E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 9 din actul Hotărârea 794 1997 abrogă Hotărârea 649 1996
Articolul 9 din actul Hotărârea 794 1997 abrogă articolul 2 din actul Hotărârea 754 1994
Articolul 9 din actul Hotărârea 794 1997 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 754 1994
Articolul 9 din actul Hotărârea 794 1997 abrogă articolul 4 din actul Hotărârea 754 1994
Articolul 9 din actul Hotărârea 794 1997 in legatura cu Hotărârea 227 1994
Articolul 9 din actul Hotărârea 794 1997 abrogă articolul 2 din actul Hotărârea 356 1993
Articolul 9 din actul Hotărârea 794 1997 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 356 1993
Articolul 9 din actul Hotărârea 794 1997 abrogă articolul 4 din actul Hotărârea 356 1993
Articolul 9 din actul Hotărârea 794 1997 abrogă articolul 5 din actul Hotărârea 356 1993
Articolul 9 din actul Hotărârea 794 1997 abrogă Hotărârea 470 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 794 din  2 decembrie 1997

privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din 16 decembrie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Asistenta nerambursabila acordata Guvernului Romaniei de catre guvernele tarilor membre ale Grupului celor 24, denumite in continuare donatori, poate lua forma unor programe de import si programe de asistenta financiara. Aceste programe sunt convenite pe baza unor acorduri bilaterale, care prevad constituirea unor fonduri financiare, denumite in continuare fonduri de contrapartida.
    Acordurile bilaterale privind programele de import sau programele de asistenta financiara sunt avizate de Ministerul Finantelor si de Departamentul pentru Integrare Europeana inainte de a fi incheiate.
    Programele de import au ca obiect finantarea de catre donatori a importului unor bunuri si servicii deficitare pe piata interna, pentru sustinerea nivelului de trai al populatiei si pentru sprijinirea unor sectoare-cheie ale economiei nationale.
    Programele de asistenta financiara au ca obiect acordarea de catre donatori a unor fonduri valutare pe care Guvernul Romaniei le utilizeaza pentru finantarea importurilor de bunuri si servicii ale unor beneficiari din sectoare-cheie ale economiei nationale.
    In cazul programelor de import, Guvernul Romaniei constituie fondurile de contrapartida din contravaloarea in moneda nationala a bunurilor si serviciilor pe care le vinde pe piata interna sau unor agenti economici conveniti cu donatorii.
    In cazul programelor de asistenta financiara, Guvernul Romaniei constituie fondurile de contrapartida din contravaloarea in moneda nationala a finantarii importurilor de bunuri si servicii ale unor agenti economici conveniti cu donatorii.
    Art. 2
    Toate fondurile de contrapartida sunt incluse in Fondul de contrapartida administrat de Ministerul Finantelor.
    Art. 3
    Dobanda rezultata din administrarea Fondului de contrapartida se varsa la acesta. Nivelul dobanzii este convenit prin acordurile bilaterale de constituire, administrare si utilizare; in lipsa unei astfel de prevederi in acordurile bilaterale, este aplicata rata anuala a dobanzii medii pasive, practicata de bancile comerciale pentru operatiuni interbancare (inclusiv relatiile cu Banca Nationala a Romaniei).
    Art. 4
    Obiectivele utilizarii Fondului de contrapartida sunt stabilite prin acordurile bilaterale privind constituirea, administrarea si utilizarea acestuia si/sau prin conventii incheiate ulterior cu donatorii.
    Art. 5
    Disponibilul din Fondul de contrapartida este alocat pe proiecte convenite cu donatorii si se aproba prin hotarari guvernamentale, pe baza propunerilor Departamentului pentru Integrare Europeana.
    Art. 6
    Ministerul Finantelor incheie cu beneficiarii proiectelor conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate acestora.
    Ministerul Finantelor poate sista transferul sumelor alocate in cazul in care constata nerespectarea de catre beneficiari a prevederilor conventiilor incheiate, pana la solutionarea problemelor care au determinat sistarea.
    Art. 7
    Ministerul Finantelor va informa anual Guvernul Romaniei si, dupa caz, donatorii, cu privire la constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida.
    Art. 8
    Constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida sunt reglementate prin instructiunile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 470/1992, completata prin Hotararea Guvernului nr. 227/1994, art. 2, 3, 4 si 5 din Hotararea Guvernului nr. 356/1993, art. 2, 3 si 4 din Hotararea Guvernului nr. 754/1994 si art. 2, 3 si 4 din Hotararea Guvernului nr. 649/1996.

                       PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            p. Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Corneliu Eugeniu Gorcea,
                            secretar de stat

                            Ministru delegat pe
                            langa primul-ministru
                            pentru integrare europeana,
                            Alexandru Herlea

    ANEXA 1

                          INSTRUCTIUNI
privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida

    1. Derularea importurilor
    A. In cazul programelor de import
    (1) Institutiile guvernamentale coordonatoare de sector, denumite in continuare beneficiari intermediari, organizeaza licitatii conform legislatiei in vigoare pentru desemnarea agentilor economici abilitati sa desfasoare operatiuni de comert exterior, denumiti in continuare comisionari. Comisionarii deruleaza importurile in numele si in contul beneficiarilor intermediari.
    (2) Beneficiarii intermediari incheie cu comisionarii contracte de comision, in care sunt stabilite conditiile de derulare.
    (3) Importurile pot fi derulate si de agentii economici din cadrul sectorului pentru care a fost convenit programul de import, denumiti in continuare cumparatori.
    B. In cazul programelor de asistenta financiara
    (1) Agentii economici beneficiari de finantare guvernamentala in valuta, denumiti in continuare beneficiari de finantare, organizeaza licitatii, conform legislatiei in vigoare, pentru desemnarea agentilor economici abilitati sa desfasoare operatiuni de comert exterior, denumiti in continuare comisionari. Comisionarii deruleaza importurile in numele si in contul beneficiarilor de finantare.
    (2) Beneficiarii de finantare incheie cu comisionarii contracte de comision, in care sunt convenite conditiile de derulare.
    (3) Importurile pot fi derulate si de catre beneficiarii de finantare.
    II. Vanzarea de catre Guvernul Romaniei a bunurilor si serviciilor importate
    (1) Beneficiarii intermediari vand pe piata interna bunurile si serviciile importate, pe baza unor contracte de vanzare-cumparare, la preturi calculate conform prevederilor din acordurile bilaterale de finantare. Daca nu exista astfel de prevederi in acordurile bilaterale de finantare, preturile vor fi calculate la cursul de schimb de la data eliberarii declaratiilor vamale de import.
    (2) Daca preturile bunurilor si serviciilor importate sunt mai mari decat cele practicate pe piata interna, ca urmare a unor preturi subventionate sau a unor diferente de costuri, reducerile de pret se stabilesc conform acordurilor bilaterale de finantare a programelor de, import. Daca nu exista astfel de prevederi in acordurile bilaterale de finantare, reducerile de pret sunt convenite cu donatorii si sunt adoptate prin ordine de pret, la propunerile beneficiarilor intermediari.
    III. Finantarea in valuta a importurilor de bunuri si servicii ale unor agenti economici de catre Guvernul Romaniei
    (1) Cu fondurile valutare puse la dispozitie de donatori, Guvernul Romaniei finanteaza importurile de bunuri si servicii ale agentilor economici conveniti intre acesta si donatori.
    (2) Departamentul pentru Integrare Europeana incheie conventii cu beneficiarii de finantare, in care sunt prevazute conditiile de finantare in valuta a importurilor.
    IV. Constituirea Fondului de contrapartida
    (1) Contravaloarea in moneda nationala a bunurilor si serviciilor importate si a finantarii in valuta a importurilor de bunuri si servicii este calculata la cursul de schimb valutar de la data eliberarii declaratiilor vamale de import.
    (2) Comisionarii sau, dupa caz, cumparatorii platesc la Fondul de contrapartida contravaloarea in lei a bunurilor si serviciilor cumparate, mai putin comisioanele si cheltuielile ocazionate de derularea importurilor (cheltuielile de transport intern, incarcare/descarcare, asigurare pe parcurs intern, control cantitativ si calitativ, depozitare), stabilite in contractele de comision.
    (3) Beneficiarii de finantare in valuta platesc la Fondul de contrapartida contravaloarea in lei a bunurilor si serviciilor importate, mai putin comisioanele, stabilite in contractele de comision, pe care le platesc direct comisionarilor.
    (4) Platile sunt efectuate in maximum 30 de zile de la datele de receptie a bunurilor si serviciilor sau de emitere a certificatelor de acceptare a platii.
    In conditiile existentei unor reglementari corespunzatoare bilaterale de finantare in valuta sau la propunerea donatorilor, platile pot fi efectuate esalonat, pe baza unor conventii incheiate intre Ministerul Finantelor si cumparatori/beneficiarii de finantare, in valuta, cu perceperea de dobanda. Dobanzile sunt calculate prin aplicarea ratei anuale a dobanzii medii pasive, practicata de bancile comerciale pentru operatiuni interbancare (inclusiv relatiile cu Banca Nationala a Romaniei).
    (5) Intarzierea platilor atrage dupa sine penalizari, conform legislatiei in vigoare privind creantele bugetare.
    V. Evidenta importurilor si a intrarilor la Fondul de contrapartida
    (1) Pentru urmarirea derularii importurilor se intocmeste situatia cuprinsa in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.
    Aceasta situatie este intocmita lunar de catre cumparatori/beneficiarii de finantare in valuta si inaintata Ministerului Finantelor in prima decada a lunii urmatoare.
    (2) Intrarile la Fondul de contrapartida sunt evidentiate de Ministerul Finantelor pe programe de import/programe de asistenta financiara, respectiv pe fiecare program sau proiect, intr-un subcont analitic.
    VI. Utilizarea fondurilor de contrapartida
    (1) Fondurile de contrapartida sunt utilizate conform acordurilor bilaterale privind constituirea, administrarea si utilizarea lor, acordurilor bilaterale de finantare a programelor de import sau acordurilor de asistenta financiara. Alocarile pe proiecte sunt stabilite printr-un program indicativ anual, elaborat de Departamentul pentru Integrare Europeana, convenit cu donatorii si aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (2) Cererile de finantare din Fondul de contrapartida sunt inaintate Departamentului pentru Integrare Europeana, insotite de lucrari de fundamentare, detaliate si structurate conform anexei A la prezentele instructiuni.
    (3) Dupa aprobarea finantarilor prin hotarare a Guvernului, Ministerul Finantelor incheie, in calitate de administrator, conventii de finantare cu institutiile guvernamentale coordonatoare ale sectoarelor beneficiare, denumite in continuare beneficiari intermediari. Aceste conventii sunt intocmite de Ministerul Finantelor si cuprind procedurile de finantare, de raportare si de control ale alocarilor si cheltuielilor.
    Beneficiarii intermediari incheie, la randul lor, conventii de finantare cu beneficiarii finali ai alocarilor, cuprinzand cel putin aceleasi prevederi din conventiile incheiate intre Ministerul Finantelor si beneficiarii intermediari.
    (4) Utilizarea de catre beneficiarii finali a fondurilor alocate are loc conform legislatiei in vigoare privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice.
    VII. Prevederi finale
    (1) Beneficiarii intermediari primesc sumele alocate, in transe trimestriale, stabilite in bugetul de cheltuieli din cadrul conventiilor, pe baza situatiei justificative intocmite conform anexei B la prezentele instructiuni.
    (2) Beneficiarii intermediari si finali evidentiaza cheltuielile din alocarile de la Fondul de contrapartida distinct de activitatea lor curenta, cu respectarea reglementarilor stabilite pentru fondurile bugetului de stat. Aceste cheltuieli sunt inregistrate si raportate conform anexelor C si D la prezentele instructiuni.
    (3) Ministerul Finantelor si beneficiarii intermediari controleaza modul de cheltuire a alocarilor ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe an.
    (4) In cazul aparitiei unor situatii neprevazute in prezentele instructiuni, Ministerul Finantelor si, dupa caz, Departamentul pentru Integrare Europeana analizeaza si decide masurile si procedurile necesare.

    ANEXA 1

    DONATOR:
    ACORD:
    PROIECT:
    BENEFICIAR:

                           SITUATIA
obligatiilor catre Fondul de contrapartida la data de.................
---------------------------------------------------------------
   1    2    3    4    5    6    7    8    9       A
                                             ------------------
                                             10    11    12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
    *) - Defalcarea cheltuielilor de derulare (stabilite prin acordul de finantare sau, daca acesta nu specifica, a cheltuielilor de transport si asigurare pe parcurs intern, de incarcare-descarcare, depozitare) si specificarea comisionului retinut pentru activitatea de import.
    - Motivarea sumelor ramase de transferat la Fondul de contrapartida.

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    1 = Produsul/serviciul import
    2 = Nr. si data declaratiei vamale de import
    3 = Valoarea importului in valuta
    4 = Cursul lei/valuta
    5 = Valoarea importului - lei -
    6 = Suma transferata la Fondul de contrapartida - lei -
    7 = Numarul si data ordinului de plata
    8 = Data extrasului de cont
    9 = Diferenta fata de valoarea importului - lei -
    A = din care:
    10 = Suma retinuta pentru cheltuieli de derulare, comision - lei -
    11 = Suma ramasa de transferat la Fondul de contrapartida - lei -
    12 = Observatii

    ANEXA A

                   TERMENI DE REFERINTA

    1. Date generale despre proiect (o pagina):
    (1) titlul;
    (2) localizarea;
    (3) prioritatea proiectului in strategia de sector;
    (4) organizatia care coordoneaza implementarea proiectului (denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax, precum si numele, prenumele, functia si numarul de telefon ale persoanei de contactat);
    (5) organizatia care implementeaza proiectul (denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax, precum si numele, prenumele, functia si numarul de telefon ale persoanei de contactat);
    (6) sursele de finantare (interne si externe);
    (7) alte proiecte complementare proiectului propus.
    2. Necesitatea proiectului (patru pagini):
    (1) conditiile actuale la nivel sectorial (o pagina);
    (2) strategia si politica sectoriala (o pagina);
    (3) conditiile actuale in zona de implementare a proiectului (o pagina);
    (4) descrierea proiectului: rezultate, activitati pentru atingerea rezultatelor, indicatori de masurare a rezultatelor, resurse (o pagina).
    3. Obiectivele proiectului (o pagina):
    (1) pe termen scurt;
    (2) pe termen mediu si lung.
    4. Localizarea proiectului (o jumatate de pagina):
    (1) zona;
    (2) localitatea.
    5. Activitatile pe care le implica implementarea proiectului (patru pagini):
    (1) dezvoltare legislativa si institutionala, investitii, consultanta, formare etc. (o pagina);
    (2) planul de implementare a proiectului (o pagina);
    (3) planul financiar (o pagina);
    (4) evaluarea proiectului: analiza economica si sociala, analiza organizationala (o pagina).
    6. Estimarea costurilor (o pagina):
    (1) bugetul proiectului;
    (2) defalcarea detaliata a bugetului pe categorii de costuri;
    (3) bugetul programului din care face parte proiectul, daca este cazul.

    ANEXA B

                          SITUATIA
                    justificativa de plata

    1. Beneficiarul Fondului de contrapartida ...................
    2. Proiectul ................................................
    3. Valoarea ............................................... lei
    - Proiecte (conform Hotararii Guvernului nr. ... /1996) ... lei
    4. Situatia alocarii si utilizarii Fondului de contrapartida

                                                       - lei -
---------------------------------------------------------------
                                                       Valoarea
----------------------------------------------------------------
5. Suma totala alocata la data solicitarii     .................
6. Cheltuielile efectuate din sumele aprobate
   si alocate                                  .................
7. Suma solicitata pe trimestrul .......       .................
8. Suma aprobata pe trimestrul .........       .................
9. Rest de plata (3-5-8)
----------------------------------------------------------------

    ANEXA C

                FORMULAR DE RAPORTARE DE PROIECT

                               Data .......  /19....

    Beneficiar:                 Denumirea proiectului:
--------------------------------------------------------------------
              A            B              C               D
 Data  --------------  -----------  --------------   ---------------
        1         2    3        4    5     6     7    8     9    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total sume         Total sume        Total             Total
 alocate:           transferate:      angajamente:      plati:
--------------------------------------------------------------------

    SEMNIFICATIA LITERELOR:
    A = Fonduri alocate
    B =  Fonduri transferate
    C = Obligatii de plata
    D = Plati

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:
    1 = Ref.:
    2 = Suma
    3 = Numarul ordinului de plata
    4 = Suma
    5 = Termenul
    6 = Contractul
    7 = Suma
    8 = Numarul ordinului de plata
    9 = Contractul
    10 = Suma

    ANEXA D

                            RAPORTARE
catre Directia generala creante si angajamente interne si externe ale statului
-----------------------------------------------------
   1     2     3      4      5      6      7     8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       TOTAL:
----------------------------------------------------
    NOTA:
    Documentele specificate (factura, chitanta) se vor atasa la acest formular.

    SEMNIFICATIA CIFRELOR:

    1 = Nr. documentului
    2 = Data
    3 = Denumirea proiectului obiectivului
    4 = Numarul proiectului
    5 = Contractul/angajamentul
    6 = Tipul de cheltuiala
    7 = Suma
    8 = Nr. ordinului de plataSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 794/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 794 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 794/1997
Hotărârea 649 1996
privind utilizarea Fondurilor de contrapartida constituite din contravaloarea in moneda nationala a ajutoarelor acordate Guvernului Romaniei de Comisia Europeana, Guvernul Italiei si Guvernul Confederatiei Elvetiene
Hotărârea 754 1994
privind utilizarea in anul 1994 a fondurilor de contrapartida generate de ajutoarele acordate Romaniei de Uniunea Europeana
Hotărârea 227 1994
pentru completarea Hotaririi Guvernului nr. 470/1992 privind administrarea fondului rezultat din comercializarea ajutoarelor economice din strainatate
Hotărârea 356 1993
privind utilizarea Fondului de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite din partea Comisiei Comunitatii Europene
Hotărârea 470 1992
privind administrarea fondului rezultat din comercializarea ajutoarelor economice din strainatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu