Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 820 din 17 octombrie 1995

privind transmiterea unor imobile in administrarea unor consilii locale din sectorul agricol Ilfov

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 15 noiembrie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba transmiterea imobilelor reprezentand constructii si terenurile aferente, situate in sectorul agricol Ilfov, proprietate a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea consiliilor locale ale unor comune si al orasului Buftea, din sectorul agricol Ilfov, potrivit tabelelor-anexa nr. 1-29 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bucuresti si consiliile locale pe teritoriul carora se afla aceste imobile, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Octav Cozmanca

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu    ANEXA 1
                 TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Afumati, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Afumati
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care  Observatii
                                             se transmit
-----------------------------------------------------------------------------
    I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in alte
       constructii decat blocuri
    1. Str. Oituz nr. 1599                          1               2 camere
    2. Str. Morii nr.  482                          1               2 camere
    3. Str. Mircea Voda nr. 83                      1               3 camere
    4. Str. Mircea Voda nr. 95                      1               3 camere
    5. Sos. Stefanesti nr. 1524                     1               2 camere
    6. Sos. Stefanesti nr. 1524                     1               1 camera
    7. Sos. Stefanesti nr. 1458                     1               3 camere
    8. Str. Focsani nr. 365                         1               4 camere
    9. Str. Urziceni nr. 621                        1               4 camere
   10. Str. Stefan cel Mare nr. 807                 1               2 camere
   11. Str. Iasomiei nr. 28                         1               2 camere
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                 TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Balotesti, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Balotesti
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite  Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care Observatii
                                           se transmit
----------------------------------------------------------------------------
 O                 1                                        2           3
----------------------------------------------------------------------------
    I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in blocuri
    1. Bloc PR 1 - ap. nr. 13, 15, 20. 23                    4
    2. Bloc PR 2 - ap. nr. 2, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 17       8
    3. Bloc PR 3 - ap. nr. 5, 7, 11, 12, 13, 14. 15, 16. 23  9
    4. Bloc PR 4 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14,
       15, 18, 22                                           13
    5. Bloc PR 5 - ap. nr. 3, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
       16, 21, 22, 23                                       14
    6. Bloc P 1 - ap. nr. 12, 13, 16, 18                     4
    7. Bloc P 2 - ap. nr. 1, 17                              2
    8. Bloc P 3 - ap. nr. 1, 4, 9, 17                        4
    9. Bloc P 5 - ap. nr. 3, 6, 15                           3
   10. Bloc P 7 - ap. nr. 2, 3, 8. 9, 16                     5
   11. Bloc P 10 - ap. nr. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 16. 18,. 19,
       20, 24, 26                                           13
   12. Bloc P 11 - ap. nr 10, 18, 20. 24                     4
   13. Bloc P 12 - ap. nr. 3, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 27       8
   14. Bloc P 14 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
       17                                                   11
  15.  Bloc P 15 - ap. nr. 13, 14, 16, 19, 20, 23            6
  16.  Bloc P 16 - ap. nr. 1, 5, 7, 8, 9, 20, 21, 26         8
  17.  Bloc P 17 - ap. nr. 1, 9                              2
  18.  Bloc P 35 - ap. nr. 2, 9, 11, 13, 14, 18              6
  19.  Bloc P 36 - ap. nr. 1, 7                              2
  20.  Bloc 1 A - ap. nr 1, 6                                2
  21.  Bloc 2 A - ap. nr. 1, 3, 6                            3
  22.  Bloc 3, scara B - ap. nr. 2, 4                        2
  23.  Bloc 4, scara A - ap. nr. 1, 4                        2
  24.  Bloc 4, scara B - ap. nr. 2, 4                        2
  25.  Bloc 5, scara A - ap. nr. 2                           1
  26.  Bloc 7, scara A - ap. nr. 1, 5                        2
  27.  Bloc 7, scara B - ap. nr. 6                           1
  28.  Bloc 8, scara A - ap. nr. 3                           1
  29.  Bloc 8, scara C - ap. nr. 5                           1
  30.  Bloc 8, scara D - ap. nr. 1, 6                        2

  II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in alte constructii decat blocuri
  31.  Satul Balotesti nr. 50                                1        2 camere
  32.  Satul Balotesti nr. 108                               1        4 camere
  33.  Satul Balotesti nr. 108                               1
  34.  Satul Balotesti nr. 164                               1        2 camere
  35.  Satul Balotesti nr. 794                               1        4 camere
  36.  Satul Balotesti - Curte                               1
  37.  Satul Balotesti - Curte                               1        1 camera
  38.  Satul Balotesti nr. 512                               1        2 camere
  39.  Satul Saftica - Str. Linistei nr. 138                 1        3 camere
  40.  Satul Saftica nr. 191                                 1        2 camere

  III. Locuinte - proprietatea statului - situate in blocuri neterminate
  41.  Bloc B' 1                                             6
  42.  Bloc D 1                                             36
  43.  Bloc D 2                                             24
  44.  Bloc P 8 A                                           18
  45.  Bloc P 32                                            18
  46.  Bloc P 33                                            18
  47.  Bloc P 34                                            18
  48.  Bloc P 37                                            18

  IV.  Spatii cu alta destinatie in folosinta - proprietatea statului
  49.  Bloc P 4 - ap. nr. 1                                      Proprietate
                                                                 publica
                                                                 Farmacie
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 3

                TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Bragadiru, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Bragadiru
----------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                              se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
 0              1                                     2                3
--------------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in blocuri
  1. Bloc A 5 - ap. nr. 4                             1
  2. Bloc A 6 - ap. nr. 2, 3                          2
  3. Bloc A 9 - ap. nr. 4                             1
  4. Bloc A 10 - ap. nr. 1                            1
  5. Bloc A 11 - ap. nr. 3                            1
  6. Bloc A 14 - ap. nr. 1, 2                         2
  7. Bloc A 15 - ap. nr. 1                            1
  8. Bloc A 16 - ap. nr. 3, 4                         2
  9. Bloc A 18 - ap. nr. 2                            1
 10. Bloc A 19 - ap. nr. 4                            1
 11. Bloc B 3 - ap. nr. 1                             1
 12. Bloc C 1 - ap. nr. 2, 4                          2
 13. Bloc C 2 - ap. nr. 1, 4                          2
 14. Bloc C 3 - ap. nr. 1                             1
 15. Bloc C 4 - ap. nr. 2, 3                          2
 16. Bloc C 5 - ap. nr. 1                             1
 17. Bloc C 6 - ap. nr. 2, 4                          2
 18. Bloc C 10 - ap. nr. 3                            1
 19. Bloc C 11 - ap. nr. 3                            1
 20. Bloc D 1 - ap. nr. 5, 6, 9, 10, 16, 25, 26, 33,
                        45                            9
 21. Bloc D 3-1 - ap. nr. 12, 17, 19, 20, 22, 23      6
 22. Bloc D 3-2 - ap. nr. 34                          1
 23. Bloc D 8 - ap. nr. 3                             1
 24. Bloc E 13 - ap. nr. 1, 4                         2
 25. Bloc E 14 - ap. nr. 2                            1
 26. Bloc E 15 - ap. nr. 2, 3                         2
 27. Bloc G 1 - ap. nr. 4, 8, 11, 12, 15, 19, 21, 29  8
 28. Bloc G 2 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
     10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
     21, 22, 23, 24                                  23
 29. Bloc G 3 - ap. nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
     18, 19, 21, 28, 30, 32                          15
 30. Bloc G 4 - ap. nr. 2, 3, 8, 9, 12, 20, 21, 22    8
 31. Bloc G 5 - ap. nr. 1, 4, 5, 12, 13, 15, 16, 17,
     21, 24                                          10
 32. Bloc P 1 - ap. nr. 4, 7, 9, 16, 21, 24, 25, 27,
     33                                               9
 33. Bloc P 2 - ap. nr. 9, 10, 25, 26, 27, 33, 35     7
 34. Bloc P 3 - ap. nr. 10, 23, 29, 34                4
 35. Bloc P 4 - ap. nr. 3, 4, 15, 20, 22              5
 36. Bloc P 5 - ap. nr. 2, 5, 12, 19, 21, 23          6
 37. Bloc P 6 - ap. nr. 1, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16,
     18                                               9
 38. Bloc P 7 - ap. nr. 1, 5, 10, 23                  4
 39. Bloc P 8 - ap. nr. 5, 7, 8, 10, 13, 20, 22, 23,
     25                                               9
 40. Bloc P 9 - ap. nr. 3, 7, 8, 11, 16, 20, 21, 22,
     24                                               9
 41. Bloc P 10 - ap. nr. 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23    7
 42. Bloc P 11 - ap. nr. 6, 12, 18, 23                4
 43. Bloc P 12 - ap. nr. 3, 5, 9, 12, 13, 16, 21, 22  8
 44. Bloc P 13 - ap. nr. 2, 7, 9, 10, 11              5
 45. Bloc P 14 - ap. nr. 1, 2, 4, 8                   4
 46. Bloc P 15 - ap. nr. 1, 2, 5, 10, 12, 13, 20, 22  8
 47. Bloc P 16 - ap. nr. 13, 22                       2
 48. Bloc P 17 - ap. nr. 1, 5, 6, 8, 10               5
 49. Bloc P 18 - ap. nr. 1, 7, 10, 15, 18             5
 50. Bloc P 19 - ap. nr. 6, 12                        2
 51. Bloc P 20 - ap. nr. 1, 2, 6, 7, 8, 14, 18        7
 52. Bloc P 21 - ap. nr. 2, 8, 14, 15, 16, 18, 19,
     20, 21                                           9
 53. Bloc P 22 - ap. nr. 9, 11, 12, 14, 15, 22        6
 54. Bloc P 23 - ap. nr. 1, 3, 6, 11, 12, 13, 15, 17  8
 55. Bloc P 24 - ap. nr. 3, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17,
     18, 20, 22, 23                                  12
 56. Bloc P 25 - ap. nr. 3, 10, 14, 16                4
 57. Bloc P 26 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,
     12, 16, 18, 21                                  12
 58. Bloc P 27 - ap. nr. 1, 2, 4, 5, 6, 8             6
 59. Bloc P 28 - ap. nr. 3, 9, 11, 16, 19, 22         6
 60. Bloc P 29 - ap. nr. 1, 3, 4, 6, 16               5
 61. Bloc P 30 - ap. nr. 11, 14                       2
 62. Bloc P 31 - ap. nr. 10, 15                       2
 63. Bloc P 33 - ap. nr. 5, 6, 11, 14, 18, 30         6
 64. Bloc P 34 - ap. nr. 21                           1
 65. Bloc P 35 - ap. nr. 8, 11, 16, 21, 22            5
 66. Bloc P 38 - ap. nr. 1, 2, 3, 9, 16, 17           6
 67. Bloc P 41 - ap. nr. 2, 5, 8, 10, 11, 12, 16      7
 68. Bloc P 42 - ap. nr. 1, 2, 6, 7, 11, 15, 16, 17   8
 69. Bloc P 43 - ap. nr. 1, 4, 8, 12, 14, 16, 17      7
 70. Bloc P 44 - ap. nr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15    8
 71. Bloc P 56 - ap. nr. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17,
     19, 21, 22, 23                                  11
 72. Bloc P 57 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 16   8
 73. Bloc P 58 - ap. nr. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12,
     15, 16, 17                                      11
 74. Bloc P 59 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12,
     14, 16, 17                                      11
 75. Bloc P 61 - ap. nr. 2, 11, 13, 15, 19, 20        6

 II. Locuinte - proprietatea statului - situate in blocuri neterminate
 76. Bloc D 2, sc. 1 si 2                            24
 77. Bloc D 3-2, sc. 1 si 2                          24
 78. Bloc D 5                                        24
 79. Bloc D 7, sc. 1 si 2                            24
 80. Bloc D 8, sc. 1 si 2                            22
 81. Bloc D 8, sc. 3                                 10
 82. Bloc P 32                                       35
 83. Bloc P 34, sc. 3                                12
 84. Bloc P 36                                       23

   III. Spatii cu alta destinatie - proprietatea statului - situate in constructii neterminate
 85. Casa de Cultura                                              Proprietate
                                                                  publica
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                    TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Branesti, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Branesti
------------------------------------------------------------------------------ Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                              se transmit         Observatii
------------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in alte constructii decat blocuri
  1. Str. Ion Creanga nr. 35                           1            1 camera
  2. Str. Nicolae Balcescu nr. 1                       1            1 camera
  3. Str. Nicolae Balcescu nr. 3                       1            5 camere
  4. Str. Nicolae Balcescu nr. 43                      1            2 camere
  5. Str. Agricultori nr. 27                           1            2 camere
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 5

                     TABEL
cuprinzand imobilele situate in orasul Buftea, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Orasului Buftea
----------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                              se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
 O                  1                                2                   3
-----------------------------------------------------------------------------
   I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in blocuri
  1. Str. Maresal Antonescu, bloc R4 - ap. nr. 15        1
  2. Str. Maresal Antonescu, bloc 1 - ap. nr. 3          1
  3. Str. Maresal Antonescu bloc 2 - ap. nr. 6, 16, 18,
     19                                                  4
  4. Aleea Constructorilor nr. 1, bloc 20 - ap. nr. 15   1
  5. Aleea Constructorilor nr 2. bloc 29C - ap. nr. 1,
     6, 15                                               3
  6. Aleea Constructorilor nr. 2, bloc 29A - ap. nr. 14  1
  7. Aleea Constructorilor nr. 3, bloc 17A - ap. nr. 1,
     5                                                   2
  8. Aleea Constructorilor nr. 3, bloc 17B - ap. nr. 19,
     20                                                  2
  9. Aleea Constructorilor nr. 5, bloc 16A - ap. nr. 9,
     10, 12, 14                                          4
 10. Aleea Constructorilor nr. 9, bloc 15A - ap. nr. 10  1
 11. Aleea Constructorilor nr. 9, bloc 15B - ap. nr. 10,
     19                                                  2
 12. Aleea Constructorilor nr. 10, bloc 33A - ap. nr. 1,
     6                                                   2
 13. Aleea Constructorilor nr. 10, bloc 33B - ap. nr. 3  1
 14. Aleea Campului nr. 2, bloc 22C - ap. nr. 19         1
 15. Aleea Campului nr. 2, bloc 22A - ap. nr. 8, 9 17,
     20                                                  4
 16. Aleea Campului nr. 4, bloc 26B - ap. nr. 5, 10, 13,
     15, 16                                              5
 17. Aleea Campului nr. 6, bloc 28B - ap. nr. 5, 13, 14  3
 18. Aleea Campului nr. 6, bloc 28A - ap. nr. 12, 16     2
 19. Aleea Parc nr. 2, bloc B - ap. nr. 4. 9             2
 20. Aleea Plopilor nr. 1, bloc A11 - ap. nr. 15         1
 21. Aleea Plopilor nr. 3, bloc 14A - ap. nr. 5 7, 10,
     13                                                  4
 22. Aleea Plopilor nr. 3, bloc 14B - ap. nr. 2, 5, 13,
     19                                                  4
 23. Aleea Plopilor nr. 4, bloc 19A - ap. nr. 3, 16      2
 24. Aleea Plopilor nr. 4, bloc 19C - ap. nr. 17, 20     2
 25. Aleea Plopilor nr. 6, bloc 24A - ap. nr. 2, 10,
     11, 12                                              4
 26. Aleea Plopilor nr. 6, bloc 24B - ap. nr. 1, 3, 10,
     18, 19                                              5
 27. Aleea Scolii nr. 1, bloc 21 - ap. nr. 3, 19         2
 28. Aleea Tineretului nr. 1. bloc 6 - ap. nr. 13        1
 29. Aleea Tineretului nr. 2, bloc 12B - ap. nr. 1, 2,
     8, 9, 14, 15, 16, 18, 19                            9
 30. Aleea Tineretului nr. 4, bloc 12A - ap. nr. 5, 8,
     13, 14, 15, 17, 20                                  7
 31. Aleea Tineretului nr. 6, bloc 11B - ap. nr. 8, 18,
     19, 20                                              4
 32. Aleea Tineretului nr. 10, bloc 9 - ap. nr. 1, 2, 4,
     5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
     23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
     39, 40, 41, 43, 44                                 35
 33. Aleea Tineretului nr. 6, bloc 11A - ap. nr. 4, 6,
     11                                                  3
 34. Aleea Tineretului nr. 12, bloc 8 - ap. nr. 3, 5,
     7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17                        10
 35. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 9                   1
 36. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 35, bloc R8 - ap.
     nr. 2, 16, 18, 19                                   4
 37. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 41, bloc R7 - ap.
     nr. 9, 12, 15                                       3
 38. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 44, bloc 1 - ap.
     nr. 2                                               1
 39. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 44, bloc 3 - ap.
     nr. 3                                               1
 40. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 112, bloc PM8 - ap.
     nr. 2, 10, 21                                       3
 41. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 116, bloc PM2 - ap.
     nr. 6, 9, 10, 19, 32, 33, 34                        7
 42. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 147, bloc 27D - ap.
     nr. 1, 7, 10                                        3
 43. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 147, bloc 27A - ap.
     nr. 7                                               1
 44. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 147, bloc 27J - ap.
     nr. 8                                               1
 45. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 147, bloc 27F - ap.
     nr. 12                                              1
 46. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 147, bloc 27B - ap.
     nr. 15                                              1
 47. Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 147, bloc 27H - ap.
     nr. 6                                               1
 48. Str. Luceafarului nr. 1, bloc 7 - ap. nr. 18        1
 49. Str. Oltului nr. 3, bloc 4 - ap. nr. 6, 19          2
 50. Str. Oltului nr. 5, bloc 3 - ap. nr. 3, 9, 12, 18   4
 51. Str. Oltului nr. 7, bloc 6 - ap. nr. 11, 13         2
 52. Str. Oltului nr. 9, bloc 5 - ap. nr. 2, 8, 10, 17   4
 53. Bd. R.S.R. nr. 1, bloc R1 - ap. nr. 1, 4, 7, 9,
     12, 16                                              6
 54. Bd. R.S.R. nr. 6, bloc R5 - ap. nr. 11              1
 55. Bd. R.S.R. nr. 10, bloc R6 - ap. nr. 1, 12, 15      3
 56. Bd. R.S.R. nr. 46, bloc R6                         1
 57. Str. Studioului nr. 12, bloc 34A - ap. nr. 15,
     25, 35                                              3
 58. Str. Studioului nr. 12, bloc 34B - ap. nr. 45, 67   2
 59. Str. Studioului nr. 12, bloc 34C - ap. nr. 6        1
 60. Str. Studioului nr. 22, bloc 35A - ap. nr. 8, 13,
     14, 20                                              4
 61. Str. Studioului nr. 22, bloc 35B - ap. nr. 19       1
 62. Str. Studioului nr. 22, bloc 35C - ap. nr. 13       1
 63. Str. Studioului nr. 22, bloc 35D - ap. nr. 20      1
 64. Str. Studioului nr. 1, bloc D - ap. nr. 6           1
 65. Satul Buciumeni, Bd. Muncii nr. 1, bloc 1 - ap. nr.
     4                                                   1
 66. Satul Buciumeni, Bd. Muncii nr. 1, bloc 2 - ap.
     nr. 2                                               1
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 6

                     TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Cernica, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Cernica
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite     Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor                (unitati locative)
                                            care se transmit     Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
   I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in blocuri
 1. Satul Balaceanca, bloc 1, ap. nr. 1, 2             2

 II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in alte constructii decat blocuri
 2. Satul Cernica                                      1           6 camere
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 7

                   TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Chiajna, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor              (unitati locative)
                                           care se transmit      Observatii
------------------------------------------------------------------------------
 o                1                                  2                  3
------------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in alte constructii decat blocuri
  1. Str. Dumitru Calin nr. 14                           1    2 camere
  2. Str. Libertatii nr. 24                              1    2 camere
  3. Str. Libertatii nr. 4                               1    1 camera
  4. Str. Eroului nr. 32                                 1    Degradata
  5. Str. Marasesti nr. 2                                1    2 camere
  6. Str. Marasesti nr. 2                                1    3 camere
  7. Str. Marasesti nr. 21                               1    2 camere
  8. Str. General Praporgescu nr. 13                     1    1 camera
  9. Str. Republicii nr. 72                              1    1 camera
 10. Str. Republicii nr. 72                              1    3 camere
 11. Str. Republicii nr. 72                              1    1 camera
 12. Str. Republicii nr. 72                              1    2 camere
 13. Str. Republicii nr. 72                              1    3 camere,
 14. Str. Republicii nr. 75                              1    3 camere
 15. Str. Republicii nr. 75                              1    1 camera
 16. Str. Republicii nr. 67                              1    1 camera
 17. Str. Republicii nr. 67                              1    3 camere
 18. Str. Republicii nr. 128                             1    2 camere
 19. Str. Maresal Antonescu nr. 42                       1    3 camere
 20. Drumul Belsugului nr. 2                             1
 21. Chiajna-Rudeni                                      1    6 camere
                                                            - dezmembrata
                                                              de tigani

   II. Spatii cu alta destinatie in folosinta - proprietatea statului
 22. Str. Eroului nr. 97                           1    Proprietate publica -
                                                        cooperativa de consum
 23. Str. Eroului nr. 52                           1    Proprietate publica -
                                                        cooperativa de consum
 24. Str. Eroului nr. 95                           1    Proprietate publica -
                                                        cooperativa de consum
 25. Str. Eroului nr. 85                           1    Proprietate publica -
                                                        farmacie
 26. Str. Republicii nr. 48                        1    Proprietate publica -
                                                        cooperativa de consum
 27. Str. Republicii nr. 56                        1    Proprietate publica -
                                                        Cooperativa Chiajna
                                                        (Bufet)
 28. Str. Dumitru Calin nr. 14                     1    Proprietate publica -
                                                        Garaj
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 8

                 TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Chitila, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Chitila
----------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                             se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
0                 1                                 2                   3
-----------------------------------------------------------------------------
     I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in blocuri
  1. Str. Aurel Vlaicu nr. 2                         2
  2. Str. Banatului nr. 2, bloc 3                    2
  3. Str. Banatului nr. 2, bloc 5                    2
  4. Str. Banatului nr. 2, bloc 6                    1
  5. Str. Banatului nr. 2, bloc 8                    2
  6. Str. Banatului nr. 2, bloc 9                    1
  7. Str. Banatului nr. 2, bloc 10                   4
  8. Str. Banatului nr. 2, bloc 11                   3
  9. Str. Banatului nr. 2, bloc 12                   3
 10. Str. Banatului nr. 44, bloc A1 - ap. nr. 9      1
 11. Str. Banatului nr. 44, bloc A2 - ap. nr. 5, 7   2
 12. Str. Banatului nr. 44, bloc A3 - ap. nr. 3      1
 13. Str. Banatului nr. 44, bloc A4 - ap. nr. 3, 4    2
 14. Str. Banatului nr. 44, bloc A5 - ap. nr. 3      1
 15. Str. Banatului nr. 44, bloc special             1
 16. Str. Banatului nr. 211                          1
 17. Str. Lalelelor nr. 21, bloc P1 - ap. nr. 10     1
 18. Str. Lalelelor nr. 43, bloc G1 - ap. nr. 22     1
 19. Str. Lalelelor nr. 43, bloc P4 - ap. nr. 2, 3,
     6, 14, 17, 19                                   6
 20. Str. Lalelelor nr. 43, bloc P5 - ap. nr. 5, 8   2
 21. Str. Lalelelor nr. 43, bloc P7 - ap. nr. 3        1

 II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in alte
     constructii decat blocuri
 22. Str. Aurel Vlaicu nr. 65                        1
 23. Str. Aurel Vlaicu nr. 121                       1
 24. Str. Tudor Vladimirescu nr. 148                 1
 25. Str. Victoriei nr. 39                           1
 26. Str. Pacii nr. 71                               1
 27. Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 37                 1
 28. Str. Lalelelor nr. 13                           1
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 9

                   TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Corbeanca, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca
----------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                              se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
   I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
      situate in alte constructii decat blocuri
  1. Satul Tamasi                                  1
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 10

                        TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Cornetu, sectorul agricol Ilfov care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Cornetu
----------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                              se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  0                 1                                2                  3
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in blocuri
  1. Bloc 16 - apartament nenominalizat             1
  2. Bloc A180 - ap. nr. 2, 3, 4                    3
  3. Bloc A190 - ap. nr. 2, 3, 4                    3
  4. Bloc A200 - ap. nr. 2, 4                       2
  5. Bloc A260 - ap. nr. 2, 3                       2
  6. Bloc A3 - apartament nenominalizat             1
  7. Bloc A300 - ap. nr. 2, 3, 4                    3
  8. Bloc A310 - ap. nr. 1, 2, 4                    3
  9. Bloc A36 - ap. nr. 1, 2, 3                     3
 10. Bloc A7 - ap. nr. 2, 4                         2
 11. Bloc A9 - ap. nr. 3, 4                         2
 12. Bloc B100 - ap. nr. 1, 2, 4                    3
 13. Bloc B50 - ap. nr. 2                           1
 14. Bloc C1 - ap. nr. 1                            1
 15. Bloc C2 - ap. nr. 1, 3, 4                      3
 16. Bloc C3 - ap. nr. 3                            1
 17. Bloc C5 - ap. nr. 3                            1
 18. Bloc C7 - ap. nr. 2                            1
 19. Bloc D1 - ap. nr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17,
     21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 34,.35, 36        18
 20. Bloc D13 - ap. nr. 1                           1
 21. Bloc D2 - ap. nr. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13,
     14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29,
     33, 35                                        21
 22. Bloc D3 - ap. nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
     21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35            16
 23. Bloc D4 - ap. nr. 3. 4                         2
 24. Bloc D42 - ap. nr. 1, 2, 3, 4                  4
 25. Bloc D5 - ap. nr. 1, 3, 7                      3
 26. Bloc D6 - ap. nr. 2                            1
 27. Bloc D7 - ap. nr. 1                            1
 28. Bloc E16 - ap. nr. 3                           1
 29. Bloc E3 - ap. nr. 4                            1
 30. Bloc P1 - ap. nr. 1, 8, 11                     3
 31. Bloc P10 - ap. nr. 2, 3, 12, 14, 15. 16, 19,
     20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
     35                                            19
 32. Bloc P11 - ap. nr. 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16,
     23                                             9
 33. Bloc P12 - ap. nr. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13,
     14, 15, 19, 20, 21, 22, 24                    15
 34. Bloc P13 - ap. nr. 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15,
     22, 24                                         9
 35. Bloc P14 - ap. nr. 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 22,
     25, 26, 31                                    11
 36. Bloc P15 - ap. nr. 1, 2, 10, 17, 18            5
 37. Bloc P16 - ap. nr. 6, 24, 29                   3
 38. Bloc P2 - ap. nr. 1, 2, 8, 9, 10,11, 12, 13,
     16, 17. 18, 22, 23, 24                        14
 39. Bloc P3 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14,
     20, 22, 23                                    12
 40. Bloc P5 - ap. nr. 7, 8, 10, 20, 23             5
 41. Bloc P6 - ap. nr. 1, 2, 3, 15, 22, 23, 24, 26,
     28, 30, 31, 33, 34, 35                        14
 42. Bloc P7 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
     11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24    20
 43. Bloc P8 - ap. nr. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14,
     15, 16, 17, 19, 20, 22, 24                    15
 44. Bloc P9 ap. nr. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14,
     21, 25, 31, 32, 33                            13
 45. Bloc special - ap. nr. 3, 6, 8, 12             4

 II. Spatii cu alta destinatie - proprietatea statului -
    situate in constructii neterminate
 46. Consiliul Local al Comunei Cornetu                   Proprietate publica
 47. Casa de Cultura                                      Proprietate publica
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 11

                     TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Dobroesti, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Dobroesti
----------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                             se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
    situate in alte constructii decat blocuri
  1. Str. Nicolae Balcescu nr. 5                   1                1 camera
  2. Str. Nicolae Balcescu nr. 5                   1                2 camere
  3. Str. Ana Ipatescu nr. 7                       1                3 camere
  4. Str. Doina nr. 3                              1                2 camere
  5. Str. Oituz nr. 2A                             1                3 camere
  6. Str. Soldat Iancu Petre nr. 40                1                4 camere
----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 12

                      TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Darasti-ilfov, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Darasti
----------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                             se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in blocuri
  1. Bloc special - ap nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
     9, 10, 11, 12                                    12
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 13

                    TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Domnesti, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Domnesti
----------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                             se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in alte constructii decat blocuri
 1. Domnesti nr. 976                                 1              2 camere
 2. Domnesti, str. Sarbi nr. 8                       1              2 camere
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 14

                       TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Ganeasa, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea  Consiliului Local al Comunei Ganeasa
----------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                              se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in alte constructii decat blocuri
  1. Satul Moara Domneasca                          1               2 camere
  2. Satul Cozieni                                  1               2 camere
  3. Satul Cozieni                                  1               4 camere
  4. Satul Ganeasa - str. Moara Domneasca           1               3 camere
  5. Satul Ganeasa - str. Moara Domneasca           1               2 camere
  6. 5atul Ganeasa - str. Cozieni                   1               4 camere
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 15

                        TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Glina, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Glina
----------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                             se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in alte constructii decat blocuri
 1. Str. Crangului nr. 6                           1                3 camere
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 16

                      TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Gradistea, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din  administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Gradistea
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor              (unitati locative)
                                          care se transmit        Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in blocuri
  1. Bloc 1 - ap. nr. 1, 3, 4                      3
  2. Bloc 2 - ap. nr. 1, 3                         2
  3. Bloc "Complex" - ap. nr. 2, 3, 4, 6, 7        5
  II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
      situate in alte constructii decat blocuri
  4. Imobil vechi                                  1               2 camere
  5. Imobil vechi                                  1               2 camere
  6. Imobil vechi                                  1               4 camere
  7. Imobil, satul Sitaru                          1               3 camere
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 17

                      TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Gruiu, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Gruiu
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite    Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor                (unitati locative)
                                              care se transmit    Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in blocuri
  1. Bloc 2 - ap. nr. 7                            1
  2. Bloc 3 - ap. nr. 9, 10                        2
  II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
      situate in alte constructii decat blocuri
  3. Imobil, satul Gruiu                           1               5 camere
  4. Imobil, satul Lipia                           1               5 camere
  5. Imobil, satul Silistea Snagovului             1               2 camere
  6. Imobil, satul Silistea Snagovului             1               3 camere
  7. Imobil, satul Silistea Snagovului             1               2 camere
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 18

                       TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Jilava, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Jilava
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite      Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor                 (unitati locative)
                                               care se transmit    Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in blocuri
  1. Sos. Giurgiului nr. 286, bloc 1 - ap. 3, 4       2
  2. Sos. Giurgiului nr. 286, bloc 2 - ap. nr. 5      1
  3. Sos. Giurgiului nr. 286, bloc 4 - ap. nr. 4,
     11, 12                                           3
  4. Sos. Giurgiului nr. 286, bloc 5 - ap. nr. 10, 12 2
  5. Sos. Giurgiului nr. 286, bloc 6 - ap. 3, 4       2
  6. Drumul Garii Jilava nr. 110, bloc 1 - ap. nr.
     1, 2                                             2
  7. Drumul Garii Jilava nr. 110, bloc 2 - ap. nr. 3  1
  II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
      situate in alte constructii decat blocuri
  8. Str. Ciulini nr. 8A                              1            2 camere
  9. Sos. Giurgiului nr. 251                          1            3 camere
  III. Locuinte - proprietatea statului - situate
       in blocuri neterminate
  10. Bloc G1                                        24
----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 19

                          TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Magurele, sectorul agricol Ilfov, care se transmit  din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Magurele
---------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                              se transmit         Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in blocuri
  1. Bloc 1 - ap. nr. 2, 68                            2
  2. Bloc 2 - ap. nr. 11, 17, 19                       3
  3. Bloc 3 - ap. nr. 10, 14, 29                       3
  4. Bloc 4 - ap. nr. 30                               1
  5. Bloc 5 - ap. nr. 31                               1
  6. Bloc 6 - ap. nr. 3, 4, 13, 32                     4
  7. Bloc ABC - ap. nr. 1, 4, 5, 6, 7, 9               6
  8. Bloc B1 - ap. nr. 4, 8, 17, 21, 24                5
  9. Bloc B2 - ap. nr. 2, 9, 13, 14, 16, 20, 22        7
 10. Bloc B3 - ap. nr. 1, 5, 10, 14, 15, 18            6
 11. Bloc B4 - ap. nr. 1, 2, 3, 10, 11, 13, 16, 18, 22 9
 12. Bloc B5 - ap. nr. 7, 13, 17, 20                   4
 13. Bloc B6 - ap. nr. 1, 4, 5, 8, 14, 15, 23, 24      8
 14. Bloc B7 - ap. nr. 2, 7                            2
 15. Bloc B8 - ap. nr. 1, 17, 20, 27, 28, 35           6
 16. Bloc B9 - ap. nr. 7, 18, 19, 20                   4
 17. Bloc B10 - ap. nr. 2, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,
     21                                                9
 18. Bloc B12 - ap. nr. 1, 2, 3                        3
 19. Bloc B13 - ap. nr. 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19,
     21, 22, 23                                       11
 20. Bloc B14 - ap. nr. 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
     21, 22                                           10
 21. Bloc B15 - ap. nr. 3, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 21,
     24                                                9
 22. Bloc B16 - ap. nr. 3, 6, 9                        3
 23. Bloc B17 - ap. nr. 3, 7, 9, 14, 21, 32, 34        7
 24. Bloc B18 - ap. nr. 3, 8, 10                       3
 25. Bloc B19 - ap. nr. 5, 6, 10, 13, 15, 19, 21       7
 26. Bloc B20 - ap. nr. 1, 2, 11                       3
 27. Bloc D9 - ap. nr. 2, 3                            2
 28. Bloc E15 - ap. nr. 2                              1
 29. Bloc E30 - ap. nr. 1                              1
 30. Bloc G1 - ap. nr. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 18, 22, 24   9
 31. Bloc G2 - ap. nr. 2, 3, 6, 12, 21                 5
 32. Bloc G3 - ap. nr. 2, 6, 7, 8, 12, 18              6
 33. Bloc G4 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14,
     17, 18, 22, 24                                   13
 34. Bloc L1 - ap. nr. 8, 16, 20                       3
 35. Bloc L2 - ap. nr. 24                              1
 36. Bloc L3 - ap. nr. 13, 15                          2
 37. Bloc M2 - ap. nr. 10                              1
 38. Bloc M3 - ap. nr. 3, 10, 11                       3
 39. Bloc M5 - ap. nr. 4                               1
 40. Bloc N1 - ap. nr. 4, 6, 19, 20                    4
 41. Bloc N2 - ap. nr. 1, 14, 20, 22                   4
 42. Bloc N3 - ap. nr. 17, 19, 22                      3
 43. Bloc N4 - ap. nr. 11, 12, 21, 22                  4
 44. Bloc O1 - ap. nr. 2                               1
 45. Bloc O2 - ap. nr. 2, 8, 11                        3
 46. Bloc O4 - ap. nr. 3, 8, 9, 15                     4
 47. Bloc 2 nr. 94 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 6             5
 48. Str. Atomistilor nr. 128, bloc 1 - ap. 3, 11, 12,
     13, 18, 23, 30, 31                                8
 49. Str. Atomistilor nr. 94, bloc 1 - ap. nr. 3, 5    2

 II. Locuinte - proprietatea statului -
     situate in blocuri neterminate
 50. Bloc 20                                          23
 51. Bloc 21                                          35
 52. Bloc 22                                          24
----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 20

                       TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Moara Vlasiei, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Moara Vlasiei
---------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                             se transmit         Observatii
----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in blocuri
  1. Bloc 2 - ap. nr. 6                                1

  II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in alte constructii decat blocuri
  2. Imobil, satul Caciulati                           1           2 camere
----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 21

                          TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Nuci, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Nuci
---------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                              se transmit         Observatii
----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in blocuri
  1. Bloc 1 - ap. nr. 2, 4, 5, 6                   4
  II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in alte constructii decat blocuri
  2. Satul Merii Petchii nr. 12                     1               3 camere
----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 22

                          TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Otopeni, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Otopeni
---------------------------------------------------------------------------- Nr. Adresa imobilului care se transmite   Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor            (unitati locative) care
                                              se transmit         Observatii
----------------------------------------------------------------------------
 0                    1                              2                 3
--------------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in blocuri
  1. Calea Bucurestilor nr. 34, bloc A1-1 - ap. nr.
     7, 20, 26                                       3
  2. Calea Bucurestilor nr. 32, bloc A2-1 - ap. nr.
     29, 33                                          2
  3. Calea Bucurestilor nr. 28, bloc A2-3 - ap. nr.
     17                                              1
  4. Str. Floare de Cais nr. 21, bloc A3-1 - ap. nr.
      1, 3, 5, 7                                     4
  5. Str. Floare de Cais nr. 19, bloc A3-2 - ap. nr.
     1, 4, 8                                         3
  6. Str. Floare de Cais nr. 17, bloc A3-3 - ap. 6,
     8, 12, 13                                       4
  7. Str. Floare de Cais nr. 15, bloc A3-4 - ap. nr.
     7, 14                                           2
  8. Str. Floare de Cais nr. 13, bloc A3-5 - ap. nr.
     1, 3, 6, 10, 15                                 5
  9. Str. Traian nr. 17, bloc A10 - ap. nr. 2, 5,
     10, 11, 13, 14                                  6
 10. Str. Oituz nr. 2, bloc A11 - ap. nr. 4, 10      2
 11. Str. Privighetorilor nr. 1, bloc A12 - ap. nr.
     10, 16                                          2
 12. Str. Floare de Cais nr. 16, bloc A13 - ap. nr.
     2, 5                                            2
 13. Str. Traian nr. 15, bloc A14 - ap. 7, 9, 10     3
 14. Str. Traian nr. 13, bloc A15 - ap. nr. 9, 10,
     11                                              3
 15. Str. Floare de Cais nr. 14, bloc A16 - ap. nr.
     11                                              1
 16. Str. Floare de Cais nr. 10, bloc A17 - ap. nr.
     1, 6, 7, 9, 10, 12                              6
 17. Str. Privighetorilor nr. 2, bloc A18 - ap. nr.
     1, 2, 12, 21                                    4
 18. Str. Floare de Cais nr. 12, bloc A19 - ap. nr.
     13                                              1
 19. Str. Ghioceilor nr. 6, bloc A101 - ap. nr. 1, 2 2
 20. Str. Nalbei nr. 7, bloc A102 - ap. nr. 2        1
 21. Str. Margaritarului nr. 16, bloc A105 - ap. nr.
     2                                               1
 22. Str. Priveghetorilor nr. 7, bloc A106 - ap. nr.
     1                                               1
 23. Str. Priveghetorilor nr. 9, bloc A108 - ap. nr.
     2                                               1
 24. Str. Priveghetorilor nr. 6, bloc A111 - ap. nr.
     4                                               1
 25. Str. Nalbei nr. 4, bloc A113 - ap. nr. 3, 4     2
 26. Str. Privighetorilor nr. 3A, bloc A114 - ap. nr.
     4                                               1
 27. Str. Nalbei nr. 1, bloc A116 - ap. nr. 4        1
 28. Str. Nalbei nr. 2, bloc A117 - ap. nr. 3        1
 29. Str. 23 August nr. 1, bloc B1-1 - ap. nr. 13    1
 30. Calea Bucurestilor nr. 22, bloc B2-1 - ap. nr.
     2, 24, 26                                       3
 31. Calea Bucurestilor nr. 18, bloc B2-3 - ap. 2,
     4, 5, 7, 35, 39                                 6
 32. Calea Bucurestilor nr. 16, bloc B2-4 - ap. 11,
     16, 22, 23                                      4
 33. Str. Floare de Cais nr. 11, bloc B3-1 - ap. nr.
     1, 3, 10, 17                                    4
 34. Str. Floare de Cais nr. 9, bloc B3-2 - ap. nr.
     11, 18, 19, 22, 24                              5
 35. Str. Floare de Cais nr. 7, bloc B3-3 - ap. nr.
     1, 2, 4, 10, 21                                 5
 36. Str. Floare de Cais nr. 15, bloc B34 - ap. nr.
     7, 11, 12                                       3
 37. Str. Floare de Cais nr. 1, bloc B3-5 - ap. nr.
     2, 3                                            2
 38. Str. Mures nr. 3, bloc B15 - ap. nr. 2, 6       2
 39. Str. Mures nr. 3, bloc B16 - ap. nr. 2          1
 40. Str. Margaritarului nr. 15, bloc B202 - ap. nr.
     4                                               1
 41. Str. Margaritarului nr. 3, bloc B205 - ap. nr.
     3, 4                                            2
 42. Str. Margaritarului nr. 9, bloc B206 - ap. nr.
     1, 4                                            2
 43. Str. Traian nr. 14, bloc B207 - ap. nr. 1, 4    2
 44. Calea Bucurestilor nr. 2, bloc C1-3 - ap. nr. 4
     - scara 1                                       1
 45. Calea Bucurestilor nr. 2, bloc C1-3 - ap nr. 4
     - scara 3                                       1
 46. Str. Lacul Ursului nr. 2, bloc P1 - ap. nr. 4   1
 47. Str. Lacul Ursului nr. 4, bloc P2 - ap. nr. 2,
     9                                               2
 48. Str. Lacul Ursului nr. 6, bloc P3 - ap. nr. 3,
     8, 11                                           3
 49. Str. 6 Martie, bloc P4 - ap. nr. 2, 4, 8, 9, 10 5
 50. Str. Traian nr. 7, bloc P5 - ap. nr. 1, 2, 8,
     13                                              4
 51. Str. Floare de Cais nr. 8, bloc P7 - ap. nr. 5,
     10                                              2
 52. Str. Traian nr. 5, bloc P8 - ap. nr. 2, 5, 6,
     7, 13, 15, 16                                   7
 53. Str. Floare de Cais nr. 4, bloc P9 - ap. nr. 1,
     12                                              2
 54. Str. Floare de Cais nr. 2, bloc P'9 - ap. nr.
     4, 13, 14, 16                                   4
 55. Str. Floare de Cais nr. 6, bloc P10 - ap. nr. 5,
     7, 10, 14, 15                                   5
 56. Str. Margaritarului nr. 7, bloc P11 - ap. 4,
     7, 14, 15                                       4
 57. Str. Traian nr. 1, bloc P12 - ap. nr. 12, 13    2
 58. Str. Traian nr. 1, bloc P'12 - ap. nr. 1, 5,
     10, 11, 13, 14, 15                              7
 59. Str. Traian nr. 8, bloc P13 - ap. nr. 2, 15     2
 60. Str. Margaritarului nr. 5, bloc P14 - ap. nr.
     6, 10, 12, 16                                   4
 61. Str. 6 Martie nr. 3, bloc P15, - ap. nr. 1, 2,
     4, 11, 13, 14                                   6
 62. Str. Traian nr. 6, bloc P16, - ap. nr. 8        1
 63. Str. 23 August nr. 15, bloc P17 - ap. nr. 3,
     11, 13, 14, 15                                  5
 64. Str. 23 August nr. 15 bis, bloc P19 - ap. nr.
     1, 5, 7, 9,18                                   5
 65. Str. 23 August nr. 17, bloc P20 - ap. nr. 1,
     5, 9                                            3
 66. Str. 23 August nr. 19, bloc P21 - ap. nr. 3, 4  2
 67. Str. 23 August nr. 21, bloc P22 - ap. nr. 3, 6,
     8                                               3
 68. Str. 23 August nr. 23, bloc P23 - ap. nr. 5,
     6, 14                                           3
 69. Str. 23 August nr. 25, bloc P24 - ap. nr. 14    1
 70. Str. 23 August nr. 14A, bloc P30 - ap. nr. 18   1
 71. Str. 23 August nr. 14B, bloc P31 - ap. nr. 18   1
 72. Str. 23 August nr. 12, bloc P33 - ap. nr. 1,
     2, 5, 6, 7, 12, 15, 16                          8
 73. Str. Petuniei nr. 14, bloc P 34 - ap. nr. 4,
     11, 12, 15                                      4
 74. Str. 6 Martie nr. 4, bloc P39 - ap. nr. 3, 14   2
 75. Str. Traian nr. 9, bloc P49 - ap. 6, 10, 20     3
 76. Str. Margaritarului nr. 10, bloc P50 - ap. nr.
     3, 16, 18, 19                                   4
 77. Str. Margaritarului nr. 10, bloc P51 - ap. nr.
     16, 26                                          2
 78. Str. 23 August nr. 13, bloc P52 - ap. nr. 3     1
 79. Str. 23 August nr. 14, bloc P100 - ap. nr. 8    1
 80. Str. 23 August nr. 12, bloc P101 - ap. nr. 7,
     10                                              2
 81. Str. 6 Martie nr. 1, bloc PR1 - ap. nr. 4, 9,
     13                                              3
 82. Str. 6 Martie nr. 2, bloc PR2 - ap. nr. 18, 20  2
 83. Str. Ghioceilor nr. 4, bloc PR4 - ap. nr. 2,
     13, 16, 22, 24                                  5
 84. Str. Ghioceilor nr. 6, bloc PR5 - ap. nr. 1,
     10, 11, 13, 14, 15                              6
 85. Calea Bucurestilor nr. 69D, bloc PR6 - ap. nr.
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
     15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24         24
 86. Str. Polona, bloc 2 - ap. nr. 4                 1
 87. Str. Polona, bloc 4 - ap. nr. 8                 1
 88. Str. Polona, bloc 5 - ap. nr. 4                 1
 89. Str. Sulfinei nr. 1, Vila Malaxa               11
 94. Str. Sulfinei, bloc 1 - ap. nr. 13, 14, 15,
     16, 17, 18, 19                                  7
 91. Str. Sulfinei, bloc 2 - ap. nr. 20, 21, 22,
     24, 25, 26, 30, 31, 32                          9
 92. Str. Sulfinei, bloc 3 - ap. nr. 1, 2, 3, 4,
     5, 6, 8, 9, 10, 11, 12                         11
 93. Str. Sulfinei nr. 4, Vila 4                     2
 94. Str. Sulfinei nr. 4, Vila 5                     1
 95. Str. Sulfinei nr. 4, Vila 10                    3
 96. Str. Sulfinei nr. 4, Vila 11                    2
 97. Str. Sulfinei nr. 4, Vila 12                    2
 98. Str. Odai nr. 3, bloc 2 - ap. nr. 1             1
 99. Calea Bucurestilor nr. 76, bloc 3               3
100. Calea Bucurestilor nr. 76, bloc 4               8
101. Calea Bucurestilor nr. 76, bloc 5               7
102. Calea Bucurestilor nr. 76, bloc 7               2
103. Str. Tudor Vladimirescu - Corp A                2
104. Str. Tudor Vladimirescu - Corp B                1
105. Str. Tudor Vladimirescu - Corp C                1

  II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in alte constructii decat blocuri
106. Cartierul Fermei 1                              1
107. Cartierul Fermei - G1                           1
108. Cartierul Fermei - G3 - Corp A                  2
109. Cartierul Fermei - G3 - Corp B                  1
110. Cartierul Fermei - G7                           1
111. Cartierul Fermei - G20                          1

 III. Locuinte - proprietatea statului - situate in blocuri neterminate
112. Bloc A 1-2 A                                   36
113. Bloc A 1-2 B                                   27
114. Bloc 13 1-2                                    27
115. Bloc B'1                                        4
116. Bloc C 2-1                                     22
117. Bloc P 42                                      11
118. Bloc P 43                                      11
119. Bloc P 45                                      18
120. Bloc U 4                                       36

 IV. Spatii cu alta destinatie in folosinta - proprietatea statului
121. Str. Floare de Cais                                2 camere
                                                        - proprietate publica
122. Bloc B 1/1                                         2 camere
                                                        - proprietate publica
123. Bloc B 1/1                                         proprietate publica
124. Calea Bucurestilor - Directia de posta             proprietate publica
125. Calea Bucurestilor 2/3                             3 camere
                                                        - proprietate publica
126. Str. 1 Mai nr. 16 - Gradinita de copii             proprietate publica
127. Str. 1 Mai Bl. PS1 - Club cartier                  proprietate publica
128. Str. Lacul Ursului nr. 4, bloc P2 - ap. nr. 10,
     11, 12 (dispensar)                                 proprietate publica

  V. Spatii cu alta destinatie - proprietatea statului
                                                     - situate in constructii
                                                       neterminate
129. Casa de cultura                                   proprietate publica
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 23

                     TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Pantelimon, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Pantelimon
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.   Adresa imobilului care se transmite    Numarul de apartamente
crt.  si numarul apartamentelor              (unitati locative)
                                            care se transmit      Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in blocuri
  1. Str. Livezilor nr. 1, bloc A - ap. nr. 11, 14      2
  2. Bd. Biruintei nr. 4, bloc A1 - ap. nr. 1, 9        2
  3. Str. Livezilor nr. 5, bloc B - ap. nr. 1, 3, 14    3
  4. Bd. Biruintei nr. 8, bloc BF - ap. nr. 7, 12       2
  5. Str. Eroilor nr. 1, bloc D1 - ap. nr. 7            1
  6. Str. Livezilor nr. 9, bloc E - ap. nr. 8, 10,
     11, 20                                             4
  7. Str. Eroilor nr. 3, bloc E1 - ap. nr. 1, 9, 10, 19 4
  8. Str. Eroilor nr. 25, bloc E2 - ap. nr. 1, 9        2
  9. Str. Eroilor nr. 7, bloc E3 - ap. nr. 3, 11        2
 10. Str. Livezilor nr. 11, bloc F - ap. nr. 4, 9, 17   3
 11. Str. Livezilor nr. 3, bloc G1 - ap. nr. 4, 10      2
 12. Str. Livezilor nr. 21, bloc G2 - ap. nr. 1, 8, 9,
     10, 24                                             5
 13. Str. Livezilor nr. 13, bloc H - ap. nr. 1          1
 14. Str. Livezilor nr. 17, bloc J - ap. nr. 1, 2       2
 15. Str. Livezilor nr. 15, bloc I -ap. nr. 4, 11       2
 16. Str. Livezilor nr. 19, bloc K - ap. nr. 10, 19     2
 17. Str. Livezilor nr. 27, bloc Q - ap. nr. 17, 20,
     22, 25, 26, 27                                     6
 18. Str. Eroilor nr. 4, bloc P7 - ap. nr. 22, 25       2
 19. Str. Eroilor nr. 6, bloc P8 - ap. nr. 15           1
 20. Str. Duzilor nr. 41, bloc P9 - ap. nr. 1, 7,
     13, 16                                             4
 21. Str. Livezilor nr. 23, bloc M - ap. nr. 2, 5       2
 22. Str. Sf. Gheorghe nr. 38, bloc N - ap. nr. 10      1
 23. Str. Sf. Gheorghe nr. 40, bloc P - ap. nr. 2,
     12, 18                                             3
 24. Str. Eroilor nr. 2, bloc P6 - ap. nr. 1, 7, 17, 19 4
 25. Str. Duzilor nr. 48, bloc P13 - ap. nr. 2, 4, 6,
     7, 12, 13, 19, 22, 24                              9
 26. Str. Duzilor nr. 50, bloc P14 - ap. nr. 1, 4,
     13, 18                                             4
 II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
      situate in alte constructii decat blocuri
 27. Str. Mioritei nr. 28                               1           3 camere
 28. Str. Mioritei nr. 34                               1           4 camere
 29. Str. Mioritei nr. 28                               1           3 camere
 30. Str. Rascoalei nr. 6A                              1           4 camere
 31. Str. Izlazului nr. 1                               1           4 camere
 32. Str. Tepes Voda nr. 11                             1           3 camere
 33. Str. Tepes Voda nr. 6                              1           3 camere
 34. Str. Barsei nr. 2                                  1           2 camere
 35. Str. Nicolae Balcescu nr. 9                        1           4 camere
 36. Str. Maghiranului nr. 5                            1           1 camera
 37. Str. Fluierului nr. 3                              1           3 camere
 38. Str. Magurei nr. 6                                 1           1 camera
 39. Str. Valter Maracineanu nr. 30                     1           2 camere
 40. Intrarea Petalei nr. 2                             1           2 camere
 41. Str. Razorului nr. 2                               1           2 camere
 42. Str. Razorului nr. 2                               1           2 camere
 III. Locuinte - proprietatea statului -
      situate in blocuri neterminate
 43. Bloc A2                                           24
 44. Bloc C2                                            4
 45. Bloc C3                                            4
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 24

                        TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Popesti - Leordeni, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Popesti - Leordeni
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite    Numarul de apartamente
crt. si numarul apartamentelor                (unitati locative)
                                             care se transmit    Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
 o                1                                   2                3
-----------------------------------------------------------------------------
   I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
       situate in blocuri
  1. Bloc G1 - ap. nr. 9, 11, 17, 22                  4
  2. Bloc G2 - ap. nr. 3, 7                           2
  3. Bloc G3 - ap. nr. 1, 3, 4, 10, 17, 20            6
  4. Bloc G4 - ap. nr. 1, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 22,
     23, 24                                          10
  5. Bloc G5 - ap. nr. 1, 5, 13                       3
  6. Bloc T1 - 1 - ap. nr. 3, 18, 21                  3
  7. Bloc T1 - 3 - ap. nr. 20                         1
  8. Bloc T1 - 4 - ap. nr. 5, 11, 14, 17, 19          5
  9. Bloc T1 - 5 - ap. nr. 9, 21                      2
 10. Bloc T1 - 6 - ap. nr. 1, 9, 12                   3
 11. Bloc T1 - 7 - ap. nr. 3, 14                      2
 12. Bloc T1 - 9 - ap. nr. 3, 8, 29                   3
 13. Bloc T1 - 10 - ap. nr. 1, 11                     2
 14. Bloc T2 - 1 - ap. nr. 17, 18                     2
 15. Bloc T2 - 2 - ap. nr. 9, 16                      2
 16. Bloc T3 - 1 - ap. nr. 7, 31, 33                  3
 17. Bloc T3 - 2 - ap. nr. 9, 23, 24, 25              4
 18. Bloc T3 - 4 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
     9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23,
     24, 25, 26                                      23
 19. Bloc T5 - 1 - ap. nr. 1, 2, 3, 11                4
 20. Bloc T5 - 2 - ap. nr. 2                          1
 21. Bloc T5 - 3 - ap. nr. 2, 4, 6                    3
 22. Bloc T5 - 5 - ap. nr. 2, 7                       2
 23. Bloc T5 - 6 - ap. nr. 8                          1
 24. Bloc T5 - 8 - ap. nr. 6                          1
 25. Bloc T5 - 9 - ap. nr. 6, 8                       2
 26. Bloc T6 - 1 - ap. nr. 3, 5                       2
 27. Bloc T6 - 3 - ap. nr. 4, 9                       2
 28. Bloc T6 - 4 - ap. nr. 2, 5                       2
 29. Bloc T6 - 6 - ap. nr. 5, 8                       2
 30. Bloc M1 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
     10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
     22, 23, 24                                      23

 II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in alte constructii decat blocuri
 31. Sos. Oltenitei nr. 16                            2
 32. Sos. Oltenitei nr. 22                            6
 33. Sos. Oltenitei nr. 24                            7
 34. Sos. Oltenitei nr. 35                            3
 35. Sos. Oltenitei nr. 202                           8
 36. Str. Cazanesti nr. 19                            1
 37. Str. Leordeni nr. 215                            2
 38. Str. Miraslau nr. 4                              1
 39. Str. Leordeni nr. 209                            1
 40. Str. Zorilor nr. 39                              1
 41. Str. Timocului nr. 3                             1
 42. Str. Veselei nr. 1                               1
 43. Str. Scolii nr. 43                               1
 44. Str. Nucului nr. 32                              1
 45. Str. Soroiu Stroici Elena nr. 1                  1
 46. Str. Baraganului nr. 20A                         1
 47. Str Popesti Romani nr. 66                        4
 48 Str. Campului nr. 2                               1

 III. Locuinte - proprietatea statului -
      situate in blocuri neterminate
 49. Bloc M1                                         24
 50. Bloc M3 - scara 1, 2, 3, 4                      48
 51. Bloc M4                                         24
 52. Bloc T 3 - 4                                    26
----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 25

                        TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Snagov, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Snagov
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite    Numarul de apartamente
crt.    si numarul apartamentelor             (unitati locative)
                                              care se transmit    Observatii
----------------------------------------------------------------------------
 0                  1                                  2               3
----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului -
     situate in blocuri
         I. A Satul Ghermanesti
  1. Bloc A3 - ap. nr. 6                               1
  2. Bloc A5 - ap. nr. 6                               1
  3. Bloc A6 - ap. nr. 2                               1
  4. Bloc A7 - ap. nr. 3                               1
  5. Bloc A8 - ap. nr. 5                               1
  6. Bloc A10 - ap. nr. 2. 6                           2
  7. Bloc A11 - ap. nr. 2                              1
  8. Bloc A13 - ap. nr. 1                              1
  9. Bloc A14 - ap. nr. 1, 2, 4, 6                     4
 10. Bloc A15 - ap. nr. 4                              1
 11. Bloc P1 - ap. nr. 15, 17                          2
 12. Bloc P2 - ap. nr. 8, 10, 12                       3
 13. Bloc P3 - ap. nr. 3, 9, 10                        3
 14. Bloc P4 - ap. nr. 17,19                           2
 15. Bloc P5 - ap. nr. 3, 5, 7, 14, 16                 5
 16. Bloc P6 - ap. nr. 3, 7, 10                        3
 17. Bloc P8 - ap. nr. 12, 15, 17                      3
 18. Bloc P9 - ap. nr. 2, 10, 12, 13, 17, 18           6
 19. Bloc P10 - ap. nr. 6, 7, 11, 14                   4
 20. Bloc P11 - ap. nr. 2, 5, 7,17, 18                 5
 21. Bloc P12 - ap. nr. 3, 4, 6, 17                    4
 22. Bloc P13 - ap. nr. 1, 17, 18                      3
 23. Bloc P14 - ap. nr. 15,                            1
 24. Bloc P16 - ap. nr. 7                              1
 25. Bloc P17 - ap. nr. 1, 6, 10                       3
 26. Bloc P18 - ap. nr. 1, 2, 3, 5, 8, 10              6
 27. Bloc P23 - ap. nr. 18                             1
 28. Bloc P27 - ap. nr. 8                              1
 29. Bloc PR1 - ap. nr. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16,
     20, 23                                           10
 30. Bloc PR2 - ap. nr. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13,
     14, 15, 17, 21, 23, 24                           14
 31. Bloc PR3 - ap. nr. 10, 11, 13, 17                 4
 32. Bloc Librarie - ap. nr. 2, 7, 10                  3

    I. B Satul Tancabesti
 33. Bloc B1 - ap. nr. 1 (cam. 1, 2, 10), 2
                         (cam. 3, 6, 7),  3
                         (cam. 5), 4 (cam. 4, 8, 9), 5
                         (cam. 15, 16), 6 (cam. 12, 13,
                         14), 7 (cam. 11), 8 (cam. 20,
                         21), 9 (cam. 17, 18, 19), 10
                         (cam. 22, 24), 11 (cam. 25,
                         26, 29, 33), 12 (cam. 30, 32) 12

    I. C Satul Snagov
 34. Bloc P1 - ap. nr. 4                                1
 35. Bloc P11 - ap. nr. 2                               1
 36. Bloc P12 - ap. nr. 1, 3, 4                         3
 37. Bloc P15 - ap. nr. 4                               1
 38. Bloc P18 - ap. nr. 2                               1
 39. Bloc P19 - ap. nr. 2, 3                            2
 40. Bloc P22 - ap. nr. 2, 4                            2
 41. Bloc P24 - ap. nr. 2                               1
 42. Bloc P36 - ap. nr. 1                               1
 43. Bloc P44 - ap. nr. 1, 2, 3, 4                      4
 44. Bloc P48 - ap nr. 3                                1
 45. Bloc P50 - ap nr. 2, 3                             2
 46. Bloc P88 - ap .nr. 3                               1
 47. Bloc P89 - ap. nr. 2                               1
 48. Bloc PR1 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13,
     15, 16, 22                                        12
 49. Bloc PR2 - ap. nr. 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18   9
 50. Bloc D1 - ap. nr. 6                                1
 51. Bloc D2 - ap. nr. 1, 11                            2
 52. Bloc D3 - ap. nr. 3, 11, 14                        3

    I. D Satul Peris
 53. Bloc P2 - ap. nr. 1                                1

   II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in alte constructii decat blocuri
 54. Satul Ghermanesti                                1              3 camere
 55. Satul Ghermanesti                                1              1 camera
 56. Satul Ghermanesti                                1              2 camere
 57. Satul Snagov                                     1              3 camere
 58. Satul Snagov                                     1              3 camere
 59. Satul Snagov                                     1              1 camera
 60. Satul Snagov                                     1              2 camere
 61. Satul Snagov - Anexa - Vila 33                   1              1 camera

   III. Locuinte - proprietatea statului -
        situate in blocuri neterminate
 62. Satul Ghermanesti, bloc D1a                       24
 63. Satul Ghermanesti, bloc D4                        16
 64. Satul Ghermanesti, bloc D5a                       16
 65. Satul Ghermanesti, bloc D5b                        8
 66. Satul Snagov, bloc D4                             24

   IV. Spatii cu alta destinatie in folosinta - proprietatea statului
67. Satul Ghermanesti, bloc A4 - ap. nr. 1, 2            proprietate publica
                                                         Spital S.A.I.
 68. Satul Snagov, bloc P40 - ap. nr. 1                  proprietate publica
                                                        Cooperativa de Credit

 V. Spatii cu alta destinatie -proprietatea statului -
    situate in constructii neterminate
 69. Satul Ghermanesti - Casa de cultura                  proprietate publica
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 26

                  TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Tunari, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Tunari
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite    Numarul de apartamente
crt.    si numarul apartamentelor             (unitati locative)
                                              care se transmit    Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
  I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in blocuri
 1. Str. Mihai Eminescu nr. 1 - ap. nr. 1, 2, 4        3
 2. Str. Mihai Eminescu nr. 3 - bloc 2 - ap. nr. 1, 6  2
 3. Str. Aurel Vlaicu nr. 15 - ap. nr. 1               1

  II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in alte constructii decat blocuri
 4. Str. Aurel Vlaicu nr. 30                           1          2 camere
 5. Calea Bucuresti nr. 65                             1          1 camera
 6. Str. Marasesti nr. 2                               1          3 camere
 7. Str. Tudor Vladimirescu nr. 26                     1          2 camere
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 27

                      TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Vidra, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite    Numarul de apartamente
crt.    si numarul apartamentelor             (unitati locative)
                                               care se transmit    Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
   I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in alte constructii decat blocuri
1. Satul Sintesti                                   1               3 camere
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 28


                       TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna Voluntari, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei Voluntari
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite    Numarul de apartamente
crt.    si numarul apartamentelor             (unitati locative)
                                              care se transmit    Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
 0                  1                                  2               3
-----------------------------------------------------------------------------
   I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in blocuri
  1. Str. Lotusului nr. 1, bloc PR1 - ap. nr. 1, 7, 9,
    14, 17                                               5
  2. Str. Hotarele nr. 11, bloc PR2 - ap. nr. 5, 18, 22  3
  3. Str. Hotarele nr. 7, bloc PR3 - ap. nr. 2, 3, 4,
    16, 20                                               5
  4. Bd. Dunarii nr. 4, bloc PM1 - ap. nr. 1, 5, 18      3
  5. Bd. Dunarii nr. 6, bloc PM2 - ap. nr. 1, 3, 13,
    14, 19, 24                                           6
  6. Str. Hotarele nr. 9, bloc PM3 - ap. nr. 9, 11, 18   3
  7. Str. Ramnic nr. 1, bloc PM4 - ap. nr. 10            1
  8. Str. Ramnic nr. 3, bloc PM5 - ap. nr. 7, 12, 18     3

  II. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in alte constructii decat blocuri
  9. Str. Prutului nr. 8                                1           4 camere
 10. Str. Pompiliu Stefu nr. 51B                        1           1 camera
 11. Sos. Pipera Tunari nr. 11                          1           1 camera
 12. Sos. Pipera Tunari nr. 11                          1           2 camere
 13. Sos. Pipera Tunari nr. 11A                         1           1 camera
 14. Sos. Pipera Tunari nr. 11A                         1           3 camere
 15. Str. Rodica nr. 40                                 1           1 camera
 16. Str. Erou Serban Ion nr. 22A                       1           1 camera
 17. Str. Erou Serban Ion nr. 3                         1           3 camere
 18. Str. Tarnavelor nr. 56                             1           4 camere
 19. Str. Tarnavelor nr. 84                             1           3 camere
 20. Str. Tibucani nr. 30A                              1           1 camera
 21. Str. Vrancei nr. 37                                1           3 camere
 22. Str. Potcoavei nr. 29                              1        3 camere-liber
 23. Str. Costache Radu nr. 12                          1           3 camere
 24. Str. Chivu Dumitru                                 1           4 camere
 25. Str. Cocorilor nr. 8                               1           1 camera
 26. Str. Cumpenei nr. 8                                1           2 camere
 27. Str. Closca nr. 34                                 1           1 camera
 28. Str. Dinu Pestritu nr. 29                          1           2 camere
 29. Str. Dinu Pestritu nr. 31                          1           4 camere
 30. Str. Dinu Pestritu nr. 71                          1           1 camera
 31. Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1                     1           3 camere
 32. Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 48                    1           5 camere
 33. Str. Frasari nr. 11                                1           2 camere
 34. Str. Frasari nr. 15                                1           2 camere
 35. Str. Florilor nr. 29                               1           4 camere
 36. Str. Jiului nr. 103                                1           1 camera
 37. Str. Morilor nr. 6                                 1           1 camera
 38. Str. Mihai Viteazu nr. 27                          1           2 camere
 39. Str. Moldova nr. 9                                 1           3 camere
 40. Str. Neajlov nr. 2                                 1           1 camera
 41. Str. Oltului nr. 93                                1           4 camere
 42. Str. Oltului nr. 93                                1           2 camere
 43. Str. Macedoniei nr. 6                              1           2 camere
 44. Str. Anton Pann nr. 24                             1           1 camera
 45. Str. Ana Ipatescu nr. 26                           1           2 camere
 46. Str. Aurel Vlaicu nr. 16                           1           3 camere
 47. Str. Aurel Vlaicu nr. 16                           1           1 camera
 48. Str. Alexandru Vlahuta nr. 44                      1           2 camere
 49. Str. Alexandru Vlahuta nr. 49                      1           1 camera
 50. Str. Alexandru Vlahuta nr. 58                      1           1 camera
 51. Sos. Afumati nr. 88                                1           1 camera
 52. Sos. Afumati nr. 88                                1           5 camere
 53. Sos. Afumati nr. 90                                1           2 camere
 54. Sos. Afumati nr. 90                                1           4 camere
 55. Sos. Afumati nr. 104                               1           4 camere
 56. Sos. Afumati nr. 175                               1           2 camere
 57. Sos. Afumati nr. 181                               1           3 camere
 58. Sos. Afumati nr. 181                               1           2 camere
 59. Sos. Afumati nr. 181                               1           1 camera
 60. Str. Burghiului nr. 12                             1           3 camere
 61. Str Brebenei nr. 15                                1           4 camere
 62. Str. Buzaului nr. 3                                1           1 camera
 63. Str. I.L. Caragiale nr. 29                         1           4 camere
 64. Str. I.L. Caragiale nr. 29                         1           1 camera
 65. Sos. Campul Pipera nr. 21                          1           2 camere
 66. Str. Iancu Nicolae nr. 15                          1           4 camere
 67. Str. Iancu Nicolae nr. 17                          1           4 camere
 68. Str. Iancu Nicolae nr. 37                          1           2 camere
 69. Str. Iancu Nicolae nr. 37                          1           2 camere
 70. Str. Iancu Nicolae nr. 39                          1           1 camere
 71. Str. Iancu Nicolae nr. 39                          1           3 camere
 72. Str. Iancu Nicolae nr. 39                          1           3 camere
 73. Str. Iancu Nicolae nr. 31                          1           3 camere
  III. Locuinte - proprietatea statului -
    situate in blocuri neterminate
 74. Bloc D 2

  IV. Spatii cu alta destinatie in folosinta -
      proprietatea statului

 75. Sos. Stefanesti nr. 1                             proprietate publica -
                                                       Cooperativa Voluntari
 76. Sos. Stefanesti nr. 88                            proprietate publica -
                                                       Cooperativa Voluntari
-----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 29

                       TABEL
cuprinzand imobilele situate in comuna 30 Decembrie, sectorul agricol Ilfov care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Comunei 30 Decembrie
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Adresa imobilului care se transmite    Numarul de apartamente
crt.    si numarul apartamentelor             (unitati locative)
                                              care se transmit    Observatii
-----------------------------------------------------------------------------
 0                  1                                  2               3
-----------------------------------------------------------------------------
 I. Locuinte in folosinta - proprietatea statului - situate in blocuri
  1. Bloc PK 1 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, S. 6, 7. 8, 9,
     10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24            19
  2. Bloc PK 2 - ap. nr. 1, 2, 4, 11, 20, 23            6
  3. Bloc PK 3 - ap. nr. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 16,
     18, 22                                            10
  4. Bloc PK 4 - ap. nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,
     12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
     27, 28, 29, 30, 32                                25
  5. Bloc PK 5 - ap. nr. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
     13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
     29, 30                                            21
  6. Bloc PK 6 - ap. nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12,
     21, 22, 24, 25, 26, 31                            15
  7. Bloc PK 7 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9         8
  8. Bloc PK 8 - ap. nr. 2, 4, 5, 7, 9                  5
  9. Bloc PK 9 - ap. nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
     13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 32    21
 10. Bloc PK 10 - ap. nr. 2, 3, 4, 5, 13, 16, 20, 23,
     25, 29, 31                                        11
 11. Bloc PK 11 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
     12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27,
     28, 29, 30, 31                                    25
 12. Bloc PK 12 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
     11                                                10
 13. Bloc PK 13 - ap. nr. 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12        7
 14. Bloc PK 14 - ap. nr. 4, 7, 9, 11, 12, 13, 21,
     23, 24                                             9
 15. Bloc PK 15 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9        8
 16. Bloc PK 16 - ap. nr. 2, 4, 6                       3
 17. Bloc PK 17 - ap. nr. 2, 3, 4, 7, 8                 5
 18. Bloc PK 18 - ap. nr. 2, 3, 4, 5                    4
 19. Bloc PK 19 - ap. nr. 1, 2, 4, 7, 8                 5
 20. Bloc PK 20 - ap. nr. 1, 3, 4, 7, 8                 5
 21. Bloc PK 21 - ap. nr. 1, 3, 4, 7                    4
 22. Bloc PK 22 - ap. nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9              6
 23. Bloc PK 23 - ap. nr. 1, 3, 5, 6, 8                 5
 24. Bloc PK 24 - ap. nr. 1                             1
 25. Bloc PK 25 - ap. nr 1, 2, 7, 9                     4
 26. Bloc PK 26 - ap. nr. 1, 2, 5, 9                    4
 27. Bloc PK 27 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
     10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
     22, 23                                            21
 28. Bloc PK 28 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11      8
 29. Bloc P 1 - ap. nr. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
     15, 18, 19, 21, 22, 23                            15
 30. Bloc P 2 - ap. nr. 2, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 19    8
 31. Bloc P 3 - ap. nr. 4, 16                           2
 32. Bloc P 4 - ap. nr. 10, 13, 14, 21, 22              5
 33. Bloc P S - ap. nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
     17, 18, 20                                        12
 34. Bloc P 6 - ap. nr. 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15,
     16, 17, 18, 22, 23                                13
 35. Bloc P 7 - ap. nr. 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
     19, 22, 24, 26, 30, 31, 33, 34                    16
 36. Bloc P 8 A - ap. nr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11       8
 37. Bloc P 8 B - nr. ap. 2, 5                          2
 38. Bloc P 9 - ap. nr. 2, 8, 13, 16, 18, 21            6
 39. Bloc P 10 - ap. nr. 4, 6, 7, 9, 16, 17, 19         7
 40. Bloc P 11 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
     13, 14, 18, 24                                    13
 41. Bloc P 12 - ap. nr 2, 8, 9                         3
 42. Bloc P 13 - ap. nr. 4, 6                           2
 43. Bloc P 14 - ap. nr. 1, 2, 5, 9, 10                 5
 44. Bloc P 15 - ap. nr. 3, 10, 13, 14, 16, 23          6
 45. Bloc P 16 - ap. nr. 11, 12, 15, 21                 4
 46. Bloc P 17 - ap. nr 1, 11, 21                       3
 47. Bloc P 18 - ap. nr. 2, 11, 15, 17, 24, 26, 27,
     28, 29, 30, 33, 35                                12
 48. Bloc P 19 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14,
     16, 17, 23, 24, 26, 27, 30                        16
 49. Bloc P 20 - ap. nr. 5, 7, 8, 11, 16, 19, 22, 23    8
 50. Bloc P 21 - ap. nr 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21,
     22                                                10
 51. Bloc P 22 - ap. nr. 3, 11, 15, 17, 19              5
 52. Bloc P 23 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
     11, 12, 13, 16, 17, 18, 23                        16
 53. Bloc P 24 - ap. nr. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
     15, 20, 22, 23                                    13
 54. Bloc P 25 - ap. nr. 3, 5, 7,11, 23, 28, 31, 32,
     33, 34                                            10
 55. Bloc P 37 - ap. nr. 2, 3, 12, 14, 15, 16           6
 56. Bloc P 38 - ap. nr. 1, 3                           2
 57. Bloc P 39 - ap. nr. 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13,
     14, 15                                            10
 58. Bloc P 40 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
     10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17                    17
 59. Bloc P 50 - ap. nr. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
     14, 15, 16, 17, 18                                13
 60. Bloc P 52 - ap. nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
     12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
     24, 25                                            23
 61. Bloc P 54 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
     10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18                18
 62. Bloc P 56 - ap. nr. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13,
     15, 16, 17                                        11
 63. Bloc G 5 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
     10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
     24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32                30
 64. Bloc G 6 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
     10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22,
     23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32            31
 65. Bloc PR 1 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
     1O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
     22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32        32
 66. Bloc PR 2 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
     1O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
     23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32                    29
 67. Bloc PR 3 - ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
     10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
     22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
     34                                               34
 68. Bloc PR 4 - ap. nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10,
     12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24       20

 II. Spatii cu alta destinatie in folosinta - proprietatea statului
 69. Bloc P 5 - ap. nr. 13                              proprietate publica
                                                      - Oficiul farmaceutic
 70. Bloc P 20 - ap nr. 13                              proprietate publica
                                                      - Oficiul farmaceutic
                                                      - Dispensar
 71. Bloc P 22 - ap. nr. 13, 14                         proprietate publica
                                                      - Consiliul Local
                                                        al Comunei
                                                        30 Decembrie
                                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 820/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 820 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 820/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu