Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.865 din 31.10.2018

privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 06 noiembrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Valoarea de inventar, descrierea tehnică, denumirea administratorilor şi codurile de clasificaţie ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului se modifică potrivit datelor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Institutul Naţional de Statistică actualizează în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, operează modificarea şi completarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. 1. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Toni Greblă Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Tudorel Andrei Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale unor imobile înscrise în domeniul public al statului, pentru care se modifică valoarea de inventar şi specificaţiile tehnice

Nr. crt. Nr. MFP Denumirea Codul de clasificaţie Denumirea administratorului CIF administrator Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 37092 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ ALBA 4331481 S utilă = 472,22 mp, nr. CF 84963-C1-U1 (condominiu), S teren cotă indiviză = 194 mp (din 328 mp) Ţara: România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 9 908.210
2 152744 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ ARAD 3519828 Sc total=119+88=207 mp are 2 corpuri, unite (C1 şi C2) ScC1 (casă) = 119 mp (parter + pod), ScC2 (sediu) = 88 mp, S desf. total = 238 (coresp. C1) + 440 (coresp. C2) = 678 mp, Regim de înălţime = S + P + 2E + M, S teren = 302 mp, nr. CF 308928 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, calea Iuliu Maniu nr. 77 1.068.789
3 150133 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BACĂU 4353242 are 6 corpuri, din care 3 corpuri birouri şi 3 corpuri anexe, cabină poartă, garaje, anexă; ScC1 (birouri parter) = SdC1 = 352 mp ScC2 (cabină poartă parter) = SdC2 = 32 mp ScC3 (garaje parter) = SdC3 = 154 mp ScC4 (anexă parter) = SdC4 = 57 mp ScC5 (birouri parter) = SdC5 = 154 mp ScC6 (birouri parter) = SdC6 = 292 mp Sc total = 1.041 mp = Sdesf. total = 1.041 mp SdC1 + (SdC2 + SdC3 + SdC4) + SdC5 + SdC6 = 352 + (32 + 154 + 57) + 154 + 292 = 798 + (243) = 1.041 mp Regim de înălţime = parter S teren = 2.500 mp din acte, = 2.547 mp măsuraţi, nr. CF 67591 Ţara: România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 51 5.494.615
4 27412 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BOTOŞANI 3585538 Sc măsurată = 295 mp; Sc desf. = 887 mp; Regim de înălţime = D + P + 2E; nr. CF 59355-C1 Ţara: România, judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 46 2.054.000
5 154578 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BRAŞOV 4443221 Sc măsurată= 271 mp; Scdesf. = 897 mp; Regim de înălţime = S + P + E + M; S teren = 956 mp din acte = 956,80 mp măsuraţi, nr. CF 101780 Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. 1 Mai nr. 47 2.576.855
0 1 2 3 4 5 6 7 8
6 37276 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BRĂILA 4343036 ocupă 11 încăperi la parter şi 15 încăperi la etaj, în bloc Turn cu regim de înălţime P + 11E S utilă totală = 344 mp (condominiu), nr. CF 70114-C1-U22 Ţara: România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Unirii nr. 72, bl. TURN, parter, Brăila, CP 6100 322.192
7 158542 Teren aferent nr. MF 37276 8.29.08 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BRĂILA 4343036 S teren cotă indiviză = 88,34 mp (31,92 mp sub bloc şi 56,42 în afara blocului), nr. CF 70114-C1-U22 Ţara: România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Unirii nr. 72, bl. TURN parter, Brăila, CP 6100 42.813
8 36352 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU 4299747 S utilă = 313,73 mp nr. CF 52418-C1-U5 (coresp. bloc D2, condominiu) Ţara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, etaj P + mezanin, bl. D1-D2 403.539
9 158545 Teren aferent nr. MF 36352 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU 4299747 S teren în cotă indiviză = 83,77 mp (coresp. bloc D2, condominiu), nr. CF 52418 Ţara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, etaj P + mezanin, bl. D1-D2 67.903
10 161954 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU 4299747 S utilă = 159,20 mp (coresp. bloc D1, condominiu), S teren în cotă indiviză = 88,64 mp (coresp. bloc D1, condominiu) nr. CF 58132-C1-U6 Ţara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, etaj P + mezanin, bl. D1-D2 471.442
11 27835 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ CĂLĂRAŞI 3797220 S utilă = 322,00 mp S măsurată = 357 mp, nr. CF 20615_C1_U4 (condominiu), ocupă 22 de camere în imobil format din 2 tronsoane, regim de înălţime P + 5E Ţara: România, judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Progresului nr. 23, bl. B34, et. 2 603.636
12 150135 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ CLUJ 4565318 ScC1 (cld. pt. sediu) = 106 mp, Sc Total = ScC1 + ScC2 = 106 + 49 = 155 mp; S desf. C1 = 819,44 mp, regim de înălţime (C1) = D + P + 3E + M ScC2 (constr. anexă garaj) = 49 mp, S desf C2 = 49 mp S desf.total = SdC1 + SdC2 = 819,44 + 49 = 868,44 mp; regim de înălţime C2 = parter, nr. CF 316199 Ţara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 13 3.045.800
13 121063 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ GALAŢI 3127247 Sc = 246,00 mp Sd = 602,10 mp regim de înălţime = S + P + 1E, nr. CF 110185 Ţara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 80 1.184.820
14 121062 Teren aferent nr. MF 121063 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ GALAŢI 3127247 S teren = 548,00 mp, nr. CF 110185 Ţara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 80 249.830
15 37639 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ GIURGIU 4352611 Su = 440 mp (condominiu), nr. CF 30349-C1-U10 Ţara: România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. N. Droc. Barcian nr. 14, bl. MUV 1 - parter + mezanin, nr. ap. 43 1.034.600
16 37672 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ IALOMIŢA 4364829 S utilă = 282,00 mp (condominiu), nr. CF: 30101-C1-U14 Ţara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Parcului nr. 4, bl. B27, scara B, parter, nr. ap. 104 395.456
17 158549 Teren aferent nr. MF 37672 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ IALOMIŢA 4364829 S teren cotă indiviză = 78 mp (condominiu), nr. CF: 30101-C1-U14 Ţara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Parcului nr. 4, bl. B27, scara B, parter, nr. ap. 104 12.749
18 37216 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MEHEDINŢI 4337379 S utilă = 352 mp (condominiu), ocupă demisol + parter, S teren în cotă indiviză = 634/100 dintr-un teren cu S = 473 mp, nr. CF 52570-C1-U10 Ţara: România, judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 93, bloc C13, scara 1-2, etaj demisol + parter, nr. ap. sediu 509.300
19 150134 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ NEAMŢ 2612863 are 4 corpuri, din care 2 corpuri clădiri administrative, un corp garaj şi un corp de legătură; ScC1 (clădire) = 230 mp din acte, = 252 mp măsurată ScC2 (garaje) = 54 mp din acte; = 56 mp măsurată; ScC3 (corp legătură) = 53 mp din acte; = 6 mp măsurată; ScC4 (corp clădire) = 145 mp din acte; = 145 mp măsurată; Sctotal = ScC1 + ScC2 + ScC3 + ScC4 = 252 + 56 + 6 + 145 = 459 mp măsurată; SdC1 = 474 mp; SdC2 = 56 mp; SdC3 = 6 mp; SdC4 = 335 mp; Sdesf.totală = Sdesf C1 + Sdesf. C2 + Sdesf. C3 + Sdesf. C4 = 474 + 56 + 6 + 335 = 871 mp măsurată; regim de înălţime C1 = P + E; regim de înălţime C2 = P; regim de înălţime C3 = P; regim de înălţime C4 = S + P + M; S teren = 2.032 mp din acte; = 1.958 mp măsurată; nr. CF = 55409 Ţara: România, judeţul Neamţ, municipiul Piatra- Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 7 2.719.000
20 147760 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ VÂLCEA 2540848 S utilă = 487,29 mp (condominiu), ocupă parter şi etaj, nr. CF 37548-C1-U28 Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1 (fost Calea lui Traian nr. 140) 748.069
21 158544 Teren aferent nr. MF 147760 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ VÂLCEA 2540848 S teren cotă indiviză = 152 mp (condominiu), nr. CF: 37548/UAT Râmnicu Vâlcea Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1 (fost Calea lui Traian nr. 140) 16.821
22 34135 Clădire sediu administrativ 8.29.08 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 7593088 S utilă = 16.521,51 mp S totală = 18.064,60 mp, Sc.desf. = 24.013 mp, regim de înălţime = S + P + M + 6E + T, S teren în cotă aferentă = 3.055,38 mp, nr. CF 227909-C1-U1 (condominiu) Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Libertăţii nr. 16 42.145.514SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 865/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 865 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu