E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 83 din  3 februarie 2005

privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 din 11 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ministerul Justitiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care asigura elaborarea, coordonarea si aplicarea strategiei si a programului de guvernare in vederea bunei functionari a justitiei ca serviciu public si vegheaza la stricta aplicare a legii, in conformitate cu principiile democratice ale statului de drept.
    (2) Ministerul Justitiei are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    Relatiile Ministerului Justitiei cu Consiliul Superior al Magistraturii, instantele judecatoresti si Ministerul Public sunt stabilite prin lege.

    CAP. 2
    Functiile si principalele atributii ale Ministerului Justitiei

    Art. 3
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Justitiei indeplineste urmatoarele functii:
    a) elaboreaza strategia prin care se asigura fundamentarea si elaborarea programului de guvernare in domeniul justitiei;
    b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura realizarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea intregului sistem al justitiei, pe baza strictei aplicari a dispozitiilor prevazute de Constitutie si de celelalte acte normative;
    c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    d) de autoritate centrala romana in domeniul cooperarii si asistentei judiciare internationale, potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura controlul asupra aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor si unitatilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in subordinea sa;
    f) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 4
    In exercitarea functiilor prevazute la art. 3 si pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Ministerul Justitiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

    I. in domeniul elaborarii de strategii si programe si al prevenirii si combaterii criminalitatii si coruptiei:
    1. stabileste masurile ce urmeaza a fi cuprinse in programul de guvernare si in programul legislativ al Guvernului in domeniul justitiei;
    2. elaboreaza, coordoneaza si monitorizeaza implementarea strategiilor, programelor si planurilor de prevenire a criminalitatii si coruptiei; analizeaza si evalueaza rezultatele, efectele si impactul produs de strategiile, programele si planurile de prevenire a criminalitatii si coruptiei;
    3. initiaza si dezvolta programe cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale, cu atributii in domeniul studierii si prevenirii criminalitatii si coruptiei;
    4. elaboreaza strategii si programe in concordanta cu documentele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa si ale Consiliului Europei, cu normele dreptului comunitar, precum si cu procedurile jurisdictiilor internationale acceptate;
    5. negociaza, implementeaza si monitorizeaza programele internationale de asistenta tehnica si financiara pentru sistemul justitiei, prevenirea criminalitatii si coruptiei;

    II. in domeniul elaborarii, avizarii proiectelor de acte normative si sintetizarii practicii instantelor judecatoresti:
    1. elaboreaza proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul de activitate al Ministerului Justitiei; participa la sustinerea proiectelor de legi in cadrul comisiilor parlamentare si in plenul celor doua Camere;
    2. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri si alte acte normative complexe ce intereseaza domeniul justitiei, fiind autorizat, in exclusivitate, sa editeze si sa publice editiile oficiale ale acestora;
    3. participa, in conditiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale;
    4. analizeaza concordanta actelor normative cu acquisul comunitar, in special sub aspectul garantarii accesului liber la justitie si al respectarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;
    5. analizeaza si avizeaza din punct de vedere al legalitatii proiectele de acte normative elaborate de celelalte ministere si de organele de specialitate ale administratiei publice centrale, care se supun spre adoptare Guvernului, cu exceptia proiectelor de hotarari ale Guvernului cu caracter individual prevazute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 50/2005;
    6. examineaza si face propuneri referitoare la adaptarea legislatiei pentru asigurarea compatibilitatii cu obligatiile asumate prin conventii internationale la care Romania este parte; contribuie la activitatea de armonizare a legislatiei in procesul de integrare europeana si euroatlantica;
    7. efectueaza studii, analize si documentari privind necesitatea initierii, completarii sau modificarii unor acte normative din domeniul justitiei; organizeaza si coordoneaza activitatea de sistematizare, simplificare si perfectionare a legislatiei din domeniul sau de activitate;
    8. organizeaza si efectueaza lucrarile de statistica judiciara si cele privind evolutia fenomenului judiciar; face propuneri, in conditiile legii, de promovare a unor recursuri in interesul legii si intocmeste, in acest sens, studii de practica judiciara;
    9. realizeaza sinteze privind practica judiciara pe ramuri de drept si pe institutii ale dreptului, in vederea informarii specialistilor, dar si a opiniei publice cu privire la modul de interpretare si de aplicare a dispozitiilor legale de larg interes;
    10. editeaza buletine informative, culegeri de acte normative si de practica judiciara, precum si alte materiale din domeniul sau de activitate;

    III. in domeniul dreptului international si al cooperarii judiciare internationale:
    1. indeplineste atributiile ce ii revin in calitate de autoritate centrala romana in domeniul cooperarii judiciare internationale, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;
    2. elaboreaza studii privind dezvoltarea cadrului juridic bilateral si multilateral in domeniul justitiei;
    3. indeplineste formalitatile prevazute de legislatia in vigoare in vederea aprobarii, negocierii si semnarii tratatelor bilaterale in domeniul cooperarii judiciare internationale si in alte materii interesand domeniul justitiei;
    4. elaboreaza proiectele actelor normative prevazute de legislatia in vigoare in vederea ratificarii/aderarii/aprobarii tratatelor bilaterale si multilaterale in domeniul cooperarii judiciare internationale si in alte materii interesand domeniul justitiei, incheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental;
    5. participa la reuniunile internationale in domeniul sau de competenta;
    6. urmareste respectarea obligatiilor asumate de Romania prin conventiile adoptate sub egida Organizatiei Natiunilor Unite, Consiliului Europei, Conferintei Internationale de Drept International Privat si altor organizatii internationale, precum si a intelegerilor bilaterale interesand domeniul justitiei, la care Romania este parte;
    7. examineaza modul in care se respecta drepturile si libertatile fundamentale ale omului in administrarea justitiei si in care sunt duse la indeplinire obligatiile asumate de Romania prin instrumentele juridice internationale in aceasta materie si face, cand este cazul, propuneri de imbunatatire a legislatiei;
    8. realizeaza studii privind jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;

    IV. in domeniul integrarii europene si euroatlantice:
    1. asigura coordonarea unitara a procesului de stabilire a obiectivelor ce intra in competenta sa, specifice aderarii la Uniunea Europeana, urmareste realizarea acestora, intocmind documentele programatice in relatia cu structurile Uniunii Europene;
    2. asigura relatia cu structura juridica a NATO, participand la negocierea documentelor cu caracter normativ ce se elaboreaza sub egida Aliantei Nord-Atlantice;
    3. asigura pregatirea exercitarii competentei de reprezentare a statului roman in fata Curtii Europene de Justitie de la Luxemburg;

    V. in domeniul protectiei victimelor si reintegrarii sociale a infractorilor:
    1. coordoneaza, in conditiile legii, activitatea serviciilor de protectie a victimelor infractiunilor si reintegrare sociala a infractorilor si exercita controlul asupra acestor activitati;
    2. exercita atributiile care ii revin in ceea ce priveste selectia, recrutarea si pregatirea profesionala a personalului serviciilor de protectie a victimelor infractiunilor si reintegrare sociala a infractorilor, precum si cariera acestuia;
    3. elaboreaza metodologii necesare punerii in aplicare a legislatiei in vigoare, formuleaza standarde si modele de bune practici in domeniu;

    VI. in domeniul supravegherii executarii pedepselor:
    1. conduce, indruma si verifica activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnatilor si a unor masuri educative aplicate minorilor si asigura conditiile pentru respectarea drepturilor si indatoririlor prevazute de lege pentru aceste categorii de persoane;
    2. verifica modul de punere in executare a hotararilor judecatoresti prin care s-au luat masuri de siguranta cu caracter medical;
    3. intocmeste lucrari pregatitoare si face propuneri in legatura cu cererile de gratiere si de comutare a pedepselor;
    4. efectueaza lucrarile necesare pentru informarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea solutionarii cererilor de stramutare a cauzelor, in conditiile stabilite de lege;

    VII. in domeniul asigurarii si perfectionarii personalului din aparatul propriu si din unitatile subordonate:
    1. exercita atributiile care ii revin potrivit legii privind numirea personalului propriu, a asistentilor judiciari, a personalului Institutului National de Criminologie, al Institutului National de Expertize Criminalistice, al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate acestuia, al Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie si a celuilalt personal din sistemul justitiei;
    2. organizeaza, coordoneaza si indruma, in conditiile legii, activitatea de selectare, formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului din aparatul propriu si din unitatile subordonate;
    3. intocmeste, potrivit legii, lucrarile necesare pentru acordarea gradelor militare, inaintarea in grad, trecerea in rezerva si mentinerea in functie a personalului militar din sistemul justitiei;
    4. propune, in conditiile legii, acordarea de decoratii civile si militare;
    5. indeplineste atributiile prevazute de lege in legatura cu functionarii publici cu statut special din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

    VIII. in domeniul organizarii, coordonarii si controlului, potrivit legii, al unor profesii liberale si activitati conexe:
    1. indeplineste atributiile care ii sunt stabilite prin lege cu privire la notarii publici, executorii judecatoresti, executorii bancari si executorii organizatiilor cooperatiste de credit;
    2. autorizeaza operatorii si agentii Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare si indeplineste atributiile stabilite prin lege, in calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;
    3. autorizeaza interpretii si traducatorii folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, instantele judecatoresti, organele de urmarire penala, birourile notarilor publici si de avocati;
    4. coordoneaza, in conditiile legii, activitatea de autorizare si evidenta a expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizei criminalistice;
    5. coordoneaza, indruma si controleaza din punct de vedere administrativ si metodologic activitatea de expertiza tehnica judiciara; organizeaza examenele pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si testeaza specialistii, in conditiile legii; asigura perfectionarea pregatirii profesionale a expertilor tehnici judiciari si a specialistilor;
    6. coordoneaza, indruma si controleaza activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
    7. gestioneaza Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial si indeplineste atributiile privind verificarea disponibilitatii de denumire, in conditiile legii;

    IX. in domeniul informatizarii:
    1. elaboreaza Strategia de informatizare a sistemului judiciar si ia masuri pentru actualizarea periodica si implementarea acesteia;
    2. implementeaza programele guvernamentale de informatizare in unitatile sistemului judiciar;
    3. coordoneaza, indruma si verifica din punct de vedere tehnic, metodologic si profesional activitatea informatica a instantelor si unitatilor subordonate;
    4. evalueaza activitatea profesionala a conducerii compartimentelor informatice din institutiile subordonate, precum si a personalului informatic din instante, in conditiile legii;
    5. organizeaza colective de lucru in domeniul informatic la instante si unitatile subordonate, stabileste scopul si sarcinile acestora, verifica si controleaza modul de indeplinire al obiectivelor;
    6. asigura introducerea metodelor moderne in materie de documentare, in concordanta cu cerintele actuale ale tehnicii in domeniul informational;
    7. emite norme tehnice obligatorii pentru instantele judecatoresti si institutiile subordonate ministerului;

    X. in domeniul gestionarii patrimoniului:
    1. asigura buna organizare si administrare a justitiei ca serviciu public;
    2. asigura conditiile materiale necesare in vederea desfasurarii activitatii instantelor judecatoresti, a aparatului propriu si a unitatilor subordonate ministerului;
    3. fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a institutiilor aflate sub autoritatea sa si a unitatilor subordonate; repartizeaza alocatiile bugetare ordonatorilor secundari de credite si controleaza modul de folosire a acestora;
    4. coordoneaza si indruma activitatea economica, de investitii si administrativa a instantelor judecatoresti, a aparatului propriu si a unitatilor subordonate ministerului;
    5. organizeaza si asigura, in conditiile legii, exercitarea activitatilor de audit public intern;
    6. asigura tiparirea si difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;

    XI. alte atributii:
    1. asigura secretariatul comisiei pentru analiza cererilor privind acordarea cetateniei romane si a celor privind renuntarea la cetatenia romana;
    2. ia masuri si asigura conditiile necesare acordarii asistentei medicale, potrivit legii, magistratilor si personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din sistemul justitiei; coordoneaza si controleaza activitatea de asistenta medicala la locurile de detinere;
    3. asigura conditiile de odihna, tratament si de recuperare a starii de sanatate a magistratilor, a familiilor acestora si a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din sistemul justitiei; asigura gestionarea bazei materiale aflate in administrare, formata din case de odihna, de tratament, cluburi, unitati hoteliere si alte dotari destinate acestui scop; executa lucrari de intretinere si reparatii;
    4. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu privire la Regia Autonoma "Multiproduct", aflata in coordonarea sa;
    5. indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotarari ale Guvernului, precum si insarcinarile incredintate de primul-ministru.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Justitiei colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, precum si cu alte autoritati publice, cu asociatiile magistratilor si alte asociatii profesionale sau organizatii neguvernamentale.

    CAP. 3
    Conducerea Ministerului Justitiei

    Art. 6
    (1) Conducerea Ministerului Justitiei se exercita de catre ministrul justitiei.
    (2) Ministrul justitiei indeplineste, in domeniul de activitate al Ministerului Justitiei, atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si atributiile specifice prevazute in Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, cu modificarile ulterioare, si in Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) Ministrul justitiei conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu alte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu alte autoritati, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (4) In exercitarea atributiilor sale ministrul justitiei emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministrul justitiei este ordonator principal de credite. Presedintii curtilor de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar presedintii tribunalelor sunt ordonatori tertiari de credite.
    Art. 8
    (1) In activitatea de conducere a ministerului ministrul justitiei este ajutat de 3 secretari de stat, numiti, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Functia de ministru si functia de secretar de stat sunt functii de demnitate publica, potrivit legii.
    (2) Secretarii de stat coordoneaza activitatile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justitiei. Atributiile si responsabilitatile acestora se stabilesc prin ordin de catre ministrul justitiei.
    Art. 9
    (1) Ministerul Justitiei are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti in conditiile legii.
    (2) Secretarul general coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si unitatile subordonate. De asemenea, indeplineste si celelalte atributii prevazute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Secretarul general poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministrul justitiei.
    (4) Responsabilitatile secretarului general adjunct se stabilesc de ministrul justitiei, la propunerea secretarului general. Secretarul general adjunct este inlocuitorul de drept al secretarului general.
    Art. 10
    (1) Ministrul justitiei poate delega, in conditiile legii, unele dintre atributiile sale secretarilor de stat ori secretarului general sau secretarului general adjunct.
    (2) Pentru lucrarile din activitatea curenta ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atributii din competenta ministrului justitiei poate fi dispusa prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrari.
    Art. 11
    (1) Pe langa ministrul justitiei functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Presedintele Colegiului ministerului este ministrul justitiei.
    (4) Colegiul ministerului se intruneste, la cererea ministrului justitiei, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.
    (5) In lipsa ministrului justitiei, atributiile presedintelui Colegiului ministerului se exercita de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul justitiei.

    CAP. 4
    Structura organizatorica a Ministerului Justitiei

    Art. 12
    (1) Pentru realizarea atributiilor ce ii revin, Ministerul Justitiei dispune de un aparat propriu organizat pe compartimente de activitate.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Justitiei este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) In cadrul directiilor prevazute in anexa nr. 1, prin ordin al ministrului justitiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare si se poate stabili numarul posturilor de conducere ale acestora, in conditiile legii.
    Art. 13
    (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justitiei este de 324, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (2) Personalul aferent fiecarui compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 14
    (1) Atributiile si responsabilitatile compartimentelor din structura organizatorica a Ministerului Justitiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) Atributiile si raspunderile functiilor din structura Ministerului Justitiei se stabilesc prin fisele posturilor, anexe la regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 15
    Institutiile publice din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat, sunt prevazute in anexa nr. 2. Acestea se infiinteaza si se organizeaza potrivit legii.

    CAP. 5
    Unitatile subordonate si cele aflate in coordonarea Ministerului Justitiei

    Art. 16
    Unitatile aflate in subordinea sau in coordonarea Ministerului Justitiei sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 17
    (1) Institutul National de Expertize Criminalistice, institutie publica cu personalitate juridica, functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 368/1998.
    (2) Structura organizatorica a Institutului National de Expertize Criminalistice si a laboratoarelor interjudetene se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Conditiile si modul in care se efectueaza expertiza criminalistica, precum si competenta teritoriala a laboratoarelor interjudetene se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 18
    (1) Administratia Nationala a Penitenciarelor, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, constituita in temeiul Legii nr. 293/2004, functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei.
    (2) Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (3) Repartizarea posturilor prevazute pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor si pentru unitatile sale subordonate pe categorii, grade profesionale si coeficienti de ierarhizare se face prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 19
    (1) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei, ca unitate cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii prin sistemul asigurarilor sociale de sanatate, alte venituri proprii si din bugetul de stat, in conditiile legii.
    (2) Pentru acordarea asistentei medicale ambulatorii si stabilirea diagnosticului, a recomandarilor terapeutice si tratamentului ambulatoriu functioneaza Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii prin sistemul asigurarilor sociale de sanatate, alte venituri proprii si din bugetul de stat, in conditiile legii.
    Art. 20
    (1) Directia Generala de Protectie si Anticoruptie, structura specializata, cu personalitate juridica, functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 637/2004.
    (2) Structura organizatorica a Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie este stabilita prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul prealabil al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    Art. 21
    (1) In scopul asigurarii pe baze stiintifice a prevenirii si controlului criminalitatii functioneaza, in subordinea Ministerului Justitiei, Institutul National de Criminologie, organ de specialitate cu personalitate juridica, finantat de la bugetul de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Directorul si directorul adjunct ai Institutului National de Criminologie sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Functiile de director si director adjunct al Institutului National de Criminologie pot fi ocupate de magistrati sau de personal asimilat magistratilor, detasat prin ordin al ministrului justitiei.
    (4) Pe perioada detasarii persoanele prevazute la alin. (3) isi pastreaza calitatea de magistrat sau de asimilat al acestuia.
    (5) Organizarea si functionarea Institutului National de Criminologie se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
    (6) Personalul de specialitate al Institutului National de Criminologie este format din consilieri juridici si specialisti in domeniul sociologiei, psihologiei, informaticii, statisticii, precum si din specialisti din alte domenii.
    Art. 22
    (1) Serviciile de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor functioneaza pe langa fiecare tribunal si sunt coordonate de catre directia de specialitate din Ministerul Justitiei, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 129/2002, cu modificarile ulterioare, si al Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor.
    (2) Serviciile de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor sunt finantate din bugetul Ministerului Justitiei, prin ordonatorii tertiari de credite.
    Art. 23
    (1) Oficiul National al Registrului Comertului functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei, in temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Structura organizatorica si modul de functionare ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si numarul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 24
    (1) In subordinea Ministerului Justitiei functioneaza Centrul de Pregatire a Magistratilor, a Grefierilor si a Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei - Sovata, unitate cu personalitate juridica. Baza materiala a acestuia se utilizeaza si pentru realizarea obiectivului prevazut la art. 4 pct. XI.3. Finantarea centrului se face din venituri proprii, constituite din incasarea contravalorii serviciilor prestate.
    (2) Organizarea si functionarea centrului, precum si constituirea surselor de finantare si modul de utilizare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si Complexului "Flamingo" din Eforie-Sud, aflat in subordinea Ministerului Justitiei.
    Art. 25
    Ministerul Justitiei coordoneaza activitatea Regiei Autonome "Multiproduct".

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Ministerul Justitiei are in dotare un parc auto propriu, precum si un parc auto pentru activitatile specifice, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 27
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 28
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul justitiei,
                              Monica Luisa Macovei

                              Ministrul finantelor publice,
                              Ionel Popescu

    ANEXA 1

                STRUCTURA ORGANIZATORICA A MINISTERULUI JUSTITIEI

    Numar maxim de posturi: 324
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului)

                                                          _____________________
 _______________________                                _|COLEGIUL MINISTERULUI|
|SERVICIUL DE INSPECTIE |        __________________    | |_____________________|
|NOTARIALA, PENITENCIARA|____   |                  |   |  _____________________
|SI DE EXECUTORI        |    |__|     MINISTRU     |---|_|CABINET DEMNITAR     |
|_______________________|    |  |__________________|   | |_____________________|
 _______________________     |         |               |  _____________________
|DIRECTIA PENTRU RELATIA|    |         |               |_|CONSILIERII          |
|CU MINISTERUL PUBLIC SI|    |         |               | |MINISTRULUI          |
|DE PREVENIRE A         |____|         |               | |_____________________|
|CRIMINALITATII SI A    |    |         |               |  _____________________
|CORUPTIEI              |    |         |               | |BIROUL DE PRESA,     |
|_______________________|    |         |               |_|PROTOCOL SI COOPERARE|
 _______________________     |         |                 |CU O.N.G.            |
|DIRECTIA CONTENCIOS    |____|         |                 |_____________________|
|_______________________|    |         |
 _______________________     |         |
|SERVICIUL AUDIT PUBLIC |    |         |
|INTERN                 |____|         |
|_______________________|              |
 ______________________________________|_______________________________________
|         _____________________________|______________________________         |
| _______|________                     |    ________|_______  ________|_______ |
||SECRETAR DE STAT|                    |   |SECRETAR DE STAT||SECRETAR DE STAT||
||PENTRU AFACERI  |      ______________|_  |PENTRU AFACERI  ||PENTRU RELATIA  ||
||EUROPENE SI     |     |SECRETAR GENERAL| |JUDICIARE       ||CU PARLAMENT  ||
||INTERNATIONALE  |     |________________| |________________||________________||
||________________|      _______|______|_           |                |         |
|        |              |SECRETAR GENERAL|          |                |         |
|        |              |     ADJUNCT    |          |                |         |
|        |              |________________|          |                |         |
|________|______________________|______|____________|________________|_________|
  __|__  |  __|__       |  __|__  |  __|__     |  __|__  |    __|__  |  __|__
 |MODUL| | |MODUL|      | |MODUL| | |MODUL|    | |MODUL| |   |MODUL| | |MODUL|
 |  1  | | |  3  |      | |  5  | | |  7  |    | |  9  | |   |  11 | | |  13 |
 |_____| | |_____|      | |_____| | |_____|    | |_____| |   |_____| | |_____|
       __|__          __|__     __|__        __|__     __|__       __|__
      |MODUL|        |MODUL|   |MODUL|      |MODUL|   |MODUL|     |MODUL|
      |  2  |        |  4  |   |  6  |      |  8  |   |  10 |     |  12 |
      |_____|        |_____|   |_____|      |_____|   |_____|     |_____|

    Semnificatia modulelor din organigrama de mai sus este urmatoarea:

    MODUL 1 - DIRECTIA DE EXPLOATARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
    MODUL 2 - DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA, COOPERARE EUROATLANTICA SI PROGRAME
    MODUL 3 - DIRECTIA DREPT INTERNATIONAL, COOPERARE JUDICIARA SI AFACERI
              JURIDICE EXTERNE
    MODUL 4 - DIRECTIA PENTRU RELATII CU PUBLICUL SI EVIDENTA O.N.G.
    MODUL 5 - DIRECTIA ECONOMICA
    MODUL 6 - DIRECTIA INVESTITII SI ADMINISTRATIV
    MODUL 7 - SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA
    MODUL 8 - DIRECTIA PUBLICITATE MOBILIARA, NOTARI PUBLICI, EXECUTORI,
              TRADUCATORI SI INTERPRETI
    MODUL 9 - DIRECTIA DE PROTECTIE A VICTIMELOR SI REINTEGRARE SOCIALA A
              INFRACTORILOR
    MODUL 10 - DIRECTIA PENTRU RESURSE UMANE SI RELATII CU CONSILIUL SUPERIOR AL
               MAGISTRATURII
    MODUL 11 - DIRECTIA ELABORARE ACTE NORMATIVE, STUDII SI DOCUMENTARE
    MODUL 12 - DIRECTIA AVIZARE ACTE NORMATIVE
    MODUL 13 - BIROUL CETATENIE

    ANEXA 2

                               INSTITUTIILE PUBLICE
             din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat

    A. CURTILE DE APEL, CIRCUMSCRIPTIILE ACESTORA SI LOCALITATILE DE RESEDINTA*)

 _________________________________________________________________________
|   Curtea de apel  | Tribunalele si tribunalele | Localitate de resedinta|
|                   | specializate cuprinse in   |                        |
|                   | circumscriptia curtii de   |                        |
|                   | apel                       |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
| 1. Curtea de Apel | Alba                       | Municipiul Alba Iulia  |
|    Alba Iulia     | Sibiu                      |                        |
|                   | Hunedoara                  |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
| 2. Curtea de Apel | Arges                      | Municipiul Pitesti     |
|    Pitesti        | Valcea                     |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
| 3. Curtea de Apel | Bacau                      | Municipiul Bacau       |
|    Bacau          | Neamt                      |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
| 4. Curtea de Apel | Bihor                      | Municipiul Oradea      |
|    Oradea         | Satu Mare                  |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
| 5. Curtea de Apel | Suceava                    | Municipiul Suceava     |
|    Suceava        | Botosani                   |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
| 6. Curtea de Apel | Brasov                     | Municipiul Brasov      |
|    Brasov         | Covasna                    |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
| 7. Curtea de Apel | Bucuresti                  | Municipiul Bucuresti   |
|    Bucuresti      | Calarasi                   |                        |
|                   | Giurgiu                    |                        |
|                   | Ialomita                   |                        |
|                   | Ilfov                      |                        |
|                   | Teleorman                  |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
| 8. Curtea de Apel | Cluj                       | Municipiul Cluj-Napoca |
|    Cluj-Napoca    | Bistrita-Nasaud            |                        |
|                   | Maramures                  |                        |
|                   | Salaj                      |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
| 9. Curtea de Apel | Constanta                  | Municipiul Constanta   |
|    Constanta      | Tulcea                     |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
|10. Curtea de Apel | Dolj                       | Municipiul Craiova     |
|    Craiova        | Gorj                       |                        |
|                   | Mehedinti                  |                        |
|                   | Olt                        |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
|11. Curtea de Apel | Galati                     | Municipiul Galati      |
|    Galati         | Braila                     |                        |
|                   | Vrancea                    |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
|12. Curtea de Apel | Iasi                       | Municipiul Iasi        |
|    Iasi           | Vaslui                     |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
|13. Curtea de Apel | Mures                      | Municipiul Targu Mures |
|    Targu Mures    | Harghita                   |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
|14. Curtea de Apel | Prahova                    | Municipiul Ploiesti    |
|    Ploiesti       | Buzau                      |                        |
|                   | Dambovita                  |                        |
|___________________|____________________________|________________________|
|15. Curtea de Apel | Timis                      | Municipiul Timisoara   |
|    Timisoara      | Arad                       |                        |
|                   | Caras-Severin              |                        |
|___________________|____________________________|________________________|

    B. TRIBUNALELE SI LOCALITATILE DE RESEDINTA ALE ACESTORA*)

____________________________________________________________________
    Judetul         Tribunalul     Localitatea de resedinta
____________________________________________________________________
 Alba             Alba Iulia       municipiul Alba Iulia
 Arad             Arad             municipiul Arad
 Arges            Arges            municipiul Pitesti
 Bacau            Bacau            municipiul Bacau
 Bihor            Bihor            municipiul Oradea
 Bistrita-Nasaud  Bistrita-Nasaud  municipiul Bistrita
 Botosani         Botosani         municipiul Botosani
 Brasov           Brasov           municipiul Brasov
 Braila           Braila           municipiul Braila
 Buzau            Buzau            municipiul Buzau
 Caras-Severin    Caras-Severin    municipiul Resita
 Calarasi         Calarasi         municipiul Calarasi
 Cluj             Cluj             municipiul Cluj-Napoca
 Constanta        Constanta        municipiul Constanta
 Covasna          Covasna          municipiul Sfantu Gheorghe
 Dambovita        Dambovita        municipiul Targoviste
 Dolj             Dolj             municipiul Craiova
 Galati           Galati           municipiul Galati
 Giurgiu          Giurgiu          municipiul Giurgiu
 Gorj             Gorj             municipiul Targu Jiu
 Harghita         Harghita         municipiul Miercurea-Ciuc
 Hunedoara        Hunedoara        municipiul Deva
 Ialomita         Ialomita         municipiul Slobozia
 Iasi             Iasi             municipiul Iasi
 Ilfov            Ilfov            orasul Buftea
 Maramures        Maramures        municipiul Baia Mare
 Mehedinti        Mehedinti        municipiul Drobeta-Turnu Severin
 Mures            Mures            municipiul Targu Mures
 Neamt            Neamt            municipiul Piatra-Neamt
 Olt              Olt              municipiul Slatina
 Prahova          Prahova          municipiul Ploiesti
 Satu Mare        Satu Mare        municipiul Satu Mare
 Salaj            Salaj            municipiul Zalau
 Sibiu            Sibiu            municipiul Sibiu
 Suceava          Suceava          municipiul Suceava
 Teleorman        Teleorman        municipiul Alexandria
 Timis            Timis            municipiul Timisoara
 Tulcea           Tulcea           municipiul Tulcea
 Vaslui           Vaslui           municipiul Vaslui
 Valcea           Valcea           municipiul Ramnicu Valcea
 Vrancea          Vrancea          municipiul Focsani
 Bucuresti        Bucuresti        municipiul Bucuresti
____________________________________________________________________

    C. Tribunalele specializate pentru care data functionarii se va stabili prin ordin al ministrului justitiei, in mod esalonat, pana la 1 ianuarie 2006*):

    C.1. TRIBUNALELE PENTRU MINORI SI FAMILIE SI LOCALITATILE DE RESEDINTA ALE ACESTORA

____________________________________________________________________
    Judetul         Tribunalul     Localitatea de resedinta
____________________________________________________________________
 Arges            Arges            municipiul Pitesti
 Brasov           Brasov           municipiul Brasov
 Braila           Braila           municipiul Braila
 Bucuresti        Bucuresti        municipiul Bucuresti
 Constanta        Constanta        municipiul Constanta
 Dambovita        Dambovita        municipiul Targoviste
 Gorj             Gorj             municipiul Targu Jiu
 Iasi             Iasi             municipiul Iasi
 Mehedinti        Mehedinti        municipiul Drobeta-Turnu Severin
 Olt              Olt              municipiul Slatina
 Prahova          Prahova          municipiul Ploiesti
 Suceava          Suceava          municipiul Suceava
 Timis            Timis            municipiul Timisoara
 Valcea           Valcea           municipiul Ramnicu Valcea
____________________________________________________________________

    C.2. TRIBUNALELE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

____________________________________________________________________
    Judetul         Tribunalul     Localitatea de resedinta
____________________________________________________________________
 Arges            Arges            municipiul Pitesti
 Braila           Braila           municipiul Braila
 Bucuresti        Bucuresti        municipiul Bucuresti
 Caras-Severin    Caras-Severin    municipiul Resita
 Dolj             Dolj             municipiul Craiova
 Gorj             Gorj             municipiul Targu Jiu
 Hunedoara        Hunedoara        municipiul Deva
 Mehedinti        Mehedinti        municipiul Drobeta-Turnu Severin
____________________________________________________________________

    C.3. TRIBUNALELE COMERCIALE

____________________________________________________________________
    Judetul         Tribunalul     Localitatea de resedinta
____________________________________________________________________
 Bacau            Bacau            municipiul Bacau
 Bihor            Bihor            municipiul Oradea
 Brasov           Brasov           municipiul Brasov
 Bucuresti        Bucuresti        municipiul Bucuresti
 Cluj             Cluj             municipiul Cluj-Napoca
 Constanta        Constanta        municipiul Constanta
 Dolj             Dolj             municipiul Craiova
 Galati           Galati           municipiul Galati
 Mehedinti        Mehedinti        municipiul Drobeta-Turnu Severin
 Mures            Mures            municipiul Targu Mures
 Prahova          Prahova          municipiul Ploiesti
 Timis            Timis            municipiul Timisoara
____________________________________________________________________

    C.4. TRIBUNALELE ADMINISTRATIV-FISCALE

____________________________________________________________________
    Judetul         Tribunalul     Localitatea de resedinta
____________________________________________________________________
 Bucuresti        Bucuresti        municipiul Bucuresti
 Dolj             Dolj             municipiul Craiova
____________________________________________________________________

    D. Tribunalele specializate pentru care data functionarii se va stabili prin ordin al ministrului justitiei, in mod esalonat, pana la 1 ianuarie 2007*):

    D.1. TRIBUNALE PENTRU MINORI SI FAMILIE SI LOCALITATILE DE RESEDINTA ALE ACESTORA

____________________________________________________________________
    Judetul         Tribunalul     Localitatea de resedinta
____________________________________________________________________
 Alba             Alba Iulia       municipiul Alba Iulia
 Arad             Arad             municipiul Arad
 Bacau            Bacau            municipiul Bacau
 Bihor            Bihor            municipiul Oradea
 Bistrita-Nasaud  Bistrita         municipiul Bistrita
 Botosani         Botosani         municipiul Botosani
 Buzau            Buzau            municipiul Buzau
 Caras-Severin    Caras-Severin    municipiul Resita
 Calarasi         Calarasi         municipiul Calarasi
 Cluj             Cluj             municipiul Cluj-Napoca
 Covasna          Covasna          municipiul Sfantu Gheorghe
 Dolj             Dolj             municipiul Craiova
 Galati           Galati           municipiul Galati
 Giurgiu          Giurgiu          municipiul Giurgiu
 Harghita         Harghita         municipiul Miercurea-Ciuc
 Hunedoara        Hunedoara        municipiul Deva
 Ialomita         Ialomita         municipiul Slobozia
 Ilfov            Ilfov            orasul Buftea
 Maramures        Maramures        municipiul Baia Mare
 Mures            Mures            municipiul Targu Mures
 Neamt            Neamt            municipiul Piatra-Neamt
 Satu Mare        Satu Mare        municipiul Satu Mare
 Salaj            Salaj            municipiul Zalau
 Sibiu            Sibiu            municipiul Sibiu
 Teleorman        Teleorman        municipiul Alexandria
 Tulcea           Tulcea           municipiul Tulcea
 Vaslui           Vaslui           municipiul Vaslui
 Vrancea          Vrancea          municipiul Focsani
____________________________________________________________________

    D.2. TRIBUNALE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

____________________________________________________________________
    Judetul         Tribunalul     Localitatea de resedinta
____________________________________________________________________
 Alba             Alba Iulia       municipiul Alba Iulia
 Arad             Arad             municipiul Arad
 Bacau            Bacau            municipiul Bacau
 Bihor            Bihor            municipiul Oradea
 Bistrita-Nasaud  Bistrita-Nasaud  municipiul Bistrita
 Botosani         Botosani         municipiul Botosani
 Brasov           Brasov           municipiul Brasov
 Buzau            Buzau            municipiul Buzau
 Calarasi         Calarasi         municipiul Calarasi
 Cluj             Cluj             municipiul Cluj-Napoca
 Constanta        Constanta        municipiul Constanta
 Covasna          Covasna          municipiul Sfantu Gheorghe
 Dambovita        Dambovita        municipiul Targoviste
 Galati           Galati           municipiul Galati
 Giurgiu          Giurgiu          municipiul Giurgiu
 Harghita         Harghita         municipiul Miercurea-Ciuc
 Ialomita         Ialomita         municipiul Slobozia
 Iasi             Iasi             municipiul Iasi
 Ilfov            Ilfov            orasul Buftea
 Maramures        Maramures        municipiul Baia Mare
 Mures            Mures            municipiul Targu Mures
 Neamt            Neamt            municipiul Piatra-Neamt
 Olt              Olt              municipiul Slatina
 Prahova          Prahova          municipiul Ploiesti
 Satu Mare        Satu Mare        municipiul Satu Mare
 Salaj            Salaj            municipiul Zalau
 Sibiu            Sibiu            municipiul Sibiu
 Suceava          Suceava          municipiul Suceava
 Teleorman        Teleorman        municipiul Alexandria
 Timis            Timis            municipiul Timisoara
 Tulcea           Tulcea           municipiul Tulcea
 Vaslui           Vaslui           municipiul Vaslui
 Valcea           Valcea           municipiul Ramnicu Valcea
 Vrancea          Vrancea          municipiul Focsani
____________________________________________________________________

    D.3. TRIBUNALE COMERCIALE

____________________________________________________________________
    Judetul         Tribunalul     Localitatea de resedinta
____________________________________________________________________
 Alba             Alba Iulia       municipiul Alba Iulia
 Arad             Arad             municipiul Arad
 Arges            Arges            municipiul Pitesti
 Bistrita-Nasaud  Bistrita-Nasaud  municipiul Bistrita
 Botosani         Botosani         municipiul Botosani
 Braila           Braila           municipiul Braila
 Buzau            Buzau            municipiul Buzau
 Caras-Severin    Caras-Severin    municipiul Resita
 Calarasi         Calarasi         municipiul Calarasi
 Covasna          Covasna          municipiul Sfantu Gheorghe
 Dambovita        Dambovita        municipiul Targoviste
 Giurgiu          Giurgiu          municipiul Giurgiu
 Gorj             Gorj             municipiul Targu Jiu
 Harghita         Harghita         municipiul Miercurea-Ciuc
 Hunedoara        Hunedoara        municipiul Deva
 Ialomita         Ialomita         municipiul Slobozia
 Iasi             Iasi             municipiul Iasi
 Ilfov            Ilfov            orasul Buftea
 Maramures        Maramures        municipiul Baia Mare
 Neamt            Neamt            municipiul Piatra-Neamt
 Olt              Olt              municipiul Slatina
 Satu Mare        Satu Mare        municipiul Satu Mare
 Salaj            Salaj            municipiul Zalau
 Sibiu            Sibiu            municipiul Sibiu
 Suceava          Suceava          municipiul Suceava
 Teleorman        Teleorman        municipiul Alexandria
 Tulcea           Tulcea           municipiul Tulcea
 Vaslui           Vaslui           municipiul Vaslui
 Valcea           Valcea           municipiul Ramnicu Valcea
 Vrancea          Vrancea          municipiul Focsani
____________________________________________________________________

    D.4. TRIBUNALE ADMINISTRATIV-FISCALE:

____________________________________________________________________
    Judetul         Tribunalul     Localitatea de resedinta
____________________________________________________________________
 Alba             Alba Iulia       municipiul Alba Iulia
 Arad             Arad             municipiul Arad
 Arges            Arges            municipiul Pitesti
 Bacau            Bacau            municipiul Bacau
 Bihor            Bihor            municipiul Oradea
 Bistrita-Nasaud  Bistrita-Nasaud  municipiul Bistrita-Nasaud
 Botosani         Botosani         municipiul Botosani
 Brasov           Brasov           municipiul Brasov
 Braila           Braila           municipiul Braila
 Buzau            Buzau            municipiul Buzau
 Caras-Severin    Caras-Severin    municipiul Resita
 Calarasi         Calarasi         municipiul Calarasi
 Cluj             Cluj             municipiul Cluj-Napoca
 Constanta        Constanta        municipiul Constanta
 Covasna          Covasna          municipiul Sfantu Gheorghe
 Dambovita        Dambovita        municipiul Targoviste
 Galati           Galati           municipiul Galati
 Giurgiu          Giurgiu          municipiul Giurgiu
 Gorj             Gorj             municipiul Targu Jiu
 Harghita         Harghita         municipiul Miercurea-Ciuc
 Hunedoara        Hunedoara        municipiul Deva
 Ialomita         Ialomita         municipiul Slobozia
 Iasi             Iasi             municipiul Iasi
 Ilfov            Ilfov            orasul Buftea
 Maramures        Maramures        municipiul Baia Mare
 Mehedinti        Mehedinti        municipiul Drobeta-Turnu Severin
 Mures            Mures            municipiul Targu Mures
 Neamt            Neamt            municipiul Piatra-Neamt
 Olt              Olt              municipiul Slatina
 Prahova          Prahova          municipiul Ploiesti
 Satu Mare        Satu Mare        municipiul Satu Mare
 Salaj            Salaj            municipiul Zalau
 Sibiu            Sibiu            municipiul Sibiu
 Suceava          Suceava          municipiul Suceava
 Teleorman        Teleorman        municipiul Alexandria
 Timis            Timis            municipiul Timisoara
 Tulcea           Tulcea           municipiul Tulcea
 Vaslui           Vaslui           municipiul Vaslui
 Valcea           Valcea           municipiul Ramnicu Valcea
 Vrancea          Vrancea          municipiul Focsani
____________________________________________________________________

    E. JUDECATORIILE SI LOCALITATILE DE RESEDINTA ALE ACESTORA*)

___________________________________________________________________________
    Judetul            Judecatoria        Localitatea de resedinta
___________________________________________________________________________
 Alba            Alba Iulia               municipiul Alba Iulia
                 Campeni                  orasul Campeni
                 Aiud                     municipiul Aiud
                 Blaj                     municipiul Blaj
                 Sebes                    municipiul Sebes
 Arad            Arad                     municipiul Arad
                 Ineu                     orasul Ineu
                 Lipova                   orasul Lipova
                 Gurahont                 comuna Gurahont
                 Chisineu-Cris            orasul Chisineu-Cris
 Arges           Pitesti                  municipiul Pitesti
                 Campulung                municipiul Campulung
                 Curtea de Arges          municipiul Curtea de Arges
                 Costesti                 orasul Costesti
                 Topoloveni               orasul Topoloveni
 Bacau           Bacau                    municipiul Bacau
                 Onesti                   municipiul Onesti
                 Moinesti                 municipiul Moinesti
                 Podu Turcului            comuna Podu Turcului
                 Buhusi                   orasul Buhusi
 Bihor           Oradea                   municipiul Oradea
                 Beius                    municipiul Beius
                 Marghita                 municipiul Marghita
                 Alesd                    orasul Alesd
                 Salonta                  municipiul Salonta
 Bistrita-Nasaud Bistrita                 municipiul Bistrita
                 Nasaud                   orasul Nasaud
                 Beclean                  orasul Beclean
 Botosani        Botosani                 municipiul Botosani
                 Dorohoi                  municipiul Dorohoi
                 Saveni                   orasul Saveni
                 Darabani                 orasul Darabani
 Brasov          Brasov                   municipiul Brasov
                 Fagaras                  municipiul Fagaras
                 Rupea                    orasul Rupea
                 Zarnesti                 orasul Zarnesti
 Braila          Braila                   municipiul Braila
                 Faurei                   orasul Faurei
                 Insuratei                orasul Insuratei
 Buzau           Buzau                    municipiul Buzau
                 Ramnicu Sarat            municipiul Ramnicu Sarat
                 Patarlagele              comuna Patarlagele
                 Pogoanele                orasul Pogoanele
 Caras-Severin   Resita                   municipiul Resita
                 Caransebes               municipiul Caransebes
                 Oravita                  orasul Oravita
                 Moldova Noua             orasul Moldova Noua
                 Bozovici                 comuna Bozovici
                 Bocsa                    orasul Bocsa
 Calarasi        Calarasi                 municipiul Calarasi
                 Oltenita                 municipiul Oltenita
                 Lehliu-Gara              orasul Lehliu-Gara
 Cluj            Cluj-Napoca              municipiul Cluj-Napoca
                 Turda                    municipiul Turda
                 Dej                      municipiul Dej
                 Huedin                   orasul Huedin
                 Gherla                   municipiul Gherla
 Constanta       Constanta                municipiul Constanta
                 Medgidia                 municipiul Medgidia
                 Harsova                  orasul Harsova
                 Mangalia                 municipiul Mangalia
                 Cernavoda                orasul Cernavoda
                 Baneasa                  comuna Baneasa
 Covasna         Sfantu Gheorghe          municipiul Sfantu Gheorghe
                 Targu Secuiesc           municipiul Targu Secuiesc
                 Intorsura Buzaului       orasul Intorsura Buzaului
 Dambovita       Targoviste               municipiul Targoviste
                 Gaesti                   orasul Gaesti
                 Pucioasa                 orasul Pucioasa
                 Racari                   comuna Racari
                 Moreni                   municipiul Moreni
 Dolj            Craiova                  municipiul Craiova
                 Bailesti                 municipiul Bailesti
                 Filiasi                  orasul Filiasi
                 Segarcea                 orasul Segarcea
                 Calafat                  municipiul Calafat
                 Bechet                   orasul Bechet
 Galati          Galati                   municipiul Galati
                 Tecuci                   municipiul Tecuci
                 Targu Bujor              orasul Targu Bujor
                 Liesti                   comuna Liesti
 Giurgiu         Giurgiu                  municipiul Giurgiu
                 Bolintin-Vale            orasul Bolintin-Vale
 Gorj            Targu Jiu                municipiul Targu Jiu
                 Targu Carbunesti         orasul Targu Carbunesti
                 Novaci                   orasul Novaci
                 Motru                    municipiul Motru
 Harghita        Miercurea-Ciuc           municipiul Miercurea-Ciuc
                 Odorheiu Secuiesc        municipiul Odorheiu Secuiesc
                 Toplita                  municipiul Toplita
                 Gheorgheni               municipiul Gheorgheni
 Hunedoara       Deva                     municipiul Deva
                 Hunedoara                municipiul Hunedoara
                 Petrosani                municipiul Petrosani
                 Orastie                  municipiul Orastie
                 Brad                     municipiul Brad
                 Hateg                    orasul Hateg
 Ialomita        Slobozia                 municipiul Slobozia
                 Urziceni                 municipiul Urziceni
                 Fetesti                  municipiul Fetesti
 Iasi            Iasi                     municipiul Iasi
                 Pascani                  municipiul Pascani
                 Harlau                   orasul Harlau
                 Raducaneni               comuna Raducaneni
 Ilfov           Buftea                   orasul Buftea
                 Cornetu                  comuna Cornetu
 Maramures       Baia Mare                municipiul Baia Mare
                 Sighetu Marmatiei        municipiul Sighetu Marmatiei
                 Viseu de Sus             orasul Viseu de Sus
                 Targu Lapus              orasul Targu Lapus
                 Dragomiresti             comuna Dragomiresti
                 Somcuta Mare             orasul Somcuta Mare
 Mehedinti       Drobeta-Turnu Severin    municipiul Drobeta-Turnu Severin
                 Strehaia                 orasul Strehaia
                 Orsova                   municipiul Orsova
                 Vanju Mare               orasul Vanju Mare
                 Baia de Arama            orasul Baia de Arama
 Mures           Targu Mures              municipiul Targu Mures
                 Sighisoara               municipiul Sighisoara
                 Reghin                   municipiul Reghin
                 Tarnaveni                municipiul Tarnaveni
                 Ludus                    orasul Ludus
                 Sangeorgiu de Padure     orasul Sangeorgiu de Padure
 Neamt           Piatra-Neamt             municipiul Piatra-Neamt
                 Roman                    municipiul Roman
                 Targu-Neamt              orasul Targu-Neamt
                 Bicaz                    orasul Bicaz
 Olt             Slatina                  municipiul Slatina
                 Caracal                  municipiul Caracal
                 Corabia                  orasul Corabia
                 Bals                     orasul Bals
                 Scornicesti              orasul Scornicesti
 Prahova         Ploiesti                 municipiul Ploiesti
                 Campina                  municipiul Campina
                 Valenii de Munte         orasul Valenii de Munte
                 Mizil                    orasul Mizil
                 Sinaia                   orasul Sinaia
                 Urlati                   orasul Urlati
 Satu Mare       Satu Mare                municipiul Satu Mare
                 Carei                    municipiul Carei
                 Negresti-Oas             orasul Negresti-Oas
 Salaj           Zalau                    municipiul Zalau
                 Simleu Silvaniei         orasul Simleu Silvaniei
                 Jibou                    orasul Jibou
 Sibiu           Sibiu                    municipiul Sibiu
                 Medias                   municipiul Medias
                 Agnita                   orasul Agnita
                 Avrig                    orasul Avrig
                 Saliste                  orasul Saliste
 Suceava         Suceava                  municipiul Suceava
                 Campulung Moldovenesc    municipiul Campulung Moldovenesc
                 Radauti                  municipiul Radauti
                 Falticeni                municipiul Falticeni
                 Vatra Dornei             municipiul Vatra Dornei
                 Gura Humorului           orasul Gura Humorului
 Teleorman       Alexandria               municipiul Alexandria
                 Rosiori de Vede          municipiul Rosiori de Vede
                 Turnu Magurele           municipiul Turnu Magurele
                 Videle                   orasul Videle
                 Zimnicea                 orasul Zimnicea
 Timis           Timisoara                municipiul Timisoara
                 Lugoj                    municipiul Lugoj
                 Deta                     orasul Deta
                 Sannicolau Mare          orasul Sannicolau Mare
                 Faget                    orasul Faget
                 Jimbolia                 orasul Jimbolia
 Tulcea          Tulcea                   municipiul Tulcea
                 Babadag                  orasul Babadag
                 Macin                    orasul Macin
 Vaslui          Vaslui                   municipiul Vaslui
                 Barlad                   municipiul Barlad
                 Husi                     municipiul Husi
                 Murgeni                  orasul Murgeni
 Valcea          Ramnicu Valcea           municipiul Ramnicu Valcea
                 Dragasani                municipiul Dragasani
                 Horezu                   orasul Horezu
                 Brezoi                   orasul Brezoi
                 Balcesti                 orasul Balcesti
 Vrancea         Focsani                  municipiul Focsani
                 Panciu                   orasul Panciu
                 Adjud                    municipiul Adjud
 Bucuresti       Judecatoria sectorului 1 municipiul Bucuresti
                 Judecatoria sectorului 2 municipiul Bucuresti
                 Judecatoria sectorului 3 municipiul Bucuresti
                 Judecatoria sectorului 4 municipiul Bucuresti
                 Judecatoria sectorului 5 municipiul Bucuresti
                 Judecatoria sectorului 6 municipiul Bucuresti
___________________________________________________________________________
    *) Ordonator secundar de credite
    *) Ordonator tertiar de credite
    *) Nu sunt ordonatori de credite

    NOTA:
    Unitatile prevazute in prezenta anexa pot utiliza un numar maxim de 13.398 posturi.

    ANEXA 3

                   UNITATILE subordonate Ministerului Justitiei

                                                                       Numarul
                                                                       maxim de
                                                                       posturi

  I. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii
     acordate de la bugetul de stat
     A. Institutul National de Expertize Criminalistice:                   54
        a) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice
           Bucuresti
        b) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice
           Cluj
        c) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice
           Iasi
        d) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice
           Timisoara
     B. Administratia Nationala a Penitenciarelor:                     15.411
        a) 25 penitenciare de maxima siguranta
        b) 7 penitenciare cu regim inchis
        c) 1 penitenciar cu regim semideschis
        d) 2 penitenciare de minori si tineri
        e) 3 centre de reeducare pentru minori
        f) Scoala de Formare si Perfectionare a Pregatirii Agentilor
           din Administratia Penitenciara
        g) Centrul de Formare si Specializare a Ofiterilor din
           Administratia Penitenciara
        h) Baza de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii
        i) Subunitatea de Acces, Paza si Escortare Detinuti
           Transferati
        j) 6 penitenciare - spital*)

 II. Institutii publice finantate din venituri proprii prin sistemul
     asigurarilor sociale de sanatate, alte venituri proprii si din
     bugetul de stat, in conditiile legii
     A) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu"                         219
     B) Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu             80

III. Institutii publice finantate integral din bugetul de stat            240*)
     A. Directia Generala de Protectie si Anticoruptie
     B. Institutul National de Criminologie

 IV. Unitati finantate integral din venituri proprii
     A. Oficiul National al Registrului Comertului
        a) 42 de oficii ale registrului comertului de pe langa
           tribunale
     B. Centrul de Pregatire a Magistratilor, a Grefierilor si a
        Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei - Sovata
     C. Complexul "Flamingo" din Eforie Sud

              UNITATE in coordonarea Ministerului Justitiei

     - Regia Autonoma "Multiproduct"
________________________________________________________________________________
    *) Veniturile proprii provin din sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
    *) Numarul de posturi pentru fiecare dintre cele doua unitati se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, in limita numarului maxim de posturi aprobat.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 83/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 83 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 83/2005
Rectificare 745 2009
La Decizia primului-ministru nr. 745/2009 privind eliberarea doamnei Cristina Ecaterina Corut din functia de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989
Hotărârea 652 2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
OUG 221 2008
pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
Hotărârea 1391 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Hotărârea 745 2008
privind trecerea Regiei Autonome „Multiproduct" din coordonarea Ministerului Justitiei in administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 485 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Hotărârea 384 2007
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Hotărârea 362 2007
pentru modificarea unor acte normative referitoare la organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor
Hotărârea 1918 2006
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu