Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.791 din 01.11.2017

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 03 noiembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 106972, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Articolul 3După preluare, imobilele transmise potrivit art. 2 se utilizează în vederea transformării acestora în spaţii de cazare pentru persoanele private de libertate. Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilelor prevăzută la art. 3, acestea revin în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 5Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul apărării naţionale, Mihai-Viorel Fifor Ministrul justiţiei, Tudorel Toader Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 5075 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică, Carte funciară/Nr. cadastral Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil ca urmare a reevaluării (lei) Administratorul bunului/CUI
106972 8.19.01 Imobil 5075 Judeţul Buzău, comuna Unguriu Construcţii şi teren* C.F.: 20530 Nr. cad.: 441 12.931 175.347,30 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

*Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastral Valoarea de inventar (în lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 107051 8.19.01 Imobil 1242 Judeţul Buzău, comuna Unguriu, comuna Măgura 1. Construcţii Pavilionul A: - Suprafaţa construită - 236 mp - Suprafaţa desfăşurată - 236 mp - Valoare contabilă - 53.793,68 lei Pavilionul B: - Suprafaţa construită - 353 mp - Suprafaţa desfăşurată - 353 mp - Valoare contabilă - 54.321,97 lei Pavilionul C: - Suprafaţa construită - 177 mp - Suprafaţa desfăşurată - 177 mp - Valoare contabilă - 30.665,56 lei Pavilionul D: - Suprafaţa construită - 457 mp - Suprafaţa desfăşurată - 457 mp - Valoare contabilă - 53.669,08 lei Pavilionul E: - Suprafaţa construită - 478 mp - Suprafaţa desfăşurată - 478 mp - Valoare contabilă - 45.091,52 lei Pavilionul F: - Suprafaţa construită - 232 mp - Suprafaţa desfăşurată - 232 mp - Valoare contabilă - 30.049,92 lei Pavilionul G: - Suprafaţa construită - 299 mp - Suprafaţa desfăşurată - 299 mp - Valoare contabilă - 29,90 lei Pavilionul G1: - Suprafaţa construită - 120 mp - Suprafaţa desfăşurată - 120 mp - Valoare contabilă - 18.841,36 lei Pavilionul H: - Suprafaţa construită - 374 mp - Suprafaţa desfăşurată - 374 mp - Valoare contabilă - 26.068,25 lei Pavilionul J: - Suprafaţa construită - 50 mp - Suprafaţa desfăşurată - 50 mp - Valoare contabilă - 0,20 lei Pavilionul K: - Suprafaţa construită - 146 mp - Suprafaţa desfăşurată - 146 mp - Valoare contabilă - 14.356,05 lei Pavilionul L: - Suprafaţa construită - 72 mp - Suprafaţa desfăşurată - 72 mp - Valoare contabilă - 6,20 lei Pavilionul L1: - Suprafaţa construită - 72 mp - Suprafaţa desfăşurată - 72 mp - Valoare contabilă - 7.183,98 lei Pavilionul M: - Suprafaţa construită - 312 mp - Suprafaţa desfăşurată - 312 mp 6.754.909,59 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4297940
0 1 2 3 4 5 6 7 8
- Valoare contabilă - 37.707,99 lei Pavilionul N: - Suprafaţa construită - 73 mp - Suprafaţa desfăşurată - 73 mp - Valoare contabilă - 5.974,21 lei Pavilionul N1: - Suprafaţa construită - 43 mp - Suprafaţa desfăşurată - 43 mp - Valoare contabilă - 5.904,22 lei Pavilionul N2: - Suprafaţa construită - 29 mp - Suprafaţa desfăşurată - 29 mp - Valoare contabilă - 3.474,44 lei Pavilionul O: - Suprafaţa construită - 42 mp - Suprafaţa desfăşurată - 42 mp - Valoare contabilă - 6.304,50 lei Pavilionul P: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P1: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P3: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P4: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P5: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P6: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P7: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P8: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P9: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul P10: - Suprafaţa construită - 708 mp - Suprafaţa desfăşurată - 708 mp - Valoare contabilă - 31,20 lei Pavilionul R: - Suprafaţa construită - 698 mp - Suprafaţa desfăşurată - 1300 mp - Valoare contabilă - 64,60 lei Pavilionul S: - Suprafaţa construită - 271 mp - Suprafaţa desfăşurată - 271 mp - Valoare contabilă - 55.858,13 lei Pavilionul S1: - Suprafaţa construită - 70 mp - Suprafaţa desfăşurată - 70 mp
0 1 2 3 4 5 6 7 8
- Valoare contabilă - 3,00 lei Pavilionul S2: - Suprafaţa construită - 271 mp - Suprafaţa desfăşurată - 271 mp - Valoare contabilă - 55.858,13 lei Pavilionul T: - Suprafaţa construită - 355 mp - Suprafaţa desfăşurată - 710 mp - Valoare contabilă - 34.663,07 lei Pavilionul U: - Suprafaţa construită - 158 mp - Suprafaţa desfăşurată - 365 mp - Valoare contabilă - 35.536,61 lei Pavilionul V: - Suprafaţa construită - 265 mp - Suprafaţa desfăşurată - 623 mp - Valoare contabilă - 37.677,80 lei Pavilionul X2: - Suprafaţa construită - 3 mp - Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,30 lei Pavilionul X3: - Suprafaţa construită - 3 mp - Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,30 lei Pavilionul X4: - Suprafaţa construită - 35 mp - Suprafaţa desfăşurată - 35 mp - Valoare contabilă - 1,00 lei Pavilionul X5: - Suprafaţa construită - 8 mp - Suprafaţa desfăşurată - 8 mp - Valoare contabilă - 0,50 lei Pavilionul X6: - Suprafaţa construită - 8 mp - Suprafaţa desfăşurată - 8 mp - Valoare contabilă - 0,50 lei Pavilionul X7: - Suprafaţa construită - 45 mp - Suprafaţa desfăşurată - 45 mp - Valoare contabilă - 3.481,93 lei Pavilionul X10: - Suprafaţa construită - 4 mp - Suprafaţa desfăşurată - 4 mp - Valoare contabilă - 1.045,99 lei Pavilionul X13: - Suprafaţa construită - 39 mp - Suprafaţa desfăşurată - 39 mp - Valoare contabilă - 1.545,77 lei Pavilionul X14: - Suprafaţa construită - 3 mp - Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,10 lei Pavilionul X15: - Suprafaţa construită - 3 mp - Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,10 lei Pavilionul X16: - Suprafaţa construită - 3 mp - Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,10 lei Pavilionul X17: - Suprafaţa construită - 3 mp
0 1 2 3 4 5 6 7 8
- Suprafaţa desfăşurată - 3 mp - Valoare contabilă - 0,10 lei Pavilionul Y: - Suprafaţa construită - 14 mp - Suprafaţa desfăşurată - 14 mp - Valoare contabilă - 5.262,81 lei Pavilionul Y1: - Suprafaţa construită - 14 mp - Suprafaţa desfăşurată - 14 mp - Valoare contabilă - 5.243,42 lei Pavilionul Y2: - Suprafaţa construită - 14 mp - Suprafaţa desfăşurată - 14 mp - Valoare contabilă - 5.243,42 lei Pavilionul Z1: - Suprafaţa construită - 280 mp - Suprafaţa desfăşurată - 280 mp - Valoare contabilă - 33,00 lei Pavilionul Z2: - Suprafaţa construită - 288 mp - Suprafaţa desfăşurată - 288 mp - Valoare contabilă - 33,00 lei Pavilionul Z3: - Suprafaţa construită - 295 mp - Suprafaţa desfăşurată - 295 mp - Valoare contabilă - 34,80 lei Pavilionul Z4: - Suprafaţa construită - 288 mp - Suprafaţa desfăşurată - 288 mp - Valoare contabilă - 33,00 lei Pavilionul Z5: - Suprafaţa construită - 460 mp - Suprafaţa desfăşurată - 460 mp - Valoare contabilă - 44.941,13 lei Pavilionul Z6: - Suprafaţa construită - 138 mp - Suprafaţa desfăşurată - 138 mp - Valoare contabilă - 3,452,58 lei Pavilionul Q: - Suprafaţa construită - 20 mp - Suprafaţa desfăşurată - 20 mp - Valoare contabilă - 3,00 lei Total suprafaţă construită - 14.701 mp Total suprafaţă desfăşurată - 16.223 mp Total valoare contabilă - 683.773,22 lei 2. Amenajări la terenuri: - Drumuri şi alei interioare cu macadam - 2.780 mp - Valoarea contabilă - 41,70 lei - Drumuri şi alei interioare pavate - 14.700 mp - Valoarea contabilă - 367,50 lei - Platforme pavate cu macadam - 6.180 mp - Valoarea contabilă - 92,70 lei - Platouri betonate - 862 mp - Valoarea contabilă - 18,10 lei - Platouri pavate cu macadam - 2.024 mp - Valoarea contabilă - 30,40 lei - Reţea alimentare cu apă - 4.590 m
0 1 2 3 4 5 6 7 8
- Valoarea contabilă - 48,90 lei - Reţea de canalizare - 915 m - Valoarea contabilă - 18,40 lei - Reţea de energie electrică aeriană - 2.838 m - Valoarea contabilă - 46,20 lei - Împrejmuire cu gard viu - 110 m - Valoarea contabilă - 0,60 lei - Împrejmuire cu scândură - 250 m - Valoarea contabilă - 2,50 lei - Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 2.916 m - Valoarea contabilă - 29,20 lei Total valoare contabilă - 696,20 lei 3. Suprafaţă terenului - 15,19 ha Total valoare contabilă - 6.070.440,18 lei CF: 20526; extravilan localitatea Unguriu, judeţul Buzău Nr. cad.: 20526 CF: 20624; extravilan localitatea Măgura, judeţul Buzău Nr. cad.: 20624 CF: 20625; extravilan localitatea Măgura, judeţul Buzău Nr. cad.: 20625 CF: 20529; extravilan localitatea Unguriu, judeţul Buzău Nr. cad.: 20529
2 106972 8.19.01 Imobil 5075 Judeţul Buzău, comuna Unguriu 1. Construcţii Pavilionul A: - Suprafaţa construită - 400 mp - Suprafaţa desfăşurată - 403 mp - Valoare contabilă - 2.953,00 lei Pavilionul B: - Suprafaţa construită - 400 mp - Suprafaţa desfăşurată - 403 mp - Valoare contabilă -2.953,00 lei Pavilionul C: - Suprafaţa construită -1.325 mp - Suprafaţa desfăşurată - 1.333 mp - Valoare contabilă - 3.760,00 lei Pavilionul D: - Suprafaţa construită - 400 mp - Suprafaţa desfăşurată- 403 mp - Valoare contabilă - 2.953,00 lei Total suprafaţă construită - 2.525 mp Total suprafaţă desfăşurată - 2.542 mp Total valoare contabilă -12.619 lei 2. Amenajări la terenuri: - Reţea alimentare cu apă - 1.700 ml - Valoarea contabilă - 311,67 lei Total valoare contabilă - 311,67 lei 3. Suprafaţă terenului - 0,7196 ha Total valoare contabilă - 162.416,63 lei C.F.: 20530 Nr. cad.: 441 175.347,30 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4297940SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 791/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 791 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu