Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 800 din 14 iulie 2005

privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul de Interne al Republicii Slovace, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 703 din  4 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Protocolul dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul de Interne al Republicii Slovace, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005 si ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2005.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Anton Niculescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

                                 PROTOCOL
intre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul de Interne al Republicii Slovace pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor

    Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul de Interne al Republicii Slovace, denumite in continuare parti contractante,
    pentru a eficientiza si a facilita aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005, denumit in continuare Acord,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Dovada ori prezumarea cetateniei
    (1) Cetatenia unei persoane care urmeaza a fi returnata conform prevederilor art. 2 din Acord va fi dovedita prin urmatoarele documente valabile:
    - cetatenia romana, prin:
    a) pasaport national;
    b) buletin de identitate sau carte de identitate;
    - cetatenia Republicii Slovace, prin:
    a) un document de calatorie;
    b) carte de identitate emisa de autoritatile Republicii Slovace;
    c) carte de identitate emisa de autoritatile Republicii Cehoslovacia, Republicii Socialiste Cehoslovacia sau Republicii Federative Cehia si Slovacia, care indica cetatenia Republicii Slovace; sau
    d) scrisori de cetatenie ale Republicii Slovace.
    (2) Cetatenia unei persoane care urmeaza a fi returnata conform prevederilor art. 2 din Acord poate fi prezumata in mod temeinic pe baza urmatoarelor documente:
    a) oricare dintre documentele enumerate la alin. (1), chiar daca valabilitatea lui a expirat;
    b) livret militar sau un alt document de identitate emis pentru membrii fortelor armate;
    c) extras din registrul de nasteri, casatorii si decese;
    d) permis de conducere;
    e) o fotocopie a documentelor mentionate.
    Art. 2
    Cererea pentru readmisia unui cetatean al statului partii contractante si cerintele pentru prezentarea acesteia
    (1) Cererea pentru readmisia unui cetatean al statului partii contractante, prezentata conform art. 2 din Acord, trebuie sa contina, in mod special, urmatoarele informatii:
    a) datele de identitate ale persoanei care urmeaza a fi readmisa;
    b) detalii privind documentele la care se refera art. 1 din prezentul protocol, care sa permita dovedirea sau prezumarea in mod temeinic a cetateniei persoanei care urmeaza sa fie readmisa;
    c) detalii privind nevoia de ingrijire speciala, pentru persoanele in varsta sau bolnave, daca este necesar.
    (2) Cererea de readmisie se va face in scris, intr-o forma identica cu modelul standard prezentat in anexa nr. 1 la prezentul protocol. Toate rubricile sale trebuie completate sau, dupa caz, se inscrie mentiunea "irelevant".
    (3) Cererea de readmisie va fi inaintata direct autoritatilor specificate in art. 7 din prezentul protocol, in special prin fax sau e-mail ori prin orice alte mijloace de comunicare, inclusiv prin depunerea acesteia la misiunea diplomatica sau la oficiul consular competent al statului partii contractante solicitate.
    (4) Returnarea persoanei care urmeaza a fi readmisa se va efectua numai dupa primirea consimtamantului privind readmisia de la partea contractanta solicitata.
    Art. 3
    Cererea pentru readmisia unui strain si cerintele pentru prezentarea acesteia
    (1) Cererea pentru readmisia unui strain, prezentata conform prevederilor art. 4 si 5 din Acord, trebuie sa contina, in mod special, urmatoarele informatii:
    a) datele de identitate ale persoanei care urmeaza a fi readmisa;
    b) detalii privind documentele la care se refera art. 4 si 5 din Acord, care sa permita persoanei care urmeaza a fi readmisa stabilirea sau intrarea pe teritoriul statului partii contractante solicitate;
    c) detalii privind nevoia de ingrijire speciala, pentru persoanele in varsta sau bolnave, daca este necesar.
    (2) Cererea de readmisie se va face in scris, intr-o forma identica cu modelul standard prezentat in anexa nr. 2 la prezentul protocol. Toate rubricile sale trebuie completate sau, dupa caz, se inscrie mentiunea "irelevant".
    (3) Cererea de readmisie va fi inaintata direct autoritatilor specificate in art. 7 din prezentul protocol, in special prin fax sau e-mail ori prin orice alte mijloace de comunicare, inclusiv prin depunerea acesteia la misiunea diplomatica sau la oficiul consular competent al statului partii contractante solicitate.
    (4) Returnarea persoanei care urmeaza a fi readmisa se va efectua numai dupa primirea consimtamantului privind readmisia de la partea contractanta solicitata.
    Art. 4
    Mijloace care dovedesc intrarea sau sederea unui strain pe teritoriul statului partii contractante solicitate
    Intrarea unui strain pe teritoriul statului partii contractante solicitate sau sederea sa pe acest teritoriu va fi stabilita pe baza urmatoarelor:
    a) stampila de intrare sau de iesire ori alte date, dupa caz, aplicata pe documente de calatorie valabile, contrafacute sau alterate ori pe alte documente de identitate;
    b) permis de sedere;
    c) viza valabila.
    Art. 5
    Cererea pentru tranzit a unui strain
    (1) Cererea pentru tranzit, prezentata conform art. 7 din Acord, va contine, in special, urmatoarele informatii:
    a) datele privind identitatea si cetatenia persoanei care urmeaza a fi tranzitata;
    b) justificarea cererii;
    c) un document de calatorie valabil detinut de persoana tranzitata;
    d) data transportului, mijloacele de transport, data si locul sosirii pe teritoriul statului partii contractante solicitate, tara si locul de destinatie;
    e) date privind membrii escortei de politie (identitatea, documentele de calatorie pe care le detin).
    (2) Cererea pentru tranzit se va face in scris, intr-o forma identica cu modelul standard prezentat in anexa nr. 3 la prezentul protocol. Toate rubricile sale trebuie completate sau, dupa caz, se inscrie mentiunea "irelevant".
    (3) Cererea va fi inaintata autoritatilor specificate in art. 7 din prezentul protocol, in cel mult 48 de ore, anterior tranzitului, prin fax sau e-mail.
    (4) Partea contractanta solicitata va raspunde cererii in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 zile de la primirea acesteia.
    Art. 6
    Punctele de trecere a frontierei destinate readmisiei unui cetatean al uneia dintre partile contractante si a unui strain si intrarii in tranzit a unui strain
    Readmisia unui cetatean al statului uneia dintre partile contractante si a unui strain si intrarea pentru tranzit a unui strain se vor efectua:
    - in Romania:
    a) Punctul de trecere a frontierei - Aeroportul International Henri Coanda
    Localitatea Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti km 16,5, judetul Ilfov
    Telefon: +4 021/2013308
    Fax: +4 021/2302631
    E-mail: otopeni.igpf@mai.gov.ro
    b) Punctul de trecere a frontierei Bors (rutier)
    Localitatea Bors, judetul Bihor
    Telefon/fax: +4 0259/434353
    c) Punctul de trecere a frontierei Nadlac (rutier)
    Localitatea Nadlac, Str. Granicerilor nr. 10, judetul Arad
    Telefon/fax: +4 0257/474593
    d) Punctul de trecere a frontierei Curtici (feroviar)
    Localitatea Curtici, Str. Garii nr. 2, judetul Arad
    Telefon: +4 0257/464111
    - in Republica Slovaca:
    a) Aeroportul M.R. Stefanik - Bratislava
    Aeroportul Kosice
    b) la granita de stat cu Republica Ungara:
    Cunovo - punct de trecere a frontierei pe sosea
    Milhost' - punct de trecere a frontierei pe uscat
    Sturovo - punct de trecere a frontierei pe calea ferata.
    Art. 7
    Autoritatile competente sa proceseze cererile pentru readmisie si tranzit
    Autoritatile competente sa proceseze cererile pentru readmisie si tranzit si sa se ocupe de aspectele juridice sunt:
    a) pentru Romania:
    - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
    Bucuresti, str. Razoare nr. 2 - 4, sectorul 6
    Telefon: 0040 21 312 11 89
    Fax: 0040 21 408 74 02
    - Directia Generala de Pasapoarte
    Bucuresti, str. Nicolae Iorga nr. 27 - 29, sectorul 1
    Telefon: 0040 21 212 56 74
    Fax: 0040 21 312 15 00
    E-mail: dgeip@dgeip.kappa.ro
    - Autoritatea pentru Straini
    Bucuresti, str. Nicolae Iorga nr. 27 - 29, sectorul 1
    Telefon: 0040 21 223 20 58
    Fax: 0040 21 212 77 43
    E-mail: aps@mai.gov.ro
    b) pentru Republica Slovaca:
    Biroul Politiei de Frontiera si Straini din cadrul Politiei Bratislava
    Vajnorska 25
    812 72 Bratislava
    Telefon: 00421 9610 50701
    Fax: 00421 9610 59074
    Art. 8
    Prevederi finale
    (1) Prezentul protocol va intra in vigoare la data primirii ultimei notificari scrise prin care partile contractante se informeaza reciproc asupra indeplinirii procedurilor interne necesare, dar nu inainte de intrarea in vigoare a Acordului.
    (2) Prezentul protocol nu va fi implementat in decursul perioadei de suspendare a Acordului.
    (3) Prezentul protocol isi va inceta valabilitatea odata cu incetarea valabilitatii Acordului.
    Semnat la Bratislava la 30 iunie 2005, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, slovaca si engleza, toate textele fiind egal autentice. In cazul in care vor exista diferende de interpretare, textul in limba engleza va prevala.

                      Pentru Ministerul Administratiei
                         si Internelor din Romania,
                               Vasile Blaga

                Pentru Ministerul de Interne al Republicii Slovace,
                               Vladimir Palka

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

a Protocolului de aplicare a Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor

 ______________________________________________________________________________
|     CEREREA PENTRU READMISIE A CETATEANULUI STATULUI PARTII CONTRACTANTE     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Data cererii:                                    Ora:                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Serviciul Solicitant: ...................................................    |
|             Tel:                                    Fax:                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Serviciul Solicitat: ....................................................    |
|             Tel:                                    Fax:                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| A. IDENTITATEA PERSOANEI CARE ESTE SUBIECT AL READMISIEI                     |
|______________________________________________________________________________|
| Nume: ..........................  Prenume: ................................. |
| Porecla: .......................           ................................. |
| Data nasterii: .................  Locul nasterii: .......................... |
| Nationalitate: .................  Numarul documentului: .................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| B. DATE CARE DOVEDESC SAU PRESUPUN TEMEINIC CETATENIA                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Documente care dovedesc ................................................. |
|    cetatenia (1) ........................................................... |
|    ......................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Aspecte care ............................................................ |
|    presupun temeinic ....................................................... |
|    cetatenia (1) ........................................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| C. SEDEREA PE TERITORIUL STATULUI PARTII CONTRACTANTE SOLICITANTE            |
|______________________________________________________________________________|
| Data intrarii: .................. Durata sederii: .......................... |
|                ............................................................. |
| Data si locul retinerii: ................................................... |
| Conditia sederii: .......................................................... |
| Sedere legala - Returnare: ................................................. |
| Autorizatii de resedinta: .................................................. |
| Masura pentru returnare: ................................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| D. MODALITATI SUGERATE DE READMISIE                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Data returnarii: ........................... Ora returnarii: ............... |
| Locul returnarii: .......................................................... |
| Mijloace de returnare sau nr. zborului: .................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| E. ANEXE                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Numarul documentelor: ...................................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| F. INSTIINTAREA DE PRIMIRE A CERERII                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Data: .................................. Ora: .............................. |
|                                 _                         _                  |
| Decizia luata            Da    |_|                 Nu    |_|                 |
|                                                                              |
|                                      Semnatura                               |
|                                                                              |
| Numele, prenumele si functia unui oficial:                                   |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| G. MODALITATI DE READMISIE                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Numele, prenumele si functia unui oficial: ................................. |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| H. COMENTARII                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| In caz ca readmisia este refuzata, motivul acestui refuz si informatiile     |
| privind necesitatea de a proba asistenta medicala de specialitate sau alt tip|
| de asistenta a persoanei readmise, vor fi mentionate in anexa: ............. |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    COPIILE ACESTOR DOCUMENTE VOR FI ATASATE IN ANEXA

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

a Protocolului de aplicare a Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor

 ______________________________________________________________________________
|                      CEREREA PENTRU READMISIA UNUI STRAIN                    |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Data cererii:                                    Ora:                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Serviciul Solicitant: ...................................................    |
|             Tel:                                    Fax:                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Serviciul Solicitat: ....................................................    |
|             Tel:                                    Fax:                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| A. IDENTITATEA PERSOANEI CARE ESTE SUBIECT AL READMISIEI                     |
|______________________________________________________________________________|
| Nume: .......................... Prenume: .................................. |
| Porecla: .......................          .................................. |
| Data nasterii: ................. Locul nasterii: ........................... |
| Nationalitate: ................. Numarul documentului: ..................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| B. DOCUMENTE SI VIZE                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Documente ............................................................... |
|    (de identitate, ......................................................... |
|    cetatenie,  ............................................................. |
|    documente de ............................................................ |
|    sedere, taxe) (1): ...................................................... |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Vize .................................................................... |
|    (data emiterii, ......................................................... |
|    valabilitate etc.) (1) .................................................. |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Intrare/Iesire                                                            |
|    Stampile (1) ............................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Alte documente (1) ...................................................... |
|                   .......................................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| C. SEDEREA PE TERITORIUL STATULUI PARTII CONTRACTANTE SOLICITANTE            |
|______________________________________________________________________________|
| Data intrarii: ..................... Durata sederii: ....................... |
| Data si locul retinerii: ................................................... |
| Ruta: ...................................................................... |
| Date privind conditiile sederii:                                             |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| D. PROBLEME PRIVIND SEDEREA PE TERITORIUL STATULUI PARTII CONTRACTANTE       |
|    SOLICITANTE                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| E. MODALITATI SUGERATE DE READMISIE                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Data returnarii: ............................. Ora returnarii: ............. |
| Locul returnarii: .......................................................... |
| Mijloace de returnare sau nr. zborului: .................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| F. ANEXE                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Numarul documentelor: ...................................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| G. INSTIINTAREA DE PRIMIRE A CERERII                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Data: .................................. Ora: .............................. |
|                                 _                         _                  |
| Decizia luata            Da    |_|                 Nu    |_|                 |
|                                                                              |
|                                      Semnatura                               |
|                                                                              |
| Numele, prenumele si functia unui oficial: ................................  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| H. MODALITATI DE READMISIE                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Numele, prenumele si functia unui oficial: ................................. |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| I. COMENTARII                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| In caz ca readmisia este refuzata, motivul acestui refuz si informatiile     |
| privind necesitatea de a proba asistenta medicala de specialitate sau alt tip|
| de asistenta a persoanei readmise, vor fi mentionate in anexa: ............. |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    COPIILE ACESTOR DOCUMENTE VOR FI ATASATE IN ANEXA

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

a Protocolului de aplicare a Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor

 ______________________________________________________________________________
|                  CEREREA PENTRU TRANZIT A UNUI STRAIN                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Data cererii:                                    Ora:                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Serviciul Solicitant: ...................................................    |
|             Tel:                                    Fax:                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Serviciul Solicitat: ....................................................    |
|             Tel:                                    Fax:                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| A. TRANZIT PE CALEA:                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|          _                           _                      _                |
| AERULUI |_|           CAILOR FERATE |_|           TERESTRA |_|               |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| B. DATA, ORA SI LOCUL SOSIRII PE TERITORIUL STATULUI TRANZITAT               |
|______________________________________________________________________________|
| In ..................................... la ................................ |
| Aeroport: .............. Nr. zborului: .......... Linii aeriene: ........... |
| Gara: ......................... Nr. trenului: .............................. |
| Punctul de trecere              Nr. placuta             Tipul                |
| a frontierei: ................. inmatriculare: ........ vehiculului: ....... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| C. DATA, ORA SI LOCUL PLECARII DE PE TERITORIUL STATULUI TRANZITAT           |
|______________________________________________________________________________|
| In: .................................... la: ............................... |
| Aeroport: ............... Nr. zborului: .......... Linii aeriene: .......... |
| Gara: ................... Nr. trenului: .................................... |
| Punctul de trecere        Nr. placuta                 Tipul                  |
| a frontierei: ........... inmatriculare: ............ vehiculului: ......... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| D. STATUL DE DESTINATIE                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| E. CEREREA PENTRU PERMISUL DE TRANZIT                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. ........................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| F. IDENTITATEA PERSOANEI CARE ESTE SUBIECT AL TRANZITULUI                    |
|______________________________________________________________________________|
| Nume: ............................... Prenume: ............................. |
| Data si locul nasterii: .................................................... |
| Tipul masurii: ............................................................. |
| Cetatenie: ................................................................. |
| Documentul de calatorie: ................................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| G. ESCORTA                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|                                     _                _                       |
|                                 Da |_|           Nu |_|                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| H. MEMBRII ESCORTEI                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Nume: Prenume:           Functia:      Document de calatorie: |
| ...................  .................  ............  ...................... |
| ...................  .................  ............  ...................... |
| ...................  .................  ............  ...................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| I. COMENTARII                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| In caz ca readmisia este refuzata, motivul acestui refuz si informatiile     |
| privind necesitatea de a proba asistenta medicala de specialitate sau alt tip|
| de asistenta a persoanei readmise, vor fi mentionate in anexa: ............. |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| J. DECIZIA PARTII CONTRACTANTE SOLICITATE                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Aprobarea tranzitului prin teritoriul              _              _          |
| Partii Contractante solicitate: Da |_|         Nu |_|         |
|                                                                              |
| Escorta asigurata pe ruta de catre                 _              _          |
| Partea Contractanta solicitata                 Da |_|         Nu |_|         |
|                                                                              |
| Escorta asigurata pe ruta de catre                 _              _          |
| Partea Contractanta solicitanta                Da |_|         Nu |_|         |
|                                                    _              _          |
| Escorta Mixta                                  Da |_|         Nu |_|         |
|______________________________________________________________________________|

                                                 Semnatura autoritatiiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 800/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 800 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 800/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu