Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.902 din 29.11.2016

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1014 din 16 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) A.N.L. coordonează constituirea, atragerea şi administrarea unor surse de finanţare, în condiţiile legii, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere. 2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Depozitarea resurselor şi derularea activităţilor specifice programelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin instituţii financiare autorizate potrivit legii şi agreate de A.N.L. pe bază de convenţii. 3. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5Obiectivele A.N.L. sunt prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 4. La articolul 6 alineatul (1), literele b) - d) , g) , j) , m) , r) şi ş) vor avea următorul cuprins: b)asigură realizarea de construcţii de locuinţe în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)realizează investiţii privind construcţia de locuinţe sau intervenţii la construcţiile existente în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)fundamentează cererile anuale de alocaţii de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de construcţii de locuinţe prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ g)stabileşte plafoanele maximale de cost ale locuinţelor executate prin programele proprii prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ........ ................ ................ ................ ................ ......... j)efectuează toate operaţiunile imobiliare necesare construirii, finalizării şi predării către beneficiari a locuinţelor construite prin programele proprii prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;........ ................ ................ ................ ................ ........ m)încheie contracte şi/sau convenţii, în condiţiile legii, cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în vederea dobândirii terenurilor destinate construcţiei de locuinţe; ........ ................ ................ ................ ................ ........ r)elaborează proceduri cu privire la condiţiile specifice de desfăşurare a programelor proprii prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ş)asigură achiziţionarea, administrarea şi gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, necesare desfăşurării activităţii, conform prevederilor legale; 5. La articolul 6 alineatul (1), literele i) , o) şi p) se abrogă. 6. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9Oficiile regionale pentru locuinţe care asigură realizarea programelor de construcţii de locuinţe A.N.L. în teritoriu se înfiinţează prin hotărâre a Consiliului de administraţie al A.N.L. şi nu au personalitate juridică. 7. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10Oficiile regionale pentru locuinţe, ca structură regională, se dezvoltă pe măsura cuantificării volumului de activitate din teritoriu şi identificării unor programe de dezvoltare a construcţiei de locuinţe pentru diferite zone ale ţării. 8. La articolul 13, partea introductivă va avea următorul cuprins: Articolul 13Oficiile regionale pentru locuinţe au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 9. La articolul 13, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins: a)asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin A.N.L. în vederea executării contractelor încheiate cu autorităţile publice locale şi/sau centrale şi a convenţiilor încheiate cu instituţiile financiar-bancare, după caz; b)colaborează cu organele administraţiilor publice locale şi/sau centrale în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 10. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Conducerea A.N.L. se realizează prin Consiliul de administraţie ca organ executiv. 11. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă. 12. Articolul 15 se abrogă. 13. Articolul 16 se abrogă. 14. La articolul 17, litera a) va avea următorul cuprins: a)Consiliul de administraţie al A.N.L., organ executiv compus din 5-7 membri desemnaţi şi numiţi prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice; 15. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Mandatul membrilor Consiliului de administraţie al A.N.L. este de regulă de 4 ani şi este valabil până la încetarea aplicabilităţii ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la art. 17 lit. a). 16. Articolul 23 va avea următorul cuprins: Articolul 23Consiliul de administraţie al A.N.L. funcţionează în condiţiile legii şi în baza unui regulament de organizare şi funcţionare, adoptat de către Consiliul de administraţie în exerciţiu şi aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. 17. Articolul 24 va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Secretariatul Consiliului de administraţie al A.N.L. este asigurat de A.N.L.(2) Numirea, atribuţiile, remuneraţia şi revocarea secretarului Consiliului de administraţie sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie, prevăzut la art. 23, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind salarizarea. 18. Articolul 25 va avea următorul cuprins: Articolul 25Atribuţiile preşedintelui Consiliului de administraţie sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie. 19. La articolul 26, literele b) şi e) vor avea următorul cuprins: b)poate delega o parte din atribuţiile sale unui director general adjunct sau unui director din conducerea operativă a A.N.L., după caz; delegarea de atribuţii se face în scris; ........ ................ ................ ................ ................ ........ e)emite decizii de angajare, modificare şi încetare, după caz, a raporturilor de muncă şi aplică sancţiuni disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al A.N.L. şi orice alte decizii în exercitarea atribuţiilor sale, în condiţiile legii; 20. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) În cadrul structurii organizatorice a A.N.L., prin hotărâri ale Consiliului de administraţie al A.N.L., se pot organiza birouri, servicii şi alte compartimente, precum şi oficii regionale pentru locuinţe, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat, în condiţiile legii. 21. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Structura operativă a A.N.L. este formată din direcţii, servicii, birouri şi alte compartimente, precum şi oficii regionale pentru locuinţe, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 22. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 31(1) Salarizarea personalului A.N.L. se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli al A.N.L., aprobat în condiţiile legii. 23. Articolul 32 se abrogă. 24. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", sintagma „ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" se înlocuieşte cu sintagma „ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice" şi sintagma „oficii teritoriale" se înlocuieşte cu sintagma „oficii regionale pentru locuinţe". Articolul II Hotărârea Guvernului nr. 620/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUDACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Vasile DîncuMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Dragoş-Nicolae PîslaruMinistrul finanţelor publice,Anca Dana DraguSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 902/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 902 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu