E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 733 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 479 din  4 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit in continuare M.A.E., este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul in municipiul Bucuresti, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.
    (2) M.A.E. asigura realizarea politicii externe a statului roman, inclusiv participarea la procesul de integrare europeana si euroatlantica a Romaniei, si colaboreaza la elaborarea, fundamentarea si realizarea politicii economice a Romaniei, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu Programul de guvernare.
    (3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, M.A.E. exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul sau de activitate;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate;
    c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor legale din domeniul sau de activitate si a celor privind organizarea si functionarea institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;
    e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 2
    In realizarea politicii externe a Romaniei, M.A.E. are urmatoarele atributii principale:
    1. apara si promoveaza pe plan extern interesele nationale ale Romaniei;
    2. initiaza activitati internationale menite sa duca la dezvoltarea de relatii pasnice si de cooperare cu toate statele, intemeiate pe principiile si pe normele general admise ale dreptului international;
    3. asigura promovarea intereselor Romaniei in organizatii internationale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional si subregional;
    4. asigura conectarea tarii la institutiile europene si euroatlantice cu caracter politic, strategic si economic;
    5. asigura, prin actiuni de politica externa, consolidarea statului de drept si a structurilor democratice din societatea romaneasca, precum si proiectarea unei imagini reale a Romaniei in lume;
    6. urmareste evolutia vietii internationale si semnaleaza tendintele care apar in contextul international;
    7. contribuie la asigurarea prezentei active si demne a Romaniei si a cetatenilor sai in plan international;
    8. promoveaza in plan international valorile democratiei, respectarea drepturilor omului, colaborarea pasnica si solidaritatea umana;
    9. apara in strainatate drepturile si interesele statului roman, ale cetatenilor si ale persoanelor juridice romane, in baza legislatiei romane si in conformitate cu practica internationala si cu acordurile bilaterale si multilaterale la care Romania este parte;
    10. actioneaza pentru intarirea legaturilor cu romanii din afara frontierelor Romaniei si pentru pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai carui rezidenti sunt;
    11. initiaza sau participa la negocierea tratatelor si a altor intelegeri internationale, pentru Romania;
    12. prezinta Guvernului, singur sau, dupa caz, impreuna cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea intelegerilor internationale, aderarea la acestea sau denuntarea lor, efectueaza schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifica aprobarea ori acceptarea intelegerilor internationale si denuntarea lor, elibereaza documente certificand deplinele puteri;
    13. urmareste, direct sau in conlucrare cu ministerele si cu celelalte autoritati publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor si ale altor intelegeri internationale la care Romania este parte si prezinta propuneri pentru indeplinirea intocmai si cu buna-credinta a obligatiilor asumate;
    14. elaboreaza sau coopereaza cu ministerele si cu celelalte autoritati publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legatura cu relatiile externe si cu politica de comert exterior ale Romaniei;
    15. asigura asistenta permanenta si coordonare in domeniul relatiilor internationale tuturor ministerelor. In acest scop functioneaza in cadrul M.A.E. o structura de coordonare a consilierilor diplomatici care isi desfasoara activitatea pe langa membrii Guvernului;
    16. formuleaza norme si asigura sprijin institutiilor centrale de stat in materie de protocol si curtoazie internationala. In acest scop, in cadrul M.A.E. functioneaza Protocolul national, care indeplineste atributiile ce ii revin conform legislatiei in vigoare si uzantelor internationale;
    17. asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor care decurg din dispozitiile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Economice Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit in continuare Acordul european, precum si activitatile desfasurate de partea romana in cadrul institutiilor create prin acest acord;
    18. participa, alaturi de Ministerul Integrarii Europene si de celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu urmatoarele atributii specifice:
    a) asigura presedintia partii romane la lucrarile Consiliului de asociere;
    b) participa la subcomitetele de asociere prevazute de Acordul european;
    c) coopereaza cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor, in functie de tematica si calendarul stabilite de Consiliul Afacerilor Generale;
    d) coopereaza cu ministerele interesate la elaborarea, realizarea si promovarea in tarile membre ale Uniunii Europene si in tarile candidate a unei strategii de informare, comunicare si de imagine privind evolutia procesului de pregatire a Romaniei pentru aderare;
    19. este reprezentat sau participa, dupa caz, impreuna cu Ministerul Integrarii Europene la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana;
    20. colaboreaza la elaborarea politicii Romaniei in domeniul relatiilor economice internationale, in conformitate cu Programul de guvernare si cu Programul de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu, cu luarea in considerare a tendintelor si proceselor din economia mondiala;
    21. promoveaza interesele economice ale Romaniei in relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universala, cu caracter regional si cu alte grupari economice;
    22. participa sau colaboreaza, dupa caz, la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar, in vederea desfasurarii relatiilor comerciale externe ale Romaniei, potrivit legii;
    23. pastreaza originalele tuturor intelegerilor internationale bilaterale si copiile certificate de pe intelegerile internationale, originalele intelegerilor internationale al caror depozitar este Romania si indeplineste obligatiile ce decurg din aceasta calitate;
    24. pastreaza sigiliul de stat al Romaniei;
    25. supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement si de exequatur;
    26. tine legatura cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare din Romania in conformitate cu regulile si cu practica internationala;
    27. organizeaza, indruma si controleaza activitatea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale Romaniei;
    28. organizeaza curierul diplomatic.
    Art. 3
    (1) M.A.E. avizeaza, in mod obligatoriu, actiunile pe care le initiaza celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale si locale in probleme care tin de activitatea lor specifica, dar care au legatura cu relatiile internationale ale Romaniei, inainte de incheierea documentelor aferente acestor actiuni.
    (2) M.A.E. avizeaza in prealabil, in mod obligatoriu, proiectele de acorduri, conventii si alte intelegeri internationale pe care le incheie ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, precum si proiectele de documente de cooperare internationala pe care le incheie autoritatile administratiei publice locale cu autoritati similare din alte state.
    Art. 4
    (1) Ministrul afacerilor externe conduce intreaga activitate a M.A.E. si il reprezinta in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (2) Ministrul afacerilor externe indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile ulterioare.
    (3) Ministrul afacerilor externe raspunde de intreaga activitate a ministerului in fata Guvernului, precum si, in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
    (4) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite.
    (5) In exercitarea atributiilor sale, ministrul afacerilor externe emite ordine si instructiuni in conditiile legii.
    Art. 5
    (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat in activitatea sa de 3 secretari de stat si de 2 subsecretari de stat.
    (2) Atributiile secretarilor de stat si ale subsecretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (3) Secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul comunicare, imagine si romanii de pretutindeni are in atributii si coordonarea activitatii Fundatiei Culturale Romane si a Comisiei Fulbright.
    Art. 6
    (1) M.A.E. are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti potrivit legii.
    (2) Secretarul general exercita, in principal, atributiile stabilite prin Legea nr. 90/2001, cu modificarile ulterioare. Secretarul general poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului sau incredintate de ministru.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a M.A.E. este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot organiza servicii si birouri in conditiile legii.
    (2) Atributiile compartimentelor din aparatul central de lucru al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (3) Numarul maxim de posturi in M.A.E. este de 1.935, exclusiv demnitarii, din care 584 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.
    Art. 8
    (1) Pe langa ministrul afacerilor externe functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Afacerilor Externe.
    (2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (3) Colegiul ministerului se intruneste, de regula, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la cererea si sub presedintia ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea ministerului.
    Art. 9
    (1) M.A.E. este incadrat cu personal diplomatic si consular, cu functionari publici, precum si cu personal contractual.
    (2) Personalul diplomatic si consular are drepturile si obligatiile stabilite prin Statutul corpului diplomatic si consular.
    (3) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 10
    (1) Serviciul exterior al M.A.E. cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare si centrele culturale.
    (2) Numarul maxim de posturi prevazut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.335, din care 1.285 posturi finantate in anul 2003.
    (3) Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac potrivit legii. Infiintarea sau desfiintarea centrelor culturale ale Romaniei in strainatate se face prin hotarare a Guvernului, initiata de M.A.E. cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (4) Structura de personal si regulamentul de functionare ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si centrelor culturale se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (5) Numirea directorilor centrelor culturale in domeniul relatiilor culturale se face de catre M.A.E. cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (6) Numirea diplomatilor cu atributii in domeniul relatiilor economice si comerciale se face de catre Departamentul de Comert Exterior din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, cu avizul M.A.E.
    (7) Numirea diplomatilor cu atributii in domeniul relatiilor cultural-stiintifice si educationale se face de catre M.A.E. cu consultarea Ministerului Culturii si Cultelor, Fundatiei Culturale Romane si a celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale interesate.
    (8) Numirea atasatilor apararii si a personalului care este incadrat in birourile atasatilor apararii se face de ministrul apararii nationale.
    (9) Numirea atasatilor de afaceri interne si a personalului care este incadrat in birourile atasatilor de afaceri interne se face de ministrul de interne.
    (10) Numirea specialistilor in probleme financiar-bancare se face de ministrul finantelor publice.
    Art. 11
    (1) M.A.E. asigura administrarea centrelor culturale ale Romaniei in strainatate.
    (2) M.A.E., impreuna cu Ministerul Culturii si Cultelor, in colaborare cu Academia Romana si cu alte organe ale administratiei publice centrale interesate, coordoneaza si finanteaza programele si proiectele centrelor culturale ale Romaniei din strainatate.
    Art. 12
    (1) Seful misiunii diplomatice este reprezentant unic al Romaniei in statul in care este acreditat.
    (2) Functionarii desemnati sa isi desfasoare activitatea in serviciul exterior al M.A.E. actioneaza sub indrumarea sefului misiunii diplomatice.
    (3) Personalul cu atributii in domeniul relatiilor economice si comerciale, al relatiilor cultural-stiintifice si educationale, atasatii apararii si personalul incadrat in birourile atasatilor apararii, atasatii de afaceri interne si personalul incadrat in birourile atasatilor de afaceri interne, precum si specialistii in probleme financiar-bancare sunt supusi autoritatii sefului misiunii diplomatice in care isi desfasoara activitatea si actioneaza sub indrumarea acestuia, fiind investiti atat cu atributii de consiliere a acestuia, cat si cu atributii specifice in domeniul lor de specialitate.
    Art. 13
    (1) Ministerul Integrarii Europene, precum si alte ministere si institutii desemneaza, cu avizul M.A.E., in limita posturilor alocate prin hotarari ale Guvernului, specialisti care isi desfasoara activitatea in cadrul Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, la ambasada Romaniei din statul ce detine presedintia Consiliului Uniunii Europene si la ambasadele Romaniei din alte state membre sau candidate la Uniunea Europeana, pentru indeplinirea atributiilor specifice ale acestora privind negocierea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pregatirea pentru aderare si armonizarea legislatiei romane cu reglementarile comunitare.
    (2) Pe durata misiunii lor specialistii desemnati sa isi desfasoare activitatea conform alin. (1) sunt detasati la M.A.E.
    Art. 14
    (1) In subordinea M.A.E. functioneaza Academia Diplomatica, institutie publica cu personalitate juridica, avand ca scop principal specializarea, extinderea si perfectionarea pregatirii in domeniul diplomatiei si relatiilor internationale a personalului M.A.E., in cadrul programului de pregatire si perfectionare a acestuia.
    (2) Academia Diplomatica poate sa organizeze, in cooperare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si cu alte ministere interesate, cursuri de scurta sau de lunga durata, in vederea formarii si perfectionarii in domeniile relatiilor internationale si diplomatiei a altor functionari sau a altor categorii de persoane.
    (3) Organizarea si functionarea Academiei Diplomatice sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 99/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002.
    Art. 15
    (1) In subordinea M.A.E. si in coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea activitatilor de control functioneaza Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 16
    (1) In coordonarea M.A.E. functioneaza Institutul Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu".
    (2) Institutul are ca scop principal elaborarea de studii si cercetari, precum si organizarea de seminarii, simpozioane si alte manifestari stiintifice, interne si internationale, de natura sa sprijine promovarea obiectivelor de politica externa ale Romaniei.
    (3) Structura de personal, organizarea si functionarea Institutului Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu", precum si modalitatea de preluare a patrimoniului fostului Institut Roman de Drept International, Studii si Relatii Internationale sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 1.073/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001.
    Art. 17
    In coordonarea M.A.E. functioneaza Fundatia Culturala Romana, infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 354/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 22 septembrie 1995.
    Art. 18
    In coordonarea M.A.E. isi desfasoara activitatea Comisia Fulbright, care administreaza schimburile educationale si stiintifice intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii.
    Art. 19
    Prin bugetul M.A.E. se finanteaza de la bugetul de stat cheltuielile functionale si de intretinere aferente personalului din serviciul exterior, cu atributii in domeniul economic si comercial.
    Art. 20
    (1) Prin bugetul M.A.E. se finanteaza de la bugetul de stat, potrivit legii, functionarea institutiilor prevazute la pct. I din anexa nr. 2.
    (2) Din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat se finanteaza institutiile prevazute la pct. II din anexa nr. 2.
    (3) M.A.E. suporta din bugetul propriu aprobat si cheltuielile de intretinere si de functionare a cladirilor in care functioneaza secretariatele unor institutii cu preocupari in domeniul relatiilor internationale, prevazute la pct. III din anexa nr. 2.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 22
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 648/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

             STRUCTURA ORGANIZATORICA A MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

    Numarul maxim de posturi in Centrala
    MAE este de 584, exclusiv demnitarii si
    cabinetul ministrului

  _________________________                        ___________________________
 | Cabinetul ministrului   |__                  __| Corpul*1), *) de control  |
 |_________________________|  |                |  |___________________________|
  _________________________   |  ____________  |   ___________________________
 | Oficiul*2)              |  | |            | |  |                           |
 | purtatorului de cuvant, |__|_|  MINISTRU  |_|__|                           |
 | relatia cu mass-media   |  | |____________| |  | Corpul*1) de audit intern |
 | si relatii cu publicul  |  |       |        |  |                           |
 |_________________________|  |       |        |  |___________________________|
  _________________________   |       |        |   ___________________________
 | Directia cancelarie si  |  |       |        |  | Oficiul*2) legislatie si  |
 | protectia informatiilor |__|       |        |__| contencios                |
 | clasificate             |          |           |                           |
 |_________________________|          |           |___________________________|
        ______________________________|_________________________________
  _____|____                  |  _____|_____    _____|____         _____|____
 | SECRETAR |                 | | SECRETAR  |  | SECRETAR |       | SECRETAR |
 | DE STAT  |                 | | GENERAL   |  | DE STAT  |       | DE STAT  |
 |__________|                 | |___________|  |__________|       |__________|
     |                        |       |          |  |  | |______         |
  .<-|........................|.......|..........|..|..|........|........|->.
  :  |          ______________|_______v____      |  |  |     :  |        |  :
  :  |   ______|__       |  __|__________  |     |  |  |  ...:..|......  |  :
  :  |  |Secretar |      | | Subsecretar | |     |  |  |  :Subsecretar:  |  :
  :  |  |general  |      | | de stat     | |     |  |  |  :de stat*3) :  |  :
  :  |  |adjunct  |      | |_____________| |     |  |  |  :...........:  |  :
  :  |  |_________|      |       :   ______|     |  |  |                 |  :
  :  |        |          |       :  |            |  |  |                 |  :
  :  |        |          |       :  |         ___|  |  |___              |  :
 _v__|__    __|__    ____|___   _:__|      __|__    |    __|__         __|__v_
| MODUL |  |MODUL|  |Directia| |MODUL|    |MODUL|   |   |MODUL|       | MODUL |
|   1   |  |  2  |  |generala| |  3  |    |  4  |   |   |  5  |       |   6   |
|       |  |     |  |resurse | |     |    |     |   |   |     |       |       |
|       |  |     |  |umane   | |     |    |     |   |   |     |       |       |
|_______|  |_____|  |________| |_____|    |_____|   |   |_____|       |_______|
                    _____|____                ______|_____
                   |Directia  |              |Directia ONU|
                   |organizare|              |si afaceri  |
                   |resurse   |              |globale     |
                   |umane     |              |____________|
                   |__________|


    MODUL 1
                               _____________
                              |   SECRETAR  |
                              |   DE STAT   |
                              |_____________|
                          ___________|_________
                _________|_________    ________|___________
               | Directia generala |  | Directia generala  |
               | Europa            |  | afaceri bilaterale |
               |___________________|  |____________________|
       __________________|________                   __|_____________
  ____|____   ____|____   ________|__________   ____|_____   ________|________
 |Directia | |Directia | |Directia Republica | | Directia | |Directia Orientul|
 |state    | |Europa   | |Moldova si         | | America  | |Apropiat, Africa |
 |membre UE| |Largita  | |cooperare regionala| |          | |si Asia Pacific  |
 |_________| |_________| |___________________| |__________| |_________________|


    MODUL 2
                                    ________________
                                   |Secretar general|
                                   |adjunct         |
                                   |________________|
            _________________________________|________________
  _________|___________                      |        ________|________
 |Directia generala    |                     |       |Directia generala|
 |management           |                     |       |Protocol National|
 |financiar si logistic|                     |       |                 |
 |_____________________|                     |       |_________________|
       _______|____________________          |                |
 _____|_______   ____|____   ______|______   |           _____|____
|Directia     | |Directia | |Directia     |  |          | Directia |
|finante,     | |asigurare| |investitii si|  |          | protocol |
|salarizare si| |logistica| |aprovizionare|  |          |          |
|contabilitate| |         | |             |  |          |          |
|_____________| |_________| |_____________|  |          |__________|
                               ______________|_____________
                        ______|______   _____|_____   _____|_____
                       |Directia     | |Directia   | |Directia   |
                       |protectia    | |comunicatii| |tehnologia |
                       |misiunilor si| |speciale   | |informatiei|
                       |curieri      | |           | |           |
                       |diplomatici  | |           | |           |
                       |_____________| |___________| |___________|


    MODUL 3
                             ________________
                            |  Subsecretar   |
                            |  de stat       |
                            |________________|
                         .......:   |
           ______________:__________|__________________________
   _______|_________     :   _______|_________          _______|_________
  |Directia generala|    :  |Directia generala|        |Directia generala|
  |afaceri juridice |    :  |afaceri consulare|        |afaceri politice |
  |                 |    :  |                 |        |si economice     |
  |_________________|    :  |_________________|        |_________________|
          |_________     :          |__________                |
                    |    :..............       |               |
      ______________|________________   :      |         ______|_______
 ____|________   _____|____    ______|__:___   |    ____|_____   ______|_______
|Directia     | |Oficiul*2)|  |Directia     |  |  |Directia   | |Directia      |
|drept        | |drept     |  |Agent        |  |  |analiza si | |relatii cu    |
|international| |comunitar |  |Guvernamental|  |  |planificare| |organizatii   |
|si tratate   | |          |  |             |  |  |politica   | |economice     |
|             | |          |  |             |  |  |           | |internationale|
|_____________| |__________|  |_____________|  |  |___________| |______________|
                                        _______|                     |
                                 ______|_____                  ______|___
                            ____|____    ____|_____           |Oficiul   |
                           |Directia |  |Centrul*2)|          |asistenta |
                           |relatii  |  |National  |          |pentru    |
                           |consulare|  |de Vize   |          |dezvoltare|
                           |_________|  |__________|          |__________|


    MODUL 4
                               _________________
                              |Directia generala|
                              |Uniunea Europeana|
                              |_________________|
                        _______________|_________________
                _______|________                 ________|________
               |Directia relatii|               |Directia afaceri |
               |externe UE      |               |institutionale si|
               |                |               |politici UE      |
               |________________|               |_________________|

    MODUL 5
                     _______________________________
                    |Directia ONU si afaceri globale|
                    |_______________________________|


    MODUL 6
                           _________________
                          |Directia generala|
                          |politici globale |
                          |_________________|
            _______________________|____________________________
           |                       |                            |
   ________|_______________________|____________________________|______________
  | Directia NATO | Directia OSCE, Consiliul     | Oficiul*2) neproliferare si |
  |               | Europei si drepturile omului | controlul armamentelor      |
  |_______________|______________________________|_____________________________|


    MODUL 7
                           __________________
                          |Directia generala |
                          |diplomatie publica|
                          |__________________|
            ________________________|___________________________
           |                        |                           |
   ________|__________     _________|_________     _____________|_____________
  |Directia diplomatie|   |Directia comunitati|   |Directia relatii culturale,|
  |publica si relatia |   |romanesti          |   |stiinta, tehnologie si     |
  |cu parlamentul     |   |                   |   |patrimoniu diplomatic      |
  |___________________|   |___________________|   |___________________________|

    NOTA:
    Numarul maxim de posturi prevazut pentru Serviciul exterior este de 1335.

------------
    *) In coordonarea Ministrului Delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    *1) Se organizeaza la nivel de birou.
    *2) Se organizeaza la nivel de serviciu.
    *3) Se va ocupa numai dupa desemnarea Romaniei drept membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, pana la incheierea mandatului.

    ANEXA 2

    Institutiile a caror finantare este asigurata si prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

    I. Institutii finantate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe si din alte surse:
    1. Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice - A.N.C.E.S.I.A.C. (45 de posturi)
    2. Comisia Fulbright
    II. Institutii finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe:
    1. Institutul Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu" (30 de posturi)
    2. Academia Diplomatica (30 de posturi)
    3. Fundatia Culturala Romana (111 posturi)
    III. Secretariate ale institutiilor finantate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, in cadrul numarului total de posturi aprobat acestuia:
    1. Asociatia de Drept International si Relatii Internationale
    2. Asociatia Internationala de Studii Sud Est Europene
    3. Casa Americii Latine.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 733/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 733 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu