Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.858 din 06.11.2013

privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 13 noiembrie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniului public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea, codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi/sau adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome si companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
1 65001 8.28.01 Clădire sediu Potcoava (at. rep., depozit carb., magazie, gard, antenă) St = 2468 mp, Sconstr_C1 - canton = 109 mp, Sdesf_C1 - canton = 109 mp, Sconstr_C3 - atelier = 75 mp, Sdesf_C3 - atelier = 75 mp, Sconstr_C4 - depozit = 48 mp, Sdesf_C4 - depozit = 48 mp, Sconstr_C5 - magazie = 30 mp, Sdesf_C5 - magazie = 30 mp, clădire tip P, CF nr. 50201, UAT Potcoava Ţara: România; judeţul: Olt; oraşul Potcoava; satul Potcoava -Fălcoeni; nr.: -; Olt 1998 8.792
2 65035 8.28.01 Canton 1 Deduleşti St = 2841 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 70033, UAT Mircea Vodă Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Mircea Vodă; satul Deduleşti; nr.: -; 1998 10.055
3 65040 8.28.01 Canton Budeşti St = 3931 mp, Sconstr_C1 - canton = 51 mp, Sdesf_C1 - canton = 51 mp, Sconstr_C2 - anexă = 18 mp, Sdesf_C2 - anexă = 18 mp, Sconstr_C3 - anexă = 13 mp, Sdesf_C3 - anexă = 13 mp, clădire tip P, CF nr. 20582, UAT Budeşti Ţara: România; judeţul: Călăraşi; oraşul Budeşti; Str. Gării; nr.: -; 1998 14.998
4 65041 8.28.01 Canton Dorobanţu St = 4537 mp, Sconstr_C1 - canton = 122 mp, Sdesf_C1 - canton = 122 mp, Sconstr_C2 - anexă = 67 mp, Sdesf_C2 - anexă = 67 mp, Sconstr_C3 - anexă = 4 mp, Sdesf_C3 - anexă = 4 mp, Sconstr_C4 - anexă = 7 mp, Sconstr_C4 - anexă = 7 mp, Sconstr_C5 - anexă = 27 mp, Sdesf_C5 - anexă = 27 mp, clădire tip P, CF nr. 20190, UAT Dorobanţu Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dorobanţu; -; nr.: -; 1998 21.466
5 65043 8.28.01 Canton Gurbăneşti St = 3192 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 330 mp, clădire tip P+2, Sconstr_C2 - anexă = 155 mp, Sdesf_C2 - anexă = 155 mp, CF nr. 20172, UAT Gurbăneşti Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Gurbăneşti; -; nr.: -; 1998 189.329
6 65044 8.28.01 Baracă tip Bacău 306 Ţăndărei - sediu formaţie St = 5092 mp, Sconstr_C1 - sediu_formaţie = 100 mp, Sdesf_C1 - sediu_formaţie = 100 mp, Sconstr_C2 - anexă = 295 mp, Sdesf_C2 - anexă = 295 mp, Sconstr_C3 - anexă = 37 mp, Sdesf_C3 - anexă = 37 mp, clădire tip P, CF nr. 20124, UAT Ţăndărei Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Ţăndărei; Str. Silozului; nr.: -; 1998 1
7 65046 8.28.01 Canton exploatare Urziceni Valea Plopi St = 2552 mp, Sconstr_C1 - canton = 62 mp, Sdesf_C1 - canton = 62 mp, Sconstr_C2 - anexă = 43 mp, Sdesf_C2 - anexă = 43 mp, clădire tip P, CF nr. 20097, UAT Urziceni Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; nr.: -; 1998 27.247
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
8 65053 8.28.01 Canton Smeeni St = 1026 mp, Sconstr_C1 - canton = 77 mp, Sdesf_C1 - canton = 154 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 69 mp, Sdesf_C2 - anexă = 69 mp, CF nr. 20493, UAT Smeeni Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Smeeni; satul Sălcioara; nr.: -; 1998 23.272
9 65064 8.28.01 Canton Însurăţei St = 2938 mp, Sconstr_C1 - canton = 104 mp, Sdesf_C1 - canton = 208 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 155 mp, Sdesf_C2 - anexă = 155 mp, Sconstr_C3 - anexă = 39 mp, Sdesf_C3 - anexă = 39 mp, CF nr. 70803, UAT Însurăţei Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul Însurăţei; -; nr.: -; 1998 54.886
10 65338 8.28.01 Canton hidrotehnic Catalina St = 6751 mp, Sconstr_C1 - canton = 71 mp, Sdesf_C1 - canton = 142 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - grajd = 82 mp, Sdesf_C2 - grajd = 82 mp, CF nr. 23295, UAT Catalina Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Catalina; -; nr.: -; DAO 1980 33.421
11 65342 8.28.01 Canton hidrotehnic Araci St = 2859 mp, Sconstr_C1 - canton = 51 mp, Sdesf_C1 - canton = 51 mp, Sconstr_C2 - magazie = 146 mp, Sdesf_C2 - magazie = 146 mp, clădire tip P, CF nr. 23487, UAT Vâlcele Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Vâlcele; satul Araci; -; nr.: -; DAO 1989 9.194
12 65345 8.28.01 Canton hidrotehnic Târgu Secuiesc St = 4823 mp, Sconstr_C1 - canton = 133 mp, Sdesf_C1 - canton = 266 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - magazie = 21 mp, Sdesf_C2 - magazie = 21 mp, Sconstr_C3 - pivniţă = 20 mp, Sdesf_C3 - pivniţă = 20 mp, Sconstr_C4 - magazie = 67 mp, Sdesf_C4 - magazie = 67 mp, Sconstr_C5 - atelier = 71 mp, Sdesf_C5 - atelier = 71 mp, Sconstr_C6 - magazie = 142 mp, Sdesf_C6 - magazie = 142 mp, CF nr. 24590, UAT Târgu Secuiesc Ţara: România; judeţul: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; str. Papp Mihaly; nr.: 7; DAO 1980 49.539
13 106257 8.03.02 Insula Belina DAAV St = 2103885 mp, Sconstr_C1 - dig_şi_parapet = 9910 mp, Sconstr_C2 - parapet = 403 mp, Sconstr_C3 - dig_şi_parapet = 18411 mp, codul hidrografic al cursului de apă: XIV, CF nr. 20793, UAT Seaca Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Seaca; -; nr.: -; 1998 2.787.800
14 106258 8.03.02 Braţul Pavel L = 4587 m, St = 1368773 mp, Sconstr_C1 - dig = 3928 mp, Sconstr_C2 - dig = 655 mp, Sconstr_C3 - dig = 3629 mp, codul hidrografic al cursului de apă: XIV, CF nr. 20792, UAT Seaca Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Seaca; -; nr.: -; 1998 450.000
15 116882 8.28.01 Staţia Meteo Dâlga St = 3600 mp, Sconstr_C1 - canton = 114 mp, Sdesf_C1 - canton = 114 mp, Sconstr_C2 - anexă = 3 mp, Sdesf_C2 - anexă = 3 mp, clădire tip P, CF nr. 20517, UAT Dor Mărunt Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; satul Dâlga - Gară; nr.: -; 1971 35.672


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 858/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 858 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu