E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 408 din 24 mai 1999

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 254 din  3 iunie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65 - 103, judetul Cluj, in coordonarea Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, prin reorganizarea Institutului de Tehnologie Izotopica si Moleculara Cluj-Napoca care se desfiinteaza.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, precum si cu Regulamentul de organizare si functionare a I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca are ca obiect principal de activitate: efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative in domeniul fizicii izotopilor stabili, al fizicii moleculare si biofizicii, dezvoltarea tehnologica in domeniul separarii izotopilor stabili, producerea de compusi marcati cu izotopi stabili, dezvoltarea de aplicatii analitice si tehnologice ale izotopilor stabili, precum si proiectarea si producerea de echipament stiintific caracteristic domeniului.
    Art. 3
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, stabilit pe baza bilantului contabil al Institutului de Tehnologie Izotopica si Moleculara Cluj-Napoca, incheiat la data de 31 decembrie 1998, actualizat conform reglementarilor legale, este de 2.459.389 mii lei.
    (2) Activul si pasivul, precum si contractele Institutului de Tehnologie Izotopica si Moleculara Cluj-Napoca se preiau prin protocol de predare-primire de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, pe baza datelor din bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 1998, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 5
    (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca se preia prin transfer de la Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara Cluj-Napoca si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    (2) Contractul colectiv de munca va fi negociat si inregistrat la directia generala de munca si protectie sociala in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, in calitate de organ coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente, instalatii pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 8
    Anexa nr. 3 "Unitatile care functioneaza in coordonarea Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare" la Hotararea Guvernului nr. 974/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, se completeaza cu pozitia nr. 18 cu urmatorul cuprins:
    "18. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca."

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare,
                      Lanyi Szabolcs

                      Departamentul pentru Reforma
                      Administratiei Publice Centrale
                      Petre Diaconu,
                      secretar de stat

                      Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
              _______________
             |  CONSILIUL DE |
             | ADMINISTRATIE |
             |_______________|
                     |
                _____|____      ____________
               | DIRECTOR |    |  CONSILIUL |
            ___| GENERAL  |....| STIINTIFIC |
           |   |__________|    |____________|    _________________
           |         |__________________________| OFICIUL JURIDIC |
           |  _______|__   __________|___       |_________________|
           | | DIRECTOR | | CONTABIL-SEF |___________________________
           | |  TEHNIC  | |______________|                    _______|________
           | |__________|_____________                       |    Sector      |
           |_____________             |                      | ADMINISTRATIV  |
        _________________|____________|____________          |________________|
 ______|_____       _____|_____  _____|_____  _____|_______  | - Resurse umane|
|VALORIFICARE|     |   Sector  ||  Sector   ||   Sector    | | - Financiar    |
|SI APLICATII|     | CERCETARE ||DEZVOLTARE ||   SUPORT    | | - Aprovizionare|
|____________|     |___________||___________|| CERCETARE   | | - Plan, preturi|
 |  _____________  |   - 6     ||- Pregatire||_____________| | - Utilitati    |
 |_|Import-export| |laboratoare||pentru     ||- Analize    | |________________|
 | |_____________| | - Unitate ||punerea in ||de rutina    |
 |  _____________  |nucleara   ||fabricatie ||- Metrologie |
 |_|  Asigurarea | | - Atelier ||- Transfer ||- Intretinere|
 | |  calitatii  | |prototipuri||tehnologic ||aparatura de |
 | |_____________| |           ||           ||masura si    |
 |  _____________  |           ||           ||control      |
 |_|  Marketing  | |           ||           ||- Instalatii |
 | |_____________| |___________||___________||_____________|
 |  ______________
 |_|Microproductie|
   |______________|

    ANEXA 2

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Structura organizatorica a institutului este prevazuta in anexa nr. 1 la hotarare.
    (2) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale subunitati necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate, in conditiile legii. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul izotopilor stabili si al fizicii moleculare, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.
    Art. 4
    (1) Obiectul de activitate in domeniul izotopilor stabili si al fizicii moleculare cuprinde:
    A. activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) in cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare si al Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000", cu o pondere majoritara din total activitate, institutul abordeaza obiectiv programele si directiile urmatoare:
    - Separari si compusi marcati cu izotopi stabili:
      - cercetarea si elaborarea de tehnologii pentru separarea izotopilor stabili si pentru obtinerea de compusi marcati cu izotopi stabili;
      - cercetarea si elaborarea de aparatura de analiza izotopica si chimica;
      - metodici de analiza a compusilor utilizati in procesele de separari izotopice si metodologii de caracterizare hidrologica si geologica a apelor, rocilor si mineralelor, utilizand concentratiile nationale ale izotopilor stabili;
      - cercetarea si elaborarea de materiale specifice domeniului fizicii si tehnologiei izotopilor stabili;
      - cercetarea fundamentala de baza si orientata, realizata in scopul cresterii nivelului cunostintelor in domeniile: fizica atomica si moleculara, biofizica, fizica starii condensate in medii moleculare, fizica izotopilor stabili.
    - Fizica atomica si moleculara:
      - investigarea unor procese neconventionale de separare a amestecurilor izotopice si moleculare;
      - elaborarea unor metode de spectroscopie pentru studiul compozitiei, structurii si proprietatilor compusilor moleculari;
      - sinteza si caracterizarea unor noi medii moleculare cu proprietati speciale.
    - Biofizica:
      - interactiunea campurilor electromagnetice cu structurile biologice.
    Institutul participa la:
    - elaborarea de strategii, studii de diagnoza si prognoza privind dezvoltarea fizicii si a tehnologiei izotopilor stabili, fizicii moleculare si biofizicii;
    - elaborarea de standarde privind metodici analitice in domeniul propriu de activitate;
    b) cercetare aplicativa si/sau dezvoltare tehnologica pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul propriu de activitate;
    B. activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare desfasurate in domeniul propriu de activitate:
    - asistenta tehnica, consultanta, furnizare de servicii stiintifice si tehnologice agentilor economici sau oricaror beneficiari interesati;
    - testare si certificare de produse;
    C. formarea si specializarea de cercetatori in domeniul propriu de activitate;
    D. executie de unicate si serii mici in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniul propriu de activitate.
    Activitatile mentionate la lit. A - D pot fi efectuate si in cadrul unor contracte internationale;
    E. activitati de avizare si de import-export in domeniul propriu de activitate;
    F. activitati de transfer tehnologic si de valorificare a cercetarilor in domeniul propriu de activitate. Valorificarea cercetarilor se face prin transfer intern in microproductia proprie si prin transferuri externe.
    (2) In cadrul obiectului sau de activitate institutul colaboreaza si la realizarea unor activitati de cercetare-dezvoltare privind apararea nationala.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1998, institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 2.459.389 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 1.687.881 mii lei si active circulante 750.828 mii lei, alte creante 20.680 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite sunt in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, inregistrandu-se in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile legii si cu aprobarea organului coordonator.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori in colaborare cu alte unitati din tara sau din strainatate.
    (3) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 8
    Conducatorii subunitatilor si ai departamentelor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 9
    (1) Conducerea institutului este asigurata de:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice a institutului sunt asigurate de consiliul stiintific.

    Consiliul de administratie
    Art. 10
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit.
    (2) Consiliul de administratie are urmatoarea structura:
    - un presedinte;
    - un vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 11
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi fizicieni, chimisti, ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din institut, precum si reprezentanti ai agentilor economici de profil.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la propunerea conducatorului autoritatii de la care acestia provin.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 12
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau nu pot participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese comune.
    (2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu acelasi profil ori cu care institutul intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Art. 13
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. Acesta hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 14
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramata intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 16
    La sedintele consiliului de administratie este invitat permanent un reprezentant al sindicatului reprezentativ sau al salariatilor, in conditiile legii.
    Art. 17
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material conform prevederilor legale.
    Art. 18
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si daca au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 12 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 19
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la organul coordonator, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut si aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 34 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    o) executa orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 20
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 21
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.

    Comitetul de directie
    Art. 22
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie alcatuit din directorul general, directorul adjunct, contabilul-sef, sefii de laborator, seful de atelier si directorii subunitatilor infiintate in institut, in conditiile art. 2 din prezentul regulament.
    Art. 23
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 24
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 25
    (1) La nivelul subunitatilor institutului se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de consiliul de administratie al institutului si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

    Directorul general
    Art. 26
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, pe baza rezultatelor concursului organizat conform conditiilor si criteriilor propuse de catre consiliul stiintific al institutului si aprobate de presedintele Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    Art. 27
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice, din tara si din strainatate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice a institutului;
    c) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    d) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    e) angajeaza si concediaza personalul institutului, conform prevederilor legale;
    f) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, prin comitetul de directie, si aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea in functii, la propunerea consiliului stiintific;
    h) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    i) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate;
    j) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    k) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii si inovarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 95/1998;
    l) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de catre consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.

    Consiliul stiintific
    Art. 28
    (1) Consiliul stiintific este format din 17 membri reprezentand toate compartimentele stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific poate fi alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare, cu cercetari in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre salariatii cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe 2 ani prin vot secret de catre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorul adjunct al institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 29
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea de propuneri pentru Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, in domeniul propriu de activitate;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii;
    e) propune consiliului de administratie Programul anual de cercetare-dezvoltare;
    f) propune masuri pentru perfectionarea profesionala, incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare-dezvoltare;
    h) propune comisiile de concurs pentru promovarea in functiile atestabile si confirma rezultatele concursului;
    i) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    j) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    k) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate;
    l) propune criteriile si conditiile de organizare a concursului pentru functia de director general al institutului.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 30
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 31
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea organului coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 32
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 33
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractele colective de munca, in limitele fondului destinat platii salariilor.
    Art. 34
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta cu bancile credite in valoare de cel mult 20% din veniturile brute in termeni reali realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legii privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 35
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legea de adoptare a acestuia, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    Art. 36
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutare, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare cu sediul in Romania.
    Art. 37
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 38
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 39
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu avizul organului coordonator.
    Art. 40
    Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare care are loc intr-un interval de maximum 5 ani.
    Art. 41
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 408/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 408 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu