Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.979 din 04.11.2014

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Cluj, Alba, Constanţa, Ilfov, Gorj, Buzău, Olt, Bacău, Braşov, Iaşi, Maramureş, Argeş, Vrancea şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 07 noiembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1 Oraşul Haţeg, extravilan, judeţul Hunedoara C.F. nr. 61520 Haţeg, nr. cadastral 61520 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3133, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103492 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 52,10 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 11,00 mp - valoarea contabilă = 20,60 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 169,90 mp - valoarea contabilă = 174,90 lei Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 1.048,00 ml - valoarea contabilă = 7.860,00 lei Total valoare contabilă imobil 3133 - parţial = 8.107,60 lei
2 Comuna Pleniţa, extravilan, judeţul Dolj C.F. nr. 30176 Pleniţa, nr. cadastral 546; C.F. nr. 30443 Pleniţa, nr. cadastral 545 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1232 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103900 – parţial Construcţii: Pavilionul M 1: - suprafaţa construită = 459,00 mp - valoarea contabilă = 31.549,10 lei Pavilionul T 10: - suprafaţa construită =184,00 mp - valoarea contabilă = 12.636,00 lei Pavilionul V 1: - suprafaţa construită = 7,00 mp - valoarea contabilă = 2.139,10 lei Pavilionul V 2: - suprafaţa construită = 7,00 mp - valoarea contabilă = 2.139,10 lei Total valoare contabilă imobil 1232 - parţial = 48.463,30 lei
3 Municipiul Cluj-Napoca, extravilan, judeţul Cluj C.F. nr. 284633 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284633 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3185 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106674 - parţial Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 31,70 mp - valoarea contabilă = 0,92 lei Pavilionul Ş: - suprafaţa construită = 48,50 mp - valoarea contabilă = 0,82 lei Total valoare contabilă imobil 3185 - parţial = 1,74 lei
4 Municipiul Alba Iulia, Strada Lalelelor nr. 2, judeţul Alba C.F. nr. 85979, nr. cadastral 85979 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1060 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103958 - parţial Construcţii: Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 39.764,12 lei
0 1 2 3
Pavilionul J 2: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 39.764,12 lei Total valoare contabilă imobil 1060 - parţial = 79.528,24 lei
5 Municipiul Bucureşti, Intrarea Sectorului nr. 16, sectorul 3 C.F. nr. 223778 Bucureşti, nr. cadastral 223778 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1868 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103597 - parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 351,00 mp - valoarea contabilă = 30.248,30 lei Total valoare contabilă imobil 1868 - parţial = 30.248,30 lei
6 Oraşul Mihail Kogălniceanu, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 103267 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 103267 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2354 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107140 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 109,00 mp - valoarea contabilă = 53.762,86 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 20,00 mp - valoarea contabilă = 2.265,07 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 164,00 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 19,00 mp - valoarea contabilă = 207,45 lei Pavilionul D 1: - suprafaţa construită = 19,00 mp - valoarea contabilă = 207,45 lei Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată: - suprafaţa construită = 660,00 ml - valoarea contabilă = 656,80 lei Total valoare contabilă imobil 2354 - parţial = 57.263,63 lei
7 Oraşul Medgidia, Strada Republicii nr. 102, judeţul Constanţa C.F. nr. 104903 Medgidia, nr. cadastral 1804-2 Oraşul Medgidia, Strada Independenţei nr. 39 bis, judeţul Constanţa C.F. nr. 100283 Medgidia, nr. cadastral 2485/5-2 C.F. nr. 100283-C1 Medgidia, nr. cadastral 2485-2-C1 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2979 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107134 - parţial Construcţii: Pavilionul M 4: - suprafaţa construită = 294,00 mp - valoarea contabilă = 1.721,00 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 198,00 mp - valoarea contabilă = 2.197,40 lei Pavilionul V 3: - suprafaţa construită = 81,00 mp - valoarea contabilă = 8.371,80 lei Pavilionul Z 8: - suprafaţa construită = 230,00 mp - valoarea contabilă = 7.944,75 lei Pavilionul Z 9: - suprafaţa construită = 28,00 mp - valoarea contabilă = 8.368,01 lei Pavilionul Z 10: - suprafaţa construită = 29,00 mp - valoarea contabilă = 7.287,95 lei Total valoare contabilă imobil 2979 - parţial = 35.890,91 lei
8 Municipiul Alba Iulia, extravilan, judeţul Alba C.F. nr. 85782 Alba Iulia, nr. cadastral 85782 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1023 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103957 - parţial Amenajări la teren: Împrejmuire cărămidă: - suprafaţa construită = 705 ml - valoarea contabilă = 19,00 lei Total valoare contabilă imobil 1023 - parţial = 19,00 lei
0 1 2 3
9 Comuna Tuzla, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 106452 Tuzla, nr. cadastral 106452 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1524 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107170 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 320,60 mp - valoarea contabilă = 49.751,34 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 209,00 mp - valoarea contabilă = 29.331,84 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 48,50 mp - valoarea contabilă = 4.512,56 lei Pavilionul C 1: - suprafaţa construită = 48,30 mp - valoarea contabilă = 3.885,41 lei Pavilionul C 2: - suprafaţa construită = 48,30 mp - valoarea contabilă = 4.399,78 lei Pavilionul C 4: - suprafaţa construită = 48,30 mp - valoarea contabilă = 4.474,50 lei Pavilionul C 5: - suprafaţa construită = 48,30 mp - valoarea contabilă = 4.474,50 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 96,50 mp - valoarea contabilă = 5.765,30 lei Amenajări la teren: Împrejmuire din plăci de beton: - suprafaţa construită = 197,00 ml - valoarea contabilă = 4.465,99 lei Total valoare contabilă imobil 1524 - parţial = 111.061,22 lei
10 Comuna Ştefăneştii de Jos, tarlaua 46, parcela 343/21, intravilan, judeţul Ilfov C.F. nr. 54489 Ştefăneşti de Jos, nr. cadastral 54489 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3398 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103661 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 189,00 mp - valoarea contabilă = 5.275,16 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 5.275,16 lei Total valoare contabilă imobil 3398 - parţial = 10.550,32 lei
11 Comuna Peştişani, T 39 PD 405, extravilan, judeţul Gorj C.F. nr. 35783 Peştişani, nr. cadastral 35783 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2591 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103915 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 69,75 mp - valoarea contabilă = 5.712,40 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 19,70 mp - valoarea contabilă = 767,70 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 71,50 mp - valoarea contabilă = 3.210,96 lei Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 71,50 mp - valoarea contabilă = 3.210,96 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 21,76 mp - valoarea contabilă = 6.489,12 lei
0 1 2 3
Pavilionul J: - suprafaţa construită = 50,35 mp - valoarea contabilă = 1.306,80 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 213,75 mp - valoarea contabilă = 56.937,60 lei Pavilionul L 1: - suprafaţa construită = 213,75 mp - valoarea contabilă = 55.537,44 lei Pavilionul L 2: - suprafaţa construită = 35,90 mp - valoarea contabilă = 15.401,28 lei Pavilionul L 3: - suprafaţa construită = 213,75 mp - valoarea contabilă = 55.070,88 lei Pavilionul L 4: - suprafaţa construită = 213,75 mp - valoarea contabilă = 55.537,44 lei Pavilionul L 5: - suprafaţa construită = 213,75 mp - valoarea contabilă = 57.404,40 lei Pavilionul L 6: - suprafaţa construită = 213,75 mp - valoarea contabilă = 56.004,24 lei Pavilionul L 7: - suprafaţa construită = 213,75 mp - valoarea contabilă = 55.070,88 lei Pavilionul L 8: - suprafaţa construită = 213,75 mp - valoarea contabilă = 55.537,44 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 19,70 mp - valoarea contabilă = 3.266,88 lei Amenajări la teren: Instalaţie de alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 210,00 ml - valoarea contabilă = 924,00 lei Instalaţie de alimentare cu combustibil lichid: - suprafaţa construită = 52,00 ml - valoarea contabilă = 125,50 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând: - suprafaţa construită = 670,00 ml - valoarea contabilă = 243,50 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri: - suprafaţa construită = 531,00 ml - valoarea contabilă = 205,50 lei Reţea electrică aeriană: - suprafaţa construită = 63,00 ml - valoarea contabilă = 478,50 lei Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 157,00 ml - valoarea contabilă = 2.423,08 lei Total valoare contabilă imobil 2591 - parţial = 490.866,50 lei
12 Municipiul Buzău, Bulevardul Unirii nr. 140, judeţul Buzău C.F. nr. 55847 Buzău, nr. cadastral 55847 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2795 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107040 - parţial Amenajări la teren: Reţea de termoficare: - suprafaţa construită = 240,00 ml - valoarea contabilă = 25.165,44 lei Total valoare contabilă imobil 2795 - parţial = 25.165,44 lei
0 1 2 3
13 Oraşul Sebeş, strada Călăraşi nr. 74, judeţul Alba C.F. nr. 74107 Sebeş, nr. cadastral 74107 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1025 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104060 - parţial Construcţii: Pavilionul L: - suprafaţa construită = 66,00 mp - valoarea contabilă = 4.019,40 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 13,00 mp - valoarea contabilă = 791,70 lei Pavilionul Z 3: - suprafaţa construită = 46,00 mp - valoarea contabilă = 2.618,70 lei Total valoare contabilă imobil 1025 - parţial = 7.429,80 lei
14 Satul Curtişoara, extravilan, judeţul Gorj C.F. nr. 35278 Bumbeşti-Jiu, nr. cadastral 35278 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 852 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103882 - parţial Construcţii: Pavilionul T: - suprafaţa construită = 100,00 mp - valoarea contabilă = 5.662,70 lei Total valoare contabilă imobil 852 - parţial = 5.662,70 lei
15 Oraşul Otopeni, Strada Zborului nr. 1, judeţul Ilfov C.F. nr. 102578 Otopeni, nr. cadastral 102578 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 546 cod de clasificare 8.19.01 nr. M.F.P. = 103652 - parţial Amenajări la teren: Împrejmuire gard din beton prefabricat: - suprafaţa construită = 1.014,00 ml - valoarea contabilă = 33.056,40 lei Total valoare contabilă imobil 546 - parţial = 33.056,40 lei
16 Comuna Deveselu, extravilan T 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 51, 52, 53, 54, 55, judeţul Olt C.F. nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1114 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103884 - parţial Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 1.505,00 mp - valoarea contabilă = 751.960,68 lei Amenajări la teren: Împrejmuire beton prefabricat: - suprafaţa construită = 25,00 ml - valoarea contabilă = 154,75 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând: - suprafaţa construită = 3.150,00 ml - valoarea contabilă = 1.102,50 lei Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 11.000,00 ml - valoarea contabilă = 208.150,00 lei Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 16.000,00 ml - valoarea contabilă = 226.800,00 lei Total valoare contabilă imobil 1114 - parţial = 1.188.167,93 lei
17 Comuna Hemeiuş, intravilan, judeţul Bacău C.F. nr. 61466 Hemeiuş, nr. cadastral 1340 Comuna Hemeiuş, şoseaua Bacău- Piatra-Neamţ, judeţul Bacău C.F. nr. 61465 Hemeiuş, nr. cadastral 1341 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1215 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106929 - parţial Construcţii: Pavilionul Y: - suprafaţa construită = 112,00 mp - valoarea contabilă = 0,40 lei Pavilionul Z 1: - suprafaţa construită = 56,00 mp - valoarea contabilă = 3.599,36 lei Pavilionul Z 3: - suprafaţa construită = 433,00 mp - valoarea contabilă = 24.295,68 lei
0 1 2 3
Pavilionul Z 4: - suprafaţa construită = 19,00 mp - valoarea contabilă = 2.849,40 lei Pavilionul Z 5: - suprafaţa construită = 111,00 mp - valoarea contabilă = 4.274,10 lei Pavilionul Z 6: - suprafaţa construită = 140,00 mp - valoarea contabilă = 9.956,68 lei Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 92,00 mp - valoarea contabilă = 8,00 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 203,00 mp - valoarea contabilă = 13,00 lei Pavilionul Q 1: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 6.631,20 lei Pavilionul Q 2: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 6.631,20 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 255,00 mp - valoarea contabilă = 31,00 lei Total valoare contabilă imobil 1215 - parţial 58.290,02 lei
18 Comuna Cincu, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 100398 Cincu, nr. cadastral 100398 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2550 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104000 - parţial Construcţii: Pavilionul R: - suprafaţa construită = 648,17 mp - valoarea contabilă = 83.043,58 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 5,00 mp - valoarea contabilă = 32.801,80 lei Amenajări la teren: Împrejmuire plasă de sârmă: - suprafaţa construită = 139,00 ml - valoarea contabilă = 2,50 lei Împrejmuire plasă de sârmă ghimpată pe un rând: - suprafaţa construită = 1.508,00 mp - valoarea contabilă = 4,50 lei Drumuri şi alei interioare pavate: - suprafaţa construită = 3.000,00 ml - valoarea contabilă = 17,10 lei Reţea de alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 480,00 ml - valoarea contabilă = 7,20 lei Drumuri şi alei interioare cu pământ: - suprafaţa construită = 600,00 ml - valoarea contabilă = 0,30 lei Total valoare contabilă imobil 2550 - parţial 115.876,98 lei
19 Comuna Redea, extravilan, judeţul Olt C.F. nr. 50063 Redea, nr. cadastral 50063; C.F. nr. 50061 Redea, nr. cadastral 50061; C.F. nr. 50062 Redea, nr. cadastral 50062; C.F. nr. 50045 Redea, nr. cadastral 50045 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1933 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103849 - parţial Construcţii: Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 182,00 mp - valoarea contabilă = 719,00 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 3.070,08 lei Pavilionul 3-10: - suprafaţa construită = 12,00 mp
0 1 2 3
- valoarea contabilă = 9.030,70 lei Pavilionul 2-11: - suprafaţa construită = 132,00 mp - valoarea contabilă = 32.085,80 lei Total valoare contabilă imobil 1933 - parţial 44.906,08 lei
20 Comuna Dobrosloveni, extravilan, judeţul Olt C.F. nr. 50252 Dobrosloveni, nr. cadastral 50053; C.F. nr. 50254 Dobrosloveni, nr. cadastral 50254; C.F. nr. 50253 Dobrosloveni, nr. cadastral 50253 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2366 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103850 - parţial Construcţii: Pavilionul J: - suprafaţa construită = 836,00 mp - valoarea contabilă = 112.607,25 lei Pavilionul K: - suprafaţa construită = 132,00 mp - valoarea contabilă = 17.780,00 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 29,00 mp - valoarea contabilă = 2.895,00 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 168,00 mp - valoarea contabilă = 42.346,60 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 11,00 mp - valoarea contabilă = 1.313,00 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 75,00 mp - valoarea contabilă = 8.708,88 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 50,00 mp - valoarea contabilă = 4.077,50 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 7,00 mp - valoarea contabilă = 382,70 lei Pavilionul I 2: - suprafaţa construită = 9,00 mp - valoarea contabilă = 2.800,32 lei Pavilionul I 1: - suprafaţa construită = 9,00 mp - valoarea contabilă = 2.800,32 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 9,00 mp - valoarea contabilă = 2.800,32 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 136,10 lei Pavilionul G 3 - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 3.111,30 lei Pavilionul G 2: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 3.111,30 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 3.111,30 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 19,00 mp - valoarea contabilă = 4.144,32 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 7,00 mp - valoarea contabilă = 703.90 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 11,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei
0 1 2 3
Pavilionul N: - suprafaţa construită = 454,00 mp - valoarea contabilă = 61.152,50 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 454,00 mp - valoarea contabilă = 61.152,50 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 504,00 mp - valoarea contabilă = 68.360,50 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 77,00 mp - valoarea contabilă = 10.372,00 lei Total valoare contabilă imobil 2366 - parţial 414.645,41 lei
21 Comuna Miroslava, extravilan, tarlaua 50, parcela 2292 - TDA, judeţul Iaşi C.F. nr. 61965 Miroslava, nr. cadastral 61965 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2539 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106851 - parţial Construcţii: Pavilionul E: - suprafaţa construită = 2,00 mp - valoarea contabilă = 498,52 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 9,00 mp - valoarea contabilă = 320,90 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 6.497,71 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 52,00 mp - valoarea contabilă = 133,31 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 95,00 mp - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Amenajare la teren: Drum/Alee interioară asfaltată: - suprafaţa construită = 250,00 mp - valoarea contabilă = 66,90 lei Total valoare contabilă imobil 2539 - parţial 22.296,24 lei
22 Comuna Borşa, intravilan, judeţul Maramureş C.F. nr. 52927 Borşa, nr. cadastral 52927; C.F. nr. 53398 Borşa, nr. cadastral 10777 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1787 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106652 - parţial Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 1.717,00 mp - valoarea contabilă = 258,10 lei Pavilionul P 5: - suprafaţa construită = 164,00 mp - valoarea contabilă = 7,00 lei Pavilionul Z 1: - suprafaţa construită = 184,00 mp - valoarea contabilă = 1,00 lei Pavilionul Z 5: - suprafaţa construită = 168,00 mp - valoarea contabilă = 3.599,36 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 77,00 mp - valoarea contabilă = 4,40 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 89,00 mp - valoarea contabilă = 5,10 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 134,00 mp - valoarea contabilă = 8,00 lei
0 1 2 3
Pavilionul Z 6: - suprafaţa construită = 60,00 mp - valoarea contabilă = 3.599,36 lei Total valoare contabilă imobil 1787 - parţial 7.482,32 lei
23 Oraşul Caracal, strada Valter Mărăcineanu nr. 25, judeţul Olt C.F. nr. 50189 Caracal, nr. cadastral 50189 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 381 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103844 - parţial Construcţii: Pavilionul X 22: - suprafaţa construită = 261,00 mp - valoarea contabilă = 16.225,08 lei Pavilionul X 21: - suprafaţa construită = 261,00 mp - valoarea contabilă = 16.225,08 lei Pavilionul X 20: - suprafaţa construită = 261,00 mp - valoarea contabilă = 16.225,08 lei Pavilionul X 19: - suprafaţa construită = 261,00 mp - valoarea contabilă = 16.225,08 lei Pavilionul X 3: - suprafaţa construită = 261,00 mp - valoarea contabilă = 16.225,80 lei Pavilionul X 2: - suprafaţa construită = 261,00 mp - valoarea contabilă = 16.225,80 lei Pavilionul X 1: - suprafaţa construită = 261,00 mp - valoarea contabilă = 163,50 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 80,00 mp - valoarea contabilă = 53.373,84 lei Pavilionul S 6: - suprafaţa construită = 141,00 mp - valoarea contabilă = 2.841,40 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 76,00 mp - valoarea contabilă = 9.800,64 lei Pavilionul R 1: - suprafaţa construită = 71,00 mp - valoarea contabilă = 5.437,10 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 71,00 mp - valoarea contabilă = 5.437,10 lei Pavilionul O 4: - suprafaţa construită = 78,00 mp - valoarea contabilă = 3.207,00 lei Pavilionul N 8: - suprafaţa construită = 270,00 mp - valoarea contabilă = 153.116,40 lei Pavilionul M 5: - suprafaţa construită = 47,00 mp - valoarea contabilă = 1.595,30 lei Pavilionul M 4: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 6.028,20 lei Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 8.544,48 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 115,00 mp - valoarea contabilă = 10.503,60 lei Pavilionul H 5: - suprafaţa construită = 193,00 mp - valoarea contabilă = 4.823,40 lei Total valoare contabilă imobil 381 - parţial 362.223,88 lei
0 1 2 3
24 Municipiul Piteşti, strada Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. nr. 88796 Piteşti, nr. cadastral 11983 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 401 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103767 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 88,72 mp - valoarea contabilă = 57.840,00 lei Pavilionul P 3: - suprafaţa construită = 37,40 mp - valoarea contabilă = 14.600,00 lei Amenajări la teren: Reţea de gaze: - suprafaţa construită = 210,00 ml - valoarea contabilă = 4.900,00 lei Reţea de termoficare: - suprafaţa construită = 265,00 ml - valoarea contabilă = 22.733,00 lei Total valoare contabilă imobil 401 - parţial 100.073 lei
25 Oraşul Sebeş, extravilan, judeţul Alba C.F. nr. 74206 Sebeş, nr. cadastral 74206 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1424 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104061 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 130,00 mp - valoarea contabilă = 12,82 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 130,00 mp - valoarea contabilă = 12,82 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 130,00 mp - valoarea contabilă = 12,82 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 130,00 mp - valoarea contabilă = 12,82 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 36,00 mp - valoarea contabilă = 2,39 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 333,00 mp - valoarea contabilă = 62,59 lei Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri: - suprafaţa construită = 942,00 ml - valoarea contabilă = 11,28 lei Total valoare contabilă imobil 1424 - parţial 127,54 lei
26 Comuna Sihlea, extravilan, judeţul Vrancea C.F. nr. 50459 Sihlea, nr. cadastral 50459 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 896 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106999 - parţial Construcţii: Pavilionul S 5: - suprafaţa construită = 42,00 mp - valoarea contabilă = 5.830,03 lei Pavilionul S 6: - suprafaţa construită = 115,00 mp - valoarea contabilă = 16.290,28 lei Pavilionul S 8: - suprafaţa construită = 14,00 mp - valoarea contabilă = 0,4 lei Pavilionul S 7: - suprafaţa construită = 45,00 mp - valoarea contabilă = 7.717,03 lei
0 1 2 3
Amenajări la teren: Împrejmuire din plăci de beton prefabricate cu stâlpi de beton: - suprafaţa construită = 70,00 ml - valoarea contabilă = 1,40 lei Împrejmuire scândură: - suprafaţa construită = 60,00 ml - valoarea contabilă = 6,39 lei Total valoare contabilă imobil 896 - parţial 29.845,53 lei
27 Comuna Sihlea, intravilan, judeţul Vrancea C.F. nr. 51819 Sihlea, nr. cadastral 822 N Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2746 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106998 - parţial Construcţii: Amenajări la teren: Împrejmuire din plăci de beton prefabricate cu stâlpi de beton: - suprafaţa construită = 60,00 ml - valoarea contabilă = 1,20 lei Total valoare contabilă imobil 2746 - parţial 1,20 lei
28 Oraşul Râmnicu Sărat, strada Focşani nr. 1, judeţul Buzău C.F. nr. 34497 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 1700 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1266 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106980 - parţial Construcţii: Pavilionul L: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 13.374,90 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 230,00 mp - valoarea contabilă = 29.511,39 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 460,00 mp - valoarea contabilă = 73.362,02 lei Total valoare contabilă imobil 1266 - parţial 116.248,31 lei
29 Oraşul Râmnicu Sărat, strada Focşani nr. 1, judeţul Buzău C.F. nr. 34498 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 1456 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 468 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106983 - parţial Construcţii: Pavilionul E: - suprafaţa construită = 466,00 mp - valoarea contabilă = 42.771,70 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 150,00 mp - valoarea contabilă = 36.471,84 lei Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 313,00 mp - valoarea contabilă = 11.340,90 lei Pavilionul N 1: - suprafaţa construită = 151,00 mp - valoarea contabilă = 3.694,70 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 350,00 lei Total valoare contabilă imobil 468 - parţial 94.629,14 lei
30 Oraşul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 20250 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 376 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106982 - parţial Construcţii: Pavilionul K 2: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 2.216,75 lei Total valoare contabilă imobil 376 - parţial 2.216,75 lei
0 1 2 3
31 Oraşul Râmnicu Sărat, extravilan/Şoseaua Podgoriei, judeţul Buzău C.F. nr. 31959 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 31959 C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 687 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106986 - parţial Construcţii: Pavilionul R 2: - suprafaţa construită = 14,00 mp - valoarea contabilă = 4.814,06 lei Total valoare contabilă imobil 687 - parţial 4.814,06 lei
32 Comuna Mărăcineni, intravilan, judeţul Buzău C.F. nr. 23338 Mărăcineni, nr. cadastral 741 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 944 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106970 - parţial Construcţii: Pavilionul V 1: - suprafaţa construită = 43,00 mp - valoarea contabilă = 4.034,60 lei Pavilionul V 2: - suprafaţa construită = 75,00 mp - valoarea contabilă = 1.275,70 lei Pavilionul V 3: - suprafaţa construită = 75,00 mp - valoarea contabilă = 1.330,10 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 48,00 mp - valoarea contabilă = 15.634,50 lei Pavilionul X 1: - suprafaţa construită = 69,00 mp - valoarea contabilă = 53.087,25 lei Pavilionul T 6: - suprafaţa construită = 82,00 mp - valoarea contabilă = 19.786,25 lei Pavilionul T 5: - suprafaţa construită = 96,00 mp - valoarea contabilă = 24.579,75 lei Pavilionul M 1: - suprafaţa construită = 149,00 mp - valoarea contabilă = 8.260,60 lei Pavilionul M 2: - suprafaţa construită = 149,00 mp - valoarea contabilă = 8.260,60 lei Pavilionul T 4: - suprafaţa construită = 84,00 mp - valoarea contabilă = 24.173,25 lei Pavilionul R 2: - suprafaţa construită = 81,00 mp - valoarea contabilă = 14.402,88 lei Total valoare contabilă imobil 944 - parţial 174.825,48 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1 103492 8.19.01 Imobil 3133 Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara C.F. nr. 61520 Haţeg, nr. cadastral 61520
2 103900 8.19.01 Imobil 1232 Comuna Pleniţa, judeţul Dolj C.F. nr. 30176 Pleniţa, nr. cadastral 546; C.F. nr. 30443 Pleniţa, nr. cadastral 545
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
3 106674 8.19.01 Imobil 3185 Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj C.F. nr. 284633 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284633
4 103958 8.19.01 Imobil 1060 Municipiul Alba Iulia, Strada Lalelelor nr. 2, judeţul Alba C.F. nr. 85979, nr. cadastral 85979
5 103597 8.19.01 Imobil 1868 Municipiul Bucureşti, Intrarea Sectorului nr. 16, sectorul 3 C.F. nr. 223778, nr. cadastral 223778
6 107140 8.19.01 Imobil 2354 Oraşul Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa C.F. nr. 103267 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 103267
7 107134 8.19.01 Imobil 2979 Oraşul Medgidia, Strada Republicii nr. 102, judeţul Constanţa C.F. nr. 104903 Medgidia, nr. cadastral 1804-2 Oraşul Medgidia, Strada Independenţei nr. 39 bis, judeţul Constanţa C.F. nr. 100283 Medgidia, nr. cadastral 2485/5-2; C.F. nr. 100283 - C1 Medgidia, nr. cadastral 2485-2-C1
8 103957 8.19.01 Imobil 1023 Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba C.F. nr. 85782 Alba Iulia, nr. cadastral 85782
9 107170 8.19.01 Imobil 1524 Oraşul Tuzla, judeţul Constanţa C.F. nr. 106452 Tuzla, nr. cadastral 106452
10 103661 8.19.01 Imobil 3398 Comuna Ştefăneştii de Jos, tarlaua 46, parcela 343/21, intravilan, judeţul Ilfov C.F. nr. 54489 Ştefăneştii de Jos, nr. cadastral 54489
11 103915 8.19.01 Imobil 2591 Comuna Peştişani, T 39 PD 405, judeţul Gorj C.F. nr. 35783 Peştişani, nr. cadastral 35783
12 107040 8.19.01 Imobil 2795 Municipiul Buzău, Bulevardul Unirii nr. 140, judeţul Buzău C.F. nr. 55847 Buzău, nr. cadastral 55847
13 104060 8.19.01 Imobil 1025 Oraşul Sebeş, strada Călăraşi nr. 74, judeţul Alba C.F. nr. 74107 Sebeş, nr. cadastral 74107
14 103882 8.19.01 Imobil 852 Satul Curtişoara, judeţul Gorj C.F. nr. 35278 Bumbeşti-Jiu, nr. cadastral 35278
15 103652 8.19.01 Imobil 546 Oraşul Otopeni, Strada Zborului nr. 1, judeţul Ilfov C.F. nr. 102578 Otopeni, nr. cadastral 102578
16 103884 8.19.01 Imobil 1114 Comuna Deveselu, judeţul Olt C.F. nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108
17 106929 8.19.01 Imobil 1215 Comuna Hemeiuş, judeţul Bacău C.F. nr. 61466 Hemeiuş, nr. cadastral 1340 Comuna Hemeiuş, şoseaua Bacău - Piatra-Neamţ, judeţul Bacău C.F. nr. 61465 Hemeiuş, nr. cadastral 1341
18 104000 8.19.01 Imobil 2550 Comuna Cincu, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 100398 Cincu, nr. cadastral 100398
19 103849 8.19.01 Imobil 1933 Comuna Redea, judeţul Olt C.F. nr. 50063 Redea, nr. cadastral 50063; C.F. nr. 50061 Redea, nr. cadastral 50061; C.F. nr. 50062 Redea, nr. cadastral 50062; C.F. nr. 50045 Redea, nr. cadastral 50045
20 103850 8.19.01 Imobil 2366 Comuna Dobrosloveni, judeţul Olt C.F. nr. 50252 Dobrosloveni, nr. cadastral 50053; C.F. nr. 50254 Dobrosloveni, nr. cadastral 50254; C.F. nr. 50253 Dobrosloveni, nr. cadastral 50253
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
21 106851 8.19.01 Imobil 2539 Comuna Miroslava, tarlaua 50, parcela 2292-TDA, judeţul Iaşi C.F. nr. 61965 Miroslava, nr. cadastral 61965
22 106652 8.19.01 Imobil 1787 Comuna Borşa, judeţul Maramureş C.F. nr. 52927 Borşa, nr. cadastral 52927; C.F. nr. 53398 Borşa, nr. cadastral 10777
23 103844 8.19.01 Imobil 381 Oraşul Caracal, strada Valter Mărăcineanu nr. 25, judeţul Olt C.F. nr. 50189 Caracal, nr. cadastral 50189
24 103767 8.19.01 Imobil 401 Municipiul Piteşti, strada Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. nr. 88796 Piteşti, nr. cadastral 11983
25 104061 8.19.01 Imobil 1424 Oraşul Sebeş, judeţul Alba C.F. nr. 74206 Sebeş, nr. cadastral 74206
26 106999 8.19.01 Imobil 896 Comuna Sihlea, judeţul Vrancea C.F. nr. 50459 Sihlea, nr. cadastral 50459
27 106998 8.19.01 Imobil 2746 Comuna Sihlea, judeţul Vrancea C.F. nr. 51819 Sihlea, nr. cadastral 822 N
28 106980 8.19.01 Imobil 1266 Oraşul Râmnicu Sărat, strada Focşani nr. 1, judeţul Buzău C.F. nr. 34497 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 1700
29 106983 8.19.01 Imobil 468 Oraşul Râmnicu Sărat, strada Focşani nr. 1, judeţul Buzău C.F. nr. 34498 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 1456
30 106982 8.19.01 Imobil 376 Oraşul Râmnicu Sărat, Strada Focşani, judeţul Buzău C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 31931
31 106986 8.19.01 Imobil 687 Oraşul Râmnicu Sărat, extravilan/Şoseaua Podgoriei, judeţul Buzău C.F. nr. 31959 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 31959; C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250
32 106970 8.19.01 Imobil 944 Comuna Mărăcineni, judeţul Buzău C.F. nr. 23338 Mărăcineni, nr. cadastral 741


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 979/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 979 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu