E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 943 din 27 septembrie 2001

privind infiintarea Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 618 din  1 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    In vederea indeplinirii conditiilor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana se infiinteaza Grupul Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, denumit in continuare grup interministerial, organism consultativ fara personalitate juridica, care functioneaza pe langa Ministerul de Interne, avand sediul in municipiul Bucuresti, str. Mihai Voda nr. 6, sectorul 5.
    Art. 2
    (1) Misiunea grupului interministerial este de a eficientiza comunicarea si colaborarea dintre Ministerul de Interne, pe de o parte, si alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, pe de alta parte, precum si de a contribui la fundamentarea ordinelor sau, dupa caz, a deciziilor acestora privind masurile adoptate si actiunile corelate, ce urmeaza sa fie intreprinse pentru securizarea frontierei de stat si realizarea unui management performant al acesteia.
    (2) Grupul interministerial stabileste conceptia de ansamblu si asigura coordonarea unitara de catre primul-ministru, pe baza Strategiei managementului integrat al frontierei de stat, a actiunilor si masurilor pentru securizarea frontierei de stat, desfasurate de catre autoritatile prevazute la alin. (1), de alte institutii publice si de organizatii neguvernamentale pentru probleme din domeniul drepturilor omului, centralizeaza si monitorizeaza rezultatele cooperarii dintre institutiile abilitate si partenerii externi care au atributii in acest domeniu.
    (3) Strategia managementului integrat al frontierei de stat va fi prezentata Guvernului spre aprobare de catre Ministerul de Interne in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    (1) Grupul interministerial isi desfasoara activitatea sub autoritatea si conducerea directa a primului-ministru, in calitate de presedinte, si este format din conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale si ai institutiilor din domeniul militar abilitate sa intreprinda activitati in acest domeniu, dupa cum urmeaza:
    a) ministru de interne;
    b) ministrul justitiei;
    c) ministrul afacerilor externe;
    d) ministrul apararii nationale;
    e) ministrul finantelor publice;
    f) ministrul sanatatii si familiei;
    g) ministrul muncii si solidaritatii sociale;
    h) ministrul administratiei publice;
    i) ministrul integrarii europene;
    j) ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor;
    k) ministrul apelor si protectiei mediului;
    l) ministrul turismului;
    m) ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei;
    n) ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
    o) ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;
    p) seful Inspectoratului General al Politiei de Frontiera;
    r) seful Inspectoratului General al Politiei;
    s) seful Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei;
    s) seful Oficiului National pentru Refugiati;
    t) directorul general al Directiei Generale a Vamilor;
    t) directorul Serviciului de Informatii Externe;
    u) directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
    v) coordonatorul national al Programului PHARE pentru managementul frontierei.
    (2) In lipsa conducatorilor prevazuti la alin. (1) grupul interministerial isi desfasoara activitatea in prezenta loctiitorilor acestora ori a secretarilor de stat sau, dupa caz, a directorilor insarcinati cu problematica integrarii europene.
    (3) La lucrarile grupului interministerial pot participa in calitate de invitati si alti reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice, ai Serviciului Roman de Informatii, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie sau ai unor organizatii neguvernamentale din acest domeniu, precum si experti din diverse sectoare de activitate.
    Art. 4
    (1) Reuniunile grupului interministerial sunt conduse de presedinte sau, in lipsa acestuia, de ministrul de interne, in calitate de vicepresedinte.
    (2) Primul-ministru, la propunerea ministrului de interne, desemneaza, in termen de 14 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, un secretar care pregateste si participa la sedintele grupului interministerial.
    Art. 5
    (1) Secretariatul grupului interministerial este format din persoanele desemnate de conducatorii ministerelor si institutiilor implicate, prevazute la art. 3 alin. (1) si (2), in termen de 21 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Persoanele care fac parte din secretariatul grupului interministerial vor fi comunicate secretarului desemnat de primul-ministru.
    (2) Personalul desemnat la alin. (1) impreuna cu secretarul grupului interministerial asigura si raspund de:
    a) distribuirea tuturor materialelor aferente fiecarei sedinte a grupului interministerial;
    b) evidenta si comunicarea spre executare la autoritatile abilitate a tuturor deciziilor adoptate de grupul interministerial, precum si a modului de indeplinire a acestora.
    Art. 6
    (1) In structura grupului interministerial se constituie si functioneaza, in functie de necesitati, urmatoarele comisii de specialitate interministeriale:
    a) Comisia pentru frontiere exterioare;
    b) Comisia pentru migratie;
    c) Comisia pentru crima organizata transfrontaliera;
    d) Comisia pentru cooperarea politieneasca;
    e) Comisia de cooperare pe linie informatica/Sistemul de Informare Schengen, denumite prescurtat Comisia Schengen/SIS;
    f) Comisia pentru implementarea acquisului Schengen.
    (2) Componenta comisiilor, precum si responsabilitatile specifice indeplinirii sarcinilor si cooperarii acestora in cadrul activitatii grupului interministerial se stabilesc prin ordin comun al autoritatilor implicate, in termen de 30 de zile de la constituirea grupului interministerial, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    (1) Grupul interministerial are urmatoarele atributii:
    a) formuleaza, pregateste si contribuie la fundamentarea deciziilor, in vederea asigurarii coerentei in procesul de elaborare si implementare de strategii, politici si programe in cadrul Ministerului de Interne si al celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale;
    b) formuleaza propuneri, pregateste si contribuie la fundamentarea deciziilor, in vederea realizarii Strategiei managementului integrat al frontierei de stat;
    c) avizeaza proiectul Strategiei managementului integrat al frontierei de stat, elaborat de Ministerul de Interne, in colaborare cu celelalte autoritati prevazute la art. 3, in vederea prezentarii acestuia spre aprobare prin hotarare a Guvernului;
    d) evalueaza semestrial sau ori de cate ori se impune stadiul realizarii politicilor si programelor componente ale Strategiei managementului integrat al frontierei de stat;
    e) intocmeste anual, pe baza datelor furnizate de autoritatile implicate, un raport referitor la situatia existenta la frontiera de stat a Romaniei, comparativ cu indeplinirea criteriilor de aderare la Uniunea Europeana;
    f) coordoneaza actiunile institutiilor implicate pentru securizarea frontierei de stat, urmareste si asigura prin intermediul acestora aplicarea mecanismelor supravegherii si controlului la frontiera si respectarea obligatiilor si angajamentelor Romaniei prevazute in conventiile internationale in domeniu, atat pe plan intern, cat si in raporturile cu alte state sau organizatii internationale;
    g) coordoneaza activitatile de realizare de sisteme informatice care sa evidentieze migratia ilegala, crima organizata transfrontaliera si acordarea de vize de intrare in Romania strainilor originari din tari cu potential migrator. Propune si fundamenteaza masurile legale ce trebuie adoptate in vederea facilitarii schimbului de informatii si a accesului la datele din evidenta organelor de specialitate;
    h) formuleaza, prin deciziile adoptate, recomandari catre autoritatile implicate cu privire la cadrul legislativ si pentru armonizarea acestuia cu legislatia ori cu practicile comunitare si internationale.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) se vor desfasura fara a se produce imixtiuni in competentele si activitatile specifice fiecarei institutii.
    Art. 8
    Principalele competente ale institutiilor abilitate, prin care se asigura realizarea obiectivului prevazut la art. 2, se vor exercita pentru indeplinirea corespunzatoare a urmatoarelor activitati:
    a) punerea in practica a Strategiei managementului integrat al frontierei de stat, aprobata prin hotarare a Guvernului;
    b) actualizarea si armonizarea legislatiei privind trecerea frontierei de stat de catre persoane, mijloace de transport, marfuri si alte bunuri cu reglementarile comunitare;
    c) lupta impotriva crimei organizate transfrontaliere, in toate domeniile de interes;
    d) realizarea unui sistem computerizat de informare cu privire la trecerea frontierei de stat de catre persoane, mijloace de transport, marfuri si alte bunuri, compatibil cu Sistemul de Informare Schengen;
    e) pregatirea persoanelor care isi desfasoara activitatea in domeniul securizarii frontierei de stat si al managementului frontierei;
    f) cooperarea internationala in lupta impotriva migratiei ilegale si a crimei organizate transfrontaliere;
    g) coordonarea si sustinerea activitatilor organizatiilor neguvernamentale pentru probleme din domeniul drepturilor omului;
    h) infiintarea ghiseului unic de colectare a taxelor si a tarifelor la trecerea frontierei de stat, in punctele de trecere a frontierei, pentru fluidizarea traficului de calatori si marfa.
    Art. 9
    (1) Persoanele care fac parte din secretariatul grupului interministerial si din comisiile de specialitate isi pastreaza calitatea pe care o au la institutiile de la care provin, precum si toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    (2) Sarcinile comisiilor de specialitate ale grupului interministerial se indeplinesc de catre membrii acestora in cadrul atributiilor legale de serviciu.
    (3) Cheltuielile materiale si de capital necesare pentru desfasurarea sedintelor grupului interministerial si ale secretariatului acestuia se suporta din bugetul de venituri si cheltuieli al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera din cadrul Ministerului de Interne.
    Art. 10
    Deciziile grupului interministerial sunt acte administrative cu caracter intern si de recomandare, care stau la baza propunerilor de acte normative si a masurilor adoptate de conducatorii autoritatilor implicate in exercitarea atributiilor ce le sunt conferite de lege, pe linia securizarii frontierei de stat a Romaniei si a managementului acesteia.
    Art. 11
    Raporturile grupului interministerial cu organele judiciare, precum si cu celelalte autoritati prevazute la art. 2 se vor stabili si se vor desfasura in nume propriu, sub semnatura primului-ministru ori a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, sau prin intermediul conducatorilor autoritatilor prevazute la art. 3.
    Art. 12
    Activitatea grupului interministerial se desfasoara in reuniuni semestriale sau ori de cate ori este necesar si in sedinte ale comisiilor de specialitate, care au loc, de regula, trimestrial.
    Art. 13
    (1) Grupul interministerial pregateste sedintele proprii si asigura verificarea si monitorizarea indeplinirii deciziilor proprii de catre autoritatile abilitate.
    (2) Lucrarile pregatitoare necesare pentru reuniunile grupului interministerial se efectueaza in cadrul comisiilor de specialitate sau direct de catre secretarul acestuia si se prezinta, prin grija secretarului, tuturor participantilor la reuniune, o data cu transmiterea convocarii si a ordinii de zi, cu cel putin 15 zile inaintea datei reuniunii.
    (3) Orice participant la reuniune poate prezenta materiale scrise continand studii, propuneri, proiecte de decizii ale grupului interministerial, care vor fi difuzate o data cu celelalte materiale pregatite de secretariat.
    Art. 14
    (1) In cadrul sedintelor de lucru secretarul va informa participantii asupra stadiului de aplicare a deciziilor adoptate anterior de catre grupul interministerial.
    (2) Deciziile sunt adoptate prin vot deschis, cu majoritate simpla, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor grupului interministerial.
    (3) Dezbaterile din plenul grupului interministerial si din comisiile de specialitate, situatia privind propunerile de acte normative formulate in domeniu de catre ministerele abilitate, precum si continutul deciziilor adoptate se consemneaza in stenograma sau pe banda magnetica prin grija secretariatului care gestioneaza aceste informatii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 943/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 943 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 943/2001
Hotărârea 911 2017
Hotărârea 62 2014
Hotărârea 726 2012
Hotărârea 1557 2008
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 943/2001 privind infiintarea Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
Hotărârea 100 2007
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 943/2001 privind infiintarea Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
Hotărârea 471 2004
pentru aprobarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 2004 - 2006
Hotărârea 482 2003
pentru aprobarea Strategiei managementului integrat al frontierei de stat in perioada 2003 - 2006
Hotărârea 194 2002
pentru completarea art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 943/2001 privind infiintarea Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu