E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 729 din  7 noiembrie 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 317 din 18 noiembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este organul administratiei publice centrale de specialitate care are misiunea de a asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, iar pe de alta parte, coordonarea elaborarii, aplicarii, monitorizarii si evaluarii politicilor pentru dezvoltarea infrastructurilor calitatii, in acord cu strategia si Programul de guvernare, in scopul de a fi asigurate, pe aceste baze, largirea patrimoniului national si international stiintific, tehnologic si de inovare, dezvoltarea economica durabila, accesul pe piata interna, europeana si pe piete globale, realizarea societatii informationale bazate pe cunostinte, satisfacerea nevoilor cetateanului si cresterea calitatii vietii acestuia.
    Art. 2
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, in domeniul sau de competenta, are rolul si responsabilitatea:
    a) de a asigura planificarea strategica si tactica;
    b) de a defini obiectivele strategice si tactice;
    c) de a defini, aplica, monitoriza si evalua politicile necesare realizarii obiectivelor;
    d) de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar aplicarii politicilor, de a urmari armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si de a prelua acquisurile comunitare;
    e) de a asigura comunicarea cu celelalte autoritati publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale;
    f) de a asigura comunicarea cu structurile societatii civile si cu cetateanul, pentru a da consistenta obiectivelor si politicilor;
    g) de a defini, finanta, aplica, monitoriza si evalua programe in scopul atingerii obiectivelor;
    h) de a stimula dezvoltarea regionala si locala, precum si pe cea a sectorului privat;
    i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului international.
    Art. 3
    In vederea indeplinirii rolului sau, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei exercita urmatoarele functii:
    a) functia politica - functia de reprezentare si de armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii;
    b) functia de strategie - prin care planifica strategic si asigura elaborarea si implementarea politicilor in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii;
    c) functia de administrare - prin care prognozeaza, planifica, aloca, monitorizeaza si evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;
    d) functia de monitorizare, evaluare si control al realizarii politicilor in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii;
    e) functia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar in care se realizeaza politicile in domeniu;
    f) functia de autoritate de stat - prin care se asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
    g) functia de reprezentare - prin care se asigura, in numele Guvernului, reprezentarea in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
    h) functia de comunicare atat cu celelalte structuri ale administratiei publice, cat si cu societatea civila si cu cetateanul.
    Art. 4
    In vederea exercitarii functiilor sale, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei are urmatoarele atributii principale:
    1. diseminarea de informatii in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii; stimularea cresterii constiintei publice cu privire la rolul stiintei, tehnologiei si inovarii in procesul dezvoltarii economice durabile, stimularea si, dupa caz, asigurarea editarii, tiparirii si difuzarii de publicatii sau de materiale specifice domeniului sau de competenta;
    2. dezvoltarea resurselor umane;
    3. stimularea transferului tehnologic, valorificarii rezultatelor, a inovarii, a absorbtiei si difuziei acestora in randul agentilor economici si in economie in general; definirea, finantarea si implementarea de proiecte, programe si activitati prin care se creeaza si se utilizeaza instrumente financiare si scheme de finantare pentru reducerea riscului pe piata al intreprinderilor, in special al celor mici si mijlocii, in scopul de a stimula valorificarea rezultatelor cercetarii-dezvoltarii, absorbtia si difuzia in economie si in societate a acestora, transferul tehnologic si innoirea tehnologica, precum si in alte scopuri;
    4. definirea de politici de restructurare, privatizare si de atragere a capitalului strain in domeniu;
    5. urmarirea armonizarii politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii;
    6. atragerea, utilizarea, monitorizarea si evaluarea asistentei tehnice si a consultantei interne si internationale pentru domeniul sau specific de competenta;
    7. definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborarii si implementarii de scheme de analiza si de monitorizare si evaluare a sistemului stiintei, tehnologiei si inovarii; publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari si alte activitati similare in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor, organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii, traduceri, precum si pentru altele asemenea; in aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea;
    8. stimularea si monitorizarea participarii Romaniei la programe si proiecte internationale, europene, comunitare si bilaterale in domeniu;
    9. elaborarea si initierea de proiecte de legi, de hotarari si ordonante ale Guvernului, in domeniu; crearea si dezvoltarea cadrului institutional in domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi ce intra sub incidenta domeniului sau de competenta;
    10. stimularea dezvoltarii regionale si locale, precum si a coeziunii sociale prin programe si proiecte de dezvoltare a stiintei, tehnologiei si de stimulare a inovarii; stimularea, infiintarea sau initierea infiintarii si dezvoltarii de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare in afaceri, centre de legaturi cu industria, de transfer tehnologic si altele asemenea, inclusiv organizatii fara scop lucrativ sau patrimonial;
    11. conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii; atribuirea conducerii de programe, conform reglementarilor in vigoare, agentilor economici, institutiilor publice, inclusiv celor cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, organizatiilor neguvernamentale, in sistem competitional sau in mod direct;
    12. exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a carui autoritate directa functioneaza unitati aflate in subordinea sau in coordonarea sa; monitorizarea si evaluarea de unitati specifice domeniului;
    13. elaborarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, denumit in continuare planul national, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea si actualizarea obiectivelor strategiei urmarite prin planul national, in concordanta cu prioritatile politicilor economice si sociale ale Guvernului;
    14. stimularea dialogului cu comunitatea stiintifica si cu alte structuri ale societatii civile; in acest sens, se consulta si se stimuleaza implicarea acestor structuri, in mod direct si activ, inclusiv prin sustinere financiara, in definirea si implementarea politicilor in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii;
    15. aprobarea regulamentului-cadru si a componentei Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit in continuare Colegiul consultativ, precum si a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului consultativ si, dupa caz, a organelor de lucru ale acestuia;
    16. evaluarea programelor cuprinse in planul national si detalierea lor anuala; aprobarea prevederilor anuale ale planului national si informarea Guvernului asupra realizarii acestora;
    17. prognozarea, planificarea si programarea, dupa caz, in proiectul de buget propriu sau in bugetul propriu a resurselor financiare necesare realizarii politicilor in domeniul sau de competenta; utilizarea acestor resurse;
    18. implementarea sistemului informatic national pentru stiinta si tehnologie, elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice;
    19. coordonarea si armonizarea politicilor pentru dezvoltarea infrastructurilor calitatii produselor, procedeelor si serviciilor, in ceea ce priveste activitatile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protectia consumatorilor si coordonarea asistentei tehnice in acest domeniu;
    20. colaborarea cu organisme si organizatii nationale si internationale din domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii, precum si din domeniul infrastructurilor calitatii, dezvoltarea sau stimularea dezvoltarii relatiilor cu acestea;
    21. coordonarea de politici in domeniul proprietatii intelectuale si stimularea dezvoltarii unui mediu favorabil inovarii;
    22. coordonarea activitatii de participare a Romaniei la targuri, expozitii si alte asemenea manifestari interne si internationale cu caracter tehnico-stiintific;
    23. indeplinirea oricaror alte atributii care ii revin prin alte acte normative.
    Art. 5
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei organizeaza, in structura sa, o directie generala specializata - Agentia Nationala pentru Energie Atomica - prin care exercita, in domeniul utilizarii fenomenelor si proceselor atomice si nucleare in scopuri pasnice, si urmatoarele atributii principale:
    a) elaborarea si monitorizarea strategiei, politicilor si programelor guvernamentale pentru utilizarea fenomenelor si proceselor atomice si nucleare in scopuri pasnice; in acest sens, ia in considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administratiei publice centrale, agentii economici, unitatile de invatamant si de cercetare-dezvoltare, care au responsabilitatea promovarii si aplicarii in practica a activitatilor din domeniul atomic si nuclear;
    b) elaborarea, implementarea si monitorizarea strategiei, politicilor si programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare si inovare;
    c) sprijinirea dezvoltarii resurselor umane;
    d) stimularea comunicarii si a diseminarii informatiilor tehnico-stiintifice, in conditiile legii, inclusiv informarea cetatenilor in legatura cu beneficiile si riscurile asociate activitatilor nucleare, precum si crearea de atitudini si comportamente adecvate;
    e) stimularea dezvoltarii parteneriatului international; colaborarea cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena, precum si cu alte organizatii internationale, regionale sau nationale din alte tari, de profil, precum si reprezentarea Romaniei in relatiile cu acestea; in acest scop, incheie acorduri si contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenta tehnica, de expertiza, de informare si/sau specializare a personalului, regionale sau bilaterale, sau participa la actiuni promotionale si altele asemenea;
    f) monitorizarea sau, dupa caz, coordonarea sau controlarea activitatii unor unitati de cercetare-dezvoltare de profil sau implicate in programe specifice; in acest sens, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate da mandat Institutului de Fizica Atomica, institutie publica din subordinea sa, sa exercite unele dintre atributiile sale, in special cele legate de programele de cercetare fundamentala, teoretica sau experimentala, de cercetare aplicativa, de dezvoltare tehnologica, de creare, la nivel local sau national, a unui mediu stimulativ pentru inovare si transfer tehnologic, inclusiv prin forme adecvate de organizare si de parteneriat (cum ar fi: parcuri tehnologice, centre de inovare si incubare in afaceri etc.) cu actori locali relevanti pentru dezvoltarea economico-sociala (cum ar fi: universitati, consilii locale si judetene, primarii, camere de comert, asociatii de intreprinzatori etc.), in scopul sprijinirii agentilor economici, in special a intreprinderilor mici si mijlocii, pentru a-si moderniza sau innoi tehnologiile, pentru a produce noi materiale, produse, procedee, servicii sau pentru altele asemenea;
    g) asigura cadrul necesar corelarii politicilor si programelor industriale si a celor de alta natura, care au relevanta pentru domeniul in cauza, cu politicile si programele de cercetare-dezvoltare si inovare de profil.
    Art. 6
    Atributiile Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care, potrivit regulamentului propriu de organizare si functionare, sunt aduse la indeplinire de catre Agentia Nationala pentru Energie Atomica, nu inlatura sau nu restrang competenta ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si agentilor economici, unitatilor de invatamant, de cercetare, de sanatate, care desfasoara activitati in domeniul nuclear-atomic.
    Art. 7
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este condus de ministrul cercetarii si tehnologiei, denumit in continuare ministru.
    (2) Ministrul indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (3) Ministrul reprezinta Ministerul Cercetarii si Tehnologiei in raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (4) Inlocuitorul ministrului este secretarul de stat.
    (5) Ministrul da mandat secretarului de stat sa indeplineasca unele atributii si ii stabileste raspunderile.
    (6) Ministrul poate delega dreptul de semnatura secretarului de stat, secretarului general, directorilor generali si presedintelui Agentiei Nationale pentru Energie Atomica, cu exceptia atributiei de ordonator principal de credite, care poate fi delegata numai inlocuitorului de drept.
    (7) In exercitarea atributiilor sale, ministrul emite ordine si instructiuni.
    Art. 8
    (1) Secretarul general este asimilat, in ierarhia functiilor si ca salarizare, cu directorul general. Secretarul general este numit in functie, conform legii, prin ordin al ministrului.
    (2) Secretarul general indeplineste atributii de conducere administrativa a ministerului si alte atributii care ii sunt conferite de catre ministru. Secretarul general actioneaza pentru aducerea la indeplinire a ordinelor si a masurilor stabilite de ministru, il sprijina in conducerea activitatii si asigura buna coordonare si comunicare dintre directii si celelalte compartimente ale ministerului; are raspunderea corectitudinii, din punct de vedere al legalitatii si oportunitatii, a actelor administrative, informarii cu acuratete, corecte si in timp util a ministrului, a secretarului de stat si a membrilor cabinetului ministrului, precum si a planificarii curente a activitatilor, in acord cu prevederile legale in vigoare si cu masurile stabilite de ministru.
    Art. 9
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, precum si organismele consultative de pe langa acesta sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) In structura organizatorica a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului, se pot organiza numai servicii si birouri, precum si colective temporare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Pe langa ministru functioneaza cabinetul ministrului, format din secretarul de stat si consilierii ministrului si secretarului de stat, ministrul ii stabileste functiile si atributiile, in conditiile legii.
    (4) Coordonarea compartimentelor de catre secretarul de stat si secretarul general se stabileste prin ordin al ministrului.
    (5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului.
    (6) Numarul maxim de posturi este de 147, exclusiv demnitarii.
    Art. 10
    In vederea imbunatatirii comunicarii intre organele administratiei publice centrale si a armonizarii politicilor elaborate de acestea, pe langa Ministerul Cercetarii si Tehnologiei functioneaza, cu rol consultativ: Consiliul Interministerial pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare; Consiliul Interministerial pentru Infrastructurile Calitatii, Armonizarea Reglementarilor Tehnice si Protectia Consumatorilor; Consiliul Interministerial pentru Politica Stiintei si Tehnologiei in domeniul Energiei Atomice; acestea se constituie si functioneaza, fiecare dintre ele, potrivit hotararii de Guvern specifice, iar secretariatele lor, potrivit ordinului ministrului.
    Art. 11
    Agentia Nationala pentru Energie Atomica este condusa de un presedinte, asimilat ca salarizare cu functia de director general si numit prin ordin al ministrului.
    Art. 12
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei sunt prevazute in anexa nr. 2, iar cele in coordonarea sa sunt prevazute in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    (2) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.
    (3) Numirea si revocarea membrilor consiliilor de administratie, a directorilor generali si, dupa caz, a directorilor unitatilor prevazute in anexele nr. 2 si 3 se fac prin ordin al ministrului, in mod nemijlocit.
    (4) Prevederile legale in vigoare, referitoare la numirea si revocarea, in anumite conditii, a membrilor consiliilor de administratie, a directorilor generali si, dupa caz, a directorilor unitatilor prevazute in anexele nr. 2 si 3, se inlocuiesc cu cele ale alineatului precedent.
    Art. 13
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit conform Ordonantei Guvernului nr. 63/1994, modificata prin Legea nr. 13/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 27 februarie 1995, precum si un autovehicul destinat deplasarilor in teritoriu, pentru monitorizare si control.
    Art. 14
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei conlucreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 15
    Personalul existent in cadrul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei va putea fi reincadrat in posturi din structura organizatorica aprobata prin prezenta hotarare, pe baza examinarii profesionale efectuate in scopul evaluarii aptitudinilor si competentei necesare indeplinirii noilor atributii, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 459/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 16 februarie 1996, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.
    Art. 17
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

           PRIM-MINISTRU
           VICTOR CIORBEA

                  Contrasemneaza:
                  Ministrul cercetarii
                  si tehnologiei,
                  Bujor Bogdan Teodoriu

                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Mircea Ciumara

                  Ministrul muncii si
                  protectiei sociale,
                  Alexandru Athanasiu


    ANEXA 1

    MINISTERUL CERCETARII SI TEHNOLOGIEI
                           _________________
                          |     MINISTRU    |       Numarul maxim de posturi
                          |_________________|       al ministerului = 147
                                   |                (exclusiv demnitarii)
 ..............                    |                      ..................
|  COLEGIUL    |..                 |                   ..| CONSILIUL        |
|  CONSULTATIV |  |................|................. |  | INTERMINISTERIAL |
|  PENTRU      |  |  ..............|................  |  | PENTRU STIINTA,  |
|  CERCETARE-  |  |  |  ________   |               |  |  | TEHNOLOGIE SI    |
|  DEZVOLTARE  |  |  | |SECRETAR|  |               |  |  | INOVARE          |
|  SI INOVARE  |  |  | |DE STAT |__|               |  |   ::::::::::::::::::
|..............|  |  | |________|  |   __________  |  |  | CONSILIUL        |
                  |  |             |__|CONSILIERI| |  |  | INTERMINISTERIAL |
 ..............   |  |             |  |__________| |  |  | PENTRU           |
| COMISIA      |  |  |.............|...............|  |  | INFRASTRUCTURILE |
| CONSULTATIVA |  |  |      _______|__________     |  |..| CALITATII,       |
| DE DIALOG    |..|  |     | CABINET MINISTRU |    |  |  | ARMONIZAREA      |
| SOCIAL       |     |     |__________________|    |  |  | REGLEMENTARILOR  |
|..............|     |.............................|  |  | TEHNICE SI       |
                                   |    ____________  |  | PROTECTIA        |
                                   |   | DIRECTIA   | |  | CONSUMATORILOR   |
                                   |   | GENERALA   | |  |::::::::::::::::::|
                                   | __| JURIDIC    | |  | CONSILIUL        |
                                   ||  | SI         | |  | INTERMINISTERIAL |
                                   ||  | CONTENCIOS | |  | PENTRU           |
                                   ||  |____________| |  | POLITICA         |
                                   ||   ____________  |  | STIINTEI SI      |
                                   ||  | DIRECTIA   | |..| TEHNOLOGIEI IN   |
                                   ||  | GENERALA   |    | DOMENIUL         |
                                   ||  | CONTROL    |    | ENERGIEI ATOMICE |
                                   ||  | FINANCIAR  |    | :::::::::::::::: |
                                   ||  | PROPRIU,   |    | SECRETARIATUL    |
 ...............                   ||  | CORPUL DE  |    | CONSILIULUI      |
| SECRETARIATUL |                  ||  | CONTROL    |    | INTERMINISTERIAL |
| COLEGIULUI    |                  ||__| AL         |  ..| PENTRU STIINTA,  |
| CONSULTATIV   |                  |   | MINISTRULUI| |  | TEHNOLOGIE SI    |
| PENTRU        |___               |   | SI AUDIT   | |  | INOVARE          |
| CERCETARE-    |   |              |   |____________| |  | :::::::::::::::::|
| DEZVOLTARE SI |   |     _________|________          |  | SECRETARIATUL    |
| INOVARE       |   |    | SECRETAR GENERAL |         |  | CONSILIULUI      |
|...............|   |    |__________________|         |  | INTERMINISTERIAL |
                    |              |                  |  | PENTRU           |
 ...............    |..............|..................|  | INFRASTRUCTURILE |
| SECRETARIATUL |   |              |                  |  | CALITATII,       |
| COMISIEI      |   |              |                  |..| ARMONIZAREA      |
| CONSULTATIVE  |   |              |                  |  | REGLEMENTARILOR  |
| DE DIALOG     |___|              |                  |  | TEHNICE SI       |
| SOCIAL        |                  |                  |  | PROTECTIA        |
|...............|                  |                  |  | CONSUMATORILOR   |
                                   |                  |  | :::::::::::::::::|
                                   |                  |  | SECRETARIATUL    |
   ________________________________|___________       |  | CONSILIULUI      |
 _|_            _|_               _|_        _|_      |  | INTERMINISTERIAL |
| 1 |          | 2 |             | 3 |      | 4 |     |..| PENTRU POLITICA  |
|___|          |___|             |___|      |___|        | STIINTEI SI      |
 |   ___        |   ___           |   ____   |  ____     | TEHNOLOGIEI IN   |
 |__| 5 |       |__| 8 |          |__| 11 |  |_| 12 |    | DOMENIUL         |
 |  |___|       |  |___|             |____|  | |____|    | ENERGIEI ATOMICE |
 |   ___        |   ___                      |  ____     |::::::::::::::::::|
 |__| 6 |       |__| 9 |                     |_| 13 |
 |  |___|       |  |___|                     | |____|
 |   ___        |   _____                    |  ____
 |__| 7 |       |__| 10*)|                   |_| 14 |
    |___|          |_____|                   | |____|
                                             |  ____
                                             |_| 15 |
                                               |____|
    Semnificatia cifrelor este urmatoarea:
    1. DIRECTIA GENERALA INOVARE, INFRASTRUCTURILE CALITATII, COMUNICARE SI PARTENERIAT INTERNATIONAL
    2. DIRECTIA GENERALA MONITORIZARE PROGRAME SI INSTITUTII
    3. DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE INSTITUTIONALA, RESURSE UMANE SI ASISTENTA TEHNICA
    4. DIRECTIA GENERALA POLITICA TEHNOLOGICA, POLITICI BUGETARE SI REGLEMENTARI
    5. DIRECTIA TRANSFER TEHNOLOGIC, DEZVOLTARE LOCALA SI DIFUZIA INOVARII
    6. DIRECTIA DISEMINARE INFORMATII, PARTENERIAT INTERNATIONAL SI ACTIVITATI IN RETEA
    7. DIRECTIA INFRASTRUCTURILE CALITATII SI ARMONIZAREA REGLEMENTARILOR TEHNICE
    8. DIRECTIA MONITORIZARE PROGRAME DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI DE INOVARE
    9. DIRECTIA MONITORIZARE INSTITUTII SI POLITICI DE RESTRUCTURARE
    10. AGENTIA NATIONALA PENTRU ENERGIE ATOMICA*)
    11. DIRECTIA DEZVOLTARE INSTITUTIONALA SI ASISTENTA TEHNICA
    12. DIRECTIA PLANIFICARE STRATEGICA, REGLEMENTARI SI PARTENERIAT SOCIAL
    13. DIRECTIA POLITICA STIINTEI, TEHNOLOGIEI SI INOVARII
    14. DIRECTIA POLITICI BUGETARE SI DE FINANTARE A PROGRAMELOR
    15. DIRECTIA EFICIENTA INVESTITIILOR, ACHIZITII PUBLICE SI PATRIMONIU

    *) Se organizeaza la nivel de directie generala.

    ANEXA 2
                               UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei
____________________________________________________________________
Nr.    Denumirea unitatii                    Sursa de finantare
crt.
____________________________________________________________________
 1. Institutul de Fizica Atomica*1)         Venituri extrabugetare
                                            si alocatii de la buget
 2. Agentia Spatiala Romana                 Venituri extrabugetare
 3. Institutul de Chimie "Raluca Ripan"     Venituri extrabugetare
 4. Centrul de Cercetari pentru             Venituri extrabugetare
    Tehnologii Ecologice
 5. Institutul National de Informare        Venituri extrabugetare
    si Documentare*2)                       si alocatii de la buget
 6. Editura Tehnica, Bucuresti              Venituri extrabugetare
 7. Institutul National de Inventica Iasi   Venituri extrabugetare
 8. Centrul Regional de Inovare,            Venituri extrabugetare
    Implementare si Aplicare a
    Inventiilor Iasi
 9. Centrul Regional de Inovare,            Venituri extrabugetare
    Implementare si Aplicare a
    Inventiilor Craiova
10. Centrul Regional de Inovare,            Venituri extrabugetare
    Implementare si Aplicare a
    Inventiilor Targu Mures
____________________________________________________________________
    1) Un numar maxim de 10 posturi, pentru aparatul administrativ, este subventionat de la bugetul de stat.
    2) Un numar maxim de 20 de posturi, pentru biblioteca, este subventionat de la bugetul de stat.


    ANEXA 3
                               UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei
___________________________________________________________________________
Nr.                           Denumirea unitatii
crt.
___________________________________________________________________________
1.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica
    - INOE 2000 Bucuresti
2.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI
    Bucuresti
3.  Institutul Geologic al Romaniei - I.G.R. Bucuresti
4.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie
    - INCDTP Bucuresti
5.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie
6.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie
    Carafoli"- INCAS
7.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii
    Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA
8.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie
    Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN-HH Bucuresti
9.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,
    Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti
10. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica
    - IFT Iasi
11. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
    Materialelor - INCDFM Bucuresti
12. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului
    - INCDFP Bucuresti
13. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica
    - ICCF Bucuresti
14. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si
    Materie Condensata - INCEMC Timisoara
15. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si
    Geoecologie Marina - GEOECOMAR Bucuresti
16. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice
    Bucuresti
17. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie
    - IMT Bucuresti
18. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii
    Criogenice si Izotopice   ICSI Ramnicu Valcea
___________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 729/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 729 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 729/1997
OUG 56 1998
privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului
Hotărârea 771 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei
Hotărârea 287 1998
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare
Hotărârea 949 1997
privind infiintarea Societatii Comerciale "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti prin reorganizarea Editurii Tehnice Bucuresti
Hotărârea 907 1997
privind infiintarea Societatii Comerciale "Institutul de Ecologie Aplicata" - S.A. Bucuresti prin reorganizarea Centrului de Cercetari pentru Tehnologii Ecologice Bucuresti
Hotărârea 908 1997
privind infiintarea Societatii Comerciale "Moldinvent" - S.A. Iasi
Rectificare 729 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu