E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 974 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care are misiunea de a asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, iar pe de alta parte, coordonarea elaborarii, aplicarii, monitorizarii si evaluarii politicilor pentru dezvoltarea infrastructurilor calitatii, in acord cu strategia si cu Programul de guvernare, in scopul de a fi asigurate, pe aceste baze, largirea patrimoniului national si international stiintific, tehnologic si de inovare, dezvoltarea economica durabila, accesul pe piata interna, europeana si pe piete globale, realizarea societatii informationale bazate pe cunostinte, satisfacerea nevoilor cetateanului si cresterea calitatii vietii acestuia.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare este in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21 - 25, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, in domeniul sau de competenta, are rolul si responsabilitatea:
    a) de a asigura planificarea strategica si tactica;
    b) de a defini obiectivele strategice si tactice;
    c) de a defini, aplica, monitoriza si evalua politicile necesare realizarii obiectivelor;
    d) de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar aplicarii politicilor, de a urmari armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si de a prelua acquisurile comunitare;
    e) de a asigura comunicarea cu celelalte autoritati publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale;
    f) de a asigura comunicarea cu structurile societatii civile si cu cetatenii;
    g) de a defini, finanta, aplica, monitoriza si evalua programe, in scopul atingerii obiectivelor;
    h) de a stimula dezvoltarea regionala si locala, precum si pe cea a sectorului privat;
    i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului international.
    Art. 3
    In vederea indeplinirii rolului sau, Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare exercita urmatoarele functii:
    a) functia politica - functia de reprezentare si de armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii;
    b) functia de strategie - prin care planifica strategic si asigura elaborarea si implementarea politicilor in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii;
    c) functia de administrare - prin care prognozeaza, planifica, aloca, monitorizeaza si evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;
    d) functia de monitorizare, evaluare si control al realizarii politicilor in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii;
    e) functia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar in care se realizeaza politicile in domeniu;
    f) functia de autoritate de stat - prin care se asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
    g) functia de reprezentare - prin care se asigura, in numele Guvernului, reprezentarea in organismele si in organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
    h) functia de comunicare atat cu celelalte structuri ale administratiei publice, cat si cu societatea civila si cu cetateanul.
    Art. 4
    (1) In vederea exercitarii functiilor sale, Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare are urmatoarele atributii principale:
    1. fundamentarea, elaborarea si actualizarea periodica a politicilor si strategiilor in domeniu;
    2. diseminarea de informatii in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii; stimularea cresterii constiintei publice cu privire la rolul stiintei, tehnologiei si inovarii in procesul dezvoltarii economice durabile; stimularea si, dupa caz, asigurarea editarii, tiparirii si difuzarii de publicatii sau de materiale specifice domeniului sau de competenta;
    3. elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane;
    4. stimularea transferului tehnologic, a valorificarii rezultatelor, inovarii, a absorbtiei si difuziei acestora in randul agentilor economici si in economie in general; definirea, finantarea si implementarea de proiecte, programe si activitati, prin care se creeaza si se utilizeaza instrumente financiare si scheme de finantare pentru reducerea riscului pe piata al intreprinderilor, in special al celor mici si mijlocii, in scopul de a stimula valorificarea rezultatelor cercetarii-dezvoltarii, absorbtia si difuzia in economie si in societate a acestora, transferul tehnologic si innoirea tehnologica, precum si in alte scopuri;
    5. definirea de politici de restructurare, privatizare si de atragere a capitalului strain in domeniu;
    6. urmarirea armonizarii politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii;
    7. atragerea, utilizarea, monitorizarea si evaluarea asistentei tehnice si a consultantei interne si internationale pentru domeniul sau specific de competenta;
    8. definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborarii si implementarii de scheme de analiza si de monitorizare si evaluare a sistemului stiintei, tehnologiei si inovarii; publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari si alte activitati similare in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii, traduceri, precum si pentru altele asemenea; in aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica etc.;
    9. stimularea si monitorizarea participarii Romaniei la programe si la proiecte internationale, europene, comunitare si bilaterale in domeniu;
    10. elaborarea si initierea de proiecte de legi, de hotarari si ordonante ale guvernului, in domeniu; crearea si dezvoltarea cadrului institutional in domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi ce intra sub incidenta domeniului sau de competenta;
    11. stimularea dezvoltarii regionale si locale, precum si a coeziunii sociale, prin programe si proiecte de dezvoltare a stiintei, tehnologiei si de stimulare a inovarii; stimularea, infiintarea sau initierea infiintarii si dezvoltarii de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare in afaceri, centre de legaturi cu industria, de transfer tehnologic si altele asemenea, inclusiv organizatii fara scop lucrativ sau patrimonial;
    12. conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii; atribuirea conducerii programelor, conform reglementarilor in vigoare, agentilor economici, institutiilor publice, inclusiv celor cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, organizatiilor neguvernamentale, in sistem competitional sau in mod direct;
    13. exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, sub a carui autoritate directa functioneaza unitati aflate in subordinea sau in coordonarea sa; monitorizarea si evaluarea de unitati specifice domeniului;
    14. elaborarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, denumit in continuare planul national, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea si actualizarea obiectivelor strategiei urmarite prin planul national, in concordanta cu prioritatile politicilor economice si sociale ale Guvernului;
    15. stimularea dialogului cu comunitatea stiintifica si cu alte structuri ale societatii civile; in acest sens, se consulta si se stimuleaza implicarea acestor structuri, in mod direct si activ, inclusiv prin sustinere financiara, in definirea si implementarea politicilor in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii;
    16. aprobarea regulamentului-cadru si a componentei Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare, denumit in continuare Colegiul consultativ, precum si a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului consultativ si, dupa caz, a organelor de lucru ale acestuia;
    17. evaluarea programelor cuprinse in planul national si detalierea lor anuala; aprobarea prevederilor anuale ale planului national si informarea Guvernului asupra realizarii acestora;
    18. prognozarea, planificarea si programarea, dupa caz, in proiectul de buget propriu sau in bugetul propriu a resurselor financiare necesare realizarii politicilor in domeniul sau de competenta; utilizarea acestor resurse;
    19. implementarea sistemului informatic national pentru stiinta si tehnologie, elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice;
    20. coordonarea si armonizarea politicilor pentru dezvoltarea infrastructurilor calitatii produselor, procedeelor si serviciilor, in ceea ce priveste activitatile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie; protectia consumatorilor si coordonarea asistentei tehnice in acest domeniu;
    21. colaborarea cu organisme si cu organizatii nationale si internationale din domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii, precum si din domeniul infrastructurilor calitatii, dezvoltarea sau stimularea dezvoltarii relatiilor cu acestea;
    22. coordonarea de politici in domeniul proprietatii intelectuale si stimularea dezvoltarii unui mediu favorabil inovarii;
    23. coordonarea activitatii de participare a Romaniei la targuri, expozitii si la alte asemenea manifestari interne si internationale cu caracter tehnico-stiintific.
    (2) Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare indeplineste orice alte atributii care ii revin prin acte normative.
    Art. 5
    Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare organizeaza, in structura sa, o directie generala specializata - Agentia Nationala pentru Energie Atomica - prin care exercita, in domeniul utilizarii fenomenelor si proceselor atomice si nucleare in scopuri pasnice, si urmatoarele atributii principale:
    a) elaborarea si monitorizarea strategiei, politicilor si programelor guvernamentale pentru utilizarea fenomenelor si proceselor atomice si nucleare in scopuri pasnice; in acest sens, ia in considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administratiei publice centrale, agentii economici, unitatile de invatamant si de cercetare-dezvoltare, care au responsabilitatea promovarii si aplicarii in practica a activitatilor din domeniul atomic si nuclear;
    b) elaborarea, implementarea si monitorizarea strategiei, politicilor si programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare si inovare;
    c) sprijinirea dezvoltarii resurselor umane;
    d) stimularea comunicarii si a diseminarii informatiilor tehnico-stiintifice, in conditiile legii, inclusiv informarea cetatenilor in legatura cu beneficiile si riscurile asociate activitatilor nucleare, precum si crearea de atitudini si comportamente adecvate;
    e) stimularea dezvoltarii parteneriatului international; colaborarea cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena, precum si cu alte organizatii internationale, regionale sau nationale, de profil, din alte tari, precum si reprezentarea Romaniei in relatiile cu acestea; in acest scop, incheie, in numele Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, acorduri si contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenta tehnica, de expertiza, de informare si/sau specializare a personalului, regionale sau bilaterale, sau participa la actiuni promotionale si altele asemenea;
    f) monitorizarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii unor unitati de cercetare-dezvoltare de profil sau implicate in programe specifice in domeniu;
    g) asigura cadrul necesar corelarii politicilor si programelor industriale si a celor de alta natura, care au relevanta pentru domeniul in cauza, cu politicile si programele de cercetare-dezvoltare si inovare de profil.
    Art. 6
    Atributiile Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, care, potrivit regulamentului propriu de organizare si functionare, sunt aduse la indeplinire de catre Agentia Nationala pentru Energie Atomica, nu inlatura sau nu restrang competenta ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si agentilor economici, unitatilor de invatamant, de cercetare, de sanatate, care desfasoara activitati in domeniul nuclear-atomic.
    Art. 7
    (1) Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare este condusa de un presedinte ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele si vicepresedintele sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    (3) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite si reprezinta Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si persoane juridice si fizice, romane sau straine.
    (4) Presedintele poate delega dreptul de semnatura vicepresedintelui, secretarului general si directorilor generali, cu exceptia atributiei de ordonator principal de credite, care poate fi delegata numai vicepresedintelui.
    (5) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (6) Atributiile si competentele vicepresedintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a agentiei.
    Art. 8
    (1) Secretarul general este functionar public de cariera, numit prin concurs, pe criterii de profesionalism, prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general indeplineste atributii de conducere administrativa, care se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a agentiei.
    (3) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, precum si organismele consultative de pe langa aceasta sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare de lucru, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 146, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    Art. 10
    In vederea imbunatatirii comunicarii intre organele administratiei publice centrale si a armonizarii politicilor elaborate de acestea, pe langa Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare functioneaza, cu rol consultativ: Consiliul Interministerial pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, Consiliul Interministerial pentru Energie Atomica si Consiliul Interministerial pentru Infrastructurile Calitatii si Armonizarea Reglementarilor Tehnice; acestea se constituie si functioneaza prin hotarari ale Guvernului.
    Art. 11
    Agentia Nationala pentru Energie Atomica este condusa de un director general numit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    Art. 12
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare sunt prevazute in anexa nr. 2, iar cele care functioneaza in coordonarea sa sunt prevazute in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    (2) Structura organizatorica, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare pentru unitatile subordonate se stabilesc prin ordin al presedintelui, la propunerea directorului general sau, dupa caz, a directorului unitatii.
    (3) Numirea directorilor generali si, dupa caz, a directorilor unitatilor prevazute in anexele nr. 2 si 3 se face prin ordin al presedintelui, pe baza rezultatelor concursului sau, dupa caz, ale examenului organizat conform conditiilor si criteriilor stabilite de catre consiliul stiintific al unitatii.
    (4) Eliberarea din functie a directorilor generali si, dupa caz, a directorilor unitatilor prevazute in anexele nr. 2 si 3 se face, nemijlocit, prin ordin al presedintelui.
    (5) Numirea si eliberarea din functie a membrilor consiliilor de administratie ale unitatilor prevazute in anexele nr. 2 si 3 se fac prin ordin al presedintelui.
    Art. 13
    Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit conform Ordonantei Guvernului nr. 63/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, precum si un autovehicul destinat deplasarilor in teritoriu, pentru monitorizare si control.
    Art. 14
    In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare conlucreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 15
    (1) Incadrarea personalului in noua structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare se va face in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, potrivit pregatirii profesionale si aptitudinilor acestuia.
    (2) Pana la data aplicarii prevederilor alin. (1) personalul existent in cadrul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei este preluat de Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare si isi mentine incadrarea si drepturile stabilite potrivit legii in vigoare la data aplicarii prezentei hotarari.
    Art. 16
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi
    pentru aparatul propriu al agentiei: 146
    (exclusiv presedintele si vicepresedintele)

                      STRUCTURA ORGANIZATORICA
      a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare
                      ___________________
                     |                   |
            _ _ _ _ _|     PRESEDINTE    |_ _ _ _ _ _ _ _
           :         |___________________|               :   ________________
 __________:_________          |                         :  |   Consiliul    |
|     Colegiul       |         |                         :  |Interministerial|
|Consultativ pentru  |         |                         :--| pentru Stiinta,|
|Cercetare-Dezvoltare|  _______|________                 :  |   Tehnologie   |
|   si Inovare       | |                |                :  |   si Inovare   |
|____________________| | Vicepresedinte |                :  |________________|
                       |________________|                :   ________________
                               |                         :  |   Consiliul    |
                               |   ____________________  :--|Interministerial|
                               |  |                    | :  |     pentru     |
                               |__|  Secretar general  | :  |Energie Atomica |
                               |  |____________________| :  |________________|
                               |                         :   ________________
                               |                         :  |   Consiliul    |
                               |                         :__|Interministerial|
                               |                            |     pentru     |
                               |                            |Infrastructurile|
                               |                            |  Calitatii si  |
                               |                            |   Armonizarea  |
                               |                            |Reglementarilor |
                               |                            |    Tehnice     |
                               |                            |________________|
       ________________________|______________________________________________
      |               |                |                |             |       |
      |               |                |                |             |       |
 _____|_____     _____|____      ______|______    ______|______   ____|____   |
|           |   |          |    |             |  |             | |         |  |
| Directia  |   | Directia |    |   Directia  |  |  Directia   | | Agentia |  |
| Generala  |   | Generala |    |   Generala  |  |  Generala   | |Nationala|  |
| Politici, |   |Management|    |  Management |  |      de     | | pentru  |  |
|Planificare|   |   Plan   |    |Institutional|  |Valorificare,| | Energie |  |
|Strategica |   | National |    |  si Resurse |  |  Transfer   | |Atomica*)|  |
|    si     |   |          |    |    Umane    |  |Tehnologic si| |         |  |
|Comunicare |   |          |    |             |  |   Inovare   | |         |  |
|___________|   |__________|    |_____________|  |_____________| |_________|  |
 |   ___________  |   __________    |   _____________  |   _____________      |
 |  |           | |  |          |   |  |             | |  |             |     |
 |  |  Directia | |  | Directia |   |  |   Directia  | |  |   Directia  |     |
 |  |  Politici,| |  |Atribuire,|   |  |  Management | |  |Valorificare,|     |
 |__|Planificare| |__| Evaluare |   |__|Institutional| |__|   Difuzia   |     |
 |  |     si    | |  |    si    |   |  |      si     | |  | Inovarii si |     |
 |  |  Evaluare | |  |  Impact  |   |  |  Legislatie | |  |   Transfer  |     |
 |  |Strategica | |  |          |   |  |             | |  | Tehnologic  |     |
 |  |___________| |  |__________|   |  |_____________| |  |_____________|     |
 |   __________   |   ____________  |   ___________    |   _______________    |
 |  |          |  |  |            | |  |           |   |  |               |   |
 |  | Directia |  |  |  Directia  | |  |  Directia |   |  |    Directia   |   |
 |  |Comunicare|  |  |Monitorizare| |  |Management,|   |  |    Calitate   |   |
 |__|    si    |  |__|     si     | |__|  Resurse  |   |__|       si      |   |
    |Informare |     |  Programe  |    |   Umane   |      |  Armonizarea  |   |
    |          |     |            |    |           |      |Reglementarilor|   |
    |          |     |            |    |           |      |    Tehnice    |   |
    |__________|     |____________|    |___________|      |_______________|   |
                                                                              |
                                        ______________________________________|
                                       |
                                       |       ____________________________
                                       |      |                            |
                                       |      |  Directia Parteneriate si  |
                                       |______|  Colaborari Internationale |
                                       |      |____________________________|
         ________________________      |       ____________________________
        |                        |     |      |                            |
        |    Directia Executie   |_____|      |      Directia juridic      |
        |  Financiara si Tehnic  |     |______|        si Contencios       |
        |     Administrativ      |     |      |____________________________|
        |________________________|     |       ____________________________
                                       |      |                            |
                                       |      | Directia Control Financiar |
                                       |      |     de Gestiune, Corpul    |
                                       |______|  de Control al Ministrului |
                                       |      |____________________________|
                                       |       ____________________________
                                       |      |                            |
                                       |      |   Oficiul Relatii Publice  |
                                       |______|       si Mass Media*)     |
                                              |____________________________|

------------
    *) Se organizeaza la nivel de directie generala.
    *) Se organizeaza la nivel de serviciu.

    ANEXA 2

                           UNITATILE
care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare
-----------------------------------------------------------------------
Nr.
crt.           Denumirea unitatii                 Sursa de finantare
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Institutul de Fizica Atomica*)             Venituri extrabugetare
                                                si alocatii de la buget
 2.  Agentia Spatiala Romana                    Venituri extrabugetare
 3.  Institutul de Chimie "Raluca Ripan" -      Venituri extrabugetare
     Cluj-Napoca
 4.  Institutul National de Informare si        Venituri extrabugetare
     Documentare - Bucuresti*)                 si alocatii de la buget
 5.  Institutul National de Inventica Iasi      Venituri extrabugetare
 6.  Centrul Regional de Inovare,               Venituri extrabugetare
     Implementare si Aplicare a Inventiilor
     Craiova
 7.  Centrul Regional de Inovare,               Venituri extrabugetare
     Implementare si Aplicare a Inventiilor -
     Targu Mures
-----------------------------------------------------------------------
    *) Un numar maxim de 10 posturi pentru aparatul administrativ este subventionat de la bugetul de stat.
    *) Un numar maxim de 20 de posturi pentru biblioteca este subventionat de la bugetul de stat.

    ANEXA 3

                            UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.
crt.                       Denumirea unitatii
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE
     2000 Bucuresti
  2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI
     Bucuresti
  3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in domeniul Geologiei,
     Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei - I.G.R. Bucuresti
  4. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie -
     INCDTP Bucuresti
  5. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie -
     Bucuresti
  6. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii
     destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA Bucuresti
  7. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie
     Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti
  8. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,
     Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti
  9. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT
     Iasi
 10. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor -
     INCDFM Bucuresti
 11. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului -
     INCDFP Bucuresti
 12. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-farmaceutica - ICCF
     Bucuresti
 13. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si
     Materie Condensata - INCEMC Timisoara
 14. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie
     Marina - GEOECOMAR Bucuresti
 15. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice
     Bucuresti
 16. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT
     Bucuresti
 17. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice
     si Izotopice   ICSI Ramnicu Valcea
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 974/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 974 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu