Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.95 din 07.03.2018

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 21 martie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 48, judeţul Iaşi, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", denumită în continuare Staţiunea. Articolul 2
(1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, conform situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Staţiunea are înregistrată la nr. MFP 116469 suprafaţa de teren de 411,90 ha aparţinând domeniului public al statului, din care se scade suprafaţa de teren de 100,00 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.29 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, rezultând suprafaţa de teren aparţinând domeniului public al statului de 311,90 ha care cuprinde:a)78,9015 ha, din care 25,00 ha indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.28 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b)232,9985 ha, retrocedată potrivit hotărârilor Comisiei judeţene Iaşi nr. 7.368/29.08.2007, nr. 2.522/17.06.2008, nr. 1.420/12.05.2009, nr. 2.030/7.05.2008, nr. 1.744/8.04.2008, nr. 2.311/27.05.2008, nr. 4.333/28.10.2008, nr. 176/24.10.2000, nr. 1.778/15.04.2008, nr. 2.310/27.05.2008, nr. 34/8.01.2008, nr. 1.251/11.03.2008, nr. 3.828/23.09.2008, nr. 355/25.11.2005, nr. 353/2005 şi nr. 277/2006, nr. 2.342/26.07.2006, nr. 4.157/16.01.2007, nr. 1.291/11.03.2008, nr. 7.367/29.08.2007, nr. 6.400/15.05.2007, nr. 3.774/6.12.2006, nr. 2.051/7.05.2008, nr. 1.312/8.04.2010, nr. 2.580/15.08.2010, nr. 583/16.02.2010, nr. 3.301/12.10.2010, nr. 2.045/15.06.2010, nr. 1.757/12.07.2011, nr. 2.082/22.06.2010, nr. 773/3.03.2009, nr. 8.717/17.12.2007, nr. 8.563/4.12.2007, nr. 3.023/5.08.2008, nr. 7.773/25.09.2007 şi nr. 1.767/8.04.2008 la comisiile locale, în baza legilor fondului funciar, suprafaţă care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 42.483/245/2016, nr. 43.130/245/2016, nr. 42.493/245/2010, nr. 42.501/245/2016, nr. 42.498/245/2016, nr. 42.486/245/2016, nr. 42.499/245/2016, nr. 3.176/245/2017, nr. 43.128/245/2016, nr. 43.125/245/2016, nr. 42.497/245/2016, nr. 42.500/245/2016, nr. 43.124/245/2016, nr. 3.178/245/2017, nr. 43.127/245/2016, nr. 43.123/245/2016, nr. 3.179/245/2017, nr. 42.490/245/2016, nr. 43.129/245/2016, nr. 43.126/245/2016, nr. 42.491/245/2016, nr. 42.495/245/2016, nr. 3.182/245/2017, nr. 42.484/245/2016, nr. 42.489/245/2016, nr. 42.485/245/2016, nr. 3.181/245/2017, nr. 42.488/245/2016, nr. 3.156/245/2017, nr. 42.492/245/2016, nr. 42.496/245/2016, nr. 42.487/245/2016, nr. 42.482/245/2016 şi nr. 43.122/245/2016, aflate pe rolul instanţelor de judecată.
Articolul 3
(1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii şi vinificaţiei şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, grupa - 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa - 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 - Cultivarea strugurilor; clasa 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 - Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa - 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii pentru recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; c)diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 - Fabricarea băuturilor; clasa 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; clasa 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; d)diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 - Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 - Operaţiuni de mecanică generală; e)diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 - Repararea maşinilor; clasa 3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport neclasificate altundeva n.c.a.; clasa 3319 - Repararea altor echipamente; grupa 332 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale; clasa 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale; f)diviziunea 35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; grupa 353 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat; clasa 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat; g)diviziunea 36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; grupa 360 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; clasa 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; h)diviziunea 37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; grupa 370 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; clasa 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; i)diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 - Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole; clasa 4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621- Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor; j)diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 472 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate; clasa 4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; clasa 4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; k)diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 - Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; l)diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521- Depozitări; clasa 5210 - Depozitări; grupa 522 - Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 - Manipulări; m)diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 - Alte servicii de cazare; clasa 5590 - Alte servicii de cazare; n)diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 - Activităţi de alimentaţie, catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; o)diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 - Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819 - Alte activităţi de editare; p)diviziunea 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul; q)diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 - Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; r)diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea şi vânzarea de grupuri imobiliare proprii; clasa 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; s)diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; ş)diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 712 - Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice; t)diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; ţ)diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; u)diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; v)diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare a personalului; w)diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; x)diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 - Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 942 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; clasa 9420 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; grupa 949 - Alte activităţi asociative; clasa 9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7
(1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.
(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 8
(1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia fără concurs de noua unitate.
(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.
Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 59. Articolul 10
(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.
Articolul 11
(1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.
(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.
Articolul 12
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.
(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 13
(1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)director.
(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.
(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
(4) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.
(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.
Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 15Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a)modificarea administratorului, a denumirii, a codului de clasificare şi a descrierii tehnice ale imobilelor înscrise la nr. M.F. 116469 şi 153525, potrivit prevederilor anexei nr. 3.28 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, corelate cu cele din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre; b)diminuarea cu 100,00 ha a suprafeţei de teren de 411,90 ha din inventarul centralizat al bunurilor aparţinând domeniului public al statului, de la nr. M.F. 153525, în baza prevederilor anexei nr. 3.29 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c)actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea staţiunii, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Articolul 17Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile. Articolul 18 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM–MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Nicolae Burnete p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi, - C.U.I. 3418718 1. Bunurile din domeniul public al statului

Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
116343 8.28.10 Clădire viticolă combinat Corp clădire, S = 544 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 365.329
116347 8.28.03 Laborator central 3 niveluri, SU = 567 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 1.317.096
116351 8.28.10 Magazie beton Modul din beton, SU = 18 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 47
116354 8.28.10 Magazie beton Modul din beton, SU = 18 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, Aleea M. Sadoveanu nr. 48 47
116366 8.28.10 Magazie beton Modul din beton, SU = 18 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 47
116379 8.28.10 Clădire viticolă combinat Corp clădire, S = 3.080 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 2.099.002
116409 8.28.10 Clădire produse finite Clădire 1 nivel, S = 608 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 457.352
116420 8.28.04 Hală linie îmbuteliere Hală industrială, S = 387 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 271.108
116432 8.28.13 Atelier întreţinere Atelier, S = 412 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 22.512
116437 8.28.10 Remiză depozit materiale S = 281 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 21.122
116441 8.28.13 Depozit materiale S = 400 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 219.556

Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
116447 8.28.13 Centrală termică Corp clădire, S = 204 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 10.302
116458 8.28.12 Cantină cu anexe S = 415 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 233.179
116465 8.28.10 Staţie pilot S = 359 mp Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 387.809
116469 8.05.03 Total suprafaţă 311,90 ha* Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 135.275.091
TOTAL 140.679.599

* Cuprinde şi suprafaţa de teren de 232,9985 ha prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta hotărâre. 2. Bunurile din domeniul privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1. 1 Construcţii 61.000 în administrare
2. 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 14.182 în administrare
3. 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale - -
Total 75.182

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

Nr. crt. Nr. Inventar P4000 Denumirea mijloace fixe Descriere tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1. INVPPS - 24810055-2017 Rezervor inox pentru vin capacitate 250 tone Capacitate 250 tone Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 1980 30.500
2. INVPPS - 24810057-2017 Rezervor inox pentru vin capacitate 250 tone Capacitate 250 tone Ţara: România; judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 48 1980 30.500
Total 61.000

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil MFP 116469 pentru care se modifică administratorul, denumirea, codul de clasificare şi descrierea tehnică

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Ordonatorul principal Ordonatorul secundar Administrator (Ordonator terţiar) Descriere tehnică (pe scurt)
0 1 2 3 4 5 6 7
1. 116469 8.05.03 Total suprafaţă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi 311,90 ha

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil MFP 153525 pentru care se modifică administratorul, denumirea, codul de clasificare şi descrierea tehnică

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Ordonatorul principal Administratorul Ordonator terţiar Descriere tehnică (pe scurt)
0 1 2 3 4 5 6 7
1. 153525 8.05.01 Teren agricol Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia Domeniilor Statului - 1,42 ha (suprafaţă diminuată conform Hotărârii Guvernului nr. 2.203/2004, cu modificările ulterioare)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 95/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 95 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu