Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 471 din  1 aprilie 2004

pentru aprobarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 2004 - 2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 325 din 15 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si avand in vedere dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 943/2001 privind infiintarea Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, cu completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 2004 - 2006, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 482/2003 pentru aprobarea Strategiei managementului integrat al frontierei de stat in perioada 2003 - 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 8 mai 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Gheorghe Matache,
                         secretar de stat

                         Ministrul justitiei,
                         Cristian Diaconescu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                          STRATEGIA NATIONALA
de management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 2004 - 2006

    Sectiunea I

    INTRODUCERE

    (1) "Strategia Nationala de Management Integrat al Frontierei de Stat a Romaniei, in perioada 2004 - 2006", constituie actualizarea Strategiei Managementului Integrat al Frontierei, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 482/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 08.05.2003, la noile cerinte si conditii de pregatire a Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeana.
    (2) In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru sustinerea obiectivului fundamental al Uniunii in domeniul Justitiei si Afacerilor Interne, de a "mentine si dezvolta Uniunea ca o zona de libertate, securitate si justitie, in care libera circulatie a persoanelor este asigurata in conformitate cu masurile adecvate privind controalele frontierelor externe, azilul, imigratia, prevenirea si combaterea criminalitatii", Romania actioneaza consecvent pentru implementarea progresiva a masurilor necesare in vederea atingerii unui nivel de securitate adecvat al frontierelor sale.
    (3) Prezenta Strategie abordeaza securizarea frontierei corespunzator actualei etape, de pre-aderare la Uniunea Europeana (01.01.2004 - 31.12.2006).
    (4) Strategia vizeaza, totodata, crearea premiselor pentru ca Romania sa indeplineasca, in perioada ulterioara aderarii la Uniunea Europeana, conditiile preliminare pentru a deveni Parte la Acordul Schengen.
    (5) Ridicarea controalelor la frontierele interne se realizeaza ca urmare a unei Decizii unanime a Consiliului Uniunii Europene, care sa confirme capacitatea Romaniei de a implementa acquis-ul Schengen, si nu pe baza unor acorduri bilaterale incheiate de Romania cu statele vecine.
    (6) Strategia se fundamenteaza pe analiza de stare a criminalitatii transfrontaliere si principalele tendinte de evolutie ale acestui fenomen, precum si pe conceptele de management si sistem integrat de management al frontierei, dezvoltate in spiritul prevederilor Catalogului Schengen - "Controlul frontierelor externe, extradarea si readmisia", adaptate la conditiile din Romania. Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a Romaniei (detaliat in anexa*) cuprinde patru niveluri/filtre complementare:
    a) Activitati desfasurate in terte tari, in special in tarile de origine si tranzit;
    b) Cooperarea internationala privind frontiera;
    c) Controlul si supravegherea frontierei de stat a Romaniei;
    d) Activitati desfasurate in interiorul teritoriului national.
------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    (7) La elaborarea Strategiei s-au avut in vedere:
    - "Planul pentru managementul frontierelor externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene" aprobat de Consiliul Uniunii Europene la 13.06.2002;
    - "Programul de masuri pentru combaterea imigratiei ilegale la frontierele maritime ale Statelor Membre ale Uniunii Europene" adoptat de Consiliul Uniunii Europene la 27.11.2003;
    - "Concluziile Consiliului privind principalele elemente ale propunerii Comisiei pentru un Regulament al Consiliului de infiintare a Agentiei Europene pentru Managementul Cooperarii Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene", adoptate in cadrul intalnirii Consiliului din 27.11.2003;
    - "Raportul privind masurile luate privind implementarea recomandarilor Strategiei Uniunii Europene pentru inceputul Noului Mileniu in Prevenirea si Controlul Crimei Organizate", 23.06.2003;
    - Rezolutia Consiliului Uniunii Europene din 02.10.2003 privind strategia pentru cooperarea vamala;
    - Decizia Consiliului European din 19.05.2003;
    - Raportul Periodic de Tara din 05.11.2003;
    - Pozitia comuna a Uniunii Europene la Capitolul 24 JAI transmisa oficial Romaniei in cadrul Conferintei de Aderare Romania - UE din 12 februarie 2004.
    (8) Prin prevederile strategiei se realizeaza cadrul general necesar abordarii unitare, coerente si euroconforme a managementului integrat al frontierei, precum si conjugarea eforturilor institutiilor cu atributii la frontiera in scopul indeplinirii cu eficienta a obiectivelor acestora.

    Sectiunea a II-a

    SPECIFICUL CRIMINALITATII TRANSFRONTALIERE

    (9) Una dintre manifestarile transfrontaliere predominante ale criminalitatii internationale organizate o reprezinta migratia ilegala, care este generata de situatia politica, sociala si economica din tarile de origine a migrantilor, se poate dezvolta, de la caz la caz, in tarile de tranzit si poate produce efecte in tarile de destinatie (tinta). In mod asemanator se pot propaga si celelalte actiuni ilegale transfrontaliere (traficul cu arme, munitii, materiale explozive si radioactive, produse periculoase, stupefiante si precursori, autoturisme de lux furate, traficul de persoane, contrabanda cu marfuri, obiecte de patrimoniu etc.), ceea ce exprima tendinta cresterii amplorii spatiale a nivelului de implicare a unor retele internationale si de structurare ca o veritabila afacere deosebit de profitabila.
    (10) Analiza caracteristicilor criminalitatii transfrontaliere indica, de asemenea, faptul ca Romania tinde sa devina o tara "tinta" pentru migratia ilegala, traficul de stupefiante, traficul cu autoturisme furate, traficul ilegal cu arme, munitii, materiale explozive, deseuri periculoase etc., dar si pentru alte forme de manifestare a infractionalitatii internationale organizate, cum ar fi traficul de fiinte umane, proliferarea consumului si comercializarii pe piata interna a stupefiantelor si posibil chiar a actiunilor teroriste. Devine tot mai evident faptul ca aceasta noua extindere a faptelor ilicite a gasit un teren fertil in mediile infractoare autohtone, ceea ce reprezinta noi provocari la adresa ordinii, linistii si sigurantei publice.
    (11) Principalele tendinte care definesc evolutia fenomenului criminalitatii transfrontaliere sunt:
    - amplificarea si diversificarea fenomenului infractional transfrontalier, dobandirea unui caracter tot mai bine organizat, conspirat si internationalizat;
    - specularea abila a legislatiei existente si atragerea unor persoane cu functii de decizie din institutii cu atributii in lupta impotriva fraudelor vamale si a coruptiei, la asigurarea protectiei operatiunilor ilegale desfasurate;
    - diversificarea formelor de valorificare a produselor, valorilor si avantajelor rezultate din infractiuni, menite sa ascunda sursele venitului ilicit si sa il amplifice (jocuri de noroc, reteaua cazinourilor, intensificarea traficului ilicit cu obiecte de arta si din patrimoniul cultural national etc.);
    - extinderea fenomenului de conexare a infractiunilor aducatoare de mari venituri cu alte infractiuni violente, cu amploare si consecinte grave in randul populatiei (actiuni teroriste, destabilizatoare etc.), in vederea asigurarii finantarii acestora din urma;
    - scaderea numarului de infractiuni comise cu violenta si cresterea ponderii infractiunilor a caror savarsire presupune organizare, pregatire minutioasa si dotari tehnice de varf;
    - extinderea paletei infractionale si in domeniul tehnologiei informatiei (IT), prin accesarea frauduloasa si neautorizata a bazelor de date ale institutiilor cu competente in domeniul securitatii nationale, in vederea exploatarii informatiilor astfel obtinute;
    - schimbarea permanenta a rutelor utilizate si a marfurilor sau produselor traficate la "cerintele pietei". Astfel, este de asteptat o crestere a traficarii stupefiantelor sintetice dinspre vestul continentului spre est. Romania, dintr-o tara preponderent de tranzit a stupefiantelor, a devenit si o piata de consum;
    - diversificarea formelor de sustragere de la controlul legal si de specialitate al trecerilor peste frontiera a produselor periculoase, a speciilor periclitate de fauna si flora salbatica, a materialului lemnos si celui genetic forestier;
    - transformarea Romaniei, dintr-o sursa de "forta de munca la negru" intr-un "consumator", pentru cetateni ai unor state din Asia, Africa si chiar din Europa, ceea ce va determina mutatii in volumul, sensul si destinatia migratiei ilegale, precum si a infractiunilor conexe.

    Sectiunea a III-a

    FACTORI DE RISC

    (12) Caracteristicile etapei parcurse pe drumul aderarii la Uniunea Europeana, experienta acumulata, precum si pozitia geostrategica a Romaniei, pe teritoriul careia se intersecteaza numeroase drumuri comerciale euro - asiatice, directii de trafic ilicit si contrabanda clasice, determina luarea in considerare a urmatorilor factori de risc:
    - largirea ariei de actiune a gruparilor internationale de crima organizata, prin atragerea infractorilor din spatii mai largi si proliferarea tentativelor privind toate tipurile de frauda, inclusiv cea vamala, contrabanda si trafic ilicit de marfuri si bunuri etc.;
    - manifestarea pregnanta a unor grupari ale retelelor internationale de crima organizata cu experienta mondiala (globalizarea crimei organizate);
    - migratia ilegala generata de situatia economica, sociala sau politica din tarile de origine, care conduce la aparitia unor fluxuri masive de imigranti spre Romania si care au ca destinatie finala statele membre ale Uniunii Europene;
    - proliferarea retelelor de traficanti de fiinte umane;
    - vecinatatea cu unele zone geografice cu potential conflictual, din punct de vedere etnico-religios sau terorist;
    - prezenta pe teritoriul Romaniei a numerosi cetateni straini, implicati in actiuni ilegale, proveniti din zone geografice cu potential de risc major;
    - amplificarea tranzitului ilegal si dezvoltarea pietei interne de droguri si precursori concomitent cu schimbarea unor rute traditionale;
    - riscul suplimentar ca emigrantii ilegali care trec frontiera Romaniei, sau a statelor membre ale Uniunii Europene, sa desfasoare activitati de contrabanda cu produse solicitate pe piata neagra a Europei;
    - proliferarea retelelor teroriste cu toate implicatiile acestora;
    - comertul ilegal cu produse strategice, substante radioactive, deseuri toxice si alte materiale periculoase;
    - fraudele vamale comerciale, inclusiv cele din categoria spalarii de bani, ce se manifesta la frontiera;
    - amplificarea si diversificarea actelor de coruptie in randul personalului institutiilor statului ce concura la securizarea integrata a frontierei si tergiversarea solutionarii cazurilor constatate;
    - operatiuni vamale ilegale, ce aduc atingere legislatiei in domeniul protectiei consumatorilor, mediului, florei si faunei, drepturilor de proprietate intelectuala, bunurilor din patrimoniul national;
    - legislatia permisiva in domeniul infiintarii societatilor comerciale ce au ca obiect de activitate operatiuni de comert exterior si lipsa masurilor legale de combatere a firmelor fantoma;
    - lipsa de cooperare manifestata de institutiile de profil din alte tari, in aplicarea masurilor comune convenite in actele internationale incheiate, cu incidenta asupra combaterii migratiei ilegale si criminalitatii transfrontaliere.

    Sectiunea a IV-a

    OBIECTIVE FUNDAMENTALE, POLITICI SI OPTIUNI STRATEGICE

    (13) Grupul interministerial stabileste conceptia de ansamblu si asigura coordonarea unitara, de catre primul-ministru, pe baza prezentei Strategii, a actiunilor si masurilor pentru securizarea frontierei de stat, desfasurate de catre autoritatile nationale, de alte institutii publice si de organizatii neguvernamentale pentru probleme din domeniul drepturilor omului, centralizeaza si monitorizeaza rezultatele cooperarii dintre institutiile abilitate si partenerii externi care au atributii in acest domeniu.
    (14) Scopul principal al GIRMIF il constituie realizarea unui sistem integrat de management al frontierei de stat a Romaniei, aliniat la principiile comunitare, care sa asigure:
    - cresterea gradului de securitate nationala a Romaniei si a cetatenilor sai, respectand drepturile si libertatile fundamentale ale acestora;
    - fluidizarea traficului legal al persoanelor si marfurilor la frontiera;
    - indeplinirea conditiilor de aderare la Uniunea Europeana si demararea din timp a actiunilor pentru satisfacerea, cat mai curand posibil dupa aderare, a conditiilor preliminare (pre-conditiilor) necesare pentru aplicarea prevederilor acquis-ului Schengen si accederea in acest spatiu.
    (15) Activitatea autoritatilor nationale si a celorlalte institutii publice implicate in indeplinirea obiectivelor prezentei strategii se fundamenteaza, in principal, pe urmatoarele principii:
    - Principiul cooperarii unitare. Managementul frontierei de stat se realizeaza unitar de catre GIRMIF si are la baza cooperarea institutiilor nationale cu atributii la frontiera, schimbul de date si informatii intre acestea si promovarea unitara a bunelor practici in domeniu.
    - Principiul conducerii autonome. Cooperarea inter-institutionala in domeniul managementului frontierei se realizeaza cu respectarea autonomiei fiecareia dintre structurile implicate.
    - Principiul complementaritatii. In cadrul managementului integrat al frontierei, cooperarea institutiilor cu atributii in domeniu se realizeaza astfel incat sa se evite vidul de competenta, paralelismele si diferendele privind exercitarea atributiilor.
    - Principiul continuitatii. Activitatile desfasurate pentru managementul frontierei sunt caracterizate de coerenta, se deruleaza etapizat, fara intrerupere si in ritm sustinut.
    - Principiul profesionalismului si motivarii personalului. Managementul integrat al frontierei presupune pregatirea profesionala a personalului conform noilor cerinte, proiectarea si utilizarea de parghii motivationale adecvate, in vederea desfasurarii activitatilor specifice la nivelul standardelor comunitare.
    - Principiul integritatii morale a personalului. In scopul mentinerii increderii cetatenilor in autoritatile nationale cu atributii in domeniul managementului frontierei, acestea vor dezvolta si urmari aplicarea de catre personalul propriu a unor inalte standarde morale.
    - Principiul transparentei si controlului democratic. Dezvoltarea unui dialog deschis cu societatea civila pentru intarirea acceptarii si sprijinului dat de catre cetateni in procesul de management integrat al frontierei.
    - Principiul cresterii eficientei si eficacitatii. In realizarea obiectivelor de management integrat al frontierei se urmareste cresterea eficientei si eficacitatii in intrebuintarea resurselor (umane, tehnice, tehnologice, informationale, financiare, logistice etc.), proprii fiecarei institutii, dar si complementar in forma reunita.
    - Principiul echifinalitatii. Pentru atingerea cu eficacitate a obiectivelor stabilite se utilizeaza combinatii de resurse si actiuni diversificate, fara absolutizarea unei singure variante.
    (16) Obiectivele fundamentale, prin prisma rezultatelor analizei stadiului actual al managementului frontierei si dinamicii criminalitatii transfrontaliere sunt:
    - Realizarea, pana la 01.01.2005 si perfectionarea, pana la 31.12.2006, a cadrului legal si administrativ de coordonare operationala unitara si coerenta, la nivel national, regional si local a managementului integrat al frontierei.
    - Reglementarea prin lege a cadrului de colaborare dintre institutiile nationale cu atributii in domeniul managementului integrat al frontierei Romaniei. Integrarea stransa si coordonarea unitara a sarcinilor indeplinite la frontiera si a celor desfasurate de alte autoritati in interiorul teritoriului national.
    - Realizarea, in anul 2004, si utilizarea efectiva, pe intreaga perioada de implementare a Strategiei, a unui mecanism eficient de monitorizare si evaluare a managementului integrat al frontierei la toate nivelurile.
    - Armonizarea deplina, pana la 31.12.2006, a legislatiei nationale specifice acquis-ului Uniunii Europene privind protectia frontierelor, migratia si azilul.
    - Finalizarea, pana la 31.12.2006, a procesului de dezvoltare a capacitatii administrative a institutiilor cu responsabilitati la frontiera.
    - Realizarea, pana la 31.12.2006, a infrastructurii corespunzatoare la frontiera, finalizarea subsistemelor de comunicatii, mobilitate, supraveghere si control adaptate specificului frontierelor (terestra, aeriana, fluviala si maritima) si asigurarea echipamentelor necesare.
    - Implementarea progresiva, pana la finele anului 2006, a procedurilor specifice privind protectia frontierelor, migratia si azilul, adecvat procesului de armonizare a actelor normative interne cu acquis-ul comunitar.
    - Amplificarea cooperarii internationale in domeniul managementului frontierei cu Statele Membre ale Uniunii Europene, tarile candidate la aderare la UE, tarile vecine, precum si cu alte tari.
    (17) Pentru realizarea obiectivelor se va adopta o politica unitara si coerenta a managementului integrat al frontierei, in spiritul politicii Uniunii Europene in domeniu, ce include cinci componente interdependente:
    a) un mecanism comun de coordonare si cooperare operationala;
    b) analiza de risc integrata comuna;
    c) personal si echipament interoperational;
    d) corp comun de legislatie;
    e) efort comun al tuturor institutiilor.
    (18) Optiunile strategice pentru realizarea obiectivelor managementului integrat al frontierei:

    1. Optimizarea organizatorica si asigurarea functionarii la standarde europene a institutiilor cu atributii la frontiera, pentru inlaturarea paralelismelor si suprapunerilor de competente, in ce priveste migratia, azilul, traficul de stupefiante si celelalte forme de infractionalitate;

    2. Managementul resurselor umane, tehnice, tehnologice, informationale, logistice, financiare etc. pe baza de programe multianuale sectoriale integrate si utilizarea eficienta a resurselor destinate securizarii frontierei de stat;

    3. Intensificarea actiunilor de prevenire a imigratiei ilegale in Romania, desfasurate in terte tari, in special in cele de origine si de tranzit ale imigrantilor:
    a) Implementarea sistematica a regulilor UE/Schengen referitoare la vize:
    (i) continuarea adaptarii la politica Uniunii Europene in domeniul vizelor;
    (ii) imbunatatirea caracteristicilor de siguranta pentru colantul vizei nationale;
    (iii) imbunatatirea capacitatii administrative a structurilor responsabile cu eliberarea vizelor.
    b) Cresterea rolului oficiilor consulare in prevenirea intrarii ilegale in Romania:
    (i) perfectionarea pregatirii personalului oficiilor consulare in domeniul descoperirii falsurilor in documente;
    (ii) dotarea adecvata, pe baza rezultatelor analizei de risc, a oficiilor consulare cu echipamente de descoperire a falsurilor in documente;
    (iii) perfectionarea metodologiei de verificare a cererilor de acordare a vizei romane si cresterea gradului de exigenta in tarile cu potential migrator;
    (iv) generalizarea utilizarii bazei de date cu intrebari specifice, pentru evaluarea oportunitatii acordarii vizelor;
    (v) elaborarea si aplicarea chestionarelor complexe in procedura de acordare a vizelor in cadrul reprezentantelor diplomatice sau consulare ale Romaniei;
    (vi) crearea conditiilor pentru eliberarea si verificarea autenticitatii vizelor prin sistemul informatizat "on-line".
    c) Intarirea rolului atasatilor de afaceri interne/ofiterilor de legatura in prevenirea migratiei ilegale:
    (i) extinderea retelei atasatilor de afaceri interne/ofiterilor de legatura in principalele tari de origine a migratiei ilegale si in cele de tranzit;
    (ii) intensificarea actiunilor atasatilor de afaceri interne/ofiterilor de legatura pe linia schimbului de date si informatii si elaborarii de rapoarte privind riscurile generate de migratia ilegala in tara in care isi desfasoara activitatea.
    d) Intensificarea cooperarii intre institutiile cu atributii la frontiera si consulate, in vederea depistarii si prevenirii migratiei ilegale;
    e) Cresterea rolului transportatorilor internationali in prevenirea intrarii/iesirii ilegale in/din Romania a cetatenilor tertelor tari:
    (i) perfectionarea pregatirii personalului transportatorilor in descoperirea falsurilor in documente;
    (ii) perfectionarea continutului protocoalelor de cooperare, in domeniul schimbului de informatii dintre Politia de Frontiera Romana (Autoritatea Nationala a Vamilor, alte servicii) si transportatorii internationali;
    (iii) stabilirea de metodologii specifice de lucru, efectuarea de analize periodice si adoptarea unor masuri eficiente de eliminare a riscului transportarii in/din Romania a persoanelor fara documente valabile;

    4. Controlul si supravegherea frontierei de stat a Romaniei:
    a) Asigurarea unei infrastructuri corespunzatoare desfasurarii controlului si supravegherii frontierei:
    (i) perfectionarea organizarii supravegherii frontierei;
    (ii) infiintarea, modernizarea si imbunatatirea organizarii punctelor de trecere a frontierei;
    (iii) modernizarea si extinderea retelei de centre de primire si cazare a cetatenilor straini care solicita statutul de refugiat si a celor depistati cu sedere ilegala pe teritoriul national.
    b) Asigurarea echipamentelor mobile si stationare, de supraveghere si control al frontierei terestre, aeriene, fluviale si maritime, necesare managementului operational (efectiv) al frontierei, adecvat situatiei de la frontiera. Integrarea acestora intr-un sistem unitar eficient de supraveghere si control al frontierei:
    (i) proiectarea si implementarea sistemului integrat pentru securitatea frontierei;
    (ii) dotarea cu categoriile si tipurile de echipamente necesare, diferentiat, in functie de analiza de risc si studiile de fezabilitate realizate, in conformitate cu recomandarile si cele mai bune practici comunitare;
    (iii) asigurarea echipamentelor corespunzatoare cantitativ si calitativ, adaptate caracteristicilor situatiei operative;
    (iv) asigurarea eficientei, prin evitarea paralelismelor de dotare si utilizarea intensiva (in comun) a echipamentelor;
    (v) asigurarea complementaritatii, compatibilitatii si interoperabilitatii echipamentelor din dotarea structurilor cu atributii la frontiera;
    (vi) asigurarea echipamentelor de comunicatie compatibile pentru facilitarea schimbului operativ de informatii intre autoritati, precum si a sistemelor informatice interconectate corespunzator.
    c) Optimizarea managementului participativ al frontierei:
    (i) imbunatatirea coordonarii si cooperarii, dintre toate institutiile nationale cu competente, privind controlul si supravegherea frontierei;
    (ii) generalizarea efectuarii controlului si supravegherii frontierei pe baza analizei integrate de risc, adaptata tipului de frontiera si folosita ca instrument de optimizare a managementului participativ al frontierei, precum si ca metoda de furnizare a informatiilor de incredere asupra situatiei de la frontiera;
    (iii) generalizarea aplicarii procedurilor de control si supraveghere prevazute in cadrul Manualului Politistului de Frontiera;
    (iv) monitorizarea eficientei si eficacitatii sistemelor de management participativ al frontierei;
    d) Asigurarea unei coordonari interne unitare si functionale a managementului participativ al frontierei, la toate nivelurile:
    (i) elaborarea Programului pentru implementarea Strategiei Nationale de Management Integrat al Frontierei de Stat a Romaniei, in perioada 2004 - 2006, cu stabilirea clara a actiunilor necesare, responsabilitatilor si termenelor de realizare efectiva a acestora, pentru atingerea obiectivelor propuse;
    (ii) elaborarea, acolo unde este necesar, de planuri sectoriale si regionale, bazate pe analiza riscului;
    (iii) delimitarea competentelor functionale ale ministerelor (agentiilor) pentru optimizarea managementului participativ la frontiera;

    5. Dezvoltarea cooperarii inter-institutionale pe teritoriul national:
    a) Perfectionarea coordonarii, la nivel central, regional si local, a sarcinilor comisiilor responsabile cu informatiile, rapoartele, pregatirea si receptivitatea la nereguli;
    b) Asigurarea/imbunatatirea comunicarii intre institutiile cu atributii la frontiera si stabilirea modului de aplicare a masurilor comune ce trebuie desfasurate pentru realizarea managementului integrat, astfel incat sa fie evitate excesul si disproportiile de dotare;
    c) Incheierea, in baza reglementarilor legale, si aplicarea efectiva a protocoalelor pentru schimbul de date si informatii intre autoritatile competente (politie de frontiera, organe vamale, politie, jandarmerie, servicii specializate, autoritati judecatoresti, parchet, procuratura, organe locale, alte organisme abilitate);
    d) Imbunatatirea metodelor si intensificarea actiunilor de cautare pe teritoriul national a persoanelor fara drept legal de sedere in tara;
    e) Imbunatatirea activitatii privind accesul lucratorilor straini pe piata fortei de munca din Romania;
    f) Intensificarea actiunilor in directia prevenirii si combaterii traficului de fiinte umane si exploatarii sexuale a copiilor;
    g) Perfectionarea controlului si supravegherii bazate pe informatii, in concordanta cu legislatia nationala si cu prevederile acordurilor de cooperare politieneasca;
    h) Extinderea actiunilor de combatere a infractionalitatii transfrontaliere, pe teritoriul national:
    (i) evaluarea permanenta a situatiei la frontiera si adoptarea masurilor specifice in interiorul teritoriului national;
    (ii) identificarea si diminuarea actiunii factorilor si conditiilor generatoare de emigratie ilegala, inasprirea pedepselor si aplicarea ferma a legii in astfel de cazuri;
    (iii) prevenirea constituirii, depistarea si desfiintarea retelelor de crima organizata transfrontaliera, trafic de fiinte umane constituite pe teritoriul national;
    (iv) organizarea si desfasurarea de controale complexe mixte pe traseele de tranzit de catre institutiile abilitate (Politia de Frontiera Romana, Autoritatea Nationala a Vamilor, Garda Financiara, Directia de Politie Rutiera, Comandamentul National al Jandarmeriei, Autoritatea Rutiera Romana, Registrul Auto Roman, Garda Nationala de Mediu si altele);
    i) Adaptarea managementului celor trei tipuri de frontiera: terestra, aeriana si pe apa, la cerintele comunitare;
    j) Sprijinul reciproc intre structurile specializate ale MAI si MApN pentru acoperirea necesarului de informatii referitoare la mediul si spatiul de interes in desfasurarea activitatilor specifice;

    6. Amplificarea cooperarii internationale, bilaterale si multilaterale privind managementul frontierei:
    a) Intensificarea cooperarii cu tarile vecine in domeniul managementului frontierei comune:
    (i) amplificarea cooperarii manageriale si operationale cu structurile similare din statele vecine;
    (ii) intensificarea schimbului de informatii, furnizarea de date temeinice si de incredere, privind situatia de la frontiera, controalele si masurile de supraveghere aplicate;
    (iii) perfectionarea canalelor de comunicare si activitatilor desfasurate in punctele, birourile si centrele de contact;
    (iv) modificarea sau denuntarea acordurilor de mic trafic si treceri simplificate si transformarea punctelor de mic trafic/treceri simplificate in puncte de trecere a frontierei deschise traficului international.
    b) Dezvoltarea cooperarii regionale cu statele riverane la Marea Neagra:
    (i) participarea activa la reuniunile anuale ale sefilor politiilor de frontiera/comandantilor garzilor de coasta din statele riverane la Marea Neagra;
    (ii) impulsionarea cooperarii prin schimb de date si informatii in cadrul Centrului de Informare si Coordonare la Marea Neagra de la Burgas (Republica Bulgaria), in scopul monitorizarii permanente a traficului navelor suspecte;
    (iii) initierea de exercitii comune, cu participarea navelor politiilor de frontiera si garzilor de coasta din statele riverane, pentru extinderea si perfectionarea cooperarii in domeniu.
    c) Intensificarea cooperarii cu Statele Membre ale Uniunii Europene:
    (i) schimbul de date si informatii, utile si relevante in domeniul infractional transfrontalier;
    (ii) protocoale/intelegeri pentru situatii de readmisie;
    (iii) intensificarea actiunilor de cooperare, in conformitate cu planurile, procedurile si organismele specifice ale Uniunii Europene.
    d) Perfectionarea mecanismului repatrierii, in conformitate cu legislatia nationala, a cetatenilor tertelor tari care au patruns in teritoriul national fara autorizare;
    e) Participarea la exercitii comune de combatere a actiunilor teroriste, desfasurate de structurile specializate ale MApN la obiective de importanta strategica aflate in zona de frontiera, impreuna cu structurile similare ale statelor vecine;

    7. Fluidizarea traficului legal al persoanelor si marfurilor la frontiera:
    a) Pregatirea personalului in vederea aplicarii, intr-o mai mare masura, a procedurii analizei integrate de risc in controlul efectuat la trecerea frontierei de stat;
    b) Cresterea volumului de operatiuni in procedura simplificata pe baza utilizarii analizei de risc;
    c) Dezvoltarea sistemului de analiza de date si informatii si gestiunea riscurilor;
    d) Crearea facilitatilor pentru primirea de informatii relevante care urmeaza a fi folosite in activitatea de investigatie si supraveghere vamala;
    e) Intarirea controlului operativ al operatiunilor vamale de tranzit pentru prevenirea fenomenului de sustragere de la vamuire;
    f) Sporirea gradului de responsabilitate decizionala a personalului cu privire la introducerea in tara a marfurilor prohibite sau restrictionate la import si a celor care pot dauna mediului inconjurator;
    g) Asigurarea, in punctele de trecere a frontierei, a controlului simultan al documentelor de calatorie, al mijloacelor de transport si al marfurilor prin alcatuirea, pregatirea si operationalizarea formatiunilor mixte de control (politisti de frontiera, personal vamal, sanitar, personal sanitar-veterinar si fitosanitar etc.);

    8. Asigurarea resurselor umane adecvate, din punct de vedere cantitativ si calitativ, prin:
    a) Stabilirea si asigurarea necesarului de personal, pe baza unei analize si a evaluarii riscului;
    b) Adaptarea legislatiei secundare referitoare la activitatile de resurse umane in institutiile cu atributii la frontiera, conform noului cadru legislativ proiectat dupa modelul aquis-ului comunitar, cu reguli clare privind: recrutarea, selectionarea, evolutia in cariera, evaluarea performantei profesionale, a starii si practicii disciplinare, motivarea si recompensarea personalului;
    c) Armonizarea sistemului de formare si pregatire continua a personalului, cu politicile de gestionare a carierelor profesionale; pregatirea personalului orientata pe nevoile de pregatire identificate in urma analizei modului de desfasurare a activitatilor curente, precum si pe baza unui sistem de feed-back privind eficacitatea sistemului de formare;
    d) Proiectarea si desfasurarea de programe de pregatire in domeniul managementului;
    e) Intensificarea pregatirii in domeniul informaticii, limbilor straine (de circulatie internationala si ale tarilor vecine), cunoasterii procedurilor de lucru, legislatiei, folosirii echipamentelor si in domeniul aplicativ-tactic, diferentiat pe categorii de personal si niveluri ierarhice;
    f) Desfasurarea de programe comune de pregatire specifica a personalului cu atributii la frontiera, pe probleme de interes, pe baza unor acorduri de cooperare bilaterale sau multilaterale;
    g) Dezvoltarea unui corp profesionist de formatori in cadrul centrelor de pregatire si cresterea implicarii celor mai buni experti in domeniu, in procesul de formare;
    h) Dezvoltarea cooperarii, in domeniul pregatirii resurselor umane, cu tarile membre ale Uniunii Europene, tarile candidate si terte tari:
    (i) incheierea de acorduri bilaterale si multilaterale cu organisme specializate pe linia pregatirii profesionale, in vederea formarii si dezvoltarii competentelor personalului in corelatie cu dinamica fenomenului infractionalitatii transfrontaliere si cu practicile europene in domeniu;
    (ii) organizarea de seminarii, simpozioane, conferinte, ateliere de lucru, schimburi de experienta pe probleme privind criminalitatea transfrontaliera, la care sa fie invitati experti din state membre UE/state candidate/state vecine;
    (iii) initierea si derularea de programe de twinning privind pregatirea de specialitate/manageriala a personalului, inclusiv pentru elaborarea specificatiilor tehnice pentru achizitia echipamentelor;

    9. Combaterea coruptiei in randul personalului institutiilor nationale cu atributii de supraveghere si control al frontierei de stat:
    a) Proiectarea si desfasurarea, la nivelul institutiilor de invatamant/locul de munca, de programe de educatie civica si conduita morala;
    b) Ridicarea nivelului recompenselor acordate personalului in cazul unor realizari profesionale deosebite;
    c) Stabilirea si aplicarea masurilor preventive;
    d) Intensificarea verificarilor specifice;
    e) Sanctionarea ferma a actelor de coruptie;
    f) Cooperarea internationala pe linia prevenirii si combaterii actelor de coruptie cu efecte transfrontaliere.

    10. Utilizarea cadrului de cooperare asigurat de Sistemul national de prevenire si combatere a terorismului, pentru obtinerea complementaritatii si/sau congruentei intre masurile adoptate pe linia securizarii frontierei, cu cele in materie de prevenire si combatere a terorismului, prin:
    a) Desfasurarea, intr-o viziune unitara, a tuturor categoriilor de misiuni ce revin institutiilor abilitate, in scopul identificarii si evaluarii constante a riscurilor si amenintarilor de natura terorista si a celor asociate;
    b) Protejarea teritoriului national, prin prevenirea accesului si blocarea la frontiera a fluxurilor de alimentare cu resurse umane, mijloace de actiune si/sau resurse logistice, apartinand unor entitati teroriste sau care ar putea fi folosite de catre acestea.

    11. Prevenirea poluarii si protectia mediului inconjurator:
    a) Organizarea si desfasurarea activitatilor proprii institutiilor cu atributii la frontiera cu respectarea normelor legale in domeniu;
    b) Prevenirea si combaterea oricaror tentative de poluare a mediului de catre terti;
    c) Armonizarea actiunilor pentru inlaturarea urmarilor catastrofelor naturale si ecologice.
    (19) Optiunile strategice (directiile de actiune) in domeniile prevenirii si combaterii coruptiei, prevenirii si combaterii terorismului, respectiv prevenirii poluarii si protectiei mediului inconjurator sunt cele prevazute de strategiile nationale si programele sectoriale ce acopera domeniile vizate, cu aspectele referitoare la frontiera.

    Sectiunea a V-a

    IMPLEMENTARE SI EVALUARE

    (20) Responsabilitatea coordonarii implementarii Strategiei revine Secretariatului GIRMIF si comisiilor de specialitate ce functioneaza in structura acestui organism, dupa caz.
    (21) Implementarea efectiva a Strategiei revine fiecareia dintre institutiile cu atributii in domeniu, in partile ce le privesc. Conducatorii (sefii) institutiilor raspund de indeplinirea obiectivelor ce le revin. La indeplinirea obiectivelor Strategiei participa si alte institutii ale statului, precum si organizatii neguvernamentale, care coopereaza potrivit competentelor si in conditiile legii.
    (22) Instrumentul de implementare il constituie "Programul de Implementare a Strategiei Nationale de Management Integrat al Frontierei de Stat a Romaniei, in perioada 2004 - 2006", care stabileste actiunile si responsabilitatile concrete ce revin fiecarui minister/institutii cu atributii in domeniu. In baza prevederilor Programului de implementare si in scopul realizarii acestuia, ministerele/institutiile cu atributii la frontiera vor elabora programe sectoriale proprii.
    (23) Monitorizarea implementarii Strategiei este esentiala pentru asigurarea coerentei masurilor adoptate la nivelul tuturor institutiilor cu atributii in domeniu.
    (24) In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 943/2001, evaluarea si analiza stadiului indeplinirii obiectivelor Strategiei se realizeaza periodic, in cadrul sedintelor de lucru ale GIRMIF, la termenele si in conformitate cu metodologia prevazute in acest sens.
    (25) Sarcina elaborarii rapoartelor cu privire la stadiul indeplinirii obiectivelor Strategiei revine Secretariatului GIRMIF, care asigura evidenta si comunicarea spre executare la autoritatile abilitate a tuturor deciziilor si masurilor adoptate in cadrul acestor sedinte, precum si a modului de indeplinire a acestora.
    (26) Resursele financiare pentru realizarea actiunilor vor fi prevazute in "Costurile implementarii Strategiei Nationale de Management Integrat al Frontierei de Stat a Romaniei, in perioada 2004 - 2006".
    (27) Sursele de finantare pentru implementarea Strategiei sunt urmatoarele:
    - fonduri de la bugetul de stat alocate institutiilor nationale cu responsabilitati privind managementul frontierei;
    - fonduri comunitare, in cadrul proiectelor de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;
    - fonduri rezultate din cofinantarea asigurata de statul roman impreuna cu statele Uniunii Europene;
    - credite externe garantate de Guvernul Romaniei;
    - credite externe care nu implica garantii guvernamentale;
    - donatii si sponsorizari, oferite/acceptate in conditiile legii;
    - alte surse.
    (28) Fondurile aferente indeplinirii obiectivelor de securizare a frontierei se planifica de catre fiecare dintre institutiile cu atributii in domeniu, in bugetele proprii, in raport cu prioritatile, resursele disponibile si etapele de realizare a sistemului de management integrat in perioada 2004 - 2006, in conditiile legii.
    (29) Documentele de implementare vor fi elaborate in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a "Strategiei Nationale de Management Integrat al Frontierei de Stat a Romaniei in perioada 2004 - 2006".
    (30) In procesul de implementare a Strategiei se au in vedere urmatorii factori critici de succes:
    - flexibilitatea in abordarea principiilor managementului integrat si a evolutiilor survenite in contextul intern si international;
    - corelarea actiunilor cuprinse in planificarile sectoriale proprii fiecarei institutii cu cele prevazute de strategia de management integrat;
    - stabilirea prioritatilor institutiilor si concordanta acestora cu obiectivele generale ale GIRMIF;
    - alocarea fondurilor adecvate pentru finantarea programelor de dotare cu mijloace si echipamente destinate securizarii frontierei, pentru incadrarea si pregatirea personalului, precum si pentru modernizarea infrastructurii;
    - monitorizarea si evaluarea stadiului actiunilor prevazute in programul de implementare a strategiei.

                                     *
                                *         *

    (31) Strategia Nationala de Management Integrat al Frontierei de Stat a Romaniei, in perioada 2004   2006 reflecta intentii si actiuni, proceduri si etape progresive ce vor fi urmarite cu consecventa chiar daca, intr o lume dinamica, aflata in permanenta schimbare, pot sa apara evolutii care sa necesite reconsiderari temporare.
    (32) Pornind de la concluzia ca obiectivele Strategiei sunt nu numai dezirabile ci si sustenabile, precum si de la faptul ca institutiile care realizeaza managementul integrat al frontierei dispun de un capital uman apt de performanta, implementarea prezentei Strategii va reprezenta un progres semnificativ pentru integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 471/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 471 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu