E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 690 1997 modificat de Hotărârea 962 2011
Hotărârea 690 1997 abrogat de articolul 23 din actul Hotărârea 23 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 completat de articolul 12 din actul Hotărârea 1057 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 completat de articolul 22 din actul OUG 91 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 517 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 85 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 85 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 983 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 completat de articolul 8 din actul Hotărârea 485 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 completat de articolul 8 din actul Hotărârea 120 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de Hotărârea 101 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 18 din actul Hotărârea 86 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 8 din actul Hotărârea 49 1999
Articolul 7 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de Hotărârea 30 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de Hotărârea 30 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 8 din actul Hotărârea 34 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 7 din actul Hotărârea 997 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 855 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 770 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 555 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 7 din actul Hotărârea 538 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 515 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 327 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 5 din actul Legea 119 1998
Hotărârea 690 1997 in legatura cu articolul 6 din actul Hotărârea 191 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 in legatura cu articolul 12 din actul Hotărârea 162 1998
Articolul 9 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 690 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 57 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 690 din  6 noiembrie 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 309 din 13 noiembrie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Denumirea ministerului este Ministerul Educatiei Nationale.
    Art. 2
    Ministerul Educatiei Nationale este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice universitare.
    Art. 3
    (1) Ministerul Educatiei Nationale conduce sistemul national de invatamant, exercitand atributiile stabilite prin Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si prin Legea privind Statutul personalului didactic nr. 128/1997.
    (2) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate scolare, cu structura aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale. Inspectorii scolari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite. Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Municipiului Bucuresti au in subordine unitati de invatamant preuniversitar, unitati conexe acestuia si unitati pentru activitatea extrascolara.
    Art. 4
    Ministerul Educatiei Nationale, pe langa atributiile cuprinse in art. 3, indeplineste si orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 5
    In structura organizatorica a Ministerului Educatiei Nationale functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Educatiei Nationale este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educatiei nationale, pot fi organizate numai servicii si birouri.
    (3) Ministerul Educatiei Nationale va constitui structuri organizatorice necesare realizarii reformei invatamantului, in conformitate cu Programul de guvernare, cu obligatiile asumate prin acorduri cu organismele internationale si prin programele pentru integrare europeana.
    Art. 6
    (1) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei Nationale se sprijina pe urmatoarele organisme consultative de nivel national, alcatuite - in temeiul art. 140 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, pe criterii de prestigiu profesional si moral:
    - Consiliul National pentru Reforma Invatamantului;
    - Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare;
    - Consiliul National de Finantare a Invatamantului Superior;
    - Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior;
    - Consiliul National al Bibliotecilor;
    - Consiliul National al Rectorilor;
    - Consiliul National pentru Formare si Educatie Continua.
    (2) Componenta acestor consilii este stabilita prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (3) Atributiile consiliilor nationale sunt stabilite prin regulamente de organizare si functionare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, conform reglementarilor legale.
    (4) Consiliile nationale au cate un secretariat propriu, format din 1-3 persoane incadrate in minister, care ajuta la elaborarea lucrarilor. Fiecare consiliu national poate folosi in activitatea sa un corp de experti, remunerat din fondurile programelor de dezvoltare a invatamantului si/sau din fondurile bugetare si extrabugetare.
    (5) Activitatea consiliilor nationale este coordonata de ministrul educatiei nationale sau de un secretar de stat, desemnat de acesta.
    (6) Membrii consiliilor nationale, precum si alti specialisti colaboratori ai acestora, din afara ministerului, pot fi remunerati in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Numarul maxim de posturi in structura organizatorica a Ministerului Educatiei Nationale este de 285, exclusiv demnitarii.
    (2) Intreaga activitate a Ministerului Educatiei Nationale este condusa de catre ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. Acesta reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) Pe langa ministru functioneaza Colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordinul ministrului educatiei nationale.
    (4) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale secretarului general sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei nationale. Functia de secretar general este asimilata, din punct de vedere al salarizarii, celei de director general.
    (5) Structura organizatorica pe compartimente, atributiile si sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 8
    Din taxele de la studentii si cursantii straini - in baza art. 92 alin. (4) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare - se constituie un fond, la dispozitia ministrului educatiei nationale, avand un cuantum de cel mult 5% din incasarile in valuta, pentru situatii speciale si neprevazute.
    Art. 9
    (1) Institutiile si unitatile din subordinea Ministerului Educatiei Nationale sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a institutiilor si unitatilor din subordinea Ministerului Educatiei Nationale este aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (3) Normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitatile si institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei nationale, in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si a celorlalte reglementari legale.
    Art. 10
    (1) Inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti asigura activitatea de distribuire a manualelor scolare catre unitatile de invatamant din subordine, ca activitate extrabugetara, prin contabilitate distincta.
    (2) Veniturile inregistrate din activitatea extrabugetara, prevazute la alin. (1), pot fi obtinute de la agentii economici care si-au asumat obligatia editarii, tiparirii si difuzarii manualelor scolare sau pot fi virate direct de catre Ministerul Educatiei Nationale in cazul in care, prin contractul cu acesti agenti economici, s-au prevazut retinerea si virarea de catre Ministerul Educatiei Nationale a sumelor aferente difuzarii manualelor scolare de la inspectoratele scolare la unitatile de invatamant.
    (3) Cheltuielile activitatii extrabugetare, mentionate la alin. (2), constau in: cheltuieli de transport, manipulare si depozitare, precum si pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare desfasurarii acestei activitati.
    (4) Disponibilitatile existente in cont la finele anului se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator pentru destinatiile prevazute la alin. (3).
    Art. 11
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul educatiei nationale emite ordine si instructiuni.
    Art. 12
    Ministerul Educatiei Nationale va utiliza un parc auto propriu atat pentru aparatul central, cat si pentru institutiile si unitatile subordonate, potrivit legii. De asemenea, Ministerul Educatiei Nationale va prelua, in conditiile negociate in acorduri, parcul auto aflat in prezent in dotarea structurilor de reforma care aplica programele educationale sprijinite prin imprumuturi externe.
    Art. 13
    Personalul care trece din institutiile si unitatile de invatamant in aparatul propriu al Ministerului Educatiei Nationale sau in serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiaza de rezervarea postului didactic la institutia sau la unitatea de unde provine.
    Art. 14
    Ministerul Educatiei Nationale este abilitat sa stabileasca masurile tranzitorii care decurg ca urmare a noii sale denumiri (stampile, firme, acte de studii etc.).
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 458/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamantului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 15 iulie 1996, precum si orice alte dispozitii, contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul educatiei nationale,
                        Virgil Petrescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Mircea Ciumara

                        p. Ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Norica Nicolai,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi = 285
    (exclusiv demnitarii)

                         MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .  ___________                                            .
 . | CONSILII  |                          ____________     .
 . | NATIONALE |_________        ________| CONTENCIOS |    .
 . |___________|        _|______|_       |____________|    .
 .                     | MINISTRU |________________________.___________
 .  _______________    |__________|       __________       .   |       |
 . | CORPUL        |_____|  |   |________| DIRECTIA |      .   |       |
 . | CONSILIERILOR |        |            | RELATII  |      .   |       |
 . |_______________|        |            | PUBLICE  |      .   |       |
 .                          |            |__________|      .   |       |
 .          ________________|______________________        .   |       |
 .     ____|_____             ____|_____       ____|_____  .   |       |
 .    | SECRETAR |           | SECRETAR |     | SECRETAR | .   |       |
 .    | DE STAT  |           | DE STAT  |     | DE STAT  | .   |       |
 .    |__________|           |__________|     |__________| .   |   ____|_____
 .         |______________________|________________|_______.___|__| SECRETAR |
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   |  | GENERAL  |
   ________|_______        _______|_____     ______|_____      |  |__________|
  |   |      |     |      |   |  |   |  |   |   |    |   |   __|______
  1*) 2      3     4      5*) 6  7*) 8  9*) 10 11   12  13  | |  |    |
      |      |     |          |      |          |          14 15 16   17
   ___|__   _|_   _|_        _|_    _|_       __|__          _|_     _|_
  |   |  | |   | |   |      |   |  |   |     |     |        | | |   |   |
 18  19 20 21 22 23  24     25  26 27  28    29   30       31 32 33 34  35

    Semnificatia cifrelor:
    1 - STRUCTURI ALE PROIECTULUI DE REFORMA*)
    2 - DIRECTIA GENERALA INVATAMANT PREUNIVERSITAR
    3 - DIRECTIA GENERALA PROGNOZE, PROIECTARE, EVALUARE
    4 - DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE
    5 - PROGRAME BANCA MONDIALA*)
    6 - DIRECTIA GENERALA INVATAMANT SUPERIOR SI CERCETARE STIINTIFICA
        UNIVERSITARA
    7 - PROGRAME PHARE*)
    8 - DIRECTIA GENERALA A PATRIMONIULUI
    9 - PROGRAM REABILITARE SCOLI*)
    10 - DIRECTIA FACILITATI EDUCATIONALE
    11 - DIRECTIA GENERALA INVATAMANT PENTRU MINORITATI NATIONALE
    12 - DIRECTIA ADMINISTRATIVA
    13 - DIRECTIA RECONVERSIE SI INTEGRARE PROFESIONALA
    14 - DIRECTIA INFORMATIZAREA INVATAMANTULUI
    15 - DIRECTIA GENERALA RELATII INTERNATIONALE SI INTEGRARE EUROPEANA
    16 - DIRECTIA GENERALA DE FINANTE
    17 - DIRECTIA GENERALA DE CONTROL
    18 - DIRECTIA INVATAMANT PRESCOLAR SI OBLIGATORIU
    19 - DIRECTIA INVATAMANT LICEAL
    20 - DIRECTIA INVATAMANT PROFESIONAL SI POSTLICEAL
    21 - DIRECTIA PROGNOZE SI PROIECTARE
    22 - DIRECTIA EVALUARE
    23 - DIRECTIA MANAGEMENT EDUCATIONAL SI ADMINISTRATIV
    24 - DIRECTIA FORMAREA FORMATORILOR
    25 - DIRECTIA STRATEGIE SI REFORMA
    26 - DIRECTIA MANAGEMENT UNIVERSITAR
    27 - DIRECTIA BIBLIOTECI
    28 - DIRECTIA TEHNICA
    29 - DIRECTIA INVATAMANT IN LIMBA GERMANA SI IN ALTE LIMBI
    30 - DIRECTIA INVATAMANT IN LIMBA MAGHIARA
    31 - DIRECTIA STRUCTURI PROGRAME
    32 - DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE
    33 - DIRECTIA INVATAMANT PENTRU ROMANII DIN AFARA TARII
    34 - DIRECTIA CONTROL ORGANIZATORIC SI ADMINISTRATIV
    35 - DIRECTIA DE CONTROL FINANCIAR
------------------
    *) La nivel de directie.

    ANEXA 2

                    INSTITUTIILE SI UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Educatiei Nationale
----------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea unitatii                 Sursa de
 crt.                                      finantare
----------------------------------------------------------
 A. Institutii de invatamant si alte
    unitati subordonate
    I. Inspectoratele scolare judetene
       si Inspectoratul Scolar al
       Municipiului Bucuresti
     - servicii publice descentralizate
       ale Ministerului Educatiei
       Nationale, in subordinea carora
       functioneaza unitatile de
       invatamant preuniversitar          Bugetul de stat

    II. Institutiile de invatamant
        superior de stat:
1. Universitatea "Politehnica"
   din Bucuresti                          Bugetul de stat
2. Universitatea Tehnica de
   Constructii din Bucuresti              Bugetul de stat
3. Institutul de Arhitectura
   "Ion Mincu" din Bucuresti              Bugetul de stat
4. Universitatea din Bucuresti            Bugetul de stat
5. Universitatea de Stiinte
   Agronomice si Medicina
   Veterinara din Bucuresti               Bugetul de stat
6. Academia de Studii Economice
   din Bucuresti                          Bugetul de stat
7. Universitatea de Medicina si
   Farmacie "Carol Davila" din
   Bucuresti                              Bugetul de stat
8. Academia Nationala de Educatie
   Fizica si Sport din Bucuresti          Bugetul de stat
9. Universitatea de Muzica din
   Bucuresti                              Bugetul de stat
10. Universitatea de Arte din
    Bucuresti                             Bugetul de stat
11. Universitatea de Arta Teatrala
    si Cinematografica
    "Ion Luca Caragiale" din
    Bucuresti                             Bugetul de stat
12. Scoala Nationala de Studii
    Politice si Administrative
    din Bucuresti                         Bugetul de stat
13. Universitatea Tehnica din
    Cluj-Napoca                           Bugetul de stat
14. Universitatea "Babes-Bolyai"
    din Cluj-Napoca                       Bugetul de stat
15. Universitatea de Stiinte
    Agricole si de Medicina
    Veterinara din Cluj-Napoca            Bugetul de stat
16. Universitatea de Medicina
    si Farmacie "Iuliu Hatieganu"
    din Cluj-Napoca                       Bugetul de stat
17. Academia de Arte Vizuale
    "Ioan Andreescu" din
    Cluj-Napoca                           Bugetul de stat
18. Academia de Muzica
    "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca       Bugetul de stat
19. Universitatea Tehnica
    "Gheorghe Asachi" din Iasi            Bugetul de stat
20. Universitatea Agronomica si de
    Medicina Veterinara "Ion Ionescu
    de la Brad" din Iasi                  Bugetul de stat
21. Universitatea "Alexandru
    Ioan Cuza" din Iasi                   Bugetul de stat
22. Universitatea de Medicina si
    Farmacie "Grigore T. Popa" din
    Iasi                                  Bugetul de stat
23. Universitatea de Arte
    "George Enescu" din Iasi              Bugetul de stat
24. Universitatea "Politehnica"
    din Timisoara                         Bugetul de stat
25. Universitatea de Vest din
    Timisoara                             Bugetul de stat
26. Universitatea de Stiinte
    Agricole si de Medicina
    Veterinara a Banatului din
    Timisoara                             Bugetul de stat
27. Universitatea de Medicina si
    Farmacie din Timisoara                Bugetul de stat
28. Universitatea "Petru Maior"
    din Targu Mures                       Bugetul de stat
29. Universitatea de Medicina si
    Farmacie din Targu Mures              Bugetul de stat
30. Academia de Arta Teatrala din
    Targu Mures                           Bugetul de stat
31. Universitatea "1 Decembrie
    1918" din Alba-Iulia                  Bugetul de stat
32. Universitatea "Aurel Vlaicu"
    din Arad                              Bugetul de stat
33. Universitatea de Nord din
    Baia Mare                             Bugetul de stat
34. Universitatea din Bacau               Bugetul de stat
35. Universitatea "Transilvania"
    din Brasov                            Bugetul de stat
36. Universitatea "Ovidius" din
    Constanta                             Bugetul de stat
37. Institutul de Marina Civila
    din Constanta                         Bugetul de stat
38. Universitatea din Craiova             Bugetul de stat
39. Universitatea "Dunarea de Jos"
    din Galati                            Bugetul de stat
40. Universitatea din Pitesti             Bugetul de stat
41. Universitatea din Oradea              Bugetul de stat
42. Universitatea din Petrosani           Bugetul de stat
43. Universitatea "Petrol-Gaze"
    din Ploiesti                          Bugetul de stat
44. Universitatea "Eftimie Murgu"
    din Resita                            Bugetul de stat
45. Universitatea "Lucian Blaga"
    din Sibiu                             Bugetul de stat
46. Universitatea "Stefan cel Mare"
    din Suceava                           Bugetul de stat
47. Universitatea "Valachia" din
    Targoviste                            Bugetul de stat
48. Universitatea "Constantin
    Brancusi" din Targu Jiu               Bugetul de stat

   III. Institutul de Stiinte
        ale Educatiei                     Bugetul de stat
   IV. Biblioteci centrale
       universitare:                      Bugetul de stat
 1. Biblioteca Centrala
    Universitara din Bucuresti            Bugetul de stat
 2. Biblioteca Centrala
    Universitara "Mihai Eminescu"
    din Iasi                              Bugetul de stat
 3. Biblioteca Centrala
    Universitara "Lucian Blaga"
    din Cluj-Napoca                       Bugetul de stat
 4. Biblioteca Centrala
    Universitara din Timisoara            Bugetul de stat

    V. Biblioteca Pedagogica
       Nationala "I.C. Petrescu"
       din Bucuresti                      Bugetul de stat
    VI. Palatul National al
       Copiilor din Bucuresti             Bugetul de stat
    VII. Institutul National
       Roman de Tracologie din
       Bucuresti                          Bugetul de stat
    VIII. Centrul de Cercetari
       Biologice din Jibou                Bugetul de stat
    IX. Muzeul de Istorie Naturala
        "Grigore Antipa" din
        Bucuresti                         Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
    X. Corul National de Camera
       "Madrigal"                         Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
    XI. Casele de cultura
        studentesti:                      Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat

 1. Casa de Cultura Studenteasca
    din Bucuresti                         Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
 2. Casa de Cultura Studenteasca
    din Cluj-Napoca                       Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
 3. Casa de Cultura Studenteasca
    din Iasi                              Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
 4. Casa de Cultura Studenteasca
    din Timisoara                         Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
 5. Casa de Cultura Studenteasca
    din Craiova                           Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
 6. Casa de Cultura Studenteasca
    din Brasov                            Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
 7. Casa de Cultura Studenteasca
    din Galati                            Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
 8. Casa de Cultura Studenteasca
    din Petrosani                         Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
 9. Casa de Cultura Studenteasca
    din Targu Mures                       Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
10. Casa de Cultura Studenteasca
    din Ploiesti                          Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
11. Casa de Cultura Studenteasca
    din Pitesti                           Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
12. Casa de Cultura Studenteasca
    din Alba Iulia                        Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
13. Casa de Cultura Studenteasca
    din Sibiu                             Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat

    XII. Cluburi sportive studentesti:
1. Clubul "Sportul Studentesc"
   Bucuresti                              Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
2. Clubul Sportiv "Academia Nationala
   de Educatie Fizica si Sport"
   Bucuresti                              Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
3. Clubul Sportiv "Universitatea"
   Timisoara                              Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
4. Clubul Sportiv "Politehnica" Iasi      Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
5. Clubul Sportiv "Universitatea"
   Cluj-Napoca                            Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
6. Clubul Sportiv "Universitatea"
   Craiova                                Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
7. Clubul Sportiv "Universitatea"
   Galati                                 Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
8. Clubul Sportiv "Universitatea"
   Brasov                                 Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
9. Clubul Sportiv "Stiinta" Bacau         Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
10. Clubul Sportiv "Stiinta" Petrosani    Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
11. Clubul Sportiv "Stiinta" Constanta    Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
12. Clubul Sportiv "Stiinta" Baia Mare    Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
13. Clubul Sportiv Universitar Sibiu      Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
14. Clubul Sportiv Universitar Ploiesti   Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
15. Clubul Sportiv Universitar
    Targu Mures                           Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
16. Clubul Sportiv Universitar Oradea     Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
17. Clubul Sportiv Universitar Pitesti    Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii de
                                          la bugetul de
                                          stat
18. Fotbal Club "Sportul Studentesc"
    Bucuresti                             Venituri
                                          extrabugetare
19. Fotbal Club "Politehnica"
    Timisoara                             Venituri
                                          extrabugetare
20. Fotbal Club "Politehnica" Iasi        Venituri
                                          extrabugetare
21. Fotbal Club "Universitatea"
    Cluj-Napoca                           Venituri
                                          extrabugetare
22. Fotbal Club "Universitatea"
    Craiova                               Venituri
                                          extrabugetare
    XIII. Casele universitarilor:
1. Casa Universitarilor din Bucuresti     Venituri
                                          extrabugetare
2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca   Venituri
                                          extrabugetare
3. Casa Universitarilor din Iasi          Venituri
                                          extrabugetare
4. Casa Universitarilor din Timisoara     Venituri
                                          extrabugetare
5. Casa Universitarilor din Brasov        Venituri
                                          extrabugetare
6. Casa Universitarilor din Craiova       Venituri
                                          extrabugetare
   XIV. Complexul Cultural-Sportiv
        Studentesc "Tei" Bucuresti        Venituri
                                          extrabugetare
                                          si alocatii
                                          de la
                                          bugetul de
                                          stat
    XV. Regii autonome
1. Editura Didactica si
   Pedagogica - R.A.
    XVI. Centrul de Pregatire,
         Perfectionare si Conversie
         Profesionala a Adultilor
         Bucuresti                        Venituri
                                          extrabugetare
    B. Alte unitati finantate prin
       Ministerul Educatiei Nationale
1. Centrul European UNESCO pentru
   Invatamantul Superior (CEPES)
2. Comisia Nationala a Romaniei
   pentru UNESCO
3. Oficiul Roman TEMPUS

    C. Numarul mediu de personal in
       unitatile bugetare,                 435.846
    din care:
       - unitati de invatamant             434.749
       - unitati de cercetare                  236
       - unitati de cultura si arta            861

    D. Numarul mediu de personal in
       unitatile subventionate,                806
    din care:
       - unitati de invatamant                 435
       - unitati de cultura                    117
       - unitati de sport                      254

    E. Numarul mediu de personal la
       alte unitati finantate prin
       Ministerul Educatiei Nationale           44
                                                         SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 690/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 690 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 690/1997
Hotărârea 962 2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Hotărârea 23 2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii
Hotărârea 1057 2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National pentru Curriculum
OUG 91 2000
privind organizarea sistemului national de formare a personalului din invatamantul preuniversitar
Hotărârea 517 2000
privind infiintarea Centrului de Cercetari de Medicina Comparata - C.C.M.C.
Hotărârea 85 2000
pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale
Hotărârea 983 1999
privind infiintarea Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)
Hotărârea 485 1999
privind infiintarea Centrului pentru Formarea Continua in Limba Germana
Hotărârea 120 1999
privind infiintarea Agentiei Sociale a Studentilor
Hotărârea 101 1999
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale
Hotărârea 86 1999
privind infiintarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar din Romania
Hotărârea 49 1999
privind infiintarea Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor
Hotărârea 30 1999
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale
Hotărârea 34 1999
privind infiintarea Institutului Limbii Romane
Hotărârea 997 1998
pentru infiintarea Oficiului National al Burselor de Studii in Strainatate
Hotărârea 855 1998
privind infiintarea Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Hotărârea 770 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.239/1996 privind infiintarea, organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar
Hotărârea 555 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 191/1998 privind infiintarea Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci"
Hotărârea 538 1998
privind infiintarea Agentiei Nationale Socrates
Hotărârea 515 1998
privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "Roedunet"
Hotărârea 327 1998
privind infiintarea Serviciului National de Evaluare si Examinare
Legea 119 1998
privind infiintarea Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova
Hotărârea 191 1998
privind infiintarea Centrului National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci"
Hotărârea 162 1998
privind infiintarea Centrului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romanii de Pretutindeni
Hotărârea 57 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu