E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 91 din 29 iunie 2000

privind organizarea sistemului national de formare a personalului din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 308 din  4 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin formarea continua a personalului didactic si didactic auxiliar, incadrat in invatamantul preuniversitar, se intelege toate formele si activitatile de perfectionare, inclusiv conversia profesionala, prevazute la art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 159 - 162 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    Art. 2
    (1) Formarea personalului de conducere, de indrumare si de control cuprinde forme de pregatire initiala si continua in domeniul managementului educational.
    (2) Formarea initiala consta in parcurgerea unui modul de specializare, in cadrul pregatirii initiale pentru o functie didactica, sau a unor studii postuniversitare in domeniul managementului educational si reprezinta, incepand cu data de 1 septembrie 2004, conditia de acces la o functie de conducere, de indrumare si control in invatamantul preuniversitar.
    (3) Formarea continua in domeniul managementului educational cuprinde toate formele si activitatile de dezvoltare profesionala acreditate, la care participa personalul care ocupa o functie de conducere, de indrumare si control in invatamantul preuniversitar. Programele de formare continua in domeniul managementului educational, desfasurate pana la data de 1 septembrie 2004, vor fi echivalate pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

    CAP. 2
    Formarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

    Art. 3
    Se infiinteaza Centrul National de Formare a Personalului Didactic din Invatamantul Preuniversitar, denumit in continuare C.N.F.P.D.I.P., institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 10 - 12, sectorul 1.
    Art. 4
    (1) Obiectul de activitate al C.N.F.P.D.I.P. il constituie asigurarea calitatii formarii personalului didactic si coordonarea activitatii de formare continua a acestuia pe baza standardelor nationale de formare continua in domeniu.
    (2) C.N.F.P.D.I.P. are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza, impreuna cu institutiile de invatamant superior si cu alte institutii de stat si private care au obiect similar de activitate, standardele de formare initiala si continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si le propune ministrului educatiei nationale spre aprobare;
    b) stabileste criteriile si modalitatile de acreditare a programelor de formare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    c) acrediteaza programele de formare continua desfasurate de persoanele fizice si de persoanele juridice de stat si particulare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    d) elaboreaza, pe baza propunerilor inspectoratelor scolare, in colaborare cu casele corpului didactic, proiecte de finantare din surse bugetare si extrabugetare a programelor de formare continua acreditate si le inainteaza spre aprobare ministrului educatiei nationale;
    e) monitorizeaza desfasurarea activitatilor de formare continua in domeniu;
    f) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale, spre aprobare, programele pentru acordarea definitivarii in invatamant/certificarii pentru profesia didactica, precum si programele pentru acordarea gradelor didactice;
    g) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale, spre aprobare, metodologia de formare continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
    h) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale, spre aprobare, programul de asistare a personalului didactic in perioada stagiaturii;
    i) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale cai de evolutie in cariera didactica;
    j) propune ministrului educatiei nationale strategiile de formare initiala si continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
    k) initiaza si deruleaza expertize privind continutul, proiectarea, realizarea si evaluarea pregatirii personalului din invatamant;
    l) elaboreaza metodologia de desfasurare a activitatii caselor corpului didactic in domeniul formarii continue a personalului didactic si didactic auxiliar si o supune spre aprobare ministrului educatiei nationale.
    Art. 5
    (1) C.N.F.P.D.I.P. are un numar maxim de 46 de posturi.
    (2) Numarul maxim de posturi aprobat pentru unitatile subventionate se majoreaza cu numarul de posturi prevazut la alin. (1), prin diminuarea corespunzatoare a numarului maxim de posturi aprobat pentru unitatile de invatamant.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica, statul de functii si organigrama se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) C.N.F.P.D.I.P. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 7
    Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, angajat in cadrul C.N.F.P.D.I.P., se face conform legii.
    Art. 8
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale C.N.F.P.D.I.P. se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, de la capitolul "Invatamant".
    (2) Veniturile extrabugetare ale C.N.F.P.D.I.P. provin din taxe pentru evaluarea si acreditarea programelor de formare continua, studii de specialitate - analiza necesarului, diagnoza, prognoza si altele asemenea -, consultanta de specialitate in domeniu, precum si din sponsorizari, donatii, venituri proprii, realizate in conditiile legii. Cuantumul taxelor se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (3) C.N.F.P.D.I.P. poate elabora si supune spre aprobare finantarea din fondurile unor programe nationale sau internationale a proiectelor de dezvoltare profesionala in domeniu.

    CAP. 3
    Formarea managerilor din invatamantul preuniversitar

    Art. 9
    Se infiinteaza Centrul National de Formare a Managerilor din Invatamantul Preuniversitar, denumit in continuare C.N.F.M.I.P., institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 10 - 12, sectorul 1.
    Art. 10
    C.N.F.M.I.P. are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza, impreuna cu institutiile de invatamant superior si cu alte institutii de stat si private care au obiect similar de activitate, standardele si metodologiile de pregatire initiala si continua, de evaluare unitara si de certificare pentru managerii din invatamantul preuniversitar si le propune ministrului educatiei nationale spre aprobare;
    b) stabileste criteriile si modalitatile de acreditare a programelor de formare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    c) acrediteaza programele de formare continua desfasurate de persoanele fizice si de persoanele juridice de stat si particulare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    d) monitorizeaza desfasurarea activitatilor de formare continua in domeniu;
    e) asigura fluxul informational si corelarea dintre cererea si oferta de formare manageriala, la nivel local, regional si national;
    f) efectueaza studii de specialitate - diagnoza, prognoza si altele asemenea - si elaboreaza propuneri de politici in domeniu, pe care le inainteaza ministrului educatiei nationale;
    g) elaboreaza metodologia de realizare a atributiilor specifice la nivelul judetului/municipiului Bucuresti si de desfasurare a activitatii de formare continua a personalului de conducere si a personalului de indrumare si control din invatamantul preuniversitar, prin casele corpului didactic, si o supune spre aprobare ministrului educatiei nationale;
    h) elaboreaza metodologia, mentionata la art. 2 alin. (3), de echivalare a programelor de formare continua desfasurate pana la data de 1 septembrie 2004, ca formare initiala;
    i) elaboreaza metodologia de desfasurare a activitatii caselor corpului didactic in domeniul formarii continue a personalului didactic si didactic auxiliar si o supune spre aprobare ministrului educatiei nationale.
    Art. 11
    Pentru realizarea atributiilor sale C.N.F.M.I.P. colaboreaza cu institutiile de invatamant superior, cu inspectoratele scolare, cu casele corpului didactic, precum si cu institutii guvernamentale si neguvernamentale de profil din tara si din strainatate.
    Art. 12
    (1) Pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar candidatii trebuie sa ateste prin acte studiile absolvite, in domeniul managementului educational, a unui modul de specializare in cadrul formarii initiale sau a unor studii post-universitare - studii aprofundate, masterat, doctorat. Nivelul de pregatire si de certificare necesar pentru ocuparea unei anumite functii de conducere intr-o unitate de invatamant preuniversitar este stabilit pe baza unei metodologii aprobate de ministrul educatiei nationale.
    (2) Ocuparea functiilor de director si de director adjunct in invatamantul preuniversitar de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul scolar, diferentiat in functie de nivelul unitatii, care consta in:
    a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;
    b) interviu, prin care se testeaza si cunostintele de legislatie scolara si de management educational, pe baza standardelor aprobate de ministrul educatiei nationale.
    Art. 13
    (1) C.N.F.M.I.P. are un numar maxim de 30 de posturi.
    (2) Numarul maxim de posturi aprobat pentru unitatile subventionate se majoreaza cu numarul de posturi prevazut la alin. (1), prin diminuarea corespunzatoare a numarului maxim de posturi aprobat pentru unitatile de invatamant.
    Art. 14
    (1) C.N.F.M.I.P. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) Structura organizatorica, statul de functii si organigrama se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 15
    Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, angajat in cadrul C.N.F.M.I.P., se face conform legii.
    Art. 16
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale C.N.F.M.I.P. se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, de la capitolul "Invatamant".
    (2) Veniturile extrabugetare ale C.N.F.M.I.P. provin din taxe pentru evaluarea si acreditarea programelor de formare continua, studii de specialitate - analiza necesarului, diagnoza, prognoza etc. -, consultanta de specialitate in domeniu, precum si din sponsorizari, donatii, venituri proprii, realizate in conditiile legii. Cuantumul taxelor se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (3) C.N.F.M.I.P. poate elabora si supune spre aprobare finantarea din fondurile unor programe nationale sau internationale a proiectelor de dezvoltare profesionala in domeniu.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 17
    La absolvirea programelor de formare continua participantii primesc certificate de absolvire, in care vor fi nominalizate competentele dobandite. Sunt recunoscute legal certificatele de formare continua emise de unitati ale caror programe au fost acreditate de C.N.F.P.D.I.P. si de C.N.F.M.I.P.
    Art. 18
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta C.N.F.P.D.I.P. si C.N.F.M.I.P., in colaborare cu Componenta pentru pregatirea personalului didactic si cu Componenta pentru management si finantare din Proiectul de reforma a invatamantului preuniversitar, cofinantat de Guvernul Romaniei si Banca Mondiala, elaboreaza si supun spre aprobare prin ordin al ministrului educatiei nationale reglementarile in ceea ce priveste accesul furnizorilor de formare continua - de stat sau particulari - la spatiile si dotarile caselor corpului didactic.
    Art. 19
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta C.N.F.P.D.I.P. si C.N.F.M.I.P. elaboreaza regulamentele proprii de functionare, care se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta C.N.F.P.D.I.P. si C.N.F.M.I.P. propun spre aprobare ministrului educatiei nationale criteriile si metodologia de evaluare si de acreditare a programelor de formare continua, specifice.
    (3) In termen de 60 de zile de la aprobarea standardelor de evaluare pentru programele de formare initiala si continua specifice Ministerul Educatiei Nationale va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, metodologia acreditarii programelor de formare initiala si continua a personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar.
    Art. 20
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica personalului didactic de predare, personalului didactic care indeplineste functii de conducere, de indrumare si de control, precum si personalului didactic auxiliar din intregul sistem de invatamant preuniversitar, de stat si particular.
    Art. 21
    Prevederile referitoare la formarea personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar, de stat si particular, cuprinse in Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 5 se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) pentru asigurarea formarii initiale si a insertiei profesionale in unitatile de invatamant preuniversitar pot functiona cadre didactice-mentori si cadre didactice-tutori".
    2. Dupa articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1
    Ocuparea functiilor de conducere, de indrumare si de control este conditionata de absolvirea unor studii postuniversitare in domeniul managementului educational sau de absolvirea unui mod de pregatire in domeniul managementului educational. Programele sunt realizate de institutiile de invatamant superior conform standardelor nationale aprobate de ministrul educatiei nationale."
    3. Alineatul (2) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Functiile de conducere din inspectoratele scolare sunt: inspector scolar general, inspector scolar general adjunct si director tehnic administrativ - functie asimilata functiei de inspector general adjunct."
    4. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Numirea intr-o functie de conducere in unitatile de invatamant de stat, dupa concurs, se face pe baza de contract de management educational, in conditiile legii, de catre:
    a) inspectorul scolar general, pentru directorii din invatamantul de stat prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal, pentru directorii adjuncti din invatamantul de stat preuniversitar, precum si pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile cu activitate extrascolara si din unitatile conexe subordonate inspectoratului;
    b) ministrul educatiei nationale, pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile direct subordonate Ministerului Educatiei Nationale."
    5. Dupa alineatul (1) al articolului 33 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Evaluarea formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar se face pe baza unui sistem de credite transferabile, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale."
    6. Dupa alineatul (3) al articolului 34 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Cadrul didactic stagiar este asistat, pe perioada mentionata la alin. (1), in dezvoltarea sa profesionala de un cadru didactic-tutore. Stagiatura este organizata conform unei metodologii aprobate de ministrul educatiei nationale."
    7. Alineatul (5) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Examenul pentru definitivarea in invatamant consta intr-un proces de evaluare a competentelor profesionale, realizat prin inspectie scolara si testare a pregatirii de specialitate, metodica si pedagogica, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe baza standardelor nationale."
    8. Alineatul (3) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a invatamantului universitar de scurta durata, i se recunosc gradele didactice obtinute in aceasta calitate si in cazul absolvirii ulterioare, cu diploma de licenta, a unei institutii de invatamant superior de lunga durata."
    9. La articolul 37, alineatele (4) si (5) se abroga.
    Art. 22
    (1) Dupa pozitia IX^11 de la litera A din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc pozitiile IX^12 si IX^13 cu urmatorul cuprins:

    "IX^12 Centrul National de      - Venituri extrabugetare
    Formare a Personalului            si alocatii de la bugetul
    Didactic din Invatamantul         de stat
    Preuniversitar (C.N.F.P.D.I.P.)
    IX^13 Centrul National de       - Venituri extrabugetare
    Formare a Managerilor din         si alocatii de la bugetul
    Invatamantul Preuniversitar       de stat."
    (C.N.F.M.I.P.)

    (2) Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei ordonante de urgenta se abroga.

               p. PRIM-MINISTRU,
                 MIRCEA CIUMARA

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Mircea Fronescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la OUG 91/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 91 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu