Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 682 din 29 noiembrie 1993

privind unele masuri de finalizare a lucrarilor de investitii si exploatare a obiectivului de investitii "Portul Combinatului Siderurgic Calarasi, inclusiv canalul de legatura cu bratul Borcea, pod rutier peste canal si devierea drumului national D. N. - 3 Bucuresti - Calarasi"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 301 din 21 decembrie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea finalizarii de catre Societatea Comerciala "Siderca" - S. A. Calarasi a lucrarilor de investitii privind infrastructura si suprastructura Portului Industrial Calarasi, parte componenta a obiectivului de investitii "Portul Combinatului Siderurgic Calarasi, inclusiv canalul de legatura cu bratul Borcea, pod rutier peste canal si devierea drumului national D. N. - 3 Bucuresti - Calarasi", se aproba:
    (1) transmiterea fara plata din patrimoniul Administratiei Porturilor Dunarii Fluviale Giurgiu - R. A. in patrimoniul Societatii Comerciale "Siderca" - S.A. Calarasi a bunurilor din suprastructura Portului Industrial Calarasi, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotarare;
    (2) transmiterea, pentru o perioada de 20 de ani, a investitiilor din infrastructura si a lucrarilor de folosinta in interes public, aferente bunurilor din suprastructura, catre Societatea Comerciala "Siderca" - S. A. Calarasi, care preia obligatiile de continuare a executiei, de punere in functiune, intretinere si exploatare a acestora, potrivit anexei nr. 2.
    Dupa punerea in functiune a fiecarui obiectiv de investitie, acesta devine proprietate publica, in administrarea Administratiei Porturilor Dunarii Fluviale Giurgiu - R. A., ramanand in folosinta Societatii Comerciale "Siderca" - S. A. Calarasi pana la expirarea perioadei mentionate.
    Predarea-primirea bunurilor si a investitiilor de catre agentii economici mentionati se va face prin protocol, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 2
    Ministerul Transporturilor va continua executia celorlalte lucrari de investitii de natura infrastructurii si a lucrarilor de folosinta in interes public, in calitate de ordonator principal de credite bugetare, potrivit anexei nr. 3.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 19/1991 privind infiintarea unor administratii cu statut de regie autonoma si societati comerciale pe actiuni in domeniul transporturilor navale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 17 ianuarie 1991, si Hotararea Guvernului nr. 29/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in domeniul metalurgiei feroase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 bis din 22 ianuarie 1991, se modifica corespunzator.
    Art. 4
    Anexele nr. 1, 2*) si 3*) fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul industriilor,
                        Dumitru Popescu

                        Ministrul transporturilor,
                        Paul Teodoru

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

---------------------
    *) Anexele nr. 2 si 3 se comunica numai beneficiarului de investitie.


    ANEXA 1
                                  BUNURILE
din suprastructura Portului Industrial Calarasi din cadrul obiectivului de investitii "Portul Combinatului Siderurgic Calarasi, inclusiv canalul de legatura cu bratul Borcea, pod rutier peste canal si devierea drumului national D. N. - 3 Bucuresti - Calarasi" care se transmit de la Administratia Porturilor Dunarii Fluviale Giurgiu - R. A. la Societatea Comerciala "Siderca" - S. A. Calarasi
                                                           - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                  Preturi   Conform Hotararii Guvernului
                                                      nr. 26/1992
                             --------------------------------------------------
                                  Valoare               Puneri in      Rest de
Nr.      Denumirea           Cod   deviz    Realizari   functiune   executat
crt.     obiectului        deviz  general la 30.09.1993 la 30.09.1993   la
                                                                     30.09.1993
------------------------------------------------------------------------------
 0          1                2       3          4           5            6
------------------------------------------------------------------------------
   BAZIN PORTUAR            D 01
   din care:
 1. Estacade pod rulare la
sector expeditii             "       360.760,9   80.524,8             280.236,1
 2. Cale de rulare macarale
portal                       "        78.600,0   78.600,0
 3. Adaptare retele cabluri
la acces in port             "       105.913,5  103.000,0               2.913,5
   ALIMENTARE CU ENERGIE
      ELECTRICA             D 05
   din care:
 4. Alimentare cu energie
electrica a dragilor refu-
lante                        "       414.109,2  298.203,0             115.906,2
   CONSTRUCTII PE PLATFORMA
     PORTULUI                D 07
   din care:
 5. Constructii pentru alimen-
tarea cu energie electrica   "        68.559,6   48.373,5   48.373,5   20.186,1
 6. Grup tehnic de exploatare
portuara                     D 07     94.353,4   78.930,6              15.442,8
                                                (4.942,9-
                                            procurare utilaje
                                              in stoc)
 7. Baza de intretinere
utilaje                      "       189.345,6   111.012,0             78.333,6
                                             (3.000,6-
                                            procurare utilaje
                                               in stoc)
 8. Post trafo si adapost
docheri                      "        35.619,0                         35.619,0 9. Cantina                   "        87.289,4   69.053,2              18.236,2
10. Remiza P. S. I.          "        23.124,8   14.088,5               9.036,3
11. Statie de alimentare
cu carburanti                "        16.066,5                         16.066,5
12. Grup sanitar platforma   "         3.095,7    2.780,3                 315,4
13. Statie de pompe si
hidrofor                     "        16.657,0    1.502,8              15.154,2
14. Statie de pompare ape
uzate                        "         6.820,6                          6.820,6
15. Rezervor de apa          "         6.035,2    1.638,6               4.396,6
16. Decantor si separator
de grasimi                   "       21.892,8                          21.892,8
17. Stalpi de iluminat si
retele j. t.                 "       12.070,4   10.302,2                1.768,2
   PROCURARE SI MONTARE
      UTILAJE                D 08
   din care:
18. Procurare si montare a
3 buc. macarale portic de
16tf X 32m                   "      435.735,0  260.651,8  260.651,8   175.083,2
19. Procurare si montare a
2 buc. macarale portic de
5tf X 32m                    "      177.566,5  140.300,0               37.266,5
20. Procurare si montare
instalatie de incarcat zgura
in nave                      "      147.000,0  (55.963,3-             147.000,0
                                            procurare utilaje
                                                in stoc)
21. Procurare si montare
prima instalatie de descar-
care continua                "    1.217.048,3  915.543,0   10.650,2   301.505,8
                                              (82.048,7-
                                           procurare utilaje
                                               in stoc)
22. Procurare si montare a 4
macarale portal 12,5 tf      "    1.445.741,4                       1.445.741,4
23. Procurare si montare a 8
poduri rulante de 20tf X 33m "    1.172.968,2                       1.172.968,2
24. Demontare si remontare a
3 macarale 16tf X 32m        "       98.061,6                          98.061,6
25. Procurare si montare de
utilaj tehnologic la baza
de intretinere               "       69.663,6                          69.663,6
   TRANSPORTURI PE BANDA
SECTOR EXPEDITII ZGURA       D 09
   din care:
26. Transportoare cu banda
sector expeditii zgura       "      265.367,2                         265.367,2
27. Constructii si instala-
tii aferente instalatiei de
incarcat zgura               "       89.624,0                          89.624,0
   STATIE TRANSPORTOARE SI
     BENZI                   D 010
   din care:
28. Statie transportoare si
benzi sector primiri         "      911.716,3  469.231,2  323.037,5   442.485,1
   LUCRARI DE SEMNALIZARE    D 011
   din care:
29. Instalatii semnalizare
la benzi                     "       33.456,0                          33.456,0
   TELECOMUNICATII           D 014
   din care:
30. Instalatii tele-
comunicatii                  "      178.380,1    7.665,9              170.714,2
   INSTALATII DE ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA         D 015
   din care:
31. Instalatii electrice     "      391.900,7  150.196,5   80.200,3   241.704,2
                                         (30.358,4-
                                       procurare utilaje
                                          in stoc)
   INSTALATII SI RETELE
      TERMICE                D 016
   din care:
32. Retele termice           "       18.226,8   13.524,4                4.702,4
   INSTALATII APA - CANAL    D 017
   din care:
33. Alimentare cu apa si
canalizare                   "      207.655,0   37.430,0              170.225,0
34. Studii si proiectari    CAP. 8  176.990,0   73.460,0              103.530,0
   CHELTUIELI PENTRU
 ASISTENTA TEHNICA          CAP. 10
   din care:
35. Asistenta tehnica,
comisioane si sporuri        "       381.050,0  69.070,0              311.980,0
   CHELTUIELI PENTRU SUPRA-
VEGHERE TEHNICA              CAP. 11
   din care:
36. Salarii diriginti de
santier                      "        20.161,6   5.359,4               14.802,2
   CHELTUIELI PENTRU
ORGANIZAREA EXECUTIEI        CAP. 13
   din care:
37. Organizare santier       "       365.390,0 276.230,0               89.160,0
   DIVERSE SI
  NEPREVAZUTE                CAP. 14 512.170,0                        512.170,0
   TOTAL                          9.856.186,4 3.316.671,7 722.913,3 6.539.514,7
                                        (176.313,9-
                                       procurare utilaje
                                         cu montaj)
-------------------------------------------------------------------------------

    UTILAJE IN STOC
aferente obiectivului de investitii " Portul Combinatului Siderurgic Calarasi, inclusiv canalul de legatura bratul Borcea, pod rutier peste canal si devierea drumului national D. N. - 3 Bucuresti - Calarasi "
                                                           - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                           Valoare conform
Nr.           Denumire                             Buc.  Hotararii Guvernului
crt.                                                      nr. 26/1992
-------------------------------------------------------------------------------
         D07 - Baza intretinere utilaje
 1. Masina de frezat universala                       1              1.398,7
 2. Masina universala de tamplarie                    1                995,3
 3. Ferastrau portativ                                1                349,8
 4. Ferastrau alternativ FA 320                       1                256,8
         D07  - Grup exploatare
 5. Hidrofor 30 mc                                    1              1.462,6
 6. Releu RDS                                         3                 65,2
 7. Pompe Hebe                                        1                228,8
 8. Pompe Epeg                                        5              1.110,0
 9. Pompe Cris                                        7                910,0
10. Pompe RDN                                         2              1.166,3
         D08 - Procurare si montare utilaje
11. Instalatie de incarcat zgura in nave              1             55.963,3
12. Instalatie de descarcare continua in barje        1             82.048,7
         D015 - Instalatii electrice
13. Celule ACETA, ACELA, ACMD                        11              5.202,3
14. Trafo 10 MVA 22/6,3 KV                            1              9.356,3
15. Transformatori - 1.600 KVA                        2             15.741,8
16. Prize - CF-32A                                    1                 58,0
                        TOTAL                                                 
                                                                   176.313,9SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 682/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 682 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu