Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.892 din 27.10.2015

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Timiş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 02 noiembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 106606, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Timiş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza pentru reabilitarea acestuia cu fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Timiş, care va asigura funcţionarea în cadrul imobilului sus-menţionat a Centrului Militar Zonal Timiş şi a Biroului de Informare Recrutare, precum şi a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“ - filiala Timiş, a Asociaţiei „Cultul Eroilor“ şi a Casei de Ajutor Reciproc „Carp“ Timiş, într-un termen de un an de la data preluării imobilului, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 213/2014.Articolul 3După reabilitarea imobilului prevăzută la art. 2, Consiliul Judeţean Timiş va asigura mutarea Centrului Militar Zonal Timiş şi a Biroului de Informare Recrutare din imobilul 901 Timişoara în acest imobil, într-un termen de un an de la data preluării imobilului. Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului, obligaţiile şi termenele prevăzute la art. 2 şi 3, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 5(1) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Consiliul Judeţean Timiş va prelua odată cu imobilul prevăzut la art. 2 şi contractul de închiriere derulat de către Ministerul Apărării Naţionale pentru un spaţiu din cadrul imobilului, având ca obiect un cabinet medical, cu termen de valabilitate până la data de 17 iunie 2020. Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Bucureşti, 27 octombrie 2015. Nr. 892. ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea bunului mobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
106606 8.19.01 Imobil 641 Municipiul Timişoara, str. Piaţa Libertăţii nr. 5-7, judeţul Timiş, CF 429140 Nr. cad. 429140 Construcţii şi teren*) 857.060 860.737,04 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

*) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.ANEXA Nr. 2 DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Timiş

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi/valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoană juridică la care se transmite imobilul/CUI
106606 8.19.01 641 Timişoara Municipiul Timişoara, str. Piaţa Libertăţii nr. 5-7, judeţul Timiş CF 429140 Nr. cad. 429140 860.737,04 1. Construcţii: Pavilionul A: - Suprafaţă construită - 1.438 mp - Suprafaţă desfăşurată - 4.314 mp - Valoare contabilă - 104,34 lei Pavilionul B: - Suprafaţă construită - 176 mp - Suprafaţă desfăşurată - 176 mp - Valoare contabilă - 9,82 lei Pavilionul C: - Suprafaţă construită - 577 mp - Suprafaţă desfăşurată - 577 mp - Valoare contabilă - 9,60 lei Pavilionul D: - Suprafaţă construită - 11 mp - Suprafaţă desfăşurată - 11 mp - Valoare contabilă - 1.787,78 lei Total suprafaţă construită - 2.202 mp Total suprafaţă desfăşurată - 5.078 mp Total valoare contabilă - 1.911,54 lei 2. Amenajări la terenuri: - Reţea energie electrică subterană - 35 ml - Valoare contabilă - 0,7 lei Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Domeniul public al judeţului Timiş CUI -4358029

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi/valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoană juridică la care se transmite imobilul/CUI
- Reţea alimentare cu apă - 40 ml - Valoare contabilă - 0,8 lei - Reţea canalizare - 27 ml - Valoare contabilă - 0,81 - Platouri betonate sau asfaltice - 3.350 mp - Valoare contabilă - 33,5 lei - Împrejmuiri din prefabricate - 93 ml - Valoare contabilă - 3,72 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 39,53 lei 3. Suprafaţa terenului - 5.278 mp - Valoare contabilă - 858.785,97 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 892/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 892 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu