E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 100 2004 abrogat de Hotărârea 1040 2011
Hotărârea 100 2004 modificat de Hotărârea 764 2010
Hotărârea 100 2004 modificat de Hotărârea 1423 2009
Hotărârea 100 2004 completat de Hotărârea 1423 2009
Hotărârea 100 2004 modificat de Hotărârea 10 2009
Hotărârea 100 2004 completat de Hotărârea 10 2009
Hotărârea 100 2004 modificat de Hotărârea 882 2008
Hotărârea 100 2004 modificat de Hotărârea 573 2008
Hotărârea 100 2004 modificat de Hotărârea 214 2008
Hotărârea 100 2004 modificat de Hotărârea 490 2007
Hotărârea 100 2004 modificat de Hotărârea 220 2007
Hotărârea 100 2004 completat de Hotărârea 220 2007
Hotărârea 100 2004 modificat de Hotărârea 106 2007
Articolul 1 din actul Hotărârea 100 2004 modificat de Hotărârea 1765 2004
Hotărârea 100 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1211 2004
Articolul 5 din actul Hotărârea 100 2004 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 796 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 100 2004 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 796 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 100 2004 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 796 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 100 2004 modificat de Rectificare 100 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 100 din 29 ianuarie 2004

privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din 12 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit in continuare M.A.E., este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul in municipiul Bucuresti, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.
    (2) M.A.E. asigura realizarea politicii externe a statului roman, inclusiv participarea la procesul de integrare europeana si euroatlantica a Romaniei, si colaboreaza la elaborarea, fundamentarea si realizarea politicii economice a Romaniei, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu Programul de guvernare.
    (3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, M.A.E. exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul sau de activitate;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate;
    c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor legale din domeniul sau de activitate si a celor privind organizarea si functionarea institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;
    e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 2
    In realizarea politicii externe a Romaniei, M.A.E. are urmatoarele atributii principale:
    1. apara si promoveaza pe plan extern interesele nationale ale Romaniei;
    2. initiaza activitati internationale menite sa duca la dezvoltarea de relatii pasnice si de cooperare cu toate statele, intemeiate pe principiile si pe normele general admise ale dreptului international;
    3. asigura promovarea intereselor Romaniei in organizatii internationale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional si subregional;
    4. asigura conectarea tarii la institutiile europene si euroatlantice cu caracter politic, strategic si economic;
    5. asigura, prin actiuni de politica externa, consolidarea statului de drept si a structurilor democratice din societatea romaneasca, precum si proiectarea unei imagini reale a Romaniei in lume;
    6. urmareste evolutia vietii internationale si semnaleaza tendintele care apar in contextul international;
    7. contribuie la asigurarea prezentei active si demne a Romaniei si a cetatenilor sai in plan international;
    8. promoveaza in plan international valorile democratiei, respectarea drepturilor omului, colaborarea pasnica si solidaritatea umana;
    9. apara in strainatate drepturile si interesele statului roman, ale cetatenilor si ale persoanelor juridice romane, in baza legislatiei romane si in conformitate cu practica internationala si cu acordurile bilaterale si multilaterale la care Romania este parte;
    10. actioneaza pentru intarirea legaturilor cu romanii din afara frontierelor Romaniei si pentru pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai carui rezidenti sunt;
    11. initiaza sau participa la negocierea tratatelor si a altor intelegeri internationale pentru Romania;
    12. prezinta Guvernului, singur sau, dupa caz, impreuna cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea intelegerilor internationale, aderarea la acestea ori denuntarea lor, efectueaza schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifica aprobarea ori acceptarea intelegerilor internationale si denuntarea lor, elibereaza documente certificand deplinele puteri;
    13. urmareste, direct sau in conlucrare cu ministerele si cu celelalte autoritati publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor si ale altor intelegeri internationale la care Romania este parte si prezinta propuneri pentru indeplinirea intocmai si cu buna-credinta a obligatiilor asumate;
    14. exercita, in numele Guvernului Romaniei, prerogativele de Agent guvernamental in procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei, il informeaza constant pe primul-ministru cu privire la activitatea Agentului guvernamental si formuleaza propuneri de actiune;
    15. elaboreaza sau coopereaza cu ministerele si cu celelalte autoritati publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legatura cu relatiile externe si cu politica de comert exterior ale Romaniei;
    16. asigura asistenta permanenta si coordonare in domeniul relatiilor internationale tuturor ministerelor. In acest scop, in cadrul M.A.E. functioneaza o structura de coordonare a consilierilor diplomatici, care isi desfasoara activitatea pe langa membrii Guvernului;
    17. formuleaza norme si asigura sprijin institutiilor centrale de stat in materie de protocol si curtoazie internationala. In acest scop, in cadrul M.A.E. functioneaza Protocolul national, care indeplineste atributiile ce ii revin conform legislatiei in vigoare si uzantelor internationale;
    18. asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor care decurg din dispozitiile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit in continuare Acordul european, precum si activitatile desfasurate de partea romana in cadrul institutiilor create prin acest acord;
    19. participa, alaturi de Ministerul Integrarii Europene si de celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu urmatoarele atributii specifice:
    a) asigura presedintia partii romane la lucrarile Consiliului de asociere;
    b) participa la subcomitetele de asociere prevazute de Acordul european;
    c) coopereaza cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor, in functie de tematica si calendarul stabilite de Consiliul Afacerilor Generale;
    d) coopereaza cu ministerele interesate la elaborarea, realizarea si promovarea in tarile membre ale Uniunii Europene si in tarile candidate a unei strategii de informare, comunicare si de imagine privind evolutia procesului de pregatire a Romaniei pentru aderare;
    20. este reprezentat sau participa, dupa caz, impreuna cu Ministerul Integrarii Europene la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana;
    21. colaboreaza la elaborarea politicii Romaniei in domeniul relatiilor economice internationale, in conformitate cu Programul de guvernare si cu Programul de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu, cu luarea in considerare a tendintelor si proceselor din economia mondiala;
    22. promoveaza interesele economice ale Romaniei in relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universala, cu caracter regional, si cu alte grupari economice;
    23. participa sau colaboreaza, dupa caz, la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar, in vederea desfasurarii relatiilor comerciale externe ale Romaniei, potrivit legii;
    24. pastreaza originalele tuturor intelegerilor internationale bilaterale si copiile certificate de pe intelegerile internationale, originalele intelegerilor internationale al caror depozitar este Romania si indeplineste obligatiile ce decurg din aceasta calitate;
    25. pastreaza sigiliul de stat al Romaniei;
    26. supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement si de exequatur;
    27. tine legatura cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare din Romania in conformitate cu regulile si cu practica internationala;
    28. organizeaza, indruma si controleaza activitatea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale Romaniei;
    29. organizeaza curierul diplomatic.
    Art. 3
    (1) M.A.E. avizeaza, in mod obligatoriu, actiunile pe care le initiaza celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale si locale in probleme care tin de activitatea lor specifica, dar care au legatura cu relatiile internationale ale Romaniei, inainte de incheierea documentelor aferente acestor actiuni.
    (2) M.A.E. avizeaza in prealabil, in mod obligatoriu, proiectele de acorduri, conventii si alte intelegeri internationale pe care le incheie ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, precum si proiectele de documente de cooperare internationala pe care le incheie autoritatile administratiei publice locale cu autoritati similare din alte state.
    Art. 4
    (1) Ministrul afacerilor externe conduce intreaga activitate a M.A.E. si il reprezinta in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (2) Ministrul afacerilor externe indeplineste, in domeniul de activitate al M.A.E., atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Ministrul afacerilor externe raspunde de intreaga activitate a M.A.E. in fata Guvernului, precum si, in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
    (4) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite.
    (5) In exercitarea atributiilor sale, ministrul afacerilor externe emite ordine si instructiuni in conditiile legii.
    Art. 5
    (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat in activitatea sa de 4 secretari de stat si de 3 subsecretari de stat.
    (2) Atributiile secretarilor de stat si ale subsecretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (3) Secretarul de stat pentru diplomatie publica are in atributii si coordonarea activitatii Comisiei Fulbright.
    Art. 6
    (1) In cadrul M.A.E. functioneaza Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat, subordonat ministrului afacerilor externe.
    (2) Prerogativele, organizarea si functionarea Agentului guvernamental sunt reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2001, cu modificarile ulterioare, si prin Hotararea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
    Art. 7
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2005, in cadrul M.A.E. functioneaza Autoritatea de Management a Proiectului de participare a Romaniei la Expozitia Mondiala EXPO 2005 "Intelepciunea Naturii" Aichi, Japonia, denumita in continuare autoritatea.
    (2) Autoritatea este condusa de comisarul general al Sectiunii romane, cu rang de secretar de stat, care isi desfasoara activitatea sub coordonarea directa a ministrului afacerilor externe, ajutat de comisarul general adjunct al Sectiunii romane, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (3) Organizarea si functionarea autoritatii sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea Romaniei la Expozitia Mondiala EXPO 2005 "Intelepciunea Naturii" Aichi, Japonia.
    Art. 8
    (1) M.A.E. are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti potrivit legii.
    (2) Secretarul general exercita, in principal, atributiile stabilite prin Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Secretarul general poate indeplini si alte insarcinari prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a M.A.E. sau incredintate de ministru.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a M.A.E. este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot organiza servicii si birouri, in conditiile legii.
    (2) Atributiile compartimentelor din aparatul central de lucru al M.A.E. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (3) Numarul maxim de posturi in M.A.E. este de 1.958, exclusiv demnitarii, din care 597 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.
    Art. 10
    (1) Pe langa ministrul afacerilor externe functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul M.A.E.
    (2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului M.A.E. se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (3) Colegiul M.A.E. se intruneste, de regula, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la cererea si sub presedintia ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea M.A.E.
    Art. 11
    (1) M.A.E. este incadrat cu personal diplomatic si consular, cu functionari publici, precum si cu personal contractual.
    (2) Personalul diplomatic si consular are drepturile si obligatiile stabilite prin Statutul corpului diplomatic si consular.
    (3) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 12
    (1) Serviciul exterior al M.A.E. cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale.
    (2) Numarul maxim de posturi prevazut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.345.
    (3) Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac potrivit legii. Infiintarea si desfiintarea institutelor culturale romanesti din strainatate se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea M.A.E., a Ministerului Culturii si Cultelor si a Institutului Cultural Roman.
    (4) Structura de personal si regulamentul de functionare ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe. Structura de personal si regulamentul de organizare si functionare ale institutelor culturale romanesti se stabilesc, la propunerea Institutului Cultural Roman, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii si cultelor si presedintelui Institutului Cultural Roman.
    (5) Numirea directorilor si a directorilor adjuncti ai institutelor culturale romanesti din strainatate se face, la propunerea presedintelui Institutului Cultural Roman, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii si cultelor si al presedintelui Institutului Cultural Roman, potrivit legii. Directorul Academia di Romania din Roma si cel al Institutului Cultural Roman si Cercetare Umanistica de la Venetia sunt numiti la propunerea presedintelui Academiei Romane, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii si cultelor si presedintelui Institutului Cultural Roman.
    (6) Numirea diplomatilor cu atributii in domeniul relatiilor economice si comerciale se face de catre Departamentul de Comert Exterior din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, cu avizul M.A.E.
    (7) Numirea diplomatilor cu atributii in domeniul relatiilor cultural-stiintifice si educationale se face de catre M.A.E., cu consultarea Ministerului Culturii si Cultelor, Institutului Cultural Roman si a celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale interesate.
    (8) Numirea atasatilor apararii si a personalului care este incadrat in birourile atasatilor apararii se face de ministrul apararii nationale.
    (9) Numirea atasatilor de afaceri interne si a personalului care este incadrat in birourile atasatilor de afaceri interne se face de ministrul administratiei si internelor.
    (10) Numirea specialistilor in probleme financiar-bancare se face de ministrul finantelor publice.
    Art. 13
    (1) Institutele culturale romanesti din strainatate functioneaza in subordonare administrativa fata de M.A.E.
    (2) M.A.E. asigura cuprinderea in bugetul propriu a fondurilor necesare bunei functionari a institutelor culturale romanesti din strainatate, derularea programelor si proiectelor stabilite de consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman, potrivit legii, precum si transportul, in regim de curier diplomatic, al materialelor documentare necesare activitatii acestor institute.
    Art. 14
    (1) Seful misiunii diplomatice este reprezentant unic al Romaniei in statul in care este acreditat.
    (2) Functionarii desemnati sa isi desfasoare activitatea in serviciul exterior al M.A.E. actioneaza sub indrumarea sefului misiunii diplomatice.
    (3) Personalul cu atributii in domeniul relatiilor economice si comerciale, al relatiilor cultural-stiintifice si educationale, atasatii apararii si personalul incadrat in birourile atasatilor apararii, atasatii de afaceri interne si personalul incadrat in birourile atasatilor de afaceri interne, precum si specialistii in probleme financiar-bancare sunt supusi autoritatii sefului misiunii diplomatice in care isi desfasoara activitatea si actioneaza sub indrumarea acestuia, fiind investiti atat cu atributii de consiliere a acestuia, cat si cu atributii specifice in domeniul lor de specialitate.
    Art. 15
    (1) Ministerul Integrarii Europene, precum si alte ministere si institutii desemneaza, cu avizul M.A.E., in limita posturilor alocate prin hotarari ale Guvernului, specialisti care isi desfasoara activitatea in cadrul Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, la ambasada Romaniei din statul ce detine presedintia Consiliului Uniunii Europene si la ambasadele Romaniei din alte state membre sau candidate la Uniunea Europeana, pentru indeplinirea atributiilor specifice ale acestora privind negocierea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pregatirea pentru aderare si armonizarea legislatiei romane cu reglementarile comunitare.
    (2) Pe durata misiunii lor specialistii desemnati sa isi desfasoare activitatea conform alin. (1) sunt detasati la M.A.E.
    Art. 16
    (1) In subordinea M.A.E. functioneaza Academia Diplomatica, institutie publica cu personalitate juridica, avand ca scop principal specializarea, extinderea si perfectionarea pregatirii in domeniul diplomatiei si relatiilor internationale a personalului M.A.E., in cadrul programului de pregatire si perfectionare a acestuia.
    (2) Academia Diplomatica poate sa organizeze, in cooperare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si cu alte ministere interesate, cursuri de scurta sau de lunga durata, in vederea formarii si perfectionarii in domeniile relatiilor internationale si diplomatiei a altor functionari sau a altor categorii de persoane.
    (3) Organizarea si functionarea Academiei Diplomatice sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 99/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002.
    Art. 17
    (1) In subordinea M.A.E. si in coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control functioneaza Agentia Nationala de Control al Exporturilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale de Control al Exporturilor se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 18
    (1) In coordonarea M.A.E. functioneaza Institutul Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu".
    (2) Institutul Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu" are ca scop principal elaborarea de studii si cercetari, precum si organizarea de seminarii, simpozioane si alte manifestari stiintifice, interne si internationale, de natura sa sprijine promovarea obiectivelor de politica externa ale Romaniei.
    (3) Structura de personal, organizarea si functionarea Institutului Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu" sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 1.073/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001.
    Art. 19
    In coordonarea M.A.E. isi desfasoara activitatea Comisia Fulbright, care administreaza schimburile educationale si stiintifice dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii.
    Art. 20
    Prin bugetul M.A.E. se finanteaza de la bugetul de stat cheltuielile functionale si de intretinere aferente personalului din serviciul exterior, cu atributii in domeniul economic si comercial.
    Art. 21
    (1) Prin bugetul M.A.E. se finanteaza de la bugetul de stat, potrivit legii, functionarea institutiilor prevazute la pct. I din anexa nr. 2.
    (2) Din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat se finanteaza institutiile prevazute la pct. II din anexa nr. 2.
    (3) M.A.E. asigura din bugetul propriu aprobat si cheltuielile de intretinere si de functionare a cladirilor in care functioneaza secretariatele unor institutii cu preocupari in domeniul relatiilor internationale, prevazute la pct. III din anexa nr. 2.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 23
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 733/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2003, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Numarul maxim de posturi in Centrala MAE este de 597,
    exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului

          STRUCTURA ORGANIZATORICA A MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

  _________________________                        ___________________________
 |                         |                      |                           |
 | Cabinetul Ministrului   |__                  __| Corpul*1) de Control      |
 |_________________________|  |                |  |___________________________|
  _________________________   |  ____________  |   ___________________________
 | Oficiul*2)              |  | |            | |  |                           |
 | purtatorului de cuvant, |__|_|            |_|__|                           |
 | relatia cu mass-media   |  | |  MINISTRU  | |  | Corpul*1) de Audit Intern |
 | si relatii cu publicul  |  | |            | |  |                           |
 |_________________________|  | |            | |  |___________________________|
  _________________________   | |____________| |   ___________________________
 | Directia Cancelarie si  |  |       |        |  | Oficiul*2) Legislatie si  |
 | Protectia Informatiilor |__|       |        |__| Contencios                |
 | Clasificate             |          |           |                           |
 |_________________________|          |           |___________________________|
                                      |
                                      |                          ...............
       _______________________________|__________________________:______       :
  ____|_____                          | | ____|___   ____|_____  : _____|_____ :
 | SECRETAR |                         | ||SECRETAR| |SECRETAR  | :| SECRETAR  |:
 | DE STAT  |                         | ||DE STAT | |DE STAT   | :|DE STAT*4) |:
 | pentru   |                         | ||pentru  | |pentru    | :|           |:
 | probleme |                         | ||probleme| |diplomatie| :|           |:
 | europene |                         | ||globale | |publica   | :|           |:
 |__________|    _____________________| ||________| |__________| :|___________|:
    |           |                _______|  |   |           |     :      |      :
    |           |           ____|______    |  _|_________  |     : _____|_____ :
    |           |          |Subsecretar|   | |Subsecretar| |     :|Subsecretar|:
    |           |          |de stat    |   | |de stat*3) | |     :|de stat*4) |:
    |           |          |___________|   | |___________| |     :|___________|:
    |       ____|___         |    |        |   |           |     :      |      :
    |      |SECRETAR|        |    |        |   |           |____ :      |      :
    |      |GENERAL |        |    |        |   |______________  |:      |      :
    |      |________|        |    |        |_________________ | |:      |      :
    |       ____|____________|____|__________________        || |:      |      :
    |  ____|___  |        |  |    |     |            |       || |:      |      :
    | |Secretar| |        |  |    |     |            |       || |:      |      :
    | |general | |        |  |    |     |            |       || |:      |      :
    | |adjunct | |        |  |    |     |            |       || |:      |      :
    | |________| |        |  |    |     |            |       || |:      |      :
    |      |  ___|____  __|__|__  |  ___|_____  _____|_____  || |:      |      :
    |      | |Directia||Directia| | |Directia ||Directia   | || |:      |      :
    |      | |Generala||Generala| | |Generala ||Generala   | || |:      |      :
    |      | |Resurse ||Afaceri | | |Afaceri  ||Afaceri    | || |:      |      :
    |      | |Umane   ||Juridice| | |Consulare||Politice si| || |:      |      :
    |      | |        ||        | | |         ||Economice  | || |:      |      :
    |      | |________||________| | |_________||___________| || |:      |      :
    |      |      |         |     |   |          |    _______|| |:      |      :
    |      |      |         |     |   |          |   |  ______| |:      |      :
    |      |      |         |     |   |_______   |   | |      __|:      |      :
 ___|_   __|__  __|_______  |  ___|_________  |  |  _|_|_  __|__ : _____|_____ :
|MODUL| |MODUL||Directia  | | |Directia     | |  | |MODUL||MODUL|:|AUTORITATEA|:
|  1  | |  2  ||Organizare| | |Agent        | |  | |  3  ||  4  |:|    *4)    |:
|     | |     ||Resurse   | | |Guvernamental| |  | |     ||     |:|           |:
|     | |     ||Umane     | | |             | |  | |     ||     |:|           |:
|_____| |_____||__________| | |_____________| |  | |_____||_____|:|___________|:
                            |                 |  |____________   :             :
               _____________|          _______|               |  :.............:
        ______|______            _____|_____            ______|_______
 ______|______  _____|____  ____|____  _____|____  ____|______  ______|_______
|Directia     ||Oficiul*2)||Directia ||Centrul*2)||Directia   ||Directia      |
|Drept        ||Drept     ||Relatii  ||National  ||Analiza si ||Organizatii   |
|International||Comunitar ||Consulare||de Vize   ||Planificare||Economice     |
|si Tratate   ||          ||         ||          ||Politica   ||Internationale|
|_____________||__________||_________||__________||___________||______________|
                                                          ____________|_______
                                                         |Oficiul*2) Asistenta|
                                                         | pentru Dezvoltare  |
                                                         |____________________|


    MODUL 1

                               _____________
                              |   SECRETAR  |
                              |   DE STAT   |
                              |   pentru    |
                              |   probleme  |
                              |   europene  |
                              |_____________|
                     ________________|________________________________________
           _________|_________                 ________|__________            |
          | Directia Generala |               | Directia Generala |           |
          | Uniunea Europeana |               | Europa Extinsa    |           |
          |___________________|               |___________________|           |
         ____________|____________             __________|____________        |
 _______|______  ____|______  ____|___   _____|____  ____|_____  _____|_____  |
|Directia      ||Directia   ||Directia| |Directia  ||Directia  ||Directia   | |
|Afaceri       ||Europa     ||State   | |Europa    ||Balcanii  ||OSCE, CE si| |
|Institutionale||Occidentala||Membre  | |Largita si||de Vest si||Drepturile | |
|si Politici UE||- Europa   ||        | |Republica ||Cooperare ||Omului     | |
|              ||Centrala   ||        | |Moldova   ||Regionala ||           | |
|______________||___________||________| |__________||__________||___________| |
                                                                       _______|
                                                             _________|_______
                                                            |Oficiul*2) pentru|
                                                            |Relatia cu       |
                                                            |Parlamentul      |
                                                            |_________________|


    MODUL 2

                                    ________________
                                   |Secretar general|
                                   |adjunct         |
                                   |________________|
              _____________________________|________________
      _______|__________                   |        ________|________
     |Directia Generala |                  |       |Directia Generala|
     |Management        |                  |       |Protocol National|
     |Financiar Logistic|                  |       |                 |
     |__________________|                  |       |_________________|
       _______|__________________          |                |
 _____|_______  ____|____  ______|______   |            ____|_____
|Directia     ||Directia ||Directia     |  |           | Directia |
|Finante,     ||Asigurare||Investitii si|  |           | protocol |
|Salarizare si||Logistica||Aprovizionare|  |           |          |
|Contabilitate||         ||             |  |           |          |
|_____________||_________||_____________|  |           |__________|
                               ____________|_____________
                        ______|______  _____|_____  _____|_____
                       |Directia     ||Directia   ||Directia   |
                       |Protectia    ||Comunicatii||Tehnologia |
                       |Misiunilor si||Speciale   ||Informatiei|
                       |Curieri      ||           ||           |
                       |Diplomatici  ||           ||           |
                       |_____________||___________||___________|


    MODUL 3

                               _____________
                              |   SECRETAR  |
                              |   DE STAT   |
                              |   pentru    |
                              |   probleme  |
                              |   globale   |
                              |_____________|
                                 |        |
                                 |   _____|_______
                                 |  | Subsecretar |
                                 |  | de stat*3)  |
                                 |  |_____________|
                                 |        |
           ______________________|________|______________________
   _______|___________                    |            __________|___________
  |Directia Generala  |                   |           |Directia Generala     |
  |Politici Strategice|                   |           |ONU si Afaceri Globale|
  |___________________|                   |           |______________________|
      __________|___________              |    __________________|_______
 ____|___   ____|___   _____|_______     _|___|__   ______|_______   ____|____
|Directia| |Directia| |Oficiul*2)   |   |Directia| |Oficiul*2)    | |Directia |
|NATO    | |America | |pentru       |   |ONU     | |Institutii    | |Orientul |
|        | |        | |neproliferare|   |        | |Specializate  | |Apropiat,|
|        | |        | |             |   |        | |si alte       | |Asia,    |
|        | |        | |             |   |        | |Organizatii   | |Africa   |
|        | |        | |             |   |        | |Internationale| |         |
|________| |________| |_____________|   |________| |______________| |_________|


    MODUL 4

                               _____________
                              |  SECRETAR   |
                              |  DE STAT    |
                              |  pentru     |
                              |  diplomatie |
                              |  publica    |
                              |_____________|
                                     |
                               ______|______
                              |  Directia   |
                              |  Generala   |
                              |  Politici   |
                              |  Publice    |
                              |_____________|
            ________________________|___________________________
   ________|__________     _________|_________     _____________|_____________
  |Directia Comunicare|   |Directia Comunitati|   |Directia Relatii Culturale |
  |si Diplomatie      |   |Romanesti          |   |Stiintifice si Tehnologice,|
  |Publica            |   |                   |   |Patrimoniu Diplomatic      |
  |___________________|   |___________________|   |___________________________|

    NOTA:
    Numarul maxim de posturi prevazut pentru Serviciul exterior este de 1.345.

------------
    *1) Se organizeaza la nivel de birou.
    *2) Se organizeaza la nivel de serviciu.
    *3) Pe perioada detinerii postului de membru al Consiliului de Securitate
    *4) Se va ocupa de organizarea participarii Romaniei la Expozitia Mondiala EXPO 2005 "Intelepciunea Naturii" Aichi, Japonia - pana la 31 decembrie 2005.

    ANEXA 2

                               INSTITUTIILE
a caror finantare este asigurata si prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

    I. Institutii finantate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe:
    1. Agentia Nationala de Control al Exporturilor - ANCEX (45 de posturi)
    2. Comisia Fulbright
    II. Institutii finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe:
    1. Institutul Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu" (30 de posturi)
    2. Academia Diplomatica (30 de posturi)
    III. Secretariate ale institutiilor finantate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, in cadrul numarului total de posturi aprobat acestuia:
    1. Asociatia de Drept International si Relatii Internationale
    2. Asociatia Internationala de Studii Sud Est Europene
    3. Casa Americii Latine.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 100/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 100 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 100/2004
Hotărârea 1040 2011
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 764 2010
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 1423 2009
privind reorganizarea institutiilor publice din subordinea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 10 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 882 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 573 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 214 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 490 2007
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 220 2007
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 106 2007
privind suplimentarea numarului de posturi cu atributii consulare prevazut in serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 1765 2004
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea 1211 2004
privind deschiderea Consulatului General al Romaniei la Rostov pe Don, Federatia Rusa
Hotărârea 796 2004
privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Rectificare 100 2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu