E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 221 din 23 decembrie 2008

pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 882 din 24 decembrie 2008Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 31 din 22 decembrie 2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 22 decembrie 2008, prin care s-a aprobat structura pe ministere a Guvernului învestit,

luând în considerare necesitatea asigurării imediate a funcţionării normale a Guvernului, în noua structură aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului,

având în vedere faptul că, în lipsa unei reglementări imediate, există riscuri serioase legate de funcţionalitatea Guvernului,

ţinând cont de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare, vizând interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 2. - Se înfiinţează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - Se înfiinţează Ministerul Apărării Naţionale prin reorganizarea Ministerului Apărării.

Art. 4. - Se înfiinţează Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Art. 5. - Se înfiinţează Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional prin reorganizarea Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 6. - Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

Art. 7. - Se înfiinţează Ministerul Economiei prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi, dacă este cazul, prin preluarea unor activităţi din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului.

Art. 8. - Se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.

Art. 9. - Se înfiinţează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Art. 10. - Se înfiinţează Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi comerţului de la Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

Art. 11. - Se înfiinţează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin reorganizarea Ministerului Transporturilor.

Art. 12. - Se înfiinţează Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti prin reorganizarea Ministerului Justiţiei.

Art. 13. - Se înfiinţează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Art. 14. - Se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Art. 15. - Se înfiinţează Ministerul Sănătăţii prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 16. - Se înfiinţează Ministerul Tineretului şi Sportului prin comasarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret cu Agenţia Naţională pentru Sport, instituţii publice care se desfiinţează.

Art. 17. - Se înfiinţează Ministerul Turismului prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul turismului de la Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, care se desfiinţează.

Art. 18. -Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, îşi încetează activitatea.

Art. 19. - (1) In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele nou-înfiinţate, prevăzute la art. 1-17, vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor.

(2) Până la data adoptării reglementărilor prevăzute la alin. (1), în realizarea măsurilor şi obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea ministerelor nou-înfiinţate este supusă dispoziţiilor cuprinse în actele normative privind organizarea şi funcţionarea ministerelor care se reorganizează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 20. - Unităţile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor desfiinţate sau ale căror structuri ori activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor nou-înfiinţate.

Art. 21. - Ministerele nou-înfiinţate vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile şi obligaţiile instituţiei desfiinţate ori ale structurii sau activităţii din domeniile preluate, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.

Art. 22. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite şi în anexele la acestea, precum şi în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii pe anul 2008, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 21.

(3) Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2009, finanţarea ministerelor reorganizate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură în cadrul unei limite lunare de cheltuieli ce nu poate depăşi de regulă 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2008 aferente activităţii reorganizate.

(4) Incadrarea în limita de cheltuieli stabilită conform alin. (3) este în responsabilitatea ordonatorilor principali de credite.

(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea' acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă de ordonatorii principali de credite ai ministerelor înfiinţate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(7) Personalul ministerelor nou-înfiinţate se preia de la instituţiile ale căror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se reorganizează, care se comasează sau care îşi încetează activitatea, şi îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

(8) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 23. - (1) Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod corespunzător.

(2) In cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

a) „Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" cu „Ministerul Administraţiei şi Internelor";

b) „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" cu „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale";

c) „Ministerul Apărării" cu „Ministerul Apărării Naţionale";

d) „Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" cu „Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale";

e) „Ministerul Culturii şi Cultelor" cu „Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional";

f) „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei";'

g) „Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu „Ministerul Economiei", în cazul prevederilor'care reglementează activitatea de economie, şi cu „Ministerul Finanţelor Publice", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finanţe;

h) „Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu „Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării";

i) „Ministerul pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale" cu „Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri", în cazul prevederilor care reglementează  activitatea legată de întreprinderile mici şi mijlocii, comerţ şi mediul de afaceri, şi cu „Ministerul Turismului", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism;

j) „Ministerul Transporturilor" cu „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii";

k) „Ministerul Justiţiei" cu „Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti";

l) „Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile" cu „Ministerul Mediului";

m) „Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" cu „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale";

n) „Ministerul Sănătăţii Publice" cu „Ministerul Sănătăţii";

o) „Autoritatea Naţională pentru Tineret" şi „Agenţia Naţională pentru Sport" cu „Ministerul Tineretului si Sportului"'.

Art. 24. - Articolul 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Din Guvern pot face parte: un viceprim-ministru, miniştri de stat, precum şi miniştri-delegaţi, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere."

2. După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), având următorul cuprins:

„(3) Viceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului şi are în coordonare următoarele autorităţi şi instituţii publice:

a) Departamentul pentru Afaceri Europene;

b)  Departamentul pentru Lupta Antifraudă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

c) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

d) Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii;

e) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(4)  Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(5) Viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulţi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim'-ministrul'ui."

Art. 25. - Anexa nr. Vll/2b din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică,' precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 11, cu următorul cuprins:

„11. Viceprim-ministru - octombrie - 8.400."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,

Cătălin Marian Predoiu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 221/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 221 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 221/2008
Ordonanţa 10 2008
privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
Hotărârea 83 2005
privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Legea 90 2001
privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu