Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.865 din 31.10.2018

privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 06 noiembrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Valoarea de inventar, descrierea tehnică, denumirea administratorilor şi codurile de clasificaţie ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului se modifică potrivit datelor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Institutul Naţional de Statistică actualizează în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, operează modificarea şi completarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. 1. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Toni Greblă Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Tudorel Andrei Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale unor imobile înscrise în domeniul public al statului, pentru care se modifică valoarea de inventar şi specificaţiile tehnice

Nr. crt. Nr. MFP Denumirea Codul de clasificaţie Denumirea administratorului CIF administrator Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 37092 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ ALBA 4331481 S utilă = 472,22 mp, nr. CF 84963-C1-U1 (condominiu), S teren cotă indiviză = 194 mp (din 328 mp) Ţara: România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 9 908.210
2 152744 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ ARAD 3519828 Sc total=119+88=207 mp are 2 corpuri, unite (C1 şi C2) ScC1 (casă) = 119 mp (parter + pod), ScC2 (sediu) = 88 mp, S desf. total = 238 (coresp. C1) + 440 (coresp. C2) = 678 mp, Regim de înălţime = S + P + 2E + M, S teren = 302 mp, nr. CF 308928 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, calea Iuliu Maniu nr. 77 1.068.789
3 150133 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BACĂU 4353242 are 6 corpuri, din care 3 corpuri birouri şi 3 corpuri anexe, cabină poartă, garaje, anexă; ScC1 (birouri parter) = SdC1 = 352 mp ScC2 (cabină poartă parter) = SdC2 = 32 mp ScC3 (garaje parter) = SdC3 = 154 mp ScC4 (anexă parter) = SdC4 = 57 mp ScC5 (birouri parter) = SdC5 = 154 mp ScC6 (birouri parter) = SdC6 = 292 mp Sc total = 1.041 mp = Sdesf. total = 1.041 mp SdC1 + (SdC2 + SdC3 + SdC4) + SdC5 + SdC6 = 352 + (32 + 154 + 57) + 154 + 292 = 798 + (243) = 1.041 mp Regim de înălţime = parter S teren = 2.500 mp din acte, = 2.547 mp măsuraţi, nr. CF 67591 Ţara: România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 51 5.494.615
4 27412 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BOTOŞANI 3585538 Sc măsurată = 295 mp; Sc desf. = 887 mp; Regim de înălţime = D + P + 2E; nr. CF 59355-C1 Ţara: România, judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 46 2.054.000
5 154578 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BRAŞOV 4443221 Sc măsurată= 271 mp; Scdesf. = 897 mp; Regim de înălţime = S + P + E + M; S teren = 956 mp din acte = 956,80 mp măsuraţi, nr. CF 101780 Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. 1 Mai nr. 47 2.576.855
0 1 2 3 4 5 6 7 8
6 37276 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BRĂILA 4343036 ocupă 11 încăperi la parter şi 15 încăperi la etaj, în bloc Turn cu regim de înălţime P + 11E S utilă totală = 344 mp (condominiu), nr. CF 70114-C1-U22 Ţara: România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Unirii nr. 72, bl. TURN, parter, Brăila, CP 6100 322.192
7 158542 Teren aferent nr. MF 37276 8.29.08 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BRĂILA 4343036 S teren cotă indiviză = 88,34 mp (31,92 mp sub bloc şi 56,42 în afara blocului), nr. CF 70114-C1-U22 Ţara: România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Unirii nr. 72, bl. TURN parter, Brăila, CP 6100 42.813
8 36352 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU 4299747 S utilă = 313,73 mp nr. CF 52418-C1-U5 (coresp. bloc D2, condominiu) Ţara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, etaj P + mezanin, bl. D1-D2 403.539
9 158545 Teren aferent nr. MF 36352 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU 4299747 S teren în cotă indiviză = 83,77 mp (coresp. bloc D2, condominiu), nr. CF 52418 Ţara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, etaj P + mezanin, bl. D1-D2 67.903
10 161954 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU 4299747 S utilă = 159,20 mp (coresp. bloc D1, condominiu), S teren în cotă indiviză = 88,64 mp (coresp. bloc D1, condominiu) nr. CF 58132-C1-U6 Ţara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, etaj P + mezanin, bl. D1-D2 471.442
11 27835 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ CĂLĂRAŞI 3797220 S utilă = 322,00 mp S măsurată = 357 mp, nr. CF 20615_C1_U4 (condominiu), ocupă 22 de camere în imobil format din 2 tronsoane, regim de înălţime P + 5E Ţara: România, judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Progresului nr. 23, bl. B34, et. 2 603.636
12 150135 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ CLUJ 4565318 ScC1 (cld. pt. sediu) = 106 mp, Sc Total = ScC1 + ScC2 = 106 + 49 = 155 mp; S desf. C1 = 819,44 mp, regim de înălţime (C1) = D + P + 3E + M ScC2 (constr. anexă garaj) = 49 mp, S desf C2 = 49 mp S desf.total = SdC1 + SdC2 = 819,44 + 49 = 868,44 mp; regim de înălţime C2 = parter, nr. CF 316199 Ţara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 13 3.045.800
13 121063 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ GALAŢI 3127247 Sc = 246,00 mp Sd = 602,10 mp regim de înălţime = S + P + 1E, nr. CF 110185 Ţara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 80 1.184.820
14 121062 Teren aferent nr. MF 121063 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ GALAŢI 3127247 S teren = 548,00 mp, nr. CF 110185 Ţara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 80 249.830
15 37639 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ GIURGIU 4352611 Su = 440 mp (condominiu), nr. CF 30349-C1-U10 Ţara: România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. N. Droc. Barcian nr. 14, bl. MUV 1 - parter + mezanin, nr. ap. 43 1.034.600
16 37672 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ IALOMIŢA 4364829 S utilă = 282,00 mp (condominiu), nr. CF: 30101-C1-U14 Ţara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Parcului nr. 4, bl. B27, scara B, parter, nr. ap. 104 395.456
17 158549 Teren aferent nr. MF 37672 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ IALOMIŢA 4364829 S teren cotă indiviză = 78 mp (condominiu), nr. CF: 30101-C1-U14 Ţara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Parcului nr. 4, bl. B27, scara B, parter, nr. ap. 104 12.749
18 37216 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MEHEDINŢI 4337379 S utilă = 352 mp (condominiu), ocupă demisol + parter, S teren în cotă indiviză = 634/100 dintr-un teren cu S = 473 mp, nr. CF 52570-C1-U10 Ţara: România, judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 93, bloc C13, scara 1-2, etaj demisol + parter, nr. ap. sediu 509.300
19 150134 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ NEAMŢ 2612863 are 4 corpuri, din care 2 corpuri clădiri administrative, un corp garaj şi un corp de legătură; ScC1 (clădire) = 230 mp din acte, = 252 mp măsurată ScC2 (garaje) = 54 mp din acte; = 56 mp măsurată; ScC3 (corp legătură) = 53 mp din acte; = 6 mp măsurată; ScC4 (corp clădire) = 145 mp din acte; = 145 mp măsurată; Sctotal = ScC1 + ScC2 + ScC3 + ScC4 = 252 + 56 + 6 + 145 = 459 mp măsurată; SdC1 = 474 mp; SdC2 = 56 mp; SdC3 = 6 mp; SdC4 = 335 mp; Sdesf.totală = Sdesf C1 + Sdesf. C2 + Sdesf. C3 + Sdesf. C4 = 474 + 56 + 6 + 335 = 871 mp măsurată; regim de înălţime C1 = P + E; regim de înălţime C2 = P; regim de înălţime C3 = P; regim de înălţime C4 = S + P + M; S teren = 2.032 mp din acte; = 1.958 mp măsurată; nr. CF = 55409 Ţara: România, judeţul Neamţ, municipiul Piatra- Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 7 2.719.000
20 147760 Clădire sediu administrativ 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ VÂLCEA 2540848 S utilă = 487,29 mp (condominiu), ocupă parter şi etaj, nr. CF 37548-C1-U28 Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1 (fost Calea lui Traian nr. 140) 748.069
21 158544 Teren aferent nr. MF 147760 8.29.08 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ VÂLCEA 2540848 S teren cotă indiviză = 152 mp (condominiu), nr. CF: 37548/UAT Râmnicu Vâlcea Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1 (fost Calea lui Traian nr. 140) 16.821
22 34135 Clădire sediu administrativ 8.29.08 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 7593088 S utilă = 16.521,51 mp S totală = 18.064,60 mp, Sc.desf. = 24.013 mp, regim de înălţime = S + P + M + 6E + T, S teren în cotă aferentă = 3.055,38 mp, nr. CF 227909-C1-U1 (condominiu) Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Libertăţii nr. 16 42.145.514SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 865/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 865 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu