E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 91 din 29 iunie 2000

privind organizarea sistemului national de formare a personalului din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 308 din  4 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin formarea continua a personalului didactic si didactic auxiliar, incadrat in invatamantul preuniversitar, se intelege toate formele si activitatile de perfectionare, inclusiv conversia profesionala, prevazute la art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 159 - 162 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    Art. 2
    (1) Formarea personalului de conducere, de indrumare si de control cuprinde forme de pregatire initiala si continua in domeniul managementului educational.
    (2) Formarea initiala consta in parcurgerea unui modul de specializare, in cadrul pregatirii initiale pentru o functie didactica, sau a unor studii postuniversitare in domeniul managementului educational si reprezinta, incepand cu data de 1 septembrie 2004, conditia de acces la o functie de conducere, de indrumare si control in invatamantul preuniversitar.
    (3) Formarea continua in domeniul managementului educational cuprinde toate formele si activitatile de dezvoltare profesionala acreditate, la care participa personalul care ocupa o functie de conducere, de indrumare si control in invatamantul preuniversitar. Programele de formare continua in domeniul managementului educational, desfasurate pana la data de 1 septembrie 2004, vor fi echivalate pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

    CAP. 2
    Formarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

    Art. 3
    Se infiinteaza Centrul National de Formare a Personalului Didactic din Invatamantul Preuniversitar, denumit in continuare C.N.F.P.D.I.P., institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 10 - 12, sectorul 1.
    Art. 4
    (1) Obiectul de activitate al C.N.F.P.D.I.P. il constituie asigurarea calitatii formarii personalului didactic si coordonarea activitatii de formare continua a acestuia pe baza standardelor nationale de formare continua in domeniu.
    (2) C.N.F.P.D.I.P. are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza, impreuna cu institutiile de invatamant superior si cu alte institutii de stat si private care au obiect similar de activitate, standardele de formare initiala si continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si le propune ministrului educatiei nationale spre aprobare;
    b) stabileste criteriile si modalitatile de acreditare a programelor de formare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    c) acrediteaza programele de formare continua desfasurate de persoanele fizice si de persoanele juridice de stat si particulare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    d) elaboreaza, pe baza propunerilor inspectoratelor scolare, in colaborare cu casele corpului didactic, proiecte de finantare din surse bugetare si extrabugetare a programelor de formare continua acreditate si le inainteaza spre aprobare ministrului educatiei nationale;
    e) monitorizeaza desfasurarea activitatilor de formare continua in domeniu;
    f) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale, spre aprobare, programele pentru acordarea definitivarii in invatamant/certificarii pentru profesia didactica, precum si programele pentru acordarea gradelor didactice;
    g) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale, spre aprobare, metodologia de formare continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
    h) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale, spre aprobare, programul de asistare a personalului didactic in perioada stagiaturii;
    i) elaboreaza si propune ministrului educatiei nationale cai de evolutie in cariera didactica;
    j) propune ministrului educatiei nationale strategiile de formare initiala si continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
    k) initiaza si deruleaza expertize privind continutul, proiectarea, realizarea si evaluarea pregatirii personalului din invatamant;
    l) elaboreaza metodologia de desfasurare a activitatii caselor corpului didactic in domeniul formarii continue a personalului didactic si didactic auxiliar si o supune spre aprobare ministrului educatiei nationale.
    Art. 5
    (1) C.N.F.P.D.I.P. are un numar maxim de 46 de posturi.
    (2) Numarul maxim de posturi aprobat pentru unitatile subventionate se majoreaza cu numarul de posturi prevazut la alin. (1), prin diminuarea corespunzatoare a numarului maxim de posturi aprobat pentru unitatile de invatamant.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica, statul de functii si organigrama se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) C.N.F.P.D.I.P. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 7
    Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, angajat in cadrul C.N.F.P.D.I.P., se face conform legii.
    Art. 8
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale C.N.F.P.D.I.P. se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, de la capitolul "Invatamant".
    (2) Veniturile extrabugetare ale C.N.F.P.D.I.P. provin din taxe pentru evaluarea si acreditarea programelor de formare continua, studii de specialitate - analiza necesarului, diagnoza, prognoza si altele asemenea -, consultanta de specialitate in domeniu, precum si din sponsorizari, donatii, venituri proprii, realizate in conditiile legii. Cuantumul taxelor se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (3) C.N.F.P.D.I.P. poate elabora si supune spre aprobare finantarea din fondurile unor programe nationale sau internationale a proiectelor de dezvoltare profesionala in domeniu.

    CAP. 3
    Formarea managerilor din invatamantul preuniversitar

    Art. 9
    Se infiinteaza Centrul National de Formare a Managerilor din Invatamantul Preuniversitar, denumit in continuare C.N.F.M.I.P., institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 10 - 12, sectorul 1.
    Art. 10
    C.N.F.M.I.P. are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza, impreuna cu institutiile de invatamant superior si cu alte institutii de stat si private care au obiect similar de activitate, standardele si metodologiile de pregatire initiala si continua, de evaluare unitara si de certificare pentru managerii din invatamantul preuniversitar si le propune ministrului educatiei nationale spre aprobare;
    b) stabileste criteriile si modalitatile de acreditare a programelor de formare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    c) acrediteaza programele de formare continua desfasurate de persoanele fizice si de persoanele juridice de stat si particulare, pe baza standardelor si metodologiilor aprobate de ministrul educatiei nationale;
    d) monitorizeaza desfasurarea activitatilor de formare continua in domeniu;
    e) asigura fluxul informational si corelarea dintre cererea si oferta de formare manageriala, la nivel local, regional si national;
    f) efectueaza studii de specialitate - diagnoza, prognoza si altele asemenea - si elaboreaza propuneri de politici in domeniu, pe care le inainteaza ministrului educatiei nationale;
    g) elaboreaza metodologia de realizare a atributiilor specifice la nivelul judetului/municipiului Bucuresti si de desfasurare a activitatii de formare continua a personalului de conducere si a personalului de indrumare si control din invatamantul preuniversitar, prin casele corpului didactic, si o supune spre aprobare ministrului educatiei nationale;
    h) elaboreaza metodologia, mentionata la art. 2 alin. (3), de echivalare a programelor de formare continua desfasurate pana la data de 1 septembrie 2004, ca formare initiala;
    i) elaboreaza metodologia de desfasurare a activitatii caselor corpului didactic in domeniul formarii continue a personalului didactic si didactic auxiliar si o supune spre aprobare ministrului educatiei nationale.
    Art. 11
    Pentru realizarea atributiilor sale C.N.F.M.I.P. colaboreaza cu institutiile de invatamant superior, cu inspectoratele scolare, cu casele corpului didactic, precum si cu institutii guvernamentale si neguvernamentale de profil din tara si din strainatate.
    Art. 12
    (1) Pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar candidatii trebuie sa ateste prin acte studiile absolvite, in domeniul managementului educational, a unui modul de specializare in cadrul formarii initiale sau a unor studii post-universitare - studii aprofundate, masterat, doctorat. Nivelul de pregatire si de certificare necesar pentru ocuparea unei anumite functii de conducere intr-o unitate de invatamant preuniversitar este stabilit pe baza unei metodologii aprobate de ministrul educatiei nationale.
    (2) Ocuparea functiilor de director si de director adjunct in invatamantul preuniversitar de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul scolar, diferentiat in functie de nivelul unitatii, care consta in:
    a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;
    b) interviu, prin care se testeaza si cunostintele de legislatie scolara si de management educational, pe baza standardelor aprobate de ministrul educatiei nationale.
    Art. 13
    (1) C.N.F.M.I.P. are un numar maxim de 30 de posturi.
    (2) Numarul maxim de posturi aprobat pentru unitatile subventionate se majoreaza cu numarul de posturi prevazut la alin. (1), prin diminuarea corespunzatoare a numarului maxim de posturi aprobat pentru unitatile de invatamant.
    Art. 14
    (1) C.N.F.M.I.P. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) Structura organizatorica, statul de functii si organigrama se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 15
    Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, angajat in cadrul C.N.F.M.I.P., se face conform legii.
    Art. 16
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale C.N.F.M.I.P. se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, de la capitolul "Invatamant".
    (2) Veniturile extrabugetare ale C.N.F.M.I.P. provin din taxe pentru evaluarea si acreditarea programelor de formare continua, studii de specialitate - analiza necesarului, diagnoza, prognoza etc. -, consultanta de specialitate in domeniu, precum si din sponsorizari, donatii, venituri proprii, realizate in conditiile legii. Cuantumul taxelor se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (3) C.N.F.M.I.P. poate elabora si supune spre aprobare finantarea din fondurile unor programe nationale sau internationale a proiectelor de dezvoltare profesionala in domeniu.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 17
    La absolvirea programelor de formare continua participantii primesc certificate de absolvire, in care vor fi nominalizate competentele dobandite. Sunt recunoscute legal certificatele de formare continua emise de unitati ale caror programe au fost acreditate de C.N.F.P.D.I.P. si de C.N.F.M.I.P.
    Art. 18
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta C.N.F.P.D.I.P. si C.N.F.M.I.P., in colaborare cu Componenta pentru pregatirea personalului didactic si cu Componenta pentru management si finantare din Proiectul de reforma a invatamantului preuniversitar, cofinantat de Guvernul Romaniei si Banca Mondiala, elaboreaza si supun spre aprobare prin ordin al ministrului educatiei nationale reglementarile in ceea ce priveste accesul furnizorilor de formare continua - de stat sau particulari - la spatiile si dotarile caselor corpului didactic.
    Art. 19
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta C.N.F.P.D.I.P. si C.N.F.M.I.P. elaboreaza regulamentele proprii de functionare, care se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta C.N.F.P.D.I.P. si C.N.F.M.I.P. propun spre aprobare ministrului educatiei nationale criteriile si metodologia de evaluare si de acreditare a programelor de formare continua, specifice.
    (3) In termen de 60 de zile de la aprobarea standardelor de evaluare pentru programele de formare initiala si continua specifice Ministerul Educatiei Nationale va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, metodologia acreditarii programelor de formare initiala si continua a personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar.
    Art. 20
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica personalului didactic de predare, personalului didactic care indeplineste functii de conducere, de indrumare si de control, precum si personalului didactic auxiliar din intregul sistem de invatamant preuniversitar, de stat si particular.
    Art. 21
    Prevederile referitoare la formarea personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar, de stat si particular, cuprinse in Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 5 se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) pentru asigurarea formarii initiale si a insertiei profesionale in unitatile de invatamant preuniversitar pot functiona cadre didactice-mentori si cadre didactice-tutori".
    2. Dupa articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1
    Ocuparea functiilor de conducere, de indrumare si de control este conditionata de absolvirea unor studii postuniversitare in domeniul managementului educational sau de absolvirea unui mod de pregatire in domeniul managementului educational. Programele sunt realizate de institutiile de invatamant superior conform standardelor nationale aprobate de ministrul educatiei nationale."
    3. Alineatul (2) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Functiile de conducere din inspectoratele scolare sunt: inspector scolar general, inspector scolar general adjunct si director tehnic administrativ - functie asimilata functiei de inspector general adjunct."
    4. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Numirea intr-o functie de conducere in unitatile de invatamant de stat, dupa concurs, se face pe baza de contract de management educational, in conditiile legii, de catre:
    a) inspectorul scolar general, pentru directorii din invatamantul de stat prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal, pentru directorii adjuncti din invatamantul de stat preuniversitar, precum si pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile cu activitate extrascolara si din unitatile conexe subordonate inspectoratului;
    b) ministrul educatiei nationale, pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile direct subordonate Ministerului Educatiei Nationale."
    5. Dupa alineatul (1) al articolului 33 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Evaluarea formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar se face pe baza unui sistem de credite transferabile, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale."
    6. Dupa alineatul (3) al articolului 34 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Cadrul didactic stagiar este asistat, pe perioada mentionata la alin. (1), in dezvoltarea sa profesionala de un cadru didactic-tutore. Stagiatura este organizata conform unei metodologii aprobate de ministrul educatiei nationale."
    7. Alineatul (5) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Examenul pentru definitivarea in invatamant consta intr-un proces de evaluare a competentelor profesionale, realizat prin inspectie scolara si testare a pregatirii de specialitate, metodica si pedagogica, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe baza standardelor nationale."
    8. Alineatul (3) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a invatamantului universitar de scurta durata, i se recunosc gradele didactice obtinute in aceasta calitate si in cazul absolvirii ulterioare, cu diploma de licenta, a unei institutii de invatamant superior de lunga durata."
    9. La articolul 37, alineatele (4) si (5) se abroga.
    Art. 22
    (1) Dupa pozitia IX^11 de la litera A din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc pozitiile IX^12 si IX^13 cu urmatorul cuprins:

    "IX^12 Centrul National de      - Venituri extrabugetare
    Formare a Personalului            si alocatii de la bugetul
    Didactic din Invatamantul         de stat
    Preuniversitar (C.N.F.P.D.I.P.)
    IX^13 Centrul National de       - Venituri extrabugetare
    Formare a Managerilor din         si alocatii de la bugetul
    Invatamantul Preuniversitar       de stat."
    (C.N.F.M.I.P.)

    (2) Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei ordonante de urgenta se abroga.

               p. PRIM-MINISTRU,
                 MIRCEA CIUMARA

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Mircea Fronescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la OUG 91/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 91 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu