E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 23 2001 abrogat de articolul 25 din actul Hotărârea 741 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 23 2001 modificat de articolul 3 din actul Legea 253 2003
Articolul 6 din actul Hotărârea 23 2001 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 604 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 23 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 604 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 23 2001 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 456 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 23 2001 completat de articolul 7 din actul Hotărârea 398 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 23 2001 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 334 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 23 2001 completat de articolul 6 din actul Hotărârea 196 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 23 2001 completat de articolul 5 din actul Hotărârea 34 2003
Hotărârea 23 2001 in legatura cu Hotărârea 1589 2002
Articolul 6 din actul Hotărârea 23 2001 modificat de articolul 8 din actul Hotărârea 1272 2002
Articolul 5 din actul Hotărârea 23 2001 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 314 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 23 2001 completat de articolul 8 din actul Hotărârea 95 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 23 2001 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 1338 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 23 2001 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 604 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 23 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 18 din 11 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Educatiei si Cercetarii aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice.
    (3) Sediul central al Ministerului Educatiei si Cercetarii este in municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 30.
    Art. 2
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii conduce sistemul national de invatamant si cercetare, exercitandu-si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate.
    (2) Ministerul Educatiei si Cercetarii preia patrimoniul fostei Agentii Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    Art. 3
    Ministerul Educatiei si Cercetarii exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie - prin care planifica strategic si asigura elaborarea si implementarea politicilor in domeniul invatamantului, cercetarii, tehnologiei si inovarii;
    b) de administrare - prin care prognozeaza, planifica, aloca, monitorizeaza si evalueaza utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor in domeniu;
    c) de evaluare si control al realizarii politicilor in domeniul invatamantului, cercetarii, tehnologiei si inovarii;
    d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar in care se realizeaza politicile in domeniu;
    e) de autoritate de stat - prin care asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
    f) de reprezentare - prin care asigura, in numele Guvernului, reprezentarea in organismele si in organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
    g) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civila;
    h) de cooperare internationala - prin care asigura aplicarea acordurilor internationale in domeniu si promovarea de noi acorduri.
    Art. 4
    Atributiile Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru domeniile invatamantului si cercetarii stiintifice universitare sunt prevazute in Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    In vederea exercitarii functiilor sale Ministerul Educatiei si Cercetarii are in domeniul cercetarii stiintifice urmatoarele atributii:
    a) fundamentarea, elaborarea si actualizarea periodica a politicilor si strategiilor in domeniu;
    b) diseminarea de informatii in domeniile cercetarii-dezvoltarii si inovarii; asigurarea cadrului de reglementari interne privind implementarea unui sistem de calitate aferent elaborarii rapoartelor de cercetare, precum si pentru clasificarea rezultatelor de interes strategic in domeniu si gestionarea rezultatelor de interes public;
    c) stimularea transferului tehnologic, a valorificarii rezultatelor, inovarii, a absorbtiei si difuziei acestora in randul agentilor economici si in economie in general; sustinerea brevetarii unor rezultate ca prima forma de valorificare; cofinantarea temelor care asigura parteneriate intre centrele de cercetare si agenti economici;
    d) organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii, traduceri, precum si altele asemenea in domeniul sau de activitate;
    e) stimularea si, dupa caz, asigurarea editarii, tiparirii si difuzarii de publicatii sau de materiale specifice domeniului sau de competenta; publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea;
    f) urmarirea armonizarii politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, sanatatii, muncii, precum si din alte domenii;
    g) elaborarea de acte normative si de reglementari in domeniu, precum si crearea si dezvoltarea cadrului institutional aferent; avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi ce intra in domeniul sau de competenta; monitorizarea aplicarii, dupa aprobare, a legilor si reglementarilor promovate;
    h) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru si prin cercetare;
    i) sustinerea prin cofinantare a participarii institutiilor de invatamant si de cercetare la elaborarea strategiilor de ramura privind dezvoltarea economica durabila;
    j) stimularea si monitorizarea participarii Romaniei la programe si la proiecte internationale, europene, comunitare si bilaterale in domeniu;
    k) atragerea, utilizarea, monitorizarea si evaluarea asistentei tehnice si a consultantei interne si internationale pentru domeniul sau specific de competenta;
    l) definirea de politici de restructurare, modernizare si de atragere a capitalului strain in domeniu, impreuna cu celelalte organe ale administratiei publice centrale care au atributii specifice;
    m) stimularea dezvoltarii regionale si locale, prin programe si proiecte de dezvoltare a invatamantului, cercetarii, tehnologiei si de stimulare a inovarii; stimularea si initierea infiintarii si dezvoltarii de centre de excelenta, de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare in afaceri, centre de legaturi cu industria, de transfer tehnologic si altele asemenea; sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii prin transferuri tehnologice selectate in prealabil pentru aplicare, la solicitarea ministerului de resort, cu aprobarea Guvernului;
    n) stimularea dialogului intre comunitatea stiintifica si alte structuri ale societatii civile si promovarea implicarii acestor structuri, in mod direct si activ, inclusiv prin sustinere financiara, in definirea si implementarea politicilor in domeniul invatamantului, stiintei, tehnologiei si inovarii;
    o) definirea procedurilor specifice de analiza, de monitorizare si evaluare a sistemului cercetarii, tehnologiei si inovarii; realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari si alte activitati similare in domeniul cercetarii, tehnologiei si inovarii, pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor. Ministerul Educatiei si Cercetarii poate contracta servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica etc.;
    p) elaborarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pe perioade multianuale; evaluarea surselor necesare; stabilirea si actualizarea obiectivelor strategiei urmarite prin plan, in concordanta cu prioritatile politicilor economice si sociale ale Guvernului;
    r) evaluarea programelor cuprinse in planul national si detalierea lor anuala; aprobarea prevederilor anuale ale planului national si informarea Guvernului asupra realizarii acestora;
    s) conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologica si de stimulare a inovarii; atribuirea conducerii programelor catre agenti economici, institutii publice, institutii si unitati cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, organizatii neguvernamentale cu activitate de profil, in sistem competitional sau in mod direct, conform reglementarilor in vigoare;
    s) prognozarea, planificarea si programarea, dupa caz, in capitolul aferent cercetarii din proiectul bugetului de stat, a resurselor financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta si utilizarea acestor resurse;
    t) implementarea sistemului informatic national pentru invatamant, cercetare si tehnologie, inclusiv prin cofinantare, elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice; crearea de retele pe domenii specifice intre institutele de cercetare, unitatile si institutiile de invatamant;
    t) armonizarea politicilor de dezvoltare a infrastructurilor pentru asigurarea calitatii produselor, procedeelor si serviciilor, in ceea ce priveste activitatile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protectia consumatorilor si coordonarea asistentei tehnice in acest domeniu;
    u) coordonarea de politici in domeniul proprietatii intelectuale si stimularea dezvoltarii unui mediu favorabil inovarii;
    v) in vederea sustinerii efortului general de integrare se va putea intocmi si finanta un program de traducere si tehnoredactare a legislatiei si reglementarilor comunitare; prioritate in realizarea acestor lucrari vor avea serviciile de specialitate din cadrul institutelor de cercetare si al institutiilor de invatamant;
    w) coordonarea activitatii de participare a Romaniei la targuri, expozitii si la alte asemenea manifestari interne si internationale cu caracter tehnico-stiintific.
    Art. 6
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii organizeaza in structura sa o directie generala specializata - Agentia Nationala pentru Energie Atomica - in coordonarea ministrului delegat.
    (2) Agentia Nationala pentru Energie Atomica coordoneaza cercetarea stiintifica in domeniul energiei nucleare si exercita, in domeniul utilizarii fenomenelor si proceselor atomice si nucleare in scopuri pasnice, urmatoarele atributii principale:
    a) elaborarea si monitorizarea strategiei, politicilor si a programului nuclear national pentru promovarea si utilizarea fenomenelor si proceselor atomice si nucleare in scopuri pasnice; ia in considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administratiei publice centrale, agentii economici, unitatile de invatamant si de cercetare-dezvoltare, care au responsabilitatea de a aplica in practica activitatile din domeniul atomic si nuclear;
    b) elaborarea, implementarea si monitorizarea strategiei, politicilor si programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul nuclear;
    c) informarea cetatenilor in legatura cu beneficiile si riscurile asociate activitatilor nucleare, precum si crearea de atitudini si comportamente adecvate;
    d) stimularea dezvoltarii parteneriatului international; colaborarea, impreuna cu Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena (A.I.E.A.) si cu alte organizatii internationale, regionale sau nationale de profil din alte tari, precum si reprezentarea Romaniei in relatiile cu acestea; in acest scop incheie, impreuna cu Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, acorduri si contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenta tehnica, de expertiza, de informare si/sau de specializare a personalului, cu avizele ministerelor de specialitate; coordoneaza Consiliul interministerial pentru energie atomica, analizeaza propunerile privind activitatile prioritare ale Romaniei in domeniul nuclear si propune masuri corective in cazul sesizarii unor deficiente in aplicarea programelor in domeniu;
    e) propune anual, impreuna cu Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, componenta delegatiei Romaniei la Conferinta Generala a A.I.E.A.;
    f) promoveaza, impreuna cu Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, participarea agentilor economici din domeniul nuclear la activitatile pe profilul de activitate si la cele care se desfasoara sub egida A.I.E.A.;
    g) monitorizeaza sau, dupa caz, coordoneaza activitati ale unor unitati de cercetare-dezvoltare de profil sau implicate in programe specifice in domeniu;
    h) asigura cadrul necesar in vederea corelarii politicilor si programelor industriale si a celor de alta natura, care au relevanta pentru domeniul in cauza, cu politicile si programele de cercetare-dezvoltare si inovare de profil.
    (3) Atributiile Ministerului Educatiei si Cercetarii, care, potrivit regulamentului propriu de organizare si functionare, sunt aduse la indeplinire de catre Agentia Nationala pentru Energie Atomica, nu inlatura sau nu restrang competenta ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si agentilor economici, unitatilor de invatamant, de cercetare, de sanatate, care desfasoara activitati in domeniul nuclear-atomic.
    Art. 7
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Educatiei si Cercetarii functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Educatiei si Cercetarii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii pot fi organizate servicii, birouri si colective temporare de lucru.
    (3) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate scolare, cu structura aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Inspectorii scolari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite. Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, au in subordine unitati de invatamant preuniversitar, unitati conexe acestora, unitati pentru activitatea extrascolara.
    (4) Ministerul Educatiei si Cercetarii poate constitui si alte structuri organizatorice necesare in vederea realizarii reformei invatamantului si cercetarii, in conformitate cu Programul de guvernare, cu obligatiile asumate prin acorduri cu organismele internationale si prin programele pentru integrare europeana.
    Art. 8
    (1) Pentru exercitarea atributiilor sale Ministerul Educatiei si Cercetarii se sprijina pe organisme de nivel national in domeniul invatamantului si cercetarii: consilii, comisii si colegii prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Componenta acestor organisme nationale este stabilita prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    (3) Atributiile organismelor nationale sunt stabilite prin regulamente de organizare si functionare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, conform reglementarilor legale.
    (4) Organismele nationale pot avea cate un secretariat propriu, format, de regula, din 1 - 3 persoane, care ajuta la elaborarea lucrarilor si pot folosi in activitatea lor un corp de experti, remunerat din fondurile programelor nationale sau internationale de dezvoltare a invatamantului si cercetarii si/sau din fondurile bugetare si extrabugetare.
    (5) Activitatea organismelor nationale este coordonata de ministrul educatiei si cercetarii sau, dupa caz, de ministrul delegat sau de un secretar de stat.
    (6) Membrii consiliilor nationale, precum si alti specialisti colaboratori ai acestora din afara ministerului pot fi remunerati in conditiile legii.
    Art. 9
    (1) Intreaga activitate a Ministerului Educatiei si Cercetarii este condusa de ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. In exercitarea atributiilor sale ministrul educatiei si cercetarii emite ordine si instructiuni.
    (2) Ministrul delegat conduce activitatea de cercetare stiintifica.
    (3) Ministrul educatiei si cercetarii reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (4) Pe langa ministru functioneaza Colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 10
    (1) Numarul total de posturi este de 386, exclusiv demnitarii si cabinetele ministrilor.
    (2) Structura organizatorica pe compartimente, atributiile si sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    (3) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general si ale secretarului general adjunct pentru probleme de cercetare sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 11
    Personalul care trece din institutiile si unitatile de invatamant sau de cercetare in aparatul propriu al Ministerului Educatiei si Cercetarii ori in serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiaza de rezervarea postului didactic sau de cercetare la institutia sau la unitatea de la care provine.
    Art. 12
    (1) Institutiile si unitatile din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute in anexele nr. 3, 4, 5 si 6.
    (2) Structura organizatorica a institutiilor si unitatilor din subordinea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii este aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    (3) Normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitatile si institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte reglementari legale.
    Art. 13
    Ministerul Educatiei si Cercetarii asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, iar pe de alta parte, coordoneaza elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor pentru largirea patrimoniului national si international de cercetare, tehnologie si inovare, dezvoltarea economica durabila, accesul rezultatelor cercetarii si tehnologiilor dezvoltate pe piata interna si internationala, realizarea societatii informationale, satisfacerea nevoilor cetateanului si cresterea calitatii vietii acestuia.
    Art. 14
    Ministerul Educatiei si Cercetarii are in domeniul cercetarii si tehnologiei urmatoarele responsabilitati:
    a) de a defini obiectivele strategice;
    b) de a asigura planificarea activitatilor, conform obiectivelor stabilite;
    c) de a defini, aplica, monitoriza si evalua politicile necesare in vederea realizarii acestor obiective, pe termen scurt, mediu si lung;
    d) de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar in vederea aplicarii politicilor de cercetare;
    e) de a asigura armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si de a prelua acquisul comunitar;
    f) de a asigura comunicarea cu celelalte autoritati publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale;
    g) de a asigura comunicarea cu structurile societatii civile si cu cetatenii;
    h) de a promova parteneriatul intre cercetatori si beneficiari/utilizatori ai rezultatelor;
    i) de a defini, finanta, aplica, monitoriza si evalua programe, in scopul atingerii obiectivelor;
    j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului international.
    Art. 15
    (1) Unitatile de cercetare stiintifica care functioneaza in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute in anexa nr. 5, iar cele care functioneaza in coordonarea sa sunt prevazute in anexa nr. 6.
    (2) Structura organizatorica, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare pentru unitatile subordonate cuprinse in anexa nr. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului, la propunerea directorului general sau, dupa caz, a directorului unitatii.
    (3) Numirea si eliberarea din functie a directorilor generali, a directorilor si a membrilor consiliilor de administratie ale unitatilor prevazute in anexele nr. 5 si 6 se fac prin ordin al ministrului, in conditiile legii.
    Art. 16
    Ministerul Educatiei si Cercetarii indeplineste si alte atributii ce ii revin prin acte normative.
    Art. 17
    (1) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se realizeaza in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Pana la data aplicarii prevederilor alin. (1) personalul existent in fostul Minister al Educatiei Nationale si in cadrul fostei Agentii Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare este preluat de Ministerului Educatiei si Cercetarii pe baza de examen sau concurs.
    Art. 18
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii va utiliza un parc auto propriu atat pentru aparatul central, cat si pentru institutiile si unitatile subordonate, precum si autovehicule destinate deplasarilor in teritoriu pentru monitorizare si control, potrivit legii.
    (2) Ministerul Educatiei si Cercetarii va prelua, in conditiile negociate in acorduri, parcul auto aflat in prezent in dotarea structurilor de reforma care aplica programele educationale sprijinite prin imprumuturi externe.
    Art. 19
    Ministerul Educatiei si Cercetarii va analiza reteaua scolara din mediul rural si va propune Guvernului solutii de restructurare pana la 30 iulie 2001.
    Art. 20
    Din taxele de la studentii si cursantii straini - in baza art. 92 alin. (4) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare - se constituie un fond, la dispozitia ministrului educatiei si cercetarii, pentru situatii speciale si neprevazute, avand un cuantum de cel mult 5% din incasarile in valuta.
    Art. 21
    (1) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, asigura activitatea de distribuire a manualelor scolare catre unitatile de invatamant din subordine, ca activitate extrabugetara, prin contabilitate distincta.
    (2) Veniturile inregistrate din activitatea extrabugetara prevazute la alin. (1) vor fi obtinute de la agentii economici care si-au asumat obligatia de a edita, tipari si difuza manualele scolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cazul in care prin contractul cu acesti agenti economici s-au prevazut retinerea si virarea de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii a sumelor aferente difuzarii manualelor scolare de la inspectoratele scolare la unitatile de invatamant.
    (3) Cheltuielile pentru activitati extrabugetare, mentionate la alin. (2), constau in: cheltuieli de transport, manipulare si depozitare, precum si pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare in vederea desfasurarii acestei activitati.
    (4) Disponibilitatile existente in cont la finele anului se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator pentru destinatiile prevazute la alin. (3) sau pentru alte destinatii stabilite de inspectoratele scolare conform prevederilor legale.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 23
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga: Hotararea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, Hotararea Guvernului nr. 974/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, Hotararea Guvernului nr. 1.005/1999 privind organizarea modului de colaborare si de asigurare a legaturilor Romaniei cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610 din 14 decembrie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                                Numarul total de posturi = 386,
                                               exclusiv demnitarii si cabinetele
                                                           ministrilor

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                   a Ministerului Educatiei si Cercetarii

              _________________________________
             |Ministrul Educatiei si Cercetarii|______________________
             |_________________________________|                      |
             |        Cabinet Ministru         |              ________|________
             |_________________________________|             |Ministrul Delegat|
                             |                               |  cu Cercetarea  |
                             |     _______________________   |_________________|
                             |____| Consilier Diplomatic  |  |Cabinet Demnitar |
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     |    |_______________________|  |_________________|
  |Consiliul ministerial|    |     _______________________            |
  |  pentru politici    |    |    | Colegiul Ministrului  |           |
  |  educationale si    |----|----|Educatiei si Cercetarii|           |
  |cercetare-dezvoltare |    |    |_______________________|           |
  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|    |                                        |
          ___________________|________________________________________|
 ________|________  ___________|___________    |     |  ______________|________
|Secretar de Stat ||Secretar de Stat pentru|   |     | |Secretar de Stat pentru|
|pentru Invatamant||Invatamant Superior si |   |     | |Cercetare si Relatiile |
| Preuniversitar  ||  Integrare Europeana  |   |     | |    cu Parlamentul     |
|_________________||_______________________|   |     | |_______________________|
         |                     |            ___|____ |               |
         |                     |           |Secretar||               |
         |                     |           |General ||               |
         |                     |           |________||               |
         |                     |        _______|     |               |
         |                     |       |    ___|____ |               |
         |                     |       |   |Secretar||               |
         |                     |       |   |General ||               |
         |                     |       |   |Adjunct ||               |
         |                     |       |   |________||               |
         |                     |       |          ___|               |
   ______|________  ___________|__     |     ____|____     __________|_______
 _|  _|  _|  _|  _||_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  |  _|_  _|_  _|_  _|_
|M1||M2||M3||M4|| M5 ||M6 ||M7 ||M8 ||M9 ||M10||M11||M12| | |M13||M14||M15||M16|
|__||__||__||__||____||___||___||___||___||___||___||___| | |___||___||___||___|
                   |               |                      |
                   |_______________|______________________|

    Semnificatia modulelor din organigrama de mai sus este urmatoarea:

    M1  = Directia Generala pentru Invatamant Preuniversitar
    M2  = Directia Generala pentru Evaluare, Prognoze si Dezvoltare
    M3  = Directia Generala pentru Invatamant in Limbile Minoritatilor
    M4  = Directia Generala pentru Activitati Extrascolare
    M5  = Directia Generala pentru Patrimoniu si Investitii
    M6  = Directia Generala pentru Coordonarea Invatamantului Superior
    M7  = Directia Generala pentru Educatie Continua, Formarea si Perfectionarea
          Personalului Didactic
    M8  = Directia Generala pentru Integrare Europeana si Relatii Internationale
    M9  = Directia Generala Informatizare, Relatii Publice, Administrativ si
          Personal
    M10 = Directia Generala pentru Relatiile cu Sindicatele si Patronatul
    M11 = Directia Generala Buget Finante
    M12 = Directia Generala Juridic, Audit si Control
    M13 = Agentia Nationala pentru Energie Atomica - Directie Generala
    M14 = Directia Generala Transfer Tehnologic si Inovare
    M15 = Directia Generala pentru pentru Politici, Strategii de Cercetare, Plan
          National
    M16 = Directia Generala pentru Dezvoltare Institutionala

    ANEXA 2

                           CONSILII CONSULTATIVE
                  ale Ministerului Educatiei si Cercetarii

                  A. Consilii consultative pentru educatie
________________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea consiliului consultativ                         Sursa
crt.                                                              de finantare
________________________________________________________________________________
I.    Consiliul National pentru Reforma a Invatamantului       Bugetul de stat
II.   Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor  Bugetul de stat
      si Certificatelor Universitare
III.  Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului      Bugetul de stat
      Superior
IV.   Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din         Bugetul de stat
      Invatamantul Superior
V.    Consiliul National al Bibliotecilor                      Bugetul de stat
VI.   Consiliul National al Rectorilor                         Bugetul de stat
VII.  Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului      Bugetul de stat
      Preuniversitar de Stat
VIII. Consiliul National pentru Curriculum                     Venituri
                                                               extrabugetare si
                                                               alocatii de la
                                                               bugetul de stat
IX.   Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare      Venituri
                                                               extrabugetare si
                                                               alocatii de la
                                                               bugetul de stat

                  B. Consilii consultative pentru cercetare

I.    Consiliul interministerial pentru energie atomica
II.   Consiliul interministerial pentru stiinta, tehnica si inovare
III.  Consiliul interministerial pentru infrastructura calitatii si armonizarea
      reglementarilor tehnice
IV.   Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare si inovare si Consiliul
      National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior

    ANEXA 3

                          INSTITUTIILE SI UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, exceptand unitatile de cercetare stiintifica

    A. Institutii de invatamant si alte unitati subordonate
________________________________________________________________________________
Nr.             Denumirea unitatii                                   Sursa
crt.                                                              de finantare
________________________________________________________________________________
I.   Inspectorate scolare judetene si Inspectoratul
     Scolar al Municipiului Bucuresti:

   - Servicii publice descentralizate ale Ministerului         Bugetul de stat
     Educatiei si Cercetarii in a caror subordine
     functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar
     si unitatile conexe (ateliere, camine, internate,
     cantine, tabere scolare etc.)

     NOTA:
     Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul
     de stat este de 359.502.

 II. Institutii de invatamant superior de stat:
  1. Universitatea "Politehnica" din Bucuresti          Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
  2. Universitatea Tehnica de Constructii din           Transfer de la bugetul
     Bucuresti                                          de stat si venituri
                                                        proprii
  3. Universitatea de Arhitectura si Urbanism           Transfer de la bugetul
     "Ion Mincu" din Bucuresti                          de stat si venituri
                                                        proprii
  4. Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina    Transfer de la bugetul
     Veterinara din Bucuresti                           de stat si venituri
                                                        proprii
  5. Universitatea din Bucuresti                        Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
  6. Universitatea de Medicina si Farmacie              Transfer de la bugetul
     "Carol Davila" din Bucuresti                       de stat si venituri
                                                        proprii
  7. Academia de Studii Economice din Bucuresti         Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
  8. Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti    Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
  9. Universitatea de Arte din Bucuresti                Transfer de la bugetul
                                                        stat si venituri
                                                        proprii
 10. Universitatea Nationala de Arta Teatrala si        Transfer de la bugetul
     Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din           de stat si venituri
     Bucuresti                                          proprii
 11. Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport     Transfer de la bugetul
     din Bucuresti                                      de stat si venituri
                                                        proprii
 12. Scoala Nationala de Studii Politice si             Transfer de la bugetul
     Administrative din Bucuresti                       de stat si venituri
                                                        proprii
 13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad              Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 15. Universitatea din Bacau                            Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 16. Universitatea de Nord din Baia Mare                Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 17. Universitatea "Transilvania" din Brasov            Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 18. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca              Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 19. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina      Transfer de la bugetul
     Veterinara din Cluj-Napoca                         de stat si venituri
                                                        proprii
 20. Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca       Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 21. Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu       Transfer de la bugetul
     Hatieganu" din Cluj-Napoca                         de stat si venituri
                                                        proprii
 22. Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din             Transfer de la bugetul
     Cluj-Napoca                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 23. Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca    Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 24. Universitatea "Ovidius" din Constanta              Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 25. Universitatea Maritima din Constanta               Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 26. Universitatea din Craiova                          Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 27. Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova  Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 28. Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati          Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 29. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi   Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 30. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina      Transfer de la bugetul
     Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi       de stat si venituri
                                                        proprii
 31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi       Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 32. Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore     Transfer de la bugetul
     T. Popa" din Iasi                                  de stat si venituri
                                                        proprii
 33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iasi     Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 34. Universitatea din Oradea                           Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 35. Universitatea din Petrosani                        Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 36. Universitatea din Pitesti                          Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti             Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita           Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu             Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 40. Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava        Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 41. Universitatea "Valachia" din Targoviste            Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 42. Universitatea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu  Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 43. Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures        Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 44. Universitatea de Medicina si Farmacie din          Transfer de la bugetul
     Targu Mures                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 45. Universitatea de Arta Teatrala din Targu Mures     Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 46. Universitatea "Politehnica" din Timisoara          Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 47. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina      Transfer de la bugetul
     Veterinara a Banatului din Timisoara               de stat si venituri
                                                        proprii
 48. Universitatea de Vest din Timisoara                Transfer de la bugetul
                                                        de stat si venituri
                                                        proprii
 49. Universitatea de Medicina si Farmacie              Transfer de la bugetul
     "Victor Babes" din Timisoara                       de stat si venituri
                                                        proprii

III. Specializari autorizate sa functioneze provizoriu:
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea unitatii              Sursa de finantare
crt.
________________________________________________________________________________

  1. Finante                       Bugetul de stat in cadrul unei
                                   institutii de invatamant superior de stat
  2. Managementul intreprinderii   Bugetul de stat in cadrul unei
                                   institutii de invatamant superior de stat
________________________________________________________________________________

 IV. Biblioteci centrale universitare:
________________________________________________________________________________
Nr.                Denumirea unitatii                         Sursa
crt.                                                       de finantare
________________________________________________________________________________
   1. Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti      Bugetul de stat
   2. Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu"   Bugetul de stat
      din Iasi
   3. Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga"     Bugetul de stat
      din Cluj-Napoca
   4. Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran"    Bugetul de stat
      din Timisoara
________________________________________________________________________________
V.      Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO        Bugetul de stat
VI.     Centrul de Management pentru Finantarea           Bugetul de stat
        Invatamantului Superior si al Cercetarii
        Stiintifice Universitare
VII.    Serviciul National de Evaluare si Examinare       Bugetul de stat
VIII.   Centrul National pentru Programul de Formare      Bugetul de stat
        Profesionala "Leonardo da Vinci"
IX.     Agentia Nationala "Socrates"                      Bugetul de stat
X.      Agentia Sociala a Studentilor                     Bugetul de stat
XI.     Biblioteca Pedagogica Nationala "I. C. Petrescu"  Bugetul de stat
        din Bucuresti
XII.    Palatul National al Copiilor din Bucuresti        Bugetul de stat
XIII.   Comitetul Roman pentru Deceniul Mondial al        Bugetul de stat
        Dezvoltarii Culturale
XIV.    Muzeul de Istorie Naturala "Grigore Antipa"       Venituri extrabugetare
        din Bucuresti                                     si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
XV.     Corul National de Camera "Madrigal"               Venituri extrabugetare
                                                          si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
XVI.    Oficiul National al Burselor de Studii in         Venituri extrabugetare
        Strainatate                                       si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
XVII.   Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului   Venituri extrabugetare
        Profesional si Tehnic                             si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
XVIII.  Oficiul National pentru Administrare si Operare   Venituri extrabugetare
        al Infrastructurii de Comunicatii de Date         si alocatii de la
        ROEDUNET                                          bugetul de stat
XIX.    Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romanii       Venituri extrabugetare
        de Pretutindeni                                   si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
XX.     Federatia Sportului Scolar si Universitar         Venituri extrabugetare
                                                          si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
XXI.    Agentia Nationala a Taberelor si Turismului       Venituri extrabugetare
        Scolar din Romania                                si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
XXII.   Centrul National de Formare a Personalului        Venituri extrabugetare
        Didactic din Invatamantul Preuniversitar          si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
XXIII.  Centrul National de Formare a Managerilor         Venituri extrabugetare
        din Invatamantul Preuniversitar                   si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
XXIV.   Centrul de Formare Continua in Limba Germana      Venituri extrabugetare
        (la Medias)                                       si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
 XXV.   Comisia Nationala de Evaluare si Acreditare in    Venituri extrabugetare
        Invatamantul Preuniversitar
XXVI.   Editura Didactica si Pedagogica - R.A.            Venituri extrabugetare
XXVII.  Centrul de Pregatire, Perfectionare si Conversie  Venituri extrabugetare
        Profesionala a Adultilor
XXVIII. Centrul National de Formare Continua pentru       Venituri extrabugetare
        Administratia Publica Locala si centrele
        teritoriale de formare continua pentru
        administratia publica locala
XXIX.   Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica,     Venituri extrabugetare
        Inovare si Transfer Tehnologic
        (AMCSIT - Politehnica)
XXX.    Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei"       Venituri extrabugetare
        din Bucuresti                                     si alocatii de la
                                                          bugetul de stat
XXXI.   Casele universitarilor:
_________________________________________________________________
Nr.         Denumirea unitatii               Sursa de finantare
crt.
_________________________________________________________________
  1. Casa Universitarilor din Bucuresti    Venituri extrabugetare
  2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca  Venituri extrabugetare
  3. Casa Universitarilor din Iasi         Venituri extrabugetare
  4. Casa Universitarilor din Timisoara    Venituri extrabugetare
  5. Casa Universitarilor din Brasov       Venituri extrabugetare
  6. Casa Universitarilor din Craiova      Venituri extrabugetare
_________________________________________________________________

  B. Alte unitati aflate in sfera de competenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii

  I.   Oficiul National CEEPUS - in cadrul ministerului Bugetul de stat
  II.  Oficiul Roman TEMPUS                             Bugetul de stat
  III. Centrul National de Recunoastere si Echivalare   Venituri extrabugetare
       a Diplomelor - in cadrul ministerului            si alocatii de la
                                                        bugetul de stat

    ANEXA 4

    CASE DE CULTURA STUDENTESTI SI CLUBURI SPORTIVE STUDENTESTI
care functioneaza in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii

    I. Case de cultura studentesti:
________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea unitatii                             Sursa de finantare
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Casa de Cultura Studenteasca din Bucuresti     Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  2. Casa de Cultura Studenteasca din Cluj-Napoca   Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  3. Casa de Cultura Studenteasca din Iasi          Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  4. Casa de Cultura Studenteasca din Timisoara     Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  5. Casa de Cultura Studenteasca din Craiova       Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  6. Casa de Cultura Studenteasca din Brasov        Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  7. Casa de Cultura Studenteasca din Galati        Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  8. Casa de Cultura Studenteasca din Petrosani     Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  9. Casa de Cultura Studenteasca din Targu Mures   Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 10. Casa de Cultura Studenteasca din Ploiesti      Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 11. Casa de Cultura Studenteasca din Pitesti       Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 12. Casa de Cultura Studenteasca din Alba Iulia    Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 13. Casa de Cultura Studenteasca din Sibiu         Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat

 II. Cluburi sportive studentesti:
________________________________________________________________________________
Nr.            Denumirea unitatii                       Sursa de finantare
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Clubul "Sportul Studentesc" din Bucuresti      Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  2. Clubul Sportiv "Academia Nationala de          Venituri extrabugetare si
     Educatie Fizica si Sport" din Bucuresti      alocatii de la bugetul de stat
  3. Clubul Sportiv "Universitatea" din             Venituri extrabugetare si
     Timisoara                                    alocatii de la bugetul de stat
  4. Clubul Sportiv "Universitatea" din             Venituri extrabugetare si
     Cluj-Napoca                                  alocatii de la bugetul de stat
  5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova     Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galati      Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brasov      Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iasi          Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  9. Clubul Sportiv "Stiinta" din Bacau             Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 10. Clubul Sportiv "Stiinta" din Petrosani         Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 11. Clubul Sportiv "Stiinta" din Constanta         Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 12. Clubul Sportiv "Stiinta" din Baia Mare         Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu           Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiesti        Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 15. Clubul Sportiv Universitar din Targu Mures     Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea          Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 17. Clubul Sportiv Universitar din Pitesti         Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
________________________________________________________________________________

    ANEXA 5

                           INSTITUTIILE SI UNITATILE
de cercetare stiintifica care functioneaza in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii
________________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea unitatii                           Sursa de finantare
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Institutul de Fizica Atomica din Bucuresti*)   Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
  2. Institutul National de Informare si            Venituri extrabugetare si
     Documentare din Bucuresti*)                 alocatii de la bugetul de stat
  3. Agentia Spatiala Romana                        Venituri extrabugetare
  4. Institutul de Chimie "Raluca Ripan"            Venituri extrabugetare
     din Cluj-Napoca
  5. Institutul National de Inventica din Iasi      Venituri extrabugetare
  6. Centrul Regional de Inovare, Implementare      Venituri extrabugetare
     si Aplicare a Inventiilor din Craiova
  7. Centrul Regional de Inovare, Implementare      Venituri extrabugetare
     si Aplicare a Inventiilor din Targu Mures
  8. Centrul de Cercetari de Medicina Comparata     Venituri extrabugetare
     - CCMC
  9. Centrul de Cercetari Biologice din Jibou       Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 10. Institutul Limbii Romane                       Venituri extrabugetare si
                                                  alocatii de la bugetul de stat
 11. Institutul de Stiinte ale Educatiei                 Bugetul de stat
 12. Centrul European UNESCO pentru                      Bugetul de stat
     Invatamantul Superior (CEPES)
 13. Institutul National Roman de Tracologie             Bugetul de stat
     din Bucuresti
________________________________________________________________________________
     *) Un numar maxim de 10 posturi pentru administrativ se finanteaza de la bugetul de stat.
    *) Un numar maxim de 20 de posturi pentru biblioteca se finanteaza de la bugetul de stat.

    ANEXA 6

                           INSTITUTIILE SI UNITATILE
de cercetare stiintifica care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii
_________________________________________________________________________
Nr.             Denumirea unitatii                    Sursa de finantare
crt.
_________________________________________________________________________
  1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti
  2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     Turbomotoare-COMOTI Bucuresti
  3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     in domeniul Geologiei, Geofizicii,
     Geochimiei si Teledetectiei - IGR Bucuresti
  4. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Textile si Pielarie - INCDTP Bucuresti
  5. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Biotehnologie Bucuresti
  6. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Masini si Instalatii Destinate
     Agriculturii si Industriei Alimentare
     - INMA Bucuresti
  7. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Fizica si Inginerie Nucleara
     "Horia Hulubei" - IFIN-HH Bucuresti
  8. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
     - INFLPR Bucuresti
  9. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi
 10. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucuresti
 11. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Fizica Pamantului - INCDFP Bucuresti
 12. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     Chimico-Farmaceutica - ICCF Bucuresti
 13. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Electrochimie si Materie Condensata
     - INCEMC Bucuresti
 14. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Geologie si Geoecologie Marina
     - GEOCOMAR Bucuresti
 15. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Stiinte Biologice Bucuresti
 16. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
 17. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare   Venituri extrabugetare
     pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice
       ICSI Ramnicu Valcea
_________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 23/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 23 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 23/2001
Hotărârea 741 2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Legea 253 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
Hotărârea 604 2003
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii
Hotărârea 456 2003
privind infiintarea Institutului de Cercetari in Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca
Hotărârea 398 2003
privind infiintarea Casei de Cultura Studenteasca din Resita, judetul Caras-Severin
Hotărârea 334 2003
privind trecerea Institutului National Roman de Tracologie din Bucuresti din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii la Academia Romana, ca Centru de Tracologie, in cadrul Institutului de Arheologie "Vasile Parvan"
Hotărârea 196 2003
privind infiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului National Roman al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra
Hotărârea 34 2003
privind infiintarea Centrului National de Excelenta
Hotărârea 1589 2002
privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Educatiei si Cercetarii si unitatile din subordinea sa a unor activitati finantate integral din venituri proprii
Hotărârea 1272 2002
privind reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie
Hotărârea 314 2002
privind infiintarea Institutului de Medicina Comparata - I.M.C. prin reorganizarea Centrului de Cercetari de Medicina Comparata - C.C.M.C.
Hotărârea 95 2002
privind infiintarea Consiliului National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor
Hotărârea 1338 2001
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitatilor cu Mediul Economico-Social (APART) si participarea Romaniei la Programul TEMPUS III
Hotărârea 604 2001
pentru infiintarea Centrului National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu