Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.839 din 09.11.2016

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 18 noiembrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar a şase imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structuri de aviaţie subordonate, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2(1) Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 26159 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al Judeţului Neamţ, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.(3) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. Articolul 3Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0435 Reşiţa, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 101109 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor înscrise în anexa nr. 4. Articolul 4Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5. Articolul 5Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti, înregistrate la poziţia cu nr. MFP 35.892 şi 102.714, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 6Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Articolul 7Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: p. Ministrul afacerilor interne, Ioan Buda, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea MAI - structurile de aviaţie subordonate, ale căror valori de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

Număr MFP Codul de clasificaţie Denumirea Persoana juridică ce administrează imobilul CUI Adresa imobilului Valoarea de inventar (actualizată) lei
159363 8.19.01 Imobil 62-15 Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie (UM 0900) CUI 24367374 Bucureşti 19.681.058,28
155216 8.19.01 Imobil 62-10 Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie (UM 0900) CUI 24367374 Bucureşti 7.686.005,67
155435 8.19.01 Imobil 62-14 Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie (UM 0900) CUI 24367374 Judeţul Dolj 7.740.287,77
155443 8.19.01 Imobil 62-12 Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Iaşi (UM 0972) CUI 24824573 Judeţul Iaşi 198.665,27
155444 8.19.01 Imobil 62-13 Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea (UM 0973) CUI 24849870 Judeţul Tulcea 68.849,68
153876 8.19.01 Imobil 62-07 Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Cluj (UM 0971) CUI 24683180 Judeţul Cluj 2.430.846,57

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al Judeţului Neamţ, a cărui valoare de inventar se actualizează

Număr MFP Codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul [CUI] Valoarea totală a bunului imobil reactualizată (în lei)
26159 8.19.01 48 – 100 Judeţul Neamţ Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al Judeţului Neamţ, CUI 2613460 7.757.105,61

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al Judeţului Neamţ, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune casării şi valorificării

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul [CUI] Caracteristicile tehnice ale construcţiei care trece în domeniul privat al statului Valoarea bunului care trece în domeniul privat al statului (lei)
26159 (parţial) 8.19.01 Număr cadastru intern: 48 – 100 - 04 Judeţul Neamţ Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al Judeţului Neamţ, CUI 2613460 1 construcţie: C4 - Magazie instrucţie Sc = 74 mp Sd = 74 mp C.F. nr. 58771 28.736,67

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0435 Reşiţa a cărui valoare de inventar se actualizează

Număr MFP Codul de clasificare Denumirea bun Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea de inventar actualizată (lei)
101109 8.19.01 45-171 Judeţul Caraş-Severin Unitatea Militară 0435 Reşiţa CUI 4396308 6.811.152,67

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne, a cărui valoare de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea de inventar actualizată (lei)
155181 8.19.01 42-31 Judeţul Hunedoara Ministerul Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie (CUI) 25949915 9.458.635,80

ANEXA Nr. 6DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti, pentru care se actualizează valoarea de inventar şi caracteristicile tehnice se modifică

Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice Valoarea de inventar actualizată (lei)
35.892 8.25.01 50-01 Municipiul Bucureşti, str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sectorul 2 Ministerul Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) - 4283767 Teren = 2.206 mp 6 construcţii Sc = 1.568 mp Sd = 8.717,63 mp CF nr. 217571 67.939.534,59
102.714 8.19.01 50-07 Municipiul Bucureşti, sectorul 1 Ministerul Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) - 4283767 Teren + construcţii 1.650.601,64SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 839/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 839 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu