E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 91 din 29 iunie 2000

privind organizarea sistemului national de formare a personalului din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 308 din  4 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin formarea continua a personalului didactic si didactic auxiliar, incadrat in invatamantul preuniversitar, se intelege toate formele si activitatile de perfectionare, inclusiv conversia profesionala, prevazute la art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 159 - 162 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    Art. 2
    (1) Formarea personalului de conducere, de indrumare si de control cuprinde forme de pregatire initiala si continua in domeniul managementului educational.
    (2) Formarea initiala consta in parcurgerea unui modul de specializare, in cadrul pregatirii initiale pentru o functie didactica, sau a unor studii postuniversitare in domeniul managementului educational si reprezinta, incepand cu data de 1 septembrie 2004, conditia de acces la o functie de conducere, de indrumare si control in invatamantul preuniversitar.
    (3) Formarea continua in domeniul managementului educational cuprinde toate formele si activitatile de dezvoltare profesionala acreditate, la care participa personalul care ocupa o functie de conducere, de indrumare si control in invatamantul preuniversitar. Programele de formare continua in domeniul managementului educational, desfasurate pana la data de 1 septembrie 2004, vor fi echivalate pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

    CAP. 2
    Formarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

    Art. 3
    Se infiinteaza Centrul National de Formare a Personalului Didactic din Invatamantul Preuniversitar, denumit in continuare C.N.F.P.D.I.P., institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 10 - 12, sectorul 1.
    Art. 4
    (1) Obiectul de activitate al C.N.F.P.D.I.P. il constituie asigurarea calitatii formarii personalului didactic si coordonarea activitatii de formare continua a acestuia pe baza standardelor nationale de formare continua in domeniu.
    (2) C.N.F.P.D.I.P. are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza, impreuna cu institutiile de invatamant superior si cu alte institutii de stat si private care au obiect similar de activitate, standardele de formare initiala si continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si le propune ministrului educatiei nationale spre aprobare;
    b) stabileste criteriile si modalitatile de acreditare a programelor de formare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    c) acrediteaza programele de formare continua desfasurate de persoanele fizice si de persoanele juridice de stat si particulare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    d) elaboreaza, pe baza propunerilor inspectoratelor scolare, in colaborare cu casele corpului didactic, proiecte de finantare din surse bugetare si extrabugetare a programelor de formare continua acreditate si le inainteaza spre aprobare ministrului educatiei nationale;
    e) monitorizeaza desfasurarea activitatilor de formare continua in domeniu;
    f) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale, spre aprobare, programele pentru acordarea definitivarii in invatamant/certificarii pentru profesia didactica, precum si programele pentru acordarea gradelor didactice;
    g) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale, spre aprobare, metodologia de formare continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
    h) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale, spre aprobare, programul de asistare a personalului didactic in perioada stagiaturii;
    i) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale cai de evolutie in cariera didactica;
    j) propune ministrului educatiei nationale strategiile de formare initiala si continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
    k) initiaza si deruleaza expertize privind continutul, proiectarea, realizarea si evaluarea pregatirii personalului din invatamant;
    l) elaboreaza metodologia de desfasurare a activitatii caselor corpului didactic in domeniul formarii continue a personalului didactic si didactic auxiliar si o supune spre aprobare ministrului educatiei nationale.
    Art. 5
    (1) C.N.F.P.D.I.P. are un numar maxim de 46 de posturi.
    (2) Numarul maxim de posturi aprobat pentru unitatile subventionate se majoreaza cu numarul de posturi prevazut la alin. (1), prin diminuarea corespunzatoare a numarului maxim de posturi aprobat pentru unitatile de invatamant.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica, statul de functii si organigrama se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) C.N.F.P.D.I.P. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 7
    Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, angajat in cadrul C.N.F.P.D.I.P., se face conform legii.
    Art. 8
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale C.N.F.P.D.I.P. se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, de la capitolul "Invatamant".
    (2) Veniturile extrabugetare ale C.N.F.P.D.I.P. provin din taxe pentru evaluarea si acreditarea programelor de formare continua, studii de specialitate - analiza necesarului, diagnoza, prognoza si altele asemenea -, consultanta de specialitate in domeniu, precum si din sponsorizari, donatii, venituri proprii, realizate in conditiile legii. Cuantumul taxelor se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (3) C.N.F.P.D.I.P. poate elabora si supune spre aprobare finantarea din fondurile unor programe nationale sau internationale a proiectelor de dezvoltare profesionala in domeniu.

    CAP. 3
    Formarea managerilor din invatamantul preuniversitar

    Art. 9
    Se infiinteaza Centrul National de Formare a Managerilor din Invatamantul Preuniversitar, denumit in continuare C.N.F.M.I.P., institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 10 - 12, sectorul 1.
    Art. 10
    C.N.F.M.I.P. are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza, impreuna cu institutiile de invatamant superior si cu alte institutii de stat si private care au obiect similar de activitate, standardele si metodologiile de pregatire initiala si continua, de evaluare unitara si de certificare pentru managerii din invatamantul preuniversitar si le propune ministrului educatiei nationale spre aprobare;
    b) stabileste criteriile si modalitatile de acreditare a programelor de formare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    c) acrediteaza programele de formare continua desfasurate de persoanele fizice si de persoanele juridice de stat si particulare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    d) monitorizeaza desfasurarea activitatilor de formare continua in domeniu;
    e) asigura fluxul informational si corelarea dintre cererea si oferta de formare manageriala, la nivel local, regional si national;
    f) efectueaza studii de specialitate - diagnoza, prognoza si altele asemenea - si elaboreaza propuneri de politici in domeniu, pe care le inainteaza ministrului educatiei nationale;
    g) elaboreaza metodologia de realizare a atributiilor specifice la nivelul judetului/municipiului Bucuresti si de desfasurare a activitatii de formare continua a personalului de conducere si a personalului de indrumare si control din invatamantul preuniversitar, prin casele corpului didactic, si o supune spre aprobare ministrului educatiei nationale;
    h) elaboreaza metodologia, mentionata la art. 2 alin. (3), de echivalare a programelor de formare continua desfasurate pana la data de 1 septembrie 2004, ca formare initiala;
    i) elaboreaza metodologia de desfasurare a activitatii caselor corpului didactic in domeniul formarii continue a personalului didactic si didactic auxiliar si o supune spre aprobare ministrului educatiei nationale.
    Art. 11
    Pentru realizarea atributiilor sale C.N.F.M.I.P. colaboreaza cu institutiile de invatamant superior, cu inspectoratele scolare, cu casele corpului didactic, precum si cu institutii guvernamentale si neguvernamentale de profil din tara si din strainatate.
    Art. 12
    (1) Pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar candidatii trebuie sa ateste prin acte studiile absolvite, in domeniul managementului educational, a unui modul de specializare in cadrul formarii initiale sau a unor studii post-universitare - studii aprofundate, masterat, doctorat. Nivelul de pregatire si de certificare necesar pentru ocuparea unei anumite functii de conducere intr-o unitate de invatamant preuniversitar este stabilit pe baza unei metodologii aprobate de ministrul educatiei nationale.
    (2) Ocuparea functiilor de director si de director adjunct in invatamantul preuniversitar de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul scolar, diferentiat in functie de nivelul unitatii, care consta in:
    a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;
    b) interviu, prin care se testeaza si cunostintele de legislatie scolara si de management educational, pe baza standardelor aprobate de ministrul educatiei nationale.
    Art. 13
    (1) C.N.F.M.I.P. are un numar maxim de 30 de posturi.
    (2) Numarul maxim de posturi aprobat pentru unitatile subventionate se majoreaza cu numarul de posturi prevazut la alin. (1), prin diminuarea corespunzatoare a numarului maxim de posturi aprobat pentru unitatile de invatamant.
    Art. 14
    (1) C.N.F.M.I.P. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) Structura organizatorica, statul de functii si organigrama se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 15
    Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, angajat in cadrul C.N.F.M.I.P., se face conform legii.
    Art. 16
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale C.N.F.M.I.P. se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, de la capitolul "Invatamant".
    (2) Veniturile extrabugetare ale C.N.F.M.I.P. provin din taxe pentru evaluarea si acreditarea programelor de formare continua, studii de specialitate - analiza necesarului, diagnoza, prognoza etc. -, consultanta de specialitate in domeniu, precum si din sponsorizari, donatii, venituri proprii, realizate in conditiile legii. Cuantumul taxelor se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (3) C.N.F.M.I.P. poate elabora si supune spre aprobare finantarea din fondurile unor programe nationale sau internationale a proiectelor de dezvoltare profesionala in domeniu.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 17
    La absolvirea programelor de formare continua participantii primesc certificate de absolvire, in care vor fi nominalizate competentele dobandite. Sunt recunoscute legal certificatele de formare continua emise de unitati ale caror programe au fost acreditate de C.N.F.P.D.I.P. si de C.N.F.M.I.P.
    Art. 18
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta C.N.F.P.D.I.P. si C.N.F.M.I.P., in colaborare cu Componenta pentru pregatirea personalului didactic si cu Componenta pentru management si finantare din Proiectul de reforma a invatamantului preuniversitar, cofinantat de Guvernul Romaniei si Banca Mondiala, elaboreaza si supun spre aprobare prin ordin al ministrului educatiei nationale reglementarile in ceea ce priveste accesul furnizorilor de formare continua - de stat sau particulari - la spatiile si dotarile caselor corpului didactic.
    Art. 19
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta C.N.F.P.D.I.P. si C.N.F.M.I.P. elaboreaza regulamentele proprii de functionare, care se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta C.N.F.P.D.I.P. si C.N.F.M.I.P. propun spre aprobare ministrului educatiei nationale criteriile si metodologia de evaluare si de acreditare a programelor de formare continua, specifice.
    (3) In termen de 60 de zile de la aprobarea standardelor de evaluare pentru programele de formare initiala si continua specifice Ministerul Educatiei Nationale va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, metodologia acreditarii programelor de formare initiala si continua a personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar.
    Art. 20
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica personalului didactic de predare, personalului didactic care indeplineste functii de conducere, de indrumare si de control, precum si personalului didactic auxiliar din intregul sistem de invatamant preuniversitar, de stat si particular.
    Art. 21
    Prevederile referitoare la formarea personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar, de stat si particular, cuprinse in Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 5 se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) pentru asigurarea formarii initiale si a insertiei profesionale in unitatile de invatamant preuniversitar pot functiona cadre didactice-mentori si cadre didactice-tutori".
    2. Dupa articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1
    Ocuparea functiilor de conducere, de indrumare si de control este conditionata de absolvirea unor studii postuniversitare in domeniul managementului educational sau de absolvirea unui mod de pregatire in domeniul managementului educational. Programele sunt realizate de institutiile de invatamant superior conform standardelor nationale aprobate de ministrul educatiei nationale."
    3. Alineatul (2) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Functiile de conducere din inspectoratele scolare sunt: inspector scolar general, inspector scolar general adjunct si director tehnic administrativ - functie asimilata functiei de inspector general adjunct."
    4. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Numirea intr-o functie de conducere in unitatile de invatamant de stat, dupa concurs, se face pe baza de contract de management educational, in conditiile legii, de catre:
    a) inspectorul scolar general, pentru directorii din invatamantul de stat prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal, pentru directorii adjuncti din invatamantul de stat preuniversitar, precum si pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile cu activitate extrascolara si din unitatile conexe subordonate inspectoratului;
    b) ministrul educatiei nationale, pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile direct subordonate Ministerului Educatiei Nationale."
    5. Dupa alineatul (1) al articolului 33 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Evaluarea formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar se face pe baza unui sistem de credite transferabile, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale."
    6. Dupa alineatul (3) al articolului 34 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Cadrul didactic stagiar este asistat, pe perioada mentionata la alin. (1), in dezvoltarea sa profesionala de un cadru didactic-tutore. Stagiatura este organizata conform unei metodologii aprobate de ministrul educatiei nationale."
    7. Alineatul (5) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Examenul pentru definitivarea in invatamant consta intr-un proces de evaluare a competentelor profesionale, realizat prin inspectie scolara si testare a pregatirii de specialitate, metodica si pedagogica, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe baza standardelor nationale."
    8. Alineatul (3) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a invatamantului universitar de scurta durata, i se recunosc gradele didactice obtinute in aceasta calitate si in cazul absolvirii ulterioare, cu diploma de licenta, a unei institutii de invatamant superior de lunga durata."
    9. La articolul 37, alineatele (4) si (5) se abroga.
    Art. 22
    (1) Dupa pozitia IX^11 de la litera A din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc pozitiile IX^12 si IX^13 cu urmatorul cuprins:

    "IX^12 Centrul National de      - Venituri extrabugetare
    Formare a Personalului            si alocatii de la bugetul
    Didactic din Invatamantul         de stat
    Preuniversitar (C.N.F.P.D.I.P.)
    IX^13 Centrul National de       - Venituri extrabugetare
    Formare a Managerilor din         si alocatii de la bugetul
    Invatamantul Preuniversitar       de stat."
    (C.N.F.M.I.P.)

    (2) Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei ordonante de urgenta se abroga.

               p. PRIM-MINISTRU,
                 MIRCEA CIUMARA

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Mircea Fronescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la OUG 91/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 91 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu