Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 482 din 18 aprilie 2003

pentru aprobarea Strategiei managementului integrat al frontierei de stat in perioada 2003 - 2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 309 din  8 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si avand in vedere dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 943/2001 privind infiintarea Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, cu completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Strategia managementului integrat al frontierei de stat in perioada 2003 - 2006, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

    ANEXA 1

                               STRATEGIA
managementului integrat al frontierei de stat in perioada 2003 - 2006

    Conceptul privind Strategia managementului integrat al frontierei de stat

    Strategia managementului integrat al frontierei de stat contine directiile de actiune si programele generale pentru aducerea la indeplinire, pe termen mediu si lung, a masurilor, activitatilor si actiunilor specifice institutiilor si organismelor abilitate ale statului roman de a desfasura activitati la si in legatura cu frontiera de stat, pentru optimizarea reglementarilor structurilor, actiunilor si dotarilor din acest domeniu, in baza unor criterii existente sau prognozate.
    Managementul integrat al frontierei de stat reprezinta sistemul de coordonare unitara a actiunilor si procedurilor desfasurate de institutiile si organismele abilitate prin lege sa asigure mentinerea starii de normalitate la frontiera de stat, realizarea cooperarii privind regimul de frontiera cu alte state si institutii similare din tarile vecine, precum si asigurarea compatibilizarii permanente cu normele si practicile de supraveghere si control al frontierei de stat aplicate in tarile Uniunii Europene.
    In contextul actual, in care optiunea fundamentala a politicii externe a Romaniei este integrarea in structurile europene si euroatlantice, pentru autoritatile romane obiectivul strategic principal il reprezinta intensificarea procesului de reforma si modernizare, in vederea compatibilizarii cu structurile similare ale statelor membre ale Uniunii Europene.
    Prin Strategia managementului integrat al frontierei de stat se urmareste coordonarea unitara la nivel central si teritorial, de catre structurile si organismele cu responsabilitati la frontiera, a actiunilor si masurilor intreprinse pentru securizarea frontierei de stat, monitorizarea si combaterea fenomenului infractional transnational, realizarea compatibilitatii cu normele si procedurile comunitare privind supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat in scopul asigurarii conditiilor pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
    Securizarea frontierei nationale, in special a celei de nord si de est, intarirea supravegherii si a controlului la frontiera de stat si implementarea managementului integrat constituie conditiile sine qua non ale succesului in combaterea eficienta a fenomenului infractional transnational.
    Necesitatea securizarii frontierei de stat a Romaniei este determinata de cresterea in amploare si complexitate a infractionalitatii transnationale, pe directia principala est-vest, de internationalizarea fenomenului criminalitatii organizate, precum si de existenta conditiilor favorizante ale acestor fenomene prin persistenta crizei economice, a conflictelor sociale, etnice si religioase, proliferarea actiunilor teroriste in unele state din vecinatatea si din apropierea granitelor Romaniei sau din lume.
    O atentie deosebita se acorda si se va acorda in continuare cooperarii cu structurile similare ale statelor vecine, ale statelor membre ale Uniunii Europene, precum si ale celorlalte state candidate.
    Complexitatea si amploarea fenomenului infractional, presiunea acestuia la frontierele tarii si necesitatea combaterii lui cu eficienta, concomitent cu asigurarea masurilor privind securizarea frontierei de stat, impun participarea efectiva a tuturor structurilor si organismelor statului cu responsabilitati la frontiera, in vederea realizarii unui management integrat al frontierei, compatibil cu practicile comunitare.
    Fiecare institutie/organism va intreprinde masurile si actiunile specifice in domeniile de competenta, sub coordonarea unitara a Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, propunand acestui organism solutii concrete pentru aplicarea prevederilor prezentei strategii in scopul eficientizarii controlului la frontiera de stat, al consolidarii relatiilor de buna vecinatate si al mentinerii stabilitatii in zona de interes a Romaniei.
    Grupul Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat stabileste conceptia de ansamblu si asigura coordonarea unitara de catre Guvern, pe baza Strategiei managementului integrat al frontierei de stat, a actiunilor si masurilor pentru securizarea frontierei de stat, desfasurate de Ministerul de Interne, autoritatile administratiei publice, de alte institutii publice si organizatii neguvernamentale pentru probleme din domeniul drepturilor omului, centralizeaza si monitorizeaza rezultatele cooperarii dintre institutiile abilitate si partenerii externi care au atributii in acest domeniu.
    Strategia managementului integrat al frontierei de stat urmareste sincronizarea si armonizarea actiunilor structurilor interne implicate in combaterea infractionalitatii transnationale.
    Realizarea acestor obiective va avea drept consecinta securizarea cu prioritate a frontierei de nord si de est a Romaniei, ca viitoare frontiera externa a Uniunii Europene, precum si implementarea practicii de control existente la frontierele interne ale Uniunii Europene.

    Factori de risc care impun adoptarea si implementarea Strategiei managementului integrat al frontierei de stat

    1. traficul de persoane la frontierele Romaniei;
    2. formele organizate de contrabanda cu bunuri de consum (alcool, tigari, cafea, animale si produse alimentare si nealimentare supuse controlului sanitar-veterinar etc.);
    3. actiunile organizate de contrabanda cu produse periculoase (mercur, materiale radioactive, armament etc.) sau supuse controlului destinatiei finale;
    4. contrabanda cu masini furate, efectuata de catre grupuri ale crimei organizate;
    5. contrabanda cu bunuri de patrimoniu pentru care exista o cerere mare in tarile Europei de Vest;
    6. traficul ilicit cu droguri, substante psihotrope si precursori ale acestora, materiale biologice si alte produse si substante ce reprezinta risc major pentru sanatatea publica si animala;
    7. traficul de marfuri contrafacute si pirat;
    8. traficul ilicit cu obiecte din materiale si pietre pretioase;
    9. traficul ilicit cu produse strategice;
    10. traficul ilicit cu deseuri, reziduuri si alte marfuri periculoase pentru sanatate si mediu;
    11. traficul cu specii din fauna si flora pe cale de disparitie;
    12. patrunderea in Romania a membrilor unor grupuri ale criminalitatii organizate, in vederea desfasurarii de activitati ilegale deosebit de periculoase (furturi, talharii, inselaciuni, omucideri) in zona punctelor de trecere a frontierei de stat si pe principalele rute de transport;
    13. pericolul pe care il prezinta, la adresa sigurantei nationale a Romaniei, actiunile intreprinse de servicii de informatii straine;
    14. trecerea frontierei in/din Romania pe baza documentelor de calatorie contrafacute;
    15. incalcarea sub diferite forme a prevederilor legislatiei vamale;
    16. posibilitatea infiltrarii pe teritoriul tarii noastre a elementelor apartinand unor retele ale terorismului international;
    17. concertarea unor actiuni specifice ale retelelor infractionale transnationale pentru atragerea participarii la comiterea faptelor ilegale a unor reprezentanti care isi desfasoara activitatea in institutiile statului;
    18. trecerea frauduloasa a frontierei de stat de catre persoane urmarite in temeiul legii, care incearca sa se sustraga raspunderii penale, sau in scopul comiterii de fapte infractionale;
    19. trecerea ilegala a frontierei de stat de catre diverse persoane a animalelor vii si a produselor de origine animala sau a altor produse supuse controalelor veterinare.

    Obiectivele strategice ale managementului integrat al frontierei de stat

    1. Adaptarea managementului frontierei de stat la standardele sistemului Uniunii Europene, garantarea combaterii efective a migratiei ilegale si contracararea oricaror tipuri de infractiuni:
    1.1. descentralizarea deciziei, a responsabilitatilor si a alocarii resurselor;
    1.2. cresterea numarului de functii operative la subunitatile de interventie din cadrul structurilor teritoriale ale Politiei de frontiera, ale autoritatii vamale si ale celorlalte institutii publice care sunt dispuse pe frontiera de nord si est a tarii, cu incadrarea in numarul de posturi si in cheltuielile de personal aprobate pentru institutiile mentionate, prin legile bugetare anuale;
    1.3. incorporarea mijloacelor tehnice intr-un sistem integrat de supraveghere si control la frontiera de stat, cresterea mobilitatii in actiune si a calitatii supravegherii viitoarei frontiere externe;
    1.4. implementarea sistemului radioelectric de observare si supraveghere pe sectiunea maritima a frontierei de stat;
    1.5. diminuarea pana la eliminare a controlului traficului de frontiera la viitoarea frontiera interna a Uniunii Europene.

    2. Armonizarea legislatiei interne cu acquisul comunitar si cu acquisul Schengen:
    2.1. inaintarea catre Parlamentul Romaniei a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania;
    2.2. adoptarea actelor normative necesare pentru realizarea conformitatii legislatiei Romaniei cu regulamentele, directivele si deciziile comunitare.

    3. Adaptarea procedurilor de control al traficului de frontiera, asigurarea infrastructurilor si echipamentelor necesare desfasurarii controalelor la standardele Uniunii Europene pentru frontiera externa, in perspectiva integrarii si de asigurare a fluiditatii traficului de persoane si bunuri la celelalte frontiere:
    3.1. infiintarea in toate punctele de trecere a frontierei de stat, deschise traficului international, a ghiseului unic de incasare a taxelor si a altor sume datorate in vama bugetului de stat, bugetelor locale si altor bugete, precum si a tarifelor institutiilor abilitate sa perceapa tarife la frontiera;
    3.2. generalizarea efectuarii controlului politienesc de frontiera si vamal in toate punctele de trecere a frontierei de stat simultan, la un singur filtru;
    3.3. separarea fluxurilor din punctele de trecere a frontierei de stat (calatori/marfa, cetateni ai statelor Uniunii Europene/alti cetateni);
    3.4. crearea unui sistem flexibil pentru schimbul de informatii cu autoritatile din tarile vecine si ale Uniunii Europene, ce au atributii la frontiera;
    3.5. infiintarea terminalelor de control sanitar-veterinar pentru animale vii si produse supuse controlului sanitar-veterinar si separarea acestui flux de restul tipurilor de marfuri, similar cu practica existenta la nivelul statelor din Uniunea Europeana;
    3.6. introducerea formatului uniform al stampilelor de intrare-iesire si a culorilor de cerneala la punctele de trecere a frontierei de stat, similare cu cele folosite de statele membre ale Uniunii Europene.

    4. Reconstructia sistemului institutional al Politiei de frontiera:
    4.1. finalizarea procesului de profesionalizare, prin inlocuirea functiilor de militari in termen cu functii de politisti de frontiera, cu incadrarea in cheltuielile de personal, in numarul maxim de posturi si structura acestora, aprobate Ministerului de Interne prin legile bugetare anuale;
    4.2. reorganizarea structurilor de la frontiera interna si externa, in perspectiva integrarii europene;
    4.3. implementarea planului privind repartitia fortelor si mijloacelor pentru imbunatatirea sistemului de supraveghere a frontierei externe prin disponibilizarea acestora de la frontiera interna;
    4.4. dezvoltarea componentei operative la structurile de executie, in vederea cresterii flexibilitatii, prin imbunatatirea dotarii.

    5. Perfectionarea sistemului cooperarii internationale, intensificarea cooperarii bilaterale si multilaterale cu organele de frontiera ale statelor vecine, precum si cu cele ale Uniunii Europene:
    5.1. infiintarea de puncte comune de control pentru trecerea frontierei cu statele vecine;
    5.2. infiintarea centrelor de contact pentru frontiera (Galati si Timisoara);
    5.3. incheierea de acorduri cu statele vecine, care sa reglementeze modalitatile de cooperare in problemele privind frontiera de stat;
    5.4. incheierea de documente bilaterale sau multilaterale ori modificarea si completarea celor existente in domeniul schimbului de informatii pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a criminalitatii transnationale cu statele vecine ori cu alte state interesate.

    6. Implementarea unui sistem performant de management al resurselor umane:
    6.1. proiectarea si aplicarea unui nou sistem de recrutare si selectie a personalului;
    6.2. reorganizarea structurala si functionala a institutiilor de invatamant si pregatire; reproiectarea sistemului de recompensare a personalului;
    6.3. adaptarea permanenta a misiunilor si obiectivelor structurilor cu atributii in domeniul formarii, pregatirii continue si educatiei personalului in raport cu situatia operativa si cu cerintele comunitare;
    6.4. orientarea invatamantului si a pregatirii continue a personalului catre formarea profesionala, accentuat practic-aplicativa, potrivit misiunilor;
    6.5. armonizarea sistemului de formare, pregatire continua si educatie a personalului cu politicile de gestionare a carierelor profesionale;
    6.6. implementarea elementelor de management al resurselor umane din Manualul politistului de frontiera.

    7. Realizarea unui sistem informational performant, compatibil cu sistemele tarilor membre ale Uniunii Europene:
    7.1. realizarea sistemului informatic on-line al frontierei, ca parte componenta a Sistemului national informatic (N.SIS):
    7.2. facilitarea accesului si a unei bune comunicari cu Sistemul de informatii Schengen (SIS), in conformitate cu principiile de folosire a acestui sistem, precum si cu alte baze de date care sa sprijine institutiile cu atributii la frontiera, pentru indeplinirea misiunilor specifice;
    7.3. asigurarea accesului la sistemele informatice: CIREFI*1), AFIS*2), SIRENE*3);
    7.4. proiectarea si realizarea sistemului informatic privind traficul in aeroporturi, ca parte a sistemului integrat de informatizare la frontiera.
------------
    *1) CIREFI - sistem complementar al SIS, prin care sunt gestionate datele referitoare la fenomenul criminalitatii transfrontaliere (rute, migratii etc.).
    *2) AFIS - sistem automat de codificare, stocare si comparare a urmelor si impresiunilor papilare.
    *3) SIRENE - Biroul national operativ si traducatori, care gestioneaza informatiile suplimentare referitoare la semnalarile de la N.SIS (Suplimentary Informative Request National Centry).

    8. Modernizarea dotarii cu mijloace tehnice si cu aparatura specifica, necesare indeplinirii misiunilor specifice ale Politiei de frontiera, in raport cu situatia operativa si sursele de finantare:
    8.1. achizitia de mijloace tehnice prin alocatii bugetare;
    8.2. bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoanele juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari sau prin contracte de comodat, in conditiile legii;
    8.3. achizitia de mijloace tehnice prin programe PHARE si alte programe de finantare internationala;
    8.4. achizitia de mijloace tehnice prin credite externe garantate guvernamental;
    8.5. modernizarea mijloacelor tehnice existente prin efectuarea unor transformari constructive si functionale, in vederea aducerii acestora la standardele europene.

    9. Restaurarea si modernizarea patrimoniului imobiliar al Politiei de frontiera:
    9.1. modernizarea imobilelor din dotarea structurilor Politiei de frontiera in vederea aducerii acestora la standardele europene;
    9.2. constructia, impreuna cu statele vecine, a unor puncte comune de control la trecerea frontierei de stat;
    9.3. modernizarea punctelor de trecere a frontierei de stat, in special la viitoarea frontiera externa, in perspectiva integrarii europene.

    10. Asigurarea unei structuri functionale flexibile, pentru executarea misiunilor in noile conditii impuse de practica comunitara:
    10.1. dimensionarea adecvata a structurilor Politiei de frontiera, in acord cu misiunile specifice;
    10.2. cresterea numarului de functii operative din cadrul structurilor teritoriale, dispuse in special pe frontiera de nord si est, concomitent cu reducerea numarului de functii de conducere cu 2% si a functiilor prevazute cu grade mari cu 5%, cu incadrarea in fondurile alocate cheltuielilor de personal, in numarul maxim de posturi si in structura acestora pentru Ministerul de Interne, prin legile bugetare anuale.

    11. Cooperarea la nivel national in lupta impotriva crimei organizate transfrontaliere, in toate domeniile, a Politiei de frontiera:
    11.1. cu structurile specializate din cadrul Ministerului de Interne (Inspectoratul General al Politiei Romane, Directia Generala de Informatii si Protectie Interna, Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiul National pentru Refugiati, Comandamentul National al Jandarmeriei si Agentia Nationala Antidrog):
    - realizarea unui schimb permanent si operativ de date si informatii pe domenii de interes, care concura la combaterea fenomenului infractional transnational;
    - organizarea unor actiuni si controale comune, la nivelul structurilor centrale si teritoriale, in medii sau locuri de interes operativ in care este semnalata prezenta persoanelor care se ocupa cu traficul de persoane ori sunt predispuse la infractiuni cu caracter transnational;
    - verificarea si utilizarea operativa a datelor referitoare la activitatea unor cetateni straini sau persoane suspecte a fi implicate in traficul de persoane, de armament si munitii, stupefiante, de moneda falsa, de masini furate sau in acordarea ilegala de vize;
    - executarea unor actiuni, investigatii si supravegherea la locurile si la punctele de incarcare in mijloacele de transport al produselor destinate exportului, in scopul prevenirii iesirii clandestine din tara a cetatenilor romani si straini;
    - identificarea si supravegherea calificata a persoanelor cunoscute ca se indeletnicesc cu calauzirea si trecerea ilegala a cetatenilor straini sau romani peste frontiera;
    - desfasurarea unor actiuni comune pentru combaterea actelor ilegale cu caracter transnational;
    11.2. cu structurile competente din cadrul Ministerului Justitiei:
    - informarea reciproca cu date operative de interes, utile in prevenirea actelor infractionale transnationale, si combaterea fenomenului infractional transnational;
    - punerea la dispozitie, in conditiile legii, a persoanelor arestate preventiv sau condamnate, solicitate de sefii unitatilor teritoriale ale Politiei de frontiera in vederea efectuarii urmaririi penale;
    - informarea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera cu privire la persoanele arestate preventiv sau condamnate, implicate in cazuri care au vizat infractionalitatea transnationala, puse in libertate, indiferent de modalitatea dispusa de organele judiciare, ori invoite din penitenciare;
    - acordarea sprijinului necesar personalului penitenciarelor cu prilejul predarii-preluarii la punctele de frontiera a persoanelor condamnate, cetateni straini sau romani care au solicitat executarea pedepselor in propria tara;
    - culegerea si schimbul reciproc de date si informatii despre actele preparatorii in vederea savarsirii infractiunilor de frontiera, apartenenta, legatura si implicarea in coordonarea retelelor de trafic de catre cei retinuti in penitenciare;
    - conectarea sistemului informatic al Politiei de frontiera la baza de date a Directiei Generale a Penitenciarelor, referitoare la persoanele detinute, in scopul usurarii verificarii operative a existentei in penitenciare a unor persoane cautate de catre Politia de frontiera;
    - asigurarea unei cooperari stranse cu parchetele locale pentru rezolvarea operativa si legala a cauzelor in care au fost implicate persoane care au incalcat regimul juridic al frontierei de stat;
    11.3. cu structurile competente din cadrul Ministerului Turismului:
    - asigurarea aplicarii cadrului legal pentru efectuarea turismului organizat pe baza de contracte, pentru turistii care sosesc in Romania individual sau in grup, cu servicii turistice in pachet sau izolate, precumparate;
    - transmiterea oportuna a agentiilor de turism sau a companiilor hoteliere de turism din Romania, posesoare de licenta pentru efectuarea turismului organizat, si a partenerilor acestora din strainatate, precum si orice modificare a sistemului de contracte dintre acestea;
    - solutionarea oportuna, in spiritul legii, a problemelor si eventualelor neconcordante ce apar in completarea documentelor de calatorie, in scopul fluidizarii traficului acestei categorii de persoane si depistarii documentelor false (falsificate);
    11.4. cu structurile competente din cadrul Ministerului Finantelor Publice:
    - asigurarea schimbului eficient de date si informatii necesare combaterii actiunilor ilegale in zona de frontiera si in zona speciala de supraveghere vamala;
    - acordarea reciproca a sprijinului operativ pentru indeplinirea atributiilor specifice structurilor autoritatii vamale si ale Politiei de frontiera;
    - efectuarea, in baza unor planuri comune de actiune in zona de frontiera, a controalelor asupra mijloacelor de transport, depozitelor, containerelor, trenurilor, sediilor si altor obiective unde se gasesc bunuri supuse sau care urmeaza sa fie supuse unui regim vamal. Cu aceasta ocazie, daca se descopera persoane clandestine, migranti, armament, munitie, substante explozive, toxice sau radioactive ori alte materiale ce ar putea fi folosite in scop terorist, le preda imediat Politiei de frontiera cu proces-verbal pentru efectuarea cercetarilor si intreprinderea masurilor prevazute de lege;
    - participarea si colaborarea, in conditiile legii, in vederea sustinerii unor activitati coordonate impotriva traficului international de droguri;
    11.5. cu structurile competente din cadrul Ministerului Apararii Nationale:
    - schimbul de date si informatii cu privire la persoanele care au savarsit infractiuni la regimul juridic al frontierei de stat;
    - cunoasterea situatiei operative de profil, identificarea persoanelor apartinand institutiei militare, semnalate cu incalcari ale reglementarilor legale;
    - descoperirea, prevenirea, informarea reciproca si contracararea oricaror actiuni de incalcare a reglementarilor legale ce vizeaza traficul de marfuri cu regim special, de atragere a unor structuri din cadrul Ministerului Apararii Nationale si al Ministerului de Interne in activitati de incalcare a legislatiei;
    - sprijinul reciproc in derularea unor actiuni specifice si acoperirea nevoilor de informatii in medii si spatii de interes pentru fiecare institutie;
    11.6. cu structurile competente din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor:
    - asigurarea colaborarii in scopul administrarii fondului forestier in conditiile respectarii regimului silvic si a gestionarii durabile a vanatului;
    - realizarea unui segment comun Ministerul de Interne - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor al sistemului informatic si informational, parte a N.SIS;
    - schimbul operativ si permanent de date si informatii de interes comun in vederea prevenirii si combaterii pescuitului ilegal in apele de frontiera si a braconajului in fondul cinegetic;
    - asigurarea executarii, in conformitate cu prevederile legale, a activitatilor specifice pe linie fitosanitara si sanitar-veterinara in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;
    - asigurarea colaborarii pe linia schimbului de informatii, la nivelul structurilor teritoriale, privind combaterea infractionalitatii transnationale;
    11.7. cu structurile competente din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei:
    - asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta si legalitate a transportului pasagerilor Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane - TAROM, care calatoresc pe tronsoanele interne ale zborurilor externe, precum si pe cele internationale;
    - pregatirea personalului Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane - TAROM pentru participarea la combaterea fenomenului migrationist, asigurarea urcarii la bordul aeronavelor a persoanelor care au documente valabile, in conformitate cu legislatia statului roman;
    11.8. cu structurile competente din cadrul Ministerului Afacerilor Externe:
    - informarea reciproca, in mod operativ, in ceea ce priveste reglementarile in politica de vize si orice probleme aparute in legatura cu controlul la frontiera de stat al unor persoane oficiale acreditate in Romania;
    - initierea in comun a negocierii, semnarii si colaborarea in vederea intreprinderii procedurilor de intrare in vigoare a unor acorduri bilaterale privind cooperarea intre autoritatile romane si cele din statele vecine;
    - cooperarea in vederea promovarii intereselor Romaniei in diferite domenii, inclusiv prin desfasurarea unor actiuni comune;
    - initierea in comun a unor proiecte legislative cu aplicabilitate si la frontiera de stat;
    - acordarea de sprijin reciproc in rezolvarea unor probleme ale cetatenilor straini care au savarsit acte ilegale la frontiera de stat (contactarea ambasadelor, a consulatelor, initierea unor discutii cu reprezentanti oficiali ai tarilor respective in Romania);
    - realizarea unui sistem informational integrat intre sectiile consulare ale ambasadelor Romaniei si Politia de frontiera si convenirea unui procedeu rapid de solutionare a cazurilor deosebite (verificari de persoane, aprobari de vize, eliberarea unor documente de calatorie etc.);
    11.9. cu structurile competente din cadrul Ministerului Administratiei Publice:
    - desfasurarea unor activitati comune pentru deschiderea unor noi puncte de frontiera sau modernizarea celor existente;
    - sprijinirea Politiei de frontiera, in limitele prevazute de lege, pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, referitor la intretinerea fasiei de protectie (intretinerea fasiei arate si a culoarului bornelor);
    - sprijinirea Politiei de frontiera in popularizarea legislatiei specifice;
    - participarea la activitatile specifice ale celor doua institutii in vederea imbunatatirii permanente a cooperarii;
    11.10. cu structurile competente din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei:
    - asigurarea schimbului eficient de date si informatii de interes comun in vederea prevenirii actelor ilegale in zona de competenta a Politiei de frontiera, in special in punctele de control pentru trecerea frontierei;
    - asigurarea executarii in conformitate cu prevederile legale a activitatilor specifice pe linie medicala in punctele de control pentru trecerea frontierei;
    11.11. cu structurile competente din cadrul Ministerului Integrarii Europene:
    - realizarea schimbului de date si informatii cu privire la masurile ce au fost intreprinse si care privesc si Politia de frontiera pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    - desfasurarea unor actiuni comune in cadrul procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana;
    - acordarea de sprijin reciproc pentru realizarea obiectivelor proprii cuprinse in programul de aderare;
    - participarea la activitati comune care au ca obiect pregatirea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana;
    11.12. cu structurile competente din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului:
    - realizarea, potrivit legii, a unor actiuni comune de combatere a actelor ilegale in zona de competenta a Politiei de frontiera, in vederea prevenirii si descoperirii actiunilor de poluare a mediului ambiant;
    - acordarea de sprijin reciproc in vederea solutionarii evenimentelor care au avut ca urmare poluarea mediului in zona de competenta a Politiei de frontiera;
    11.13. cu structurile competente din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei:
    - acordarea sprijinului necesar in vederea asigurarii si mentinerii unui sistem de comunicatii viabil, eficient si util;
    - imbunatatirea permanenta a sistemului de comunicatii al Politiei de frontiera, pentru ca aceasta structura sa isi indeplineasca eficient misiunile incredintate;
    11.14. cu structurile competente din cadrul Secretariatului General al Guvernului:
    - acordarea sprijinului necesar Politiei de frontiera pentru promovarea, prin Ministerul de Interne, a unor proiecte de lege cu privire la frontiera de stat;
    - realizarea schimbului de date si de informatii in probleme ce privesc frontiera de stat;
    11.15. cu structurile competente din cadrul Serviciului Roman de Informatii:
    - cunoasterea, prevenirea si contracararea faptelor din domeniul infractionalitatii transnationale de natura a aduce atingere sigurantei nationale ori de drept comun;
    - informarea reciproca cu datele si informatiile pe care fiecare institutie le detine si sunt utile pentru indeplinirea atributiilor specifice date in competenta;
    - initierea si participarea la actiuni comune, in limitele conferite de lege, fiecarei institutii, pe linia prevenirii si combaterii faptelor din domeniul infractionalitatii transnationale;
    - realizarea de activitati specifice, de interes comun, in domeniul imbunatatirii sistemului informatic;
    11.16. cu structurile competente din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale:
    - acordarea sprijinului necesar Politiei de frontiera pentru realizarea unor legaturi speciale de buna calitate, la nivelul tuturor structurilor;
    - punerea la dispozitie Politiei de frontiera a infrastructurii de comunicatii, in vederea realizarii sistemului informatic on-line;
    - realizarea schimbului de date si de informatii in probleme ce privesc frontiera de stat;
    - desfasurarea unor activitati comune pentru protectia informatiilor;
    11.17. cu structurile competente din cadrul Serviciului de Informatii Externe:
    - dezvoltarea relatiilor de colaborare in scopul cunoasterii, prevenirii si contracararii fenomenelor si actiunilor din sfera criminalitatii organizate transnationale, de natura a aduce atingere sigurantei nationale sau intereselor tarii;
    - informarea reciproca cu date de interes in domeniul criminalitatii organizate transnationale pe care partile le detin si sunt utile in indeplinirea atributiilor specifice sau necesita interventia comuna pentru cunoasterea, prevenirea si contracararea planurilor si actiunilor ce vizeaza siguranta nationala;
    - schimbul de date si de informatii referitoare la sfera terorismului si a criminalitatii internationale desfasurate de organizatii specializate in astfel de activitati, grupari mafiote si alte grupuri infractionale ce opereaza in zona de frontiera.

    Factori critici de succes pentru implementarea Strategiei managementului integrat al frontierei de stat

    1. asigurarea, din bugetele anuale aprobate institutiilor cu responsabilitati in domeniu, a unei finantari adecvate realizarii programelor de implementare a Strategiei managementului integrat al frontierei de stat;
    2. mentinerea obiectivului de securizare a frontierei de stat ca o prioritate a tuturor institutiilor cu responsabilitati in domeniu;
    3. dezvoltarea comunicarii si colaborarii intre institutiile implicate;
    4. adoptarea oportuna a legislatiei specifice privind Strategia managementului integrat al frontierei de stat.

                                    *
                                  *   *

    Romania are nevoie mai mult ca oricand de o coeziune institutionala, pragmatism si o viziune pe termen mediu si lung, ca etapa premergatoare aderarii la Uniunea Europeana. Eforturile in domeniile politicii externe, economico-financiare si de securizare a frontierei de stat trebuie sa se imbine in mod armonios cu dimensiunea sociala care sa asigure solidaritate si parteneriat social.
    Conform opiniei generale, migratia ilegala si criminalitatea transfrontaliera sunt fenomene alarmante, in crestere exponentiala, ce au la baza atat explozia demografica, cat si decalajele economice accentuate intre statele dezvoltate si cele ale lumii a treia. In prezent ansamblul de masuri privind securizarea frontierei de stat vizeaza tocmai combaterea acestor fenomene, instaurarea unui climat de normalitate si eliminarea cauzelor care genereaza acest fenomen.
    Strategia managementului frontierei Romaniei raspunde atat complexului de riscuri si provocari, cat si oportunitatilor care configureaza mediul strategic al acestui inceput de secol.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 482/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 482 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu