizarilor corporale reevaluate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza regimul amortizarii acestora.
    Art. 7
    Neefectuarea reevaluarii de catre persoanele juridice prevazute la art. 1 constituie contraventie la disciplina financiara si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.
    Amenzile contraventionale se aplica de personalul de specialitate al Ministerului Finantelor si se suporta de persoanele vinovate.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul lucrarilor
                       publice si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor

    Art. 1
    Dispozitii generale
    (1) Prin operatiunea de reevaluare a cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale existente in patrimoniul persoanelor juridice, prevazute la art. 1 din hotarare, se realizeaza actualizarea elementelor patrimoniale din raportarile contabile intocmite la data de 30 iunie 1998.
    (2) Reevaluarea imobilizarilor corporale si a imobilizarilor corporale in curs, prevazute la art. 1 din hotarare, are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizata.
    (3) Pentru realizarea reevaluarii, persoanele juridice prevazute la art. 1 din hotarare vor proceda la efectuarea inventarierii imobilizarilor respective, in conformitate cu prevederile normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.
    (4) Componenta comisiilor de inventariere va fi astfel stabilita incat sa asigure un numar corespunzator de cadre cu pregatire tehnica in domeniu, care sa poata aprecia gradul de uzura fizica si morala a bunurilor inventariate.
    (5) La terminarea actiunii de reevaluare a cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale, pe baza prevederilor prezentelor norme persoanele juridice vor determina si vor inregistra in contabilitate diferentele din reevaluare, conform monografiei prezentate in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) Se supun reevaluarii cladirile, constructiile speciale si terenurile, precum si imobilizarile corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale aflate in capitalul social, respectiv in patrimoniul persoanelor juridice, si evidentiate in raportarile contabile intocmite la data de 30 iunie 1998, astfel:
    a) cladirile si constructiile speciale aflate in patrimoniu, evidentiate in conturile 2121 "Cladiri" si 2122 "Constructii speciale";
    b) terenurile aflate in patrimoniu, evidentiate in contul 211 "Terenuri", exclusiv cele folosite in scop agricol;
    c) mijloacele fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale concesionate, date in locatie de gestiune sau inchiriate, dupa caz, si cele date in folosinta asocierilor in participatiune, conform contractelor economice incheiate, se reevalueaza de catre persoanele juridice care le au evidentiate in patrimoniu;
    d) investitiile efectuate la imobilizarile de natura cladirilor si constructiilor speciale concesionate, luate cu chirie sau in locatie de gestiune, se supun reevaluarii de catre persoanele juridice care le-au efectuat si le-au inregistrat in contabilitate;
    e) mijloacele fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale trecute in conservare;
    f) capacitatile puse in functiune partial, de natura cladirilor si constructiilor speciale, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe;
    g) imobilizarile corporale in curs privind cladirile si constructiile speciale, evidentiate in contabilitate;
    h) mijloacele fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale, la care in perioada 1 aprilie 1994 - 30 iunie 1998 s-au efectuat lucrari de modernizare care au majorat valoarea de inregistrare a acestor imobilizari corporale. Pentru aceste active reevaluarea se efectueaza separat pentru valoarea existenta la 31 martie 1994 si separat pentru valorile reprezentand modernizari, prin aplicarea coeficientilor corespunzatori perioadei in care s-a efectuat modernizarea;
    i) activele predate in sistem leasing imobiliar, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998. Reevaluarea acestor active va avea in vedere valoarea negociata, prevazuta in contractul incheiat intre cele doua parti;
    j) imobilizarile corporale si imobilizarile corporale in curs, de natura celor mentionate, apartinand patrimoniului public, inscrise in activul agentilor economici prevazuti la art. 1 din hotarare;
    k) cladirile si constructiile speciale aflate la sucursalele, filialele si agentiile din strainatate se reevalueaza de catre agentii economici din tara, in cazul in care figureaza in patrimoniul acestora.
    (2) Nu sunt supuse reevaluarii:
    a) cladirile si constructiile speciale a caror valoare de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii la data de 30 iunie 1998 sau care urmeaza a fi amortizate integral in semestrul II al anului 1998;
    b) mijloacele fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale in al caror cost de achizitie au fost incluse diferentele nefavorabile de curs valutar si dobanzile bancare in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 104/1997 si ale Hotararii Guvernului nr. 22/1998 pentru perioadele ale caror diferente au fost regularizate;
    c) mijloacele fixe si lucrarile de investitii in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale la care s-au inclus in valoarea investitiilor valoarea spezelor si comisioanelor bancare, precum si dobanzile si diferentele de curs valutar in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 3/1995 si cu precizarile privind inchiderea exercitiilor financiare (ordinele ministrului finantelor nr. 33/1996 si nr. 40/1997) pentru perioadele respective;
    d) cladirile, constructiile speciale si terenurile, inclusiv imobilizarile in curs aferente acestora, care au iesit din patrimoniul agentilor economici dupa data de 30 iunie 1998, precum si cele intrate dupa aceasta data;
    e) cladirile, constructiile speciale si terenurile evidentiate in afara bilantului;
    f) cladirile de locuit sau locuintele de serviciu construite din fondurile statului, aflate in patrimoniul agentilor economici cu capital de stat, supuse vanzarii catre populatie.
    Art. 3
    (1) Pentru efectuarea reevaluarii imobilizarilor corporale se va stabili valoarea ramasa actualizata la data de 30 iunie 1998, avandu-se in vedere:
    a) valoarea de intrare a cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor la data de 30 iunie 1998, inscrisa in raportarile contabile;
    b) amortizarea calculata pana la data de 30 iunie 1998, evidentiata in contabilitate in creditul contului 281 "Amortizarea imobilizarilor corporale" si in debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe";
    c) coeficientii de actualizare la data de 30 iunie 1998, prevazuti in anexa nr. 3;
    d) amortizarea aferenta activelor corporale pentru care s-au obtinut scutiri totale sau pentru o perioada limitata de timp la calculul amortizarii, conform art. 16 din Legea nr. 15/1994, cu modificarile ulterioare, si art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 104/1997;
    e) valoarea ramasa actualizata, precum si valoarea de intrare actualizata se stabilesc conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
    (2) Persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarile anterioare prevazute de normele legale, conform hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994, vor proceda la efectuarea reevaluarii cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor de la data de 1 ianuarie 1990 sau de la data intrarii acestora in capitalul social, respectiv in patrimoniu, pe baza indicilor si metodologiei prevazute de reglementarile respective.
    (3) Comisiile de inventariere vor analiza diferentele din reevaluare si valorile actualizate ale imobilizarilor reevaluate in corelatie cu utilitatea bunurilor respective si cu valoarea de piata, iar in cazurile in care se vor constata supraevaluari sub subevaluari ale valorii acestora, ele vor fi eliminate.
    Art. 4
    Pentru evidentierea distincta in contabilitatea agentilor economici a diferentelor rezultate in urma reevaluarii, in Planul de conturi general se introduc urmatoarele conturi:
    105.01 "Diferente din reevaluarea terenurilor"
    105.03 "Diferente din reevaluarea cladirilor"
    105.04 "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale"
    105.05 "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs privind cladirile si constructiile speciale"
    2111.1 "Diferente din reevaluarea terenurilor"
    2121.1 "Diferente din reevaluarea cladirilor"
    2122.1 "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale"
    231.1 "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale".
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA Nr. 1
    la norme

    Unitatea patrimoniala

                              SITUATIA
determinarii valorii ramase actualizate a imobilizarilor corporale supuse reevaluarii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. crt.
    B - Denumirea imobilizarii corporale sau corporale in curs
    C - Valoarea de inregistrare din contabilitate
    D - Amortizarea calculata
        D1 - in credit cont 281
        D2 - in debit cont 8045
        D3 - Amortizarea aferenta activelor scutite conform reglementarilor
             legale
    E - Total amortizare
        col. 3 + col. 4 + col. 5
    F - Valoarea ramasa neamortizata
        col. 2 - col. 6
    G - Coeficient de actualizare
    H - Valoarea actualizata
        col. 2 x col. 8
    I - Grad de uzura scriptica (%)
          col. 6
          ------ x 100
          col. 2
    J - Amortizarea actualizata
          col. 9
          ------ x col. 10
           100
    K - Diferenta amortizare
        col. 11 - col. 6
    L - Valoarea ramasa actualizata
        col. 9 - col. 11
    M - Diferente din reevaluare calculate
        col. 9 - col. 2
    N - Ajustari ale valorii propuse de comisia de inventariere
    O - Diferente de inregistrat
        col. 14 +/- col. 15
    P - Observatii

 -----------------------------------------------------------------------------
|   |     |   |   D    |   |    | |   |   |     |     |     |     |   |    |  |
| A |  B  | C |________| E | F  |G| H | I |  J  |  K  |  L  |  M  | N | O  |P |
|   |     |   |  |  |  |   |    | |   |   |     |     |     |     |   |    |  |
|   |     |   |D1|D2|D3|   |    | |   |   |     |     |     |     |   |    |  |
|   |     |   |  |  |  |   |    | |   |   |     |     |     |     |   |    |  |
|   |     |   |  |  |  |   |    | |   |   |     |     |     |     |   |    |  |
|___|_____|___|__|__|__|___|____|_|___|___|_____|_____|_____|_____|___|____|__|
| 0 |  1  | 2 | 3| 4| 5| 6 |  7 |8| 9 | 10|  11 |  12 |  13 |  14 | 15| 16 |17|
|___|_____|___|__|__|__|___|____|_|___|___|_____|_____|_____|_____|___|____|__|
|___|_____|___|__|__|__|___|____|_|___|___|_____|_____|_____|_____|___|____|__|
|___|_____|___|__|__|__|___|____|_|___|___|_____|_____|_____|_____|___|____|__|
|___|_____|___|__|__|__|___|____|_|___|___|_____|_____|_____|_____|___|____|__|
|___|_____|___|__|__|__|___|____|_|___|___|_____|_____|_____|_____|___|____|__|

    ANEXA Nr. 2
    la norme

                       INREGISTRAREA
in contabilitate a diferentelor rezultate in urma reevaluarii terenurilor,
cladirilor si a constructiilor speciale

    a) Inregistrarea diferentelor din reevaluarea terenurilor
    (col. 16 din anexa nr. 1):
    2111.1 = 105.01
    b) Inregistrarea diferentelor din reevaluarea cladirilor si constructiilor speciale
    (col. 16 din anexa nr. 1):
    2121.1 = 105.03
    2122.1 = 105.04
    c) Inregistrarea diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale
    (col. 16 din anexa nr. 1):
    231.1 = 105.05
    d) Inregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizata si cea inregistrata pana la data reevaluarii
    (col. 12 din anexa nr. 1):
    105/analitic distinct = 281/analitic distinct - din col. 12 (amortizarea actualizata - amortizarea inregistrata)
    e) Inregistrarea amortizarii aferente gradului de neutilizare (col. 4 din anexa nr. 1):
    105/analitic distinct = 281/analitic distinct - din col. 4 (amortizari aferente gradului de neutilizare)
    si concomitent,
    Credit cont 8045 cu amortizarea inscrisa in col. 4 din anexa nr. 1.

    In bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 1998 sumele reprezentand diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale se vor reflecta astfel:
    - In formularul cod 10 - activ - soldurile conturilor de diferente din reevaluare vor fi inscrise impreuna cu soldurile conturilor de imobilizari respective.
    - In formularul cod 10 - pasiv - soldurile conturilor de diferente din reevaluari (analiticele contului 105) vor fi inscrise la capitaluri proprii.
    f) La inceputul anului 1999 conturile 2111.1 "Diferente din reevaluarea terenurilor", 2121.1 "Diferente din reevaluarea cladirilor", 2122.1 "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale" si 231.1 "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale" se vor inchide prin debitul conturilor corespunzatoare de imobilizari corporale, respectiv de imobilizari corporale in curs, dupa caz, din Planul de conturi general in vigoare.

    ANEXA Nr. 3
    la norme
                        COEFICIENTII

de actualizare a imobilizarilor corporale in cladiri si constructii speciale, precum si a imobilizarilor corporale in curs, de natura cladirilor si a constructiilor speciale

 ----------------------------------------------------------------------------
|  Existent   |                     Intrate in perioada                      |
|             |--------------------------------------------------------------|
|     la      |        1994         |                   1995                 |
|             |_____________________|________________________________________|
|30 iunie 1994|Trim. III | Trim. IV |Trim. I |Trim. II |Trim. III | Trim. IV |
|_____________|__________|__________|________|_________|__________|__________|
|    9,007    |   8,085  |   7,377  |  5,833 |  5,031  |  4,630   |  4,273   |
|_____________|__________|__________|________|_________|__________|__________|
               ----------------------------------------
              |           Intrate in perioada          |
              |----------------------------------------|
              |                1996                    |
              |________________________________________|
              |Trim. I |Trim. II |Trim. III | Trim. IV |
              |________|_________|__________|__________|
              |  3,983 |  3,591  |  3,090   |   2,897  |
              |________|_________|__________|__________|
     --------------------------------------------------------------
    |                     Intrate in perioada                      |
    |--------------------------------------------------------------|
    |                   1997                 |       1998          |
    |________________________________________|_____________________|
    |Trim. I | Trim. II |Trim. III |Trim. IV | Trim. I  | Trim. II |
    |________|__________|__________|_________|__________|__________|
    |  1,722 |   1,547  |  1,422   |  1,335  |  1,070   |  1,000   |
    |________|__________|__________|_________|__________|__________|

    Coeficientul de actualizare a pretului terenului in intervalul 30 iunie 1994   30 iunie 1998 este de 7,352.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 983/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 983 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu