Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.791 din 01.11.2017

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 03 noiembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 106972, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Articolul 3După preluare, imobilele transmise potrivit art. 2 se utilizează în vederea transformării acestora în spaţii de cazare pentru persoanele private de libertate. Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilelor prevăzută la art. 3, acestea revin în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 5Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul apărării naţionale, Mihai-Viorel Fifor Ministrul justiţiei, Tudorel Toader Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 5075 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică, Carte funciară/Nr. cadastral Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil ca urmare a reevaluării (lei) Administratorul bunului/CUI
106972 8.19.01 Imobil 5075 Judeţul Buzău, comuna Unguriu Construcţii şi teren* C.F.: 20530 Nr. cad.: 441 12.931 175.347,30 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

*Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastral Valoarea de inventar (în lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 107051 8.19.01 Imobil 1242 Judeţul Buzău, comuna Unguriu, comuna Măgura 1. Construcţii Pavilionul A: - Suprafaţa construită - 236 mp - Suprafaţa desfăşurată - 236 mp - Valoare contabilă - 53.793,68 lei Pavilionul B: - Suprafaţa construită - 353 mp - Suprafaţa desfăşurată - 353 mp - Valoare contabilă - 54.321,97 lei Pavilionul C: - Suprafaţa construită - 177 mp - Suprafaţa desfăşurată - 177 mp - Valoare contabilă - 30.665,56 lei Pavilionul D: - Suprafaţa construită - 457 mp - Suprafaţa desfăşurată - 457 mp - Valoare contabilă - 53.669,08 lei Pavilionul E: - Suprafaţa construită - 478 mp - Suprafaţa desfăşurată - 478 mp - Valoare contabilă - 45.091,52 lei Pavilionul F: - Suprafaţa construită - 232 mp - Suprafaţa desfăşurată - 232 mp - Valoare contabilă - 30.049,92 lei Pavilionul G: - Suprafaţa construită - 299 mp - Suprafaţa desfăşurată - 299 mp - Valoare contabilă - 29,90 lei Pavilionul G1: - Suprafaţa construită - 120 mp - Suprafaţa desfăşurată - 120 mp - Valoare contabilă - 18.841,36 lei Pavilionul H: - Suprafaţa construită - 374 mp - Suprafaţa desfăşurată - 374 mp - Valoare contabilă - 26.068,25 lei Pavilionul J: - Suprafaţa construită - 50 mp - Suprafaţa desfăşurată - 50 mp - Valoare contabilă - 0,20 lei Pavilionul K: - Suprafaţa construită - 146 mp - Suprafaţa desfăşurată - 146 mp - Valoare contabilă - 14.356,05 lei Pavilionul L: - Suprafaţa construită - 72 mp - Suprafaţa desfăşurată - 72 mp - Valoare contabilă - 6,20 lei Pavilionul L1: - Suprafaţa construită - 72 mp - Suprafaţa desfăşurată - 72 mp - Valoare contabilă - 7.183,98 lei Pavilionul M: - Suprafaţa construită - 312 mp - Suprafaţa desfăşurată - 312 mp 6.754.909,59 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4297940
0 1 2 3 4 5 6 7 8
- Valoare contabilă - 37.707,99 lei Pavilionul N: - Suprafaţa construită - 73 mp - Suprafaţa desfăşurată - 73 mp - Valoare contabilă - 5.974,21 lei Pavilionul N1: - Suprafaţa construită - 43 mp - Suprafaţa desfăşurată - 43 mp - Valoare contabilă - 5.904,22 lei Pavilionul N2: - Suprafaţa construită - 29 mp - Suprafaţa desfăşurată - 29 mp - Valoare contabilă - 3.474,44 lei Pavilionul O: - Suprafaţa construită - 42 mp - Suprafaţa desfăşurată - 42 mp - Valoare contabilă - 6.304,50 lei Pavilionul P: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P1: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P3: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P4: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P5: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P6: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P7: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P8: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P9: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P10: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul R: - Suprafaţa construită - 698 mp - Suprafaţa desfăşurată - 1300 mp - Valoare contabilă - 64,60 lei Pavilionul S: - Suprafaţa construită - 271 mp - Suprafaţa desfăşurată - 271 mp - Valoare contabilă - 55.858,13 lei Pavilionul S1: - Suprafaţa construită - 70 mp - Suprafaţa desfăşurată - 70 mp
0 1 2 3 4 5 6 7 8
- Valoare contabilă - 3,00 lei Pavilionul S2: - Suprafaţa construită - 271 mp - Suprafaţa desfăşurată - 271 mp - Valoare contabilă - 55.858,13 lei Pavilionul T: - Suprafaţa construită - 355 mp - Suprafaţa desfăşurată - 710 mp - Valoare contabilă - 34.663,07 lei Pavilionul U: - Suprafaţa construită - 158 mp - Suprafaţa desfăşurată - 365 mp - Valoare contabilă - 35.536,61 lei Pavilionul V: - Suprafaţa construită - 265 mp - Suprafaţa desfăşurată - 623 mp - Valoare contabilă - 37.677,80 lei Pavilionul X2: - Suprafaţa construită - 3 mp - Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,30 lei Pavilionul X3: - Suprafaţa construită - 3 mp - Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,30 lei Pavilionul X4: - Suprafaţa construită - 35 mp - Suprafaţa desfăşurată - 35 mp - Valoare contabilă - 1,00 lei Pavilionul X5: - Suprafaţa construită - 8 mp - Suprafaţa desfăşurată - 8 mp - Valoare contabilă - 0,50 lei Pavilionul X6: - Suprafaţa construită - 8 mp - Suprafaţa desfăşurată - 8 mp - Valoare contabilă - 0,50 lei Pavilionul X7: - Suprafaţa construită - 45 mp - Suprafaţa desfăşurată - 45 mp - Valoare contabilă - 3.481,93 lei Pavilionul X10: - Suprafaţa construită - 4 mp - Suprafaţa desfăşurată - 4 mp - Valoare contabilă - 1.045,99 lei Pavilionul X13: - Suprafaţa construită - 39 mp - Suprafaţa desfăşurată - 39 mp - Valoare contabilă - 1.545,77 lei Pavilionul X14: - Suprafaţa construită - 3 mp - Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,10 lei Pavilionul X15: - Suprafaţa construită - 3 mp - Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,10 lei Pavilionul X16: - Suprafaţa construită - 3 mp - Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,10 lei Pavilionul X17: - Suprafaţa construită - 3 mp
0 1 2 3 4 5 6 7 8
- Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,10 lei Pavilionul Y: - Suprafaţa construită - 14 mp - Suprafaţa desfăşurată - 14 mp - Valoare contabilă - 5.262,81 lei Pavilionul Y1: - Suprafaţa construită - 14 mp - Suprafaţa desfăşurată - 14 mp - Valoare contabilă - 5.243,42 lei Pavilionul Y2: - Suprafaţa construită - 14 mp - Suprafaţa desfăşurată - 14 mp - Valoare contabilă - 5.243,42 lei Pavilionul Z1: - Suprafaţa construită - 280 mp - Suprafaţa desfăşurată - 280 mp - Valoare contabilă - 33,00 lei Pavilionul Z2: - Suprafaţa construită - 288 mp - Suprafaţa desfăşurată - 288 mp - Valoare contabilă - 33,00 lei Pavilionul Z3: - Suprafaţa construită - 295 mp - Suprafaţa desfăşurată - 295 mp - Valoare contabilă - 34,80 lei Pavilionul Z4: - Suprafaţa construită - 288 mp - Suprafaţa desfăşurată - 288 mp - Valoare contabilă - 33,00 lei Pavilionul Z5: - Suprafaţa construită - 460 mp - Suprafaţa desfăşurată - 460 mp - Valoare contabilă - 44.941,13 lei Pavilionul Z6: - Suprafaţa construită - 138 mp - Suprafaţa desfăşurată - 138 mp - Valoare contabilă - 3,452,58 lei Pavilionul Q: - Suprafaţa construită - 20 mp - Suprafaţa desfăşurată - 20 mp - Valoare contabilă - 3,00 lei Total suprafaţă construită - 14.701 mp Total suprafaţă desfăşurată - 16.223 mp Total valoare contabilă - 683.773,22 lei 2. Amenajări la terenuri: - Drumuri şi alei interioare cu macadam - 2.780 mp - Valoarea contabilă - 41,70 lei - Drumuri şi alei interioare pavate - 14.700 mp - Valoarea contabilă - 367,50 lei - Platforme pavate cu macadam - 6.180 mp - Valoarea contabilă - 92,70 lei - Platouri betonate - 862 mp - Valoarea contabilă - 18,10 lei - Platouri pavate cu macadam - 2.024 mp - Valoarea contabilă - 30,40 lei - Reţea alimentare cu apă - 4.590 m
0 1 2 3 4 5 6 7 8
- Valoarea contabilă - 48,90 lei - Reţea de canalizare - 915 m - Valoarea contabilă - 18,40 lei - Reţea de energie electrică aeriană - 2.838 m - Valoarea contabilă - 46,20 lei - Împrejmuire cu gard viu - 110 m - Valoarea contabilă - 0,60 lei - Împrejmuire cu scândură - 250 m - Valoarea contabilă - 2,50 lei - Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 2.916 m - Valoarea contabilă - 29,20 lei Total valoare contabilă - 696,20 lei 3. Suprafaţă terenului - 15,19 ha Total valoare contabilă - 6.070.440,18 lei CF: 20526; extravilan localitatea Unguriu, judeţul Buzău Nr. cad.: 20526 CF: 20624; extravilan localitatea Măgura, judeţul Buzău Nr. cad.: 20624 CF: 20625; extravilan localitatea Măgura, judeţul Buzău Nr. cad.: 20625 CF: 20529; extravilan localitatea Unguriu, judeţul Buzău Nr. cad.: 20529
2 106972 8.19.01 Imobil 5075 Judeţul Buzău, comuna Unguriu 1. Construcţii Pavilionul A: - Suprafaţa construită - 400 mp - Suprafaţa desfăşurată - 403 mp - Valoare contabilă - 2.953,00 lei Pavilionul B: - Suprafaţa construită - 400 mp - Suprafaţa desfăşurată - 403 mp - Valoare contabilă -2.953,00 lei Pavilionul C: - Suprafaţa construită -1.325 mp - Suprafaţa desfăşurată - 1.333 mp - Valoare contabilă - 3.760,00 lei Pavilionul D: - Suprafaţa construită - 400 mp - Suprafaţa desfăşurată- 403 mp - Valoare contabilă - 2.953,00 lei Total suprafaţă construită - 2.525 mp Total suprafaţă desfăşurată - 2.542 mp Total valoare contabilă -12.619 lei 2. Amenajări la terenuri: - Reţea alimentare cu apă - 1.700 ml - Valoarea contabilă - 311,67 lei Total valoare contabilă - 311,67 lei 3. Suprafaţă terenului - 0,7196 ha Total valoare contabilă - 162.416,63 lei C.F.: 20530 Nr. cad.: 441 175.347,30 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4297940SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 791/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 791 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu